Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 19, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    BBBBBBBK'V-
it-
Hlasy nasicti zen.
BEEEICK, SOUTH DAKOTA.
Ctena redakce, mill ctenafi a
cteuafky! Kdyz jsem jiz tak
psala o starych osadnikach a je-
-gieh zasluhacli o lidstvo a jeho do--I-'.ro.
Musmie tez nezapommati ja
:kou zasluhu mel lekar, v tech do
"bach. Zajiste postaveni jeho ne
lylo nikterak zavideni hodne Le
?kari v tech dobach byli pnivi hr
dinove, kteri dlouhe namahave
-cesty tonali a ku porno ci svyrn
blKnim spechali. Nemeli ani auta
a kocary, cesty konali koiimo pfi
Icazdem pocasi, ve snehove vani
i iv upalu slunecnym jak to dok
tor tHabenicht jednou vypisoval,
odmena jejich byla mala a ne
kdy zadna, neb prvni osadnici
Jfcyli vesines lide chudi. Casto le
kar ani svoje promokle satstvo a
tbuv neosusil a jiz zase pospichal
JSBq Iasky konat. Jake uznani si
Si&divf muz zaslouzil, ktery s las-
:i 3a lidfctvu slouzil a v trapem u-
iinl a mie4- mil rr 4-o 1 r 4-v TT --r t f
wki v wan ini.r: 1 1 iii in nil i ik.
vetsi nezli mnohy valecnik
jeneril, a mnozi ti kteri nynej-
by rovazky u strevicu muzi ta
jttvemu rozvazali, neb oni jen
tr&peni, nevyslovny hlad a hruzu
pripravili celemu svetu, kdezto
imuzi tito svoje zivoty zasvetili do-
"
3iremu konani. Ovsem, mill ctena
cten&rky, nemyslim tim snad
"irojaci obycejni a mezi nimi bra
"tfi Cechove, ktefi plati posledni
jucty tun nejdrazsim, totiz svoji
Itryi a potem sinrtelnym. Mam
na mysli puvodcove vseho zla kte
ff se v zavetri skry vaji a pripada,
ine to jako loutkove divadlo, vi
tlime loutky skakati, choditi, ale
iBL'rnku co dratky ridi nevidime, a
sije to tez v luraio sveioveiu
, lidske loutky rausi na po-
velky bochuiky a za tfi centv lio
dostal kus. To byla ma nejfilav
nejsi potrava.Prave kdyz jsem chte
la chleb jisti. ruka mi klesla bez
vlady. a ani si nemuzete pomy
slit jak me bylo. Jaky strach jsem
mela jak se uzivim, plakala jsem
hofce, ale co to vse bylo platne,
devcata me pomohly obleei a sla
jsem tarn co jsem nazfvala domo
vein, totiz moji svetnicku kterou
jsem mela u dobrych lidi pronaj
mutou. Stara pani me tesila kdyz
jsem domu pfisla, ze ona me neo-
pusti a plakala se mnou. Prosila
jsem ji aby me oblekla do cisteho
pradla a nejlepsich satu co mam
a aby me pekne ucesala, ze pujdu
do nemocnice tarn co davaji radu
a leky zadarmo. A na jeji radu
jsem sla na kliniku v nejzivejsi
casti mesta blize Madison Ave.,
kam chodi muzi vsech moznych
tnd Kdyz jsem pfisla do ufadov
ny, bylo tam plno muzu, ale dva
lined vstali a nabizeli me sedadlo.
Doktor zvedl hlavu, prave neco
psal a pokynul me abych ho nas
ledovala do vedlejsi svetnice a
ptal se me co si pfeji, a ja jsem
za nic na svete ze sebe nemohla
slovo vypravit. Divala jsem se na
neho jako zvife na smrt' ustvane.
Tu on si povsimnui ruky bez vla
dy visici podle tela a vzal me za
ruku a cekal az se upokojim. I
vypravolala jsem mu svoje ne
stesti a pravila jsem, ze mam
strach jak se uzivim. On mne te
sil. ze se uzdravym kdyz se budu
fidit podle jeho rady, a dal me
leky a nafidil jak mam ruku o
patrovat a solnj'm roztokem tfiti.
Slibil me, ze za dva mesice budu
moci aspoii prsty hybat. Podal mi
ruku na rozloucenou na kterou
kolik raych slzy skanulo. Ptal se
ti
if 9
it
Kg.
MS
rrazdit, na povel zapalovat, me co jim, abych jedla silnou stra-
Kft.Udsky majetek a sami musi vu. Pravila jsem, ze v poledne kus
inlrat, 'ale puvodcove toho vseho chleba a dvg jablka a vecer tros
ttvisou v bezpeci a oplivaji vsim ku polevky, kdyz si koupim za 6
. ti i i i j i ' i v
iiste uemaii niaa, am .lencn cciuu masa na poievKu a ze mu-
;a"deti. V dobe nynejsi lekafi sim bvt ziva na dva doll, tydne.
sest doll, ze davam mesicne na.i
niu ze svetnieky a 60 centu na ki
ry tvdne a ze zbytku ze se satim.
Pravil, ze b' si nikda byl neniy
slel, ze dt'lnice maji tak maly
plat a ze museji tolik stradat. Pra
vil, ovsem. kdyz se takto hospo
dafi s lidskou eiiergii, musi na
si at katastrofa. Lekaf ten byl pro
mne pravym dobrodincem, staral
se o mne co nejlepe mohl a zadny
zisk s toho nemel, neb jsem za nic
neplatila a vzpominati na neho
budu do smrti s vdecnosti. a ko
necne jsem mohla po 6 mesicieh
rukou. vladnouti, ale ruka nebyla
nikda takova jak byvala, zabla
nine i v lete a silu jsem v ni mela
malou, ale pfece jsem byla nesmir
ne vdecna ze se mohu uzivit. Do
stala jsem potom lepsi praci a le-
pe se nine vedlo, ale dlouho to ne-
trvalo. Jednou v zime mne zabla
a ja sla jsem si ji ohfat ku stroji.
totiz mandlu na pradlo. a nez jsem
se nadala jiz jsem mela ruku mezi
valcema a soukala se me dal. Stra-
chem a hruzou jsem ani nekfieela,
az jiz tam byla ruka malem po ra
meno, tu teprve jsem volala o po
moe, avsak ve zmatku kazdy kfi
vc, ale stroj nezastavil nikdo. Tu
jeden muz se povesil na femen a
byl by sam pfisel k urazu. Konec-
ne nekdo nabyl duchapfitomnosti
a stroj zastavil a'pak jsem musela
eekat az valce rozsroubuji a ruku
ven me dostanou. Divala jsem se
na vseeko s hruzou a moje stesti
bylo, ze valce nebyly rozzhavene,
jinak by bylo maso na valcich pfi
mo zustalo. Ruku mne dostali vn
a ja jako pes bicovany jsem se
scJiouhla na hromadu pradla a
nebyla jsem schopna myslenky.
Cela budoucnost se mne zdala
jedna cerna noc a nikde ani
hvezdicky spasy. To vite mili cte
n.'ifi, ze clovek kdyz ztrati zdravi,
ztrati vse. Pfisel lekaf a ruku o
hledal. Kosti zlamane nebyly, j?n
pohmozdene a ruka otekla. Iluj
zamestnavatel byl hodny a uznaly
dal me miij cely plat 12 doll, tyd
ne a v praci jsem zustala neb
jsem dohlizela na delniee v pni-
delne. Pracovala jsem spravedli- Zide za stareho zakona stale val
ve a muj zamestnavatel me vse- cili, pobrali pfemozenym dobytek,
cko svefil a fikal vzdycky. jest-li ovce a zeny a muze odvedli do o
jsou vsichni Cesi jako ty, tak jsou troctvi a kdyz to vse uzili, sly za
hodni lide. Kikal vzdycky, ze zase na jinv kinen a jej obrali a
musi byt Cesi poctivi lide a ja porubali. Ale kdyz se karta obra
jsem si jeho duvery vazila nade tila a fiimane jim delali podobne
vseeko. pracovala jsem pro neho a vodili je do otroctvi, to bylo u
sedum roku, avsak osud se mnou krutne a sami dfive podobnou
pohraval jako vichfice se suchym mirou mefili. Nyuejsi "wat- lor
listem. Dostala jsem ze spatne pit- dove" otroei lid jebte horsfm
ne vody horecku a kdyz po kolika zpusobem a budou dokud se ne
tydneeh jsem se podivala do zr- zbavi lide pfizivniku a dokud lide
cadla. divala se na mne pfisera nepoznaji svoji silu. Nemyslim,
bez vlasu s ocima hluboko do ze po teto valce bude konec sve
hlavy vpadlymi, bleda a vyzabla. ta, ale doufam, ze nastane lepsi
zbrozila jsem se sama sebe a kfest'aiistvi na svete, a to kfes-'
plakala jsem. ze snad jiz nikda t'aiistvi se da schnouti v jednodu
ani jako clovek nebudu vypadat, cha slova "Mef tak jak sam bys
ale slechetny lekaf nine tesil, ze si pfal mit namefeno, a co nemas
zase bude vse dobfe a ze on videl rad sam, neein jinemu." Cteny
pfipady jeste horsi, a ze pfiroda ; pane, nemyslim Vas nikterak ura
vse zase napravi. A slova jeho zet a prosim Vas za odpusteni
byla jako krasna ma.iova sprcha j pak-li moje slova se Vas nemile
na suchou rozstlinu. Nerada neco
QQQQJQIQQQQI
QQDDQISfl
UDDDHM
IIIDIHDfl
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
Povsechna slabost.
Zleniv&lost jater, nezdzivnost, vlekli zacpa a nestrav
nost velice seslabuji nemocneho. Abyste napravili
tyto nepofddky a tak zamezili jejich dalSi vyvin a posi
lili celou soustavu, berte
Severuv Zivotni balsam
(STera' Balsam ot Life)
Povsechny silitel.
Cena 75 centu.
Ghcete-li dukazu o jeho u6innosti, ctte ndsledujici dopis:
BB
BB
BB
B
BB
BB
BB
BB
BB
BB
ma5"Telike dobrodini rro cele
3hdtvo mnoho lekafu cely zivot
Eis(vetilo'!'badan. jak nakazlivym
semovem preuejui a muony ihko
i STftisKfttnv hrdina nadl za obftt.
r"T:8ehp povolam a nakaze podleh-
iral, a myslim. ze kazdy lekaf je
dobrodincem lidstva. Zajiste tfe-
"ba feknem. ze za to maii Dlat.
f- atiak kazda poetiva prace zaslu-
- atesera co je trupcu v lidske spo-
lecnosti a ti maji vice nez dobry
plat,4 tak ani 16kar neni dost za
ve zasluhy odmenen. Povim Yam
neco ze sveho zivota. Y Ghicagu
jsem. byla 18 roku a neco jsem
lam tez zazila. Jak vite, vydelek
delniee neni nikterak skvely, vy
,delavaja jsem az do 20teho roku
"Sest dolL tydne a pak z velkeho
-sradani a pfepracovani me
achromia prava ruka az po rame
no, visela me jako kus dfeva a
prave kdyz bylo poledne a chtela
jsem svuj skrovny obed jisti. kus
cerneho chleba. jak jsme mu fika
li "Bohemian bread", pekli ho
"Spoddy"
.jest Arabsky hfebec (strakaty).
PSkne postay, 3 roky stary.
Stati bude v tuto sezonu pouze
doma a sice na farnie Adolfa
Teplyho, 2 mile jizne a pul zapad
ne od Clarkson.
Podminky: $15.00 za hfibe kdyz
se na k zivotu. Dobra, pozornost
bude se Tsemu venovati, ale v pa
du nejakeho nestesti, nebude ma
jitel hfebce za nic zodpovedny. Y
padu, ze by kobyla byla prodana
aaeb odstehovana. z okresu, bude
platek splatny ihned. (20)
Frank J. Toman, maj.
Clarkson, Nebraska
podobneho pisi, avsak mohla bych
toho mnoho napsati z ISti leteho
pobytu a Chicagu, ale pisi to pro
to, kdyz ctu ze tak mnoho hochu
a devcat pospicha do velkomest,
ze se tam casto doziji zklamani a
ta parada a ten lesk na ulicich je
jenom pozlatko a pod tim. ze
skr.vva se casto souzeni a zoufal-
stvi, a hlad. Tak jako ja byvala
jsem pekne oblecena a casto jsem
mela hlad, neb kdyz jsem si ehtela
koupit pekne saty, musela jsem to
usetfit na jidle a nepocitaje v to
jine utrpeni a nastrahy na divci
cest. Doma na farme mate mladi
ci a divky ciste svetnieky a von-
ln' zdravi vzduch, najite se do sy-
tosti a ani nevite co to je trosku
jidla kupovat v papirovych pyt-
lickach a tez bvste tam casto meli
svetnicku plisni paehnouci. kam
ani slunce cely den nezasviti. A
kdyz onemocnite. staraji se o Yas
rodice a pfatele a tam ve viru
velkomesta se ztratite jako mala
kapka v mofi. A az jednou z far
my odejdete a zakusite toho bla-
hobytu velkomeHtskeho, pak te-
prve uy se vain zdala vase rod-
111 t v v
na cnaioupKa, a ta cervena mas
tal hotovy palac. proti tomu vse
mu tam. a cesta kterou jste ho-
nili kravy z pastvistete k dojeni
by Yam pfipadala tak mihi. Bu
ceni dobvtka bv Yam bylo tez
pfijemne misto hlomozu velko
mestskeho. tak nej)ospichejte tam
kde se melou lidske karakterv na
zficeninv.. Tv zabavv velkomesta
Yam nikda nenahradi co na far
me ztratite, mnoho divek ztrati
ve viru velkomesta vse, kdezto
na farme bv bvla st'astnou zenou
nektereho hodneho muze. Cteiu'
redakce, chei tez podati argument
na posledni dopis pana Fialy, pak
li toto uzmite za uvefejneni hod-
ne, a kdyz ne take budu spoko
jena. Chci jen podotknouti. ze si
takoveho Boha nepfedstavuji, ja-
keho nam p. Piala vylicuje, ho
toveho "war lorda'", ktery se jen
meeem ohani a souzeni na lid po
sila. Buh. ktereho ja ctim, je las-
kavy a dobrotivi Krasny vychoc
slunce mne jeho moc pfipomina a
tu se hlava ma skh'mi k tiche
modlitbe, neb jifiroda je chram
bozi. Jeho velke dilo, a ne jen
ctyfi steny kostelni, vazim si
vsech daru Bozich. mam radost
z krasne pfirody kterou on stvo-
fil. A vseeko vitam jako dar od
neho. kazde pozehnani v stajich
a ohradach. telatka, selatlw, hfi
bata, kufata. a vseho si vazim. neb
to vseeko slouzi ku dobru lidstva
a pomaha. eloveka zivit. Divam se
rada na vlniei hinv obili a kukufi-
ce. a obdivuji moc sveho tvurce a
jak vseeko roste abvsme nemeli
hlad a s radosti posloucham male
opefence jak oni se raduji. Zajis
te Buh by svoje velke dilo neni-
eil. tak jako my bysme nikdv ne-
nicili dilo ktere jsme po leta s na
maliou budovali a clovek je cast
Boha. Buh ho stvofil k obrazu
svemu. a on by mel byti spise ivAs
ote'e laskavy a ne takovy "war
lord", neb lidska mysl a srdce se
proti tern hruzam boufi a Buh
by snad naposled jeste v torn mel
zalibeni jak lide se mezi sebou
vrazdi a jak nevinne zeny a deti
trpi hlad. Ilruza me pojima pfi
"omysleni na neco podobneho; ne,
Buh muj je jiny, toho si pfedsta-
vuji v jinem svetle, nez v jakem
nam jej cteny pane pfedvadite. J
Zavrat od zacpy.
pochazejici jest rychle odstrane-
na, jestlize ziskate pravidelnou
stoliei a k tomu ucelu berte Se
verovy Pilulky pro jatra (Seve
ral Liver Pills). Pan T.omas Sit
ko, z Manifold, Pa., nam napsal:
"Po uziti Severovych Pilulek pro
jatra, mel jsem pravidelnou stoli
ci." Tak a podobne se vyjadfuji,
kdoz zkusili Severovy Pilulky pro
jatra. Uzivejte je v leceni jater
nich chorob, zvlaste pfi zlenive-
losti jater, zacpe, boleni hlavy, za
vrati, zloutence a zlucnatosti.
Cena 25 centu, Y lekarnach. Od
mitejte padelky. Zadejte yjhrad-
ne jen Severovy Pilulky pro ja
tra. Nemuzete-li jej tim obdrzeti,
objednejte si je pfimo od TV. F
Severa Co., Cedar Rapids, Iowa.
KUPUJEME DOBYTEK!
Oznamujeme vsem farmerum v
Clarkson a okoli, ze venujeme se
nym zivnosti se zivym dobytkem
Kupujeme veskery hovezi doby
tek za nejvyssi trzni cenu a zaru
cujeme kazdemu uplne uspokoje
ni kdo s nami jednati bude. Mate-
li nejaky dobytek v jakemkoliv
mnozstvi na prodej. oznamte nam
to bud 'to osobne aneb telefonujte
na cislo 133. 18tf
Krofta Bros., Clarkson, Nebr,
"NICITEL"
skrkavek u prasai
velmi snadno vydela peknou
sumu penez a ziska si mno
ho pfatel mezi sousedy, kte
fi pestuji prasata. Skrkav
ky jsou tim nejvetsim hubi
telem prasat. 'Nicitel' jest ji?
ty a jednoduchy lek, velmi
snadny k upotfebeni a pfinese
Yam vzdy dobry vydelek. Ce
na pfipraveneho leku jest $1.
H3niuj2)
CV Retail and Manufxfuring
hi MJAmr
ff H's made 6y Bob' H coos -the Jbbr
Piste cesky aneb anglicky.
DODGE, NEBRASKA
"Chci Vim podSkovati za Severfiv Zivotni balsim. Byla jsem
stizena 2aluile5ni chorobou, jsouo velmi sesliblou a bez chuti k ji
dlu. Po uiivani jedne lahve Severova Zivotniho balsmu tyto pH
znaky zmizely. Prosim, abyste to uverejnili v Jasopisech, aby i jini
z toho Jerpali, kdo podobne trpi."
Pi. Paga5ov z Moquah, Wis.
BB
BB
BB
BB
Zadejto Severovy Leky vSude v Iekirnach. Varujto se vSak nipodobenin.
Kdyby vdS lekarnik nemgl Severovy leky, aneb je nechtl pro vis objednati, objed
nejte si je sami pHtno od
W. F. SEVERA CO., Cedar Rapids, Iowa
ii
bbbbob BBBBBBBBBnananmrnmaBBBBn
BnBnnnBnBBBBJBBBBBWHIUIIUUiSD&DBBBBH
Dr. K . H. Breuer
Specialisla na zenske nemoce,
a operacn: pri'pady.
Dr. Mil. J. Breuer
Specialista na vysetrovam a le
ceni tezkych vnitrnich nemoci.
Poko 216 v Security Mutual budove
12ta a 0 slice
Lincoln, :: Nebr.
Piste nam neb prijed'te.
W. B. Sadilek,
Cesky pravnik
a bondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. 0. Building
Dr. J. W. Koutsky
CESKt LEEAR
Praksi svou obmeznje vyliradnS na
nem-)cnici a proetfeuky laboratore k
rozpoznanf a lenf nemocf vnitrnfch
a opera5nfch. Ordinuje dopotedne
v nemocnici a odpoledne od 2 do 6
hodin v dfadovne 6. 405 No 24. Str.
SO OMAHA, NEBR
DR. J. J. WARTAp
cesky specialista v nemocechi
oci, usi, nosu, hrdla a upravo
vani brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, :: NEBRASKA.
FRANK HAMPL,
registrovany
OPTIK
statu Nebraska.
Isera vzdy pfipraven kazdemu
oslouziti se vsim co do oboru toho
o nalezi. Navstivte mne v mem
latniokem obchodu
v Howells, - Nebraska
Dopisujte do tohoto listu. Uci-
nime jej tim zabavnejsim.
Dr.O.P.Schnetzky i
Jekar a operator j
Uradovna v budove First Nat. Banln
Zkuiena osetrovatelka vzdy pri nice.
j SCHUYLER, NEBRASKA !
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
Vsem pravnickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
Farmerum!
DAN
Grade Percheronsky hfebec.
Opravnen pro vefejnou sluzbu
statnim registracnim vyborem.
Dan jest percheronsky hrebec,
barvy zelenate. Vazi 18001b Bu
de stati v teto sezone 1917 : V
pondeli u Ed. Cady, 2 mlie se-
verne od Wells; v utery, ve stre-
du, ve ctvrtek a patek doma na
farme inajitele; v sobotu u Jos.
Cueery, 2 mile severne a 1 vy-
chodne od Clarkson, Neb.
Podminky: $12.00 za bribe 7
dni stare. Kdyby kobyla byla pro
dana. aneb odvedemi z okresu, po-
natek za bribe jest splatny ihned.
Dobra pozornost bude venovana,
ale v padu iakehokoliv nestesti
neni majitel hfebce za nic zodpo
vedny. d7-3m)
Fr. J. Novofny, maj.
Clarkson, Nebr. R. I.
Nynejsi doba jest vazna.
Prasatum a telatum jde vyborne k
duhu, kdyz s ejim dava teple sbirane mle
ko. Rostou a tloustnou. Teple sbirane
mleko si nemuzete opatriti kdyz nemate
na vasi farme odstfedivku na smetanu. Vy
hody krmeni dobytka zaplatf odstredivku
jiz prvni rok. A to jest zvlaste pravda, kou-pite-Ii
odstredhku, ktera jest trvanlivou,
dobfe smetanu sbira jako jest odstfedfvka
GREAT
WESTERN
Tato odstfedfvka ma vsechny vlastnosti
jez cinf odstfedivku dobrou. Ma balance
vany konec, samocinne krenf Iuzko, ocelo
ve osy, brozo.ve nastrcky, spiralni gir, niz
kou dodavku, cili pfitok, vysoky odtok pro
sbirane mleko a otevf eny zdravotni spodek
bez nehoz zadny separator neuspokojf.
Fnjd'te si jej prohlednouti.
Yarn ku sluzbam,
Bukacek a Zrust
Clarkson,
Nebraska