Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, December 21, 1914, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
-Z pfatelskych kruhu.
; la, nefekla nic Frantisek vzal zase Jmu podivat? Na ceste potkal Jen
? sam savlicku a sek take do krabi- du, ktery nesl osekane vetve z
.1 , ee. Snael neumeM tak dobf e mifit ne vanocniho stromku. Nasbiral je na
bo"ho zaslepila velka horlivost. ne- J trim a ted si z nieh udela stroinek.
Ct redakee' Zasilam dopis dou- 00 80 ta oim zastavila. Neehtel jZastrci je do kvetinace a povesi na
DOPIS Z CHICAGO, ILL
fain, ze se Vain bude libiti.
Frantiskuv vanocni stromecek.
Sirokvmi dlouhvmi nlieenii me
sta Chieaga prochazi se sestilety
Frantisek a pozoruje prodej va-
nociiieh stromku. Nemuze to do-
ozvalo se v pfedsini prudke trhnu
ti zvoneem. Vesla k nim sousedka.
bezdetna vdova. a zvolala lined u
dvef i :
Prosim Vas, pojd'te k nam, u
nine v pokoji je takova zafe a ja
se tam sama bojim vejit. Snad ne-
seknout opravdu, ale sekl. Tenka ne fetezy a ofeehy. Frantisek vy-
istena krabiee se prorazila a naho- hrknul size. ''Co pak je do takove''-!
fe od kraje troelm odlomila. Zen- bo stromeeku. To' od Jeziska bude hofi? Kekla maminka. ale usmiva
ska bez okolku ebytla Frantiska I jinaci," pomyslil si, kraceje po Jla se pfi torn. Vsiehni vybrnuli se
za ruku. a zacala liubovat: Fepik schodech. AVsel domu a patral po ze dveH a vesli k pani souseehv,
utekl. Frantisek by byl rail take byte. Nic se nezmenilo. Kazdy si Frantisek napfed. Otevfeli dvefe.
nesou. zdali veselost aneb zarmu
tek. Af jsou pro nas A'sechny po
tesitelne, nebof nepfeji zadnymu
zarmutek. neb bez tak na nas do
leha dosti trampot. ktere'' musime
$1.06, "vclvrch" $1.04, makaron
ka $1.12. jecmen 44 et., oves 36
38ct., len $1.34. Prasata 100 libr
za $G.25. hovezi dobytek $5.00 za
10 Oliber zive vahy. Maslo 1 libra
liiii - . i i i n.i. i: , '. i x i x -v.. n.
bfe v hlave srovnat Stromkv pre- jllieK1- Kiiyuy je,i laic pevne nenvia mem se m,icc, mivue mc .a nice- ijun. pruniKaiu seuo. poena e
ee nade'luje Jezisek Nac jich tu l1'1'1- Vv zustava. ze tam no. Sestra ani neni doma. pomaha ( prazelne'ho pokoje stal strom v pl-
lide tolik postavili. a proe ie zase s nl',n ln,.i,le- Xeil" PO' -si 0cl "He-1 pry pani sousedce vafit. Jiz jsou ne oslriujici krase. Veliky. bobate
jini kupuji? F papinn'ka pfesla-h"ka rozmt skatuli za etyry do-Itri bodiny. Kdyby mu maminka ( oveseny. jakebo Frantisek nikdy
bikoval si napis "Ozdoby na va
noein strom, :' u cukrafe videl za
vykladin skfhn tolik vylozenycli
kousku,"ii irave takovyeli. jake vi
sivaji na vanoeinm stromku. Jiz
se ptal maminky, jak to vlastne s
tini Jeziskem je. Iaminka mu vy
svetlila, ze i dospeli lide maji radi
stromecky. ze si je kupuji a zdobi.
vecer potom ze si vzponnnaji. jak
to bylo bezke. kdyz byli rnali a Je
isek jim nadeloval. A nekde ze ma
ji deti velmi nehodne. kterym Je
zisek nic nepfinese. Kodice to do
bre vedi, ale pfeee je jim deti li-
to. i kupi jim sami nejaky stroinek
a vyzdobi. aby se potesily.
Lee na ulici napada Frantiska,
ze je tech darebnycli deti asi mno
lio. Tolik stromu po cele unci a
jinde na trim. O je, to je neposlus-
nyeh deti! Jak to vlastne s nim
letos dopadne? Dostane stromek
od Jeziska? Pamatuje, ze lonskelio
roku i pfed tiyi vzdy byvaly dve
re u druhe svetnice zamcenj- pfel
Tiiiiocemi. Letos tam scb value clio
di. dvere jsou jeste otevreny a v
pokoji vse jako jindy. Loni mu
sestra fekla, ze pokoj musi byti
zamcen, aby tam mold Jezisek stro
mek nepozorovane postavit, kdyby
cbtel. Letos o torn nikdo nemluvi.
Jiz se ptal babicky, zdali se pokoj
nezamkne. ale ona jej kratce odby
la: ' Mo, letos moc zlobis, tak nac
zamA'kat." Toble by hyo pekne,
zadny stromek? A on ocekava jes
te vie, cbtel by take nove brusle.
jako ma Pepik Pekafuv, a pak ne
jaka pera, tuzky, a blavne barvy.
Zitra bude jiz stedry den a u
nich pofada nic. Hodny nebyl to
je pravda, zvlaste v posledni dobe
toho ninolio vyvedl, ale vzdy tim
byl vinen nekdo jiny. Tolikrat si
uminil, ze bude xq ?ko!e sedet jako
pena. Ale on mel taken v'1 nepokoj
ne noliy a ruce. A jazyk take ne a
ne mlcet. Jednou pfisel do skoly
troebu drive, bylo tam jenom ne
kolik I sel na stupen a liral si na
pana ucitele. Yykracoval si vazne.
kroutil knir. brozil klukum a na
pominal je. Ilosi meli radost. sma
ll, se a volali: "Est5! Este!''
s;
akv.
cbtela koupit srtomek. to by uz nevidel.
Frantisek cervenv iako rak ion musila pro nej jiti. vzdyt uz .pcli Jo vain -Jezisek nadehl .' Zvohd
pokukoval. jak se lide zastavnji. maji malo na prodej. konecne. kdyz se z pfekvapeni
Kadeji lined fekl. kde ziistava. aj Ale maminka fekla. ze dues uz , vzpamatoval. Ja, nevim. koinu to
vedl ij domu. Iaminka krabiei !nikam nepnjde, ze si bude e.bystat path', ten i)okoj je ted prazdny.
limed zaplatila a pfed zeiiou mu u'u: vse k vecefi. nikdo tu uebydli. odpovedela pa-
nefekla. ale potom. ta se nan line-j Zklamany Frantisek pije kavn ni.
vala. Dloulio. dlouho s nim neclite-.a mlci. ' torn se ozval v pfedsini Tuble je nejake psani. zvolala
la ani mluvit. Kekla mu. abv ji zvonek. Pin nove nadeje vrazi do sestra. Pod stromem lezela velika
l)itou linidi. nikdo nesvlazi jeho 'velky borky vitr, cim obili zrovna
vyprable nitro. nikdo nenabrazu- 'sprahlo. to neiraneisi iako to upi-
- . T-xv . . .111 ii r -r- . . ...... I x " ,J o
na oei neciiodil, ze nevedela. ze je- preusnie. i ri.ieia w mm sesirenice onaiKa a na in oyio napsano: Mi- mu uteehou mateinu a .e.p vhd- pozdnejsi, vsechno smaliem najed
ji Frantisek je takovy nezbeda. Ze na svatky. Nastalo vitani a libani. lemn Frannkovi. Fvnitf stalo: Je- nv poliled. A ble, tak bidne byne n0u ilZndo a mv meli bodne piln(
trpelive snaset az do posledniho od 2oet. do 3oct.. vejee 25 ct tueet.
vzdeclm.Zvhiste male deti tesiva- V nasem okoli ebeiplo mnoho
ji se na svatky vanocni. ze se jim prasat. i me take, nevim co to bylo
dostane bojne peknycli darecku, za nemoc. Nektere prase vydrzelo
soudim to sama podle sebe. Le- tfeba pfes mesic i dele, pak ale-
tos jsou dosti smutne, ponejvic pfec ebeiplo. Kdyz onemocnely tak
pro nasi drabou vlast. Snad da zaealy kaslat a potaeet, byly jako
Huh. ze valka brzy skonci; ale jak 'hy opily i ani nevidely a krky me
Ize pozorovat. potrva jeste bezky ,y otekle a tak.tezko dycbaly, ze
dlouho. coz nepfispeje k nicemudiv se neudusily. Nckomu zbylo
dobrenm. Obrat'me nasi pozornost j jedno. nekomu dve neb ctyry, a
tam na to valecne pole, kde smrt to jeste ty nejborsi. Obili' zde
ma bojnou zen. kde clovek. ten sypalo : psenice od 10 do 20 buslu
nejdokonalejsi tvor na svete. bid-; po akru. jecmen prumerem 30. o-.
ne byne, bidm"ji snad nez zvife. lio Ives tez tak. Jenze obili je lehke,
juje pro svuj narod a svou vlast kdyz mel pfijit desf, kdy ho bylo
a za to ma odmenu. ze pada s roz- 'nejviee potfeba ,tak se dostavil
dela vsem banbu a skodu. A co 1 jemu dala dve hubicky a rekla, zisek ti mnoho odpousti a posihi
pry tomu fekne tatinek. az to usly-! ze jiz je veliky. To ho malo zajima- J tento strom a darky, bud" hodny
si. Frantisek byl jako zafezany, !lo. Kadej ehtel vedeti. co to ma v jak jsi slibil.
pilno
syn naroda.jenz jest okradan o vse ,s0 sekanim. lusim se jeste zmi
ehno. o zivot a majetek. On nema 'nit. ze to bude 11. nnne 18 roku,
izadneho prava a musi poslouchat c0 jSem se vystehoval z Nebraskv
nabizel mamince sviij ustfadany lx-dnieee a v eestovni tasce. IJka- j Pod stromem leskly se bruslic-' tyrana, ktery dopousti se nasil- SPin (0 Dakoty . Poslednc jsem bvl
iAVilr .-liK.v.il )n ni.ltm' rol.-.'. ''llifl v'p Vii ' 1 K 1 11 1 1"' I'fi Cn 111 ij z t 1.- -Cikli V.1 cl'iti.il 1" 1"! 11 t 1 21.- n -.-i ,y 1..'. .1, 1 n. w n . v..
pet'ak. sliboval. ze to ostatni takelzalo se. ze v bednieee bvlo same.ky tak vesele. ze srdce lrrantisko-
ustfada a zaplati. Plakal a prosil nn'islo a v tasce same saty. Iamiu- xo hrozilo rozkocenim. A vedlv
tak dlouho. az mu to slibila. AU
ka je r;'nla. ze pfijela. On si mysli nich" krabiee s barvami a dvema
met vi. aby uka.iel sve cliontky a na farmg p. jos. pgi im rentll
svou ctizadost. Heslem jeho je so-! Tam jsem si vedl zaznamy o pfij
bectvi a samolibost. Kfesfan- 'ml, n vvlnm' fnlm icom nnV Cf.iiU
sama se na neho dlouho lmevala. ?-e je to jedno. i kdyby nepfijela. a jstetei. kniha k malovani. nove pou Jti nardoove jironasledovany byly 'fal. ze kdyz me vysel cas rentu, a
ac to nefekla nikomu. O rozbitem znovu si obleka zimnicek. "Tvam zdro. v nT'in mnoho per. tuzky. ru-
paic ,esre ences laze se ma-.ma, jieKiui. nasadica. un. rono nyio
kofliku jeste nikdo nevi. ale -lezi-sek
vi. aeh, ten toho vi jeste vie.
.Jak se dovolil odpoledne ku ka
maradovi a zatim sel na kluziste.
jak si vypujcil tatinkuv nnz a io
tom jej ztratil. Vsiclini ho hledali.
ale on nilcel a nechal je hledat.
Jezisek mu asi nenadeli nic. ale
snad by aspon maminka mohla ne
co dat Ona je moc hodna. ona nej
viee dopousti. nejmin zaluje. 'zdy
cky fika. ze to povi tatinkovi. a
potom nic nefekne.
"1 eo pujdu domu a zeptam se
ji." rozhodl se na ceste. Doma se
pfitocil k mamince v kuchyni :
"Maminko. jestli pak mi Jezisek
minka. 'Smim se jit jeste po- vice a vse krasncj.si nez ocekaval.
modlit do kostela?"' "Ano, ale Kadost nemela dost mista v jeho
pfijd" brzy."" "Tak se take za : postavicce. Zacal skakat, zpivat.
me pomodli." pravila pfijevsi te- kricet. bvl u vvtrzeni. Ostatni ro
tieka. "Bodejt" jeste za ';is se bu
dn modlit. vy )otfelujete stro
mek."' Kdyz vysel z kostela, jiz
se sefilo. I'rodavaei stromku meli
jiz vyproilano.. Po zemi valelo se
troebu odsekanyeh vetvi. Nikdo
jich nesbiral. Frantiskovi bylo
smutno. coz aby si udelal takovy
stromek jako Jenda ? Sebral nej
vetsi vetve a nesl je domu. Jeste
mel slabou nadeji. ze jich bude po
tfebovat. ale doma zhasla i jiskfie-
neco nadeli?; "Jestli pak jsi ho ka posledni.
jiz prosil?' Na to opravdu ani ne-j "To jsi se. hoclm. dues namod
vzpomnel. Slychal, ze deti psavaji 111. vid'.' vitala jej maminka
Tezrskovi psanicka, nemohl by to
take udelat? Zna skoro vseclma pis
mena, umi se podepsat. Nasel si
kus pajiiru, sedl'kc stolu a dal se
do toho: za chvili byl hotov. Na pa
pirku stalo: Mily Jezisku, ja by eh
rad brusle a barvy a strom. Pmdu
bodnej ! Frantisek. Tvam psanF'
ko polozit ?; Snad nejlepe na okno.
I'rantiseK mieivy nieda Kvetmae s
uschlou bazalkou. "Sniim si to
vzit?" "Nac pak?"- "Zastrkam
do troelm niandli a hrozinek od
viinocek. Sestra mu pujcila lepicl
la a ukazala mu. jak se delaji fe
tezy. Frantisek je zarazen. Asieh
ni mu schvaluji. ze si dela sam
stromek. ale nic hezkeho mu na to
Slozil papirek a polozil do rohu ok-, nepfidavaji. Kluci ve skole se bu
na. Kazdou chvili se pak sel podi
vat. nezmizelo-li uz. Pof.id tam le
zelo. az do veeera. Lezelo tam jeste
v:no a to hocha na elobro utvrdilo
elomneni. ze Jezisek se o nej le-
os nechce sta rat. Pfisla sestfie'ka
Frantisek pfedstavoval. jak pan Ise smetackem. otevfela okno a uz
ucitel hraje na housle, jak se pfi
torn mraci, jak zapisuje do knihy.
Xhici se smali jeste A'ic, a potom
to darebaci vsecko zalovali. Pan u
citel slibil Frantibkovi, ze to povi
tatinkovi.
To tisnilo Frantiska na duclm a
pofad ocekaval, co bud?, az se to
doma do vedi. Ve skole" byl jiz krot
ci, ale eloma si to musel pak vyna
bradit. Ycera rozbil sklo na lampe.
Uoz vedeJ. ze se na nej nesmi ?va
stfiknouti? A cbtel vlastne stfik
not vodou na sestru, ktera jej po
fad drazdila svym protivnym vy
smccbem. Kdysi uz davno pfiuesl
si do "kuchyne husi hlavn. Chtel z
ni dostat mozek a povidai sestfr:
"Rozbij mi blavu." Od te ehvile.
jak vejde do kuchyne, uz se ne
smeje na sestficku, nebot jej vzdy
drazdivala, ze mu rozbije hlavu.
Ani videt ji nemuze, jen ona je
vinna, ze rozbil cylindr. Kdyby ne
bdo nie borsibo, ale ma. u mamin-
by byla psanicko vyhodila na uliei
Frantisek vyskocil a jen ze je za
ehranil. Jak to ted'" udelat? Vv-
smevacne sestry by se byl nezeptal
ani za nic. ta by x toho zase nale
lala feei. Da psanicko v druliem .o
koji do kamen tam se netopi. Pa
pirek se dostane do komina a ko
minem vyleti k nebi. Tak nejak to
slvsel Frantisek v pohadce-, ze se
komiuem vletelo do svetnice a zase
ven.
"Dues uz bude Jezisek nadelo
vat." fekla sestra Anna jako pro
sebe. Ja byeh byl hodny. jenom
kdyby to pomohlo, mysli si zase
Frantisek. Po snidani se dal horli
ve do (t-teni, potom troelm kresi.il.
ale najednou to na neho zase se
dlo. Nudil se a byl trapen nejistotou
a nedoekavosti. Prohlizel skfine.
zj'isuvky. hleelal i pod pefinami a
pod posteli, vsem pfekazel. vsieb
ni ho napominali, a uz by byl ma
niinku zase rozzlobil. "Vis co, jdi
ky jeste vetsi skraloup. Tim byl j
vinen zase Pepik Pekafuv a jeho se podivat do kostela. jak tam de
savle. laji jeslicky."' radila mu sestra An
Sel nedavno do ulici s Pepikem i na. Kdyz uz byl oblecen a loucil
Pekafovic, ktery drzel v ruce dfe
venou savlicku. Takovou on take
mel. kdyz byli na venkove. Sekal
do vselio, co rostlo u cesty, a pa
ne ! to litaly bodlakum blavy. Jak
si na to vzpomnel, uz ma chut' do
se s maminkou, dodala stiplave An
na : 'Kdo chce.dnes hoelne dostat.
musi jit do tfi kostelu a vsude se
pomodlit tfi modlitby." Tedy puj
de do kostela sv. Vita, zastavi ?e
take v polskem kostele a pak ku
neceho seknout. Vzal Pepikovi sa-'Prokojm. Za chvili jiz stoji Fran
vli z ruky a seka aspon do vzdu- tisek pfeel oltafeni sv. Vita a septa
chu. Pfed nimi ns. chodniku krace- ;nabozne otcenas, IIuj Jezisku zla
la nejaka pani. ne, nebyia to pani. ty.a andelicku. Byli tfi, udelal kHz
byla to jen zenska a nesla v ruce a spechal do dvou jeste kostelu,
skatuli. Pepik vzal savlicku a po- zase tam poseptal sve tfi modlitbic
zadu sekal do skatule, ale jen tak, a vysel. Snad uz zacne Jezisek
abyse ji nedotknul. Zena se ohleel- nadeleivat? Co pak aby se sel do-
dou asi chlubit. co dostali, zvlaste
ten Muska. ktery toho uz pfed syat
ky napovidal.
Pfisel tatinek. Chodil s panem
iicitelem po ulici a mluvili take o
Frantiskovi. Ten lepi fete'zy a klo
li hlavu. Oiti. jak mu usi cervena
ji. Tatinek uz dal nefika nic. Tedy
pan ucitel nezaloval.
Pfeel vee'efi bvl Frantisek hotov.
elina mela pol stromem take dar
ky, ale to byly latky na saty. obraz
; nejake vysivani a takove hloupo-
sti. Te jim pfeje. jen kdyz on ma
strom. brusle. barvy a knilm. I An
na nasla poel stromem nadilku. ce
muz se moc elivil. zac pak ta asi
zaslouzila od Jeziska darky a liba
mamince ruku ?
Pozde. velmi pozde elostali Fran
tiska na loze. Nechtel se hnouti od
stromu, az se maminka bala. ze
mu tam biule zima. Shasli svicky.
dvefmi dokofan otevfenymi vtahli
s'l-om do jejich bytu a umistili jej
u okua. Pak tejn veusnul F'anti
.-ek, pfemo.' i l.o: atymi de.jmy
:ne. Nebyl t- sestilety hos i:. by!..
tu llazenost sa:ia. jenz tu dfimala
v te -ycb pj '. toki.cli. Spare:-: byl
pckiVicovanim .v.'astneho vecera.
leJil na no y V. brusli.jV.. delal
l-ru zky. udivl e-ilou tfiel . Kelv.
pak s. pozele ; . . udil a V"d!e
stele spatfil n o u vsecky krasiie
darky, uklouzla rtum jeho bezelev'
ne prvni jeho myslenka. Pockej-ie-
kluci, to budete koukat.
Ku konci me' ho eloj)isu dodavam
uasim niamink;'itn. jak mozno leev-i-ti
rakovite vfedy na povrchu tela,
ilokud neni tfeba opera ce. Pode'l
cesty roste zcela ne)ovsimnuta by-
ilina Lupocha, jeji kve't. sosolky.
ktere deti rady strkaji si do vlasu
,.,-..,.1 f. .,1-.';.. ...',11.., I
se jiz nutnosti. vsak ale tentokrate-ne-ma
to jiz vyznam osvobozeni na
rodu, jako tehely. Co stoji valka
penez, zivotfi lielskych. pak i)fijde
nor a senere vsectino co usetreno
bylo kulemi. Jak hrozne to pfi
pomysleni. ze puvodeove techto
nafku ranenych, stenu umirajicich
elelali pofiidek, ze mu ovsem bez
ky elluhuji i kdybych byl vsechno
ol)ili a kornu odvez, vlastne co
jsem sklielil. tak bych to byl ne
zaplatil, ackoliv bylo obili i kor
nv dost liezkv. Pficina toho bvla
tuze nizka cena. Ciovek mel praee
dost, ale penize videt bylo moc
vzaenv. To bvli zlate casv. kdvz
a pustoseni majetku. sedi nekeh- Vjbyly tak spatne ceny, vsak si na
zatisi. klidu a mini. to hoelne litli pamatuje. to jest na
Nyni. pfala byeh si znat toho ty zate C-asy. rusim se take
Pepika. zda-li neni, taky tim bee-zlnmit s;'un je5tg 0 s0j Yiastnim
la kem veselym. Neostychala l)y..-h 240 akru pozemku. Lonskelio roku
se do konce nic. podati mu ruku a -jsem 0pravoval bans, tak ze meS
i srdce. Tak vy pani beclaei. hied'- stal $S50.00. Letos jsem staved ma
te ulovit si nejakou zlatou lasku, gtai mg st.a $1050.00. Tak
nebot' zima dlouha je a cloveku sa- !u-in nynj peknou farmiel-u a mam
matnemu neni radno byti. 'toz co clelat. Jsem uplne spokojen
Arusim jiz te me skrabanice za- s nasim statem. Jeste pozdravu
nechat a pouze dodat. ze pfoji yx yseeky znamer snad si vzpome
vsem siastne'1 a vesele Vanoee a I10U lia Karla Karla. eo byl na
st'astnv Novy Kok a et. redakci fjn.ms n. Jos. Prfisi v rcntu a no-
Prohlize! svoje dilo a, skoro se mu i satu mozno tez koupiti v le
to libilo. kdyby nemusel vzpomi- karne. Dame sosolky a drobet listu
nat na lonskv krasnv stromek. Ai'z opuchy vafit na the a elvakrat
loni nepsal Je-ziskovi. nesel do ko
stela. nemodlil se devest modlit
bicek. Je mu do place. Vsielmi i
liani sousedka pfisli se podivjat na
Frantiskuv stromen. Fsmivajli se,
se, vvmenovali nobledv. mluvili
jaksi divne. ne jako jindy. lt)obfe
to vycvitil. Vetve nestaly v kvet-
niku soume1rne. fetezv nezaki'vva-
ly dostatecne jejich chyb. Tezka
dve jablka tabla nektere'; ve"-tve ni
ze a napinala fete. Az rozsvitis
vsecKy svicicky (byly trij. buue
docela bezky, fekla sestra a lined
se sehnula k zemi pro neco. "Lon
skv byl o mnoho hezci, ' 'fekl Fran
tirek smutne. "Ale tys byl 'take'
hodnejsi, ' odpovedel tatinek.' Byl,
tatinku, ale take byl hloupejsi, '
hajila ho maminka. Neumei cist
ani psat, teel' uz pfecte vsecko, i
psanicko dovede napsat. a co toho
nakreslil. a jak elobfe iocita. Same'
jednotky na vysveelceni. to take
neco plati." Tato chvala zabrnka-
a na rozcitlivcle srdecko chlapeo-
vo tak, ze dovrsila mini napeti. j
deinic yniyvr,ne'' jim vfedy jiz
huijici. Okolo jf-lnim prstem vn'
raiue lu-iun-nt bestia'T; 'iKiip
a : vfed poznenahla hubne a a
hoji se po case. Liniment Knaipna
koupi sc v lekarne. Mozno jej te'z
upotfebit v tezkycb nv"ipale'ch rcii
matsmu. jako na otekla kolena
leskem potazena, boh'sti stare v
krku. v podbfisniei a.t.d.
Dues jsem retl v Dennim lllasa-
te'li. jn-osbu pi. Anny TIronkove z
Kingston. Pa., aby ji nekdo pora
dil v jeji nemoci, tak jsem ji tain
dopsal co ma delati. neb ehceme
bvt vsievhiii zivi.
ATsem ctenafum a ctene redak'v
pfeje st'astna vesele Vanoee a No
vy Pok 1915.
Emanuel Stibr, 4103 AV. 22st.
Chicago, Til.
Pozn. J:i Vam zaslu zase nejaky
dopis, ale az po valee. napisi neco
veseleho neb se to nyni nebodi.Tyz
mnoho odbe'ratelu.
Anezka Ondras.
zdravuji vsechny, jak zname tak
i nezname. zvlaste celou redakci
t. 1. jiz zasihnn doplatne a pfeel-
LIDGERWOOD, N. D. )latne pro pfjgt rok 1915, dale
f'tena redakee! pak pozdravuji bratra Josef a Kar-
Pfisel cas. kdy musim taky dat la v Ilowells a celou jeho rodinu
o sobe veelet, ze dosuel v te zmrzle a pfeji vsem mnoho zdravi a stesti
Scverni Dakote ziju. Neni tomu v nastavajieim novem roee. Pa
tak, ze je' S. Dakota zmrzla. nebot' ne redaktore mejte strpeni nad
uz mame 14. prosince a mame pek- moji skrabanici. neb se obavam. ze
ne' )Ocasi bez snehu. Dobytek se muj dopis najde odpocinek v be
pase na lukach i v kornisti. Cesty zednem kosi. (Pozn. red. Dopisy
jsou jako mlat. tak ze se to an- tohoto druhu se do kose neluizeji,.)
tomobilistum moc jiekne jezdi. K;,a Tentokrat jsem se do toho pustil a
jina zdejsi je hodne rovna. malo hoelne jsem toho naskrabal. a snad
jen vlnita. jiroto take jezdi veli- bych toho byl naskrabal jeste vi
kou rychlosti. V nasem okoli vlast- ee. kdyby moje zena ne'byla pfisla
neji farme'fi moc jiz automobilu. z kuchyne a nefekla. a bych uz to
Asi tak v deseti le'tech bezky si zde ho nechal. neb ze s tim omrzim re
rarmefi okrocili. Maji pekne stav dakci. Karel Karel.
by. a to jak obydli. tak i mastale
a jim'1, takze nase krajina dosti
SCHUYLER, NEBRASKA.
ode
KENDLETON, TEXAS.
Ctena redakee ! Je tomu jiz hez-
Ted mu bylo, jako by se mu dela ky dlouho, co jsem nedala o sobe
cfivda, jakoby mu byl nekelo u-
blizil. Vytratil se k tmavemu ok-
nu. polozil hlavu na ruce a plakal
usedave.
Kdyz se prostiralo k vecefi. byl
ve'det. proto se chajm nyni pe'ira.
Odpust'te. ze vas s temi nekolika
fadky obtezuji. Nemolm za to.
kazdy pise eo si srelee jeho pfeje.
Pfala bveh si abveh mohla neco
este eely cerveny, ale nepfiznal veseleho napsat. ale neleze me to
u- sc za nic na svete ke svym si- nejak do blavy. Tudiz, vesede va-
j'un. noce se Iilizi a radost s ninia, jak
?a bu"l je le " ' "
Kdyz odneseno po vecefi naelobi, my mla'li se tesivame co nam pfi- nasledovni: psenice "bluestem " satum.
pekne vyhlizi, veskere budovy jsou Ctena redakee! Pfijmete
pekne obarvene, misty se pouziva mne srlee"ny pozdrav. Doutam. ze
ralvanizovaneho pleclm na misto jste zdravi a zimou netrpite kdyz
"sajdinkit." Takova stavba m-nmsite chodit venku, kdybysto
jet dosti vzhlvelna. Jak se jilech vsak museli to by vain jiste zima
proti "sajdinku"' osvedci. jeste ne byla. protoze to teel" vsudy je dost
viine, ale pouziva se ho na vseliji- ciperny. Tak niyslim pani vy
ke stavby. Arushu se tez zminit ' dav:-:f ede', ze i ioje pfedplatne elo
o pozemkach jak se zde prodavaji. !cbzi k Nove'inu Roku. proto vam
V tomto okoli se prodava akr po- zjsihim znovu )fedplatne :ia pfisti
zemku od $50.00 do $100.00. Z to-'rok a zaroven vam vinsuji jt'astne
ho videti jest, ze ta nase krajina a veseJe vanocni svatky a Novy
neni tak nejborsi." A'etsinou kazdy Tok, abyste byli zdravi a hodne
vlastni vice nez jeelnu ctvrt. taky novych odberatelu ziskali. A
vlastni ne'ktery i'armaf S nebo az tak koncim s pozelravem jeste na
10 evtvrti, ba jeste vice. Nafadi o- celou vasi rodinu, Vas odberatel
bycejne se zde iouziv;'i na ctyfi Anton Jeellicka.
kone i nekdy az osm koni se zapfa-
line1, proto take' jeden clovek s to-; Mnoho vanocnich darku do
lika konmi nadela hoelne praee. i Evropy.
Jesteneeo o rentovani iarem. F; "Washington. D. C. Vajiocni
nas se rentuje vetsinou na pul uro- darky jiosihiny jsou z Ameriky do
dy, proto je rent if ve vyhode, kelyz Evropy v nebyvale'm mnozstvi,
se sklidi vie, ma vie a kelyz mene, vzdor )feruseni dopravy na oeea
nn'i mene. tak ze nepfijde o sviij ne. Zpravy dosk' postovnimu de
majetek jako kde se rentuje na partmentu ukazuji. ze parnik Stl
penize. Plat z akru je horsi. Jak Paul, jenz odjel v sobotu, vezl 300.
je slabji uroda. tak aby vsecko oel- 000 liber vanocni posty, nejvetsi
vez a nekdy jeste1 ani nemuze za- to mnozstvi. jake'1 kdy bylo najed-
platit rent. To potom takovy ren- nou odesh'mo. V to zahrnuto bylo
'if spatne"' pokracuje. V nasi k raj i- 2.000 pytlfi s bahT-ky pro Irsko a
ie se p("'siPe nejviee drobne1 obdi. Anelii. Na jinem parniku vezeno
irorna e t''z obstojne zde dafi. bvjo tHc pytlfi )ro "Rakousko a
-le ta se azi jen pro svoji spotfe- NeTiecko. olkudz dosta lose uji5-
'n. Cena oJii a bu"l ie ?de " ' W'"'- n-tanru se adre-