Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, April 22, 1916, EDITORIAL, Image 20

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TUB REM: OMAHA, SATURDAY, APRIL
1916.
OMAHA L1YEJT0CK MARKET
Cattle Receipt Light and Prices
Generally Steady Sheep and '
Lambs Stronger.
'HOGS FULLY STEADY TO STRONG
21, VM,
I Receipt re:
Orrt.-iMl Monday
Official Tueadity ..
'Official Wedneaday
Official Thiimday
IXImalo Friday .,
Una. Sheet'.
12,40.1
IH,:aS 6'7
7 mi 4,:n)
Klv day thlf wek.2l.7.1
Ham day laal wik..22.K'
hama day 2 wk. ago. B.W.J
heme day 3 wk. ago SI""1-
Maine day 4 wka. n it, 1-1
Mini day lint year. .Jl,"'1'!
4.:i:-n
4't wfl
4;.ii'
6,:.,7v.i
i;:;,o?t
4t,:M
Th following: labia aliow the receipta
tit Cattle, hog Kill) tlll Bt ihl OlMllll'l
live lo-k market fur the year to ""I'
compared wllh laa. year;
I'll, imfi. Inf. poo.
''ulllc ?v, Sl".7.i I'O.T'rft
Ilnga 1 27r,.iTH 1,,7.':a Sl,44
ie 7',W tT,S '-'"
Th following table now th average
price of hog at the Omaha l.lv Mt
market for Ui laal few lay. wllh cun"
parlaon:
" r(.i, fliTri'iSriii4 i'ii."1iiii!f'i'9,e;
4nr. 4. I I (I W N 7 .-.II
I. II IN (H I I 7l T I i
pr. .. R 6 ul I 47l l 7 WI W.
Apr. 7.,; ?'- i t. I 42l 7; I IJ! I
inr 1 I a I 1 l.i 1 ill h..: 7 (ill 6 li .10 II
A... I I m 4 ,m u ii 7 Kit ,1(1 M
pr. 11 1ft ( Sf, II (ill S "I ' ) " ,, , ,,
(pr iLIIU't) ItTl 7 4 t iH'' '3
Apr. 13.1 4.r,i 7 en I Ml I 7 6 W. W
A pi, III tVI i (I kl l.i.i I ilJ . '
Pl
Apr
i ...
i . 1 1 I 7 !( I 4! t 7 i I ;
Dr 17.1 40 M 7 2. 471 Wi 7 7M .
April IV .14 IMI t 7 I ;l
Apr, 19. t 1 IBI 7 ( J
Apr, . I t2l 1 41 41 III J '
r'lri'.iili and llfrKidllli'li (if live atwk
at Ihf I'nloii Hlwk ynnlH, for Iwenlv
four hour rnrlliiK ( H o'clock ycnUiOiiy:
ltM.,KIITrWAKU)AIH. ,
(,'Ktll" llok" rllKsi l) lira f
('
HI, I
Itilnn I'nllflc 7 W
1
('. N. W cant ... 1 I
". ai N. W'., pI...
(' Ml. I1,, M, i.. II -
(' H, Q , !.... 2
C B, At M,, wcl ... 4 I'
C, H, I. A I' (t. I
C , U, I. P., went ,. 1
ii
I
17
Tolal rwclpla ... W
(f?
MM'UHITION'-HKAU. ,
ChHIb, lloK(. Hliccp
Morria Co,
Hwlft and .'onpiiy.... I7
CiidBhy I'Bcklnti Co ... Im
.iriuoiir A Co Hi
tlnrt ,.,
i vv. Muiiihv
li
Tin
1,217
1,773
1,7!3
tut,
M.I
l,is:i
1.4'4I
Lincoln I'aeklng Co.... 1
Ho. Omaha. 1'ai.klng Co,
l.!wla ''
HimllnKlon , '
Vrlliclrnir A Oegpn., 1
JI K. Ilainillon I
.vin, V Kancaa Calf Co. 13
ciiriatla 2
lllKBtni ,J
Hoth ! 17
iiannar firoa...
John llarvpy S4 ...
Kllna
.Icnwin l,ungreii
Othar buyer , w
Tot. la , "74 7.IS1
4,78
cit vnAdiia ur varv liuht to
Hav. onlv iwenlv-four cura ImlnK rcorl'l
i. i.i.i h.,iiv AiiDimli lo niuka
market but llifrfl appeared to 1'
hi 1km demand, ao that practical y every
hi.. .,i,l i emlv hour In tha morn
I'ri..... r.ulit wi,ii mlly ateady Willi
)olrduy. Thla nicana Ihnt lef atcera
r anyrt'liere Irom wc lo Wwar than
A -k an". . , .
l o a and halfara ahow no rnatfrlal
chanca aa compared with yaalcriliiy. il
Vie- wer around IMi2r.f lower on tha
general run of "'( than laal
llar and rouitli hull ara arouna JtyiaJ
lower than a week ago.
'Iare wer no alockera or feeder or
anv rot,aeiieni, and whlla the oholreat
have not elinwn ao nuich chanaa tha mar
ket on the general run la around lu&v.
lower than lt week.
Qiiotatlotia on cnitle: flood to cnolc
yaarllnga, I'ton-iHtWi; good to choice
fievea, K "'M.; fair In good l;evea
H to(t W; t-oiiiliion to fnir heavea, 17. iM
i: good to rholee helfcra, i WViik.J..;
good to choice cow., r.2.'-'i; fair to
good enwa, H2Wi7 2f.; rommon lo fnlr
eowa. M 0ik(.26: gooil to I'holca Jecileia,
r 7V&I.IO: fair lo good feeder. 17 m
rommon lo fair feadera, lii.Mro7.40i
good to choice alockera, K.Oi'al l'; l''k
helfera, M7f'i0fl; gtocK row, SS.JTArT.a:
gtork calve, f7 ia"i M; veal ralvaa, i ii
; bulla, ataga, etc., I mi .
BKKP STI'I'RH.
Kg.
I
I .
t
(..
Ii)
17
. Fr. w. a rr.
Mt tl. M H
, I'it t " ' "
Vi?h U Ill '
ui . ' i" !
Iffl W 14 U I 11
HI ft IA
fTKi:UH AND
mi i m
HElFr-nS.
ri
I Oil
II P I
iimKEii.
1 ., ! I i '
COWfl.
i ,.iwi 1 M 1
t se it
! IU 7 O)
111'I.Ifl
1 Ill 4 ' I. 144
I ao
I 75
7
t -i I
CAIA'KH
, , . 4 I 4 I ' I
I He in ;ii 4 i 10 ...
IKiOH-Ilccelpla of ho wera Hie amall
eat of the week and only fair, even foi
a l"rl.n The remit na thai In apiie
i.t the fact that Chicago I'Mil another dull
Invier na.'e hovera who atnln had lami.
orde a rille.l them on a good aiea.lj l..i
li Aa wh the caae veaterdity llov
aeenunlril foi a cry fnlr ehale of the
npply.
i.eiieial Hade rcaciuhled Thntailm a
niMiket ver nui. h I" that It waa active
and (nil. ateady. npiita helng atinng to
a Illlle hluhei Tl.e airman fulled to
h.m eiuoigh advance In UOnli', I'Ut font
i'l. tl'-e neter.l.ii w, il ptlu'li hlnl.ei
Hulk of the le aaaln lainlnl al ' '"M
n and f ir the tliiid linn, lii Ihuv iluy
t'.p aa f" j.
t"
ah
It
in
1 1
'! .
l
WW
I 1
at
M
i Ii
II
i
I
I'l'
I
1,4
I l
t .
v.f (!
t rl i
Hill I I' The rinalii-l i
In dale , I'll I jiii-I l-,l
i-k
i. nog el 'i ai-.1 4-iai.li
I,, i-t i w t-,Uil in
,U.,I, t- K.ln i I ii i - o.
..r 4 '
.' i ti.i.
1 1 1 i
I . a
- 'i...ii. .1
.,, i. I.,
. ! ' .. I . I i i t 'I i.la l
ilia iff I - i bead w i
w -.Mi . . i .. - ' .1 I .1 a i ' '
.- w'i I I ' i t.r - A1..1 4 lo a i n r
1 1 a u i . r
l,,,4 Wile i, '.I falfiV ?IV
a. ok .1 Ii le i,i 1 1 ii, 1 if ou
an, I
p . . i ' i.ina
l.r'a .i,ia W.-. .ii.l.a
I, r 1 1 . In In- '
I. k -ta ifc. al I t v i.'
He a I .
I a 1,1
lie
II..,.,
I (
n (
tt'ea.lt J.(tv a ' 1. ef i:
,i.-.ie i a, i a lie-'. l in', 'i -hli.g
1,1 li.hl 1-1 ln..WW I ',. I i...
I -. a I . ' . leal " w i- s
a t.la' e M at. a.i '.it,.' .. . .
4.', , a I. n a ( s-i a '
-. ; Hi , , u ,- a . 1 . I t
I ta t: t. ( I- i - i' -ii 1 u .
oil
. ... (a
I ' -
.,
I' I
t I.,
'
. t.
a
-t la..'
1 .H
. l--t t " i . I
' . : ' -i
I !-'' '
li'l l -'-'' - 1
IPa' - -
a . - a a' I
. ,.,.4. - '
-i.. . . u a
e t
.VI , . a .t o
ll. Vi . i,..,.l ,
, t-,,-1 .a'--'
I . i Uwl4 , , , .,
li, tl i latiiV , -V
, - a, la.-,' ...
i a 4 lao.al .. .
4-1 a - . i
... . a a a a
a.l- l-.'- '''-'Ra-.il
a a .a
i i
i
n ,
1 1 a
i 4 I
: . ' t
a. '
a I i -,l
ail
4i a M aa a I lit
a . e .it
lit (.!. 44
v V
i
OMAHA, April
Cattle.
... li.l"7
.... 4.H76
...
... 4,!i.'
, ..
JHrkflX hikI lititclici-a. .l.V.(9.i; liKlit.
$.1 .''' ,t, J, 1KB, t. I'M'.' I'l
'Mr.Kl A.M I.AAIII-Iiccciio. n.,,
Ih hiI; iiuirk.'i elcli'ly, l-niit". l" 1 1
cai'llniio. IC t)li).ii; wcUwr. v7.yifl.,
iii-n, $.viaMi.;."i.
(iii( A(.( i.iu: ".I'm K MUKi;r
Inlllr lH-tl k -"lircp
Mcnl.
fllli'A'Ki, April :i. catti.i; -n"-rcipta,
l,"i li' d'l. mm ki t .i ii'Ivi ihiHp
hwf HliM-rK, IV.x.Wj Pi (i; vm hit rn jitcci,
i'.7.V(i,i.,; utin kfiM ml fi-nlcr, .',.i.7((i
i; ri. wn anil livlfcra, l.'fi! .'", caivt-a.
IKXiH-'ilccclrilM. V." lici'i; limrKi'i
wnk, Ko-ciHlly lower; hulk, l'...i'n, .;
Unlit, i.l,H, ill; llllxf'l, Vi..1'a' i", ll'''ivy,
;i ;'ii'ii'J,7'.; iouli, p I'l'J., pii., i.-'U'
S.l. '
HIIKKI AMI l,AMIIr!-llcccll".
IicmiI; nwrkci ,lniijy; wulb'TK, 'i.'.i''i('J.M),
IiiiiiIih, $'i.HtmM i...
HI, J, on la I, It
HT. IVMIH. Mo.
UtorU MiirUcl.
April 21, -('A'l
lli rcli.lH. Mt) in ml. iniirKcl nli-Hily; nullw
liccf Kli-i'lH, I, .iv'i'.l.l'.t, vcurllnif NlciMH hikI
Ih IK ih. J Mil l'i (i; i-owa, -iZtrn U, l" k
ci a nii'l fccilcra. :ncil.!l, Tcaua n-l
OkliiltuiniL aiciTK. .',.'i..'s 75; mwi nml
In Ifi i K, l,(i'i'..w; niilivu iiilvc.1, i.'Wl-
UHjtt- IlKcdpta. H.Xi hi nil . nnii'kci
Iiiwi-i ; jiIkh hihI IIkIiIm, 17 iVni'i '; iilx'l
ml lull' licrfi, $!i,4.VJ Kdl licnvy, .m
ll'i H
MIKKl' AND I.AMIW lU'cclplit.
lion-; iniiikct luiinlriiil; ymrlltiK wciIm ik,
:ii'ip,;ii; liuiil.a, o.i)ii'iill.in, ewi-a, it."
'It
Mom I ll
Kiorx itv
Lite Mock MarUcl.
In., April 21. CATTI.K-
licrripta, Vm
Hie ai"'i'M, i
ln-tul; nun Kcl ni'iiiiy; ii't-
2,,H.'i; Inllr lu i-M, tti.AAtl
cowa nii'l lull
i-r, ,i
Lull
UlllKH,
clc, l.'iirti'i.l.
Iiniiri - It. i-.ciMn
lunil, miirkel
firm: luiivv. 1 1. l"'il !l tl. mined
ri s 'i'l mi;
ii.-i.i i:i 'i'i'.i : hulk "f kmIi h, :' .;vn'i.l
r!lli;i;i' AM IaMI:H .'.'ill ouolnl
kf. Jiini pli l.lvr kliick larkcl.
KT. JOHKI'II. Mo., April ;.'l. CAT'I'I.!', -llccKipia,
l'i heal, nmrkcl, alciulv,
Kieerd, p-Mru'i co himI lii-lfera, U tm
VI,, calvta, , Mi'i('.).7i.
I lit" iH lici elpi, - i ln'n'1, murkei,
lower, lop, Jiut; l.ulk of aiilft, 'i.Vm9
Hill'; !: I AMI l,AXIII(4--llfcclpl". i.""
Iieud, iniirkiil, Mtc;i(t,v; liiinlm, I'l "
lltMIM .l,M:ll l. M 4IIKIM'.
WUolcaalc I'rlrra for I'riiilmc
( linriicil lif iMimlia Ucjilrra.
Ill TT till N.
1
elllllcIV, In (i loo
or IhIih. Xw iS'o 2.
22 c.
I'ijl'1,1 HV - I'.rollei". all.e. iiml
lla., 4.1' heim, l,i;; upccliil rm.Hi.
HiK, lie, apiliiK, IV; Keene, P'e;
in
ii ml
ilu. kc.
': tiirkcvH. I'"-: oil loma I"
it poll
Hie; guinea. '.',..; annul.
tl .lO'll.l'l IH'''
iloz. : pmeoiiK, V-.c per doz
( IIKKrlK llopoili"! ilaa, 4'.'c: 'I"'"
lie, lt, block. aj; twlna, lc; l"ll
l!l'-.,e, Irlolela. l;i'..... VO'IMK AiinO'". 21
lilile III I, "I brick, pi'.ic. Illill'lll ''
no
pol led Krellcll H.iiplefol t, li.'e
Mrill -I'l.ali. per 111 : Catfiili. Wc
farp, He; trout, lc; roe Blind, iV , hiili
hnt, l:n(H.; raltnon. 12' 11' ; bl''k hiiaa,
i,'.i20i fliniiileiH, inc. Kiozen. per H'
lliillltil, 17c; herring. :V. "I'11".
IKc anlli'ioil, I'd 12.-; plekeli-l, i'i;'-; pit"',
led')... -mokeil while, Hi , 1- Kippered,
per h,. 17c. h'alnion. II'. e'lhiiiin ''"
illea, l"e, I.'cckh: Jiiinhn, lief ip .
largn gragg. Hlirlinp. I'eel'd, per
gill., 'i DO; Ii' llcag, II.:!.'.
OV,-TI':ili4 Cheaiipi.ike, per
gal. ;
Htaiiil'irila. II WJ, aelecID, II. W.
coiipla,
II. !(.'..
'I'l Vil V Vtiiiiiriiiilli. 'Hie per
id..
meiiliim Cie per do,, ainall, 4.7c, I'Morl'la.
per in I f , 1 ii"
MKKK CI'T- tllli- No. 1 2'4jc: N
lb,c; So, X 17'V. I-Olnei: No. 1. 24c;
kin a ii, (in. i lie: No. I. 12c;
o. 2.
No
No.
I, 12c; No, :i, lie, ItoutnU, No, I, Wk'
No. 2, 1,7'ic; No. 14V. I'lnl; N". I,
((; No 2, 9ic; No. S. I'lv''
I'nrri'H Oi- iiiKi e li" : Ni'velK Valcn
eli.a. fia. Wig. 2.lai; r:, $12-,, I7ii, 2W. '.'4a,
14 ; tl. ii, 12".".; 4ia. l; 1m, 2H.M.
2iii ii Meillierriimiin Hwecl. I'".,
;il; m, :i ; 17ila. ;i ,'.; 2'''". 2.i.
$4 id; iaa 52 la, Vt, i.",U, l.einon. ho:
Holilcn liowl. I7..'i". Silver Cord. $ W.
(Irnpefrult, ho: '. I'l .'; 64. 4'w,
.1 Ola, ltd; 7'ia, Wla, IKla, l.i. Hlraw
herrica Hhipinent Monday. 'I'leadiiy lira
We.tneadnv. 12.7'. '., lUiiitiiii. hunch:
Meiliiim aire, 16xill7n, imdlum rl.n
Jinnhnea, i2.urfi2.2o; regular aire .liiinlioe (,
2.:i ft; extra large JiiiiiIkc '..!,
Vnmuioth, i-'l.frf 3.75.
I'ruii gnd vcgelabl prlcrg furnished by
(Jllln-ky Co.:
VK()KTAHI.KHOnun' Cryalnl wft.
2,K irate; Hcrinuila, l .76 crate; onion
e"( red, I'UO Ini.; onion acln. yellow,
12 M till, 'uirola, becla. liirnlpn, parnley,
rinllidie, aluillola, W il. Ciihhawe Nw.
Ih., old, 1c lb. l.iiuleirh, 11.75 ho.
Tolnaloea, !..yi cr'ile. l.i Itinc. II W bo.
Celery ; Kour do' , !i crule; ilo-, 12"
en.la- .rfw 1'' .JI CielC I'CIUM-IM, iVlC
baakg't. I'oialoea. Itcd lili er ( ilih a, II. Pi
hu.; wlillu Mioitt, l.i'H!i,'.'ii mi. ciwo.-i
polalO': llniiiptr. 111..; pumper, mi
gweet. I".lift bhl. . ..
hit irn iu-Tiritn.fiiirv. ( a i ejf, i:..i
.o; new fl, ( box; i.tuffcd ilatig. U.71
l"i. .
l'i ipTOHN- F .ny 1 Hi,, 12, 0 caia.
C'll)i;il-'l Zi keg.
Nl 'ivi I'canula: No. 1 raw, '..i
N.i I r, male, I h(,.c h .lutiili'i vn
III
ki'.e
lb.; Jiimho ronated, 1'c Hi-. I'lll-erla, l.'i-
lb.; . ana, 1 i'c In.; iiecima Jtmiho, U'-si1
Hi.; mixed niila, Tic In.
A l PI.I M-Hen liiivln. 115.". bhl ' Hen
I'aU Idaho, l 0 bog; ll'.uig Heinly, XI
il.7;. box; CnioiBilo W, W. ri-nriimlnc
l 7 1 3 io h ix.
llo.Ni:i Comb, I2.7& caae; Airline, V
cte.
BKiniTHKKT'i iiiiiip; in; ti;v
I'lnodllke Aapcrla I haraclcrUe lie
niamli, with 'Inch icllvlly.
NtiW YOltK, April 21- lUiidnlieel a In
innirn "111 y:
Klood-llile Bnlic. ta clmracterUe demand
wllh Biiperahiindiiiit acilvlty atiunplng
in. ml lii.il ellienlH In nianiifitf luring and
ini i. autiie Ulna, While Hie more eel loll:
tuin in our intcrnnlli.niil political n hi
!,,., leii.la lii caune copiviii and aolin
of llio iocl tu-icea of the Mar 111 i-l i k
I r.il.ea clll.ta III ether ill I eel lol.a
tll.ia tur have lieen alliloat illllrelv nell
I, 11, le. A few other i-roe cm -tenia aic
Maude her ainl llierc i-nnapi. u,.ua in
II, la lenpiict lielllK earn- In e.nil'ielll t'lli
Ii on, lower ii tcea for i oke.
I.mhlli.i! project. .ccmic
ibPlllllv Hill nuollllliilia. II
I. ... 1 hllrHel II lellill 1 1 Idle.
i. (. ri nu
of CM 1,11.1
euullirlll In
.h.n entlli
to w.-ullnl- luiavver, a.nt.e
r.iia alia, and I he colli ill u.'.l I
MkHll'll I'l
I oll.'i MlU-
tilde l-tli'l Ihit liedilal I V
la Ilia li..i'U (. I Ihat the rounl
I I 1 1 II uk;
l N '.l
,l.i, lii null i tile t.. up. nod
I . i, I.. re.
,l ia .j i, a. !.-!. to I i' i l -
anillllliK Ilk. iomiI'V deln ... r,-kl
I.Hlik I l.alll.SJ, I'. '"
I all anil
M IllVt;, Ii
i .1 i.a at
tel. i, i"
N i I
heal
r th
Itr Ion
Ullili
Itllllrtlu.
(, ii tin .r.
' i h l.i .1 I.
I -is I Kit'
I: no -
A Kill.
!.,
!. .
I I' '
! i
I !
I' a"-
1 V
r w
i ...W
' 1 , 4
'f M.I 41
la. t
a. tl : i .
I kl.,,a l'tin laaka
f
COMING POWER.
FOR THE AUTO
Investigation and Test of Power
Derived from Water and
- Chemicals.
FUEL AT A CENT A GALLON
Tiie eiigiiglrig poiwlhllity of runnluK an
niitomolill' with a few gallon of walnr
and a iiiyalerloiiH green chemical i
iiioilve power, I he whole contlntj t"
Hmii n ccn I a gallon, cHiiacd William
lUakcll, tmbllalier of Hie Cljlcttgo
ll. riilil, lo vlult Uiuls Knrlulit, tho ln
vciitor of the mixture, at th lalter'g
home In I'Virmlugdale, 1. I , la.it Hunday.
Sir. Hnnhi-W, who ald tin iniiili) IhO
long trip from '( :heaai for tha aole pur
p.,(. of milking a peiaonal Invcxtlgallfm
of t lie dlHcriM-ry, eon.eaaert to a reporter
foi Tlic 'I Iiikm llinl lie (oiiliarrtfd iikiii
I. la mlo'ioii willi iiiindlcifihl'' nkepllelain,
IIivliiK been an eithunlii Pi owner of
autoiiKljilea Kline IX'ri, lie v,aa Miixloiia, he
mill, lo wltneaa a iliiiion.ilialion (f lli'i
illin:ovcry Unit hid lieiaa widely publlalie.il
III the lixt few d iya an prori,ihig to put
n d' nl In Hie revenues of Hut SJaudiinl
i 'il t ompnny
"I fun flung lo i-onfen Ihtil In apllo
of tho Hceounln piilillrheil In aoino of tho
New York evening newapiipcra, I np
proarhi .1 the firopoxlllon wllh caution,"
eiM hi .Mr, lll.il.e'l lait nlghl, followlllj
hi r(uin from Km pilniolulc. 'I found
Mr. Knilclil aliiiiilliig on tin) lawn of hi
plelly Utile Iidiihi wl'll a couple of IK W 4
(Hi per iiu ii from 1'lilladi Ipliln who liad
omo over lo hoc for tlieiiia'lvea tho
Winner Ih cy had read iil.iiiil, Hn many
ny.eiita of the f-'li. iidiinl Oil company lia I
been to ace Mr. J;m l lit In I lie giil) of
in wapi'l'i'i' Ien Unit Ida Inaiiner waa at
fir ft B I rifle rorb.dilitig, but lifler I bad
t-alablialiMl mi Idi'iitny In nxpreaacl Ilia
wllllhghcj. to (lie iiiu a llrat hand
'.'em iiii lii Hon,
"A email cycle ear of aiiiuil'" cona! ruc
tion, w il l a four i yllnder engine of lani
liuiiital ilenimi about thu i.e of llio
eiiL-Inc nee I In tho I'Vrd iar, wn clioaeii
lor the tent. Tl.e fuel lank wna under
liie hood, (llreelly back of tin englli".
and hud lupiinlly of not, morn thin
tinea yalloi . II wai proiiil'd with a pet
ocli h drain It, and a amnll copper wire
led directly to tho ("ii'liurol"!', which waa
nlno K'i, oiled Willi a pet cock.
I flrat cxauilned lite enllre eonalruc-
llon of thn car to liuike an re Hint there
waa no place In cnni eal ii mil tier fjiel
lank, and tlmn drained the tank of cvef?.
drop of fluid It contained, lelliug It. drip
on my lunula. Kindling It, ft ml drying It
by rva porn I Inn, II looked like water,
lilcd like water, fell like water, and had
i allitht hllter aiiuotid odor like that of
prnaalc add. I ah.o looked Into the tank
through llio largo filling opening, rnfae
ii red the iiiaidc of the tank with A atlck
to be giire there waa no fnlag boltom, and
convince, I myaalf that the tank waa ah
anluUly empty, arid Hint nothing In any
ehape, or form could reach the carburetor
except through the itmall copper pipe
from tho bottom,
1 look an ordinary white China pitcher
and filled It from K hoe faucet that pro
truded from the ldo of the barn. I took
a di Ink from I lie pitcher and what I
drank waa pure water. I then took a
small vial from hi pocket gnd pour'!
Into the wnter In tha pitcher shout an
ounce of fluid allghlly tinged with green.
Thla 1 atlrrcd i0 tt,B water wllh a atlck.
and then 1 pound the notitenl of tha
Pitcher Into tho lank of tha car, which
had been under piy rye U the time, the
pin her waa being: filled.
"f Ihen lealed llio .fluid from the pet
nek t the bi.l mm M the tank and at
the carbiuetor and fouu1 the fluid cx-
icily the annts a Unit prevlouaiy poured
fiom the pitcher. A couple of turn ut
the aiarlliig crank and the en;'lne atarteil,
racing flercrly wllh on open throttle, 11
ran even and true gnd never inlaaed an
exploatnn. I then ifot Into tho car and
drove It ail ground the village of Farm
liigdnle, and Hie p ilaallon of the engine
were alwaa igi)iou and the exploalona
alwo even."
Mr. Iliiakcll laid lie later had a talk
with the Inventor, who i xpreaned the fear
1 1 1 n 1. he would have to illapoao of Jjla dig
coverv for a amiill price, owing to tho
fact that the wilier nml chemical com
pound waa Miiace ptihle of almpla analyal,
and thai nil hough ho might patent the
formula (.nyhinly could obtain It from Iho
pBlenl nfflen fnr very littlii innney.
"lie. lohl me he Introduced tha chemical
that t;avo the bluer almond odor merely
to (lltciiilao another odor that might re
e:i tlic Identity nf tha tnoro Importaiit
liiMiedicnta," said Mr. llnakell. "Ilu auld
t In? Ingredient were ao cheap and com
in. hi no one could poaalhly make, a enr-in-i
of them.''
Mr. I lask. II nalil lie wail frankly n
tonlaheil by the deiuonalrall ut and felt
Hint bo hnd been a I-i-i 'oiial wltneaa nf
Ihn "In giniiliik; of fin In.hi.iti Ini revolu
tion." "If al.v one el'.e hml tried t l cum luce
me vf wl.at I had niti..e--et myelf, I
1 1. .1.) mil bale
inMl.i; i niii'ni i t
i.'.l
l.iui," waa
i-i k 'I'ltio a
tho
nntnmovpinl T.nrrnn
vuiimiiii viui uliuuu
Saturday Games
, (iHiloal
1 a i.it toe lit
I lllell
.Villi.
failfU' fit a.
or p.n l, at
' Oil' V
H p
lil.
ol S I
I--ii ,
t,
e 'I Ml 1
3 p
t li-iin a II ,imini
i.nfl t I "
an 1 I'm.
p.
TRAIN OF CADILLACS
WILL SOON REACH OMAHA
,-,ti
I I fin
! i:
It.', I '
r .1
StC0D UMT OF MILWAUKEE
COAST LINE LLLCtRtriED
, t
'a.
Hll
HI". I l
h i :
(!'
MANY 0MAMA rtOPLC TO
Millions, C0rtRtCE
MULLEN STARTS YANKEES ON
PENNANT CHASE.
CMARI.KS Ml'l.MCN.
Chuiley" Mullen in the role of a pinch
hitter brought Hie New York lankeon
their flrat victory of the aeaaon. Mullen
waa nut In lo but In Plai n (if I'lpP In the
game agalnat Hie Waalilngton Hennlor
and with runner on third and aecond
and the aeore tied In the alxtlt Inning
balled out a. drive between third and
abort andlironght in the two men. lie
let Urn ball fly r"t til"! l0"r lm'' t,"
fore bia mighty wat. Three were ball
and one a. atrlke.
Charlie Peters
and Demetral to
Meet Here May 1
Cherle Teler. crack wreallcr of thla
auction of the country, ha accepted the
defl hurleu at blm through The Hee
Tucndny and arriingerrietiig have been
made for a match between Peter and
Demetral at the Hoyd theater for the
evening of May 1.
Demetral laid that I'etcr had prom
feed lilm a match eome lime ago but
plan were cancelled when Teler waa
atrlcken with the grip. Then along came
Pcmctral and demanded a mutch with
Teler bcf.g-e the laltcr met Joe fteoher.
l'etera ha accommodated hint and the
ennteat ha been acheduled. Conalderable
Interent baa been Worked up over the
affair na Demetral la conaldercd a top
noti her and the fact that Peterg take
blm on Jimt ahead of hla Htecher engage
nient la taken a an Indication that he
doe not connbler he I taking any cliancf
of defeat, a a loaa now would cripple
the attendance at the Htecher-Peter go.
l'etera baa the utmoat confidence that
he can beat any of them and hi ba"kcr
are beginning to be Imbued with the name
cnniulvnce. ,
Clear Weather Eules
- All Over the State
Aecoiding lo yet.acrday reporta to the
railroad, the tain haa ceaaed and fair
weather hua returned to .Nebraska. Thnr
day night the temperature over Iho atate
ranged from 32 lo 4a degree nhovo nero.
livery win .'re there waa a hrlk wind,
which, It la aaaerted, precluded the poaal.
blllty of a damaging froat.
Material Arrives
for New U, P. Bridge
Maieii.'il fur the rcci.n! rm i ion of tue
I'ldoil I'luitli' blldgf nier the Mtaantlrl
tiler I. Mm-li iiiinliii and Cinlln II liliiffd
ii.uiiihii in arrive The ateel will atnrt
ci'iiilng early In June, Men ace novv at
wink on thn nl end of Iho lull, e. run
ling tn the falan work.
SELLING TICKETS FOR
SWEDISH MUSICAL EVENT
Thu d lo. lilh. t of the Miii Ni
!-( . .ir. I, M aie a-illillllU . aut.aioi-
i l a ( " I i'f l"i I" in riii -1 f"f
Ihe I ., - . I a', lii a at i i r.il t.i t .
I., .1,1 In . udlt. rl i'l .l'i' !-' "k
l t s .lalill l.'tl la 7lia.t'. IH-,1
(,: F.l-oi di r die a,., nl tl.ata
I i It a . di .'Ii 1 n 'I I1 ai-n I'f til"
-IV .a 1 I . a.. t' ' I ln'l n I
-.: ii: r 1 I 11 e
jPOSTOFFICt CLERKS CO TO
I CCNVINTION AT HASTINGS
I
I f 1 I . -. : , I, I' ' -11 It 4
,1,,,. vv I, V ... I V I t'i , I
I , ,i .... I J !' (I ' l I I ' " "I
, . ' , I ( .1-, h St : . -I I'l' I 'i:l.t S- I
tt , ,i I... -. ut - ,.r I'.-.i 'Ii i i. a '
1 , ;.- S., ..,1 , "Ml I.-' '" '' I- ! ! 1 '
I , , a al ( . . I hi . -. '.
( , .. , , l li. i a ,i
-a - ' I t . I I'-l'i ' a u ,1 lh.
,i , a I i , ' a I
VALtNItM UOT AWARDED
YLRDICT AGAINST R. I. R. R.
H,.' 'i . .t
. i -' v
.. v
I v aaa .. 4
a t . r... . ai li. j
4 I. - a l iao-l I a
M -ii a n a' i " " i
.. I, l( i.a t 1 ' "
I. , i, T a t ''' " ' -
, . A s lliLirll ', " - -' ' a
... ., , j l ,.c. I mil" ' '"' ' ' 11 -'(
II, . ,-- . I ' j
1 1
il a. I n
I l
S
if J "
1 r 0-4 i . -
it r.V iA-xvA
Man Who Gave "Cigar
Advice" Had Better
Steer Clear of Dan
nn liiitler la looking for the man who
told him Hie beat WBy to keep cigar
frch was io place nit apple In the
humidor. Ha followed thla advp e laal
(.hrlatma time, to hia great aorrow. Thl
week he opened aevernl cuna of Chrlat
.i.a .lirara ami dlKfoveicd that they were
covered with mold. The milkman and the
Iceman are "amoklng up. '
Mr. Butler told hi Irnnlilea to Clark
Coit, who recommended placing rlgara In
an ordinary fruit Jar tlglilljr gcal.d with
a rubber gnch a Imuaewlveg ua" when
aenllng fruit. Mr. liuthr luia tiled the
new J' In 1 1 .
POOL HALL MAN SERVED
WITH FEDERAL WARRANT
John M. Ilololo, who nperiilc a pool
hull In Florence, wag aerved with a war
rant for failure to pay (he upeclal gov.
eminent lax on pool hall. A fliu- of
.vm and kIx month In Jiill are llio ji'ii
aliia of failure to pay Unit la.
JUDGE LESLIE CLOSES
THE SUBURBAN HOTEL
Afier Mining! half Hie population of
Irvlnglon, Neb., bml 'enllfed agnlnat
'leorgn Ilreiuu r and bl "aiiinirbiin hotI"
at lhal place, llelrlct Judge Lcalic In In
Thuru'lay afternoon laaued a pernianent
Injunction cloning II.
PLASTERS
Tilt World'! Cirttlttl
txliriul Rimidt.
Backache,
Rheumatlgm,
Lumbaeo,
-Any Loo I
Pain.
Imllt tn
Havint
ALUOCK'S.
4 Ml HKMKXT4.
BRAHDEIS
morrow Wid, Mat.
Hi-nry V
ta
Hi-nry VV. Huae Offer
IRY170
w
Tha Tremeafloa
DramatliO Spaotaol
150 PEOPLE 150
TMPHOirr oacismi tari
Mueloal and Dramatic Oxgaoliatloa
r Toared,
PBICI XTening-g, 60o to a.OO) Mat.
in, S5o to 11.00 IZATa HELX,UT(,
rkoM
Onoff.
The Best of Vaudeville
l,at Two Time for
ALEXANDER CARR
matinee today. 2:15
c5arrtaTnT0BIGHT8:1O
VALESKA SURATT
Jn llr New Vwralon of
"HlHi'k (rei"3 wl JHunioiil."
iirjVtU'l TXTH CEHTE"
Dlly Mat. 18-38.600
LTst Time, Mat. Today
sVnrgt TONITE a
Ana Continuing Ino., et tat. Hat.,
Mollie Williams :..i,Ml,,
Ladle' Dime Matin Wk Day
BOYD
MAT. TODAY
TONIGHT
y L All U Caxartt Lynch
A "THE CASE OF BECKY"
BeaTianlnjr tBr annday Mat.
and LAST WEEK
"mebecea of Bunny Brook Tarm."
Today
KHVNg Tonite
wijw 8:20
2:30
USuVM "A BOSOM FRIEND
aaV'i
TOD AT.
IAID IN FULL"
a Dramatle TrlitinpU, atartilng
TPtag ValantlBo'' and Otherg. rtrt
mi vliato f eatnre.
FARNAM THEATER
raUDAT A WD BATOBDAT
rreeanl
CHARLES CHERRY In
PASSERS BY"
The B Baeeeaa e Two Coatiaeata.
ryvt Oig.a Oreklr.
HIPPJ
MM nml IUIIMV
'lii'iic Di'iigl.i "it.
. . . vtyll TDDiV.
Cleo Hid. Icy and Willie Reid
la
-THttOVt M AIK"
T a, i "ra 'U'" l'l' ''
fSX
111 1)4 t
nobort Mantel! In
"A WIFE'S SACRIFICE."
Al' ti t a.
THE MUSE ,:r:
iiai.i )-,
aiiaiana
v aa T TtMtt tuuat
MNV Mill) MINTIR
,i4 Ari
l- la
Ala a ft. laaiailag aiH44
TurpuVi Schsol it Omtiai
'ta.an H l4 l'ii4
; .'41 '.. ! a'a Mai V.a
.' ini'iii.i filial iaa aaf
I la. Bat l4i
m Ba
mi el
Ml
rZSSTGO TO THE NOVELTY COZZZ ,Vt
i 1M IW :
Vca, ll'a n fuel, our line (if Men'a mid Yoiinit .Men' Hull gor
iii,aa nil I he ii-vliiua efforta III Hip lilMmy of Mir Nnvelly (.
Tim indiiiciil oii lr n Ihr new Kiilla or Top ComIh Mierr'U Ih! nc
(ii(M.lliii lia In uhclliir )nil will liny. Htjlia air iimiaiiiill)' t
1 rni live llicy're airail lo n tri ) iiini'kcd (li'Kirr I'oinr Her.
SPECIAL PfflCES fOa SATURBflT A3I) HOIIOAY '
Men's Suits $f
In Ilu new I lic( k, 1
I'.lili' rici'ttc, fuiu ' Wor- I
alcda and I 'naaliiicrr.
95
I'ori'iact iiindcla, MofMl
:u
Ml ft In $IH..V,
SPECIAL PRICE
Men's Fancy Dress I 10n
SHIRTS
'gTlU
In all color, nt.if f or
oft cuff. WoitU 7&o,'
each,
rin gl.'k frint ghlrt,
In ell color. I3.0J
value.
TO
$148
Co nn ivssn'S new spring hats en nn
aDZ.UU III ill. late.t color, and ahapea. Tii-rr, $L.U j
T" v worth tJ.OO to tn.oO. BFIiCIftX. PKICB
CO iin fWEN'S FINE RAIN COATS &M QQ
jZ.HlJ in taa and fray, ralue. worth H7.S0 to $10.00. rT. JlJ
T lv I.PECIAI, FB1CEW
h4
THE NOVELTY CO.
r.M)i;u m:v m .na.i;mi:m.
214-216 N. 16th St.
lU'i nrilHii H Hrnalic, Hiircrawir.
iiimi f;iiiiMiiii-''IM
WHY?
Just a taste will convince you.
Ask for "Omaha Maid" Macaroni
at All Grocer 8
Manufactured by
OMAHA MACARONI CO.
Douglas 3711 1005 Farnam
Cnllcu Brokerage Co., Local Bale Agent Jhon Doug-lag 309.
tmmmsMSBsammmmwmujwusv''! mm wmaammmmmmmesmmomm
See Our Hl Double I
Line of S4ff Coated
Line 01 ,fei ski Blue
iteiiiger- :MJiJMi fj andOnvx I
ators jjiftsssEi Enamel I
Before aJ,Wai!al
y, ', 'N Less Than
You Buy v' .' iP Half Price
7.ro
Ski lUiit or Onyx I'.muiicl
,.iil., I'lii.ki'r' IMC
Ski I'.hi' uf 1 1 1 1 n x I naiii' l
T,a K,n!i . ' r.JIO
si i ., in ll'.ri I .nu i !
I I (I In k fat - It I f
t ; in, ii i i .it.f
A 4 a
fmriilufi till
, -
V )
, 1 1
aa 1 "i i ,iaa -
50
Men's Fine
" HOSE
All colon, th ISc
value. A gwell lln
of Bilk, fiber and
J,tl H0, tb 200
valna.
Hi
l-failat'uaiii wit laTum " ifj-f
Ski VAu or Onyx Kniuiirl
V.i!'f. I 'ut 19
Ski l'ihl" or ti! Knuiiirl
IVil-ti K-l"
Ski )'.! ii i.r i I i tn 1 1
S.i.. K'.-.fti r . . , , ,7(r
You M.,ke
Your 0v,ri
Tcnm
. t " r I
ak
MEN f AND YOUNO f
MEN'S IIANJ- V
Tailored Suits '
Treat effect, in atri;i
Woratad, faucy t'ai
iner, Bl'ii Br-.
Chck, oorract t.yl,
worth 130 to Safj,
SPECIAL PRICE. . .
72c
. TO
lie
a laal fcr lawa"''
IS