Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, April 03, 1916, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10 -
J..n.
Bringing Up Father
Copyright, Vm, Inlarn'l Newi Krrvlea.
Drawn for The Bee by George McManus
S
VAK2 UP-
READY NO
TICKETS
" THOSE U
WERE THE
HAPPY
DAYS-
f OUiT A FRW T " II ( open THE ) ( MRt HomHAN Iff 6Ck tOMU If ALL RI4HT LI
MINUTE NOW r 1 L WINDOW AND COM IN" OVER fct j WOOD WFftE ALL ME DARUIN
W"?" I T MAKE THE. J. J OUT CF K.NDL.N'? , rM0NNAMlN.
GlKED. JAJ LIT'J lhT-V-T3: DINTX MOORE, A'',foa &
L ... . JHrTT or Mr.: U r . . -J HOntTOO FEKA jr4
TirW U IflTTl m ?tfW r T I LITTLE AME - J AK . J5
fr.I.l'I'r? 1.! ?J?.K, ! LINCOLN IS MAGNET
rgiird,
fx.lt, la
Mm I,', ". Kurkhand, Cdi
J FOR STATE BOWLERS
"CAmfe of aiir rMi" kk, m,w I,,,.,
fnm fur atamp ', II in, 111
u j,,,, ., im, Dim ,(,) I Pjn Tumbleri batherfnir at Capital
ifettr,rr, , .,i cx uu 1,
(inf, i oi 'h. ti ("-uitIbk I Which Opfni Monday,
Vt'(,b .w.m Hr..n . -..k niTORTY TEAMS ABE ENTERED
'Pftihitlntihft !(".(. fr ( iu
"4X(.lo, loo JM , II W lnil.V li,
AUTOMOBILES-FOB SALE
FORDS
FORDS
,"VK KXOUAN'fJJ-; FORDS
Wo will lrmJ you ft now
Ford for your oll orif, Wn cnn
supply you with ft aool mot
Vunh Wo an ''II you a Forl
i
f;roworcjftl cnr. Wo ftlwnys
lifivo ft largo flxcorlmcnt of
Tjfi ForJ on our floor to
pick from.
Industrial
Garage Co.
Dong. 5252.
ATiYoMllol' "-7;Mrvl'aTiri
Jf kn'Ki. Tyli't KVi Aul') r'-'HlitiiK
end rjilir-t. HI'T'll' N T V A H1U.TV Olf
KHU ( AHM IV TIIH "ITV
i TAWKVIKIV rAc, full y f j 1 1 1 i(.v1,
A 1 -.r.d I loii,
il iM.m,r I)vr1ni1. lrnlrl(l
' aiiuior, in ul Dimi'ii,
b-I'Mfiitfl" kluiii, Juat liiMn nvar
daulxil IiPiiiiIi"'iI ami tnli! At
ii'1lili,ri, UJI Kariiam, timia'aa Wi
'A UTO CliV.AH N( J 1 1( HJSI'J
Ui rrtim Hi, T.-I. nn.
' iilt (lialiiiKii ro. l! r, run i inllra,
ani'ilflc.
'illla toniln, !! ailn ... I'JI
IVIJ Muvniia liiitytia IfMifliiff, K rt H'1
1'olUi i i.liihiiT, ll Irui'li llh Hi'w fail
..y I "ii lxlt, a inr in gnni .niillilnii,
Will (mlalii"a. f al HID Jiti kmill IU.
t all Tflr ?S
ii klii u nt i. .liin ami i'na fur
Al
aala I ) ran I
..- a.h.U. Miil.il I
i a I' t himI aul
h..h I III.)"
1
Im.,,,1,1 ,1.11 I l.
'l( HAI.IV t-aaiiiiKr Mtl.-Ill a n.s
i SVi.ulil i, n.l,..f iirl rah U, M.
htana, lt,i l.iai, (i
l)l luSi nar, ni'U-ii.li.l ...ii.'
iHilun, rlr lira, t'lcalu Una. tia.it
: W a I 1'
' t'Mi it rtii luinuisi AT '
Ml M'llV ImtKN Al i III.,
UlA I l I miini.i HI
T'l'V li.ii uaurr, lata t t nr (.i!.f
tiln.l, at vili-Mi . ....llilii. .i h
Mxl'la- iHim'ia ilaia
VilKlik' a)i I a pi inl tait
) n.l ai tai iiaia i( ah anJ Mar
I asa
V'-li I.K I'M IJIIH-H t H III !
fti.i . .n.liti..ii l (,. I -ii
Vll l, ii.l.n;ii. Hi.' . U .!, r i. la . i
f auto i it i !" ln-
' KluH.ut.ll,
VaS'l li ii i. . I i .('.it iit-.i ii. i !,
I VI, J I
VA.N'M'lt t.i .. U W i
Aatt l(.lili.a aa.l t'alalla.
ttru ai- (.inr liiai mik aul
l 11,1.1 l' N l, l I I Mi
11 f t I I 1. I l " I
I '..Ma K'-iImI ti . !"
i 4i lid I , I
1. ,1 t
it- ' . I
lli.t aa4 tayll.a
ii it i u i i-i i.i
f.i 1 ln i l.. .. M
' .
ai.ttria tti.iM..i.ii)i
.. I
ii..i ( i.,i,, i . (ii
A 'V '(.Si hiii ii t S. i
I'll a, i- i itii.i I I ..wi
I . ..a i I i i-.i.
MMl 11 j la 1 l. i vi i -4
! . .. .. V . tv . . f .
MOTOnCTCUS AND QICYCUS
l',; If : I i... n ..a l.l,. Ii... t
'' ( a - I ' o s I . . , . I,
'la. la all i' lalttl m r i .
t li H( 11 Inaara, ..I.I I. at A.
Mi l, f ISalat -aj.
T(i ri-l llC avi-nt rnMi.il fr (lis
l(iwl-r a llm Niliraaka Mala ln'irna-lii-iil,
wM It i'Min In I. In. i,ln llila evi-M-InV
ficri'lniK Huff nit l, UIkiU'Hi' 'l
an fdliy i.f fully Inniria will) a i.i'.inr
llnnala imintiff nt inuUi- Mini alnwlM,
oiinlMM fr'iin tHi.nl lnwna In ll.a ll
Omaha, l.ltii-oln, Cfumiml, lliari'l lulitml,
iiiiiiiIiii, W'ali'Ki, Hi Unf ii r, I'mtiUr nl
mlii r l,n. ru wi ll r l"'Hnil wlih
Uilr t-l Irani ami i hihik-IIII'ih Inr
in)iiin la aiira in lio ldan, I.lu
full! Iiiiwlim Imva i,ii.i(i., (humai'lva
ami liuva mi iiini a Iiuki lal nniry in
tmoiit Ida pil. llnl, li , will l, arii'inl
Ilia lliunaari'l itullNf luaik,
I'lanlf ill l n-r(aiiiiii.ii(.
in aii'iiii'in in iiiia ihey win ainie a
I'laany Iniml i,( cnli rlaliniiiint fnf tha
vlalinia fl .ii li.ar tln.. iuy, Thalr allnya
liuva l.ncri rrflnlalicil am) iiliicM In inn
rtlilun, i, Dial all ciiliunla will raivlva
n cn hunk,
Oinali tinwlnr liava Mlrpit ten alrmiK
Inaina, will, h l alxml ri vn It-ama ahoil
(if lh fiiili'. .)r'i.rii. Tlifaa luiiriia
III' Imln Ilia Imat III Ilia i lly himJ ara dijn
li l.lliiV Ikiiiim a I, Ik allia tit Ilia ,iln
liii.niy Mrnil of IIiiiii will roll fin Hal.
unlay iillil, wlili Ii la "Omaha filnM. "
Tlia OmliiW I'lilla, (.la.-nl ,( y nliaiii
l4im, J.iiiua, J'lla Jida, Cliira )l,l....
Mall, Hula) Caalln, la.wla imrfria aj.l
MiJ Howlfia Id, ma will roll nn IliK
BlKht. Tlia Oninlia Jullara li A ami
liar Hiaml llninla rull on 11nn.iiy iila'.l.
Tlia fmlh rM Uilur Old Aa will ri-ll
mi JiLlay i.lalil. ImuI,!,., and aliiKda
ll l rMIi n Ilia an ma ,ay
Kranmnl Kania Mail Maal,
Kraiiimii will Md for Ilia riant iiim-lliiir,
nd will land II, null.. Urn n alinmd
waul niralii nr (Irani) I. In ml luiwlma
alioiilil l l fi.r II, Kn inoiii I, ruilrally
I'M'iilrd, Ima a fliai i'laa aul r liy
nd liaa a unod rlinni a, Tim MMIiuiil alaln
III""!!!! will lia lii'l.l mi Hiunliiy, April X
Tlia I'm rim in im,,li p tmir hmmu'iiI wi.I
t'a ii. fiuin April It Ik . A linuiliii
ayalxm wild a ,' mrnl- li and a ;o niln
''"" will I' imH All rniililiaa will na
rnllid ai'inna alx allnyx. Ilia t.iiirmiiiiiiit
la npi'ii In avirylimly, Tlia I'lilry f. will
lia II Ut pfr niiiii In Ilia Iliiiii rvant and
II (h p man In Dm ilind.li a and alimli-a
Im InilliiK nil liiiwlliitf i hiuai-a, An ad
lllllniml blip In I In. m.i,Vi.it will lin
i liu i tfi'd, lua amount In-Inn aplit in
thrixi prima, la), 30 um i p. r funl, Kn.
tili a i limn April in. All milrlaa nlnniM
lia liandi'd In K, II. Hrlpln, aniilury jt
tlm liiiirnii infill
I'rlaa mi, nny t-lt.. ka rnvarlna (linaha
Imwlura' wliinlnan p, tlm Aiiinrlran llnwl
lint innninaa at Tnlnln, wi-i.i rucnlvml
'alniilay, Unvaral fitrnl will, .M-clly
Waiiiimw and t'lx-liraii, who ara up
aimiiid Ilia Ii ,n.ln .1 il.,iur murk.
I niua I rat Mitfi'raarnl,
Tlia l.utna I, nin In,, unlit Ihhiib Om
miial Iiiiiiipv nf onmliit , hih. wlili i;',
Ui Hint i wnn lim, and ih Mi,u, u.
Mini i.f llil. nullify ana mm Py thn In-
NoTh'K
In Ilia Hl.i. kli.il.l, ,,f it,, C.iiiBiM,tv.
m lima and U n Aaani lHiliiu of
iinil.it, ,i.liraka
VPfii-aa. Tlia aiinnil bi.h khnLlnr.'
Team I'lila Hlnalaa, Tot
lint
illvlil'iala In Ilia d'liil.li', alnKlra and all
aviilila, Mm l,uia I.i.Iiik Ida only laam
In ali In Ida learn vril In lha all
avciila Warlilmw arid tV'liran faalii'd
In Ilia dmililaa Ilia pa, nay wlnnara war
Mnilln and Tnman, M'lpla and Vlira n.
,N,iii and r'onrad, M"('riliy and Wart
ilo.w. In lim Indlvld'ial avanl, Warl
ilmw, Marlln, Tnman,' lain, Kaiiton
'"mliiaii and la-arn, won prlra clini ka,
Oiiiahana tNw I p dvuil,
a wnoiH oinalia l.owli-ia ma .la a
tpii'intld almwltm at Ilia Ida; animal ml
Tlia follow Ii, a Hal alma a what ai i In
fllvldaul rnllnl In rvnty avanl.
I'lnyar,
M UllrtwW
I in luaii I,l
,,,,, HM
Ml
tvi
IiM
4711
,,,, 1,11
ua
..... 1-14
m
.... Wi
..... t,v,
w
..... VV,
4 ' aJ,
4H
"i
1.1
44',
4l
471
4l
tit
KiiiiIoii
I'oiiliid
J jiii li ,,,,,,
lliilwr ,,,,,
Tmioiii ,,,,,
' lil
On ft ,
ft'.'ila ,,,,,,,
Krlirhar ,,,
t'liln ,
oiiini'iiiian
I'.liiiid ,
J'Hayaoii ,,,
Jiir.mli , .,,
I linn, mid
'I.'iki'I'Imtk
Tiandl
lliilillnKli,li
llnmiil ,,,,
ituim ,,,,,,
".Iri'ariliy ,
P''liomiiari
Marlln ,,,,,
KniM
tm .4 l.r.t
t. IM l,lll
wi ;i i,74i
torn il l,7ii
f.t'i ii; i,7,
,.! :.,n
l,l i:.i i.i, t
U;t b-4 I H z
,. Mr l.wei
Ml Ml
hl'A l4 I, una
Ml, l,M 1,13
t,m urn l,i,
M7 (. I M
t,m i.M
44 i,i n
i.m ur i.t.n
t.a.i un i.md
Ml 4l l.t'i"!
(14 m 1.4,;
!'. ill I 4.J
47 (14 ML
4 UM 1,401
4,0 41 I 417
h.'ft M .Ul
:, ... VU
llaarit a tha I)ra,
Tarrall aura foimtit 'ant at Tuladn.
anma inn flonilali diirlna; thn imriy anm-mi-r
rnnnilia aa wall ua In tlia wlnlar,
Tlia fnal 1'alii i, i taam of lha Ipioaiar
hmana Ima anlfo-d tlia alala moal and
aln.ulil iimka tt kllllim
Art. t'iimmlriK"a haa nrynnlrod a, taam nf
alara from tlia tlaia 4 It y laairiin. Tln.y
will mil In iMliunln undar thn llninl
'n.l In Inlii'l,
Tlm Amarh-an llnwllntr rnttr-im and
alnlo ImiriiNmanla havn ranaad aavarai
pnalimnad annua In 1nlh Ihn Unnalir and
lOliiill li'liMnaa,
Warm waaihar won't alop tha Ifarnam
ihiii Thlr raaa will lia a hnl nna, hut
i'IIiiiiiiPnI alarnatiia won't avan fltfnra In
I Im In nliol ftnlah.
Tha Inlaat lournamant annir, wrlllan hy
M IiiihI anmpnaar nf laiwlliia; illnP-a, la,
'oh, Whara la My Wniidnifii Hull To.
nlahl?" lr inr Irotlhla In uaaa what
Ihn Inn la,
only two Ian ma anlarad tha alnln mail
from Ihn Urilliawlck allava nn lha annlh
alda. Tola la lint rnnuarh, nonalitarlna; lh
ii.iiiiIii i nf firat rlaaa hnwlara thay hava
ilnwii lln-ra.
Tha Ihirlow fnlta and Jallar! Old Ana
of Him M.hiiIi Hldn will toll a apnalnl mali'li
nn inn nn tpa liimiawli'k allaya Monday
IiIkIiI for a puraa, I nl 'linn rivalry -lita
halwiian IhaaH taaina and Ilia matah
Iniimrrow Mm hi will fiirnlali planiy of v.
i Itainalil,
Tha Mnaln Clly II rlaaa and tha
I'nl, ,ii Him k Yarda luniriiaa will hold a
liHinllinp loiirnamant lata In April. Knll
li'liilla !-il lia wnrkad mil at a lliaatlna
In l,.i hald nt tha liiiiiiawlrk allaya thla
afti-i iiiioii,
Th roll off to daifdn lha thraa-anrnarad
tin In tha alnalaa at Tolixln imial hava
I" I'll a In ma afrnlr. All llin.i. Had Willi
IW,, but Hrlili'lmiiii of Tnroiitn won wllh
n Mi aaorn. I liialamitn of ctnrlnnall nulv
Mllnd tiM and adiaw of I'hhaNo, who Ind
HI thn alnalia fur an Iniiif, only ciiinn
thruiiMh wllh .
Jna llirniT hna aitftln nramiltad Ida
iiiniimr laaaua to roll on thn Mnrrlann
uMi'M. Thla laiiaun hna ulna bari) a
aiii'rnaaf ul una, Ima alwaya baan fniiturnd
wllh luta of utiihiialiiain, naiar hna any
pnalptiiiad tiiiitiaa and liovar rolla a alraw
mail. All Ihla ahnwa that thn tan iln
a, una f Iiiiii nIii., diirlna; lha anrly aumuiar
in, mil, na wi.ll aa In tha wlntnr.
Nh'k lirm k, thn wall known and pniu.
lar allay uwm r of I'lilnattu, hna liaan ava
Ina: da hnwllna; iiindiiliiua In l.oili Hinnha
ami K lunula I'llv Willi a slaw nf nianliii
Up a In IK i aatnllllalililallt In illlnr iiiih
nr Ilia nlhar iliua. Mm aay tha Iniallnu
and riiilnl fliinria will hava niiii li In iln
with lua ilaalalnn Until illl.a inn In liaid
nr aunlliar flrat ilnaa iwilnlillahniaiil,
hinnaaa t'lty ladna iiuira an than omalia.
Tha fnal ITnra Malta laam will hava a
alminv In ali.iw In tha alata tnmnaiuani
WILLIE KEELER to DOW THE
SPANGLES ONCE MORE.
Wa.
M "vnii0 , W
I , ml
MLUC HttClCM
W'lllla Kndar I to dun lha apunitlaa
oni a niuia, Waa Wlllla, una tlma wnndar
Willi tlia Inil and In lha oulfMil, haa
hanii alynad In mniinaa lha Allnrilown
i lull uf Ilia I'aiuiaylviiiila Hlulo lantern
Kaalar hna not ham aollva In Imaa ball
alma ha laft tha Naw york Vunkaaa,
lla waa loach with lha Hupartnia fur
whltn and did annin aaouMnar work, but lit
tha main ha aliandad prally atrial I y toidnl,
r-ul ratiiln biialnaaa 111 Urooklyn, Kaalar
win approached wllh what liaikad Ilk
ttood prnpnaitlun In Allnntuwn, whara
It la undaratond ha will hava flrianalul
Inlaraat In tha (lull, Wlllla'i advant tu
miiurir allll l, wat'had Willi raat In
taraat,
ALL-OMAHA FLOOR QUINTET
Branddi Five Oeti Three Men,
Clarki One and Burgeiii-Naih
One on Fint Team,
WARREN RITCHIE 18 CAPTAIN
riMT TEAM,
rarrtih, laft f nam, Clarki,
Xltotila, rtabt (uard, Nrandall.
irkanroad, aantar, Branllala,
Wati, rig lit forward, ranlali,
Mayan, laft tarmmra, Miirai ITaih,
COOKO TtAM,
Koran, laft ritwrd, Rraridali,
tntai, dltht ijiiard, Townaandl,
rlulay, can tar, urraa.Jlitab,
Klapaar, rlht forward, Clarki,
aVdaoia, laft, forward, Omaha. uhItii.
Rourkc Declares
Omalia Team Looks
Like World-Beater
W, A, flnurka, ownar nf tlia Omaha,
Imae bull (luh, wandarnd up and down
tha a I real a tit Omaha Hnlurihiy with
anthualnam wrlllan all ovar bin fan. J'a
haa lain wllh hi athlata at liaalrke
fur lha lnt waak, mid ho rapmti thay
maka up thn beat band ha'l bid Ulldur
hla dinran fur laveral yaara.
"Our Inflald la a wnndar," liayi r,
"Thla Millar hit 'am a mil, and hill
'am oftan, and hn'i a demon at flaldlti
Ihn halt. Ilo'a avan iiirpiinalnif enpm U
tlniia, Ha ll ha tha rlaaa of tha laaRiM
at flrat, Irelnii Ix a wlisrd at lerond, a
rcmliir wlr.nrd, whlln Klldwff will ha a,
riot at abort. Kmc al third muka thla
Ilia heal inflald I'vs In Riany a,
moon. It'a ltiar Ihiin anything thin
(annua, bad In "t yaar.
"Andarann will raport In a waak nr in.
He hurt hla ankla at Hhravaport nnd want
huina fur a raal, Hnilth, Audarann imd
Vnraythn will ba lha aipial of anything
In tha limp whan It rotnaa to mvarlng
Ihn ifarden,
'And lha pltchan ara irraat. Wa'va
nut In cut down In flva, and aan't flrira
out who to flra. Kl'HUan, Alllann, Mam,
AliiNwnrlh and North, all Inok grant, and
a know Thmnpaiin la o,,(l.
"It liHika Ilka a nrent laam, and If wa
gat hut an avail braiik In th lualt we'll
tct a grah at Unit hunting al liiiat."
Tennis Tourneys
Arc Sanctioned by
The National Body
Iflal l,. a,il I a-l in 1 1 ii "d nt ."i lila' a I I i ,'"!,"" "-'M 4 hllitt.o.. .a, la.
hald al Mia ..Id,.. ., ."ii,,,, ! Jltnmv 'ilth and Mnrl l.tinlaay, lha
Haiti, n anaal lulu., ill) ,, ninol,' '" " a uui.lt.iii an. a..
Tlila laam la rmuli) mi wltti lUini-ra Im-
lua, i ii, a, w hti ti waa l. I.I ,111 loa lain ,Uv InimliiH In Ilia Mali and Hlnri laama In
of Jaii.ian pun, aaa In .,in nf ih.i aunlliar laaau, Inil aa theeo Inllar taania
am. i,,.i.i,. a, n,, hi n. , I i.nill i, ijayi liavn anlaiad avarv Inuriiamanl. lha
nf A pill, !'I4, Im il,a i.nii ,.. i , lima. In lia riunliliiallnli navar had a
aiili ilna lim aini i, .Inn HI i f Vrth l S I I I'lnim a I'hav hava laran aliontliig lha
nr Ilia Aill. Ira i,f lii.nip iiiil n. n, Han. la.i Ian piua uf anv lmn In thv It r
,.. II..I, a ... Il .oh, l' I , ..-1 1 1 aa Inlalil : Itla a,, I al I.I . .,
p..,.ir ,,..,, f.,fn lha in, ...111, g i ahnw Ilia III l.llirnln
No I II I It I I i UU ' . h,.,,..l " '.'"'otn
M.llflal t.i ,n ..Ii,,,,,, i,.u I I .'"! taianl vlail and ahlt.ltl..n .i lea
lie I
lull
imilllaa ...nun. .Sal inakit. Ii.nii .. . I.., H
a III til a ., .').,, k ... II... I.t.. I u
nf AfHl. Iia, l.,r tha loiiiia, .,t .,i n,a 1 l-lndtay haa a inma ctw.nfiil atar I114 Jul
'mi 11I111I1114 1 1,. 1 lim.. ii.a 1 riniail 'ii ; i"iiii ii.na nu-ia a.aai,ulr lain.
. ati. lh.iv will l. .ilinui,,) 1,,, , , ,, ,. I w.iim l.am lua.la lha haat alu.wliig ,f
I Ii ibiI. ,1 at thai niraiitia 1 1, 1. u.aiiit mi 11 1 - t,i 1 a anaa.) many aim ara 11. t
"f Ami U SI .,( ii.., Ai . In , I In. i ""' imiiH'ar with Hu-ir ,r 1.. a
Intl hi 1,1 it 4 . , a. .
Mi I II I 1. U
, 'Thla .in,. .41 h,i, ii ,.nuH,., .1 .
Ul l. taliiur i 11 anith . ,lni I,' ..l it
Hi M .! I -.' nil.. I ! I
tha tiai.a ..'! ( if a, h nll.it I, i.l,,. . aa
aim, 11a ,h al rolh.waia nf lha auia aa 1,1
ami 11 lha llmal I 1 . ri , I 1 n Ii, iha tan,
4. III 1,1 H I
at i
f 1 .. . I It a Ii
4 W4a
lii'tif l,.,. il . .a . I...i;l,, il... i,,ii,
I .1 1! i ( t m 'II 111(1, nISi,a t S 1 1
j I I V. S S a . 1, I V I I. l . t PVI III V.
M Pli 4--K
lt tta I1 1I11 t.i.ua "t a l nt
Ati. tt, I a tl hi., . , w . . ,1, a t
1 t
CANDIDATE
CUTS
t al riht r 10 im! xiniih v.a iiniU.i I 1
lha ill!.. ,,r I'aat ,.f All h.wial In l"
r ,,.! wltaia I i.lh ata wait klt-'WIi lha
.!, 11 la i,,t avail ,i v.aa. , Ii l.,..i,.
.1. I it all 11,, .1 iuuth la far ..,1 In
t,,l,l .,f a, I nil .. II, al I,,, la .1,
'('. I In lha Una fliali hint ll.i hal
I'- ' t an I ,fll"'l It I 11. Hat a . t
-nn 1 in a in 1 i uni.it and In fa I
i,. t 11 in. ..MU i i., (. 1 a in nuti.h
ii am i.lh. t 1 111 j, ,. ia
BROOKLYN DOOGtRS
BEAT WASHIN3T0N
I?
Wrv MAiCi; 'hum
1
I OH
iL,IH)rposi;s
III INCPWNC PtrRtHlNI
o tvvl I0)
II UlltiM OMAN A
H! ,t.-S
.(!..n a W 11 .
I l. ll. I l
I.I 1. 1.
I ,1
. I . . ,
W 1
(.
1 I...
Al t I T, l, k ta
,ii vt ti. itj . ! t. ...
j 1.. .' a "i( 1 lhit
1 inn, 1, 1 , n Mi . 1 a
itlui4a ii. 1
I I . Inflal I
It II 1
at -. a -t . a a v f 4
I l..t.,riHt I
I 'u .... t .. I II VI,; , ,
,li l. I lUI
Ii I'tala. at lkaM.ilal'
HrtM4i,
I II Ii ua a wit i.t
pnh. 1 I t .i..w.'ai t I . . h ti,.. .
an ... It, I (,!,.
I 'It t i,..,t lit n.t l,.,.i.h.,H a
wi i a l"'i -ait an U I..H
.hliltats fcfW '.ai l.p rr H.I I
1 1 m a. ti nf M I.t iha It . ..a a l tka
i a II alaaia .vna. my tt.li Itaw al
..,t f- i l al i.,,tt ta,a a'avt
"I H r lit I will a ,..a'i ( .... raa .ua,
It U I '--a a y i a. Ii i.
ia ' I tit'Htl 1 ai r wliiM, AJ'tra
I'amtlll
A nn, miii, ami ul ,aa liaan mada of thw
lannia liiiirnitun iiia aim, I Iniiid by lha
I nlti'd Hiatal NatlntiHl latwit Ti-nnll
a.i.luiiii for nnl lurliidad In tha Itat
ara a nuuitiar of Inteiait In Oinahana
Tlia ' antral Mala I'liamiilunitilii tmlr
11), wlinh ia the Miaamul Vallay I'ra.
Iliiiliinry Ha, tlntial Niilluhnl Ihititilna
avanl, will ha hald at M lanili alaitlntl
Jt.lv 1
Tha luwa Hula tnurnaiiuul. wtilrh haa
alwala .,a,( , polar allll l-aal raoipial
wiil.hri, til t'a h.1,1 al ! Muliiua
I l, rain 11 I haiii.,.li.li Will tw,
iia,l nt rhl, a..i II will Halt Auguat
Tlia a.- Int.iaUta l..iiriuniaul will ha
I ' I al atom iity ihla rai- atariluj
Ai I ,l ! Thla l.mrtt.y atmutd alii. I a
hui.il.t nf In. al dial aa
Th Mlaaninl allav . I,aniphiiiahlt
loin mni.nt will I t, a Ul nn Ilia tiiurt i.f
ll.a lni.i, 1 ll I.I. 1 'l ilt lhl y.ar,
aiarlii a A n , t1
!' Nii,mt ah l. and . hat'ang,
d n.i I, al ) a ,., I al I vivat Unit. I.
I, !! t.ai tUHIi.ti A ,...!
l-ntai f .-i ll.a N . t- at ihant
I 1,., 11,14- ,,,,iit. t Lata Mit Iran ai-l'lad
' a- I. , .tl I .' I t ! IH!a a.aal at,
i,' .it la ,.-.t
BARN ETT IS WINNER Or
IMNCMURST TOURNAMENT
I'in t h 1 n r t , , 'i ' it,.,.
I'l l'.'l H tl.ll.. It. a. fc lt,.aa.l utal
,n a'.itv. Ut ita al I 1 u. N ..ut a. I
i'S I 1.. t . t , a .. 1 1 -,. , -i 1 ,
H a ,.r il HI I. i lha (Mill f,
h t "it ' 1 a t'tii- . ,. t
i i.nt a 1 1 a ai. Aiimi,, tiit H
't a.- ... I 1 a a a'l. H ., t a it
I I tta I . lha h at Mm, I ah ,
1. a 1 .- I H' a- .a t t -a I In . a. 11
it Ii ., tail i vl.niJ ii .
i4 t ., . la.t 1. ... ia
1ld, trla Maarl. HHa
Ih aai I i..i.H.i.t iat I ai o ,t. in
ti al .1 1 i, I ,, MitliMt ,liai i aa.a
Ita r.i ikat M Hi a I -day. A I
'1 !' .- I lttla ii i.
Hy PAM milTltl,
Thnriany gn.t plnyara taking pnrt In
haafcat hall thla iaan mnka II an a.
Iramaly dlffhuit rnatfar to ph k a flrat
ml naaond (earn, What lunkaa lha mat
tar nil lha mora difficult la iha f,,,,t ,
tnnny of tha haat pin yara aeein to bavn
hann pitying In tha im poalllona Thua
III thn trnttlar of right guiitit, 11 la hard
In draw thn dlalluathiii halwaan f,nla nf
(ha Tuwnianda ami lllli hla of lha Iran-
Jinlh hava han plnylng hwrd. a.
nrtjanlva gama, A llllla mora perem-
anrj cool lianladnaaa, howavar, given lha
poaltlnn on lh flrat, tanm In lha onplnln
of Ihn Jtrandnla,
Thar nr faw but who will dany that
Mm laft guard plnaa halong to J'arrlih,
Tlia rlnyay trjark mnnlpulnlor haa pliyad
cool, aonalalant. gama Ihroiighnut the
aaanon. Ilia work whlla not nenaallnnnl
waa at nil llmag wall ahova thn avarnga,
Koran (if tha llrnndnla, alao (llajilnvad
graat form nt lha lafl guard poaltlnn, but
ban hnrdty tnkan part In anutigh gnmai
to ha put on lha flrat team. Koran hn
baan bothnrerl throughout Ihn yar hy a
bail lag,
Rnrlianrnajtl at f anlar.
ruirkanroad at rnntar for tha tlrandali
hn nhown that hn haa Hut plana with
out oprmalHnn, Although plnylng lha
pivot poaltlnn, th handy loaaar hnn found
lima to throw morn Hald goal than tiny
man In lha leagua fur tha numhar of con
taat parth'lpatnd In,
Wnlay, wtilla alao allowing good form,
hn hardly nhown lha ability of lha
Ilrandnln ranlar.
Hall hy bin nggraaalva plnylng and
rloan gunrdlng la anally tha rholrtt fur
tlia right forward ilue. Klapaar, w hlla
playing nlrmig In a titimbar nf game, la
too arratlo to Im plaimd nn tha flint
quintal.
Meyern Una flrat I laltn.
Obln Mayar haa tha bant clnlm lo thn
laft forward plana, llli former 4per.
nr, rouidad with till ability to ahoot
bimkata ragnrdlnna of how rloanly
guardad, anally given him tha iilsaa,
Adiimi of tha T'nlvarnlty of Omnhn In
parhnpi tho bant rholaa for Ihn anrnnd
taam. Adaina hau playad In a nnnetaeiiiar
manner and, whllo arratlo M tlmai. hna
hown a wondnrful offannlve In nil nf thn
harder guinea.
Lynn of tha Ctarkn would undoubtedly
hava mada a plaaa on tha anrnnd quintet
had ha coino out at tha beginning of thn
aananii,
Warren Howard of lh riurgeia-N'aah
alio ihnwed up ntrong at tha right for.
ward poaltlnn, but hal hardly had tha
ilna on r.utea.
Warren Wlchln, having had tha moat
niperlnnea and lining rum of tho oldaat
tneanrn 1n Ihn city, hna lha rhnlca fur
aaplatn uf tha flrat ijulntiit.
Dennison to Lead
Luxus Crow to Fray
With Brown Parks
Ilara'a a hall gantn, fmia
Juhniiy lianulimit wl .m. hii ,ia
bralinl I.iiiMi rraw, ainalanr ihampa of
thli fair t'lty, tit ha 1 1 In with tha reir,
gnlid l.wn I'ark Mar.hanli today
at l.unia pnik, Twaiitv fniirtli ami Vlu
ttm at raal ,
Tha fray tmlny at gita anit.ll.it fain
tht lr flrat ni puiiiinllv ,i aa,. Hava Uavla,
tha ttt w lull I, r J, .,nu l,a. ii,., .mill
t.ii ...il.tra t ia u a ngiiar pluhar
an. will jiinta itiia inar 1.1
AH Wit liiiUMt alan laat ign. tip
Hli VVimany, alia hat phttad an a limit.
hrr i.f ,m itli.va ami :, ipm laity
la plut.lna tit aul t -wit I iiin.tut, ma
It umy It, .Maud tt, t'ltonkr a ,,,(,, aa
l t' third I ,. .a Iwitlrf V! inra.
prul ahit al t .. , lnuli..a t.atay I
Tha In, tau I's.tl HH I 1,1 tn.
I In i, a t,4'll. Aluuitt 411 1 Hint
(n.haia a, 11 I K'a-'l ttt.h af.,..,
l ki'i i tf taal fall I U. I'hrla
I itj iva.,1, ti.ti.tkai ft ),a ju. at
fwika t a i i.. .. 1 1 ll.a t,.,a whl Pa
a t .,,.,a
I I M 4
I 1 t
Ii Ii.4m
i'.li'
M ' .att.al
U,,.. , 1
" Mt .,.',
" an a 1. t
" i I ui.
a 1 It ... .
I " I . I..,
I- I.f t ...,t
. a t a.
t f . ,. , , t ,,t
'i I' ..a
S
IAY ANORCWS WILL Of
WUTIKN HAGUE CM PS
V.. l ; i i In I,., h I, ,,,.),,
a,,,l.a. It. I .,.,., ,f
Wain' -t . h .i I a i ' , , , a i a u. ,
i t i- a '!.. , ti , v,,i,,., i, 4
WHATS In a name? VELVET
Tobacco by any other name
would moko as smooth.
l a IJ
"f "XTELVVST" is
"WfV V mnrp tlinn n
name. It is a de
scription of the
smoothness that
two years' natural
ageing gives
to VELVET.
' I'll-"
f "Ian aa. in 1 1 m,a aa i 1 nimi f'
Chew It Over With "PIPER"
and you'll find the right solution for your problems.
"PIPER" gives real tobacco satisfaction and
helpful, cheerful comfort that a man needs to bring
his efficiency up to top-notch.
PIPES' HsitlsiGck
Chewing tobacco
Only the ripest, finest leaves of selected white Bur-
ley are usea lor
The delightful mellowness
find wonderful flavor of
this superb tobacco dis
tinguish "PIPER" from
all other chews make
it unrivaled for List
ing, substantial en
joyment.
A week's trial
of "PIPER" will
prove this.
SenrKl 15a
Kvrywher
tM AMKtlt AN TOHACCa COMPAHT
iaiiiii Til infa" Tim i 1111 iii urn 1 . n 11. 11 , j' - r- ' i. Ii .1 1 , ,
Mil kfti't . M .1aa.
'Wl
u m it jfx. tsr
r'As fii
(German f nie
a f -4
rx
double ikcr
F "tntniainan f njnw-Lm
a- . h - Jaa t?".
..a''
"! rui , fwir
Urtvupd iul Hottlfil by
Jetter Brewing Co., LlcL
OM VH V. M il,
al'f r.ati 1 Ha4 t ittt-
gtat l-l..la It. a.'
aT a t
a
i t,n t n i g 'ff