Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, February 25, 1915, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
SIW ICS STCtt KmiTGypsy Forced to ;
XprrresvT
AM1T
wiAaVa-4
W Y".V. Wh --.- watt-
earo1 n mtif'aTr rtor-'f Ti! n
9ot.v rtr rr.-r-w- I'.fi T th ih
r-WJ - a -lv rter"l onp--
Mnti ant otrwiaw Hh iiiiw""ii fi-o.
"""l "" i-ov.nr.i armor
Vwa aarL-vmvrf The tHril lT.lr-rl T --o-
ooertlr nvor, rtmmolv te. oorooiono
of ArvrlnhlnMin .. aon tied a '
an 4 thr i-ain Hi i for. lc ""'
Tmr Tif
IMrVNi V4lt Kffo-- ' ,hrh
thnitvh M Ik mlw l:h lrn
tn fttmTii rt"tinH Mil r. titotnn fl'
Inc U IthlB frofltnn o( ir I ri'Vri,
Tirtlin-k iwil !!w.-i H
Variinr ?nill nruf m r r'i--mtwr
o; rjwnlt ""or"vt l
fttstr null irimlrtT"l "wH fB'"1
ttn iminHidi rxnn In tiwv 'li'tr
'iStirnA fttmi tn'-iirrxmi i-
roll
Ikw Itlrt Irm r
s, i - :-
. ' ' V
1 1. V V "
. ;
, m. . ;
. "S
w 1'V "V ws
k M V IMS
i
4
w
i t r i '
( S W'
tli M XV
.. ...
V WV
VMK I'S ,
. . 1
W l Xk,
US R s.
, . . .
i" v
, v 1"
! 11- 1
l n-v ia
, ... .
.....
... . .. .
... , v
i.Ht U iU iK
, -w
HW V
on H w
. 1l
n" r -v -
TV "V l'k
?
. . 4
on l. ur
w ik m
.
"' WHk) 11 1N
i
m vv I-
k mv I' ink
W I 1 J
"
a x .
"V "V
Jt.wn 114 ihk, li:
m 9l l
". KB lVKk
'V is
1S
. v
i
"i-S
17X
rw
(t .
pmt Mvlitn .-
"V. T.
At.-havt - -
1 lut
U
WW'fll, J9friC
Vtxlflr
"nlw
NtHMM fM BT .... ..
4MMI' Irw llllll H . ..
il.autt hkM
Itf SMUMI V ff
m i. r V at..
I'M lriW ....f
1 DM Vterlftr Tt .
1'SlMl MlM Km
i. mi ia.
Teacher Marooned
When Bevator at
TT 1 p I, ft .
Jl U'll 43CliUL)l AjLULJiS
Bar tr th old and lalttiTu! atarrwar
Tiaat.haTB tn tttr Central Uajh ai'hnnl haw
nacMad -tbavt. trnaplta 1h attvmnraa th
awl'iiii annlUuinaa. ainomatlr atortra
-UnnBtnra arr more loi artianwutl thah
pmntto Tor the hartlruutr auuimalir
hWtTtc -chvaator at "tb bisli au ttmi! a ao
i'vnnai
VmW 4 Vlvlp. . .
i-mw. m t r ....
ruwr !
iMr. itnvMMr h
. Wlnto vat w- ....
ft II w Pr tlTIWB..n
Ixiipm V . ...
Iiimiiwi' In mi He
Kt .
imm tlMnfr ........
iw is. (11 rtf
n lipWI lfcl ! FtiMMfc
lltlMi tlMrttvi
KWMM MM f .
fMUm JtolWK .....
f'Mi ripv
AIMI ...........
mmmim Itttm
II II I g lit! ..
1lfltlH
Tmi aaM Sm -torn n
wmnmattr tiaat tt two of btt n-unmmie a j nutha rram tnarkat avaa aiomdv to
imnwwaltf ta curtaii Jta anrvior aawin tha ' l"" 'tth mmtmimd lumt oainta. The
ttma -tX. ja aquaraly baiwaoa fan flnma i -U " aWout llw UchtaM ttf ti
nun niaxiKmine ttr taachor iwupamta ' " '" aartad thai oa avrroutrt ttf
ttortaB th bouta tliry shnuld a at work j rmm " tu """'" 1r tarramra air
tamcbtnc the founc Anntrtcan Me. jrtuur to tbr toa-ua Tlwmr arar ma
Tba auaat tmlortutiau k mu. it, foal0" tti-tm T ini anB
Uaaateute ef th
are mnor Arportmina.
Xjm Tarn Idanatataa avaa 4a tit nk-vaitm
turtly aetttra wm Trwaater luc tu
ar autapixd barmaaa t firm and aaronO
tuana liMtamaf aaufc atf boi i
ajeura eavuaad abatora th tamcfoer
O'ullnau
eraa
saaustit te a aim liar taatuaar.
Kow tba tamcbrra aira furtrtina- w.
wf -the oar lor 1-mT or like eauwrMmuaa j
ttuaoHti at. 1k. 1 , . !
tba
invtuar a hlliir auafl favor ti. 1
uaa tor tb -taaehava -awnocwlly wnwn tx
aavn&esta a saauw t aaaroon a tow UT
le r Menhers Enter
Delta Theta Phi
atf Iw-lt Tam
'rotarntwi -EJ Icai-mttT.
beW an nittaa-ttc
taaa
r.lriL. tkf t (mm- a I
!ZLr "-Jdivara.
b. . . .
wuni t aiAwir alilitird K- n.
' tt It. .1 -m A W .. . i
't1". maia; i-aui I
"'': 1 Uniua 1. 1,M
"u " 0i "iiaan. V uuiui
rulinwtnar tue tnitiataan th new
in a wsuertaunnl au a enaoker
"t.
4
uaj i. 4 J UM. 1 wii
I'utuai tor
aa iinwaiu tn Jewani nav
oj Air. V. sarr. sira T. liai and
Jarquaa ltrm. Uar iu .all . imunuiar hi
cNia &ixkv trotaig arunaen will naUt
bona b'juktr ounaar of li tar Jew j
btl: la.BUi in tn ctt.auHl -oacb muiX- '
Tactual cm:rltuUu arm twoaiwr a ami:
aruua awat uutt- .low aaa titts in stutltUue i
tu lur aawa antiiis to tue rouittr on-
buOay u! proanaaa will tw
atrrKti out aU tur atui, "-rlT-n 1 a
7'unn.. a rrliseatut bulatm;. tanwoa m
. ttuaa a-wirrtrfc mil: be tarwtatl
vT to ttor aiaasti mIumI lultC. Wlll-.t.
baa at It -oiiurrt bi(Mic- Jowam paniiw
Si aa-sffuuiir carcuutauaaum.
11 Limtmii.. mn bilertalaumJ avoratar
tor tit tuud ;!' kv a Onaavia TatrracBvr
U BMLtr cvar(4. aiMMi ta. naraaai aa
tut tu awtimi'. rrtuaty aB nctt-ti.-ut;
be U eetva. ait 1 amc nut wtl!
titri tu tiu.iuav h atttiti lor ttae Jilt'
auuuiea
T . y -r yr
1 -irTfvf w3 lut tbidUidn of 4umT. 1
,, . i JObt LVl eiV j
..,' JUdt iai-.w-b
.Vail .WVNT't l-Art t S I
AV" vuuuw vxj
support Husband
A A i
1 a name t-vTwf. aha at
. I V T
ftoeo t ann n:i I ft ooltr court I
j aaa flood and oo: in.
' rr wtWn Job Trar.lt. Va o '
a hi
tnlSln
hl for-Urne, i.rr"o -ed pottr. ;
-".": I in .1 -... if" "" 1 1 '
htiVnn Wank .ttlk.ma. for Ktlltx hor
)m evplalnod that both bar hiirhnri.
kr4 t h or-h -la bad hearer. hr for
.
ICftlne. fined, end that be HM T re-
I til' Jn hot ralhoTa 1 rW nner fM,HM,
I i hrofcor, Kntrltah ahr v.id J.kIv
Other Cities Want
to Learn About the
Jitney Buses Hercc;, T'T,ZZl
otv-f. llhrtirihti f ft IrfMiln. Jnbn Mul-
tinlltia. i-mino(lm., n' T.no. Vv, H- ; mom .!lof n-.i !
1-CHv 0V, Ton, n-rni. kmr Tor In- Wi ,.mi,a w r..Tutw) , h. ' ulj
fMW routine n. Onta,aMw,(,.m rrr-VfH ou, or ml, fcnd ,
Vftl. IW 111 "- iVi ;M.j v . ... . , .
.IMiMitf WTiort. t.nrt.lT,. th 1n
, - or..t.rrtr hotiH.n. th,
- n - rr T)- ro lns
lo tv,?i j tr.Tmi-.-liiIMn, tm.hlom- 1U
. lrtrofl..rr4l kti omititivr m 1S miK-
. . .... . ...
.1 1 Fii)inl riTnm1miorft n! Tlntifi
fnr thi rrtj nf Onlnriirtu Anrtnrn. :
f'ir tnfnrmatlnn rfintlim OmMlta'r
Onlihlr platnrrn nf th f lr ftofmrtriKtit
Weather Man Fails
to Identify Sun
wtrane nhwrt kpiwnrril Jn th i v
In lb nit1t hnrl!j- aJlor 1 i'filnrk
ymtrram.x . mfl fnr mmt tlmr '"i t oh
nt mui-ri rwipwn
It wm irr Ktid llrtitlr JtiinlTtnu nl
wn ta untt rr rn .!) fllwtlnm.
Many jWTr' im th trtrort wrhf ri
with fntantnd rirriowtTT and rnirtor. atifl
nm k unmmiii rrr uikoa
a t
-tit It ttilctit 1w.
Wf.tlwirmaii "Iti artnitTtftd titmarlT
i
UTHtHW n Airin tlw Jitinmimmon,
n i
"d tinumu la hi. T.:wm -rviw-- i
'wt i.iKfra. :rri:nioB unnfir-
nptnlnti tn 1hr natura of tlr nhiot ol I
an tnurh nirral tntnrmt
Br aaUJ tt avaa th aim
Henry W.Yates Left
No Will or Property
TviOiraaka .atlnna9 bank and daaa of I
"mo Tnia Tivmin, n arrt j
ao IE arr tirrtiwrty i. be aktarlhutaa. I
ha'Ww TrajnfwTa mil tile yrnnnrty ta hl i
j wtfs. Km. rilaa T.
Tatea, trrinr to lita I
1 onatfc. oar f vidoar
aamminf; iw i
tranalnt. tea through -toilr. im A.
KarllBlot. bar attrtrwi-a. -volumatllr Tiled a I
natrnna mania noun tnr lha aaa-mna. I
itiHittt of a ron-itwnnm iwraoa aa ppraianT.
!to almrrn'' l' 'n'ur T irtiawt.a trana- j
: tiirnd ta bar hr Imr buaha.nO, ai-blcb niaf
h aubjort to inhorttatnn tax.
Bad Holds Check
the Grain Eeoeipts
!tWM of nata oa ante. 7rtcea won about
' th ammr a TuoarJay. hwt -ranartnn troro
I1 X" i',"u- nrr trom M
CT,nU tou",,i Ckitl .
! at to fcH, mmta r
i huauini
ASEEKTS FATHER COAXED
DAUGHTER WITH CAKDT
la a wotttiua tor divoro iilra Alma
lata aUeae that bar hue law 0. Oaorare.
Kua d timn- t yuar-old nauarhmr Tor
' t leave tn tnatornal
' - ,
borne m VfU Htnarr strant Btonoay oa i
pramiar of aome naudr Tn cliltd iwas 1
nm bean aur atnor, mra Tata alttayva.
Bh irrajra tue court t Jaaue aa orwar
. tUlla 111 ItlA' 1 M M 1ntw MUntWih. '
i vw ,u,n-v
. aa stie aUvSie tliau
Tb coup were mar-
M Omalia ta law.
Orult . atikaatve aanruMUr and
threat
kill thr wit -.rr a. IlirrTksr aal . tinlia
l-,tun hlra T.u a lor
i wuMiair aim Mmvraaitm ui tur t-iiuti
I
HUVTED tCAtt H'HD ft AS 1
Lii.n& eUL Id koLiuHl
d t I a a 11 nam a. a a is. a aaa !
Jill! 'A eltiiat, alma 3. Itrue n. -ht r-
I wtljriniaail iiuwaruue tMmn wuauifti-jr
B iwoal aunrrwi. lira
, arroavrc t.j tit rti rai polios. avLreurttuia
i b t ti-n tvMimi m hMt uU
I lorad ltrr ti amwt of tue
I aaantxl tor muroer t Jupliti. ".vi and
I tu oHitrerv of pueioff roj a'. biirniKfa-tid
and turt rlt Xoule. Jtl Tue Jonlin a
muriuae arui t tu f iron ctiauir la
nroaaTUI tit nuin. itrwwa wwa vitulmvd j
tar cru Jal: a anivrt tiuar at i. a '
roiaar v;tk tout x uaar a niaH' j
aaa mill ium osad ai tur awual aulnurtu '
tunt taot or at,' trad an aumU of atu jti j
iwiBrd tat aaa mil held 1
Vr.o.t't.ri a ,,.,, i.,r 1
''" iwU. i r. l Kenili. hi kif.fv j
' PI!iTP23 FUS A TIL'
t
brvwtrrll Hull
aaa II lattam.
wtutt) grgwiiianta Twni vimtmtitr d.m
TT. fLabaVdnaiatin m OnMkMLbntt .. iUaTaat
puaniaowed until ftr lut. Laa-ar w-aeA.
U a. auannad to baa a lwf M .itu.
K tl JEmaa.iieaU elak. at 'tia-:ti tiant
oonar Mt-att'tnar waaur will be oa-
cwrefl tor a SkAneaaa.
Slav.
cunnuttww uatilunaa
A 1- 3 WS. - A. Kotvok
t. r tauravc. alia btauaor. d J tia
' wtrtn-t! Ailirflo ataa iiaua aunt ftlaaa
' LiiaMaonua alunnonfc. prtnTtjattl uf liar
A ajubiC tm lil taaa ouad Uaucjtt
thnMafib ?Tiai aba s 1wstaaa Cuaiavac
tiik no:: om.t?.. nirnMuv.
.... ., ...... . .
AFFAIRS AT SOUTH OMAHA
-
If 61J( AW ar f BtlU
otiir -
eral JfV.
JvLKOK SOKSTRIKfl WILL CKCr
rfum wifrrfl Tr mm r.f '
Jmtrt H. lirlt Brtl rpoinK-Mlv TifiMl-I
l w4 t rtiTm.1 bv iti th T.f;o f
t"Tilff frin TiMir..t Th nn ft"!
I Ifin ". Rt. t.nrm4 trr fy-lTlnT M rr-1
"iir lh fr-imdni in for )Rt. hmnT
rurrx t l I re-rmlr tht Iw . !
' tun for !) mrhi! ip i t 1.-V. j
M 1 iTf4 nt r4ttnr ?Ttr(vr J
Hi . Wii nii'w tti n4 .ti! !
rtMnrrtlr clrrlMi fw mnrr IK ,uf- )
-i.ri in n rfrKNk OIlTl.V1-lW fr Til ! f.
j PoTJ t KMd ii , bnolfA up mt:r
( Vimiiit1 Armrvri i r Vndf
I JYtrnjifU ,r Pull -1mil 1-rr 1 tit
!:.tt in tht tr. il rii:i .nn nrim
1. k. nA vmmi.. ,i '. .
J " , , T" t, .
r . T"' "" - j
rr''i 4tTihoa .,o- ,v!
f ' " . Xt" f'm -r,lri;.i.il m
iM ,hr
mmrv i n,t . v , . . ;
id h tn ik hT.A ..f
km!i w i wary .
r and Mra Emanual M. Korwu 1
North Twnnrv -ii!- rwu ork-tirttd
TImiJt IhlrtwJifth nrtin Mii-r. ,
jMnnaav at th tontn f c. F. Hx-r. S3 !
j Tatrntr-ttitrfl mwi Th . i
niwaraarr amir vi m th rcirm nf !
a aui-nrlM- rrtT Tor th hai'PT xn,Mf
! tt To-rnxntfl Hi a faittjin 1
W hir. and Jra Rnhrrt. HI an
.. ,B
I -rwtton ttota wnrtTHC.
I I tv urnT JlauTMd br lUrurVitirr. ;
if h oatoikt. Tha iaurriTni ar Wu :
... .... : ,
" " mn ntj and Mra
I "aaHT tnaar tlw itraafictaiifm
loT tha nnnltit. wmlimn,
airml.
7" iJ-annt: rr and Mm
' , "!T fc " " ""nv-r
at f I li.rt..!
lurr. Harrv
lla. Kiatwti Kf.rw.
h. v. M arTf,u
i
John Rottorta. M ra' !
f"harif. V-hl I
loramiu It
"ffloar Cllltr Frrrand of thr Omaha -oa-' - aiaantn
at Ttroa-n Park KrnoraJ finrtnr. :
VWWrflar folloa tn tb artark of tn-jr
i laramai
li-ry rhrirmatiam -ltv, ..(.ll v..
aa axriokoa aTrar hi wtitra from thr
hunt Inr the MfUian haadrta noar fcorlb-
io rtLf ptAurra of tltr Teaioa-atoa
park and th baauttful aoon-i- ,UTTnu,.
tn abn by the T'nlrm T,-r., th i
Mimnanv at town rmoraar at thr'111
tvmmr tlwiakia-. Tlw am.m...
lalla ajj ttikoa m Wutl-ul ootara m-
attttnod tt frmalrr .f .. ,
Tha. oiaiuay ,
fully nortraymi law i, n
' -
t-l Jthoa boua.
- Tart Ma V. r.
Juat w there ar anm-k -wrtor. . ..
ana loud tn thotr thank, ior tllf ftua Iol.
tuna wtut-h uaod banka ta rrfuar to
iuaa tbwni money to buy tordor ,wi;i.
laat JalL "With the foot and moiah ei-arr.
tba tjuaranttbr reruiatun. faadur cama
ha- In moat cwara tmoomr anuma of
ioae ta the tia-nora. Tbnae w tvu 1va.v
taatbir tiu.ai te anil rancut art tben i.
at fluaraantna Ttua-
avha batat the juonry te buy ana afraid ;
ta ehaoue tbe purcbaa af fnefiaia tliat
ralifht aontaminata tbair bema. ;
At th Jaoal -ards tnoa are patiently ;
wattlns lor the wt! that 3twa baa tiean
tbrnwa oaoa aimin aa tor aa -tiiiaranUti '
eteaa. a bore b) aaid U be nuly no count? t
ta loa-a wbera site Soot and tnoutb a
aaaa Aa now nrtn-abixU.
artr tr ai.ljt. '
Ulfloe annau lor root tn B oftir. 311
r oireei. j
linatiim. Tnl
raaawiiabae. ell km,..
bouta f..
n1oa t Ml. Ixim LtUthoran ;hurm
an V otinoauap rvmuir iinmaii of m.
i or ano J rial ux Jksaua
atuueriitr l.ttUw. lit. Xr rf Hianr.
na-eui taotHiaanajr euonttuv. lnruavtifan f
oanOioata. j
Til fimil btl'al Hum r. - - k A 1
j nuraaay rutin haa lui'li poatpunod tl!' i
alarm k as 4nuturtant liuainraa natwunc j
'lu W n'a "vaao. ,
I w ant aaa lor Th S mar tt bft at i
I TIm. lutf a ' . .. LL . u .
j, . wrf lr one tin 'lw a rm
U 9 lor turtle na.VS and li m 'm.airti u.... '
uKr i" a . rramat ana cuurwiue
i anrniie.
i Unlion T MA lr TJ J
! x uuuc ixiajLv n-aiu
Upon Two "Hotels"!
i i
A wiite wrortuo. and a ruiuamaa. ara !
. ejitormr tlw l4uu lioto! ttaaotlior art-
;tna-nti tbe puli. last nnt and reauUed
: In ttae piaur bouu; raiand aa a tlsuroet-l i
! uuue. A Qob-b .aan uf boar wot imuhtd
jt- liaoiiuin tor Hititor )
i Tti Htwllti Im ue! was alao rauueO and 1
larae! 2vaantm y .
prnpriovor. u taaeti
: to 1,11 nli l'l-i ! auwii aihw
Ukara'tiRra
:CASCoIETS FOR
ELnVELS, STOL'ACH,
. KEJ3ACHE, COIDS!
tt a M uant bus .
Are uu xaaLiui oui Ukit. liani i,
aufl boavai cu. putt and Uvafc a itn
v-aawint or naeeriy liar in'
' "v erj tt-a amy aatt, aailia. tiiartic j
, lft ur caaatur ol!f Tin as Imintrtaut !
v aakiru nunorauaUii t fcemi.ar tlw aluiw 1
" l- - i
1 Mt'" tuut 'M") tul tu. e
' ,Tvm' " rrrr j
: lU' rouaitiav-) waaw naatUar ;
i tUr
" """ -"'t'J , bilHtu aM '
.""a a.-- -.iMikKIH
LHHSIH t
1 straliittbaB you out t uxiiiiik
; muyjm VyM -"n wu
troaa JrOr 4tagaa( will bavp ur inar
t'tar. attunaaot ; and yvur lir eiaC
loawrla aw uaar -Jut aauntit. Xjuc t lot n
ttae ontrttKa. -Itaw littw fetuuuao awd a
Awntsr ctaaitaim.. tw Adv-tawnaaul.
rT.mni:Y : : n:.
0AER1EL D'ANNUNZIO
Wliercf th EurcprAn nr
trill lAt two wefkj more.
He thinks Oermitny will
be o hurgrry e will $ue
for peAce iniroeditelj.
Christ the Exalted
Product of Man
JiN Aif Wtvum of N Tork hM
rw torr rr Wm itft
wm TCI. B fcoilAin. artlh bar a-
rwi T,nat n( Th Xaar Pimm.
Tt lorturr -aa unAr tt aufno Uw
7 h"VM''y,,rJ iV. Mia Mrgafa aaM
'h' "rh'TW 'f rm rnna i-o?uiMvn iwrr
tm'T' ' "tiaj iru harauiw f tha
rnwmv Ol.riat ,f ra htm. for t-n
Thr lr of a auproW batnS. a4
1 ' ' lorma aa but nrptaoW
,hkl or ! thla al-fr-
- - - nv nr.
t "7 - ,
-'f ':' f. 1
' ; ' if tn Mi,in aad vixbfia ta on
apre !i.ri. n.h kuilm. jk ihin xt&cr ha
ii alloa-rd tn diwn mndano of mr of
T 1 ! ' 1-. iW lothoi-a. and Mn volutoa ta
.5 H 1 (,,-;n"-"-! hopi"r(l. Hr twrmara tha
" ' ' . "i . tn- mirvr Trtr -liaih
,kna """""' 'imai-ll tm ih Iikmaa -of
I1"" - " i itrwot o r.irti on tha pa.th
1n
tTnm ttiia
a fmaa fttia aj-d
ny arju.'m. ho
and finallj
1 m hrttn
lha porfaotad
tittw.
A" "lie but iwutr th famda -
of od and T.urn th rh.
thut ""neaa, tha arvon InaAtat arrh-
aniroin. xttr taalv i-i'an Imim r
aiiprlir bona Th rrrat rohfriour trj
r" form on hoy bwnof inortt Imda, rauiod
Th O.-rnt W h!t ftrothorSkaad."'
Wth Supreme Court
Th tmwmwtit'i antl-ruat autt .e.toat
nfrnatumul Hju-roairr ownin
".....7 . -v
Tl x.-w f .Vat ta or, an, moto.
Jui-tur filnia erne roonpntaod by n v-
rrrrmr rnurt. Th Cihto and ILanaae tna-
it iuit pciwit Ml a in VTWtoia.
j 1'ltr TnrmoBOor la m of 3l tmnoame a
;rm ln.ti ut on al,o..lr liouor Aa'-
ra A-aa bold hr tl aupmiae ouurt not ta
iit" to a-holraatr dalor fmniH x
rluati'o'y In arlUne liuuor ta rwaideBta ft
: oihor atatra
Tt 1 1. li VTidVr otimriaiiy of Atlanta
loai a ai.it la th nurwnt otmrt te ui
vtit tn Otra ProrJuou tonipairr from
oiili-otituj Jrora It tor a cntMucuinctDt f
rluouw mi 1i iia that 1M aaie firry.
trait a-a hi f urrhareuo f a sintitiaKiiv.
Tb auiForm im arrnnd the oora
akm of tn lartorni diTrv-t -oourt tn laorttv
1 orti Olnn. biiidtnc cnumTvitnma tha Ohia
tninr rua or antt aurora lea'. The law
!.-nt tf ooaj t'nr ai-aannod. If hie
,'',Mr'1 l aern .it in t-iainiM thtr could
,,m ,"r uno,TT lt -
ajtonalhl lur tu tma.nl ooaj enrtk la
t,'t t-te.
' '
-tf., r ---
-ik.
PIANO BUYERS
All This Week in Our Final CLearaway Sale of
NEW MB USED PIANOS
la tlie nirditKTiiowi of 50 pood Pianos uiurt W clohd oot witliin the next
fw -duvr- We iitM-d tLe roora oa tiie floor arid in our fcUx-k roorae.
Sanit of tiif' itr Iiajao wiitli Lave be.n tbkra vx xehaxigt?. boine are in-bUaiiLK-iite
iLtl Li v? Vn rwitwl, wouie iiilx-uir.ei.i wlii'.'b Lavo xxwer been ued,
V'bMc re not iwS Ei&dfcla-
liul la vw7 can youll fln4 tLe tLalitj vf tLe itirurjit'tu eontitate thera
lutlcil lrt:t';xie at otit rjm-ihl Wiir jri(s. Jxj riarir r-v-r- case they
iTf Pitiior. riii li we do not trrr in oar rt-jrular line, tad we rre willing to hac
rifioc iLfia for (Tiiifk vlearatiioe.
iHEE A IXW 07 TUX EA.CAHT OrjTEIIf C3;
I
1 Kihiwsy 3300.03
3 J'ddibun .,-.$175.00
1 OolrVeT 1175.00
1 W A: fuD - - J150.O0
3' 3Juuiiartya XIOO.OO
1 1 POSTAL CLERKS IN UNION
5Tttty-Six ( Tbtm in Omh
Ferm Lwil Brtnch et
mOTEST TO WASHINGTON
rVk-atitytm railaav ot1 c)ark ma
niac ant af Oraaha mat In thtr mo ma at
lha foiVrnl hulMtnf TtrAr
and mrtnnlaad a local araach of tha N-th-nal
Rtv hrrhood t Hall war rvnl
Oart. Tha Tiaw Kxal a 111 ha lwir
antnn X. IV
Ad-
lltna. rMdnt; Cy. O Vlnlorr, ftrt
vtoa nraaMrnt: Joha K Whttrlr. noc-ond
ttoa praatdafit: TC R. fyraaa, aartary
traurr: A. M. Andr.. imV Maat
tnra 1I1 ha hf'd tha aaonnd Taaaday of
aarh mnaia,
ntaruaatoa 4? tha aa-oalVd -arrvtancj-"
hoard TarorrnnadUooa for charter la
tha Omaha ftoftofrva tw dulc4 In.
hut n formal aolt.Mi a a Ukra, (though
all tha srrrk arr-rtd ta protat aralnat
:ha aoriraatp-d hikr-nr-
Aatda from jh adr4tn f a oomrutu
to and hrlaw- and tha arortjon rf of
ftoara, tha prlrKipal hunnraa tranaartad
-aa tn rnrard to Ut ranrraaalona hill
pandlnt vhtrh. tf r ajard. mill daar
aalarr tnrraaaaa that at oomln to tha
riorka Tha fo!kaia rrtorram of protaat
at ta rarh of I ha Xahraaka arn
torn and ormcraaamoa :
Wa. tha anamhar of Vwal union. Broth
erhood of Railway Ponta! Clarka. n
oroualr rrotoat th htritntal promo
tton pmnnaaj In noaiofTtor apfiropnauoa
hill, whtra amoonta, ta affon. to th tro
poattioa of a war tax ranclnr from t ta
11 prr -nt on th aalarioa of clrrka In
'h raflaar mail armor. WU1 you cup
Port thla prr-trat ?
Tha national and Vtv aj orcaruutkina of
tha railaraj- maC rVrrka irt afflliatrd
aiek th Amrrlcaa Fodrratioa of Labor.
Snrh affiliation h brra atronrlr urrr
for tha local poatoffio oirk a a pro
hKtloa acnJtun awfc ahakanpa a te now
Tfkoad. Th Rall-aray clrrka canxtdor
thalr aJTEjatloa artth th Atnark-aa Frd
aratloa of LaSor to b tba at ran treat polat
ta thoir rrtranizatiom.
Uay f Ua rail war mail clarka run-
thai my -hara prvrieatfy
o apambera th orotbrrhood, artiK
farmoriy had tto tocala. but atnnly a
naatral afraatsatton. Xm )oraJ tialoea
at arcajuaod thronchoot tha
oaanUT. and Omaha baa atari od oat aith
kr and artrva on.
RICHARDS WILL PROPOSE
NEW DAKOTA PRIMARY
TTERJIK. 8. I rh ? -Rror1J Trlr
rrajn.V R. O. Klrharda ran fraro Huroa
thla aftoTBoon with hi prtnvoa to trntiat
a nrw primary Uw which be propoara aa
aa unraSmmt ta the law adoptod thr
Faara ar oa popular rot. Th new bill
ta rrry atmnar to tbe proof nt taw. bat
twtain ariT-raJ prcrtaions not abewa la
tha eld act. He wfll fjia hat netJUoaa
atth area- aatnoa with the arrtar
af atata annaorraw. and aa aoea aa ooplea
" taaaa. they will be TUrd with tb
tw bouona nf th loflalatura.
Tbm aoat jBdfcaary onounittr re
tiauMl aa armrat rcpart oa tb bcrsae
hfll for a flv-alxtbo Jury verdict ta ctvil
" . tba araan tenner aa that waa
BrB T rTraaU af tb ocaamttto
rnport. paartec tba bOl ttsaa the araula
nalrasdar. artth tba tedlcaUoas that tt win
Th bouaa maxintcta oa atate affaira
oooltoad ta w m rcoarl oa th bin for
a Xonnal acxtool at Bonneted and ra
tBrd that !U wttbont rwiomtBravOatiaa
whteb win allow tt ta re nsoa tb
naioaoer by motioa.
M0GY GETS IN FIRST
WITH AX-SAR-BEN DUES
Mocy Bematria and Rom Miller have
tba auat aanhttioa, to be tbe first Knlsht
of -c-Bi ta pay hi yearly due.
Miller boat rvernate.ia ta tbe IRS bonor by
nartnc sm laat Jvne. and new Moy baa
teainod rewenc by ptammtiac Dad
TTonver with a chock fear tt. Is paym-nt
fnr Ins IKt due.
Eni Millar' been beatina; mt t tt
tar s tnany ywar that I simply sot dev-
perata- dot lared Most. J
Wonderful
Bargain Opportunities
;FOR
1 Wiir 1H0.O0
1 SiiWffrT -..JHO.OO
1 licirrLoa .-1150.00
1 BrrUld 1125.00
1 Vce:S'n 5.00
Yto itaow V7e AiwaTi Cczriictec Pkio Etrer. Here
JLb&clrle tMaaCtiotL
Hay den Bros,
Great Demand
For Space Here
In Cement Show
AH erattarl apa'w takrn for
tha carornt ohow to bo hrM at th Audi
torium nt work. eUtbtr axMMtor bar
lac arrane-ed to mako a-ondarful dlrpla,v
af cmnt and roorrrt work. Secretary
Frank nlrrortnaa of tha MM-Wmt
Carornt l"ara" aaao lattoa aayar.
-With all how apaoa one,-mora ex
hibitor and bettrr dlplay aaanred for
thla ar than evr before, w fori oon-fVb-nt
that tba how will he far ahead
of paot recorde. A for the altrndanr.
I bat KMtera ahhrh tndk-at that tha
rrowd win lao aurpe ll prevtous
one-
"h(riwma ha Juat returned from
Chtoaro, wbera he attended th Chh-aet
nr-mnl how ant th Amertcan concrrto
Inatltuta, Many of th Ohk-o dlapay
will be Mnl IntAct t Omaha, he aay
FURNISHINGS INSTALLED
IN F0NTENELLE HOTEL
It h been a bt taak to InMatl the fur
hlrhlnt. for th bin hotel, but Orrhard
Wllhelm have been a Ma to puh th
work of haulmn th . or more pjee
from th loadd rara to th build Irjt and
InwtaWn them on th rarlou floor.
A amall army of men are enaarrd tn all
parU of tha bulldln layln carpet and
placm. tb furniture a tt t It can
be hauled to the doora.
AUbouch many room r bring turned
over bv other workmen t the last mln
tile, thrre ta very prom.ee that the big
hulldtn will be ready from top to bottom
tor the openlnaT Thureday nldht.
CELEBRATES TWENTY-FIVE
YEARS WITH BRANDEIS
Mr. ani Wra. O. H. MaSchlen and daugh
ter Mantaret ad Haiea, I- next
Bunday for an extend od trip to California.
rMtin the S Franctoco and 8an Eko
eipoaltkm. alao other California town
Mr MaK-hhm I ctflitlng a axo-1ed
check whlrh he reo-tred a a preaent for
thia trio from Arthur Brandrl on the
orraaton of hi twenty-fifth uinlrmarj
with th Brandtie Stores laat October.
H ts alao Tv a two month' vacation.
Washington Affairs
arVU
?ovrnmnt ha nt W able to outllne
a noJirv. Pra4- Wtlaoatold "U
h Va not certain what th exact de
mand were. . . -
Take Salts To
Flush Kidneys
Kat lem. wewt If yo- tori Barkachy or
13 adder trooblra T" Salts l
flnr for KidrMT.
Meat farm uric acid wiilch excite aad
errerworka th kidney tn their effort to
fSMer tt from tbe ayatem. Kagnlkr eater
vt tatx muat fluah the kidney oocaalon
ally. Ton moat relieve them Ilk Ton
relieve your bowel; removtaa; all th
vdda, ararte and polaon, eie you feel a
dull tahwry In tb Wdaey retlon. aharp
pain ta tb back or tck headache. dl
stneaa. your atotnach aoura. ton-o la
eoabed and when the weather' la bad. you
bar rheumatic twiner- Tb urine U
cloudy, full of aed'ment: the channels
of tea wt irritated, obllgln you to Ret up
two or three tSmea dirrtnc tb ni-bt.
To neutraUn theee IrriUUnc a?id and
fluah off tt body' nrtnoo waat a
about fear ouaors of Jad 8JU from aar
pharmacy: take a tableapoonful In
Claa of water before breakfast for a
few day and your kidney will then act
fine and bladder diaordcr disappear.
This famous salt I made from the acid
of rrapo and lemon Juk-e. combined with
ltthta. and ha been used tor genara
rfooa to rleaa and stimulate aluftlah kid
ney and stop bladder Irritation. -Jad
Fait la tncxfnaiTe; barmle and make
a oolirhtful effervescent lithla-water
t drink wbleh waiTlaons of naea and
J take now and then, ttu avoidltis- seriou
i kidney and bladder disease. Advertwe-
1 Bwiek L Kitbo, 1125.00
1 Hucli k Ort, JIOOXK)
1 Wiiler 1110.00
1 Irdiin J100.00
! Kiixljtll ... $ 10.00
sif y
Apartment
Wanted
For
Young
Couple
Caught your eye,
didn't it, Mr. Apart
ment owner? And
you weren'tlooking
for it at all.
You know that
there are many
newly married
couples seeking
apartments in
Omaha every day.
These you n g
people have known
THE BEE as their
family paper since
infancy. They
know the place to
look is in ,the'
"apartments and
flats" columns of
The Omaha Bee
If you want to
rent those aDart
ments of yours to
desirable people,
which, of course,
you do, advertise
them in the paper
which is read by
Omaha people who
know where , to
look-THE BEE.
You can waste
a lot of time,
money and
rental income
waiting for a
tenant to ap
pear. SO DO IT TODAY
Telephone Tyler 1000
THE OMAHA BEE
"UtryUfy Ktmis Bt Watt Ait"