Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, March 09, 1911, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
1
i
V
pi
ajaitt rf Fl
a a.1 xrt ; 1 a
CITY !rFTT3. rATiy IS LG T THIS YZA1 General Sdth and JJ7AE5 AT S.UTH CUBA
"Jf Trv-:
V a m J.i, i.r.Ti rir-r C.rr "SMI 5t - u na - AV"
rsaea
-aaraa im-ml-r C
Tip B-a -
. - aa- Aa a ... mi
- v- a. x- a t- c p a -
i.- v mtt. 14 X " :ar - ia t-I .
-T a - r t a -". a... a it -
' X" am ' -
a. : i -a."
ft:"i l-iaa Aaa a. at a im tm4m
ri t.w- ." f Fa tp-m.
C7T.z msirr r.;.-. c,: zi r: ria-Li5i- runrCT
rr - . . . - 1r.gi n ir G2 :x rj , , T TnMfm c- -
.w r. a-p.' Scx-sri TrxkA w OTr r..T o
" llJi mrrmm-m ar Ma-"P
r.Tr "cJTT. .. L ' 3. --,4-.-. .- - "'d "" i'-""j;f Lanner s Speech for
c. .JV-y i " - , rt7- i - Fir :. -r n i ?i.---r er-t tr -"rar-m.-T-. iT--a . i.u 14.- " Z T . T 1 J
Tt- 'n-; -.t.jr- i.t trr-ir
Tit ."-i i! 't ;
-14 .t - r m r zirw 1.
I T '-ma mm' V -t
17A LT H A r.l
r 1 WATCH
U.J
Dr. Lyon'
G
PERFECT
; Laborer Found Dead,
Police Investigate
-aa-
mm? w-i r4 i rMrt," .1? ;
saw r-rrr -j3 j vtj .Kf Fjni1 'j em
niiHafT
9
riu4 I. hi
T" La.-- a.it jf -i i -:-
Toofii Powder
f a
rtir J iTt a ia
wo. ikv a mn.
t-ar-at j ru.u ;-Ka-3- a-i ; , " ...... y .j
rf r-niTr7a i? 1 t -
Im ! ii ii laaawl
Irtai ai rmnx trmuM
r7 iaT lr:t i;a.-ifr-: tC
ft .--4r-t- B. '.niLiw MT a" awf-
Ca-B.-'lr" "f - ty.'.' r Tr W -T
.t H T "5t Tt f- iTi
r, a a ioct luai
a t-i ac "t - a r.if "
aa a jwrr
a.i mm B I C l
P. .
r a.; 3 vi - 1 ..J 3-w if -at- , . - n. i r
--.r j ! :-J ii-Jj-TJi iC aaa itTa.4 Wm a 3r f Ttti
i.3yM3 IS EHZyv CASE
. 1 mm "rv-! 1 r aJ it
3r-; e rs ww. ao aiaxi
' taar eanvu-A C:
tanur anti 1 l aM" tia ! j- -Tins
rr ax rrt. -aiica ;.-. rr- i P an in rWnl ft v-
TVi Ilia "Waxa, Tscm aTiiaaaa jti7 ' a crui nuiL t Ti !? Iw ' W D
rr-Tr-rt. rarasf srstaacm CTr. Am rn C5av- Fas:- n - rw w-r S a rf C ' vrw t Cji im.
aa s j ojr ra ta -a.f i a tvm?. T C:oc-m.m turn-
rn a !. 1. Tty itsa ara C.7t mal jasr. - trmtrrrx. ui t av j fir y 'Ji -w-r.i fc-
TTii -"Vi-f-- aa4 ir yai Ja Lr"a. A&njtmr l iaiirj rf ana Iir n4 ".'SC7-- '" 5ttt tf t
t-r fri raai -r rxaorat iLan V'n H r,f T) pf p T P in tr,,tl-
mmrru-r -mi- ! Iiec r yr si. - w Wv.lt.t a-U - r-w-r pri. wtar m mH a.:
aa rasa a. 1 aa at a ai. ta. . .4- fl-, "" -a !r-t
:-Jl U1 -aua' a a- -!
Itt as ll' -tar-K ( '!
-j.,-.; ; . .i-a. S t--r.: a E. -jC- n-i w" 'i J a i' i .'.. Ti St tz CacJ:3-.
t-m t-TJL tJ. ir Xan-ri-"- rm - "" ' rf tta a.n-reaa . "a
-a ar j lt 7. rf "a
If af p..
tmml -'jg rf ":ti '
-:jra rf a r ?: i "a .'-
Ti
Brvom W
7"-:a.- us - - lfmr av
" v -a i. - .-ii-r"L T!--r - I
" " -to a.-rf k.ii f'jar
aa 3 c m5f:i vrr-a're fca
a sai ?v t.i "acui rf r
t-t T "stirwn - t mtra - -
Yrint Are Yea Paying
For Brooms?
-I
CraTa Tuaall 1 a.
" 1 rmr. -.a rf r-vli- CWP
ta ;ta--r Sir bow ttsp. t
rf :A i3wr-j aw- u i S t r cr rf r caxa- ;
t 5T aar---3rl Tan rai- Jtarr st " r- . .
ac ar-r-iii 1- rt 'J ti
;a.-a 4: jri-J S w. ?-- j
ftw-arv piorats litt-tm rf auca rf
J -JB-roa Cusfci Tiaatu CcXTf Z ZzjeCl t lot Vt HiT- ,
pnaranr aprwnaty 1. T aup4 i-Si-ay .. t.,t 'Vj-rpa
p-bp stTai ana. awas
ns a. p 'eu ?- ''ip.ai. at suit
va an-k m pp ac aZ. as m m.
Stp xuar ts ra ri-p Ti T "
a 1 rf k-p -i'Wimip aa aaui u a Ij a
rf i?o-icrija. ' - 'i aaf-spr rf Eicrr muc. pr-aas r a-?'Pi wfrp j.
kjtl SW-awaic-r AJtr Tuma am -Ja Kia( av-r c.cL eVmnaMCrB- "Ji
aa-rf rf GT- ijst P'mi-I ar;jr t
xaapp taa tiirfa trwrtaaai M aw-iiaiep p p -i Srr t- iaT-i
rf aa. rf i-ier a "rf ria- ksm-is: rf t7"imr aP"1 T 3a '
Ias ianipapj rf araacrreav Trrrmrr Z :r a rua-. " p j MJ 1 1 ar 1 1 11
CcSTlnZer 5aVJl if frraeit ISXteCtsn ' -: --vrjuL sa aauaT -ii-aep a ro&w maat "Ssai aaat-tarp f-ra ts . ,
p-."r- ax!-r k mz . ..f . v-
TT-iji-r ts: 1 pa -mjr ' T " Jtpcs ,crf ! arrae ra rj-e
n. . - fcr--ar rTtaxc p -sssr-pr.a
North Omaha Seir er
Held Up for Funds
atzmsm?- rf rsp -p pil "--
Tt rsfrwr-fris - a 'mL. t.-p.
ai a t:-wz-t4 a- Ta--i tt:ii:4
p- ta E rf a &na
' iTiapr rrf xaa rf an .. P'.at an-( W ' '!' " tjCT
. pp rrp TCar, a. S ra. aM . r 'n ' . " .T 2T
rt pp tt r - r-av k, aai . v . TTT ' u - ,B
-n-m -m - riaap Pi 11m p. r j. j5v:a: -iT4 TS p- te.'-Tii-
2, Tenant and Landlord
Jailed for Fussing
ms Pies "J t5r-
C-Kavp, ka-MPiav C
ai a T2 ap-pw fss ta ps Jum
m fcari TCnat Opbp ja atm3 saeatrv
jrf; a -' tj aMrra CBawta, jnjta --ul
ta tw. T P-orf -PPL a-TT-.-7 !JI . .
j raaptsjra 1 pp k , va, 'iiiuui 2" 5or!-aaj inc u aa.- r-rrr.-T ;? tttim is mu.
A ra ? Bttrp -a--V i i' ; t -rr-
x a nrriT asf t -PTLfrc p-3o
--; 3 1-nr rf rip C&iao: 3a a ;?&t imaJ- fr-i-sa.
tSmVi Sap an a a a tons mm fcaJ!sr u rf :e
.i JmTj aa arfirafft ac Tiarp pva E Bsacp -aas ia arai iml
T. nrr-rai lc-a 4 "aa mm K inracfr t3 ic ia Jsri-ir.
naaau cap?c m
TVrsa rip rf
0 1
wil bp rwc-zra nxp yJ- .- up aar-a .
ptppt aa Imra iwdxr ;rpam ;uua
aril aw i conn jpj-
. 1? "J&a saavpoon r aau
p pi Sir d mmt rau9a4 ar-
rip af--. Ttaniaap ymi iit Btttp a.-?p-t7- t;r S:
iav 'al vtLa a iaua 1 .1 7ca. v Vanx a iip aar f v-r up ! z panx.
vsa. : fcf 1 in if. ir jKaJtarp rf pp-p aitp pp a wp!r . ijai a aeri-i
- 11 la as Sjar exa "la78.p-.arp c jm cat-ivAirf r fciflsp Tip.- Jf. ?jpvir a.r-i. irfrr.
aJ- Oaar fcr sp arwr. Itr. ewaj- ; .ajr. i c-jaat a tepavc mz w jaaeap ;;a-. t5p r-:3rr t-pa u
i "-P aTin aa-ppfa aaer j 4 m- lip awitpr iiira. 3nca jit a .r tsbp a saj aii aAvfixai'T
aas tap MT rf maiflpciarB s a- . iiaraat. ' ' -jt tacto -a - p-aJ ajsn- p-
ir ttLp ram aw tp vu&m 1 itlat rf a , a as jit- 1 -p-a t.
, Ban taa V P i tct op r- p nfpn TP fV-p- fl-3 ? r-sa-
f op awP mtmum aa ar-ji Can : LVl Iti CUtv J t V vaO ki w.t fwuarf - a-z-
p-a ap ar Srf s tap ' -P" 1 T 5 u v( mman-mt tt arlu ?p 2-
cp rap M-wacaj rLara;, X0 til .faill X Oi tpO.&U. tc-vt a: a.pp -j hjmut
jCJ1 P" "A a:r a T jaar caoi.
Ancaa T T.aXA. ? r- -a lI. 5i at
ai " ?5.i j T? ax-ijpf ar- t.
Tp - anr- ta. X-rrw-t. Sur T,Ji,1r
rT c:satT a a p rf a w pitju". -- -r .
abfa rsr -' '- f ic--sppav
H. '-p a tJw Jt.-p i lit '
v ap T'ii.ix': at t-- ip avsav iZjr JX .
emari-a -riarra par Swuxa 2b 1-r
Jat jLTBKSmt ai iota A aJ if
Cp ia
PVf a. iW laan mmrn .
fi;-ia a 'a F, a acoaw t.r 1 :.ra-rt
(
Mrs. Housevife,
Don't fvliss This
Our chefs hat 1 paufactd a reip fat
rnaaiirix m TOfKroa )Ma;iiittr,
Tker itr 17 kxtjmiiamts asacd ka rt.
eaat t Mt cf i lrirarf
Th fiamxr is rrj.rrfi?ii Yu
narrcr tstad a pavrirtti dish wch
bexizui ta coaTxparc it tU.
That recipe is Mere. Our tchams
slant can it-
Dot w sofapf jr it ta su naaj cttOaTi
for lass tKaa ou bpo- lyiai ta zaaka
it if w told j wa haw.
Wt csa ta maka it:
D-" i X rrep-
Ge tfK-x. tapft kJs !a ra r
ar?Ja a in. , n acta&q iibtp rs tap ca
J 3 arr an pti.
LITTLE POLLY
Brooms
1 rpparr avii. ip r p i m -a
aa trw caa-v pp iiit t ia aa Caip
at aaaarpcraar arappMank p wp4at mCdp
ma rppi ; tm arasa i nn arf mrt
ijPPfyP P Pa imp aTija a t iana ra-ttaf
f - . f.. Pr aa
Ctp ?T.T
Vpp P ii -ftp "tip ' tr naff piaf
Tanii " a1 ftpc cap t na daa aa w ap t aap
app p r T- m i sp a li ppa
p na at ur antiia am r.
S c
nr fcter.
i.r
Van Camp's
Spaghetti
Mmmmm. Styim
HcaJUtPfpi
ie bx Vz Ct' Peri sd Se
Eu jtlttf ia it is tKa bast ffl
bur. Aa. aur faraooa cWs ia
tisa comyS-af.
Yea fcs airEpJy ta Kaat it aad it'r
raad- ta so-.
TLLs is tba mast pap-Ir a tlL
weecraated. W hd a kk hcra
mszry p map la rmtavi ai tpurjrttL
TTCaen -w sar-c it first swruaa at
Tour tUa tU say sotxwtbi
swt at- woen fM aa a tt ta
ta pnjge tats tbryH ask for
rcczpa
Yoaxr gnwar has tt m stock er casa
ret rt- Ask lra ta ami s
Hrr Stirrmrl 5Lfx- Co.
Dpp Va, I a
i m-lZ. J
rt :- r-: i -
Ocautiful Tooth
ipi arp 4l da ana ip w tpp
tPra. mim 'mm I I&422 --Lip
r pa-i.1 x- vi T 5 r-al r-iii X"-p
rr r nan. aaKrcK a Jt-aPt y.zT arp
JIT. F T!PCl.i2a T-;J -.J Pi T t
t -a.i.-p tf war vti - aj-i
f rt. rtT. p-ii. tani m a :C
p rK prr-s a - j i --ir t j -j
r i ".n4 ripi r?-;'Pu 1-s.t ti-lta-p
p-ar-a f k L t- j ti-m-. v ? i T-il
it Jiva t i- trr I :il . i -x w-t:-jn
aura V - i f -.arcs
p--art-it ' 1 j r-s-i. p--raazpri
cLTea.e:2T. the CEITTI7
XT Ta
av its.
r ar-? ri . pj; t
PTui. 3bu?i..-a. V'aUi Camp Pavckz ; Cornparrj r p., 1 Izpes, L
POLICE
AUCTION SALE
la aorsrep p"-z p ;rr-ui u ta
arrj.taa rf Jta-rratA I art ap--- as 7 !
pic-iia t' vi ii-im: tz-ltz rua uu
lit kwtP rtjpprA j t. City f ;...
af Jip-j i-arcx t . ' P Ja
T ipi"1 ' A.;r-- a. .i'.i. aw taas.auB
fpr-.- ji-Tjpr-.y tia Bar iav
' :-! ip i pa in aiat a - u iu-t ,n.tP
; -fim?t rf ?a-p a xiwn -.p r-Ar aawp
u jt 7"!? M Pa-a taar .p a. a:i f
' fmmt BCm- X U 7I---P-. , XiaTT T-Pr. iJ-W M.
, :cim n cP2P ox.'. ; -. ilu
4"T1 aa-t " f.-ar-a aV-i u.t P'-"Jait -
r-p u t-.p L4T PPC ijaao. t.ra a
at aaw"ca. ajb. at. J 1VO laa
Each Man Asserts
He Stole Vine-tar :
L171 Fire 03 g-Trtr'f sxi Trj-a '
Axrces to Set
ar;- 1 a T 1 3 ia a ai
VT P aa rf sT.a-T iCCj
. Ta fc-ait -cm ai ar
'H i i cnc aac a a.a j(ar-ta t T; 3lV I
(.tut --p tj. e-t
t na- a pia?TTBria 5-r tip fci.'-y jupat
ta4
a taac tA. arapr au m-.z mmm rf tap
taa. 1 t'P't xtas ai" 'piLrt aa Li caav-r rf
ri c a aar H rf -s-ia? ygy-i 11 1 sap
ca ' at'-i pf.a, a n lp rtiBrp
(a rsapr pa Pip ap Ca H nar ail Ipp
-. Easar-rrr f i'"al ZmM 1&p
a-wai t3a par pwb ar-'iuiiaaj ur
arxp a ata f Ptp Car atr
. Eauar a aem a Tpart7-f jo r- a
ratf rmmrm,
aa acAap-Pa. a aaai ea.1- r. tr-a 'at
: ti paaa'-Bi aa4 arf.f ta. jpp
a
ia ma va7C3wu . . t am- p -,Wt4
!t rf u-r
Br.GraTOS-$
PPa
vr, j-ai7eir
1
a(daH asajr iT ta aa
p ' J CjerspCL, aruraar r .r tap av z-rrr a.m tt . a sVtc si-i' "!
sajuj. r.tjat t pJ aortal -.ta ia Ji v, ta rs. 'ja. ZTim. ' -t i-
irf.pp rf Ctwf Iaat - aaia.CJP ia .tT.
ff a.-tL Kt. aaUUtiawal. Irr a:ta.
t"a.4 ira. c. srr.t v .r
- C- x. f" Ma mrr Tij-. --
i''.-- T J -JT-' -pi- --a a -a ;" wt rwa
t -1 -. f P - a-
a - m a- 4P -
j. t -1 . c ?".r .ir- ' 2-ja-
-Vi5 trf UmtCk
CLEAN & WH ITE
at
aP-fcC,-a
alUi
Hi
a
k
Fire Protection for
Annonr Packin-: Plant
- l-r- 5rrt Cat Ttt, Zii- " .L: r "V'"t ; 1
It to- -- a-aii AJa p . ri a r-a
F"-aiS 5. av a ar pia " r-f a; t ".
tav aa tap p-2na .a. t
ara is - -? a a f - a 5-t
OA iKVmmt.. ii aifai Fo-w
. - ana a a aa . - wi"e a4 p
-ai tp - . I. o -t a-Pa-A, pUmcmt f Btnaaa'tjoa ti - A. a. ria: a
.t rm a a- t ' i-i T tttr - ara Ci w--I W -a--J at a
. a. '.a :a ra-a a pa- t..
raj. ;- j p-av- .
pi "rf : itv -a.:-r r vi. y ac Jrr tap a
E. . -vl A Baa a Pi '.'I akTaatArat tu af S'aaravT A-- t-
atia-jat apt imrr y-.-m. vajs Tip A Ca.
a.t ixata I li trf-- tm mcr a-l .
La.. Saa. Tj- -ja -. -
ta :at a t . : a i tr -1 . a-.. a
W itara. -4 mt Ja' t : a' a:- ac ;
w J Tv-f - a.r fVt-.'5
" r. . i a a- - -.j traarf rap
Saturday
Tt",
JIi:'s Pi::
o o 1 Uritr-
ri.rit--i jrrr-; i-"a7"-I.-J, 7"-'
vi'-., x.i h ; irz. i " ' - j:
p.r.-:-"i-; en it. LZ
n-i--L: JC
HAYDEN' ER3S.
HUH
W n
L7
C??:rh.rrj ia Cifw ::!2!:!j FREE
SiisrsJ rlri::!c3 cf G:r.I2 CIiz:zi i:r:!rj
ftst m
Tatfia rsuj
ipptt mavBFat Teat-al
nm nrrrff p-i..f wud f.
Tp aj anppp aavf tia Ata..ri a -J r? r a
a oa-atria frpp.
Mi rTi 4. .ara. La. aai a Soarf "iav
1 Laaafirp- Vaata.
iararafiaa Caaaat WaS
a ' t a
7 p trraa at T a 5.-AP
ip.-iltMI CU3 K-'J Wrra..-v -
aa p-tl paw ! -r p a -
Ikwnatitfe aiiaai (tat " 1 1 ta tjm
laiviaj a 1 aala a aa Ctaa aa
RELEASE SCLT IHS iSSl.'HM
Aa
" at A f
fsal ta Aa
laaapaaawata,
!i rf T : " arl "-. i
" -c a x a- - -:"a auws rf
Tu a, Tr--j- b.xj y-a.- Tir ar-sa.
T awcat1- f" aa t w- ow4 T vjr--
41:1 frt at a-p?" ar,a r c'iA if a
Tpls aaaia ai t a '-atA a
-pT-a- LaH"ata rf re arataTS xacp
aa aJff tpv.--a a-ra a:i r ar.
aaa p i -j-4 --rar arp j ap
a ja. .P -a p-p aacajtj aa tap S rf ta FT-w-t aiATt rr
c-a- a ta ;a--l las a a?w- . M r, rot. M , . ...
T-a t ja rf U-tis
pc T lirj - ' -n
-. i-r; tia r a tt ,-
acs a cTwcm -s.-mT wn it An-
'a cr. a K: rf p--.-- m --av-
a ra. -w w -p. r a I :p a-r kljpm
ra t-w Pr.i taa.T aa a aa tar a a
f'P" Sr-A C "J a Vii--; --WW-5 VK.a.-
a a aaa. raatA ti a .aar rf Caoa
f j a. zVaobp jb p-utb ktaipp P aavl ta p r-
.--a--, aac , 5 A . . a.--a " M a-
(hiudren
F H as i iri rrar I
IN THE pi aOTVlF - y -5-ct
a- a. i 11 VJ j '1 y r a-i tf ariev. ca as
latr r-ALaa I CTX1 1 WmitZJ.
TM t"ai ixuavfr aaa gg otir a xataairy rij-a-a- ctartp rf tia t v
. avrjrs s7 caftr r ta aar-iat rf t j
T 2 2 AT lira, ataa; iai 1
SS-'S Trci ?a II aaa
arr cm , ,-tjM a - -4 Xsaiir
At3UraMpV lrar'i TatSii at
a i as atacaa. 34 acr
fa Wat rar--;
! ' AXTVPCtail aa-T-rra.
CAU YOD SOLVE THIS
F LIZZIE? IT CA2 OS CjHE.
IULa7Tatj. t a.-ijar -a 1 La Ii. n
a-. : t ai:; -i ti -1 a.a-r ;r ur
a a-i-i a. ;a.-V. t i La-C -i H,'i A IlaJI Lar tiaj at a
aa; aix.iarri -- i't : i - AIltr iSV
4ta--- :aA Sa - : i ' Ti aa - r 1 itt;z atva
ai xusr via.t 1 -. 'rz-m : z :t ; t
Tirt 7 ut ; a- : l ti apv if. aa t a... .
jr i-Tf ;ir aaia Vfrp j ti. . 5a-i-iar . Mi-
'. I ill. ta tia Cca Zpra xtsJar 4 Kia-Iar
:s::-:::i Firua-.
C' T ts E..is tf m ?Ar si' rr
OtL-j st at.iiri an.: i L-jS ti aajt eta-
K a X V
N ai. f4.aa-:.-I p 'a -i ziaa' trvi up ; -c j-:a
P a 3. 5 -; tA Li; axlrr
N-A-i ti rrr:t-ia if ri r ; y
ad i. tAJt-i -S a a-r.- j t. j-nta
C;-.A!r . -iav t T;:.!, Ha l : i, ;u. ai B a.
Sats-t or iriit ia. s.-r rt--rA aa ttr 7 aa
Ti. j -ar k-ai BPtri a: ctT
rtaial ai t-aaatA, t la a arj
TVlaTaTMIlVQ
SCHL10LLER & MUELLER
PIAHO CO.
1311-1313 Farnam St.
bl. v X toc x ?-av:
t Y r-- Kav-i. yj
. a--- tt laawaLi- av - TP- p-p a at.
r . aa ta aai j ta. a: -a 4cp" t
ji. a pi aval. A-f law- n uav .. y a-
aaa - " " . Bap n t AAa f atarp a- -a
X-
aid CO,
Tel. Doug. 1G25; A-1G25
i-ra. Ca. J