Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, March 09, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JiEE
' 1
lAriA
t fa
ri r f
..-. r i
rt !. awae-wr. r .
Vlri It, B. .t
a --
f ew "Ml4-
Frr !-i O-"
OMAHA. THIKM'AY Mi:Nl.V.. MAI.Vil K'll T.VKI.VK I'ANKS.
Cm IT TWO CK.T
V'L .XL
OFFICERS THINK i
MOVE SIGNIFICANT
4
Ii33 Sflliien Tie-pcist Kasisj of
Irocji ci Ksx-caa Border u I
Track!
alluiich sri.,;s
TO RETAIL vN
fr:Tr:-r Xis Aiirtfi Bf -Tti:43i
cf Sebn.ijta' Jti.a. v
at tie So-ae.
Mors 3 to Take Time
Making Full Report
on Postmaster Case
CiT;l Srr:ie Srttirr Eis Several
LaTTj..it:cz Taier Vit at
Sazie Tie.
I NION LABEL BILL
SAVED IN SEN ATE
X: b-r Cider it Xsjrwtei ::i
.1
EX
ASTLiZS SJECTUT7A7.
EC75Z KILLS ilXTLli 3CZA5m
F---- " a"! -.-
t
Crryir.j Tw Essirtd
Eoisit.
a'ast Sk la
X-i5ire Eire ciiri S.fdi.3f
is l(jilatsre.
SZ5ATZ mrurrn: pas? housi
r-a N-. T-a-'.r aha: -ra"
-f t' '
: hat. --- -n-f -..5 ifcir.'
J -a w-
-e rf
V
Thftr-a- b-r I-e T
.o--a tt. ' y r r"j(ri V a
m. iocd ias
All C3 TFTT-L VAT TODAY '
?ia? h t- , - t;
i- f d--
VTtale Stile
Brsefiti frua
;ti Isacted.
tie
ActiTjrr A:-j Xext-eni Iii.:ate
Arrtcsst ss BL
"t ft. at t-
Be TrtTelisj.
n tr-
rr- , SXTTH A5XJ STAIT EIPASTS
EOT?! CKAEA CHJLSIEZ EH
H b UiV
. UXiLA
J j i
Rm w, Tela.
raee mtto" la tTaelas:
4 aaa
:-, ta tna-BT "Itrw-a TV : r..--. a-
:sJ fm ';' on ---.t-:
rm i icrf -i a orr-.an Ur r-f ra;'I
J K iJtfr :.5 -! L' ar '.n
TT innur a r-j;i!a--"f at t.1 eyr.--zr:va
a? 4 'r'r !"i t- tf-r-5o. H a :n-rrfTt-i
t Fr4 Ir. pt-FKit:' f t
ta-Jca aad iTKEcatw! fe rrr-natJoii ef j
U-r of f rT'e j
' N&e Uj creatrr uf f t (T1 i
tfc ra: r aat- fan t.-- reta-'r. n- j
tKhi ka ia at--aa:W asd wand ;
-tT f ci ap'.ah -p- Tm-c& ctwt i
c-an-t b'.'W af ti irta-ta ar a3.
M -r Wffl: rwta. I
A W- V:..iif T"T f
braua a mraxixarksw atajKlra
aV'ir ta rarry ta ba fc'jfSesi pruat tc
irrio!m-Bt "f ct?arr.Vp aad
rrabu ran Fm Lwa.
F-f!2i t lb piira f -wd laaa of 'p
trasaa. Gonreor airici: eaid il tbre aa
ti-sx cf atira h arw-4 a a
5a part ta -.- -s tie Ha ri3m-
-ti ti a-c ar-tpwt F" ;aa T ti j
F-irai-oa f Xatera R-aira Sw. J
ba awl k tiit c-pru ta ai j
t3TB ealacr
G-yrorr ArS h aaUd t kavl carpfuT
rjdil tv srTmed ctina aaamai aiaa at
araariaai inrruHct Jsa ariie4 "rti
few axdsris; R casdd ba sail a !
la ckwtiBC taa grraor teyited aJ
rf,
ttieaa prwaeat ta com torward asd
ax-qoaiatsd-
ret.
raa R. 'rarSaasaat rf Pes afoaaeB ataa
a aa'miaiiMiaa t'jt."- xia 11
taaiana Uie TTf-t af auOHfoaatjoa
aranlva swxxwcoa
r ra
tJ1TO"
tisati ka ta s3xrtksaL
liatat aa aava Taiam ram.
A. t-iTa luaa-tkeaa ax a irvacx waa erven 1
ta taa tuatnaogi ar taa t uaaaaertaa. CJ-aa ,
a4 aa tie rretuaf tie state aaaaa wera tsa
4Thaeata of tia Cvmxarrritl ri'-b at ti 1
Ortsfceora. Omranr Aiir-i aad Mrs. AJd- j
rk-B. aa -. af Fred I iera. president ef :
tie ff-:-r-a-J.T .ot-r-.pr4 a boa. Tie tieaxer
aaa itmrmima fn ia knur rf tie 1
0 lie rararaor. I
tt- trsaatarr Besarta.
At taa aaarciKX sanat tMr waa ti.e
Jara-eat axtirndasca tirra baa T bcea,
a-rry ai-.ie efcajr la tie area oait
lan hjix ac4ruitt. wrrb au; staad-auf
W. IX liart-wl4ca. atata 4rsraJi?aer. ta-re
kia repasrt wiira was a ti t-J)-raja ttr
taa oaeauca; day. He aa- i tie crxaaitra
wera tfol reeryriia ta tieir pavr 1 1
fcep tie retader. Tier waared to r re
tiejn ae:f sarttsseirt aad ihow then &vw
ta srstraittjaa tieir baauieas- He aaid
tiers arera aw rjh-y-fcuir towaa ia Te
araie witi rcaaasatMea aad tin tie ferra
ttoa haa UC iraaEbera.
W. H ATery. T.-i'inr ef tie f-dera-t"tv
read a paer ai T-0naoa." He
caHad axuacia to presciimna xrea aaray
ariti voaaia asd declared ti-a cotid o-:y
be f J-'-eed wtti a toaa. Ha sioved by
fx-ares tiat if areatxsa bnca; aat biataieas
at a:: it a aaiy at a per carat coat to tie
--lra ta tbx- atora.
lreaxlect rer usoiaonl that a-1 of taa !
na:ra wud b raAea aa ab ait-
an r' ir th r--jur ii:"rrt
at ri t tj .w or.n at (
as air stub
aautraa JW auca.
ai asuaa wratpr
BKada aauea, attty
Bort; tnxar af ti oty by ta Cuaaereil : rintnoa of Ef laropaJ iiarri5na aad liy-1 Tlurs are ic43B:paai By r. i-. --1.
m. m m - 1 i. . ev--.. -- r- ' ' e.er cf traiaoortAJJaai- aad
aaa B.T ina w dukt C3 aarhjrs .
af tia trtei-
Blllfc j
waa eacatSerafrj Aaruava re'-
tiva ta
iw-a pbi:b- 19 l"W irxiaaror of
la
ta
PrenttJeat FYed Liars
da'ti-ra at sort lasLXta
d ti-a ra-4 h;s fcnxrieT. Seiiatir Inera.
aba ai A-a d ties aaora ia - '- TL-a
ajanisani iad ta d ctLr y :i H it
JfcT. ti ftft 4ta:rtn (si i4ra ra:o.x:n
ta BreTect ti giv-st aT of precaaai.
tra-iad atxjr;;. 4jr asyi.ax e-ae ta t
tfaje rf ;rtira anti roods ad. H. B- Ti.
a-d tis OttOatty attiarswy anii. iu.-S
Bsia.'s it txc-ux-irtit Ba coBty artoraeTs
a rr te 4ti reit:v t prea.ca
ee cfta. .:-.n-t : st Crst beic a am-(4i-t
f.d. H- B. 71 tie ei-sipToa toS.
wtvca ar-Aj ra it pt: ia co..ct Hi per
4eret cf tr wax- of a l.o'r by fira-a-aet.
ad li. B- atici ci-:peA ;c.era
r st.iK'iTwrs t taaa tx-t a LcvCjm im rrary
aa-Biy tier wiara ia.
It a a aeoded l.lat aJ aefciers cf tfce
tetlera a sicHd tt a pmutci: ief.er ta
tieir 4T:t-M.aa 4U4U-x tjt tie aae if
Hl.a.
re Baorriid aroaa-sa cioaed a ti a
by J aa A- 'jtkt-h. aemuvry of tt
Ai-uc-aJ linicer Aaaortr; -ja af ta l i Ted
frLaiea anvaif her (4 I' sfs be sd
tr. to a'rr e-Bt law jiid b wem aw.
Ler.i ta k-i-'iXA aad tail rta
aaid Ilia a adrfl norai aTTtcC
V.Ci!A. KILLED BY SCLDlERl
- BT -a .af nadll Mat aV aaarIL.
rtre. !.- tal... sal.k
rBt-, njalL
iAHTIII Mi.--i a-Ti apc-tt 4f
a a- kri.(rht oa by tae departr af iriKSi
for ti ax kwOVr wax tivs tada-ort
nxt tx ta aa.i cf Mra TiM&u M-
it . 4.1 e4ara o-A. w-e f a faraver t-
a-Xht. A r-a at ta kaxwia Fn aia
aw-jia eVeaveir wax k.Jd 4vad wbea a
anx;Bed ta tr-xxr tr. t- af ti aaaad aaf
ka.-a. McM.-aa. aia aaa aaixj tia
aa aaa iX
TV-'rva rat? ef r---r t.- U a
r-l cra.a a'i'v.ii c-T rrT-.? V''
tfc t-w ui n au ai at cm
:rm.M tiwla ttat it iJi i?rt to
r-r-sT a mwt t M'we oo t ca
Shaughnessy and
Pinchot Go to Europe
Prts:iest C?
C&sjILu Picifie Aa-
aosscei tiit Eli ioii TO Spesi
Tairty-FoTir SLUioss.
.-r. pr-iti.j-ct r.f tl- Cartavl-aJi j
j Paaf.t ra. r-al a.. i.rrirri P. lor-
! chaf f-?r-!?-T rf tn rctwl Sim. j
' r" E;i::
'Wir
TTwtna '.- ttat t.T ,
eoatwn,ai-l pi5C aboot ,
Far-.f
rar on iSirro waj E ta
aa4 ettyvt to r
an1 a"5:l t
trcli.sx cf ra-' w h:Ti t-r ti Pawr
trade T5 at .a--r.? r.;p t aNs'Jt
CA t'i Okcn.
M.- Pttic'tn ia rn ao a pJm3r r-
t tJMP M "-titerraEeaa. H MP ao-wen ?as;ri
ha m-Jl b ibral
- .
AtlantlC iillrOaU
Again in Operation
I
Jadjje WOOCTSS rwtpCSCa SeCCTW- :
.5Tiee is E-eiXSed. I
ITLiVrr. Ia- afajrra i. iSmarial Ttim- '
rraatv-Jadxa Waodroft Jai laaC airhrt ',
. aT-ram-T. T taTtY VaTjr-T'ir aaJl.1 fjWf.Sf.' '
i ar- ,
Frtiixp-i of t-h Ar'aiffir X-rU-ni A Bom.- ,
. ; w iwajv vua-v-w4 w i a aw
jaa ti daia tor kaars a.:icai to talte f
. part f tax aaoavrr aad pay 9tt taa laiar- I
iera. Taa acdno of taa eaart teaptred tocai i
r3esaca sa t.-a aataauna ua tra.aica '
at tou arTTSEoea went caa us won ru- ;
BS4I tr Yia tsday.
Lucky Baldwin's Will
1 n UpU fsx Up U n 1 1 H
- AJ.--.ii-A k.vr aj vj a
Judre ISitTSCU JlTT that BcstOa Girl
Eaj Sot Surwa Eenelf Zatitled
ta SLare of tit Zitttt.
1V"8 AXGEI-E?. ICarri 1 At tie orh
mcia ef tie artrasweta ia tie Eaiia'i -wiH
caae at aooa today. Judxe R;"t aaaMiaed
thai fce wwiid iBT-irt the Jiiry tiat ti
eridetKre a-idjced '"ft-3 far siort f maJcax.
ovt a ea- ror t-.e r a-btx. bm taxi to
f-iry ret-jra a Ter-ivrt ta fa-rcr f ti d- I
This esds ti x5B.m te-ixit by
lajas Ajuta E.dwt Ttaraoa-J. ti IT-year- ;
d Boanoa 5rl- for a (taiXi'er's siar ia '
ti Clwl sa eatata left t y ti la la E. J. I
(Iucxy ) Badw-.a. I
PARTRIDGE NAMED BISHOP i
.
Dakota
laaa aath
Piaeeae aVeewirew Seeaad
V at Caa yratawaw
17JLXSA.S CTTT. Mi. IfArrh t At a coo- 1
iw uuj x- K 7 v- .
rvi 4K jataaa aa i ataiaa ca 1- ,
: . - - , . I
s-ullb oc r araas . . ' w aracTre-a iae .
- , ,
u , .v. , ,J '.
reetei re -at tor-at i
Frora ti Trat BLabap Fhartrce wax ia
ti lead. On ti. arre-iti ta-ot a-s ei- .
coa wax ud -rm Bui Fl-t-1
r-dce is a brotier af Wajaa O-M.ar Fart-
r.r. sra-j-tar aad aatiar H wax borr
.1.- 1 n. - k K.14W . . .
a New Tori
City ta
ST. H. tack kia
tiache tcr a
II Ta.
ia aad Buaa-
a-at-d at Bera-iey . ac-soo..
4f a-i -a:ed fruia tail i4Ba-
la be was orda--aed a an mater aan
wr.t to ghxr.iai ax A r aar.iary- ioe
tt-t Aa-.e ie tax spert asost f its t.--ae
.a ta r ret Ia ia a ax cocmkct a: ed
tttip of X. u, Jap
British Foreign Office Denies
it Suggested Intervention
Lf-NX-ON. Mxrca I Ti-a a
f-treixa c,rtcm A-t-iOf-ied ti aiaoarasaeat
t rrxt . irar-rTi tx f aay aiad iad bxra
aeat to A-g-aaal Br? c At "a!i3f:
fraaa Locd-ia ia raarard to ti reatx ia
mamtliMM u
aX tfe Tlf "Ti - frtHO -Wf attM wXlU-rd jfT--
j rw aaaa Uauo. r-irx aad .
cwrnirira-t-.aJ ra-r . but aJ ar ati-1 at ti
' as t abetter t Hiarm--.t is fjr
j aiaijrA. tr rure.'y atiiAry
! Tier as ir.-j exi
! p-b.-c aid ta avaspprs Ti ta
i act ;: a Mexxa 4
! atrcatd aa. Vut X
aad rtia i.c! Twt s
aietEir
tija A'raait
ku 4aay beat
t
asirTer.
i aa far aa aiy eateaaaoa erf ta pawar
I via lt'J asxiaa aa ua aaaarivia uaa- i
I Lpea f r UtMlo.
Eat t Irrli r Ttmt
I (artrr HI rw
aaa rla-a. !
tiwni eo-.fr5T tf T"-:--l 5:at '
rwif to fj Mxlca.a frr-urr as Bin tia.a
a c-r ris5v f :.r-ict. e Net haT-Tid
?(?.'-.' -cf rsatirja frss Wu-.rr a
m tfc-e c of tw.e a-or-r.j oi-ir f ;-r tfi :
tcct'iixaooo of ati a. J ..irjt bnrler
Usa tiy arr sot ia a p.ai. t cajLe
aT asrrt-wiTia, at t". gt;'ni!nwl '
rrr'-ct cirtrd !s Ces f pce fcs i
tfcT: t tTsai '
"T!i t3t- la- a are Cat ar r
rn war trun as 4 wt.l aJl t! cwwurr j
rrpara to r:tr th in tl a-e-
rtai c tra:nf of war. " s.4 wr irf tivoai I
ta toca aiTa.r at elJ-Bt ba4- I
(Tinm rrr-lar. !
T anai of i tm tS Ep of teow
ta a!5or-tr. TS War dyrtat ia taJt- j
U e est ir.ta ec.?.imoe. r.Trr ar
asd Vim m w rua at j n-
Krai AaaaaaaitlM ta rrrr4.
roP a a..,-, tit tie rd- of 3' !
,4, of .niiaitj.-! a nu Is esftsi-rl '
awal aaor. tiaa parwia.T a--SSc:t. A.a.. ;
.nrMM .pCwi a--BTO-.-.- for tl- C-,4
), ts. r-rt7ajt f of t
-i ljsTCurt. ia cot sso-d ta " aiaaua battlea
tta rarila.a.B a-ar (tasoft.
j Tfca nMi orniir af Li'Kif arl-r
, prt!T iaa ft Fort I'- A. R-aimni. to of
; ti laJT-at ia th d-vartaBt. a-niJt amf
' tatai (fTaania or carrtaara. Teanur!i;e
: ci-Krra Icr tn err:,Njvuaert f onUa to
j tai eara of t poat wr aa-jrd from
1 t);ara4t afad-;--aj-tr reatwlay.
' Gaifrt; s-niiUi i-d a ir-aac aay paaCc
; ewr:r3-Et twToed tt atattcKt tfeai b
i haul cot rw.Tti aay afTr.ai cocsTBaT-ica-
! tua ad frotn tlaa -ortfra ta oova ai
r-jav abW the cJ-r isf orsari-ra be fcaa
. ,". . . ,4, ;
jafe-ra. Ia fa-rt It ia not raiaiaary tar ,
tt " ar derauTaaect ta aaU e7.'a,5oeia
Wt.
... .r-.. i f)v. :
ums aad ootnjJiy -ordered at of tie
. 1 '
muntm troofa. tm. TDia iaraaa j
A aaaa B-. aT a Pllil .
BJia 4a-aia-'i4La wcuu - - -
d mjtaJ wrw. Fort Onm&A. u
jet tV. ftanajj eax".y wcjauaiy j
Tt b. uartera ad twa emsaaziea af
Fccrta cavairraea ift Fort 31avJa. S. D . I
w-aoeiay afarrosa. acd ara cxjM-rtrd j
aj-nve ia Ctsaia
ricraday ef!ivxx. j
r-aey will transfer at
tia soat for E1
j
m
Faao.
Tkiii-ii waa re-Ted at decartatenc bea.1-
atartera :e Wednesday aJtieraocw tXMt
tie iKaaJ batta-wa of tie Eixite-ati in- ;
taxtry
, r d Itan Fort McKeiuo soeaw- '
d'-nX f aixit or Bafly itraciy .
atoraisx- Ti Tiirteecti iartry wr. ' Act to tiaea f r-r rranted Tiat tie ca
Fort Laaretaorti. yesterday aftes-Boca. ! tree3i-irTed afc:ixat3oa cf trepa wlti.a
Tie ErfTechi ifaatry. Foarti Ceal ax-1 a lew step of MetbcAa anil er-r wo.d
t-iier-r Nisti 4raraJrr. and part of ti , Hat been eJTected witio-rt iaiibt ir.-er-
, Tiird baxtAoo of esahatrers iavt left Fort ;
1 R-'-saeii aad are sow sprediiif Vj ti aoata ,
; tiroaxa t-ewyer And EI Faao. Tixt parti
j of ti Ttlrd bartAJoa of txwrs wiici J
aaa jartrrd at Fart Ijveaa-orti. is .
: i-ao on rts way. j
111 Bata4rt a H
maiM xceptiax tio4S of ti Fotorti
orrad ti rl Fert M-a J-. ar ta '
ca.a-ry iarCara
report t ti cpb
-zx xeearaJ ai Fort
Hiutoo. Ail
xa . T -.srppa Ijt neui
tea days rarura And ia
roikada cf amin.tfaiT4Bti
Gsera- Ftxiio A. SatrJa led iss stiff (
left Lcaaa at c-wcX Wedramy
)Viaj-l'X ti B-ariuiXtja far .
1 --- - - -
. - . mni1-TkM td tm re
. '
dewoaiaoa FrviAJ nrtini At 7- ckcA.
1 Arecwpaarue ta f eren. tvre (.aB ij.
i FL f in-'irtiT aid LaeoteEACt E. M. Wa-
crri wrdASoe cilcr of tn d- 1
fartisect.
-v. . -
' t j- " -
.
mc&.a -
u ,,r K. C Ha-- ad.T-tiQt rearai of thai
depart-oeac racaaeed a rd troaa Wua..
yeatrriAy al-arooa ta d a si
:xa cr to procd ta ti. b-d.r ar ra-
rt for d,ty t. Mar Gari W. H.
Carter, a io arU b ia ecraT,.n,1 of A art-
f.J. Ml. Ka- nxx aot yet tta-i ii
. t,rTi ra ti bur-ler aid
aeMerrMn. aad ia th ateaxosa Ur ara
asiier of 4n.-i eierBi at d.rfj-uct
aadj -iners wto a-" Utta t fa to
frc-ruer-
BA-
raaalatiea af laisra, "4 eav.
WAjjiiNkiTC-N. M-rca a. Ponitiii
t-ti-a fjr tie tiirte-:ta eew-x anacuaoed
tadxy rar! jdl A -.-era. Neb . a-.-a 1 Ju.
eon.; axed w-.ti UtS lb I
uaeet to ccaceraed. tt to duscfl nca
Aa oa-tccaa wud b pn-ir wtta tax
Bnrak fwiit Ti ta-x cf ti rut-i.- aa
aatauua af Cxaaia ta craa:d a pr
oa tia ad acd t a prejadica is
as str.cd axa-aat the pctca. ex
paaaja ef ta faced exxa (ears-ly ax
ia traa ret aru merit
1-ea-lr.xs aa A-serV-aa aac-wrttjea tMlxy ta-ct-c-.
d uat ti mxx uctxixa eLkd -u-i
cocxj'ler tilt ti (a-utral security X ia.
-uatry aerv4a-y tiraatad. Mrx-caa
4Vavd re T i a rd atw-f !.id Jka 41.1 a;-.ra
n-aa; aaar. xtexjtaa ra-iwaj-
ort-airy tin
pmatA first trefar-nd ),
Fr""' "a- J ne a. a a j a
iAi
af A
-. -
kiuraa
N AttoCAl
ralaaj Bbaraa.
auca
W 4kf
awdaj
V .i J-- L-
W J
DIAZ' AFPEOYAL SECHRLD?
Ccriiality Betreea Pmidesli Be
lierei rcyirei.
AXJCT CZuAHZATICX DCPSaDTED
OffWra hp aMarrf t
aad i
r ' ' ' ,
.be creat .
f aiiertrx of Ua-t-d State tro.a ill ar-
fisipa oo tie M u fr-t-er t:-4ja;.- sat
taca a tietr -aa-r sa lia War aad Nary
deoararxeata to araics tie tin wwl"
From a-T directioaa tmu are rarhrac
ntdlera. Iwwml fknd -!. aod Mjr.-r-r.'?s
tff-arard rhe aa e-t(-- 4-e-
LtzTti
tkat tie ac ui ae of tj ra4J u!
anna4prt4M dj&iajT nt iEl2Taj-y r- arjr-ea
, 4jf cae aanoa at T ?raxe ia Se-id saaaeo-
4-1 aad rrarr: f t (arrW-a ajut ir-4- t
land aad aanJ artrr. nader aer-4ri-e eoo- .
dhaaa. Fr!Ta-- tir ataae artJ a.tt-r?t '
to rra-eaJ tia re:a.oa af tiae "miei. mm n"
t aet3i3 artxai aad BwfcsarrimJ r-r rtae
Me"" aaraar Mava, . Ta. eaoirai aver
laic 1ft agffrfnfl aa -ata T-a aTUCZHMf fc(iraal1-kI
" - -- '
t-iB O'ocyxi f t mtU t-itrwW cf tfc
-vj4k7 war riwai lij at rca jwj4ri :
at'.ar ia ca:savli oo tia-t anijen. J
. . . .
. . - .. . 1
Daas v fararlaed.
It to tie araerai beCef ttau ti rax trr-
-acaeat aru aot ba tie least taAea hy
aurprtoa la tie scatter Corti.:t of the
reia.t3onB a 1 am tie TaJh: mz.t tie
-lritraryaui. as cirnaeed wisea tie two
premaai-j aset oa tie fcraauaJ irtd.
t Taw. bT be 2ia-Biiaa1 iy act
iwapna .3w. me u . ds :j' a nere.
tbAasa of eomas-rsj'arj'Mia betwea tie two !
fji-erarnrcts to pre-:-.Ie ti Boaaart-iry cf
aiirderjuiij Tioae ao B-Md ttu
riri ttiax It aufSc-leat to ask win whiM
aApp-a tf on great power ta Esurr'pe aici.'.d
ajd-ieaJy bsaa a Quarter of its jsti--e si'J-
I iatt fcrra a-itiia BCrrlLiax iiatASc ci tie '.
trrarnary He aepa.-ATfex a frota aactier.
uaen a perfart anienKAadirx exited 1- 1
"Tier wotiid he war rersrhi."" tie
pex aa r. Aad i'inirf tie -ra-vlrrT af
taair Aj-xttment. Tiey iXd -poa 2 ti be-
t r? of ti-a rrml bata!
jyj fcjrc a;avi4at tua-ier ti w
- - - - w . . .
1 liv 44W1U x ra a m aoi eia-T HOir j-:4.
, ia4Ktsj. a-ot is actia-.y weicvcs to tie
a-aTer-ejQert-
tia lt Vavrk la Chalra
Watca Truaa fcrt la
I
IrtWa.
', at tie ica.ct:a'r-y -;i-ir tT
iwi
nWaa faaiaet Will ate Btewa-aoaalaea
Perststeat reports bat reacied ti- city (
tiai a cticx tc caizaes af Prtaiceo; '
Ttai aooa w:U be cad asd ti Stua d-
partzieat
' t a-
. e-.
Ia
1
r""!?JKa!t IS
- - .
rat
; . .
( Apart frota ay aatani effeurt oa ti traa!
iBt aeccrded Asertcaa
itterestx ia ti
; pr -era. xx reat. ii
, -tr, dascoa , ti Uaod :
wltetaar ao i--eaded or ax i.r;
f" pottKm' I
J erssia la Mecco dry. i
&.-x- Ii3:mTur. 1'i caa anaa-t- of
itea waetser Ki rsteaded or aot ex
CsAaca. ai to Bow ra New Tori.
f ra.nca. ai to low ra w Tora. to
a-Ated f:r ti peat cf ir-auater of f.re.
: a-atea i:r ti peat ci -rau4.er or r.re.
aA-ra. Ke tax ks-a- ieea recoffcaed ax'
, Ba a,riaor ra wa-ca rrae-ieBt ttai placed
aa Aiv-ia-jr ia -c4 Freawieat I tax priced
i rc"ci re-iAaoe. Se d La Eaj-tb. ti i
' McxicAi Aattassa lr w-I cox:fr w.-.a '
' jiett'- Li.avAatxV-r ta New T or it t. -ixy .
Tie p-j-poa cf tie evefnreac- has lod t3 I
, m-i
:c-ixtca and X X beLeed f.e
i pou-jca- tr-na- m Meiloa e;rcla.L;
- I Seair Iaaato-r's I Vara far reatcirttx- tie
jrercihe to ctiu ax ttj a poihiK-ai traa
, nZjj . wJI h dixc -aawsd. $eaor c La
I Earra h a-t rETeeird to (9 tj New Torx
last ris-rr. but ciArxrd i-a pxas B2d f-
at I ccxJ- tadxy . Bf ;ra la . .rg he
J cured tiat ti rt bi:.x.cjoa nf troops t-
tie rE.ted Siites 4Ut ti Mexiraa ixri-r
I wax aoc sterrretad ty i-a ccairy ax tac
forar-iBBer of att4jrrsattija. He de -are-kfin
wJ ax.. ta cop w-ta rta i--cal ti
srdm. FAry tcxlAr tire tA-er-a ef fleid ArrJ-
aery ieft Fort Mr. Va- t-jr Saa HMtia. '
1 Tax C'frsrera at ti fort Al-r-ir:d rh'T the ;
st yr cf proT-'ie.BX asd butt i.'im.ra tix-a '
a.jclc wax larver tiaa tiat cArrivd oa
f-rs-Ktr BaAA4Brtten
Araay smrr BrraataaJ. 1
O'.j Waxfe.ax-:tauAJ5Jl coar-pared tclxy ta i
c-fci;:i.4Ea prvai,--EA at War and Nary - j
i p jnrt-j anti tie tar--.'! aad exv it4efli--t ,
j will B i iirat iertxed tie aa.r:y ie.'S f tt ,
' jPxa-arj-Aa-raaa war Ttirty-aix ars
; ah".r-r the dtrnuaxt aa was rea id to
k u -f-- . T r- - tnu . - - '
i . 1
ittrtu wrxieiiy at tira
wti quart rsX4rragK us
aa 4Bouad Fax
NuW ain't djt lite a w,-.rr..in. al'.ui
Governor Wilson
Outlines Election
Reforms He Favors
Eectca Cfficen Sioili Pasi Zusi-
isitiosj asl All Cisiiiatei 5-
lerted t Pri2Lne.
1
Tf:EXTON". V. J.. M.-ra S-iTi-Dnr
I l'.""- ad a 1 rivrMast:r The
(iea5w ai ra.rrty tie i..wr Nane cf
ietpt-Atir- ra-T aere t-viay aal or?Cel ,
tt afeaa f.jr ai r:"n bT t!-; a.nwsb'T of a
h i aiici rrt!vvJ-B fr aoaJty (ert-n re- "
tT-3 as Sw Jery. AT..r-x the esaeatia-
far-jre of the biS are taew. j
TiaU 4tzm cTT.f-! ar.aJl j.aa a-efl
aer-s--re eiar.;ca;o4Ba. tie E-iif.Ti of
e-ai'U.t f-- nfTne iy i'rerc rrriarr ia
eaTr-fcried to raiftrf-.iia.T. f e .T--rfTr ni '
oocareaa-SiaH ; al deiNratea. i3CiTid-rx tis iee ;
to aatK:a- 4rrm-ect;7ffi. are to t ae;4rted
13 b dJree-t r-mraj-iea: caa&di-iea or tie 1
If4isia.raTe asay slara a Tv-dre ta rir-prei !
or rtl Sites aeaitor tioaa a-So re- I
i-Siet aaaaier f ia the j
Prfeaajnea cf taeir
paj-oes ar xie i
ijEber of lwjtea !
ra" v r JJm n-nieat
m ' asa ir raja 10 aroe. ua reauax
yrtertp
aaiaaBiaaaBaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaa Til . j -
' VT P
JLt'P rsTVPA Q V 1 OTC ff
Reciprocity Treaty
RLg Tixiff Ti3 Bet-reea Coati
10 si lid Iixe Ccsatnet is
Iajsxy to Bota.
LCMOX. alarr!: t. Arc hajasa.3or Fry re
rrporta t! tie Fore'jra ofTka oa t-be isiV
;ct ef tae faired raxea-Cai-Ji re--i-prsrltT
B'erotJttj-ona arere awued ta a "SThn.e
paper tii evirjax. Tie ooat Irtereatrr.
eeiTniaK-aii: ta liaier dale cf Jaxary
tie iy IIlorct tie mcrjaoo rf tbe
la th-i tie Bnt-ai d:;Jctr-ai
lis;
A-m ax preeeEt adT-toed. I ara dpred to
belleee tiat Era.s teterewts are aot to
aay Arpreoaiie et.er.t tre;ltd.
"Ti amj!Xst rX rests, ta rea-ity.
cb A rrosnad rea "Tinns ef ti Zac! tiat
a i-xS tariTT wa-1 betweea oonrjrjons ccii-
tries wifl prodicts are icjoMitica-T as-
terriAiafeat-i 1 aa ia-"ry to boti aad to
cj 7ed to aousd f-ca- trzccij iea.
"No Bor sa CAnaiA tcaa ta lie ref''Ji.Jcs
cf Latia Aarica. to wiiti ti Uaited
i-.Atea iTf2-T?i-urBt haa aoiit to extend its
p-ia-Aasenraa rrt'iaxaaca. does tier aeens
' e tA-100"5 Tit frrr trriAJ!
' cf cc-acrst-tties w- leal to eioaer rt-xuena
; a. .-,&i4al k2d."
, r
Division of Throngh
Rates Via Panama
j c i a . v-A . pa.r. i ca aa aa a tf- j
I T fir i e a r y a r 1 lew
w 7 f-
I OTA. 10 a Xrvr-C-KhO.
' . .
tc.T .
'7", ZTZZ
f-rr to - t-rd
cf " dir-riars cf taa h-xa rA.'c-J tie
,-tioo r-f fre-r-t me. He Ttts--rted
a crcrj-at -a--
t.r .w9 , r the Fao-f" Xi! and f-e
: r.....i,. , ,,.. Cir.
c-jvo--ajies 4
, ... t-r,
bete--B Saa Fras.-.-sara aad New Tora.
FREE
THEATER
TICKETS
T en pairs of seats 20 in all
are given away w th this issue
of the Om?-ha Bee. See if your
name is in any of the classified
ads appearing on those pages.
TODAY. AUo five sacks of
FLOUR.
Yon rei r.01 advertise to get iLei gift?
the Et? Gift Editor attrr.da to tie rriiti. Jr.:
find jf-r Line and the gift ii yours.
butlin' ia!"
! BANDIT SUSPECTS ARE HELD
Tva ArrtiU ia ltro:t is Coasectoa
EOTH XAXE STBX3TCrS EX3TALS
f WriMDa ra lartN
la
Talpamaai It4pawa f
the aaea-iff af alt Lake
Cltr.
rETF-'-'IT k:-
Mir-h t A -'.S"ra
ra.-ific IkJiJ ;f sear C ..
o-a:r rf imurr u ,r
t"txa. cn Tie I
r-a-e-d -a-.-a The a-r'. rf V,. Owt
and Brraa O Hara r.f Fa.fra. aura. Tse
arrears arere s---ie rrr--ctai-xe cf a
prrtate cetertjve af-arr. ("icj-e au --iiirT-l
ai jaj at M -s T Onena atsJ Kaj-a -raj
iocied op at Ssaad-jtay. V The Sy J i
r au '4d in f b (m a w 4 Tin
tuisjt cf 4tx.a fa ii aad I.i hi jeaeiry
fr tie jm aeiTrer of tie tra;a.
O Hara ia taa e-n of a-e.3-t.o-do parents
Fa-iri aad CVre a father ta a fame-.
Tie tm yoasix nea an aaud i ie re-1
taraea raeanly f7m )Wt Iaae City.
' - waa tsao ann a
tr-egrareic re
se f rota tie attei iff ai I
Saj Uii Qty. CtaA. Boti ti tavwiea a
cjtra tier are Jaaocew.
a .It
i. unaafr kaubs aad
Coad-.rwr MjddJetca cf ti tra.a tiat waa
aeja c; aere rr-xst to Letroa aad tiat
tiey pcaitiTeiy M-atif-.ed lie two asen wto
are aa-ler arreat aa ti p-r tiat rrbted
ti tnia. OHara to at rears ;d aad
C-cre to 3t years aid.
CTore has beea eortmf ai a kxiaj aaaaxa
fKrt.orr. CKira u ia tetroit uata a
fw days A-i. wiea te arst to Fa:s ta
n:t rexUTe
TMtvwt (Wer Rewaraa.
WICHITA, Kia.. Marts .,--.ctnwPT '
" ti rewaria prt'abiy a-.n rwa'-It arr '
tie Arrest A i juferu m ta"cnm witi j
tsa r-it-te-ry of V k a State r.aa M uiii
" r-j.canam:
'""r-- C"'1; T-r"
Re-twoot Ccff,TT-.e. Fred Eoyd. Kaa
Oty. ud cee ai, wio ref ises to pre t
ciraw.re arrewed aear ti are-. of the
. ,. i - re-
iojt to o.:t ti nam to !eswKk civuhtt' t
A-Jti&rrhies ssra: ti nMAiter ef rearaj-da to I
rttei Ti rc tbers cot ot't
New York Central
Cnts Dividend
j Ti c-i reQTtre tiiax a-i atauraxice cwib
.' paijes dejxaatt with tie stAt indiior seHrari-
Bedsctica cf Csarter Per Cest Fol- i t r-t retJuT titr rsaaraiTe rd.
la-kred fcy Zitra Diridead ia
Like Siore.
TORS. Mar-a I Tie dfrertora of
tie New Tork Cenrral ra-mai re-i3-ed ti
a-ATtar r ClT-.!rjd oo tie cjirjajir's
'.TC
s to I", per et- This ia a rec!irtloB
per eat frosa th. prervxta 3 -x. er.
Ta tractors of tie Lax, Pjors A M-rtl-
Sitie--s ra. ri w-.ca is owaed
by tx Nw Torn Ceatrai declared aa
-- - a. j - .
i a .4 ji m . . - , i
j " - -
I r,W t.
tie Lax SSar r. r--i Xie dor, of
. F-.ttat-, A Lax. Er- yoced aa la-
crea. ra ti canx. n of a
Tn. reda ta tT-.dra. cf the X
' T,rx CextraJ hai been f rea-aared tjt
! aeTeraJ weecx a u jnv-a.., w--so it
ir- -r oe the stjca taav-aet I-cr-aJ
, at ea.-n-xs . rt to a-d. to lrrail
I laior roatx A2.J ieary oat-ay f terairu
: ---e-ne--JM---a ia aa-d ta b tie 4sm.- f
j tu d. rie" 1 red .CTon.
eaar
raawa I w rr llay
lllail iit!lla KMaar I m
raa frarp arw4 t
a t imw Vara I a.
. a r-ivJ-t
.v :a-'.-i --a Tatr.
I.
T1- ' ' r j .rri; at a., ft r-sr,
r i" er.4T r . f .r
t" i r-?-jc tr :a aare tia r-.omita;
r,-'-- Ti-et a-:v'-T 'f tke t' ... tfiared
a; : ari-'r hai raiei r we i."4arl rf
t"j mf- fat tteT er V ta fr 'j
tt-r a -irv 'aT''f' Rirai tx fr T?-
b . a- a sair-f f 7"r'"-im a-! r.nc
bTTrrct .- -ta et FL. re. rTi.a
ard ;? ax ajJ ot.errd to t-e hi u 1
4?-r-.Tva iir.jc t?w.rt. eri;v'r rr.s!i
B-'-ji-ed to :..;te j to"r. aa r". .s
fa! t.'e N 2 cra'e-1 a rrv tiT aa it r
tntM ti rr-.Ttf;- t ir-ra ar:?!a a"
jrwr r a ;s -o .aaei r;t a jrr:r ar 'at'.
L f ITd aiatwi f.at tie bsU ba-acd
by fe ia- a4 fat foe f"-at
rea!"-n :t o-ti to eniitr'jwed f-sr tMri
rea.i:.x.
laaaer BMa 1 ra Bill.
T". . i : a - tt-ec rvn-r.f J rrt cf the
i- t::: t- i t (-77 ijrt. t;it cc-a it
B b;"it T't.ea n tr-e Z'-FT ta tarry la
t.-e it -Jim ats-j.e.
f-t:a"r Tmrer f-fT--? r-.t tf e-aei-r
aisa f. cr-mtr Ttre f f e wrje retorted
irorf:- :e jrpr Tert. ad tij rU aaa
fre"r-r.'-a to ttiJter.. ,
irrrirr t biuE t
third
The 1 oe f -i.c-aa
E-1--1 r..
Tajt-r
T- beta.
Vo r
"a"iu4rxjX I
r; ---ma 3.
Fvita
Fa jra a.
j a .' i.
.
Exv-att "
: -,r':-ai
Krr
ft-- -. a.
J-i .If?- J1
Varser ..1
ir BUI.
Vi iew.
r.4-. r--,-.a.
CcI" "
t Haaia awllla
1 A BaiX-ar aiiri w Httrtxit'iced i
! the io' by H py "f Sa'ta. waa
. ar.d tiia amut Vr tie retrt ef taa
; ataJsJ:R roouratte ni jwiacs wiira
rwaanwii'M it f- aVfiitu ftoarTKcase-
j mn. Tiere as raoiera hie e--aatir ta
; tn riant-i of tie tea-! ia ti btf
ti eaer.aie ii1 aaay fAil there -rea
if at
J pets tirci-xh tin fmaJ test ia ti aeaai.
1 Ta uooae. 'a inaa'niWx ef tt aaa.e.
1 ... r.-,m- Td,.
j fe--ve aavf Wwendum kail far
1 aaadasx at to req-r a pec-iea af
3 nt , at,, a lsE fztead of
i rer.t aa r.-:r-wf by te b :l aJraady
paaed by ti kooae. This wiU max a It
J .-.-r , urn rh XI to fr-r-r-vn
I , , ait
Tie OrcAtA ffaarrer t4!l paaw i ti knas
unlay iy a Tta cf aereity-T4a to t-are.
Tie tire 4tiweetix:x votes raja freaa
Iftnr if Laacaler. ir-axj f haia aad
Cc't-.a of T-r-k- Nm of tieia cT y tt
rLiaAtirji f ar thir rrme. To 4k-1 4bcwjia.ba
tie en-rKen'-y riaasw wfcica will c&Lka Jt
ia law ajid jut a. asuo i::t HEicaie-y
ty-sax :r-l 1r ti fwfnw. No
ar-aTrtU were ti Nil aad it
! ,u . ta t!,, rirre cf
; . a. in t3, editina that
,u u,--a hr the rct-a -ee on cm
; t(.,BS r.fere. a .f
tie toter-
.-! j ra-n aettral weeks SJ4V
KM ww Bill raaa a Hai
Xctc,- s ass-irao"- vi. ii- n- --o. i-i.
atira tax a--o4id so 4f'p-:tJT Araoa
biatrseaa B35d fcwu saca. was paaaed
by tte ia tJtus AJteraocia 4fter A call
c-f ti ko js. Ti frii rot atood U to ).
The riffl.ajjn itxi tw-4 reai estate ax
rjreMtA" cf tivar rarr ihiads ir
rerred ta ereit A lie a spoa atari reai
i
' -a;e azd Fr that tito ti 4rmatro of taa
ai.icr. M-i of tie vt.t"a ta ti
1 bil en ti fjir wax becAiaw af tie pwr
' of is err-. wiv-a tt rr-a iato ti iaada
; cf oce r-are cfTi.-sU-
rail ta lam.
k- m p.tid tsii aett,iBat tt
rrrr: fjrht aru ti-B art-
. . ,r-.! t.- m-
day aTtertwca. LiiiTnct Goeeraor Hoot-
j , wax t-aary a d-a-jji.
I tr. rot st.cwd It ta It trU eal.:r
' " " , k . - T.
J - " KfcJ J f
! r toan-aB cf t:,. deaa,.-
- - "
, jr-h--A g-itis of Bornd aad Ert-a.
' Ti tw wer ba ;a
' -t-"" xxreed .poe by ti dertormx re
' ? ar.d tiey were fpoaed to re-
1 ti poaasi.a. Fa-xr 4-cirraJJ
aoted
PIUjc.
! wuji Li rep-itcais ta pttja.
Ik p-ap.iiitjr Ewtina fvr ti
, C'." s. aba Sd have Vjm. t j
4r"EV4. T-"e coir. rr. !ii tf ti
!-- -a arra rsi-q4FgI i al k ea 3cal te
I - - f t-e ra' c f 1 riija
. tusni. La aid od.axa.
! Ti rentli4ajea ke1 A ra-l-renc ia ta
I r m a-jL r3 J--t tef jts ti aaaata coo
i aeced lij aT" era. a- 1 aij wax sx-reed
j up a asd t4U.r wax .ad wJ .jax ij ta-
trott m c tie a. '.j- f' r ti retn.t.4j aa
j frietdx i -a tn f. jr Tu.iu 10 ted t
' tie purl 'bx:42av ta Ii; xivi sad bir
I a-xa ji-id upaa at ax.d ie ti -axvii-'
4V' a; .aa-rxe ctf i-xrt .a aa a raXHia t rut.
j tia a. ilja oC tsU M --tL y Afherauciav
Tie reavi t-earaacs ef JeiiXi- O.-s i-pja
' tie t.:t.irr-.-i wax p4eraxp parvjF repm-
ii f.-r ta pcTpnanwBt. H avay b
a-i a .-. - a itij wr t--a to frt it ra-p.-aax
aad A tea av.ra lea-n4x la a
prcpe Biwd to gl a iira tie Ka-aa.-t -f
jvatr aa i tAd it la ti first arrat
Kat. Bail saaa Be a a. BUX.
The a-'.: prai a Cmat i teiecrapi
4trx-a tffer-d b iheaa-ar borau m
c.-sT4B-i p.j pued ty t& caanxti. t f
t-' a ti-a A-'".rt.-i. t--t B ajcw.-c-d
1 .3 r-n.r it aid re' -X it p-at a (ts-
era- f e. Ti b jr. c t :wt t. ro
, nui-a aijci to Ct a vtij. the cc-aje
' -4L-. u. t acr u aji JS t.iu a-l
. . (..' ta. to a cc a ar.. a. exit
j aa-M- traa 3a ua-ti Ta ba-i ax aijKai
1 M &a-i
j rept hii. its
: ctajs- bo
I