Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, February 16, 1911, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .rZ - T K I.I, in. V-- ' ' M.IHIWW UI-lMllllI W Ml'
I
MV i-
i
"a.-
& j t
Ill t
JHV. v st'
11' II, ' ' VI
II I I ' ' .-- ' ill'
I
WANT-ADS
AttUl Nil fCLtUt-ll Ml 4K til"". I""
U IllklllU W.UC llMaalill 14 1 I'll! MlHl
iii mJ (Lru M 'l.iity hi. I"'
UU( l ltiV .. NfltV Mill
mil Iimia ilxir riiki Iukiiium um'Uc
lit ie.i'..tf "" lu I ""
. Hi iHU V T Ah.
Kit. I MM Moan H 4H
liitt.iiuu, iu u"it ytr I
vniii yt( upuI fui- ill uu'iiuut in
eflnH "U Win' "!
ttt, M ' hhuI ft" !
liua ni tiinnlli.
Uit: i.l In Mlir !' Onilf '
bmitljty .:. mimm U iriU
uU (on 1Kb tfe iiihi Ml
.( tlitt lKnti. tltuti iiurn
vn In (liar ''iKiuw l !'"
UtU Mil tllMUlll tl(lt i'l
)(UV .t ll till Ui:tt4 Jk
HPUH'llj uiul ' lli kuti ( "
Hiu umm KlMtu Ilia tiun liuilUiuts.
list :UU: llt JwlUMUl ktt tiei-
Ui' ii, i'... (ilh I hi mil
'kllii. o il'.u tiutitU til
ttliauik ('41'UiHkV. iicfinxii. NtiU
iik IlimlUli ui b.nu.ii
lillviii (Uil I'Uiui., ,. .,.1.1 Milluiv
t'i.i.liiM. C L. Hi (l ilil fluii-ji bin
( ii.-ct ri.,u.i..i. .:tili mi. I I i Hu
i'nutlcV ('lil l.l 1' -i O.nMll iolH 6
iiiu.W i' iit( t.i. ti buuUl lulu 61.
la. i r i, i em vu wiui est
.' lii A Vi!tui.li -U I'uim i'lh H
it,U .i . I NulHi Sill) bt
r ! t'l uk I'n . M NnUU l 8-
tw.'iii.a IIi.Lia I 'u . i'lul tain Nli
i-jiii-ii l r,uiu.i(i 1;H Ai iu( Vwillu
(iiimm.gu II A , I (hi UmiUi li'Ui bl.
.l(.;:.IUlij,l.. If A, ll'lll UJ llslklllk' ttia
ttv-ivl-n fliaiiuuu, MtU uiiU I ei uuiViHth
Ilani. ui 4'm k Mill' (urn I . ii 't b iii V
lllulnllyml UH VI., lt 9 4 -lli
61
U iibt. .luim. t.. fcmiU mill at
Unit A 1.' ' I uiiumuili bl
.V.l.ui...n l'i,. in. iult SltMliit
K u. ik ti. 6. I Allium Bi
I.'uaiiUa I U.( 1I.jiu.uiv in. N Zilli til
11 v. i-1 nsJ ( , 'M' 1'tliimi Ulitt.
JUUW i''in Co, U0 K villi bl
ci lull r'uuuuiK i, i.t. tiviuHl Ulli til
arl..k Huu Cm. :lli siu.i uil 4
bvi.ntUi I'ui fiiv'f i-im iiiui mi nj
I iii o.i bla
BiiLfti. .mtiui, M.s( Nt'ilU lilli .
bui.Ml, J II. 3liH H l uuilii Biv
nil4 li!t Vliinw', VWHI
t-KK Mi
Uouiu Hjr
ii. f imi pmi'.n inWi'.
)! IlluHlUd il
tiuiuiti) wU t lali (run ielAvuv
C'tiin li(it(. . Tliui niv. VvVvvi! v, l -C
M. bl .i 'liuk lUuivU. TvitiUV (Ulli
iuJ Viki.Vuu wv V l' ui luuiiue-uy i I
HCUK-Xin riiviiu.
uiwulin u . V'V'isui.v 11
v,tii
'Vimvi4i (ivuk v'4'iU0.i i vidiiikliiai'. Mi.
Vi.f ilufiuau. lU'l NviUW, Tnuu uiutU
u4. Vi-v nil n' m U bi.. JvUu'
Vl'.i'lig. vluavU k 4, ivi- tuVvwiH v
! HlvH' .Ul
'tin, tuutjii vt
fell Mv:Hiia U V i'A
nv.ii ti itniviim,
loeulu Vvv:V. ii.Ji.iiiv'. kUinii
v mv,iuvm iw?i ivif
91 ftVV AHV-.. AU lfWir.v mv
nwi Uu i uuiuUi ii. tw
Oil i.l J J,Uvl.U 14 liii'l uu-i 0lk. i'U, VuJlIu
U.irilU Vl.k. ViJ.., (.VUH.iK ii C'U'i..
Milt V.iiV IWn.ivj. ii.vJ.vv, Nv.: Vlv-
Vl'.ulll, iiiuvMnl,. (,lujl4
k'uuvk.l nvi.j., .(, ivkiioJav. Ui.'i ,'li.l,,
-l.U.i '1 y. iu. Sail Viuci.u.y, (,'., 4.14
,! wSlsiu. y . iiyai- .., (,w..
M.riiW9j ot NvWiX ioOaa No, k
ut (M,,U.t, a i6.ju.i isk a;
lut.l I'liii Lv. ' k Uvui K l J u, u.
duiu l,ii la,l Latiau.i. iiA NviU .u,ji
l,igUl.tt.
S Jeaji to tiia,ulk uur iud,a.v tiWiiJ tvj ;
kiu4.i.;4 aui y ii.u '.ha WtCjum, u.t a- j
U. U.o a,i Ji 'Kal.i UL iu,' duiLr
ui va.'. I
i l V..- V'ii
ViUv,VH.
tella,VM VV VUk.kW.
kv.rLA Vi', a-JJ Vkia, M, V'l 1V Nutl
'ii Vila. M.
i;vij utti suu a"- a. 44 1,1.4, i
Jn-itun, wj 'u, 11 TwotCy vmii auttiit, ..'. :
5v aii (,. Vt.'.'i-wv kU'ivull, 41. t,.:i. !
' V.'- 'A Via, Wayt ',; a). iu.'
Noit.'i, liuiili ti'.iJt u. w.i, W.' U..u. y auj !
Cn.n V ii...wvvi.i, k w ki.. iv ajj.i v:awll
avvnjc, am. 11 i, a'l O. Uv-p, .t Nvii.t.
iasl;-." '-H nint. .A, S'uU, b.0.,0. Lvi4 :
Uti. V.4 )'!..
V -ii v.tiUt, nu,,.t. a"1.
uauia i-i.iA ".kiaiu, v.
A "m.jiu, v, im'.. a:i.l
kan v 1,1,. . -i.iw. u...ln.t.
i.y i
U.i..l4. .XUIl kuJv..i, .1, bv.u.wil.
avv.-i.t au
1.W
v.y iia 1 vkSui. ,
l.inuil, at, nl.
i iyia,1! i.,
o.iiin v.ui
lie. Vl4. iiliu
J.
. Iw.v,.ll4., .li, V
w iviu: .1 jv ,.,V;i a.ici:v
vi u jivv
lei'it nuvvii. hui Vi.
k. -A, !- ivvt, i tit,. Km
!.', 'i, 'S..t.'A ",M-'lk. !tv.k,.l.k..
ilaVly t,VSVUv
kiicuat a.
i..t a,..'.iv4-
't.sl ,.J ..vktOUl. 4,
l-. 4 A V, OmlA
va-t '! S't.k.v
lk.'i t't UUvuitCk, 't.
..,4- lo.'it, 1 ..
Ii, y du 11 Had tt-.i'. Lkua,
kv.l vj.uim.u, V".k!ii .
kilv J v.-"Vv, VlLil'l-k
U v: 44 Uiva. -:V, l.M.A.'uv
A-44,
.. .
Viu.vt a U.s,i.t.4A i..a t-
Iv. T. tkivioav Co. uin a Jt'.vi A w.n
tv A visv.4.v -w ui ,..!.. ins, tkiva. t iv,
ou C i.-Hl-w.viJ.sh:!:
..,.., kwj, Hi v-Mi I IL, ritv, in l.v j
V.. . . .'u;t Vy.. ...u ui V.V:s VJnra
s'vA'. Iv v.i A 'If . uut cv; t,.,i
v., .v ,.1 k,.iv- w ,4, . s
V. U . v '. ... Isi .t ,..1. ,.,
j. vs. Ii.,.'!' v.', v,'v.,.i.4 Mi,
MIS.S A.. U,lLANt.
. CA lU iaUtUkJ-aAa. iKai,. ,b rh;t.vsi W l
C-. -lto tta 'it. ii.iw tAw . ... av oV.Avi
K . , y, A . ta'tlV Ul , aVi...4.A ' t-V. VJ t .
A..k 1 . .t.; "Ua ;tAJta,l IU Ut eJk I . tas .Aa
f ..i jv v . i 1 v -S4v-V 4f ,
1 .1.
,.i -Nk 1
h i.t 44,, I ..i v.
I 1
fc-.AV, .XL
" bx
ANNOUNCrMf NTS
i.i u1iwmc4 I
MONEY
In .il luW
li VI t iii nui.i in
mm. J i H lt. li.i
I liui.tl . .Hill i.f
I N 1 1 1 N I.iiAiN I M.
KNM'KKKlKMKIili
T..IKIHI liHIIlK. Ill)
!niiii.a hi fciiiiinnm
0. Mill ban 1 4 I I j
1 1 .1 lit UltANM ilOTIil,
oil
ilikii liiiiiaiki no u mulfcU Tlifcuiiir HI. I ,
HUi i.uiu kiMiliL. iUi.k i.kiii kiilim il
Hik (lAVIH !u bl r i b; A i) t. H V n iM PA N f.
lit Imi Juki Hiliiud i. .iiliiiinnt fur
U. k...ui i.,.il..kl 'l'l. i'( I mini.
III. Ilk ImikH K'l .llllll.kl.llM I'f l blli.lH
I u.i.uii i .il I'l.iil.'ki-i.ii biiiiiiu Mm il.ikii'il
v.Uhk. liuiifcUk bm). I ml AJ..i.a.
tiuilNUV bin Cunt t'u. b I HliU
fc.A I Kimlltli III 'MliJ I'liuhlNil
AiiitlNri, M b ull. i'ciAltl.J
iiil(, . iinlitiiil. l.luliil.kkiik 'i'llur Uiu
iiuia. finer IM'" Jiu tl.inki.1 . ami.
lini ii Mb lii lt- Mb M Ni li -,K
U b, la. iiiiklM b.
b M I iil ditnlu. J ni lllil ''wiiiMiil.
IHUIMA i'Miti. WINbi-iHii
tulllv Kt'in .lvii'l HutiJ aii N
lnli ri.
diiib M V. itiW IN. Sli bmnJuil llimlur
i'lilim tuvHlu.n iul tiilim jrtkikfiid
1 1 A 1 1 K I') 1 1 I U 0S, ' r A I N T 1
luni l.oti I ml a In'Mt Kriin bl
eiiiili.il uuiiiik. I lil, i.i'U.itt (iliilii(
HI uui.UikU lul.sk, itUk. Hull I'.H'fci VVr
( WlilV A Hi I. I I N ti ul-' BlltiHWIN
Will tlia i'UMS HtiAriri JiillaH,
1-lMllli V k N' h h' ii AMI MtlANi'S
Y H.imti WW
Vt M-luw t i i xna u miWc w
mk. vivHii u.i m nl kiu.ii ft pitlilili
lvlli(Jlk. IlilK.II lnuC will I'lillllk Oltl VMM k
ik nl.l .iMHI.ii Ill.etlUliI i'tll I VIhui
I'm . ilvnnn . i kU'K Ulm'li Phvlliu H iii
ii. V WiiiX. ni'UuUu. ii Hinniei Hlii
t'UVTlNU
I inner li'lll ttiul i'mniU
i.kii.iiur I'UuukT VVtiik
nil! iilk.lv uiivi iiih.iiw Vi'Hl .UiVrliv. il
iii n auiiiin. ftliiih, in n.i
ivUtu.u lii-i.kUti U-Xt
, Vi'tH IU Unvnhi-r. U yriuliin Hl.14
Dr. Clark
Viv ldl ei ol it I 'A rntiVr, S 9v
-lu.uumrt V"il. Vi.Vw.
Viviv hvuv WliHk
bull M VHi
JOHN NITO.WJ "TX7.r
tU-i ii.Ulh lU b.
WVki4 V iJisv"ivuV, if-lJl(.
1
I HKIHfa vmV VMkw. v.iM VW V i
t!lit yukin inj l.v b)i4iiuvs 4
VluikV iu tui,lva Vkyviu ui aullr-.
ivlll k'Wi Vi..ki .', kiulk Uivl
Kvhev IVUviittHi
VU W,iu.i uiykvJ UK'lt iliii4
ilii)i. .ukHu, Vm -S I- v'
i'l Bi i' UVKktV ii'.kl Nuy'
Luuiu cm1, Kvv. i'vV. Vs. k"i' Vu- V' V-
iivijkW 1 kiv.y" i v.. iu yUJiC- Wi'V gny
Vv lv V'u Vun VVv
Viv.la
i,"iuVii tvU ,uJi V- avUl,ti Suuth.
U.,u4vi VtW Wab. .',
tivia 4uJ( iii H IV tkuo4 i waii
juoia audi
VV i IV. b, bs
V'ii, 'u.. .)v au-X Awna Ava. VV, tl.-,
j kv.tV-V.lH WsAi,u.. t". aavu, bw. ks
) Ik. 'i,' ,iu.u;vl, .ViV. vt Moa W.Oai.
AUT0M031US
' tuit.iH uu vvit auu,
1 i U Ui.u. 4, k.'A,
' tiiAU vvii tj,
Wlna It, U. I, ..j WJ, la O.ua))
WO.
DRUMMOND
Vvotiw tvi! tkuj Hivua Si.iai
Vl, H litto ui -ii- tAJ4, t'loa ai WaaVit
ItKvJ. Vita Kjiy'i 1,' v.. i-A 1 v ita.it Skv
1.239,539
I IvK.i LU. HK'.V'I t',i lrH'-NU Ul
'...'l' Si,. h.'f. 1
VI, lviKAVHls.i.. IL HK' d Ni C.N.
tti-i ? BJt.loiB blOli.
Ls..al. 'Aw; Vl Ir'liott
AutwjDbik'vi Ovvriiai.'v4 i
L-ti, via tlnuia W VKtil i 11,4 UV: n,,!.-!.
v.mi iti i:iua ' a-I.Kv..! ti .,.'
Uiw.U:; u tjk.tiiWv la-i liili .4.111 kJk. Iii4,r
l...V.lt.A. ;
i.'iaaa taviM uu aiiuv'iik,
VAVLVX-MUVtlbXL. VV. 1
IvvuuJt. 'iMvAaiLia, :
K Li f v. Art. i.N .
. l'A!,U l..VV VK '.l il
i ua r.vim
V. .ISA, - wVtl, i
Alitvlivli v,,, Hnvr.Iik kiui Ley.
Auti t'lijitii
'... K.4k O.iJ- I I 'I
V.. lil ,1 u
.VL.Kb.. VUH.hlV . k...N, 14, j Jk,
K k. C-Ki D.
ilia A'a inovitv., uX, tha BiovltUud V.. my
t.Mvi... ...... i,.a w,w; i.uiia .v ia,
' ksvi.i.1- i.4 s-A
1:IasO-i:c AV'l n.,
::naIA1AH i', o.vvHA,
U. iv klva.,iiw4 .V.vo v, v... vv,.,,
VMv 4 Ii. K 4,1,1. V;,t.1.tt.,.kai(,ni
I In... .1.4 '.Ik.. I. .It .MI s ...vk In i.
!., c.v.v.,t.i . v...llii,.s . '.y
v,.. .,.vU. SW, u. u k, "A. W'll kk.,, J.,,
Vi.A. ..ua.... V lvt U-a, aaMkyt. -i ut v H.
.ivy -v, i.'it. a'ms, ..i.
'1 -
NVl tCry- A ...4tv4Wi itwv... luvta.
j IV... I N.K ',...V,.. , 'W.v,'lu,.i., Iti.iv.
J .v..a u i.i ... .1. V.K.. .llk,l.v.. J..V.
. ;.u ...... fc. ..iw .i...v.,.fc. I
( .ivt v, aj, v.m :i
AUTOMOOILES
l ulililiuk.l I
III! K fur lnli TUb, IN I H tia I A1 bl
Al I Mi l.lu in, Bin SI J Hi6li bl
BUSINESS CHANCES
ill lib T In 111 mil i.f liualiiaa. till on
NHfcofAil, tH 4l. a liiitM tl i, a...il.
" " r ' -
trull t lnvakl ill .ar niuulh now In
l. ll I cat ijlca 11, gaiaiall)u kl
Hit aliklkklu i:i.tniikiuil i.anlki llilllau
I iiluiiii.i, ami r in m. l, a tiatfliiiiliitf l.a
I. .la ilia flial laliruail iliaia ar van
Ikllii.kil IjiiiIiIii.k i ii .ii.iaila.l la bull
'aula, wi.l.'i. 14 at iha iniiiiiiiiii nf I ii
Hiili.k i,f iiaviaiiia ilaiiti anit Ilia ma
Iniiiwlia uf aiiiaiuiiil aai luulun l, 'mil
In! Iiiltk't fki iulna ununliv i,f iu (Wi.iiuo
kuiaa, hkklilew .an. Ilia i.aliiial ii..ly
.iiliu fur 11 ciiiHiiiiuiialy 1I1I1 ilmliar, miii
iiai anil i.i.ai lanluiiy nf iiililluiia ul amaa
11 114 atiiul vdi ia a U"I'V iif ' Hi 11 lull
I i.ililiulia tiullaiin t.f llif.il iiikllnll," uiili
Ikiiiiua iii In ii.ia natva i.f I111 aalmtiiil iii
tiu luiiiiit In ihik skkl naw kin! Hull liiiuii
li, aiaii ki l.ui.aia nf n ai illliaiit iu ml, liilil-
II. k. liu.l.kr uiut mikl laa. lit. butt uur
iiaiiik ami aatitiaai luiUv. Naluiai tiakiiiiiiiBa
bauuiui ., I, id. l-klit iii i.aiillal imo,
..u 1'uikar Hliia , Vaniuuvar, ti. U,
t-Uti feA,,t'-Viiitklit tnlaieal in our
I cu i'tii alltiii: i thi Iiivaii.i1 Will hi'ina vui
.n nam avlllilii u 4ia, aliaiiinla l'l
aiala ii iii'llv am a Willi it i liimkliiiiul ,
1111 una In. 1 11 ii wturitiv, lahalila iaraiiii
tin t an iivmllfv utc, initr. Tliia la an
kvvtiiiuhal i..uriiiiiiiv ami (in ul'anlna
fur luiiann iliiniima a .iu(ilhla luialnuaa ul
lili(iiaktiunalilu inn 11 i l mat aaUrv I'ei )f
kiul lil.Mikl iiuiiiiiilkkHui lu r Ik) til fa 1 1 Att
rtiika 11. . c, ln akinibiil ommiu l'a. ,
Iw N Itlii bl,, t.uuulii, NU.
HICHINU TUlNUa
to lha Imal aiiianui la lit itanlt of
iiuiar mn ami aliaullun nt unr av.
(mi kiu. ia.la. of Ilia ia t.aaatl mi 14
lama of 1111111; .l4 ruiiauliailnii fia.
lii(.MblA uf i'H At4 u ,
44 II a talli bl
cshv r"' H1 1''. 1 'i 't
v i !' ' tnaiiiauna Mat yuuv )
nv for aala or lanl vjululi laluiii cY V.
I vmar tttii auvl iuua'a !'). i'mi l.
butt Hr-NT imlv hiul in iniaU lownj
I) luutiia W nia t'aulina iUuaUy, 4 niii,
U
bt Al.k-b'urnlluia an.t laaaa. fifiv
ruuill tun ul. Ion ii of iiUMD, oilcan rllt A
.ikiw fur Ilia Ham t,it. Kr
IIH'III, Nvli
Ut bt'V -atvl t-OH THAti-bbiB Tttta
Vtll iMi 'U,; tii URANt'tt wian.
bvr aai- tSnit lit.il. voiiiilvt. nw luuuaa
iimuiia at ti N H'l bt , bjniR uman
M'atv aeH tiiy aiauramt) taH tooakiuu
In miy. u I vw Writ fur luat v!i viv-ii-
N Wlivt, Attn, U.
VikuNKHAi, aiura fur . aluctt uf i
aiai maicliauiiiwa in amail tu ku avuih
Pan u I Sllu,k. will! ikUilufliu m vun
Hai'lii'U kmvln Wwl IM k'aA' luuiklti; u
Ufi list vf t"vulti A.t4i V . V
I'HVAt aliuv auvt mtutaa. .aA' V vluiaJj
tovyu t stuing AaX aa,l. Ak Vi
iiu Vim v-aaU. AvtUiwa X ta, wat
' i '
kHw,'Ktv;b.Vt!.'H Kai tUK or tn
a,t i i.vuK4UUbl. tailliual kviaiuaaa (Uat
vau Uuy 4 ys'U tu iiX rnk.
HU l VYKlk ktAt U i'-iui avKHla, v
tuVvu tiutla ui iliinka, aUu fcultJiua;,
ItMiMoa uu Avtvivaawa i. kwt
Huwwta,ai Hviaa fv .
KkHvVM uoJt, V.uai. 1',1 k VuU SV
a- ! . .. , ' a, .
CHinOPODISTS
VI". i-N H 1 1 i QbUviAHiial. nNauKvurinn. baf
dUaaaiiMf,. bif' vuuv V'-iv Nak. k l'. it.
l',H H.V, Vl 'ruUA k kVU IHMf.
W.iMlSki lokbv. l4 Uc.v.' ivuat. ava
PTiSTS
W M V kk M Ikwr, llva.. l. Kmb.
DETECTIVES
I'MiUt q.:iX ajryAva Uivlli au..
lUs.. kv.ijaJ, k i.VJA bJ. !. U i.ujL
I A kiW.
CAVT. T. (.VHVkU';, W? .VKVv.'H
Ci.MttL i'kXt LMk.oiiAt kk.l.t. aauaao-
V'vt a'a.!ii.i. r.v,joi!.a. ill Vvwik, j
VHi'i.'JMAlv'V.I; by s4.v.. VVaOai.r i''a. j
k u i cJa-ta. W Ivi u.a Jon-uulfi. Uua LSyO. ,
,KK'i.' wavwua i'tr ait.4ra'.lou. btaarl !
wujiv, av-kj. fe'v'' t avofiwurth.
EPl'CATiCMXt
Y. W. C A.
iSvi.vatA Xvtw (-voi
5.
Ci5:xtviut
HT.RA'l. Htf l.J.l.HY.
i.A'.'. V-'k . VIK....WMX
vVvivHt'i e.i!iii.v
Atvi .1 1.1.1IC v.-lvlilttk
ii n..w,v;i. vri. i,-.s' t ,y 1 tv.
Y, V HJkAk I Svr
i,l"ir y-,A'ir
J . v.'v a,
. a. v 1 v 1 . av. . a
WW CI.Ai.-i
C I. .Nv, ii a.v..N v. vi. H.t
k;K,v,' is At, CV'V.VViWtH
I v,HuAj, a Iwj A 411.I u.ukt auooaaWu!
' vXt.iiMt v. A a. nv.. L,'w iata u.ant aaMiv.ua,
; 4tviWk a.1 11-1 '.! 1 I'lUV kt,tMl-,H
itawv.Aa4kk.tbM, .-vtval,u. AiiS . 1. r. I , , ,. ,
i.ivi iva. Wit'l xa,vMik.,.'V4i,p. lti vw.A-
vt.t ia taa. Vliiitkko A. ih,.u, fiwat
v,t. Vlt.A.A NtiU.
lv. Bj.NMtit Vfy.N WIJ.I. Tadii V'.'lv PH-Vi;
! i- vH I vS a 1 V .V:vr.
Hliy i v'v SlAS I' BA ..'v.'t,
, ItA B.UWU l . 'Vo 'v, nA It M.I1. IMA eviWul
ffo. 4.uu.ia. ki.ic 4 N yv,.' ,ikvtiiaA
ai.d tm i j Uy lAay Juutyuatil, ui. Ulvik
I l..o ',' i.'uU.v, lviKir VAi sjauyl,
' P. VM ItU.t . Hk.Hv..k,.
I vt.i Uiua. IMt 41,4 bAitttkitt.
I N.Mn a . n. aw a. u ay v.. ti ilvw t
'i.ikiiwa v.iiku iu '.'i..v,.4. lint a Ia ai, uu
,,vMwiMly ity k. a It-.l vi..ia '. La A UukilM,
vAi.ik a' a ua 1.1'iy. A.K AH..., ,1 a.
j... v. v. I " 4k..l .1, A kuikM, . v. b.4
U.Hva.
J butia.i V MuAmi Ltkyi, -VAt at.i ai.va,
FLORISTS
il .i.iin..ti. 1
I. Iluiiflu aun, IMS b arnam. Iiuua'ai III),
IIHAMil-Itt rul flower 1.il.; naw alme.
A. I ion AU II I. til, I mi? bMinain I). KVU ; A ll
lll nd HVSiillUliA 1416 Kainam Nl.
I II HA'l ll. in.ll llarnay. t niiiulaa snoi.
FURNACES AND REPAIRS
WAIb.ll frnnla, furnar anil amv ra
.aiia Nam fmnai'ra ami iinnililnaltnn hnl
walar liaalaia '1 liariiiualala an.t lank liaal
aia. Iiinalia hlnva ll.alr Work, l'tt 1M
1'iiiialaa ui. Iiuili 'ihunaa
Klllf ISIACIi'Vl flni1, rai.alrail, lllh
HELP WAN I EDFEMALE
Aaauta tail lalMHuciau. ,
t.A 1 1 t.ti l a dainoiikl 1 ala liquaa In nmiaa,
BrfiHiy ami rar tma, W, it I'arr, Ituinii j.i,
Jin n. tain,
I larlual aad Ufftoa.
N I'h' Nl 11 1 11 A ft I r irVJi ,
I h MnttiAt'tlb u Imiinnir- It,
UtaNU t't h lth-
I U tll'li llA H HbKb.llhNt'W I'll,
Una l ily Nal I Hank ilila.
iliiUUixiOh.t'HIt, ami.l .nman, .&
r ilma rlork ,-m
I'll nl'Mt A I I V M Hh rKHttNrtQ t'O.,
ttt C'hy Nai I Hank HUtaj
rualory TfitU.
WAN Thilv (Jlrl to laarn halrdraaln
fall Walton Uraulv I 'at una, IIS Huant of
lrit.
ill HI W in laarn linli.raaiii IM'penholin
'arloia, tM M I'lty Nt'i intk. l M4.
v AN't kv U-U11 la to bsarn liatrilivaaina.
kirli'aa uaviial.la Aci'lv J, U thamUla
nuna llaiivlieaiiua t-ailvua.
lwwaa,.ara aat Hoaaaallv.
WANTkCl At onva Hinialanl oooki: only
(Hal , laaa nanvi ai'i'ly, 11.1 laundry. Ua 9t
l., I'umull timrta. ''!,
W AN I bJl"- Nniaa aUi. ti lu l yaara
viM Ain'iv atM liiiiaju tn. .
Wtttt ki piviiakianl (ill ' wlili avnna ai
i.aittiiva to aaaial with fiuiiaa v. via tvxsi
is. Milltaiy Ava fliun lHuavu
IvAtHKa1 W iNTtClv- taka work hmua
Ai'imliia ianaii iit knanviaia 'ihaatar.
W AN i Kik wk alrl kiala, with rtouaewurk
aitvi tiviu raia fur vhitiitvu. Ultl IS. ih
- . .
W.VNVb t-A irT fwa iavat oaaoftk.
Mia. inc. iU . yttK
MM kl'-A al ant, ivict or wtilta.
a tr-
-
W AN't'tlv--Ak avtv.rlnv4 (lit fw
art bs'iUMWOili,. ii k sax ii
W AN t k.iA huuk(HMr by bAobalur o
taiuv- b. k". iur. .ujv.u. k - .
WAN'ft.l A vxumaaik lii fvf ui,l
buuavvia,. t'jV Mk Aw.t
AS i V-'lv- . v.utijn.JI lrt fv iaaaral
kvuv vi a , Uu Uuuui, autatt family. v
-ara A
WAN t k.'V- Aa
buuaaauik. 4 nl.
aorWnvJt girl r
WANt k.1- A a.k ikuv4Jt t'.a "i'
atl buiojia,. Atia. at. v fciutna, Maa t will
Ava. -
VN ASfWlv-A, at ' .-vju4 aixk alt
V AN'l' kl,w A i,-vkuviut tut tvr iaaatwt
kMii, avuaK ta.buis.v. ,iv . avib Ava
W kMAiv A aKKt 'U tvtf jaaia.t bOUa
wiAi. au4' w'il. iiA Ava.--
WANTa.i A u way vaoa vvo tv
ajaO. bvi,4ij a-vuv k."
W VN Uty I'vmwlaal (iti tv (aaatau
uJUJa,, nvwl aawk t.t a. 3i 91
W AS flfc'J. A laJttnaJI uj;0'J 41444 awuaa
tvr Buuaw&a4P4t , ita4 Im (uua . vftU-
vvii. yy. j. i..!.. tvvui, i. -
WAXi'UVA cviMtMHavi iri, t'J a;attj'ial
hvyvittawui W . iau4i v aura ,Vra J. H.'.
WUava 4.!4 'ayknajtvA Av, CvukU, ikj-uha, j
W AM'mv-A wuutAvia Uy work, frji vjaji,
i3o .V Ail bl ,, iyui.a OttMaOay -
WAXiAlA (ill (m aaatatavl Noaaaufk.
Ul.t N l.l, bl , bW4l.IV (.Ut4yi4l.
VkAMSl,v-l'iiuiaiit gut t (aaar
buuawwvja., Vv vu kua . )aray avrtii.
auitkui . kst. sit ia 41 ik bl.
W AN t'vO.-A uua I tv aofJ tuuaa-
Ui4., Ullkil! v;UA:lA 4Ui IKT.U4. ltt4 tOlkvl
uX tn.iuiwta tr -sh. k'vwnar, Ava.-
VM I ,l;j..- A irMJMUauk layJUvli
tkUAinnau, 3UV s'lko ate
444. J. Av
W VNTti,!.' ak av.iiwJ ant (or ao4
liiMv.it u lia ii.vji avi'i Mi a.
awvi UU ti. l.ii u -
V. AN I'tj-U 4"'t d a)N4U ritma4vvK-.,
WU4I, VUU4. ( VIA t,aU. l'4T4J44l, Mk
L,-aovi V 9V -
Vk Wfiii.' a tut au4taJ lliMaaa'jrt.
liava Uia,iiiwiut bt.
V Wl'tvO-A avt H'l'l 4ta) tkovin.
wvnAj 4ti.a.l ta.iul. ihuoL tH awt vivwa
Via, H, !,. Vka.u.1, .A jat.lt t, -
Jt.tmi IkvKiaa an', 44a,lia L. a,
Si, A. .. lib N- Wl 1 l.
Y..t. irl tvf bKyuavwurak. XT Hwiauitt
tauuotiia, n 4t- a..44 sltta, ('i""
kV,MU-nt: iti'.kl, bra (awtAni.
sa Mata liaja
T ';!,'. N wviiliAU uuiHlltai Ivy. OiHAIA 44
aut;ai'4 Aia nt-itwU u, wmi ui. y.,,,urt
Muii.is v. Oi iktiAJt 4aAui4 uti b.i.lvlllirt av
Nil. A. aatvi li,. l , , ,10
will 0ft iitAWtKi tvi auiLay,y,a bvAiuii.4 ii.ai.ao
ur vinotvv.H4 aiaii.iu, UvrA tor out' UA-
4.4C 4 4.U 4t- t'l I. 4.U4 4tAUUik, ,
LAl.'lh.' V.4 will tAon hA,r.lrAaatti
frA I'l.B. Illvlllin will) t(l IM litHIII4J.il
aa-4. 4't kw-ulVk, tytwaoo Ulav '..,1 ,
vivk'H tAr llilty I. Alula. v At.vi la
IHMiUit 4U (MX lliattaoi'V . tIA'A s. uik!
uyiv.,.l,AlVa I'k'lt l' tAA..hj It, .Sti4tlllti IMvlt.ay
a. iiau. Utaai't il tyuo. 4 a.fc ivk.,i
UiMitivui iiia tAiiAt iiia-vanaa. 4avti vn.-at4
attu y.i.iwHvivi. v,a.A,ua'a Uta Auat Cu..
.wa niv,ko, lt.
iJt-il.S wau.tnvk to ntao 4AiriA. uvivl
watkCA, aioau am 4i aA au n.
v .VN I tyl.s-A an. s,)u,.i !t ua
iiuika 4.1., vkio ,11,10,
Oil I .A
.-a.ia .(). ,h .-j.
K .ta? WAXTSUMAiaE
iaaaia, Aaailvilaaa'A aad, kAt)
N4 Nl .yl,'. tilk.i, iXk tu 'ana 'MIA "f
,.11 t,a.,n will., fA..k,,a. .n Ni.ot atM.a. t'v
".-My vtt.l I4.K1 iit Tl,lt.,ki. tf4ktti vktkM.'U.
'lai ...Atk .tiivi ait . krMSk ' a.r 4l,U Wllu -.at
1.1 l,.ll 'Mt M1V...,.I,. ft,, .l..v.t
n. A -u 1, ,a ..aiaii.n., t la
IA. 4 l'lyl V ttv tAvAvl, -Sva,
HELP WANTED MALE
Aaiial an4 Nalraian.'finltnairil.
KI'KI'IAI.TV HAlTiTsMAN WANTKfi
An eatatiilaiiait iiniMlia I'lMiipany, iiiniiiI'
18111111114: a 1 1 1 at 1 1 ki 1 ai., miiv linn,
wanla a man In mil It n auuila in flialrra
III a guuil, tiaiiiiani.nl t'liilury; ha iiiuhi
liava a auroranf ul rri'unt a a arniallv
aal'iaiiikn, I. a fiuiffiil ami .ihii ami 1I.1
a.iiara linaluraa ami lilanly nf il, In aii.ll
a man tan uflVr an an.f inlunal uiit
tiinliv ami ailvanra I1I111 aa hit valun In
inaaaaa; alva aaa, aaiiarlen, , .rrai'iit tin
I'liivintnil ami amnunl ynti wuiilit eiiiirl in
am. ami If aailara. ini v will aiianaa irr
iinal Inletvlaw. Aildlraa Una ;..U, tltnaha.
KM I'KIl I'KNT rofll tu nu; K) par cint
aavlna in uualomar; nn n.inuif Ilium, IIim
nily lianil rn'a mai'lilna nn Ilia maikrt.
M.M'lal aaenla fur Huth laknla, Kanaaa.
I iilui a.lo ami W yninli..,, Iiay-l(n nnlila, 7J
Itianilala I haalar Ulna., Omaha.
ATTKNTIt IN - Wa wanl man ratiablaof
aarnlna I11" par inunlli hnmlln our Una
nf jawalry, novalilna ami laill.a' K"u.ih
hamiilaa nnw rraily. I.lhmal r.iiinnhlt,n.
Male aprrlnu a ami rclri enra tlrl li-llrl'
Ait.lrraa Ntirlhwrainrn Mfg. To., Walrilou,
luwa.
larlral and tllflof.
Iiiiiikkartirr, ;6
Aaalatanl lutokkaptiar, ik
Itnal tiaiala aaliman, anod prn)naltiun.
I'lty kalnkinan, f'A
Hlaunai atitt.r, lilit.
I'M I li.lt.N IllOb', , HON 1 1 ASSN., INlV,
OMAHA kxiali, II Yrara. Kannaa I'Hy.
t,iJ-l-4-A Naw link I .If III. Iu
WIS want a man with ll.om t-aah In a
biialneaa anloi I'l'lam with 11a ami laka (nan
aavinent of orfti at a auml aalary. wo
will maka tha 1 la lit man a g.nul pinpoal
tluil ami ara I'Utllna III) faali ouiamvaa,
I un I anawnr uniaaa you inran bulnaia
A mh aaa it 1,0, Ha.
IliHiKKKKI'KIt, .t IU.
l in k, aiaiimiai'v imi't ,
l.rilger t'lrl'k, I'
I II t lh,H ATI ' 10 IIKKKHKNl'K I'O.,
toit i'lty National Hank HM.
ottlva nianai , . flMi
liavallna aaieainan, Nab. tanituiy
ritanuMiHplivi', ttpanlah to HV
l ii'lior 1 lai k , , $
Ailvrillallia aalfaman I u
Wt.bl h.ltN It liti', at HON l A 88 N-, HiuM
I M A 1 1 A Kiat, yra - K A N st Art CITY.
IN.' 4 t N. V. Ufa Hlvl
AHS1STANT HltirtMNU Ct.KHK-i.
8teitviaiattin lalnnr will iln-ltlX
Hookkeenar-
Salvaman. tank auml'a HOiV
If yun ara iinitant In any commarvlal
tin-lHN t' fAlt. In 11a
I'tOk'KttA 1 IV K lttCb'KHKNVK iXV,
ii'li I II) Nat I Hank KM
TKAVtcr.lNll aalaaman. 1M.
filnui ai hw , i.niah. t'i.
(tanvvaiaolirr anvt txK'kkaakr
t.tKiavr vliMk,
I'oilroiur. tt
Wr.Mr.itN ittcr, WN., INC.,
Ctnatia r iK ) iaaia-Kannaa City, .
iitSU Naw )u,k U(a Hlvtc,
Knatwrf w4t Tratalaa.
I'mi atwaa lanavaV Jvt KntaaL Baa B)tg
V AN TkT Vy" WarcaT vC5. atl-ruaii
Vrintr aovl vr',mn IVaaaaa rua by
k'war: lu i-ar wk aavi pi luanant ktkv
tu r 14 tu ttiaa. Nn kVK'r a:tivt. Avivlraaa
t h Wvniivir. lUusuuOvtvi, Nabs
WANTKlwjkt nva. blacksnuta wJ
WvoUwvikwi't aivty ub fvr ixsl man.
av4 waaaa, Hvy titv'tvwall. Tuviy. ia.
l.lM'TYI'jt aparatur twr country fttr;
uiuat aMn U 11111 iH, .a ... wvar In inn
buura wuik. N t ataav1arl uun'Mm.
uuaa uioai kuuw aunMitituat ut tua uiavfuua.
AJ4ivaa Y ii. vara Hoa.
A UVl a!.l-vruua haroaja uialar
wwulavk. k. Huiit, l'!uya4t. Nab.
WAN't'Kiik' ptkrlano4 1 a tan
Navlor at uuva, 1 A. ivllr I'. Ait
1 jk.
aa4)Al4ki4)4k4k,
W WTk.lv JJa w prarayr tor avtlvK.
bit kukia44. itavvts-al abuy wvrb iiawlar
aAki4s0l bkMruvlvta; lusllvhivual rMa4
lay Itarg Wvuuya vavna tayvi
jv4 bavaakiawlkw- Nanytl. Autv TTi
b4 Aiaa, imw adt UraufeWa Tut 4i.
vV avr 4.Dt4 tvr gvryrm3 twitun:
ka bwuttiO. yyir tvr bA wf vv.n'uu wiata,
i4Mit,aBi iBJktHuia, l4i, l tWvaaM.r.
N, Y.
MAN waataa wilb rig; ta'A r)4..-a ot
aai vt vur ujJ:v.)i, aAUwct. aiti.4,
au94, a ja, lv1141 an ."'. alvca. taavt
trtyuKi v k; tv-i ailvn. mo.,, m ywur ir.tnt.
a.444 aviA 'jk' it) . wurk !4. It'll,
l.wakiMat, van yrvlU4.4v Kir4.ica4 r
.fiuwvl Vkvita ua w ma.rt Duiuiiana.
nvyra.Ma.l4f Cv-. tVifk J, I'wifUi). I.
W kTt:lk-li'r V. . apiy &; !AtJ
JJkl-Mst b4lW4 114 4lit4 uf l awt
40, mi'Mat ut tl4 I. niiwt Statwa, ut iAi
V,ft4,4;l.4t' ili WU04I-4I.4 l!l'.. 1'
aiMaA, 44vt 4ji. .taa tta S.1i4lii tau
luaja tfvr tttut imavuii avfl w miT'iiV
.11 f1U4t. I.H.1 ll'i LHUltUt-a St., kIU4,.'l4.
1.: la iamitutti.i !iiiH , uu. Ov I..
1.41 Niyri i unit Jt , l in.-w.ii. .0.. L.M Kaval
)cl A . i.ii4Jj.i tauayitJ, NuO.
" Vk ANtha U Ib"' tt!4 Wbar
AP4.J4, UIJI' KIIPIUV4J lll4l.!l.Ml UI4.1W4 II 44..v.
In iUu.iun y.-.'v4, uur Uirttrui)-
nuaa w 1 ilk virna.-M aJtvl vlikvai ia.114 atv Uln.
41IK.4 4J tHM-4 V UiA aylrt-4111.1.44, 114
ju.nJi a.i.1 a44ia Iik'umm vv wui.ij
.t.ilL.. t'wla ai4U, iu.tJ-a urwvuJitJ.
tytti iiilia tttura inoimvi aya liyJk aviwt
iH4 uu a..vuuii. u una fnkJi.y 4JI41I nmnaji
tna.t-.i14 ta.iint.i44, i-'a-l ur m -tvnaf
iw ur (,'iwuaa, i.'D lLtl. 31V
I S.al UviVSS.SMt.NT ut
i luu opn.
1 Mia t'tf ila' braJiA ltt timiiluva.
L'atii.
! lJ.'. Hire naw w. N. X
! W VN"t'.lA ;ay;iltr U ofti.o UuildlUH
tn.tk wn 1 Ori.-t:tayMi rtarMi.'4 4iiu
uwutlv;. yuiafa rii .iiii
amiiil 4iii-
; u.uy m,ui wnn W.I4.
an Kivat ri iv.
I lav WN fHiL'-N H'Mi ttoJi4, alia Our :
! iHuiiul i Ulutw vilvi lnkH4 4vAi. -4iii '
. iiuui a wui uat- ilkv." wiuiwh. Kh.ihi
- Uklll V'U,, rttkrtWlMM.il. 4. Ulrtlll!, JIUIHlailkl
; uuiiiur 'nil and w "ta.
KELP WAITED
A At. W Ufa ktSAAkl
ttaytat i4ttu4d otkii ankara tau naiia Q.ki
V.liv IMOtia. mlj vtf UUUIIU I4rilt,.
A.iu.y vkalAvra, M3 Watyator-uuuaritkinl
tiua. !' And iiuAa.t tta
IT. STCCJC FCil SAlkE
1 aa4 VaAtuiwa.
W t ouy and aa.l Ail kinda 'f htiniaa.
9HiB thai ii. rAwr- AIIIAfi tkw.nt. v.
ri.V' u( vnl frtr.rt iiiaia aihI b
a. vvfaant ItMtii v t 1. mm Dvuiivka.
m huiaaa ii.uat ty au.u tinn ant, '.omn
kun
I Hti
a,ivl a nix .;it,tt.A lai n iu Okv
vt .w :111a, 4 Itwvat, iDtii atiU Lu"'
iU'liiii',, aaaufl attU llainaM, Wauattar :ll.
1
LCST A.MD FCC ft?
Liry- Hokttio buil larnw. wrnto mart
at 1- ixiviiiatiau, & yaaia u, l a vular no
l.v.. WtkA A"! ikunu Ak. :in alltl '.vm.44
vnvn, j '. ut., 1 riuk.. v,il a. '.' imim
Otv.1 A lHAWiltA Co iSkWa ihm l.
i.i-'trt A' Lniulikii I lm ' rv Ullvia
. ayivar rtkaaai uraaa vAa-tvara toy .a, ft
A as, r a A'aaivub I
LOST AND FOUND
K'onllmind )
I .ohT -t nl Hi, ulu-iilici il. lMit:n rewnrtl. an
awma to naina nf Hh-p. b'lnil'T call nim
la a ',.'...1
MEDICAL
THF.K m1lral anil ur1cal treatment kt
Cralahton Maillcal cnllraa. 14th and Davan
i..il hla ; apci lal atl.-ntlon alil to conflnr
mmt caaa: all treatmant auprvlar by
rilli-(a profaaaor. t'hnn Duuglaa Ilk.".
Calla anawrrad day and nlnht.
liAZI.U liKAF ril.B f)NK8-Bat rm
1y for Itililna, hlrrdlna or protudlng
J'lt.KH, two pnatpnld, aamplaa fraa. thr
man A Mri'minHJ I'rnjr i'o, Omaha,.
MONEY TO LOAN
VAI.AItV AMI Cli Al kvll.4,
frjSftHtMSUMftltMtMHW'flt'WJOmtMtfmtl
! N0T1CK TO TI1K PUBLIC
t NKW I'll, 110 t "UO. NEW PLANS. I
I Thla la a new firm, oritanlrad by the
LKAUlNtl Ht'HINICBS MEN OF I
t OMAHA TO LOAN I
to any tinnoat irrann owning HOUSE- I
11111.11 WWIIl'IV rini'n, civ:., vfi
I hulillng a aalarlrd pimltlun. at tha t
I tate of HKIt t'KNT I'KK YKAK. t
t Jl'RT THINK. YOU PAY I
io Intereat on HO for ona year. t
II Ml Inleieat on t-i for ona year. I
HUM Inlereal nn for ona yaar. f
I At. I, oTHkn HI M8 IN PHOPOHTIOSI. I
KA8Y MONTHLY t'AYMLNlM.
i Heaaonulile Appralaement Chargea. I
I IN I'KI'KN I ilCNT LOAN COM HA NT. t
JiOOM M. WlTHNKI.t. BLUO.. I
I N K. Cor IMh and Harnev. f
UtiwwumtjmJtMwtwmtMmtuiuMiJtiJSM
DO YOU NEED MCNEYt
Wa will loan you money on your furnt
tnra, piano. Ilva atoi-k or any other ae
curtly at LOW tCK KATES THAN OTHERS
Al'VKHTtSK. Cotirteuua treatment and
atrlt'l privacy. Call or phona and convince
youraelf
NEBRASKA LOAN CO..
D. tnd. A1361 tX Baa Bld(.
HKAlT MONEY, 10 CP, Ql lCKI.T.
Coiillvintlal. iHvurtfM.ua. enuarr. doal. Low
eat rate l.at'lteet Hehatea. No adkanca
fee or A PHI! A IS AL I'HAIUit'.S.
Onutlia Mortpngo lxau Co.,
Koom Ilfc, SevHind Floor
Hoard of Trade Huildtng.
Tel. ioii(laa tnd. A-ltKl. Call or write.
Loana inavla In Henaon. Florence and
Council Hluffa.
We Do What a Bank Won't Do.
Wa make loan an furniture, pianoa and
taama. In any aitwuit frvtw 6 to K for
aoy kanttb of tl nia up to ona year anal al
low vu to ta.v it back in amall weekly or
monthly paymanta.
STATE M0KT13AGE LOAN CO
Boom U, Artlngtoa Rlk... kluyt Dodga.
rboaw: luiaa J-. lad. A-Sao.
MONEY
TO LOAN. Coma to
and let ua asytaln
our low rataa. Ka
Uabia Crevltt Cav.
M rail tUova.
Tot. ioutaa lau. A-ltu.
kONKI LOANtn KALJkfttei PKOPUa
XOktk.N Kaltvi'lNU HOCCS AND
VTtiKKA wrttkkul aauurttr; etaay payyawaaia,
Vltv la 44 pruav-i vi aitkea. Talotaa. A44ai
fan New Oaoafea NaUooaf Uoikk Hld.
DLUtOND LOANS AT 5
Wa a FLATAU,?.R JSS
PKlVATb) party wil Ka hoeerabia aai
arlwt paop'e email even on trietr pU
ttvia, fcnkic(t tuatboda. towt ralea; tuoca
O-aJa MV.ickiy and ePvlntiatly : ptvnwu
artat4vl aa iliW A.idraa CJk i-
klOViNQ SlUrtAub CLEANING
KXPKCivjOIEN 9 PEiJVCRT CO-Ma.
i4. fuxculur payckusx. r.xv'rvof alux aa.
Cliy eif-s-a, U 8. l.Aa. litauaj. ii. tail ii-iJL
OUAKA VAN STORAGE COv ciaauwi
your .ryKe vha yuor Vwri. alactrtc aiu.ua
OFFERED FOR RENT
aural aai A atweaata.
TKS tSVINCS, CVt L4awoct! atraaA
THI BACHi-OH, ATiartv.ia'k rta
Sta 4, (JO Ivy HU. W W tA
IN PHI V AT IB ttyjoxly. raum aaa aynt.
kufria coua.'na1. tkvm wymurta, an hial
lovatiiyn . rMa rtiuna,. wttina C Dia
mt walk ul Iuaiix444) dlaxnua, 113 bta,
KvNXkt aa boordi ra irrtvat tajnllj for
i araLl4n4a alii ua aoffiujiad. Caul WaOatav
j AtTKAiTtvi rrvoe rouin wua iayrw at
! cu.a. va-k na d'acaymt. Buoay aaiaioa
bnuoo I wi iia Uotl.
I frttXTtt nwtl4i-i firolt4vl rwtm and
' ttu4.t. ak;i) vtistaae (rvm axnuuai,
Ikaat ut ft-ima waiua Ut aV AUk A Cai.
j ITouav aVX
flM !kvr rwnt aultabiay flue two. taut
Caoa, L uu4' OT.
i tlOASU and rwutn tur Iwu. da aar Utt4k
I Xjw v'w bt.
CLa.ii It! lu, I iraa kiuuaa irum truatuCua.
tvau atvain ri ttw iHl rvtiin.4 W"i raiw iuaii
tur t'Mur man, tu B4T waaay. L"1U v.'llit:aavy -St.
yi.iH KJC.NT-N'oo njoma, aaw fjuc, (irud
BtVt KJtN'P -Two auutn frvint ruuma,
eia.-n (luawl Jwwraliw C'.r tnra aqnwa
mon. tfuawl 't jHiit. Alt' Haymay Si.
yi.'rt Kjt.N'l mim.y firnnmt rwuin. auuui
a.,111., Ouaj-n. xs (.'uuat'itA.
S'l.'K KJO'C-CaaraSia puuin ftjr twa, ojus
'.)I4 Duarn, 2 biuwnartl u
r"K n:l.NT-.tiiltirT no"y fttmianad
rwwiiia. at-fud OuatvI. S, !Btr St.
, 1
tc.H. KJSNT-Aoa1 i firniMnad ruuma
I,.,.,.- uuuk iia. ask Aaoator St. -
)
4 'STtL'-A i!wupi4 P Dui-'laaw, jnvaia i
fftimly. W0. HATf. - '
"KwD our ad fin 1rt fJia !Jo. It la 3yiriai ua It la Ur-aa
im ovnmil'rJiai 0 ttumuwna.
"!t puia ua 'a tuucO wttT tiuattiftna mmi wiry 'taa DusltiHita jtlniA
"t'ht Bw itutm t.tia worn,"
cc.H.MjactAi. PH.OToi.axps:T STcrrt'X
3Jd 3oauiii iuiro
This ad has run a month under
announcements at thr rate of $1.50
ii Itnc per month. It is the same
storv with all of thecL.
OFFERED FOR RENT
' Hoard ana Haamal'aatlaart.
ItooM and hoard for couple of a-entla-men.
;:tii ,. ;.)( m.
VKRV nlco front room Ami alcove, walk
ItiK diHtanic, nood board. I'ouRlai 536.
ST. JAMKS lit S, Smh7.T"frr.,
ha Hi. Am. II.:., up; wkly; Jo up; rocal. lie.
m-nlaltril llumn..
Nlra anuth. alngla room, furnlahad. ttJI
Duuglaa 8t.
PKAUTIFCLLY furniahed room In new
b,rlc.k .'"iV ,31 bi?ck ,Mt of Ho' n"j
2"Viric J)Kht"- Mr, Eon. Tyler UO. si
t. 111 n ISt,
WALKING diNtanre; warm. wsl!-fm.
nlahed ronma In private homo. All modem
rjonvrnlonof.ii. on N. Mh fct. car Una. W
N. .inn. Urn nvi.
HKArTlKI't.LY furnished room In brand
new rmt. with housekeeping, nrlvllaaea.
t'hone Tylor liX. .
xVVn, hl'blted r0m Tcl' W,b,tler ''
TOH RENT-Two nlcaly f jrniahad rooraa.
all 8 I2d 6C
PliKASANT. warm front room: orlvata
borne; fine location, on car Una; eaay walk
ing dlatance; modern; flna for ona centl.
man. u N. 2itt. "
BTR1CTLT modern rooms, walking die-
Un?.- a 4,h Av- P 44 and
up. i el. Inn. A
ROME nice, waTrn, cloaa In rooma. da-
jiPn m'h. yUI" m'"' or B'"1 wiU-
KURN1SHK1) rooma.' Wl .North lsth.
LAHGK koulh front loom, viilh board for
two gentlemen; private home. leeway
CONOENIAL lady of aettlod aje aharw
ulta of rooma yvlth me. Ketrencaa Twl
changed. Call M bouth 37th. Bt.
AN aletant laraa front roomi fma fur.
Oliura; airlcily mudam. U is. Ann: m
aign on houaa. .
TWO large rooma aultabla for four; board
If dealred. Hi No. iih bL W
PLEASANT modern rooma. XlJ N. Stth St.
EUY dealrabla rooma, continuoua hot
and cold water; Va bloc from two Xav
Imea. Sill ctiiwl avanua. .
1M1H SL Mary-a eecond floor: trlotlr
flrai claaa furniahad rooma; modarn and
ateganily furniahad; for gentlemen onjy. ,
CLOSE In. large, warm, front room :
mooarn. reaaonable. Lm UodgA , .'
A bit ALL dealrabla room for young lad
ON THE StlKJCMAN AVE, car iBCj two
ery dealrabla modern rooma. Continuoua
hot and cold water; in private noma. Una
N. lTlh St. Webater
UEdlRAHLA; wotara mora; Drtvata
family, gvnd locailou. All N. Aiat Ave.
WALKIMl I'lSrANCt-Taa deaMrl
abla houaeaeeping ruorua. Alao acnaa Ttr
OIC4 aieping roouva. iX4 YV ebauar.
STRICTLY modarn tumielkvd roam- rwa
tlauian only; ba.l bloc, trooa mwi1'
iju N. KiA tkoua aa aiv awtu44y.
8TR1CTLT modern room In private fan
Uy; no olbar rc-oruera. Pnuna Harney s.
A' FRY dealrabla large froni room, e ilt
abla for two. ivn tf. jylQ aa
STR1CTLT mvyoerm room; wmikJcc
tanca. hauaakML.vna Dm i,u . t - . . .
o -Ml Ava. wa.
TSWEY uro(saya Hotel. Uia A raroaav
PlKMaKCD, at wain faeoted-roora. mr.
vaia lanuiy. fur aenilamaa. aa,m, I
Iac4. aval A lack b.
W ANTf: ry Ky kvl. .
bl. ilary a. ' ' "
A1XHJ.E IN. two aawlr ftnOM Tfmi
routna). rtrtuaco aat. a.'k N. rta 8 ,
aiitv Pftoeo Dougla tmL
ON E Arj fraae rouas. atrtt!- ntdars
fa pnvt faim.y: BcaaAtaaA tf aVaairA
'Faoao Lsni4t
'44 al4T.
rCKtSHEl rusm. to prtvt f,im:y
btiavrvt tt ilaaiaii, guud Irnaum; acrun.y
aauuara. Aoona Kail ,'oUra.
Tv warm, Sdfloov. auutft raumo,
aluaia turu.4ua4 ajlvl al avavA tarn, aU
nuuvra, wr 4 iavu4 uc (WLaiuall, H i an
CLAKJffi uv two lavrw front rwnn, dair-"
49. tjc a yiinit nan. e.acixix 4411,4.
avri..tiy mialijra, rtauaj.a utui aurs
AwikCM If vlnau'WO.
LARvJit. anjii4ra, aoucil frint r'lum . prV
co tamiiy. u .n. jrta er. fliuno kVbA
LAROifi trunt purlur. mealy fira:ttQ4ii.
iawna e-'jot pium aiu iluo uuji4 tnr
tw.y or uiui A m 1 - rwrna f.j kucy
muUwra. an N a, iJu.
TWO uargv nicei tmn44a rooma, 4.1
mu'W a, vwa 'numiii.'w. v. no Duma, tpqia
Mil ai . on un siuuaiiia t .r tiaur gnc
aiao. 44. No. M. Luuajuaa) tkiX -
LAK'.Jifj Crunc puruip. nmaly Piruiallad.
a.au uLaac ruumav ia v. i.i jra,ia.
LN N ! W numa, atrtct v umWurn ranm,
iI)hii( 041:1. aimiiric 114 'ic LJ. A mux
.l ttjj-ntiy jkl
CLutjJ lu ruuma airurruy muttorw,
Cuiuji Aaa. tuua:aa awa.
LAHOS, warm mine rm. la arioao
auniM, uaairwuin Cur 1 atntrrjy mudan.
s.ii:n4 uiniaiii. ua jata 4C. aw un Aaa
N. M. twvt LvA
Rt.ii.'kVt 4uita.)i t ir two ynuiaj ttuv wta
ur oiwiuul uvia.-L ua u joa as 4muauaak
-'r':S inn trunt mom wita anAnt lay
nnvi4 Utuiily numa viuurtlna aaa frm
luviiuun, aij'iiMiy fnnumit i'liuno vWo, iC",ii,
T- IZ 7
LA audi frint. room. Au rna.lw noma
at tay '" yi. iva.o amna ivruui