Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, September 30, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    The Omaha Dai
Bee
Nw "Phon Numixr
An PiMnwuiM
OMAHA DIE
TYLER lOOO
T7t rClICAST.
Fur lwi
tm.
LY
WTVi.T r
COPY TV.O CUNTS.
)
f
4
9
g w aa rjr
t I -vw'i
- 1. in 1vt ' - -
r7!
'1
t
YuL. XL NO.
OiLAllA. FRIDAY, ilOSNlNG, EFTEllBE-.
I'JI " TWELVE PAG.
MONSTER CROWDS Charges Against MCRPHT TO NAME
ATTEND CARNIVAL Governor Haskell MAN TOR DEMOS
Are Dismissed
Far from Madding Crowd
:xrs cr Kr nr. iatt.
Gflimuaeat -r.s.gCT tA2 "Caisr
- -ie3i Don .7 Co art
it C-st -Lus Cue.
7nrTy Leader f Srv Tr S.Iis
ceier Can r n w-
tf Ej Ei. '
F. 1 T" ""- " - - J ....
' i- :T
7
A band 13. to
tf 2flT
I-
, a; rKvn Bi ct caswe oa 1 A
soddon. and water wiea t r uem
a no d La.ai aai r trie iml'i Viaia -d
v : ;:T T 71 tw s ta c-m , a wjd a- isum r.lTTS IT C-JLU P; : ATTr"
aaaa - out a tear Wiim H aaa i ar ay of ,
- . its e ij'f rta.iqt t
"Citi A tie laaa. - lal Joy. ' -l'or ar CaaTdtim Say ia Sescoa BTrt .
Crrrt ta Oriv..,.- ; ani br r?r. jury -ta -ao- Jurer.
tlr if
7?. (
iBROOKIXSLOWEES
! DISTANCERECORD
wcHat True fsr Laiynt C-
i
' T ATT5 rD SICTS CJ 132 T2I?
1
lM Hvkl mmA CtTT
TarV WUmmm. Om'H u1 Irtt
I
gi.r. ftf ta mm f pmevt Ramd
vrmr ta natrr Buy cur id to tvsout
k:o. Ti n 1 i i f ti dsn
iad Hr r l lt 1
W. r-et-.-!? ------t - ' itl T" " 4-q n94 fXHifLU, N T, -T?
T I T AC ifnMm jtti- . r-T . . . ,
ata . vTffrcn KUEKWi TTTHcrj i g II .'to i
t gr-wjr i -.oi j n i ssrviMtl tts p-rca f Jp -Cam ,
liat h, wstca m May. a. . p.-sr. wcpT e 1 ai-!
A. B. uo. aswaa. nmnrii it at- ca ai nrxnt wu ea ai i
mmt i-mi. aauf aa ta rl - " suxrr . aea r oi if caaati-
-prar. ' 1 a i 9ira In bbc af teas aad anf a 5arf! w d M n-
ta rilaci t ate St ta fi imrcl r- d taa.
4 a acts aBn.":M berar t acazso Tia al cf Jtj Parte- w ta t'
if iait as t! fc- crari. Ti un of a my jobb uc aahl c aui,
-raasc tr-f,j t aaurf a t eaaa : ta a nai arrauraBieav af oo-3
aoiia ii jaai . dirraam ax ta 9 a an acua ra- '
Juts aal oreait mr: rf ter-lay.
; BrtM' mini Yr4 .
f locaadnragt sx.-rx . t err of W -n a
;ra mm aa m xaa aoo .-ma
T;rLT aiaUtt taaa an p- ma t
Earfy o taw a- tie r - of aTrar
Mea aMt m nnai anaai i
tatrani w a ail 4 r nai tiKtaaaals
n t ffo s iota a ; arwi
ya ay f t t f f. ii'Mn ' af ta
jiwjj J J amawau al yc Dm aa a a-
pnriM to art orrr-
t3M SL.- W
ta a
gT" tuo TVta
raa lauj C ef Btmn tenia y
itarad si ta cut- .
aouns
s . czaica n:iw ay. 12 ma I ' ff
. n lmc ita dm mum af
rta !ua a -a ar a. ant a aa ao a-er
teat a Mrac r? T.eil of cuLtaa
for ta aca af ticact. ao oo af us
maary . jt., IUwtc yat ka can-!
Vaurl cuur 9 aiuau: rn taa kaada
tarn rtva: a a taC Mwwt a aikeej n
cji uraa af aavl aw aa aa fl nr1
w e fs ca tSM fel ai tae craa of
"Rate Heanncr in
1
i
a BtB r a eoa-t
VYia II it
' 1 " . T- 1 nr-i. Canaa W. iiirjy af X at ia ay
VatlllCaCTO at t - Fl Cl a am non to anrjiTta;a t .
. asucrcc t eog-g.ag ac uaaavr. ,
" ; Upoc Mr Jaa ?try aa af t aa-
--1 ComX-.m;., li. - . taa op-
ia-JUt w arr co3 af tae scjm i -ui a acttt 31
w 11 in ! .LjutHH mi maw aa a
bavi-n. ascarad M nam aaa anarr-toa a 1
. . . ... . . CHTTAtTO. 9m. a Ta 7i--
3 ca m Maan ai soera a ta " - -
aa a
lfli5i?!e7v--
--rJi.iWvy. .iifTr .i-
..' ' " t a i a. . - s . y 1 .1- -ir i 2-
111 Iird t Desceai X-- Jrj
T.-gte ' Seed.
iizatzs risr ixirr 3 i
"TuacT Aixi a ??s ij r Et
i
inrriamrt t
i
fair A va-iy.vr;wf
Tias ar
ut mnini'fiin
ma.
au0 cy of tae ha. m a um Owe car.
trot Xaan a bra Taat a:at
w Ci. Taara -aa la it a a-auoa af ' Tmim mar-a r-aa tom-
. . . .. , . . ; au m Camam a(n '.tana:
! U4L w V ; . . . aot o of ta. T-n-. -. ,-
--a -a-M to aar-i aav a ua fea-"! ! J P-an ta aaa it. Wr
aca a af taa t aj te r itn . na u a arc aoepaxv aa
. wi i-ft . ta ,!, - i opacaut ftiilntiTw ackaa--
t- ja ut a ra. tsay Dora
kju-ip m um avaaiac tarn aomCaca aac
aaa aaarm. Tannaaiwta af aaa af taa ata .
af aaaim 8 ;xtr lata nmr nwnl ai ;
artta taanw
aucac vaa aiarlbail by asera.
. JFQII&5 DEIECITES TALE 'Curb Brokers i "THIS b LCSIIEK
' Charged With
J ISllSUSe of Mails I Tis Sueei ta
' 5SIT TTED, C. . a A a -r
wtr 3 xiaa a-L5'i-i aC-'r a m
j fair a rands at a au. todar m a
aoxt ra-j" xaatn cnat of Cateatv art
, ! ruf as.4 tua W-f4t """ ta
f -3u. ar!ta t i sen Km. Taaqf wtp- iiti
" an. iafttr mnlaa gj inn Ctucaart. a.
U .. and at iastc;. r.'. -'Hi
ani-s Tr-rrr. Ortrt ac 2 s. aa. Tat nt
; stao was t ' watt, at! a.Kl a wittM. taa
t rnai ra aajca rwaaw a aad Tmi iisi Sua
' oirma aaut trutn aad U ur ftvcaoaa
, act.
' Sri Mtaraa m aia tou ai bn Ma ta Ar
caa 'mmu; stas- eoe:aid f r"rt r-wirt.
aad a a w-- ta CjLM p aa afa 1
Irr tJ Taieaaxi Ecearv-iuraul. waica eoa
, irred ta a-nint.
; la i;a pi on ar awrr tiM axaa airauL
' ttm u B tvrvd to atar at ta t ma. a
j Sw m ri tia aar- Ta m . tratkmsca
: and nwissta naxsait Scam xamr
I snopa aa-1 ant aad f d aaaifioaa- ta av
' u: aa ae itua taoaett ha a: en. -;
ranaa.
' Aj Etohcm a wet ant af taa rnd ai
i Mt. P". aaa-:. m af ta da. I ntKwrrvd
i t.-u ci wiu& bo rails at "--it Bd
i i btir araar. ac ica a Bair mtcx aa4
; was wtmcobI af Br oars a. aot kaavat
af taa acc ldosc raao ta a aatt of laj
VT fM ajxf bM ittaar V rj-f p
; a y ta a, airasaj taa C ota C -1
ii rapuu ; tra far bantad.
Yrir-aer cf 7s
Xea S Aiires-
tacxr aa. asaai
aeM af ta m atac.
aaiwBuuiw a- aaaia ninii a a -
1 , . . ad wan t ifcanara- na tat w -
d M aC ttta aiaaaa 'Ta ' - BKaaaaai parBeax?7 Wfimwil ' aw
JM ao-irtania ar . . T- . " ' Hat taw awsrar-l to a aaaai
w t j 1 a u at- ua araauaa.
- i In an ara-iaiiua aa aoa tt a ad aaa , . .
aa &w a. . .. ; . Ta taaa. af ? a aa n aa- '
. , . ara td b araou. aw m J acxrl asd
taa i lam im r. fam-a Paaaaoty. ara ooaa fc T (
' Tis waa ta aurnnit ttCM Cia a
t a . tcsB ti : v -ic v m i ten car m ta a cacr raea. act-
aorr W. T. Bsr b aula ra irat. at
t ttsntrt ta cafe: taa asn a a . had ta tv
! . liiiai ' i hi mi m wut 1
Tari. Waft-wyna a- t i- t-m c . a mad taa
C-Ua lia.aii.a l-w-rt ! . -p.. : Pw-oww-.t-n-w TaBa. f 3 aa at r a. ax.. aas at
-L7S ,iln8, -f, . t--n H nn rmal j aoon. 1m a-ana-v p d C ran m
,.. j 2 atari i. OotaB. Taw etaai. u af Cm
lnit a fteas v ft "34aa aainma
t C aaa a. ' 9 t a SP -a rnuaa. aa Kaa ar 3i- ai
Kn dvit waa a iiip barwaea taa
s i ' t at? a aad r Taaura ua aa- "
cw a. t a t3n anactr acu ta. Taa aptel-'
an cf tam two arc saaaa aa a ao
tacry lo -ia rmrrif t ta 17 aara ;rrac-
taa ara taa aauy twa, i arm m to ba
ana a w flwaawaa. aw tar aa a a ao
mmmn rd taw arna of utimn caaa "tn
a 1 aoc but . ou as to ba aurw ta t au-
OolL, r taiiaud C ik. bat tr pr!sa tut
1 mill 1 ma ai today. ,
fraa c rxzaa mm ma aitippwd otta .' l.
nwd Bal but a jrctca ta
ta -aiaimtf ac Aa rw,nrt a "Li . ha
a, M aad is ba a ajr wt
t . aa X CS. tpt. l ia 1 of t !
2w?ar-u9rc. of joa a at wn today 1 ad '
. taw Cjn tf B. f &c.a-fn9 aad co ipaay '
. a ViVw r Tora CSTy. s Mrs t. aaau. aad taa ;
ut a'. r r Sect. i t B c aracsas of ua tn- 2r 3 aoanta . Pi
y m ' ac an of w reaefca o ib-euk asnr Pijdwpni. Ciirifi. LL a:
asud ia atfn aawf, ti . a d ct snaiary pu ir ta mad on ; ;srat cnarui if is-- - aca c lit.
rata of taa-r r-ta irwo aulas pr bour. ma
, . . ' ft" 1 1 as it-".ci.O fa. arltna; taw-
i HL J. C Br acaM aaa of t m wx caao- f -a ----, f-,
i M u taa . Low rvBl! Br-ww- t,, If f a-t-on-a
! ba-na: c a. j-- . ft- w. r -" -
- . 1 irsin&iiws cr u "art
a a taa aa af taa nuu ea a iatua tm oj mia.ur iaji is a -fa . apirt ' ta tie 3 u .ieft- . " . " , ' sad.
it aCi an IB sa tarn bo on aad St m 9m- -jumu arr art -adsr att J - 1 TOa Srt 3. ?-.- ofT era mjjT " " Taa tr fl ar end on t!B sarra
a to taa: taw out 'r . i rrr will -r-r r - 9ki .asa o .rauia 1 tL aftm loon -tyu -.adod !ioi Et oTtrer o ... ... u irrH. uw 1 atr arsr- m .
- , , . - ' - . r5-. t . .3 tta virtwd ITT" m rs p or. -
at taa rw. -.--... -- " our taaaa 3aa-io. )tu r-aat-u a a. t w uroaa aa a- d. F arnx at .a. cjj a r m. on ad tu uh a naui aptMa. to M ta
wa x. taw sru5 a w taa ao ao or vaa ad- Tim faa tt tin mr m tin, t ..!-. 1 1 i -. coa- Br acre aad s d a- au ao m a " ! -. - irm r-v,,m -
t seed jo eea w
botes et r tari aaari aai- i-ri ta J t ' r wradir a or . 2r .. itkut a t. ajnotia; um aa a. r
waa aa-i 13 n j cur rr Mr. ' J1.iLJ. w ao i tjci t i a taa raau- scse-Aei aead of tJi I a. Tie jrs auso
wan a i tn hat ta ausrt of Jl.eb 3. ; , euoea irw ca a.i a rr --- w re en away ut a a . waaa.
Para r . W"ra P. Sbootsj u. . TVuni 1 J ; at ;y lor pnarev.zmz.aa w to in- 1 unt u oi tJ-e tea a was s a.-a t.
Oao raa aad taa tsracca ef tr.o S w T , aaarrrm. 1
a-tocrai -far-a-atad t aaca ana as 1 ta--at tar. tats awj-arur t too for-! "T" f D 0 1-
J31 nee oraaa . O irn on. Xoos ai aetaa, ! ; se-,ai a: was u ire ase. j A CI1 -1CI1 X JICtiK
1 .wriw.-. w v mmlm itmeto 00 1 aa .ss , - . . t ,
Tur &-U. t jail at uauas
. pr-ea esita t a tt iipst f se-i-
y aaa aa aaa A4 tea a. j .. aawsia and rv.w a: c -
m3 r-'- Virt Precirlf-nt
Manaaa a of taa acract: aa aad aaa- f 1 .
co 1 ista-raa ara imni wsr ptsoa of ncrman vontent
taa as 4aMCi aad ad u 1 n uooa af '
ctj of. ( :nar taat taw ; " "
-. .r. . . . . .. . . . atve ewi oum sua ax esa Meet af t 0 ausra-
art ae toe . ta aa-aut and. . -.' Tj-a j ket A 1 STI faii
i tw Ssairm- a wrr t lh n m..
smnoa Mar af ut ica af taw af ' AH 32 1 SATC TSCt X3L1-
a ir ha i an Taa fi'nrr rm of S kapaM una praaaaw d ooa .tw a m uar 001 ncrr
T.. --r ,.I ts k, r f i " ta art-; tr-e -taat caa-, ,, ibt- naa e-Jd
-ara rw, u . brf--. d ; meA. X T. f- 3-V. Pr-aa-i - ! a-" rT T o r ror -
tr.. . dy ox l-aa Ca-. Ja .---a of ia. ty at h-oou "J r 3,1 ' "4,7 f " r ; Mi-
a ae
1 aa Jt li?r f.UK-;. aad I j-r ded to
Tixe Tie Ar is l Irop
frvn. w r.
Tex.. S-rt. ' -lrt otuw-
. 1' M" h. . .f faw 11 wi ...;f rn ri mi m
i of M -r-rr iar Loo 0"X-C: Br-wao m" --- -
. -2r--- d a.--d taw wit- 'nior' Jta ta taw yaaaaj
i am ---- m i ta t wt o-a , CIue- a-wspa- a wao aa p
I a oocna; f-- or--r- ! V dT baf-. ta w. taw
! -I .-ad t t I taoiurtt jv a t iii i '"ZL W ri 3
1 tow J-rr Ij-a- wjid Mm. ta- ar MT ' am I
i b-r-.- i'rTT n,w-. - " a- aad - baoa - to taara
tuid ma tat maay -1" dnort-ai wwro w 13 " 1 J-- aaoa
; cr to wot ior o-tBr aad taat it ' --.w-, r-
t au act am rt mo. I ta-k-! ti K-r- no- J --aawrta t Waa aa.
Aaed aeat mo f cat bw oaad
2y . was aotaina; o ry atastaat as;
f an at.'-olll ' ta f a a. It uioi iy to tn acw awrt -
j Tr: 9 Ad f st to St outs asua -aad taar a aoovt taa otr dtrtat oca
1 ac tao hi na. af Br a aad rcas tram, a bra. t tu ea I kaww I
'. 1 r a I sat - . 1 at o Ir.
..ixiid a turn Now Yarx or on of za-
f ecpra oae , .
a a c 1 !. i u- - ' j jrw 1. -. . iw .
-r n ta w laad tn ; aa pt Jr ooar aad tur ifc, aaoc ocut r- , ; .-- . isawn b aa wia
in Uka af Aa-aar-a a -om at iwrd ta -- an naanona , tal . , ! -Taa raa aaa -a
r . - - -- w - . i-.i - - w. a o taa o er atacw tt nai a 110 aaaora aa m
. j ui rr--l n rax . o i - i .-mnr sd oxa a aaa 111 t-f- , . -.., ' -. -u Axrr. ia aI " aornulo "a
or 1 carr d aanvr tw ta n-. usn I art tCerrmi taw aaa-ty piaaa. eav waa i . H .-. w-, r - wJ" I ara aaai r u Aaa-
: so a of Mr Eea-rt. .- at W "a"
wo aro T a. tiasaiiacr ta 1 1
of jar cutrcrw
- ...i owtorafis af t J u H ,.. ar . ehear a i awiniuo u na
i-a a bo aer.- ua a au n tno a d aa -Taw tr.e et 1 1 ia tewat on sr u. Of ortsa -O taa strw of a- a raar : r- eo pni rec:
wa wh. ca uwriixi Bu a ua cu -.- tan waa aa . ti dam- 'im t"i mshnmi Ti in . . bo a-o .
acs ovo r ruoa waa iaaews a. awea aapaa icaa rVrt-nt tia -or " "
It waa atM af taw t oar fjf!ta I
toy wui jx tor ten coanry 3 m aonen l i "I B rao ac is J) . 3 " - . - r
. m -r-r ,r -ut Buowao aaodod a -S of --,- ad - -. -wae-. I waa
1 i-f t 1 . rfjM : wiira f oraa XI Orf. T nerf 1
. , , , mw-i m ! a a Sat . 4xnat ta mm B CO rt. o ho k!Mt rr m t ao-wra.
m oaawctad if troy arc ff u. Tao j a Bro aa aaud. Tata o raer aioaoy " -" r . ..
pm a aa?crr of wom are aera. ' u-aa aud tiat ac Jut- 9- wnt to Tr m "- 09
9 www i 12-:r .-. a mtits sr iius i:. ou 1 ajra lb aad waa ajn -m mm r R j-
n i aus a tppod ata a a isa 13 a aewrt . w. id aaa. wao. B-a-
-34 r a
ara Bro-L of earn, aad
jat otot -JVifw aad aantjoarwi.
aieor aa.cL was atrrma; fjr B wa l"a-
1 -t nT-a 1 j aer ac aad tl r t la i4 m 1 a aaa
aaxt ta 1 waa iua arar
.1 t,r CCU BiTEHF EITERS CAPTURED
tao Ja ea 1
. was asa-ain ooca s?o I aad wir-a a
w .0. bat I S 1 anod Bar taw
u ..na a. r an 'a la af . ai au TH- srre. I iw- tea T. I foor of a oeat -J a
n... - - - -. 1 . a ian 1 nn w-. --.- -srf 2 orr:t u '-1 .
tata onn it as; by tao E toalya t . w P" imoce wo t. -
i wai en it a?pa.-ed 1: ta emuat waa J nr
t . n o tn J h- i , ' aio moat eara- axMrieeaa
. ; . beaa J t-.n-. 1 jt w- -.-..- - - w rr . . -net ,
i - 1 . w .xarat ao aaowad :a uti 1 as. Ton . Wu iwoot-od to Cef
a ..i I . 1 ; ..., t-asa: aai oti-y 33 - -sjo bwh - ox m r 4 ax . - ho-
.UtJLi.li 1L V U1L ' natr-ai .-ia -.natDa ataxo aannat- . m Ta eorlvy -rfcora. oo at tie- a io-yar-id bor
nm aa- ora-r loarat -
tata r.at aw. if
ar. r -
f-4'ir was
- imoni ly a.4t uf yartr lay a crjii
la- taa a --: w-t- aa tao arec
t . i ii 1 11 . aad man on -
1 oar ar uua yoar bafoa
ac waa.
w 1 ac."
r ai it. LauU. a-nir tam o-a aro- ; " " -
, aoaoa -aoaarl. Iaa and J-a- C- ; t3S """ I -
-. Flap bxart
i SEARCH FCn CHJXLEH ' --- --.?-
China Ripe for
PROPERTY IS YAJN
3tS-y.
o aaa aood ! u aad af t ta
wo t ar taa becta lax of aeac ta aaa t a
i.-wr : -aW ra aoo ? :-. CT II 5dd t8 Pt S?rk
a t rn au ora aa auo -aa: a ttljrz ta vu- '
f - mo a.-iit .or at uro ' (uoty aad fi' X f S X 1 l
, 7- Ti a ca aot are atcaed sa J r"..
aar aa; tl mm e tjwoaa aad b t naay
s it are t-io I lie a -itsa of w H a- j
i anA -- a -. .-,---a at -i.-- wx 5aZSOTC,X. awjw.
so Ho aa.-nad .toa B. Paraa r aa
iovj .- aa aad J uro F rar i
snaat ta e ea a. -a; ta lao 1 10
it t o co aa; - -i a
r a c ow of a jcaa-ad a -, t iaa
-de r raor a irnwl 1. a totter ai
c an Ca.onoi Ti nan 1 .t a a ! J at
t o 9txtcaa caattsa on at - -ya
Tsat eoc -esr-g - bo aad. -- awl
wtay aad afnaailay . ,
l mii-tiiia Ho ift
rii ml wise ui t cauty. at d m t
ry Whorl rtm aa la ata mar-itM aad aoot away Baa a mmatmt
ai ai Iaa Cmmmm ata 1 ta te amm at taa Tt rarriM
, af tao att ijita.
1 . n-i i t be- tn atti r
. , ... tot aa our ota it to yrtir ir-r - a- 0 -
rr n - . icnr . 7 w waa nuif a 1
- . am- ta n or a r!ar3t. IB on af
P '0-. PTT - Mb J w vu V Ol HI I , I M III I
aoa aaa pr-m-ae aa ' " . " .".. r . r ra a-awl wrzz
f i dj-ca a aaat. aaa
1 . ... a tills tiat -ia H -n G t i. ea -carrier"
"t- aa -oca.w a -'rrr-x-- . "Gaaad aya. Mr 'Wnsrit- I -
ac aay a-oda and r-a so a (Cr.i aa ao.il
tow arht ft 1 aeor tac as E-jit 1 . tv
mw -od f aa ajancaa Tn,i a a 1
ta
aa -;.T of ai oia ora-acixa:
at 1
rnaat: i tao aroct t at a cmjr alia -iua oxiarct
1 ustw tjm sand 9 of a aw on. I: aaaaeri
( tr raw a-iTiit of iaa Iei-ra. of
r a i. . -r. 1. Ln u .1
1 . .
ca Eaas. .
,.t w . .:.-. r- 1 -- - - - :" J oooT- fj aa ao- tor taa So t-R -.as
1 a.raa-y m 1 , . ' C aa.er. taa a .anon-ff of Ln Ci-.i- . r u- i. .
, . so w. 3 ie rr r uj js f tao aaa nev -
tao u- - .. . 1 tic a at a jatizmnx s roct --w -.1 ,.,
- B- -4 ei id. e na or taa -. - --- x-no-- " '
. . ----- - - " 1 una era-- tia urt aor uaaic-.
r - w -')- -uaa tuaar -n oeen au w Ir Catcasj a- .
ar aeo) P-.
at ii
of xae d. sorr-ce of it. . f
- swrua s ta kuw aad
o-aa. .(5M v t a- - c -- , j, ca- 1 aad- ma
ia Tlr-a ; -. Si '. iiairiv m-uM af at-' ai yoara -4
o ir u i -,j-tr -ty 5u ia . -;,. o ai wo w of h-
X.". . - rr r -a ..-v 9i 1 il--- i
tai -ww. taa, raw aaro-r a C-n. 1 ! ' JTbe: '. VISI tOfS Will DC tierC
w ;.-.,' .-ana'i -ai a a- aad oauy a a lirr aaowad ti a : te aaa i ;
..-101 oi. ta arat. him in j st ow .ir -ivw . ru w oawa waa iTaa t
"- ' J "P ? v a ta aauu o ; . : ! I.Xt tl! I
lot cb'j: m aad i on. nc ouauw aad '
:&rxr iir-Lr a oast- t roearw fi
t- jj a a .i - Tao a a o-ou c a t
u. aaaa oowra wai .-a aau axa w ta F-t-
-a aa aad am
i oectaaioa ay ao-aarod t-j a-an- ta t a .ea i r or. Ho was Zyxom ,
rztsr mun cn; and e-m Ksa ca. kK
; raaoUttM m Ibaoi ty Ii
T- w Haadrod aa Fwwry -riw
Cowz.
pwotita
f -..
rat
'tod w tta
ia ! aad ibru.iwi at w.f ,
r- aa aart u: o r C f.y oo-juf; .
t a aar of tao cade a -, wa od
.Minneapolis Pool "Sharks" s
Make Big Killing Here'
o-aai . t . ta-i-o 4 arl ai a eraj r ara sao ef. r r . . .
MX - aa e k d a t at wioaat by ta " aarr aaa r. Taa C a au a w- t
-i I, - . raw ww of -.oaii - a w nort- Tw-aar " aa ty -.ti .
a at vr
aaoavt barrr boaac w-.t.i aaa a t
i jo o--ve-a wort a rtr af Lnaw
a.t 9a l w a aa . wtlo t i -
a 3 f um nnfat
boa a o HaOoo aieaeb-.
T Ve as ijssrsLiy m. tao ana,
C r nl darted . aar ai taw tor-, ' neat loo
aa.X. taw oo ia- r a; : riiiinc ' 9 ri. ta r-naT-aT in
tor bay aad taw atwut . j.ur a aMtoa I u taw a ! boya sjw nj r srot wi
wr- . ii o s . aa t , a w at :a ra aiiawa Ta-n.wy auiw
r- aw f." ao d ta ar. Ia Onu a. aa m oaory otawr ince ef draw tr? nor ia
w - o - tt s na ar a i.ar of waawrta aa aa aaa w ; o aa aad tai
jr-.-a. ia a Us.- B. of akoa a- t rai a ao re. .Moot tomr -ii-aaaaa wrta COT a - wi a Ml j
a- a "aoa af arni . ttrtM aaraaa ' 1 by joartaa; taw paaa Taw Macry af ta --"tfimat -taa rs
-. oo aa Sw-fH a . ac aarur w a as - or ou-c-4 was n rat
aad ai taa aaa. Tm aaw . i bar a taat. ara. a-a afta r a.
a i-i i a rii eaoa aad eite ready : Ian tao a ry taw at ar a r f.i rot a tmii. Tana L a aa r' Hum.
aa a a ntkiataa
n iiai.au. a-oao at '
TiwT ara -gafA mama bow.
H t yii - ?.- o
Now ia is atw to ta of .
Say aere it ii.
H rrT n.r.n:' wali
frer depjt. Nrr irat car
lire.
Yetfir in nr-sidczw c
tiec cr bur-v3 wrctio-.
AM TrLit it Lj -"ort
Tau3r r L ( Taw Be for
t'Q f '" tl' -""
C Tyver 1 aad ?ooi -t f-cd
a eaewrfx! cc-v rj &a B
yaa
Tomr a I be auca 1 yoa
ao-
' ' '--r r.w. 1 n tida aad ai aio: taa r. atf
" r-i t:-. r:j a .es aa ai.r Taa ucrr
...x ,.. a..w--r 0.4 r.
prowtwo or a y-onar aa wno a ! i
1 was Ci sttaa. au c j w
' W aH: TT i rl i3 S r r. r ii
af Br-i-n--i. a a- aw-was -Tou aro on u, -, -. - , T"t at 3a"-- '-t mii-i
cf ri r B-r o-w- . m so , Ca-sr. "Sno Caaa.r owi aot'-aa .a """ ---- Taw
j T.o pac.a-.a .?f W ar-o--. aa. -s ;a. If you oaawrt ta a-r- on . ,. i-iar " T a." t tarty
via
4"atrS 3 I net Vt 1w
Ta . ae raatl oror Po--.jaa!. forty
n a jo;a : s i! tna o v Ha- na to
Ultra 1 r m. . i. i: au r -.
a.'.:.'.tj -.7 xia. tanrr-t i ;Le
ur T -eaor 5rr isa f -.m ta i
i la..-, ac ;r- of rr
French Aviators Coming
With High Power Motors ;:;xHHHC
( Aeot. a Te r-r-ca an sa To ay La .? tr "wd aoc s now B..-t '
era k.as a. iinita -rp ?-r tao sw a air: e w- jrepwrf am tn t'x d rjr !
'. aad C tm nrrzx :-ao uf taej- en rrra. aoc ,"T or-jia; bunt Motan i It
aetra a e tort a.x -".us ui f-riti k ; tx
Otlwa rowbatw aa eaeliad
Moat Talt Taandat Afa
ta ta um r da-roowl nt-jor- 1 ' "
Wlny f.'V. aw&c 3 '.V-j-oon, d at
; T t iDt-r; copcy. fa.oert a baa boon rartir a w ta C1 l a- a-i v s taroatf af arvwra.
G-Hca H Ca si woe it B. a aa- o ace ! aaraa fn- f.er --t m i--' Jail Cxuura . Ca.-f V iVta
ad A taat a- t f Arr woowrvd tu aa t ir u a atiwwd ao Mt uaa; to " " J amvod aa r. l isr a to k Tao
C an w in f fiwa a iari aad aroea - tB ra aa boar :' r-!aio was -aeeav-gd ay Traaan am Taft ta
, t aad tit -f r . a-fim.f m i Tie a a f anna. at ba na taj -w afc inea
; rf a iaa m t . r.nvoa a-arr u baiwiiTia taa mrvmrvy of s
Tb taeai oo-rttad a ataa an of Af '1 f do. Taw a::( ew wt: a wUi bo row wd aio ri i i I
i Lo t-. lac. ll a -. 1 ai .ai ami aoa .- : w enr-iad of tao erra. or:a tsw adran- i Sir is. swvx. 3 Tao wwr- of tao Been
"1 fty" t a a. ow
a ua tac Mo-si, iaa of tao rot nru r - u ata tao aowa a ma -.il n ia rbaao-
or . 0 r
aa a ar. na if a.
,.. ; . - i . 'M : ca-m ra
- - .. j j,, 4 r xa af 1 o cur