Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, July 16, 1910, EDITORIAL, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TirC BEE: OMAHA. SATVKIAT. JTLT 1.
! itrvaT mw Tit caaaait.- Mat
-A TWA U TRt AMAU BU.1
:5ViYtESTCCS 15DEC5D5
Li JxaK-.:i- -t.s Orsra .
Yf irt Ijhx 37-
CIIHA LITE STGCi I1EEEI -
a cevnAa itKtrr.
tw a
7 aa4 Marr I
laj t ajra VTrn oaa Waa
FAtr r-
J
, Cc.t
C-v, -3 rr:j rr
.tar-t ratw arajarr t a " r '
tia-tf-r Jac a n If a
XL, 13 CCO TZZ
C
" I I aaa ia Atrial titHH Umi i
aaa4-t aa I" j j 3-4 jia aa ! "
Jt4vtiw taa - 1 n a a a. aaa I a' . - a-
WMrt Ax Haa
" err
IWIIU Caa lllll nl Tt J
taalT u4 Ulan liln altaattaa Vn T.
K. .Aa a. '-ir
r a
-"
es.
AtI.T
-Ai I OCM A' a.'1. ) Ai aaaa- Ia
1 XI j a a; a ?a a . i. - i: i.ijM
Lr --:- ac J -i-aa '-. A---
it-. i a ar-- a: Jtrjr U. a S '
- . a aca a:-. at A .
- ait ..-. --r aaaa ' a C
aaa.;. a-tt a nc ttr-r ,
- r Ma- '
a iir T- a-raj i a.- -t
A marm a Li iii jim - t2 J"
S nrt a a -. a: t---aL t - Atat .
; ra 4M 1 t ra- aa im Baa r ' .-.-.. ,-. . . c -.
In .-. a rnn. Taxmim - -.-c -. . ar-a -a..ar f tawirr
-
rata
1 tTn.VT Miit tram t- mKXi-m aa ai" :
kkjKt i-'as ar . aiaw-s ata-
r f-M C.'aW rj jia- i ?nr twA. ?-fJV. fcv ti
Tv.2ao ai oam tajax asasttajuA aa ."Ld , cdLz $ ar at. u. 3c3
km J am . araaM rt-
iii aira a am yai wtaai in
an tr a trial i a araaa, M TO
a i imiiihiih taw aii a aal OH
f aa !i-t aw-r
a4 Van! BacVaa A
13 )' n a aa rri; rggjem iijai au: aar
km C vm tijia tain xiaoa a C3aa mti.k
' jsa saecjVL.'r asrr&ar-x ao awr c raM-
j
"-.. la
a a
I" j
v
: n ', '
i: !
ar aatv a ii
t. r-:
J.! mm Ji. 4
"C-a & J
i. d . . . --
S x
tin. aa. &
Ji S
Ha" - 1
lU.w i.A
n --at ax.
r i
n as.afc 9 "
t
s
aiaaap aar iMfcai Aa- Caaaaaaf-
ajawia aaa aata. iHt rihn
aaa Tkaaatav. 1 .lj!1
r - r
ra fa r a
? . f r js aa ai
jap aa ai. ja la
at a - .. jaa m m
as a m .. .. r . i
t 1
a a ...rw ..tat
f a I a ... . .
ym g a ar aa s . m
...jrs a la
ia k... .. a
raa aa rjrt
aa m t m aa . v t
J. jm m at
sua t a a
a aa sr a x .. (
jm a t ,
a. t
i lia naa- c-a a i A. aa-aat
m S-,ak um. Jkr -a I t-ih
an-. t A aa aa-. a.
On. 1 1 1 ta
c.
rua yr. 1114
pmx. wt trr aa -m. lann.
weapa f I in f
wjoav Pvt. ? A 11 aaa
"V. t. Hiw, jar. a.iai ir a.
.-vc. ton Jv. fwai. a. ur
a inaat r aA. - a imiar
Cjl-.. aai ! o;rBa !w.pi i aapri ar:9 T"t u
Wraaa
1-, Kmi, i.4r
Lri T ;n - ;
LCTjca. aK-WKAjr 1 IH Lan
'.T cxa Tu-ji i..a
Hi iia jFrjca Xi iSa
taLax r .. Ik., taarr ovaavtaa a-rr
aXxr. -- L fvr a. W& Av
Ifaur iti i- ja. aac 1" aa
jaa. iac. la 2r. aaiawin 1. . m
rarajv hm ,.arr- He rawa ana& 1-".
tti r-arr-HL la. irrv M.
iiri aa traa Jac 9mrx. jatiavwaa per ajiii .
t kar. bum MK- f. TO, M.
tanlaww i" aw
a-a.'-a a wm ara... Ja. 14
a.r aK jtt.- iiJBt
1j aj-Lj. aauts ual asr-v at n J csaaa far
J Zf 1
a-J '.a-Zjai
? 5K
r
14 j
t-a.wt.
wi'j--ar , aaj aa a crwjri aa C aHI BU-
jjim 11 a a esse. awou? ltjhmi 3s r km-i:'wa.
4 aa -hi aa, J aiaa i. la m aat awr-j3 jt; ai 1 1 a
t CDcaaa rt-l srs a ZbatrafL antr 1 '
1
E.a aaw a.i fe-ne L"Ja Kim . atnmaj fca jt gwi ts)
raat. E-Z . :Tjh Jti a -aux TKuiia; a aaw.
T IT- aaa- i. nrajT 1. an... . a yarroa J; arrapxs
ajar- jTwe
bin 4
atf ajv w. ataal as.7-
M4J r.aa
Caa.iatt rr S.W k. of ii-. ?
i a. jcxat xtms. laur tn. b:
i W
ia x.afjT s caarn.
Ticii
itii. Kju. if
Xaniaaaii.
fjgj Aiann. Xaa. .. R i5
n. ...
J a.:' ar 1 . T
rT-iwrt. y
- Ija.r. a
ZI Hju-taajaii. aa
iikKan
irjwt "a. IS
H ar-.
iaajXA. . E
aa Ml t t
J -? .. 3 "Si I :a' 11 "-a .
.n 1
--. E ST
. : aa , iT'V itt
ju-t sr-. rv r rv
ja.
T33aaL.
2
c
j Cav
.aa f
a TsajSTT
aa F rrr
ja Fair
.a rfT
a JTfWT
aa Oat
.a Cjfitrr
. Faara-
CWf
-2i O-ajur
j C"aw
ja Cifurfr
C Ci ?
a ew
tar twMST-
XI .uar rwwa ! t7 Ca-aM ans-
- - - 1 . , . .-aanj'4
1 Ckai
; ---r u Tl ciuraru tor ftrr
j araaaac au ftwQKa an. a f fr m' ii'tw
1 au 1. s u nfjawm f t-iw iS
t aa! Tfss RtfTf-
rai a jt ntcswx Ct-kb ii am .pain, fwuar.pi
i t Bar yrai.y fBia.'-LK. nwail.li. in Jfi &jar tx T
' A -Ui 4BfK b-IBfBaa : wg--ia r a
f T L aainajaail lie
Tia r-i.T is jcb r-n araw i,.axiaa
' rmw ag- w j.it ja taa t'wr
ti r u.fj w '. k Sjm4s..
I Tm fB9Surirraua aaauar UL:aai.j
' i ar;-r. a-jjc-j ta
-!3rrJajW-ia aBMst ana "
I imarrra. TS atr.aa
r3uJi
?. i
Ern-aaair , (:
aaij n ,
iJ a afwai Jba a: K.,t Lsr
. ... aawaraa ar winja-a.na
. 19 ac -.
t - .. ia :
i at iT 4 i , S . . "
I ;? srmit a ar a
2 Di iri-r-r -Etl -1 - aa- .lT-a. a r : ra
t a a a iai ttf:i Jwwar aa ra- ,
IJ aaus. Tf t-w -isr t? f)n f '
. t in 1 a f a' "j -' ; "-r-r. a--t a -j
' ama .a; ra a-.a a a -t
r-v w i . it am tt-s
ii. wrr f . a wjfi tatj;
3a. f-MH t-i-ai . Lma i m
i aa-" ss tr- ans Nr- amajr aaaca l aa am as. ar pm-r. aac.
' jr-ar-. Irad isaai.. a ffinc an 111 arc. aa ana,
aaa ana. aani awa. nnx .-r B-iCiTm.i . .Jur C. !-. V L
jb -r-IS-.T ar-m - 4. at .)
: rl aT- fM-.na r- T x - t aa. N i. i
( ra.t b-.mib. . hiaoi?-. -
1 av i'.' M - ma a-rt (a k
. - .. I A; adK -a - -r itum mat
a
as
r rf aa tac.
r cra-aak
w Mk. aaa-
ra rim .
rr aBCA. aaaf
-r
. 1 tac.
c.Va l -BH-
,.a C-aaiffa C -.'na-ia I tan
- auac rr a s. . J iff. M,
i aaa tea .ar aaa-anx r aaa ta
taxa -an mi t a a turja. Jt it '
i r . aL i a-i.inf- 1 1 a-a. r
a I a.- tt err: - jt
Matt -7 ''jf.j; ar-aiB'-r-
! jm.A -4 JtlaMa T -"- aa-Tf--- a J - .
1 Lx. wiwaL it tuaur faun tu as"T JA-nr
ra- aaj..a; W" tat aaa
Hr bc-s '
At .r. -
aiw l,t-ia).i f-r ' -a V""1-. .
- ' .- g - 7 l , wmrnn. a if aa ror a- .
aH"a 1 - :-!' ,: -t.T. tns. n aBfi i tTT tta.
. ... a I C, A i f n 1 1 cwmrac w a wt ri tt--av t
4 "ia, aa . EL w h. . -a . " c jkIht-a .- ..'! w at a a j.
-T St-( -, TaV i r-rt et-a. ii .; ai ut a-
IV jr-fta , 1
Sr Ens...
CS-7
1" jcarz
Xjbb
t?ai.a i
i. atW i
1 : , mm
iJa., M
ca
IC-.am
:ii ja .-
!.
jrl."if S.
-?v
-ia aiv (ar-a-faa. er . 4f wan tTiia
, f uarr - rM- l.Aaa.iar sca-aa.
tu-a a, ana. A a f a-.' a.aw.ya.
ijrsfc. a a-a f praiwanr iat. a.
aixat. vJst a. aw a-i . t- ,
naa. raa. aan- a aan-
aaunaa CA-a Ja avl -;.
r r aaa. pa a-- c7-. a
' ax. Jaau-a. Art aw-a' act W
agn am iti i a t aor a.
d a- r a T lakjilaaiaia
" ;lt a r - ai t" r i f
, iCTj-rw-w i fraata rs- : fa 5 - ,-tir- a' . i..it: A - r m.t.t. at-w
jara-v a t if na.n- na T atar !:. fWairna; jaaijm. ILaar;. AAft? "art i tjTaB-' 4.
'Jta 4. at aa . tiru. aaaaxtA f ma la ,.! Tain- r-)T aar-r , f a . a. aaar
T AI a A. a,,4J- Aaav-j- tf-ian aja.--3ar. 1 ainraa,. aan. J- ajjjrr
j fwaat as r4rt wr.w. - aaw r aa.iryaE . atrr . rA . J.
. aw r.s.ia' Tf Tlx WTJara. axra; .- " --m a.- f
tr. -.t tkw ir-?-. 3 fcA-iiifc tii a--, fc-irttt.. JaTA . aas- -?. -A
: 11 tar.y JaaaB aai-ia
TA.rj
. xa ava9araj waj?
I ir a 1 .jb i aaa
1 wk Craana Cfe Man-Vac aau r
1 Ta CrtR jptras aft at
' T-ata4 Xit t?r.
lx a i;a
a.
Ca.
IE
o r
r
: rrf ..Taawi"' A It :
rr p. i-
' iTA .M? i
' I axa It 1K. j 5
Kma shai . Hm.
If tainta Or. M..
Jao
. ' i
C - Jt . F
. ' K -aaaar. lax--it ..
. ' I 1W taS I
. A V.
r
11- AvJL.IJAiT
X a ra.a 1 ataf aa Nv Tin
5 ! 1 at 1 mm im mit
1 V aiu t ainin, an.-
. aa T fmm ; ra . anaaai 6
at mm. m&Lxam mi -aJi r Ka..iO A
. 1 a aaa muat 1 'ia- it tnt Bin
frm ateaaja , r ti ;.ia ajj oa-
tilAT-Xa 1 a tatas..- 3tA
fAS-I. hras-. ai sa- iirs:Wi;,. rtj.- s
t a--t . i atJWaA. Saf a. I
X-.' aim S2jt t : I w fte.
- fi i a : a
"r. IVaw I na larj t-i-.
!fujur- a-ar. N-. -aa -rtiw aa - rrawn. I TT-.. ..-1 . - . i Kj-iua
. 3t i Ttaaa, -wa (A A aa5eK ca AS.-.Tai am ZZrZ r71Z-T -r--. S-
i ia a nf " . "fcv.-'i . ajT-m-W; X. 1 -r a; s ICamFmri. tmnln laiwa. ;
r .. -'r - . ... a.-.- t i-ma 1 I-a-f lt A a- if M ars aaa 1
- jt ieci . : iiMjair 1 1 t a ta 1 tu .wit A c 1 ar rBa a..
f " X- . 2C. X rr. ,S-r i t ax Wx:j. 1A BCa Ai
la"ir, a B ia ' Ja'awf. b?f. Aim ai
. . . .- t . . r aaia. r ija
i i WM, A-taJ : Ai -
i f tH .
.aa .
lt: aw
a t
. -r a
; awi a i ' A
-. aa V '
i,tc zj ;.
-,- ai -
?C a 1 F.
XT
al-a.
1 t "Taa. 1 -a. n. w .
a ajUt W t ar aia-TL f ft 'i 1 ra
.- ti ajjtr-- f at" a
- t CKlCAaj LITK
wirtj. a" - tarc jaar
Kali - 1C
1 T ! I
a ja. a an am nt.
! aaaact 1 pa lew.
CiJrnaaTA
aKKKT " a r ,
la a -7.
Jja 1
fia -U;:..3-t
aaiaiaaa am zm a.
aajii-- Ba
"Jaa JK3-a.
j '. tat f apa Jia ar aafl BaiaiT
I f 1 ia?. ftaaaar a -
' CKITAOj. J-i.T Sa. ClTTE-R-w-fTioi.
Ti 3a I. rata.- at-
1 ; i t- T"-a alt' A a . iw tw-rfc ;
;K-jVL ia? tr- a.i-
! ftra aaarStja od A.f ai n j 1 un mi a . f:
aa aa; is t a w-
I-Trt
' a P i-j 114: Ca "
" . A)1 A3 CaiBB .SHt E5
"'i L a-rw Srtta a. c Ca . Jat
CatA jS ac- iaamaa. 1 A-att srar.
' cat ti ta . .
r tiao f ar
at -aaan
Ml ITts a t
Cava t E iw3
Vrar - jt
: jA'llii "t J?i)la)aMbtiaraS .
. acA Kaiaaaa 1 r-aarat aar Ca-.
iaitatet in
' A JjSan ,,
r. a.
Oscii r
sa rut
mn"! 1.1.
. A. WTTJFHL
i L Ad rantai tst-E. Watr B a nil
r .
r" -r J. K ;ai
aC i . M .
a- .
Im?u ,t
t :
cane Atv4 cv .iy axa raTiif,vs
HK-ajr T aMRJw
V 1 irtArra tI t ar Tta aM A
t a L
7 A T
arr.Tjr fAffiia. 1 t-ai. arn'-fs artt,.iTTH L t
. .j- vnatw am -nt lira taaiat k. aaaril AT
CKirA-. Jo'T S-F-aw ijra 3rv A.- -S3-- -7- '
Kt, aa a- Aa t aa Aaas 7- j aK-a aax-apta. 6i 4
. Biwara ant - uu tart afJK f.jr Sat- at a-J9-S . i -t
Aitiaiit it, 7 (jr w 'ft' i"! n inmui s. x 7aa ; a-r 1
' aaar JFt f JJ aiC EE " 1af tj C COS
ft rjp-T!ra ' T.a Si f . 1 tK asTj- ' i-anr .
ia m a rrro tftarroafr rraa t aaa a rajA a- i 7 aa ?
ax A.rie ae'AAat mat aa a-. Sair ' IvTl '
' 'A ,rrAa ; f-! S.Sc s i -
?!-. i?J7 A- a. -5" .
Ut tjj-4 3;- aVtara, ' ,T?7'- -lli- -Aaaaar .
.-a M -A-aaA Ai xr iS.AW.--a . ' , 7?a " 1 t -STT 4T
tjaaA r-n jrt-..K 9 - ; V.. . j-t- enaaad I aTar. ar. aM
-. M: JM3 ar w aaaea. r - " . atci.- ir M - iflj? r I mi Ji -taaiiai a J A
Jat a aata
a na..
t!-.raw era. 2Jt . A-Ja
a aa as ar f":
e . aa t -Tt a7 tjil at It ar: a na
-"waa 2i5. ai a rlijr- 3,
aw.; iK-t. Jjm
lb ran. c
JL. A an. s
r - rtrsS ax . aaaataeaA. aa:
a Ti. a A 7t Sa r A-aJt ta ,
33 t ST 1 A."Ai A L. aaJnrJAJ.7
aw,, .rac:t a- at-! 'l u Mt crjro Taai '.
rA- t-ta ri. .r, a !03 an. airr
t at rcja!rirar- arata S s tTa asaj A Ara
ra a 27 c trr-wc c Ami t na zz
I I aaliOia t A a7'Aa A A WB -
1 r iwrrar 1 Ai crj Tta a C J- ,
cwr a m a a j tK t at ! aa m
as r r C toaa- iMt jm r , aa- ajk tr. ' " tb 1 . . -A e BJR. Mfe. lat a.
T-- aw rr tif -2 7 aiA. , '-Jrr-W t-nr . ; aa at a
n- l fcraart Aw- vt apt g -mm t'THa.-r P- f V3riZi:-'S3 fxr. nut Tj aaaa. 5. itaSt j
asa. grr 1 . r . .i , tja-j.-a. a I aarja an Btar-i Taaaur. a-
. wtavak Baaf Bat-t. -aaa. ."-. TaaTaaa
ij. aiJijamJ r. ar,. aawu. a ...
sna ar
a a . a
. JS
as aa
anm w
a. -av-a
a
at a
S , ,
araj T
S
-"a 3
rs
AT
e
a at
atria seta.
-
v am .
-
ta :
aw
-
Tta a
ar& a
.
- Ja
-a 4.
n at
ar st
s-a -
-ar --c
3a
CTjj, S.
aa
s za
k vtm
V-m
at
7! "3
-
a a.
-A
e.
r-MaI F -at.
ftrJWA7r
W T7
52 B ui MrtXUiAJI 'J3tx. I..,
-aQ j! jaja
L
Jt-:?7 t A CasrtT
- I 11 at t. j i au
1". i r;r a fct
at s y ayt3 ti
.-. jiLji
rsLA r.
?.l!a.Ant 7
1AAA t
- 1
aj Krta a- afc pat '
,. X- ,aABtaara
. 4 jf j r an r, aaa
M - 4 a 1 tm ai ai unit aa.
i.Aa I a i aaavraaK. Aaa arj
Aaw 3 M i ant as area
C 4 j ana ? iia j lay.
!
I rrra ra ia r
nail aaar , ata. La atA jram. fa ra er an
II1141 . aar xa - r'" Fa7 l laa auaa.
ti a. aVe. AJatfAjjraa. hr -Aaa. aa 1 aaa.
fiaTitttr G' "ia fpaaa ir""r via. a' 1 a i aa.
- rr- jh-. aaaaaa taoam aa aarataa aana jTr
.,... aa ' tar. tiaaaiaa. 1- v
5?r , atU .-X-VTS.--Wa.r- SSmtX. aae
tI ' St- 5C Ca-J-r-a. 3al i. aar -. tV- Caa-
far . 9a. a. sanr la. la n naia 1 mm.
Imvrtm. aar ac.. a . Jaw 1. ac laitai
aaxa. Far aaar . a-ax aar a, a-c
aranA aa) ttr SacaS- Baa,
a a a an if nj ca a.:
i
i 1
. H:.af -ra-.y-A , -.
j aiaw7 aa be A aer- -. l8e-2
1 m amsnt jr. aura j . t voam T"aJ- . fm
-j at a a t ia aa l aa 1 a T ,
. ; aV.Awaa j . faa-'Ajaa! aa a a., j4aja)'i
a ntiaaf art ajat T'. a3rwi. C : SFaM J
. WaBim. EJalirA. . a attar a aa-3 ... -.
a AaaL-a. U-:.-. wwarx aai- t 1 "1,
j IT a 11 1 11 T OT7 1 "ar
i cA- X-a .
j 9 L l"1 aaaa. Ktur X
t CAl-XI j. ?iia"naT-jae AC CA .T 4
ajt if j ai. 1 a xjtja an
aaa ci aaaa. tar Fr war. T
T. F.
. TJi
7l.7 S.J j a na aa
XA J 1 5aar
5tJ-t,
. i I j Cmm
1J 4V 'sraaa-
Ja L7 aniaii a
aiDlA J jicakAa
t ciaa 5 !
aaavrtac i!a-7 na aratar t"iaiw ai- aw ; r - -- .
, raan araerra. T 4NrU. wr- raaa 'a-aaa-t-at. 1-. tv aaaa
. - 'CrlAlr. aaaaai i-J" a. aTu" a. aaar arm "
bbimu aaa A aa Sak.
A ara A a. tm. ABA .
aiia Aaaar aa. -ax Aaa. ,
lla 1 aa aa arTT
.aa a A C A ar. Mi araai
1a I 1 a C. A id. A a
flaaaaa aC a. it A A a . 1
r -a T- 7. aa aaa
aarat a. aa. ma
a.T-1 f la iijia 4 I itia l3.
bjA-- rt-A aaA :"
aa !'" tio; a.-i.-a aJeJ'
"V-- Ja' a --jai- c-r. KJit-Ajfc,
i E p.aa . -aauL. ae w
bb aa.a 1 ana a iat aarsaar-. awaxT?. 6 jac .
at ta'-TW- aaj-A af aiaa. ae 3.. a-t-t . ;
, arara J A a--r arair A a Wg.-- ,
f-irailTT t iTJ- " . -7 a"a - ar-aia .
u AXI Sa iii-iii 'ilia. a
rmm aC - Aaa a-j - : aat-- fa fcSr. araica-- ir.a-: :
rxa taai ar- a ac 1 n a- -a i. J taS.; arasastra aa a I6 era. a t
1 rj
-4W.
t jto ak7- 3Br e i1
! -Ana an a A I a tear t
Jtat
! XT-7T TC 3 --TSTET-Caa
) raai t AO. JJ-r?! aar a . r aar . ?.
; tr cajet . ranr , i Mr out - a aA
I a a - ataa Tia w -a Aa a7
srr. roc-- j7 si c.
tan ina if ! ana 7a - e 1
At aa A C , aroaaa-r- iatn .fy5al A- aitt a it1. A
1 C XaT-aV. a. laa laat aaar- A at a ar a am. 1
aau! a a ca c a
i na aa Can tot
J a raa aaaar ar.-aajrau.ar. fa.r- aa AJ-it
itraa aaa a-ra. a!" larr 1 ian aa r
Htai a arr aVJ-t-a. ami a
a era. tut aa ral
! Oaa at. aa. DS
la I A At , . aa.
T--ci a- a. A a-, aaa
-a at
a A
a TA
at A
aa a
J 3ar
a a
aa aaa
a a
a a
at aa
- '-
at at
sa at
m at
r- Ca
a
-a
-
m aa
a x-a
z
aa. -
. -a a
. a A
I a A Inac , IX A; 1
a ar a-v
lA2ii Ji-7 T a-aaat-rr as I
SI I ij-. acnr amC i,mian A J4.-qpi.i.. r , r sa a af Ir a 1 1 ima a 1 a 4a
a t aa"at. i. fT.J . ea a a.W. a r o- arjin -irrA.aa
: irA.4a-a ft a-ataSafr. To- al ' '... fm r. Tr trr atn tai 1 aaauft
1 1 raa a attaa, Jta-. e-a Aaa J esm TA 1 1 r, I raw c a; a aumit vaaaKj 1 j ac tn a 1
t7 . '. aaa -. ana aa
J &Zr:,4 ffaaar- C H " aaaL-at tsAiaea. a.-r
rata r - a e a . B.aa r. ani a i ajxa. aaja aa
Ban. A a TLaaBTy aar aa ,
-an-, fcsti-ti aaa- g f
t T E f-? :,B a- ' f1310
a. atis jt. aasas ra a
a or i cata-i Mvim avr - il arc.T rt. ut. , aa
r ai . j at a-iBr . tr ax a. S5
ma j at-A? a.iT'i a fc-a , aa ta so aa
J KM I arTHAaaa
mm ma aaa! aj a.o
rawj-ti.
at. ' aDi a. K . jaar ar- rr aat aai 1 11
.t-i--l.--. a-rBR-A r.aWs-.
S-ar Tark Kamataaj ataara
, srrw TC jJt s-c. cx w
1 aa ar i.TiTT a at jt aai:
5Tj5-TT' vTUI F-iai ra-
IT J.-A A 1 a.
t - a IL -fS. At a aaa- J"aiS-- aa r-a)
. A ac j"cT. fT-a.
- .aarm aai t 7 rj ta araaj ca A
X B7 a 0 aJ a- a; b-; a a ac- r"jwi5'
aa--.
A C a
ara jcsC aauJ aaa. a a It - . i
a a r aa - AX a a. AV-r-anE:! a a j a ra. ,
wa;a Sws tra nix-r Z-'M maala a aal amm . - a a at at- arBa aL taaj. Ja . aa .
tc A1 C c - aar S atat Ajgair ax ; . rjwka-; man amir ta i a irr 1
Srt - a --I" a- a at CA $ t- mk i. at T7 a -a j;
2 4 atat aa. t eaai a i Tai - a : T. ax a a sf. t 'a . S, ;
r a i a " -. .-an... M j f a avV'tj .
a ta- Mar 5 aa t jr J-T-Jmwrr j - . .-ai r a rjajtrr- 4-wa Jrr aaa-A
T ar.af- a Avar aa at ia .-tnrrt an 4 4 av-i- aa-A taaale: - lt. J f.'7; ij
aVV-. ar Jtt-C a-aa a At "?.. JT-- A-U A rj. uai mam a -aaaas. aaa . fc , J;
A 7 tar it.7 J-e , a aim A a S-n-na. aa " ; M. ac r. A A A A
ar-r j a- -i- a. A T .
aaa-Ma. J T- aaffujarl aa ataat cat ! pt5arac. a A ara aaa t aa A Ar-. - L. A A aa.
tac. a jr- a .17 t ay atama. itaraa a ; it a t , a as.A a araa pirjm a. fe "jc
fpvid j a aae; ru-jai. araa 1 aii. iJr aaat
r aa aa A aaac j ia . a 1 t. a at L oaa raa a. . rj8-a . tas . aaa.
aa.-ia f . aaa - - ISrtPTi " ? ..
reav.. Cayaaa. K-tT. -aaar. C aac. I y. 1 jj-.-i-Tj T r -a-, a am w.
1. ' j. tna a. lac. I ra7A S - i,?a
t anta-ra lrrtt, aaaaas.
lt, 1 -ai" a 1 - ; T--a3- Ai Sraa-
Aa at at. - i cA B a r. aat..
aaa aa r 1
5ra 3-a A y ' TasJT-A .
"V mTarr a rc -? i r er narxn-a: aurtj. j
J aar 4 g3 Trauma -"-a - I a !
3- ac wt aa an. a e. 11 11' lav at a ra- !
iia, 1 acta a at ai an, cm Taiarann a a a . 1
E 1 a sw-ttaa TaJjpnur a -c am aa - c ;
aa ta
.-- A A 7 ..
A 7.
a A tt
'
- 1 "V7.
AvaM : 1 "
lac 1
la-;; 11
J at,
Saaaa a'3r-v
1 aic ."a
. -J") -
atc
ic
1 4-
1 ; t at
C A A ac p
5 -
1 a 1 4AS. 1
1 : 1 ar 1 b A
f .
i a.
aV"l
:
"S.aa iS'
LOCI
J-3-57 S- ATHJ AT FTexraA. 1
ar - ?
J - -'
C" C r
a- --Sa, a : J
Aaj r ATacaa A '-a- .-
Itnt- i
j a V Vt ,3 n ' s a ;ts
'-iT 7T i : 4B SS ;
jfSA. , J- I- " r- i
, e . II . 31 Ti : li a
Jat li a i ii a ilia . ; 22 at .-
"7 , 2 'UK ' V "2 'j 2 S
B-r5 . 1. t , :i , . ,
CX. !. ii ..) 1 .
t; r- ,-.. .-,- .
'ra. - -- I ATA K5TI jj
jFTr .aaaa. r. aafjjiu m man . a-a j
-j t:. aa- C aaa. aS-rr . --. ;
-.. Na. S araso a. At ac !
'ar. C-AA. Aar---: tj-ja. . j J
jaar. V- J airaiic.
FT i T-TAtajraa ' aJL,
FVCi Araa rr. ra) arcrAar aaiaw i - a,,
; JT aa:.aa. tt--a ti air a arrAaEt. t.? j,
i 4.V - sjt ar ca a"A - aj.ja .
? L I :a Taai-'r. a.a. 1 Tan
' C- 4r
' C tw'a ai I
a. ,:'i T-jar
j as S r T"aa-S -It
't. v. . i .-.V f- r r rr-. Mr
fx. -at-A J-aar-, 7rra aaaaa A AI
C. L-tr" aa anaita-t tai. cat-
ia . asaar-v rix a - run t a rr
a ' tT". r-i, a taarr; . arraaa-t.
t ". .' eav r. -. . art
r .1 .
.r, i fl-Hnl r . TJC. Jajr Aa . 1-1 j. T" '- tTiara--- rt. utraa. "
C A- "-4; a. -a a ; a-ar a '
jtj " . A r ai-atT1'B , , ,.
1 at-t.-aaar , . Ts i'. A-a. i
.'.jajvaja.'. $. jt.
"- -aa-.'.v M aaaa, aara. r Ct 3
tT a f 1 Ai iMirt r.ia
t .: "-aI r-. a n 4 1 tn
4''tA . t-..i.
t -'. cr .-.ja a j f aa ias A t r aart
aruii. i-t i. tta F ff ir tore iat ttti
a-ej-a t .. 4u ira,-7 rar"-4
M- . an aa avs a Mil a . . a
j a -s. sea avj A aaar as t. A"A.-. -7rt . M-. 7 -7EtiT- ,
-r-. i.trt r?-.ia fiiar ijrirra - toaj. ! J--" A aataaaaraar, AtAi lautatxa r
t-.n... r-.-r. -. . : -. 'at -"a. a.-AA- i x tsr. N I jr AA
j.at.aA ; " -a:. . : rat, A..
.." . a 1 r a an. 1 t . .- . -.-. .
aaa, l-Kl. .- I A aaara-, aff.
a -n -ra . ar ?N-sa v a 1 a
1. ail . I A-ar ar ,t ! rw-' - - rnA "a" : A a 1.
.v i n.ri aytiji f.a. A. I
jr-LJr. A - - " rr? N a S rau. 5
A' fi- !- r. i at.
. '-!: . a
Itaa -h 1
. - ... JT j . a aaa A-. -A Jar
.iaua a- 1 ja -Ax. i -.. at.- r
F i . ' -aa aa at 4-aa-acn m ta aan a
: . L -, - -
A I
as aa a ur aha
A A 1
. Ja
a-a j ,
A A aA 5
a , ,) S
A--A AAJKa AXX ritA
a l . a a
I - t a S I. aaa
; A a ,.. at a
, m T - T V. V T -p a ti - a
I C aaa ara 5Ki 4 tauaaat in (
A taaaasra- aC I A If aar a a a
t a 1 raaa aa J
1 aaaa r Ife 1 tit ' A J
a ova- 3S 4 a 'it a ti
L r a:A a n. 4 1 ma t osa a A
! 1 uta i r ii 4 ni j t.
3 . 1 ar I aa
1!
t i
9 J aaa jfc Ltaa laatrte Uu
ST. X2 Ja-T S ATT
car '3-. lAtt Tial-. aaavraaa 4
C Jfea-- ta ar a a 1 aLa
aira Ia . aA
- : Xaja aar. A Mr. aaa at Aaaa I
r at
AXt ca -a a ;
C Syga. g.
taatA a aaaAa.
Xatarzaara cf Xraa a at - aa ra
Sa ! C-daA
m .a arg
car
ra a jrti
Ca J3 la a-ar.
- a A-a
. La ta
F-C-K-a, Jxiy Cv Ji jfW. Jw. s
I ; 'na. . V 1 ya-a-. at5a. 1 ya-
iAtar. a---. 1 -ajc. -V A tr: a
1 art tr
4 a-A T i jr a-a Lr, t. JtA S t.a. .
j Car. a ji apt.
l.a i -"
F aA tt rrat at iJbc. aj -arr.
aaaBai. IA.
JSTT TDBK. J iia t. a V It !
aarM far t-rcr-s ( ava ai 1
am aa wai araa aat x nrua; le j
-- J-t r ActaA7 aa a a Area i ti ax (
a lmtura cf mapanaa: oCt-ma. ui
l FCRIST RRS L.
- t-'4t Ea txra. fm amir
oar's tz : s ia r
JX1 . afair
ac aj . ; asatt t a t aa
K"L 7-: A- !. i
tt rna tat i a-aarr a
tata aa ia in aan i La fta
J-7. AS! r- A c c.
ir.-rar- A C-
tC. ii.-i. lAc F,
j.Aar; Aj-.. T --. Ma aj
u lata s. BttA r Om
t At 4t trrMC tta aa
T a 4a res
- T Ce
: trs7. - ; i ; vm i
e-a a. a - ( m tA . a aa at a ir-I 4 A
a n ia - - . C A - w -a ! i tiami-.. a aa S aar A-
- A a aaj "t i aaa a .. a ta, ; . i law- tac
A -aa i-a. A V. aaa. aa. - a ctrae. .t- a 1 ca. -ai J a.
a- A. aa.. A- A A T Aa . ITa a,a M a 7 a--Sr. aa I A
A- av aa at aa. aa- av . aT?aar a LIB la ZX rara ! aa
7 a . aajay-,aaji r a . . . , - T
t laa-tv a
aaraaaaal a m ,-aai Aat aa an tia a aaart aa
kas Mac aaitiAi' t tr fajnaa a 1
j t . ima ia naja araa " aaaa a a aai a
a t a iat Vi Eafa tc X-t -
r .ja -h aaa .a- a.aa. . . . E't a a ar aa a tarr avraa ta aat t-
, Star T arc ara Fata r-tt Ma a ' Attar ka m ra AaZ Aarw U AJt
, - a At-a-a. aasa-atx. jx a aaar t-a ajrtyivaa i SiAr a at Qt a Smm l aaa J a
lr s? a- . i;r . ta Ja.a. ar a.-'a I
j A- A A., a i
&A-? r-itaut. -(
, Canwra. ?;- '
. a. X.
. a. rar:.r .T.a a-t-aj at f itar-
i Ci a rat. a-av - tat 'i. Av 1 4 A
a ,trr av.r a-r.-5 -ua. v a t jt1- t jt
aa-4 --t : V tv-'j Cia:
A 7 r. B. ;--K1!
a N . 1 lat
a . a a
A- A
4Ha J-"'-- S-7j at. r- a
a Aa ' aaa
a- ati a-a c i i,
' 1 Lea. aa. a
a A a -a c.
a -a. a. a
S V. A A A
a a.
a an im oa uwa - i. xa-A
J TCtsAA. Jij
j 4 aaar .-n , Air at r
T a
j a a ar-a ttat a
1 I'utt axj-tier ra
5 a- y t a -a-a a, a-a-tar ai : a.:4rr.t rr- ma at pr..; cr Vtir. , aaMtt4T f t Earaai C. Lr
1 a af " J - a7--aa a-aaajajaj. ajtA aajaaajaa) an ai,-- ., . '. Jja.-. aatjf aaaaau, aa-KrHT -r-T.tWfa -J ar - . - ,
j ara aa ar .-. a-a a jj-ciraa -! ii-a-r. Lart-- t saar. Xna-r. . -.. j. 'a-rA-aaj Eara miaaa A C.
j .lat ai AA arv," aaigr- Jr-raa raaai aa c raaer ar. Ja A a. II furwrr 1 Caataajr. i aa A HI. J-O a arart-. anrra
Aiaiiri, a t ex
i aA ua I a c
a9a-.
r; rru i itra. 33 r.
aaa rare jiaan
.
3t a z
r -T1N Jl-j Ji . TrKa uc 4J a a) a
t - irvit a era am t-
- - f ' cTa r-.""-a; Tr -Lr
- ia. ct A A - a. a- aaaaa. a" . -- . "
" JT , a . mx r a A-. ar, ' a, a !:
r ar J Im -l atri a t i.tb aaa '- Am- jar ; Air. ct
tWJ.'aa A 7 A .VTTO:
te ' A Aaa AT) t- tan ? fo .
aa. a ' 1 ; arl a. ira.mttja aat mi i i all. lai t ; t"- A ar-i Aa laa an.
a pa. ai ' aa ra on'a rat tal A a J U. in aarr can . C aa na. ac . a
i A A r. A - : a.-ra-aa Ai B--Aa. armr jjr a na rr- aAA. acarA . Aaa tc JM.aa aa
aaa aa. tv-, act- a- art. AA 3 As-jcrj tc u ' a-aa.-biS. Aaa S -a. ta
a.. V i . .i fjx-aaa. t aairttat ia aam-ii ar(. ! . ...
A av - .. , a., ,.-( ir. .-. Jtf7 S.
aitfw n g :-ar; h
ararAxt. Fra I a Tac Af .a4.a -7 . ? X L
Araarr. traa-tr; J E. Ctfa-A
ij. 3C rr3a-ta. JA-rc-.4ii aif air T
a. Aat ; II (t I III ! la tmll J tail, at? Ill II lllll Ami a tt
1 a aar an-jaa aaf tr cr-y, a aarart m.aaT
A" A
At tmaa tar
tlrf
-a
atrya E Aw. t a
A
"r
.n J
ttaiaag. U rvf
tyjrvtr ! i
Sa ; at- A--3J' c: a aar.
t T Li. rai-a. rV 1 ai
-'a t Kat A'C"-
,-a- ' FT S - aarr- ,
t jra r-rsea..'-i. t
:-A ay... .t i a ..-. ar
. -rw . aca 1 nr tu-. l-t
V. -rad l-. r nil aa ; a ! iV.TT
-at " Jf r aK-r.
a. . ar . ... j ii.Jfu.
15 i aa r trat a aat. Jatv ar. .
. - am fsr-.ji. I
!Tl- r A 4t ta. ITA-aVr. Itai
If '
' f 1 T"av aar. A- a-a aaaa
' , aa aaaa t. a aw Mr, a
Aa .
' Kj .1' r t-4raa) aar atrAAar; 4rKa . " -Aa
t-tit?" taaj u ta n.,-a ar4a,:
. at. a . aCa
JCa-a It
far
l It is. s ta -
J. awa a 1 ng at , " a a. a a a. rar 9 i. : v-. aa aaaa a to aajt: "Laat a tfartr
nmcramv mi 4 ai f Mr - at r . lat.
r7 A 7a r aaaa i - j cc a tnrw aat art a t car. ii nam
aa att a -a r r ttt j raaiif ila ala urac a. arraata 2 aaaaa aa acjatcT. Te C l
- aaa w-ba a a aaaa aaat raw sti IfTXTf AF..S. J- - EXT-Iar, l-r aaa -. a Ja- S a
A ; .y, ,-4 T-tnt- a7 . tag. - n.i r aaaa --a. A . -ar..-. t. . : , , .
A ' aa a in if 4- aaa aaasj. a aa afar. ' , IVa 1 a--A fcar: Jta J arj ' mr-:A a - Zcx-a rr taa 'ran
"!?a , aaa vaa Aaat. aam .aJ7. wr-- . -J Fa -A 1 a.r-ianr. t.a t-. 1 aat jattn j I aw aaira ta aaa wmrtmmamf
Z- ', a -aiar-a aa aatrj. ctrta ar aa- r.t. -. t r-a A-a tat a es a ra at ca ana r af a
' Trail ir a qrailli na aaar taara ai aa- 1 OC'?-N ."- a I aar ta at-.i-rat-aa - . . , .
aU : Sara- rA raasA aaana. aa at taa ' 0-T-Ka t -7-. VmL m . A- awaar -TA-ar aa
I a lata r t yf ta a t aan 1 aaj aaaa a i FrTX X. X - ) taet rr fast-a uau" jat-att taa t. af r
a at Ja. a a fata . ara aaaa rjta , - - a a7 iia j arrtt rr Ti f taa f - aa a ta
- a t, . a n - aajrj aa 1 a. A Anaa aa Aa
trf p ft t -
rear aa tve aa ar) in C-rraor : F '--CA
rjt. a at""ta Af j-c tar taa frta aaiaaA A iir.J..
Ta 1 1 aaa 1 ii a
flh "l-aar-j Mr a
- atAaa tI t-
. -f-"y f ia aa-rtii 1 mf a t .. a aa 1
- a c XA.ar 7 ,-. c.r Tr.tr ia A.
A tar t cr te!a: a aa. M tA
1 na--. vrgHj JJraaaa-t tar"
-r.a-. -4
A ST-.- !l W AHTXTTV-X J Ay 3i TYa caa..
r ai.r. , r-a a -7 At taa -m 'i laT a t a aa- a
aa .aat A A 1 . ti at ra- aaaa aa -" - Tt F ra aar
r t-j-ra. Bra -.. ft . as a r . T w. t t-.jtj.-r. a a,--. a- (a a
at A. .a, air- aait T a a,' E!. K. a a. .;-. -
tar-rt-a at. a-a - a Jar-,. -- rr
A. 4M -. f aat A t a 4 at. -ar a. ara aa a-- al
aA4 ra tn. . ran-at tu. ..ia I . J "
vara.
a
At
C a at, e
'.-rr y-4J -a-a
a. r 'TATi.'" Maa
." a a-rA
a y --.. r ra -Ttr-- .ti
I.- Mm .?- r i T-TTiJ" . Ji7 a
-.-tat : a Aia aa . ...' St. I ri a imaaa -a
ta j ak. s-!--. a a ua-iA a a . ruma .". i a-.
a "-at - aW ! an aii.'F T. i a4-
;-. F.-T-: av- A' fct a ar- .( t' --i. fr-m.. - -! 1
5 A t-a ai .. irr . at T naa 1 aa Wt. av-i A ar-cs 1 -c T-ia baA, " r e a
ra A sa ai. M taxA fwarA, S era aa-a. aaa at- - r a at f-cj-aa, aaaaij . t T aa
. aan
H.' mm-KJcmM a nri at. rraa aarta a
ta.-r" J ax aaaai aa era -t t ta
1 war art ta 'a. Aat ( aita tik "at ST. .
aac-t a-ac at a. A -. artar
attar a I '"a Ijt A a tna r.-A.
tar. -.
txt.
" IVSTT 7CESL J--r . -E 'HT Ajr- - '
'a- 1 itt'aa.- f . jmm. ataat. aaa ..-.-. r -a
' -. -: attral-.-, ar". fit T 1 1
. -a-A-t aa at at-.C-rs-.r-. ' aaa Ttaaa- Bat a-r-. A. BV.
:;eatrjr. A Ea-ai
it a --r -, aiaarr aaaatr. t-a aa , Taj c- a 1 V W. .. G ri-A AA r jl -r
: - J-aS1 a"7t .a-" ! Aa- At A-t r a aa-rar 7 ta,
a at- Ltajat; A-a 1 ara.. A t ta auj- A. -"f it atr-tvrr lat aa traa ftatara aa
,1 -art rc !.. Lt-at-a aaa. C 14. T w ' aT-Mf ra a tfc H Aaf raa.7 at-
. artaal j . .. .. . . . ... a
rf -? . T a
airaa aaa aai a
aa autre
Aaa taa -a j-aa
atv rat 1.-A7 aat a4r. a am J-rA
a. a a I -" -1 1
4-a I '-"-
a a ! . I
rWr-K a KAT-a 1
smn B.aaj A 7 a 1 aara. ti
A a"
aTVa a 77A a ta a -7- ,eT aa
j mnjmm It A TA taa - aat
as cr ce rr RA
-a"