Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, July 16, 1910, NEWS SECTION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IPtJI? (PhlV i A TLJ A IPh A TT v7
at ea
NEWS SECTION
rises en to csi?.
1L IIJL WlVliX li. JLi-lIlI
F-r Ns-a)ra r!r.
Tcr Ici 5a- t-.
Fcr .i- je,ort est 1.
VOL. XL 24.
0MA1L, SATURDAY MOP-NTXG, JULY K 101V-LXTEEX PAGES.
SINGLE COPV, TWO CENTS.
POLICE ORGANIZE Automobile Hit
TO GET GRIPPES by Locomotive
iULTDlAEOillS
Well Earned Rest
j LANCASTER BOWS
GIVEN TRAINMEN
TO BRYAN'S WISH
C2Testi:zi Ai;t XMc'.-iUort
ia lut riA Hi?rr&Md Policy of
Pterlds Lrtier.
i
C33SC1S UZZSZICIS PLATTCiX
Near Sutton;
;Tystiiticaj lerreea Peirr!Tia
JLrtiir.-Sei tt Xrtrj Port Vurei ta j
- r ' ' .i . . . . . i
Xjc-j-trtr Steialart aa. WL'e ail WuTMim ?:ajA.t
Krv Ett7 Tu Vj;k Berber
Broke. CfL
1-3 TYT37 B ALSO J-2S3G
Tks.1 XTcraz Ci;eem ta Giri Pre-
exe L.Zzr;'i Cffe,
-ue s an jtim.
-
---5 CLL. SCZZAXS j
- 1 1 Intel Lntn
l all raa at
3ti-. r ciijkj4 tsr nwsRMtkwM ct. Jtr. fccsaart tMica.' - J
- - - - ujw nr.r a irrTrr ,
arta t tm aaot te:ra ifi kcf aaa
h'Xf.fA ta reLiiw ta t e:.ar
I
Lad twaa Twtaa ky tm aonara. TS ia.rt
rtaLl lir'r taaara aa ta ia ca I
aaaa ax aa tsaoest t b t:4 iw-ir-sw. j
It iaa teas a cc tat avSea a nntf !
r-B.-ar-a lu attrmr tad rick rsr-. 4
la u va i 1
to a tkMOMcsa
Socrsr a4 M m
ItOtTt.
Or. Ct-fpfxra kta'aJaaatfcaa- ,
J a tT9i. Ii m w.jjr l-a,. Xi-a. Craa ;
acait ta 1st araaoca f lit tt 1
la kaf kvaaai! a effiot a-n tfcat kaa I
tfaaai to fcnun kr Mi ta PrxrarsT mi-, f
, rtia bwoaata feTattaitnii as vc fi i ana tts bt Imlk adrtd. a fmrsaU taraaaiaa
I r Cr"''5?a e".ipaarad X.M Ltatv j frt1" acau3Lt aa ta ka ir rrnwiit fraucr
'ajaaajail ta asiiia ssca Ct. Ortjea. rttjM aas-st. Ht resaji
aanec tasiauaatt tiat U farsaar
-rm aa an asm aavearta; a jarrai. a4
Tit aauca aay rvat Dr. Ciygj art; ILaa,
hrft tta er-pjN-t fewraa oarwJM mma.
ax.ar Fajx at saj a. TiT
sti.ib ttai tit ta r4 Ik;
wawu acia anaar ar vat iniiis caia .
k avatar ta tie- twets. At tit t-st
tJ Ikava iacal npmua aa ka?mr ktta 1
.aara ia Jsu pevrta t lis raoa-jT. a1
tf tSm aatkora of On man ara ' oc
estaJtv til tvt kawa a?.-tr-ii. If
saaa tit paHem tSaej- rc-r-'
'T3aa
k) tUy teCTaTy ta 1a Ui fcaaa tf
Asa&a AKtr-Jjt. . !
Tit tfTirta a.t tA-ric Bt axesat
taoaat aaa-Kbr4nL Ttcty Urt Backed tat
3Jkar;ta at taary Irt wfejci ataauasan
fcaTt noicy aa.2aa fraia ta-a ctxtstry tf
t&t acaaaay tkat Dr. Cr-poea ad
k it3ia asaoea tkttr
tart acaai f Jr tba amat t
4Jat t aitrtrff f-ocsX T"t acla aa arc
aeavreUra' aa4 tJar:ac aaary cjaar tkn-Kfe- J
?aX Oar-tat rLa. j
JCaiavkvatNT Trla
T Crat tut f araas oar Kara
. tsa ar3taj . ccaESBtmaaj at ttt erau
y sMavrtktis ttt boor by ca j
J.ja ta ba ttat af tit rAyaiciaa a a.tt. j
raa i uava aa t ttat aa at -
-ftsca tjbt Caaaacry of tka body aad tt
Caayaaaraaaa f r.
at. aiai v -a iatva. Lit AkratAed
Ta.- -tl-mB tO" tat-jirtd r.T9Kly '
a a - --a naq M uta
JJ" CraamH. aorta
KxanaawMtj t aFa-aidiart Jaawa Caaoearaaaa. vote tkraack tast.
tuav itt ta ua auaatJt .aaa a4 tt-iMr. aaa TW a. -.
Ut5a a ttt Aavcrvraa deaar aad ktajbaad. It la b2erd tky ad rtmtrar.
traa wift, I afcarifj HtnRScfe ard a aaaat mrt e
NtOus ktE'aftfl aaa Saaraad arta today,
arktat uaa jrnwr--va at a toeaC atoo at
ti rar af tit Craa rrarfac UHI tf
. Swan: a aranut'i a anvaata aid r :aa Ir
Jtarty aittucs aatinrl "o'y frtaa taa etZar xa
vkark tka bar-xad Aed ssdtatmt toraa
araa Satvr txxtZ. -
JSra. Crro aarv-vad ta Fttrttrf
laac It vat toot or tta saaetka aa a
aikta i
aa.dL I
tko aaaaxa wara aaar. tkt
Har akB atarlAa tka t s."dta bacA
ir-. f"a ijmm i
. . . . .
atarr rian za maaaw j-w-... w-. w-w w ipaa aa j
I had triao baara raattar Kvut lalkty Crtd &9aa r-r -a. ty aw
BTiOtufis td-a. 1 cAssat ta u faro Bart
txurJj 1 was aa&Atotd ky a a.awaa'i
cr-jao. It was xidstrt- Tt:t arvraseia a
' worwd at mtu. traat Isr. Crrrta's ba
2 taad aad krt A tteu a tact atMtd-
Ija tk Asa't."
'Tt act It attd tkat tkt rwt ttrt
traa a aatbai la tkt loatoiaet of tkt
touat oocacad ky It. aad If ra. Cr9oa.
AS atctklnd ctraaxcad fja t teaa tor
gux ts ttftmaca aad aVt aot raeaU k
matU zaazari.. (Vt I Vrarr.a.1 of tkt
traaf'b tautrrT.M
Tkt Xaoe Kal Arrrsra t.H !a,i4 aa
a!Vial fJt: tmAay dorlarK; tkat aa
of tko boats aad aecuiats of ktra. Crna.
arks was rrwtmrar f tka r&Jd. wtrt touad
ta bt ua oartnrt trScr Aad taat ko t-iiAa ai
tta trruun aara wrmm r.c
B-j-t-i cf ut aStnatata tf Cr:jota
aad tta L&trt wcavaa Zrata atasy ac,imt
t-tttd ttt frttaat yard arv-t d
tkt day. - aa.t tky wart otcj&ttrd.
tsay rtJd ttt-'o 'frtd aurt Tkia ntu!
aarrosr&t rrtaat arndt tst foawjuf
-Ai tvjot cwaorro-sd' CrTcaa aad at at
Iottt r-t5td tia far rait ad tt
ao faaa la .S-W Cr-cvca aas raa
IS AAooro-a or -J J It la rjaurvt -l
ijMiifwiUa w a -
t ;aiK-.-aaji a a art .. - iv
. , -. -
taTr a-k ty. aad Acdy tkt' ta-
aaa to fc tact kr ;aior.
ra ka a- yaa-Mx-d Mjaday. At
taa: Ltj tkt awl-J atta ba a a ta a
f.a.--.j. a- tka ra.a ar aacaaa af
a tau a d-oaXk.
ttCir tt autntr af llt j-tat a
C-A aaotaa rad .
Are Ser sj la rare i. j
i
?fX??-?Kji C7TT. X. J;5y li F5c0
,Ttrial-Ei-IUr5r Jxia W . ;3 rt
' a ad Vr. Ktir-cy Yaa Urdi Em
' wrrt last a-t wn-.Mr. aca-
j trra !- fcsrr car was atr-art ay a
Ibccs-j aw r S'xtsea. Tt ian r as -
Tr; a t . a ctty .a Huiin as! wsta
mrut ssj ef fatts tiy M at tat
ra ay traca. trees itar-:-.; a
bsrwr - t . ... -.
i e;?Tj Kt; AnK.-tt tr.d t
ieat tfia .- rta a J.i p-.t i
'Tit'! sxstwrr. Tka .: at taaait i r ar
tad tf tk ear ad ttrr : c:r 3 ti
, . . - - " .
7 aad t4 kr rjrst ar tr.M s tn i
a&4 tac j
uw KTHCBwaj; A it T Ut aar-Ja arr r
Japan's Program
in Korea Vaue
3rw Sesiiest Gfren.1 Sjiti eal Ia-
tmcta f Tt. rr:"
- . . .
.
i-a MBFOTt.aa ar.ia- r.t i.i- . ji
xX cat Ti I
aaJ4 i- 5Tr- ...
ri Ja-iafaaea cf waaaa or liaaa af far-
sa a 32a xra-kt-cavac.
a
Wa f wraatt
u-3'- -1 Btotasuy.
14 r tit iaai tta aaccxa. '
4
txa af tit Hrr,i ltv w r.. .
t"-i- aaaafcBn ttt farairt tf Ejraa uaxH after '
a i j aprttyrartiett aa tit ajo Sanauta .
JJTli!! "Jsri
, B aa msescLMt o aa tit BaJal rat. Tfctl
tor tit AwtJopiiwct af tfea eraa-rl
"mat af ikt cnututa af
a a-Ja ky Fratca
ua aaj aa ovxc - 3 if
1"""uu rascal caa aria kt atcea-'
7 rtat rsKjtza af trfnxitot
aer a tcait it pealcai ant tktra ia
" T tka
at taat aay att aajaiaf4. ta 1
aa-traata ttiw- tat twi j
I
,r,-I ti't ba
, aarpiy tkal lua
arcrtoxad -t
Dtcktaaoa
-a ia aasu ttrrt ti- i
j . rat4jt a-ratra. aaa f.a a eortaj ?
iJaraarta ky ts .-rrJfc.at , j
One Man Killed,
Two Are Wounded
CaS; SeftX CfTtlifli HtJ
k"L?T TaT Hat-
8 '
Cti-TXUtXTX O, Jxiy
asaa to
idaavd aad m ackara axa kaT
T
I tv
-a i... v, ,v- ,
:arr. aavd 3k ataira afea aaa ka
tka asttjwt brd tly. TTtt ktcd am
itawatry tor BKjca arawad tkt acta tka
iakooete. bat cnold rat bo tract af tkt j
! swa k akoe rs tkt catra. j
SJsarty befsrt eaaiSt. fira
jrarad at tavt of Cst arraatwa toad aa
Staa aaArtrr aad aaAfEjJt tkt taker-
a dt-sAtdd tSittr juy. arfc&ck tkty ra.
rctvtd yratarilay.
era cai uaoat awar ttt Htl'"" """ wrarac raaKakawt. tte,
t ant f rrK. Tfc. r. . -
Jaao - arrad 5iy bad r aaostr. aad tS.a rob-'rar
-t. . vis . nts sraa
1, . .1. , "7 I
casa bad aa tjooertiawry to r-cara tao tVa. j
ATTEMPT TO BLCV.' UP ERIDGE
Crta
atai att aa tart i
Star Itttaats tm Saeaaiaa
ajrw m raaaAayta.
rTTTJBrRCi. Ji' 5$. Aa
rttsxst was :
atait tarty avSa.T a kiew is" tka w rat
BaA L-'i a taw bndda aa a't Carana
tat orxga Kart tn arjg aoatt Ukor .
traaitia aeca'sat or utr taaactaac ta so
toaa ai.-o ptiT- Tkt otajLQoa prokakiy
of botA Atsrtyerrta aad draaatto. nwlri , taJt tkt cast azaiast Ba4 A. BwcaaQ.
btizds sad fertaa wAdawa tkowutrkoat j f jnr tsocsiast cary r-jtatur. bat tao do
t3so wttt cad tUtrv-t. "s arrwats karti ttcot ttkacttd to SL aad Jadsa Barata
ban ca4a j scrsctod tat cry to Cad Booata aot Aaty.
Fierce, Dog Guards Suit
Case to Save a Dime
Masy art tit draa w3ra w-?y ttTt at
' . . .
taara ax mm rai ntr raa a-".j auisraaat
i ...
j wS mtat at nota axd at. J tty a s2 aot bt
U crt . tU tkt etrU
a Ot sitt-tissoci wna tt wait, wtkara
' raaat tka (Imt oa diy tt At ta Oar
tJMrart. tta t-"- at aa) trwa. bt a
' auaa wbo waedtrad lot tat Caaua otatma
( rrvtay ka I tka araa Jiaa.
! Br a ked cta.a At was iul
A Utrat
j a-iA:tJ ooo a-ttk A Bay
J aad wkas
-af-l ay. Ua ova
tt lwtA.-t ca-od A
IL&S02 utll rcrr asbisate
Attica s Put cf C---izt Xra-j
Strike at Car-. j
i
VLSTX2JTEZ3 ALSO TO SIHKLj
AWa-aBBaa-
Lsjlcjtn 2y Izrtke rira Art
t rrtrnx Tiet-j f -Titer- j
SAT WA5I3 LAZGL ESTSrC-H
rH
irrrtOT-a Fm Raaalarhiai atla
rrta WOI Ba rtnalr Mala,
tatatea' lr fflrwb la
s""s telfl el ta Fwar.Tajcaa
r,';-- tf9saail aff texifVjyt. 1
t!cms far 5
f rt.4r tamaca froa atrtaa !
aa sar'-'- ae-i ia f us eca- 1
tut a-jci as-a ka -hl.t t
A cwiLsunaa T Lea
satiaa tmwHtng tit actka
Fkisa-sf ta CMforcaca af tia ra "i a I
tsa eeartcaa at Bala Olal a
atr!k caul vatda ka tcd tratfit if vr4
araa raoerraal fcauj PltaarT Utat tba rii
naa. rfScaaja cf lit ba w ka4
-ac dwmapJa E- T. Kanm. daafraaaa C
L2t crajnaata a boarC af aljaCBait aaul
l-j tf!ri tval r4 act arogJd at
hf.fcT aaait M firtitr nmni to ts
cnoEpaar.
tiatjaam aTrafcaa Oft.
X-f-ocai3! rt bream OTI racvltr
tit ccarpar aa rt '-ai-Jitaa-Kca
ti-a tfa,TTa al eotxJartc-ra tsay
c Lkt "oat earc cf Pirtc.-arL P -fTii a-!
Era. rln. afser twa otrrpa Vcvm
jOwral lfaar Xtts, ef . esjasr.
iaaa dm lakwr a-ierm.
: raace. -
Jaw eeiay tity a? .t rr-
:J9tat ta t2-rr,i L-ttwixa & wv'.a a
ZXssaA act. kC It ta aatf ta aoaot
J traajrsrra tiat t2a raiioal tsurLsrr. 3a
jtrer ta prrrcsc ta s t( ii arsitsa.
a -tamS to era ferI aalkjrftlet to
kkitrrtaa aa cbt amsatxt cf tu Uhu
- Tat ta Hfca.
I'll m'Ri-. is. i :
Jaat auarkt-a aj.,, ,v. ...
Jtta Fvaaaa-traaia mZm.i lae
!pfa-jrK k-rra taxaa'to aCrtk. if
cf
T.
ta tit
"tTi-iatfcsa ia-
feiisai el tlaa ntctaarrr. Tit rTT ctr-s-i
aatttatacaa asid oCirtra f ta. titrca prtp
j dpal ' rranf 'lorir-a cf ti raJTroaJ Baca
ors. traiasata. acd fir taw a ajrf
a"ja,i" ta a aba ara kaodCtsar t m m
iritaarJorri arrtlwi L-aiT fo-
ifzrtsc artti Gcaral Mt-rajw pc. T t a
j acbrttnetl yattray tkt rawest fat
. "
" ' -rct at tat
ftar m V-'-- TTta aan kaJ-I
f tka an kr ia taetraat,"T n ?
'
-f tit eiCM-B cms. ij a ia aaJd
taJu-t ta ec cast? fc (
teua ta teae-rc Lha trkar.
aiz 'm Linuwiut jrcw
K-ciat, aa A
4 .
iXTvT , . r"L
"" '3r4 "MC
" raaet so a
aaw -asa fm cajoa aa aa a-watoia t- j
iEf Lksa afteraoaa. arkco ti ofTicrjaJa raa. 1
jTae.t est jartea aaad aa artrsst j au2
trrrte ak it aa axnan aa fcrte!Ij,r "
art aTara9 tuawat a acr tana. ' i
! by tta aa 2a aJl braocac tf tka aervfea. I
:aed ta xaw acjJo ai a caakf taaJao bartraag )
Nrtr Tar Cs-rrai ar 1
tawart A
Eadaoa ait laa.
Tka sw acaJa ia at fsSova:
tf j-riraata. H
",a41 asOea aad tsral ectr
Ttm Btaacaawaa katintfart vat R
drad xbCcs. fc.Sacrtaia atrnea tlja-
tid
! f4 "am B
f Taica. UJ. S4 fll aad H. td
?"" " L5aJ aed sca-B.
And Jt ; apteiGc rata bafort.
It a f-9r Baraa - - ,i. m '
A3 atkaro, (SarSraioA' ao-neti. lary !
. vun tt. aba ra aa. 1 T to 5
-mmmhmmmmmm.
PH OF SMit F C'"r' PIPTO
tfra
Drfaaadtwsi
Ar lc
Oty I
ajafrttd.
Jarj H.kf. EL SfoGoa-r, 1
tka toetractor l was bscsed oa ckarrts
; ai aTraLjis: iraai ta erry a tat
rack aria.' at. was taut4 today
Js.i BariMs rtrssad to tta bis rj
ca to fro f-ry.
J Btnt tad aJrrodyi
fc-Lrrj-d oa tko taxs ckarraa.
nry.
Tko ts4o azsoasead tkat tt woatd
.y aCaoat tko svaeasa ba carrw
' . . . . . ...
a an ut taea asutarad tSjt do-
1 . . . w ... . . .
a. aa. was isuttr,
, 7aa Ua. aaa iTfa
' tat darbrkr tkt aaae tf auad of tmmn-
tkat rojrad
ta foartk t
wiia. tta aa aay trat tkt ansi,
was at d.startd aad aroak.y wo t aoc
j koto baa as kaf as L
Jk.
ras an. LC
5
WMfaV
v - .at. 7
jut
Frota tit Wahi2aTt.oai Erttct Ear.
S1C5AL m READ! TO fll
ArtiTitr at Pert 0ihk ia Prejrt
tioa fsr ATi&tifia et.
S7A2C3 AXE 1XZZTZ
STILT
Vara af . TTaali a bartSar
aata fat- Tt Tkaata raJ '
att 4 rtvitktaa Paotmra at
r-tyrtiLa aaa CruL
OsEaJta tkffc aecney- raacitd tia adjr-ai afSeaa tt forxa tka
araparatairy tt In tart in am X3d-Wtc; 1 -mtJSjf uta CUad afk a-iaetor ta aaa
iirtstsass rssrt Tka Eaa-ala Ar?ary War kiaa. etit tf abaoa kad era a2 tbt tray
trifbut Xa. t ia btssc fr-raiw! by ajfr-aa Ttaawaaaa. Tktry trt baaded by
faroa af as. arka art patrtcaj tStt xraa ba Catrvassaa H. W. AaaOa f ajrrS3a.
a aJraa for isTjOen. wke tkr art j Tka tfjaaaa aakad Caknet &aoarrtx
f tk Kiraal eorsa art aarairjt aa tka amta aaurC Hm ta
paj a?trTr9 airatjsr aad taaa.
Ti cruvtarl af Ct Critiaa tjtli is
ajr. ady aJmmi3L portctM t&l k
. . . .
-tnusi i n rgMximi&cm wiL ta a
t. - ...
M a boa ettspirttd.
Pretkratnoa art aw attc maJ far tb?
sta&i&sect f tkt aTatlca carrrp at tktt
trexsda. aek aTaia an3 ba bmw4
r' "
iwao an-e&jaHry caca marT Ta. a-ji irva i
ji ska cs.t arr tia cast astcaasica:
k
'
art arid et tart-t ac ta-at aarrt ttara
fjr CarCaa acroaaaa. aad A af. j
ba2oo tent)
"taatt tka Ztoptia ty?t baToam. I
tt Haraea R. WTA El
avarm-t daSy. J
f T A mgtcaS dnbacisstst af SlyTiaJ
cor
kt rxjrctd tkox tia ear load of vra
aria axrtrt ta OscMim. by
aoeoc tkt anaddJa of ant aaea
ekiao eoanoa kaorktd doara ta fatur ta
paeaay dtatcsod trsaAa a kA waqg baaa
cat lat aotraira Ttt ataeagstaa trartl an
tka Hat traia. artik tka aataj,i't 'a asd
kaAstat tataa ka aad oat af tbo injiriaat tavta,
Laraacoax Htakffii kaa kcaard crora ta
tk ckitf aeTAi acrfTBSt at tka Boat ta ra-
I Rm tisa rceordz&a' tf Ckt iitMaitg at
1 tAt A oet&oto record at ttt -rirety tf
Ut wtza bam aaay ba amadt far tk aaa
it tiji IJatLa t'alli la af tt
I Cslad Starso srtatktr barest of tV caty.
ia ttto af -v. tki ttAt
. aruuor aa arjaca aa t&t erooxids trbera tkt
j Cykcs; la ta tako aitact or tkt ksacdxior.
iCrUXB rTICHTt TUt CEA
aa.kta TMat at Itaiatwaatk.
BOCRXUIOCTH. Ed, Ji-'y li-J. Attb
ctroE.r IVeaei. a arra ? Aitioray lrirt f
. Ptia,ts;5t;A ar i Ir5tt. aed tat Frwcca
tKtrtr. Lona llinsi i-day tocatred ka
n7art perf -x-Bsaeaa f rrar-oaa T-a
Tka atart ef Its CK'jtt was at t
j atrocrocat. an, r uaa est mtr ia tat t rtccaa
j tf tkt lao tf Wtt. titact A-K34 ttt
Xtatitt rttkocat'ard baca. a cUttaart tf
J tatsty aot n "oa Tko Frcaczasaa CTftrad
ut AotA&rt ta tweaty-rraa atastct art t
ia tkj-ty-ftdr Bntn-jtoa
ELEVENTH IOWA D El' C CHATS
KAS4E WHITE FOR CONGRESS
Ida 6rr Art
aty Is aateaoad! aa
A al tat E. H.
HabotLrd.
e:otrx crrr. ia. Jy a. .5taj to-
sraaLj it- kt. Wkco tf lim, rv a was
kOBUaaad Lra aturtLd by ttt amnkj
C Co ct-v diatnct to ataAt tst rac
tor ce-iTa arv-mt E. H. HtLbard. Sit
I ji . . . n'!jcu
a r-
!i-tn.i. Mr. bt'a
t m . at. 1
kJU Ai-ra,. lsrjr o-axad
i - "
ait-raty tf li ctj tjr trtt
racauM- as auta tkt
raca fsr eacsT to. T'ka daraocnia wtrt ta
a, tftaju aaoud. daoar'-s.c tsox E. I
Cr ja tf Mtjotaa o-!d osf&ax Cart at.
af ats b tko raaaaa taa-tia;t tmr
Btsta aaoatur treoi v. TV - -fo-in a s
tret. wtart. esr-so Mjca Crawfjrd
aad barra cot-t
'..
-
1
Roosevelt Will
Visit Exposition
at Knoxville
'
cf Ziii frra Zutera
Teaxetw CaUx Uysx Coloael at -JTrw
Tsxk Cilice,
XXTPT TOSJC Jify TYtoaor- Rocaa
vtii arrrvwi ta 3ar Tare fran Oyasar Bay
by aatoavaaaBa tia runtxa VW a
i p ti AJ
I bar akan
oar akaa tiia txamm 'aB
cpeea aod v
i rcaJt tirt. 1 Ccteati
tea 1 t: 1Lit-Z.
Lf-aaJ to
! . . . .
t as. ian aiarnazy saa ai full to tMaut at
1 , . .
Oxeett Pjosw't Tiat aoCKa tad aot baas
Ui&ckad
f itrata ia c-Jtsptawd cf botk
crraxa aaj rrpxkcaaa.' aaid ta. Oateaaaj
i Z I. '
Taaiaa ia lanaat
Ono tf CoKat! KMaaciara eaZra araa
tk. Trtaf Stau. to Brvrl ud Vtiya.
Htkt tSoma Jwraual trims af Cm f
prcaDds a.ad araa rteetrad
arkad cattEarit-r
by kia wtik
-rv. tw-. Raoar,.,,
m arasa. Tit fast aa for Kmaw.
eat kAealwna.- dmrrtd Sfr. Ttitaeioai. aa
at oju aot ac tkt adaarvj f.rTi
Xr. TVjer joa ki a iaraa acsOty tr af
labor CucObt lit a art.
IOWA VLAS CHARGED WITH
SHOOTING THREE ELK
J. c.
nna Aa
a was Arrcattd at Lraokrya. Ia today
ty i.iJ atatoa Jtaiali il BUaaO. eaaraad "
itk aboctnx tkreo aid fea Tauoarataao tark. j
artarai Trrnrlm Afa. ASbocsca ko
t i-s asAo ta kit disks Jficiaa
ma at tyumf ttnecra at tko Oat ef
tko afeoan-Q.
BELGIAN AEEO'tAUT
.. DIES OF HIS MURJES
rtaabrl
- Waa atracaat faa wkt, t.
rDddwr tfta atraaso brekt last
:ad kta7 fraca kia tijri
w--... . .
tst aror'.di raxard for
ana a aaatfrrtr. Oa Xay IS ko
ta ttt aar antk a aoc-aasaa fsr tw kar
acd Cfty
5rttaa af ItaaaJra ttaaiaal
bavaba tat Telia-
Ktwtx. w, b rail WTa-ra
day of Aartataat Braaa,
a Daadu
Secretary Dickinson's Party
Given a Warm Welcome
TOXCLUU. Ji-y )-T. M
tMrtaooa.
aac-etAry or war of tk tTa-vd aaioa. aad
tarty arri-td bar kadsy ta tkt Kauert
a.3.-ii L. lit arrrraa was aaaia in aa ar
! aJ'-j -a an tarcw ar-saaat wiaaat
' - tt Asc-icab asfJy tk Cvaety.
! "A wtrt ucwm at taa aaraor.
j tesara. "ri
ca.su
stnaTa.. "-"w-
rotary af tbo Aavar-a-aa oaEtssay at Tajo.
Mlf Harry L. HswtWa. tkt an . ay
attack; CaeamasotT r Jta H. ak-ty. tat
catai t! Jrt rtajaatttatrttt ad taa Jaa-
aca tja-traiaaot tl artacsy s-rima tf
r aw tao i.rJa A-., t
--
tt tko a ar.
A xr at crwwd T S-U.-XO aad Tart flan
it - ' - .
BEEF RATE SOT SCSPESDEd!
' ' ....
Serr Tariff s Cattle xl Xeat. lew
,
Tart to CkiesV, Stasia.
UnCTTTL
. . .
ASI3TOX. Jy a-Tio XAtoratait
jsvtrco rowni'aiiii ainwtnrad aaday
"""""aaaaa - a
1
J3S7 . CP XCZXSj
lat rtaaa at rtro Caaa a Haai dra d
tfcat ta rteeanSy nd tanSa a-atrd od-1 korat. rot Sola tkt Bryaa bAad a3 ia
aoacto a tto frfckt rafaa to eattio Aad j viator ka ko Aawtd a, pssr, tfI
craaatd btaf botatta C4ear ard a . oo-caJd iBarerytat asarsjjs. Ta iai:rt tf
Ttrk. tad aot bta aaaoaaded. j tiai ictatic'kAa aot fLacwraxl kas a.i
Tko aBattor araao tkrwadjk aa lo? i-nr k aad Bryaa Art aa tkcfc at on cao.
fnaa aa faafw Taut Xtaj Trk buaaataa , be. and kc aat aaad ta tkt rrBtaeaa coa
Jlosob ao ca tko oticaata ratoa. Tkt ttr j taatxa ta boon tot Bryaa fast,
tarx; r.xaa tko run oa tarri at B coats I Saeauor E irkrtt was mora nsm-x,)
a tacadrad faiads aad ta era
3d casta a bsadrad bttataa Coaa
Soar Tark. Tko araa art rates Art Jk casia
oa CAflSo sad casts oa drtaaad baaf.
Tko tu a aaa arffl ka tftteOvt oa
L
That was ooo of
tko ad-raarea wkcrk
tf J. nerToart ktorcaa A Co.
arKa t CaicAra okraoora vtta
aifar,"g Uatr roffitai7t to Ks
aiTmtxna, Wkat tit rasajt was f Mr.
parkcof aaapoAjatSocA
doftaSMly At tko taaa.
July Squeeze in
Cotton is On
Jet AiTaae. af Tire Dalian a Sale
z2.ce OiTeriir XeTemeit 2e
(u a WeixesdsT.
TO EX. Jx'y IS Tkart
aacaccBoat aa tto -fta aaarkot
today wa aatry kadxmrjoa ttsax ta tajtod
of JTory anint wta ax laat oa. owiad to
aa atca aaor araaax drraad froai Jsiy
aad Aarat afetra. rVtoaa bad a furtkty
atsaatioeal ad-raaoa. w-tk Jsy eonaa ati
Iss; At 31-43a. or H autata aboaa taeYiaata
Bciax af taat att. aad faJLy I
aarrt CSo arkaa raatj act btfara
coawrtac aaoataara acartnd am. Wtdaaoday.
ltt -W a-d aa ba as
lwrr-d a. tko- of .rx sad tv.
trorroad as fitaa of Jxly.
t&at aDoarrk adaaaaad to .
aefe-s
r"
awtxA ta
att aiarktr. but ttt at
4 war taaggAra&ta-y tajat. aad.
! -
lrwwd -ttar aad cr arcsMms.
.3 S4 aoatss ttr to g-aT Ztarsjwa
J yMUrttr
i J"k" -
wiirfiTTO. i-Jr & Gawacr
i a.o- w. w ij.m to an Ta "
tt kunat
J ml ta-,y tetartas- ti zoaso kt all
I)
wtta ko caaxa fcart Wntt tko n
it ort kaack tn :ar u
dts a. ssaAt CL fissJ ttteeoa.
I Lead tko arra aad ad-- .
1 tka ratals aad tko wt-e-ca
j bartud. Sarrtrary ttck-toa was ti !
er-Jjt-r a.j .
kat eooo.ai A was kv k-trr
, kas tcuaaaUtstrx At t eeav,
BtfaraU ractrcott was ktud.
AA ad tat AaMrtcaaa. ako kaefid B or -
atsrr ri Xktrcaoa d-arda. eajrf at
t "a xatrtaa b-rcaa of it a i or afJajra. ar.
J J aad rort a tdd tr:.
J ju X4 today is sourtsta ia-tt by tr a a.
ToaJo, tiara acrata.-y Lacka aad ktra
j Encf cata 2 ka Ascats at tka tatrn i
orakaaay. Toes-t tko tit .-. t.
- . .. . ..
. ii i i AAtk-ra.
taa fvart f m liini txr
wt
! -j ti tT -.t
En tier Ciai'eT Locks it Orer Alszx
n cast mzs res cotzsjci;
!t Pill lOa Xaket Tsrs.il S.i f:r
! Plxct t Ticket
jpsicz cms r? roi ietcaite
4
A ttlac at 1 ara tta a la ria4
I a tar tka Cta.iinaaa.miar
t Ik OaaJba Wtcli.
Mr M.
i J"rm a S-Tf C-raf?c-!i5tt J
1 rr' art l rttJt w-.i.'aot tr-jg t
' Aot; -4r ta-r ka fr Frraa. ajs4. !ia-
rtii'-r, tjt yraiast a Kabtf t
aa4 ar ial rrvaX.caKa ktrt art
a-.titat sktrr Sa4vr. Mr. Ecrat luut itfl
NtiimA aaI fjoa avr ts: Ctaara& for
a. ti ta--rc a a aackt att-t txt
aatcLa f isxtil k baa aowcal ta Xraka
j lir Sou. kaajarer. aoca cat laatt tka
vcrka umie4 a-m a lata C W.
j Erraji kATa cA.Tt cf tit wLa?jmat
i aa C tat trrKtina af
f ;ta aa4 tt
ttt ktta.f; ati ka U
foe a !a Ttry arxSrt
enttr Vst Bror Clr"- kaa kcaa mora
i racciM-i tia a W. J. ta jcx knjauaaj
jtritk tk rtotaktcaaia.
j At t3 LACcatttr covaty raps'Saa coa
i rrar&a tkaX a aa tit aJTirfcl CUt tf tat
' (ajatnet;. t&k eaul-i baj-Ly tat a
i ks atast-fSHI tuatrataa BMAar Cka.-Tjt
. aaa a
',-Ji aixjca to ck it tad
!tt raa
cf tin ro'cty tsom part of tot
A3d ko pattitd ta tiro Daaut
arark!B- fsr tst tJKt knrattx asarsd
. asitst a k rt aaa aaomtttd ta tza aad to
1 Retard L. Unrauft la adraaot of tko
ba&jlc cf 1t ytfarsa to tfet ooOTtoiiJoo.
Bryaat aad Clark Coafar.
Tkt osrsrrAia tat tod a fcaad Ja fkt
j ACtMo tf Jsca F,-rai at ABki!tr SBAlor
j s" eonaty ostias.
i StTrraJ days btf art tbo mmlxa C W.
Bry aad Paat Car. bd orraral ra-
fartmraa. Bryaa Karad tst to Oark'a baaa.
aitrt ttt tat simttod aad cacferratl far
tit aava.3a ef tiai ptepc.
CaJcoti Pxraa. awcrttaxy to Ctttrsor
ncaOesaibcrrer. fcutetad to atrtra, cf uta
j laiifttf a of tko eoatvaardaai tiat tkt a-lra'-ais-itratioB
of Owtmr fATnanrar ka ta
I laraed. arst At taLarataad -a aaiitf actjoal
1 arkta tko aswdaa araa azataJ nn
2 td.jra or oaafeaaa Asy caadjdazA Et An
i(itAT Bbcctadod la rat:uaai tkt 3atAo-
traiSoo be emicaocd.
Pmat CaA r n..
sef ax'Saoet ti enemaoai ta tkt ataxt nana.
ta aaa , t3e9 axrttxmc ate aad at A-aacatdad
ETa O- Vfkvdoa butt At ktan.
1 t btAyor Lort was am litft tt? tkt
"maA. so tai kt aoay kaa aaria-
" ta cry oa naraaaooa day.
j I'-At
rtayttrxa tat eoaawarooa kv&kod
tfco dezeratke cacram. ka tJtfc4
; n itwi an ts r-astr of too
, rcra AAd aksjad tax
ta
inaa. Had aasa.ttr Botrksct
' "a it ear cnaJraaaa afttr too
csavtsod Jataar L. ateBnaa
i a agaaca asaJaat eras.
3 Aad tkAl apeaca attxsSd eatrt baa tost Eaa
j tkt Brya ap g. wltiei
arwd ka zrado
tt oaaTasritaa practicaCy
ia-ttt
A- C Cody nita far
A. E. Cody of . -aad tas rjrd kia aaao
as a caadidaxt f sr tko nViraa AosaiaA
tioa far mmr. tkt ptra bati Araot
Sttd wita tis aaerttary f aA4s tato aftar
aoo. Mr. Cady kaa aar-rad ka tko stat
At ta arrtrai oecaaiHaa aad ta I,
fatttmd tko rat; way tarrTtitUn,. Mr. Cady
"" lattratts at ac pt aad at
Grasd Isaad. Ut ractotiy tataraed r-,
" ajwfc aad ar.. t aofecKtd by
ataay rtwaat'saas to ataso Cko iaeo eaa
B. Frica Ja st af St. Es ar!tkdrt-w
Aftereoc froaa tao rac fat tko aas-
CTac taiaatoa for Csctod otatto aoaatar
ro tor E-ciard L. ktecar. at
. Li oE'cxarjaa ce a nrw
" "w - fc
i rT yt caa-
; f cti witao-
, aroorx tc Jtr. rru r ,
taat Mr. EaAooc cm aer- (at tkat -
i Aad tkax Prico t,l act sat St. aa
. . .
; - - j va jaTtca.zt ta tax aa t
-a f4a. tt KwCaLi Vs
tfii. . - - . wt-J
F arrtr tkt rry .Wcai-,
T'Tt t
. " . " " " "f a
.
v - .
avaa mtt ia tKl fjr ts t s
I Brjajica. ao tt dtsanrraj ? u v .
v ... .
3"" " " ajrraeiea tf
fdr wkst
tttr cacL&dcnd tko
; xood cf cko ra att..
fnltlaa fat- KtteaXf.
tmiA.ttiy laOoarayr tao wtxvtjrawai tf
Ft
for
a
! cjo
otir-ra r . ry af axatt asarao
tkat tkt saiao tf SUicAjurd L ktttca-f bt
acod t tto da&acrac baCc ktr. bttt
ra.fm said ko wtuid cay aottjes; uKtar m.
; rtrlif ti parMjua. bat rj aaast a ataxa
' Boat toaaarrtw. Tijara at ao litu Mr
i Mr&ctUfa tj acccst Ua CJtea- aad ta
i rat.
rut to r
.
raiar tf Lt today fjd
a caay:.da,jt Isr ca4raaa c
I -w
i
1 tk rtf at Ucatt Ut tko T" r dtrrrn.
Mr. T ry tAan-csd k-aaaf
'An sad kas Alnady aaa it a caa-
I r,.y f u ?.,w
' o-ti at2.
j "
Mat Caaaltdaaaa.
j "Tt fl" 1 eaxKataa f..d t--u' r ta a a
' ' """T 'f :
rtntawtiaa r
, ts :-.t tyi-. jt x
L-rt4 la
! f r fit f- ra . -
wf w . r i. r .. .
I rtaJ-.
a-.aj-at r. w a. nttrja. rta-.
.t tt,