Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, April 09, 1910, EDITORIAL, Image 19

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
i.
Till: EKE: ni A HA. SATlEI-AY. AIT.IL
C-AIS-D FiO;rCEXAEU '-C ''.JL 5 f - - TK-S AS D E0SD5 ' H-tLT
--. ft-.-- -? " --.1T, vf iTT . f.-
--- . w v w .;.". -- s. - t - r- -
t -. -j- -,.,
ft.-- - ZL.X-ft.
A .
a --wr ft-" .C ". - r c-.. t.
r r.r T '- . V -s .
?- f - Bra W'1 -
ft "
. I .1r ft w. 1- J -
.Z - --ft : ft T-- V - - -
a j t-a, s-4.r--ft --i
? : ' I ; ft, '
. - ; A t . I ftt " - j
F1' C i.'ftk ft--- 'tv
- c. '" - " " - - ?-
ft r ' .. . i - I - .-
- yt ,. r 4 $
fs-. XS. "T . i ..-1
R It :.-- v - i.
Jet r-.-s ,--, - ....- tv-
yr - -x ftr -1
-. .-.;'". f--
j; - ft-- - - - t - 1
t t t. ': ' ' - '
- -i.i r.. - r '
"--' t ft "
C7-xj S -.E3 Sir-- J It--j-,
t S-i in :.
- r' Cti Tr-ie 7i- Atrte. -?"7 't-?Zt" ',,''' '.";
- 1 tar F MarAA 2 " jr l L-eT "- " rr'- -"""" a "A -- t- j
-," T s g k -)f-TTT -ft . ' " - " ---. a r-.. r :' r
ft - ' - HM Aa '
, ecu x'lm is a ;m iHii
ft k'U -. rim. iUi
, t -Aa Wa -rt aa)
at---, - llw
I.AAt km ft a. mbi a ( i !-
ft taratk tm A aft ftft a CUT.
t i A m a - ,;;
tsjs x.yiT tin has mxer
L t-r:'.. X
c -
-
-' . . - . a Ajr.,4
P.- ftV "
M c jut .
:.-. arr .-- t-
ft i - I .j,
ift-'r-
fJft. " . ' -: LXi ' "" ' ' " '
" " ' - : -: t
: !.
iji " ' -. a -ft -ft
Cft ft ftts. ftr ft i
5 'ft
ft -
:" : .-- '
ftLJ- "-ft ft 1 ftFftMLJi ftW JL ftft
s ; r- a., la" jr.
MftJ sa - t ft eft.s ftftaV J
ft. - -'-ft . .
21 -a. 2ftS ' - '"
- X":i iTlAT w
i f
1 ,
.tj af'
?
"j a
I . t
Far C a-.A. rt... rr
T";- It.--'.- jt ' u J" P-
-. y 3r- t I. iji, .
TIC"
ftw p?ik : -
r s s
ft rroiA . K M r ft 1
J . ftV
ft ft" vnft J; ft- v . a
..-!ka nrftp i T m ft "
. -, t la
w f m
km "lftf V I Lm-'-va 'V
ft Jft. t m -
ft --T! ri. ftr 4ft
ft J 3Jllft K ? - B. A K
?'"" . . -
M " ft: .jr. ft v ift-fcj
-w
Jpft ft : m ifti.v.. -ft.-- ( .
ft ' -T "ft
ft J ' -, "
ft T L- 3HI
f -' t t'a. ft
n. i--ftr- aft ftaBftV-ftJI an.
( . i .H si.. F ft i- -ft
" J b ft ft. i -!
a. . A i i r m
' L at r. "T fl ftE-VI1 ftk. I m
w k a :. " mar-ft a V
i. a-s. ft ftftftjr. kXt . k
m1 a 4 ft : .
lia ft ftf'iftTftft
rm m . ftc. .. -,;ftj
KB ft ft' r
" nat AV...C. ft ILII "ft TJt a . . I-
- 4 ft - ft". ... r "
I a ft. , w a ia w '
a ft. ft. -. i .ftftnsr to
ft. a m 3 !
-." m r,.--jc-. '. -
. .pai at -
a ft. 4 a ft. ftt ft
--- ft "-' -nrft ftVft. ft
- r-v i n STft. jft ft
i..-- - .a ;-' . -ftic .-.
r m. ft fa,. ?c t. u"
- """ 3'-iftva.'' a I - a.9 a ft
am.y jiirm ii-a yxvV-t t c ,
bo Jatr aa-aj. rTB jaiW Ktrji fr ---n a -r a "j-
iJ I" IVA. ,.:-. i. t,t f ...it;
ft ft
-" - t-wi5 '!- ft
ft . - - '
- ..-- ' '
ft"-' T ' -ft ". t. ' '
ft-' . i - -
i . - r- -1 -
- . jft "t '
- i,. -.. . .
T I jh-wm:i ts-n "X fti- r- - -i-ft
. at sy.-ift.vft -.-iftii :j "- : "
ft- -ft- ea.. a-irai ctfft&-nft' xa :
- 3. Si3" II.
- r.
11 ft . J-r
S i
. ft- 3ift- Tftt-
N lft -T ft-.
aura 1 -W K iitllft."
J.-:i, JK v a-a, taal. " ftftttaa T
A ar-. i. . . . r i T! ft S joi I
as- ft ja i k . "
z. I-. . i f : -
A-; . . . jr - i i 3 i
ft. - . .-,, (iTS ;ftt. -"
i . , i f-
-;-. " .. A ..-, i c f:a-v
Ajr. .a .in, j w , ( J 1 t
J . ft"
in e T tft
IIKLT .
attl-ft- '
ft --t ii4.
" -t K a-r- f
K
"r-ft.:f -ft -r
-.
ft .
e.Jir.ft:-j'j .-r j :.c ---- a -
c '..ft-.t j ar-ji .'u. ."K-ft-ft. lr . -
;t;j-lju ft: i-ntft,fra. vx S . ja. J aa- -.
- - f
-'-a .' '. -"--ft
ft -'MT-.
, .-."x:r. ft - . c..i. - " K"7T'iH J "
-.--ift,-" va. Ut i,ir.: . ftwr. " ... - - a
ft jac:r' .Vft ft exr mi -. S-t A-
A 1
A
V.-.T atnftr-i ftc-ftn F-a-aa.-r ? ita, -irrj:
4" ex-ieB jBflftr ,if aft
"-" r.T T i-fftft. - M-je- ' . -
-KC,-it -C t. K.- rax.. aj r, rf
-- f-Vjtm ft" ft- rat-as a -rirtf o )?- "Lri;- 1
- -"-"-- . z-taK arin. -a.
trcftjta ft! t J
3 53Er z m9 aiif a -acas ct-a.taa
tr-jcAji jr aa lo..r
5,.-a- Na a.
v i.
.-.
..'ATS eaaaBv.-t. SF-ar. V. auML. IV- za ja. . r
? :- artHsav I"i:.Tr. 1 fta..-- E' l3--i.- 5-.." - - i
"-- . -fttr; t tt iwa in-atSAjat-A Isx I-
--Jiff. "TSJCAJT-n. i-
hAJCT N. . ZsSz, 1 a. a Lcw. ki X
;a JJUik .A
3-.IS a " --ar: Ja- L Tat ttzrja-. tb-
1 anrlt aiJJftv '" na C-tt
"u Cara. CftA: . iaiAsa. Jtae
Oftva- . . aft i-i
X .--- -
C-aa-a . ... ........
"-'" : ajft-aa
b -SAjri. - .
ft.ri t.:-Mt ftTftijrftft. ... . . a
- ftjft imu. ftuaar a
A" ft;iir tap Aa. mm
- A"a m .. iw t c
t - ft.a .
a a a a. - a l a l' ". II
V'fta m aap-a-ftjaA jtv,
a- a anaraftai yaaa - jo,, -ft,
" . lAfti-K lan.a '. - a ir 3
- B "-"ft
- 'i' r - .:i
... . J -. t at
am fttaa. 3SA.
Bcaii ku a .
-ft-jar-oaft Aa . a a A a la a
I --MI aaa . ft. ftft ja
t hi Aar Ta.K ft ar am
' hmu rAwa. A. a. iA a
- Caaaaa kftr Cft at. "a
, ' Am n r Ca. aA ftV- -!
LKatra ar wA as
-AAa i. a f. m. JiS- ..
Caajai A i ft'. ar
naaaa A k7 ft, Sft.
.fta. a i. . n. T k, ;
voaaaa A a. fc a- ti
k I 1 A It
aa u
lt aa
a
a k
iftft M.
aft
a m
m m
a"- -ft
Eft
a :. f
av.-aawtr- p-t-:im- .
i. r: :
a 'v M-'t
- ft
F at ib '
- a a -..
rt. : a J , (KiK
a. . . f w orn.
t't-aV K r
-"- i- . 1
" ja t T ' E - T J..
A '.-ft.. 1
Ai V ft
-a- .- t . r
5ty Li-.. tm. ,rk
I .-
t
c-i:"TiC-',.
"- t-t-r
"""-T 5-."-X A- 1
ft" t" J- ftV r "n,C. ajar
ftr -, . a , -
V jwt. . -4 T --ftyc
: - J-.
.
ft ( ft ft rkrl
ft -t A. ft- ft Jr . .
. n -.. Ma"
-ft " -
fc. Htrv a.-.
" -jua C I A.v a a. A
jT AAar-tai I at X aft S
tT . .toa-awar. ft ft t A a)
. , -ftftv At. ia.
at
a
A
jft-A i-AK. ry 5
!; am !e;:ai;
9' Ctr-J.IT r-A.
! a.- . .
' - a . j. 3.".,n C
-a i y-w-.-
a
t. Ens - A .i
- ft"St. ft. J..J
- k 7a. W J(i
; a i0K
t- '31ft. 1 ft-tai
;
i-Kk 6irMlL XARavirr
T:
l-WPnr MM ftaalkak.
-"k a Kg, tt Tt ..
Cm ii r tm kf-sA-
a-s: r-rr?" "a.r-trr I 3t r?v i. ".ft--- ta -
is :---"-.. :t .. .-"' a--' atii jura ui
CHICkftA fcaV-Al A rVlta5 r, - T
. a: rrr-eta-- : : N araPtA aLH aa t.-i rTr tA "-
Aft
ft ralftfftft a ftjaft TiaftTiaa, aaa v naaaa a; . TrxiJfH-
fi ui a mm Iki avC Tiaai. T FtirgaJKart Wal&s- Brir-aa. i
"t a a a. rr-wbttA. taK.ar at i - net
a Afar -raA-kfts. t.sa- ataftt tift ft-x-r-mc 1
rrjr! -s T3 a? ajtr-jEftT Ufta awf .
lt- asr-. A fc-ab(-jr aftfa aim'."; '
. -.- ear a4 at c.aft Tr-g-i'jft -a -era
:-a-a t -sfaT )" J- C
P---ft-- a -A-m. i-.imzje at a - !
t f -e t. ii-vtriic
, . - aftftiaaift. ft. r ):- ft ftj-.a. ft.av
. . iT JJZ ' Sa-isa. r ..: a--M9JC S.T rmnm-
: II" J -MET OftSli Of a Hftftl ULaV
taAraTa a ArCA. Tx"A
i . A T! ,K3 w2- -r ruAftl 'L trft K a A A ft n
Lara- ft 4avjr . T EJLT xataj": ffciT. ; I rt. i-Zlr .
A- -a am , tr -t c i. I ajk. - 1 Bftr--erL. CST- i c !,
-. f-moz2sr aenftl tfiLaiM a mprsjojf akAr-aaMaja. ia. u ti s, i. j, A c
A-4 C.F, FvftAft e. aatai Ew- usata ie , msaj-k "a--M- as r;3Ti aa. -y aa eo-s; i. tnai caoirA
A-- tr rym jbbj-b. AAiari aa a er-a ' ar asssT. Traami ai as o -.. a- ; ara. wnftuiar
-a -" Aft-ft -:. a fft---jr a u a yijaaji m. ' at,- rasn-t ie jr- - atvA-jftrr. - r. it 1
J ,. 7 astai at XCr ajB ilfttw.! but as SLdTft, ' aa-:. rrvi aa.-; v.i ioaa a tftsst-jj taK-saonu Sarftaa
IT . aPV. ; A--;y aurft tad at ua odaaa aa Ban , l-?-- ia nm y .
r aj4 Ta ".a.aiL f uajanaa u aArv. '. aAs. r. t iSA 5te'3'" CtHa- ie- t
; - rr-avl &acz f a O-t ma.-jrt : e-ai-A A" a-w. . lata,,
to laaw imu. T4 eaaa I -"-- - x.r n k: ataai ss: -
m ilia aa air, AC at aantr atai A3i AJtai A - ft----- aa-ft. .-sw iac-tu
As fa a-a va a, a ..-. aj tantx "t-"t jc tasaA. o A.. A.-ai. Ltwi- a i
: - aa as, ft. f yaxlftaK anam aj ftrfitSftc-.
aai ia mm n iae av-at -
it ir r T-sa. aaftr-n r r wacj ha .
H H s,
AW
-ft A Ceimir - ""ir-i
. . - j-, ,
. -z: :. . :
a
Kft-fta T
Tat... "ft i5 .t.- -4
A. tss im" j
- vja t -ia .Ji
-r;r- .jc a tft.
A ft.-l ftsaa .
-Mi i
A ft -
i
A X. 1. f
ijn i .'j:.tt4 ;j- a-
3
ft
ft 1
- A r-I-S . .
- , j 1" -.ftt t L 11
'a- t-cir -
.'- -t-tTIJ f t'lUft, - r -
" ft.3ft:"r t.i..-ft --i a.-
l.-,a ftrk't
; -.. . " j T - v r
."' " - " -" "ft ' -k
a - . ii ; - - - - - . - .
t . T ii -- V.-- Atf t - : .-; a a.t-3 i
aw . - - , . - -t - -- - a. -a - i
'' a 'st----r.?r trA" t--tAtr.- xx-i ti-- r
-..j. rt a-":i r- fttaft as : ? a 3rr ".a
l5t tVft.. i
. r
if -A.-7
ft.. A
at --a..-r
T tftt-Afta
i-tA-
- ' ATwa ai- A-t
rvw-ft- aT 4 ftM-r-ftV
VT-rr T ! r-K. v T:
tt- " " t.O' i." a -c-t-'-
'-,7:j " :-". ;--
Pft-s.-ffi i Jut a Ii ftra
---r ; .- - jr -- -. - -
5 i : :K '13K-T !--; SI ft; r
ft . rLcM--j r j:t.i :- v--- "f-"- - - - - -. ii.
ii. t-i.r . 4,--t H-iCAf imcf -. j-- iTti A 1 " ft--- atn-r .ii;. .
S. i ttf. a. Taj Ejftftbea -lm . f r r. . AftVAr lari.-t.
r "... :a Mil e-r-r t iaj -!A - --ft. - i- A- tc - .. z. 5 - -- -. .-- . -
-r tt rrajat4Sftt aaj aC -aat 1 1- tL.A-t t-.j-- t - . . ir.-su.!- rr .t. ;-!.--.. i.m-r- --- .
i -. A.-sr. AJS.ft-i Aam ift-aa a -aar . -7 ,t;JL. .- r 4 ..i rt ...- ! - 1
c .-- ' lift zg aft- a -i.il af ' ' - t --i. A . - ).
s-?i" :.-!?-. Atst. ft iiir ftir-e a I a- r; - . " - -
Cnn-jf timusKJ c .. j,- ra .-.;.jr.ia a-.-- a t .-mn " - - LEJ ji Ij i-
ft-T a.u. a -aa-. aft ; 1-5.. ru-ii . . . ft- - --
ftiA t-Al --A---- !-f A. ft AtftAtft'-fti. K aT'
-; fa zom jzonmi a rLf- at i ft Aa At :: f-n-. t r- a.-.. h -jt
a ,t- KXBisa k- j-.7a7. en t.t atAKS. -jaj . Jaaryit u, -rwr- VarkM a t . - r-..-- w i-r-! -.a -
k ..-xa-i
M Iftrt-rftr ftftmiat
- r-
i . ft.t;-!.
.i.-. r.J-
kvafti
r-ft.AtBft"nft
--A. i-' 4 Iuy- rtitftftif . fw7 4f rsL Ajftt ' ftl ian. I a
A-3-ftrA- . tjiiftca v iavat. a- .ianfM 1 i immwm. m
eca ?jf a, Ai v-aC fu trs-aa aad 1 lair
jjjfc. " DrtftTi.jan
irE-ta.. a I var.). iajc. t a , -
aa- 3t-a -r
- ft SfA
i- j
aft AT-, ft. -,
wm rr: ra ra
. . .... ft
a 'sr 3-a ;
-.
ft AT -ft ftTftft, A
r--A
sm sr ja
I ak a-v 3-a
am r a, s,
? a
T ft" S" t. -ft
V A ftt
3 i a
-a ft
a ft s
tjfs:
-ftfti-.Ti 5i:ft
t- tic -iraAJeiin .
fr- t JjO-at Jft-aftWE Aft ft; Af i
a-rra ft-jf--: jv.ra" rf :.ft ac-t. -r-jaaj
t.'s.tm art Biaa.a:T .-- j--t, t;t uaa
ift-t ". aa a t.'&. -a as-. aj u . - - ." - - . -
ana at uas Tate. i - t-AC u-A--i! -t-AS- r
r--".ft. ft ri: " -
IftuC fra-ta
"-lisaA-x
. 4Vrsar ra
JB ff-3-
. "At-ftTC t C
A
a - c. .
rvr " a
r . a. a
j a jea -
T-ji - iit: " t C - i t;t fA-tJC-'i-" -.-'.-
A ft" A. - . C w - sw.
ID-
auaMT.'sa, w; a-ftT-sarr irricrica.y f-
. a ftjtrjt Aaa ra-W A", it
Tzi-" ftrftf-r- tf 7 a
A Ah3 araftft tj
t.9ta an trr aa amy-. 8-at-rr AJse (x t r. I
I i-xwr-cjj fa afnar-A. ctvaE-aar sset it-mtA-jftl aw . ft .t t t.
TV aaarAaa fv o-ii ca-aft-a) -ajrr. ; ia -ck. aa- i-a a-ac,
a-n inr-a atv --. ILax rar.; mn. tJS- ". a!1. - - a--aft-A. -a- g - j-
tc.ii iina ft-ft- Tsm
a
X
P-H.Ji.jL -Jk1s r-r--" " -MM
--a-. !---.-:. -Cic est-.-, .aa t"z.
aa- -ak
0. ; et- r tzifs auaa -aj-HtrAr a: f aaj
-T j wvfcstj; -.-!: ie.5 rr... 'iaoat r e.i r- -is- '
- ; Sac -jfr-s. It.Ai''tt.if: . r--ti r"'
' -r-af-"j. ST ,. t u lar cf'-j w "
t-i--A .!-, r'-: 'J cta e-.-a- uij t 4 '
r.v:j3. Ay-i T T kt jmar- . S Ma., at ct!i ut lar sift-a a t-v - 't "
r T-a ftT T9ua ? I . t. atiL V a-.r i - -- "w XT A
s.3" ra .-- .- -3 -' i-crh. k. tpT.Jk . r la r---J iti.-kji i .J',3 " .
: I aa tu i mw vm . m-al Z"rietL i.ii3ka. cier. . ta
"te"-
la ft t.
"f T T
A.-A-t ; r.-.--r ca -
ftft-a avf Tt
FOftift- luiA
t - t- At -Ti., J .A"- "-- j
-A M.rt: Itt-f Jn- 5-ll
: a- a fft -Tt a.t -A s-fc--
Atil
m-r. ' rt a-rert
52it
J jftwT aa
r-ri-.ftr- aa rrak laa-v ac-r- ;
rt TTTL-- : TLTV. "tar.a lft
t t.-- ;. am-- - Tr ' -- -Tt. A A - a
A aftft A-WA" --, - .. T 1 Ck A.
, ramvt 4, t- lec- 7 . & A A
ac 9a - m. - a a Tamn
E3S woa-ftt: aataajM rjc ar Al ja) . m .
cj t3i-S-AA. ftft ft ftftftant llki.1 f -TC - . Aar-tTftft a
..... ft aa a IKftt
. . . ik ; -( .-; BftVii e.r-ftPJ
Laa a, , ac, , -f
"aa. 'a 3 i Wft-tml 9ft-i
JT -r 1 rTr TrC - i -frTa!.-;:jitt-
J li-a ,-,.-! ma u-ja.- a-r.- ft-e! .?-'?
K-jftTA?- :s5 --o. ftkikat-A-, s-ar-.
IU .-IS14..T-. Ta caVtaa.. ;..:,
ttUF. "..... K.aS3.-
i4l
AM ft.E.AtAwA.1. M 1 ITT-
-. : i a -
. r -a - .
--i--t - t.
. ' . -
Vn.
a. : a . 7rlS." t JUk". .
3. ia-. ,-,. jtk J-- r:.-ft r-
JSt
C a
A l "ft
t
I f ft ft
fta ft A
a r w
ja v
i r '
ti..
aa,. X"a IS-ac aaanrr. -taa. , !
ATnr ftsajftt a;t
HjvT afMt kfttiair"; y am ;,
T .aa ii-na. t a nurt aa m. - - ' " ' " 1 . a - 1,
. " ft Fu-aai-ail fftA
-.-Ci-A;a--,Ta,y. i Zt'Zl T HalftT.
a-ea , ; ' .yam. rtc SWk. -- A tr sa
a- r--- 1 i rT-A I Ja 1 IS ' Ei't-B-i Crr wu, -T-e; hi - - -
jA-jr ?:a-a ! 1 1 - 1 --. JV-A. -T-aC '" ,
aaan. 'ICT-a a I-a : -ftar-.-a 1 tr F?..VZ--."-.-N- . -i7: -a- a" "
MAT ft'y. i-a-e -. 3P i-, ir-- aa aa. E-at . o-aa. rJL Mtt a r". JTT r . ,
. H -
i at
Ja.. X"Si'ft ft at-, e -u
5-anC -XlS-ftP " C-A a. ttt.
Mat fc aiBVi .-. 4." , t a
-'A A 3!, l--AAtT-
-j. j. -a. a ;
r
A. a - I-is I
:a j) "- 3ft t
a!-1- t a r ; i s Jfc
l-. . knc i
s r-- s " s d s r--
J -a . )
"2 TJ trs r t u
jj- ,3 r--s ftj : x. ja . b
ii -tt Ii i
i.j no " 3
K s ." s rr r 3 !
i3 - , t .' 13 :-( '
t ; - mmr
j: r- : sr-a s
. i. '
M 14 a, u a - -
A fct-A!'- - paAa Xa, iaT t - j n, a i-i A i.-
.- rT .. -lafaa laaaK Jk!" A1. ' an aft-a FftvtLfV
Ttf 4 - . 06arjtja. K 4. r Siosasv aaKCAarm ailiill
A ta. emmvtoeam, ttt -ftg'A ja ; ti m"- i
ST-4 T w. ' . A ftf a ft .
2EVit i i"ft ftar-ia
t fa-s-t ara
t. i
ats-J l r. A
t a. fa
f- -rs, a r A. "A
r ' i a. F a. r'aana j aaiai ia a.
Sic rr-a. Sc . r. tit e.
nee, 2s a i iiiuai a fa ajar aa i at-
I I . . f -tt"
A TaaraeA IAf-aA
K-rlTHI-A, rssftfttfrt
a--j:T
at 12 " aTA. flAJf-- -w. : -
W -a T-KftT A -A .--- ftft-E AT.-4-
. -I H , 3 ft TT "ftT-f- JLt -. a. " .
-. r - e-rtr,?Tjc a.i tWfl-JS A--i
3 r z m ar. -f .; t.". " l---rtA r -j
-! a : -ft- a- .A3 -- aa " trJ ri!is : I -
(n ft--, , -rasa. nacrjAt-
,. at iaa i-j i fct I t-4Ji
.i a ,w
laa jh
. t ft aft
Aa,
4ft -a. "
- r. ii--i,-iT c .
"a gA'J " - J -i--C t
A ., a: t-i4H(cai. Tt. E-
-ft r3"A . :! -s,-' a i r-
JT-a r-a af 11a tat -..-- a aa ; ft f -
ft - -r--4 At BJFJj;-.. J Ta-. ast f-.T-:' S
a , r, -.- L-aaiJWt ft" B-7--
B CraA.."-" i at i- A A C7- ? - :
a f-w rr;4 ikrvi iT .:- i
tsrv t
i.TjT?
t.WS.-f- Mat. -w5--.: Ja a-ftaj
A ft . , t . hivai a-i,ar-ftT f
MA! at : 0 asi lie a ft a 1 .
rt a
. n a.
i-1- i
A. -
...Jtt ft u
jr
I
48 4 '
a 4
11 T r- 2..
- ft 2:
-3 ft A.
"3H1. a St
-
l-ja. " z
- n.
aft
iiHA - ft
.-
aa
i" 4 at
. v JA
"i" 4
t4 ft
a
tA ft
at v aii
All ft aft
"ftt
- A4l F ftftcT Jrra- rrara F ar. -"'
r attai ra aa f kajtaJni a. ft-:-'
t Ut 7AA . --i
1 a --V r-i-at ?- .i
S.C . : ar-I ; -t
?a -a. -c. t -.
crtrr rt v
-it,
tA fftftfi4
tt p." t-
- -a " . ar a r :
i.
r-A a
Uft-c :ai-ft
aan Ikr-sft ft i
It
. ar j-a
"at-, "ay. Afi Na - "
-, t ft-. - - 1
aa tAtftSEna. - w -i
' " ... - nm
' ' AVaaaar pa . ...
- taaka tt arn ti MUarkat. '. --: ...
FT I -'" ri A?r9 T-CT 'ft a ' y...i ' " r 1 arr. . . .. - a -
i: Mat. aVV-ar jjy. LV V Lf . ".
aaa. aat-. tt-. .v. j r t5jjs.r. : J . w''a-. a-aV
ft I .- I.jm-. i '
"A
"Tt
: i-r-f- fat--; tr r. 7-v I -t-
e r JaJat- ! I t:-js f
ser an. a -tt T-
Aar. -I--aA
a A.
" 2 3 ' at
I - ft ti i - ftft
S .... -. !l i ft n I ha
- aa S I I ft
s- l - r i
--a 4 i . at
I i t a
j . -- - r- a
. i t
- at - at
5-- "'EF-y vi' rrxr ef..
a ftftft. " a. ftftt ft aft
.... a am, a
A in, jos2t
-c. . . 4 ' "- "T . -
JSai, se, 1 arfil A -tea. ' I ttt-A a. .- -.;.-' ' ; c- as " , .
Ass-ai jt .--r-iia-rrx'r, -m: . -pift-.-t' ftA.i-,.- i, .,a A a.-- rit
. iarje: fc ia, ; a r---r1 , .. Wt i t :-- -a- 1
jLri .1 t-Tuftft j hi i-a. .' a. c ; T-ar-f -ta - a - a- j aa--" j;
ar at.-. aa. txr iit .. r r r -f - -
?-". ic atec-A. (i-t ,. -' . t. '": ..AaTr"Tr-Vt'
Jars ivT as . ' A .-j- .
ft-- r t. JVi. t. ja-r . x .
jAfft-i.- -a r-u-ia. i- l-a a.. :. r-, w. I " r- t.- r-ci t...
- - M" i-r ,f j. , -.- Si-.
y-.i-t ru-t..- . :. r l-aaa -.
-att t-r f :-j,--k. jar. tr-.'A. Jm
aTS- I-a A 2 t-.-.. j.-- ,.c lr j
C . Jt..-ttirrr, - Jftt . . i
C iT '
J a v.ft--r-o. ZZzr. 7--.-
te. c i-n. trt .t. 1:
-" r. inc. -L-p .a
c. ,iJt- EAr.ftTf. ar .-
Bor. ;. r.". . --ft-r. . aat-
IF YOU WAfiT
i-XS Vaiasbls Information
t ara aa i s.'.c a C"5-V F'atr-A. aa-ft-t at. WiW-ata "
- Mu-ri-tAi!? . -rt.ft paatt-.. a"jw-At J i.-i aTV- .-r-. ; T eS t J
a 1 a rA--A. -- ftJ-tf a--aTttr- A-- Ai I Ars
Aft a i3a.tr . aaw
. ft"-.-. 1 Jjftft
te tP.t- -" -. . r
- -: a ftftajar..
?, ar: ALftt c. .'ft? I a c
T- J. Faki;, t l Vt J. tJftL
-;. iwr - ' At.-, ajar.
E TE Van; ai . KS
Ft...''-Si l.-rta - r- aaaaar-a
. Aft
ft. A.- A --ZtZT C A "A tt .?- W..
ffT "--.at-- tlI
IL-VM C
&Av ia aftor-ftt -Art rvn c
9- a
T-A-a- - tt3K-T lf.5Li, J
(! A i ftg r-a an,. .. ct
T- -. ..-.-jtJ. te.ak i.aj -t-A -r tMI '
a a t
ffwk"ia-.Ai Maiaa r ja C S
:. l-tL -r J SAl-ft tm
t aa - i a. !' t.l a-"-a. aowar t c-TAt
-- taa -.-A,
t A j - rASa a a ikvaatx ajft. r--- a '
: aa A ij Tja" tr (.
ft -rr- a? K-A3t.ra-I ft. ft ft 4i3t T-
J , . F --.a , -ao-li
L.'- j2r- tf x-w-r:lft t yr irftAaj"
Ii",tA a t
to ftft A U 7l
Vaft Ta r Tii
. t n.i-:a m
- t ?
- - riTi '" -
aa A" . 1 'a ra ft A V
a --!&
Qanaaft ki wb
mu a a r ...
A-rrjai aa
. BTr C-1" Ijnj I WrZTm -T--i-r-
ft. a-w a-..l ftkj r- aflcai --s.-i.-it
a 4 -a---t - rfft-rti-r 4V--- a) -ttl f-ir
T.-ft. i. a w w t4ar A ft- a i tt ay "ft - ih,..
a - a.ai.-T r-a t ft- tar T-ft'ii"
4 i f auA-tgia-- ffif 11 frr ra, t r -i
gawt .-"BL . ..' " a A--E "uJiOKA"- At T ITZf ntfr
i a r-aa -a aj -M . i "a - 3
a a .--ft tiatrTAt aMf a
j-t t a-- a--- ".--'- i,,rj t tfta-.'
Aa. a rtr Bftr-.i a ?'.--.- t-t - i a.
1 a a.a. ft -. -- "..-it-- ftaa -.- -at a r s
J v ar ft- rar-iftKr "i r r.a : - . -!-- . .
- -- - j. -att rav it i ar;. r- ra a 1 - .
aa aji- Aft ArtiAr-a -m trj. c- a a
T-a a Aft awft T-m a- : i a -
a -
IMS
Fct r- a -j
. . T5 S--1 -K a-
atn A arT Cftftc 1..'hiv L
-Vft
,-- ataa-A asa- j Sim. -;;7 j-r-
rjM s t-i t -r 5r.- K CCvlR S tM S TM E
JSJ r -ft i At . JF-. -rrti. 7- - i. t. tL ft;
rHtC'nB '.r GRAia HARKETS
jVa-ft-a F " ar a- wr F. "
I Ja-r . ---- ;--. a ,-kw :-- VaVtTE TO
--- Mft-a a a-r a- f - .-;. " "
rT.t- t TfCA 4 i f A
a-ft2 -.- r fttafts. p-;- a-r t. -ft" 1 . j
!v t. si m
I Gardiner B. V23 Hess
. C ti Ai KAA" - j f
.. a-r A.3k- .-?
-A
1 aa r
a-x-t at
"." aft- awaaat A r 2S"
?Hft -ai a aas-JB-f -
atc -...- r of at r-t -
A -AD At E-e ! -
U'l A-r At . "T ft
i "ft -.-. 5 Tft T 5.1.x. . 1A
- f a-3-c-' - f. r.- -
E -i--rrrj -- -- r a--ar. -r
as- SL i"tii..t . a :.- a - f-t.- -tr t - t w -
. . a-
Aft -ft . 1 a
art, a - - a r.
N - : r
t ,-- v
r 1. -at ra :. C
ft-A-w-a . Sj ; -t.
r i ; -at.
t -a" e . .
ft.A - . "
- jih : . a 1 a -ji-
v. ; a r V s --
: 1 .'A- A 5 -Ajftft.-.. ft.
:--. - Xa. I att- ft-. N:t :
A : . ac . ft. at, -xs-ft.-r' ft'AA
a-X 4,t . a a
-" X"! - - :.
a a. VaTt
Aj-a- r-tsjjr-. t-lC tan- - fcAJC . ttt
ft.. ft. -A flt ft t Z -
a - a. .r
tIF.-I A-ar: :aai
tar. -:-' -.t rkrL
"riT.--a,
ft4-" AT .
-- -- Bt
rt ftar;- . .a -ta tt. a a ft .
-arf. aa L ".aft- A -
H-r- at. - arA". "Mi OA r
xXk aa .-- ra.-. KW "
ft-a: VTi-at ea-ft
t fin
r i. 1 -"t
f- rvtr-; a a
F -t v ftft-t. '-.- ar p-s- rr a.
H "!"iC I aa. iriiK- 't-J... ---
A;a tt . a f - iaa- tat
r:i Jil -.-t. JKA.-A t.i -. jvaeti e - a;
T.tJr- AO-- F T Cftf AT
. "Tr : "-" '-S ftK;. cae. te.
a sat. T-araA-A Eur . jae; r a.
. inftlal 1AA -A,lu tAft
2--a--aft A a ft aaraj
ft --tar- a. V IT ft aia aai i A
A ... arl at tt F - a aft . .
A.i. ft ... JAat ftan f-
Sal i-K A atia ... A aa Ai 1
a a-x - ftft rft
at ...... ... wr. t .-" ..
A ' ft-ft ..A A IHA -. .
as :. a-a AftTfft a
&iiafta T1 raa. . .
- a
r-::i:. sr: ,-u A"-; a btt"
a -- ft-r B -tr.
e a. -i'm!. "a ic x:.-a r a.-r y-rtt 3it
if F4- c . r irtjiT- Ta-r a a.-a'J -r.t
r- ? caj--. at -rt . F
--?- aa u-F ; , - . Z. "a- -
: ta f-rrn as trat ,,-. t
, . . . tt-j . - a- - a .
. L r . . frr 6- -. C---a i
! E '.-' fA-e-T - -j.fj Ka--.
r s- t---. Lira vt. :-. a- -s
?4 5.A.. 94t E -
CHICAGO, ILL.
Ma br C"cjo B.rtf aa Trait
i ftssa: aT - hi: aft-
". .-c. 1 -r.kti tx-a - -- r-t '
i--t .it -a- -i j aa !, t- rr.,-. -
a'-- r A : f-T r itt. , -. ------,.
tt. fc
A
il A a.-.-'
-- -
...
... . a. ftft
.. at ftia-A ft
r-1. aiaati? a t jvtat .
M A ! -- . jt-jr c est
' jr aim nrt a i iS-Ta -r -troi . -x-aa
aaEccu A 7 r 4 at
--rT-;ja a-a -ti r o at t - t.i c-
at. -ft! .-- eaaa t. at jsla-k : k-a ' J"
A tt ft- ft-. SiC At -ATA. Alr - C
; 'ft ' -. 2 . t EBA .
"H " t.f F-T.. WW T f f AA s
c-aa-.-. IT"ivr .S-j-a. Tar i. er-Ai- a
I- t
r-aftC. :-!
laaianlki tia Ma -t
Aft
lft. k
t
a .an- rm
a.va? crrr i; nt--
A.'.- - i "A" I .V- 1 t T
- a : -- t "v-rt .v n r -
. Jt-A tf ft- T- - - . - -a. A.-I A .T . A. ff- - . . .
-A-a ftft.aar. -
ft .4 i-a ua 3- ft a rr; ft.a C "tr 1.AAA
, L --c : a 1 -ft- .-ta iar. --
a . . i7- At A -a- ft J ,
Sarfta T aark. C JtAvrt
T fa UCABaT tUtnB A3-ft f itiAV a
fttu a, i. i, -a -z j--r-i
at' aaL
ftar T-a ... . rar tft. .. A
':'A ftftaai.
oatt , - " ' r
1 -..-- tt- ' - - r - --a r-tr-a. t. 5
t.a ja - a
"S-tl. . y ' '- - aaatF Va 1
-. .: a ; a.- .. t aar, a
at ft 3i-.w -
. a T ft - iar . IV I ..'-. jr. 4
i " t tt-fci
t oa a. a a.
-
3 Caa ft
Kft A -so. -
fa
Tft
J
I
ok
T. a.
t
i-a 1 -v
-ft-
a - ft .A-i
1- -
-. I! ft
ttt 1 S " A !-. k- --illT-
M.a t-.l'-i t Ja- f. a i IS ran Nt ; m
A-t t-J titI--;1A. -A ft At-ra-t A t J.-AB A
1 , a t i:---"',t. ftw aff". -ft . N.- . ft
A--a--. t !'- -ft 1
FlAlia : A-atta a. .. i
O".-!-- V A 3 v ji ar aVi. 2ii'-v -
'"..ftTa. 2 as.-!r "fiac. rc "
- tiw aa tr. ft ',-
Fa Pr-ftf a:ac m . a
M A-v-aai." . K.-kat-ft a- 1 aan in paa & .(
it i" t-K CAMt-A . a
t.
-.-'.". " a 1. -a .. i .- ,-
. a -ji .i" j a ar ,
HS
t. aa A- 'fr. ft
a 1 -?-
f " fa. Jj,
"- i aa ft n-
"?''-.! tft
" 3 w- i
1 .T.4VME .ft.;"-: -:.
! IC; i.ftfti 4W fc A . -ACftf A
Sr. ai hra--na an, r
ft A-iit-AU-T-'-ft. A-A A I ftP eirA-ft ftftt
c-i At - 3 AA-ar -1 tna a ttt At -ftft a. if tr T ana
tft-a. KATA AvJA- Cft-EA t- Si. BCA,-- ' AI ftU H t A
-aa, t Atr Am tAft-f. W . Ta !--. "-4 -A A
jk. c a-- ftt. -a- t 4-. a-a it n aa t-i - .! f a,
"s-at .... " : r. "a at.- er-.-Z r:jtar.xt
- Aft - - - " ft fta it t ft i.
:T1MA. Aar. M -i T x. -.a a a - k ta 'araaft rr.i ft-aA-at- aa.-- 4"-a- -
. - I rr. -.- A.3t-r aat A.A . fSW. f-at 1-A rurtt' -A-tc
'"5TA S- IT , -
A . -". ABM Aftk
1 c- F at A. AtUA . ft act-A.A
' AvA . ar --ijrr. m kka . an art
- aaia. ftft-i- fe. tt I; hr L w r
Bft !. !-. ar .
m. aj. ;. w. , at
M . aV A- t-
ciftT-Jt ? a Tia . St J
m- - r tr a' ib.-,,.
i. im-i ar
t.xi. : --ftij 'a-';
AT f .- Z. t. .
-ft ft . . Ji. -
-'- Aft aft . . m tf
;. ii, .
rft- : r-t fti
ft jr T . . ft 1 a
ft jaf jv
ja - I .... a.i a : 9
a i -i ai : 2
-ft ft . : 3a j, ft
lit ft Aft J" ft A Jr
itr . . . , ft aa J.
w tr a 4 . ft j
-a . tst a r
5ft a Si tt. jb
4ft - taft ftt . 1
ft "
-- --a i. st -
: --. a. t ia.- .
rs Jk -1 . A .-i aa-,
r - ..., a.
Hft kft A tS- ft ft - A
a J u
K. K- ft tat ji
St : at fta,
-a T .i ft . aft tr
.-. a.
t C ft a a 3ft t "r A
ftft B . a. A
B Aft A ft At' ft A
Aft ft A 4T"S
ftA aaftiA ft ft.
.-a a. a a at
A a a;li ft 1 ft
Aa 4T - a . At A)
A SAFE INVESTMENT
1 v. :r- II. ,-.-, G-t? B-SJ c 1 a--:; .-.-rAr.:--.i ti ,,,c-t-5
f -- Ftr 4 C . ;? t: v;- s--:,-- !
j s : . Ii-; v t. i;t
! . .----: Fi-fr c Tt: Cc-.s ri -'-. f--.-
"'- rAi? T.A-rt :. is is e : : . t.; --r-it
c a., i'j t:iTii:.; 4 - , a i j n!tr f.z.r.ri -- ,-i T 12-
! cr-aa--s .-.-- fcr t U r-r c.'-3--;- r:s - t-t rs cri:.:.; "'--..
j t xi. r-- aioi. a rtx-"- i ts.r.j i-;i-t c-
I BtCKtt.
I 50 STOCK BONUS
E?7 jri. -f er o cf Sca a: g-.-5 ; - c
! Aa; la; rs; -.:- f.ftt. m it ta .--; tiat lAitri-J cf
I S "i C U t'A ti-fr tat A a- li At !
1 k? ef tf Caj.. T- a aa .-f Jr a 1a.- 13
j rft .-;-.-
TTtt for fx! mf Of !im2Z&n
t--i-B--M-MBMHMIMHHH,
! WALSTCN E ET.0 m5 a ErDS-, 45 2 St, luv Ycrk
EataI 2l.