Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, April 07, 1910, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE r.KK: OMAHA. TinKMAV. APRIL
Nebraska
--- aid ca aet.
i
Nebraska
"VOLH V2
I3CK Os DtMANO
0E.V
HAU-MiN UTL MOKE TALK
L
i- ; riNfi. nt
A . sr a ' Te-
is :--a
m-f fa a
j."po ' aa
a C
M .
K
Ic si Lrud i res Are Ve-.
r"TM7-70VE CHJ.5C-L5 XATL
.tnr'ii fry va . M a4
In art I.- lr. IUif
k is Ikr l1lr
1 !.
rr.
Aata.-
-vrta.
aa-a r aa-tt.
Oaa-ax.
im Clt.
aaar-pa ai-cea City.
taki.
ao-a. J.
txtrBi utf.
..a. -a-way.
la. a
c; citt.
)H)J Cllf.
ra':a
a- Biir:
Pa.rteaxy.
& PT B-
Ipeaca
tVeraem-
Wj-ib
la--rai-a.
at. Mai
c
1 acts
"fHn.ll
Tea:
fr'-a-ecid.
B-tar.
Xaa-t-a.
Karraj v
Clatr.
C ra af
C.ty.
irn
&
aim a
lici crraa.
a.fciaa.
a .
S c aim
- Brttf rirrl.
a.. . attca.
Mmii.
vaka.a.
---r miaAaV
C laak&a
tri
CTt-.tfctcs.
LlV
Zra.
nut Ciiy.
r rrrci.
Tr ..
9ar-aaa CSrr.
tta ratva.
vmaa 9tti
Varit.
Otf
r.tuantk
arru-1
atatrl.
tltMT.
anriLac.
JMisa.az.
f.c ti-om
yr aaa.
Sv. rai-
Trcx-Ta-siat.
VLIMu
WBTrlO0L
aratwr
Wficax.
T-a-aT-a.
iia,
Ha bar.
Srnrcfiaa.
9:trt lasi.
ra-'at
Itraii
B4 CnL
Tai-rr.
a-apitca
ICLtitBJJ.
tirwi.
tr b-t'I.
S-a-Kf Piaa.
1.'!-'.. L'A.'., No . AJ.fi, -
C"rr. H J VrH:i a-a
ak i..-Tsc a-j it
i. T i .e-p-J
r- ' nr .
an4 T: kci---
e r"-u-t'a- usar:
D3 :r.-p
aa " .! h r
!.' 7V1EEJt Net. A p- . r j-e- .a. .
T-. aw t arti.ia f-- :r-.f-. Wa-t-r
Fk jn Fraipr ar.d H. E- rrt-tw.:.
r.i t-i a rra.'vr'ty f f :i.it Tt e
m.H-,:T a a? fr"ty iat ;er c-r i.tff
fFM'F. N"-', . Ap--.' S ..-:ri' i-Tt.(
I-: ra rir-ke: fc- . i .ap kna.-4 J-i-ep-pn Ccr.
;. J-tits H. Her :-! Enj-y ".Ta:pr
a. lr--ied tr a -ma.r- tr if z. De:epn. i:
m rppreae-d tr.at fjp.e-a) 1 ical t-h aert--a,
a ra prte-j-t.4itia ttiar Tu'.ra. Etery-tklr-t
-i ar-i. 4-,-ilpr' arl --e!v fcer.
"LARK. N'pb.. AfJ rr a' Ta
r :e k.-M -3' a-mr n '"Vet. V"r
Marf a xn a S r ori : p- an
V- a rmy rr-- rf ten a-ter tfte -i:jc'-a'
ikp"... rPT.-ekT-1-: a-ra ' .-rr.vp Tela
'-. v"a-kk n ;fc 4- -:' . -it., a lr it
:. br-e 1p tke la.? !n -tr
T-!'T"C N'i, " A.;- , ?e. ,a,
rt r. - rn":,t f-jti'..- cinrer af Lt
t no Ckf Akrtl at l':iar. t.f .k-,i t-i. a a
,!- 4 n. ait-- :e:- i.Jr.c '--- f -art ia
: .a-1 f r" Bari lifp-ij n
i-e aa . arnj it u i. .-!: ..?' ra: Xio --'
i. . H'. :rr- ik-r-- ? -r.V- tf kk't'.?
-. - pa ' ..': '--...?.
. Nr Ar- . -l T--
-'k'--:-7f h-.k T.kif -pv.;pa' ;s :.p
- p. ,n r" -r-k ii- r- ..''1 '-p E J iilk-- r
i" T rr,. and A. E M P-- ,.a T-e
i rn1". 4:-sa;-r -a n'--i at; a :
t'.K-i . liaatt ii ?-er, --: a
it mm MTa
Whooplng-Cough, Croup,
Bronchitis, cougns,
Diphtheria, Catarrh.
Bei Ftsce ta Bits Yecr
Teeth Czrsi Per.
t i. a ' a arpiea.ie couti. cc-rrroi-t.k
)M.i aey aajr. Kr-mia.Sca. tr
.ik-r.'i taa It, a ..ieir a r jTudr
. -n. ai a atS. t Taa acar La rp f-trpuitea
akiat Lr t;raHT. a.ta i. a oji
Pkja tt I -ac lira. J vb tie 'ery
i irsurfl .rM a. t.Cf at--
pa ' fv -a K:.i.Ta 1 1 rovi
K''jtr K fcFFET TEETH WnK
( T PUltk .- rejaa-vea ar ;
7 pet -i ertrartea a .-.
art T- atea rram 14 te IT, a.
af fpPTe have - eatiaf-d
fi4t .-eiw
V ff- a c
CF. CSSUSY, THE CEIflST
IXS raraaas v.
a. XTi
JT
Sticky Sweating
Palms
af.er iia a; ajjta cr ta a-r ia
aae i4 twi er tt:c ttal
' .T p tel-rf -X faltxi
i taut aveaA d ro:ie3
t .v'e ui yinr ntt'J C I'larLn
r aocp tT aaeaur ; tck- tof i
- tv a t ! kLT 7r a CAs-CA-r.rTT
aid Loa nxli eaer tia
o o ia eoaa bo cadi better
ei m
cr i rra . v-
. lia : kki a li-.(wi
aa La eaka. iaa
; PILES FISTULA
tt.tm i aa. in am w --
rr m f ua aiMi uaa
4 aaa-aeaa cana kwik ni"k a:r. wnoapW
--- y aa-a. a) a-ra a" aa a -a
M-ttM ak am kiaa-1 araiiiara aaa
w aina-anal ia ja ;- a aiiilnan
cl aaraa -t-ja.k. I"""""""""?-"
Ta.-V
w l. aa ia.au p" jmt k- 3Na
f-paa l-pax rr nlkarf k f rlkC-jev"
krkt ! aaa- aa .yVVV
pr aja tii il r- iCai. "f
a ' BaiTnl atataaaaaav i.ii a
k. a.-v -a- -'. aaa Orajaataaif )v
ft a 1 1 f eaiaaa N er iareaa ri. e --r ap i.
r --p- t -p k lp " r iM
. -r. Wt.u raw rra aa.
DR. E. R. TARRY
a atk4a, Oalaa. Ilk ,
r v
-ia.o- f
Np-
-1
J ''it;.:
, J
F : aa-d.
re- t 1 a ' .
:.f F
Hk--v
v .. rra -ft
-.:.': I- a -i
a-S E. H :
. ,o- i r ".i
- F- .
1 cf tJ--
a a' -
a-.d
.'enri. rt " -r.a.
I.'- NEAR. Net.. Ap
ia: . at kJ -. . in t t
. - a
-i ( . r
riM'-j .i t -?-- xn i
t .k.fp rr.k. I- J B-
raa.r.er X S--t-c-. :-'
-. arc s r- tv Ai-f C C.
? i - . . : i m. -r ii t " f c 1 f '
-. i - a : .
i , A r
a-i-5 A I--
t b'Ali at:
. i ;- .X
' d ' rik j
. t t Tw F frd
N - . fv i -
c : r -. II
I- k i - -v -.
tr itr-i c r i ;
f"-! i :.,!. t
!.;: ci.'T a;-7.-'
.i-. tfr c
' (, - w jl K.-
; :.- ?. a
"j . , ct . . t" F t-
r-. -.-i'- rr.ta f?r: i ri K A
. i . r ;'tt..3 Tt;-1 1. M H-"'-
B a:
? L F.
t i-.
T.A.v.
Af " r.k T -
--r 1 ftp t'i"i
-;c-5 ' . 57 T- -
a . :
tkkn at FairWarr.
r.s tte; t. 7. N- . at- c
Fa iit: a-";; a: -r r:.:'Ti
ftt f.r ' a- . jir : TT.'rz. -1
a . . . e.f 4. f : ' ktk .
a
c a
a
j r-f i c T j : .-' !!
i -7' r, a.'. - k" p : a
.'a e
a fa :: r :it-t a-i ..'
am--.. Ma- -- i M H.-'t.t ;---r -t.
t ,..-.-1 i. . c 11 f . a. B Z.. M."..k p-i-r
t..:-..-. C i-k'--f. F M.. F: n . -. :
; fr r"L?t . rr.s- Sf- r-a n-
F -a -.a "if. p Bl'i 14". . c-in:-i.r Jur
"-.. a. Hf-T.an C?rf-- r: c: ; '-
1 t. c u:" ..T.a-.. F -r: aa-i E T Fr.is
re- ,r--:!- v:
CTBFviV. N f . C - Srrf"- a.. --
trt-r. &jir. ar: t-a? tr a m.icr; nf je
.MJI A Nh A '?' a' ' Tr.a r'T ,
- or. Tj"Ci a ;... R i
U. TTia:'"r. A.. A. F-.. rfa c k . ;
K : F:p-. t -p --r : Gr--jre C F."p4
r r-f nPi ; J B E- .r.rath. p-f..re .-jC
.&) ."ct r rat aard F M. F-.tf-r
,P.-.T aH. F. A -:-. Tr. d ir: V
K. tvp-r-r ir A.fi.'-. Vi i sp-tr a n. Ttp
?T;.trxrTV Bxa T.p- . C-k-'-kP tit
LLV. N'p- . At--.'. t-..r4. T
frarr. --E c-p rt- -d a E acKd, Tii' f
if i':-: Tt-p ';r-rse : -ket a a fT:pd
t fn :, e trr C "r.aatte-. .
Si :u. N !r,--s card,;a-? E-pan
. E--t. . Fk-'l. 4a.
BE-TF;.:CE Nt. Apr-: i SppciaJ Te;e-p-an
!a rrie of tr,p a arrref-t e ec: ion?
p.pr t..d . Ba:-'e it ae'a ra-npd ta
-a- b. a majority f 11. fcpatric
ar it! dry iy : A rer
t-av w.r aaa ;; d ar-d hc-:n a.dea ft s
tpttpfl e-y incb "rum u-f u-n te pc.
trtiPd a-ei:i tie ikne a fti.. a-ai
t-- r; drr l'p ia"t jpar iftl a i
ttway i
.
6J -
liASTlNOS. Srk."iP'3 i '5c-.aJ Te".e
frair. Tt Torree gi a roaa-
.,.t -rtorv is IMaj'i i-c.'.ir.f. fcr ,er-..Tif
f...r f-ar..r3et Tr hc-eeiae ide tare
s Liifi a.: prci..:t cf. T;;'a froro tie
c-i rt-.ri:,: a eirti taa 5:t.s prae
i.prp Ttf i -c-TK.t-i.'a 'rf adojt tl.e
-t.jjr. v and tprpid.rn aa opfeaied tr
an ftprij- &a v. Tr t .f a
ieer.ke t.rket for :" E.ard p-f Ecucat-bC
aa r.-.!fl t'.r F t -a. rra.i:.!"::?
J;;:.i a. ::.e i rt r.: e of Ha-, t.f .
.ir.fra ftutt ie dry . tie art r-:tss
ALLIANCE. NB . AprJ a sc: ja: Tp -,1-ajri
.V::. or t-r.: .i: tr.P f t. Mii-o;
V. A" Han . aaa itfVr. p c :t! c-"f re.
a d i r t;- e "fa ifpt. t ;ket u
epe't-a .nar..ar. : Tr t-r ,y r ;tf t a-aa
t.-:. t. J p-.rt a-.l 3 pj Ha-rr-::t:
f.:- ri t-paa.r'r. E'-atae a cm by a
.-..a. '-": f v
Hutlark (kilfpa
mULU' ii- N-r . Ap-u i 5-ppf a:
Tf r-cc . ljiurl attit i-r i"lait- r.r
31 :-.. r Si tc-p Tr Firrt aa:d
w-r ki arid :tp i-rf-fasid rard ;y
Tr Sprtd aa-d aerl dry f(r :re
r.i i.xp ta it a.:;ary. At 'tj b-i-r -e
.. - i-t, r.ty tandiSa-.p :d rt tea
. -.f-c T.e detucK-ra -a rt-e.ertpa lia; wr
rT-t.a p arid City Ce-k Ca'ir. Tt-e rp
ari e.-d P. T. Ca-a o2Tc..iLis
tt Ti tfta a art
NORTH FLaTTE Np . Ap'D i .f-pa-ri
Tp.fraa Tre oa -fi:.et :b ; :.e
:.-t? e'--nt aaa ii tY-e Tr,3-J aard us
i-Li-.r.t.jt4(H. a oera tVi.:! Tat. jireaent
tu.n.- l.rr.ia aa r-e erted t'.r a Tca-
-rrikj. i-.TT c . Ctta' ea Satidali. Don .ri:ed
r, tu t in !- iraj a-.d iPttwra'.:
; i- kta Ttvt -r ;et ih-. Cner p'-
'.- pr a re p-eripi xt-pt li. ari
K&"iiv a r.p a as t althoLt c?p
;ki ties a c'a-K.rr-ka in 11. F'irat aart
1 '--p'i -i. n if a ri r.' CI "V aa Iii . C"j
. .. x. a a tp pr-pd Spra w r :r
.a-i'- .' t:-e r 'r tnr:: ' a or r aair
a t,- k ;kii Tt i. . if F-aiV :n id
. - --c v.c a el a;. .fc-'Pd a ; fc
e if i !i Tt I .itc:-.. Ty l.cerj
t-p t i p- v fjf . : it. to (cmr a
v-ATNiZ Npd Apr-.. a-'Sr-.ai Te p-
f-arr -rt ,t -rc-pa ara f -:pa atea
p- po ,4 a: t;e r:: pip.-ib fc d I p-
;i'ia a.'r Pu: fti t.cpet t.-.a f-e-3.
T-e iitkt..-it f.f : ora fn '.ii.-e4Mk r -t..
.r! .t a -., (f 1.1 afk.- ftrr
k'.ra J.-..r. T E-a pr a i ..p-5
rr-iiv'- H 5- K.rf a-id : -ak W. p
F.-.-ti-.i rt c a . Jatt Briiiit. p" -e
.i-ipt C-r. ..Tr-: F.-t i i.'i, J Me.:er.
?iH.rid a-4. . E fr-i j and Orf-s-fe
. a; Tt ;J a a--a" Jtor.n Lar.wa asd
, ; .cipr --.
Lirlllai at Hktalree.
SiOLr-REGE. NeSv. Ap- " .. pe- a- Te:-pa-am
Tr rcnat tf-l-tf e kctui ta in
('!; a fikic'T n t.p.d Kiciv. a tea- -f
? iviti ar f-ajit. ;t l fftt pp.rj oa
uitM tr bj L -r. -z-i-r t.-e oijitj.e and
: p;p-pr.d m. T& e-?a a i a-i a r
if cvn t.::c tr pi:irr of t;.e "aa: lit
p-i Ala-ikt aa keea aaa t r fcaiv a or.
l f-fftJ fcr aTat-, AirunaiifBy aoeer
Eifv-.r.-ia a-i ak-.-ut fo. -f ta cia For
C..V fjtk. Hri k-. t-paavrer Oraxt E-ti5.
pt'iT' Jjd Jarrjar.. t..ee aaa ra rv-arp-:tk.
ai. be-.n encir-wd t bo: t ae-a
ax4 4 'i a Ercar.. e r aaa t -(
i o frita tr, T1 aa-4 a n.J
L-x.sa-.reta atd Hiti.: a-e r-nnlt: cloae
.n it Eaat aard
t-pjA 1 ? AI .4 Nrfc. Ap-. k ipetna: T-1 - 11
"B tta fc-.-Ha t-f lifet-ki or d
Ha-:. it ta aM 4? ky tava aa -
Ttft:;.
taa tnakkkaa flwar aoaau.
tp t.a f a
ia eit. teere
t.a axpfxnl iA-L4i in'
r 'I at y f . -krf-e Lf
i'-m
VTHEN'B'. T.'Z. Nit. i'i E ir-
Tc-.fTaa p Tt aet t.raet e.ei-4 J :ts--e
: tra er. J li. .. Kare ct-utji.- war
' E. St-at ee-a ar "K" ST-pner. -j.:-
"irt" "
'pi i-d m it.a -t taet
C. t ci-i.4.--as. atil oe'-'f
: t.-J - c t J
- . . fr - rt : eT-".
'.jTLTNT N- if-- t T-
! M:d "': d,.7e JT -
klaa4 t !.
- J-1 Nri A r- i "s-c aJ T -f"1
io .
fr: n ?' Mt.. -,- B
'- Tr rv ;s . n j j-nt;: . t-r. Tt
U 4 .. j earn.
tt-;.';. f vT t- rfi ti ia-r: tr.
t.f i-r :l is (. i"n:. P
M -.. rzr..- J P :. c a.r 1.
-Vt-. -.ti i . F.-tr .. W. F !-u-
a Zi a. u-t i-a t-- -i
CENTRA I. CIr Nt f : &?
c - T 'i-i . Tt c.ly t t.;i?z icokr
a- "f-a a -j if-: t tj $.'.:
t.' tsi"-: ! tl '..-'.a :ck: r -"
t v i i.-:.-'k'o a -.'a- !'. f'
mt Ta.-r
;t t drr
"k j.-a a a rc-.t
fc '. : I''
- j E e-c
-arrr. C. E
J H -.ad.,-.
tttr k' -. Cettra; .':
"-v'-ai .a- ar-d
i.ik-a -T.wi Mi:
Ck. C- F. N TT. r.PT,
art - -.a; .t Ei'
a a: 3 f I' t .-k
j '.' Ar Tr-t-
a- .-'3 : w r
klMtAL. Nd
' -. E. F.
. a r?- . : . ru
:.ti, cfiiii'-l naE -eoii
. r o-ri-.irir. TtJi a art
ccl-: tf-i :r rrn.t'fT
b.-c. l:'krd :z. dc-t
. A;.-., k r-p-t a. T"
. i-r a: t F- K. F-ii"
"f. Et-iu i
(-i"f. - :tt r: i cs . ,;ii
et k Mae Mairit7-
, iil'JaI.LT. rt A-Tij i ' Sprc.ai
r-ac Jau-rtu-.: a -i : a t-.i- a m.w.tf.
MtLi.-iH :Z. Apr.: . Specia.
T f a-r . Ii.j ..;v .--i.a.nfi .c :a aet
c-:- ltt- a a-it.tar-.ia- ra.'n:.
i EXEVvjT'.'N". No.. Apr;. i. .?-:.a"
: To-o-Bra Lrfa.-a .'.-Ti a p : t a: frr a
rca.K-r.-:- t '. is.. Ti-t bjw- rB ticket
a t-t-c-ti f..r ci c..'fc-f r Tr c -Jicr
t par:? e-wtea :r on ach-..; ta.-d
! EKUJLI';;7. N6 . Ap-i i Fpwc-'
i If ffikx T ?i j.aw-t fT
t-e-'-e i Mi.f ar, E-.it-pr. -rt an
B.rr.:.i. Jt ant try '.ant ; ear
FAir.B'T.T. N
-p-aas i F-rra-.r
Nry :.-4
. A?r, a if-tk Te..-
r t cr- r j Bttat 3
est-- p: ot:t..:ji ut ae.
ar-e-tk a - - ab.aae a-;:-s
-e-.-tt:r. -hat coiid
f--e a as cccrertpd
aaa r- -2
sry 5MI ti: anc
tir t -'j: -rp d f?r
;:,!i. a Pnrf.-p
V C-.'K.. Nr
fir. r-pi.ti.,"-ar
' C k't t F.tl.'Jt'
t-rr a-. Up t
:-' a Tp e-
-y it-j tr a e:
ira "..-.- ard tr.e
ic-it-ej- j ear. Tr
:t .-at p ard tp.'erf tie-rc a af tarr.eS rrj
12.' !.:
TEC'L iCSl.ii Npr.. AS.-L I. ?pc-B Te.e-r-arr
T.-. tear, a-pct dry iy aa ra-cpa-kpd
Eia;i.ri:y ei er iaat 5 ear and
t:d H. J. Enipi i tr-aj ar.
BAS5ETT. Net. . April i Spee.al Te e-f-a-ri
i E.-p-: a p-1 dy vo-ia.' by IS
EB.torUT. Tbere aa r, CT.atuf nta laa:
year, li aaa i.t.aj-.iaK.-.Rjy an arjti-bmise
"e.Brd
EL ?KV:LLE N1 . As-rtrf.. (C;cia; T
a?-a ta.
t crr I
r.n :aa trkt -t rr 4 tJ
J: foe dry a-itotiut hzy f-.arrrP
U'l'P HTT. N'p. A;';i . SperiaJ T'.
fraau t"L.-:s C;y a er.t t! ir W a ita rt,
' era CP f-um :art i pi
arai Ficatt at lekamak.
' TEkAJlAK. N-! . Ap- i Spec. Tp.e
frr..t Tl t.i.i'-k: :o t.-.e City t'rc'.so
; i-rit :vCi a a? on ".x art and dr y -up-;
jf.'ifs ar.c i- a Bi.w--Jcu2 a ta ': y k2
jra.j-.t. aaa.1.': '2 aw ear T: tf-
f i.-er n O O i-.a.-t:t4TOE rca.rti. M. S.
iCi-Jita c. -k . Lctard Lat.a fear-i-pr;
. E- F-a:'. :.,--.'. 3. C. Eijar.. pi.:..
. ?-.- .7. ;v I ..el-tk, n-K
afc-a. B. n La a. raunf-Jxat. Sei-otid
Ward '-.;. -d of LCif iit ja tr KPt.cw
. d .a-.-.t: - Teat..B H ti. ST-itt. M L.
V. -ert. E I. E .!. H . E F-r :K.;t,e
AL'EJFINi, Npu . Aa-.. rpju Te e-fan-
. . t tr. r.- pttivi ;-02ay ".v-r.-
a a rarr.ed '' a arajfi: .'y of C A-a-ira
r a tippr cry : " : jpars. ".art year i-y
! a :xa.i-.r.-y :f .r
C'F'LEAN.v Nt Ap-.. i 'E-ppc-aJ Te
ftarn F.'-tj I c-f i p ec:jts here ttwjay
fe- i.reti-e :-& K afa.r.: li.e-r-a ax.4
.-tt fi'.- 'j-tf.Of cf renft gjetr.'jEB trera
aaa ;-n ! EuBi'-iMi t-ck't rtitii.r:i4
ard a :I a-.
rFi.'ENI'. Nr..
fa. -a. --Te s fa
pie-7T-'rf fcpr :
ti cir'pit
A.;,-..
. i'n p
car. Tt.i
.a: He
P a d
p-un
t-f f-or
t a- t e-.i
a-: nr.
r -"TTOI.
5-.: kr.a
Nr A;.i.' i itrpeca' le.e-C-c"r
ar.: a-;- Py ta-pt;-.-s-.toa
a pc; apt i-y in jra-
t i a.j-."rf
.'Oi ". . .
NELi-iH. N
f-atr. Nrf r
A a tip: eix
-B A-i i S;c.a; T.e
aet: art air ar. r-fao.
:- pmti-j pr t:tip:; - (t:.
VC T. W it- e au p
Lleeaae a
Nl NET. Np'. . .-i
f an. i A tpp. ii i
tt d r.a 'ir
it aiave.
- ii -ir- a Tp.
' ;; -if ;m &pr
i.d T ,-
o arairip.
n- F H.a5it
a tn pji o a
T-e as t-i-.a"' c
a : d a ' f a --pd i- ;f 1 ! -p;i
k.'.i Rjt'i E. L. Jartar
t a c-ii par t '-rr
KI1R NP . Apr3 i -r c-.s T- p-;-a-p
Tte r ' y e pft.on a aa a cet r-r-a
-id E.a;r a r- dr for an.iire- .a-.
W Fi. tv'iB-r; aaa rp .prtpt tmvi- r
a ma.iori-r (.f ta-irn-iaa. CouTiritii- .
F.-M a ard. Jbi-j- 4 t -.t-kJ--D . citid
Gjj- H :b.i, TtiirL ijy M-aae. For a.
0 -p A-tJ-rkjt t -p-rk. tv Jk. s-'--o. rpak
. ' r ' ' ip Sr: pt.d: . poi.re ; jf. M E
fU.Hit.tia ci. Kr-ti-J and He'tt-aa a I ,t
ary ar Ca Po-n atid A-i t-fi rt a-;.! t- ae
liAP.VARLi N'pti Aat-J a. ?p-e- i Tp p-f-a
m Ha r a -ti f - dr pr ore. tr - o p
Pei..- 13 ta -X.
Wl iV XrP Ap-. i 'pe l! Te
f-raan Tt d-. a rr Nn -. - f f-om
a: --a Tt p 1 ..'.e araTi If-
EM F.r.?!N'. Net... April i iSfHw-k; T e-fi-i'-Etri-i-iP.
a rt a pt k. b 1 ri-e ..f
tw ; a C '" . 7 -. t-ia t, h-r.-r -er.ep t and
' Wl. B3 I'a -f r.r a e-e e c ed Bit-i
cf tt l(.a b--.B-d
O P.tELET CFNTEP. N . A?-,; i. -
Mxpit 1 fnC'BPa -jpppr t r' - a--aet
M. F Ma.jy ard M R.. jf prij
aere ect:ed tr-utea Tper i e etiatf
t 1: -Hi .cr f-c-ra apr "pb-
eEWAF-X' Net.. A p-.! a "-rppf T-f-Bin
Tt tea!) !- aet Pj " tuB.-'i.' 'Ty
IIMm tkaacra-
1 ALRI'l'N". Ne A-h a ir--rr-a T -r-iiM.rrr
rt aif 1 -m ai
p-o.--T.a .s tt -T - iki 6- a ti-a-
'jn:T of ta-eait -a ie-.
kENy'iV. Nea.. A-S a f-pe j ! T e -
a a-u Tt Ta aetjt a, af a a '
'grtr acd Jaattr A T-aory a at laeerel
sr. a- a-
BATTLE CP.rik Ne. Apt
e.at T a aaa. ' At 1 111 e.eentaa ua
her tpada. :r. fa''rat&f rr-ti.ee recPT4
a j-a.-i-.'y . 11'
il -pa kk-aer . r.r a-iti,
Hnp-T irt:vi-. '.-t
and Ot'ai
tree a etra
P p t-p p- -r-.i
.oa
pt er d-y a 1
ter f 1 1 up
APjiriHC't &, A- : a r;-e '.a- Te-
4'-r, t- A-ink T Ct ty a rta. .-. y ;
t f x !. a r al r.
FA'J. CTT. N. k .;(. a:
T'aar Tt ixny irtn a
VALE.VT;t '1. AT-- lft-r..
T""a- T w- a". "-
isi:K. a--4 iir t
?TTCtE- Nt . At- i i.tpe 'a T--a--Tt
t Tr :-a t: t i.r Wf-";
. N : i r u
Al.NJTiRTH. Nok. AT'-
Teri-T,-Mi)" itfr a vb 'ri.r:
A..rfo. J ifffi at ert t3 1
,f.a T!- c l'rT" iH :t"t
tr.r.tr cf a i ta-
ar t l1- irt t A:T!"S . .
i-i ra ja-t lorr" Br 1 n'f-s1
ai-it cf :t- 't trrrrra -aa t; a
ift tl :e :o tr -'" ai
r. to-i" 'K"
TC'Fi-R- N', Avr-: a 5;r a Tr"
Tr rf car; t.".; x-k"t
tT is r--J4 n' " -
rj't:&t. r..- im v ft-t
c-:t.a -s i1 r-w. a-8 E'.a-i : r-T "
, ,t 4.'ra'J T c- - ' N? .
Ga-o
LS-VIN'ST1
(Iltirtt Rllilfl-
N. Net. Aw-.' '
i.r . 3 - cr--'-i'r rJt-
kJC 3 1
r.-tr. -.-.o3 : " 2 tr '
itjttrf :n 1 1 barjt La, rf -.r I" f
5 church ai4 ?nd t-
ipa-n. Tl- err..r. a a a".-a-L': .
Mj.-.- a f.o-f-D3 tt Frk.ii p:rrr-a.
Ci' a:,a Aiv.a?.i
Ea
Laaartr 'track F
FF.tM'.'NT. N't Af"t -
Iraia.
;t a. Tf -a
.aK--- a:
a ar-
,IT M
fj N t a !-: -x na. aJ'. c. -tar.
t k? --jck k --a:n Nc. :.(' t-'j". y a.r'
f .H-t. ::. ai.J fi.ed a .'-ia cr. .k .f
H 'f(.:a o-t fti ic :r trark a-i a
M t tr.e ex,t-.;j a'nurft .mrrx.a T asi
triic.-Bs i,rKut ta-Gir fft. He a a at"Jt
;C :ea-a c:i arid i.n a aide-a at-c J-"L
ar-3 i4'- t'Wfc i.a-a Ho a a a
-e-n. t-f-T cf Ui Ancitil (.'rd-!-!
i t. i-r-c
raraka ea ra.
CL-T CENTER-Al : 1 11 ae
p .
e -r-
H.
rere e-e--a
f.ati F
a ir,c a e-e i
i fc-r Taa -a-
Tr ax.4 J Et:a
1.TOX5 Ta.-...
-p-nipd ifo F efc
c'-'irta fc-p
S-rday. tt ttf attveriTf ren-.trrf f-t
reripr-1 rev.i-a a a d fcr : - arf piiSt
a-p-r Caraey. and tt pariw. F.ev.
.!-
E F
I a-erB.
ALEM M a Btt-.a Rua'. at 1
Cr.arpa Saan. f :-m--':- rerd".r.5 ir
Mr
tr a
p tntriur.it y a- rred at tr h'-m t-f
vt-p pr)4 Prut--. .-e(i-f P.aW: at A-d
Ne Tre ct up-e a j anaa trrt- t-paa
in Ctpfi-a.
I R'THEPTER-At t re :st e ertti :.a:
r f-r-t tre ;ec a. taan. a-k tp and t -) o.i
n-ja rd a as r- p-t-o. Tv e - ot a: -t
j j Ert.oert, nc.. J D. C tH F-at.k .a
M.-er C J T. N-ick.'-.a ? Tt rtrt.
jiT.ter cf .- raw aa "I
IF.'"HE5TEP.-"kVi! m C.-iat pf Cti.a.r.a
j rr ri ar a cir-a il ttit) at tit..-
or tr t-rrr,r: . ftt part a tier, a -. . tp a
art rp to t-e mrn Tre pt-aT a--...
t r.ad at F'axt H. I. Nr frr-m t-e
Pieiasaxt H-.'. r!.r m... a rues i lur
auH-i aouta t.f tete
TT MORE Tie J. T 5tiprj "r-r ---'.-
' ir.f (. n:paij rf 'tla t :y a a-td a r-lt -te-dar
rt.-a.f-rirT-.irf tr cr-rri.. cf lad-ar-creea!
a e of tea a. fer tte Butlit.f t.-it. A
f fty-f coi tikiiiei a i h ii. matpr U
-- c:-r of rue creek a Dout ha f a jti:.p.
TV: it d:.n 13 :cip dajnaf py E.fa aa:-r.
' FAL13 C1TT M-. ard Sf- J A Mr-Ci-mi.ea
aeefcrated tte f .fry-f fit. itrittr
arr tf i ee:T xarnar aat tjeir ipi.3 -t
Fa. ia CiJT r-n en ettinf ar p a t Tpey
ae-e rr.aj-Tj3 : inoana ij: IK--. Tpy are
tie pa.rr:t pf a.T rr . .-rer. a of atom are
' liviTf Tae 'lr!t rtri.d J 3 and tre j ?-t:e-
. : rfk
5dARVAE.I' Or.r t.-rket a-- ti tr.e
f-.d.. ttiia rrr-rr toe fi.il ti-p a-a a ai
Ma. cv ijp-ii-k Pr-. p. trt-a
uKi-i n l rximae r.rr r.-
jotr r m-
, i;.f et-fit-re.-
Jpe F E-.e.- to--rt
tr. fc t i - a a -a
aa-d. "W : a-n T
r-wi-c. ."ar. Fit
W, .tara S.-ta-erk" --jrd
ytw., tDerr Pr t.f act-uo.
rje. . S W--frikLLl aid
F. K. He.ru
"."TM'-'RE F re Strt,.. the :.:- r-r-ctpei
tr- Satr H--e and fan r. tatri
t- tr.p e-t!t pa--t t,f '.aa-i. Tu3ay. A- of
Mr. Htw-aea Bi-iiPtrx-.d l-rt tjT aaa 'r
,rrn ed te tiia- u 1 tf afo-'
par: aJ; c-nrei ty nia'-ar-.p Tr." f.-r ,
tt:p-vpd -- ra. ara-td f-t-tE ar c.pt
tratPd frKi:t.i.i-. e.
N'EL-j"-Toe ar-a; tTBoei-;.f r-f t-e
N in k ":.p "o'-.r.:r inApppoc-er 7ep;-t...r-
fenrpaav a a r.p-i be-t MDtay Tt f --ia-.Tf
riDed d-TP-rto-a Tt eert'i J Fl
Pan .t.. 3 N". a!ia.i. e A. eatp Ie ;
I i-ii t . Fraik H z a i-tti. R-.:?-t
o-PttaiKj ana Hpnr lajo.aoti. A i p:
ftt d'v d-rrrta a-a declared.
AVr.C-R- A a r-,: r ire r-zy tr
m r-p.d ppre i- p-Aa ' Atlra Grw-Mts
aa f ii TTirur M a niB jar-try t f fo
air F. J. ?::kjp. Sr-eapi-t ma.ior. Tre irj
itpiopr. i-.- ke: aa pwrxmri; ti
r-r't-p-r' T'-k a--a t-re -l --P' -rt. a'tt
et.fiTer. t.reaa-jre- aria rfPTiPP-ra -f ai.:i
tnkj-c. TtP u i.r c.tirTV-r: a a t.M id
.--.. a-d hp t,a. rman. ffrr.
r-lLTER CF.EEK At a tnep-frf t-f tt,
..- Crr- trtrrK; ovjard Mootay rati
a-, ef tn -r-r af tarnr a pre re-j--ned.
a f..,ja tp-:--e P. Mprptr. print-. paJ ,
X -.a i -reiah a-i an at. ant -iTcti
Mim Bp-tm Jt-rp. a arrMnar : M .-
r in C-r-iard. n-tp-in-d Ate. and afi p Jt. a
Trry. pmtna-y. Wsri a-a.t rer.vi fyjrs
tre r-a.e a -id '. p trat ra tia-d apprcT.d
tre rHt, fo an TA ua iw ootpl Xitrja it en
aere V4ptp-d ft fcpre re-rjt:.y
F.UP-MOV- At a rp--t tr-f I e'rt . r
Ti-Pda vr:.::aT-o Nedr-.Tr of tr. cit-x--:.'
T-tt;-rrarre uc-aet aaa ep-ted ma r t.-r
E. st--kfer. rarididt: "f tr- Ctvu- ,
....-:. t-r a n.a.ic- ty pf focr - '. T-
-.f ,afirf ted t a-, ' itx-i
.-o i'm i.tia ta '. Nc-r-n i-fi ar.a 't.c
;' arr 'ta pf-ii r. t-t aa a-.-t-p-ar-f i
- jki.-LtJi aa-d i-:tT;f t.a-p 'i x
f.-- max Tr laae a a rt a 'a-t
a rd rf"- r-r Tr,- a a, bc-a-- pr it --t.
irte-rkt er.-a a
Tr eairw at.t pat f-crr.
b-r .0-. tt k ' P at t d-d tr app''
tie-'.a'r. Irf-p-a-etat
t.f Ct.arr-
BELSTEDT T0 SANGE.rEST
Faaiaaa ortae-ttat " III flat at
HatlaPt tarla Mrrtlik
Here ia Jelr.
T-e bm adi :.-a to 1
It-PBi Ml-!ff. !3 I !
J-- : Fierrrati B'
rptc a-ti GertTian 04-rti
. v ir-BT) ' t-p
.pid -ti rr.av a J;-t-::?".
t;,p ,-- o
' :. Hp a f.ay
at a ti-a:.np.. tat-p( er-'ed aper ai pm
tr. p cm f-..o it p-orioter cf 1 1 pf po ia -cur-
a t ia rrinawy-''-f a: tier;--. Tt
a r t.ci -rj L.f trj r.t f tr eaaaf-tnetT aa n. cr
a: a nifet.rat f :te ..pnta'-B SarTfrfp:
awp-iety in rta ri-orr.a :' Pirur. -.ree-
j: t f Lt. Ftepfrrti arte b.p --e ia f-on.
iar.". par ff tbe 't.t.:t-y ar.r-r. a--e
: -t- 'jrraa uf 'tie f e-i a a. re-n-.a
tib t P a-iie'-r.t o -rp S i tee
recu red t f'.t.Bif Tre uticer-ak r.f and it
xpex.".d tra: "t. mi a.. I a ia
Trit at4 ta lb rr ra a a pp. a Kr-r F.-'-anrdt
raa a ari-.a) rrj- l (itau
aid I "i' tr er-aUy -e-rt-eB-pp-ed a
aa.-m-.a-io) .ta tt kat4 1 rt--ed at
IP eajioa-ies TT.a fta-pora la T--e ntr
f: a :i: tic ad a a'g. x.r,r-r.4r.t f.-a-c
t"PTe- acroaipaB-. ttf tt A-noa Mrf-a
aufie-y A Aweatanc ef I p 'nail
Saarr-far-f-el mmrj ta:a rt: nf "
Jaare for tka ur'ia af a-aruavir tr :b
larkpr a tbat eitt la tfc rtjta-t-f aci fear:.
. Taa meMiX.f af ta. aofety iaat tt ft.
a a f-v aa4 a ka-pei a4 tke merti
fcpura et tt-a aacatra ar .a-a -a'I af r--e aect
(trtttca and arpiLar P-tpr cprta-a'n
latpf 1 n 11 in im aarraaa taat fad
i tar a'-tprdad .aa- rfTr-ta l ttaa: otraaa
I m tra tt-teairaJ a en
Tt ia v -p rt-aara-if Ca-f-r.rnpraj
at-i bov eat ata.iaairka.
IKt HOME OI" QC"
A feu; minutes of your time
Zt a.; :: a-..! r;.;re t; s.;.;.-. jcv.-v:.' a '.3 lie ili.4r..;;T cf tcv-if
jo:T f'. - re f. t a; t :v ur
:tii ;cu . t ao.: r;.i f- k:ri.ijc a '..! tjt .:t
O.r n:M nil .-: a;.-a yor r :t -c:-i:a: j--k- a t
c.:.; -.2 it":.- Imor. i.ur !.!:. e:b f yes kj a' ti ,'.y
ar.ci $.-.r 7 '..-j -j-.n a fr r:a .a jo.r .-rk'a ;tit i ssavf fa- t ,ca :
ai'x.j. j"x ;tsf .i S.
A '-a cf yr.- ;i iti L't a 5-r ic.t - en a : ;
yea -at-Mfc- cr r rr k'c-r gc-d a 1 o tjr -.j-'-ho i a tlii
Vv t? r r-aiy f.r y?j .j l. ir j : . i-dy 10 (So ;
Spring Suits of Character,
SIO Up to S3S
Spc:al attention is called
To :i ti:r: ri.r - s':. 5-&: .:y ati ras. tarl'ty cf .:' at
S15, S20 and S25
fOPLLATION GUESSES H1CB
Lin-it's ca Sue cf Orii.1 ItHe::
Cine C;ti.:s..
ALL CI C-ZLAI C-20"KTE
aaae rreirt IriMi "a til h c w U j
la Haie lata liair 1lll
r-mpi r T Iri re I re-raat-
lk( rir.aa-
'.'t.a a : p- P -i -
T: a - p. .rp -'. tr i?:
if. r .."ii : :. fa.-rr. E-: ma ta.. i
f--.-L .M 'an t tr "" ia-c i t a
-k-fp i-'f rii:.,.r a---., i ;!"-:. v
ct,p p:r .. prr .r ? :.r
cf tr.e r ,;. .
... E. Carre- . Z c-it'.j'-: j t : -a
: ..e (-f.-tia.' c-pr..-. a . m.i-u .--r-r.e. p p-w.a'jt-i
te t'p at'i-t ; T:.e- f
arp t"tvd c-n c-ti--t-. a: i l: 1 :' kr . n .-
edf cf t-e rap.d .-r p- -t 'pt: ..':: . .
0- -;rf t- ;.k-: ;- Take :( ri.f
f-'. m : f'pi -'trk-a .: --pJ a rt'i'.- -.ric-r-fcp
i-t .. r -2i r cf P " i.r. t-r
t-i.v -ee rn e a fa... t. cf f i c t.e t-f - r
ari pkf i .'fait. 1..: it. tp Oe-.-eiBP f.-r--r
Ir :. -F.e - pip : a :ps t:.e f --a.est t- '
,-rpa-p !.:- ".- ;r :-er: -ti ex -.- of tr
d'-kitp t-f li-kli ;ri Z? '
'3 rr.ay t p--.tr.4t n a - t-4-5. " . S
I. F M" 1 tr 13 re.'p.-r rf l.i tit f ieaf of
te Eur-ttipr cf .: t kt.. tat-ta t t.-t-a.-.a at-
-.trd.if to ire I'-. tf-t.;-. Pat I t. r-.it?
tr-art u,rt a..; t,p sit.. iej.f terp
Thai t til ttjr c----t.: ;n Pp. arty a ay
- I -I 'rt tna.1 nLirrt-r ta.td a rt.y f j-a
t'liti i c-e-ta.r. 'y f-ca.tf a-f-J tr.-.-e 1'
to d:i,tt t--t a iat ttirrp ml Le a rr.-tpr.a--pr-p-t"
:s crtir y.-.-p-la: . r. Mare t-tt.d:tf
1 pt d.-t-e u.ai t-rt-r t--. st-d mat -i
a fa-r trtterK'n of t:. -e rf a c-ttj ."
"it 9 all ir-.'- a or Ii. - ii Lp- j
ILraix. " Pi-t i t-atua tr.--.-c it. at tfcer -.: id
P atpt-jt .4 m" ji--j.ip hp- -.-1 OniM k
1 :: I-t da l -(;. itj ,t it at Ftapt a
try p--iB.fr -f tr -tp-ipuia-.s of ttp cry
ai cc-r-tirf 1 1- 1 t-e IHiP r--r:-' "
'1 La 1 p j-rt -pit-rted fri-rr. lpr..p- " f-.11-A'tiert
r.t-ini "atid :t -. t ta.-d !j
ime a - r p.-t-tr.a; ;f t:. r .rr. ii-r :-f
;ie t ie t--p ir I '-iiLk. tt 1 t-..
I'- aiu t- tt-:ty rntr t tr rt.k-t. I
ar -p tt tr it- t ty ..- 4 k:.-: J
tr it tt.iit ttp p-.- a i.. . t- a fy--;ir.i-r f.
rno cf 1 r.r i-r '
T.trj zfr 1 ir. r.k ?: a: II' a . . p, a
Try fa.r -.rd r: tw-. -.;--:.. - f : '
1- iti pK-ti-tt'.-i-. of .-'trrii. -.a 3 c-t : - 1. .t-.t
f- re i'it it.f :i,..-i1 c-i - i-'-ri t-.e c
r :r ara 1 d . r.- -t :r..LK . ,. ,
lrtiaca-Jt aa esua-a:. fc-t ra-ner a -
pff Es F R.-i:;.; -it a:.:;
mp-stat.i,f it : p.f l j.0-1. .a:
Crrr.a-.a frr t t - r.r c-i-r.p- a: '
jsa 1 r-ip-.p tr.p i.-.-r- -.
11
a r.o
:.tt ip- ti-a --r-?- ai:t - row
Job', La:-ri.p- I a r .r ti a
f.itsp-ti-.vi ei-:it.k - i t - P- ". k'ii- it
ysart in -. TLp irtipr ni - ttm p.-.. cj-
i.-if and ti-str-ii- :-ni, -.- 1- A r-'.v ix.
-or,.'f a Onvata t. d-r jt ;,.-
, ten yeara ttirari a ir.krl.fd ;r.c eaup
pcpi.a.tKri "
Jor.traii Ejii-Ss -3 tr r.k :-. r-Tt. z.c
cr.f. a-ij f.vp Crr.i 1 e a popi. a-ui-i if
atr-.ttt liTtaaj a -id I'...-Jii l.? ro-rt a'r.r-t..
, m ai I ps---p tt i rt .r-'.a ' cu r -.p ic--
cf ttp r.:.- fd fa-a;j t-1 tai Iis-.t aria
tr.e ac-riC'i frt-.ii '
.iPCi-fP !iin 'J Hi, i ty- kk i-...
j p-"ied :e' p-p t -k- ci--ai o-iipj cf 't-nar.a
Tear" rja-. T1..1- r-"it:( ia pcp-4 .rj-:
tt.- :t--rrr arp -f LP-' r-ifc, t . p. : . -rr. - t -in
it T-pe.opT.'.a. d .'-- arl fr -n c-kri.k
citipp-r-t atir e, 1 c .i '. '1 ttita tr.at ! -p
' en -:-a t .t.s it a t' 1. '
1 aarrkllt It iaa taatarr Iirr.
r.AKi Ap-il -Tr F- 1 Iif-rr.a
tr.f pj-pr ki- r .- at ..- t.-
Laf p " irfOii ai- 11: p. !;.:: E'k---
a at Ft.p.-e Trp F i !.k trf'-upc- f :
'eb r-c'iip 1 ;.-: fi (pti . ui a o.
K Varid-r'. ; Meat-c. r
Itkktipa befeat ratilliea.
F HiLAIiET-PHJA A;--. f-Ti - .k---P'
ia rr-p-a-ip t'--p- r-f--a'p- if
I'aiift-a.. jeiaf rf -.pkm t y u p. i.r -. f -I ti a
Ii
If
i!
ii
1 1
1
)
1 1
ii
ALIT V CXOTHr
WCMAN VAGLED BY CARS
kkrras .' H -r Uialu re taatl
the (l-i Mraaa af leat(
Itratiaa. . i r. -i t f
: :.:. N"
Z i. T
t :
----- ait.- tr- --r f
r. if tr r.art d l- '-ai
1--? cf i f-t a: f t' -c-.t
v a f-a -rr.-c- cf t i.---d oa;k'c:
i r f-i-'.-J a - h r ,ar
krtr tr. i th r.ftr
- -t ' -p cf a-- --t'.---t -r --p-r -f
-,-p i -a;-t"-k-t-e "f a a k.- arc rr..f n
; , . ;r, r a, p S-. ID -j-T.rr. tip i.'-.-'t-r
- vi.T-'f ' f'atiptj t: .-d--t : ity cf tra,
a-x -d '-;. fr -'tn Tr. jit-cf drf.-f-i
r- - ii ti--.1
Ttp I"--. cli-tt.r c i;;rr y I afi
tp-r. a art- r-a 11-w d r---- a f ai-'r-,
art a p-rw-i .ia t.'t t.ari-.kt tri- -.a -.ar
ari J f-f!. A pa.- r n r --.
1' N , M a- o-r.o :-t fc-r fe: H-'
ta - tad r -t. tiaca
W:.tr Gi-stiff-ir att '":c- n ?-- -t
Tht
are-d to
Cup
Quality
1 - rcrt 1
Te&ied
By
Taste
OLD
TONE BROS.,
Ii 1 ' VI ,
n. I 1 1 . .
Mikkar wf taa tmwmma
I the Cheap and Big Can Kind ( J
and MUCH BETTER
WHY? Because Calunet Baking Po-wder 13 rr.cre g
certain in its results the biking is always lighter,
more delicious and more evenjy raised. Yea never if
have a spoiJed batch of baking by its use. msses
It reqeires less hence goes farther. -StMs
BAItlF-IG POVDEH
IS the ' f-.'J Tarie " b-jc-ij pomzsr tht titteta era'T-y
baxuij poa-i-r a: a r-edittta price. AnrJ -re piir-artp tctt
it troll f-ia yoc rri-rre real ttiPiatacticim Lnaa ary Iajt.'-.i pc-ar-in
tch" LiT trp- ctsec aak rocr Ttcer.
Free iarxe handaart-e rectr book. tl--.rr rated i Ciisn.
Seai ac iad tup tauad ia ptxati cai.
Cauittaai Reri-ea Mgh! aararVapirt Pt- foa tipasfiiMl
ldMedalFldub
-. r .':- .
. ; Ik " - ' ' . . w '. k : . mi K
a . - 1 - t-p ; i 1 k . - ' '
r c i ? if : ' j- 1 T r
-w - c 1 it ft
' ' Tx " " '--.. . " 1 r-
: - '. r t.m 'I'v r 4 1 c 1 -r
. ... , . . v c ft
c ft i iv-" v - ,kc .
f- ' - T. - fcA Td X- Pi-P -
v: rai-.t t-pr :r ff .r :-:.
1 -'I r-f pt Tte tra tn Itt
- -1 r t a f a r. itt ttt
r -a 1 - b r t .. f 1 t
: t a j rrp - -d L t p . -- ai 'i-ff t'i:
a--vi-a ----.-. t -f -l a a 11 aar-i'-.-c
t m..- a! t :- tra-k. ty t .'
!;.-. n:.-- N - : - a k a- tr B'-
a :, 1 i r' ! kd --'. Ac r-q-i-a
. Yip fcp 3 I 1- C-ttry a: I a tM
Tt - .- : y a' t - -
K triatjifal I..a f-riera
a---, t- . .---rlp ifcta--;a ir-1 cc-r."! t-aff---:
c-k a 1 .-T-P-. -i-.-TPk F- -a. .r-e it K jvc
N"pa 1.'- F'. " - . Fi- H if Vy i.ta.c
Iir...f o
a Na. - Laai la C !.
1 'i O 2 " .-FEIN" lie- Ar-nl t " ': ?
-t'-i-r c'--'p-i 1 r - - i-a . Arr-f a-k
v., rt-, art--- .:. P. F E
' 1 -at ri't ... . 7 l; 4
."r , aa.- .. I
F-kV.tr.pf. W,.ij b-iJ To-ti. y-ijr.f artd
P.- ar
w-hatnk ll ta ltai 111.
."-I 'A'' Apr.. -Tk-e-pi'rt -f 1-. a
r-f F"t: i r-ca-: k t-. tfr i.":i!ir'' Na
t tt..k a a c -i fi-te t ifa - . taer .
11 e .1-3 fn Lii-5 ...;. oft :j Mrr;'".. at
s ten ;nj il:: iu: joj au: 'jh -era
Sets!
r-iritre
ct'TKeri - a: the fi' or arid a.-r-ma.
T"h neivi esse nr., to a Trr'ect cl? of
cof-e .1 ikiilfwi bietiuj.; and rojc-trci:.
OLD OOLOEO
GOFFEE
is p-c-rr 2-re-- No-re tut "Oli Crp"
corees are ui. Io2e-i? c-f 3o:$ a-e
sampied eri-ied b) tasfe. Tbo.-e that har
the rrbt "ci.p 5-tai;t;es" u blended,
raaFted, ar-d ttj.- drau-n i-,d 'j-ritei Vt
tasrs." If l? to the OLD GOLDLN
Fia-dud. the corferr i? pzrt?d in rtafoi-re-a.!i,t--.g
pa; ka-r---;-,. In :-., oy can
e ma.rri n the eiitJ.y te So-cu-t. appe
t z r-'Z f-ivor .-J f-U-bckdjed ncr.-xii of
GOLDEN".
arr-af try m pemttj to-dcr;
25 ce-rata. arf f-raoera.
Dcs laWaaae, torjata.
Tmmm Bnm
Taf '" - V,iWJ
w at'
T7 k.- -
1 5
j I
1
n
3. V.