Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, February 16, 1909, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE OMAHA ''DAILY BEE: TUESDAY. FEBRUARY lfi. 1503.
l
T
. a
IRALS A5D f EODUCE MAEEET
LjTtrpol lewtx u Weaker from
Frvit Is-kinf Sale.
I-OldSTlC ".UTLEAT IS 5TlT0r3
fHx at- Vmlme lawt asm Wrvl B
ply mm Pi I a4 OlIsMl Ceaa
4im lit ttrtoUr
. Plat a iilH.
OMAHA. Feb li. "'
1. verptaal aMH ra-n tower aad adrlc
:.w-d a Mirt Bnrkat le t raref -tak-lr.
aa pot tb nwtlt ts trperted u-r-.f4.
...
IS Ttetie -bnt market w a bwwbi
a result. Wt the tni"H veJues at
based mi Vocal supply and mi4 an att
4 crand meets ar Miirtr oiar-ate
T corn sou. a no as MrMif. but th pres
ent maaathaa- fmit4 atvrraaee rata! tat a and a
:Tr iaeTnt mitrst meo n a tin.
h heat opened 1Ady at Saturday clea.
but became saw mm wfih lew Mm and
h.1 m pressure Price a d aft
e.urtitly at le eiose Th market ws no
s-4j. bwver, aad ltitie or r.e chanr as
rn eatt.ee . u- - renerJ out lock. May
neat (opened at i.VTe aad cloeed at tl V
Cora r.rfn aad steady, with nhwt a
snajj h if Her at in start. The market waa
rsi-tle o the wttei and the ttnti
vera alar. Cams cere oeld reoi! ana w
c f-d Anct at prarraiiirf prew Majr
r-ra opened i e had rleeed at arc.
Urpt'l rM d lew a wbeet aad
d lower at cn
LavaJ ramfe e( options:
T"
i 1 1
Arlirle,.; Open. I Hi7h J Lew.
CJoae. SCy.
Wfcaai-May.-0
iaf!; 1
1 I Tk
July
Cora J
Hay. ..J
Oata )
May...,
fci
- H-a
-
i
a I
1
U
WHEAT X a. tt-. HfVStia-. t
hard ( n- iaj-a. .wntriaTa. No.
1 KN-Na N ; Ka. I ilkw. c; No.
OA 7 9 No. i ai.irl, V- Na. 1 vtaita.
No. whita, r . r.ar.aard,
KTlV-.Na i ;; Na. 1 75 -c
rto Itarifk.
' - ' nrtrfiat.. fp-a Oeta
CKa ...j, '
U uvtiwUi
nnaha ... M
,
( MK A4.0 CutVAIJl. AD PBVltl
rratam l lk '"aatallaaj mm TaaalatC
rila aa mmmrm mt Trmmr.
iHllMGO. Ft." for Mar -
l'vcry ' ai tular at t.3V a riu" af
. ovtr fa rrena fcrd for tba aaa-
,.n -tatat.til la Utardar. Tha mar
fallal la rraait -la- adrano. flcKux.g aa.
wr.6 pr-kf-M VSc to JVC twlcfw tfta prr
ikiui rtoar. Cvra and ata rioaod ftria aad
jre ivfc'M atMtdy:
i'lHw ' arta av-rv dUa ta lb aara
air-:?i (ir-r aMarsv aw-t ia af lata cooatry
fisr.la!!v rrarad kuimi in tl atcat
pit :l-Miiai f Uia Mar i2Ttry
ti a iria,ra; Tatf to eraavia ajijr
tii'artH. Maiarratr parrhaara br tba
lr' bai folK'l bre oaorrrtrvg
b ar.uM a rau-wd rh oprunt la the May
i r-! in. And' frnaa Uia raaaie t af tt
tr tfe bxf fVa'are of t daj. a
iradina- aa te- S n rf tba July
rr lit a prowiirvert. tooai tradar vtuca
lajwrd lltat nptkia ta drop nrt" le frnaa
tea fciti amm cf tfc day. t"to tha cb
tja ( a craat ( naartr Laufc, baaaeua
in t re tiil.k- ujly ff aaaat ta taa Unrtad
Siaiea the aaa af I he a araa anaoaly f
a Warwa itatur. a aVrllm ef Sd at iJvar
ttoi ami an tnrrvaaa of aearly T. amat
e:a :n tn anauot f araadaiuff aai aaaaadra
t tnf tb rnef araaAeruivit faoiora. Iranrf
itie ctr ftj" May deiiwetr aod W
11 u'f and ri.)S and riaaad at blHt
I l J-u'T claaed at tLW.
I..Jii rtnr nf twra fram tha etaaatrf
hao a iu! 1h eftect a lita mariLat fitr
inat rraJa, tu 1B xvla-m af ttoalneaa araa
. tmil laie ir tbe aaaaina tba aaaj kt kaw
a lira- ran t4 the cam aocnunoiatod mmriir
la t.e dT. te aeaiitteaa of wheat arttcuc
ut icriaed onanr.ae in tha int. At tha
Kae prio-a "- al"d tna -prerltraa
ri'ae, aril S May a ,e aad imj at
1 tia fralure T trad ta aaa araa tha fraa
-i--rti!a f PofWeTtib' deilery ay arraral
line rejramiarMJB haaaaa. Thla aaaBd
rtN a. fum - Iw-tirig ihraoriut Lba a
tire JVJ' Aa advance of fa tia para
at : ne inFti frr.tii be'Td ta create bulliaa
aentjirvent. At the tr-lnae prtoea wer un
ta h&er, t-napard wUm
t!he I'revkoaa rloae.
f Ton-tax awi jr.'.a at) raartdrafcla atranoTtk
at ttte aiaxf a-w: ta a )aelc advaooa la
1 he tt of M e 1"XK but luat axan erf
Irte fivirrwraa during u fiaal boor, a alac
ceraur rmitrfifaujpa; larj!jr to tba eaeter
forunc. -' A I. to pneaa aua urn-
i bailed in V bCtier eiaanpaurad araa mml
urut a .ioae
Ti !a Jrr.f Ttituraa rar4 aa fOnara:
Ariwoca . Opes. ; Hb.i Loar. 1 Ooaa. SaX'r.
Ubeat I I
May II WSV
I t
1 av l a i i a.-i
.! (V,
I 4 -
Mar - 1
July -nvt
ts H 4; .
aVav,V nii4
i ' -a
f - - 1
MV! ty ssj
V 'Tat V sa 3t-i,
H 3s; 1 iff,' M M s H ta
CHtla
May
July
Seft.
2day
ir
ljird '
-May
Jay
T;!t a
May
JuJy
17 ww u w i ti aav it ww 17 a
1
tarttf f ,
i T7H,
)
a,
Pa
t Ua
No. X -
'aah uarariona Vera aa feOlaar
KXOTTK : an aier auia, aB.n4r
aar !nw r-rajfaia. 7aaya.a; atTAc Tmt--i-ia.
W.ViSf. Tl; tpnfti rt.tB. e.W.W.
baara. ti iSaX M
KTK-Na. i
KA KJ-E.T PVad jt miiiriaj. 3sac; fair
crwa majTina. tcarac.
wft.l !.. K I aouLbvaaaera. C SI ;
k f Mortna-eatera. flta. Taaoth.
. . aa u.
1'ROVlaJi K8 Meaa pntk. par bil . 1Ta.
lra. per (ba, a feiort rtba aiara
-oe. ajfca ia. ctttort ilear aicVra ttaoaadi.
Kiua.lAa- . . .
Total rMraom of ' Wnx and fiour arera
nual ta av: ba January wi(l am
7" 7' Ka The vtaibt murpiy 1 f a-feeat ta
ta I Eitud tr dwcreiiiatid 1.1aa aa bu. fnr
tue aeeii. Ti amount of breaaetuff tm
t.aaa f aaau tfmtKd .tm eu.
tttr.,a:e rtvjin Jor tomorriiar : Wbaat.
rara. i-ra, S3, ti. '.. laa cars; buaa.
bawd. ' '
CTaaaaecMa, SiaaK;
liatrwe . n jBt.
t 'jS- J-'i-tt ; at anartL caata uaciudnd.
. (HI ;'anm trata, Jhc.
1 HtUK-fca-. aaiaua. liVSiac; taHaa
1V-nk : Tt.ima: .Aamraa, laaiiave; Lmc
H I'M, iO'WyC.
fair t b$ac.
rtrLTaT-l"ira; tarko. 1; ci kta,
:."V : a;-ing. Jic.
V UALr-nraa. tt Vs m Iba . -Sr. a ta la
!.. airrai . lie Uia. !Bir.
axaataa tatr faatlat mm ittataaa
' K AKHW nTT. Mv. rVb. li. WHEAT
Itu banana) - int;f-. ti. j kra. Slat
-l.il. No. ead.'l.. Xa. J rt al
No. aaa US.
oiflX-VuV h-ner-. kt aBiaad. WilB
T.-. "... J nnTa. aHarfW: Na. artana.
Na'ne. WVc.
HAT-rMt,i.,i lB v, a-aataer; Vi J
RTTi-"jai-
HAT eiitaey: thiwr ttatoLhjr, i J-a
4Xic aartc, aV3Hp
. . . Hrmtfm. abipenta
bei. b
rm"
oaia. i una XX.M
- Wat. aaaly T
NKtT Tl'KiL li.rha naloa. aaprjj
nan Ftaraan It u .
laaaa 1 aaa.aua ba.
aA aa.
an.aia bat.
U.0 ku.
at.au ba.
af arbaat ta Ca&ada
u. aa
ear
l liatt, AarxAM
f-a--i ra 'iamii
, P-) a. aVoa hat; darraasa
laara-. II Laaa lea ; Bit lea a
V ru anaabat svpoiy
ruturday. fair .my
. m . . -- -- - - w A.tona
MILAr aBUPRlA. rw" aWB-rri-ja
a'.ura aeatrh Baatwta. he -
hkavad iaaa; tair tVeanatad. Paauaa 1
rta at?d her nrm rtjr f.ra -fre ram.
at vtara. rornt far t'u re
t jrr,at-ie an. at miA; ar-ie fi-w.
at taark, rtirrnt roeijA, frea
t'HHiAi-Prm. anode'eie eaaarxl; N
Trr- futi crvaana.. lli. fajr. ta
rM. 1 -! lie .
ajavatattawa af aba (aay . artaaa
roaaaaaJUtaa.
NSW YORK. F. U-nlFt-RerrU.
1 iia bbia; upon, li.em. t-tua ; arvar
kl fi-m bat aet. Mrnneaota, paf
rnta, la 7S; artniT al a'rhta, M
il. Miwi-oxa bakera, K. Jfau. aw: mtT
1 lira a, a 7ij4.: anater ra'-e-ta. fc.va4.a.
armirr s rradea, aXpn.a. Sn -
atra-,hta. M b li. F e fWior. nrra fair
t x--l. It rbarf la faarr, H S
im. ifuckarrieat Tour, f'raa. Ila ar
Ib laa
BVCTCWHEAT-DjII. Near Tart Ma: a.
r. TinTirral.
OURN'MKALr-Frnn . fiae a-i!te and
y-Uoar. l iyi.tt. coarae, tlat'yLif..'"lfla
IrK. tJ.2ai
RT&-uet; Jfa. J areaiera. dSc -Sa
Tort
BARLET-?1ei!T; aaalttn. TatjiTnc. C L i-.
N-a Iart; feediti. TOaJfle. e. i- Kea
lotk.
v HK AT Rroripta la an bu. erparut,
ISf. 'B bu. ; apof tnarkrl cart : Na. I rei.
tl l!Va. noimnal. f. a . afaat. Na - 1
aroribern, Lruiuth. Girt f a. b aflnat;
No. r hard. artntr. fiyS. -f e b afM.
The May otjoa aboared otiri6a"a.fta flrm
nntm at com tuna a bull utixn Jwty. t
ti atrer band, araa areaken-d by beariah
crop near, and alter antdaay fie arhe
market workeJ off. ioairaj Srfe'-V' net
laaer. May, tirai.lK-, cloaed at CIT;
Ju!r. tl "N. rloaeid at K T.
CORN Kwljili. '.u bu . lipoma, fc.T44
bo.; apot market Keady and onchanaed.
ptitma fauriy active aad atrar.eer anth
t : arat caanr( ac t iuaraef ; M ar.
T3Tair.3V. rtoaed at Ti,la-; Jw. Tl?nVa,
ciriai d 71
OATS Reinta. i 4S bti axporu a.SO
bi : apot maj-aret atady atxJ -rrfiliaid ;
lriaed, A ta XI paunda. Mr; aaiarMj
a till. V to K pounda. SnOTrfAac; clfiped
arhiia M ta all potJnde TJKi-e.
FlEI' firm, aprmr bra, .U. mid
Crnfa. tnM: city, t"
HT Wuart; Na. t. V; C chou-e,
lill't Qut : Bcota. la-aTS'Sc : Ca
tral AaTjerkoav 30e.
PROVISION'S i-v-ef. rtea4y: fai-i.ly f 1 :
Vrw. awt, $ nrr11 . beef baoia. IM.i1'
packet, rt."Sl.5; ctty aatra lr,d.a
tDm. I.tit(3l in. Cut anaaia (tady; pck
aed belliea. $mji. prk)ed rtama. r.i
Ma Lrd. fi-n: aresiefi. i-ajaK; re
fitiad. ateady; routlntDl. aT'. ftot-'lk Amer-
l IB 71; compound. IT.Ji?r" 5d. rVrk
auiet; fannlr, J !; abort ciear. Ii
an.u; mrt, r.7.Snii (.
TAULJW OiW-t ; rrty C par pkt I. te:
eoian'7 "pbira. freal, WiAc.
RICE First: dome: kc, Jair ta extrm. V
taac; Japaa. mrnal
WIITBU IX THE .AI BELT
ralr Taeaday, with Blaarly Klalat
Teaape-ra tare, bay a aha Praphat.
OMAHA. Feb tt.
Tra raid a ocn.tinua o-ver tbe. aprer
vajeya aaxl north aeen. and - raa eananaad
ariutii ever the eaiera Raky mountain
alone, icrarer vaJleya aad aan arulf Jrt.aira.
ZTa areatrar baa exteDoad aouto aver Kaa-
aaa aad temperature ranrtra rroaa u I
abcr aera prevail on er Oklahoma - aad
aartbera Texaa. a rib feexira; waainer la
ar-ja.era Lu laiarra and amuiVrar Texaa
T- a loaaat rwrdel tr, la mortiirur at Omatba
aa t bauaar ara and tamperaiurea raatarir.c
from 1 to II below prevail throughout Ne
braaka. The temperature 1a rwui a tba
mouaiaua diatrKta and extreme fiortbweat.
and tha ladnatior.a ara favorable far ajowly
rtauny teniperamr in ttua vi miiy toniarnt
ana Tiaeaoay. ah lair weather. A d a
turbaxic ia central ovar the tuiddW rulf
ataiaa. and anaetiiad weather ia renrraJ
arerjwbere eaat of toe Miaaourl river and
Ibraaajbuut tba aeath. Laartit ancvi ara ta 1
inar ia tba lower Miaaoarl amd aa)dda Mia
aiaarpaa vaiaa ana lake r-ron. and raana
ara samerai a-rr tba Oaua taliey aad aoutif
em a ia lee to tt arnlf.
Ractand af temperature and rrecip.tatloa
compared wrut tte correapoodinar day of
tba laat tbrea year:
lima. IHT Tm.
MtatiaBum temperatur ... I H K .a
Prericutat -. T . . .(
Norma temperatur wr today. 54 deal tea.
I ef K ienry 111 pmcip-tatKiB aiar Marcb L.
i lachea
Lfx3ra-y fimiauwmn prrkid In Ufa.
at iM-iea.
Ieftciej.y correapoBdmc period la IPT.
4 U iacbaa. . '
1 A WELSH. LoraJ rorecaatter.
t. Uala beaeral aiarve-t.
BT. LOT "19. rvb. WH EAT Iut urea,
lower: caac a: rua.c . track. No . I red. rajah.
.Stm - : bar. n.U1.2l; ; May,
n.-; July. Ti9irV-
tXiRN Uih r, tratat Nl S itah. CJ
S3r; July. teHj.e.
OAT Hicber; trark. Na. I cab. f : No.
I whtta. ear. May, a5VAf'aC': Jar. 4.r.
rUWR-Market fciAer. red winter pat
ants. 9 aliat 7i; extra faiary and strattrrt.
(4 WAa, hard tnaiar near, li.B.4.i.
PE1 J a Tlmothv. IX OB
XKMKALe-CLM.
BRAN trtronjj. aaxked east track, tl 3Ta)
.
HAT SMronj; tinaothj-, ti bajfli afr; praj.
r. aVatt?alJi
1RLN XTTTX T1KS-1.
FAOOINO fV.
HKMP TWIND--
PROVISIONS Perk otaady: JobaaiBa.
r.lXTS- Latrd. steady; rrrm aream. a aua
t ea. Ctt salt mnata. ataadt'; boxed exlra
ahort a. t 1T . cifMX rib, la Jb. abort cleara.
I an. Baona. aim-bans ed : boxed extra shart.
W rr: clear nba. tW-S: abott tlnar. Ajl.aa.
POL'LTRT Firm; tiliW kena, I3aj; spn?tfra.
BV : turkeya ttV": aturka. lr; seae. ;..
BTTTER tataady; ereajaieTy. Xtvmte.
hKXwty 1 aarr, caae count.
R-curt Jkr.lpmenra
Flour, bb.a Jivtaaj nmm
U"hat. ba iia) JTViaai
ttm. bu ia.aa 341.a
Oaia. bu Aiaaai a a
Vlaaeaaalla (.rata Marbec.
MIXNEU.POIJB. Mian.. Fb li
WHEAT May. 1 v Juiy, ' IllM lli
Caah: Na I bard. U.livm WV N. 1
norther-B. tl L?aU..13S. Xa. 1 aorthcTi.
U.l.'S'S'.aS. No. I ztonbers. Ch4l H
rLA X fVaaed CA Braa in hula, Udu
FLitatrR Pirm: first natesta. aVaa9S4S.
mm end aaenta aW atAHi; f iret caeara. H a
t X. secoa4 ciear. li uto 1L "
l.lvi rpaal ftrmlaa aad ri aa aalaaas. -
TJVERTOCU Feb. IS. W H SA T Spot.
str'wa; No t red wean era atntea, aa ad.
futarea. airlet; Marcb. Ts lid: May, Ts Md,
July. Ta yi4.
IXjRX c-fot : steady ; pew - inaVlt
mixed, as TVsd. futurea, difcD; Marrtt. as i'mi .
Mav. aa
KLM.R "nier pet-ma firm; Saa M
Teleda lael Market.
aaaii. Fet-urv. SL 4: Maren,- aa4D,: oc
taaaer. ftl 1: Na L fcXa: Xa I tt aVc re
jected. lilS: N". E. ta. Ml Aie.ke. prim,
fc ae: Marcb, .- -
Holath areata MaHH.
HTiTH. Mma. Feb -WHEAT Vo.
1 senaera. II 11 : Xa. t B.vrtbera. ti. May.
C!l: Jut. tXl
UL4T" iV.
Mexal Market.
NEW TORK. rh U'-MFTALfi-Tta
Toodna ua market m as lower UMiat , wita
a;x ouou at AliSi La ad aad future at
I All is a. Tat waal matrktt Baa Cull and
I aamee tn vympaaliy tub apa ducted at
! 3 SSot Jk.iaa. aai" had A fjrtber dec Uar
, ta Lmfmom. 4K tcaaa l iLai Ts 4d and
: futures at f-i aa. - L-aiby WW aatarket ti
i djll and aoeer. with but m - at ttT Mj
J.i7:s : electrolyric at li-ua li."V aad
aaatavc ml lMTVWii.l- Lead ad
eaaeed te . IM ad . ta Ltru4 ax. baal
the local majxat . rematp d duil
art, o lr-,lter aas fcib.r af ata
ataii aas a auala leaver eat tb s t aaal al
7a td ui LotraiiLa. Bt.ile the. lural mauket
reamined duh at W btytthk Tlx Li let
ieeat tuarket araa anaaer, -a ata aaraa"A
rouadry auttied at 4a Tbe laauai tntwr-
ke aaa aam-iadd
STT. 1H'la, Kea. la. METALS Lead
weak: VtS4y h: - aatasr, Weak. Btassj
tv -
Bespar sad Mslaaas
NEW TOiiX. Feb ILSl GAB Ra
steady: faur reetnliitt. I l'c; ro-etrifusrai- ba
tea. Idle: Iran a area pucar, ho- Reruard
steady: Na A 4 lac; Na. T. 4 Vk-; X-i I
law. Xa I. laaar; Xa. bt Ikur: No 1L laVr;
Xa VL tSar; X. li. I7-: X IA 17-; raa.
faa-xaaaarns A. Ijitr. snaouid A tbr: cut araxf.
i hat : cruel, t at: pcmaercid. rxW-. ar-aati-aated
Aatar. cvabe. 4 sac
MOUAJaeEAv eViea4 ; New Orleaaa epea
ketlle. Bead ta ciaauca. Soabe.
KZT TOBJC. reh. JA,-COTT?X-ttpeal
rlnml uiet: i bomta laair eauddimd trp
lavavaa. Itaae, mSaJ-J-d trli, Masr. 'saVM" $m
r Lorn. Fa., li -rrrrov-r?
ladaVd- l-ar: aaioa aara. jao-fipj t
a.e. aaul pant. ata, ia.l taviee. iit ai-X
NEW YOHE STOCKS AMTEONDS
Vilaet Abtuicc U Eiter Lerti
EBIZ BOJB IS5TTE SAJTCTIOyiD
Thaa Hep mm . tUrriataa a aaitbeea
riaana Matt Ved KJtm mm aea
latlaa Oaill I a tevvaJ Fa4.
la we by krtlv Claaw.
NEW TOfUC. Feb k-Pnwi af atock
Btrdera "fit a rapid reaa.'uatraent todav to
the Lather level nf tha Lot.4 b market.
WhDe I be New York anork exchar.jre araa
rloaed cm JYtday asd (tatarday. tbc loreiao
dVaiera wer er.raared Ui maj-kind bp prir-va
of A nrrcaj aecurttiea ta conform to the
tmprrieemeau souiaj on in tbeir 01 bona
ew-onin
Tbe clearlnar nl the potitk-aJ bona ti
abroad. th democirtraled cotiiroi of the
International exct.ans;a in favor of Lon
ooti and tha recvprratitm of rwrvw of tne
Bank of Earland. whtck i rmnit on in coo
aeioDce ajd the proapect (! pr'saiire from
larca accumulalona at tha baLnainc re
aerve center for emptoyrrjeiit aerted to
atir t be dormant apacttla-tiy ?rit In the
ixmd' market. Tbe ruhaidence of aifpre
beraaioa abruad baa put a a: op to tbe end
I'C borne of Americaji aocuritiea to liquida
tion, frome demand far at or ta for forftt
atfount ba developed. Lxrod.m bult, ut;e
freely her today antil tba rapid rise m'
our priee bad wtped eat tbe tr-iB cl
profit on axtitrae eperatKm b-tween the
tarn market The Laandoa market ltaeif
Buffered aaaa reaetleai before tbe day
etided. owu. ta Lb awlft rate of tha re
ceBl tmarwf mi Beyond trua ahift ia
the daily dra intra tn atocka bet wean the
marareta marl t hoped from a probabt
rertvaj of lnveatmetii demand atiroad aa a
factor In furthertni" the placing of allot,
mar lb of bond taaue of American corpora
tiaa uch iaauea continue ta ba mad
on a larfe acata and atlli othera are aia-
Tbe deciaioa of tbe New Tark P'.aLa Pab
!te Srvioe coiXKissioa auti-orutin the
F-ri bond iasu proved qcuie a potent in
Duetic oa tn speculation. Fear bar been
exprced that the Ene financial pua a aa
to meet aa oheiacle is the oppoB;tioo of
this ofTirtaJ body. Tlier la do work eon
atoered of greater rmportanc at preaent
thaa the finajtciaJ ineaaure by whleb varl
tooa railroad corpora uon ar banns put en
tnarr feet and aared from ahM tbreautened
but a abort time sirve ta be faun a of dr
arcaaixaiiaB.. Tbe Erie was a notaUa ca
itt point, hot- waa chiefly important as aa
axamfx of other similar work ffoitiaj on.
Tbe eentlmantaJ effect of ihis decision
therefor was ronaiderable The increase
ra the -dividend rate on People's iaa proved
aaotber influential factor ia tha specula
tion. Follcia m( tb rnaca-arattoo of 4-ri-deods
oa Brooklyn Transit last week the
actio aucireeied tba rearerurratioxi af an or
ranutaUcm in tbe pjeculairt martlet ahirk
baa been tif suaii.aJ effect in tbe past..
Another conspicuous renter of strensth a a
ta tl aout hens railroad arrmip. tbe cause
betns; not clearly nsibije. Tha discussion
of aossiMe dividend icreaes was heard
ia tba caaea of some of tn atwks affecied.
Tba trip et K li HajTljriaB t txt-urh t ne
soutli and the character of tbe put.liahed
remarks attributed to him intimauna; ht
plana for larfe nut It v for imjiroverueni a
ba that railroad field ad bis iaitb 19 the
rero re u-d i.Ji effect in iartheniij
tb advance Tb important influence ex
acted by the speculative Improvement
abroad rs shea n by tb suhaitdonce of
activity after the hour for Looooe. tradint
batd paaaed. By that rim the voium of
deslintTS had sunk, hark to th level of
last aeek'a dallaesa. Tiie advance in ral
a was tamed, back also ta stiro extent.
Tb be taw- of tbe copper industrials ceo
dtaced to Uus result- Ti.a furures af stock
eomptaad by tb aewry formed Copper Pra
disesra aaaeetataea are oabjecte to crrtt
ctsax. Another reduction in ijuotsvUnns for
tba anaatal today in Londa and in Nw
Tork wrurhed oa tba rroavp. Lnaiatent
reports of cutting f prac-es of steel prod
acts and f siaarsADt ttemuil bacama a
factor tn the later stivk nki-ket. Prices
wer snarked tip a:aia ta. the fiaai duwrtiuta
in expoctatKm f aitotber upward Impetus
for pnre from London lomerroaa.
Botda aera strons. Total sales, par ralue,
K&a. Vmtr-d States bonds acre ua
cbad on call. , .
Number of sate ttie rrmc'pal auotatlana
aa atocaa were aa follow a: .
...... BaMa -feVta. tdtw rioaa.
77S " "a
4 am. r f. ' fci r-B
am ... a r
Am. c a r. afl. ,
A m. oti na rin
Am H a 1. r
am. li So. i 11 aaa
Am LwH CHI
lt' 111 Hi
4 a
-
l.aa
r,av
A.
t'S
!
a
111 .
it
at
am 1 oiinmiinie pit .
Am. s. a
Am. ft a I ft
Am Stisar aVfiatti .
Am Taaaiino sia ..
aas
1 Tl Mti. Matt aa
urn a: at a
a aas sa
tea a -S
la.SNa "V:' liai .,i
1 letT, IS'a le,
t'w 1 Si lias lin-.
I sua las. nm ma,
Anaeimaa ati&tns Ca......
Atiaiiofe
Airtitooa pfl
Ailaouc Coaat Lrfnt
baitiawva A claw.
noi a Ohio
braa It Bas'4 Tt
Cattaalaa Pariatr
(aaual lamifcar
l-enrrol Loeutar fa . .
Omcral Moo .loi al i .. . .u.
rtheeaui ae Cntm .
a.
7;a
!7
a. aaa 7: 77,
1 iaa iti 17!
aa iv x
be K lai'S w V
da
-S.aa STS f,
.-aa 7s 7a
1. its i7ai rtaio
at w .
K
C. M A St. p ....
c c r.. a St i.
rmo ral ..
Cetoraaa A So . .
(aaa So 11 Jt
roaa A Bo r pai
tV.oaianliaeied aaaa ..
Cara Pradaita
ttoeooT A Bio Craa
ti a 6 pfi
... li.paa u- its, i-;a,
1 tm Ms 71 1"
l.aa i. ao, ea
2" at , e-. ' sa,
w a at, at,
... 'aas a- rtt a,
, . 7a ixi'it ra, ULJ,
... na is. ,at i,
j it i . ia,
.. tow as 4', '.,
. t aoa M-, a, ay,
law rr, r. 17,
. ii'a ui, a.,
... i-af ts 4 aa.
tii
Brta ..
an im s
An It all
. l. , sa
MmaroJ E
... la 1; iaa, 3
.
Ci'oai slarutera eft .. .
tost Siui LSiaa ua rtja
llheoia Camteal
latarawaaiit atet. ..
tat Bat. vAt
-. Aili 1-a tti'Si U
tl 71, 7-a
MJ, itll,
,
try, i at,
II u
2 ioe aat
l.ana -,
S TS
9 as,
1 ana sa,
l.P
I ao a
l ti-,
12S,
pe 7
IN ltl
I aoa :t
l.au t,
ta,
1 fci Ba,
In
a.
It
aa,
V
!',
ai1,
Tata
1T71B
at
'
h
tew taamrai
banaaa cm .Ba
. C So pis
touuavUj 4 K
ta m ax I.
al . ex. P A I . I M
Miaaeon Paclflc
at. K. T
k7. A T a
ballnaal taw .
.be fort cioanjau... .
a T . u 7
ttortoaa A at ..
tr,
Tl,
lit,
it
im
7raa
at,
-
I 1B
I na -aa ,
. Aaaa i,
SoartA tmonnaa
staiiaaia Paaum
Port BUli
rVatvietaia .
-
raa a:', s.v
iitaa let, aaa.
ano az, xr
. "Ihe tar, trch
P 1j u
in,
at
41
isa .
lat
aa
p c . - a st u.....
P 1 1 1 1 ra far.
PulHuaa l-oieie r
koit.ot- Btaal social-
lotllDf .
kastimte PiaJ ....
kot.ua:e Sieal pta)
kor lull O.
kai oataul Co s
Bt L a I F at prt
in. Loota V -
Be L S ' ei
at atia sis
1 at t-,
aa T " e4
t . Ualt . ua
a 14
Pta a., Kh
ltd k ,
- Ma a. tea,
aa. s -,
. it stat u
la "tsot " Tas
at a : t,
aa liatt tr.,
iba at, p.,
,....! ta to,
aaa , ti ,
, ... t.fcaa r, Ti
..... Boi ta, -,
. sa tn, 7s,
7 ae jo- v
,-.-,
v
aS
1
laa
-
"
' loao-Sueoil AAI
iaoutaom ro-'"tc
Bo Paeitar st
. loutbeea ttiiaai
j a kau was s
! tataa a PaoitK .. ...
jl. at L a .:
T . a L l a. iua ..
I l n- Partftr
i I aim Pwaflc S-'S
I a Boaaoar .
its ki m lax pta .
aa
-m iaa, .lot ia
it , arw- ti
koo j,a, :u lit
ao a ,t, ta
IMS ?, 4. , ,
a in Uta. r,-
I . S. S'aaa
r k Suae. pf
t -aa I opt or .,
Ba aaaaaium Caaaaaaawl
taan ctaaaa pas -
. 1
I ea
t MB
-
Ik
k-, ai,
rv
uolwi A L. C ana vs )" to
B loroepia taottrat fa aa, as, ta,
as T. A T. Ca I. am He, ua ua,,
TolaJ aaaaa tar ta Say, aft. Bat rtara
LOVTaOX. Feb. a -Marie- mas tem-peroj-l-y
erarr today oa tb attLrket cm th
calls tiar kaa aiaa ha tud u prepau-auocts for
divsotd paymeata. Lataxiouata asere BU-ad .
tije bank of fcaitriand aattarel tn hulk ef
C Kilytam tn dtad aiailaaia. PrW-es cat i,
ttiock aacnaunka e-a-rt aady utiadi ran :)
ateady. Prefit tak.r.d aad caaotxacai.
poutar ra.ua aucht rai naainas u tlx
srit-eitred aw-artxaas. Ccanatata vera easy,
paaottl tha hdapst itaanaaanat ata
lauatat ra-lis abd tl nasi a a and I aria lai aa mer
afeady AaoeaSraa BrcnrKars rereaved lmit
aiieaitKao. pennifd ti M ali street r paaiin
with tba exbtrptaua of EaTaa. arbarb waa oap.
laatt d aaa uae aarms tiaax ta axaad laa as bad
beam Ai-raiuteaL LaAar Xew Tr.raj laa ial
ti levet ef araaaaaa eBbtuaaad aaaa
t ! hctxiaia aattd autiama ail t aten Pkarar
Frtti4 Xhe.'nited tataum aat-eaat freaatv'
Tl StArkst rka4 J irrn. a fraetteaa be-lear
U hea.
fAitli. Frb Pncea aa tn BtHtraa to-
4S er firm. T? private rat rf dit-
t "Ui-t te a rer cert, a i.rie or
PKRiJN. fta. )-Tri!:M 00 I be Ho urea
today aa dull, but prV-ea eee firm.
ew Trk Jaaey Mtrtrt.
NETW" TriRK. Feb. IS M wy en call.
ateady. Je.i rer cent. l;aiir. rat, i'
per nt. t-Kauii bJ. X twt ct, cfir1
at I per rert Tiane katr.r aery dH ai.d
fi; sixty aa. -v tu f fer rot n aie-y
dava r per rent; six mn;ha, I t r- pr
er.t
FRIVK MERCANTILE P..fR-P,4
per ncr i.
TE.RL.IXa EXi"HANGE ai. wV.fy ar
taal baainea tn eaBxers TffTis Bt HMJ
4 M for aixty-aay twii and at 4 for
dnael; aiiwarral biila. 14 bNfr4 V
flL FR-Bir. aiV; MexK-an o.iar. 44r
KiXl-OoTemrnnrt. stead , . railroads.
Bl rnr.t;.
Ckawjat aruotatiofia aa tsanda lodajr wi aa
T'.l!owa
t . ant
) c i . . aa,
.maettaa. '-ir(
41 lKt Itir. N,
i'am a L a ... r;
iu a a r. k
?' a
. 1 . . at l. a X",
Tas T r. s a.
? 1 c a. m
.tK-Wba rartfn at ... . JN
. i t
) t 1 ...
.r,n s. u t ... as,
at Pana. r. rm 9nt .. t s
.Itti ma. a.. . .H
. .4ij. s- "
. a! ruaa m ....
.liat U a t k U.i'nt
.an A. a a y i t
. i et k 1 . 1 n.ll
tah-r A L. .. t
i C. S.
V . s ms .
Am. Tihnre aa
ia fiikaia a
AfaiaitB aea. aa .
d au an .
tn e. a. .
t rr b ...
ft'lajirtr t L. 4
a Oki ...
u t-ra
It .. T ta...
Cararal ar Oa. aa .
lri lin rm . .
M UK
aa IT"- ..
rhea A Ob v.a
Tbuaaa A. laa
C. e a t r. e
C. R. 1 A F
a m Ba
i pm .rit a
I Ta
- tat ta
. a ri la 'at? ei . . .
. a S Teaa p. le "
. iT St U w ta
iWfeletaa aerartr aa
'
u:a
Vt
at
r a .
. ..iHa
.. Ji.-V
.. !
... a.
.. . a
. . H
H
11 X'. SI U t .. " to rr a ...
Ooaa. in ia s Stan ia ta
Crta. Hi r a l itaiit . .
fma. So a aaor-v p. ,....
Iioa. H rv ta lSla'.' U X aa
L' C ta la w. CamtraJ ta ..
Eria . i. a ' T , a. H
o Sam rr a ctSa .
-. .IlrP
al ts ia?la Btue at mi . aaa.
rat. met aJ. at o T a T. r. ta :
Jacaa ta .hoa tai ta . r
a- Beackera K ta 7a
4 e-ea a:Wo rarirh a. m
L v. urn a. . na bits (it m-
. eatiOare.
rtttew.
OMAHA. Feb 31 Q j-1atiina' on Omaha
stocks and bends, rur-nlsr.'ed hy Sarr.jel
buriiL Jr, C New leak Lil bcildina:
. It Aa4
Oatawbui ptrt lanaaata fja . ;l aa
Oaaaiaactaa hnasa. lint Cty as .
Cjj at wataSa hunfia, a. lfcl . ... l7 t4
l-rt Tel Ba lUSt Mr Mi aa a.
1 anaaa Cur Kr. Uv. ia. Hit IT sj.
Kaaooa Cna K, lm l 7a m
Mroasa Teiepbone aaca ar. a
Oaaoaa Gaa m 1:7 . S7 an
Xientna It. faaai ia ISC. .. laa jm
BViaotru: IA Paoaa ft sa
A La. Bl-jfla ax. Ky aa !. .. a
a:
M
Onaaa Co biufra Si Si oa ISA .. ant
Owoha Cm. B'aSa St Ky s'l .... aa
(naiajaa A Co bliaUa Sr A hrtua S-'A ai -
Oaoaa Water ta, oa, 11 4 a
Oataaa taaier 1 . aa. ta4 la
Oman Water Co lal p. li
Oinana a aua Ce. 1M 4 a
Cimatia Bnart at Traaa Bias, tm at., aa
onaa Bi4 ef Troa Bias. Cm. eaat . It
leifl A Can iibj
Suua lnaiiffawoa Ca . . . jja
SnerMaa Coal aa ItU aa
t
)"5,
li
im
Ibenaaa Coa! aaaa .'. ..
Statu City Sierk Vara pTl am
Sioua C'lt? atoi-A Taroa torn at
Tn-siaa Lena ca. aa. aaaa saaaa i.
Taea Suae lama ca. aaac. . s:
t atua caoatrtiotuai C.. li aiaas Cas.. sa
writrat-a iiaaomy Ca. ata . aa
Auaa. be., vulaaa aa ' . ..
1
tk aad Doala.
BObTOX. Feb. IS. Motaaar. aaii. inam
Pt frit. time Icmlaa. ta;t pta
Official doairg as stocks and bonis
Aartjioo i aa aa Bun Caaauoa ....
aa -.. imaaOal. Anataat
AMAHm B.. B m.hl A Iwa
Bt 1 CJWmtal . .
Boole m Alkaay Jt teaear Aauaa ......
1
uejEL
.. 2ta
. ma
. .4al'
tf
.. .
.. I
. li-S
. Hll
.. IM
.. ttm
S
.. 1
.. 4
. It
..3.t
.. H't,
. laa
. .
. . r.
.. ii
. . M
. . ls
- i-"a
.. a.
- s
-.4.
.. a
aaa
. .:
aaiaa ...1S7 tan Vaav .
Bleoala .
eraell
. lnGriar
. Hi j Geaatar ramaaaa . ..
.'. S tale BarroJ
.. t atoflw Mm .am
.. a.aiKiian
. Ua itoo
.. n c c
- loeoaaa . . .-.
.. 2-C iaamiaans
. oti caMnia
. ia emr-w
.. aa Wainry
. aHaiana
..17 Taoiar-
.. . Trnmr aT. . . ..
riumbars r4
t'aaaa racirtr ....
Am. Ana. ram
ta era
Am. Pa. Take.
Am. T -A T
Am. Wneaaa
a tht
rota I. A I
Caataa Eiac lila.
atooo. K loi-uc
-o . .
I liii- Fralt
laiaad C at
ao ata
salami
v -a. wtei..; . i r
a mi
....m.t,r
tm
A
aruta . .rt..t
4ailiTa
77 vi loana . .
tVo, v rin. ..
i' Nor-.a Buna
AUeooa
Ama'tsaaavie
AruMMta Cam.
Atuaptic
Laato i
iX'XDox rvb ii
tt Markat.
kminaj quotations ea
H'iJ ere as 'p eat
Cams , aaunejt at 11-1 M
K. A T ...
a,
l-
ao tmiuii . 1..
aN T -n-aJ
PaSnrtull w...
prl . . ..
i" Caia- r ..
T nwooi-ii-mit
!, fcona Hiaaa ....
a, Eoodiat
i-teioeti
a r-ia
riatT.imoeo A miia
' Caiat.aa Peer- .
1 tie. a Ohio . . .
j l'bt.-osa Of ST
I r . M SL P....
I tie baora
aeait
in. aa
IKS'aataaa Pa-an ..
4 I aaaa PatjifM-
' Be set
la-rt oar A X. c. . . .
B1 .-
Lro
leu t
S
.:.,
- ""a
. II
ll I
aa vts
aa a.otmaa
ia aa tt
aa it p'a ...
fcrmnd Tratik .
1'lntem riuai
; Umiile A M JM laai : . 7av
MLlhh-iar. cwt, Z.d per etun,,,.
MuNEV-lVf A lr oct
The rste -f d.a.-pur:t n th "open ' ni; ket
for abort bills at S4jrT per cent
The rste of diacouni in lb t.pen market
foe tt.rt-TiiiA htils is 1, eer cet-
ea Trai Mtmtas; BtSaraua.
NEW TORK. Feb. li. Clostrw auotatx.n
on niuuur slacks aere:
ba J "Unit c
braaawiia Cex. I a-eaif-aa
i. am Tanto ata . fft Oatart
... M
. . a
. . 4'"
- tZi
J 'trtiiT
Con (al. d Va
17 Si.anOa
Ttutta laatim
t
.. let
taWra Inojr
Laaamue Ca
baak triemi-taLtr-
OMAHA. Feb. li-Etank elea rials for
todar wer H '..Te aoit a- M
! PMifd ut last y ear tl ."7I.Ub.iA
rri Far.
JMiTJ -p-atd siata
" n "I; W - atl; joj;
.. . . hit' it f;ad u.abI
Blaahed bp Bayer aaaa aaaleaaalera.
BVTTKJi-OmmnmrT. Sa. I eured ta
tlot retail tr4 la l-.b. tArtuns. c, xa.
tn ak-lb. tun. sT-c; N. I la l-ltt. carton
t"r; ta aB-lo. tui. ac: packmt stock. 14c
faacy dairy, tuba. '' "la ; . cemaxaa ralL
freali tuaae, Xuc Jlsitcl riTitn aarv
T:-dii.j
avii-jo Freab aaott-ej Block. cudletL hac
No siwiattie a ucj. cut uiuata matrsak
CHA-iJaE Fifceat ocatieaa. fujj crcaua.
taut, lat. uid imtnrai t la fctaoa. iirmc
fa.aru.. t ia lutp, uc, oajaie. ha ac haatn!
i-t . 4tm ttrua. fail cacao, lac, batata
taiata Ibr. fu'l-araam umUnr sar. Lac
tt-el c'uts Rujtt Xa. 1. Iw . No. t lie
N. A IS Ltaitt Xa L le. Xa 1 Vac N'
X. Uc. ci-tn-k. No. 1. TV , No. L S-. No!
L a.e. R..jTd. X. , s-c ; Xu, i SSjC- Xw
A 7hc Plata. Xa. L, 4rac; X. s. vc; Xa!
POL'LTatr Ai:. spnn. Liac. Lasa. lac,
f. t:"-. at-ce. lx--.. aao. has;; tux
ar a. Uc. iiic-tk. a tuc. g , f.r
k- oti-. l-.jaj. acwuuaa. j.r ja.. a '
a-veeae. b-. lie; aruaa, udiT-mc. tnociva.
sri . dLKta lie, iit-eaac. tuiarjt tic
i-'KLai-i FltL i la Appoea. N- Tcrk
PaadBma ; laa. - ben Livi ti.; Miaeeur,
pipatnx t&, Labo R-ata haauiic. It
extra Iabli ii la.-is. i rr hex, H.ai. ia
hoiA. ti-tuncb kat. imvc ter j. urausr.
A-.i.mV- ab, Lartr-n. tilaaajpl am laTkiaC tJ al,
I. tiiauara. Ataiaa. I. AtflT ja,
itnoratia Juiva at f io. per crate ti
STRA W tc.li'-.lk3 tut- pa trf.
VAiiTTAiii.a h-aaaias saaMpetatoea.
ta l btti. cavUiarma celery, iaj-tt. 5-c-aaaiaer.
fc Nee Turk JibL&ed aeed can
b-. ,e per Ik. at taccAoaa Lta Ck.aa
eaacatia. lc per j. CaU.Jura. oauiLaacr
t :' 1 TilTla apeavt taraia,'
t-hJ. raenda. -laket crat. la. traisTk-
c-vaua. sa Utttuvt. par CWS-. ax o,i
aaretsait parauipa. lurtua carro'.a tl a
Br btL Fltn-ada
ia. (axitata. Bar-
If, t.rs-a elf!, faee aawd tEL.
ixJXSJl X. 1 araefc. Jsac, Xa 1 cwrad. Ua.
t el lee hi avrk art.
XEW TORK. Feb IS -XFFE K-Future
aapemd steavdy aad adtataaced ta re.
staocut - ta b artier Catrepcaa cabara tur.
pa-an awvenna- and frees bu-tuj for Wat
ai-eeuct- Tt,e rioae was steady. Waa. A .
a be.. tciudiLd March at A apajAAaar Mar
at 4...j(r. Jui al tk3 AW heptemoer
at LaUr,. loan. CttaosKarjer and January at
l aat. etaaat euf'ee at wad y aad -"a-'e d
No. 7 Kna. rt.
Mavrkvrt. "
trr. LtOClS Feb. tt.-WCt-Xaml(lai;
ataeatiuaa apmda canhaaaj and rbathtn- t e
Vi UM ft. Kkyikr; beaa-y f am, hanrlac,
tub BoSfand XOaaaA. . ...
e"Wai Ada Ar Bu: Boasneea-
MAMA CUCIBIL MABKarr.
ftxapaa aad Pamer Prmdtvt
OMAHA LIVE STOCK MARKET1
Killizx Cttl Shtv LBsrTeaeait,
ViHe Feeders Kemsii Steady.
EOGS nVZ TO TIX CEXTS EIGHXjI
Moderate Baa af Sbeep aad Lataaha,
W bile Traad ta XaX X rry
Artlae aad frleea Ara
Ha rely steady.
SOUTH. OMAHA. Nab. Feb. . !
Reoeipu af: Cattle. Hoc, Slieep.
F.stimaie Monday 1 mm !.. 4 I
Came day lart week l.ZJl a.1'4 I.KI I
e.ame day I areeka am.. 2 a.4 4 14!T.
bamc dvy t weeka Ban.. t i4 4 art 13
ftmi day I meets rv. Ll l-O
banc day last liar 4X7 141 t.BR
Tb faiewtntt tabl sbema tb receipt a of
eatu. hoars and abeep at Souls Ontana for
tb raar ts date, oerr- pared with last year;
W. I"1. inc. Lec
tattle 1H.2T 1, 1 1117
Ho M .7 44 Ira. Ml I
Pheep 171 71 174 t.m
Ta follewinc tabl snowa tb aeeraaa
price ai bora at Bout a Omaha r xa iaat I
aana al dja artib eaaiauiaA.
Dates. tl. llW.:i(.;ie.'IPa.,lC.
Feb. a....j 1IW I X' I R, I U 1 4 TT O
Feb. ....( i;aT 4 a- aj i al 4 a' 4 t; Tl
Feb. T....I j 4 II 11, I r.7 74 ( 74
Feb. !....) iff .lb r i!M '
F'-b. I.. 14V : i R In I P I t 71
Fea. ... ISV 1 of - f 1 tr 4 T7 I 4e, Ti
F-h. t , 4 17 4 77 s , 71
Fo. 12... 1 ( 1XV 4 3 ! 7!! ' I 7?
Feb. II... 1 j 4 13 SI 7 4 K-
Feo. 14 ... I 14 11 4 aa. a an- 4 M I H
fP- lb 14 Kl;iH lb :
Sundsj-.
The tffkisl number of cars f stock
brot;eht m today t'J aach rc-aa mas:
i.aiua. Koft 8htp. H ra
4
Mirsouri Pact fit-
I naon Fs-iric
14
4
1
; C. m N. W.. west
P, 11 a o
! C, fe d j. (-aan
i C, E. A west
14 li
, t . n i. A r . . east...
r.. R. 1. A f . m-.-tt...
ClHSfO tit- WesltrrB
Total rat-eipts IB Si II
Tlie d:spcis,;K-a of the day a receipts was
as fcilce. each tiuyar purchaaind tt asm :
bar tf bead ltidacated:
Cattle. Hoes Bneep.
(Omaha Parkins. Cc la l a
paitt and Company aaa 4H.
Cutlaby Pscktnjt Co a aM l a;
Armour A Co 47a S4 1.031
t arty A Benton 1JI
Lafb-r.an A RLilhcfiiid lis
W. I Stephen Zhl
Hill A 8tm M
P. P. Lrwia Ua
I J. B. Root a Cc J
I J. H. Bulla 7
J L- F. Huax a
i M-Cresry Carry ;7
jisra Werthtmc a
1 H. F. HjLmiiion "
M. Hatte-ty Ce 34
Sullivan Bros 4 .. . .. .
Evsnsville Fk Cc Ja
Kty Psrkir.i Co 57
Oibtr buyers :77 .... ....
Tota. 1H J.0PI OiT
CATT1 S Tber wer if cars of eattl
here this mominir and tn ma-lat ea a
he B a as in fair rood ;t ion. Prices on moan
lutuis aere a uttie belter and lbs trad ia
a (-Had Stoaltby cnnditaoa.
Buj era aul aeemed atcoui for destrabi
beef steers and tii reneral market mlajM
b tJttacribed aa strerai ta abe bucharr Uuta
last a-eek s dott. Tb trad, be ever, aaa
not overly active even Bt tbe better prices,
so thai considerable tiane was consume
IB rnaAiiitT a clearaace.
The market on cows and beifera also
looked a little bettor and as a rua sale
aen aere de-acnbinar Ba arrentT to 10c
hirher it, an last week a cioaa. While there
seemed t be s pretty rued anaaad. Back
ers were apparently m as hurry to fill
orders at advanced tirloea aad the trad
aaa at no time eery artrrs.
Tbe sUH-krr and feeder trade did mot show
rery much sireiurib. fepecu.ater were taib
ir.a: lhat the anaiket at aa aiieady to burb
! and that there reaily onabt ta ba soma r-
I sciK-n- WTA beef ettl quoted srra-iaiT
J it. m -a very bara ae furce I et-da-r downward
j te auy irreai exiecit and as a rule aajeamtia
itheuarnt tber warked fta abotK aanady ea
tta better gTSde. Tha commoner knuU
aere rather dull and if anyUui-g a Latae
aasier than last aaeek s ranee.
Quota' asna ea cattl: Geo ta cbatca ocm
t fed stera. Ii.a .; fair ta moo eoraf-
j sheers, at bis tin, common t tsir corcfrd
, Bteers. ti tai-p4 !: foett ta chato cava and
; hellers. 14 ti .; f Air u arood ecai aad
, baiifers. BSme; commoa ta fair eews and
brtfrra t2 AkKffi. a: stock heater. S-7a-4 au,
j veal calv-es, Rha-7, bulls, etaa-a. etr
I C-Ti-iit 7a: stood t ch-o otocAcra and feed
ers. K-okj St.; fair to aroe Blockers ajnd
amorra. a .aw.im: wmiBal t ItUT SlOCAtTX
and reexM-ra, al at-9 76.
Katipreseetauve sales:
i-ltF aUTEERB.
Xa. Aa. rr lo A Pr.
mi I a
. Sot I at
f M a 11
lau i aa
37.
2;
ft .
u it I it
4 te
. lit It
.list tea
.vrt i w
.laal i aa
i
. .. is 1 Bk a...
... ii l aa ts ...
ik-a I 41
COH k
H IS ;:...
. fi7 I aa
mix
. m is
7i 1 a
. . . 7i I pi
an I ai
a.it 11
I-Tt 1 a
Tat 1
7 I a
171 I It)
)Mi.7 I II
K7 1 at
t ....
I teat t aa
. xwi t
.. Pal t 4
. .sa t m
..na t '
..111 1 1
. .aaa 4
..HSU' ii
..
:i..
i .
t. .
n .
HEIFER.
sr. a r
lat I 1 .. ,
.- . . it I at ;
f 8 iaa I
aaa I 7a t ....
a in at ....
sat I n
aS7 t
... lai 4 a
... :m t a
...aaa t la
... 7 4 It
... t l t
aaa a a
. .. 711 I 74
BLT-laS-
:ri i aa
i"' I aa
lie I
lea I aa
li I a
iiai. la
Ua I 71
. imp i at
, . t a
.tit t la
.uraa t a
lota t
l a t li
-at t A
tl II
. i t
. ioo 7 aa
l 7
. iva f tt
CALVES.
9 4 oa . ...
171 t 71 1. ..
I la l . .
17 I 71 i...
laa 4 -A 1 ...
. iaa t aa 1 ...
ti 1 i
STOCaUCr. AND FkEDLK.
I I lot I II
" 11 Ml I
f 4 b". 1 a7 I at,
I ' a it jaa tt
la I aaaa I II
as t aa
A. H Cross Wyo.
coma ....' t iw 4 calves... 1 IS
7 steers. ... I. a 4 Ti 7 mixed.. ..1 SB
It mixed. 1 " i ii
v li.iam Tltnm Wve.
41 feeders . SMi t Ta I be ?rs BW 13
I ' iS 4 1 Pu.l kl t to
Bi Imtrs A Parker Wa.
bat feeders. Ski ua a t seders., aa 4 pi
U f-etT.. it lit cows IIS 4 ia
HcsiS-Hoics sold fcajKIc hicbar Cbaa Sat.
utUAy this motility, but lee mar net eS
mcire or It- biicte it tuyu taf the faan
lettii'ts , re so harht. At the aautset
Uae beat ampf ui tecs aeld ta masy caaea
anur-. as c hiriier, while a littte later
ina nutrkct came u- a utr.ple-t atacatdat ill.
l u vrs loaaer.auj ti nr t-da until the y ter
t- baaiier lAai tateady a an auanraay. la
iavct- tie b actva'lly id m shout fU,t
urda ? t laotcirt a. A bul aalaar lit aaiAfkaat
aed wp, (ausiBti ataout sc haXher i.-aa
last a t rie, sjaas nut tba aicra: axau-ket a
lauta-d a tac-t e ai ttaoa caanam aatr'jair bianr
j lr epue .f tn favct lhat t carle aaere aaiy
I Umi -U ret cau aa. turn trav macs ataw
I eU4l is part te aoane taf tb packers
I sta U4 tHit tax atx-ouxil taf tner aitat betid
' exaubkh bi a ir maA a kiliinaT fasr all of
I ii ta an partly ber-auat sa wamix a wr
j 4ietoi mined t. Bala tia i rt saf the lutnt
j rata atud ax ui every ct puaaibl lar
j tne r fMakutaka.
rrireeniAi:vc sales i
k Cfc Pr a At Bk Pr
r. rai. ... a ai. a pa . I a
av i - at- n urn aa xa
at its aa i aa :-a xaa aa a
at iaa aa 4 at ar am ... a at
st ....... iat a 4 i Tt . t k
i-4 I ...... am ... IB
a tl SB lit 5... Ai .. at
St.- fe i il - ' V xa xa t aa
k t m a: : an ... a i
T aat ae at sa i-aa ... t
7 a all a aas ... a ji
: A tat a Um as at ... iaa
at 17 ... iaa aa ta .. at
h 11 . laa al aa at I arm
it ia a ii m
SHEEP RaaceaptS tfilB aoOt-BtBtT
auv, mcaaera-t asl aa m vara Jaus.
aa la the axoraa tbat saarvtuaaad
tb Tur part taf tba aataat ,averday a -1
Utaat BUfhL tber aaaaa a a real siia.lat t af
aitlasr SAVeap oar iaublal ca aU al an tlaa.
A I the ati ra s liana IA Bow .at id hd hot ap
paar aa araaant av as auat , taad ta
trad was lacAicaa; ta atiap aad ih threta-
Ira
1
Increooing Aoseto
T4 Biikliakdd tte-meat oi-er di cf rrbrutrr tfc,
Bfcoaa Ber 7aini is BU-esria.
' Capital and Curplus. $1,000,000.00
Loans 7,010,555.50.
Donds 1,130,015.66
Cash 4,883,240.60
WfcUe loixii kiT. lucr-i. thd deposits bin also I-crrA-i,
had tbe rath res rve raalataiaM lu atljn pf-'
rfi Jfa
Deposits $11,754,047.71" "
Toe Urg;et of iy r-ask la Nebraaka.
IS SOT THIS A GOUV riACE FOR VCK'R AVCOttTT-
First National Bank of Omaha
rirdrtetrnt-h and Funvm Sts.
Eatrajx- te aWaty Pf ssW TaaJta ia aa Itth Ft.
y 1
i I
H I
H f
8
H I
I
f
eat- It mif-M. per harm beet ha deacrtbed
as a slow. mmC ff erect msrket. m-tm pri'ies
sbowinaj but Utile ehan-r in any directloo.
M'ist afcifO-m-B were Jeecrir-mB rt ae about
steady or barely steady as compared with
last week's cloee. MekkAa yeartmara eold
at KTtiaSaa.. Tbere were ne food lamb
to s-.ahe a lest of tb market, i ne bunch
af fair staff roard at a aa Tl tew ewes
here eart pretty akar a la.
W uotat.iona cn sheep and lamns' Q-r-od .a
rb'41-e lambs. IT anajC IP. fair te od lamtai
HM m, feecutif lamb. . i'ia, ".i, itood
ta ch.ew lent year ansa to an-a. ft; aroed
ta cboio beavy yearlings. KaiigtA; leea
ir. ) ear:inirs. K 3hm 71, -oe te cboie
wether. liantD; fa'r to r--od wet her a
M 7n- sf . feed. a" wether 4.2a(j-4 7 ; food
to cnoice earea. 4hiol; fB4r te food
area, at SO.: iaci ewes, C vTHsAtS).
culls and burks. tl aan.! Ti.
K prases ta Uv- aalts.
No. Ae Pr
4 western eaes IT la
U westara wetliera 11 i 44
43k wetera yearlmrs
M western wethers I '
44 Mrxtcan year! intra
T weaiern yeaj-iimts K Tl
I arestera ewe, cull PI 4 in
4 a-esta-ra ewe . 4 Jt
11 weetera ewes "1 4 id
4 weatem aes ls 4 id
t aetnem yearllnsTS M Si
1J" westera yearlinars IK! IS
3 westera wethers 11" i 4
4 etir wethers IW i
4 aaestera ewe 17 4 71
14 western eae ha II
aieatem lambs aa t a
CHICA4.0 HIE THK MARKET
Cattle P traaa at to Tea Ceal Mlaher
Mr Tea t Tereatp testa Hthee.
CHICAGO, Fes. li CATTLE Receipts.
taai hetul: market strot to mc niamer;
steers. 14 aVaJfT ae- ceaa. Sil.lr4a.a: beifera.
l tSS1; bulls. M eatr.l !). e-aia-es fc..0
l is: stockera and feedra Cias-i.au.
HCB3S Racaipta. 4i.ati besd: markat H9
a biarber; cboice be try ahipptiia. h ib
!: bu tehees. M.aMai.eri litrfat mia-ad. I d
.; rboace BttKt. IS.ilir -; partun tt at
(rata; pifK Ja-tna.Jfc. huik of sales. K.ag
iaa.
SHEEP AXT) LA JIBS Receipts. I SI
bead; market steady : sh-p. 14 l&'dii.ae.
laaatj, hS.TaTdf, ear lines. li. taaj-7 m.
x. Laaala Use Steeh Market.
rr. t-CaVlS, Feb. . CATTLE Receipts.
t.l7V bead, rneludintf l.TiM TeiAJtf. majavet
steady to ihc blazer: native Jaippin and
export sceara. B.ajr7 31: dreaeed beef and
hatcher siarTB, Maws4ti; siecrs under l.w
Itox., 12 Siaa ir: stkera ar, J feeders. XXi
5S- -! aad bet'ers. t4.JStro.iS ; oanners.
H.7b5a.JI. huua. ftX7&?&Jt: calves. ir,.taji3..;
Texas and Indian ateera. tS.staBii.4ii: cows
ahd heifers, tl 704.Xl
HOGS Receipta. a bead: market lie
tor her. pis and lurBta 14 anwie. packers.
e4Mai; butchers and best heavy, aaaitoj
t 7.
I SHEEP AND LAMRft-Stan-ipts. Mn
". aiAraet sie : aavtia-e aiutt c. I'. 74
uaVMi: la ao. Ita-',: Ti ; rails snd bucks
K iS.tj., stackers, fz tstb4.i.
xaaweava City Lite Blaark Market.
KANSAS CITT, Feb n. . CATTIJi-Re-eeipta.
7.an bead, including mm bed eouih
erna: market attvaac ta Jr hiiriier; -real
calves, itac hitrher: rhur. export aad
dreaded beef ajteers, Mb.; stterkers srtd
feeder, tl aaagi tt; awutnt-ra etearrs. tleno
( : eotithera coara. CkadaLX; native eosr.
ti-ft).; tuvtiea metfers. aA.4ntaa.il. bull
tl.aai ft; cAivea. tl Sajr7.B
H Cca RaM-" a. T.avai head: anArket i-tjiW
hisber; top. .!:; bulk of sales, Kaba.4a:
besry. Bktahk.Hi: parkers and butchers
M.Xjatai. lidht. BB.aap4.ArS: pis. ti..Map ft
SHEEP AJatD LA MRS Receipts I
bead; market for sheep a: em.4 f : iaaaea. yok
lie tower: lausrb PS S-tr. m: vaariir.ara la iaa
ttfT IS; aaattbera. tl Tt&a : er. 4 .ri Mt
siavkera And ftaeda-ra. fa ti6l.aii.
x. Jaaaph tdva Maaefc Market
STT. JEjph. Ma, Feb. 3..-CATTLFRtv
oeipt. lJfa head-, saarfcrt antauly ta link!
l urtier. aateera, tt Two .: coas ajud beifera.
tUaaapiaaV. anxleee. Urn.
H tatiaV-Raaca-rpta. Ala i.a: naark-t iayiac
hikr: top, hf, r, balk of sales. , ','. A
KHE-FP AND UAMHS - Receipt.. .
bead, market lar biartarr; lamba. UMXgr. ,
llaal f y Lie blaark Market.
WCM.-X CTTT. Ia. Feb. 1 irTpecial T
trrf i CA TTLE R.9p. m heaxj ; BiBrket
stronar; ree-i-eu. It fat com a and
beifera Karataa.ib, feeders, ttstafaa .aa. t taj
Ln. Glajti
HCb3a-liwtet, au bead market Jhr
bidher: ratit of pricta. tS. eajr si. huik of
BArs. M.LiJa.
lawk ta Blarbt.
Recofipts of lie stock st tlar six principal 1
westera markets rearu-rdsv:
Cat tie. Hoatt. Shtr-p
.. 1am lusw taut,
..mm mm
.. ! 4w t tad
.. 7.aa T iHaa
.- XTaa l.tjua l.am
-iXai t.-A a I wai
.ae a.aat
SVatith Ornathk
riauux Clly ...
ek Jowapb ..
K ansa City .
tV Louis
ClkcatT ..
Tstaia
Eliw Baiter Maurkarl.
ELaGIN. IS.. PVb. la BITTER Ki rat :
Bar
: aaie tor tb sal 4a77.iw lias
HAILS FROM T00MANY TOWNS
Memdiravmt Telia Pmlare kaataa Clly,
afadoT (eurll Blads aad Jsdt
Peas "-rtrtearm Dm, a."
"I h-at cmnae trrtr from Council R. u ff. "
said Dan Clifford, oae eyed, oor -Armed
Indi vdual mho was arrested for lankaj.nc
an tbe street Buxvday afternoon and waa
arrA-khed In poiat-e comrt Mxaoaiy. 'Here's
a aote I leapt cot ta cat aa lata the eoBsuy
haaapllaJ."
That bu toad as y sicr Jy that be had
ut arrived freak Katiaas City." tesvified
ab 4fDoer. "and bia haapital arder ia dale
thre weeka aaad aaa laec-a used ta bt
wit-fi."
"Ftfu&ra daya ia JaJ tor Lwa Clii.'md -avaneuAK
sd tb Jtadtpr.
LOAN SHARK VICTIM FREE
aa ha ktaaaOa
fchaala ia Ba
Fratxk Dyer, the yetiaas fauaa aJ-reeccat
taliUasriHMl Wits th I Bert taf tM frota that
mad aatar tf th Max Geianrr eurapatxy
and arb aascf i itsi i ta takasc th re awry, na
he rai a and f Kara cvaaattatty. Mr. iialrr
aVacidad aet t praato cuat lyyar if th money
as ret ara A m Rack ara dsaa lrer. spa
was ttamplayedT at rbe hrrd atuire, ha a
if Ad las Hill rtoadrem. ha had l
b tsaurad fcar by th aaaUt avatrea bancauava
at tbaxr aSaatltuS csasditjoa Ht aaJd k waa
bid fAmSy's tnreMariaaai.nes aad his apprea
aoa by kaaa akavrk tkal k hiai t axaml.
Tbetr Man ia tm tba Bear taf LIB Xartb
lh
LID TO COME OFFJORTCACES
rr J T 1 o a. at a- . I
a aatpvorea av. actut-at fa vw a t X "
bj IlesJtj Kea.
BILL TO AVOID DOUBLE TAZllTOjt
Eirktsi Believe at Ieaat Tea M IU
lie, Dtallar af Baaaalaaaraa Maaaay I ;
Laaa aed la Ca max lata Coaalr
aad Net T Bed.
How many millions tkt.tSeUAra of Bwrt
fade are under cover mod anr. aiasi'aand ta
DcuflsA ceuaty la to b asraartatlrjed by tti
Omaha Real Eartat exchantre and card ta
support of a bill t maks obe tAXArjoB"
lstipoasible. ,
It is tboiurbt at least tH mftSr taf asura
money is kaxsed era CktnabA aad Doudlka
county rtal saJtate apt! the- tsar paid 4a
tbem amounts te a sum bbeut eanal ts th
interest on S rents. L
"S.rx the aaMartdatpea eac-apa laxataea
snyway, tnidht Juan aa well fut arr Is at
ao meati xtte will pet he BurOttrt ta tavxataaa
and invite forew rspttal ta com and hme
capital to loose up." say a real estate
dealer active ia support of th Btrpptased
measure. "Only last week I Wast sn op
portunity ts aoao tVtM ef aaaytera asonev
in Omatlt becauae of tvtrr meartrsT taxa
tion laa That a email sum, hat prob
ably other Afents lope also aad lb rum
total in k year amount to CW.aj or more
which a ould be invested ta arc un tars her a
f U laat wet ajjuated.
Pimple Ltaeklad Mcaaasmr.
Th special commit tea of th Omaha Real
Estate txchAnse appointed to draw a sub
Btiiuis for tbc Taylor MU. wtilcb ha pAaaasd
Ute bouse, has drafted the measure. It is
a slmpi looking bill and BBiach mora care
fully draaa tba tbc Taylor bill, avouardirid
to tlie commttetmen.
Thla meaaure will b sent ts Lineol
aa a sui-etion for a suhetltui for th
Taylor bull, as mora nearly covet-iac tb
rrotaBd
la simple tbe effect ef th hill, should
It tat enacted Into law, will remee raert
favsres oa rtal estate frota the aarraoaaJ
property list and they win b reraraed
as aa equity ia the real estate with hlcu
they are secure.. Hays a dealer ! la
intereated:
-If I can a farm worth til aad a
mortfite is -ien on tt for tl vie. list
nrtfA47e constitutes sa equity Ja th
farm for Z . and m-hea th take are
paid n the tie s farm they ar sis
paid oa tta raortf sf 17. p ea tba part
stiJ ea ped kad retained by th fiver af
th mortf ado and. II. Mil on tb eajuity
ftvea ta tbe oae ah holms rbs sBrt
fafe" Ltaaa ml Be rem m.
Tb bill drsaa by th jcaau camail
te af tt Real Eatavt examtie. If K be
ctpme a lar. will aot reduc tk saaerjac
. . -. tivaot waa.atjuji ua iae-
braeks. aord.r.B te the friends af tb
njeaaur. aa Lb arctteaol sow reaoeived by.
the aa-tklied avoxible-ttXAViliaxi-' taethod
- . . - - w- m v o..
com t tb traaatjry frota lake a real
estate, is aavad ta be aery amaii.
Tba ItiU pretnues; ' -
Tne taiur 4f real eatai affected by a
mortfafe trust deed, cootratct or ether
voluntary .biifata. lee the value mt
aucb laen. snail be aaeaaaid aad taxed to
Ui ner tf such real earl a I, end fha
value cf lu' h lies ahA.il be aat ai i to tea
emtier of sorb iiet. ia the onnnty. eaty
ruiauye or distrtr-t in a hick th real ae
tata affected tbeeetry la BttuaLad.
It alao provides :
Tlie taxes he levied snaJl ha a Uaa ea
tn real eetate aad alao ea tna raortaatr
Iven. tend ia anaenoe of agreement ta tba
centrary- ana)' be paid eit.-r by tn atpar
ef tbe ratal estate or tb e water of th
liea, if paud by the tt aar mt tb laaaa Ah
"i-' iw real etla affected
thereby ah ail heaaaaaa a aan ef tn tpebt
eo urea, tj trie iaat t,r tt- real ae-
t-1 hJl pay me tax mm leaded oat ooc
lien It ehaj oaaMUtite a P meat (boran.
and aa to trie smteuxil f awa rmyaaKCi
lbrrx-n A fuU .diacfaatrtTe Uteawaat , -
FARM LAND GOES WITH A RUSH
raa is asettlmaT Lau-ga t a sa aa r taf
kef tier laa It Ir-rtavated '
lea. tie ma.
Tb sprtrr; ttafs ig-s of land saJa Sa
taruruj out aitb a btaota and aaaay deaxi
wbuh bare bees hanfinf fir far poena
tbxie ar beitf trlrajed up. Ismrarlria ar
ercapptrif out oa all aide far heavy flam's
la lands an aaver tb west kad tha ia
gutnes arc eaAormtau. "
Farminf is belnf pta mm lanti taf m it is
saerctal baats attb tta avlvea of ariSaTatio.
bub Biakea crojaa orrtaia aad th aJe
" anU b-ria-xied tract for fruit raUsra
eniTioDtja The exhibits aaade by th wee
'era ata tea throuah Ike middle anawram baa
j aliaiulated the aBtrreaBent cf this class af
tarms m nick are prsa-lcd iavar atxractiv
ta eiry baayers thaa tba aid at. ri fa ata
Tlaa otataiiBd ef av-iect - piece af Indica
reaperratija Vaal for erct-ar rxrpoaes
baa alao Btitaulated Uadsaehera t anarr
inta the meat and tvs awaketed snaay
people to the miad.aa af aaxvrlac rhoioa
tract.
Bd raacbe ef the wean ar tvht ttetad
thro s Of en for aetilrsneiat for vartaama
roAtaran avad tbey aaaa are remv attravc
tlra to settlera who are nLkhac rhiapodrb
tba OmabA fa tern ay ta lerapar anatlisis thaa
they bate for tbe Last tea yeatra.
Aa increaair.f tpesuand for dry frnti.f
la rrm-rted. BBOteaneat caf this rlaata
of aoil Ixl i. tt stimu'.ated by tlaa dry farx1aa7
twdtoti. wuk-b I ta be held at CVrnt
ate at aeek.
KkSruaus tswrf Ikc.ufri Ga&aha hv
beaea forced t add more taninat catrs ts
hsndie in haasuiesa .'
MUkaata Baak Baakked. ' '
MT'tiii SiLJC OkL Feb. Ik Tb V I
st tJaktsba six tee saulaas saxrih. af th
ciry. Baa rotted early taanay and tha emerttt
and a auaaiaer af depucatas vata litilaaala
aaa startaas f oar tAa