Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, January 04, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v.
r
A
The Omaha Daily Bee
)
t
vol. xxxyiii no. ire.
OMAHA. MONDAY MORNING. JANUARY 4.
SINGLE O'I'Y TWO CENTS.
FLEET REACHES SUEZCCNDITI0S HE WEATHER speaeersuip up in the air
RING ENDS VISIT
) rEJr AJFT r ' r i.c r- . r r, a r-i .-
(by -r- ar.J trci f.i,4T M"Tity e" . . t A
wr is .t-. -- jt'-.k-r. 7tiay. ,iart-J CiJtiu&Itea ZSf AlTri A iTUHI la-li
Ervfjrf cf Heir SarrfJL
Dv Aif vc ef Tare. kxt, f -L-ti ra-rt ar.i
Striekra Ihftrict fcr ioae.
cc r i.aay
-t ' yrtttria.'
CLAZX 15 APPAiLJTLT 15 HAD
ALL SHIPS AXE IX FUTE SHAPI
XISSrSA AFCZTTI5 BTZJID
f
la-W-atlaaa tkal rHnti af Oaaaty
Oat taa In TrrlB ta raMa
ta lM lflt
Hta..
Izli-rliurtie Vtlfr?-
-a CnTt
Trej At ArriTisf t.rd Order ii
Bfir- r.xly 5-t tiLil.fi.
VTic. Croad
Hr-jr
a IS
(L T-... K.
' a. a
fa n . "
a w . ... a
:; a ...
a it. '
! B
- ......... 4
I f . . . .
( ir
i ; td 51
T-
B a
5t7
-1 .
V I
u
b J
Y
1'
f
.
Y
rsro eats r.
T2XP
Amrgrirmti Xide 19 4
50 CEAJGX IS 1113 HAS."
t
.
,
i
!
- Will tMl at P1 Sala
Qabrbly rwl ta
far la la ,tb-
Italy.
r--r- JTtrf Vi.t-4 Statr.
i r- batt--'? f"b. cfT-1
At
rait b cf l t!"4aj tt aft! If tb
V Esvt rvr rf rt a rfii-e:
T-a tb-. -rt frt-ra oa-frno. a
rr.aa ca rba b " arr!-
t t tb aarr ad 3 a l;r at-a tr
U arj 1i bar ra rw4 a .S ('!
aRif aif t II r:r-t;
kiL( trtn. -ar. W-4 at rr! 1 cf lix-m at aI timsi i? jolttio-
tTtm aa tbo--. lETTfi r--"t f: a xaTalipai it At il-raiKe M ti prcT.
rtrie-r. J L x-. Juks HI WtaC t i
Wlm O aijja V.c-1 Ern- j tfjt crt7. J.-t cf li Niixc-U E.ktk
tji caxtJ a"trr'ij- a-st atioer-! t-- ta New Tw City is Wra Vyr
CtcicOrnt aTi ar-r-J R-ar .:! 'nwi tf & ajki atx" at9 tr ta-
anrrT. a tir--J 1 ? t a-n jwfiix ctrTat a-SJi U cr fcfoj-
aaurfVS ar;rfc f. tT. .: " "-"i
a-rrra X via.". Cai. Tr. lerrraJ '
ancle tb Asrtluji c l:- Tx-rt
a ti te-u Ia-.rt 4 ti sr?.
Yialt WUt aVa Brir I. i
l-xl ! rrc-rt tinvvl -.ka.t tl j
kal ben it-U a j-j-asMlJw i
rfr-T trilVjLt la Car aa-1 t pnr- j
atconl , It kaeCta lie jaxJ-raary I
r kua aaoetJ-Mi 19 tfct U-j-c Jasaarr a. 3
A !tsc.l a K an-scra aad en Jrfi i
try twrlaJ train fr C-4r ti aflara aoa. :
tantrua r aatr Taaktaai tsoleirrd
t ra-u- C a aJtraaa a.r Uke anwly '
aJ C2r- taa-y paaa ia tat-t J
Tto farzarr baa a amtHy af -kanara i
a Mara a tb latt a larfa yjry i t
"Waast -J are-aa. E.,-i m-Si f ta .i
at fB tptrt. A3 jr.a-E-
aa by aiitanaa fcr t a&xpa j
Uw !rt ta paav Lbraera tfca caaaJ aa ,
aarUy aa .aatk-t Ul U tl it Pert 3
tcatkt aj-t ta csaJ at Pert!
&M asoMt a wat-
Tb aat.bai ft bAta ssai arxaxa mii.cci
irr u oaiutaca t a 'v rar-t-ay
far a i i raa tbrirb tb caa. Ta
CViaiaiw Th If TcraMCA. Kutu aaa M 3
oca a Ti mr t tuii at a
aa-rtsa-K - n"r al Part ;
6-J- M.ay A4TS. Taa aao-1
c. taSMS t !".
t.rky. Cftua. XtK,-rl aawl VteTrr-A. -a
tT Taraiay I tr ti-b-i ie. carrcoa-
ef lb 'riacai. Kf-ra-ra. N't J-arr.
rbi labua. GTa ami NfbraAa. a-J
BtirdMt6ir At Prt Ku! tit wi
a-3 c-J tba k.-tjaabjxa ani a aw.3-t
a - r- " -
a Mtaaca If tt ns-wjy fcwtasn t
anC bU-tn tbfra.
Eattruiaaati w nan oar.
Va Tfj- .i-r a-aa wnf bv tba B
ti nt ts a ertLHa iwai of Ja.
.
"
iii cm tw3E.o.ia -s
-raa.l ra'jnustx: '.a toari tb ru-: :?
C.tJCi. frj-- a autu aad
- x--.-,.
t.-f-KAJK Tb r-jfcra-La-M ers .
raa caAta-a-k. tb r.3.'.3 trrsa.aw i i alrr - rallaatkratat
atw -Ciey !w tU-t am akit tUtrt( Ha aaaeaiy at Hta la
!a 1 a'ntrttaa.
Ti iar a:ir a-23 eaaa tt rffs-1
K sr at, .A3 ar rtrraLuiar sa- nomr. St. ajan-iaj faJ-trr rf tt frrrr.
trtbE t-ue-A Ma M--b .m-wii. !Lary.T ri:-ar A C- tJt-bt cf xtW T.-t
ai wt a it it :.f i-jr r-j u Cairo ass m o60y at bit bes br :y.
tr JT
T rat f tb Iiaaaa rtbaaA aat
-tjt aiA jirtf.tiJ a?w ky tffi:r
A It a r-,i It a aDaa-r frara
fAatf " sbr i j-taJ Jti.it. arrry
bL iiaj AJgiia. -rry ,
al Lbai fctl n;4a iA-ib-t Jj
trJoosm ta tbf rtnti aartAQ-aa tiUf-
rrt aa ftriSatc
Bfiaraa-fa. aai
aarca;
. !.. ' a '
ausat. la pmaaa, tvtAUa
Lu aouA. A a. Mt TmiA. a-a
;otsiaa.
kssTaaa atbr bnat
Tr Cs.Ja arsE cfccr-.s-.it unt rT
Vitnia Tar arc ava acrrt-jcia tuaa a atsa
fcr tf bartiai Ba 4 arari tt C-lt 3
At Tav:a atA tby ty taAirc n
tlta aarbra 1 cact. -iASAta. ate Tbat
t-;A ab ar at u arr.T? at Xrstut
Jai.jy I at.1 1
tatiin Tat Oiltiia.
11'AiHbV jTC'.. Jaa. X Ti a--ma2 af
lia .tarrxai r!t at Ii rztr-aora Pi 1
f-j s tanaj aaa assjb3Ci-4 a a ca-ufaraa
ran.rr4 tT t Xary ;.ir:nm ttty
...
AJK-iaj rrrry A atatc tt-at tr 1--
It TatA- ai.-a.ji - tMstvjb ti
a-u: I - St. Ciwr t-ta- f U Sm
aril fat:? aa ri'J-i aa pcaa-b. !'. j
frofcaAa tbas lb taa cart aiJ br ia-
-rr4 t3 laka a tX tia aar.rairt tr.ryi
. i . . . T a..-ir . im -A r.
. v .. is . j
Ail urv-ratta t iiu;ai u.
uai bava i-a til. Vt tb l rs.ii
at nk tf- k a-fZi I ry -i-
art ita;-att. t tsAba asurt rrn4
(rtCtaa. Tr tV.-lft !-r craJ ia art
t-ti
Xa ck asect 2 t tbaarary tu Iv-a c
cwr4 Ara it :t ta mj ti t
bJL - ctaraarjOt artfc 1 1
tM--r arrrtrta ta Itjuvy k-f jra tba r-t
trat-ra .ra : V Wr .wtv fa aiJ fsrvi
ace-tr: 13 ta I -aft l "1 tj. Ar
c.ri3a ts tbta At tnbt etf tb bait--
ar-if. al tk1 t; I-al.aa porta aa4 f -jt-r
t,riwa a-S a-stA t?-- trroi ti
artitjt af Mit- ta rrc a.a t atrr liaona
1: baa bars t i- r 4 t'At A taw f trb
atsvta aaaaa a At a tb taraJA
Ma au a Kartf ta 'Alcmu f r t t! f
"V !Aft-'a iba Ar-.a Tb fart trkt Enijar,
a- j. ptf A Aa . ar .- f.BAT In ..a
ta tUl nm-aif : taa -artba-aA
,
fCt-vrJai
St
WS - I T- .
CHILD WELFARE COSFEREKCE
j
brl l.tr Takes la Mmmm
(ilka hw rrr4r.i Di-raaa i
Car r D4u. ,
j
...j .. i
Ti t.r.--:-:. uH-xtx Zit rtrr beart J )
li jui if :t3a cot frc. .
Fy-r.-.t; ti rTt.t arrri a.
rn.ic- a-
tjSr-s ati ab ar l i strnrt ts
ti;ej c&re'a in.r-a. w- rif mK-- ,.s- ;
'. -a ta a cw.'j-eijnn ajv ?i.i. n,-..-
oca m fcc-er-..e ff'Tu-jrc a. r-c-ari
13
i.-cainsj a -cr-a ara E3 -T c
IT a-teraW-.y u:ailif a j'-E.-
ai ewrarjtlf- (Y tB-pa-Tj h w-t
TO " ITaa aid t- Lrw4 a-.-a a
'n,'w rtra- b-r.T Un t-rr,- 1
S"' OainJ-anta imn b-rtw .
ai!- "bff tA ! t c'T-m. ,
:
FlNAftCiKG MILWAUKFF P.PtlT
farfntlaa rmH ta tatr aJ
tactaaj ta rtaa-a r-ia Caatat
Eipsri.
XXTT TOP-K. JajL X-PK:r-r r-ra
.,,.r .w....,,.
ti, t--'- -- .-, .
Maaikfe A p.j p , . , ,
p, -v ,a . Ll. v,-
abc--i tbat LutK W f-i err
-y
au f.xr l .
; toi- 5:.aay. at a c c-f xL'dJ-ri
af tb CijCi.ra. ICitiLkw A ;3 P , .
-ut TraradaT. tbt tb. iji k
et-r-j- i-.n.,,,, jj
; ti mum, jJ t.-r,ra.te sum a a,
' .u,. e rftr. lirack. k
, f-, s-:.i Rai a-ay kcthij. a b.b a .
j,. m:-r).;.r.. Viir
tJm ui cf a r: a r.x,-.M
yaw -l orait rtCT :i ia-t
? s, na; rtct - j trKM-rt-.a:.
liii truLi u ut. ti it ?rr:
. irfTtre t j bacia a- be a-cc-
lai.
i cocra cajvri tear a r r. UK A u
" tia a IM trft:rr ' tb thit:
"caiT-. tbe Cbuca-rx ICtuitr A .
PaiJ ipn, m-t.v t.t .t v
,ZZ. V
. - i- .
t-.s, t, i r,r far ta-.
"
. F1 t at a aaa) aa aa a a p aa aaa a aa. av aat a
n.uun n. rLUntn Id ULAU
X. T- Its.. X Aiace R.
i ''rr !0titt cur aa a ar-i
at t tbit t-:y it tfatjt
bar ba it r ira ro H ta arrti-a
T lu a-iioa ana a t cbrr. Nat bar.
' -
.3t-' yrart j-:.r-Tt b
i .
rtf j
at tb trme rf ti oi.t
tf tt
a p.
i " ' - l5 aid awcarr a rtrikJ jiam
bif bi
t-jr t-j bj
I-trtr at4 rbi.'TJft.
LCDGE OFF FOR WASHINGTON
Kru la latlaaataa tkat Paatataater
C-aal Meyar May at Halt
lttary af aw-y.
XT'
5TA. S . Jan. X erf-r..: : L-1
bit v-.r- trr.ti. Mr. Taft aaa 'i at i-
.-
atrtr. rt-a a c'f;; tf tt
jrttu- C'-gt- r, '. ifi tf t areata ao-
psn. a V.- biin n-
trf'T trttf-: it nueusi ta ti Tt.
f, r t-rt-:-r irsr) Mi-r
-vt.i t. pin. Ur rxrrffii.s fj Mr
w t ri-l k m -nrj-vratoa :f b
t .tu.iJ ,t a Z nbt at tw: - -1 -y t
t.- ravy cr arr-fta- i tt T-r-t.r-.r-1 . a.:s
tt Xary jrr t r :tt lA.r
f i mTp t t aa-vnnt't-w rair-iii
attaaaat Malt ta a. Ill Ttttmn aaata
OatVrul at Hta at I iUa
Otr.
IM.iX CTTT. Tm. Jai. X Aa at-
t-. r tt itutKUK Atu-y Onrjt-
Ctaar-i: aaa ssova
:t airbt tnr ba
- f br brr-
-ri .-. tr
aaa fc.!"jj
" T a au araa
ait at
KlAA .-. V .I I. Vte fri I'
'
A s-aar CKrrapmt.arat w. r- iar
( t r atntrwy Proa ra-v aa tb
mkurt. but -nta g b-ia MTL.-ra tare as.1
rrpu art bArtra f tr -tr
op ocixi irxiiriaTyL
! 7r!t
I . . aa
ct T a ..
.
V. tr .
. Lt t iAA
I
ama t a.
K3M to. ... V ttrt
ft-m - t aa Aa
t aaa -utaa. . aua
t itaat a
Faanra
Tr-pra a
LINCOLN. Nrb, J
far. X iOa: V-Wrii
t if irtWrr rtZ tr crrr. ?.jt!
!
'ci t k: t otLfajc-a tiser tr ;
J:- J ti-r-T-. a - ra
1M ' frk-i.it r: cexB-y t;
rerK-. -aiC - t K? F-Jr
ni a-crci az. :rt at a cccrlxutixi
( r jk ir a r-r. r.-Kc cpnur
c?-'t-TT r..jcciKi. ar rrir? Trr ,
3 '
TaTTc-- ijda"..f ijit arr-rr t:--: "rtiit
", 1lt fc3sj:J to Su.al w rtta iu- (
j tii- T'ir jjxc. rUT't aw: tt'
fr'cia cc-t Lni alrt. rrra
li wlI f:r. tlji'. b Ai a-5'fcfiraax ts
;tw of Cat- FL.lLr:s. T:)-a nw
1 tart liwr- aat ixr. t t t SaiVrata tLa:
i aTeca.a af tar.ij- teas bafi
' 5rya culjii i.c--i-i i
: i-ft t-i ;
jf-arr frtca crauir.f ti fcrcu. bat al j
j Jr'' aicst fao? l ti c-;
I'zib thtt tb prf.e-er1vl CiriSa:e tj ,
r-r ' k ircrtLT.. Ai :
j c i- ti it.p7ije -.
'' L l-misifr. i
i .i:'vrrrf7 -i !it frrts Iir-c:i5 tii
Vrict .t cailjifcCT.
a-. ,
Tb-cxi Hr.t.s az.S B: I.sk ar i
c--.!3r ts c-
Eu frj r.fi t-f
- La be';i t a:.J lew t-J irfi;:
A asijit-.. f-r t vrr j.r-.- fOf!
cj E-yai Be ba- nai rray
' T"' T ;r 7-: caiHiai-
t aj zr a:-- t-w cTa-. V
fT'
aaa ti a7ran.
"I ara a ()-
;
"T'f .1 if r:t r 6f-at.i2 t?3 cr t
Tt -
; ri i strrr; yc-e nr. yaa
yc-i 1. B yas
" vir-tw aa-ay.
A3 cf a-t awi i a! r f
t'j-T. ty umf wb tiaTB l kxia-. ft
it i.c lor if re frt liJt Mr. E-ya tm bfirc
sta y faon-a f b vJ aad tie
own abr te- crtiawi w ar tMafaM n ai' a .la bpi
1 rUrk lMr.afT ! Lm-L
Aa ti cat rttii t-Jrbt Cark .f FLc-
rt.-.- it riiK b
r- t v rtnfrfin - Ti-.
a, tb!r.ei ia wi'tn-a asi xl
, .
Hit awi LA-rr ,-r. a--, Tf,T rf
Ck.t aii K ry :' H-t a-b P..:J
.-vrrfK-Ti aa Bra-t ? N 3 i "It trr aa
r urya
:f -jTa f.f ;t aw H
tb- fr-sr cr-J r-rVi tirr
1:t t,; 6f' C.-rk. bit tbt cwxrrty
c?r3:E a! brj. P:J it aar.?:ttiy
araiir.
a3 ar try-ira ts ccarb.a tb,r r rrf. K
a-;t a -a: nw a
.
iC-t b- k-jt,a-s 3tJ
--.-.'.. ,
v.. .m.w
itr T.tT i-x-T ry at.-. tt,ra-.i vT
te-j tay. .ctfAw. K trrn. a at
: t3r.fji--.t id ji-.rB at it I r.:fi--t frr a
nu t t. K tsi Hiaw tir( i wrrr
i a r--t cf ti Ia.-i ly ar, Swk-
. ij.-tra-: ar-J bj rLrt bart
sth Is a frr atari. after rar.1.-
t Ararr t:.iy j rri3rtl k 1 E
' Tr lart. b:a--rT-. tba: bit beir r-r. tt
flrDorratir rfi r.. baa as r:3 ea f nr
bbs cAa ac-s rrr-j t S'.j Oci
a.tnjrtA b cay ft, tin aan, day.
, 5.:fitfr H ti cc.'y ra.r.jBlat . f rr ataxrt
tu ttti tk 7cab. txrTti-'r cf Pc-.L.
a ,vi :t r5iir. i.j tars rant a ;.- a
b-fty ari r-tr-r J brr at b:a ba;A.
H :-aTrr h n u 5-i:irtr it f-r-
tx (;r ci.ac la Ca! b 1j r
cbant est tia. me a a-- la t
ta ' rcf.a pp-xtj- wZ: fc f: St-itT
: ttAy
t ec aa.a nay t are. Tbn
cr-rt.. 5-..c la arc ta - r A ta- lit
tTcui tr btrti t tr tr. rtrb a .-.a
bits. S rf St-?- la ar t ftrrr Mr.
Eryaa a Inf-- r ta i- Va wm ia tt
cf ti ptf-r-- i etriit a r:oi et-tac
t bsia tbt r:.t. f:r a ir.ji-T V.ac
T. -:k?'i frVnij ar ttiv b-Et a
b'ar 3eJe-t:j aptia tw dara tsa - .
ten cm a jior SAjrr.
Oaaaaattaa t Pakll Cm araa.
iTwTAirrntry ti tr trtT-ti bat
fttTt.'j f5r-rrt td-r ato.t ab.at a jtbLi
batt-t ia. tiAZ mat abji.1 tt rtt-irjuirj
.i a ?t tr bii a fa.i.-u rai Tn
Tt irrarrarj abjj tra t u i
fcr at .5 (a'-t tat ain 4;a- rif-
fjrfJy t aay a prt caarut raraz a
r:C caZi k eciy tb rti.i-m.it-a cf iba
Cfcw"-i I"b
r.-.'-i fuifri.
Tbat M abat lb errra"
raitt-a: tat:rt ar c atc-atr tra-a r-.ji i' :-: i-bi tr.at e
Wia try atartt-i t? -ai-rcats- i tu'"11? ytr inry a-, f i b-t j-i-i
rj-!i tiy it a ca-r-i ta abtr k t j r--rri FJ lty ti-i-.
ja.t..r aia m tob Ttjit tt tr b4 tt ' Tb-a rara -b a :-r.-.r.. It att a :-
rccisiirajta b 4 vrc Ia Xtxj Ira. aaa
n a apAr. Ti y 4.-; t xt-aa tbt t
o tbat u tactitr r.-ata ts Mr.
" Eryai.
If i aaya Trr.t tia jpr-z f -tr.
at ata ba e If Mr.
jV-yai tm art aay tb atrl tba al:J
rrcrtata ati caaa ta t cast a
t-I.t tiAt a ea tr: Arc-a aba aay
airiur Tta f.. Bit a is ry ai; .rr-t:
tc biawrb afraiij cf aa to?.
ai.I ta 4xbr ai a af s.
ar n.trir tb .
, a-r-,i t. if tlr. a aa a aserrw-r brra ab !
, (rA tari bA acts, tat aaa
"n it -
t,jrta f Bn ar. cn I T-. a. vw i.
..
IA.TA ! "J . Al A -
trAty i-ery i-r,tti- 12- rr trr cis-
t tbat -IA." a ay af t-f:irx ra-
: trpt-arj jr. bit bat a tit aorrAry cc
.- .a- ' aa It
-ca ft tar-it a at-a. la t-aa.- try
. tA .t ia ( r .rr brcaa a tt
1 ariii Jf tt !- . Oet fet
ta aaaa a
an.pr a : ixoti e. b-t aa tr
ttt at tt uutt tf ti r-b:iAjt If
' -cat-trwr aa ft re rai Ratal
A
HORSE AM) THE HORSELESS
Tt frair'Ptni mi Lcxdr Ceen ef a Very
Irtemtixjr Ccitei..
JACKLVL3 It) HAT till -T-LLETS
it ta Da Away artta
ra. Vat Bat Tatar aat ta
Fa aa u4 ta tat Clttea
I
VTASK1XGTCX. Jaau l-?!rtu-Ftri
ia - jT - r aa F-amca- ka bb. i
-risr.rr -rJS g,i(twi aif-ry. ta-
'a-tir.ry tt cnwtarawl T-rry. ta
;tee r-ax?i aiTWTiaaial T-aMrday f U.e
t.v atat-a a enafctrtr rjcsarj wr tb
. barae. It ara aiir t aacrrr jajriwa M
ti turrrt otaa a-- . ham sat-
1 !l.'!r: "1SJE tir- Cf
rf rar. ia ia
? rwefT ft
aJf Paa-- C-ri-t.r f v
c-f pib-
mac.
aat a.t t Rana ay Pr-
d-rt F-CK-r-:t at rttinu (rf Tb Aj-rt-
car. -tt t tt-e G.S P..-.a
a Crtfbr. i
S;T.ti"K i 4I Ir frt . ! t bara k.iy.' - 1
fee a yar abaX tb prje baa a far -tiary
iraruwd. vta: iai lb arttcaabii j
tt-v t r v t,., ... ... i Vt tt.i.s forty
1 jact-a rTaf tc .araiarje bir--
,..?,, . .T r
fat IsstJic r:k abxb aire r-
tr ticT-ibf-r
, it aat ti fij-tu ral
It a a. ti 4.tx tbat t-,. -i
rraff-t bt tt ate--! ts r.i bbaiy i
ta it ca-ctaX Vr ar- at.i
frm Rarit b yrjrzT4 if 1ttjStc. i.t !
t J tstKnn: b Vtrr4 itt tb at:-
Brbi. li. tb tr-.S5r atrn. baa al la!
tcr. j ,,;af-f-: awL-itt ar "I -bbca frr-t.. ibe bfij. aiS n
r-k- ts a ;tc-r- a vr J -or-ai a- riT -a SAter
' M.2Jt tr brrt. r-r-f T:r tjs"f', "-t--"--'!
' tr.rr tb brt frr-e rvt-ir mtit aa '-3t rbriri-r-2
' t-je-ti ana rr-rrx-.t br 15 -nac.-rj r j T--r-f- tr:r eb-i rf tb tate. bra-
;)
;
-Tb
1
Oaalaajrat aa
in i irtT cf t
rf
f
iLtiji: t aTrarrt):-a tb i.wtrj.T
T'tritr. t b tr.-r afTf-r-T-1. m
bit tots
H Iran tbat it r&t! l:k r-f t -cptt-tt,.!
ut iraa.i t;f-:r j?.tr
at- trf-i-rr-tt. a-rtrrrti3 ana ftfttt. - ' .
t ;tr txat ti bf rax-rr. rr t c' it
be -w j 4rt frr ti pail.t Try
n.ir.i jirTpa--J te ti.at ti ctriaabir
, r-at.-i by ti '..- i :tit cf tbff-aarjdt rf '
- f,f -.tr rtrta -art. 4ty by : :ft t it 1
4 rrpc "bit ftr !iraj tni tbat it 4-aib
'of tbirar)5 cf ion aai a-rrr-f-r: arty b- i
traraj l tb-rr. Try a'f iaS frr t '
jir-r- btat ti tatr crt ff ciarijytTLfr ti
i s,rt 'f - Vr
tti;yr b
trt fMt-i-brirt
tra'fr
rant trr ar.a
tirJ t tZ ! itfrfM
A ti ta of
j SttI ti b-rar baa to. i.r-i tb TrrrrirK
fr 'ery by ;iy-,-arr z -Lz-rt at?
' - "b tb tr--Jy tar '.--- tt
jT'a"r li KttciT.ta r-a tt
, in mm a t tr.T t t brr t- tvAt tr
, ti:Arii aact.c f r atirb tire: A--
' rrri-rj. It baa br-r ;-t- tt. -n trt -
; aad a--r.jr iomt ta yr-a-t brivt "bii
a trr-.- tavrr-tj tri is i.ia-
4 ta t-aia tra t -r - ar c.tir
t-m yar la tb i-t t b-ato-r. Tr
r.
A cat
! -.rtr---it
af-a tiAt
' far-sa ajt-
rt-T-rr .
"I tie
t trta
a t : era
ar it j
r st-
; caa cf 4.maa
rbi la t-rjf a.t
b acnb ry aa
luai Vrtlltf ktHltn.
. a.-A.-- , .
i .
' .. . '
J: fir it jr-f .tutJ
i t
' . I . .
arrA-a
. a ra at ta jn5toffr it fte.t-a fiv.atrt
uraa : ctrrAa af a trat so
irjrtr vtw -1.4 2-
I rrA. y :rjnt(.r
t a -At r a-ca 'f
It ir cria j-rr . Tia-e-a lt 1-. rr c-ir
, aaa ara
aia-tyt -rtiri u T-.r A--
Fx.-attT o-ra: ,-r at ti
,; t t-
; Aat arat-att f ca--aa fm-o-vaws-..
, aacYtrAijaa tf IA. f t- ca-rj-irx ts x
. prrr-tt trtTA awA a-t 1 .
' far ta XA.aA Tb I-o-cr--.T gnr.
iCtiat-ia-t-t aa wttt1 RlAt-i
ta Htm.
! f".5r: i:rrt-r 1
rr ta pf Tj- ,i- - a-t
,rj a aa Et.-r! tax bt-iw i-Ar; v--b tb ' . , .7' 1 a. , '.T. . ' ' 7 " !",TZ ; caitra.
rrttan ani tbtt brrc'tl t tr. asi-i bir- . i--i ...
jmo BSG issues in Missouri
j Lri-ia
Matt Settle liralrtatl
6ttifttiil Caatrtt ut
i :nrrE:x cm. Ms-, jar t-n
. ""t.i3ei-.y. fa!-a ii '-at c f-:J.i ta-
i3-ruiiJL rtoj lfta 1 lb l.saa
j f him Uut a-ia 5 ti Ti-sn-- r"'-
i erKferab.-? f t atat. li.ira.ijatJt ara ao j
' a-trr liat luic atraCTSea T3 raasCt
is ta. caj axUt rracra cf ibe brT?a.j
5;ai pany liapa ba-re Va f:aig jmi.
i r-rra aA5fa irr.--t bacaaa- iaJt ia-
' r'- aewmttitry r-Kbif ae.s-cw tbat
0rtr-!m HkO-. aba ajaraxana afftea
J-rTa.-T rt-jnatr r
rrmwtr.T cia ::--t-.t xna aj
i tr-cc tbf -fnuaal f jrc-.a cc jatipa r
j Grirt. u ljt-cact twmr. It it t-ud
I x r -
? ak - aaw. a i aa -
i rB-a-vucB -f tiua. ft
v.. toe- tum
. lb at b baa .:.!5iT rb
atm-owat ft-
, j .v. f..jc .
. rc'f " " -r t-..--, :
! "-aar bat r-fti ;
cm TT-r,it fcfrr -y ia-T-gr
ar'if ."jyrab.g br.t or.
r:.-.t and tb X"-1r
a A -T tu ejrni If tr It a-
iatrre r-.-a- tr Tarri..r raiejaat
kJ "---
Haiy a-r!
vj. 1
3 bt ii-a. artart: ".-a i. a, -
Oram! cf '-arr lrrj:y a.f ta
tbat n-r Kttrj f:-r ft, ata bar
r fJa by ii rTZira itrt-axta fr
! a:
ctj. Ti Srrr-arA bar
( -
-Jt boiA. iaS - f:T
SAter
r:- tT tt rrr
t "rf-rt-t.ar t fc-r r rr:-rat.
A t ceji bft'r
-itit;r ia ra.-
cf rprjii.i bar
-r-a
rat.. b-K
ta-ra tin
j-: t--tt r
;-. cr"---1
f--:r aatiri
i- f t'tr.' i
A
lt
cr bar ;
.r.f abi
v-. tt tffnrtt t:
r .-a
rr: ti
j-tm a urtj:J zz.
c-r.rrtt
rf 1'
HEKEY TALKS ON GRAFTING
ri aai i ailaa C ktryrt IVaatavt-na
la BM1 rare abla4 Ca-
ta Tilua
FHTI-f I EU-HIA Jaa. X e;artr- be-
a x c-tArr- be-
frr- tr Cry rrxb Sattrriay. P'raii-A J
E'-aty tf fa IrarKir ab iiaw-r-.it !
tia fi "tbra partfjc rairc.i. aaa :ta:v
r.tj frtr tb kTAft t-:-:;t tbat bat
:rfa fitiaj rA ti G-r'jira Ott c.Ty. War.
At Raf a.3 Karrataa aaa biAl tb
iaa cf tb Vritoa Raiaafa Parjw-ati a.
tf eta rraa4r. ty Mr. Kty. r-.-t tb
rrai r-caa. i aaJL t tt is Xa T.-ra al
baa aa cu cf ba fbrf afrrta .a Calif reta
r. i. cturatJ f tb rjj.ti-
cr-r P.r-r r jr en i.
. .
l Arrrt.raa tty Mr
iiry tt--- tii a li a-Tas- xrrrta. ct
. t - . ... i.
bar ssrjr.f cf aut a .aarta-4 ta try
r.-y t-t ti eta f catrr-jorc ar tr
U" cn-a ia esax r-rarjear s a a
fc-fci taa - au at a-ttrA Citzzf fraca
: a-ia- aa tt jitbiic e-rrr
t a aaj fr:r aarbT taaa trb tAw jcr.t ar-i
fir-, abut trrrt.J t-rr baraa tia fart
: ri ba 5.
"la 5a urto.y a:
tx.ia av tt
curr-rctOA -rA tort b
tnat;.y tr
Arwt "t. -.. 14 r tAtat taaa
arr t r tl btt :r t-
an arr-4 t ;iat tt r-s.aac an ir
. ., , . . .
cirtctJ.- f- w" raa.y
r : tt tt-J Jjb ra tb pace. Ftn.l baa
a t ti pt.b e aerr-,r ti ; nua akl IX
k T-tbcrt. F -at fie rarl
Wife Irtitt artth rtatta Maa.
lltr-EE Jfax. X i.:,
' V H'"'7 I- 'Tt ""-ri 4avT
r c ba-T cf firti:. l-ar 3
.r I r 1 i" T At X - P-.a-.a Vm- A..t a-
i . . t 'i r ir rt' TioiTuca a3&nai ttt-s :
I v. Tt t.-. '---.' j--t- V- r 1 r
?- tc .'. Wn ti , - , ; .
t. tt-.- ' . .a -t i a-T. 2Hrra i r. ti . t..- tt -t t ..w i a.-. i
it irr ita-- ti rtcara ti bia arSf - j t; maj-y o-raa4 la aat;. - J T -lf x '.jri
; a k-A aj.:trtJ beratf aai i-j.--u.t ' XrirataA City. E4 MAtit. Ca-A: 3
C'-''T W -"- e May ly
j wwtif a oxt-aiw a rs.ry at jtj-
j . -ta.
iTALlA5S SED CASH AlD;
t . v, r
i 4 '
I r : o . . tt
KT.fTliAvt AX V Aoi-MliUS flAJLL
;
Marar DaAta-aa aa T-r aava Xakvaa
aaaL, Eittia-ig yaiaatay
far Itf rrm at Grrat
gartttattf.
A BOas.t araa anaruo. ay tba It'ha.nt
t CrAba. Scaiay afx-rwaa. at Kto-
(M bawl t ratac fas la tx-ai Itaiy
- --- "t..
-- -- J a-r-i w nw-r-
' ?fi'"r,:a tr ti iT)J1 rj-
j . . .
, . . T
' tKOiiiKj to ttuu ;--aaaaac- it
t"-- rtjcjar r.-i.
M. Cila-
J- Jtrc a-aa ajjuuttaa
tb -Ay- to aa iu ta a-a
i itT ass to to att '. "f za-
Altbc.f b f-a rr in art-e-jiAr.- at i
i-fJLTC IST.it- i raak au raiafi a .-. i
i aiT'trt XIW o:rr ii aiabt. aiirb b 2rr!y
, ...
tr. raBd txbreng tr . aJ-jti orraraa-
1 - vt vV a--l Vrf " r---Jl nrtr .
Pt-r P:- a aaa T-a tr-aaj-rr trf : - -t ajA-a"l tb fO-
ir TtCJef fate. Jr CiAbrr;. baa a.bo-t &T. ! i-- b aatriay afrtt. nae Ss rem
it. M'j-ari t.T ana J SWmi aV-a fc(. i r- : Rrw artb tb ptif fame. r-
S. SJ-n:.. a-bx a saartb a-, a at la tb
at-K eim-irt baa a triarrrrrie atarr-a
ar4 litnA i a-f i r-av ar,:!.br Tj
Maya lakrt a ara.
cba-TSiaT. cf tb TritrA
i wt t--it w.-- r'... .a
, r mM; , . t
j . '
,--:b rA-.
j T:-: jtb at lb ww:i baa t:.3:nn a.
pj-., f--t.ii v.
, fw., F-Krr.K t. -j t-rrr
, tf ar.r, f - j'a
j ar.4 a lb -ra r-ar.try arvrf-
1 tp-.jiir a-b ajvi ar.i inriry. A1
-.j, y, rr-rairj infi aj
. t- u, . .. ,
. t.j :tr j-jjj, ScitCit tr-trir-crtati?Ci ar4
-ry art a at 4d
j i t: "r Frrf3 LjCj j F-.a.tti a.a
a;. ana Mr. rAtra i6-a lb f tti
IS irJamrrLam. R.croo fcrtbtra
j Ftif aw ar5 akrja.
' Ti kt a-n i atari by cai-r-aas .
; i?aati Orttt R-rAid Tarrta. r-a5it
;f tb i i: i F-a Cnaa atry at Rxw.
I .ijiiar aaa ti nrvji? dar fr ti tor-
! PAXAtjt" f -rrr f lb Caiii 3tALa
j rib. bsrt ta r--a tb r-iaatrofb la
Itaiy. i---ir l-.rihat a-aa la! aad aa4
t tb Etif tu-tii tta at of ttsarrrxf..
a t tt itnttii r aatatta.
' .a rrrva-itirt tm a--;ia:
"tTl--aaA - aai samiry -f Cirr fr-ai
ats ritrrat ia .Vn -i-a at! -.. it . f
fcr f-u:a ct--r L-. -.x9 ra tt.- i-aa- .,!
2' tbaa CLtirtt tt trrrt-a'iy artt it
b-rra-ri xr-r-rra a ti IV f.at Tbna x
"' r- t ti-at f-ray. :. tr A-
al, 1 - a v -.. Alt Bti'.i v-t ' a
. - " " )
-a;axc"ryt iirf:r. a A
r. 1. 'T-4. T-.a t ti t .ar a Itabta ct.b
c.i & af ta.a brrtr a--
rjKirt. t--n-l t tt ti:: k tt tr.3
4". i T ' 1 . ' 1 ' " . . . A A . ! ' " . T -.
a,.- t-rVrit arA t ' ta V-.r
f-nr. it ar.1 r-Atii tf -r-r tr.at tr jj-.t ,
-.!TJ-ri-.ja a iif tr !-: i-.t ts-
-j, t or ,nttr) fcr a.
tr,ra a !-t ba r at-f.-t r 4 fri-ti. aanr-
-t -t. t- - . .
ia .rr 31 rrrfi rx n a aj arA-r
R'.iT-a Trai a !.-: tiKtr a a
irt ail ewrjtri-rm-ir-a ta- 4 --i t frt-ta
tr.A ' is trtaaary t it rt-ut-f fiJ tia t
cf imt
P.c tb rx xr iti-ry tia;a tr Tf tttf I
tt r.b b:J2t a 21 a rjf4 tt tc I
Ti rc-auizl t-f ti (;.: t a.ac t-ratuia '
tr. f i j ti tsirk artiris cf f-r-4rat t
-i t i r . 1 aia a. 1 tvy-)T rb a .--a tf
rijf at jtb a b--A
o.ik t- tt ki A ti
c,r if .taly.
...... .
t aaaatiat utt laaainr.
I r.tl VTi ISTAV Vl. I. a t T . .
; , '
tb E-ttt A-t AAlJ tf Cts tt-tl.
.
ba ba ftl ly ln irt H bl R-.rt,-t
f i-r rr-in.!-. at "a At a rv Jaaca-y L
t;-r ti - a i-f fjt -ttrt f:-r ts
ariia; ecrttira ta b t-ia is X--f..
, ax.i trier. t.rt a y -aat.
j. itni-JW omtaU'i tr
Tb Ttrf ar t--ra - f
r: H at ISjtr-
. .t. t .-. --j- - . a- t: i
j H Gray Oetrral Cry . J 1 Z.ra.a.-r-
. tsraart. ti. r -It-bara. M - I T. t-fci M. A
j li.A-nlj'. KAkt
WtfA Tr tuut btrt taa ! t
j gsiscox Apporrrs coxxinu.
J llelief i ArjrtTti
"WILL FSCSAUIT CSASm SHIP
t
Will . niiH Atl for
Mlf
wk aaa Kl Raaataa I
ta i--b Wei aa aa4 vartk.
R"-VX. JtTi t-I
Fir ar i. d.--3
G5
tT -
a.r--? vn
t T-rit
t-c :
"T--Jst I rt"r Ct;U rcinr..
Pxr.r. 1 f-ri! Ff"Arit t-.aT
?. V-.-. M:-:.j p i tC T
iiT.if.
It tit--e rt-- At V-ar-ia tt
ir-a:';a3 trri-rra ar !.etjJ h(i
ar t-rrtT-T l.T-d V -a r it b-.c
r-..-rrt a4 ti r-blc am-ra r?--.i.
hr-fi
A I y - th a rr! fta-ia-4
jrt feai arrasf-! ! fS a-r
rai.-e a-wa aa tS aikftf-4 rwas-trnt
mruita try aS-in- la rnla. I
it.laT f f Rarat.. WrtS fri
tior- -Eai-.at t.f larfc M-rat- a-! t
( ' I apaja ranf.rr4 t rs tt aiirl
j trlaraaa Itatlau Caataalttv.
i Mr Gmra vr Aspr-lc-aa jnia4cir.
(-rc-r n- r-Sy is tjiae fa.t ai.-a!-wr
at t r -f.ata-r a" rrr"3ft' It
A-er a rf a-- for tb tarfvsr-a-.
ruft-ra If twity arKT. a
ocwrrr Jrt v-M--raT.a tr afcV an
i T.U art a tije acirk fi ramTir n. -a
..
J --t rf t- r--rrr S-o. ?3 3-j w.b-r aa-f .
a- i 'j.t trra-r-r; x-a
1 Oay. -c?---arT . art Iar-!ii if
: Tork,. WilLaa H:f5r f IV-rr-i ai.4 IVt-
J la-;t Rri.aji R. tes.Ula. urij
; tat i tb Aaarra nctutr t.
Et"ta. rK-i.x tc tbt rryal baua
bpit a-n a2 art a-i lb
If Kr. &r! k ymrv3i a-jts tJK.a
i c rmia arj nr ax t ianr a
! aita-a-r. rt-7 it -"i-.b mm.
j aae rLTt of aJ k-.i x4 kara f
j naacxi aa a bcy.TJ axd rrbe aij. f or
1 rva a-wka ta-i iv --va-
awu ana icaw ptnx.i WTrt TTfcr
i iaiiai tit mt brar af ti J t af
ts AsusrWaa a-sbaa-ar rrtatm n
! ' " "r
, . 5a -ts '"y Tfcl.rr-
rty pf Aai-itiia lpa-a.ro ItaJr
; botir af a4
; OriBt Titm m.tT iv. .
Ra Crata :kW.t t a fara Art baaauS
, Grna xrm-z-ja f7ta fr .
CV, j.;,
i t t rrraJLjy ctntnM-nAaa aad b AjrtaiaJ
I tr r..t-. rratofsJ net-nfau ta rl
I Caaafcrt aitta riUaa.
j t-tr f Ji
ite k r.ra na
ukU
1 C a - a;At.c a
' t " 6atr. : .. B?alr ar3
' 3E JrT- --ra
' " r;n r.t rr-wberr! br ttt at M-a-
j k fjs Rt,a m -t ar abat t
, .' -- -t
"- ii - a sb wtjwie araa
' ?tr,a t tb ara-trt f r.6.
- rprt t tb ff-rt tbat tb rr ro-
i '-6 19 ""- Arrib-'-Si IrAa af Sv
4ti Tb ;.:c- b a brut, arartat4
t-rriftt a ifT.c-Mt E-ri.tr cf cJ-iray t
carry ..t t it .-. H baa. ba i r.
r.t Tb jirr-Ar a frtrtra R&ro t tr atsta
f r tt i-r: cf tr-nr C tl rt J o.
rrr-ua3:it, cr f be Itnr Mt- Bt'ja.
rwtw cf lb T" f " -1 crlV-c.
Irtlaaf Talka af Htnar.
Arti t.tbr jTlan4 a tsr-3 b- and a-ZI
r i&aa :s, Rtt.
f ;U r c-f 1 1 i-artcr ttwSAy. t aaji
"It a ICO-J'T k ttTTib tbarA- r - at-jat
-" - - - t
' ti.:;ttt t it. It u Sroi-aizA c-l.-
''7 tba: atbi, r ac;rr-4 ia
' lt J S-t- tb caj-jaA. J: Ita-y
' a-rT.y rs witrHtinti. AI tb aaaa
' c. ta cy-b; c Itaiy. Si tanat ba !
; tnat rrj-J b-ct-rjy rx .: 5 ber
1 ftir tr rri.,f cf J" .ffriat A It It
i krrr;t atwirrj tbat jTtittr!- acO!. caJVa bar
arn -. -a j.i i-b. a a.K
j - -- " ' "-w --.
ttvt ti .ta canrr. auta.'j t a--t.
r:y f. rrrtr;"! J azri tbat CvlabctA ajr.-d
,rrT , aay. ar ras3.e frta tba
ea-A-a.: at-a l-f rtr
"If tb-rr cr-wi b i -: -j-iatia f :r rotZ.
tfrrti ..". Tjr ti ar t a fct-rl la
tr rrArt j -.-t-tA f a."-TcaJ ctarTry
tea artt ItA'rj Prriat a- JsA ciAa
ara rtt-tbAl b: ar unrs. Tt
Dat ntMB. r rr ,t -i.m u a . tv ir-a i. as
J-aIy by Ti ffrrir-t c-:rerA frara 11
nJ fratr. It A a:r tbit ti fx-
iata.. T C-a a frr 'l a i-r! jarr tbrt-jfa
i tirrj-j t-t atA tcrrtt:r-A. a;-arjt.ra..
atr-l
,X--"r iT -t tr -. jr-ar . ..
f j .--., Bltf
t-barrty."
, v
; -a --ti ici u-fr
bit b 1UJ
: ; r-;.rat j..a f:c Ij r-f w:-k br tr.
i oc-jBiii: ar.A tr i-r-jftrA cf a-ffrrcra
a,,., . ,i - . .-
jta: tsan i t- r- r ,-;ia.r-J trta tia
rabKAa a 2 -r-i:tA a ia Tb t4.
on a-j: is t artrrdx-x ai tty a-J
be aati! ty t rt arA ara Tba
re b r-rai- -AAr tr a iir t rxi-r a f
tr ct jtnry
Tr :".. raj ajun nt.a a b-
y.tai at- saiy acetjra vf tr tr.ar rra t-f
w-JJ rTKT-r it tir t-rtrat b.ara a c r-
i.tvit if t! a ji.x.6 4. PrlrK a
A ti AT-aar tf tx A".i-r aav-
1 AI i
t a at bt tai '.-mfrtMiJ t Vr
aat- r-Ai-a-t ra b - 4t rarta ax -
If .-s.ary. r-r-a'. c.aa-a fr ti -cta
ar- rrj?Atri 11 11 tirrr-ba f .:
j tt-iar
; .f'-.a2 t"A-r ar-"' it a.t- tf a.
' .- tTt-r'-c-f f ririi. tit- aartbiQatara
a-.-Tit t ur-.i as l Ktrat ty
tt lit At tif ;i at IkJT'i : ty tt R-v-41
tirti.. L-.-A. ty ti Orr-auvA. ..
x by :t k-At ktA.
A otxt-- b-a b-a aatabiAbaa at ta
a r- t ar.ta l Lt ata-A a- I cba fttr
t Aa uctwju au ara ba-t jt ailj-