Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, August 23, 1903, PART I, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
nn: ohaxxa daily - r.rr: ftxiat. afguft rt.
CCL05EL OF iraiY-SECCXL
'TH't fit fk.t
P tft viitt'-'t tr.rr-Hr
J twnjtAt fcrr-i f t-
ti a J.L JJLLjiLJ AJJALLl MUALJ
QPMQATIHMA! DIAMnVAf I IRQ
flaw a.x- lt aa it 2S ,
Ztzrj Tjpit. Iv f lit rLS, t C-n-
ti . rwtr-- Txrk ?i Tram Gn.rr af fc-EUi CTfi.rt
haiJ il Tn CrvaL
-AIT CfTKXfS Cf TrZ VM i.n l?
AVa-te agf-a-" a R
3 11 rii Tuc
:-rk si Jao. US. i ?.- A
nxt a li r--ar eatAi ti?ii a
carr a.-r.
Wo Must
Horos Another Selection
STf K:S fKt A.D "T)
T Lire tLe rcora xt oa lb wt to 11 tiro
1 irraen ff-nre. "o for ticzs; cJt one
T ilit: fvr u to do c-t tl life o-t cf th price
? cite tt rian-: cirth "docM ukk" pat
CONDEMNS HUMBERTS
Errt citioet Oracd cp rights cf the zes'
ta
fAsrj, geaciae wTElact, poldn oi a4 fhA-'rJ1
r;tr?.- fce n j-rm Fi-.
jzihogxaj ca s rcperb co!lertio to pl-ai
kj jjmr.".. trl a.t4 cemAnzt
; a a c-i-i-A--.:. -PAm
(GmC H r -y tttu t i xa t , rW T- ' ! iJ t: a--i
. ' . ' ti t-.T-K-i J'Tar.inj.o . tit-.-
czx Lead toj:ett?r meat tiirr'cr!i the rtok
est ot oTtr J? t, f.2e. cprlrht plar:'. wcrti
froia 273 to f3. aji-I p-oh-ed the prir down
to jeer
Choice for $198
the not fartidiott bartr places nde to
t w0.,$400 to S4 la a Urre TArietr of I
.mrj-nmr,! a- ,..A c Vr--..-4 mi
cAlce Aai rrrles tie Had that will Uk a life-'
kAitry. - A taiu a t liI "onAua "W"i.a: a I v a v -r It
arnik ai csxriutiEt rr-rrx-i as a f..fltr. m- 1 A'1 x-:.a4 js
4 i-rr-te yTT7.f tt- Ararat ti ala Taata A a..
tise txie jozr
Choice for $238
Ka VIm lf fchn
a-r iw at
aiavk ana a) A Hri (a 4
f AaataTy.
U
!!
11
t
I
- .:frxr-i KTipt
1
i7
tx"3T Ji2 X SCI. Cs Jcx A. SIT, k j-rv.n, a Fr-nr m.x sun -f la ! lan trr j.'-iSi.c t3?rtr j
ua lrimt. Bt fw.iT-fl la tnaxmrmm,- w-rz.-n st -JLjt if rf tj tint cnt.M , miji Ja Ti Eir
-jt .w. lXiS m a VrrL.twr L It. 04 im tii-C nr. -wim riJ t-. 1
Cut M tfcwcibfVx4r aaCr ker-.X Tk AtttrS'iJi4 UaU Tb9a 1
J Correspondence
invited.
4 rr tot CATrytrr xaxz a rm-
f-!AI- T:rr TO C"X of ct
TV t-;iTa.i an
Baa mui ccttb ti,., raa tt.rJi ttfaxtr"-.
I'. iit -rA ; 1m Haciru la ik i ta.iif- cf ;
Tvrr hum i. m kit -ti J m 3-
mat 1 ran Crmrit frETtt ta
r?-I-rT Lftftiart CjbiHI it p.
OcMTti JCIier frisa rm Krsx Cl
( Vaawarv-a la IW alaifc
Oaaj ft arttL 5r. Ira
Q T-a"iTr-f-a aeimx-r.
af li Ttr-ana&4 isaitsr. K vaa
7 Jw L 3.; mui naiLiual n-nait In
tomaxl f ti Twff-6 telaxsry xa iT3;
ti ntaw ratTg--1. ad ;rrat.": l 1 na
ar ti Tay wtcal jitfT.ar Ami
, iNnsi. M-lUkjy JLtatT wa Oa Ji"j 1.
. jLGl, awcccii BuaiA2S it ti rr:.a
CLfCaa to IMC Ti ars trxxif9Ta ta ti
Ti-r4 tafti-a-r ia I"". ajJ -aa jtT
aOsr off ts Twatr-mtKonti fciafary
w Calaarla.
LAvcesant Cvavexi c B RjgTr,an af
fft T"0! tSLraitrr. wba fcficistai cii
oat f ti T-nfXty-rtt -t't.i try. v -;-fKti
m Wws. Paca V i irr AeakS
aary tm Stjio.c.araw S .-jraat- S
M. 3 m-u watuiami-! wtcncnC lt
awiaiir rr Tamon ar;arr ta j.
tt lyanmrt ta m a4 catajn t SsaC.
& Tu 7jtcua'4 xna.!- aaii 4i f irl
aaie Jsiij II m ari3r A F;bkb
Xiantna var. aai araa fco.iwite S
&arr4 Xr 11 I9aV E a a77ats"i
a anajm- ta ta rvarcaar ar-aT aa 2aT. asl
BraaMaa4 t t 2saoaaaU rtAeo4 Otv
Ttearcwta teSai-sry t 31 I 0;4-r
tt4 lilf fca araa t-irrrJ a t?r Tatra
bpa axaat7T sca rm. . vacavQaa ff
O asTBTT Eta Maanra aa rimrl ff
T3 TatT-fJa tratsT aaa
AmT M. -i .
S-aneia. Cii FT fcwaia f
flenak fma taracaa.
ajua cc c-f Vja irfau- tial ti b"T ' SJ ora at fseT-ii. )
a CTTOtW-a ? ti (letfO! faatJT I ffaasa f ti Raausii arrrr 1 j 1
asf ta txa.z ti ara-cafl T ff J ril ti ea-rr ra E iL-wt Ui ' ,
aiJ T t -a-ra t , a c-rrM ta arra U'a-a- ".& ELfW' j aa
i t- a--jauiF &"crrfT rsi.7 I aaj-s-a. j i
iiiT -riT Aa -r. T.tn m. al- i jmajfi at ani la ItaT Kuans'
ira ka t. ti AtiB aT, ' ir jr-jort . e-KEi-ff ti w
ta tearr aaTat t Tiu-'ia. J asaM akj-aj-.-i i -li jnta w aia j
ca u Oa m J . ' a.t.i -rr-f i It Tfua trace, ar-ta I 9)
. . . - r . . - , Psn. I kwaix34 ti c- itaraiif ax4 ka f
At - .-jt.Tc a ea.-ji it3. --T i yis-L im at LTtm )Um
a" nr.. aa w?xBrs - arrCTa. , jjKir,,!, aii la ia-r KK fd-
loe a ata aj isa reyr'-T as InatrM. irt u traat
lrr t Laz isastjeaa aci. ii ; mrzrmi U Ti ul arra ta Ttra
V "an
la
i
r rs-xi
5 TC DAT.
135
.it South 11th Street
it Lincoln. Neb.
,
.
ash and a onih
AEE OUE TERMS oa rtxalird piAtc,
cf the highest cii&a toti caa cxhe Iat
gr p-ajxeLts ifjca 'riils Orer 3,CJ
KitLf -d CX5tCET APC pjirg C SOT
ererr raocth ttLj not jca? All ocr
tTAMxctknis Are fttictlj coalieatial
Onr-mollnp 0
OUIII
HUlldl
Manufacturers, Wholesale
1313 Farnam St..
Mueller,
Retail. Pianqs,
Omaha, Neb.
Best Pianos
for Rent.
cak-maecoaxt c?. -sfAix:
CAJX3 X) EXTRA CHAK.iS
TVNiSsS TEXEX AZ- VHS M C
est rs mraisn wi irrra or-
rcBjcs rca tsxr ajtd ti hats
rrr thi ptcck iwar to u
BJt ATD III 1
c cri
c ri7
502
Broadway,
Council Bluffs, la
i
tJE CUB ftit ti aaJT
aal at nvt rtrxiar V"vt
ltaa7 aa ti ataaiMal ertiarm. Tt j arir timciTOt ti fctrsr! axaa, oca
rkx ti iarir aKrtitre. ti xair.tt
rva.. t Svttia. Ti At" arr aars
tSaa a;'laJtea ti rwS fafti 5 raiT e it
AFFAIRS AT SOUTH OMAHA
Ti artari -araa g.;at Vy
tH ar jwaiEd -vra ai
tuor Li.uT v fjirr. vi -
ti a-arr. Ti. jaUkc. ija-t-rw. s ts
e2ja4 tt emn J-
Xa s ftlt k t ti rj-jn 1 zla3sx
Kml H-Tirf' a laar. iicr I-a.i'-- it
aa ljiajaairC tJ ta Ti isry. Tg
jKme tar a. 3irt tit tir ja a atl
tiaf r O-aa-fn-iti ciax a sua a i j
oocr-r -iiai mm1 ta aC r-nai.
aitLg mtjcc a ti axa-tr-actaua aff awr
craJ T-itc- At ILsriiuLi at is acaina taii
ti Trj-t tZZ& ts- -w-tndirS atxtm Ta
-art -r a x 4rf eiirf 'ti?aa-a. Ot
-tft w Tirtfc KiiiW a-a i- 3ty
-a-tisktc arc artn--irT' v s ta kaa
ti famLj tTjrta.
C-5.-tr a Jtttasiaa arajrifa eaT-t
at Strttu. 33 Bvvsa, --La
tr arrriasaaiJL bat r;aTl tiAl
la a auas; Q caut of AJra rcua.
ti tfe'f JrE-t3aT ta ... Tuara
Ian Tro e-m fra ti Liaat tara. a -a la-
til 51 CrTLre ti ."C7 actj k 5iacA j 6errtt-
A 2ataauu aia.1 LL? ac-a ; a Xm
Sru. a ciisa. iiFtaj&r ziana T- aHi.
wh. aaJi-j kT ti lk rata.
A atmc firor cf Tx-fcii Lain ka. Vna
Jr.ZmlcZA Snot ATiMatcu ta ti eaavat
btrlKa.
I iartr knar Lsat raxk ti kc
tsfaatrr. kut aua i (aucrmi ff ti
titt-a atafactry. E a Wnt
ytt (rto Mxwa. it awrj 3a B aa
asaA tmoi Sr-Aecast eff O Tlia la-
faatry ka SaC. fea fcaV5aait la IT. ea
ba za UHl suaX I ti- Bftft atfaartry
&a 581. traa3n t Ti-trti fcaitry
t aua yaar aaJ -a aaa.k bwraut
"cnuEii t TaraBi7-C?-a trfa.wliy la
Z!"S. E a a. anaar ana tsfamr
r-mj ta teraar tar fjajAJBTrtEaa
a-ar. ail a-aa Asrtac ti aim year pra
aaai latraa2t ecea ta ti t3JCa
VTataont. H am at aia jet!!lB
axi taa tfaajaaaVAiuertjaa a-ar.
Ta a 1A Cakaaaaa.
alar ru B. fcroat f & Taaaiy
trta tefK&cry kumaaam aV-tlmat ci-anart
af ti Eratlk kx.2ax-y. H e at imaanvt
aetat- -..- n ZTavrtsrat
ti .V aaM, fci. ravely t a rtftajsna
, km tisai aar Et Ktrl ta acr-r-ja.
f v as F-aa-tr-fcTta Tan atlaatrr. ka 3K4.
E a-aa a jnaa nil a West Piilrt saesa
arr L HE. aal araa una n iagi nmt secocs
In mJ i aa t ef ti g iHiwjQ krTaTPT ka
art, trat a af attaint ka UK, eaf-laaa aa
HBH axif st)v aC ta Tq -TtA ssSaxtry
itamrr t. ISO.
L-tjaxi Cadastel Joix V. Cascava i
C TXCraMsXa kxtaxtry. ana aaaaav
asiaart ev? tM tciti SxfaxtTT. aa anxtttta
a Iananat aa ti Ta-aavty-txa
fc!ata7 J .-a Tcxa ia m . at a an
aaar at ti Tcrwata a 'atitry a
Ii araa Btaea Taw 7it,T4 eaMBl
yta--Bl ts IKL.
Cafcaa Caraa W Aiu. X- ac
TaaiT riTtrr aitaaji no f ta
Taaszy-irta trfaatry. B aa aaCTj-il a
airil 2tatraiae.t ac ta Taaii aalaatry
treaa r2 r. fnaa lUha laA4 aa ai.
7H km nil teat maaut aa 3K aa4 aaa-
taja ta lOa. H araceaoM
f U rVat E
LC Ik t-in t mit,- k aitiiaa v. aLay
laV aitd aaa
liLkJxa S8. It H
Iaa-.T-y aac Cavajry
W.X as iiia-M axl as jmra f 7v"i
Llt ti 6ir C Atx-rca.- za c:ercae-a
alia Oa Craarfie-2. frr ti jnrsa t
U&xc ti eiesEsa atrK aa aruatljr;
ti ra tC O farto. aaJ Sr4 aiti. ti
fan ml ar-a ti, ?earara f tus sa&ed
uu rciaaifi ti ir.-wa. Is n tx&ar
eBtTaStteT" T. tija eboery ti esTcrt 2crm atii aS
atrknaeea. B3rf tia ti r tiaa kau ii
atoofaa-- Wfeoqc . ti Xaaa uaa
Ftap'.-. ZvttTjul Catrtr TTj2ia aa.1
Kiwna rra iar aX in la ma4tfT4. ant
ikilit- aj-fnJCj- Cta, . t ti aaicll
ff T iaai iiirira ff ti ani:aaaafy a-,rr,a-Tia. it
ti Ett?' SaaeEy 4 cc7ca. , v
It ta aagaaaat Oat r Attnra:: acat-
la Haskirt. abv
SAIX Xl'CA. Axtt. r--Ba. BaAnra aaa
lna.( xeLf Tlxta iaia ana acaa
ta?ie axd t-f tfifsr-acat farraaa. aa-
s2aata, - At Soa aaana? K
i rrrkwt la sst fcecra aOa.
aaoa aaa dtSt-ca tarn ant aa ta
la ti ra4inaA ai Ccrsea a
cat 2k. f-.'Stnata K-vaCtfa an -a X 1 aaa
taarty at :ji anaM Iia-jatir
ti unal inn nar is r?.y taai J amar CacrVCa X? Bricu-.aat
ks aaa. aaa taa a cwan a i-cai 1 t-i. A. ia5rtxt aMkra
tixat as is. aavtjta- kr trtea a , mufti nqt3. j jj- yt- .T "i uacsazstut lli a
Tia
i Aa-
kUrw Sj'. Jiy ai ffrtiw BiJ arv tf-
t TVA; ti! tea 9M Cat ta la-T- . -1
aaZas af ti rmcral iaa-maal rf aaAp-
Aawat Maaa laal Itntc
' rir-j arr Ik!i- mtui Sar a ie t a
lrf-'jj at KJtf J-r fW-err t Jrr ti
, a-reofa itf tiit ScitS C'aatiia !H a-tpctal ajao
UAI CO ElLLCaS MA?-Y t? oarj.cn. Ti aal-r t ti uaoatira
5 ary ti-rt ?iT..i is ti tresasry arr gr
j a tJ tial ti jua. Jrtr ti t ? ts
"l C Vrtla aaa rtr . ,r i rrm::,
!( tva SiiMi aaa i Kalw r i Irr ti rl cf anrtt
at ait at aa ta tbr-aati : TtT 7T re- rt nEsa. Ti anaa-
, j eiaTi kKs i t ra a m aJ iiioiZ!i 6a5
' tT a,: f fik-a.
- j iacat Ctxy C anala.
la rcastiir tff ti ycaatot T-r ti i rb Ciea- loul a a ti ac las.
aa a ti atr-STf awa t cwpwi Try tba ' X li KATtat-y ASa arsr ara rates la
ctTy as iaadArtcra i;urr. SLsaa la
dry iaa aaa-s win acteaaf ax ti s?a
cual aacsw fea-l a Jao A. 2a rZun. Aas
IfjTesaiJ a rS f.r it Lraxijai af a Jta ;
t 1 WW la.
n ,! ; uig rurnnuro
lllo Salo Hondav
3. C CrntS rt !tas i csrarl f- aia u
aa-tara t a.
itr. a-na af- D c&a AJTAau an liairf-
aaaa mi fta ay ta aaartr axd cvsacal ta ' &&aar ta
aacara is- ,nArt ra, irsa aaaaair xsay ' "Z- I' AJy rl Xa Tark CttT at
aaca a Aaa. I treat ti Harry Tvr.
Jaa P rtby Oxaiia i ta ta frtnany nt Lat OayT
my yaauaiay ascArrli a-.ti atax iff ti i kt A. H- a-J jraaA at ti Fraat
czy dcJa ta ttru-4 t a xa If iaai ra&jx liaa fwacaa.
atr. 7ixr aiacaaa i etaatriKt a ozj J'r IlMZ-J81-
-iart K-s-ra f Amn cft ast sajil
ta- Srw Tart- a a ansu a a-ay-a - aa
n. ot-.s aru-a t win Tf inari!
t ;x a rrwfrr tr at iJ X amait.
aaz ace aid
aiaa x'asi tija aa ta a ra issa,rja j
aJS aeanrf. Its ?at jar is ircrskactA
iy a aaocArr aaarrt ?r .a. i
laa Boalail. aa.S a afc. aawa ft
smut aaa ta fary t. KAauaa A lav
an aitaf ta Aaraaa.il
CO?TAXTiJ.-irLJi Asa- 2. JTra.y
TS
AaViasr".
a
af
atJa-
Bar tEfcraaty an taa tn a ax sate aa ! trattas ijrm-aUJaa, tacrry-raa aiias caaa
tarfaiae K aa tar as ks pantfe afe-a aft A ar-aaplc. m aaaaafnaT aaataara. aavaraJ
j a , ..aa -aa a n nil awaa- -r m la-a s rian
la r.ac i i 't4 avejtiiarto Sx T-hfa S aiaca
f ;an Uk S.U4 ajaiTn! a aaoam,
rrao IW aisaca I kaa avSara aa J 3 'BrrmsX anaaiiai Uit aaea a Et J
jjj- Aratti5 fta reaiJ iw atiira
Utnl af Srhxraa-a anaa, arJ. ti j T - s
IX2ai-aa Ttr-a aavaar aa arsa. ir t " . T, . . ,7. rTV ) t a-si-a e-jU naza Cty At-
i hcaJety aaar ska
tt aa ti teif tar a tarza
raaxa. JCr. Fty aajJS taai. a aaa-i
ap4sa- aat iem tiaa CAJat a a atrartsra
Taa scat a aaaa a-u t aaa Cta tews
Soi ti crty ka ra jmrUa, Is n
caad Vnfift"T t liar I k ra;na nr
Bra Vipart3BKt iiaa tlaaartnfa. a )ad a am a
t: ju-at am efflr raaaa f?r a3 rf ri-t ty
tiT-a.'ia la. al jaa a -" auoaT ejtiTi.--
rni fan ; I'tawt noaa a va a
Kr. fTixjry rrf aaet ta stat jtan
air a yrr jaca crartrzr tiJs isTi 1 nr
vat ia aaua at a-S aat ka kst a ktx
nn tiaa a kanek firaca ti a Laaa.t tty
ka.
aaaaa f ti o.ry S: li aacoaai ts tcrnr
Q kftin tst tiy a-3 iaanc. avaa-MCz- a
CTcttxact la auufta. tiat ti cTty EtAT 1at
C jrrrS off srlxs; tS irr..tr ml ti
rjraOa af Xia yaars af at aa awa. a
Ti ii inial ty aartars ara oraa ii atr4
tire a xat naaza 9r lar AS af ta
1 cAy ifi'.gt aLayar awsxAy la tnnatjifc-al
Jtra. C KL ViTiams t-U i -u ail
a taa siacaji ay axi ineait ia iaaa.
VeariT a t In RA Can a jiaJatwa
artKtiasd Laear airx-f ai aa rjy Itaar-
EaIjiS Cjimii y a -atnc frjaralbtas ta
-.?- tie -uriaava, Wtairju uaiararty
Ert-AJ tfraria i ,at ti.at
icAJ-t At tiia.t ti ycya.1. 7.a
at?a
raji-t-T
Vr. ti4 M--a- A. B. laiTaj- km Htyiia
fr-ua frx. ' . laa aaa ai raat iara
ta i f-tara.
- ICjas rtlA Cars aaa 1 1 aJ trvrx
C uraia. a brr a apaxA a ant: t at ti
1 Ha las
Svr.-i-. at? 2 T-tavbes tnnsttOt ax rcva-
na tie art aarAA.
Ti la-ix" Aj4 ararry eff d Frrt
PrsitTtna ttrr4 an'j a "Wtirta -br
aLca-BMia rsi Kra. t?T,ar"a aVtcx.
J. i. Ctax. 3r. b at-9 tjviofi
G y-a;:a c ajwt.-j.i51 mil. t'-ATy ti
oa I sof aix Ctraou aam.mTjfflB.
A T' - T ia s i tj-a ry ti -ty
aLattrr iir- tAazsos F. T. FAif-w-t a
1.T ' i. r: ti T arfig aLaa af la
ttrr.
ta aicncrtati- a-?ta i C t kaaa4 Vy taa
Fjt isi iWOir aaart. tr a-j a
a3ai."'
BcfZ asacix aattiwa. u'. aja Itaac. Ea-
rrrreaj f Ct awtaa c ti nr-T j r.j ja Ea'A. Ttw T-rta a
- j aaia ua ctt aou 17. av-r- 1 7 i 4 . j 1 w. tAuw
"Tax. Bcl aaa. Taa as brmzM ta 1
T7 !T yr .1 rrk i. Tvak i-" .TL. ?1
aaaaa,yt i "T" " ! f1"- j -aw sat- fraa ti- j Wy CataA aftar
.-'lii cax I cxfAJa try jaatxias braar " " j
tiaa ty aars: Ttiat a ias aa a cat j Iar . . !
- T a-a-14 art cU a cat aj, J "7" , - . rT a. aaa a trmrkt ta tt e!?y orarfl J
Oa Aimui JBCA aaA aaa 1 -ti-T E aaya tia 1 eaa acia
. . - . i i a avtAir Alif at laaty iy
aa a Bai3 ci ta aaaa tt Craar- . ' rs. Vaaa trana.
f ar A. .aw ka a --a, ay: ""1." TTT. Z- I VJ a-a.
.15 m wKim j
jacavpecra a -u toi j 4 ; as-t 1 a T11 aMEaasjta a
Kiv ia t l r .t 1 J "a- . I tia ia af ti s3CB--y
tSUa a . Erajf tE11 AJMt5c tk caaaf3 aat
tia a r uia.
tay.
1 .Ji cLurt-Ui ti ArJi taaaa af
Maoera a anwiini caaa ja. aa a a-a
Tida a-f rraaea at cJ k ti aO t
a ti r--tatrr-aa ensi:nw af it
TawMt j-ra, a liniua ainni-iw aa ti
a ta aurt a lavaua l! at
SCHOOLS EXCHJLG PIPILS
j Tirkry. r-;e-j aa wnii at-rsataoa. - , V i-! lUaaf a. Car
i Ti A aisKsais ar i wmanidS Atri ti j ratara laan T tiat ti wca-
; bat .3w-j- rrijjs tTt ti avaras. 1
falaakia aaa krraaa ( alTrratlin
' Trytasj A C a-
Carrn-tt. aaa. i riaa PiAata: Ca)
r-Ai-.A. A,t. . OC-ra Tork KTtBa
- Snai
a ai4 aaa aass as su; -
cf Ftd arary M. ra4
Ancy r ti Bu-wiic. at 14 an aa ta
a ( at ti peat Aaa aa aUaa-f a.sri. aa
Mai a a I J 1 mi.m
slaaVJE.
C3 psarlcr nite, S p!ece, uaholttered
ia Ttloar cr tAjetrr, for filwO
ftl-wO pArtor fnite, 5 piece, uraolrtered
ia Ivest grade tapes: 17, olj.
f2.75 oI!i 3Ahoa2iT trite, 3 pieces,
cpholetered ia tilt dxraxsA $37.50
pArior saite, 3 piece. rrabrusT,
pbolncyed ia silk dan!, for.$5L73
$Z&Zi parlor rciie, 2 f ieees, cufcogaaj,
HpLcI sterol la tilt taperrrT, at.fiJ
31 psarlor site, 2-pa, At .210
2S0 parlor raite, 2-p..17lS5
3lO) coaa for ocJj 17-S5
f-li rocca for 15.00
I IS. 75 ccoea for 1X50
toiwl. for 1L50
tlUZd coaea for J
(70 iTzth fur 3w
riTO froa bedj fcr 1.75
5 Jfra
P t c-.-.V I
i-?5 iroa be-ia for J5
fl75 iroa beds for 4J5
7.95 iroa bed for 5js5
f 13-0 iroa bed for "....'..70
i?c5 iroa bed for 8S3
11550 bedrooa caites for. 12-50
$15-00 bedroom tsdtes fc-r.lSO
IJL50 bedroom aaitea f. 19-50
$55.00 bedrooia aiiites fcT.25-t
fC9 5) bedroora asite for.2S.50
traa.y raiatieaa af t-W aal Fmrt mirrar.
Baatia taaaa. kf aal aaUy.
rr. ptrrtssnti a, a tw scar
Trrsra csjs Cat ti acaUtrua ml aa
Ta-laS a-Ata aanaaa aay rtara
fviAiLiiMtA3 ariava cf
aast aary. ktJca it
-3 .t I r-TT amflrasfc t Maa aX KJ '-
a-Zst aM-tasa ff t- atass s ta taa !
In Vraar a ta zsata tia kat ;
ta
Ewa i aaar :
. ij. .
U7t rat Una laara " "
ar a la
Ta. tr af u jnai T annua- kia a Cnaw
mii - a' A-rajLcu tar a. taa
ta,a u-aa-a. ia start a Atraaa a. T"I CLiZOT(T, d CTAW
Lit B. at frcma ai CgsaAa a-C jcaacl J eTB. CAk. ... ........ .3&
xaaras as a lifii aaa rKtii tia raraaaj ; at ti IVai 1-reat aw.- -A uji , ;-, .
aat atiaS ti triA j lj iu jraaiA. j eTS. tt, t'T 5-5 2-S5 lOidlag PeOT COS.
aTbea a aas aaaa. karat ta nKAr
eff ti laniii 1 taa ar a.r a.wr.t aaa acaS
if taa rxJa kJ aat Hit a
tia tracAa a aitiar X ar O
af u.
KAKES CAB DRIVER HUSTLE j
ta SUrtA kAiAXry a raanraC iau traail - aa
a-aa af ti aaa r-nar ant H s.taraa 1 if
ti araiy frtai cC -ti' tzwai Vrraajav. j .aCA::e Cu'totu ka-na; anct at f
kiii aara aji)KiLS a aRSai anmaal 1 ta fjrsan aiBcla l rrasa, aUl ta
at tracks at f" imK aiiS tsas raatia AA
ka ti Taaacj-fr-A kASaacry ka HX Arat ' rtavi auxavar af a.icv bjervrOv iaa
ta Cz-ani SCAXaa ar j ti csj-araja. at l tis a'at-a
Ct tsrraaa- E.tr aa acsaj ! a aaiiai vaaSwaeaaa.
i PAK1IL Aac A tsjait a tia Fairia ! f ti ncidaa a?aar ts t ka
-sr IS HTt
A tl
': fcJ.'. ff a nalxt at F straws, raaar I
i ti J ti erry Ias ti narii ts aaauwt j fOpy t, i5. y
ii ikAu af a bra&ra acrtaa ti tacaark 3 PA1UA. ii Tar a ari. Ca-
lanlna Va. Baa taa Taaek f aaaa
j ta Patac ataaaaa. Haw
Praia
PaVWra-a- Ca.1
TmarraaA Taaif Ytraa.
I aaaA aparaU
ta ia
" Caj a
H.
staft f tk Paras FAai ana Jf-.aria.ti
It
I ctcazi a zjb aravsifa at id s sa
au w ti 8 itSi fefai-r aaa aj.aa4 arnrmai.J as cxtm( ti aam.
ta arat PaAat ar. r'a.ry auaiaaty freaa C&aa i Ti tg-raary tux-rai arkiM. at
a. iCX H aaa aaaas tar in aa j MrJ e t Ks tac fjrs ta T- irk '
aiia - ka Sat. fcrst SSf tA ka WW. raj- ' a yniaan-n 1 ara.'rjraii9 ta ti a
ta UNA Laria ta ajiak a aaart. jTsrk ackxat at Xra PaJz. Ti a-JT ka cs-
u aa aas aaojiai aaa A-raa- cAa r-rcaa r 7n.i.a rrata ti
-ai eaaaVtnu ia
i ti Prases
(arbead ts aa&
tiAt earit- t ti i aaact tis t-iaskS xcaitr aA tor ts tul auty.
t a avecaa.
M J " .1 . b j 1 JIIT I a OHM
at, aa; a Taa 1 St ias aaaa i snaaTta as a ma i
I tnv tut is ti Lrnta atria,'
az rxT-jftar Zsjtt Ajrtrkaa y iai n aiy t a
1
f a
Tl
taa sisa 7a tra i-ity iff e aatsa'Aaa aaa
sata ra4 ay Traya riaatac aa at.
aat a
Tia imm s ?t-y fis3j li-ai D. W.
FttxA as a. ia 6tA Ticraiay Vy orst
tAct a:ti a ira a-a. Ti i-rj saaia as
f! r. f"" l7mf I tik T tiat htatiioli. far a
I ' I ' f J 7 itaVa lapptaeaa CAA be COQipVe.
j j I ' a A kt tta pkXafa U TT-yT AT hki.
L'L"aa La V arrrJ c ie al at J ct-ar.-amd tij
rtt
Ha
i. a. a : r.i. i.
ga . a TiA awiuia. ia a f "ar esvct
aiiiri rrt ti ctac. TL ordeJ tiri2i
iLkJa tbe t pact tat EoOtr T3'rt pA Loar
rer. is to full c dxj-rr ad aceriar rt.tt
aba aaoAA frrax4 ta t Lor arLea ab titll
feci tac cAqaiAita thrill a Baocrnaood witik Lfcicr-.bfc dread aaJ
ffAT. Evrry arccsxa icili bo tiAl tW dAkrr. ra.;3 aad barroc
ci cHLi-tiruk CAa b Kzit'.j arAi tj tW wjm of MeLars Fricoi,
a acatHH. Laaa aat tar cttATXAi tuat ettJj, aitica tacrtjesa ax.i rtsirra
i kl'j A
kVMKjhU CAtCrC U AA AS
r k E ha cii - i -i t
o arceaca Lav fajacvi tis
rncAt crista ta perrect wcrrr
aad aribakt Tktii. Sell At
bo-J rj dm j-.fctk. Oar
at tt-oo p- nrnnnnps
a.M.a- U UUULiaULJ
Way TAA faaac
UOXTK'X. At C fcafen-as ta ta
BtAasxfiA ata. a ti Caaiar u l cicr
rar;S!i9Lt ff ti Laau&ja Ttaeav tiat t
arica tVria .?. if ti -arija ff refar-ES
P
Tk 5".Aik
cit-ua af tiaa i an j i i j jt- i f
;AA taai ti rrwaKm aas craAtat I J
fcaaata. aa I ti rrii ta taAa -
ti caaa ait ta o4 ff a tas aariatV
O I a-T, tiy aM. ta a a
UaaMT Ca Jail
i irjCTASVC
sana Alas ami a 'ifa ti cava- i a s aani i i
tiue. ia ihj
Oaraa lAaSarry aas -i t fm-
taot aAya ka taa caaity jaa i3x-Aay ar
XtaA. A garrj -f a ra i
aa Taacty-CiirlA .'m ax
rr aar y caA am ti sra tar f ti aca-
a Ba-uaA i tAa aea rtsriit .i t tiat
tuaru f-1 aar a sraAt
taa -a" r tk caa.
Can aaaa
rKT rPSTXiS. a D. Aa. S ja--.A.
Tl Paca aaaajrea af tia yaw
aa xtre! a ra."! ts fc-r U. I arry
( Uf.ut. Ia. atS ijs atk-K
rsctes tija ha I-ar
saaastitr. It as Aarrat4 taat
a::t Aai a ia km - la a fra
aas aCr-ai tax.
Fr-Asay t-i i CAmk i-a a aa!
tcAtA Ta aiutc
ta ail na AAAd tUAAary La aara A
aaj ia arrc " ."-a alaiaAy. Ti
aas aa aArtat t ti ww awca aa
7fmC aak arrasai I .-.t;. B kl a
aaa anat 1 U
aacy AAar roi
Trr as avaA AlA
iH'w Mlj ai aaauaca
C!-y Xat3r BJ ka aa7cz ti tea:
j hJtasu xway laytAf axatatZtA Tv
! aaaaAAy ti a ark ar k natxa ka ti
j aaa JfaTtx Ti aa ti trry-exit
atar a nt.: i iiBMr aa t vmrnt fc.
1 I-o ta a.TA at tmjarJa. ifA2y li ti
a-FTAik a - . . . .
ai-t aAt4 i-j Ii - r 5. J - ti ! ' " pril "
at A v LJ-J aa .. .-.-. I am a ja'sa! ;j a-ira au a ! T
j.1i'arraaTir tr f ti
Paj-auaa CA tj.'m a ti
fi r-ir- -i Tia racti
ti sac ix CiaCAitta as a arfa trsa ti
tmvzmrr ts Ftrty-t.rlk straet a jsr Tsrk
AA. tz fArs at I casrtA
"aiai hi " ar-i'T Tt tia "mawYar."
arrtvBit 1 1 uiaa 1 a ti pa. trua ajs aas- r.
Uj xr ks tzat ax I kamt aak aty
itiir TC
Ta Aaettaa Isajrai, act tia rah at
I a a ta 1 1 ia taffaauav Tiaratjaa taa aa
rAsak Ajaasituaa. Aanta' na ta art
arjaaLf.' axcatt aa ti as. alnk ay
ti xaraa a&d kaaieaarak Aaa; ti ks '
art a tia raroaa al aaacrak ta am.
tniM aaak as ka sa-
atf An tn-ym jina aai
rvraiars aak s-arsaaat ra; a- tia
VajrT-Ara at A rai af akuca aa
aaatatal ti PaJ-maaa. awian-.nt ta U
taai t.Vn t aAit af rat kraraes. PaxaCy.
lAerAak ty tzaJ!. ti Aamm mas
ovt-xt Abi tAAa ts A aefiua Etaa t-
Y j rja c raw. waa wa. sa vajaa uaa
U aaiatiAk a. a 1 aa rtcxl ta rrraa ts arra
k-a aak aavk ka aaajak ta laa-t tk telaa
a liaama Tl Aaanoaa aa awa aasaa as
Seart Wirriaat af -a Tark. faa aas
itms aal aa Ajs aa raet- aaara ta ajaaar
a taara.
tlJ foldiag td. cai . . .10.50
$190 fildia bed, oak ...HZl
L2)Ul2
L
25? aN
Aiaa
NT P5-!kfXl. tl.
Pall
Pial a jrtri&Aa aa ti t"ia- Pa
ct.; tttvMA. i j t-aav a crajM rruar
at- ai wrt Vi at A t-tmmf.t. k'
tbtA. i'nTji U ka kjt at' as tt !... f
t-. - ai'ia k ' - t-i ti
a a-i a t-2. tr .cr-r Ak
HOME VISITORS EXCURSIONS
rak AAA aaaari aa
nissouni pacihc railway.
CXXATLT 1TSCCI9 UTtS LAST.
BlliXl. -TSTI15 C210 1X8 WLTSTUIX. IT,
lat. fcX 13a. Aivl itoaa, ata. lafkTI BaU 38 AkTV
DOWJ-T Htl TMfS CMAMCC
at a"
n u n i n f. n n rTinuiATono,
IS UAaVX ADS Tr
ralta ta aia areai aAt
r I cra H a ark a 3 a aat It u err
atai. tf aa a era-a a v trr- aa fj-i
tt 4fr.oAt H
AiA tuai ia -ist taa ai-vrrxj- frrttrj.