Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, July 10, 1892, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE OMAHA DAILY BEE : JULY 10. l8n2-SIXTKKN PAGES.
SPEGIHL NOTICES.
A nVI'.H'IIHLMKNTS Kill TIIK11J COI.l'M.NS
/YttllMn taken until IJ Jin in for llm evenlnn
ml until fi JO i > in lor tliu morning or Hiitulnr c < ll
AllaelvPtllnnnimilfiln Itioncfolnmrn l' < cent * a
word fur lltnl linnrllon nnd I rent a wnrd fnr each
nti > 4 | UGiit liifnrtliin or IIIHi per line per month
t\a mlverlUeinrnl taken for ! ( limn 21 esniK for
Ilirnrnt lii orllon TPfini en h In advance , liilllalj ,
niriiri . symbols , t In. pneli ruunt a < a won ! All
nrtverllfi'monlii mini run innstvullvelv Adver
liners lijr tpiiiirnllnirmiHinln'reil ihc-ck , rnn Imvo
Ihn ! < tiers mlilienM-cl tn 11 miinbi'red letter In r-nro
nf Mill III K Ansni'M o mtilnwil w' ' " ' ' 0
delivered ( in | irc * inlillnii of III , ! rhaok
SITUATIONS ANTED.
WA 'lT. ! ! sm'ATION HY A VOUNII MAN
a linokkeeprr nr itn mnn In n binlne-m homo.
Hlher cliinlilo ( ir simile entry Can Klvn Kood refer
mri < * nnil npcik ( ii-ruiiin nnil KnitllMi Aitilri'M II
JC bo * 182 Trlbnur Si li .MMJV _ _
*
> V MiKNoimA I'IMU. : AI. O comincr
ALAi nceonntnnl now cirriipyliu po'Illon
which linn I I'lct four yearn eleilrt'n rlmliKC Host of
rcrommtMidnllnns Wuiilil lenvo Lily Aililr.'n ; I )
U , lice MIV ) IJ'
A MAiiitir.i ) MAN. DANISH wirn TAMI
AiA wmiln Jiili tnkliu pint of farm Arlilrem u.
C. Nelson III lllelKiMlri'ut. Council Illulfa , InMO
MO 10 *
"
P \ \ III.SVHIIIVIM WANTICI ) HOUIMI OK
A i ninlnil slrcnt Aihlre IliM. HOP IU *
A MM ' 10 'llt\Yii. : Wl'llt INVALID ! .
Jns nurse or c onip inlon ( lei < references
dress D 111 Hie M.VI7
. , I'OMIION IIV nxi'lMt I.ADV
AWAN1T.D Hcst city references Cull or
address / I Hi I Undue stmil f.'H 10'
_
' ) I'lWIIliiN ' "AM IIOIISKKI'KI'I : ! ! .
AWASTI'I runiipti | > ntildreM I ) M , Hen oillro
-MIDIILI : Affr.iTMAN'M INT iTYvK nmtr
IhliillliMlii rnmlllarvv Itli mill iirnln ( ir Mini
tcr Holeicnces ur lionil Address l > i' > , Hoe
WANTED-MAI..E IIKLP.
_ _
AVrmM iT'imTu v Tm\ AND
- c 'ill ) In the went on extia llheriil lermi tn neil
Ihe popular ten jear policy of the Mill ml He
nrve I mid I lie eisoe liillon also thn in w IIOOIJO
romblimllon policy of the I'roferri'il Mum el Acel
ilent niseiclallon nf New \cirk iiosl einlv fi | , per
jeir for priiferml ilsks mvemoniy by Ininrliu ,
innke mime ) liy n prcM'ntlim thes i whh'iinnke
roiiipanlis tin'iiKcnli i an dniihlo thc'lr Im o no
Write fc Tlrculam and lerini to II II llolilfon ,
licneral < taniner Omnha .Sell 2IK
iTNVK l'AY s7\T.AIv'wiiKIA ( : : M )
1'nk'enls fiiriiie'retperlcnco nnnecesiary * -IIIIIT |
olllce 'illi I ciuitlis ,
fT soi.Kiioiii wnii ( iooi ) uirKiir.s' : ( i : AT
IMmurlianrltmer Co .lunilonard MSHJy.'J'
t > Kf-oo To ti'fiouCAN HI : MADI : MONTHLY
J > worklni { for II. I' .luliniem A Co , 2.AI2H.3 .
Malahtri el Itlchmonel , Vn M li ( ) J- ' ' '
U-WANTlTil , MAN \MTII r < MALL ( 'MM I' M , ' 1 O
JJlnku Inlercsl In u iiood bnslnens ( J N \ I Ifo
M.'cl _
T > - WAN'lii : ) , CANYA hlCHS Wi N Y Life
" ! ) - VVANTKI ) . HAI.I HMTNTTN A1 AU (111 ( COM
J'nilriilon lo liiinillci the new ( intent clieinlnit Ink
crnrlnK pi lull 'llic KrinlcH relllni : novelt ) ever
iireclncFil inHI * Ink tlicircinulilj In t o Kcconiln ;
no nlirnhlon of | nper , l ( l to U | u r eent iircilll ono
ricnt n rnlc K imionnKcl to ! ( , . ' ( ) In nlv dicH another
I.I.1 In two lionm , no vviint ono eneruL'tle ( .enenil
k'ent In enclintnle nncl trrrllor > Tor ternn nnil
inrlliiilari nclilrcgi Monroe linger Mfi ; Co l.u
IroiineVH > l t
1 } flALK MArT VANTnil : AUIiri.K SI'AN'I )
J'nnt no xniiiplin rcijiilrcil side linn Aclilreia
f. 11 C. Co llruner b.17 , Kalanumiii , Mich.M170
.M170 14
>
BW\N'ir.H , 'llAMl ! l'iil' : < . HIIOVKI.KIIS AND
rocknien for Wvonilni : nnd South llnkotii KOCH !
hiiKC'H iiinl Htencl ) work fieo fare Albrlitlil l.nlior
AKenc'y II.1J 1 icrn im htreet .1" ! nJ
T > ! ( ' I.AIIOIlTTtS Kill ( ' M A ST 1' KM I ,
J'roncl IK ) for I1 i : .v M V riillronil VI for C ,
) l 1 XI" nillioml UK ) lor s | ( > nx city .c. I'm lile
rnllrcinil li'mly work free faro WW men for Mon
limn Kramer , V O lleiirn l.ubor Auency ,01 "
llth street I'll 10-
1 > \ \ VN'IKl ) A ( , OOH I.1VK AHUM I OH CUV
I'trade ' will Klve pernmnenl eniploynien t nil
tltexnm J I'iciiilOH , ( ininlui 'Oil I *
1 \\\N'III ) I HIST < I.ASSTI.NMIltM1OCAV
I'llo ontfililii icnd Inilcle nork nnil c lerk In ntnro
when neeileil une w ho Is not nfnvlil to do nnjthltiK
nronncl hlnre ( .c < rnian picfc > rrecl , inference re-
igiihccl N I .Nelxon ICxha , la CIJ U *
T ) WAN'IUK AN liM'l'.lllUM'KI ) MAV TO
J'takc'churKeof a wholesale ! clitur cleinii tment
for a llenver housu Aililri'.u 1) 1C , Ilee
rr.l 10
1) WAN"II'I > . A I Ills- ! ' CLASS ltlA ( Klllll ,
Jto do K'npral liluekisniltlilni : anil plow work
Apply to II ' 1 leni > en , Anrorn. Neli. Ml 10'
T > \V/iNlii : > SAI.IMMKN 'IO SKI.Ii MM ? OT
I'ehiarH IH'U ' jter month anil expencc'H pal 1 Acl
rtrenii with utainp. Hum itru Cluar t'ompinv Chi
cnuo III Mb II *
TVAM'II : ) . A MAN or SOMB u
J 'In c onnlry Imnklntf nml rc'iil eMato loanlnir IIIIK !
tic x lo takn c liarKO of an ollle'3 In Omthu Ablllt >
nml the best of references reiinlrecl Aclilreng I'cix
571 ( Ur MM' > 10
T ) A.l.MS ( : AM ) AI.I MUN WAN'IUI ) IN
J 'I oth illy and conntrj , men llliKome knonl
rclu-e of linr i' or cattle preferred Live men rnn
innkea fair milnrj nml li ire meiil ) emnloyjnent
tlnr llemccl ) Co. , t" Warren nl , J > oork City
MVIU 10'
1) SALKsMIIV WAN I'CI ) TO fAUUV hi III :
4'line nen pitentoil Hiieclitlt ) SOH | | lo puhll'h
tr Ktiitloners , lo > lion i's Inirclwaie clealera ami
rc'tnll c Intlili'io Ailclreta Hull , 'jj lltnlion Mr-cit.
NewYo.k M fill 10 *
) WANTliD I.AIIOIIMII WAOIIS 5175 I'HH
> da ) Appl ) at Ull 1'ailon hlk X > 1 ll'
> \N IMMKlATIJ I'lXI'llON IOH AHr.N'lLi :
Jl'nan alionl 0 , whn Ittaetlit * a norker , ami nho
IIIIH hail liome expc lc'iice In vuiltlni ; cm 1 idle- *
An" ) after 10 Puei lay.U CreUhton block , Kiiperln
tindent hOlllce rsi , | U *
fj WAN'IIII ) AdliNTs'lolNTIlODI'Ci : I VLKIl s
I'tinnblnatlon Ircinlnc lahle 4 arMclei In one ,
Ininlim nenln anil MUlien table and nl p Imliler
I he mint complete tlilUK out one aiienl uuld W last
vevk hlk'conimlMilon ami eielnxlvii turrltor ) M
II 'ller\lo Muncle , lint 1,10 10 *
nWAMKD KI'LlAlll.l : .MAN Kill 1'I.IIMA
nent iiniltlon , Kr ) Hrst yo ir fctanip and refer
rnceo D IS earo lleo UJUU'
IJ Ml MKN I Oil HI'OKANH KALLS WA Il
J'Slrad ) nork , nnuei fM ) to tlH ) per d ly
Kramer A ( ) llearn , labor iinuaey , 301 H llth trc > el
MOU II-
" ] > WA.Mr.D. I.AHOItKltS KOIl KA1I IIOAD
J'nork In NebraMcaomlnuor South Dakota ,
coiiil Mic' : , free fare lunplnvinentolllce , lltliS Hist
l.hui'l-
T | ) "OLICIIOIIH WAN rnil , Cll'VOIt COU.M lt\
J ' ( iiiiiianteccl patary or communion btauclaid
took > Call oruildrc-BH Jll .MlCnk'iiu bullilliiK
_ 6U.I10
1 > M MP.N r.it UNION i Ai'iiT iiYTo.liir
J 'tween lhi < ) ennci ami I'oc'atello Tree fine
Kramer \ O lleiirn , Labor niienc ) , UJS lllh t
.Mt.-'S . II'
_ _ _ _ _ _ - "
I ) WK ( ) I lll : Al.ltMH iVui MONKV U. | T\
J > rlniilviterrllor > Our new patent mifen , Hell al
Illilil In ell ) 01 ceinntr ) New atnalB ilml In Meld
iclitall ) ki'llliurlch Ono in.enl In nun da > clearc'il
| MI So CHII tun Calalujiui free Alpine " -alci
fo No .IM , .171 , Clnrk nt , Clneliinntl , O OT.1 10 *
II f ' 10 IIS 1'Klt DAY AT IIOMi : , HKI.UM1
Jl'l.ltihlnliii : I'lnttir ami platlnit jeuelry , wuic'lich ,
tnlilennre ete I'hile * Ihu llnent of jewolrx uoocliiH
Den on all klniln of metal nltli void nllvcir or
nickel .So experience .So e.ipltal I'vciry lioiinu
ban iiiod iieedlim plnlhiK II K Delno .t Co ,
L'lilninlMiii o f , ; > i <
1 > WA.NTISDSALIISMlXSALAIlY Oil COMMIH-
J'rlon , lo liamlle Krealent novelty palenled IH
lliiKlvelerrltory M'lln at rltht. I'-irtleularn free
hnmioWe. | | Unity I ) . ( X Co. , liept W Unit ) blclit ,
thlc'iiiici fiTI ii ) .
_
l ) i < AI.KSMKN , TO SKLT , \1UNC l'O-\DKIl.
4'Make > nil exeellenl nldo lliu f7' > 00 per month
lid expeiiieK to tliu r lull I purlieu Knelnvi tacui |
for iiartlculam Kenwood HakliiK I'onder Co VU
IlarrlHon > l , L'hlcatci , III MtU5 lu *
HELP.
C-WA.S'IIII ) , HllbT I'l.A S COOIC AT 'llli :
Hampton , Vlth anil llouclaii Sli.
, . , l\\ \
medlltel ) Appl ) .1111 .Nortli Uth 115
A FKW I.AI1IBSCAN
ImmUome oalary for liouiu work perinlutux
W sprlnimleen , uoi tu , I'licluico , 111
coMi' . rKST ( iiiti. nm tuv :
'erul houtunork nt oiue , --ontlrJith ilreel
ilreelM414
M414
fl WANTKI ) . ( illtl. TO ASSIM' AT 1IOUM :
v _ nork , IViJ Karimm One Dial tlevpi al homo
\ \ hllo urefened 4Vj 1C *
Tlillll. . Mill luj7lT ! iioUSK\VOUK. AI'l'lA
I to Vr r' M VouuiiH , IWI torby tlrvei
470 U'
t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
p WANFKU , A ciiu. ro lie c KM ; UAL
homework Mu l ho n uooil cook , Two In
lauillpplr STSi Jack n > truji. 4ui 10 *
p WA.NTKII. Clltl. KOIl I1KNKKAI. IIOUSI :
v. work coocl iruk'i'n. &J < iti Ulh nreuiiu , SI5JI ID"
p-t.UOliCOOK \
L to rlelit rartr U U
p WA.NTKII , A UMK ANII"AKCOXD COOK AI
v Ur llulul. cor lOlh ncl llarney. &J6 IU
7' WASTKD ! A N KKIII KNCKII IIOIK -
* keeicr by widower null famllr oj | o clill
dnn aiiu 7 auct III. Kood uoniu for Iho right party
in ittiK lacy | with Ihu l i of rdfervucei AU-
drrKlock box 1) , ll r irtuk , Nub WC 11 *
f \ WA.NTKI ) ,
crk Htfo . Uh.trect MJI4 ll
_
7) ( .001) HALAHV f.l'AltANTKKII TO I.ADIK"
V wi.iiru todo wrllln * fur mo in their hcmiKi A.I
drc > > m In own handwriting with xumpc'd rnvul
tiff H * t Ktna I. Muyiba buiitU lleml Iml vno
I ul r f > f tli fanujui dlorlaValer for lln com
t o
_
V > ANTKf > M I16K ( , | IL KU ( .GOD ( OL N
lit torn * lail tutc-aj It O Lavcupott Urct-t
tut 10 *
WANTED-FEM M E
_
filll/lllH / ll.
I 1 TO COMI'nri'.NT I.VDim OH ( IKS rt. ? MKN ,
v/lijOOOiiormonlli nn Intponiipi fortrnvollni no
Call 17JI DocUe iclrol , IIOIIM 10 in I
( 1 SOI.iriTOIH WANTKIl , CI1 V JMl COUN 1'HV.
V 'Oimrantcfil nilnry or eomml loii tnndard
book > Call or ndilrc < i 111 , MeLaKUU biillclliiK
60 10
/ UIKAI' ANI ) DKMUAIIt.K 7 UOOM HHtlMH ,
Vlarno lot , larun Inrn ami ahvcl ell nndil'lerni
any lernu Walnut Illll Addretii 1)21 ) , " " . . . ,
' \ WANTK1) ) , WOMN TO 110 HIIOONDOIIK
V.ami iiurslim , Zi.ld llarney t. , Mrs I f
WASTKI ) A NUIlSI'Idlllk APT'I.V ATOM'K ,
. 2751 Jarknon flreel MM ! ) I.I'
M" riw"iiAiiTa"WANTKii : ) : , roii nrniuii
'home work or nlllco ( million Actdreftfl In n n
inndnrltlntf , enehi'liiK lamp , lloiidckeeperii ' SVeek-
> , I'hlMdulplila I'a _ _ 6'fl 10 *
FT fiAIIV ' 10 DO WHITISH AT I1OMH IINCLOSK
V/Btnmp I'nriillw. Tollel Co . ICIifln , III Ml U ) '
FOR KENT-HOUSKH.
iltST CI.A'-S HKMDKNCK IIj vTH .Mill 4
nr nn nen block llooiii r , Kir , iM 2JI
HO'JI ) (1 ( HOOM IIOIJSIM ,
'l.DOO. within KmlnntJi walk of court IIIHUJ
Ihoo K linvlil'o 1'iJi 1'iirn mi ulroJl f"l
HUNT TWO IIOIHIN , 111 AND IT' *
OIOII Very linndv to Inulne K .Modern
convenlencei D T. Mount , 21 1 lllh nl HS
ITll ) HH < r , TUOOM ( ( ) IM'Alli,2-.TII : AND
Che IIIKCI iitii II , T Clarke , t'Mi and Cuii , or 211) )
lion ul n PI nidi' ' ' "
_
j'OH HllVnT UOOM HOlNlYt OH SO I'll AND
\\niilucirlli IncliiK tliitiKditn pnrk All modern
nip J I Mehol , * ilh ami l.envenwortli
" \ - SICKLY It'HSIillHD IlOlISn , t2il MIJ'1 ) 1 1
' 2 ll treel. M4.fi 10 *
-lOullK.NT.ilOOM COll'AHi : , 1710 WK1 !
Kler ulreel 1'rleitil 11 -M4M
_
Ton TTiTNT TTiniD HOOH or OI.OHK
hillldliiK lilh and llodue , ntc am heat , hath 7
rooina ( .lobe Loim .V'lrunt lo ( i.S IJ
-roil HUM- iwo sici : norsns is1 IIANS-
D com I'lnc-e. nil incidcrn Improve tneiilf , uplendld
lelKhliorliood llUki , IQ'i N. \ Life tildK. iil'il2
'TiFirTiTo ( T\i noi' r , HOOD OHDKH.
DA to doMruliln P'lltJ hli H glut W > H 1 *
I IIONI' 4 HTT ( | H.ATS IS' NI\V ! CI.OWHY
block on ( Mile 11.0 | .U iiliwi (1 ( room llaln on U.tli
si opposite Ic'lt r on Miinirn pa k All hleniii
leiU-il , with cveiy lonrcnlunco Hobertn , H1I8 ( hi
c mo t ill A7 *
_
- i OH HLNT , MAT : & UOOM COTTAOI : , si s
U'lll ' fl W i ll
_
T\-noi siss sioiiu1 * . n.A'isiou UKNT. IMO
1 'pc r month anil up ' ollec Home of renl-c and
arlni.Mc > i i nlal properllea a npeel illy. ( eortro.I.
I'aul , 11,0' ) I arniim. 68. 10 *
11 THO cor TALI s ion Knur
1 'Hoi t 1 Untie ) , corner .Hit and I rnnklln
four and live rooms , prlco $7 ( X ) and $ 1 00 Hard ami
eoltnater .Mo.ll 12'
_
1 \ IDUUK.ST , ll-HOOM CO'U'AUi : , .1711 N 2il )
J-'Blrec t , near Maude-mini UU 10 *
_
DHH HIINI1. 3 COITAHK' * 8 IIOOMS , SIS
per month , ? 'd and liarcl 1' K Darllin ; , llurker
block V.I.IJ li
_
DrOll HUNT -AN 8 HOOMKI ) 1IO1'8I : AT .SO
ll.'U Sdiilli inth xl 'Mils propirt ) In In line re
mlr ne l ) papcreJ and n very cleilrnhle pliico , will
em al a barKiiln. Cull nl my olllce , room I'll , , N V
Llfu btilldlUK U W Hlbson , real eoliile nnd loans
(117 ( 10
_
Mill IIK.ST , II ) UOOM llOUhU COHNHH 1STII
and Dodtie Modern Improvenicnli Imiiilro
1.113 I arnani , i-aniiiel llnrm > OJU 13
FOR imNr-FURMIS JED KOOM3
I,1 I I IIMMIUII HOOMS 'IO HUM' WIIH ALL
1 'modern convenience ) : * V1J Douulas elrc et
MG21
I -10KHU.ST ,1 I IJHSIMIUD HOOMS 'I O MAV
1 'ami wife , no children , ro U luken In board ll'J
.North Hlli M MIU
l/-LAlliU DUtlHAIILi : UOOM 1 OH HUS'T ,
I Jmiltiililu fortno I'llJ DII Ice l I J
-i i itssuui io.siioiviiu ALCOVU
VOI7 Undue .HI
ir NICILn : u.sibiiui ) IIOJM roil HUSTLU
l iiiiin 2017 llnrno ) ct 'All 10'
If KUHMSUUDIIOOM WITH HATH , fu MOM II
1 'IW.I I ariiaiu 4'.C ,
1,1 ISI'.I I'AHNAVI Snir.KI.MCULYI ITHSl'-lIUD
i front rooiiii iiltnhlc' for party of Inci or Ihree ,
with 01 nlthont bonril termi ri-uHonatile. MSI7 lj *
1. MUKI.V 1UHN1SIIUD UOOMS Wll'll MOD
I .fern convenience * 818 i-o U'tli ' Btrcet M5M 10'
Ti mil uusr MJI n : or NICHLV riniNisiiui )
* rooniH , tirlce moderate ; Ino gentlemen preferred
ferre-d fuj Si L'dlli avenue Ml'll 11'
l-l UHMSIIUD HOOMS ANI ) HATH , 2IH1 PAH
1-iiialii 1,22 10'
1,1 'IWO I'AIII.OUS KH HUNT , UN KfllK OH
' -separately , fiirnlslicil or iinfiirnlplieil , iilso
peveial other verv de lrablo rocims , all modern eon
venlence * rsonehnt tlr t CIIHH | parties needappl )
Mrs M U llnllcdue ! IO'.i ' outh klJlli ulreel IJ7S 10'
"FURNISHED RoMi ANb'B6 AJJD. " "
'ri
1 Ilml cl > sn board , relerencjs reiiulred , 2JI H 2Uh
7bl
_ _ _ _
1I'MUAIH ! H MHTi : (001 , SOUTH HOOM3
in Ith board , 18ii ( lilciitu xtrcet Ml'ij-10'
I.1-NICKLV MJIISISIIKD HOOMS. WITH Oil
L without bo.ud , terms rea oniblo C07 N 2Jlh t
3J7 15 *
-rruMMiKituouM WITH IIOVUD , 17'L AIM"
I lol avenue .MHO li'
Iji miilllAIH.K UOOM AND IIOAltl ) IN PUIVATK
fniiill ) 7h ( N I'lt'i. M4bi II'
\f I OH IlliNT AN KIKfJri.Y rUHNISIIl'.D
1 fioiitroom al < o a ikMlrahlu xliulu room ix :
collenl tnblu hoard .IIU .s 'i.th utreet MI74
I/ 'l\\0 KLKHANT HOOMt , IIOAI1D , 1'IHVATK
I ramll ) . 2701 Woolnoilli live 41TJ II *
If 1 I IIS'l'illKII HOOM AS'D lioT\HD IOH bl.S
I pie uentlemaii , j mlnulcH from iioitotliea mo ht
deiBlrablu miburb. AddreitH 1) , lieu olllce
. ' .70 10'
_
! , < -LAHnHHoUni KHOST HOOM Wli'II HOAIID ,
> 257H lliirner &Ui IJ'
If MMT or UOOM- * , ' uiTAiiLi'nt iiu ,
1 Kentlemin , with or nltliout board , nt 612 N 2'ith
fclroet. Mi,2'l li'
1-H'IIM'-I1UII HOOMb Wll'll rill&rCLAhS
1 lianrd 2JI1 Dcnu'liiH btreet .MMi l *
FOR RENT-NFUBNI8HED KOOM3.
Vlfor Iliihl hoimekecplnK. K'm ' and bath 2518 Douii
laintreut MITii 10 *
p hi'irr. or 'iiuiui : ou sir.si i HNISIIK.D
V 'rooms for hounekteplnn 'illl California Hired
_ ANO 5gFI CE3.
- I MOHV lucK III ILD1NH
'lln I arnam t 'Ihu hnlldliu h is a llreproof c-o
inent hatement , inmph'to Kteiimlii'utlni. HxtnreH ;
n nfroii all the lloom , mi , elc. Appl > al tliu olllc-j
of 'I Im Ilee _ _ _ ' .iH |
1 -1 OH HUNT , STJHU sniU , IMS JACKSU.S'i
-1 2Z1
FOR KENT-MISOELLANEOTJ8.
I TflT : M.irii.li VrrVM sl-AULKS'1 AT 1713
" Ca ntreet IK now opjn and mlltlt.i the hoard
and care of trentlemin'n roadstem and family
ho men Cnilnmers palriinUInu thU mable may
rely upon prompt attention and HLH iirlim for Ilialr
hornet * ami earriauea lliu very ulKhcMl class of earo
nmltrcalmcnl M 13i
1 KOH IIK.ST 10 ACIIKS. WITH iMAIJi COT
" time Ju lMintlini'i.lof rlt > Al o 2 nice 5 room
llnu corner Ciunlni , ' and Vlsla KtreetH. H OJ each
hinall uiltaue corner Vlnton anil 2Jlh J7 00 llli'kx.
uieiit.,4)j ) > V Llfu bulldlnir Mil U
'
WANTED-TO RENT.
KWANI'UD 5-HOOM HOIJHK , FAMILY Ol'
Ihree. wllhlii > | x blocks of eourl hoiuo : Klvo
rent Anawc'pD.lJ , Ilee 1,10 10'
' ' l'UMTy" : ' ' " ' .
, , ,
Welli. 1111 Kuril
. im st
AT DO.S'T 8I-.I.L
I > Ouiiiha M'I oml Hand I urnlliirj Co Illuhuil
| ir fei paid cOl .S' loth _ \ij4i jyn >
\f-CA-u I'AII ) rou HHrcLAbs DUOOKIIV
i > utockii , lari.il or mall \ | | u . inuicatlo i < *
utrlctlrcontldeiitlal C O I ) , llrown , Oimiha ,
Omaha and touncll HhiiTi
NAN UI'llKilU' 1'IANO ,
Adelrc II box IM , city
XT WAM'KD TO IIUV ONJJ TO HVU ACHKB ,
-t > wltlihoUBe , clobulo city \ \ 111 pa ) cauli Ad
c1re ll. 1 lluu. ej , | | g.
FOR SALE-FURNITURE.
0-nm HAM : . A 1.01o NK.W IIOAIII-IMI
IIOUDH furnllure , u > e < ! only a fun inunlh , very
cheap , liugulro ilootu JJI Hoard Trailct. Ml
f ) fOH.AIKCIIhAl' ( . Kt'UMTUKK OK A CUM
'pUlulU-room fiirnUheil IIOIKU miul bu rolil al
onci ; Omaha MurUuitu Uian Co , lloom II , CrelKli
lonUloik , lith ttrjet , nouth of po lonice. M SH
FOR 8 ALK..HOK3 aS , WAP'ONS. KTO.
"
'
" SA'.K. A siVrv ioMMii TOIri
fortttOU II K iolt ; ) , < toiilnenlal | block.
1 > } 0ll i-ALr7. A TWOsiATKT
t ISli I'ark avenuu
Vl-VOIl SAI."if:7 OI'KN UL'HHV , DIII'M.MOND
1 luanufactiirr.lll cxcr.auue for tied low
pouluRe ] tree ! . MiiS 111'
1KU hALK , ' 101 * CAlUtlA.K , UOI.Db ( ) lt II ,
1 polo or lialK , UO Ainu pbneton (15 Holt
tiarKiliiD Apply ijulck Acldrym 1)21 , lite IM 10'
p -McisTm I.K > Aiii7iK i'oNv OK.NTI.K AND
Halo for loy to rlJo , cLcot. ; tcjr , .N. 2 tli ami
lluw u
FOX BALE-HORSES. WAGONS , ETC.
| > -lOll < * ALK-AniSILI' : KAMILY HOUSn ANI )
> fancy bunny , c uai. nt 1019 I nrnim t HIS 10'
n-roiiHAi.K , Minns' SADDI.K , HIM. cm- ,
I fldOUi iwied ono mimincr 2512 llnriiay strfi I
l.7 ! 10 }
I'OU SAljE-MISCELLANEOUS.
SAI.K , OM : IIII.I.IAUD AND ONI : cuoi.
QIOII llrnniwlpk Ililko innlia , alinoit now In
liilto uf ( Irnnil hotel , ( muisH lllnlN 3i7
riimT ( . ( ju'AiiiiiiNoTim : HAI.K tiAHU
Q
'iilllst Murr > nvi ! 43U ll
/ " \ lK AhK , HKI'V TIIOl'SANI ) YAUIIS OK
Vicil r pnvliu ulocki CnlllKnn Cuiltr lo . Wual
Supurlor , \ \ n MlUS'
Tm"\lt'N' OV TVI'IJW .IIPK t l
| ioolnl nnil itlnttiict fonturoi nrcr nil ntlipr
) l > uwrllor Cull nn 1 orimlno k nr rttul fnr
SatiliiKiK1 M ichlnSH runt'il unit itlilpppil lo nil
> ulnt ( 'iitri'miliMilcnPO snllcltcl UIM > K 1'rlllllliK
'o , u tirii nKonta , IUIU llowanl itruot. ilinnhn ,
.V-li MS IU
_
-TVPIIVVIll FKIl 1IAIKI A INS
So 7Callurnili | . IT' 00
Nn 4 Itninlnutnn . UIO
.No .1 Itpmlnutun . i iUI
Mcnl llniuninnil . . . . i > iUU >
NIMV nnil niLoinl Imnil innililncs rcnlid Mini
clilppiMl to nil polntK Cull on nr nitilrpf * lire's
Printing ( n . npntiTii miinlii 'I IIP MIIIIMIII 'I jpe
wrlli-r iciulliinnrtlitrcia Oinulin Noli U\i \ 10
NI\VOiHANsTANIIAHI MAIvlI , SIX KKKT
lilcli. ( nil ) wnrrnnfcil , only ft' > I'lilillxliLT , I' .
) ll \ ; M. ( Hy 11" IU'
I LAT WITH MiAMK , HJL
.of roomers dlTS llth st , Jd lloor leftside
MM1 10 *
MISCELLANEOUS
' WOHK nos'i : CIMAI' : AND WILL : HY
R'lIN
iale ( Ity'llnncrs , Ksj N lltli ttreft ( II , 10 *
WAN'inDT blToitT TI.MK LOAN Ol MWOU
JLVfioin prlvalo part ) , well stenied Address I )
, lleo oillee ( 1 IU *
CLAmyOYANT3.
c -MUTNANMI : v WAHHIIN , CLAIIIVOS ANT ,
Orel llablu business medium , llfth year at ll'J .S II III
CMAIIAMK I'ltriSIM CI'MINd bT 1 1 1 ! Ill' ,
Oclnli\oHnl mil trincu medium : Indopenilont
voices , tells past and fuluro. MKJUJU1
c"Alim"vrAL KXrUAOHDINAllYi"WONDUIU'Uli
Ciro\ilntliiti > ChalltjiiRos the world Mrs lr M
.CKra\e , dead franco clilrvonnt astroloulst ,
alinUt and life render , tells ronr Ufa from Iho
crndlo to urive : unites the sepnr itod. c uisos mar
riage w Ith the ono von Io\e , tells whore ) on will
sue ceed ami In what business best adapted for , hn * >
the celebrated Poi'tlnn brenslpliiln lor luck , and lo
lestr ) hid Inlluonci ! * , , cures llti , Intompcranco
ml all prluilo tomplalnln with inansaKe , bntli
and alcohol treatment Hend ( i OJ , lock of hair ,
mine and date of tdrth and ri'celvrj neournte llfo
chart , Scents In hlmnpii for elrchlart izl\o Inltliln
if ono ) ou will mar y , also photos of same. Ollleo
417 ' onth llth streel , upstairs , Pours , ' . 'a ' in lol )
i in ( erne ono , eomo all , and bo convinced of
his wonderful oiaelo .M ,13710 *
C Mlfs IHt VANTIU'H , Til -CIHN'1 ll'IC I.IKH
k'reader , li In Ihe ell ) for n limited time only. All
those eontemplallntf a c all on nor Mionhl nol dolny ,
is she mny be callecl sudden ! ) to the far west In
.he Interest of mlnlnu. Hie Is a forccaMer of the
iluhcsl order , ancl enjoys Ihe conlldenco ol some
.ho boldest spiculnlors nncl minium operators of
Iho coiuitr ) Do not confound her with the co
cnllod ' trance mediums" who nnhlushliiKlj profess
to hold communion with tliv dend bho Is not a
siilrllualUI was not bom with n "doiiblo veil , ' Is
not a ' si'tenlh daliuhljr ' of the "seventh concrn
.ion , " nor does she employ Ihe subtle art of the
"sorceress " Her method Is pure ! ) sclenlllle ancl
enables her to enter , at the vcr ) outset. Into your
ilTnlrs , unfolding to you astounding Iruths bhe
lives advice on all mailers of Intermit ihanites ,
[ ravels , sickness denth , lovc > . marrliiKD domeslle
troubles , speculation , wills , deeds nnd mortKiKTCs ,
absent friends , hldc'en triasiirp , loll or stolen
proierty , 'lolls yon where yon should jjo howlo
let there , whom to uvold. and whit to do to benne
eessful b lie will Imparl to ) on a secret neil worth
| iosses ln . You have never seen her equal hero
efore and ma ) never ntialn In Ihls Konciatlon
In sonic1 respc els she Is the most remarkable } woman
of the I1 til century Call and Investigate Letlers
with $110 answered Toslllvdy the last week
Don t fall to see her Consultation free. 401 .N
1'itli st SSI 10 *
MASSAGE , BATHS , ETC.
ri-MAS .Ai ( ! : 'IKKATMU.Vl , IILKCI HO'1 I1KH-
ma ! hubs scalp and hair treatment manicure
and chiropodist Mm Test , .1 ' .H & I JtliIthnell blk
V.-J
'P ItmlClbll AND Hl'S IA.N IIATIl . LADIKb
1 chDs'lnesdi H nnd I rliliiys 8lol , under 1 ar
n im blrccl Ihe Her. M vi Jj Jl
'P-MADAMSTOWK , MA&bllUlH KLKL 1'IIICIAN
1.10."J I'rntt slrcat MUI1& * ,
'P MADAMi : L\ Kill : , .MA'-SAUK , 4lf S'UTII )
A 1Mb street. Hat 4 , .Id lloor. .MM7 11 *
' 11-MADAM15 "SMHII IUI IIOUCI.A * * S'lllKKT ,
J- room 7 , od lloor. Alcohol , sulphur mid sea b itbs
M057 li *
PERSONAL.
U A THAVIILINO l'llOKH--blO.NAL WIDOW
niro SS , vllh Inpome of fliVHK ) per week , desires
to corresnnnd with elderl ) cent of menus , ranch
aw nc'r preferred must be tall and rather larno * In
tentlon mntrlmony , plvo full partlcnlirH In first
letter , all will bo answered. Address I ) 2ti , cme of
Ilee dlU 10 *
U-1NHHMATION WANI'IID OK OKOHCli
llruilevohl , IUeir old , Inft Herman .luno.tU.
barefoot , hatlcss , heiv ) built , liU pounds , llvofoet
olKht Inches , dark brown hnlr. llk'ht mustache ,
bin ck eyes , blue overalls , bljie shirt , supposed to
bederanied Address Her man ( liuette .Mull ! 11
MUSIC , , ART AND LANG JAOE
Vi' 01:1 : i.KMiiric : , HANJO 'IIIACIIKII ,
wllh HOHpe orN W cornec lltli A. llarney VU
\l-l\l'.l OltF ! lltJVINH A IMANO l\AMINi : : TIM :
novvHc ilulvlmballpliuo A llotpo , 15U Doncfhu ,
MONEY TO LOAN--ItEAL ESTATE.
\ \ ? iViALTM'ATiT : : :
> ' -Jo additional eh irxe-i lei c om nlsslo i or attor
no ) t lees W II. Melklo , I'irnt .Nation il Hank hldi ;
\ \ r-MONI3Y TO LOAN ON IMIMIOVIID ( 'TI'T
' 1 jnopertyjow rate. A C. Krosl , Doiu-lai blk
Ar C 1' HAHH1SON , Uli N \ LUIS.
\\r-AN'IHONVLOAN ANDTIUISI' CO , ,118 N V
* < Life , lends al low rate's foreholeo sc'c nrll ) on
Nebraskn or lown farms or Oii.aluv city pro pert )
'W
" \V-LOANb. i ; . \VALLAUi : , 1J 1IHOW.N HLK
> > ! ! ) !
\\r-WHirnTHi : SKCIJIHTY Aii riiAur AND
' Investment Co of llroken How. .Neb , rcKnrel
IIIK their novel plan of farm Investments
| \ J-H W.I' COATIW , ClTVXtAHMH , MM I'All
\\T I'KH CIIST MONIIY-S'HT TO HOHItOW
* > ern on Omaha ell ) property N'n extra charirou
of mi ) kind , Wh ) nay lilvh rales' Vonc1) Ischeap
You can ic t full beuellt of low rates from dluho
1 can and ' 1 runt to , Iblh and Doclue iM
\\r-aoo on f7ou 1'iiiVATi : MONHV TO LOAN
' ' at a very low rule Cull al once. Alex .Moore.
401 Hcc blelic H'-UI
\\T LOANSON IMl'llOVliD AND UNIMl'UOVKD
" city pronorty H.OdO and upward * i. to S percent
.Nodolays W tiirimm rimltliACo ,11th and llurnoy
\\r-l'IUVATK .MONHY , 1ST ANI ) 21) MOinOAHr !
il loans , Ion rates Alux Moore , 401 lieu biilldhiK
*
\v r-CI'.NTHALLOAN ' A. Tllllal'CO. , IIBK IILOH
2.13
vr
\\r lui.s'T Koiiowr THAT WK AUK M VKINH
it Ion rate's on Improve 1 uiiil unlmprovi'd loans
on Omaha propertr , No delay mid all binelnens
Irantacli-d at thin olllcu. I'ldullty Trusl Company ,
IIII4 rnrnam utreot. 215
\\r-\UI.NKY TO I/JAM 0V IMINIOVUD Oil UN
' ' Improved O u ih i prnpjrly nt Iiu en r lies on
nhorl notice ) , Cash on haul I'lilollly Trusl com
IMiny , Illll rarnam slreou ' 'I' )
\\r-OMAIIA K.V'INI ! TlA VIC MAICKd Til VN S
" on ru il e dtito nt lowuit market rates Loans
nmilu In Hiuiill or lurnu sum ami for short orloni ;
tlniK , Noeomuilssloilncliarjc.il an I tliu lu in B are
not old In thee nUmluui atwin im foiiirl at the
biinkon thueornerof Uth and Douithu etree'ts
, _ .Mi
\V LOANh .MAIM ? ON Cl l"AM ) KAIIM I'KOI1
' erty Lnriro loam on buslnens propert ) n
> | ieclalt ) ll vt III pay yon lo consult Heo .1 Paul ,
1UIJ riirnniif MM.I li >
MONEY TO LOAN - OH ATT ELii !
-ll YOlJVANr " MoVuH
ON HJHSITUHH , IMANnu.
IIOHSICri. WACION'H.
( AUUIAHU-t , K'lO ,
CAM. AT IIIK Ot'HCK OK
OMAHA MOIIIHVHK LOVN CO
AM ) CKT 'iniiMS 111:1 : iiiu :
DKALINH KLSUWIIKlli ;
Loans made In amounls frcini IIU to 110 OUU at thn
lowest rates on ver > shorlnotleu nlthoul puhlltl
ty , and nttu Ihu prlvlhjKu of ktHipInu your u oils In
your ( inn pimsossloii.
You ean pay thn nullify hack In uny amounts you
wish and ut antlnu , and etc h piiynunl HO made
will reducellieoost of the loan hi proportion
'I hero "III be no eiieiis | or chnruu kuiil mil of
the amount wanted but you will rocc'lvo llio full
amount of Ihe loan
OMAHA MOKUivlii : LOAN CO
lloom II CroUhlon Illoek.
l..lh M , , Miulh ul I'ostolllc e
Tlio only Incorporated loun tompint liiomiiha
_ 41
"V-WIM , UAS .MOS'KON ANV KIND 111 *
-V si-ciirUy. ulrltlly eonlldenilal A U. IIAUIIIS ,
room I. loiulueiiliil blink 2P1
\r-i'itiii'iiAui,5i iiouuLAs iiri { in \ iuTi ) n7
i ± _ _ _ _ _ ]
V-WIIKN UUWANl'ACIIA'ITKL LOAN Mil !
* v > \ II. DuTls , room Al Contlneiitul block , S4j
. LOANS MADH os
vplanos , llvottoik.ele , nlthunt piihllelly ur re
moral property in Ihu lowest ralos and llio enslt si
1'uymc'uts , Duaiirevu , rooms a and U llumur block
VIJ
_ t _
V IIU.f.'i.fjl.JIOJ. A.NYbUM'IOLOAN ON nTI7
< Vuituru liomu , , or auy k-ood avcurlly , lowest
idlci. .ScUr kalAjau Co , , 1J1U llyugluj.t , 'iM
MONEY TO
flllillMHfrt.
V 'TO '
I IDKL1TY 1,1) $ ( HJAIIANTKI ! CO.
On household fomli , . | if\n | , < ir in horses ,
mule' , wagons , etc. at Om lnwf t potslhle rates
nllhoiil publicity removal of properly or clianuo
of | io M's lem.
I'aymenUof nny nmnunl ran bo mndo nt any
time rednclnu bolli | irlnclpil nnd Interest , tlina
Klvlnitiatronsnlllhpb | ( < nelll9 of the partial pay
tut nt plan '
Millie' ) alwiys on hind ; no elplnjs ! no publicity ;
lowest rates , business confidential
MDCMTV LOAN nuAHANiniro. :
114 Wltlitioll blk LMIinncI llnrnoy 245
X RO.IKJO TO I.OAV OV ClIATTKIj 8KCUIUTV
butlncsiconlldonll il. llooiu HI Karbach block.
4tl Al'
v now ( WON nusT .MTH IUAL HSTATI : sit-
Venilty 1 or 5 ycnrs Inquire K Ulirc-Kory , I70i
I nrnnm street M 514
BUSINESS CHANCES.
Y-u - < Ai : , A wSi'Si .
1 liakcry nltlin llrnt rlnn trndi' , In Molix Clly ,
In 1 will roll clioiip , l" > nt or ri'iinonn lor nc'lllMK
AildroK Mutllic'WB \ Mmioon , GI4 I uurlli t , Motix
I'll III 4X1 10'
} , _ _ _ _
Y-lll'SIArilA.STANlJCHOlMIOUSi : , IWi I. nv-
*
'mi'
V 1OII HAI.K. CAMI-OUNIA HUM I' .
J KH-ontli li.tli . utri'ut Well w tnl > ll > liBil. KOOI !
inyliittlinmnps' Cull unor nddrcM J 11 IMcnuint ,
Ililli nnil OoilKo < trocts MW 10 *
v Km siTi ; 'i in : SA.XK nittju STOUI : IN
I Smith Omnln A line opportunity fnr Mimti
innHleliiinlKiin Print Co , Oinnlin. MII'.i IU
\r-lOltSAI.K , A ( J0tl ) HO I HI. IN T1IK HUH !
A in ft poll Ion of Mnrj lllc , Knn 'Jlip liolpl
( ontaliiH 1\ \ room , nml nil ninilprn ImproxcniiMitn
'lonrnni'iny Tor nil olhi'r Infornmtlon wrltu to
Mri _ , _ M _ Miii > n M-V _ ir ) 'JJJI < ! _ K < iI } _ fu'ir 10 *
V-IO" HAlii : AT A 1IAHC.AI.N OMI A.NI )
J nnc-hiilf ttory hoiicc. iii'wly liullt , n
cniln rrlnillint no mi mill wllli liollcr nml liurri , nil
imiiplpto to crlnil porn nipnt nml fueil , nnil IIIID iicro
of k'roiiml niljolnliiK rnpllllon , nil for fl.V'OU. iinoil
rpiiHOtii for i-clllnn I or fiirllivr ifnrtltulnrs npply
to I ouls I.tdunr , rnplllloii , Neb All IU
v-i on SAM : . fvwl'AMi nuooKiivt tiwxnu
' KOliiK to iuroi : | < > nplcnillil ( hnncc , 1 < irt ) tlilnl
nnil Iliiinlltun nticpts Wnltiut Illll Mlil4 li'
V A nitiiAT HAKCAIN ! TIM : MII.I.INIU\ :
J utockiif Minn Alice IminPB for nlc : nlio Ipnsp
nint lIxtnrpH dU7011111 Hth Hunt loiiitlnn I'lf
Haul rtoiu untl KOOil IJUBHH } . Mum null to pay
on l,2 ( IU
y-i on SAiiH rmsT CLASS IIAKKHV coons
J In ntoru hnrrtt ; nnil unroll , hrlck liullillntf on
innln ntri'Ot , toft In the ctl ) Al-o i. meat mnrki-t ,
iiiino bettors tn li or time with necurlt ) . I ) b IIIK
limn , Kunrnu ) , .Nt'l > ! , l IU
< liUASK AM ) r'lHtNITUili : ol
mlo nt Jn t hr.lfiiliic , PMIUUi IMIK ) ti > rnin : WJ
rooinc , Kood lOLiitlon pnlni ; hn lin. i Owner
must lonru tit ) In ten ila } Address I ) S7 , I'oe '
.Mir.'ii II
_ _
y'WANTini. COU ) LOCATION TO 1IUII.I ) A fO
toTSIibl roller lloiirlnc mill , whuro Illicrnl In
din fiirjnlN lire nircred Address , J. l < lli'icroft ,
Mlnneaiiullii. 'linn M)4 ) 1U *
-LAW 1 HIM AT I.OS ANOKI.HS. TAI , . DC
lros to Hell n rollnlihprmtlivof J.H.OOO per nn
mini Mi-inborn Kohu to Knrope Address Uooius
& > ttf , Knlton block l.os Anireles , Cnl f.77 IU *
YDItlln BIOHK IN A OOI ) I.OCA'I ION IN
the clt ) . wltli well established buslnp n Ad
dress U U , lleo olllcc MMS 11) )
ZIUOX ) STOCK MUSK , HI'liKNDII ) HUhlNUSS.
Kood town , half CABII , Ijul. k'ood land or Im
proMMl properly
fi.fiUJ btook Imrdnnro for Improved fnrm mid
cuMi
llrlpk t > ii lnes blk In coort town , f2l 000 inortK .
f'.MJU , rciilHf.'UJO , Tor mi ; lorn ruslil Mice w orfc
part 01 city
IM nrriH In Horlili.(10 ( ncrci plnntL'd to oriuiao
nml lemon treeii. fnrm Implements etp , | irlce ,
JT.'ilO ilcnr. will trnile forOni ilm or Mi ) itoodtoHii
properly 'I Ills | i worth liueillK itlnv
47U acres In loilals ) Co III , highly lmpro\ ,
clour prltp JiflU ) per utre , for Omnhn business or
rc'Mdt'iuo propertv
4SUnprpMo'i Imin nenr 1'rnnkHi ) Npb , well Im
prod lUOeattli1 4iliorsus farm Implomentii , for
stotk nidnu i ; 1 Itlncor. IMJ Kuril nn Sii7 1U *
y-ciKANhiOCK orcinsniiAi , M nvi ? WIM.
' lukereul estulu.V money llor''Ui , Krunkforl , Ind
8'il
y A VAI.OAIH.H coii.Nni : i.or o.s't < ma bT
/Jfor suburban prop < rty
A \ nlnnblo eqult ) In lot for peed horpo , balnnco
rer > envy terms Udellt ) Iriitt Co . IliH harnam
' 'VI
II'OIl PAU3 Oil \CHAMil7 IMiANI.Nd
' -Jmlll.lBth and Ma on ittruots , Orualia .lobn M.
bheeley , Ibtli and Mnson strcett. M5SI jy II *
Z l-Oll KACllANOi : , A MOIIKIIN IIUSINI'.SS
block In Ihu heart of iho city , p lys over 10 per
cent nut , Miits f l OOJ cnih , the balaiiro any kind of
rood property , or will cxchanvo tb entire for
incrolininliso , must to done quick. I 'rice , CI'JUOO
Addreits I ) 11 Hoe. _ 401 n
/ - A NUItMANKI'AIjMON A.NI ) CAblnoTHADn
/-Tor K'ooil laud at fair price llox 'Jill , tihcnandonh ,
owa. Mill *
r/ l HAVK A 6 UOOM IIOL'HIS ON A COHNIlfi
' -'lot. with water cellnr , nb.ule , bnrnn mut fruit ,
north fl,800 In n count ) sent town In Bunthnoittern
Nebraska , that 1 want to trade for a printing of-
IU < > Addrins llox US , Hiawatha , Knn M.'ilil 10
r/ -i on i\ : < n \Nci : , TKN AciiKb WITH SMAI.I.
' tnllnKojlmt Houtliwcit of clt ) price J'i.r > UJ , lll
take \ataut lot or KUO < ! larin In purl paiuent
llUks , uuent , .Wj N \ Life. Ml ] ' . '
y WA.VI Ki ) , 'io THAIII : ONK or 'iiu : KI.NHHT
/Jorantro KKIVHS In Morldn for Omaha rosldnrue
propi'rt ) . Dunilen pi no preferred AddruM Krcd
Dnciunt Mnltli , Kinsley , Ldwards county , Knnsns
. ' 7 111 *
y-i on bAi.i : on IYCHAMK ; ion NKIIIIASKA
/Jfarm or city propurty.lno KOOI ! bnilneBi lionsc" ,
occupied ami sonuiaeant loth In Klllott. la tat
partlcul.irn address riediarburKiillott : , In
_ .VII it'
r/ roil K\CIIAMI : , IIKIKSTOCK AMHIX-
/Jtnrt'H low rent and lone U'ano , h n iloiui a uoud
hurliiexH for the pant neten leant lll o.vi'lianfo
for IIOIIHO and lot , about Sl.UW. Inqnlru in k'l'.l ,
' 'Ulh nlicct .VI IU
_
y-HOIl H.\CIIA.NK , fjUJJIIJO WUIll'll O ?
/-JOmaha Improv.id nml iiulmprokod property
rantilnu from fl.UJJ to f.WAOJ. for lund i : r
Hliik'er , TilU 1 arnani , in 10'
/ I IIAVI SOMlSCHOirB I , AND AMI CA-I1 'I O
' -Jpxchanjfi * for a Htock of clean merchandise H.
A llartou , Curtis , .Sch W.I 15
y-'io iT\T iiANdl ; ai ACUICS NIIAH boirrn
AVOmaha on V Htroel for lmpro\ed illy proport ) .
J A lloilKP. IUI I youth aitli bl UU IU
Z A HUblNKbsTIIAT IIIII.NO'-IN I HOM40U'iO
(44H ) one li nionlh for tiade for re.il estate I ! I-
r , 11IJ I'nrn.iin btreit 'i ' .l 10 *
y 1 1 M ) STOCK ( .i\niMi : , MKICCIIAMHM : 'to
/-'c'iihinit'o for caih and land , be quick Address
t' Me\ens , Dorchester , Neb uo. IU *
y-f.vxn HIOCIC imtjRM AND inwiiuiY TOI\ ;
' -AluinKu forcish aicllaml , ijulck lr .Martin ,
Dorchester , Neb. (01 ( JO'
f/ LANDS , I.O1S AS'D HOU IH : 'JO i\t'HANi : ! : .
' -'deo .1 1'nul , ItjO'i I nriiam 692 10'
I/--ONH TIIIIII ) CArill IIALANCi : ( .OOD CI.KAH
/'Nebraska land for mock of Konerel niorchun-
dike f-enel full clc'scrlpllon Alex Meinru 101 Ilee
llnlhlliik' Ml/1 li
rWANTHI ) 'io iiM'HANHH , A ToT TN
/JBiilmrlis of Los AiiKelcs Cal. , for honie In inr
vey.orlothi suliiirhs of Omaha Achlress Mrs
\\m Younxer. 2JI5 I'lnknu ) st , Omalm 577 10 *
y-I'llOlt'B KAHMS AND WILD LANDS loll
* Ji\l \ ) properly ( an make pond oiler for f 111,000
eiiill | ) Inbjslness properly close In * Adelrens I ) ,
iU , lice. | > U 10'
V HAVi : SOMK HOOD B1OCKH OK MIIIU'llAN-
' dlsu for lunel and cash Heal Kitatu i : c hani.'e ,
I51)i ) nnd OBU. l.lncolUnNeli II.'I. "
FOK 8 ALE-REAL ESTATE.
wM ,
eunl front , lot olxlW . f 1,000
- * *
HOIIMI ami lot on ( ii'orKlu iuo lot MIxIM , line
bhrubbury In lot , huufuH inouni . fl.WJO
lloiiKii and lot on S-mith idh ( it , lot 'iOiU'7.
cll > water and halli , b Inrre rooms . , } ( , WK )
lloimti and lot on Pnulh ilth , cast front , > rtl
modi rn , v rooms , prli * . . (11,000
* < iT -
HOIIPP mid lot on l'onpu'oi ( ) u\e near ' ! < thnt ,
nko Illtlo luirn . . . . . ' . ' . , . f 1,000
llmiHO and Int on Subtil K | , near Wool
north , eaut front . , . . f'-VW
lloumiaiiil Inl loriu'r'uiiVoo | orlli a\i' . , a
Kreut bariinln at . < wU . 5.1,100
I Inn homo on I'oppjelnn me . near Vilh , all
mo tern , llnu ilimlu tril ami lann I'rlcu H.'JOO
il
A tine corner on I'optiU Ion a\e , lnri 'o houi > o ,
diiuUIn lot , burn , lurvo line hndo trees , u
complcto lioiuu Very ( heap
Corner \\oolwirth ie. . and , tUth rt , all
inodprn I'rliu on applliallon
'Die lliiPKl homo In Maker t'lnep. nenr Mllltiry
a\p and llurdeltuit , iMn'Nrooni ' ho lire and
i lurtiu trail uf uioiiinl , a loinplplu homo . fi.WO
llmiMi and lot wptt of lluni-i-oiii park rin
fionl.barii , all line . . f 1 MIO
\\u have Hie llnl Call and Icl ill uliow ) on bur-
tlaliin.
( ioorio N Illokn.
lluoui , HU N V. Llfu llulldlnu mi IU
I'LAIM HU )
Uproperly in npprielntp III l o liunio * for Mlu ul
linrviilii Call lor U rum lie , Hilolllj Iruit Uiim
I'liuy ' , lull I nriunii mei'l -"il
l AIIM lNTIIlllHr.N ! lOI'SI'V ' OK < ACIIKH ,
1 well ImpriitKdi will I wllh nop on If mild
mini I li. Cary IVnd i Ne'J MH ! _ _
l.'dllfAI.K NI'.W MdllKIl'III 1 1. 'I I101HI' JUnl'
I loiiiplpied III llaiimom I'laru .Su ji.'jhropiiletoii
nve .all loutenleiii ' , plendld nclulihorhond liliih
and luullby loeulloiii u bin barttulu II lukui quick ,
lllckn , ui > V l.llv tullJHn ; , WJ U
FOR SALE-UGAL ESTATE.
OIU1IIIV O.NK KOH Mll'll IIOV 1 MKA.N A
Vint In Omnhn n lntp t addition 1 10 Is full pay
incut for a Phnlpp bnlldlak' Inl. free from mnrU'nue
Ab trnct and plat Klven with eapli lol pold lhe u
lolK are better than uof eminent bonds at the prKe
Illch nipn of thecountr ) made their money out of
real ( Mate. All hnd at some time to make nil In
veitmenl 1 doubt If any lind an opportnnlt ) to
ticKln for IPKB tlian { III ( lUloln mn ) Inol yon nil
Mimoof tlic C' ( lajr" Mrnlifi' thllii ! " liavo hnppined
In Omnhn dirt l.lithtnlim hn i > triuk here wholly
nnexpccled Ill-tory m.i ) repi at Itself Visit the
KRlpat 1MI DodKi' t lltl < iek or pnplo eSe poit
nuo tor plnl nml fu II Informallon I I' lleiijnmln ,
intent. I6J ( , Dodtto st VJI ID'
\\nriiTvnT\Vo Ti\ i : vein : -IIIACH IN iin.s
" son nddlllon which enn now he pnrelnseil for
the low prke of J'liKI | ior nerei terms ens ) To
Hardeners or for a nice suburban homo Ihls Is Just
Ihp llilnir
lUncrca wltliln six inllca of postolllce , only $7UO
ppr ncre
I ut In "Blinders & lllinobmigli add to Walnut
1IIIU70
Lots In caunders i lllmobniigh's addition , II OU to
Lots In lllsMnm ! I'nrk add from tl'ti to $ OJ
AKoodnell lmpro\ed fnnn , nenr .Mlllnrd , fCU 00
per mro
Two I , room housps In S-nundcrs X lllmulmuiih
ndd to Wnlnut Hill one block from motor , for enlo
cheap on monthly pn > ments
OMAHA HKAliLSTA'IIC AND TIIUH1' CO ,
Houm 4 lleo llldK f.'ii 10
I > KAUIIITI , ( ii.u.NOOD iii irn i anm
I'slKhtlest proper ! ) In Omahn. on mnlorllno
( nrronnded by eli ttanl homes oed MhooU and
churihel 1 nt buMU Icel from f40)U ) ) to fOUllU
\\rlKlit \ Lasbnry , Idtli and Howard streets
M l'
OH ALi : AT A IIAItn UN , LOP l'i 1ILOCK ,1
W L. bi-lby s I Irst addition to xnutli Omilin ,
nunll pnuieut down Inlnuea monthlr If deslied.
Inquire ( i II Tischuck Omahn lice .184
_
I OIl rALK , MIS 4UJ7 AM ) 4I04 LAI'A\ l'.l"l tt
A n\e In l.afnyettu 1'lacp , new S room dwellliius ,
wllh bath , ( tni , ele electric iMHllKhtlnu andoxery
oilier niodern lmpro > "ment , line lawn , tree * and
nnrrounillni's one block from elertrle en 'Ilicso
Iwo IIOIISPH will Iiu sold at n bl baruulu wllltnko
lot AH part pajment , let us show jon the property ,
lldellt ) 'Irnst compmi ) , Iil4 ( t-nrnuni st , iVi
Qiu i : : N DOLLAii'Tis i CLL I'AVMI.NT roit
'It a nUeluvel ImlldliiK' lol In Omaha s latent ad
dlllon ( llni. belwcen ( Ininhannd now ! < orl Omahn )
\Nnrraut ) deed iibtlrni I and llthoKraphcd pint
Kl > en wllh enih Int pold Here Is > our tlialipu lo
be Independtnl of landlorils , buome a properly
owner nnil own jour home all lor ? 1D Ihe tlmo
ma ) cjinie when > on would beei ) nhnl of thlt on
portnnll ) Adipotionll rallwa ) noir Dili
addlllnn Ichuirh mid school houie are iiintem'
plain ! lmpro\enientH Mno faliillli't non HMIILMHI
this I mil I oraHhorltliiiiyoupanliii ) Ihese lots for
HO encli cash Due lose ve pohlnxe lor plilH mid full
Information. Milo eommuKP tomorrow mid will
continue linn week ( Jliiulus I' llonjamlii , solo
ai-enl , IWi Dodcu street i'M 1U'
ANY IMHCi : , fi.Vl , fl.ZVJ Ul1 ;
* . easv terms , take cleir property an llrst pav mcnl
H. U Wallace , llronn block , loth and DoiiKlai.
2V1
17011 sALi-ino : ACHHS. mo : . TOWNSHIP in.
L raimoll , unlmprovo I , with living n iter Ve mile
east of A .1 I'opplelcu n fnrm , 2 mllei from
n-diorn station 1115 11 Kennedy , N. Y. life
UiilMlnir , Omaha MIU
1'on SAM : , TUB ri.srvrZOACIU : THACT
1 aroiiml thin city , ( int ) ( ! ii miles sonthnesl fiorn
court hontie.'iH inllei northnesi of Mjiitli Omiiha ,
with comfortable hoiisoof U rooms , KOOC ! bnrn ,
splenetld urove 10 acre , innKiillle"lit vlun over
looklnK new Klmnooct Park nml mirronnillnK conn
Iry In every direction 'lilts property can ho platted
Into IOJ beautiful lots , anil thu Flo dy Krowth of
Omaha will make this one of the hesl Investment *
In the v\esl Cnn otter at low ilcturni If taki'n c | ulck
I or prices , terms , etc , see Ueo > . Hlcksw > .S Y
Life HlilR t > tn 10
A HAlliAIN 1IAVB AHO.DSI iiLOr : AIIOUT
Jt-'HX ) le'ot from Hherman ave I ) nilnulcs' walk
from iiostollke , nplendld neighborhood Will
build to null euHtomerini can ) lerniH II will pay
> ou tolnvenllKiitu this olTer A t I rest , room il ,
UoiiKlau bloc k , Ibth and Doelvo sis 7'i7
I OH SALK ! 0 ACIIKS Wll'll SMALL
A Just southwest of ill ) ; bin b iru iln If taken quick
Hicks , > Ui.N V Llfo bulldlni ; M'l U
rpt ) IIHAL IJsTATi : OWMIll1 * , IT YOU IIAYB
1 re ldence , liiMlneis or ncro properly lo oiler at
bnrKnlns list with K V Itlnuur , 151'J baruain
&f.7 10'
LAMM , OHCIIAHI ) 1111,1. IO1' 1 Oil $ M )
NMCH
each 'ihoa r llnll , OJ7 1'axlon block
fKI 52
r > ANKKHS , CAI'ITALIST * . MLHCHAN'I * ,
Iclerks , workliiKinen hn\o nil 'in ' esleij In tin' $10
lots Isltia be In pen Omaha mid ( he New I orl. All
otliert make a mlstnko when the ) can pnrchn ea
lol fordo and don't do so ' ( here li no iiinrtKaue
on this properl ) wnrrnnl ) deed abstric I and pint
il\eneach pure linger mleHiuin Ih Inn on thenddl-
tlon Call In mid : ot names of families now llInu
on this addition \Mt them ask thc'in If they will
toll for what they paid ( $10) ) we don t a k yon flt.O
fora ten dollnr tot but mnke ) on a prnport )
owner free and c le ir for ex icily $10 I.ncloMc
] iosta 'e lor pi it and morCf Inlormntlnn Open
evenlm.s LharleH 1 * lliMijamln , bolo AKOIII TiJO
Docile street ! > 'ii 1U *
-jiroSHU.Y 1'AYMESrs fi 110U-5K9 IN I'OIIT
lots flOU to f.flj cheaper than adjoining lots , n K
llliu-er , 151'J tnrnnm MV7 10
7JO-ACUI3 KAH.M , CLObK'I O SUI'nilIOIt , KINI'.LY
Mmpro\cd , cheap 'Z ! so 1 farms , close to Do
wcsv Very cheap section In lliiltalo comity Very
choice farm , U miles south Council lllnlt' , enl )
fKH ! ( ) . this Is n snap .ri\er > well loc ilcil farms In
Howaid county bcctlon , near Orel , only $5 per
acre1 , also 4yJ well Improved SI I per aero Offer
bargains In e\ cry parl of the stale. J 11 .Methane ,
215 bo lull ft. Ml 10
_
su.r. UK ; IIAHC.AIN INOIICIIAHD HILL
Foil
lot. will tnkotcood horse ni llrst payment , balance
anco monthly pa ) ments
Wo will sell ) cm a lot dirt cheap mid furnish
money to bullil jon n home on monthly payments ,
ee\ era ! lop illons
Wo will bnlld ) ou a pottaiin to null on monthly
pnvments , small ptymcnt clew n
' 1 wo now ft room cottiiKOi In Klrkwood , ono block
from car line , elm ip 01. monthly pn ) ments
llurKiiln In clear lol In Walnut Hill only SI 100 OJ
llarKaln In elcar lot In Orch ird Illll only $700 OJ
llarualn In clear lot In Crclehton lleluhts f-lIX ( ) )
llarualn In a beautiful homo In lafai'tte riaec *
the llnest resldc'iue terrace ! n Omaha , ever ) ono ad
mils II Lei us show It ) ou
lor terms prices etc call on I'ldellt ) Trunl
Co , 11,14 rnrnam street ' 'il
If o\i \ S\LI : low vniniA'JKA , \vsvs AND
I 'outh Dakota farms for siloor CM liinco from
f'-OOtoiOJ. n I1 HIiiKer , I'd'.i ' Kuril nn 61,710 *
Twit SALI : ON vintY isMONIIIIA PA\
1 inciU" , hnnvifo' r rooms , ( lth and ihnrlin
streets ( ioori.'e.l 1'aul ll i I arnmn street M.1 10 *
: \ou WBLL i IMCIIon AIM ; \ou n !
Amou
ueltln a start ' 'Ihe rich men of Ihucountr )
made their mom1) out of real estate mosl of them
hctfiin In a sm ill wayV'o eannol sell ) on a lot
for MO that Is toda ) worth tM , but we c-aii veil
) ou a lot forexnctlj $10 that ma ) bnworth fiOO" In
a fi'H ) ( ar ' 1 lic.-o lots are located belwc c < n Omahn
and new I ort Omaha , ih > level , free lioni inert
ca u , anil ill ) Is pa ) inent In full for a nlco bnlldluu
lol w lib warrant ) deed nbstiac t and plat enclose
2e postage for plat and morn Inlormatlon Opc'n
mcnlnK * ( harles 1 * llonjamln , bolo aKc'ntrM \
Dodue 1,11 eel Wl ID *
1)11 AI,1 % I-UOM MIIiiN ) ( IOI IA.n. ( l-l'll ,
1 east fimit lol flfi l. part cish , balnnco time
T K Darllnu Marker block Mi > IMJ
FOB nENT.-PASTlT.RE3.
AMI CATI'LH I'AS I'lllllle ) AT STOCK
farm llelleviu. II T Clarke , 2U Hoard of
'Iriicli' , ( Jnnilia 257
pAbTUHiiOll CA'l I'LUMIOUSIW. T MUHHAY
virANTKD iioiisud TO I'v-nwi. CVLLII : )
ii lot anddotlvurjd U A Llndiuust Jlti h 1'ith
Mai
l > ASrUHAilC ( h'dll Il'JIHHCOLIM , CATl'LH
I 2UO ucrus pa lnr,9 , him roe n oi'u of storm
Mi farm ranch Is ono inllu fro n lull str.ut motor
car. soiilh on ( illmoro roil 1 cill an I ilulliur
Address mo , J. 11. llruih , I' . O box III t-out'i
Omaha , .Mult Jyll'
> AarUUB10KOATl'MA IIOH-ilM. T .MUllUAY
I l70 !
LOST.
oillAVKI ) OilhTOLKN./iSlLIBH : 'hmi'lTu
Obltch pupsuven months old , wlillo with lemon
ears fiOJ reward by ruliirnliu t l < 7 hoiilh 'ith
treet orldlJCuplKil ave II i : Cliubbnck MIU
' _ . ( " . iTl7\nC CAr-IIMKUi : SHAWL ON
: ith nnd llodzo or lull utieot car. Hiiturn lo
2--I4 Lake Btrtet and itel mwiiril M'm II *
. MANNKUCHOU ( ) ( l\
lj < lniiliiK meeliil. naino un r ivoil on Helurn
lo 1114 riercuntrec'l anil Ket-tood rewn il &i,4 10'
FOUND.
.
fPAKHN f'i" ' . IIAUK II A V 1IOIISU , WKKJIIT
1 ahoiil ten hundred owner can liiivo B line by
cUllnic " 1 2 < * > -l Chliaiio mreet uncl pa > IIIK
flVMCn.V I'I'ONJUIA 2M ) I I'llKM'NIT MAIll'a
I with bald lace Owner < an have name by pn > IIIK
dannues I ox .1 lluimuiui J mllen w joiint }
M517 '
_ _ _ _ _ _
HU ) IN ( 'All NO 21 WALNUT llll.L.hMALL
rpumo < mitilnlui ! money Onnur enll at ht .lo
liciBplUl 'W Ul
neph _ _
DRESSM A1CINO.
1 AhlllO.S AIILK | ) HKSSM Alvl.ll JUhT KSl'AII 1
J Ilihed In Omaha has room Jeir few moru e . . . .
iiivmn. HfKiintHork , lowest terms Killi I'L1'1-1,1"1 '
" " ' "
ulrecl
Slierl ! ! ' * ' 'ale.
llv vlrttioof un uxocutlon Issued by 1'i.ink
K Mo iru , I'fu-k of thu Dl-ilncl uourl of Duit.-
liiHc'iiiiniy , N'oliraul.a upon a Ju luinuut rund-
iirod liiHiilduiiurl Infivcii of tlio Kiiiiimuiol.il
Nation il IlinU of Om.ihi , .Nubr.ishu. nnd
aiiiln > tU M h linwldui . Ooiiiyiniiiil O
M.eliiieihlc r. I h ivo lovlud upon the follow-
init eooili and uhallotu h Uio projiorlv of the
BillO.M MiiinuldorXOoiiiiiiuv. lo-wlli
Tluiimilro vvholoKiilo moult of nol out and
' hiHliirv and Kiovm
Kont1 fuiiiU'.tliu juoJh
iinilolhor iner n indlso nuutlici with iilllco
andhlorufiiinlturo ind lUtiirm. and alUon-
t lined In tlio n.iKoinonl and llv-o utoiy utoro
hulhlln. . No . Itoi'i ' and IIU llowaM'ot '
Inlhooiyof Dm ma Dcin.'las Oouiity , nu >
hr.i.Ua. uii.1 I will on iho lllh day of J-ihr. A
D , IN i' . ronuuuiii'lii ; ut Uii'i'loo * a. m. of a ild
day ut .Sos I liri , nnd Illl Howard Htruut , In
thouitvofU null i. it ild I'liiinty aiidxt it" , soil
nald irood * and eli itto.s at uubilu uuollon lo
tUo hUhoat bldilur , or bidder * , for cujli , or no
0'OU \ WANT ANYTHING ' / -
D
f
Have You a House to
Have You How lo W ?
Have You Anything to Sell ?
Have Yon Anything to Exchange ?
For 25 Cents ,
You can bring your wants bsfore the majority
of English reading ; people of Omaha , and the
leading merchants of Nebraska and Western
Iowa. A 17 word advertisement in the Daily
Bee will cost you only 25 cents for the first in
sertion. One cent a word forcach day after the
first.
THE BEE , Omaha , Neb.
iniicli tlioreot us may bo noccm irv to sxtUfy
8iid nxouullon , tin ) .inioiint duo thereon l.nln ;
nvi'tity tlioiis'iiul uiid ilfty cUiliurJMIVKHI (
iti'i inunl mill nlnu tin I ! -10i dollars. ( IMHi
ciwli. vvllli Inlorust ( in sill amounts at the
i i to of 10 per cent per annum from tlio nth
diiyor luiiu. A. 1) ) , is U. in I tliotiuertilnisccHts
Shorlllof Uoiiirlaa Count Nob.
.1 narnm.v.
_
Ncillee.
Ptntc of NolinisUa , DotiKlns county , ss :
In lliu ninttei of Hi" Improvement of llth
sttoot from Missouri iivumio to II Klroot.
To Wllll nn and I'lmiiljucud , owners , lot 1" ,
block : i. y.'itthowssuljcllvlslon.
Niioml O itus. ovvnot , lot " . ' . block (1 ( , Sltit-
tncuvs subdivision.
P. M L' ililcr , ownop , lot , 8. b oolc .1 , M ittliows
sulidlv Nlon.
( iuorjio W. Gray , owner , t.ilols II and 8 In 3-
ll-l.T
William llhondcs owner , lots , blocic II , M-it-
thons siibclh Islon.
Kuto 1'oarMin , owner , lot 20 , bloc'c 3 , Xl.it-
lliows siibdlvlhloii
l.mmii t'aiupt oil , o\vnor. lot I' ' , block > , .Mnt-
thons subdivision.
Kiln M Smith , owner , lot 10 , block 4 , M it-
tlii-ws subdivision. . , , , .
lieor oOi.ibo , o\Mior , lot 18 , block 0 , Mat-
llievv subillv Is'on.
b iridi 1llunten. . owner , lotO , bloclt C , Mut-
tliowssul/dlvislon.
Thomas 11. Hutlson , owner , lots SJ and 24 ,
block d. Matthovvs HUbdlvlslon.
A J. Kutlorlnir. onnur , Iot2 . block : , Mat-
thetts subdivision. . . . . . .
A.1 KoUurlui ovvrur , lot 3 , block 0 , Mat-
IhiiwsmibilhlBlon
Aaion fcynons , ovvnu" , lot 1 , block ,1 , .Mat
thews aiib'llvlslon.
i-t tto I.o in ind Trust company , owner , loti
SJ mid ' . ' I , bicicK .1. M.iitliovv-s subdivision.
James H Todd.ovviiui , lot 5 , block .1 , Matthews -
thows iibcllv Islon.
( ieoi o /.linmcrman , owner , lot "J , block
5 , Mnttlit'ws subdlv Nlon.
W It. Molt ir.l , onnur , lot 17 , b'ook ' : ) , Mat-
thuvv3 sub llv Is'on. '
MiiV I' . McCracUon. owner , lots > 0 and 10 ,
Utoe'U I , MatlliowB subdivision
Mai v I' . McOi.ioKcn , ovvnor. lols 1 unJ 2
block I , M it thews subdivision.
.IiimefU Nolhon. ownci lot 18 , block 5 , Mat
thews subdivision. , , , . . ,
A. M. Uo-ei"j , owner , lol 5 , block T , Matthews
biibdUNlon.
t'h.uies li Hobarti. owner , lot r > , blojk ( .
MatthcwHSiilKllvlslon. , , , , ,
M. II. Hcuwot ih. owner , lots 1 ! ) and 21 , block
0 , M illhowh sub liv Islon
.1 lines lloolh. ownoi , lots.i and 0 , block o'
MatUiewHbiilidlvIs on.
M.IMIII I. . Hllsttortli owner , lot 12 , block I ,
llurton'h subdlv Is on.
M iscm is nilswotlh owner , lot . > , block 2.
llurlon'h sulidlv , siou.
I'rinkKeed owner , lots 1,2 , : i , 1" , IS block
I , Ilurlon's subdivision , , , . ,
1'r ink W. Keud owuei , lot 1 , block . , Burton's
Hiibdivlslon. . . .
Prank 11. Hondert-on owner , lot 2 , block 2 ,
Hurtim'i. subdivision.
Win. ir. bmlth owner , lot II. block fl , LluwoaJ
AuVile I'.iulsiin owner , lot 1 , block ! , Muwood
Plo'r.i Munaborry owner , lot 1" ) , block I , Lln-
vvood 1'aik.
U. II. Llnn.vberry owner , lot 14. block I , Linwood -
wood 1'arK.
Delln Montcomery ow ner , lots . ' , ,1 , t , blao' < I ,
Mnwood I'ark.
Joel A ( 'idiien owner , lots 1 , 2 , J , block (1 ( ,
M nu oed I'.uk.
Valentino Hint/ owner , lot 4. block 1 , sub
dlv Islim of blooU .Mi , Albright's Ulioleo.
M. MoDlrmli owner , lots II. IJ. blci k 2 , sub
division of block . ' 7 , Alliiltfht's Clioku
I A. Mclntoih. owner , lot . " > block 1 , suL-
dlvlslonof Iiloi'k21 , AllnUlil's C'ho ce
I'ntilc ! . \i. \ Murphy onnei. lot 7 , hloclt I , sub
division of bloo7. . Albimht'h Cliolee.
\\iii. II lloitowner , lot ID , block 4 , Iloppo's
Iloimn/ i , . , ,
Clirlsli in Hlrselimnnn owner , lot 4 , b.ock I
Iloppu's Ilonnn/ , , , , , , , ,
M H Anthony owner , lot 0. bkuk 4. llopoe'b
" ' '
"u'm.'w Port owner , lots-7. 8,0 , 10. II , 1. ' , 11. 14 ,
bloek 4. Tlilileonth sireol adJltlon.
Win II ilr ownei.lots 11 , 5 , ( < , 7 , 8 , Missouri
Avenue I'luec1. . . . , .
J IniilsCirivhiim owner , lot 2 , Missouri Ave
nue I'luco. . , .
M. A Itiown. owner , tax lotK In .1-14-1 1.
H M bhow.ownui pirtsoilthuiht ,1-14-IA
Alw Idillilti - , owner , parl soilthvust 1-14-1 L
Ann Vales owner , pirl Miulho i t .1-11-1.1.
S it ill Allison , ownui. P irl soiltliciist .1-14-IJ.
Von aio hereby notlliod that nt a meetini ; of
the Ito rd of iciuiity Commlsslimc rs of bald
Douirliiscoiinly , In thostutiiof N'ubrasKit , hold
on the list clay ot M iy. A. I ) b' ) ' . It was by
sild licurd decided to Improve ! Tlilileonth
sired , In tliu s ilcl countv.lliroutfb a piirtion of
thoelty of oiith Om il.ii. from Missouri avo-
nuolo II sliL-ol , liVKindln-'sald street Reeorcl-
liu tin piolllo for s iiu xi idlnpropirncl by
thoc'onniy siirvc-yoi of s ild conn y and now
on Hie In the ollloj of iho e-ountv olei U of hfilil
county , and to assess one-third of the cost of
silcU-ridln : .igulnsl tlio pionorty .lunttliu
upon s.ild slic'et , , .
Von will liiMiitn opportunity to bo ho.irl
Impiovcnienls befori ) h ilcl
slid proposed
upon
llo.ird of Countv UomniUsionurs on the llllli
y
Count vClork.
, ly I dllto. ltm.Iyll !
.Notice lo Ccmtnic lor * .
Honied bids will ho rocolved by the helm abe
bo ml dlieelor i.t Avoiy. Ndbrasua. oritt plael
where plans are. on July I" . , " ' " ' " ' ' ' " .l"J !
n , ited cot. CI.UU. . . . ht resorv , , t rejoet
jjudlt A very. .Nub.
.MiiiniliiutiirurM I innnri-H ,
OMUIA , July U. To the editor o ( TniiBur. :
I huvo board It stated that inonov was con
tributed by citi/ons to help tlio inanuf ictur-
OIK In tholr recent ox position.
This Is n mistake. Subscriptions wcro
talicu up to nay Iho ONjiciitcs of the Mothod-
1st conference'tho nationiil drill and the pee
ple's purty convention. The manufacturer !
old not aslt for any contribution ami did not
receive u sliiKlo dollar bonus from unv
Bourc'c. The manufiiLturors did not even ink
for the free use of the Kollsoum buildingbut
routoil It , paving IWJ ) for the USD of it dur
inc the nlno ilars of the exposition. I have
in my possession the receipt for tins mnnor.
A. t ) . UKAIHI.J.
Mrs TJ II Patton , Iticltford , III. , writes.
4 1-'rom pcMomil cxpctlonco 1 can lecoiMnund
DuWllt'n S.irsamrilln | , n euro forlmpuio
blood and gonoial aobilily. "
rscitlce ,
To the Members of Omaha Hoard ol Trndoi
Amonf important siioJoiiH for the considera
tion nnd disposal by Iho board nt tlio ri'culur
monthly rneetliii ? , to bo hold in t o JIxolniiiKo
room nt 8 o'clock p in , .lulv 11. will bi iho
proposed subscription of SI.OUU a j oar for
thrtio vours , in supiioit of the froicbt bureau ,
\vnicl. w. s , after discussion ut the lust
inanllii of the boaicl of dlrcLtors , ic-reforred
to the ucnoral bo rd ior llnul action , A lull
attendance of members is doilro-l.
\V. N. NAMSecretary. .
( InirdH U'lll Atli'inl Cliiiri'h ,
The Omaha Ouards will attend uhurcb at
Trinity cathedral this morning. They
will meat at the armory at lu.iiU o'clock lor
I bat purpose , attired In white puntx and
dresn futlKue coats , Dunn Gardner i > chap
lain of ( ho company , and tlio KunnU attend
Korvlcoj at tlio uatbudral every o elton ,
Do Wilt's Barsaparilla U rclluulo.
LIKE TO CHICAGO
is via the Chicago , Mil\vaulc3
&St Paul R'y , as represented
on this inatx
"CJycAool
II iTiPl-Mll
'CEDAR ' RAPID ? |
Electric Lighted , Steam Heat
ed Vcstibuled trains leave
Omaha daily at 7:05 : p. m. , arriving -
riving at Chicago at 9:15 : a. m.
City Ticket Ollice : 1501 Far-
nam St. , Omaha.
F. A. NASH , Gan'l Ag-ent.
For Sale , Rent or Exchange ,
BEST IN THE WORLD I
Jos. P. Megeath , Dealer ,
RHILWHYTlMEGHRti
ii IIICACO iiinu.i.sc ro.s .v g Arr vj
Omihn Depot lOlh ant \lnnn-ti Onl l'l
I envoi I 1C. U. SI1 J AO
Onnlm I _ Depot Ulh milt a -lt < _ I . ° JH ! * _
! iM n m ! .Knn i City lUy l.i irp I iiix ) p m
1145 p nillC C Nlitlit Kip Tin 11 ' Trim I ( .1) ) a m
I CIIICAHO. IU I , V l'\l It'll
Union Depot 10th , V Mn-cy
WORKED WOLFF.
An KnliirprltlMK Hiin.ilitlilef I'llnill unu n
'I until Ntrnnt I'lm nlil cild'r.
XicUarluh Wolff , a Tenth str-Jut , javvn-
broUcr , noltnowolclKoj thut ho was nn onsy
victim , lmi , suv s thut ho never cncouutoroel
tbut pirlloiilur brand of atmrinr biforo , A
mil ) unino into his sloni Krlduy nnd
ivnulud lu linow what ho could tfot ou an A
No 1 colil ; watoh which Iiu laid dovvu on tUa
WolIT plukod up the ilckor , opened it ,
srrmviMl hU inluroscopn Into his eye aim
e'iuud liilo the Umoplooo'H lutornal uconouiy.
Kiuully Iiu UeuldoU Hint It wan wortti u liuu-
died or inoro , untl offcrod f W. That aulluil
tuo Htraucjor nnd WollT wont back Into bU
lltilo uupi to h'ot tliu moiiuy unu umlio out a
check. Thu man toolc Iho iiionoy and wont
uwiii , wlillo tlio loun dgoiit iionoslluii tha
watch in hi * cu&o.
In about an hour Wolff ilocUloil to take a
look at his burKulu and did o. Then lliora
NIIS an oxpiojlon. Ttio c tin was brass anil
tbo worliK vvuro tnuilo \Vuturbury. . 'Ihn
Btrunuur hud chuuKuJ uuichos wlilloVoifl
wus inuUltiK out tbo lluUut.
'Lato to boa una oany 10 rlso will shorten
the rouil to your homo In the okloa. liut
ouilytobcQ and "hittlo Kiirlv KUcr , " thu
pill that laulcot Ufo lou oi uad bull or au4
wUur ,