Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, June 04, 1891, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE OMAHA JDAII/Y BKEs THC'RSDAY. J17XJE 4. 1801.
THE SPECULATIVE SARKETS.
Ovn ifct P- ? * * ; ; Twf/w ; 'A * .
Er,5'HB Nf All ? TT ? RAItefc BflU.
t , tintti It nrnl .Httttir
!
Ic.A A v * . WMr * * * Illttf tf * v/
t , . < . ft , . * , ( Mf JIU.'J .
( ' * f.- , i Vfttr * M * / (
' . TJrfi ft * . i 4 M4 M7
f , . //Af < . i V * f. ( ! M ( IMS
, * nrnri + 4 tt'ttn ' ) , < f'f if * * : ( * v * * w !
. ( Ifiltl * 'Ah'f
*
Ifc *
< , f tfcf * t-,5 ,
; ' . / I/ .
* -it , * > ttw
* , . l II " * * H , Iff * lOth * M > Mtf > 3 (
//f ! . < , ( / < A ; < ftl ttj tt1ltUts. \ Milt ,
{ .1/n * . tml tff
V/r. r , .m > , / , ts , tttit ( iftf.arofr
* H 0t-
I. ' /I Vfrif'fA 5 * / lf/ lllMAftUX * .
T nrn-Hitflftitn { "Ht It/I r."itlri n't *
I * , r tt.i n < tMii ) > i > : If.t > rtli *
, Th *
tin t /J-
' .lf\t \ ' .Hi * , tttl'l U 'rllr/ "
, < * i < J l ' . MlllKI.
ilin * tr < ltltl unit t > : .l > < ll':1'rl : , t/itlrvine til
lit * * * * nf until.
If.'j . r ) in < ttfitinnl Htillviff. Tint Hti l < * -
t > it tttii rxt-trtfii'ly ti'tttii' * , fttitl llf rj'i'j |
* tlru4 * I'M * fit I'Wttl'/if \ \lt\\ \ F/ttf'/lP Ill ttlfV ,
n/l t'c in Imil , i'iniiiit ( : < t * ith yi-itvtilHjf ,
Vl.'i . .f.iitlnluliitf * tmitrtl nlniiv * :
AMMI l. ' Illlill , HI"
Vttini t
Jn'.fi 1 M 11 ta , I *
/ * I'K I (
f tMO * 't
Jnhl , MM WV.
Jmr . V.
AnvrMt
Ot . * Jf <
JlUti 4X (
July
Urr.9 I'liHK
JtHJ inr/ , i'i ; < i l M'W ' 6i
VI 't' , I'I ' 'f l w | I/ ;
I.lllli
Jntt > . v , ' V. / . ; f. if !
' M'/t r. MK f. . ' . ' .
Hilt *
JillJ , , , r.ttl r c/ ; , ' . 'i1.
' } ' . r t' . r. vi
. no t
t'lxif.M Hlfmdy , dull nnd nri . . . .
V/IIC.A7 'f i 2 afiflfi/ wh'iiil , ll.OOJI.f1. ! ; No ,
1 wlK'il.i'd' ( ' Kj Vo , 2 fwlM' \ < J\.Vl \ ,
( r.nfl Nri 2 , W.ir ,
( iXf 'f't , z , 4l'tr ' ; No , 2 whlt'j , O'/i'-j ' Mo.
Iff K . ' 10. i , Hli : ,
fl/uir.r.r / : < n , / . nominal ! M X r > / ? "R ; No.
4 , n nlfittl ,
MC.C.II No , I ? lll.
I'/.IIK Mem pur Imrrel , llti.V/ilin Vij
lord | . r / * / ( , . hurt rll , . il'lin.
[ l/rf.tn , f. ' . > //t'/i ( ( dry lilUni ahonldi-ra ( boiud ; ,
l-ltf < liM ; ulinrlclnnr ildm il.oiri-di , lii''anM.
V/iil Krlilnllll > ' rinUhiid ) '
ir x'x > < l < r L'nl-
lon M If ) ,
HI/IAII ( ! iit loiif. nrifhnriirnd ; KrnnnUl'-d ,
iinrliiiiiKfd ; iliindiifd "A , " iifiihnn ! id ,
ff'iiijt | * unit ahlpinfinu Uxluy wurn fii fol-
Inwu-
flour. Imrr'.li .
( ,1:111. ' : Ml.lilill .
( , ! , l/il li"l . , ,
Urn , l.n.liMl. , ,
llnrl.r. hiulmU
( III III , , linlny. the huller
win Dloiuiy iin I niiuhariKiidi n.'Ki , I'/ii
Nctv Vork .
NKW VOMK , .fiinii.'l. . 1'r.oiiu Id-ridplx , I7.WH
[ HtuUniimi ! itxporlR , I.WI tmrrnlfl. i'.HI1) ) mul : ( j
iniirknt ( lull and liimvyiNiilti < i in..lV ) b irio'i.
WIIKA7 ItocnlplB , I7.7W ) bimlniliii c porlK ,
IMH7 ( liiKlnilm niilo. lMiXXi ( himhiilH of fn-
turimi I'il.'uxi ' ' liimhit : * upot. Hunt iimrkot mod-
( riitnly ncllvn , bill iinxdllitd nnd luw r. nloif
Inn heavy. , So. a rril.ll.MU lnorn | und idnvu-
Ion tl.lii'kt&l.llin ' iilloiili tl.i/i'j'iil.ll f. o , b. :
iliiKrudi'il red. ll.hftnai. IMi ; Nn. I riorthiirn
lo nrrlrn. II.IKiil.ll'i ' ! No. 1 hiird to nrrlvc ,
MrVil.i ; , [ , Onlliiiiii iipciicd ' ( { ( ! { ( ) lowiir on
fair niillliiK , hut iiuvanc'itd tifM't ) on
llniiUlii'iil.'i > utitliuiirnt or dciiiiini ( ! < ii unionnt
nr niiiily | | , d < mni | | < d i/Mfin on IOIIK nolllnx.
iijimliiK Nliiudy ut'iti'tH \ ' nndiir yimliirdiiy.
Nil. M red , .limn. II.Wi5i. i'li. < diu lit < l.il ( ) ! . iily ,
II.IKi ) , l WL'i , I'loilnic nt ll.i/iii / ; Auifimt. l.in' {
14I.OIS. I'lnilliK III II.KIS ; HniUiinlH | < r. tlM 'it ,
J.IU' . , nlimliiK ut H.lrJV ; Drliihiir. II. ' ,
clii'ilinrnl fl.lfl ; NoviihilinrrlixliiK. Vi ; l n-
( 'iniibiir , H.WI'Wi.i ( ) | i. rliMliiK at | | . ( | ' May.
twit. i.nvti.nin. ( ( fliiMiiiKiati.M
I'liMK lli'i'i'lpia. 'i' , , ) biinlndu : oxiort | t ,
i .fil.l liiinhclo ; niili' . | ,7lWwm liiiMiii/u / fut.iiri-i ;
II.I.IM hiiHlHilH IMIL Hpot iiinrkitl i
wtroiiX. I'lioi'd lowiir , Inoilnratuly uctlvii unil
wnalt .Ni. ( ' . ' , ( WitHln in iiliiviilorj t'IWf\tn \
iillnittt iliitfiiidi'd ' nd ( 'd , riYiU'Si'ti' . ( intlnim
HdViini'iMl ' ' '
I'l'if'I'icinii'xlHicldd ' lluht riTuinU
und CdHTliiK , din-lliM'il V'd'i'mi ' ri-iitl/.liiK ut
Ihn wi'Nl. '
I'limlnu wcuk ut nivnr ycHor-
day . .IIIIIK."Cil'Hc. ( ' . I'hmlnit ul. li'J / ; , lny | ,
( iVW'1'.tii. ' dlnnliiK at r ' , i AiiKum. ni\'iitwr.
( i II | IM iilllIU" ! HiiUinnir. | IllUin/'u , uliMJiiK at
lil0.
( M'lM Krcxlptn. lOH.KX ( ) bilnhidni i > > porln , Ml
llU liiil | Blllll" . W.WKI Illlulinl-i filtlircK ; IM.IKill
bunhids NIMH. Hiinl , miirkut Iliniiir , fulily
ncllVd. Optliiiinllriiiiir. * | illnl ! JIIIHI climlnu nl
.V' ' " ' , " ' > ' ' H' ' IIHii' . iilu.liu ut Ilii-i No. a
Wlllht. .lllIKi , fidlbWilDici .Illly , f.i ic ; Hjiot. No. 2
whiln , Mini inlni'il wilnrii , ll/i/li'i ( vvhltu
wdnliirii. Wnwaiict Nn. 2'hli'ii ( o , WKitWiUn.
iok'KliOniiiiMl : | Iriiianlar ill M ( l polnH
di'dliin. I'limitd biuiily Hli'iuly. inii'lnuiui'il to IS
linlntt iljiwiil milim. Wi.WKi biiKM , liiiihnlliiK .lulv.
V' ' ! ' A1".1" ' . tin.Wim.Mj Ho 11,11 i , , r.
. . ' .
, . * , i l | , ' " ,
lll.r.V,6H.7l , ( | JniMlnry. tll.W * , III ; ! ! iV.
( iiixvi fnlr imriiiH. ( | ; uKi ( ; No , 7 , flH.r.'U
HmiAii ll.iw. . ( iilltil. A for . I huh. wn niado
by u hiiuh if iMWIiiiK * M'liliiriiviiii , , in lml ,
" . ] * ' . ' ' " . "I1 l"ll" ( "i1'11" " ' ' " "HKiir. Ml ) II.HI
& ' . ' ' ' , i V , " " "I ' " " ' ' " "IK' ' " ! ; ilHliill No , 7. aitiu
IJ"lltHl ol"
' "
O' i foili
'I ALLOW .
' " " " ) r | lttri11"1"1 Himimin
gnhii
t . 7.I7 (
'
II-IM HlrniiHi fmiijy Iniiiil plnkfd , 4Uui
, UViWti' .
. . . ' . ! . , " ' ' < , 'w"r ' ; ( ' " " /"il'UHli ' ' " ' wi" liirii liiiiin ,
IH.WH , Hith' . Vftl tlnri'im. Opt Inn Main * , l.f , id
tliirilim. . Juiin I'II | CM | at M.Wi iml < , < i | | , liyM.r'it | | , |
0.fiN uliiMnl lil KMiil4iMl ) | | Aiirfiml , W.IVM Hnp-
liiiiibur. M.7ri.7H ( ( ) , olu. I'd lit M.7U bhli ( Mlobur
vlimud at MH7.
IliiriKii Ihmi uinilim. flrmi fulr diiniiind.
, .
Htinidyt lulu1 , .limn , t I.'I.OO.
I.KAII Hlionu : ilu . .lh > , fl.WU.
TIN tjulnii Niriiliu , f 'i.ni. ' ;
Idum'lH Oily . 'MurluilM.
KANMAMT ( | | . M . In nni' . -I.-I.-HIII Dull and
iintlMiiiui'd. '
Wlll-'Af iJuloti No , ' . ' liiird.i'anh. liiio : ( blili
Jillin , Illlto lildi Nn. V M'd , null. HI' Jr.
IMIMN HlluiiMi'll ' No , U i'H li , MUviJiiiii * , M'io '
bid
Ijillnll No. Vciiih , lint J iitui ,
HAV hliiiidy anil
i'iTi u Hliiiidy mill iini'liiiii inl.
llllKr.NK Hltiiiily und nil tlnuiuuil.
I.IIIIH Hlnw und wriiU ul U'i' ' .
| ' | | IIVI > IIINH - ( ; and umilmiik'ci'l. '
WIMII. Iliilliniil iiiiiilimixnd
IlKi'KII'iNVlniiil ' , IH.MU hiinlinhd torn , l.iVn
H HI
Wlnnii , IM.an ) t-u luil | curii , ; i'X )
oiilH
Mn I'll ul i ,
MliWAl/lcr ( , WU.Jiinn il. - I'l.uuitCi ,
\Vll Ai liiimiilh'di Nn. 2 dirliiKi | mi trunk ,
,
I'nllM ' Ni'iiilX' ' Nil , il , ( III Iriilik. ftTu.
< U'IH riiiunri Nn , J wlilln. mi iniiik , Illii ) .
m "il 'Jiili'M ' ' Nn , V , In liiin , 7 < i > .
in I Km No I , In loin , fh
.
July. li"n ,
4lll > I II I Y. fl IKI.
lull-in I'lniii , 7 > 'iMiiirrii | i wlionl , ! ll,7W
i limlv * , 11 , | i i liii iinl .
I'llilll ! * ) Iliinnlll WhlHlt , IIOIIIII
Minn , JMIIH il , I'lli'i' ' * of
Hi'jki ' III. iii'i' loiluy with
ii.I , * < llHi iif Jin I liiillliiMM iniiiln lit
( 'ifitli > i < t ili.lUniMil Mnmliir IniyniH
W' | > / / . Iliu | HHl"Kl fni Nil I IM'llmilll ' Ul III
ii 'I-1 ' .I'll I lull liiifl III Illitl UMillli i I'lki'll '
nlkH l " Illlln liUlii'l ' inl'1" ' Afi'wnlrn
t ' ! N ! II " ! ' ' ' ' 't ( 'itnil'v nliiMil lull Dili
' ) * i l"f Hint ( hit li'iiifi'in'y ' HUH loilrpii
t Ifili * iuHlivt UHilvt Kui I nuilliviu , Ui
ttt
S' . t
f'Wr ' H * FI. fllj' Vv'iwi * T.
vx > * l > / ; ' tt Vn" * ! * ff < v I. ' ! '
V/j/f
( X/rr * * t < * Af 4 .r * * t
* * . V M * f * . * t
> : Xn J
( tti < . Uteri , ; ! lr , . i i * >
Tttt.r.tsi ( > ,
. / / , l' r ,
; / -f/nll ; ft > fc wrt . / * . , V7 5 < t.
! 7 ; .Ho Z. I-VT
' ' '
- it tt / < . / > 'itlt.tttft.
\i' * * ' * *
tM ! ' ' / T > i * r
> > - of f-h-s lx
* UtM in rr < - .
7.f < tiffin tt tm
tff VI-OM * vlitr.his 'J.f.ttfm iUf. f. fl
s riOT < of th ! Tly fiHttiati
* of a / , . { ) fOfr , ! f , .f.T > ; ; ft the Ct
fit ? fltfrf.nl r t nil tf.u offii ; r of tf. CTil-
t Vi a
V * * t # Vkf.
of
of th
-/I ( > / tti't
ft f ; , fl at the
i rt frnm ' / ' U * Hi
r.it , [ Jrillr , < ; < tiiltfivml Hint tirlft' * lo l/
rip In th Ah < itiK'i nt [ ( f rirn f ell.
an/1 t/i / ! * rl7 I/WMH nr : tiinIKOIVKIM ] ,
wr.iitit- / nil < -/lil /MNrllift. . wM'-h wa
crfi < ! vy ; ill tN i way nL Ton flnl trading
ii * < : nli > < Ti ( ) I/ a m ll flc-nr/'nt ration
fi filr. t riliiityiit ll/ i ttix nirllnr oni It - i
short ll ftd. 'Hm market In thi fn ntlm j
tstllnit lit ttlnxt \ tli' : .vlrin" < : In f/hl axe
Oaa and It finaliifcA ! : \ fl'ill And Uad7 ,
' norally at nall fraction * f.o : < * the Oi n-
In/ f > rl4 at fi ml ) : . TJ < final rhariZM In-
flnd a aln of l ! In ' 'tiJcxo farid a loot
of I'/ , In l/iii lurllln / / . ' < l/vlll < : . lh > : othr
I/ ' : Inorri'ill ffdTtl'ifinl lr/ ' : < .
Jjallroart Ixmd * wfr'in l animated
tliitri ii nil of tul i : . thnil" of all ' : lrmri
r < ffi'-lilrix only IITd.'r/i. and whlld tlm viinrn.l
Hit ho i : ' ( onlr thn irjiot InolKnlflnarit
! han/ ! , n /nw l/np'irtwfil l'nv "irft corid.
C.I. I' cil. f. h M.M. loot 2 ut III.
Oornrnrncrit ( x/n/U * isrn dull and firm.
fftsit' ! l/oiidi , rliill and t < ! idy.
l'itroli'urn : nrdfill In tli'i c.irly trad-
InAfl'ir no-.n tlm rnnrkct mov < ; d up ? { on a
fin hiiylnt onli-rn from th ! v > f : t. tli n r -
U und il : < n < "l l ridy. I'Mnriiylv.-inlri oil
, , , , . . . ,
4. .July OKtlon iir/i' { ! tilxl t. " " 'i ' ; lowc t ,
) i ; clirtfnK.i'i. . Total sal'-i , r . ( //j li-irr < ; l .
'I in ; tn\\ii-nttix \ \ inn Hit ' : lo in o'i' > tntlon < for
Iho Icftdlnotn'.V * I > H lh < : Snw Vork uxK : -
' h n n t/xlay
' ' ' '
A t'hlK.ri , . . 'Tr.'T Vl S < . im-tftti-il . ' . Wl
rtnm Kijf ( . .1C ! W V , Ontfal . /J1
/Ml/in ATurrnlUutn M ! ' V. K. A HI. I . UH
fill { ifMf'Ifff-'l - II' . I'I pfflfTffl'l , . . . . . . C
AIUIR > | K < ( irn . .117 Ohio A Vll il lj/pl. . , H
II C. II .t H . H ' ! " [ ififnrr fl . ft * .
( ; nf. 'l l' rinc . 7'.H Onturli , A Wet rn . I1K
Onvln 1/jfith rri. . . . KH Oint'in Impttiii . 'fi'/k '
Mtnlrnl I'tirldB . / Hrn/nti Vr . ' , I
( 'li n * 0lil'i . | f. ! ( ( tffK'.ll Tun. . ll ) (
( I'i Ut j.fnf f i'I , . . . K. i I'm mr Mull . U !
( ] < ; 2iiilp'"f'"l . . . n i I'rf'rla , lr ik Kmrx. ! > > t
( lili : K'A Alf < fi. . . .112 ruuiiriru . ICJ
f5 ! ( l'illll n I'filnc.r . . . . 177
iloin IV ) Hoik lulnrn
iiiti.r. AW . uc/4 HI. r AH. K.
I ) , All , ( J. utrlritmW.H \ HI. l' nl
K .l TCIIII . ' % tl'itiiMTt-ttoil . IIO >
an l l | . ( f tf < l . .1,2 i HI , K. Wlml. A M n I'n '
rt 2il prnfcrroil . . . . U jhl. I'anl A Ornnlin. . . . nH
KH . I'W iliilitiitrttH't . S (
rlprfiffirrf ) ' ) . 60 iTrnn. ( ' < jnl A liittt. . M
fun W rn . I" ' TIIIM r/ielflB / . UH
CM A Km ! Ill . M 'Tot. ' An. On. profit. 71)
Ili.cHliitf Vdll.T/ . iVlil'nlfinl'orinc . H
ll'.mu.ii A TM n . . Wl , ' . H Kipr i . II
IllliinlciCniitrnl . ! ( ! W , HI. U A I' . K > H
HI I'nul .1 Idiliith . . . 11 iluiirvforrml . VIK
Knnikt AToiM . ItH WolU-furi/fi K . ll'J
Ijikii Kflii A Wntl'n. . II WmUirn l.'filon . M
< | . .prrf fH"l . / . ' , ) ( Am O.lt < . n Oil . rr- <
Lnkii Hliorn . I'n" ' ( JolfirmlnConl . IH
IxiliNrlllllA Nnili . . T U. I ll > imitnk < i . IUU
A .Vnw A. . fllrnr .120
MmntiliU A Cliiir 21 ( Ontario
Ml Irlili/nn Onlrnl W'4 1
MlMil. . . I , . H. A W JO 1M
tinprnfcrr fl . . . . . .101 Hutro !
Minn AMI. I , Oi Iliilmir . 23
i1f ) | > r fnrrii'l ' t Illcli , AW. I1. Tor. . . . li * <
Mlomirl 1'nRlllo rT ( ( .Vinlral. . . . IHJ. <
Unlilla A Olilu l < : Orn t Northiirii tifil. .
Nrmliirlllu Chatt . . . . \IH \ I lllciiKii ( iai 1.2H
N. J , ( 'nnlrnl . . , . ll > ' 4j I.MIU ! Tin. ! IhK
Norfolk A Wo.t | iM , HH'.liiKnr ' TriKl K'.K
Nnrilirrri I'ncIMn . . . ' I ?
r,7 ( j [ < . H , I * A Huh Nor J. ' ,
II. V. DmirurAMuir. Ill lit II WV.t.irn . .ft
Norlhw'-iliirn I0" [ 'lojiri'fi'rri.il M
Thn tntiil Mili'HOf Mock * tndiiy were I.Vrt ;
MmrrH , Ini'lndliiK Ali'liNon , LOOM ; f.nillHVllle A
Mmhvllli * . a7.llV.jHl. 1'iuil. , l.-i.i. ! ' . > i ( Jiilnil I'aclllu
lU.HKlj Northern I'acllli' preferred , ; UW. (
Tlio .lloimy , M irkiil.
Nr.w VOIIK , Juno -MONKV on UAII. KuNjr ,
raiulnx friHii 'J in i per cent ; I nil , loan , 'iV\
per eunti ehmed nlfered at ' . ' | nlrrrnt.
I'liMiH Misiii'ANTll.n I'Ai-Kii ' ftij f , " Her eent
HTKUI.INO ICxCMANdiQuiet , Kteady. at
JI.8I'for ulxty-duy Mlln and tl.hs'.i ' for ilii-
niand.
Thn following wure tliu ulosliu prlecu on
honilM :
II. H. 4i , ri'Ulili-rwl. . IM. K. AT In
I ) H. Ii , minimi ! * ! ) ! ( Mnliml DnKiiii ; Ml
Hi * , roul'lnrml ID ) ; N. .1. iVnt Int Curt. . lll'.i !
4lt * , riinp'in. \lfl \ Northfirn 1'nc. lutn. . IHi
I'nrlllnIN nf "J'i IIM Ill
' . l.l'i
Tumiooi'ii N. H. ( ; . . ! 101 iln ili.lM'iitiirii.'n . III. ' ,
Ht. Ii. At. .M. ( ion. 6 >
On II. | , 'J HI. 11. A H. r. ( Ion M
Cnnnilii HoiitlMirn 2i1i , lii Ht I'rilll niliinU. . .
Ciintritl I'linllln l l . .lim < , Ht , I' . U. A. I * . l t . .
I ) . A K. ( I. I uti ll. ' , ' < , T. I1. I. . ( I. Tr. llrtu
iln In HI IT , T I' . II. ( I. Tr. llctn. .ll'.l '
II. A II , ( I. Wiint lulu. 7'l ' Union I'ju'lllu liti. . . IIH > 4
WiinlHIinru
M. K , , v r. ( .iin'l i : , 7H
limit C
IUI.TIMOIIIC , Mil. , .Illmi a IMcnrliiKN , ? - ' ! , 107-
illli ; liiiliiuri'M. fill.VVMt , Money (1 ( per eent.
I'M 11.A IIKI.I'll I A. JiiiieU. UleiirliiKH , liiMiil.,7j : :
Iniliini'rN , Illll7'i7i. ' : Moniiy ( W/i ' pi'roenl.
OINCINNATI , ( ) . , .lime1 'l Monnr.Kin pur cent.
New Ynrl < nvdhunuc , 7.p > cunt * ) pruinliini. Cleiir-
OlliCAOo , .lunii IL Itnliis for inoney remain
at 5 per rmil on i-all and Ci'-ilM IK-I con t for
limn IIHIIIM. dlearliiKH , Iir > , IH7.0Hi. New Vork
iixrhiuiKii wiin7.VMlo ( ( Iiruinllini , HterllnK x-
lloNloii Htioc : Mnrltrt.
IIOHTON. MIIUH. . Jiinn ; -Thn i fidlowlnir were
the eloxlnv prlneH on utooUs In thu llonton
look miirkul ( oday :
Alrlilmin A Tnlii'kn. . i l Kriiiiklln
Iliiilon A Alliiuijr . , , 'Ji 'i ' ) Huron ,
do Mnlnw IWi Ki'iiriinrKii
Chi llnr A ( Jiilnrr . H7H ( i.cuolit .
Kn lnrii II. II li * . . Ill lijiilncy I
nirlihumlt.ll HI Hnulii Kn I'uppiir
Tuiiniriirk . . . . .I
MoiU'nn Cini roni. Ilinliin l.nnil I'n
N. V. A N. Knulnnil Hun liti'iin Imill Cn. .
ilu7 > IIM Wful Kinl l.midCo. .
old Cniniiy IK.IU iiciri'-ii'i.iiiini ,
WU ( nut. r.ini luu I.IIIIKIIII Him , . H
I.ONIION , Juiiea.-l'lnHlnx at I p. in.
ConioU itidiirr. .
t'OIIHOlO. lllTIIIIIlt . .M I'll )
II. H. IK Will urd .
II. H. Ill . M I'uiil fuiiiiiiun. , . . IUH
N. V I' . A U . Unaillnu I.MH
I'nnnilii 1'iiulilu . Mni.Cviil. now 4 . . . . 7lljf
Kiln . . .
llnr ollvnr , MHil pur oiitiiMii inoiiiliiin.
Miiiiny .Ilii-rrnnt , ( , , ti > of illsniiiiK lu the
OIMIII n 11 riiu ( for liutli uliort anil tliiuu-nionth
lillU , ill l'ii.l' pur I'i'iil. '
llanU ul'
ul'"f
. . "f .
I , , , ' " " "MI. " .IIIMIIIII HOIIU
i Hunk of I'.iiKliinil on buhineu today ,
1'nrln llcnti'N.
. . . ' ' " " . ! ' ' " " " --'I'ln- ' " Her ci'itt riuitcK , Wf
We for llin lu'i-ouiit.
N'oxv Vork Mlnlnr , ( JiliitiitliniH.
NX a Voii't , Juno ; LTIIU followlnif
tliu
are
( ilotlnu n.lulni.took . ( jiminii. . . . . . ) ' "
Allr.i , " . . : : uu ( Inlnrlu
, \ilniii >
( ll'lilr ' HU
A'l'l'll i'i'lili'iiUI
. I'M 'lyiiinnlli
HU'trn jiiiViiriii ! . ' ! ! . ' . ' ZU4
iiVmNiYiw1 am i iai " "lo"fu" ? J )
HI Ijiiulx Mlnliii ; ( uolutloiiH.
HT liOt'iN ' , Mo. , Juno a. I'horo WIIM u Tory
IlKlit iluumnd fur tock
ou tUu uiliilug ex-
* ! <
tjrat A mn ti.Htt
\llnlnz .
. 9V UUM fcrtftt KH
Tk Mltt4 > Mt. . f. FSf f
. , W Ur-ttr'mtl , M
. M IK : . . , „ . rv i
Jl
. W . .
. . . . ! tt , Ml
ft . , . , . , . 14
' itiattj . t-H it > ' _ . .
' " ' ' " "
&ii 7 > Vw A Ml 4" . * & . ? , . . - - Wi
KAMMWI u ' .ii'htu ' .f M
, frnj * . * .
'
Talk
v in
rw > ! . * , w.
tlw rkx * . f /ivtvtr. it V - v/Wi
/1 > rwV Mi ' ti'i'rTh * rt'M U * 6
I tr riMft Ifv ln ! rw/
. .
thi ft ' . ' ( rti * O f' " tfc *
i- ' , , : il lr.t of | r > in th < : < onr.rrT. part ' > f r.Ctt *
t'.Af.'s. Kilfxh T * ij .tt zntftm yJ f { * Rh *
t.r * r t i rw/ij/h vlf > nr * * /ml rr'W. ri j s
ti I'rtnrAmrt from rn t If r lni awrt hot in-
thlrin till ) mtlnnf ; . Mf ntlrnft f.h * p-/Yftlt' ;
U Mzhlftt [ < - f1rii7h * a// lni' * c.r.rv ?
. 115-
firir u : Jf of
ft f < fj i
! / > fit tti. . . .
. , rfl f'.r outt Karl/ *
* . " "ft ! . f.rit at th ! l / ' : lh j fftftll
tw > r d > r''h * T on ll > - V r.
rnr/'I ! r Ift profit * f.Virr , actl ft tt'itn
IliK till tf.t R | ' I ! , < > : * rfl .Wiejrl | t//
I'tnrfattin * it"v > 7. hnt Mil rimcli tr.t'lfn ? .
inttMHt. Jnn'iJ , Kennett. ffor > kln * A Co.
rr.'if" ! _ fr < rrn lank r/f butlnfrM than an/thlrijr
th firrnnnK In corn and r/at : - rl7 In the i * -
l'ifi bnt thli left llin ri.arVM rery 'lull and
fx/ro trvlr tiV a/Jvantaieof the f- . . '
In-
rft.iv'l t/nt fine w'-ithftr and In'JIfTftrent for-
l/n ul ! ; /Ire no wr.&nlfiri tiit erica ln'JM.
TJi" ' ; ir./rt Iiln'i4 : * 4h' > w < nun' : < fn of dnll-
fi - i . Arn'inntori ' , ' , lirr , -
rx''ir j > ; t af : ' -rr lar/ .
hnt a * foreign rnarkeU don't ilc.cl'.ti'i in
llii ; tAi-.i : ut It and a * x'aln > >
to thnrr , and nvny from n
rje'l not Oinr.irn n * . r'ntiutl * . here are
.
ft' * ufxnit tr/i ( : for crop vjarf-i t/
lli'lr app < Mranc i. W alw.'ij" ) liar thirn anil
thor'i I * no r ) t < "jn tlili v > % v > ri will h an jx-
R'pllon. I'ntll virn&rlilriy tiirni np toitlmu-
l. t i tra'lfj iir < i < ; li.it l'r prlr : r for a fr :
rlaya arn not IrnnrubaMfc ttionyh nu f/"IUvf :
purihi i : on Mjfl ifi'iti will ' < < * ri ihow rile' ,
proRti. ' 'orn anil out * hav : lx : ! rr actlv an'l
raltior itronx fri'rtt of tli'i < Jay. IZvclpU
ar > ; falling off fin ai [ irodlct'ti ] In
our .market l < : tl'r. For th j laAt
four ? if t > io cll'ino In rorn
f.avri ho vr [ i uf. nMllty to Rontrol thr : 0 * l
without irinnh rliniculty. Ttin vlm | < j snpnly
fontlrior : * ! tIncrmo' : arid If thfj --atri'-r
uriniild hold II no It U protiaMi ; that prlR'ji will
not ( HI carried rnnr.'h f'lxhi.-r at pr : ' ; nt. I'ro-
vltilnr , * llra wore In tfiio-l Mipnlr at 10 rind
l. < c lo"r. I'rovl'ilorMM'iliJ off corrcifHiriillruly.
Tl , : rn wan v ry littli ) dune anil no trad In : * of
p.'irllcular lnt < : riHt. The nloiin wa * weak at
thr : lr,7iiit ll nroi.
< ; ni''Aro ; , .Iiiri'rri , " ' hwanz , ffufrfioA ; Mcf.'or-
rnli'k to I' . ( J. "w.irtft Co. : The fnnrkftt ha
) / > n very rlnll t < xlfiy arid a liir i ! proportion
of th , : trading donii tian li en for lixal nirouriL
N ! wn 1 1. 11 l : i-n var''e arn ! what llttlo arrlvrd
ha lj > 'eri . . nllriily dlnrc.'ard' ; ' ! liy hcalpern.
Wr-athi'r vrarrn and forcintt. and ac'-ounn
from arowlri'cropi nvcrywliuin arc fav raljfu
wllh tin : Mlri li : exKpllori of finiiiHtorlUR corn-
Iri from Ohio tin to durriuxc by trim , ( 'alijci
went dull und thoi < ) front l.lvri < jol nol d V , < \
( li'ciliio N'rH'eycntcrda/ ' I jridon. Ilcrllu and
I'arU wen : heavy , tint 'inotatlonK iiriehnri od.
' 'lear ni'i'l from the cn > it < > rn eaiorts | wr < -
'JH'Mi ' l/imliclh of vtht-at , and 17.IX/I [ jucUa iw of
flour. IC'celnlH ul eleven primary fxiliilH
WITO I'.OXi liuxhnln , xhlpriient * , fMtM. II mil -
Ktri-dt rir.ted a dccreaM ; In arallalilu Hiipjily
eautof tin , Itwklen ofJfwa \ \ hUHhoW. I lit )
I'urlflR Hlope reports have not yet l > cen .rc-
iM-ived. The runxe In July wheat uxlay wui
from Mi'ic dr.wri to ( M'ic ' , theniiirket eloilnx
tarriii at about lowritprloeii. Corn Thin mar
ket although not very at'livo hax I.IMII DtrnriK
arid dan ruled higher , the rart u lielnz from
W.7c for July. ICeoi.-lpU weru nearly IWc.'iri
ten. ) than entlrnated and lo thin IH due tlio ad
vance and Ktreneth. Kerelrerx continue tlrrn
In their vleww that r celpi < > will ho much
If/Vifj4rflnrtti' > * ivl lft/ir > 1 ri /l < iou I f t \i\ \ j
iirovi-M correct wo look for hlKhor price * ) , at
leant temporarily. Tor the present miolplx
are thn key to the ultii'illnri , CiiHh dcnmnd
contlriiieii fair. No. 2nellliiK at fi7/4c ! arid No. 2
yellow at We. Oilt ; were dull and trading
hxiiil und iinlinpiirlant. I'rovlNlotm were weak
and Inactive. ICecclptH of hoyH , : srow fortho
day , bulni ! H.vn over eHtlnmlefl and thu mar
ket wan lf > u lower. The CHl'muleo ' for tomor
row arn M.XX ( ) , with I2.f/J0 leftover from today.
In view of thu fuel that wo am Kettlnxro-
( MilptM of miminiir lio'H HH larxo IIH wo iihoold
expect In winter , mid that the ea > h dummid In
totally I n ud ci | u a In tolaUecaro of larKe Hlocks
we HCO hut llltiu hope for thu bull Hide In pro-
vl'ilnii'i.
_
OJ1 AHA 1,1 VI'H in ( . ' / { .
OMAHA , June. 'I 191 ,
OATTI.E Oflleliil monlDls of eattlo l.'iKi. an
rnnumred with l.lli.'i yi-Hti-rday und 1,17)1 )
\Vcdncndiiy of last week. lienlrabl beivcn
were antlvu and NIIOIIU ; other Kradi'A wore
Hlciuly ; Kood cradeH of bulehor Htoi-lc wcio
aellvii und Hlroni ; ; other KradcH wuru HOW ! and
weak ; feedi'rn were aril ve and iinihani.'eil. !
IKxiH Olllclal rcreinlH of hoL'x 7/il" as
compiirrd with O.Hy ) yesterday and r > .f)7i ) |
\Vi ( Iniisdiiy of I us I week. 'I he market WIIH
lint and lUi : lower. All Mild. The raiiKi' o' the
prices paid WUH tl./l'l.iri ( ; the bulk xelllnK at
* \&f&\X \ \ > . Mclii tl.ulifdri ; heavy tl.tfM..T ! ! > ;
mixed , Jl 'Jxi6I.O.'i. Thn average of Ihc prices
paid W.'IH fl.'JIH IIH compare'l ' wild ft. MIS yes
terday and < ( H WiMlni.'Mlay of last week ,
HilUKl'-Olllulal rccnliU | of xhcei | IHd , HH
compared with IIH ycNteiduy and 'JIO Wednes
day of laKt week. The market WIIH uctlvo
and Hteudy. NatlvcH , shiirn , } ; i.iOto.'i.Mj wenl-
erriH , hhnrri..7.V ( , 'i.ji.
and llHM | > Hltloii of Mo Ic.
Olllolal reuelptH and dliimslllcn of iii.nl : us
hhnwn by tlm hnnltn of thn Union Htookynril *
coinpany for the twenty-four hours undlnir. at
6 o'ulouk p. in. Jiinu.'l , Ihlil ;
ItKCICII'Tri.
. ATTi.r. nniiH. HilKKi" .
Cum. Ili'Ail ( 'nri llu.'iil Cam. llvnil.
IU7 7f.i7 : _ _ t 4'J
niHi-oVTiTioN
aw VA JrtT -
M m an Jrltl
\ xy * i r JWJ
KrV - nw
It ism
t Kit - / * ismKl
. i jwr Kl
Ml CM U
* * an , .
rn
M-l
INV wt
wtm
m an
* M4 4U1 i *
fg
" * tv
. * * - ' ( V
1
. . m
' yn
. . > * IfA e
. * u ; .i.jij ynwv
30 wv
Wl ail * . ' , > V rtl OHM
X . . * fl
' w . .
! * * . ! ? * W , „ , tA
AV . 14
VrRf. ' se"fflB
Rf. . u ia * 31 > 4
H ( Jf.
ctf. . . . 'KT i * A Vf Kft l
7 >
' '
rf . . . . sn
. ,2lW J2f > a * HJ IK'-j
! .sw yfi fj > . . XV ; w * *
tlte Tt . . .sn
teX ft r
.11 * . . . . . . . * * y
atC a
tt " 1. SU
" ' W . . . ,2V !
C , . .M t > r-i
tr. . . . .y.f. 2JJ \y. \ . . . . K CH > I "fy
' ' ' ' jri > i j >
ft..fit ( :
" ' ' "
w . , . . .XM HI > ( as
, K.'I aw 3J
ffO * ' tr/tcorr.
.H' II SB : ? . . . ' . ' " {
? .8.
cattle
t , - -n f ril7 > K rit f.Ti rt7-n n > th n * nrt h- r ! .
* \\\t \ \ U l./J.O 1 < : M tr > .tn ( or the 4 rr. > ; time Uit
r -ci. an J 7//.0 I TM than f' > f thfl in * tlrr. < >
la. < r.fc r. Tf. < ; fi > : only T/.O ) natl ft caltio
hftfs fxJay. fmt th . > c * pjx-ar J tof. * n6ch :
a : ail rrfnu Uir - > no artrani'i In pri-ift- *
nor anr rr/iptorrrt of or * . K torl r * ar.twJ
t 'it f'w eitlf : . ao'l th < s < - - tTn 'lftinan'1 alvi
Iai' f of vitality , ho lcri ha'l to
y t > r'J t/j t-mpty th < s tni at tt.e prftv.om
< ! / ' fi'iotat or. . Thai ttiejf finally aerorn-
blih4'i * ! II ! iftm > for Inferior lftxtra row * .
hftlfo arifj Nuil ; at i ' . ' .fKI 2" . for itV M anrt
* * ) ; , an < I ! ( .r/ay ' 0 for ronsrnon to ch' ; c !
Miltiptfi ? Mrv A fe" load * of extra quality
tirotii-ht hlfi ; r fti.r < - . Kecafpu of T ! Tai
fatfl' : iffc ' tln.aif ; . ! t .V/ ) > . ma : Ir > II.Mil
for Itif firtt f < : - ) > fj jy of thU e lc. Th'-y * ' : r < )
In x < xxj < Jernarif ! t < ui ly lO'-al oinn < ; rt and
flr : * v'l : l. - < ; f firm * brit pri frirr : a < low a < at
any tlr/ > : mc * : th < - I'-av/n oon'd. . They
from \lJ StH.i for Infftnor to choice
. . . up"'it reoelpu deprived the ti'ts
market of whatever nrenzih It may recently
hire developed , Thre a i an aellvedernand
lull with 'f .Hfl hfK ? In the rx-nihoyeri were In
fxnlllon to force a relijct > > n In price- * , and
they did It Hi th ; extent of I0o per III ) poundi.
< ; hr.lce il norti 'ild off to t4.i// ? l..2'"i. from
which fisnrti "i.lfM ranged : ilon- down to ! - "
41.10 for jxxjr xratie * ml to \ \ . 'tf&fi for cull's
arid plzi. ThU I - ; vi-i the rnirlrct at ahoul
* hero It wai at the cltt-'J of lait wrek If any
thing a little \ , ! { . /ntt * nl"ii xereon a tinsl
of | ( . . * .Vl.iy ; fur fjoor to cholfe ll''nt : ind H.t'/it ,
t.ffS''t for heavy and nfdinm wel/hti. There
WHH a .il < ; or two at the open in : at JI.70.
The Kv-rnnz Journui ret > ort'att'e :
IJeceloti. 12'jl/i : ihlprnenti. 3 , ' vi ; market lovr ;
clearly to tmnz : frlrr > < oextra iie'T't. \ > .fftt
M'x-keM anil yearling' ' * , lt.lflitt.rj > ; co i , f-j.OO
llorix ! ! ' ' ) Ipti , .TiW ) : * ihlprnnt < i , 10.VO ;
rn.irkfet du'l. ' lower : rou--li and eomrnon. ! l r/j
ftt.Xi ; frxxl mixed and p-icfcert. tl. ( ' % ( . .Vj
prime heavy and bntchur welshls ! 4.i %
I./JJ Iliihl. llSi7M..V. . ,
HiiEKl" Il'icelpli. C"iy"hlprnents. ) . 3L.Vrt ;
market fairly u"tlvc arid stronirer ; Texarii.
8.iVil..V. ! : ; witerriH. . il.l.'ii'W.V.i ' ; natives 11.00
'ti-.f.O ; Jamtii , I'l.i't'M.ei'.i.
.Vcw Vork lilvo .sfrtk .Market.
NEW VOIIK. Jiinr > : t. HcKVim Hc'-eluti. 2.000
head. Including Vj < : ur < for Hale. Market dull
t.nt ite.-idy ; native iteurn. extreme ran-'e. S-lO'l
< a.H4 < t | , . ; r cwt : liiilln anil cows , U.'J.V ; . ' < 1 ;
rlre * > ii'd heevux , weakiattftic ! * ! ; ! per pound ,
HhlprnenlH fxlay,7SI beeves and : i,4M riunrtera
of linef ; tomorrow. ftlS r evi- * ! and < iti Mheep. O
CAi.vK.4 KccKloi * . 5.HS lioiul ; market ijnl-
eter , ' * c per pound lower.
HllBKl' ISerelpto , 71(1 ( head ; oticep , flrrn ;
larnhs.iir : per imnrid higher. "
7.51 perewti mill ton. stuadyal
la in In. firm at i : ail-4o. !
IlooH ICeei'lpm.-i ! 0 head , rontl neil direct ;
nominally f > t ady aUI.wi4'i.2.1 : i > or cwt.
City Ijlvc ? took Varkot.
KASHAS CITV. Mo. . Juno : ) . ( 'ATT/.E lie-
itilLHt t > .i > rj iniiii , mil pill ! miiciiil } niiti HJI ,
t/est ur.-nIcM. Ntcady to higher ; others dull ,
lower ; Hteera. l'lJ > > U.i.iO ; COWH. IS fHtM :
ht H'ker anil fei-dur . .M(44..a )
lloflrf UccHpU , ia,7Whcad ; lilpirtnntK. 8.R20
lieiid ; iiiarkuir to lOc lower ; huikiVS . :0 : ;
all - ridrH : ! , Sl.o US.
HiiKBi'HecclptM. . 6.BOO head ; shlpmcntH , 1,201
heud ; marKet dull and lower.
Hi. I ; < HIH ! Ijlvi ; .st < Mk .Mnrkct.
PT. Ifi/rH. ) Mo. , Juno 3. OATTI.E llecuipts ,
4.VXj ) flilpnieiitH. 1'JK ) ; market utroriisj fair to
fiinuy nntlvo iti-nrs. t4.09iiO.IO ; Texans arid
Indians. fj.Vi/tf > .m.
Hn H Hecclots , ( ! . 100 ; shipments , l.MX ) ; inar-
kutltiunr ; heavy , JI..VV44.r/l ) ; mixed * .0 > EH.WJ :
. / / / n'HOlKSAIK
O.F/.I///I * JIAHKKT * .
Home cIiinK'- : will ho noted In the iiiota- |
tlons.
The following qnotutloiis ronrnsont the
prices at which choice Mo k Is billed out on
ordeiH unh'oH otherwise Ktutcd :
IIKH.MIIIIA ONIONTor CHW , t > .7.vfii.ia : (
I'ISAS I'ur hushel box , V.W per ) j bushul
box , 7.)0 ) ,
( Mui.in.owBH I'er do/en , 12.CO ®
N'BIV I'DTATdKH-l'er Ib , 2ic. !
TdMATolN Soiitliiirn htoi.-k , liushol boxes ,
$ .LOOriCI.'i'i ' > fiinuy , crate , 0 baskuts , JJ.WJ pur
unite.
UitcirMiiKiiH rlo7iri. ( ( 4Kfi.'Oe. (
I'diAioKsi Iliiiiiii Krown nlouk In bimtll lot
from tlifc oloru , lilc l.tf ) .
Am-AIUill.'H f.0 pur ( li/.an.
Hni'TMHiiN lliiANHViix , 41.00 per ! i bushtil
bux ; strlun , ' . ' > < ) per 'j liushol box.
NKW HKKTK l'nr dii/iiiii .VJc.
( 'AiuiAdK Ciillfornla Htock , pur II ) , UMc ;
Miutliuni.purunilu , i-l.oo.
ITUAWIIKIIIIIKH SllhllOUrlHtfM'k.fJ.SfttlSSOpor
21 iiuarl c.-aM ) .
C'HKliuiKs ( 'iillfornla. pur in Ib box , W.Hl ;
Miutliiiruuiiorrli'H Jl.7.'rt4'.00 pur drawer of 18
OIIAMIKH I.os Aiii-'dU'H. ti,00ior : ] box ; Ulvoi-
Bldc. * : i.7.V
( iitiiN : : ( ; OIIHIIIKUIIIIH : : I'or ' 24 ciiurt | ciisu ,
4..riil ! ilruwurof IMiinirl | . t''S.
I'lNKAi-i'MiH-IVr dotl wxa'1.00.
l.r.MoNH-Uliolcu Htock , pur box , IJ.OO ; fancy ,
i'lANANAH I'or biincli , liW > a.'I.OO for fiiucy
stock forNlilpplui ; .
Country I'rodiioo.
llurrKii The hulk of the ioo < l uoiintry but-
turlKKiiltiK at Uo. )
KIKIH Tinmiirkut Wh wunU lit l.'KlK'Hic' .
HAV Htoady ; lifhl liplund , ilLOj liMW pur
I'OIII.THV ( 'lileki'MVTnjru ' ' wwuk mid thuru
V4DMI ft'W HllllJH ( if Old ( < ) \H | lit llllOVO JJ..V ) ,
Oiniihii Mllllnir Co. . HnllllliCd I'uli'iit. 1'I.OOj
I iivlnulliln ratont. ' . ' * } ; " l.oiin Star Suncriii
1 1 vi' , * - ' . : > < ) ; MiowlluKo ( L'.iU ; Panuy l''iiiully
'u'T. ' ! HnvlH Mill Co. , High I'ati-nt No , I null
Uri'iiin..KV , llliiii O.fl'l1 ' | i ! tunl. * AUli lluwk
ityii. liulf puli'iil. t.M Lpu ! liil Iliiyul , jiatent
No. ID , Kl.li ! KliilliHotA-l'iituiit , WHO ; KIIIISIIH
Iliinl Whoiit. piitKiil , K'.IO ; Nulmotka KprliiK
" ' ' ' ' " '
Ws"r ( I'l'l'm ! ( Jiil'd Moilul , W.IW , Suoiv Whllo ,
JiiV ) : Siiowiluki ) . f.a { ) ; tow eriiilt > . t.ralimn \ \ ,
Jlli.ini I'lioiipuil fuud , iiJa.00 ; MliHiuiiJtu upur-
1 lit I vi ! , { . ' .W. _ _
Siniill in ! / . irruOiV'in ' roiuitis OaWItt
I.lttlo lOurly Ulsnr.s.iM , < Mt pill for 'Jniiitlpti
tlcm , boil for HIcK lluadaclio , bust for Sour
Utoiiiuut ) .
A ( iiinu ! Suntlay.
TliuVtHt ! Oiiiulm anil Criuio Co. touini will
jiluy for the onliro gate rucuipts iit the ball
park uuxt Kuiuluy. Tills should bo 11 Kroiit
K'niiio , as the U'oit Onmlias luivo dofuatoil
ttio Uranoti onuo this noason by a score of 7
toll. The Jsoiiiarolls' | ilufoat by tliu Cranes
lutt Siimliiy plncos ttiu luttof tuiini In tlmloail
for the aumtuur cluimploiiHlilp. Williams
will no the twirling Tor the Cnino Co. . anil
ulthur .Sloplioiisou or Ca.stuim for the Wosl
Oiiiiihau.
_
( iosilor'3.Mii'lollcnlnorio : ( : Wafers. Cures all
i0 ! inliiiUcy. At all
TlihtkH lloVIIH Workml.
Clmrlus J. Kinury wiw arrostcd yesterday
afternoon on coiuplulnt of Doiif-Iaa A. Davis
who chnriruil him with obtutiilnt ; inonoy
undur fulao prutonscs.
The Infornintlon ulloKo.i that ICmory ropru.
uoutod to DuvU Uiat tbo Morcuutilu Court
a.Jn.-wt : M
nv3. H
teethe ? 'M.u i.K ivrinLMit u
u
iceoc-i-
tar by Uir. .
rui&jr iJn > V. i utivrU
it
IST IJICT COfflT.
Whicb H 1 < 1 th Co art All
a-rer by JIM ? * WtMte7 ; i * FnaS : tiniw H < xt
wilts. fKiT J.if7. Os
'J7. l-C < > , 5fr < K f J. L.
77-1.1 tKt , ' ttt ot t t ti ta.i > worth a I
> wr rt. A ivrtb. of
imonc"
rertT. A * . : & * 'oc < H iaA.-/
bj Ju.i5
; eViJ to i ar.
inr t
i ; : . p-w. th lUsd.
M , a * on : i * lnf naaloc 'rum tfc
t tee BAme of : b cr/mpUmi.-.w' wi-
a. 'A. BnadliM. " H > bxir ;
icl : he trtii pre-
Th ca-vs iraiau > t"rt < O.
vritt a Jaitftry. wa. aI ! il foe tri.it aad cba-
tinoc > ] . c/wrin ? to th f.i tb.il Lf-.ss , Browo's
auoro 7. wW t > s raarrfed , aa < J for this
rav Ut < : il that oc of the ea.vi vrocld
Tte coar : preferre'l
la t& ca.i of Charle-s H. Olsos , a.'iatnia-
. acaiast Max .SSejer , tan ar aaents
hare bK a cosspie : accf the ca < loboilttcd
M the lirr. la this cas ; tae salt arises oct
of the falling of the Mfjyer tmilijin ? two
yeari a o. The vJmioUtraVjr saw to recov
er the turn of llOfrti , the vatuo pla/iwl tspoa
the Ufa of Xels Ohoo who tva.i washed ! -
nta'.a th < ! walli of the htiilrJin ? .
Thn shftri" raa/Jc hirftturn upon the nra-
cr.ocin ? of th > : Jarr to s rvc dnnc ? the second
end tore' ; VI&I'M of the May tcrtn of ccart.
Of the rjiKfetr Juran sikcf.M fifty-five te-
f/orv i. tvreatr-tareo ild not
ver cxt7ji tl and two refui d to
aft r fxin : lamraooed.
The shfcrtff of San/y co nt" arrived In the
city lat niaht , oringin ? ; vith him John
Smito. John broke into the tore owa * ! by
Cynn P. SfAartnan a * .Spriagfield on the
nfht of May 23. He was captured while la
the act of carrying a-.vay the cwatents of the
store , waived examination and was held to
the dwtrict court. ITpon hU wav up here he
told the iherifl that be wai r r idy to plead
piiltv and uxchU sentence. With thU on-
denOandln he ivas taken before Jadse Es-
t'-lle and M > Titt-ace < a to oae and one-half years
la the penitentiary.
The best and cheapest Car-Starter h sold
bv the HirK-i'c Sjll-3t Cj , Cnica o , 111.
V/ith it one man can move a loaded ( nr.
Tim I'axtoii Hotel Tire
Did not effect th hotel projwr in any
way so as to interfere with the operation
of the hou.-ifj. Only the annex wa. ? damaged
"
aged and gue.su "have Vxjen cared for
without the interruption of a single day.
DION'T DIVVV FA lit.
CouncllniRn Trouble * ! ( Jvcr tlic 1)K-
triliution of Cross-Walks.
There arc some couricilmcn wco think that
others have not plven IDein a square deal in
the matter of cross-walw. Some time ago
the sum of { 3rJ v/ua set aside for the con
struction of cross-walks. It v/as flifured out
that this sum would put down &Vt walks.
Subsequently the motnoers met in committee
of thu whole and nproed that the division
should be made a.s follows : Fmt ward. 4'J ;
Second ward. 40 ; Fourth ward , V5 ; Fifth
ward , iT ; Sixth ward , 45 ; Sm'unth ward , 45 ;
KiKbth ward , 40 ; Ninth ward , 45.
A report in the hands of the city clerk
shows that some of the ward memben have
exceeded their authority and have ordered
more walks than they asked for , while other
couiinilinen have allowed their constituents to
Out of the funds set aside 2SO walks have
already been laid , distributed as follows :
Kirst ward , .Tl ; second ward , 40 ; Fourth
ward. IS ; Fifth ward , : ; Sixth ward , K5 ;
Seventh ward , SO ; Eighth ward , 40 ; Ninth
ward , 'M.
l'KUHO\l M. I'.l It A ( iliA f'HX.
.1. I' . O'Neil of Lincoln , is at the Dcllone.
E. .1. Estate of Ureeluy is ut tno Mun-ay.
W. U. Thorp of West I'olnt is at the
Casey.
Mrs. N. M. Goad of Fremont Is at the
Casey.
E. L. Ingalls of Hampton Is at the Mer
chants.
.1. L. Leas of Clmdron , is a quest at the
I'axtoti.
W. L. Wilson of Nebraska City Is at the
Millard
Mrs. Lena Metzger of Aurora is a guest at
the Casey.
Mrs. F. M. Sackutt of Albion , is a truest at
the 1'axton.
W. T. S. Ncllgh of Wust Point , is a guest
at the Ucllono.
W. M. Liddiard of SpritigHeld is stopping
at the Morchauts.
Thoinns Hammond and wife of Fremont
are at thu Murray.
John G. Phillips , and Mrs. W. P. Phillips ,
of Lincoln , nro at the Paxtcn.
The Misses Minnie and Annlo Smith ol
Minneapolis , are at thn I'axton.
General Victor Vltquain of Lincoln was in
the city und called upon Tin : UIK.
liruco E. Smith and wife , and Mrs. Will
iamson of Fremont , are at the Dullono.
C. Hartman loft last evening for Cedar
Uapids , and will bo absent about a week.
Mrs. Otto iiauinan and daughter Icavo on
John C , . Phillips and Mrs. W. G. Phillips
and diughU.'r : of Lincoln are at the Mer
chants.
J. B. Tooto. a councilman , arid O. O. Arm-
stuad , a leading business man of North Bond ,
are at thu I'axton.
Mrs. II. M. Kico , Mrs. C. H. Allen , Mrs. D.
E.'K.vcsand Mrs. F. A. Wilson of Lincoln
Hro at the Murray.
G. M. Lambortsoii , U. L. Hall , W. M.
Smith , Juilgo Ainnia Cobb and Tom M.
Uooku of Lincoln are at thu Mllhml.
.ludgo Hopcwoll and wlfo last night de
parted for Indiana , where for two weeks the
judge will visit his old homo that hu loft
twonty-t wo years iigo. During his nbsuncu
Jndyo WaUuluy will preside over the equity
room In 'I'm : lii'.i' building.
Mrs. George Huitnrod , accompanied by hur
chlUln.'ii , Dura , Albert and Clara , loaves on
Saturday next for an cxtcndi-d visit to Ku-
rono. Tin'1 will truvul on the steamer Elba
and Hpund a great part of the tlmu at Curls-
had , vvhuru MM. Hutmrod hojicu torcgulii her
houlth and strength.
Gratitude
H n MIOlr no ; but the grateful
people , that H S. S. has cured , after
phynlciiins lad deolnml thum lucnr.i-
hlo , nuiiihur way up in tliu thousand * .
Oscar Wlli-8 of Hinitln'biin , ' , Ky. ,
MI.VH : "For jeat-H I was ulllio ol : with
u b'.ood taint , thtt biitllud the Blcill
of thu best
bestPHYSICIANS. .
The dlKoaio nlTuclo 1 my ° . ° lllltl1 [
was nliniibt blind. 1 am thankful to
Bay th it a fuw bottles of 8. S. S. . cure -
o , | mo untlio y. . \.y oyi'Blnht Is loin-
pk-t y riHUind , and my KO lenil
health IB hotter than U baa been for
, 'o.ir.H. "
11-j.ik . on U'ood at.dakln d suaBCHfroo.
Tl o Swift bpcclUo Cw. , Atlanta. Oa.
OMAHA
adiirffi and
DIRECTORY.
aa Ta : 4
f Cn-
rtnit t ;
BICTCLHS.
A. E , ? * rr : AC * M. 0. DLMC.
. . .iriPrv. . .11 * 7' ' * " ' " ' . )
it. Ctn.iL ! * .
3'inl
jf i-.a > x i-
BOOTS AD SHOES.
Chrl A. C 4 Co. , ZirifadiUJoaea 40o
t2ifvrti. <
i : . c Ra > -
ilii3 ! . Via A r- . V. Mon 4 Oc. ,
nirs 4 Hart , ' K' Ttrvrr "ofntiti
- '
t./ cat , it r s la * .
BOICSS. J 3U7CHSP.3.
"
John L. 'rvlb ? , ' Loai ? Helkr.
Hi-Li:5 : ft ailn
ri , p- * * * , , an , ? .
CARRIAGES , 3UGGI33 , ETC.
VT , T. Seamis ,
Cra.ih '
WAGON'A.VO
CARPETS. 1 CLOTHING.
re 4 Boil
sa'Mt&r-n A vnil -
CVlttr .
till Doirt ) > HI.-MT St.
CIGARS.
West & Frita&K ,
1011 f'3 3 itreoi
COAL , COK3. STC.
, Coks 12 i1
Lin ° GD. >
TTartl n J ofl
S. E. Cor. Htb ml IX-s r-3.x-n
lit
Mount & GriSa , P. H. Mahos ; & 0
IlsrJ Cdl Soft
113.llthitroii
Offw ? ! V
Omaha , .VeS. 1Kb in.1 D
American Fuel Co. Eo-ell 4 Cb. .
Ehlprxr a,1 deiliri 13
inthraclw aa-1 bltj-
mlnoai coiL
Oniaha , Kea.
. .
: lir. Utb itrest.
Nebraska Fuel ( b. , Johnson Bros- ,
J13S. Uth Jtrest. 914 Farsarn Sireet ,
Oniabx Sea. Omahr. K t > .
CORNICE.
Eagle Cornice Works | P. Enempin
MaDufactorern of ; nlT GalvantieJ In n cornlwt.
IzKl Iron Cornice. i IJoraier window. , < * cxr
Wlnuowcap . .meullctkrI I c p . fln Ul rlc. Tin
light * etc. 1110 and III ! j 1/c.n nnd lit < r < , fer.
DodreSl ' ell K.irnam St.
CEMENT AND LIME.
J , J. Johnson 4 Go , ,
siss. nth titsi\
Omnha , Nei
DRY GOODS.
M. E. Smith & Oo. , Kilpatrick-Xoh Dry
Drr porxjfurnlshlnj _ Goods Oo. ,
coed > , notloiu. Drj coo.15 , noilon . cenu
furnishing KOCKI < .
Cor. llth and Howard Jti. Corner 11 tb anl Harner
ELECTRIOAL SUPPLIB3.
rrr ip-ni . I n \ Detrolt-AUtnmutlC
Wolf Electrical Oo , 1 Electrio Motors
llluitrateil Cataloxua unit Uruirnos. Cat loKiie
free. rrcc. il. A Klnner. livn I
1CII Capitol Avenue. , A1- s--5 N.Y.Mfe IIM g.
FARM MACHINERY , ETC.
Parlin , Orendorff & T. G. Nortbwall ,
Martin Co. , General woitcrn aient
Corner .lone * nnd 'JUi sti. Slandla 1'low Co ,
Oni.'itia , Neb. 1.113-1:151 : Shcrmin nre.
FURNITURE AND CARPETS.
.
1218 Uiuuvj ttrii U
_ _ 2 A rp ? SOV13IO 3
Tuocrtj 4s 3cji.i. ' c. A.
i . fr.UMst M ( .if-
f-ri ! . Ijma uiit 5 T IT-U.I
! tt i-l
{ CoureQ SMUT. ( . C S irtj 4 Cc ,
3f.l 1. ' , u . .mJJtn4
-'t r-iii , , - . - M .
-
iru ! * Jr.i u. it
> u \is.i.i i. , Jl n.i
Cat.
EP.OI ; vrop.s
4 Irz
. .
tinitti 9
jai.n , i&
R ; u.:1. : u
i Dnii.
Mfj tntatu Sl-ft. ! - -
! S < ! I'it'
LIQUORS.
Ikr & Co. ,
K *
1117 It.rr
on SU
B. E. G.-o : : * .
of
Wla i ts.1
L Eir = ch : 4 Co. , Frick
KOI
LU1I3ER.
G. VT. 4 Co. Joh = A.
:
i.i.-Oa * t.XII
U North Uii im. ; ; \ vijuwj WistV"/Ll3 / : * .
CLirI R. Lw. 71 : * . - Bdlird Lan-
5:14 : tsj Uira S--PMV
Stt iS.1 t
Cadj & Gray , iJ Bedford ,
MOTIONS.
0. A. StCMi L 0 : fjlte 4 Co ,
KJ5I lii Itl 5C1
5TO
OILS.
i = i 03.
Ktt R = : .
PRODUCE , CO1IMI53IOK.
Eibbel 4 Snrth. 5hroi : & Oo > ,
Dar ! ta eosntfy proJCwh iiferi S-stfr ill
i llti ilml.
Eobjrt Pnrris , E , R Braaob < fc 0 * ,
U17 Ilod lU-v i
j Frolic * , frstu cf 3
Wrlt for pric ? oa bat
ter , ercs. p. allrr oJ
1111 vu-J iLr * . " .
Zirschbraun 4 Sons , Jas. A. Claik 4 Oj.
Batter ; ; 9 lal poalu
13J3 HowiM ! trt < t.
Blt 3 4 03. . 4 Gross ,
Coantry projaw. ' rail * .
crocs.- ) ' uxl friu
. ,
etc. 4K-4I9S. llta.SL UI4 U r =
I. Bandana 4 Son ,
! 11 rooih itb sir * * * ; .
Foreign AtV'aotllc FraUi
Klorldi Oran.-e A slcilr
Krulto. llranch hoa - . 7
N. I'etf r St. New orl ai
PAPER. | RUBBER Q'DS ,
Carpenter Paper Oo. , | Omaha Bnbbsr
Carrr a full > to k of Manaf&ctarln ; ai J0
prtnttnf. . wrapping aaJ ters ill tlaJ , rul 4.-
writing paper , c r4 P -
pcr , etc. 1UH Kura
SEEDS. STOVES.
Ernareoa S.'a.l Dafry-Trawbridjj
Seed grower * . deil3r * \ \ Stova Minnfao'g GJ ,
tardi'ii. iit.\it , . '
tree ee I , . Manilfuctur's utoreiaal
( JIMli south 15th. stOTe ; lp )
I51.1-151J -'arenworth I t.
SASH , DOORS , BLINDS , ETC.
M , A , Disbrow & Oo. , Bahu Sash & Door Oo.
Manufiicliircrs of tain , Manufacturers of mojll-
floor * , bllmli an l Inifi , bllmli , doorj ,
Moitldlntffl. llnincliuf- elo.
fico , I''th nnil liartl sit. liith nnd Clark street * . .
STEAM AND WATER SUPPLIB3
U. 8. Wind Engine & A. L. String & Soni ,
Pump Oo , ,
Ilallldar wind uillir 3IS 10U2-1IM4 ttrojl ,
unil.M .luiiui nl. (1. K.
Itoan , actinic nianavor. Omaha , Neb.
TEA , COPPBB , SPIOE3 , OIQABa
OouBolidated Ooffoo
Company ,
1411 anil Illil IlarnoriL
Omnlm , N b.
TOYS. | BILLIARDS.
SOUTH OMAHA.
UNION STOCK YARDS CO. , LIMITED.
LIVE SIOOK OO vi MISSION.
P. T. HUGHES ,
K-lAI.i : CAHII CDil.MISHKlN MHIIUII AN'P
I.VW.IMI Miirket l.trrot , l > un er. Colnru'lu ' ,
i , HI"ml \Vo lurn ( 'reuiaorlluttur , Kviiinrnl
, ium ) A I uiuptr out caui , wllb nller to
louiito my liliiiur | ami iithur * in liurniol.llviicniiui
ami up. Hlilplir luit frolulit. II < HII.CIIMP | llutUirln
Iviiiiuiil ilurliu Muy. UBllalilo fur iUoUlloli on du
luaml.
' * KmlUk llua il Ilrol-
ENNYROYAL PILLS
p. v rl Ual ii < IOnlyU < nyl e. "
_ T > > t * > S ; ! > J > fl I.H.H. . KOIKUI
llrxil'l fcr Ctl < . l < r < Jfnolli * W.- >
, . , nJll , 4 la Hot u > 4 O'.U B.ulllo
It4i. . . * r " 4 vlu tlv ftbWn , Tab *
llior. < / > < J i.i.r > u. lu.MUuv
' | | < K f4 tmUll ia iiIlliiiUU , > r M > 4 4ft ,
la .UMi t ror btrlUvltil , IMlloMBt i u4
"ir.ll.r r < ir.a4lM . , > > l > > lin.r.lj r Jur
Uall.