Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, April 06, 1891, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T/fE / OAI.AHA JXAJLY BfciEi MOXDAY. APRIL 61891. .
jjm/y
f J f- > 11r ' < f.- *
f ff/f , tV" < " < llV - / ' , , *
* ' r ti ' , f.i y- > (
f r ( rfit. VM
fa. tut.ff it
tn < , fy
< * *
frfiUMK Cnwrr ,
Air.MKfir
W/lW * . /44
td11HtH(1 ( 'i ( * .
7/5oie , nt-MH + f ( tt
M
Mtifn'kji Mpm/i'ni
b it , r/
k < * t > ttt l
tiliM. .
. . .
flf fMIIf
tMtlltli IIIMil. . iw , Wttri \ < * ( t litr Mf.
mi , VSifi t ( jMO < i illf .I > IM ; I * * , V < , 'l ta ( / !
/'J / ! ' ' ' ) ' ; WP. f / fMi fAt * * iu , w
ii'iWtJ't/int"i flit PM ( { iMt , ( WtsCr.W 6/y < dM >
f'/ ( ( 'iftjflexw. / / . J"/7 ( ' /I/ i f' < f ntfwn-
M\tl \ iWi , S/ / < .wtf , < ) we ) ' ( " " il > * f , IW.
* / ' ' , " / ' ' " * * < ffrl ' ' ! /f. M' ' > B' " ' ' ? < / ' ! ' , ;
f'l'litH tti IW/f , , < IX | | M | fMrtf'll ,
J % < , * ' ' "MHitnii > f't'r \ \ tnn *
ttttlttln tulut * liii > . ) irt iMt * rlW'l.ix ' ( r
'ttttHtnn , /iMfw f / rtdjf < r AKM/A. f/ . ( * >
Pf I j f f * ( /
I'Mlrlk '
In'Jiciid ( / / ( < / If ofio-
lulu , .tr lll < lim p/ / < /i / | ) o i to
M/iin1liJ / ( filitridx ,
V/in / V/Vil , ( < "wlt/fi Iho
of Um Iritl-fi , "
mcli-
AMnwll / ) ; * , Dial , llm .
Jlnyrl WIM ) ; ( / , ' / nl/out / liy Hid
Illflflk Idflltltl / HlO / , ' ( Vllllfl ' III
) ( l { irlnilo wuj'olfn'.y IIIMII llo
) 'UIII//O / / miiitll/ionUtitw / HtiUliiKt
( < 0lfimllikl | llm flliottlmllwity
lon 1oil | nlllioini Mynlcin i/f / nlioot uur
lilliflfis ! ! ! , I'uMlo
UllMJrt hl < ) W ft ) Ol'.Vfil'llll/lllff ' , lillt U
Wll'U ' ,
_ . _ _
Is
Illlfl
tu lliti Mfiliiliiiiiit ( | ( > vm'ii
motit In iluullti ) llin itniiy iiniii'titllMi ! | ) | | (
Mil. rii'litiil ( ! li * ( illlii 1 ri'inly ' for tn u-
Mo with eijiiiulinily ,
' u ( man
unit iMiiiu ( tilt ( thu H 7 IcublitM vn oi1
ilmil iiiildliiliul liy tifiiriilliit | ) ) niul moml
ito/r/iyllv | / / li not ( rt'ijiKoi'llinii llionvui'
li'irlfiliiliii'i ' ) littH ( u'otluiioil. If imy-
llidiu wm nioi'o ilowiit'llit ' | | vo
VAN IHlU vodlfi' ' > vlll ( ii'olmlily '
l Hid WUl'U ' d ( Ullllfltllllllf4 , ) l1otll y
oiii'iiot'itlloiiH ' , Ilia iMninltitii wu1-
) inl I ( ( ; ! ' , Will ! Mill ! ! | ) ' ' FtOlllO .Vi'lll'K
nun loot'uiuily.o llm wfii'ltliiiriiinii of No-
lii'iinliK ' hi Din Inlofi" ) ! , ot I'lilli'oiul I'o-
( Ol'llli
HHNAM'Oli ' IMWHllor. IdillHitH I inn do-
rlilotl tliutliu wilt iioluot tvttlitl.hni' ( ) of
llm ui'uitt ' ' * . Mimlillilin llm
jMitt'IOl ' ) WllOl.lK'1' ' ItlllDpullilOllUll'
Will ( Mllllllllllt , KM lltM'OlllfoI'd ' , tO
toll HV'iiiHui' Pluinh's HIIUI ! ( illloot In
lllntUMIailllOIIOf | , ' ( ) { ( > , H Illlvl-
hot who ulno in MOiiikloi1 ( rum the
lllllllllHVl ! ! ' BlUlO , I'llllHll ' Wilt Im , liftt'O- '
tin Imi'olufoiv , Utu
l lllH'llllt' ' .
1) ) ' Hfiiiiloi1 Miuiiloi'Riiii wiitihl ( jlvo
IIIOI'UlltlUlllltMl ' ti ) llltl OOlUtltlllll Ot tllO
1 14 itllil t unit piuly nl hoiiii ) , lout litho it u
itMlU ( ) hniiil III rcMni'lun It In
VoitllilolKMi hhvtutlit \ ha ot Ki'otili
to Illhuullt nioiilht | ( ! | hlnllhioia
wiuBtlllir | itrouud with itOitin ot
oVui > Iho illHii'ltiutltin of
RHIM | | ! unit niilooit , 'J'horo ' U tui
i ! 1111(101' ( wliitinvut1 ( hut Kcni , Mi'Kolitluiii
Uitit Ih'itlivllt , oitri'yolf hit the | > OH- |
crown. Dlto of llnvni'in In lii it mint
( ll'hhlttntltoNlollillhHOt ' UiOnln U
Hut > ilp ! < U'0M ! r ( ! iH'iui\iiy \ tcmlH Jo
| to p | | > nbotll. . Ilia titontat I'ouillllnu ' , 'IMiu '
hiw utttntiM'li'il ' htn tool III ( h
t t itthivoi'i , v \ \ \ ( \ \ Airtoi'K'ii. ' The omt' ol
H\lKdlu \ U tu luorlat ( oiixu'of nllilll i ! ,
MMtoldiiji | r Ui'Oooo IB lioinoslok ,
IP llio pUuixtton In KiirotHV
Mould Oniivhn will
lmv > Thow mv from ihfoo In
t'M ( til OtlOllVlU'tl. . t'ut'ly
lines UN otttlliHMVtoa , The i\Utt'itt \ } < < ; fiil
Jut Ytil
s \vlll llio
ll\\V \ \ \ \ \ \ [ \ \ \
In HK | > Olltl
U \\lll
\N\\lol \ \
In
( Iho illNVwuv
hi I'luotmmll. ' vtott ( hU
A
"TIlO CllUlimitll ) l M tt l\MHH )
Uko UN
, \vilh \
h tnm * t
\\ll\tl \ \ bo nl
Iho \le\tU \
wlU VMUVU hlp ) ti lu
\ VorthUnt iu\VH \ h 10Uviit \ \
nftln I lirtljv > i\NMsn \
V > \lKH lrt\UOUkttJMU\ \ \
1f4tf' " > 4t >
A O Ww.rtf ' 4Vi
& , ! * * > fwbtty H f
Mr. Vfft # + fa * * ftni Ml * * * } * tot * * *
> *
/vwI
nt i
iM
I * * tef * Wffirt of
I
ttm
rff > Wwrt
( / > f nl
\nlntvxtiw \ / < wt r * rrt Mrv Wr-
tin ? ' * ttttnl If th Hitnftnt1irtt ) w hlnh lie
ftfid Ui < sl l - I//
l , f In
of
,
I *
tji
ortutttHHit , ' "Will twtwmtiil nl
rtnu'trr'M ' , " lo .yx , "l ? n ilil/if (
H U wi W tti rftllro.wl . * Ixi nrntutituul
< /f / /il/ /
tlftitt
l/ilt I2//K/ / | r Mtn'tm ,
f lliniiliif i l/ftfl/if / / ( rwjnritly nc
llio I'dttltUfy ' ll/M / wtlw-rlw of HIM mil-
milto
to
In
V/lillo tl/ln / li nn
tli illft iMlf ii , It I'M illy ci/ii/ili forll .Mii ,
wiltf liilo
lH In tint rnntloi'of
HIM Kdrvlc'tn ' i/f / Jililn Hi'iM ' , mid It
ho ! tnlM ' 1 n mid nftll/itfdii / IT It
fvjiwwHi'y ' l-oil" ft . 'Clio ' liiuiMsly
of u | iilf > lfi ) ( nun IK not dnliir/nliind / liy tliu
linn tlio stiitit of Wyl/r/intdi / nny
dllJli'lllf-.V ' In filling llm lionrmil > k < ( il/icot
of //iV / / ) iri ) ( > 'fllil | nml ioa f > uii tlin we
| ' 'ii/i'J / tc'lidh ' lifiOiMiKo in MII o/ui innid )
ni ivilli'oml nllocriMmil ) /
H IN ( 'oiioinlly ninoiif | tlio
of Ilictnl | MjHUtliin ! , wlui contnil
uld i' ' ( rivoii ( liniM , lliitlllio full *
lUolf doinlly | iowoi' t f corrup
tion , "
A innio luihorliilil. pulnl. In tlio dlv
diiAflliUi In thiit wliloli 1i\t \ , Wiit'iiorriilmm
In I'liMu'illi ' * tlio powornDf Ui < j M.itltt unit
llni iiiitlini In rouiiltthiirlnlorflt.ulurii.li)4 ) ,
linil "tlio odMl-Hiillrifiiit pamlysln * * of
Iholotr ! latuiulin1mi.tliif ; with LliiHniw
Molt , 'riioliflolkitmHMiHluloiniil niitloiiul
fxHvul'fl IN IniU'iiil n nhfidinvy into , mill tlio
doiiMlUit nlforUir" Iliu ndli'oiiit li U Imf -
f / ; HID ml nilii of rmu'ls tiiul | ; litlnrn
oh Iho niibjuoU " 't'lm loHlMliiliiro In
llrlilul'Mltlil 'In ' Iiii'blih'loil
, 10 oru-
nt' ) nny now ulntii nllN'on nnd
Id Ilinlloil ton. ecMtiloii of ill ) diiy ) iico
In two yours , " fiityw Mis Wui'iiinIn
uliilwi'nllii tlio dllllciillli'H In llio wity
of Biliii ! fut inyiiliitjoii h.v HID itlnto. Ho
llrtWI'lbi-'H ' tllltptttlllllo lllU tluliUO ) Of llio
hotU'it ofli'iii iioi'littlon In llliiHlmhi
point , unit u'liioiu ( Hwvhitliif ) (
lloiuionlil not lie II ? | M | ,
Mr. WiU'iior inlilii tlltlo luMi1 ,
itrpinolil on l/hu nnlijuut ( if ivuuiroil
U t Itill/ri II III ! I U Ilk 1 1 ti lit I it I liri itr/t M ( H itn mil til
oil llio iiouinluiinli In vusttiiont. Hut , | IN |
HliiilnUrmtul iluiliiol'tuim forllry mtil uii-
fciivo lrlioo Miulli liiiiH n ( tltitl tvrllor. lie
hrliiUM out HOIIIU liiluriiHlhii ; polnttt
in 1,1'nitllnif of Iho Hiibjoot. > of
ruirphin niul tiRolonn riillroailM ,
wlilott innlin It iiiH'otimii'y ' fur tlio
pillillo tiiPtiniKH't two or morn lines lode
do llioorlt \ \ of olio , llnnliiMVH Unit , Niioh
luuvltnun nro unnoi'iilly ulliiiuliitod | y
tlinH-tftint ImiMltiiiKl oltiot'boiilinuH , hut.
tlinl tlii'no ' nro KoitumU.v IndtiotfioiHly
workotl up liy Mm uilviuuui iifjonttt of tlio
nn\vltiiun. \ Hi ) I\RO \ ! nliiiwn Ihn linuii'l | < '
tint jiiui | ilii'i'il ) liy iMjiil ontnlo Kpooiiliit- ,
ordvliloh , froiiioiit | > lv Itiultuto tiuiiu or
Mio rntlnmil tillli'luln , In MiuliUliiif HU < HO
uiilii'iU'Mrtry iMtfiluitn on tlio pooplo.
Ill ) BII M'Wl" ' K lll\S\ \ Hlllllllll' ( o
tlinl. o ( MimtmelmmillM , wululi nliull
tiinlfo II. iiuconmry for n lomt In
Hliow piilillo hiM3illiofin'ci niimtfiiottn iv
nmr tlno , Title hrtinolv of tlin Hiilijuot ,
Itiiibcun lltllo ooiidtiUii'otl , IMIL lliui'olit u
Hdnit dent In It , ,
Ml * . Wiu'iiOr'H ni'tttjlo , which In full of
wiiftt | MK'oiit. i n , Ipiul * vip to no vot\v
liOK | > fult > oiiehii4loiiM. Thofuuaii buHtiiu
nliilml lu ItUovrit'oiM \ : ult ln\n boon
VlVillodM liy iv Nolii'H lin ( wUoliiit tflvmi
tliiindlijool wtnoitUtdy l.hnlllm nM i will
! imio'Uiri Hli { KiMionil oorpornlo IwiiU-
Vllptoy , followed liy utmo owiu'whlp ' of
llm vomln. If t.lim'n . li to bouny Rolulloti
ot Ihlo It. HUM. IM t'oiii'hoil bv tlut
, niul by
i-ovUloiHif out' wliolo
ooi'onUlonlt\\v | , "
' " '
MNo\ti'li\it \ l
of Iho iloitiuoi'iitrlii ) livi > ly
rtl lMO Ihn Into 1'imu-iwn ' foi > IH uUi'tfiMl '
o\ll'nvi > ( tnlioo. All iiwu1 the xotillt u
howl tlmi iwlvo
ItOiU'Krt ItOOIttlHO 0 ( UUlUOWAHOlll tl)0 ) Up *
oviu1 llioo ot the uivcoil-
Tlilw oi'tllolmu voiiivM with
frotil timtluUMl tHHfri ) | > H
noinml \ poiuvtom. H tiiviU nol b for >
toU ; > > u thtvl llvl'trili \ ' > lloouK'iVnn ivnxo l
no i'l\iH' mill hui'lMililtltjut iho mmth'
( > n > > IM wiwni \ \ n very anlontly tu
fnv\ > \ > ot \tirx\\ \ '
ntMthipi'lnlloiit \ , It In it
in Ih
Wtut ,
.V r <
l to
\ VH1to \ \ \ lui 0.KM > l\H\l III l\O \
Hilt > l it n > MMlutr ! Uio h
l \ lht fi , % H\0 < > l ) \\T \ \ kU l Dm lo\v < ! r
liolhvt \ ) thooo
k nox * u\t tortn\nu ) nl
, 1W14
M ( * iarttctt wr Mm ( A
.
- -
In
Will NM * O ItHt MMMA
1 * ,
rWfc n MHf 4-M f
, Vf. V * , , H7/5//l / / > > i MOr -
Hint * , & , & ,
Vtt , , .Wft/XWj/wWiw , Ttoc. ,
//rifcy fnwl t
tfor
for
MfHttMH 'A U > TtHlMty
tin K/rfitlw wrt who
work .
ttbrtc-
iltj ( Jttf/tJl /
, , in
It fij > f M that Ui't r | if/ri < (
wwk m < ' f0 njJI/i ( ( { fcho ramtinty \
( lorrnnhy til lNM il ( ir fMii' < ri AmtjHnn-ti
d iit WMr rily hi f rt utr-
inmHfi < ; nHn ( nl tlio
( i ( 1 riot ( .o ll/olr / f r < > 'li : U , 'Vliu
rwlir < fo . t lo thftl > IlHl l r I'/iftlfn / nnd
( lid ( IttnrtMi v.hiuKindttr lifiv
rW ( rfijjard k
, r fJ lli i idohk tnrn
mi n I Hi * Uirmht to l iniifit fiivriibln /
Um * nror l for . A
tlinwiit ( f UMI fliiiHtry In miy'ri ' tfmt
law Htho lf i w.V
jo'Jt/n ( ( / fx OKI * inouti , iintl It
Mot fiin | tli/iitllo / ( Mini , v/o tiovur
Imvo lioori ( ililn ID nvurctmu * H I/I
olli'jr v//iy , ,1 ffivlny prwldud hit IrmtMto
tlnrj ( w tlifmniKliiiM llm v/lilch tin ) ( tor-
man jjnvormminl roijiilntn , tlm ; > .llt-'nl ( , (
i/tMi ( / / ir l < ' 0iiln ( ( out , our irionto of
eoiu'fio loin-mi I vuilil. ! ; . < itnl Itli not up-
JilK Oflt VllIltrol / ) < lt ) ( III ! ) ( { OVDCMII/Ofll /
can llml rot'iioiilliiiiliii ; Llio firnlw ' , ft
If ttiln , rrillidC limn nny nwitrntinna ot n
fnwrnlilu ox ( ) i out I on prot'ouilln from
llm ( liii'irinii tfiMi ! ollM' ( , Unit. IriiliU'OD the
n nn\Mi\t'Ain'y \ \ tuiillni ; oftlxi
HI Im piully well iiiulomood
In f.tir//imiy ! tlmt , ' ; porlc" will moan
"no RIIHIU- , " Hint 1 , If tlml ( joiintfy con-
llinii.'fl ! . < > Hliul. out , our pork jiMiduuU wo
sliitll rotiilltito by oxuliiilltifi from our
niackotn Hull r liyiti. rootHii nr , 'I'llIn IN
ft very ooiiniilonildo lloin In tlio inidu
liot.vviRiti tliu two ciHifit.rliiM , tmioimtlnjr
mintmlly to } l , WHlOl ) ) , which tliu
( Ionium Hiinr | buot iriiivoni urid Ilio
iiiinitifiuiliii'dt'/t Moulil ; i < 4 allow to ho lout
without ii very vlf ormiM prolonl. VV'oro
llim'ii U ) iii'lito it voiilllol bolwcoii Llin
Ilil-orcBtH of tliu itiiiir | ( proilimnrn anil
tlioMd ot tlio hf'K ritlnui'M U nppoarH
1'uitNiiiui.blu ' t.o niwtiiiio Mini l.lin ( lucNlon
would bo In favor of tlui fonnuf.- IH
not only l.lm inuttoi' of | OHIIn |
iiiui'kuL for a liir/ / o biiilni * < Hi In
HllKHI't bill ICOOllllf [ ( Dili A tllwk'JIII ( ) {
proiluolM inonim lillior | ( numl Tor Mio
whdlo CJormnii pcn ilo , tbo illlToronui
holntfit illruot ti'lbillu tn llio linr | 1''ilnorH ,
Tbo tirotUBlM nyii.ltmt Uilii luivo nlnuuly
loon vlttorontl , Hint llio ( iorniuiiin'orn / ( -
moiil woiilil Mini Chii populnr illiicimtont
vncyhutil to pnclfy If It ulioubl iniiiii-
lulu ft ] ! olli\v , lift or nl I rniuniiitblo pru-
loxl fin * It IIMH hoon I'oniOvoil , lltat would
at. OIH-O out oir a vnlniiblo wijriu'lrmlo
iuulciMiiH'l | tliii ( lurinaii pcoplo to j uy
iiiofufor tluili' nii'itlii ' than tlioy wou'd '
liitvu l-o ilo If Aitioi'loltii poi'k pi-wluo'lB
\vorofroOly mliiittlml ( o dlinlr nmrkolH.
'I1 ' IID in I van In jo ( , tt would MOOIII , IH tliin
iiultoiloolilmlly In our fuvor.
Ofroiiiw ) UIH | ( fovoniioonl btiHrlvoii (
no InUlimUoii to tlin ( IniMimn Kovoni-
utoiU of nny inn-piwo to i-oinllatoln the
event of Iho fill hi '
I'd of tin ) pointing no-
( , 'olliilloiiH , 'I'liiit. ' uniihl ho in tbo inittii'u
or n iivoiinoo whloli would vui'y Itholy l -
fontllH ohjoiM. Hut llio ( Ionium ( 'oyurif
nielli iiiiilurHlatidH tlinl i-oiiip-om Inn
wl.vcn the pi'culilont full powur to tucut
illNci'ltnlimMnn ' with a Ilko polUvylf poi-
HlHlrd In nnjuitly niul tiiii'ouMinahly , nml
It. may oimllv loiii'ti , if It down nut nl-
roiuly Itnow , 'Hint puhllo Huiitlinonthi
IhuUitlU'd ' .SliitoH will foroo tliu pr | .
tlulitlo oxoivhto thin iiutli'oi-ltywhoii-
ovoi' H nlnill In ) foiiiul llint olhui1 munntt
of obtalnlnjr fnh * Ifontiuoiit oannot ho
niitilo olTi'Otlvo ' , ( ! lvlii ( | thiovol'ht ( In
alt the I'OMNhlomthtiiH luvolvoO , thuru
upioiu-M | to hoviUHiiiil for tlio inoro
liopofiil vlow roportoil from llorlln.
Mi'iintliuo tln < i'o Id a Momly irrmvt.li ot
thuiixpoi'lM ofouUlo todorinany , iniilll
In gluloil Ihut iMi'jIir ' Katbifaotion with
dhniioxv polioy InoroiiMOrt tw the ii < tiillly
of Iho linporlsboooino i-ivojfiilat'd ,
Os'K ot llm iiuml Ill-mlvtsod bills
tHMul hy Iho Iqrjrtutluro IH tlui net ,
tr tin1 Ntuto trotiNiiror lo imy
\MitTiu\tnfrom any fiiniln luhlspo os-
i < loa \vliiMi Iho fund vipoii whloh thu vviu1-
nuit lx ilrawn IIUK houuu.vbuimtoil. Wo
omiMifuly protUot I lint I bin law will ho
tt\kuu nilvniilnpro of In the ItiUu-oslof
oonti'uolm'H nml
ohtlmiuitt xvhonovor
tlu'ro Is \ \ nlio\in\i \ ) tu Iho funds collootod
fii' ) Ihooxpross purpoioot moot hit : tholr
vlomiuvk Ami Ihowl \ \ will ho
\vlthdrn\\il : of inonoys thiit ahouhlho
ixisof veil for thu pjiyinout , ot vithor ohll-
The iut lojjlulntnw will hn\i \ >
ruK > i\l \ thin hill ,
kln uiu | | tilimx Oll v NflJoilcllinf oiwo-
\\llo tonvs owp tlui votoof the r\'m\-borry
hill uuilMOW * tlioluoinipollos forpluoh-
t lf t.l i > i > eli | ) > of N'ohwsUa thow ntnny
ywi' * . S clpalavoi * ( win ron nHsman-
oloot IVrUinn would in.tla > nhoixj hi\h. ) | ;
llhor lw n In tolljhtful
\vlh | Iho rnilnvul ooi wni-
ttoim W tuAtrlilrt tlu ) foiuvhou
lu.txttnvun rtvto ln\vtt \\urtt piwulln
tnon. \ . ItuV ho fool a Uoonly ti > r
) HMr r\Vlni * ! ; avluu > ) h > U n
MvK\v \ r tor luUMim vX 1 u IhU-i
n \ vtvlili \
\\huu
< . < * ! * - <
Vtt
at kim tri *
n
' tt
Iff
try *
* * * nlf Mfejt Mr fgrxtt ( , n n
If
bM ihtt Knf hU
M r mtrMi d iMkflrI i4 thi
t tko Xtnthvtry Mil wllhfxst ( JoWlnif an
err rr rwf a 1 "Dit. * ft flr vntw * tnttlt Jn
In
who
action fn favor r/f th
Mil ro ft fwrnifrjl
a llrlnsr t of
-fllnjf th//fr
trott ffwikfl
of lh * tlrn t/i
w. T7imnk >
ofA > < ; rh r * '
All < rrnr tn t # l * wo rail-
fm/l tfwiplrrycw , an ? ] moit of Uimn ftl rwl
* jtltlf m i i favor of lh vnttfi , Tfin
r ' ! o * i/nlfrtj * fo tro not fll nMWKl the
Kjnrlritfaof ihw WH one wdj' or the
IriH y wvont Jt In rt f/1 c i of fir-
t , IK l < nil-mil that noV ono fiflraon out of
* in thouMn < ] vrnt familiar with the pro-
( it the hi 1 1 , and tr wlltx r of th
li , hirnvilf IH only h rhif ( ( inf ( the
ul trying t crflato lh Irnprcv
ftiori thatlnj IKW fxicotnu thoclmmtdonbf
Iho f/trfnor ftfuJ wii ( ' , wnrkor ,
I * not ft r/irtllor over which roimMI-
I'.tiMitrtiIlkoly tr'ot ( , very onlhuifaMle ,
find yeit It IM lrnlfi nt , ft i ff'Mt * for
ony tiling thrtt thurn IK Inkirij , ' pnm !
li r i ' .bm from the popular
which rnanlft'tUid lUoil In tlio
ot ln. t your , fintJ that everywhere -
where the fiaopl'iftrn hojfJtinlnj , ' to wo
thai p ) rhaf)4 Uinv v/oru f/tr too IIML.V In
l.hat tliuro w/u / diin orlo tboir
the ruptiblfriri ; ; p'jliry ; inrj In
jf ciotlonco tothoprocllclloiMof thu
ovll nnd dlfifiMtor , Tlin oh-
vloim fiuil IM that nhrioof HIOHO prodh- )
tiorm luivo ton vcrl/iuil , nnd there aji-
puarn JKI liki'llli < K/'l / that anyof thutn wilt
ho , Whuri thin IK brought horriu to In-
l. < illluril ( votnrx , nnd tlioy aru inudo to
i tiilorntiri ! < l Uiat a clilof ruiiHon for HIM
clohty In tbo ro 'ovorv < > t biiHlnofiij cnn-
fliluiicoHMO nct.lvlly IHlliu met tlmt tlio
noxL IIOHBO of lYipru ( ! iiLritlvof will ho
Ininocnitlo nnd will umlonvor to ruvorxo
In lirifxntunlrcHpoctM iupuhllt : < iniolly [ ( ! ,
It In not illlllciilt
to unilorHtand why ro-
vlclorhr-t an ) u aln hucotnln
/
O.MAIIA biw pidtod 115,000 bojjn
iMiiiob I , iifrnln of 41,000 or 01.1)7 ) pur
cent cnw iho ( nirrospondln [ wrloil of
IfcDfl , KaiiHnH tllty Iniii-onno'il Ilhr jmclc
fnuii IIU.OOOlo IMMJOa ( , tfiiin oijunl to
121 ! . " ) ' . jior Oont. AH TllH IJni : hiw before
I'Diniirkt'il , Omaha IH bo niul for HUCOIH !
plnco nn ft imclfliia cantor thlu your.
Now tlntl thu lofHlnturo { | IIIIH ad-
jotirnod It huhoovoH the fiooplo of No-
bniMlnv to ( 'ot do\rn In hunlnoKHln car-
nnfll. iind niuko thin it proaporoiii yciar by
Hinvl nx nn Inuroaiod ncrcnyru of Binull
Ki'aln , pbinttiiK nioi'o corn and by hard
) i i'rilHtuiit Worlt ruoovorln 'HOIIII ) of the
( ( roti nil loHlby njoarof udvorHlty.
IT IB on I vn ouwttlon of avoar or two
inoro wbon the pt-osoiit uotitily court
IIDIIHO mttulho ruiliioil | ( ! by otio of mif-
Ih'lout illinuiiHionH to accommodate llio
pulilloliiiHlnoHH. liy that tlina ono cov-
orln/f Iho wholohlock will ho about our
H/O. !
IN loUlnKcoiilr.ialufoi- the jiros-
ont minion It IH hoped the board of pnb-
llovorkrt will nucuro j'oiuiluo conniutl-
llou ami tliat noa\vanlrt will Uo inadoat
rntuH whhih will porinlt BticcoMfiil bld-
torolot at half | rloo.
Oitnilut iniiat InslHt upon fair play nt
Iilitiiiiln. The lotflHlalnro voted Iho ( Jap-
llal Clly a charlui1 , nuili ! us hoidolcjja -
lloa mid people n ruuil upon. NotlihiK :
IOSH nhml ( < l bo done for thin tiiotropyliH.
AT the .Mormon coiiforonco muv
HOII | the SalntH liavo hoon liiHlnicl.oil to
ralHO lioot.H for u no\rhuot sujraifniilory. .
In tbo iiliHoiu-o of polygamy Hugar bootH
inny Invoinu Utah'H boat crop.
AlUiUT IhlH tinio of tlio year tlio board
ot trndo Mhniihl urouso llsulf niul uhiiko
olT HHvlntor \ lolliargy.
Tun bulUUiiff outlook for 185)1 Im
proves xvith the a ] > ] ) n > auh of thu build-
< > iino ) to Oiim'in , Tlini.
Sim.
Donvut * Is iiol\'i\'Rfiiriort ' rlti * . lint thorn
would not IHI much teoubto nt present in toU ;
Iliif ; nit lUlliiu .Iroiiolati . up tlio principal
strock
Dot ImitilKr.itliui on TliiN ,
Kroiu tie ( rnliii of the
Coinu tlio of.uiKO nnd'tlio bloom
To alleviate our JGtroivut the full of ccraor
lota ,
M 0
And thtUl\'oaiuithn ( vine
With tha riicj I titortvlno
\VlioruBx \ ] > culiiilaiJtinaiiln U .buried nnd for.
IoA ou ot'llio (
Tin ) thttllni ; of tliWnsm that | H > t > ul.\tiai\ \
In tlio mow nrlit oVlnorts dry rcitloni of tlia
lalti\ISwli ! Intaoarly vloulilod during tlio
| ustdVii ( U > , t Into tvjtiii ) , " , not ai s howlaif
Unit huui.inlly h noccmrlly more foouiui in
ldfvynliluiiloa but u liovlair tim so-r.illul
rl > l tVK 0111 rtftvo boon | in VMt to IHI not nrid
t nil. * lVn j-ivirs aye tlm iv > Kr ! > l1M'U
myth , Iho tlnxil .Vworlcuvii docrtvt Uo-
lluvixtlii liy num.TMiuy lui o\t tiunx > Is
itlsproven , Tha Ixsnt movm in n mysterioui
III1 * wiHiilun to iwrforin. It ha IMJOII
tlmt nil lAiiil iixin which Uui
nUii f.ill * but sol.Um II.IH undar Iv tui inox-
liaustHli > pi > lyof tin ) putvslvatdr. .
l * . ttU n U i > < ) in.
MS nH rl * tAnt iSov
omor Patll.san l in ( lie llclil for Uio vlcmu-
crvUo Uvxulnatlon of ls > * nnd Uialtiu iiroixtsai
lo } M h Uilnps. Ho U "wry < lch i cflrn fct
t oiitlt > " il "has orjraulKvl his svimlnt * .
lr xnor'uh tlul ooilinlov. . lu Uioopw-
'
- if * O1.-U nu-r < "lit T * , * . _
itt -
> < UI T yurty
i > w fimnvl ten liner tfl-rs
* < tantA ta
natal fAiit CVtTiMoiHf Vvv tnt A
Kit
NGt l7
I'.ifiAI.Vfl JfUtlft.
fri UN * Ka * tr > . ptt/at lAwk
AW
Awl .
tltlrt.
S B."Ifm M ! trin * * 7 arxrl
i f. think el * yttMiK mat/ft. "
"tlfrrr
Of all the
Tttam * ttMt r t fvl mn/4
' V/TJl/1 fvww f fitirt fwa J avion
Kenmy Mil mimth'A ft htn KM t
Onnmwrriii :
7 r to ) fltf abotitl UHn't yer tfp.t
thr chap * * mrrrrwit I
Apt.frattYfr ; iwt tftw * wnz lotr
IH In the t"set. Will 1 h r ta v\7 'em J
. -I nA'JcruUft'J y < a ntt learning 14 be a
i' . Vo i , medrl'n fatl ir bM . < * nt m worrl
at tltiH crtir reitchw we athL ° < bwtus h * * ! !
thurnji tb/i llfo nai of rrnj , &nrj I'm brrancl to
\\vc \ \ tlifi Kiri , tnat'x ail
PhtrvJntpMa , 'flmo * ; P-arn YM. ItUmy
fnUmtion t/itfvnyrnt a l
lucrntiyo pr'/fWMion , 30 ttint I rna/ lean upon
ywi in my old nyn.
Johnny ( ] mt nllttle Indifferent ) V.'oolil It
h'irt ' , [ > ! [ * , If I ware l/i lilra .norn to < Jy for
yon Uoftnufnl !
Ttir. ( rrnr.it
Tfjfn April nlwron vhlch make May
In garden fair to
Oft wiltftprlnK lionnot , nnd poMfti on It ,
And c-iuiu hot Itam to flow.
f > nvcr Sum Alaska contains over
ilKfit/on miuarfj rnllin for cnoli Inhabitant ,
And yet they 11 f > hl over loU In Sltka.
The prlzo echo li n lccn ; dtacnrcred by n
nou them nniv jii | r In n Kentucky cava
Shout "Hello. .Smith ! " and It , will answer !
"VVIiat Smith do you raoanl" "fourUjcn dU-
llnut tltrios.
N'c-.v YnrliSun : I hear that Mn.
l > rliipiilltiK nor Into Imsband's ' will.
Whir. I llinilL'ht. lif. Infr. nvnrvthlnc. ' In
So ho illil , Initnlio novcr Int. tlio old man
h.'ivo bl < < own Avuy , it 'a ' a matuirof principle
with her.
Baltimore Anicrlcnn : The rciprjctlvo Jrlih
Iwnl r4 may nothu convinced f > yononnothcr'
nrffiimonta , hut. from ; 11 acmuriti they must
lie ( itutuiiliy struck \vltli their foico.
Post : The fact that rlclies
have wlii'i ( may bo the reason that tnoy
cnulilo u man to "liy hlh. ( "
N'iw Vork ricralil ; Agent ( at rail road )
Madam , < lo you wlnli ; your ] > igffi\a chockodl
VVomiin No , sir ; I want It to go.
Boinurvlllo .lournal : Dlfffjs Was that
pi-otty irlrl your al.star that .von had with
you at the concert illicit Ijoforu liit'J
UI'KN ( o , ho hn't. ' but hu will be , I
oxpcct , jii.ita.v sooa as I propose.
Harper's ' Ila/anr : "Do .you mean by this , "
Hald ho. "that yon wl U me to euaso callinK
hero ! " "Not at nil , " said site , "I'apa and
nuinima will ahvayn bo ( jl.iil to * co you. "
L.lfo : She ( carefully questioning ) Are
yeti a married man
Lie ( carefully anHwerlnc ) I doa't know.
My lulus ttcl ( ! raia from Ulncjgo Bays that
tlm Jury Isatill out.
Plilloclclplila Tltnoi : How Hoportcr That
( torn filtrttlt. * ' klnnnl
l < IlMittnn l\otrup ITIII iilrtn/ii1
that wo prlntod this morning ain't '
truo. K Ilo'H nlivo and well. Kditor
And what do you mean by coining hero and
tolling niol ThoIIowlur has it character for
vtu'iu'lty that must bo maintained. Go rlijht
oft nnd kill him.
A. 'Moiintiiiii ( Jorge.
Oiitinfl.
A tosHlng brook ,
\\lldorncss ;
A liy Ciwt out ,
Asocclded trout
\Vhat \ hllsal
A llny'H ICHHII.V on Olrlu.
llomr Queen , '
Girls isBratoon making bollovo. She will
iiialio bcllavoadollls ivllvo baby. She will
tnulto ballnvo rtho Is orful uu'cot on another
girl or fuller If thoycomotoseohor amlwhoii
tlioy nro BOIIO she will say , "Horrid old
thing. "
Tf yer don't do what a girl tolU yoraho says
your hftrrld. J drixthor bohorrid than bo soft.
1C you tto what a Irl tolls you you will do nil
sorts of foolish things.
( Jlrls ran bo good in school every day if
ttiey foal Ilko It. I shut ! think tlioy wonld
gitllroil nnd linvo to do .sunithlngvousulna
while ; ! know a feller tloes. Girls say fel
lers net orfuil , but when o girl gets a-Kcmiff
It , she nets orllor tlimi any follor durst. They
don't ' cnro for niithin ? .
Ifaptrl wants a follor to carry her books
home , .she alii'tsutlHflod ' unless ttho gits the
tbo sumo follor thu orlior girls want , whether
bho Illctss him or not.
( llrla Ugnitoou having secrets I moan ,
tolllnir secrets , Thuv m.iko anocrut ontof
notlilnjr : it nil , niul toll ttnraunil to all the
other jrlvH , orful quiet. Just as If tt was sum-
anslful. I bliwvo n girl HKI S to iualo
ii tln v * rti ilnliiL * Hlllutiiiui * ill'i ilfltl.
tllrls always Kits their Jogk'orfry lesson
bettor than a follor ; but If theynro Kolng
anywhcMhoy don't ' know their way a bit t
and thov nro smv to git. lost ,
If a Kirldon'l ' fuel lilo doing n thlnp. you
can't ' tn.iko her , no matter whether she had
orlinor not. If she won't ' Abe won't , and she
\vlll nit nut of it souioliow , That is all I
know about girls this time.
TO TllilllK . ! ! > / : K/ > .
II' , n. fnninM ) fn .Yrrr Y ik .S'nii ,
Marie , hnvo you forpotton yet
'i'hoiuiuniKr ' dnyn of Inntf ugol
The ahnJy laiiK. whorollrat\\o inctl
Tlio liny brook's loquacious Howl
1 jpoku ; you ausworod , half afraid , .
And then , nud then uxiuUito ] bliss ,
As bund in hand wo omrnrd strayed ,
1 boMly stele a llttlj kUs !
l.o lihnvoyou for ) ltoji yet
liowswtvtly ono > you used to sing I
The sun of these dear days ii bet ,
And love Ims lied on vanished wing.
Sllll "wandroua I * the pim-or I fool I"
111 up sadly , faintly In uiyiura ;
And , \i\ \ ii moment nnir 1 sttul
from monuiry of tlio bygone years.
Suzanne , llav you foiyAlton yet
Ho\v quick UioovxMilnj ; hours would fly !
No. li > v < ul one , you will no'fr forRvt
Tlio rlaiHl minds , the tender riffh ;
Atul wlipu the tlmn forw\rtiue | v mo ,
lloiv tiixp ivo thouphl our mutuMivi ,
Than Ux > k * m > n ) fmuahtvltli love t > ct\ime
Tlunvorvli , but thai \ \
Mai-iflhns piuo , I know not whom ,
UouKv. my dear f xilsa , U - > l.
SUAJUUIO U still UtUt jounx-iBd f.Mr ,
Hut uU h r love for nut ( s d nU.
WrvuMl SHWIMUO ! sukiby Mrvrfel
Ixwilu * , oar sun of youUi U
Thc past llvivs < M l.r now in nii ,
AtU 1 alone \vlll uo'cr forgot-
IS II EVIDENCE OF SCRDER ?
I.WM LfcMtki Eyi Trifc PlaTfaf Fad
Exam Licit. .
OMir BCCEXTIY ScTtSED fiSOW THE BOOT
An Arnijr Traxap * Inradei the Cap-
lUt City antl Prey * tp ? r DwtflI3
Injv , \ 1"iar z Iarirla.r
I trorv Xfc. Ajxrfl -ISoaiI M
W3 K BMMf " "il It i *
tv&mt * f \ amr'tec ; and If Is , U ,
, Item Ut &NB ? e
to * f tmmut tfoe. CTfcfcattr UUil irf wwms.
it Efevcatlt aw ] Wertt. ttrtati. TV
wu tewf Ut tike vault f .t pta * art yet
wnwtnrt. TVs foij ww * atiractoi by ike tut
Unt t pnifcupt , ctirmSvlljwnf p4 sp , wo * , la
annrrapftag tt Ion * ! SI ) Klf
btftoiim tntre noUted and C& f < rf f' U B
asd Oftcnr IrufcvM r fjmic t ta tb
TVtonHt tint : bt tes wa wripp l
fa throe a > pf * i of UM Cfeteur * TIOTOB of tirt
raf < yf Jraaary IX , Mrcb U And Mureb S3.
It WM therefore eridmt tteU tb * ksr baf
tin t i Ma or
TTw root wa joMtl , lOctb > { a wooas ,
tat o (
tte anilu ami tfc % < > it
ami r
t the k . Tte city
J , ar < l after z.Atnin ? th limb he
H that of a WOVBAH
r U th f/r1m of life.
11 wa onlr r ootl7 * r < w l fraai
Thh nrJMAll DM informaUMt thil tjw pte/it-
cfi.i co WiT f. Tlw scbtuljr rrfle
Iccp' until futare -felof.Teni < .
A Tf/tTtO Bl.-ft4MK.
Charter N'elvyn , th smooth yooa
joMx > ctyJof ( oxnplldtjr Triih Clyde
In ro ( bin Burr fe. Belson'i efo ic ihe Opw
home bkjcit about a TTH&C ? , wa. arrmted
laitCToafn for DeVwMire MaUme. Ini di-
af-'ly aflnr thfiarn-Uof .Virweli , Xelvm fie-1
t row the city , hra t rettt mcrl yenterrtajJTH -
ion n.ian lnm > c < ? nt appoarancn , bat tQe jn-
Hro dcdirc that h < It a tiad e
cnx/ic for t'oal very renwa. lie
jrcar * old , but appear * younger.
Thcrns tavo b < > n a number of bold daylight
roh rirs and att < 3mpUxl bnrclanos of late
anil trie police have di revere < l that , the caate
of Ihftus crimoi IA nn nnay of tramp ? \vbich
ba lately invadeJ the city. They are a
cbcoky au't IrrcprwnMa lot of acr ndrels
anil walk rightfnuia hon n and help them-
feclrc to whatever toeyspc. frith toning tbo
vviU oat of tcon- < tlw5-.vir.cn and children.
Ttio police mid a raid on tbew fellows lait
ovtnliip ind cipturol ttvonty la vnnoas por-
tloos of thrt city either bc gini ; cr stealing.
Tbo rorniindcr have Ukun the bint and rlis-
ap [ arcd. > "cirly every onocapturcij fought
savan ly and about half a dozen whricn the
ofllcors altRtiintcd to arrest , man nt&d to cot
away. J he fellow * wcro so desperate that
notmoro than oao at a time could bo arrested.
onus
The republicans hMil a meeting nt Bohan-
an' * halllastevcnitigandspooch&s vrero inado
by Hon. J. L. Caldtvoll and lion. F.V. . Col-
llm.
.liidf0 Hall hris decided that Charles Dau
bach's name shall remain on the ticket ai a
republican nominee. However , the Judge
ndiled that it the petition had been filed
earlier ho would have tsncdn writof man-
( lamu.s compelling the city clerk to leave U.iu-
bich's name from the ticket , a ? ho was eon-
vlnccsd that it was placed tbcro illegally.
XHItlt.lS K < 1 XKft'SI'A PEIt AJEll'S
II. U. Flobart.v ha * become the editor and
proprietor of the Hock County Bugle , pub
lished nt Bussctt.
R. IM.Vrobh \ lias purchased a half Interest
ofC. W , Boal In the Ouster County Beacon ,
published nt Broken Bow.
P. A. Arnsnerry has purchased the Millar
Union , reduced its size one-half , aud made the
subscription price ? ! a year.
0. F. Slliilj'orlandlias retired from the edit
orship o ( the Harrison Herald , and will rusti
cate on ft Sioux county claim. The Horuld is
boliif ; satisfactorily conductcJ byVI11 \ O.ivls. .
Kditor Swcnson , or the Thurston County
Hcpublican , has taken a partner for life in
the person of Miss Clara Corey of Ponder.
A wcddiri ? tour is buinuIndulged in previous I
to returning to the "dijmiiitloii grind" of j
nowsnapor llfo. . j
The llbol suit of Mrs M. A. Moeller ngalnst
Editor Whitcomb of the Friend Telegraph
was thrown out of court last week on the
ground that the petition did not state facts
sufllcicnt to constitute a causa of action. The
plaintiff will probably talto the case to the
uprcmo court on error.
Tim IlroVim llmv Tl.lUv TnnnilpnYi ) ! hna
started on the fourth year of its existence.
nml Kditor Amjbcrry snya : "For our con-
scrvativo-ltsm have often boon censured
by the muru radical thinning people , But as
wo concnod the right of others to form their
own conclusions ns well as ourselves , wo liavo
not felt cnllod upon to crltitzio others for
thinking different from us. "
Eiiitor Marvin of .the Beatrice Democrat
expects to bo uleutcd ns a member of the city
council Tuosilny. Hosavs : "Tho editor of
this uroat inor.il nnd rcligiout journal is not
making ninny nromlscs , but hi ) assures the
votoi-sof tlio Fourth \vanl that if elected lie
will bo present nt every inoctln ? of the coun
cil iiiui iiavusomuthiiiK to say upon the busi
ness trausnctcd. As ho belotiRS to no rinp
nnd is runniiifr in the Interest of no ] ou , but
in rcsuonso to a call for thu best man , tie ex
pects to bo elected mid servo the citj' , and the
Fourth wnrd in particular , in an independent
and satisfactory mimnor.1
r-'nolc Ilulns N'ovntln.
Carson , Nov. , was startled the other morn
ing by an editorial In the Appeal , the oldest
republican paper in the state , claiming tnut
the republican party In Nevada was obliged
to use the sack on election day bocuuso ot the
unsavory record of the candidates. Ituhilmod
that men were put on the ticket \vlio ought to
graue a pillows beam or break reeks In the
penitentiary , nnd that men nspira to parti
tion ors and load o hip who wcro thieves , em
bezzlers nnd rofiiKCs from justice. It calls on
the party in tliafuturo to olirmimto Hint class
from politic nnd from ofllcc-holdln ; .
Comnioiitlnif on tills the Saummcnto Ice !
says : TboXuvnda Journals am jwurinptho
hotshot of tholrmoral condemnation Into
the Into iinshrivcn ICKUIaluw. When u sauo-
brush paK'r | bojilns to be-.viiil corruption in
politics , it is tUne for the devil to die of
envy. _ _
A llypnollo \ike. .
An .attempt wa * nxvntly nuido in San
Francisco to ore.ito n sensation concerning
tun two sons of ex-Senator Fair who were
sakl to luivo becncuivil of a uisto for liquor
by Uoliiff hypnottioti by J , Frank Brown.
This man had Iho creillt of performing a
great many womlorful ctirts , but ho i-or-
taiuly has not cured the Fair boys , If ho ver
ttttonmiotl It. lott !
ot tUom wore SO.MI ono
nmlitlast week lu San Francisco oujojln
theimelvcs with several bottles of cliam-
. . ) t t rrTi ia * fif-ir
Tnt 9 * W j. < r < m.t.y ifcwuw - . > '
initune : < tiiHtt. ? * Biati. . * SfAi t -
tun mi. imiir * ta iw iti 6rf ( Lttiai9. . o . \
o < T r UHMJtW iMlWiAiMAM. If A wn-t
&
Tour * .
Ami.
Vart ,
. U j
MW ? . . P t r > ir * . ffcfcwit , fcnrf a uaix o J
c JT JJWaa.t ( > cK4 Wj itgr tkfa . : -3/r
ten . BUurn it fehiMkiMi.
Saarm.
Btl u . ) J
" *
t& a t.nj Hit slut
at tkac
omtuMK-i ia awio , tbe
.
K.UM.IT. I * . Jtartft 3L-To tk F l .
TmltaK Wni y-j ' w utU < tfr .
UHtt * 9mm * / Tn < WmxiT IMitnrvrc
.
t What ol lk fne
O T tNe lt ?
I I * J w < .
L torm-rc r f r. j
j A - .
A * . I. T4 Ssat fcvria ; i t
caDte te lt.
'i VV
to'i -
to .
ta Ute MiuaTC. 10,1. ; ,
it wa *
tk * , - ; f
K tetor .nte a ip in * illS
nvkt pror * a
tfc WV >
S ! t wroU emHtoM
la r
ut tkan or UM
two 2io4r < t BotinaA. 1
H.irU.ft to f ran L < xiBT il . K ; tie iru
tf nneri Jatthx of tIM SNIDCM * * emir's . ' , .
V fie * . fjradwto , ! n pr ' -
ainut. wtocfc * a oci I _
and n cthernicvin a.
tiirtnet JuJtf * U Seat. < .
. ceb 3-T tie L- . r
Wllljow pIc-Me tpiAia - ; i
yoor tnttttn' 4 eolam.it IAA pr ;
the nalinmat baanlnc '
- i- 4
fwiiwl.fl ? 2. How ifcatt - -
> ? > iboati - <
In ? a. bant ? NQ
ABM. Th pre et system te ro < r : * i ' a
LVu > l Statei U f < ( MMd opoq a n , - xv . J
di'erent acti. vrbteft bar pv l n ; . ua
laws iooi INCT. Uad r the pre * ti' irr , , . .s S.
ment , tb r9 is no Uznit to : be n. - . , at
l oics tbar may hwfally twes-tao. , . ,
the different siatvt. TUB capital . .
fV,0 . , | H > JX ( and { tXM.ua. accordir ; o
p pulation of the dtr n-fcere the ba- >
Kiatzed. To start a book in a tow '
popolalion orles reqairei a cnpfla. o > , <
the llm MI m named. Inacttr fro. . > .
S0,0ij"j not l. -i than a cajxtnl of ri. < 'i- ' u
be allotted by.t&c comptroller of t1-- . >
cy ; while the last araoantgirea i.i . tea \ . ? , s
oa capital al > ) rc ii repaired if tLo r , u.is
' overod.iXX ) inhabitants within is n i ii.s , v
companr having decided to go into the bank
Ing business , the tint thineto be Jono alter
In tbo United States treasury bomls < < > 'no
extoutof at least one-third o'f its entire . .T > -
itat ; this as security for its creditors. T .o .
government then issue * W the banking c ; j
panj- blank notes to the extent of 90 twr i"ut
of the dcpojits. These , when properly fiucJ
nud signed , bcnomo the circulating medium
of the Umk. HanKi arc n iuired to haX'o oa
hand at all times lawful moncvof the frilled >
States equal to at least 3."i per cent of all the
circulation and doposiu.
Cou.NCit. IIt.Uf-K5. la. To the Krtltorof TUB
HKK : I'leascInform mo In THE sir.smr llts
how toruukQimd use "blril llmo ? " R A. U.
Aus. If you will closely follow the
appended instructions the result will bo bird
limes of an excellent quality : Take Unseed
oil anil beat it over a slow lira ( carefullv
watching it to sue that it does not burn ) untfl
it is very thick , then pour it into cold water
If it should provo too thick for use the addi
tion of a Httlo pine tar will rc.ullly ihiu it to
the desired consistency. Ttio lime should
ho smeared on the branches of trees , PIC. ,
where birds are known to cotigrejrnto , umluy ,
adhering to tboir feet , it liolils thorn fust rnd
enders tholr capture im easy matter.
Another plan much used by bird-catchers is
described at follows : Tnko a louu pole nnd
set it solid in tlio ground In soiuo clear pl.ico
in tbo woods. With a heavy liuifo split hlltt >
in tlio polo ; next sharpen seine small sticks
drive them , nut too solidly , into the .silt ,
iiiul the polo ; cover the sticks witu bird
lino. When a bint seeks to use ono of thefts
slides for n | k reh it fulls to the trouudvheio
the bird lluttcrs , a helpless prisoner. Wo
would nuviso "It. A. y. " to consult tlio laws
of Iowa , section IOIK3 , hefoio goini ; into the
bird-calehlng business on an extensive hcjlc ,
SAI.KH , Utah. Jlnroh SO. To tlio llditor of
Tin : lieu : I'luuhO answer the following < juus-
tloris1
1. What li the date of the biillillniruf tii
I'yratnlila ot l yix ?
S. When w.is Anstr-illil dlscovored , unJ by
wliotn ?
. ,
4. Was tlio iiu\v tu tiiiuiiiit orUlnully wrltlo
In Creole and Latin or llcbi mv-U. r. II.
Ahs. 1. Tlio aato of the building of the
pyramids , which tire supposed to be the
touius of the JUeyptians , is variously ( 'iveu
by dlfforont chroiiologlsts. The " ( 'iw't
pyniniiil , " the supposed lust resting place of
tlio monarch called Cheeps by Ilurodatus ;
Clmtnbcs by Diodorusaud Sulphis by Mu-
uotho , was built , seine historians suy , H.--'J .
years U. C. ; others say butii.lil years U 0. ,
a dllTuroncoln reckoning of soinetliiiif , ' lluo
l.Kl ( ) ) yoaw. Tlio fact U no ono knows any -
tiling about the timu of its erection. - His
torians nnd ijt'ograpliers think It highly iiroi-
able that Australia win known to the L'tilm so
51)0 or OOO years uco. Tlio captain of tno
L ) jtoh voascl , JJuhfuu , who slghtea the cn.tst
In IliOli , is Mipposod to hnvo been the first
white man who over laid eyes on the anti
pod can continent.
. Noitlier "Unddha" nor "Brahma" nro
credited with having been real persons.
Hralnnu ( mentor ) Is spoken of by the Hindus
as ' 'thiit which is invisible , unseiMblo ,
without origin , without oitlicr color , eve , or
car : eternal , manifold ; ( In creation ) all-per
vading , unducuyinfr. the wise behold It us
the cause of created being. " In short thuro
is too much mysticism about "Brnluna" and
"Buddha" to even attempt an oxplauatioa in
this dcpartmcntcf Tniliin. : :
4. In Creole nnd Latin.
HIIOCK : . Mnroli IK. To tlio Kditor of Tirn
Would JTOII iiulUo nio by Ivlnsiiiu a
coiiiproliunslvn n > port of tliu tn\v of uccrolloii.
cnK > elnIly of tlioiiwdo lands or tlio Mlourl
river tliruuvli thueuluinns of THIS MKIS ?
.Am. To properly reply to your question
\vouldoccupvnbout tluvo columns of this
piuw. Wo should advlsuyou to consult some
good lawyer on this lepal problom.
OilAi'MAN. Xol ) . . Murvli i't To the Fklltor of
TIIB HKB : To .ottlo .
( nn o.xollln i-ontro\o sv
poi. ] : u atisnur tint followliu Intrlcatu It-sal
iiiustloa | : Jouos Ims fifty houtt of htcurs ,
Miilth holds a chattel taortsa.'e on llio suue : ,
Junes mitki-s u con tract \vlth Ilrovni loluku
and food Mis cattle for a hnrcltlvd tlino. The
niortLM o and tool bill f.ill duo upon t'm
Miriio day. Jours cnnnot pnv I he cinlu of
llrouir llnitvn rcfu-os to iicllvrr until liii
claim Is | iald. Can the morts.ii.'oi'U-xiilly ta .1) )
tho-uctittlu fnini llr > ii wltnoiit paylii h 1:1'
Can tlio Mfor > b Imld nnd Nolit to s.il sfy
llniwn's lilli > CiuiiLr.j ! ' . rounniAs
Ann. Yfts ; Brown Irw the right to kc' ] )
the stock to sntiifv hi * lion. S o coaiitl | J
suiuilii * of XeoMska , p\jro t , edition of i J
.
A mining district , to t.iVo in about six
townships is to bo ortrnnljod near tuh ; def
of MKo Ctxvlc , in C rtx > i ixiunty , Onifr ra
a t < Hi-iHit pnisiwit tJicro return * ( AO in g J
I Ugliest of all in Leavening Power Latest U. S Gov't Rcjwrt
PURE