Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, March 10, 1891, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rill ) OMAHA DAILY ME : 31AUOIL 10 , 1801 ,
SPECIAL NOTICED
APf irisiSIKNT5 : forilu-HiVoUiinnTT
In' takru tinlll l'-lli | > . in , , fur ( do eoiili.n
nl 11 ' iii. uinl until ! > : : mp. in , , for the tnornliiB
ml it mil a n I U MIA v llm.
'PI.ItMft'ashln ' aduuicp.
KATTH- vprll otnpnt.ni : tbl < pnjc wlll'io '
t'lninct'il for ut tin * rule of I1 , rents per
wor i tor HP Hr t ln frtlon. : md lot'iiltior void
for raid HiilisoiiuiMit li'si'iilott , nnd M.RO PIT
JMII-per month. No ii.lvoilhtMiii'iit takt'ii tur
i'Hum ' . ' .leoiilH for tlio llrtt IIIMTI Inn.
j N H'l \ I , . " . tieuro * . lyiiilmlH , tie , , puuut i-ach
.1 it imo word.
fPUKfK ailvoilNoniptits tniiHl run roiikiirii-
.1 tlvi'ly and under tin I'lroiituM aneM lll
till' ) be tnken urdlseont Inili'd liy toli'plioiii'
' ] > . \HT I IS mlcrtNlni In lIu'-iTotiiniiiH ami
. ' Imvliu' IholrilliHttiTs inMri'xeil toli'Milllii-
l"r 'il h > t ler In dinnf Till : IlKK will rei't'UP ti
iiniiiliToili'liork to I'lmliln ' Ilioin to p't Ilidr
-J.'it.'M AiiHuor * will lie iti'llM'i-i'd only mi
' of tills phoi'l , . Knelosc answers
In oiivi'lnH'H | prnporlv mtilrrssi'il.
A II , inhi'i tlM'inrnls iinilor Ilio bead of
" pi-eliil Nollocs" are tiiililMioil 111 tnilb
tlio iiioriilii'i ami ovi'idnx ' i < llt IniKof Tinllui' : .
the elicnlailonnf wbled lULToyatcN inorotliuii
Vi.i ) > pn piis dully , nnd uhos ilu ailortl i'i-
Ilio IM'IM til not mil y nf t lie liirne I'ln-nlnt Inn of
TitrllKK In Omaha. Inn nl-n liil'oiini'll lllulls.
l.lni'iiln and other cities and I owns In Ilio weit.
BRANCH OFFICES.
Aihnrt Must fur tlii'sc onliiiiiiH will lie tnlion
nn tin nliinifi'mlitlniis. ' . : l | tlicfnllouliiti liu l-
l > t" hour's \ \ lin uronut luiil/ud to taki1pirlu I
notlfis. nl llius.iniLriktiHitt onn bo had altlit"
liiu In ittllrr.
'iifTII OMAHA ItirANCII rl-Tlt-T. X
a > Jl N. htriM'l. ' I < Mir llloi'K.
; ( HIS \V HKri.Tli'iriTiai'lst. , ) S.mtli Tenth
/ < ll\sr. , V KUDV. SlallimoM nnd Prliilors ,
V iiiis.nith Ifilh street.
II. II , I'havmut'lst. ' 'II. .
* i iiniliiK
\ \ ' .1. Ill < Jlir.S , riiiirmai'lst , 12I Niirtli Illth
V I i Htieel.
/ iil. | : \V. I'AKi : , I'hiLi-mai'M ' , 17H Lei.vou-
V * < > rtli t ri'i't.
Tl'l'lFllKS1 PIIAKMAC'Y , L'llliiind I'imium.
SITUATIONS "WANTED.
J' " n iiifrx , ilc. . fffoiii/yii ] lcifnnlli < ill l/if.i / juil/ ' ' .
" \ lr.NTiiSituation : liy sounit tiiaiii u
> i tlitiiiiinili Ii0ikkoo | 'r and apeoiiiitant.
AVonlil nNo t akr iiosltloiins sbliipliic nr entry
t'lvrk : Kdiul ri'fi'lonres. ' Adiltuss ! ' I.'i HOP.
M -ll ! *
AN oMirrlenrod lady " .trmvjriiphor nml
lypewrltcrdoslri's u position ; owni inn-
' hlne. Address K Mloo , Mliill' ; ;
1 jnOKKKKI'RIt. pxport with ai'ioiint . IIo
-1 ' * oari , roi'dinineiidiillonw , wanls po-lllon
AV ilb tlr-l class ho list1 , Aitilri' s K Otl , Iloo
\\TANTI-.I > -l'osltlon by dru dork. Two
TI vi'ais t'tporlpiiru In town of iin tlion-
siinil. Not ri'iilstoipil. Ciui elvi' cooil ri'for-
OIIPCS. Address , llnx : . Iliiton , Nob. at ! Ti *
M ii for eood irlrls ; aiy
nmnisnio ; ihvMV ful ! from H n ,
lo ( ' . p.m. CniKidlaii Kinployiiicnt ollli'o.
l'i ' S. I.Mh. Tolfplione , f-tv . l > 'l
WANTED-MALE HELP.
J''oi'r < ifr < , itc. , tcr fnp of fnil roluinn nn
( -At oni'O , young limn for i-liv
dollvi'ryi ( ioruin 11 pii'fereil. Adilii'S * 1'
1 I , lino. M TO 11'
" \\T A Y1T'.K-A cr-nt Ionian of nooil appear-
TI ntiro anil fionil habits ; lull si ho able In
iki > hlnisolf Konerally ii oful ami ! > < \llllnu.
nei'os ni-v. In work forshorl tlmofor inndor-
i' salary. Apply at loom 47 Chamber of
I oniiiifi-ep. JIISI-10 *
" \\T ATsTKli-Hadjsinon.on salary or coiiiniN-
* i shin , to handle Ilio new piitonl < lieiiilcal
Ink Kru < > liir ; peni'll , tdogroiitiM selling uov-
oily over proiliivoil. ICia-os Ink thiuotmhly In
two -oi'OinK ; no nbriistnii of papori IUO to UW
jiprpont prolll. Mt > want oiiPiMii'rifol h'aiioni
ineaoli rll v mid eoiinly. NunpltH bv mall ,
IKti'i'iitft. For tornn anil full p 11 lleular * ad-
tlri"s. wild .stamploL'lloIHL'odar.s | Kail.la.
41(1 ( 10'
" \ \ r.V > TKl-Ablp-doilloI ( yniiiiK inn n. nboiil
'l | 17 you i M. ill Tlio Ifiilr , llitli and Howard.
4U4 9
" \\T AXTF.Il-Man to soil line of'elpar1. ' , JUKI
' ' perinonlli anil o\ieiisei. | Aildross with
Etiiinp , Sumatra 'ljiar I'n. , ClilcuKii , 111. SC ! U'
' \1TAMKI1 A piaolh'iil soup nitikor , inoiii
A ( ! UNTS want till for Tlio Momolis ot ( Ion-
1'ial W. T. SliiMinan , wrlllon by hliii elf
" \\e dap In iirt'san cnllroly now edition < il
tliK work. It * * 111 ho eonipli'lo In one liirgi'
orla\ Miliinie , t'oiitahiliit ; nmirly oin > Ihoti-
sanil iiii cs , prlntod 011 snpor pulomli'ivil
liaiii'r. buniiil In line olnlli. anil sobl nl. the low
in f < 01 if } ' ! per rimy. It will I'onlain ilildl
ti'in-il ' unit ti'r \ > y lion. .hilur-H. lll-diio.bi'ln ' -
ln theworli ilovn to Ilio priv > enl dalo. anil
Riilimu full ni'count ut'.lic ileath and finirral
uf the ilivoiispil fjPui'ral.
Thlf K ( iinornl hriiiiiiu's Own Mfioolrs.
il tlu'only tiook Nsni'il ' In wlik-h tlio fiunlly
( friioral > lii'rinaii an' In any way Inlei-osi-
'il. 'anvii-M'rs' oiitlllvent to an ) : ildies ! < for
f : * fidi'i'iils. Aililri" > s tlio exi'liislvo imlilMiori.
t'liii- . I , . NVebstor , t Co. . It Kast roiiiuvnlli
btri'ot.JCow VitrltOUy. 2-W ! '
. Uis.MKN' : wanloil to sell cmils to inoi
S. oliants by sample : iu > w goodIK : \ p.iy fur
\iorkois ; IM'rniMin-lit sltnat Inn : rhaiico tohnlbl
a line triulo. Mudul M f K , Co. , Joulh Item ! . I nil.
.HI A.V
minors , liinilioriui'ii ,
li I'li'rlis. bookkeepers , Nak'sincii , fiiuni'is.
inlinroii niul IIIIMI In nil capiieltlis to eiuno lo
WcMtt'in Ori'Kon ' and un'oiit posltlnus at IIIOIT
tliiin llvliiK ii0't. ) TliN Is a purtof t lie win M
tint only I'liuul to , but oM-clllnir any nlhir In
imtural iiclviinliiR.ls. Wo linlto enrresponil.
t'lipo fiiiin all wlio\vonld foci anyios | | hi | * In-
teicst. anil ii-siireyoiillutt all yoiihaM' 10 ill
| > Invi'stlualo.V ( ean inovi-beyonil i > or-
iiilVfiitnrtMif u doiilt all Iliat wi'assort Ore.
POM Loan \ Triiit Co , li > 'j ' l"li > l St. . I'oil.
liinil , Uii'iron. w ? in- " *
"AXTKII Mi'n with Rood lefcroiu'o at
Mi'lroinlltan M'f'g ( . 'o. , ItJOO llnwaiil ' I
MT M
AGTIXT5 wuntril for tlw Miinliiiltaii I.lfi
1m. ( \ \ to ri'pri'M'iit In nil inru'o towns In
tbo st.'Ui' > ot Noliiasku niul Colorailo. Llbcfal
contracts olTerod. Aiilus-.No. ! ISViiiiiil l'S ' llci-
InilUlliiK. ( Ico. 1' . I'arMi , sen. in's'r. for
lirut.k.1 and i oiorano. M M.I
DK rri'TU'KS wntilpil In every locality lo
work iiinli'r our Instriii'tlons. Kx'pi'rh'iico
rot iiPvessary. Stiimpfor paitioulurs. Wash
ington Dotct'tlM ) Ani'in'y , llox 7nTVashlni ! -
ton. Iowa. JW/J Sill
WANTED-FEMALE HEUP
AV AXTKIl-At llrownnll hnll 3good , slrouj !
' i Rlrls. niio to boip In laundryouo to IISM | > I
lli cook. J -
_ _ _
' \\7'AXTl'ID A Poiiipptont aiii o ultltoal-
l tend li-iliy. Apply5lt > Sii'.tithht. M li"
\\TT\N-l'Kll-GTrT for Bviirral ho
M Jor.'Norlh ICth .stn'ut. Mrs. I'an
401 9 *
AttOOl" ) . tlyllib drcssinalipr vantod to ln-
oute in atlirlrlin : town. I'or iiartlciilari
. \ \ ' . .t Co. , Si it'p. Wvo. 41 , " > l' . '
\VAXTKM-Agirl 13or 11 years olil. Apply
> ut KM Hurt. 4t r > lii *
Uy AXTKll-Olil to taUoi'aro'flfchllilrc'iior
avdst at doubcwork. atlill ITtn.
A\7AXTKI > ( Jlrl for eoneral liou-ovi-oru li
1 > small family , "Mrs , 1) . II. Uliecltr , .v.M >
COlli slri'ut,1 ldT-1
\\r A XT Kll-OIrl for Kowrii ! 'hoiiwworkj
i liuimnu preferred ; KOOI ! wages : 115S "Olb.
4'lU-ll ' *
\ \ * AXTEIi--\YoniRn to do ( icupral IIOIIM'-
T work ; wuKunH u weok. Apply r ll Noilli
2M. Mif-Ki-U
" \\r.\NTKH A eoodclrl for ni'iior.il lionso-
work. Hofci't'iii'i ) roiiulivd , Uooriro A
Will-ox , l isi I'ark u venue. M : ) ID
7ASTKl-Glri forgc ncriil .
S.iith avenue. .Mail-W ;
"f "l\r AXTKD A iinrso fora chlla , l yi'iirolil. ' .
1 ti Call at'-'OO.'i M. Mary's avu. III1.
\\7"ANTril I iily nitPiits , New Kooils. a
TT splontlld so llltiK arlUMos. t'aiitlusiio fito.
oii , ( 'lili'UL'o.
MIWJ'10 *
MASJjAGC , BATHS ETC ,
Tor rnltt. ett. , feet < > i > oflr t wliuini on thlt
TirASSAQi : MaduiiUclzicr. . OUT 010S. tilth
1 > 1 M 1UI-AC'
SSAfiK tialli ut Jlaaaua Smith's parlors.
lloor , 0 S. 13tli IU IttJ IJ'
FOR RENT HOUSES.
_
t'nr ntlc . ttf. , Krttiiii iiMr. ffolM inn on l/il / *
AM M HKIt of 4-nmm IIIMIMOI , 'ltv w tiior
and luilli. fCiliiiul uii Hnli. AIi I'lilla es
and | | , i t * . Illliuly , V ( . , Ittll L'apllul avenue.
it-OAT
_
NICK llli'-roini ciltu ) i' , K H | tii'lttlitjor-
liixHl. liiiiuly to uabln ami iu < ilni . ir.
Xorlb Miii'lconlli HI ri'i't. ' MS" ti *
li OII UK.NT'I'li'Kiint It-riioinliou 'i. > 'm.
I i ; iTitnil'.Mlo ' Iliuittlittst. Cmnilro of A. A.
( llii < l liiMc , iilo : I'ouaU' ' . it.or lilolio bum .mil
Trusl t > . . Tiff S. If.th Hi. l i
_
' > ItdOM rut t nRi' . nli'i'ly liiriil.lii'il for Unlit
Mi < > iiM'Ui'i'diw ' | , II'J | H'f miuilli. I'lty and i'l -
IITII wnti-r. roll ai MM iM'iiiur. Muim
Io-linoM tiioilein IIIIIINO wltb V ! neuts of
iri-oinid. nloniy of trull nml Kootl burn.
ltisniiili'ad.t \ \ :
_
STAU Loia : ATrusH'o. j n-tit'il iiKi'ii'y
3H 0
II' yon wi li toti'iit nlmiKo orUoroBre U.K.
I'oli' , tviiiliii'iital Hook.
TLsi Theii till lliit nTW S. Kill Tims. I * .
ll.ill. : ill I'uMnit bli > ok. :
_
KI'.Xl' -I'ourlliiiul 7-roiiin lluN wllli
li.illi , hot xv.itrr. flft : pivt'il ninet : near
lin inrsH ; nil Improvi'tni'iiti : only iv.'i per nio.
Ki'fiii'in'i" ! tiMiulrod. Tliu Mc : m InU'stiiieiit
Co..JI'J HIT bullilliik' . lr.7
KI.XT fl room IIOIKP. (5 ( room IIOUHO. .1.
- 1' llurlun. 'CllU'ailIol | avi' . 'JTll-fJ *
I/Mill ISKNT-l'-rooni ci'idrally lix-.ilnd rcsl-
-L' iii'tu'i's ; all iiiiidi-rn iViineiiliuu'o jllio llncst
In Hie oily.V. \ . U lloiiinn , rmins H ami Id.
I-'I-PII/IT Wk. UV.MIS .
FOR 'RENT-FURNISHED IIOOMS
I'orniti-H , ilc. , Hft jioffli-Kl coin nn ontht.t jnic.
'I/'dll KIX'r-i , ; nlrcly furaUI.ed moms for
J- lllil boiivolei'idni : ! loteroiiros oMdiaiwrd.
Adilri-SH 1'it. ; lli'i > ollln' . M 4X 14 *
DU llDNT-Snlte of rmuiH. ra . lioliind
t'olil nntur ; siiltablt * for Kent U'lnan nml
fpi hoard If ili-slnil. 'Jftll llurl Kt. 40S-IJ *
HIlNT-rnrnliliod ( unit nioinJU * orniit *
ery Ini-Kuia 1318 I loniirtl . ' '
. . K1I.VP Two fiiriiMiod ronint for Hcht.
lioilM'hooplliK. ! ! " > Capitol tivij , M : * l 10 *
pull IM.XT-rurnWiod rooim slnzli- oren
Miltu , luodfi'ii Iniiirovi'inonls. yiCS 'Jtllli st.
o lidCM < ; forhoiiM'kioiilne to niunaiicllfc \ \ ;
> irnt tnhrn Inlioiinli aillN. Kill. : iii :
! ! Ell room- , , steam heat , ri'ft'runcps.
l ISIINT I'uriiMiod rooim. ItWV Duuglus
SMAU.nioin . , ITOI Capitol uvo.
| jilUNT ! room with nieovi" , onrlaln * . maiiU'l.
- lipat . pus. Ijnth. Urlnsoln. fori ! in'iilk'nu'ii > r
imn nnd wife , { Ili.OOper inuntli"UT ; S ' 'It list.
'
_ _
KT , CM.A1II I.iiroiioaii lintel , wllli dlnliiR
rtioiii ; sloain lieitl III nil IIMIIII" , Kit h ; ui < l
l > oclio. ! Fpoolal rati"i by wrt'kor inontti. IKII
POI ! ItCNT-riiriiMiuilruuins , R
-.li-ain . , iril'.l ' Howard.
IjlUH Kl'.NT-A flni < fnrnUhoil room In I'liicl-
ITII homo reasonably , suit n lo for one or
llcnii'ii , Apply ( SB Suutli I'Jtli streiM.
llKNT-rarnlslicMlrooin Ills Police st.
llHNT-3 rooms , ono llcor , ITU Jack < snii
M''IU
_
1J10U liKNT-Mrely funiKliCil room fort < i
- * - Bt'iilleinon or nnrrlnil eouplc. ilioo. Pint
H.MfS. Hilli si. full afleri ! p. in. MCI Mil
liKNT-'rwenty-llvo nuiiiiM In u lirlt-k
blooh ; tooil lociilloii ; It li \vllhoiit fu r-
iillnrc. 0. ! ' . Davis t'o. . ITO Knriinm st. E.'IM''i ' !
' "
FUR'NISHEVnobwis" BOARCX
ratr , tt < ' . , Kftnpnfflr t rulnmn < ui III f. " fttif.
lir.NT-l'urnUlM'il room xvllli tninlorn
liiiprovL'Uu'iits , ultli urivltliout Ixiiicti. Hill
pt. < iHi 14 *
LpOlt ItKNT-I'urnlslifil room with Kas. hot
am ! cold \valer.lWI l.iavon orthui > > talrs.
Jill l.V
il , 18 'L'litoaso st ,
MIS21-I *
. ) rooms with boird. W7 N , lOth ,
M'iiulblook. M JIDJ 1U *
ClOODboiirilniid ninni for 2i $3 nor eel .
I atltlluriicy stn'ot. MiW : M'
IilKOM' rooms , with orwltbout board , KB S.
'iTtli. '
> lO.Maiul Luirdl.OO. ! ITU Douglas stri'ot.
IlKN'l Txvo south front roinus with
llfatrlas ! > buuril , Apply lilt JDoilsi' sliool ,
_ _ _ _ _
/ UOI ) boanl anil room for two , ? , " > . ( IO j > or
M xvi'i-lj. anil llarnoy stroi't. .M''u-10
lICiAN"l'IA' ( fnrnlsheil ronins : motlorn lin-
1
VwoxvnioiiK 1'lrst class table boaril.
Tonns ira-inmblis ait ) X. IStlist. IIH ) ' . ) '
'IilOi : liKX'I'-A Jiirtfo , finely tnrnUliod room
-I wit Ii lioaiil , to ainan anil ulfc. The most
ploasnnt part of elly niul | ) flvi ; t o ( , 'iiiilly : no
oilier toarclciij rcferL-nces. Aildrus * L > ! ? , lioc.
O'JJ
FOrfRENT-ROOMSUNF UnNiSHEb
J-'iir rr > ( t , ct < \ , ter tvp of Jlttt culiiiii u on flilt pciyf
"liVllt 1KNT ! : t looini , nnfiiriiNlu-d , for
J ' luiu-ckei'inni , llithat. , prluo. KH ( ) .
7ffl
FOR RENT STORES & OFFICES ,
J'ai rati .etitrf tiifinf Pitt rolfnm mi tltlii > af ,
IlOIt HKXT 1V.U roouii lol'J ' 1'arnain :
K round lloor. JI.WJ 1T
I \KsK room on llr t lloor N. V. I.lfo blilc. ? li
J/pormonth , tar Jwoan .SiTnistC'o. . ' 0 10
STOIIKP sW.I { S Kit d : Mi-ainhoat fiirnl'lu'il ,
riiomns I'Mlall. 1111 ru'xtonbloc'k. ' M
IfOH UHNT-Tlio 1-s.inry lirlck biilldliiit.wlth
-I- orllliont poncr.foniiiM'lvoucinilodfiy tin1
l-e ! Pnlillstilni : C'o.illi ! I'ariiinn .st , Thobnllil-
Inj ! hasn llri'prootei'iiii'iit
li'ani l.oat IIIR tl.\tuios , atoriiii all tliollooi-s ,
pioto. . Apply at the-olllc'o of The loe. lll'i
IjlOU ISI'N'T Oralo. . my liiilUlliu on .Jones
.st. bet. lUllut lllh. O.A.Minliiiil taiiS luth.US
US
"l/'Ult ' 1'iKNT Hilt'k vnrodoiiso. two stnrlct
ililuli : tia'i'iiioiit.liydr.inllL'plovalor. traol-
aii ; > ; lipst location In city. A.I' , l'owi-11. IMU
"liiOK HUNT Store room.0x77. . In now flow-
J. ry bnllillni ; on l'hlra i > slroct , | u.stwc < s |
of Hit tiiit i > i'l ' , f. 0.iHlpotMaoii th. liiolmliiiiistoam
beat anil oily water ; al-o lia-enicnt suitable
for slioji , oiieurncr Uilb niul i'hlcrro : slroets
tt'.OO ' per mouth. Uobt'its" ' , -10' ' Noilli Ultb.
MMI-M2 ! '
FOR RENT-MISCELLANEOUS.
J'or rulf , , etc. , see top offrtt coliiiiinon t > ilci > ctur.
"IjlOl ! SA I < rAn A 1 tire roof safe.
J u t llos t on S t o ro.
ir\OiSAI..i--'oiiiploteM't \ : : ( of ilrns stoie fh-
1 turos , show fiisc4. fli' . , P.O. box J7' ' . Hit
WANTED TO RENT.
for raid , et < . , tec tap nf fnt ruliim ti nn tlit < | > ai ; .
\\f ANTKD Slxrooincnt tniro xxltli Iinpro\f"
H inputs. A. Max lliiUhulmcr. Ilia Honsliis
4 1 1 II.
\\fAXTEU-Aliou-o of nbniit ton rooms ,
i' wll linllt. inodiTii iiiiiiiiix'oineiits ili - > lr-
ably ln'atoil , xvlth ix lawns not Itiaiuw. Any
< mi > having Midi abou o1o lent ailUri'M lloom
I' , I'hainbor t'omiucrot' . 115
lirAXTKU-To rout , bx" April I , liorSroom
l ' bouse , modern. Add ri"s ttia led e.
tifrnln. rtt..trr tii\mf \ Brut cKuiiiiiim thtt
LSToui [ iiropertv for sale or UVCIIUIIKI' .
xvltlitliundullty Trust voinpuuy , llill Knr-
nanrsl. ICIIli
\\7 K are preparing our rontnl ll < t. All hnv-
M In iloslralilu prouerty for rt'iit. Hat with
us. Star l oan .VTnistl'o. : tgti |
I ISTyotirluiiiM1' ! t'oM'll or ivnt with C' . I' .
IJlliirrNoatif. .N , V. Llfo. tilt
UKNTAUAKoiil-llon , .T. Paul , ifiou 1'ariiiim
street , makes specialty of routing hoiiM'S.
storus , utc. , mid eulluulliiK rents. M.V ?
\\'ll ( > has lious.es mnlstorni to runt ? 1 Inuo
M loKof riistiniiors. ,1. II. 1'urnittu'a ' Kon-
la' ' Ai.1'iii-y , Kith nnd ItodRo.
HK. L'Ul.h , rental nEL'iioy.C'oiilliiontal tilk ,
Ml )
STORAGb.
_
I'or rnltn , cttfceti > i > i > .fflr L culuinn on tlilt
OHKAl'KSTandbohlstoraiju fur furniture.
\Vflln. 1111 Kumaunl. UM
BICsT trnckiisc uinl storiiBO bullillnir In
Omaha. Unltnl titules Kovoriiment bondnl
iiaroliouso. llonieliolilio ; < Kl ston'd ami cured
for. l.owoit ratu puiirunta'd.V. \ . M. Ituih-
man. lOl'J-Jt'13 ' LicavuuviortU , wi
PERSONALS.
r. . Httiiftaf Xmf.rolnnii onl'ifc ' * | nttf
i ' iuo on t at oni-i' or li'lcer ph
vonr ailihos . Mr It. hn , llM'il OM'fvt ' hlnc.
Mot her. Misa-io"
_
NM'IMsVlATfdN "xTiiiirnTl of"rri'iU rlPk"llMf7
I of S'licnkotiilnrf. Kant 1'rimhi. who I * ft
Iliore In l Si. IMcnv u lilnH Ott i Setuiel/ .
lrooi"l'"Clli | t'lvulrjr , I'ott Nlubrura. Nolv
U ANTKITo ) Hitdili'rtiiin unm < <
ilrlfh Mnliliti'.le. II , no now- *
In nn c.Hliiti' left lilm In tlu < olil I'liunlry.
I'ullor xvilte. ( ieorrio lllshotr , lluiioier. lias.
| > Uts ( > NAI. I'rank : r-i-nl "t. O. " "IIV
I tiHluy.Mh. Irnni "A. A. " Will Inln"A.A. . "
from lilt Ii to IMIi Un InT.II. . " nliout Kd.
"i. > ! . > . < ) . " . ! . r. , BI
'
FOR SAU FURNITURE
I'nrralrx.ttr. , * rfti > iiatHritlmliimn nitlltlH inliK.
I/ > Oll SAI.K riirnllnro In T-roora hoiKi' ;
linn -e lor mil : oii. | | ILiiisoom | > alk. itorlh.
All tnoili'l-ii ' euiiM'liliMires. I'.lnillll'O l.oo
.V Nleluil.Mli mid l.i'iivi-imortli ' , M"tRJ
FOR 3/\LE \ HOH&E.S WAGONS ETC.
I- ' > -iatfnrlr. , > tttitt > nf tlrtlrnlumn onthln | ui ( ; ' .
_ ( , phni'tiiii unit liarttiv * , toetlieror
1 > r | > : iritc. on llino. Mo not uut nny
money If veourlly Is < iiitlli'luiit. t'lt-uporatlvc
Lain ! niul Lot To. , art N' . Hilli sliet't. MIM 10
SAI.Klloodilrlvlnit lior-i" color , lljht
linyjtti'Ulil. l. i. IIIIS. Mil si. My.l-l ; ( >
. | | { : atiilmitlei. omh oreniy p.ivniontM.
, ll'all oraildri'HM llaxvki < yu lui. ( . 'o , , luomlUI.
Uoiik'lasliloi-K , lliiinha. Nt'l ' ) . IKVtl
1/tUH SAMI'hoitp ! , XVIIKIIII ami Ooublouirk \
hiii'iii" . " . or will exi'lianuo for liik'U board.
alsnifooilsldoliar lui * v. eliuap. 11 , Ii. lolo.
Coiilliii-iiliil tiiuldiiu. IM'J
FOR SALE-COWS.
Koniiff. , rfr. , T/ojmf lriifiimn / mil/iff / * | iii * .
Voir TlTK A jriHid inlli'd row. J , ll. Ku-
FOR SALt MlaCEULANEOUS.
l-niratrtlc. , rtrtopnf ftitt roliiiuii onl/if.inli/t' / | .
ITlilK SAt.K-DIubDld safe Inpiodeoiidlltori :
incdlnm sl/L . Iminiiu at 4Wj Muruluints
National bnnlu M4UM
KINIH.INCifor salu. Omaha 1 Jot 1'ac lory.
Cast Unuilri. M. > K >
I.W.OOOIirlok for sale by M. lluqlies .V in.
. I'oiinell HIillV- , . ' Mill11
TriOl't "sAlTl A stimdard Intilio mirlKht
.1- piano , liiittlttlnust'd. nt nviorinco. Mnnt
lie sold atoiK'c. Call at i'llli ' I'aldxvell. ! Cil
brlk.f ± ) .OOni > r thousand. 0.1) . M'ood-
worth , ir ISIo ) las st , 1)71) )
_
"SAI.K-l'hTiio , $ iTiT Piirttiln Uosk , J.V ) .
liooks. l.VJI sboi'iinm : ivi\ 4lS !
WANTED TO BUY.
l-'iirratf .ttc. , irrtupofjlnt column on thfA ) > aic.
M'Kant \ loliuylOto 91 acres sultablo for
lilallltiKI tnubt bo cbi.'aii. S-tur l oan A
Tills ! L'o HIS ! )
ltl : boiisht , sold , storedio \ \ - .
mi rnriiiiiiist. 1)40 )
\yArsTKD-.Vnvtliliiit , miUe , fiirnltnro ,
> t horM'x. bu ft"iWill buy aujlhliii ; you
ha\i' forsiih1 oroil 11 for yon. Uoliert Inlton
Aiii'lion and I'uiuiuiKslon Co. , lll'.l ' , Douglas
street. Omuha 171
_
MTSC'ELL AN ECUS"
l'"tirnitf > , ttt'KC ttipnf Hut niliimn < m tliti | nic ,
" | \l A SSAll K Una t men telect 10-tln'imnl liathi ,
. ' - - ball1 IriviliuiMil , iiinnlciiri ) ami
ehliu | > oill.st.Mis. t'o'.t.Illil'i ' ? . \VltliiicllblU. .
It It
FINANCIAL.
Forr < itnttc.wr topnfflrtt column ontlitiptuje ,
HIl'tNH ! inorttiiisi' loans ; money teadx' .
Alrx , .Moore101 lloo bldtf. 400-l.V
TJANK stocki for sale. ( J. 11. Hurrow.- ,
.iJXortolk. Xeb. 'M
IjllUST.t siH'Diid inortitanos on vacant & lin-
JL'proxed c-llyproti. I'ounty nrranls limntht ,
Moni-y on liaiul. L' . .M. IJItliarcUoii.SIS N. V.Llfe.
D.-VV
MONEY TO LOAN-REAL. ESTATE.
/ " < piriirV , etcfrc topnf flrtt culumii mtltti
"AIONDV on liiiiil ; to loan onlinpnivod or un-
-t'l lmiirix- property , dinrlvs W. lialuov ,
Omaha National bank lilil . AUWJ-l' : ! *
"T\fO.M'V toloaii-On real estato. Installment
-ul. morlKsu'o ; uei\ plan ; < > nsy monthly pay-
limits. I'or full part lunlar.s call on or ad-
< Iies-i rnitoilMiiti's Koan t Invostiiiont < ' < > ,
rooms t' l ami COM lieu build In ; , ' , Omaha. NVb.
M' J7 AC
AIONPA" toloanon Omaha iiropcily. 1'ldol-
J.ilty | Trust ( onipaiiy. IliU larnaiu. 7S
nitlVVTKiiioiujy to loan. J , 1).Ittle , Oil
I N. V. Life. U" .
" | ) l'l lIUNnioaiii.li to ? per eont ; 110 adill-
J 'llondi'liiirKox for o < inin\l loii oriitturnt > v\
fees.V. . . Jlelkli' , riratN.ti < mulbunl ul < t'i ! .
' . ' .M
liKA I , K-.tilo : l.o'tns Cash on band. ( Jloliu
li , oiinaiidTriislfi > . . : u7 S. Kith M. N oik-lay ,
.tcliatL'L's. Houses toieut , iiiud list.UVJ
UVJ
CK. AC. M.AiithonyiH : N , V. Lift' bulldini : ,
.lon < l money on farms In eholcocounlli' In
iS'obruska anil lo a , alsotu nOO'l Omab.i roM-
leni'o properly ; lowf st rat < " > ! host tornr * ; no
tlelny ; money iuady. Titles and values passcil
on lin ic. in I
"TIIONI'V tolounna Iniproveil oily piojiurty
-i" at current rale- , ; funds on liuiid : no lie-
lay. Ceo. K.lllust.t Co. . iKIItaniKO blilV. 031
"IfASTKItN money Ollt odsed lusldu loam
.U van toil. l'hlla < li'ldla ' | ) MuitcitKO and
Tuiht Co. , J.\V. \ I'.toaU'sroii.TlloaidofTradi' ' .
te-mill
MKAli Kstiilo Loans-M. 0. Macleod. mr X
HV l.lfu biilldins. 701 .M3I
DKSIIiAHl.i : loans idaceil xvllbont nnv
trouble , A. K , Ulley , room ll.L'ontini'ntiil
blocU. iM.Vi ; ml !
MONEY TO LOAN CHATTELS.
J'ur rutts , ctctecti , > pof fift cnfuiiiuoii tliltjnti { ( .
TIONKV to ma n by II. 1" . .Masters on chattel
all midcolateralsueuilttusor ] ( any tlinofron ,
1 to T mouths In any amount to suit bor
row e r.
Iciam made on household raotH pianos , or-
Kims , horse-mules. IIOIKOS , lease * , \vaiclioiiso
ieei'l | > lsuJe.al tlio loxxeil pihslbloratrs with-
nut publlolty or loinoval.pf proi"rty.
My loans ait > soarrant'd that you enninalto
apayniont of any anioiinr at nu.y lliuu anil re
duce liolh iirinoi pal anil Interest.
Ifyouoxvua balaiici ) ou jour propcrtv or
liax-e aloanyoii x\inl ! ( . 'han eil , I xtlll pay It nil1
and curry It for \ou. If yon Iliid It mom eon-
xeiilent , call up lelepbono No. lli''l ' and vour
biNliirvi xvlllbe iirraiiL'eil alliiiino.
Money always on hand. Modular. Xi ) pub
licity. I.oxti'st rates.
II. V.Mustcis.
liHiin4 ! , M'ltlint.'ll bllf. , l.'itliand llariieysts ,
til ATTEIbaul , , IIIO S. l.'itli st. . loansmoney
- DM clnil telsorcullatt'ial atreaMiiahle rates
IM'J '
CLAIRVOYANT
J'orrutor , * / < „ < tupo/ frt ciHuninnn till * j io .
MKS. WAl.LAL'K , clairvoyant : iininrally
Ultli'd ; tells * pant and f nliiru.luro troublis ,
ub-onl frloiuU , clniii o- , , travel , busliu1M
I'ariiam stiecl. MlvVI ! ' > '
JjASAUK-MT Dolzlcr , oMrOKlS. lytli.
\\r AXTKII- 11 should Know Mi- . . lr. ) Do
IT San. tliu lady intiiil nili ) : ( > r and fni-t line
ti'lli-rj ti'lliiuistiind fiitiirui bliu N the biM
en-r hero ; Ui > . - - | > 'lall-ilL' ) < 'plii nil inatrliiio-
niil atfalrs and mysterious
ilun't liny , sell orito on a journey until you
consult Fior : she eaii can fortoll Us results ; H
trill hfid anil rollnlili' : potleol bat istiiot Ion
L'liaranli'oilbv mall ; w'tul tw < i slump- , for Il
lustrated circular. . ' ! Norlh llith > U. dnuilia ,
.Net ) . ISH'iJ
" ll > . Nannlo V. U'aricn. clalrvnyiiiiMraiu'o
willing and tullublo biistness
iiiediiini , four youth In Oinaliii. II'JN. ' IGih. Ki
AI HH. relIT , palmIsl forliinu teller la tliu
iH.jyisy | way from tliu HnoHuf tliDhuiul ;
fee. id hull only. r > IJ.lOlli st. IV , m ir
UOST
I'or raltt , eit , rreloii if frft fn/iiiaiuiii / l/ih / i > mj
\ OST A larsoSt. Iloraanl do - , wlilio ft'et.
1' liieast nnd unso ; body iiraiiKi.'i.'ol < ) rj iiaiuo
Max ; lent her collar iirmnul ni'ck. Vlll ] iay
llborul reward for lib return telllu Howard
H. MtO.Vll :
JOST YniinK bull liilcli ; i inonlliH oM , lie-
Jlurii lo Ni'wiiuui llrus. , cor. 10th ami t'onlrr
tls. , mid Kct roward. X'll ) '
1 O.-.T On March A , botwi'oii LkJtli iud 3)1 ) li
J J.-.IS , , about r nVlot'k , an Inni-iiray muni
wllli Biiddlo ami lirlillo on , with horsn licail
bruiulna left hip , Kinder will lie rewarded
by IfiivIiiKsruuour at J. J , Heal-'Mili
tary ur . U1IU'
BUSINESS CHANCES.
* . flc . nrtlopo/JliwlMliiinii / on(4l ( jiiV.
7 V' OH'roll n iniiti In Onialia ulio bin J..OX . )
1 oi : ii orenotl vci'iirlly mil \vaiiU toilotiMolt
In aiitnnnlliH. li't liliui'iill today on Mr. Miir-
K't tp , MU'nrd ' lioti-K M 4J.M lu *
'
I > .MXTKit's. idtontlJii I'nr snlc : AnoodrH-
I t'lbllsln'd ' liixliirH * In IIIIIKO. carrl.iiso
nun litn ivilntlnir. t > porImnulni : , clo. : bop.
tit , < l < niul HIM id Mill in | IUMIII' | tor salu oenp.
I. . i.lliilF ; li'iul , Albion , ib. 4lil'i *
' Altb\VMr \ , lo < 'kfor iiio. lloodhu-atloii.
PiltlU" * NVNIlllUMUl'll HtOt'll , lllMll'-H lill'K
box IHI. iMklniul , Ni'li. M : W U
. . . SAI.KMookof Klixn'i-liHiiiiillKtiin" * .
liberaltllsooent ulvoii for push , .lames
\ \ hi'lnit. M N. Will st 41VJ It *
\VANTKl > An aptlvp young man with
T T f.viMI tn 1'iUo an tiitt'fo * ! In a business
tlmtnlll | ny Mm abnit II.Vl'i Per aiiiilini : Ilio
nil MTMst-rimilbusliie's I * * * oil unit favorably
mil InOiunlia durliiK the past 1'J years. Ad-
si v i , iii-o. MW : M
RAK K1IV forialo er ronl. II. k M , li. ltH
\Mon.Kinnlbiisliii-ss. Addies.s A , K. . Ita-
Vonna. Neb. , hul. l. IKMII'i *
I'AN rr.K line for mlo. ( or ondi , totlio
blirdoillildiliT. nttntdand X stlci'ls. Lin
coln , Noli , March XM.IMU.nt a p. in. . I * * Ill-oil
a . 'tnn nl flu Iran-tor line , ; w nuiles anil IIOM-S.
" 0 dra.VH and nml matioiH. now turiilliiro
VIIIH , I tii' fraino biiin. H0\i. : ' . safe niotlni ;
inai'blnory. liatni'ssiind oilier art loin. I' . II.
I'lorMiii. lei'ohcr. 2 l'\ ) *
ILlOTKIifoi-wili" ortradi1 wltb j-ooil inilron-
' aio , liu'ad'd In smiln | > asli'rii ' Ni'li. Will
sollfur part onsli and Uiluiice on easv | riy-
inoiili. or n 111 trad i'for stork of eonprnl nnlti .
driitior linto\od | ) land In Ihlx | iul ; of the
< tat1 , t i'iid tor photo. Atl < ln. .i , ilex 111.
oilliiK. Xi'b. Will *
I/lOU SALIC A lli t olsi'.s family lioutillim
JU lioiisnln t liuhoonilni ; city of lK . li'n. ! rou-
slsllnu of I " , rooms , klti'lien , pantry and lar o
( lining riHiin ; boiisr hdolux l > U'liiiNliies * < ; iood :
roinons for si-llliiK. Addnss lloKi ( , iigilpn.
I'lab. Wl ) *
Ijioll SAI.lA"nTiTk dalrv on UMIi si. , imtl
JL t'nIon avo. Win. AniloKon , a-l-l- *
$ IXX ( ) stni'k nl boots anil Mmes fur salver
tr.ulo. . U'lll itlvo n Illiolul dk'oiiiit for easli.
Ivobert riiltun.t I'o. IlliDoiixliisnt. ) 911-11
FOR EXCHANGE.
l'"oriatf , ttr. , uttupnf flrit rnfiiinii < i thin
seone-lialf orwliolu Inlcri'st hi ( i
-1 cniid rniiiitrv weekly ; siiltlto I'liM ! u lurt-
iitisliliilenl | : o'.d estahlMiod paiirr , repub
lican and In ai'ounly suut , Aililre > s I' r.Mli-o.
4IH H *
"IT'lHJ ' TllADK-Uwniic land near IIISIIK-S. | | |
JN'nb.intl ! r.M \Vortbliiiitoii. . Minn , one
or both for Komi , elean hlock nf hnrdwtiii ! or
other mtlse. Adtlresi , ( lUtck , Look llox (5 ( , Vull.
lo\uu 411 M
.Maereslliio farm liinil adJolaliiR Rood Ne
1 braska IOXMI ; nonrly elenr.
ISOaoieH llnclv Improved laii'12'i ' mllosfrnoi
ooimty seat InS'obr.iskaillKhlly otii'iitubcri'd.
120 a < ret K oed In ml In Nebraska , fimllosfroiii
county seat : S..WO Inhabitants.
lloi.st > aiil lot til linvn In Kansas ; clear ,
Clou riot Initood Xt'brmka town.
4-iooni bouse and lot. barn. ell niul ol lern.
Ullli st reel. Omaha : slltllilly rneilinlieredl will
t milo forlim.ibn properlvanilassniiUKMicnm-
brntifL'.s , II. i ; . folt1 , CVintlnental niOL'k. I'JO
TflOlt KXfllAXCiH A couploof verxcludoo
-Kbits. ' . " .Itb ax-o and Undue , for llrMt-flnss
clear lo a rnrin. HOURS , t lllll , HUhl'ariiam st.
C < OO 1)family ) lioi-c , forplano. AddrosUjox
i 7. ai ? ia *
\\rAMKIl-To trado'for a stock uf ilrns. .
> t Itox , M8. city. I'.VJ '
"lAOIi TKAIir lUI-iierf farm tienf ( jood No'
-I-bra .si a town. Will clear orlrailf i-qnlty ; a
linriiliii what have yon ? Adilro-s 1' K ) , euro
llee. Iivs
" 17IOII r\CIIANin-Gofl ( linproxod Omnlia
JL liroperty for clo-ir t.ilwa and eastern No-
buslm f.irmijclonrlots . , linrvs nnd cat lie for
stocks of merchandise.V. \ . I ! , Human , rooms
8 mill 10 , Pron/cr blk. ( Ui.MH
OR SALE-REAL ESTATE ,
l' ' < irntt > , ct < ' . .ttr liifttf flrtl column mi tlttu
"ITlAltM" I'firHalo-lnO Inijiroieil farin
J1 15 aeri-s ciiltlratcil , ? IH I buys It ; IMI In
Itcioiie Co. Xeb. . Inipioveil. = f' > l ; 100 In Sherman
'o.f ! 00so ; hi Antelope Co. MO. ensyj SOnt-rt's
In i'n ton Co. loxx n , 5HM ) , Ptisyi 4ft aeies In 1're-
inont 'o. In.M , enltlvnteil. iviu : iillno ( laoro )
faun hi llai-il-iin Co. 1 a , , tfl.tu bnyn It ; a line
linsliiosi jot In I'lerie. Dak.nfoxr blocks of
bihinoMcoiilLMx at li value , JVK > . I'or lite Investments -
vestments > \\'iilermiii' \ & lleall , Gin. IXH I'u.x-
ton bloi'k- . ' tlO-tl'
_ _
\\f 1 1 V not own your lionioV We will .sellyou
11 a lot liOilnioit any uddltlon In t be city
and build you a house for otinill oasb payioi'iit
t > al. monthlv. Star Loan & Trust Co. , Istlloor
y.r. I.KLhidg. .
_ _ _ _ _ _
T7IOI1 SAI..KOItrade , vaennt lots : lOlnures
J. inidiT eulllx'atlon. Address K'l , Hep.
Hep.nr
; nr , 1:1' :
CIIOH'K lolS. K , cor. llaiismtn inrk. l-iooni
liousiMiiiilliU-fool lot , stmors , ele.l.'JUi } ) .
terms easy : housoand lot.7th nnd Douulus
sli. , f ' .OUJ. 4a casili. 1 Inlfhlnsou \\'euil \ \ , l.'c'l '
DoiiKlas. . 'KX'I '
_ _ _
ONK-1IA M'sootlini of laud for sibortraile ;
f ( r Diniilni property. A < ldii.'sP. . L ) . boI'l. .
Viilfiitlno. Ni-b. It'll 13-
"Ij OU "AI.II-T-rnoni bouse and lot ; also ! i-
J iixini liotbo nnd lot , at a bargain , liuiuire
owiior. S.-.U Muroyst. 1(71 ( MJIT
SA 1 11 1150 ncros iooil lanil.V ) Inoko :
Jhoiiso llxit ) ; food prove , riinnliu ; nutur ;
must bo sold soon bcliiR In liandsuf roeclvor ,
Aiklreai L' . II , Siwlllv , Crolglitoii , Neh.ait
ait to1
V" ,1-room liouso and full corner lot. 32,2)0.00 ,
iiioiit hlv payment , or vlll t railc for clear far in
orOiiKilia loN. Aildross tliu ovvnerat 4'il ami
C'isi streets , Ii O. Merrill. lo"
TjTOU SAUi-l-xlri : bargain. C'bolc-o Mvl'J.l ,
J with liullillim : it'iili tluiUK ) per mo. ; ono
liloek Iroin now 1' ' . O. 0. Ittii'ueu , It. Xlllni'
licr block. O.VI
C-IIOOM house , lei : WsS. , ilnO ; nlso C-room
"house , lot ; illi.\ ' , . e , ror. llth and Vint on
M. . N.tXW. llrluk house lot 4lxill ! . n. e. cor. loth
ami Uimglas.JIW.tWJ. . Mri. ICnldnian , SI'Jl S.llth
C70
( i'1' ' " ) liuys bonso and lot ronipk'U > . limile-i
Pfroni poslollU-e. st.'O eash , $ npLr inont Ii ,
llntulilnsoiiV XVoail , 15. ' ! Uonulas. ; tS9 !
] iU > K SA LII-lMieap. IIIIIIM' , M rooms , nexv ,
nearuleclrli1 innlorlilt h strcot , ncarl.i'n \ -
I'lixvorlb , easy tenus. ( icorguV , 1' . Coates ,
rep. 7. Hoard Trade. JI''iKl-l. '
" 1/lOlt HKNT Poxornl eoodbouies , 10 nnd 11
-1 rooms , on hlli school Mil. All tniiilorn
I'onvenlenets uinl In flr-t-C'lass condlllon.
'i'lm U.I' . P.ivls Coin piny. ftti-n
Al.lyn'liiilln fitiios ; L'ood elltniltl' . iiiarkels
andsoll. Aililiu sU. 1C. l.andlsA Ini'lainl ,
NJ. Ml1A1. . "
A MDMKNTof your llmo to rend the folloxv-
JV iniiind lake In a bursalii when yon see it.
We oiler ,11-fnot front of lnsldi Smith Omaha
ljulii < 'ss ' property at $ i'i per foot. It Is ll" . " > on
clllierslde ; iinother VW-fo < it for 31,000 that nn
oiio elsohasfor sale for less than ftM)0 ) ; t XMI
loN. * IW each , tho-,1' .ioiuluK are * 7V ) , mill one
fur * l"iO xx-oith $ : ' "i Tlio ownersmust
inoney.atid at onco. Call aiitl tnko adx-in-
IIIKO oflt. Smeaton & Allen , Il > 07 1'arnam st , ,
Omaha , 51 KOIi II )
CI'KlTAIj llarcaln IAIU lot. Kl103 funt. 4
Oblocks from Ktme avo. uii'l ' Ciiinln-j M. , lays
filt | > iidlil ; i\W \ , n.irl . ( MsjUt.or xxlll t radtf or
furm. AdditNs K ( . Meufill , l''d and C'us , sts
. 1W )
_ _
TjlOHSiiii thdit.alia prnntirty binlm > sNlraek-
J aneor rosldonrn totytjiip | leulln : teal es
tate dealers In South pjuahn , IM Jolinsoii A
Co. , eor. UHlnmd X stN , „ MTU
lJH > T SAK--nii'ap. * VlVi < ri-sldeiieo at 'J-MD
i I'h'H'o slreel , at aliit salii fora fo\v \ dajs
only. liiiilie | | at Hie Nub. U'ani luiindiy , Killi
anil Him u nl bt reels. ! , ' ' il
DRESSMAKING.
1'orrtitti , etc. , ncc fiiii | > /Ar < it ' ' ( "lioiinou fWn j
( i K.MKNTS to ilo-rtiVss makliiK la fain-
I'-J Illrs solicited. Mhii'iVllindy , ' 'U1U llamey
Moi't. aim-Aa'
\ \ US , II. C , MO-Kf. .
H makor. No. 'JSM.T WI.MI5 *
_
Mls-s llrndy , Kri'iiuh iliv iiiial Ing system. It.
ail , Hhocly blkollelts | iitroiiaet > < > flu | > Indies -
dies , prices u'asoiiablu.satlsfautloiiKiiiiriiiit eed
- -
HAIR GOODS WIG3 , ETC ,
l'ari\lf ( , etc.feclu\n \ > Jlrt ! ruliimiioii tMi jxit/i1. /
I ) KST llnoliulrii ! > olHlii wi'sl ; hulr ( Ire.isln ; .
J > xvl s. hullulios , ban''i , b.dr chains , etc. , a
sii'olilly. | : llavles , hair coeds and inlllliier.
o | > po < lto pihtolllee , 111S. ir > th st. . Iliiiaba. IIJ7
PATENT SOLICITORS' .
t'nr i-iite/i , cte , , ere t < > ji of first coiiiiiliniiil / <
*
| > ATEN'awyfraiiH ( llclliiil.VKuos& , (
1. Co. . lleobnltding. Omithii. llnneli nllleont
Washington ! > . ( ' . C'oiistillallon doe. lid
PAWNBROKERS ,
Mohlu loans noiioycor. , ,
MUSIC ART AND LANOUAC3E ,
triifw. . ffc , , sr fiip n/itrst rofturiil on l/i / ( | i < i | ; ( .
BKI'OKK buylin ; a olaniieviii lin > tin * now
.st'iiln liliaball pliinu A.llo-jx'.ISU Iiuti lii4.
l't !
KO. V. tJolleiiboek , leaebor of tlm banjo.
HOM MMI ;
. ra few noxv phi HIM for < al ' av fully
< .ii'ap. a I liinr none out of tlie plnmi liu i-
IIPNH. S. Joiuvson , I'uiiiam nnd Illli HI * IKI
TAKEN UP ,
_ _
for nifr.i.r/r. / . < Im * cr 1r ' , ' < i/u nu "iu ' / * HIM ,
rpAKI-.M p"nie7rTei7oTTiy TlY. . Carey.
LVilli ami K Mln-oti"iiiith Om.iha. 4'Jii-ll *
'nil ; UIVIIY ; , MA-iuuar.
I NSTUVMKNTS ulai'oil on rooord MiirohO.
L HI.
Adam Snvdor ct nl , apDraUi'rs tn .1. I ) .
Murphy , lot U hi UII , S hull's Snil Athl . .
VflHItAVTV IlKKD * .
A rAiideiion It wlfelo Oli' NI-IMIII , rli
of si , of lot MiliH'k ' - ' . Cainplii'll's ' aild
Hinl n I ( I of w'f ' InU , bll.1 , Campbell' *
mill $ 7o
T lll'ni'xyto II.M I'lleo. lot llainlll.
lilUi , Orehanl Illll i'0) ' )
15. I. , liiulklmlii ! : . llulrli. lot.I , t , and
o'.lol : > , bUvi' ' , CnplMl Illll. aibl 1(1,000 (
C. M.dulney tii.loliniilncy ( ! lot ill blli 5'
Nnrlh Omaha ir.
1 rlU llnelnio and \\lfe tololiu ( InlU , lots
1 and'.lilU Vl.owe'Htulil 1,1X10 ,
S. I' ' liounl toJeiinloA. Cno. ; lot 1. 1)1 ) U.
-.Miiiiltii pla/.l (1,000 (
SaiijD to ( i. A , Kiniiodj , lotDdll , , II ,
llan ooiii park 11,000 ,
I. . I' , llati'b ii lulu I fi1 to John and Mary
Kiipora. lot I , bll.-i. ; Teller anilt'ohlw.
mill lo NinthIlinnlni BOO
I'l'llx llanlor and \le ( to ChrisHaiiH'ii ,
liPll-l.VII WOO
C'V. . 1 , . la\son tot' . \VrlRlit. I \ . lot I' ' .
bll , . Tt. ; SouthInialia ( I
T. V. Miller toll. K. Hutch , loin I ami n ,
blli. II , IHuMiland pie , and lot : ) , blU > .
Mcl'orinleU's'.M adil l'I.OOO
G S.MIliio < iiiiiil wlfoto A I' ' Tulic ) otul.
lolll , blk H. I'llftoii Illll ! ! , C > 0
Oinalia liulldlint In vi-,1 nicnl c-onipuiiy lo
U I'i'vid ' .laiiileson. ii1 , lot 1 riiul ,11-ft
Mlrlp inljolnliiK and Int ' _ ' , blk ' . ' , 'd.
Oniiilia ) ,000
Mniy Uoli'lionliiTK and hmlianil to II II
Holii-rU lot I , lilKul , South Oinahii . 5.000
Ilonry Si'liuleuhor ) ; lo .Inbii j-t'lui-U'r ,
loll , blk I , Hiirllii.'ltiM I'lin-o ' 4 , " > 9
I.llo 1. t-iiiith anil husband In .loliu
I'felfor , lot lihlUIMaltlio\v' ! , < suli. . . . COO
V WGniy toll I'l'udy , lot II , blk 0.
C'relclitiin llulijlin 1
V tf I ! ray to II I' I'uilj , lot V , blk 0.
CrplKhUin llekhti 1
F AVit-ayto IIP Only , lot- , I'Jtn'bile
f > , llovu.V Slnirp'.saild toSoulliOHMIIL | 1
Klla .loiu" < anil Inisband inT l' llvlnh'-
tiin. o'i lot li , IdU "II" linih ) 11 2iO
1 ! 1' Idvlnnston anil wlfu InT o l.lvln - -
tini , o'iiot ll , blk "II , " Oiniilia ' . ' 10
C C I.I vliinsion to Tc 1-lvliiirstnu , ' ' , lot
O.blU "II , " Omaha i.-'O
lli'len Idriiizslnii toTC llvliij-tone'i '
loll ) , lilk "H.-Oinalia 210
II W McCluround lo ( toll Stornulr -
rcgn tar ti nt'l fronting ll'l ft on Mier-
inaa aM'iiiivlii iiwno lj-j-ii | ; r
Tot nl amount of transfers ? insist
"Dll'ilOVl ' ILNT THE ORDER ol llic iCK.
iraifcaliiros Mi'linri rapMly nriiilrln | ; for
It IhiMiriiiest iipnriivad of ilio > i > ln > bie
bad I'Sperieneo In typ.-writhii. . Tinill : > : ii-
IIK nt is perfi'et , ami for spoi' I , du r ilnl 11 j anil
ense of opi'riillon Iteaiinut bi'i'Xi-ellnl rnui-
pnilsoii ami test haxo hhoxvn It tu be the nest
in the niarkel.
flic Siuitli Premier Typcf riter Co , ,
r. 11. > I.VYIin\V , M ANAGKlt.
Office , 100O' ' , Farnatn Strep' , Om.iln. Neb
Nd parll'l curtd DE J STEPHENb L baoon O
RR1LWRY TIME CRRLD
J.eii7et iCIIIOAiiO. Ill ItllNu 1UN , V Q. Airlvos
) iimhii. Ui'pnt lothnml MnHiimri > . 'ti. _ Onmhi.
4 < U ( > m . . . Clilonno Kipro-il 00 n ni
UM iin * r .w p m
1110 11 m 1UU5 u m
_ tiW p in . . .luwii 12.00 m
l.cavoa IIIUllUNlilON A MO. IllVKIl. i Arrlrt'i
Omaliii. 1 tiopnt loth mill .Masniiiitru.'li. \ _
103.'i ii ni llonvor I > nf Kxprcss. . . . I 01 ii ni
Id'i't u in Di'iulK'ood KvpifHH 4'li ' | i III
10.2) a in IK'nter K < pro ti5 ! | > ni
710 p in Denvi-r Nlk'ht K\j rm . . ! i ii n in
Sill | > III I.llKHllt I.III ! II I'.I 11 K ) n in
HI ) n nil Llni'itln l iriil .nn n in
1,03 % 01 I K. t , , i. u , f\H
Oiunlui. I Depot 10th rm3 .Ma U.ninti iv
P.RO n ml. . . .Knmmsl'lty Par Kipresw 11.10 p
IMS p ml | > . U.VInlitKxi. | * UIT. l' Tram. IU5 a in
l.cnvuj I L'NIO.V I'Al'IKir
Omnlin. I noi'nt lUllinn'l Mil critroon.
r > 07 n ni ICnnsn OUT I'vprcn . I' . ' 11,1 n in
U2il 11 in IJeaver Ktiiro i. < i.'i p in
S5D | > in Cltprliuiill lypr . . Vlfi 1 > 111
7JJ ( p in I'nclllcL'xt > rosi 11 li a m
Icavoi'T Cllli'ArforTt. I. * I'AdPfC
Oniulin , III. 1' . .li'put , Ulh and .Marcy MI , t MlllltUL
ii.10 p m Is'liiht KitiroHs lUOo ii l
9' ) . AtlanlU. . , . . . . n.a
) n 111 . . . . , , * ( uuk. - Lipruii .1 > rw p i
I'M p m Vg'tlbiilo l.lmllel. . . LIJO.l ! n i
"liravm | ( notTXT.11'VJfl'SrrF'ff , | 'XrrlvuM
Dmalin. | U. t' , iloiifil. IQlli nut Slurry Stu. i Omabii.
7.IS n nil Sloui City I'nsspnger
( JO ij | . _ . . , , . , . I'.iul liiproi. . .iu
' " - "
Urooliu. | 13cut | lSthandWubiter _ _ Sts
' " '
'li.UO p ml..v- . "S'tl'mi71lurit > iil . I 9M a in
lkvo "icUICA O * NOIITH\VKSTKIIN , Arrives"
Omntin , | U. I' , ill-put , lOth sinl Jlarcr Sit. \ Ouuhit.
"tli a ra
ISO p ni Voitlbulu I.UiilIi'J
0li P m lowoAucuuiuiutl-itlon mtc. riun. ) 70S p in
9.10 p m KnFturn Hirer IJlSp I u
( exf lunU ) t Vmt Kx ( nc..MunM * .li ) o. ra
. Sf. lrAVn.T/\rnvoi
Omnhn. JU. 1 * . dppot. llti ( I Mur.-y M < i Urn id .
10 p ni . fhli'iifo Kipruii. , . . . . . . ' .i l.i am
tin ni1 . Clilcniiu Kiuroj ) . ti Vtuiu
fovo" " " ' | "OM AHA .vs'l ' i.ot IM T rrlvci
Omnba.Jy.l' . ( It-put. lOthjinil JUr3yhli.j OmiiUn.
JOO pjnj . . _ l-t. J ul _ ( Briniiiil'itllr. ' _ _ . ! I2..IO p ni
lavoTr > T. . K \ M1TVAI.I.KV. [ Arrlvas"
Hmnlin. I Depot lilh undWolxler Bt . I ( I. mil in.
lee it m llTucii lii fi | Uxpr Y77. . . i pn "
VCU u m , .IIaitlng ICxp. tllx. biiiHlii ) ' ) .1 fi-M p in
MO p in \Vr.huoXI.Iiuoln I'asK-t SuuJ'jl ] 1115 u m
MO i > m . _ . _ . _ .Nurlolk { on. Siinj.i- ) > . . . . | lli' : . u in
iTcur in O , Kf IV * f. A'n Turrit-Si'
Ucmhn. I Iep > t UlujinilVjDbjltr Bti I Oniulin.
H.IO n ml..Wonx I'ltf Aci'iimnimlntlnn
101 p w Sioux I'll ) litprc s lei Sunilii
MO I > m ] ht I'nul MniltOil
6.15 I' iiilllniii-ott PatstMi er ( or. tin inlay ) st * u in
Uii'ulu I depot lllh iimUVubslor Sn | ( luialul
'JJS ' p nil ! . . tl l.vn\fx \ K.C. Kitirc'H " I n'iil ; u m
TfHviT T C'lllL'\iiril. ( ! l. 7t "iW'IKIC , llrrlvui
Tran ( erl Union Hn'in > i' . im-ll Ilium | Tun * for
"linvt'i i C'HIUAdd H. I. , \ ; I'M'IKir. "uflvof
'f ran a f IT TjUuii lii'pot , Coinu-ll llluil. Troa t f i < r
Mo pin N.nlit . Kiprom ? . . . , TT' ' 'jai ' "ii ni
IIV'i u in1 AtUntle i\iirni : . . . 'i.V > n m
Hill | i in . Vwtllnilo l.linlli',1 . Ill .HI a m
U'nvri [ CHH'.UilU NOIU'II iif > 'fr.HN Arrlvi'i
'Iruiiafcrl 1'nlun HtputConnnl Ilium.
I0 ti ra C'hletiKoKipreu I 6(1) ( ) > m
500 11 m Vritltiiilg l-linlloil I li.'V ) u in
10110 P m Kn.torn Kljur 2U ) | i m
I..SO p ni UlluutliMnll ; Dla m
iAcconirm _ > Oatlim iK > o un ) . [ f > I1) ) p in
liavci rciniuojr Nf n. , t ST i\ur.rT\iriv. : \ . .
TruiiMferl Union Ih'pot. lonm-ll Ilium , iTrnii'.ri.r
l.V ) p m . , . . .ChlonKii I'vpron 'J ' | : > am
, W 1 > in . C'lileuuciKipri'ii'J . u u
Transfer"K. . 0.8T. Jnttr. ( fl. ' ,
Transfer Truim TIT
iuUT u nil. . . .Kun i l'tty liny Kiproii . . . I ill p
law p ro | . . JKunnin I'Ur Muh t Kijiroii. ' * ) iflu
"iSvsrr " ; riSf\\u \ ST. '
Traniturl Ilnlnii Dcpot C'ouiicI flliilh. . ITrimsftT
"lIQ [ Mill. . . . ' . .fct * Uiul l'miouTliril iL\iJT& ) p ni
: 'r
t'nliin I'l'poivVmnelMl '
Tut a . . . . . . . . . Kl ; > tf i .
WOO pin ChldiKu l" prMi.
TSTvei
Tr n ltr
Yl ! > a ml . . .61011 Cltr AccoinmoilutToa.
V.UA oiu | . . , . S v u
! S ItOOIII.
Atliort 1 ! , 1" > * I ol DemlirooJ , iu'plio\v of
the lido J. I * . \ \ Mil lor , \ \ \wioueof Ihn
woiUthlcat moil lit tlio Illaok HUM , Is lit
Omaha on his vny to Chlrngo. Mr. Hixlo U
In tin1 KonlV furnishing liusliiMs In UiMd-
\vood \ ,
Ho I * vntluislitsttc ever the fiittiw pnu.
eoMlor ppiulwonit , "Our town"Mm snul ,
Ims.lmiblod in potmlat.lon within Dm | UU
vear. Tlio Klkhom niul H. & M. t-o.uU
iviiohi'd uiix low \vwks nfo uiul thtil ounu'd
nnotlicr b.Hiui. Hiuhlos , n , jlr > , lMI hold
will be hnllt thl < siiuniK'iliv 1111 Oiiiahn man ,
Air. I'usoy nf ( ho llotol I'lisoyVork ' luis
idroiuly been IK'KUII on thouroolloii ol nil Im-
inotifOHiiii'ltur. It vltl bo fully as liir o nn
thi one InOiiuilia.Prof. . Cnrpi'iili-r'nproi'ins
of dry pvrltlc Miioltlnt ; vlll boum-il. I 'rof.
t'ai'iH'titorwns for u lonn llmo t'omioelPtllth
the school or I'lines at Kniml Clly and
lciilsns : aiioyport iiMMyor. 't'ln' HiirlliiKton
niiisillroot to thli iiLiut. ThtMiiiu'liiniM'y l
roi'i'lvod ' no\v. The ilrv WIUV.HM of
iij Ii 11 IIPXV lliiiii , ' , hoiiiK llrsl inll'i-
illict'ilby I'rof. t'arpi'iitc'r , who will bo tlio
Ki'iioral Mipoi'intcinli'nt of tliu liiiuu'iiMi
sinollpr. I'yrliiP sineltlnif Is iinipli I'lioupi-r
anil Ii u tiiniii v.ipul | iroce.i < . Tlio Orv ere Is
sliovi'led illrootlati > Ilio fiirnaooanil tlio illt-
foroul navli iin'si'pni'atod ' Itofow the rud-liot
litliiU is taki'n aivay .1. 1C. 1 * . Mltlpr , noiv
ili'advns , the man * vln > started this sniollor
ciitorpriso HI * Ihiaiii'lul innoi'lativsvorti \ the
Svifn uinl Uoivbors of New York. nuil-
nossli KiMl in all HIHH. I'rohliiltion' ' U'o
iloti'lkiiowvli.it prolilliilliiti li-IIOVL'I * linn
any and niivi'r will. In IViuUvood nluim wo
huvo foi'ly MuliKitis. mid l.oiul Clly , only u
fmv inllus mviiy , hui us many inoiv , They
1'iiclip'iy * 'it ) n iiintitlilo tluifltj. ISPIIIlitnls-
alon ur any olhoi' kind of mission don't
'
bother thu'OiMilwoivl iiooplo. Wo are all
too Imsy to till U about aiitiiinso ) ! ; trilling. "
MninioOri'i'ii , i-linryeil \ \ illi stenli nu ! l
Sl Odiaiimnil pin from Kdxvni'i ) H
xx'tisput on trlii ! iiefot'o .luil o l
Both ilic iiictbotl and results wlicn
Sjrup of Figs istalxcn ; it is jilciisiint
and refrosliiiif to tlio taste , and nets
gently yet jironiplly on tlio Kidneys ,
Liver and liowels , cleanses Ilio sys
tem effectually , dispels colds , lioiul-
aclies and levers nml ctirrs liiihitnul
constipation. Syrup of Figs is the
only remedy of its liinil ever pro
duced , pleasing to tlio tnste and ac
ceptable to the stoinucli , prompt in
its action : iml truly beiicl'ictm in its
effects , prepared only from the most
healthy anil agrccalilu substances , its
many excellent qualities commend it
to nil nnd have made it the most
popular remedy known.
Syrup of Fijrs is for sale in C > 0t % .
aiid Bl bottles by till 1 cadi up
gists. Any reliable druggist
may not liave it on band will pro-
cine it promptly for any onu who
wishes to try it. Do not accept any
substitute.
F/G SYRUP co.
SIM FKANCISCO. CHI.
F rv , vfif Yarn , N
TRADE MARK T 11 r iiiiA7 HADE MARK
KMILISH HEM-
EIV Anunfnll.
Inir euro forboxu *
Iniil Weakness ,
Sp rirntt'rrhoo ,
laijiolenrj and
nil discuses Hint
follow nf n no.
nl UHl , 11M 1.091 Of
" "
TAIIBU.
I'nlnln tie llnvl , llinno nl Vision , I'rom&tart Old
Aeo , nnrtrcnny niliur dlieu-to * Itiiit li'iid to lilinlty
or consuniptl.'iiiiiiit nrreiiiHtnri unvo.
5F"FiillpiirtlcniitrMInoiirimntpblat , whlc2i we do-
ulreto eeml fr oby 'nllto tivury , no J rTlie 8pc-
ctlloMedlclne lsii.1,1 ntf-1 per pucknito. or six | > uclc-
naei for li , or will liownt freobr mall on receipt of
tlioraontj , by tvltrosiliiK
TUB GOODMAN DJIUG CO. ,
1110 FA UN AM HTIUCCT , OMAHA , NEB.
Onnocount nl counterfoil wo Lave iJopteJ tlu
r allowwriiopnr tlio onlr urnulnc.
KERVE AND BRAIN TREATMENT.
Spccino for Mit riaPl > Bineii.FitilKeuralrIaWuko (
lulnesv llentui I'eprvdion. ' Woftenlntf oC the ltialnro , *
fUlilniT1 11 tninnlty nal luA'lint ? to mUerr dat-ar and
doitli. Prumuturo Olil AK * * , l irwr.nesI.oi ? > of I'ower
incithur cox , InT K nt ry L.ocufl , ni < l Hpt'rnta ' toThcui
CA'j uil lir ovu-tixurtlo.A o ( the brain. Mir-ptui-e or
ortr InUi-Vc'nco. ' JLuchl > ox contain ) en a montL'itrcnt.
ramit. (1 a l oi , or ill f or | 4. * tnt hy mMI i > nmiil. ;
\Vith curb onUr for tic lmi . wj | | t * n'l ' punhieor
( Titranti'O tu nfnnU ncntf It the truntmtnt fa lid W
curti. Uuarejitoc * ituumi 4iJ genuine eo
GOODMAN DRUG CO. ,
Ill ) I'ninain Slropt , Uinalui. Xnb.
CcrtiflcEito of Publication ,
OHleo of Auditor utruMli * AirnuntvStale of
Ni'lirn-kii. l.liifoln. I'rli , Jd.hill.
UK liiToby portlfluil. Unit tinOnialia I'iio
Tiisiirani'i' C'o. , of ( linalia. In Ilio sluto of Ni > -
liiaska. bus Miiuilludillli | Hie liiMiraiii'.1 law
of tliiilato and isuui borl/.i'il to ttuii ai'l tjni
Ixiilno-Mif liie , 1 Ijtlit n liijt anil tornado Insui-
ani'iIn HiN liil for t In1 en iri'ii I U'liiv
i.- , * my li.tinl mill Ho.ciil of Ilio auditor
of piilillo ii" > oiiiili tliuda v anil yt'ar nliovu
wrlttui. 'l. H , IlKvrov.
l > cnl. | Auilltiirl' ' . A.
I'll AS. II. Al.l.AN.
Certiflcn to of Publication.
CJIlIcinf Auditor ot IMiblli- AiroiinNSialo < it
Ni'liruikii. l.liicoln , I-Vh. ' 'i I. IMI I .
II i.- > lii'roliy C'cilllloil , tlial the } 1 li'li li ( n n
Mutual l.lfi < 1 ihiiraiieit Co. , of lli'lroil ,
In Ilio stall ! of Michigan , lint riiiuplU'il
ullli l lu' liisiiiunc'i' la wuf t liU > talr and IH nil-
t hoi l/cil lo u.uiiai'l . t lii'lMiilui'is ' of life Ini inline -
line , ' InlhlM slain fur t liiu'iinelit jc.ir.
\\llnc-s my liaiul mill tliu si'alof tin * niidltor
uf milillo. ai'cuii UN tliudavanili'a.rnlic > \u
will ti'ii. T. II , lti\T.iv ,
.ISu , ! ! , ) Auilllorl1. A.
MVHHX \Vnii.i.Kii. \ : . Populy ,
Cortlllcnto of Puhllcntlon ,
Ollleo ( if A llilllnr of 1'lllillc Ai'i'oiinK Sluto nf
Ni'liraika. l.liu-oln , I VI ) . Uil. Isl'.i.
ll 1- . lii'fi-liy corllllod , Ilial Ilio Mulo.Miiln.il
l.lfu Insiiriim'it I'n. . of NYorroMor. In tbo
slnlo of Mni'.nHiiihulK lia coniplli'il wllli
llie liiMiriiiiivlavv of tins stiilo ami lsnilli ; < n-
l/i'd tolrunrirt tliuliiitlni'-ii of tile liiiuraiicn
In I Ills si ut cfiir the iin i i > n t year.
\Vll ni".s my Inniii anil Uiu ht'iil of Iho niidltor
of I'llbllir Ai'i'OiliiN till ) llav Ullil VrlH lib Mi >
writ li-ii. T. ll , 1 1 t\ri : IN.
. . ( al.I , Aiiillturl1. A.
Mvitns I' . . UiiKn.i'.ii , | ) i'iiy. ] |
Coi-iirk-nto of Publicntion.
of A minor ol Public Awounls Mute o (
t. I.IM'III.N , l'll ) . -ll. bill.
lll > > lii > roliyi'urllfli- l Hint Ilio New 'V nrk Ulti-
liisiii-iinei ) Cn. , ii [ NKW Vork. tn tliolnti > ot
: Sew York , IIIIH roiiiiillwl with thy Insurance
law nf Milkluti < mid isiiutlioii/oil to tr.nihai't .
tli uinim Hsiif Illii Inniiriiiiru in lids > tuio for
the onrii'iit vi'in.
AYIliu < s my In nil and liui r.onl of ilio auditor
nf piiblk1 lli'i'olllils lhi ilnyiuul yoiiraloni
wrltli'ii. T. | | . KI.NTIIN ,
. .Infill I AmllUir I1. A ,
M vitux Imutu \ \ : , Duputy.
TRAVELS BY tiVSD AND SG \ .
Oabin Passage , Httilw.iy hrcx , Hotel Kxioti- )
Bosaitiilc3 , , Etc. , rtcpiililauiltlunraiitcnli
SIX PLEASURE EXCURSIONS IN AMERICA.
Tln i'p'n Mitli'lttt"tM OfVoi' to So-
tll'H I'lll1 Slll * ( TllHT t til iM
Sun'lny '
Arrn K inoiili luuo LXIMI oltivlftl by Ilio
imblMionof ' 1'nr. HIKhlrh pinibli ? w to
imiUoii luivcl niul ititriictlvu oflVr to i > nillos
whonro ill'pospil to ilovolotholi'tltiM nml en-
priry loxvnnl invoimnit in'iv ' Hiibst'i'lhors foi1
Tu ! { ( . ) * ! A uVIT.KU Ua : or Tin : fii'SD * v
linn IIOUVPL'II tlili inlo niul tin ) loth tliy : of
Juno noxt.
Tills offer \vlll l > oou | > ti only to ii.irttcio *
Ill-Hint ; subscribers In N'ubi'iisliaoa \ \ , South
iUoU niul Kansas.
A faivful rotwillll l > o Itoi't or till sub *
'rliilioiisfaAviiriluil , ami Mm tiiviii'tlivlllbo
nuulovillimil I'aL'tliillty. '
TUB IHMJOl'IOAN' TO UK.
Tolhu person Unit will six-uro t.lio liugMt
minilwr ot cash su osiTlbors lor Tun OMUIA
AViuu.v lin : or Tin : SINI > AX HKI ; bofui'u
.luiiolO , IS'JIlll ' \ no given t'liKi ; ( ixwr , v
uorMi Tim1 IIIIOIMVV : : Turn TH KIT. : Tluw
lirki't will tiK'luilo I'fst I'lusu inissnijo from
Ni'\v York to r.uro pound rotMi'ii. Tills lu-
I'lUiliS Ill-ill III I llMVOlllIp , llOtoliUIll slnht'IH'0-
IIIK OXDOIISI'S. Tln Irlp will bo lundi ) with ixit
i"c Miriion pally notion up tiyMfs , Al , U.
I'm/In- lUntnii , mid vlll belli cluilX'O of
L'oiniK'toiiiKiiiiU's. 'I'lio ' ifavulcr lint no euros
wtiiiifvor , ' 1'lu' uiiireowH nil thunt'hu'lpal
I'oinilrli's of Kiifupo rnl ( iul , ( iortiuniy ,
Sxvii/.nrlimil , IVaniv , llcliiliiinltuljrniul Ilieli"
liiMiii'lpiil oitli'1 ' , Iiii-Uullni ; t.yiuUin , I'jrla. '
liruHsels , IJuilIn , Itunvo , I'loreniro , Vciltco ,
Milan , tirnoa , I'to.
M\ : i\i\-iiiui.i : : in vsnr siiiiir-snr.iNO.
The parly slnrts from N'o\v Vorl : .Inly 1
amlrotinns to that oily by St'iiti'inlicr II ,
Tnkcn by any hnliviiUinl iiiono , this Ku-
rooaii trip x\ouKliuvuivo \ un outlay of at
AND CAN'ADlAX TOUIIS. .
Kor tlio aoroiul Ini'trost l ! t of subscribers
xvoofTorii frc'O ' tirliot from Uiiinhn tu Sun
Francisco nnJ I-oi Ant'i'los anil rotui'ii.
Miipiiilh'i'nl nionntulii SITIIOIT , t lia bountiful
( lolilcn ( into. Ibis liinil ofsiin.sliliio , fniltsninl
Hovers.VlinlniHiiut scotiUnlifonila \
notillu Iiappy. " Tr.tvol Is un utlncutor , nnd
to inoiK'rly jippi'i'i'iato Ibo xnstii s of our
y i rat i-oiiiitry 0110 must sou its Uost foil turos.
I-'or t hothiiil lui'cst Hit of suhscrllm'3 to
IhtVnkM \ : oi'Si MMDIK : ootTcrti tlcUot
fromOitwhu InCjni'boo nnd iiitnrn.Vhnt
ci.ulil bot'i'iiinlcr than atrip iloxx-n tlio lionu-
liftilSu I.invivuci- inM-summi'i'l Tocoii-
tciriilutotbo lioaiityof 'I'honsiiiKl Isles Uilu-
liwliUul. lloMMinifli inora liullKlitful tovlsit
tin-in wlirn in vcriliirti : l.
And all tliis ( iluaMiro fov nhtaliiinc sub-
siTlbi'rs to ttioVIUKI.Y ami hi VIMI Brr.
l-'or t lipfourln larp-st list of subsci-liors\vo
olfcru fifo ticket fioin Oinaliiito Now York ,
1'hilaUoIiiliin , Wiishlnuton ami return.
'I'licro are no | iinls on this continent of
KVciiit'r cL'in-iiil inU'iTst tlnin these Miroo
cities An jMiifrii'iiu citi/.on has not coin-
iiktivl Ills oiliicatlon until lie hits seen tin )
Hi'iituf Koverniii.'iit. J lie porsonsniul
ot iiitiiv4 \Vtutlilnuton \ an ; iiimiuuTablu
iitidto tholiitvUlK''id obierx'ora visit there is
full of intcrosl. New York and I'nlliullihia |
as the coinuiLMvlnl and llnanciiil conlurs ol the
country art * always liiU'itstiiii : .
j\ll \ thissiKht scuii anil travi'llnir Rix'on
a'.vay for cbtainin - subscribers to tlio
'
\Vi I'M.X or Si M A\ \ 15Ti : : .
I''or tliutilth Inrpcbl list of subserlhors xvo
olVer a fiei 5.inuL : fi'oin Oninhil lo Xia/ara /
Falls anil rotuiii. IX-urslnoc your childish
xvoiulor was nroiiM'd by the tliM'riptlou In the
old school readers of tlio.si. ' xvuiidoriul falUyoti
ha\e tlc'sireil to MO them. Here is the op'
poitunity , A most ilelU'blfill exciif.slon uinl
ono without c.xixtibn , i/iven for sccurmesulj-
seilboi-sto the \Vin.ui : or SCMIAT Hisiii
I'or tlicsixlli lartjt'-.t list olsuUscrlbcrs
offer a tree ticket from Om.ilmtn K.ilt I.aUo
t'lt ) and rot urn. Tbf fumoui Mormon city
is f.Ht U'connn a ( Ictitiltilv ) , nndxill in
tinii ! losDinuth ol niUMvd Noxv , this Mini-
nici'xxotild boa eooit tune to visit tlio boom-
iiiK city. Cartiohl IliMch Is of couho In-
clndi'ct in rln > trip. This summer resort on
thelnkc'ls u del iirhl fill place to pass a ft\x ! * of
thcliot .sniiinior daj \Vliyaot scciiro a
number of subscribers for ilio Wr.isxi.i or
Si\nv > Hirantl : Inko the trip.
I'or the seventh largest list of sub.scilbcrs
xvi'oiler n Ireo ticket to Denver and Maiiitou
and rot urn. Wliilun sborti'i'trip tlrm any of
the others U eonibiiiiis ninny pleasant foa-
turns. Denver the iiiecn | city of the plaitu
is al'.vays wortli seelm ; xxhilu the health
and siiiriiiprio.sortjiot" Mini n ou are clolisht fill
imlivii. Ileillb-tlyiii , insiurini. , restful
atnid siiblimo si'i'iipfy-what trip ooiiltl lie
iiioiv ri'atlul' All thi.i pleasure for securing
subscribers to the HfMixv or WIIKM : MKI : ,
CONDITIONS.
Now what are ihc conditions upon which
these t IrKi'ts are j-iven away ! The sccuriiii , '
of the lamest list of subserilcrs to Tin ;
\Vn ic1.1 or Si snu lin : . No Jimvspaner In
thexyc.stis soxx-oll and favorably hnoxvii and
solicitors have ahvaxs found it nn cnsy nuit.
tor to seonre .subscribers. Tin : IliiV : sub-
si-rlpt ion list has alxvajs kept uaeo with its
reputation ami it deisros to ijjd new iuiun to
its Ions list of friends. Uointr at all times , i
people's paiier it makes friends \'ltli till
i-lasaos.
The hiibsorlitioiivricoof | Tin : \ViiKivi.v Brn
isM.tH ) per your postpaid tn any plico in
tins cotinti'.v or Canada , or S..UO ' If sent to a
foriiiru ciitiiitry.
Tin : Si - ; ; > \ \ Urn is W.OO per yejii' , but
tOiiwhu subscribers for Tin : rir.Mi u 13KB
will not bo counted In this competition ,
lift iiin | list , lli'.x-e your fi'ieiuli subjcribn
fur the pap'T. ' Siiiiilu : { copies fofwanldl
fiee on ivijin-st.
Persons ile.sirins to coinpoto for Olio of
tlieso priips will jiloaso say hovlicu setkllin ;
inllieirllrstortlers ,
Uomlttain's In full must aepoitiirmy | every
order.
Txx-o six mouMis s'lhsci'intio.is or four
three monthssnljscripliuns will bo counted
us one order.
I'xo been a surtercr from rheiinmtlsih for
ve.nx and haxo been iinahl 'to obtain nny re
lief nt all. Salvation Oil tnro mo entire t'ollrf
anil 1 heartily reecinincnd it , Hciirv WittUcI ,
Unit i more , Jld.
Don't I'ool \ ournelf !
N'otwllluliitiultii ; nil rutnoi'S to tlin
contrary , ilio Chieijo ! : ; , Mllxvsiukoo iVr til ,
IJiiul lly'a now stciini lientuil mlni'u
HlcopJiij , ' cars , with "olexariu li'iits ) In
every Ijortli , " .still leaves the Union de
pot , Oiuitla nlO:10i : ) . in. Oaily , urrlv
in at Chicago at 0UO : u. 111 , , in aitijilo
tlino tomaKu all castoru connectluiii
'J'ickol ollloo , 1 < VM lamttm st.
j. K Pwxmv , lA. . NASH.
C. 1'.i.srf. ' At. ( lion.
Dentil ol'Thorn as M , Van ( "out t.
Mr.'Ilioimts M , VniiConi'i , Utal suddenly
at his lioinu in licllox'iio-yastcrilu.Y , fiMiu
tin1 ofTecUi of n sevens cold \vhlcti liail net
tled njxiii Ills limps.
Thudocoaspil was sevonty-tlireo yc.irs of
nt'o nndhadllvpil In Onrilri nn < l vloinlly foe
nurunt many yours , lie xus tbo inllior of
K. n. Van t'onrt , Mi > . 1' . I1. May mid Mix
\Villinni K. lleiuleriuti , xvifn of Uov.V. \ . It.
JlcnilcrMm of ihot'uuhMl Vest.
Tlio funow ! aiTiiiiBeinoiih will bo annptin-
ted heieiit'ter.
Dr. P. . T Miller , of Cross I'lalns. AVIa. , ha *
apri'ssi-d Ilio oiinion | that , for otwtiiiatii
cases of srpliilia and soioftiln , Avor's tiir-
saparilla in uiuitiestioiiably the most elToellvn
iviiunlv Unotx-ii lo iiliuviiMuy. WonJoiful
from its use ,
IVem her I'nilialiilii ie-i lor March ,
If Mnrolu'oinca in Hkou lion it will go
out like a Inniii , niul vk-o vorwi. lint
every ilaj In tlm inonlli , rnlu op shIne ,
tlio elect rlo liulitod , rttcani lioainl , vi1--
tlliiilcilllmltud trains of tlio Clilcugo ,
MllwauUoiuS : St. Paul rail way vlll run
ln'tweon Oinaliu HijiU'lik'iijfn. ' Tha ojiv-
trie liortli roiulln luniis | lu tlioir piilnru
ilooiilnor oar.s are tlio Ki'uiitust uovultyof
Ihe nmi. TicKut ollloo , 1601 l-'afiuuii'iit. ,
Uinalui.