Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, October 30, 1890, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
THJll OMAHA DAILY 13EJ5 , THURSDAY , OOTOBEE 30 , 1890.
HIE SPECULATIVE MARKETS ,
Anlntcmling Day in Wheat With a Good
Hango in Prices.
GOOD ACTIVITY IN CORN MOST OF THE DAY.
Keep lip I-'alrly Well I'rov IsloiiM
i-iuy < tnil Closlni ; liOMt'i-
l.lvc Slock null I'l-
nniiulat.
Ort SO.-Broclrtl [ ) Ti-lo rnm to THE
llir. : 1-Tlic wliet't niiirkot 1ml aruncoll'ic
nl 10 ' , nnil It liiul tliu aini ) ransf ut 12.JW , o\-
ci'pt Hint 'it tlio latter lunir tlin pileot luid
U'cn twice over tlie Hromul , lirltiK niU micc'cl
anil rcuulul alioiitlhu saino The ( ( .ituio ol
llio inomliitf MUM tliuuiiiisii ilrol illcstrciutli
In May , will lint thuvIiHii juitcnliiy nns 4'ic
ox u Di ciinlicr , anil oulliu tjiilKollilsuiDriitn
rose lo a litciiilniiiof ' , < ; anil liclcl It nil iliiy.
Ht'cciiiljur sold util.O'l'i ' toll.OTi to II.OIH 1 < !
I.a-I'i ' , whllo Muy scilil at II.OS'5 toHHtc
ll.M'i ' to tl 01'iPlio ' i-irly ilcito | < tloiiwa < i
eau l by prc-tty free ncllliu f ! < ) " - wlii'ut
ciirrletl ntor from ji-stcnlay. MHi'lioll , Will-
lam llnnii , S V.S liltu K'o , Hiixlc'r : uicl iniuij
otlitH took u lianil In .illln ; .
notliliitf ur lioiulitwlioit on u llttlo
Itm : itlliN I line tint bull nctbi'SJili t <
CltiMiUitc Kioi'lpls wire liss than HID cstl.
tuatu tit li" > CUM. Ont-lnspcctlciii ilioucd " > , fiO <
luisliols laKcn from store , Inolii'lliis iuO (
Inisliels of No. 2 sprlnz. Hi'ioliitci ui
Mlnnoapolls nuro nnKlcrato nt 411 oai'
mill nt Dnlntliuryllslit nt iS5 car < . Mvor
| Molrilks ) : wire firm \\lth \ ( iitiucs M higher
I'lirkultoil fniiuNuw Vnrk tint lie hail M
foi'ttc r liM for he it by cabin , Si-coml Mvcr
jiocilcables wcro sti msor will ) l il uiUanuo
At tlio sanio tlino boino bullish uulilo ? nori
roc I'lvtd n > irnr > llni ; foroljjn slilpinciits ; one
re-ail "I ) iniiljliui Hliliinunl4 | ulinott i-ntlrul }
Btopjioil. I.lvirpool ilivlili"lly bittt-r Stronilj
iid > l < o ljuyliu wlii'iit. " uw Vork clciuei !
W.OliObnsliols and ri'imrtpil thico lo-itloT.il'
frusli Ijns IIPSS foro\iiit. | On this i-lass o
nous Hull ! was u flnirj , n rush to buy , liquid
Jump In pliers nncl In fifteen minute
Diccinlivr nm : up to SI 0' > U am
Miy to tlW'i , 'I his VMS the io |
foi the diiy lliitililiiMin vns n hollur'o'i ' tin
a U .nice l'i ii'im sold b io ! < to ? l 01 for Uicoin
lie r nnd II 0 < i lor Muy nlomu and tlun n slov
drcllnnet Inhlch tooK pile < i toJl.d'Pt UK
II 08'a atlJ .M anil nt I 0'olnuK D < I'unbur hni
IHM-II lo tl.OI'i nn ( back to il.Oi'i. ' or about tin
closing liMccsluslnlKlit. 'Jinluvi > M prices o
tlimhi y uc'io taiulu In n licit Just at the tloic
whin Dui'iiiliurKold : il il.ft'l ami Mny ul$10 !
with Dorutnbii ul $ I.O > iJ1.0.l4 ) bid nt the close
Tim lansi'of N'oNenibcrwisjl.0l f totl.O' ' . " * t <
II 01'i ' a I the ( losiA buiirlsh Inllucncu litoli
thucl.i > was lli'iOftroil'H state mc'iit hhonln
an IIILMIMMI la ntallnblo Htouks cist of th
iiioiinliiliis of 8U,000 ( ! bnsliuls. Agrcutdc. !
of Ion ; : uhciil wiis sold out.
Tht'io was Rood nctlvll v la corn most of th
ilaj 'riiostrniiKtli oirlywasas nnoMicctui
finil us shoi l-llM-il us In ulii-at 'I'lic'ic-ucir (
liovi nr , sc-Mral n-.isons foi tlii > onily lUuit
rui'lpts vuro under the i-sthnatcand li ti
ut Jr'J cms : Ilio uifiit chnitcisof jistenlii ;
had a biillNIi ollrct ; Hlilimirnls worii 41 l.lHi
linslicls.c.ililis weio U uuil ' , cl liluher. Wit
this conillilim of llilius Ma ) corn ope ne <
lilKlicr tit Wje. Ihls bioiiKlit out.i lloiicl ii
Ion ; coin on icnll/lnxK.itcs and tlio prim \\cii
ill toViii > . \\licii Hillltu stoppcil tliutinls
In uliiMil ns onmil the veil n riowil took u
tin hnyltiK H.-H.M anil Ihepihi of Mneii
'
climbing to 'ii'ni' , Atld'clo'k the liil'cou.i
oil li > fioni the top line ! "if floin i los
ycslcnlny ut .M'.c. At the close In coi
n biolid salil "I ho < ash nun hitiiatlon nil
iieius tolic si i on ? , hut the spciiil.it It nsilcs I
May \vi ikened the \tc.il \ , , Tin 10 was nine
Icnu hi nil Mild nnd bhoi I selling. " Miv dl
not kell iindir M c anil closed nt Kk * Uctoln
\\iisqiintoil nt Wic , and oil to V.V ; No\unbc
' . ' ! ! nn I oil to 'ij'ac , and Dccinilur the sum
n N'\iinbii. A\alliihlu stiwUs dccro.isi
tfi < iiKO liiisliils for tint week , acoiiKllnii I
Hi.ulsliu't. .Mnj corn pihllcjiis solit , up to
ii in , pilnuiiill | > ut 5P > c for pul.s and M' ' tf
u.f forI.MIIK
Mm oats ti idi'Uept up a fairly Rood Inluri"
trost of I hi * ilny. but the niaiket x\ns iiniov
'I le binlne-s w.is nil In .Mnj. 'Ihls nionl
ill 'in d nl 47c' , Mild nL47lnCand cilT to HPiC , an
cli M > I | iit'lllV. or ' o lowir for thnilav Ic
t'ninhei HUH cinolid ut 4IV < ; Outolicr. .it 111
cli'H1 , 41Uc bid , anil NoMJinber nunilnal .1
.I'.e.
'Ihosopai tics who linvo bom trylnctobn
tlnpio ) > lslini inaiket IIIIMI bo iKht about n
thepiochicL Ihuy care to hold unit am no
wnltuiKforMinieonu oi sonielb UK t < ucUam
jirkes. I'ho niiiiKut piciscd In i\y toil a ) nni
nfter neiv niiriow inn c , pikes uiosc
HllL'hlU levi r foi all pioilucts Jninian pen
hold njiloSl.'M i.u ) > . hut cloud at H..n
I-17' , l.aiilMili ! at t < il'i ! a id. oil the npll
nnilei 4iiii < l. iloslnc at JiltM bid Kihs suln i
. ! . " j 11)1. ) and clo-uil ntf > .UK-i { " , ' } . Thci
wan Mime cully Imyliu of potlc by Mllmln
lloclinniiiuiil sculptirs. Armour and 1'iiclul
Intikerstook ilbaandbold polk us on tliu pi
vlaimd.iy.
Ts'mv VniiK. Oot. 89 ISpoelal Telo rim t
TUB 1UB.I-STOCKS It win nnothor ca'-oi
liopu di fan nl tills noinlni ; In HtocKs. Iton
ti.nlci" tlioiight they iktuutnl mostut tl
nollliiKof yistcnliiy liy professional beurs ni
tliut it was nnicli moiu tli.iu blilnnocd liy tl
clinrncliirutllio Imjlntf. nneonrn liiK ill
patches \\rro suit out last nUhl , but tin
u.ime tonotliliiK. A aln theronasndull KCI
cnil list with Kie.it nctlx Ity In a fuw sli iru
unions wlilili Hnirar liullntrlcsfct. I'.iul ' , b'nli
rnclllo , l.oiiN\IIIo & . NashNlllo anil AU'liK. .
wire conspicuous. The oponhiK .is ipilet
liie nl.ir but slight iliaiiKi'S fioml.ist nl lit
HKHI-I'M , butClilc'iiuo ( las was oir sj nnd SIIK
Idllneilis % 'I lie worU of ilopusNloa w
continued In thecaily dialings , mid I.'MT
tlihiK tradcil In seoiid n friutlon.il dccllii
bilKiir llellneilesleaillliK ullh u loss of | 1 (
i cut and St I'unl aiiionj ; r.illio id slocl.s ivli
liellnei It'siis then lifted ' . "
} i Mm 11 \\iis § ]
cent tel ' .nnO , wbllo the pcuoi il list n
xpondicl , IliiMiiiivc'Mic nt MIIS wnrctly iqual
the eaily loss. Dullness iiKnln liecaino tl
nilliiK fnntiiio and , bituar lounliiK , tint irci
ci.il list went hunk to the lowtst prices w II
M I'.iul HUH leading tliu cloui
wnrd inoMMiunt. Ikfoio noon MII
viry low prlus nutu nechid. Hn
( Irnppnl toM5jii-2 ( nolnts under last nl h
I.oulMVlllo vunt nl ) to7574 ! Krle tuulur 2lt No
lliuland to 41 ; Noitlicrn 1'acltlu ciinnnoii I
87prefoncd ; lo 7:1' : ' ; AlLbUon to .1.1 ; Mil
IhiKtoa lotKiH | : KocK Island to 7H. nnd St. I'.i
toW , , whlIn MI souil 1'ni.ltle hold Hint ictiW' '
nml I iilou I'aelllc , niter H'lllni ; but 'B nncl
at l"'a , iccoM'iccI to l.'i'i l.uoUuwanni MI
iloHii lo 112't ' anil Kuidlint to Jl * . Chicago tl
touched. 17 nnd lecimrod silently , nnd Mi '
ri honnilcd lo t > 7 Unllroul HtocKs IniproM
tuiieiall > * to > t from biiltoin prlies befoie
oMouk l.iilc In thoday beais innilo a drli
1 iiL'iilnsl Iliu llnutoii on Its Miov It
fiirscptenibci nnd tliostnek was forced ilov
toc-tioi | iindei thu low pnlut of Oetobi
1 hum was Kooit hnylnioii thubrenlc nnd tl
dine wns nt 10. ItoeU Islnnd unse.iiileil dente
to 75. I'loHlini at 7ti , M I'uiil to fvi'i , oln
mi ; at M'i or l"i lower for the da' '
Atehlson went in : \ . closlni : nt JEl'n KOI tl
iMBteia nnd Missouri I'lii'lllo ' eicli clost
kteady , while I'ulon I'aclllc showccj a net uu
of % , nt I' . ' , Iniiiisi shines llns w m off ' , , i
a,1-1 , anil Siniai up ( , nt in'tiit ' tlioi'lcise. Mom
MONIV K.isy at J < 2fl jie-re-ont ; last loin al
in r i-i-nt.
I'IIIMB MiniHNTll.fc \iKii-AItS pop cent ,
Mt.iin.Mi i\fiitMiK ijiilci mid o.i le
-ilii > bills , il.s ) ; diMiiiuiil , tl s > V
cinv.itut ttir
Citic\noOoUp. lSpoi-l-il Tolozr.-xni to Tn
nrE.-UATTi.r.-WItli ] iiboiit 57,000 oattlo
tlnco iUjB , a lnrto jier cent of uhluli are u
tUi-s , It Is Mimll uomlorthut pi Iocs woinoni
t i luy nuil thu Kunerul iniirkot role-tl sin
I'rlinoniithoHtiors ( hut h.i\i ) been sclllns
WWXtW-A were quotoil lOeloucr ; suuh ni hni
bien foiling lit JI.Dnai.lVl wrro iilsalUoliUM
uuil stook M'llliiB ut Jl.'oiiiid under , 1.V loui
ISullvo bntchi rs' htock re'intilns lit low-wnt
iniirKhllo Timlin iind rangers are se'liti
for thu lowest iirlci < silurlu tlioooison , 1 < UI
btooKuw ami un.le-slr-iblo . fcoilors : uo also bol
IIK | llt.25Jrllll'y ! ' low nrloi ! . The toil nrl"
yif IMJ'iav.'o for No. jfctioti ; olliori , Jl rti
4 N ) : nii-dliun. lltwou.Ni ! nit'clluni ,
. ' lo ( ; ' '
, . . .
lions lliislncmi iiKiilu notlvo , with ii
) iea\y HellhiK u Hliado striniKur tlumat tli
eloso josterduy , but there wni llttlo on
ln roiii-li , com won or orillcary
( jrnri , anil llchtoolda liido lower. I'tcntv
of roii li nml e-oiiunonionl bct ut'n M.V ) unu
MM. mid filr to Rood mixed rittW4.IO.
I'l line he ivy t mi-thcr with butcher clKht .
* " > lil nt 11 li'ittiTt ; selected niul iiMortnl
lltflit , } l iWfl in , lirioly MWi Hccnml c n i
ll ht , Incl tini UK tnb1ito and gruss , $ J " ' tfr.'I.'Ci ,
uml iiltfi t..V ) ® . ) ' ) ' ) .
I'lir Colli'o
Xf.w VottK.Ocl ' . * ! ) -"pcclolTi'Io [ ntnloTim
UK : . ] Corinn Opt Inni opened steiuljr nnd
iinehnmed to 1.1 points tip , closed steuly , 5
down to 10 up. S.ileUV ) b.us , InclndliiR
October nt IH 10Norriiilicr. . llT.iWill7. " > : Ile-
f-unlicr , JiIi > ai'JU ! Jiiiniiit > , JI . 'waift.W ;
rcbruiirv , insiiilSin ! Miinh , Hl.V < TtlM > Ji
April , tlXll ! 'NIiij , JlMVan. m. ' pntltloimHlirt
ipilft und flrml fair carjjois. JWWi No. .
. Mining
Sew YoilK. Oe-t , 59 [ spi'i-lil Telpjrmn to
Tiir lltr..1 Vhoollofflnaro ( llio inlntiij sto'k
.n i
OlttOUio. Get 20.-Ch n -\Vlie it We-ic ! ;
caili , H.Olj Do cu in bur , $ I.U.IM.OI'4 ! Muy ,
( orn-Meidy ! c.isli , oS'tc ' : Suxciulicr , Wic ;
Mnv. .ViO.
Outs I'-uvi cash , 4'i'ic ; Ileci'iubcr , 4'riOt
"I iv. llVCIi'i e .
M 'ss I'orlt stonily : cash , $10.2"ii January ,
l.'l- . : Mn\I.Vu.
Lnrrt Sti'idyi c.nli , K" ' < ; .Tiiniintj , G.'ui
U\o--ti-il\ ( nt f/i'fi * .
ll.irlev Niiinlinil nlTSc ,
I IIIX-PIIIJT at tl.tiiQMI.
' ' ' "
Wl'i'likj - l'l"
1'loiirI'nchninii'ili wlntrr irho-it , T35. 1 > . ' , j.- ,
prlnihi.it , t.'DO'u'i.M ! rj i * . ll.4lWM.r > .
Hulk Meits-'honlilors firej"fl.-.T5 ; short
leur. l > 'Wft : > TI , short rllrt. M 1'ifM51.
Mutter Quluti eie.uneiy , ITOJlo ; dairy.
t'hoeso Hull ) full cro tin cliodilirs , SU' * ' . ? !
I its , Vi vjoniis ! AnirrliM * ) , 11. .
Kites MI uly , fri'ili , l if'JOc. ,
Hide" ) ; * > r , In-ivy null llhtJVoonsrilled ,
e | Kree-n lildei , r > c ! silted hull hides , 4'ii ' * :
rc'i'ii Kilted eilf. Si1 : ilrv Hint , hTtk-t illy
ilti-il , Te : dt v i ilf > S'l'ioj do u ons , i % n li. " ' '
. .Tullimli'iily ! : No I , solid , inolad , 4'i ' ' !
Itce-i-lpts , bhlpnients.
Mnnr.bblt l.-iwi 'iWfl
\\heat , bu s.il)0 ) P-'OOO '
HIM , bn WihOCO 4I.IUIO
( Jits.lii . . BH.OJJ U'.UOO '
Ni\v VOIIK , Oct.'Jl - WlioatKetolpli , 110010
nislirh , rxpniti , ! . ' 7in ! ) linslic-ls ; sjiot rliwd
weildi : > n. * . id. II.UT1 ! Ill ohniitoi , JiOI'i '
illo.iti il.OPi f.o I ) ; optionselosidiiK , No.
J rod. October , closing nt < l.0'a.
Ciirn-ltici-lpts , HIiViO bushel * ; ; exports ,
iP'KJOIiUshilx ; > pot h.iclc'liU'lii'i. i-lo hu' uc-ilv ,
r\o. " , & ' ) liiiOc ( In etovutoi , UK-cMPai ) nfloit.
iinitriuleil mixed , Wl1 ittirtej opllons closeil
iiiouttijiily , Oi-toliiT closiiij nt vi ' .e
Outi IJeeolpls , liOlHI , ) bushels , ovpoits TO
bushilsi spot i-my ; No. 2ldte , fi.'e-j iiiKod
western , WifftViile1Milto ; western. " OffiiCo ; op
tions tlriiur. Oetobe'i eloshiK at ts'4o.
Sii4ar Hiw stonily ! 1'ern iinbue-o , 61 list ,
47 > n-llnul , slesidi , dull ; C , , i' „ ! ; uhlto extr.i
( t , Ti i lliffj.tl.i-lijc ; M-llow , "i , l-lcTj.T-llie ; off A ,
rll-lii , iiiiiiild A , li'-lU ' ) , stniidiiicl A , UT-ll-u ;
ennfectinners' A.O'ii-j e-ill loif. 0 ll-lUe.
I'etroluuiu Uultoil closeU for November at
79V.
H4KS Paney fiesli , linn ; western , S'JS'Se-
I'ork-Steulj ; IIH-SS. { II.SV I-.vO
I < ird Dull and \\eilc ; nestein sle un , 'i.lT'i.
llnlti'r ririn ; woiloinclsiiiy , 10 HTu ! e'rcun-
crv. | IJV ! ; ICI.'in , 'ir.
Ulicesu stundy ; ll 'lit il.lnn , I'jaT'aC ' ' ,
Hr. I.oi l , Oet. ' "i. Who it higher : eish
s'tioDtlons luuc'i ; DuuoiuDei , ' .D'ic'i Mu >
.
Coin Higher ; o.iih , 'iO'Jc | oiitlons
DC ceiubci , I'lfj ' M.ij. riP4c.
_ Oata UUhei ; cash , lie ; options louui ; May
Vork Uuil : Jobbing. { 11.00
I.anlIjiivui at tdOJ.
WhNUy-tl 11.
Htiltot Unchanged.
Mi > sn\iOM > i , Oct , 2J'spot pralin of al
lassis nn t w lib KIXKI leqius'i. Iteiuipts , 41
i.us ; sblpnients , I , " ' . Closiiu : o I liuil
Octolior , "io ; un tiiulc , tl.UU ; No I noitlitMii
Oetohor , Si'tc ; Ninoinlicr. Ui'ic : M.IJ. fl IH'4 '
on ti.iek , Ui < Sli7ljC | No 8 noillicrn , Oclolioi
'He1 ' , De'ceiiibe-r.Wc ; on trick.UI&SIc
K ANsOiiv , Ocl 2' Wlio.it - to.uly ; Nn
21i.ini , IMS ! ) , ST'sCJ No 'i i > cl , c.ish. 'I4o asled
Corn-lll lier ; Xo. 8 , c.iMi. It ) ' . ii.1)u ; O to
her. Wu bid.
Uats fctu.idj ; No , 8 , c.ish , 41'o bid ; Ojlo
lier. 4
_
OIVI.VMII. Oct. 21) ) Whcit-Slroiucr ; e
2 icil , UOi * .
( JoraScarce and firm ! No 8 niKcd , .Vic.
Onts-'slioiii ! : No. 8 inlvoil , 47cffibe.
Wbibky-il.ll.
Jlti.v .UKIK , Ont , 80 Wheat Quiet ; No
sprliu. cash. 97 ( < t'Jiel ; Doouiubor , Os'ie1 ; No
noitheiii iJlOO.
Coin I'lini ; No. X c.isli , .Vc.
Outs Hi ni ! No. 'while , i ish , in'.tfir'ai ' *
1'iinlsloiis tjulet ; i.urk , Jiniiu > , } ! - . l.'i.
I < i\nurnnr. , Oot S1) \\lic.it \ I'lini : deinani
poor , holders oiler mo lei itolj ; Cillfoinl.i
So. 1,7s .lil ier cental.
Corn I Irm ; ( luiuuml poor ; inl\uil wesle-n
4s7'id per eentul.
i.i i/ ; .s/'or/i.
ClllfAOO. Ol. 20. C.Utlc Kceolp's. 8i.0on
market slow nnd wcukistct is. 1 1 ( I r < t'0 ; l'o\
nns , J,1,8'.ci..4 1 ; intiRnrs. f.'l/iO-l ii
lliws licL-clpts , , fi,0 I ) ; actlxi- mid utenilv t
htronitcr ; iiiiu'li and cominun , 1 " > U < fl.hV fal
to pied ml\i > l , JllKKii ) Id ; | iilni , < IIIMX > nn
butehers1 wcln'htsl.l."j46l . ' ' ) , ll.'litl,7jjil tl
lilKs. H.Y < rfc l/ii )
Mieop ltccilits ; 10.000 ; nitlve and sleidy
natives. } I7'.UI sii ; ueslci us , tl'M ' > lVi ; l'o\
.insM.IO , l.unbll.7'iii ! ' UO.
ST. Louis , Oct 20.-Uattli'-leeelpK ! 4 40'
shipments , none , nun Uel sold ste.nl > ; fair t
fancy natUo steers. SJ7. > U. " > i" ) ; stcuke-ts .in
fccdurs , J.'OliU 10.
Ileus KocelptA , 0,810 ; sblpincnts , none
inaiket lovci , lieny. J.I.'JOcil.O'i ' , mhoil , Jt" )
QytK ) , lixht , I7.V'JISJ. _
KI.N < * . ' ( Cirv. Oct. -r.Utlo-liiviilpl'
7W ) , sl.'mnenN 5.0JO ; luvui , steels , JI80iti.7 ;
cowsf .fai.0
Ileus ItecelpH. I1.GOO ! shipments , .MOO ; mat
ket lower ; all Ki.ules , fJUJcyi.OJ.
PtnUL Cirv.Ia . Oit. -v ) . l pecl il 1'ol.j.rriii
to PUB Hi i 1 llo.'s -Itt . Ipts I.1) ) ) : iron
n.ic-klnir u'l.ide I0c nnd loniinon l louor ; iull
Ins .it WOOtfc.l.SJ ; bulk , * .l.7i ® I. sj.
o 31.n.t .n
Caltli .
Wtilnesilay , Out 2't
nstlmaled receipts of cattle . ' .Mil ) , nseoni
panel with Jl'il'i veslercl.iy and 2 , tilV * ( lnc
day of list wet > k llcsl bio\es acllx'i ) an
stronger , otht is steidv So no sieois sold a
f I SO llest liiilclic'rs' htook nclltu and slea 1
tostiont ; . Thu [ oeilur niarUut la iincliuiuuil
rooeliits of ho s , 5.210 , as eon :
with H Vd vesterd'iy and 8,11
\Vedncidivofl.islweelc The inuUetopono
slow and fiffclOi' liiwor. All sold Tlio rin.
of prices was f I lOJji. W , tlin bulk nt IIILV
.l.'tO ; lluht , $1 IxfMSO ; heax > . f I M)7il ) 01 ; niKui
MM ) ® . ! OS The axer.iKe of the iirlccs p.ilcln
il.7.Vi. nsconip ired with J.l l yisterday an
JJ.Ol'i Wednesd.ivof last x\eek.
SliPi-p.
Ksllmalert recplpti lit slien ] ) 400 us con :
panel with l.7ill x isterc ! iv .inn Ml Woilnoiilu
of lust i7colc Natives , JJ Oul IT. ; ncstoin
18
Disposition of Slou'lc.
hovxliu tins number ol heul nf stoc *
piiti'li.iMil on Ibis nriikot us icpoilul by th
olthmastcrsof the Hock ards company fo
\\edaosdiy , Ue'tole'r 80 ,
wltt , V To . 5 :
Thelieoiiio II llainmoni | comp.niy . . . 8.
TbeAi ininiii nduliv pieklns eomp.my. . .1 !
Oinilia pieUlui ; eompmy .
I.ee liullischlld . . . . i :
Iliiiulllon anil Mcplieu . 81
Sblpimis nncl ( eedu > . 1,1 !
lions.
Armour-Cud ihy puokmi ; company . Jl , : > '
Oinalia piukln company . iii
Sxxitl A. ro . 1,1.1
l.eor o II. llamnioml iiiuklii ! ; eompmy. . .1
.1. I1. Sunlres.x l'o . . . . . 4
No i III paeUIn , ' company . c ,
Moekoisumlfee'iUrs . 4
bllllU * .
White . . i
llopres * ntallvo Sales ,
si 1 1 us.
No. A v. I'r. No. Av I'r No Av. I'r.
J I 'VIM 81 S 1071 2.1 IK UvrtltH
17 1171) , ltr 2 lltkS 4.11 47 II. ' 4 4 SO
U 1UH 415 80 U'll 4U & 7. . 1.177 4 bl )
row 8.
2 . 7V ) 75 S 10.H 1 Jl 2 1270 2 0.1
1 100 1 CO 8 10H1 1 .VI 5 KM I 2 10
1.1100 100 1 IJbl ) 1 JO 8J..6W 2U
STOCKIII4 M ) lKKliil ) ; * .
1 . . ' .SO i 11 17 . t > JO 8 17. . 685 263
U . Wl ! ! 5J
MIIKIIIS AM ) SriUMlK.llfl.
1 milker . i )
'J cows and calxcs , e.icli . 20
I e'ort and calf . 83
.
1 1.70 1 59 8 Kill 1 3) 1..1010 1 03
SI. 1037 t SO
8. . W 210
WESTEIIV IATT1.E.
I ) XT ' l'i i > hin , i.-lb bov. l'ii * .
lUlsivs London 1 ijcn , r.illfornl'i , pci hov ,
'ii ) ; IIHIM * mns'iiti'ls , California. fjui ; * > iuil-
less C.illfoiid i , fill ; Callfcinr.i seed less sul
tans , in s.u ks pi'i Ib.'V ' ; ( 'illfm nl.i inii-iMloU ,
Insieli , s'-c ' ; nmVuleiicl is , s'ic ' ; iiinlui.i ,
liiH'i" nexx M'.C.
( XNM n \ i in.i xnirs Tom itooi-3-lli c\li.i ,
i ( llTi-lr ) > ; . ! Ibsinndiid weton In mils. Jl 10 ;
Aicbei s-.t.indnid , tliO t 01 n-rincst
tl iW ; Halo Cllj siuai com. xiiy line ,
II V ) ; liilm in J-lb siuanoin M2M 2-llieMia ,
Ilicini i. tl ID ; Mb stanilaid * > lcin binniN ,
Jl IV > Milxlnooi is111) 1 icinll , extia line , 28' ?
8V ; l-lb I'M mh , line. ItVfSJe , l-lli rnnuli 01
illnaiy , ll MSc. 1'e.is ' 1 ic- . , line , per inn , . ' " > < ;
di nil-line , pci e in , KJC- ; . ' -Ibsiftiil fl n1 : J-lb
e.ith Iniic , fl. ' l ; 211) ) nuncm. slnndlid
blind- 1 iiIbsoikcd 7"ic ' 'tiliiu bcnii * '
8-lb hlr'b t'l ide. Itefu ee. " 10) ) . . ' -Ill tiolilcn
\xisb us tl Ml ) , .Mo stilnii beans MV ; l.lm.i
be inslb so ike I. 8.V. lloslnn biKed.bean- .
8-lb I.iinl$1 11.1 , ( lottn hi anils , il.1.1 s eet
potatoes I lb New , leiscfl'O I'unipkliis -
.1-11) . ? l U ) . Ol.i.i and lumalocjs-'d.io ; okia
i-l i.o . , sun oliisli , $1.20.
NfTliiionils , ] sc ; Ilfi7ls. | 1'c1 ; IllboitJ ,
l..i'l peeans P' e ; NN'dnuls II i pe'inut coc.'ks ,
10'jc1 ' ; i lasted. ! . " ; remies-iie pe mills , tic
U'liM-riMl IMrmtiiu , pci lb. 1 s'SIJl < 1 ;
r.iu' . . ! ' ! in mill i II. M > u ; No 1 , ho.
MOMSSH I'.hls. N t ) fiuc\.lici K.il.RVfl'iTci
choice , 4'cTl7c ( ; co ) | , , u.r'c ; Oub i , bakln 'sci
, We ; blic'vsli.ipllid1 - ' - .
sou v I'ktfiii ) Ibs lo bo\ , . ' . 'ic ' ; Ki/s , i > , <
VlNHUll ! > „ ! N V. apple c-l lei. Ill- ; 1) ) .
elder , l.'c ; whit . \vbiK , I1f.incyfiult. ; . isc.
OILS r > ) pi line while , lie ; 110 watci white
1 e ; liiMillUlit. ll'.ciTJ a > ollnu. IV.
si.sonllbls , i'ts Kr.innl iteil , Ve , In hbls
I ic.
sioxi 1'oi.l-sil J'OWc'iS.1 DCI sro-s.
It \ll4-\iil till I 0 , * ! 7"i ; l.cxxlstcni , ] ) Pr 100 ,
117 71 ; I'liion sipiarc 11 pi'i c-ent oil list.
< xin- l.ilu.M ) ) Ihs in bbl. bulk , * 'I'l ; hcsi
Kl.uli * . ( il ) Is i ! ,1 Ill-it i.ili > , III ) Is t'DMiesI
Rl.lde , Is IDs , t.1 'I ; took s.ilt i inshud , 51 SJ ;
lomnion , bbl , $1 Jl.
( JvNsni MUM Coinoil liet-f 1-lh , ? l.2) :
ecirnecl bi'cf J-lhs , ? l.0 ; Inncli lonuues l-lb
TJ lid : lunch tonsues 8 Hifl7"i ; biawn. l-lb
* 2l ( ; liiawii.--lbs , tJOO ; otoiuiies , 1'-lbs '
tioi toiiKiiLi 8-lbs , JiiOl : cnlpncd hc-ef , 1'j '
lli , iiinndcans , K' . B ; ions ! bier , 8-lliionni
iMiix.fJil ) , polled him , ' - lonnil cinsl > . " > c
pot led Ii tin.Ib lonml c.ni'i. * ! ' . ' ) ; dexllei
ii nn , 'i-lb ' lonnd cans , lj.1iilex llttd him. 'all '
II in nil c nn' . tl 20 ; potledotiinuni \ 'fib ion in
( ins , fl 8) ) ; i onipies o.l him I lbsinaie | c ins
$ . ' 71 ; lilpo 8-lb loiind cms , $1 si ) ; mlncei
eilojs ° -l ) lonnd i.ins $ i.S ) ; liunek-is pUs' '
f'c-l , ' -Hi siiiun | cans t.8.l ,
M xi-l 1 > tiixn I'ci Ib Ic oiki * > , -ID-lli boxes. .
1 o ; in.-lakes , jl-lh boxes , IJ'je ' ; l-lb Inlc-ks ,
Ihs In licipuic. . lie1
l'\\ INI s-Tot I on twine "Illlib. " iniy line , 'i
Illhilcs. . ' 'c , cottnn tvnic- . \ \ In mil. ' -
bilos | s- ; lienip mine , 'i-lb biles ln-sal ;
luliu1 'i'i , ciiidle vMc-k. J8c. ' ID-foot tottoi
i lollns Hocl l 10 , Kl-fool cotton c-lollies lines
flii.1 ; Mi-foot sis il lines , fl 7.10)-foot ; ) jute , il 00
wool Iwlnes , s'jc. '
r\iil\\i loui Uiiniis llailey. Ji'.e ' farina
.V ; pi.is. J'iC. onlmc.il. bills Jl.V fll8.1 ; Iml
bhls. fill ! i t . ' , , miie.nonl.i. IKi. < ; ll ; xi'imIn-Ill
liniillo : lie.iliolic. . 1' , 'ic ; fmov , ' ' ? !
head,7o. sue mil taplo-.i , li 7e ; lima be-iins
li'vi ' ; splli pens ii ; spaizhdtl , I'c
Dull n 1 III us I in IMi pinnc , le-s thai
hhils. IKS ) . 7'4e ' ; orUlnal lilnls 'Oe less ; Itosnl ;
piunis. li-lli IIIIM-S , IIKI to un , 7Uc , apples
oiapoi itt-il , oe iln4c'lmkc- - ; ex , ii ] nateil
iniv iliiJt in line , II - , apilcols , tiiin-v. in s a-lcs
2dililaeUlici ; lies , nou , ) ' , ' , i isphui' li-i. . '
llitobn\ ) ; cnir.ints. ne , .I'ifciV- ' ; oil
In il c isks , iju le-ss ; \'osll//ii cnit.ints , oxtl.i
In boxes , li'ic.
foil i i : -Itci. isled \ilo-iln viItuuohi :
Si'jC ' ! llcini in , - ' ' ' , Dllucll Ill's , 81IC ; Mon
VI , ; .Malllione-h , VS'ic ' , I'oidox a , 2.1'je ' ; Sloe-li
! ) ' , ; t ) II liiMi.nii
Om i sn-I'lemliini 1' C , twin Hats , peril )
10'sc ' ; I'leiiihlin 1' 1' , Vminxnieiliii. . ll'ie
brick , t lo , iloincst in N\sls < , tfisiro ; IMain , Ii
foil , i ich.tioi ; llinl 'rn'iT. li'e.
ItitooMs,1tle , putloi , tl.lHI ; l-llc , f . ' ,71 ; l-th
li.V.1 : l-tlc plain , fI \\aulionse , SI.OJ ; tex
Jl 81 ; tthlsU. tlW 6l81
OI.IM ' ijiinits pci doflO ) ; pints per do ,
$ . ' . - > ) ; Lull , pc > i K.I | ii-e.
I'oiiiiMil M.inlll i nipoMl sl/es from 7-1
10 I In. lie ; slsil lepc. nil sl/es fiom 7-111 to
In. , ll'j" ; ' iiexx pUK-Csses , " nil slie-s ( loni 7-t
to 1 In . J-o.
StJ.uitI'er I'l-l'nt ' hnf , 7'.cc ; unbos , 7'c '
stand lid potxdi rd , 7 c ; .XXXV piixxdoiecl
7' ur.iniilated ; stinlirl. il' c : coiifec-llon
ITS' A. II s ® l' c ; white , exti i D. lirilll int. 7V
extial' , loxal.ii'ic ; conttalO , S'lC ; solilin l
fi-ic. claikl" . 4' c.
corroN Itoi'h 'i Inch 1'c
SnM'-Castllo. mottled , per lb , OaiOe ; d
xUiitc pei III. lie
I'lCkl.rs 111-11111111 per hbl.t' ) 0(1. ( sin ill. tlOOC
plici Kins , fll oil ; Imp 1)111 , fHHI. (0"p-0Ml casks )
JK-Bil bill , tin'ID
run il-I'ci libl , rellnid. ? > .1 > ; half bbl , } 1 M
liard c Ider , pine , pei 1)1)1. ) ctlUi ; oiaiuu eldu
li.iir bblfi--0 , puaicldei , half bbl , JJ V ) .
I'rox Islons.
ritjiii Mr.xts rit-sh hams , 20 Ibs averasc
8c ; fieih h ims , III Ills axe 1,11211 , h'jOj fresh Ii no
11 pounds nxei i.'e.K'ie ; flesh slionldc-is , 1-41
11,11 , Ic lulus , 7'ii ; pork teniUnloliH , lie ; Icn
[ .ml , not ii'iiclt'ii'cl. 7'id sino i His V.
1'oiiKMI lln.f Messiioik.nutt.ll..ifl ; don
pink I ) icks. liiaxy , KI.'Si. ele.ir pork hick-
inedliim , $11 7.1 , slum e-at e-h-ai pork , ilil.M
family pork , fll.1i ) ; pU pom , $1 l.1c ninv ex.tr
beef , t.i ) ; new e\tia nl.ito bief , f'.oo ; no1
liluto beef , ti 10 ; ne\\ rolled iHinoless l > ee
JMHl ; now bout less lumps , l\s.1J ; nuwbhouldc
ilodsi. ' > ) .
lu ) > \IT MKVTS I.rm hacks , O'io ; extr
short clems , in- ; I cllles ill to 80 In me. ll i
short ilbs , lie- , short clo irs , O'.o ; loii ule.ir-
Cc : hlionldcis. ,1'ic. '
. sMoki.l ) Mhirs Hams , 12 lo nihaXK.speeh
Inanil. lie ; bieakfast hie-on , lie ; hams , oxtr
Utfht.UtolO llinvK , 10'us h.ims , lluhl , Ii to I
Hi axg , lll' c ; haiiis , mcilluin , 1.1 to ID lb axe
IQc ; hums , hn.ixy , 20 to.'Jill uv , 0 < tc ; ham
e\tra lienxy , 2J1 to 21 lb iivi ; . O'ic ' ; ham
skinned slleliu' , 18 toSJib avu , lll'io ; Callfoi
Ida lumsii > , u ; Nou VorU slionlilcrs.C o ; Ho-
ton Hhoiilclors,0 to 8 Hi a\ > ; , o'jo ' ; bonole-
h iin.lie ; hreakfast bacon , clear..1 to 7 lb strip
WS lirunkfiiMt baeon , rib , 7'iO ; ill led bci
IIIIIIIH , t.ots , f-cjdileil beef linns , regular , O'lO
dried beef IIIIIH , clodsdo ; fancy loin hick' '
7'tc ; uroukfiiiil haeon , clour , 7 ted lb Mrlp
hxiiiKr.ii MB its-Pry-salt curecl-iincoi
sboil clears , o e'i extra short clears , b i
lielllis , clear strips , 7c ; short rlts.OVu ; shoti
tiers , G'te. '
PUIIK l.t * .r Ii.lii ) Ixettlorondiiroil Tierce
O'ic i barn-Is , U"ic ; half barrels , 7c.
T IIII-K llarrols , 2ix ) Ihs , fl.2.1 ; ouartcr bai
rols. 40 Ibs. ti.i-J ; kits. iUhsf4X. !
I'ICKI.LII I'liiV PtKT llarroh. JOO Ibs , $7JX
eighth barrels , 8J Un , 0.1cs klt-t , n Ibs , 8Je ,
llinTONdUKSMU'iironrod : - ibls , 800-11
JI7..V ) ; half bbls , 100-lb , tJIX ) ; be'of tongue
imoke'd , por-lli , 10'ic.
L \XIIIB' TOMlUKs Uncooked , mild euro 1m
Ibis , 100-lD. J70J ; ciuartor bbls. M-lb , (4 00 ,
- ' - bbl
ai-ictu 1'iQs1 ToNai-ES-CookcU-UaU
Wl-ll ) . Ml00 ; muirlcr bbl , 4a-lb , $5.71 ! Ui" , 15-
11) , I. " 2.1.
' " " ° ci m ' '
M-lV.Yl50 Tts i"-u"
- . $ , - J-m i
TOMH t.sPork toinniu. tmr'ooVoil , mllil
eiired-llnlf bbl , 100 Ibs/7 0j < 4 bbl , 60 Ibs
ifl.no , .
Ktu vrin Kolomna , per. II ) , 4ot bologm.
In wcinnnil" , pur lo , 4'7c ' ; I'r.inkfiirls ,
per Ib , ti'iei toimuc , jwr MI , 7ito ! blood ,
peril ) , 4'iet llxir , | cr ll > . 4lc' ; heud ehee' e ,
peril ) . 4'ie ' : PolMi , per H ) , 7c pork sntisiio. |
llnli" , per lb , Co i pork slmMugo meat , In tin
pull" , per lb , lio.
Olt.s I'ut D neat's foot oil , per gal , 5JC ! A 1
tallun , J'io ; stu.irlne , fl'lo
Su-jct Produce.
IH'TTritCreatiierv. . cbole-o. SOcJU.Vt country
chole'e. 1'iiltni * ; emintrv. good , lI'Mlt * ! e-oun-
try , fiilr , l'ijiv ' coiinlrr , inferior , 7fc4ile- .
l.iius-Uliolcu stoe-K Isgcnerullj hulling nt
r'ot't.Titv The receipts have fallen oiT con-
slcjciiibly this week niul tlio fooling
Is better. About a'l ' ( hut good ehlclu'iia
ean bo e\in-cted to brlnz Is S-'OvX/WJl ,
with tliesiiuillorcrades m low as II.MJ. Quito
n ecu ic I many live tnrkm t aie iiirlUnu' , whleh
sell Inu'eiy ut 10e' . ilue-Us iiruiiuoted at : MO
il \\tu-Tlii' market Is aliont tendy. 1'rnlrie
elilikoni. per do/ . i.7.V'T inci ; mall nil dneks ,
} j.iiiif-l.0i ( ) ; teililiieks tl.'i-fl Vj mixed din-k-i.
$1.2 (1.VI ; plci\er , fiOcil'iOi , Juelj snipe. tl.UXiB
1.21.iii | ll. fl'Kiiil.-'j ' ; Juuk rubblt-i , Jioo- small
ruliUlls , $ ltuai.VJ. !
I''I < MI ! l-'iultH.
Nr\v Yoitu(5ini'i's-roiii-oid-iioob iskot lots ,
Ofit.lnneniiK ; -1-lD l-islu't ) lots , ll'cT.l.ic !
e-atiiu bus. lee basket lots , 40eiatabis ! ; , .1-10
ba'ket lots. 41Lillill1. . IOJ nisUit lots , 40e :
Snlenis. 1-10 li-is'et lils,4 ) - ; MIII-IIII , libs , leu
bliol.et lots. ! ! ; VlnjS nil. j Ibs 1 lOlnsket hits ,
, .1e , Del iwnie , 11ln. 100 bisket lots 21o ! Di-la-
\\nie , 5 Hi" , 1-10 li.isUit lcN'lV : fc ilems , . " > Ibs ,
10T basket lots , 2Vi "tiloiiis , ,1 lb , 5-10 basket
IotIV ,
CU.IIOIISIA rnfiT'-ripe'i. ' ? ! ToUny.crnte ,
sliu'le ) i lelc ifre. fl " > " ! ( Jripc x , iniiscnts crnles ,
Itiijli ) ei it" , Jl .11 ; peirs , \\lnie-r Nellies ,
nnd otlieis , per boSJlfl ; inilne-cs , pe-r box ,
, o , . - .
Ai'l'l.ifancy \\lnter apple- , per bbl , JI81
( &JI 7,1 ,
I'M WlilMitll -r.iney d.uk Capo Cods , 'OOOj
f.iney dark l npe Cods. 5 liatul lots , $ s" > 3 ;
fancy Hell , V. Chen v. t.W , fane-y lle-11 . L l. liei-
iy , J band lots. ii..U.
.SniJi'T 1'orxroi s-lorsoys i 171 1 fl )
I'OT\TOI ' sln Rood du in mil at sr < vie. )
Oriiiin Vi iKrvni.n t'lihh ui * . Midi , nor
1 1 all1 , Ii 71 ; icil. per bbl , * . ' 'l , onions , poi bbl ,
f I "iO : intiibuas , pel bbl. l 71 ; xxldto tin nips.
per bbl 41.7 1 ; iMiiiols , pot bhl. $ . " 'i ' ; tursnlps ,
jx'l bbl , t..Sli 1 oi-ts. | ior bbl 1171 ; hoise iiul-
Ish loots , ] ! i-r lib ] , fsl ( ) pei lb , lilej oeleiy
reels dier i , pot bbl. Jl.'ll ' pi-r doIDo ; choice
Kaliiiiiii/oo , 21'tlllc ; gallic , ] > ir tloublo stiliig ,
risii.
I'm sii Ver lbI'oioh , 7c ; ImlT.ilo. chessed.
7oilc1ui ; | ( I , t'ciplkc ' , DJ , tioiit.'lu ' ; white. Hie ;
eropplcMi ; cillish , II - , unl steak. U'c ;
lloiindtis i Dickon s ilimin , He ; black biss.
1st ; lubsteid , Ibe- ; blue tlsh , 1 > c.
Illiles. Tulloxv , in : * .
llini ; , I'H/H AMI 'I \i Miciicun salloil
hides. .No. I , hoax-y , li'"i'cNo ' 1. llihl..ffa (
d > , e ; No 8. Unlit 4 > ' 'MI.C dij Hint hldos , 7'4 '
8ceairiildis. ; . 74'lc- ( ; dam.i.'el hides | ' , i * less :
slit-op iiollH KI een. e lull , le'iiM 8.1 : sheep pe-lts ,
div , pci II ) . Iliolic.
Tu.i.ow \ No 1 , Ic ; No 2 Jl JIUo ; Kreisc ,
\xlille , I'J'i'lc' ' ; xellow. 8' . i Iisteii ; Ino d'ie.
HONH tiiiiit-illomare fin dolixm v In l Id-
CURD III * bnllalo , per tun ilniiilt ( > 00 ; diy
loiiiitiv. bleichul. Tl > niv-iio. , | ( ilry eonntry ,
damp and iiin.it ) , $ 00 tf. 1C Oil.
Di-.X Coeds
1'tM. ItiinuM nrroNi-ViliuitlcMj , rcAn ; -
101 i . ' , \utoi.i IE. 0 tf. \tlas < ) N II , 7'c ' ;
cbi eseclotii , 4e , I Union rl 1'ic , I'eppeiell It ,
' c ; I.iiu-di n ( I It. he.
.li.i.Ai ni'Dt orioNs Ileikilev r inibrlc N'o.
I. ' ) ll'ic- . llesl Vi I. rt'.o ! lluttoic-lolli . 4'8c ' ;
Cabot. 7' , e , Pit it call. dlc- I mil of tlio Loom ,
' ; Mill " -eniptei Idem , ! ) ( . , Housekeeper. h'c ' ;
- . . ; I'lilllp cambric , I0o , I. m.'cloii ii II , 'i'tc ' ;
l.on d lie. Ik ; Ionscl ill ) e itnlnic , 10' , cNox ;
Vmk Mills , lie ; Oi'i lanns. 7e.
\\linss \ Net Thistle I- ' , ! > ilCioss , 7e.
tn .sn * > tnxpns' II Hi In , 1'ic Moxen's I ) , IS
In li'io % -le\ens \ . ll > In. 7'ic , ? texiis' I1. Is
In Sc ; "tcx oils' M Mil l > e . Mi'xenN.8iln DC ;
Mexens NX.8J in , 10c-j stoNeiii' &ltl20 In , l-'e- ;
bhac-hi < l , liextra. .
I'ltisrs -I aney IMdystone , li'jc ; Sli-cl
Hhei. l > o : ICniaapn , 4'fc ' si. Icdioi. ; 1' ' c.
Hlilrlliu Mailhiashfn \ 't"n l'a.Moru ; -
in ie-1- 4'ic. lurkiy Hods I'ount iln , C'io ;
liaini i. 7cCientlelil hit1 ! Hoi Iln , li'ac.
Ill * .xx IIIIOXNN CorroNs-Mlaiitle A , 75e ! :
Atlantlull , 7e : Atlanlle I ) , ( , ' ( c ; Atlintlo P ,
del \iiroial' . f4e- ; Hacks heid , ic ; CibotW.
li'ieDirllinrton. ' ; . Ij'i' " , I'liiiiurVNo 1 , 4' ' ' - " ( !
l'e ; llooshiA \ / . 1'ic ; Inillan head , 7'iu ' :
li\\ Ic'ncc ? lil , ,1'C ; lli'inletla I/I , " 'it' ' .
sin.ininsM l'iia. < i\v ( * t * < iMis HroxTii
Nit I'eppc-iell 11-ln 10' ' e ; I1epinre'ils-4.se | >
I'cppeiell , 0-1 , Sic ! I'e-pper.-ll. lo-l fi'r. ' Utlea
4h-ln , IV : I'tlc.i , .1h-ln , l.'ii * ; I'llc.i , 72-ln , Jlci
Tile iS4-ln , 8i.ci I'tle ' i. "c-ln,2s'e ) Illeatlied
-iNet-l'eppoiell , 4.-ln , ID'iC , I'cpporell , 4in ,
ll'i'- ' ; 1'oppi'iell. o-l. lie ; I'cppe-icll , H-t .Oc ;
l'ippeiell.1-l. ' ' - ' . " ; IVppiToll in-l. 'iVjUtlon ,
b-l.8lo , I'llc-i , 'l-l. L'le . UlIlM 10-1 , Jie
( ilNflll * xismosko iK.li'jC'iAinciske IK diess ,
' , ! ; llites d1. - , War vhk di is. 7'j ' ; I. an as-
. . ' - ; liliMialli * , d'jeU'hltteiulon ' ; tlio-s he.
I'IIIMSInillKo bine NilMiithaVisli -
Inclon 1'ji ' ; Aiiieilc in , li'ic ; \i nold. liU1' : Ai-
nold 11 , Ion. clolh. IUcsfd ; | | A. ll'c. Mcirl-
lone , 7-t. Ilic ; ; l.old Leaf , s'.e ' ; llnmllton , Vje
Allen I'lnks , d'.c. ; Allen Uinmbr.iy w ; Cl'ou- '
ci slei , " > ' ji * , Iliirlol. 'i'4i * .
Coi.oni u C\MIIIII ( s Crown , 41ic ; Ited Star
4 > jc ; Uohed tloxc.1 , .1 ; Mini , , 'iV ; IdKl
eolois , | c extia
Di'.MMs Not \moskeiA 1 07 , ll'ii * : Yoil
cnmli-l , Ii' I ; I.M-IC-II , stiiKind. 12' ' . c ; Hay
nuUei's , 7'jc ; Old loik.X.X , lll'ji ; Iiiuiince
8.'l. l.i'iilaMUKCU ' ; o/ , 1.1'te- ' ; fanestilpei
and ehecki ll'.i- .
t'oiTos xm s VOIH. n.inklu , 10'jc- ' , I'xcrott
Sol l ci l.uwlston. 111 o/ , - " "ic- ; \Voi kliiL'iiiiiuS
14u _ _ i _
ijiiniber.
I'l-M IMJhltc * I'ino-No 1.4 an in In. 1
nnd Ufl , f I'll ' i , .No. , 4 anil li In I. nnd 11 ft
fll < M.No.2 , t and i > In. lb ft , { lli. 1U ; No.i,4ini : :
l. In , nil IcmMhs il-.iin.
IHIMIti'Dc ' ) ; It $ JV ) ) ; C. $111(10 ( ; I ) . $1 1 IW
ri.OinilMIhlte I'inu-A and 11 , f.U.00 , H
fJl.llO ; C , * . ' 7.IHI ; i : . * 17 VI.
SHU K lloxiiiis No. 1 common , U nnd lift
SiMW ; Hi f I , Ull.iK ) ; No. 8eomiiion , U' .mil lift
fHllO ; Hi fisTiO
Criitsn-No 1 xvldte. "i In fl. ! " > 1 ; N'o limn
pine. > inr > VI ; No. t haul plni , 38 In , i.'l IH )
Mi I liiidpliie , ' In. J.'IOc ) .
hi ( in * . ItouunA and 11 , 1. In. $ ! . ' 00 , D , l :
in $ jr.oo.
lilioox in lioouxn N'o 1 coinmon xthlti
pine. Ii , It , mil Hi fl , fl'ino ' ; No I common 1
pine. I. ' , 11 and Hi f I , f 1 5.JO. (
DlMI NSIONS
U ft II ft Id ft H ft 20 ft 82 ft ! l f
2x1 $11 00 fll IK ) $11 00 } | < ! 0) Jlli HO $17 .V ) flh 0
2xli II ( KI 11 ( KI II ( U Hi 00 Hi IH ) Ih 00 IH * >
8\S 11(0 ( 1101) ) 111)1) ) ) Hi IK ) ll > ( I ) In 01 IS >
2x10 n oo ir > o ) 11 iu iii oi u ; mi ih oo is "
8x1 , ' . ID 10 11 ! 0) ItiOJ 1700 1700 1000 I'M ' )
Ixl 10
Hit l 00 Irt 01 1C , 00 17 00 H OH 1' ' ) 03 20 0
lliMllS-No. ) 1 com , $1 1.00 ; No. 2 com , $17.00
No. ,1 com. ii , * > oi : No , 4 com , IIJ..MI
Mill * IMP > o. 1 plain , 8 and 10 Inch. 117.0
No. 2 plain , S nnd in Imh , $ I1.V ) ; No ! pi iln ,
nail in Inch , il.iOO ; 0 I ! , h Inch. IV-il'io. - '
HVirKNsVl I.I , Trilt.M ! , I'lLKITS 0 ( J.bats
S'l-ln , W-i ' , \ lhlt.lie ; . .llnxell Inblnk' . 1 > -11
"M anil llo\ . . $ -100 ; pickets , I ) . X 11. ll.it. WOO
I ) & 11. s ( | , $ ; t.K ( ) .
I'oi'in - ( leni. l-ln. all \xlclths , $ .115) ; elear
' > - ln.ill widths , ijo.10
V I'IM ; I'lOOiilMl Clo ir , I aiidd In. $ ! 110
star. 4 andli In , $ il.0 > ; lift saned $ ( > ( I I extra
I'lMMliMi WIIITI ; I'IM1st and 8d eleir ,
In. MltK ) . Pi. I'j ' ind'iln 11)0) ) ; Jd cleai. I in
III'Mil'i. I's ' andSlli , in 00 ; A select , I In
? ! . ' . ( ; 1' , , l'i and ' . ' In $ li.O ) ; It select , t in
$11.0) ) ; l'i , l'i niiil8 111 , WM)3 ) ; O bole-ot , 1 In
if I ) 00.
riM-iiiNO Yn.r.o'vI'tvD-oioar. 1 In , J.'JOO
l'i. ' I'liinilJIii , t-T-ixi ! * l.r ( , 1 In. * ! IOl
MHMII.I < . L\TII I2\tr.i , XAX. $ , ' .71 ; stnnd
nrd.AJ on , ( I In. $ . ' ? ) ! 1 In , S-'UO ; No. 1
* l 80 ; Ccd.ir. X \ X. J.7.1 ? Intli , $ .1 SI.
I'osrr.-Whltot-ed.ir 5 In , > , \ 12'Jo ; 0 In
* ir , 1'e ; ,1'i ' In , 'is , lie , 8 In Ho ; 4 to 5 In
round , t l'ioik ; , split. Ikred ; culm , I.'e.
Mish , VI percent : doTrn. 40 pt r cent : blind'
4ft pen cent ; inoulilln.'s , 40 | i | . | . eint ; lime Mc )
h ill , JOc ; ci-nn - at , AmerU an , $1.50 ; eeinciil. lin
pmteil , M'h ) ; plastin. $1 il ; stru\v \ boird , H , < ! C
tar boanl.il.OO ; tnrfelt. $ , ' .40.
.llctals.
TIN l'tATK-I. 0. 10x2J , J7.r 1 : I. X. . I0\l
JI8.1 ; coke , ll\.l ) 1 1. ' , $0.7- > .
bTHiiui \ ; NAII.S llasu $ J,73 ; ( .tccl null
b ise. U'.81.
Sill KT 7.I.SP Re .
.IfooMNa-Uharcoal , 10. 14x2) , 112 , JCOO ; :
" rturT'litoN-No.20. ! U10 : No. 27. $1 CO.
Soiairit-htrlotly Imlf and In If , I7ji .
WIIIK--.IIIII. baib.f J.8.1 ; jjal , , MSI.
III.OCK TIN hnmll Dltf , JUa per lb ; bar , M
per lb ,
t'ori'm rianlihwl boiler ibos. IBo peril
eolcl rolleil.tio perlb ; blieullns , 8co per Hi ; pi
and tints , Jlle per lb ,
( iM.VAM/.iiMin.T : Iiiov Discount M-10 pi
< enl ; pat. plan. Iron , Noa. 31 anil 27 , A , lOlii
II. Oho.
SlierltTH.
Sheriff P. A. Ilailacll of Umbon countj
AVyomlnir , brotih'lit two prlslonera to th
county Jail fovrostiiml d.nncr ycstonlny whl !
en route to Jollct ivitli them , They ni
\Vllllatn Toiii | on , sentenced to otio yenr ft
forgery ntul Charles Johnson , who b' ° cs fi
sU years for nttoniptoil murder.
Kherlff Wtiltnoy of Sarpy county nls
callcil nml took John Kirk to Lincoln , \vhcr
ho servos u year for grand larceny.
Pears' soap is tbo most elegant toilet ai
Junct.
REGISTER TOMORROW
fiOVTII < t.ll.llt.l.
Assnultoil on the Street.
Sutulny cvenlnR as Mr luiil Mrs Cornfllu *
Ilcnsoii , Hobcrt Ucitson ntul n gentlounn
friend wcro Rolnff ilowtt Twonty-fourtliitrcct
to Albright , when , jMsltiff n hotel south of Q
stt-cet , a K-ui'ot ( roughs e.nno out iuij llrst
assaulteil Mi. ntul MM Cortiollut Henson imd
nftcrwnrxU Jumiioil on ntul shntuefully beat
niul maltreated Kobcrt llensou. Mr , Hen-
IOM'I fuicvii4 all cut mul battered up , and
his body hotrlbly boiitcn.
i ljoiijiii
The tlino and place for the last Rrnnd rnliy
of the personal rights lo.isuo htw been
chntiBcil to Uowloj's lull ntul to Friday
nlpht. lion John I- . "WebsterVilllntn P.
Wnpplcli , C .1 hinjth ntut Wnrton Snlttlcr
of Oninlia. will bo present niul inako nd-
dtx'sso.s , 'I'ho IO.IKUO expooti to tnaku this
tbo Kfo.ite-.st meeting of the iM
D-si-rli-il IllN IttKlnoio.
I ! O , Hull , \\lio eatni ) from beetle < j'inij (
Io\\u to run a saloon , found ulnbaiv piomlscs
In runnliiK the Kentueklj lliiuor liouw , und
silently folilltitt tip his tout stele invav to
Anita , In , leaving niinioious umlous crodl-
orsto legret his Hasty lU'p.trturo.
Sklipiil Wild Mm I'UIMIUM'S
AVllliini Klnsella , x\ho has been
the Mint saloon , sajs that hit sporting put-
noi' , I'ntty JIcOul'nn ( , pocketed sevoi.il liun-
dieil dollars of cotnp my msh nnd hied lilm-
sclf to
lliirvp. HI Ion.
George T cwls reports tlmtn gray horsobo-
lotigliif , ' to Louis Vloll , tx I'oiit-th \ \ irti
Ki-ailer , Inn been stolen. Thu aiiim il was
stolen Monday iiUht or Tncsilny inonitny.
About tin ) City.
Oeorgo Klsor Inn romovcd to Twouty-
sKth and Kstiveta.
Another glove e'ontcst between two \\oll
IcnovMi prl/o llght M will soon bo given bv
thcMngio City athletic elub.
U'oi'il has bce'ii received here ot the ilotth
of Mrs MelCweitvlfooCH S MiKuon ,
fonnorlr coitnevtod with the street st.iblo
car compaiir. Mrs , Mcliueii ilie-d ut the
resldonco other patents In bliolby , la
another shlpmont of lie s from Siouv City
was loielveilycitcrilny. 'L'hoio lecctjits fioni
that e-Itv nto iiilU | ni slpiillemt to the supor-
louty of tub market us they ute -'uulfyiii ) ; to
the local y .ird imiiiiKoinoiitiinilcoiimiission
men as evidence ot the business sag.ii'tty of
bioux City inunhiints. $
Chanpoof lll'o , b.ielciicnc * , monttilv Invjju
liu It U i , hot Hashes , ire cured by Or Miles'
Nervine , i'reu samples at Kiihu cfc ( Jo , 1'itU
Illlll liUKlM.
l'ni nt home iiuiJ ciliicacl s7iouM
Unit Hit lemiiinlnu < Iint | in/istralii / > n
me 1'iMtiy , U tabcr 31 , anil Satiinlmj , A'OHHI
bei t.
jri'i anil CIprliM r ICIoi-tlon.
The i-otinly coinmlsslonorsyestcid.iy inorn-
iMfc'sulculeil thofollowlni ? Jmlij'cs ntul olu-ks
for the election on next Tuesday.
Some e-onections must bo mada in the list
and these \\111 bo madu on Moiuhi ) next at
U. 3D o'clock n. m. , when the uipoiiiteisnio |
commanded to meet ut tlio einmtvioininis-
sioners' loom to reecho instuicUons fiomtbo
cilv iiiid county attorneys.
t HI-IT vi inn.
l"irst Distilct Judges H T Olenn , H.
Soieiison , John \VitrrIcks ; cleilcs , ( Jhailes
Huhor , Adolph Postor.
Second Distiict Jmlxes , 12 Leonard , S
Hr.tndcs , Ute S.iuiulcrs ; cloik" , James 1
nirnett , II HlilnUei ,
Tlilullhttict-lmlj'es .lolin Xollor , . .rV
Ulconr , John \V Ilou/n , olciltu , A.Sihoubes
J. ICulis.
i'ouith District -.Ittdges , T. J T ou-ry , 12.
1C. Loiif , C ! II. ( Jeduli } ; , e-leiks , 0. Durr , Joe
Gratr.
Pifth Dhtriet-.Tiiilsro * , P J. Bauott , II
Mithlcton U 1-2 ( ioolm.in ; clerks , J 1' .
Uedtleld , Ci-nrles Kriiff
Sixth District Judges , M Slinron. Aurnst
\Villliuns , 1L ianUo ; clerics , A. Joliiibun , .1.
Maimolt.
srcosii4iin. .
rirst District Judges , .1. Niglo , M C.
Mcnne' } , 1' Welch ; cleikb , Jninvs Andui'son ,
KMiiUUltlTord
Second listiiciv-Iudr'cs ) , n. 0. Hell , 1-211
Clan ett , Julius limlowslty. elei'nb , Allen L.
Uartlett , Lou McCoy
Thiiil district -JmlKos , S.P Morilson , r
M O'Donovnn , I. . Schmidt , clcilcsV. . \V ,
Kanjii ihr , J Iailalldcr
i'ouith DistnctJudKOs , Josciih Michel , A.
Masterman , S. H. Letovslij , tlerlc * , John
HroMiun , M Liwler
Fifth UHtiiit .ludiroB , Jl Morrison , M.
MeCmthy , M J. Miihouc } ; cletks , K S.
Curtis , D. hhaim.ih.in.
SKtli llstilet-.Iudtos ) | , Han O'Keefe ,
James SlUlitain , 1'JUtforil ; clctks , 12d
lleafej , Joseph Ormsb1 ,
riinii ) \ \ MID ,
l irst DlstrhtJudge * . Thomnt Crobv ,
\Villi.mi O'Hricn ' , .1 .1. Donovan ; i-leiks , D.
CJosKfove , li tioldsinidt
Second Distiiet . .liidB'rsVilll.ini \ MeCuni * ,
11 I , . KniMloy , D. J IJufb'C-s , ilor.cs , WV
\Vild.U Ctoolts.
I'liiiil Disti let.Indies , ] ' II Ncff. Henry
I'aiTkh , H A Siiithson , cl < i. < s , 15. itier-
bu-h , C.V li liter.
Pointh District -.fnclnes , 1J. II Kimies ,
John Loikitioin.V MeUnaii ; elcrlts , L'l.ink
I\mney , Fiunk Mcliinti
lotitTii \ \ um.
First District Judges , J M Pish , r W
PlrkotnV Willis , clerk * * , VieA U'nt on ,
John AV Kohbini
Second tl trlit Juil.i" ) , A I1 Nlcholrts ,
G II I.Cilte' , C A KI1N , eli'i k , A Mcln-
beiu , I1 2 Uoblnsn-i
rrhlrini < trlit .luilBc , A .T. Ueiult , 1 ! , T.
Pnmitt , J 0 1'ltchL't'i derlis , l-'rank Coltey ,
Kill ) Smith.
Fouitli District -Judges. ( Utstllulm. U H.
Downs , Osoitr Stephens , clerks , D.iu Collins ,
Ueor jc < CJuiU v.
1'iftli District.Ttulirc * , ClnrloA F. Cnrv ,
11 12. Mu\\\ell.\V. N. rietcher ; olciksMlI \
T. UooJ , Jouu llnniforil.
rirtn vvnn ,
rirstnislrlct.hiilcc * , 1'nul I'.utlson , , T , T.
Croft , M. Cltuk ; clerks , D.wlii Sujder , S.
TlioiniMon.
Second Distrlot-liiilp" , I ! C , 12rlllnp , D.
U Knleht , Atttf Locknoi'i clerks , L2 D. Kit
ten , c nicuncii
' 1 hi nl DistrictJudpx , .1. n Urtiner , P.
O'Domiell. T. l.voni ' clirks , Ciovrgo II. Hess ,
12 D.ilton.
I'onith Dlstilct .hiiliwi , J. A.Viillico \ ,
Fr.ink Prolillov , < J. \Ycstetilahl ; dents , J.
11 likh , ,1.V. . U nn.
Sl.NTII Vtllli ,
Tlrsl Dlstrli't-JiidgoU- . T < e ciilliip ,
W O. lIciiHhnw , John I'liue ; Clerk * G\V.
Patton , r. L McCoy.
Second Distilot .Itnlpes John T , Dcnnv.
J. U. 'llionus , Prank ll.'dedihrili Clerks
SerKonnt ( . 'odyV. , . M. Carter.
Thl til Dlstriit Jud e < 11. Heal , Thomas
Johnson , U A Po\\ell ; duties U'lionns John
ston , James Hi'iinott.
1'ourth illstnct.fudgoi. . \V. T.Voort ,
John II. lUeli ami J. W , l jiin ; clcilts ,
CioofKO Day ntul S. ( } . lit unit.
ntth district- I tiilKos , III. . Wells , K R.
AVI Ks and P. 0. Ilmscii ; clerks , 1X0. yiuith
niulV. . II Pintttii-r
Sixth district .Imlios , 'I'lioinas O OoMeti ,
( it'oiKf-lonos nnd llonrj P 'uy jcloiks , li. 'L' .
Urown and W. 12. lluilburt
\it > .
Plrit nwrlcl-.lnilpes. P. 'I1 Shelbv , John
IX'imli , Giurgc Sabiuo. ele-iks , A. JollilTe , J ,
J. Points.
Sccmid > list ret ! , fllil KIM , 12.Vulsli , U'hoo-
doio Hinltli , 12. 11. Olnutoail ; elerlis , John
Sleol , 11. 11 Coc.-lir.iiie.
Third DUtriit-Jiid-ies. J n. Mpgontli , P.
J. Queiloy , A. 12 lliUl lu ; clciks , John T.
, M.il , llnrner.
KiniiriiVAIIP. \ .
rirst Dlstrlit .Indues , .lamps llr.\tnt ,
DinnU Inline , Willlun Anilcrson ; ilerks , T ,
\ V.Vhlto , .1. 1)Vst. ) .
Second listilct-luilies ) ; , A. W\ Parker , J ,
II Schmidt , J. Drhcoll , cle-iks , J , S.iSenuett.
M Usher.
Thinl Dl-ttrkt JiidRi'i , Al. 1) ) . Iltisscv , O
I * Han * , Aaron lloel ; e-lciks , H. II. bals-
bui'y , Joseph Ihtlleld.
Pointh Disttlct Jiuljjos , It 12 MiDoiugti ,
Ht A.D. li.dcomlie , P.It. Allen , clerks , A.
II ( Jilljort , W. lWebber. .
MM It 1Mil' \ .
Pirst DMiictJudges M Slireror , M.
\\aHcincici' , S S Van Ueinen ; clcilts , JV. .
Uawiuin , J. n Purler.
Second IMstiicL-.linlpes , A. ( i. IMwitrils ,
.1(1 Miner , \V. A bpemor ; clciks , 1'iiui
Sewnrd , H M 'I'ajlor.
ThliJ Distiiet , ltulics. ! 0. J Johnson , .1.
A I ee , J. 1Uanlnoi , eleiks , S. I. Valcii.
tine , C. J. Johnson
SOUTH OMVIU.
Pirst V.ird.luilKoi , Jirrv Doe , A II
.Millei , A. V. Miller ; clerks , M'I. O Connor ,
.los. Hinknlc * .
Second \Vat\l \ Judges , Dm Hiffoity , Tom
Vodrnskii , S M. 1'iess , clerks , \Viii , Audor-
son , Jos Solpo
Tliiul Ward JiidRos , 1' . J , UyntiTobn
niondin , Henry Dit/iu ; clei ts , Thuiniu
l owliii ) , ' , U'alter Hlato
PointhVftid .IndKi'i , D. H. Scott , C
Ciimniin(4 ( , 11 II. Uive-n ; clerks , Peter John
son , Anto-i 12 Siiiilh.
Chieat'O-.luclBcs , .T. 11. Sib Is , John \V
Hall , C. Kolto , clciks , G.V. . Swaze ) , John
( Jerlnirdt.
Ulont irf Jnclsips , l-'ioil Ileitiiip , Jolin
Kiiliiijr , Chris 11. um ; ulotks , G. AVedon ,
Jill ins Stroiu-slty.
D'Hi -Judges , il lj Piekanl , Clam
Mat this , Majoi DaUs ; ulciks , P. 1) Millus ,
Ueoffjo Henry
nikhorn .Inclcos , F. ,1. 13cssey , Oeorpo M
Ilicxcl. Ki.inU liulstoii , cleiks , J. Jl , Moore ,
Fred Moiillon.
I2ast Om.iha Judges , D. D. DORO , J
Ktmpp , J Wooiua ; elerUs , Hey Davidson ,
1'etor Motors.
Kloienco Jiultici , P AI. ICtnr' , Isaac
\Vebci , John biniiison : cloiltb. \ \ . V. Smith ,
J II C.ibeit.
Jotlerson .Indies , Henry Wilko , .T. T. PI-
luinl , Robert Dmsdalo ; clciks , Mouls Crone-
nwjer , C. ,1. KlonniKcr ,
Millirii-Jncljjes , Dr ICbnor , Dr. Jaspeison ,
John Lompko ; elorlis , Willlitn Poppon-
limi'ii , Ilcnrv ICelsov.
Mi-Ardlo-.ludKcs ; iMcArdle , C. S
Avon , Jolin McAidlo. "clei-kfa , J. U. AIcAi-
die. ICliJnh Allen.
Union Jinlp's , Joseph Pinion , II C
aiionns , P I' . Dr.ilwk ; oluksV , , Ij
Crosby , Mulligan Cl.uk.
VallovIndies. . I1V.V hit more1 Ilauloi ,
Y H Thomas , eliiksVilliiun Milcliell , 1) )
Puffir.
\Vatcrloo Jnd'M ( , AV. II Mit'iiul , I ; % V
Dentoii , Dan Joulan ; clctks , .1. K.Vatts
Otto VoKt
Wo it Oinah i Judnoi , Klok Mcrgon.IIcniv
Ueick , li Timnice-leiks , i'hil MCI UII , II
Kiev.
BLAKE , BOISSKVAIN& CO. ,
London , England.
ADOLt'IIBOISSEVAlN & CO. ,
Amstordnm , Holland.
BA.NKERS.
Iluynncl tell .Amerlomi ictiirltlpn on conimlisloi
tn I.oiiilon und un nllCoiitliicnliil morkoti
s ol HUM louiu a nn.-cl.iltj.
Is something nbiolntclj ; new In mcdlclni ) , a rtrfert Httla wonder , pcrfonnltiB euros In tlio most
olsllnnto ernes of Lost ir ralllnn I'ownr , XiVrtnun Hcljlllly , Aticipliy < if tli pnitH , tilr. ,
.vltbont troubloor alte-ntlon on the part of llio ] erson U | IIK it It Is ti > | > hiliuiilel ) | In Its
corifctnictlon thatanyoiiH can npplylt. Its effects are almost mttauteueoui , ntid tliccood re-suits
no on InercnshiKlroin dnv to day.
KM.Al'SKS A III ! > fOT VOSSIT1T.15 bornilio it rctftlris III iiowcr lor ji-nrn , and amnno
( ctlln the MlKhtcst wetikiicss ean nt onto npjily it ami quickly cut tliort cny i11 tciiUine- } Dud
reitoru the | iarUto full health ind tlrciigtb.
IN LOST OR I'or men , who ( col that \irllOEtronglh Isdecrciulni ; , thlsolcitrl-
ca' mmu * is uncqualcJ. HcachtnKaN it dooi , thc\crj fountain of
ITail IMP DAU/ETD
rrtlUllMw i UWtin manlj % lgor , it teen restores the Iwnl nerMs nnd iniischs to lull
iioncr Ko matter how man ) tlmej jouinayhavo fulled lierctulorc , > ou inaytmjloy UiU llltlo
Instrument with the ccTtniut > ol success.
- IN EXHAUSTION Theconstnnt cturentof nnHanlsmflonlnKdlrectlj' tliroiiRlilho
MFD\/ni / 1C niTDII ITV PTC ncr\OBaflcctcil , itlmulntci nnl utrcnKtl.ens them , mil by rc-
INuriVUUO ULulul I I C.etorlns ronlrnctllonct to the tcmllinlffclelis uuil ilucti ,
prevents the canstantdraln und How of \ ltiilllulclhlch so wcoliunsftudclrstrov
IK1 DI AnrVCD FMCCACCC I'lreom linvlng Inflammation of Um llludilcr , Ulnfnl Urlnix-
IH uLnUULlX UIOCHOLO tlon , liracl , 1'nlcrgrd 1'rn nlo Olnnl , nml llln Ulionlt r .
Elionlil nc'\ir v\\o \ up bo | > o niilll they have tcsticl the Ilfcrnrr.itor. Its mlloii In tucU loiu-
plalnts is man clous , as the mafly Kstlmonlula In our possession \ c-ry jiltluly iliovv ,
VARICOCELE cured easily and pftlnlckslf by our new method ,
IN HEADACHES , NEURALGIA , SCIATICA , RHEUMATISM , nnl all pnlnful K rinunt -
fertlonn , tlio Kditlo current which llown from the Ileni-nrrntcir l truly a initural roiiicily.
It U easily apulUd toany allc'Cted part , anil ItsremltH arc almost liiBtantancoui ,
THE REGENERATOR RECOMMENDS ITSELFIVc depend for thn ojleiulnn olnnrlnislnrss
upon the rfcommeiiclatlons of Eratcful and pleated patient * \vho liavo un-il tbo Ki-crm-riilor
nncl nrc willing to ackuowleilKO its merits SKNI ) la-j and Bet ono of those llttlo MidlrMlMnnpli ,
and If It In not exactly " " roprcscnloilnu ran ha\c * jour money back , lor MO can always llnil
Plenty of customers. MEN OTHERWISE SOUND ufin nncl tlii-Ir joucr lo&tor clrcllnliik' , will
ilixl inthlsappllaneea most uicf ill and wort liy llttlo Instrument , nnJ it Mill ] > ro\ool thoRrcite-st
\alue to all who are weak , ner\ou3or clebilllatecl n < f\Ve iiiinibir iiinon cnur | introiiHniuI
pitlunti Doctor * . I.iiuvnri , .InclCfi , Ccnmrpiifiiniiii , Clcrirvnii-n , Ilnnlo-rn and Mnr-
cliiinti. SENT POST-PAID. SECURELY SEALED , UPON RECEIPT OF PRICE , (2. * < ri'ull
DeaurlptltH Circular FUKK on | iillci | < tlon ,
THE DECROOT ELECTRIC coMPANYG6Lbertyst.NEw ! , YORIC-
NO OUREX ! NO PAY ,
Dr.DOWNS
1316 Douglas Street , Omaha , Neb.
Fcrenlrtn yrnri' nxprrlenre. A regular croctint" ! In mocllclno , ai cllploiirn ilinir , tn illll Utrlirj wit )
the vrontuit nucoo a nil .Servum.l lironlcund 1'rUalii clUcu at \ iic-rmaiioat cur KiiaricntUJ I forCilarr.i
hue-nuatorrliiiui , I o t Mnnliood , hoiullmlVoiknusi. . Mglit Ixmoi , ImDuliiilor , Syplillli , Utrleliiri ) , iin HI
iliiL-aiO ( of tliullloeicl , Hkla nnl Ilrlnarr OrKani , v , It , 1 ituarantDU IW ) foruvurr oa u ( ua tarlikonn l fit
to cure. lotnuluuluQ froj. iiook iUTcrlui ot L\tn \ ) ntH Irou. Olflc , tiour - tt. u. tg p iu. dauUir
ig a. in. to U m.
Dmaha Jobbers ,
ArtUti' : >
A. IIOSPK , Jr. ,
Artists' Miittrials , 1'l.inos ' . iin.l . Of-Uns ,
Onnli.i Son
OMAHA COAL , COKtf "ANlT UM K l
Jobbers of llml , .mil . Soft Co.il.
P K Cor liilh niiill > iiiglaiUn < ct * ) , Oiutni Vrt > .
NEBRASKA. FUKL CO ,
Shippers of Co.il and CoKe ,
SI I South Ulli 'Street Omilii S. '
Di'j CooiN iitul Notion * . .
I.I. K. SMITH ACO , *
Dry Cooils , Fiiiiiisliiiui Goods .mil . Notions
CornprlltliMiil llcmnni * * lriit i
"TciLi vTiucic-KocH DHY aoons ccTT *
Importers and Jobbers in Drj Goods ,
titntVi'uriilililiieUanil' ) Corner Illli niul llnruo *
SMriMiti , Ouiahi Sell ,
I-'nrnlluri * .
DKWKY vV STONK ,
fflioleSiile DCiilcis in I'Uinitiire ,
Tntinm Street , Omilin NoliriKkn
ClIARL.K3"81imUICK : ,
I'liinittirc ,
Pmalit .Vlirn-ki
fj0 ( * * rlt l.
McCOUD , mtAm- CO ,
Wholesale Grocers ,
litlinmt T QiTi-iiiTorlli Strve-KOiiuilia Nilirn kn.
- -
- - =
liuiiitiiM- , nit * .
0. W. DOUGLAS At CO ,
Dcalcis iii Hiinhvooil Lumber ,
Wi IH10.V U m HI Omaln
JOHN A. WAKEFIKLD.
Wholesale Lumber , Etc , , Klc ,
Imported ami Anicrloin I'nrtliiul Conic nt lnt
nKint for Mllnniikro Iliilriiiillo Oeiite-nt , ami
vlillo 1 Imp
CIIAS. H. L13K ,
Dealer in ILmhvooil Lumber ,
Vooacirpiliiinlpiriiip | ( flnnrlni' Mil niul ll-uii.-r.ij
Mi coin , Oiiiilii Silirmkii
W O KEY ,
liiinlier Lime Cement lite. Klc
, , , . , ,
Corner ! 'Ui ' nncl I- > iitl | n MreoK Otu iln
Milliiici. , anil NutloiiH.
I. OUEHFKLOEK A : CO. .
Iraporlcis and Jobbers in Millinery ,
a . 210 and ' 'I. iiuth Illli treet
- _ _ _ *
\otloim ;
_
jTrT OIJINSON" NOTION CO. . *
Wholesale Notions and Furnishing t.oorts ,
11341lurnir ulrei-t Oinnhn
- - -
- - ,
Oil- ) .
"
CONSOLIDATED TANK UNi : C'O.
Wholesale Uefincit and Lubiicating Oils ,
ie Ptc Oinilin A II IIIMuip Mm iin-r
CARPENTER PAPER CO ,
Wholesale Paper Dcaleis ,
Curr > n nice xtmk cif prliiiln , : . ninpiliii : nncl uritlua
piiicr tppilnl iitlintlun Klton to mill ini'ir
Hllll'M , IJllJ. ,
A. L. DEANE Ss CO. ,
Uencnil .Aut-nti fur
Halls'Safes ,
i and , nrt South loth t , Onmlin
11. HARDY He CO. ,
.l < il > br. ( < of
Toys , Dolls , Albums , Fancy Goods ,
llout < o 1'iirnWilnK ( JcicicN. Children' * ( in niin-i I
liiimim Ktri-ot Otniliu , MI 11
Wider Supplies.
U. S. WIND ENGINE fe PUMP CO. ,
Steam and Watci Supplies ,
Hiilllday wind mills OH unit ! > IIIIIPI l Oinilnv
( 1 lion , AitliiR Miinuicor
linn \\iikH.
"PAXTOST& VIERLfNOJlRON WOHKsT *
Wrought and Cast lion liuildiim Worft ,
I'nKlnoi. lira's nmlt , ci'iiiriil fciiuicln in i liniuiuiil
lil.iek-cinltlinork oillct-iiMil w rk I I'
It * , nncl litli firiM * ! Oniidiii
Omaha ManUFactUrers ,
- - 3
Hoots and Shors.
KlUICKNDALL , JONES Ac CO ,
Wholesale Manufacturers of Hoots & Shoes
Audits Kir lliixlciii UnliliorMiiM ( n lid' ' 1104 nncl 1109
Hnrmo Mic'ct Dm iha Si'lc
"
STOH2 fc ILEH ,
Lager llcer llrcwcrs ,
li.il .Mrtn Ibici outOniuHii , VI >
Cornice.
' " "
KAGI/E'COUNICK WORKS ,
Jliinufailurcrs of Gulvaiii/cd Iron Cornice
Window < npi ami niplnllc kymiit' < Icdin Ci'C'iivtcr ' ,
piiiirli | tcir lllMindllO hic.iitli Idlli ictitut
DEAN , AHMSTKONQ & CO. ,
Wholesale Cigars.
403 Is IMliPlrcit "Iliilln1" Ufl
OMAHA SAFE fe IliON WORKS ,
Manf'rs of Fiic and Burglar Proof S.ifcs ,
Vniillt , Jnll wnik. Iron tdiutlctr * nnd llrc > ctciipun.
( I Anilri'i-ii | ircii'r | Cor Illli nnlJuckium MB
NilHll , Dlllll-H , IOU. (
M. A. niSHROW Jc CO ,
Wli jK'xnlo iiinniifiu tiinrN of
Sash , Doors , Illiiuls anil Mouldings.
lirnm 1 > oMic o U'llinncl l/iircl ntipcln Oniiilni Ni'b.
01T1
c
_
UNION STOCK YAItDS OO ,
Oi Soutli Oniiilia , Limited.
NEBHASKA
National Bank
*
U , B. DEPOSITORY , OMAHA , NEB.
Capital. - - - - $4OOOOO
Surplus Jon. lat , ) .80O - B7.0OO
one-en and Dlrtctou-IIenrr W Yntet , t'rcildtntt
JxmUS B 'l , Vlce-I'roililont ! J m W Hamjn , W ;
V. Stone. John H. CoUIni , II U. Uuililny , j , N , A
1'aUlok , W. 11. B. HugUci , caililer.
TH151 IHON BANK.
Corner Ulli and rarnara Hti ,
Jl Oenoral lluokliit Iluilnen Trunnotod
Wc bflbr"for'Salc. .
Pour thnuB-ind toni eholco Ililnd ll.iv If >
II. curs , htnuuo'H Nldluv loilon or llnruloli
Htntlons , on 0 , M .V St. I' U. It. , In loti to Hiilk
IHirchriMTi iirlc-ui roxuliito-l by tliu niurkuk
Cull nncl sco IH.
STRANGE BROS , ,
blOUX OITV , 10\VA >