Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, October 26, 1886, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OMAHA DAILY BEE' TUESDAY. OC1OBER 10. 1RSG.3
SPECIAL NOTICES
lit * tti * nr i. ' . et-flU w witfc iwl-
A ewrt *
tir. firm m rr ! . i > fr * < rt > wort * Ui 1
llw. t * 'T u ne
tun ai 'rt * wfl it Iw'pr * r foMi-'l :
j. . re , . * * niirt tie K tV y to *
llrrtN" ut 1 Wun.iH r C lit r
nnrnrrr trr tit 7w Bis
ttmir l Kr-s. - ntme will > flfcrwfl
BB tHfMdfrtBtluB o ? cbwct. At ! lsiw rf H ) uft-
vert irterit *
OMT1 It. Tout. OB pltj ttiflJwn , .
Mimi
li-w rultrs. SH-weri & Co. . Mmiw K. ) n
MM
M OTfET 1XIAX-A4 rose * . on
furnfurc. . * e WBUSKHthm
1'O-ry < " .JL Bant
mliclme. IStfc i IM
Mtrorj Ixmnf piwt-d on i -
-L jtrow nl l e Urte in city o * nounrjtor
3 f Enplnnd lfOu ft Tru-fl C * . . tn IKiucla
Omen ? IIUHU ir/th and Chiwir' ' * > : < . T
S8 O tc IOK fMJ i.nS
, -fi : ruu-i. BMUI& . 1Mb uu U
Iteal
Ehiute utis II UG Artititf. 1T > M.
Wlf-
M u > in , 'lo LAI AN i n reul tfitute utid Mi .t-
_ _
QXrY 1C mt-ps : IT yt n > i re rend tiwe f IP
. Mill nOIon i H. PurmtJc , J h ion ! Ch > -
\
Mujn < trrtt on flr s r1 p
Loulu llilll'iirtmrc fi. WC
MUffEV to > n tind reul i iae ;
lulrrute inttsr * t. J. H. Pcrr < itt ICth uuo
Oilcnca.
TX l/lA > < > n lurm mid cttr
a\J tiny tie flfili'JB H. Hal ! k On , Hi
Itlttl Bt. 33n.V3
M OM.1 L. < lMl ut < r Kcud 4. Co k Louti
oflich , on Jttrultur . junmn. hd'-'f.wiironfe.
jii-rwiuul tiruiitiry o ! Ul Uhid . . nnd ull othiir ui
tlijio ! i-iitur. witliout retnovuL iaP P ISta ,
ov r llluirliuiii > romini RIOD Btorb. AJ ! 1'HBt-
tiiMttritj t inneBtitliit I * i _
M OXEY ir Kiun ut rulrht F J > nr wt.t- NB
C. Butnmond lirtif. . . roum k
; Solemn on Omiilii. crtf TiropnrrT m E
i -r CBIJV G "W. Dssy. OTIS1JH l > ntnns el.
1'H
ll'iitl estule icmtii.
Inuns.
luirt time lountu
Money * , lwuy on hmd to Intn rs unr K
TirovL-fl wcnrtrr.
Itivffitnicni Mienrltiul liour it und Hnlfl.
< uii ul the ofhne < if the Omnliii rmiiticla' et-
chunri > . Mswind lloor al the llarte-r hlout , S- .
cor oT Firtwintb und rurnum sts.
C.'orl citt Mur.urur _ P3"
PKECENT Woueyto one. .1. J.Nuuontv.
G
J BOM Turn urn. Wf ,
_ _
I'EK CEXT money to luuc. It. C
3iith mid JiDturius. tor.
MONEY 30 loiin J > y the ttnonnilrnoa. T-ho hut
theonTr 7irot > ertj orcunlMid loan nc ncy
tc ( teiiiha ixitnf or HDtn TLTKin roiifle on ? nr-
ulttsniiiutios. . orputis horw-s , wtcon . rotchln-
iiry. Ac. , without removal So delsyK A3) )
liuRini-fp reritrtlr ctrandtintlol Locnf o roads
tlmt uny 7'tr5 PUC 1 * jmld us nny Time. , enr.b jicr-
inrnt redtininjr tne t a jiro rutt. Adrnnecs
mude cm Unewiitchp * nnfl dinmonftR Ponif t
( .hotilfi csreTnllr m iflt > r ho they n-e Otmlicr
Wth. w m nT tierconpfimf. . tre Sully rotnlnc
Jtato rxiKiiaiO'i. Should you n pfl rntmeT.
tnd see mt."W. . R. Croft , 2liom 4 ,
Itullatnr. IBtti raid Htmrj.
BI' < IMCS CHA TE < Tor salti. invoipe of
the only Urfrt-cltiK' HotiJ in the tmotninc
town of IHue SjirmpRT rj chcirn. orwfl rat-
e.huup lor ntjct Aotlrrib , Krelit-t-t. . ISiut-
"V'tih. U.E i5 *
OKSAUi PuTlnprnmlettioiicry store ut > u
rtwiuuratit in one ol the lifEt towt . m tht
r P. r y iCe W3 : io *
rpHE tmy chutnre to Keith Cu. luntts urr t
JL ) > n iarc nSrciii-e jJ ono lollur ur more i > cj
Kiics-f ! iinch yisur. Har1 iwf my tliouRand tiurw
ol flue rrrjimUuru ] Jr.nfi nn unil ud.io-n.iiic rul-
road-Httitton. io iructf to BitftTUPc-lmKir Prip
very low iindturmK ensy. For lull imrtienlurf
uadr ( * < ir Miqturfc ol L 3L Umton , inun Purnaai
strtnit , Cmiubu. W 37 *
FOi : SAI.C An imjilement KlocU. StouV.
wUl inroict M.IIIIII. warehon'te IB 1 und *
Rtoriefi , WilS'ft unfl cun IID I'onrtit nr loimud
on euFy tornivwartjimuKe jtBltuuted in the ! > esi
jnuution the uiry unfl won urruns'efi TCI iiimdlc
iniiilome-ntF wholefaile orrotull Afldret'.Hew-
Itt Sipxloofe i Cn. . rrtiniont.y ih. MIT f
"VV" . 'TEl > As crj iriontid ! rtailKtate HIM
i ' wWics c jiortncr ; musi have Knmc roout-T
une ntimuiljiUtdiii the CRT. Adurest- ! tn , Hw
Vfiitt. K2
FOH 5A1.K Hurflwuro UUHUIRSS-
otirhhuir utifl hcmryliuraxureliusiiiesf Joi
Rule , tocrthor "With our Ifiust ma rood win
3rnnplarceI't nlhe city mid locution the'iiest
lliamtir iron : tlie tniKinenfKintise lor w.Uinp
The Iluum Hurflwure Co 31)26 O stUniotn
FOK < ALt ADJurniKhodeomtue.reiiu notol
Tb ronnit. iU D Miir.ple room , Uvory tiurn ,
irlna tnU ; ; only hotel in town , llradf-hinv. Ket
M. F HolL-titMK. _ 700 niy
\TTAKTKTt rorfi So J hotul , Tirojinotor. W |
*
' iiiirolorj-iiiitthelimillnf Jioiul jn Jluutrioe ,
K ih. J5 otie ftwC apniy tinltthf iielmpiuoiiej
to jmrchuw Hie furrurnre und cim jnre Hie IH-BI
tn rfi'.irt'Uft. Jliuiliai A UtitcB , Btuorloe.Keh
- ea
§ AL J"irta-clus * linrownrp ,
It. Imllaiiic.vlUi .000 rti.ct. Kern
Siofcnew CK.UW ol buUinF. Ad
flrt * * loct lini 1 , Atutwtirth. y eh. _ S4
FOIl SAL.C c > r trade Inr C'miUiu } iroj err
Tne liegt Icicuted Uvcry traEinpBE.with Etoc-V
In the city Inr Imiftn oJ hum U t-hflup rent
W uviie 3iroi l51P rnmiini _ !
trrsE * Ijjtij'unneajindi ttiotiey
3Jcb mifl HoiirlB Ktts Of.
ES tip ut IKS VTuhstcr elL , t liliict mule
-L J > dUe i : .StfErn. _ KB 2C.
Lrr : STOCK. Auction Stutlef. S5"5 Cum
roc Krepc. Tneo lucilmw Joi
hunnlinr uud wllluc ct uuction. HorfON , roulei
'Mork.ulwi rtrriaprK , curtf , UI-BTT uu (
Klliqiliefi. wem 1 CUlonrfi. ruile dl-f ,
Hyi * . Wnane uiv * mid fiuuii luyn. Brown
Viu.s ; > i < ut A Ciiui r. TukijiUanr So. &Q.
STiLATEP rroin13H ! Eowtu-d KI..U red Croo ;
horn niHch ot < w , liKurn utiS rt o re re.
wtra. \ < H SO *
? ! Two ociwB.1 hae End 3 rod. Iron 13tl
Lit
Hod iJrrtUou. 3'judtir jik-Lj-i mn n unfl rtr
_ _ _ _ _
STMAVE ! > A wirroi ronre atmtn Slyeurf Old
linTiinin on hsnttJecR.
. , nnd to rt
wcrdoft.
_
< TTrtim tlie coniBr nf t uu
LO fit 11 dark Urowji i mir Jirundnd " ' tu
left tide il juw. Ti n-wurd 3er return.
-iJL Tuturti , how inaDr.in ItmUjRjrii , etc. . hov
tu iuli ! uEtiinjon * ul .BuKtmniJ teltirarctitij
nn rukruutwd. Siocio * iina uj'K-urdt. ia
AEJHJG ! Tlif IwEt al tulili2ii rd in
inniirlrntt !
iini Oipiud lire
iiimiui ( if nietnt. itiB | UIB
-1. ttun wjHtie io nikketne e. ( iuMintiit-r < il
iirirht * na unrusavn jrcKiur Judy , one nf tuieu
jrt < ferrt 6. AsCreur tc orict tjontiflmre Hi.
"TIEItSQSAl. X < nd une Ui ry ult-woui butur
-I unite , t ln. Jone * A Oo , Atntirl.
CliiUucns. "
Jl > ay enlurj-nfl laid wrtiiirUf K > i. inMUri
jircKtt , fulll'trtiouliut Me , . raKlltx ! iz t > mni MB
T -luj * W" d JUT Bt 1.0-4 , . Adilr t Bne N ei ;
aJ Co. . 7 Swim K- . Uu'/i.le. XT. a * a y
. TttJCimiiie V.
JL c'.iurrvynr.t. knttits > ! cn Siutnicut Vediut
liows Kc. C. 321 Kunh Jlttfc ti _ OmUia , Neh.
o t UAt l > -I jina ic rrtttttE DO untr , N
lor t ctujcty iie tj'il't-r onttlt Cnrrttsjiai
, rnu.rlm , Ni-h-
FTESOGJIAJ-MT iu *
' ' Ji tlrtin , llktit. U W.
we s i
_ _ _ _ _
> VTEE itjas - ort' * sl wtir
Vt ur lutrufluotuin.
Uuo d wwiuc ujichiuet U ri-tt Jnriui k
luiaf-nfl ct . jn urjr Ci * ess IUFJ BC i to wa
. * JW VKjTtti i > e . > '
C H. Eeyv. Aa te ftcM't. Ii ; B no
Brf.flinr S r
' ATKTHI'
MJ ar' 'fi-"tt * miwBis turn wfllr.Mrt irf rit | -
nit * untrue t imiiu-ii ! < iim. S tn I
1'V tl p AW rp
. , k
o * iiMr.Sa ! t *
1' *
Hf'HSB * "W teT&KEB-I * WB T * '
bof * * Ml nt tan * * MflCtirtEto froc
ftnrlnrttH prm-inr wnirrr Whir * "IB w p ? t
iit ti' | nt f WHHe ternirbttt. . f"urttKir
ini rtMUuii urdc V. H. * . Craett * . Ik 71 %
1 0 1'Lf "HUUr. ! J .or crT rt : i i.inTt
Fr - t r"l twr * < * i
* : hn i I Birit ir
r , crtit'K7 !
K7
AiiifSy - y IKU n o r mutt Oo
- _
ft i
_ ' _ _
7TKJTJ' T - rttai'tuc o { im < il ) ( * l V t irt.int '
B-H '
HCl
. frt > r tor
J- 7 > w-OD * Itcjltir tf Ito tduf \ NurM-riT'p
CXI Ftc-rnrC T'm > i. . T' . bnt y . C-Trtr *
11IIM l.tirct cHmn triw
FOK
1'irtdt TWK ) G * . ll > 1 * H
rKVP-1 li - < * vtmmi ! fl-MMi M Tuiptittn
\2 Htwn-lmnfl InartuMKl jmut v n nutm
. TKAIM lirtl in Omnhu - b
' ri nt > Vi-ilf .1 r 7 . 391 X Uitb us
A TTCKlv Tlwf viiBlar sMwtns t
Q l >
rm
A lA-IonO' t I
- " . Kdn-1 liuiid Insrltinr.
SAIC rn-Bh ralleti POWB liipntrt E. 5
FOK - - . Wan Mrntntit tl or J. ' . Jvmn.r.
iif.cr JKnrr's tiric > : rurd. fg *
_
"CH K 5ALli A UPTT ctrmjitntt Biilotm , tanit-
f turr. . connUif. IIH1 > ui.
It Jtt. HIT
j T7OK J > % L.J.-l.Rrcf tire cnfl burclur iiron !
X. Milr. rnm KM > ell lor f 5U.1. . AV Mtr-
fhulL ir.lli' ruruKni R tW
K v.VLli runm.urtmai pn'.p t -
Fr lipn * . titm' tin jiun. Oil ) " ! W. Sorti VTlb
strr it. two blorlj irtira llt'd t ? Hn - Hag
rinK.LaTmrnonrj ioi.iH.-aI
H
unfl lBiicln'ytr < tw.K. iiiiT
TT OK . .
flrnr cnpf uitr-M > ! t > r Jront HTI rirlct Iraflfl-
roniurtioulur" iiprilr in iLip IU'C. ! BUS
V A > Tni > Good rlrt \rnniBB 1O tub' rar -
i ' of ehilttrim : ulsp punfl pirltodc i.iu-liuii
vtirt Inauirfc Conlunfl * liuucli CXiimnu J lt
*
\\ANTnt Oomf-ntjinl cm *
' ' ut 10JS Sorili HTlj St. Cull Tu-au.r
t-ANTEIl Killuiery KiUKBiiiir 31 M Ge.ii-
* " * " - " *
IHC 25
VA-NTE1 > A rood plrl lor jrciinrii3 iiouw-
; ut 3d1- North = Sd n. _
\\'A > " 1't31 GlrJ lor r n. < Tut imuwworts to
' t ponfl vtirtbr ihe b' n vttrv * will be
imifi : iutiilir MimlL Awxly icj O'l'ondlioe Jv
v , 3 tii Bti-ort , licit to ttit jiostcinico.
\ \ A > TEH A rtr ) 1or r tiirul bouBi-worl ,
> ' without vaslimp Anplj larfre hou e in
Irani nl Cniichtou uuliepii. l fi 27'
lor Jurlis hou eworfi-
Smull lumily. CS1 S aitb ia. _ BtajS
WWTii Girl lor punerul lioat-ewor ) ; . 1.1
3 < 1f. Howard to. Mr.ST- '
-VXTED A V imun Cnat ut 42S Korth 3ftb
St Goodwiire _ H5j SO"
" "A > TEI Exiitirionpefl Slur ! Tdukert r.t
- S 30tti B1.
. ,
-
JJ-
1WATTE1 > A rood pin lor rnchtinmirk.
\ jcrmun prrJcrtid. 3CI7 Howurfl. Klt-Z'J *
7A"VTEl > A Kmull nurse pirJ ul Oil 3 > DUp
IIIE et. 7-10
\T7"A > TEI > Thirty pond pirJo Itir pene.rnJ
i * -wort Gooa-wiure& < ! uil ut Omuhii Um-
7i1ormont3JurccrL,33fX IRth tit. 7ft-
\ T""A > TEi - Compemni j-er on TO tnte
IT of inl&nt ? & pooQ liome 10 tlie .right
non. A prly U'U ' rurncm f -
1 \ - AN"TEi Girl Jor rfinnruJ ion-fwort
> 33. Muj-ne , * c cnr.n n
'ANTEU Erprc-ii-npefl Shin j
- ' "a JJorthlCtb St.
\TLrAjrrED-Acompnnint-jiersDijus uurf-o for
1 1 tihlld ia HO tiouvont to.
WA > 7EIi AotiatlorsinuUIuniU' ' , inquire
SlC fa > -
S-KU S1A.I.E .FTTTT.g.
VX'AVTEH Mtiti lor "Wyominn. uDvrme.r
T wort. AlhnelJt tljihor Apcncy , IHJS lur- (
"TTTAJTEEI * An t-rjiGniaaefl tmvn in the pro-
' T cinr linBlnt-as to tute orflcrf iind dtilivur
Cell utin " G utituiun'R. _ ICEi 2S
\VA-NTEU HruQ ooor. ut the J'umoufc rtf-
> > tuurcnt. SIV ? llth t.t gt >
TIT'AKTEIV-Eturmplmnaerh. residum unpro-
i ' ttirf-unatnuohint-Ktslnt-verj-clrj. roliuhle
rooB to handle the Jwstrod pactinp ever in
vent d Audrets. with rcferBD ess , l > at ile-
tullic Pncetnr < 3oIS" I eurliom st , Cnicupo.
til WT K
\\IAXTJC1 > Good BrownAdoreKi ut ( met
OT7S.3ntii. E. P Brown
WAJS'TEI > Apunts. vtih frond Mijiuurt
3or K new urticlscun unitfJ to K
t ! g >
"VTCTAJJTEI * i scha.i ! l > oy trith liorsot to
T t cfirrySrnuiof on luly * ! Evwntnp Rwi. Cullen
on Tijeo. WlUlnds , rul > ! iuriiiiiiii
ji. m.
\X-A3TTEO Apntrti. CJuUct aS/3 > 3ttth.1n the
' ' crcnltip It *
> "TUi rjBtcluRSattm to introduce "The
WA
Foot Motor. Jso fomjietniou
The liea umcle - v r tntroaucda 1 or fi-vruip Jiui-
chine tijitirtstort. G. fl 3It-yei , llL-om 3 , J jio-
IC3 > '
WANTED Aponr * CT city cndootiutjj for
I-emoinil Memolrf of GiuU. . E lje.it. the
oonli < 3umt oomtnutiaee. Outmcuur uB ntiKir
war honUs. Amnitt , flom ? pruniUy. KD cupitul
r anirefi. TVrKe Jtir Fimnul turms. HlKUiricui
Inilub-lunpOo > - Lou it Jtla. 73i SI
Inr tlic &nft orpan-
1 montlni3rroodi. . Asnur rt nnou with
relwraicf to G'ltouahoe ft sihwly. 13 a. iSth
fit- H7
WANTED A. WpHfly , reUulfltj nmc lo -
roods. Bti-uoj etrtilorniont Call ut
S. Knu ra. Vifl ST
\\7JLSIEi iloot lurcnli , U'XuUl A Cd . | > ulf
T JiFnorfc unfi pone'iil upuitBlor r.uii xii t > nn
< W. uuiuhu Koh. isuril
ct
1317 rurnem & . su& see wjmtT-u iuv * to
oCor. _ C. E. Jjor , Wututpcr. _ KZ
' "
TX'AJNTEU-Wtio'jnf "roflrwia wore , E S.
AJUrlclit , l atitir Ag ury , 3SU ; rtrnfctn.
37
rpJ3Ehtrrost > ltjrc intbe world wnnttnen
Jtt. . fcnU Uitu rfioQf tin salary or cornnjiHsiun
In uU towns Jn Xtaimnrt. "No fETiltm or
i-niie no t .iiry. ilnJortiiioe reijturtid.
H , l > ci "CT.OniKlih , la-'H , ixa UH. Ujmun , Kelt.
731 C 5
\\'AKTEI 300 IUBD Jor imckuyrmp jn > e
t > lirtibti. Cull cm E. A , Utiit Osdr , J1I < north
3Bth Bt itud Cuiltkl | i-ve 711
mcti Thet if- peed in flrnrei
und t. rood luifietAiitlrtrs * It JWS Hue
, with ref ureun. iktl Sf
\T7AJVZEIk Mllatiortar on Plustsmonth va
' wiiru , ; wti'tif rLJ5 JHJT ncy , AJIT .T < m t lit.
wort > ut JVutttmouth. J "t h. * 61l 2P
"VX AKTEU Two cniojiDSno-j on B ri hai h re-
1 jirmt. ISsC JTITUHIU et. uistairtw WSi STi *
few more urnnu * to mtT an < f
11 our Aut.miutir AUBh-4u lot rumens on
inftiHUmeutfc Acyone. cnu iiluy tlitini wituoiu
nuiiiu-ui instruauoa , the bos : iniying. ti.&iu t
clUnr nurtilty fr r ktiDim. TStstt ! ! L wt-ec
I nansstrees i
by
\ lit > okttnti r cue ourre * ; > uufl und tij > u.t
t l i'h tctlisE und uermkn lirEl-oiuhf rt'fprtmuti
' I iUJ'UiKhcd , . udSresk "u , Hue ( iQicti l i 7 *
\VAKTi5r-5 i
I ' i < T miujri njy unit * UT wh re
. I .iiKTiutic-od uacoumumi. W. t , witver. 111 i ,
j Ittt fi tats
j VIANTEt > A yoncr Nun iriui 3OVI rtur * '
i I 11 erptirjBOfp uti.p lirxmuctiint wuhi it jiur-
fctmtJ iiatiriiew witt > cnycub n edinr rum L. *
- - - W4 S3-
\1TAXTTO Situtties
' * -wld ww' * Itmtty. Host of
AuuJ-CBf il , ( a '
\1TAXT1-I Sltuktioa 1 > r fc HsUuW Croc
i i eitirk. l e of relttrooret
' \\TANTEja fctinmnt u tiocoiiC pir ; jirch
i Jicr worttacere il chacrtc. * " _ VKti
fit
Avtr.A :
Wi T.f' S * * ' j. ui Soutfc I4t.ii < a
YS . lK * tr. : . IrnrB HuaiK.
YSW . - nr t - f nirtrts : ro ; tB
1J ! > i mil snii n * . : -O-KW mo - wrtt trmu
t < } * | mrnioatk. .Mttn 1L * * rfbc .
! " > SB *
> N MB K 8 4t r. . iiiMA. W t ol fuet _
nutv A H
\ ' ihe lt rt
far ? *
liir e. nttirif driver.
. Mttrj'f B3 Jf.
_
I-ur l rtii fl"'rmitiwr > b "rent (6. (
HHciitf. .
r piiu ,
Kuildiiic
Fmrn rotmi MJ | aktc nr
lih tWRrS in r r vu e Itinrt'y
' twT : tt. r f 0 t'Wtj y aiip miai -
AUUJ ! K tt. BitiBSwe - Wrf , 9T
" \ V * ANT1".I Wn-llnrtt > eu and
' ' LUPW thai 3 IIKM w > me < ixrt9) nt
rtieii.r utifi tstiurhus jirnjitin . W
r.JJl'f J Uixt. 111
vvAyrJCi. * ojnirlp litwirr 3t r
< ' OfwitnrVili pr.y * 1
SK. iim * ttlfitfi
T\'ATDt > 7t nnn KB eli ! < or rt t room.
' Auan-sf It. C Her -BtlKHi. * " 7 ;
iry ironfls. clolurnr imd
lunuhhinr CHKI ! * or liwitf und
to exoliitnire 1tf Oniuliu reiiJ t tuto.
Sohmstii-i'r | llrct lnHF riiaui m. HUES
ni > lrfiflff unfl ywaur men lo ni-
* Krnct 4n Jicit'kki-tijniir utid liniii " . *
urtll.iimi.ir. . isxil nuui n lerni . ten dollar ;
ti > tnn iocinr and Mm a lliu > out ol flr-.t tuonth'f
wjirev S tl _ Pnii-ii. K > 1 * ' 'hicnco FtMl" _ Mr
il7'AVTEIAH \ Vin < Yl mmn-lmt > a nv
* * wrltur wnrt Kt T ult-ntme't Shon-hund lt > -
CSS
\ V'ANl'El' Ttuuts. 7.Murruy.
TAVTI2 * 31 * refittc H-ftS 1 { r wTtiMir
* Shed * . 1or ul , nictk tvpovidtd. . Aturu" !
Anidt. JS mite. ' mmh oi ' * > u irl.v. & 1 > t--a it <
\\"A 7 t i -7 1 * .t-ll n coi r ! p' tiT or vil. ' traoe
' * I'.ir jnnotirieS ) Auclre-t K 4t. flt-e clh.Xi
' * witb piinri Miuonil hun3 K'lt tiuota. at
room H. JiedicOhlk THi *
T > OIS 3tjvT JUire oreiartTnicy lor the rirhi
X"tiurry. . A pnnfl RUnse nmstJv turnlHidS. with
ivitl. . rifiio-n. iia-n uti 1 ui. ncre imd u naif of
ppoutio it , tp < 7 p ; > iiditmn inr rardiinmc. Inqijre
ol Otitiliruii Brtt.s .Ifi'.l'i 1 u-tium. o ! V Kir.hmu.
ouuurv JKKII lurm ! r. < C2i"
" "
"o"uiMi vtth mo9tirn im-
anh uutl rtiriuim stt A p
TTSCtit KENT Kt-Tr 7-ronro cast front houeon
P < xiltux st Iluth , hot und raid water. Tut-
nututid ranpo. E liUiclis irtiro rurnum .1 B.
Evutis- : On. U-T d
_
KENT Hoast of ton rooms , with linrn.
FO31 r-iithBL 57T ,
_
KEVT Vt-w T-rooni Cut , pnnier 2Sd tuifl
POS
Miuiiu sa-t-urs. N E AeiiliiiKTSfi"
TTKIli JIEKT Hoysti. eirhs moms , our 21M
J nnfl Ciai't in3iurf- one dour t-a K3'
F { K JlEXT 81) ) urrt-f utljomnir clry atirtb-
w ; 5t , suttutile lor < luiry r jnurKot curdMn.
AjijU. > uTn ix Wilhutni. B f OHiBfc , 1'K ' Tur-
niaii. * * -
_ _
KE'vT A BmRll fre mom centre SOT.
FOU Inquire tif43F Cu ; . cr. Wf. Sf
31EKT HOUHC. ronms , f f jier tnonth.
FOE - tJ o E. 'rnu2ijison.s. w. cor. llth
und Ht-rney. KS
_
"V" mv f tores. riatF. Cortures. end T'unii'.he.a
. \ liciouu to rmjl. G. H. ivt-yes. Ileul Entu
utid Banttur Afronry.lT.th unfl CiiplloJ uv < i. Ei-
7 > idDnn lluudmg. S * " . ! ? Zi'
1'nn .ol House 51
FOHKENT ol flro rooms , -vrith pu'i nd
cliy wiittx te1- =
HJi n Svtire n'rfiO. II1C juccicm Bt.
Bt.7BB
7BB
KENT Bis room UOUMI. 27tb R _ north
FOK . Etiyuirft JX. . Witnraw , 1S31
Humry Bt. 7M
EENT Store on Ccmuir Si , K Etortifc on
FOE lltth Et. . 1 residt-noK li'rooaiiJat
luidjuccsou , C. S. M.uyne,3iitl : tnd rernuni
C1O11 JiEXT Eleven room tiouM1 otir SlBl Ktid
zii Bt. Twp liloctt Irom
cur. A niy ! to HurUe ft : Burkuluw. llnujjin1- or
% V. E. Aunin , But oliicf ; IWu
FOiiiEX7 Ek-punt JO rontn residBuae on
Ftrm.li. Kull uiotlBrn improvements , tur-
Tituru und CKrj > tu for sale : ull new : um e : > m-
i > filip.d to pive up oti uccount ol illness. A < i-
Btie citlioe. M-
_
HE5TT 3torr Bultuble for Bestunrunt ,
HlSSJUthKl. Peltirscm _ l t-
: KENT Hilutftm the Brtt K Ii ID < at
Chuthum , iu J south of the Sarutopu school
sf. TbfKe lots cun lir ronte-d JorlOytiurt on
reifioni.lile teritit Jouti J lleflict. 71 K 7
TOO. 3EJByT E.OQICE.
Jsn > rr 3widl tarniBhefl room at the
POK , intB-luU rttrnum. lia liotir lltrf-
tsrexuxt req nirei. lug ulre ut iUioa 2S.in
in27 *
Trr > OIt 11EXT Salte of TtionifIrontin ? Miuth
JD cioeinrailltrJ3U6 J oupluF Bt , 1 S S1-
JiliXT Cnimn , XiBUlT f oruiBhtid
roams. new liullSme. new furniture. 5U2
T\O1I liEXl" Choicer > om i , ne ' 3y f urmshtio ,
Dwltb or wjtuouj linura , SOW * * liet r KL
77 * 25'
T7 > OBUCKT Lurpe. front ronm on Tumcnx ,
poofl offltsj iocatioii. H-Vr.HimtreES.iaw
T7 < OK ilEJd i'lotiitnt urnislita niiimF with
JD Ijaiirfl. Houtbeaii nor lltfa uud Hnwurfl.
Oii liEKT Eio tlc m InrnishBd or unfurn-
roaiCf 13 SS4 u 33th Bt. Cb S
TTTOB EETTT i-uruibnBfl roatnR.with rwh -
-t : out iiotrfi. S. W , cor. 7th un8 Pundit-
OB KEVT In ir.-vate lumttr , furnfetitid
rtioaii > nni liocrfl C3i Vjrpituu uve.
HtM SrusEit-ia ray new Jtat , . SO u
ftnh .
illIUK.lll9 TItVl R. ,
itirruyt ; , t w cor 7th uufl Pf < -
.
3fiotii knuBn. Puulfic Bt
30. T. Jd rlin ,
JIEXT-A room 3011" ramaia.
O'JMWith bouro Jor TWO , jum CapKol are.
T7V5B KENT Itirt 1 noorlor 4icnt
-I ? Tunnr purjiasat. Cuatr&Hy JiKsutel.
rtmt. 3SK furntjn St
TTKJK IEKJ.T Pnrni&hBd ruanu for
JC mflniJ raicfc i. V7S
"O8HKHXT
A ? itj-ternif modcTste. Ii th. Bettiflioe.H'
'BUST Unrnrnietwd roomt ior hnuw-
ir N. juu. _
EnST Two < Hirue tinfBrniifl.t > 8 > fi in {
FCiE
lor lu.ht huuM > ktipiiu. . 'rnni roiiro Uu > iijw
wiucow ucd uloo ve . IIDUJ d ii dttortid : MB 5. > d
et. HiWS *
TTlon ICVT A lia-f f urnibhofl roum. 5SS
-T x iH'.h . Mti as
KEVT An tAutrutuiy turati'littd rouui.
X' oRntritlrr kiraini. wifiUii * Jir mioruij
ooujae. xr.B5e.Brj.m 5 Mtt 5S
OK SJ3ST P5rnthSflii omruira Imord No.
CU > K 3itih L fcil :
Jj _ . . . _ . . - rpeni at
1
ill Sl.utii iirih. utior St
CVOB KItVT One 3urpt ! nu ly fun > teh d
-L from mute w uh o/nr wmouw. UM ef imtt ; ,
tun juid ouii wuter. EUIJ rare MCE. 15th a.
"OOJi KENT A Snt forntkaoA Iroin
end ciond , v IT. cox. Utt unS
Siofc'y f urmshod roomk ti s
Jliadpc. . Gii. ' , litui uud huit. IT * r
TVJK itEKT F iur ronrot fiir wutde.
ur iiorfc , 10 ; t una Jioiee.
KJ9
_
OJiitCVT 3e e-entmaiau , lerpe irnnt room
well toroiwibS , wtto iar domt , f ir J7JJ
Ji XEVI kut wiaternouiiJlMS Ffcmum
Inqturt
T7VOR KE I-A tile * ic-p * Ti.T'th TWr.
JC n w3y f nm ) hWL Jii r t ii i. Be Jumh
SWSi 1C. Nr M Mitrr t
Ik . BnMnm , . l * * Fmrmim
CJWT * HITT * . Tmm rtxnn : * * < fnr
( -non Jw onte two
BtlTTRrt FU. iwt. Wtl Mt Kfe : hWtrtL Mfrh.
_ _ _
T7W K K K w
JC m * * i frnnt terirt . . Vn - MB * uu-j
'
HKXT * * & T f HJM
FOB
aii-i'vt mifl conn _ St IIS <
I rtKinw. .
A
X irtt t MeiiTO. tc | - wtfcmKtB MAT. ut N . Itfll
_ _ _ _
MnVr rnmwbrt lrf al w
Fr
HS S '
_
FOR KKV7 Ne-jrnrnibc < roB3uil it.
fa n > nni. Jer ntit b
7 S
. > K JiEVT XiDCJy IcmoiliKa ttmni ul IBM
t tt
SAl-U-Twi. lnt in
.iifn n- < : lnt * . M-nlmit Hitl. Ji.0liu.
end Im llitti > * . fl.5ta (
MIURIB st f.si. tuisjtnrm *
4 T5 ItJ Hrvtnr udff . FK.ni ! ! .
mnt ten it Tlmrutmrr PJnw fSftil.
H. w. Jiuuutws l lb j'urimm st.
your property i 'ltb ma \W. \ 3I >
HAXSOUM PAKK AliITtl.N A tier uiifl
lituiiri'u ) liicHtlon i. . iciuGHf wHlt Jroni
Huti'-corr. Tio-t r.nfl 7'url. urotiue Mrtsit cun.
to r l ! > jwsIdl It v II , puj you N.
J thfi-e tsuinee 1ms Ttu * prum-rty
-ifi lie oCPco t r Mile Ooiotxtt S. AIIICIK.ole
hcum.3f > C7 Jarr.aoi BV JO i1
Ll ( l > Vt > hsrrtTlirtt luiitiif vht widb id
purcbusM1 pnijturtj 11 , HUISIIIE : I'lmm. II
Ttin turf pi-O7 > nnr 10 M'll m tlil inKltTHni 11ni
In 11 y.iur ii(1rmitijcet t-att. Jlnilw A fRmi-
licU InliH Famsui ttitet , litmtD 1.
I'lu
K O IM'PAitK A ? inflON A nr r utia
HA
iimtion i niitmitriwulL 1mm
HHiit > cni > Purk utid Purl , uvouiie Htruit ct-rt ,
J'li-e * . I5MW lOttHIS J Mil int. It vili p y 5-011 to
wtiare-one ol tliese vlmioe hit * . Tiii prfpf".riy
wlU In oBiirnd lor suit < icu > lHa Hi. Ami *
Apentv , irill" rtrnatc st , B71
Cf , ! > : Jroi-j on TIIIT t-nion ncarlStb witb
.
Hull liri viiti ni - bouktun CH < * ; m-Rr Jf.lb
L-urpe boii'-t. Jmrnutia l.w nlD Iron : lut *
in Wtss Mds on tinunty rou- .
Hiflf Ins ti'mr Suumlers , witb pottiee ,
. . .
Jtorturtt Srotinif on Cntriw
iidi. Miutbirunt. euiT ttirtuK.utb . . JMOD
Nrv oiitu ? " C r. oni * > , Tnll lot Nnrtb 3Rtb ZSSHV
tkiTtiire and lulllot , Foutb Ircmt on Ii ) > -
vf-nimrt ni-oriSa . ' . 4.-1lO
Kiw ri-iclinte MIT Un on rumiinj i. SSo 3iKi (
> cv < mnuru lot 'ILlHl Ob Jilsl uuur
darl ; . . E. ( IU
Tali UitS mom oottupt-flE Gfomu lire
41loo : int. nonure Humlltnn niurS7rb : S.'O '
" IOIA. comer ivjtfc peed torture iiurn.
uve. fl'.X'cnsb. Imluntitnontfalv Lfillj
Vut-JUlS 1.01S.
li-ont lotnti Itummt . $ . ( W.i
liiti-oc T rniim unfl tTtb st . . . 3bIH' '
otMcninn-r I osti-r't * addition . . . l..lill ! >
.
iin 1'lune
H4 fcot souat troiil u u Minnaur * street 1.0 *
5ot imt. f-unnrSlflK. "n CuliTtiriut. . l.tull' '
3IS > rtS : ' JcHt.WanK'wiE Plut * . Ua-fP
Ml ? ft trtm : : i t unfl I'umnm.flUront n.
OomcrciB lliftc&iiil Hnrner
.
f umnrt und Thirrr-liith Kt * i.fv
Ixvt K3fl Eutt Irttnt. Suunde str t S.IW1' '
lll'lt Irn. CiilUr-eli pfrt. Sbmn ( - Add XTa ! '
? , ] ( Jot. Htrtietiunrti J'lui-e. tieur Purt
ere . iVSif
-4tt jnra oB'W : Tfcrj * * ore . . . . CUHt" "
riH-orSUyxa Hmi vBl iaMimronb Et-tif-ur
I'urt ere finTi-itil It .
PuUloton < ' .r.e "rf tiiuu-STtti . 1.5iO
Acre lolln KKM ft-rr . . ' . . . 4M
JCinelot. . Sl intUe-ajord : Place . TiSi
Tull Icn OB S S'.rrt , iiiuiT Lunvpnwortb _ SX >
: Krli ( , < in Howurfl peer 3 tub . . . r..miO
Ilfinstlful Etroct 1m Hun'-cnti ! 1'hiee . . . .5110
S lotf E from in Hutnc oui Placi : . luitb ILD'JO
IVuicaifii E Ircmr 1m fcfliinS on p rt nve
ncur Vi I'lt-iisuni are . TiXmO
IrfiTlt'txS P m Uiltb ucor Olttrt . . . U.BOD
tvt c n prc > 5 1 tutu "ihrJTtir I'luoe" linc ut C 32r-
10 f45ii ! on VHIT eugr termi tr ? the chus-vest Jots-
tin the rottrkn
If you wisut to litry , or 'here your
nolo. t-eJi on ti we pBurnmne luir unfl
uouftriaonmit to till. "V. G. Sbnrur ,
- PAJIK AHI > mc S A new utid
HAA-5rOM
locution L tnintitef'wait irom
Hun-oom Purl : und Purr cvunue Ktrett curs
I'ritHt. SMl > tt > SIVHI per lou 3twill pur- you to
awurr one Of these t-boit-e im % Tuif. jiroj e-rrv
lie otfr ! * l ior wile < < 2tolter ST . Ani < ; & , Soifc
Furnuni " . TO Sit
"n.
_ _ _ _ _
T 7 or-i : jjoTKFnmifcl Jinaf nionej Jor.tiua
XX Bemi& . 3r tta rjid
HASSt1 iM PA3IK ADTHT3OS-A ni-w r.nd
autlful locntion minute ; wulh frtim
HauBfom Park uud Purk crcnne ctreet curfc.
I-riBif ITiIll to J'UKI Pur lot. Ji vril' per you to
ue oT these choice loth. Tliiiprojitary
- .
poms 3W' rurnam Et. Fn Sf
F3E SALE Ixitt on Gtmcrin are inn. IKIUV D-
wortb unfl Hurnej. t-ffH < UBII. lU ) iitber
I lots , in thut noiFhltorboufl hnlfl ut Fr..to * lo
* fL.009 : inrtrfiiurute t-nd * t > s. C. E.Mtynfc. llith
L > R 5AJ-E-Houf.fc 3U rooms. Slot.8iK : uud
JucUsoc. SDJ > ! Hloriioaseuna oneloi
BKU'di end inil to suit. C E. Mcjme I
und Funmm WFS4
FOIi SALT--Oiieof the-olflew unfl lieBi puy-
itiE roBf tw * in the city. For pur-
tifultir&.luquire nt 3 tit Jonpf ut- _ Uti * .
H\50OM 1-AllK ADIimON A new uad
locution ti iciuuituIk Irum
HutiHBfim Purl : and purfi crenue tarcet t-urt-
3'ntU ) ' i&ap to rV p r lot 2t will pur j-ou t < i
cenare out til sbetietihiuce joth. Tnnproperty
wil : liftrtJ'ri'J 1or sale OEtobwC . Anie . Soit
Ap nt&SO * Ti-rntm KIK. ICI Z'r
lU.-ai Esiutt und I.nun BroEerK.
in liUtiT 7iiioe | f UT U , fTtlU , STili , uufi S-4Hi.
rniuib trout to ot Furuiun si in .itimme
purl ; f UVUl'to J"3.ii ; itiiih ; on fury eiiy termt ,
4lii1ol ; H I B6. , ii * > uaa ftoutti Irunt on
Cimieron K' . WU , l-Sou-u.liuJ eugr ,
Bout.undW J- t Irout , JH3f ! SuunderE ,
. " .
} c ur FpimiAjd 1 u in Hunsoom 1'laof in :
J'.l.lHi eiuiU. < itbor rooo i/arcumt a > jot * la thib
uufliticiu ui Jy.aniioid Ilj ; ( ) eiiEli
Two t.c uth f rtiat lutsn Shinny -udfl ut fTSi
( IlKlll.
Ulu cu suu-.n fcr mi 1m * oti liristn ) ft. l'fiivrff n
Suuuaers unc.tutc tK. , * is : : : . for fsau tmiih.
tSMifUt-ii uti1" niOi-ui * 1 . : cud } * ywr * .
one ot tue ln Ht noref ib Gise * uSti f i i f4i u.
lv uart * tx > ni : Bn-iUil uuS > ut ' Mf. liir
r,8"ri Tlilttt nte. .i.Tifii ] jiinne f frrtmnd to
rout : bus ! cro t Jronaiptnl ( Iff iwrt t > r J1C
itn" otipj. .
Lott- i tin 3 ; Ilkitt : > . IteiiintnudllKin , 1 1'iUC
, .
BereralA nifo femaic oittnr A-wrriiin 1 laid
I Uurtsol jartuMtfcr , M f W)0 ) to f M9D each , on
-v w uufl 3IlrtvriCifl m JW' ' unfl
ut tiS Jrtx ( t : * * . ! on iniir.iliij pertuHtite.
u ! urtim aoutb OIBKIIU , SC ; tot
-ot utiovr jtjjj tj . jmtms.
Jt sid aiet prtipf'rrf te iJl tbe In-st udimons
uud Jacntiwifc'mciMJty. .
JxTurii ; tipu-Tjoid iiHrpuiiiUJB cwuth lOtii tn-unc
JarpeJistofCKurtneM aufl y-crcueui > t-
rrv. , . _
H-vVSi OM.5 iij ;
lie.BTtiiL ! ii.'i-FT'ra | jntntHafnr ! tmn.
E > ud Purt tviimn n f tpfcr
f . ' .Hi i t. it iiKr Jou. It viB } vf > = t > u 1 1
t.BrurtOUI CtUhrt I ilUU * ' J ( * . TtUt JU * ( rf"TV
' wil l.e C'rrn i r E je Ootulwr ST. Anie . . f-tfif
Apei IB. 1MT I U-IUUE -
! TVOU-liy ir r C
Jtil a Ji PK . JV > nUi MtrahuE A
_ _
BOttJL N u i.UEEV Our iiutru&bium ii
K LaS DfXVulliUt Hill. OH B&EU& B eUwtlt
iAj t-dlti tlnr lait ui f ' tor lumifui.B HTO Jui
! oem r - ynn irjU must t
ct.tum f or tainrtof- * lots
tTd Pxxf titiiiH- runt
Prix.f Hat' MI F'K > t let. It vHl niy j > u n
MICH re cnic u ! ttiere 4ihoiw UKL Tiitt pmpanj
vH ! t * ( lUemc t'lrsalf fHSKrK. . Ames , roll
Armnt. . ai T ftrctni a 4C3
_
] "I.VJK At.lU-S2rsS on Furnuas. txtnroG SIBJ
jF j ci ! 2i , lur J'J - tstjx C EMwufc
A -ir EB (
J l liin-utitu. lamttoc i BHUwet wi.lt Iron
om J'urk m.tid 1'wrfc B'TJiue SKuA lUJ-s
( woure tint ; tirtat clioiOK tuti. This )
.
j titi Xrec f. m j cnniro ft ST1
< * . TY TAWK AP ! mo\-A i KOI !
HAT
HNtutilu. lonttmt f mtnm wklt I
Iti-fc mis' rur-t srw n
.
il 1 * of " - * " ittnVf r.
1 fenea : K. in
rrrov Ar
MA
_ _ iauPern * . ! * . btr Tt * f Wrvttit Ofli
Ml *
km ir-ie nf FILMn. olwl ! !
t-lE , corwe )4tl ID * Ciu-i ! rtJ
irtit f : ! ti > rw > . vo-th IW.WP 1m J
Uaro ( * *
Ti rnntr ,
T' cw
AH
tbrt lb hiiiii "i unS ni * t nfmot
mi
faw > f er fit > m
n ! IStfc rm
.
Mttwt int uurt
1Mb tmfl Bpw
U ) nm ) > < irt ! > > vnne ! > } i rrxl Aim * , of
I.TI * n r nfc
* * - ofce ttilre fasti Lent , tln u > , n win PHJ
you.
JMMlWl'K11" ' tort UlK-r en SMii W. 14 t put ? OHI
I FiirnHtr st win peimr1 m the vhnh "n- faa ,
i j'Pt frwit Itiot tme-ttitr * ctuife. N * > Intel :
i tit'iipc Jiropt rty tiiHti ttiifc
( lertmr. e * ! Irotr on Itttli tft. !
, hiOl pn
' ourt > luir und tiitie '
rtunc it > " ! the iw > t a titit-rlv r
IntUml vililirvctrtl K3,1'b"on
It run now In bmirta tin Pi.4i.it' ' . iinr l utrfl etv
liSxl4l n. fu rnr 7tto ung I > Sc
cctrtt IIIMfSJUtt. . J-S niRh
Tf T rc Iriml ji fc Murj-'t fcfu.,2iui M ; Inn-
: S11.01D. S cunli
timliou- . full Int : iiW moflcru
. fltii liur-ti i-virTtluncllrKl-otaui.
r to jifed strum unii iij t-jili-ndifl iii-ichlmr-
llt-nieml'tir thest nre insiBe liurpultifc. \ * t-
lotf uufl lnna tnijirm-t < B utid imlniiirtnett.
I unr where in Oiuutis tuid rlBiuttr ; cire uf n
\ cull 11 rtii. um to 5 > UT t : mil , We iiuvt-tlit
' flnew rnC. vnf np - 1C the tutr nd "It 1 . nt >
j tmulieutdiow puuRii" M , A Tjiton fc Co- .
I 3Mil < Ti-rniiui ta. PIH. . _
f'MPAlUitiiN.- ometmiPf prolltutilu.
C Huu t'ttiti pine1- lot ur < - Kinr tor S ! .TUB to
SiUMlL they ure n toll' litiictt Jurthtir out tlicr
Muvne juuce tlu' . tmve Imuutilnlf-hude t-nd
fruit t tiif , . Mnyue plutt lu . th"y are tint
nearliBEVttiiwortb Kl : Mfct-np plnar tt. > * urue
plucefntinot he t.uriiu"-r Inr trill nflce tiuild-
inr sites. < nl three irt-ipht Irom tirf"-tit
strep.t car line liitif onlr H.4UD t J.1.71II1
C FMsjnt Stf24
HAXor > M PAKK AUDITION A
tii-utntJuJ lomtlnn T > rniBnre v
IVirk ana J'orL ctBnatKTTHK fairs.
I ! ' ti. tfid j.iii Inv 3t viil Jiur r < m to
e . " > t tlicse clioiw lots Thir iirtij
wiin p oStTi-B lor Mult ' luuitior ST. Ames ,
Apruth. 15B7 Turnuni f.1.
TJ > OU SALE Hnnsf J > m < im&.im
X rt tior. IKih mid I > iul sin lmrri"0 t& .1-41 ?
I lots , curuer. IDDjlMi n , Unn'.noni 3'lace _ Ii.MIP
C IdtF in Vimbmrtnc Souurt. t-ucti . . . .O.K1
S choiceluu ID 1'uirict t Isl od-
cucli . . . . . .
B & Laltc- -
OK SALE T > nf nJ the finest nnrtItitt
C
ANSO'iY J'AilK A > DITH K A npv uufl
l iruurul licnt m t uilnrtj'f wult rrtnc
Himcom J'uri , laid 3'arl. tToniif Ftre !
I"nw Jf'iBD to KUW } M3- lot 3rilJ
S'-ourt oiic > ol ib-t obfuif lf > t * >
will tic-oS < > > s to fu"iett'iol 2 27 AmpF ole
Apecti. JTiX Turuuti Ft. K3 J3 >
. -nu ID
tilncc S. trR iiildintin to South Omi.ti
Cull or Pntfl Lpmon. rkr > riaTticrF * tinu'-f. . or
uddrwif. Ooorpe Lmflt. P. O. .mz 4S7. IXcpId Clj !
li. T Ti > <
> E-
HOr - . liitb nod imuc'IU' . strnntfc UI7 !
T7 > t K > , A.L.E Cheap , 3U upref well
inh ol tleuf und
Adjummc icilf haU Jo : $ i. 0. " Ajiji r J. T.HocK
on jirtinuBr-L. Still nlJ"
TTAXSOOM PAKK ADHJT1OS A Di-w untl
X-LlieHirtilul loi-uxioD i > miBBlt * TTjilt Imm
Hi-ns''Oii : 3'n.rV. unfl I'urt uvoutit Frrt-Kt curh.
I'm f * J-Vt" t < ft3 ! ! ' jwr Jm linlll jity j-cro 10
onf CiJibt" * ' chiiine ! OT- > . This Tnnpcrtj
oDurtid lor BiJc Outot > ur Si.
TOEI ) TO THC WISE. MX OrciivS
A
lor JUK8) ) U >
inJfliol < inf jrur. "VTjhut vlll cuust-
ndvunwVtcti rtiNnys. ) aililc line , m.flt-d
Stnt fuuimFf-tr ! < ttn vfli 1 > ( puvuS 10 wnliin
two luoi-tf ol urctmrfl Hill. Fur i. liiir rjcw < > !
citr mid r.-rtsr ct 10 l rcijara Hill TTnljotn u
flonrn ttn > - fc tbe tinrst reaiflent-e fcjaitiaa Ui
IXRF are fieUiiir now nt f.bvi tt. S750
erfni dowri und titiluiiLT on monttiXr
, > w ( .trohurd HiU li l rtito'inc < ir
IU irii ; ritfrrcl it. C. E. MiiyDL. lutb und JY.r-
num. Pit ? S >
HAKSOriM P..KK AJtDTnOS-A nev uufl
! loL-utionTi rtrautewiJlK trnm
Hun .noir I'nrt : unfl Pure tiveniif 5tri-"t CET ? , .
Prii-i-s fri'HiTO { COS a Jot. lJ will riuj- von 3o
wcureoijf of tiic--- lllOle l ( > l - Ttuf iirt > i > frTr
viD lie oC tired lor uJr Octolier Ame- * > , ' ciJc
Aj.'fintR. 35i ( ; rumani KL H71 il' '
FIXi ; pome- Jot on Cnminr ttree CSJ.3SX
jib MIDU" * " ; casttif Snuuflerf. Fi r3r..riu. !
Grrporj ti Huflifjr . 131J Tiotirlnr Krr - etTOP
> ALK Btiuhe nt > 2 Jo : on Jx-wnrfl
FOK
imnr Saunuer must t > f ( .old tliii T-e
FOi : > ALC At ti tiL.rpiun.Xi < > ti . - trre
llelruaure. luauire at X S Jilh Si.T. . E.
Tcjidcrooot. 1)10
)
_ _ _
"LJAKS.COM PAJiE ADDITION A nw iinfl
XI iniuutiluJ lo-jutioni , minuius vitlk Jroui
HUU.SC.-CIII ) I'lirc tufl 3'urt Lruaut f rei-i curt-
3'rireF FTi'Ki ' to $ filK > n lot Jt trlD IIEJT j-ou lo
< prurtonttttf ttotwt oiioit * lots. Tliie j > rnjitrrjr
vilj tit oEnn fi2ur uli' < olol a'r7. Aiui-s , Stilt'
i HA-DlJiT
GKEGOHT
lltaii EtbU ! uifl licntu' , A4.-t.-ntK.
iirIucJiif ; Strwi.
JsuBineFf 'iuoctf on Ftmuni , Litrajriuf , ,
Htmi-j Cuinirctuid rouri < iiui PIE
Ou * < iJ the tH-ta co-ntn- Canunc si.
tiUBt 05 Suuiitltirs. v-jtt ) odriupf * . .f
Comt-r on Jth. Iran. A Bio. Had. HVrlK JjUfl
Conmr ou l tu. I'ttdrtock I'jBiiti. SUrJE
t roiim huii-4 on Ite'u KL iif nr Lukt. m
Jur. vttll Jitru. < nr . JotSBSlr *
f-rouni Ijouht. J'ojijilrton trt. . .
S-rootc ttottncB. lx > r.u ; M. , ! ! und vtB
tniMiea. on tntimiiiiiarrofnt * _
C-room f > tiupfc. SUu . oonier. CirlSO. . . Cil ( ( !
4 flf ttih linoKt lott JL ILUtiy I'Jui-c . WhU
311 telt on ru' in-ru KU-PW eirtv 1 3-2
Irorr. 7 > p Mifliiflni - K-W . . I.OtHi
ifcr'CiE FarnurD MUU . % * ' )
lli.o : ] > o ( 'lurJtjgsl . . . . l iifJ
r. OS Cmilto BVf : iii-ur 2MU st _
Ttii' ncti ID tciwr tinfl < m1j . - & > D
Lot Wj.lfc ; on < mmiur n" r Mmnfifrt
l'n < - ul.'rt c i udjommc 101 HUHII r.tl (
Ixn u i'JxjJji' 011 rutti tc _ . fal.li , II-BI Cuut'JUJ
Eut froi > i 1 ( ID Hun-t--ui I'luftl.l&t
Ixn * ID i > rcnurfl Hill tswio t < & * Wnxbtnrwin
Sijutrf H .MHi IP t J , I > do cc JinnJT.JBD .u
10 n/s * .
yuu Itaf
iu u r Jitri cil tlifcall' . Trit'itnme S > i.
-
\ 'Oi U TjJUt. . tlIHJ : . . < " . iirohurfi Httl
V'Oi
IMS wjli ifiD lor i'l.i. H v. > il. U' ' f.-m'.ii , uiKiatj
htrttit ruUwrjr.euiOelinti jmioou Btrtn > ttk. < um
j Ortrtii.ro HiU. Par t Hue vjt w ol thcoi.yj
t rrnir pf to Orchurd Hifi Wjtaout u
ttiir If itfiiuon nidftii - jri&itiiHi to <
| otint QCIHII and lulunM on amatijy nurnienu
foeOrcnun ! HIU nlore. liurJair r you wfli rt > -
fret Jt C E , JSnrne , JStn B a fuir.kn * li Sj
-TTASSrv > M PABK AI > I TK S A nnr tw !
iHiBLt ful KiBt.rjio ; I. ma Mwivlt Jreni
J'ju-t ctifl Pert itvnfon etntf cu t
ir * SS * JHIT jic Ji will JJCJ' ynu u
Rnrnrt oiif ( ' lbtt > r iitiotw Juu. " "t.i > , ) miHirtf
will tjf tiCttnwd Ita gitte t titij ( r ST. Ann * . i * t
_
TTK > K t-Ll U" < - bum KI-HII n m Hsw-
J t&orw ) uaiiticm tun we v-il , s'il : i > Kt
KtMS
MS
Vn * 'W 5'At.t > ; t ; Tt < Jk A
Hi
I > vutt
BMHiro fitrt ; uuc hurt nuut mrtit'I fn.
t - unne Hi ititM1 uMiior Jirtt Tcii
' , vjli ! . - ohsr * ! l r r. W' CiiAutmr & . Atut * . S tt
1 urvms. l.itr nruHHi . Kl
, i WOiil * TO'THfc iri i. A * . -
< Xi. 33411 Vitf wlT Htd ! Jfir
of cts
Ci.mtBru t fjit iwvHi varat
tvre Jmuila I Ovvdiurd H iii Tr c fine T jour < t1
1 tin- tnji' - > i-er y ub r Hill. Wniiout t
Aoulx : t.jif tw ium jYMWouce uMitHtB le
Ctmutik Jji r trt MdbBf uu < - tf tu IViJ' Ve 57j <
i ut& . W I'M" nuut ouwu tiiC " UtUuuce D ui
re it > : tt C JML ui J J. li end
n&m. H
_ _ _ _
> K J-AtK JUUWT1 < . .VA
HASS
li eut:1 : u. Jutwtmc r jr 'jjif * wi. . IF U
J'urt K U J'tift LKtiNur tnn-et
It vlL
. ik. Tuti
< .Sur .41 ( rMilr t > cuitj : r It.
ICl " *
c :
j breisurr & Hudipf lat Jkaafiiti t. CU
ORfttrrnt
fttrrnt rrb hmr .
f T twin : * Ttax i & crrM Imrriitn. Cell
Hut Ktv C t Mtrnt. . ifet mt >
"OH
in f
if tw rln-iU'tt n-Btfitj-
. . orrt K .Mtmnrr iritH : Ir n wart
tion e. w M. Tmrs , ( . idi ; ornrti A. tun * t nd
WiSr-
A nrw un
t iairi H wi ) fc n.mtn vMk f mm
n f.rt ; jn tnwfl wit * .
wrun onorttiww < < holra tmt ,
fi
P.1 3f
TT 0l . % Lr-7V h > tt Wort t. Kil.T !
Ttw * . I5 * T turmli A. f.
iiHtri.
"I r AKSPTiW r AKK AWMT10N-A PV uafl
JL Ix-tiinilv lopiittoti * minute * vnlt. from
Hrt ,
ilj i r oBvr il Jt r wite ttrtrtiw 3 ! . Ames
ru. tii.sE ni. 10 ac
t I'ATir.lf N. MtKim 1. Cnanliu N
m Hunt. Im' HO nil Inu irit in
lie vlll IIHU m fis ' - ri > rt. , t < i j
wlio tintmd 11 nuiic * tiiM- nifl'jirr , Tt Mlt > u
unI'M IWT' ' 1ikirk oiiutb ? lHewnnrUi
r rwla6 lire reattjr twaiittiul Hiiin full
: ul lotmc < 1ilUnrtU jttnit. . IIPHT 2Oj SUt-
lot n.'oHl TlwseBfl ) l r T-onfc j.W i it on
jrut He blM > Jiuc R low i > ti WMwmr f-tn-ci
tipKrrsiti trt lit fJJMMU Tlif - lire ppvnmfl
wltli tmturii ! Um1 > ni. Ni-v l-rnotii liwiofs. titir
rclfc r < ltI p : > stoIiw .nirr vr.lr mifl ruv.1' lilot-l ; *
trntr itmnt rnrs onlr ri.OiM' out-U. oti very ensy
tmvnu-nts. Cr > rjicr llliijriWl. wrj Birlrtlf , tn Hut > -
Him. I'l&tiv. C&li u tiilK'i1or | irifL
Ti rs i-ustt 'ront < n Virpmiv live . - fS.fi W
T. ncr - ' in lltmftald ut K
'JP iiEriin ! Xi.t-fl lfl 1.1 . 4(10 (
Acrt-nn I'uaiir-toi I'lirtul . 4W
- . 4W
. Kin
Jr > in cimtiltip Inner ?
SALJT HoUHt tnd lot ; Ere ro m lit'tw
FOIl
on ivtinctoE u. one lilurt Iron : rndn8
Vtib KI ttr : iltitiIlcr. . wcilJ uifi clraism. I'TIOP
S .V.Kl 3tmisUIT a. r. Dutiflji. room i.
Oambu Nnrmntd tiutm Imliaiiir _ ! ? ' * _
PA UK AI l TTi.N A nw ntid
HANSOOM
ticuiiuIuJ Jucutiun 41 niinuiev witlt , iroiu
3uiiB ( in ) 7'urL unfl Pi.rc ivmiue Kt.'wt cfcrs
rra .H | K1i te. Hf K' per lot It wil' ' pujou to
M-nurt' otie I ilutMot ni " loth Ibi * prm ! rtr
vil \ oScrt-fl 3or Bulluaubtu " . Amt-k , 5-iue
Actmti. liMT Tt-tiure . 1 3 2C
_
TVOJin TO THK tllSL. -Orcbtrd Hill
lotfwill il ! Jor O.I ! Kite Jl.'ilU Dnrh. Inuifle
oS one yon . "W'lmt vffi CJJIIH ? tinuflru.in'e "
Strwit ndiwu.T. tuhle line , pruflud otroBtK Cunt-
inc Ktrt-cl vll ! lit par 3 vltliin to bl : ucv of
Or.-bcrfl H1U. POT L fine rjr of the cir.i or
rirerpoto < relmr [ < Httt. "Wnhnnt u attain thif
if airtinrst rtSii3orittiddltlcir tn Otnubn Ltitt
tr * < rUinr nt > v ut J i l' to fTM ) ruth. IP per emit.
dc'vnimo Imluiif ! cm iiionthl.t jmt-meutt , i > i-t
C'rcJuirfl ' HiL iieiore licj-lnr or > ou wil1 reprp :
it C E. Ni.vnf. iiau und l"urtii.m
HAXSrO.V PAItK AHDTT1OK A lipnnfl
beuutltui loctttinn T mtnuteFWTLII : Trorn
rt uud Purt uvoiuie Krno : curt.
S5nmo fnro JUT lot 11 v-D ) PKJ j-ot to M-
uurt oueottlic ! " . cbniot lott. . TtilmroiKTrr ? wiU
Inon -r td for wJi Octtilior Aunt. , fi
nrratf , ITJT rit-nuti ) BV P7J
-IVOllK TO Tlit 1V1.C. A-C Orchurfl Hill
JTL lotf-vrlll hall 5or rJJWJto niWI' ttuch. inline
o ; nil * j tinr. Vlict will cun < ! ' ib" udrunyfc *
Sm-"l rnruculilt ! ! , - 11 lie. piiflnfl Btrccti C un-
mr K3t-f3 T-IU ! 7icriflwithin T t > l > 1 < ictiof
Orcticra Hill For i. line nt-w oJ tlif city und
rtvurpcnotirchiud HiiL WiUiouj Ji douPt tlu -
inlie Imestrtsidimpe aaflttioD TO Omubu 3 > > tF
trepcjlinc tie - nt ETili 10 iTSU nurli. 31' ' per DPW _
nown utid In-.lanof < 11 jnontblj jiartimntf See
Orchurd Hill liolnrtliarincor you-v-n : rerrt it.
C E Mnj-nt. ITitb unfl Turmunf > 0 S4
ASSPOM I'AJtK AIJD1T3OK A ue r iai3
Jienutilia locution u minute' wtlt irtim
Haascom Purk imB Part uvonue fitrom c rs.
TTjmt fTM'j in find" " 7 > rrlot. 3l TrID puy you ID
( .cinirtrmr ut tht-BfcboiCBlolfc. Thii > Ttroperty
K-iUlir oEcrcd lor Rule OctolttriS. Ame Salt
A rent K ir > ir Furnatn st. I'll 23
POU > Al.C A iitmtrifui lioi'Fie mifl 1m on
Gi-orriu nre. Tint- - none of Iht iicst lin-
isbi-fl boui-t-r in Omuhc. with ul ] Tnouurn 1m-
jirmrtnoiits : TrrDl BoU cbeuj > lor Sj auj'b. Ai't'lj
ut liH Gti irpii. uru. nt
EEAl ESTATE AXD l/'AKS E. 3L Bell fc
Cu _ 3JL a liti gt. WD
1'AltK ADDJT3OK A nvw nnO
HAKSrOHI
in.'auiil oi Joi-ttioti ! j minuter viJt Jroiz
HaoMioni Pert unfl Purt iirtmni' Ktrcet c&rs.
Pr - f Jj'JP to f C , * a lot Jt irjli jiuy j-on to
win rr onf i-Ttbf-BPcnoitH lots Tint. rrojrtr
vij bt oEia-od lor ule < .ictotmr Si. Anit * . Sole
25i ! : Furnuro st Id 2P
Time Table
OMAHA.
he time ol tmTuJ un3 dt-
- ij' Cmitrul StK.ndttrfl Time ut
tht lotail < 5ij > ots. 'Jruint ol the. C , StP. . . 3L 4 :
O. crr-irc jio fit-pen trum ttiuir dBptit ournerof
I4tb r.tifl Vtiliter mrnnti : trulut. on tlm 11. 4 M.
C H. A Q. tiufl E. C _ frt. ,1. & K Irnm tl - H.
& .M fit'pni tJl othtirf tram tan fnlon Pucltic
HH1&GE TiLAJKS.
riflptf tralnj vlll JucTt C P. dttjiot Et tS -
-m.Bl3
I3i i > in
lninc * Jlroadwnr 3D . " > 71. TO ; AriirOmubt
21 ( KL Lv. Unit b i. 30 Wi p. m. ; Ax. Umndu-uy
IDSJ. la BCuct Atipnia SKlli untL lurtlicj' uo-
utti. Tint it jiSditlonul li > jirofcew trjilc bcrrjBe.
J. V NORSE , GP. . A
OOXXECTTKG UXE5
Jtid apptrnire < il iraiof trorc tht
' ; j : ui-Cauncil UluCiw
-r.rf.i-r.
13 fcSli ) r. SL
AJ-J.JL.Jt
A 1 * -1 * .
m > CAoa licnjiKarox i
I .
BfciBr.x. 1 Uii = j- .
I A JiiU } ' . Ji.
rniCMto , xauwAtKu , . K.
A t':3fc i _ V. 1
M. ( . -41) r. K. J A
tarr. f r .xit t otiriou. jasirr s.
J IltjEx. ! l.
Cb : ir. ti. \ AlSSr. JC
v. Ai.tt.ii. EX. iotnt & ricuic.
A-EUWJ-.K. | Ai iH. .
err i. J-AOHUC.
JAOHUC.A
i A * :2fi JL. js.
ii
I 9jiari.WESJ-KAUJJ. Arnr *
7 T T. i
, it AX. . IS XES.
„ } . . .Mull und r
Ii pttrt. SiTTTriVABJ *
"iVi. i f. a. uas&oraTfjfifFic. A.K.r. : r
11 dim . „ i . .tiar Kzin & . . fciiii
Cltli 4 . Nhrltt iCvprcBf ijji
- PTJ T : C *
SC TAJtB TUilSS
0. p. * * . fjBumk. at
r te * . a i St m. : Otueerv .
le S , O. ts 7 p.nJ aai Et , Ifc a. O.16 * . .nj- ;
Ht P-o. Er ie. 5. a Si c. u. i Zi ii. Jr. gi
t-&t * 10
Cxo - ; > t SnnSsr-
\fiior to CV urrnft' rf-
lvi'Mkte < dl Ve * anr < tl I\H
O oltu-f t tbi oUti1 UiiTKottr ut tl *
7'iiaiUc raiiu-fij ut Omn-.t. Kuii-uw.t ulttil
tHwiiHif.r V.iiiWuy. tat rVrt u r l Ikovnud tt
ita tl.e ( rmdnur. bndruic. u-nckiiuinfr und CMT
'
,
J'rotBnad jSkiti. run t * MM > U en tJlKKof tdi ml
Tit rjjri-t a ZCMITx -t ti.ajui * r > - u ! .irt .
? jt ' ' A * V
fit ittcujrt * 1 * U
T 1 jW , < of " ; . u-i IT 1 IT
OfllB *
f m
.
Tt'tatMit . ! * * * . w U i s-i x .
lor Hiti wiT tT .rdi" > rlBr HI
< T T-tt * if TMr * tt KB - r
of M tn. MI < nnrmmnr * > > ) t-t i
mid Inw-i hi > - !
M * , J w ! i Kl ' , rt'f i'i ( < '
u n > unti" ! "tx- . ii m rutv
XofMt > or W . m th * hum . ' i : t . . - i
A ! QUtUI&Pt rtrf Krr 1t ! lft ' i
1 im ! tbfir iwiu r iimiH'1 ! ? - .
jr.ATT H < i. > "SH l-f
' , iwr flS Lhntrt.T o' Mi * - .
T
w urtt. itj t He < it.T )
i i
M 11 p tilm-1. K BI . 1 n t * | -i "in-
ml quHlfllHa in < r wfl'ii.nt '
MI * fwrttit- n > rt tmflmr i > Jim1 * f
tr rwTWtriwmr tiCv * * ' BMMII MI.
n' I-W HIU
tjxnn i < > " > lork um timil oi'tr i ITIt >
m. mttn onflHT Ncw-ttit n 1m. . M ttie limit- < i 1
< 'i. M wh i. . niC I H. nf repHjvnti , jj
( Mo-x-tL All cnulltM wiVnifu.um i [ ) a
t > ntttitie miC hue ihw tlwitt HUHI * * Rn prtijiury
i r. K EYT s
Nnlicr of
rpctln K-e * > l voncf e * JSin : Ihstrin I.Tu
-I it ) then .r ul ititiHliu.
YKI. urlHtrj -j iinaricS tluit tlir ina
lifl x-lli sit uvrrifiwu-nr lot tlie ! irst
Tturd. ut Nn 12UT CH * . mrtfft. o
I'lmrwlny. C > r l nr J st. 3W. ut II ' cluck n. m. ,
Jin ttiei'nn'O" ! > 1 roc i rtnp ul vot'-r * trltiim
KVIU rtirtrait. uiid lei tin jiurjit > ' < ? luiaiiirltt ,
nni x rrttttn tbi rwt -Mii ! nlrtnidymndr ,
unB 1or Midi purpof-c Hie uudi < mr : > < 4 will Bit
KII k H4 > hit l > i > L < > I reirHitriiUou njxni tincli ouy
thifiiul'nu 1-iitTS itutiduyt.1 ut tlie jil ce ijop | -
Mi6 'roro lpn ti'cliirU u m.uittH rrn
otiiorl. p. in , TititMWoiiaBy. N rpni ! er3f.t,3f"fi.
ut tin hour Hi J ' 'olut > i whim suld l nik nt
txTiKtrutJuu will 1 cln ei Ali yuuliOnd vciUin.
ureiiotllinHtri uWimd uuC < t i tbu'tbcir
urr iirtiptaly r TWi m fl S " '
< > 3ieTt
JCo. K5T.
u Fj ! lultux ntitt ( ! % * *
. ujxit. < mrti.lt : luif. jiimm ; lutv and n-ul
i-rt.iitt in iiir cit > t > l Omuhu. lor tlic oousiruo
tHin ol KUleK-uils :
"W HIIHI.HS the owtiws. n-sr ! nUrifly nf th 5
Itits. iiurtf o ? Irt- und rtiiu cstun nuntltinfier
Ho prllHid. tiiire liuinfi c-oii'.trurt Kiilcxvullcv
\ritbin tin tiuii ulii'Mud Vj oisUuiuut. uutr due
mifl jirojnir tintln hr if dn.niili
w siui. : .K. nurfc mdiwullahun Imon flujy POD-
Btruntnd l > y tin ouiitratitur to liom w-iu , uwiu-d-
od thiooutrura loj oonstrtucitif uuo rcjiuirius
( .iilewulLs utirt
1\inuiiiK. tlie uprtiriJ lots , juunt til Iotf.cti4
n-ul < < tBle liu ' < - < mnh l > wm K ) Hllill.i l nmln < ia Ui
tise lull utnount < il tlie t. | iiul UJi utid u e j f-
niiint h < UHui > lyrjod. lij rt-usim ul Htui laiju-crp-
tnmit opposite tlie utuf . nKi .ir < i5r.
Tiiniiciiim- the jiurpimeul mn'OTjup laifl
piyiutliettoM : vf. t-m-b linpri'V aiii-nt
ill' H ( iriiiunrd J'J tiiiv cltj conuoli ol tbr cny oi
Oniiibii
SBOionl. Tlius the m-rorul KUtnf f-ri o ; > pt > Hile
tJie iiUwiu.rt . < if lutiunfl rcul Uilt'hiaiiunrwr
flKSsrllnid lxun8 tlie hunie lu-e hird-jrrspna !
trrtilj Imt-t ! ntifl n > iii. * ( > d upon imt i of ttuid tn ,
Virtiol Int * ujidrt'ul wt e uf-Iollowi , n-wit _
E Estuliroot. It 1 lilt -K , lty . . . . f-SO
ii : MI. < K. < ty . . . so R
Aflu Itluct. h 1 till 3J' . fity 35S.tD
CJ Npt'n'UTT.e > , It rlilkiairy 31 ! SK
oiiorH i > , SU 46
M Mcl utiuld. e S It S hit "h , u 311 St
H 5uclf vSJtllill. h.dty. 31' ' SB
Le wii. ( .odiilft. It : i nil 2S- . city
r 3' K K. It * ML K. itr
A TMiitbH-Hiiu.fhJ' 1 hltSOS ,
C3 H iinriiiic. AT H It 3 ML l
Murj E Luttj . It r liTLiTK. cltr
Fn-drictMiti , e S It V lilt ai. f l
L XinlHon.-v Sit II tilcSOS , rity t. ( l
fnt * fttfnh 4 hlkifi'-tarv .
C Tookiirh. f IU.it tt * lilk 2 f , cltj . . .
Aunt M Kroilih.Jt t tjIkWH , cay - . * 3
C Arm tmcF.K lill. S.Arm > njHitiF"-3ei ud 41 Wl
l.lt-iJ Kt-Kioini t * - It < tiltS , -
B ruruj . It i lilt S. " 1Z "
"
OCPArroKtronr. . tt'Jilt 11 , * ' IS Wi
A KKeiu.t- * tMt I . * " 12 SO
J' P D rron. , It f till. A "
Si l'iiiluiucnLVChuixbJtiCojtIuiiiltrj e
AtmsW wa : ix.lt h. "
Winn or.fllotilelt-K. " 12 im
St I'hBonnsntTi.Cuuruh.Jilll , IE Oil
ItU , - H 4U
. . EU
A J Hutmoiim. It 1 Wit ! ' . Haasram Tlatx 31 KI
antai 10 OH 1
31 4 Jill. II. " 3D 110
311 Wk B. 111 l [
Murpnt-Pt A. Hiiplreh. It C liltB , " 3H 181
, Jui. A Haw-it ? . \ \ lilfc H , " 3DO1
i Ijitiroln y 5ul.p..3t Hilt IL * 111 i >
) Wjn < Patitirsiin. Itl'iilfeH. "
A J H tussorn , n 3W It It 14 tilt ID , - * ni HO
1U03
It JCiilt 311 , 3UOU
Jt 17 lilt la 3tiW
3U HI
Jt3li-iilt3tt , 111 CD
3HH1 (
2t 3 Jill ; 3B. " 3d 3
. It < ut L. Ixtrt add. 31)ill )
-c. I. hlkr > . . 3
3 F 31-uiiti , Jt It OiObun 11. t L. A > * "ji nflfl 1 73
It 13 , " 7 IS
VT Tuni , It h iile 1 > , Pmlier'f uaaition 20
3t * lilt It. 3fc CD
38-BO
"
It 11 lilk li. 3h BO
i CHItenK.ltlihltS1. * ' 3K ( SI
, P E Morrtill , e S It Ji lilt E , 3HS2
I E EBowrll , w * i It 3 lilk | i. - 3 E3
A'-idrvv .lStutiie.r.n 3. Pru3'n"i sub 3l.fl ,
" -CD
A"Lstraie.e iiIitr , 1 ! . pjnyn't t-uh Itii ,
. T. . hit t I ilu.udd tOO
"WmC-GoBf , It ! > , IVTiyntnV ; Jtf.3.S , , lilc
COS
Eenrj-liinclrurc. fe t , Pruyn'f BuiiJu.3,2 ,
C HO
' " ' '
LP PrjJTi. H Ti. i-rcjx iimlitti'l" . : ! 'ink HOM
It Ltil.t t uod
VA 3tpdlBllt 3 ICk t.J 1 fioilink-'FSUu M
G H GlitOK , It tilt . -2 ! 2u
P Aruoie.JlS Jill : t ,
.
H Mcirel ruwlt 1 Mk t J W
A JUlrjr. It j : lilk ii. X "
V , f. Cortif.lt < lift n.
I 33 Tyrnm. U s Ml K
i < Si
V T llouaiwib. M hit S. * ' 3
C E Hummer , V Wit 10 , Jlet-d'f 3 ! nflQ 31" . K3
E ltnidbcrK , w J It lUSi 3 SX
SU-tf
; i- it jr jilt in , " 13 TS
K 1J < tin. , It IS hit 10 , " iJO 4D
- ll 3 < lilt JU. " 2B 4C
.loliti I ) 3U > urfr ltSIi lilt JO , " r 40
P E Hor-itrfM TKirfnilMtUSZHfirerstia * !
f Ai-i-rj' , It ' Till : H , Shliic'f. Sid udfl S3 3ffl
*
EIjin.lnin..n-1'iiltll. ' -SCO
C M WooStiriupf.11 I. 3BfiU
.1H i'-WM lTewon.lt HUlt 33 , l * l
Oil JcJ5Onllmi.il IS | - l5
l.t-HuhcUl.,11 ii. 2
iionijotiZ. Tlinl the KKL-CIJI ! IKXI tur1
n-.oiru li-nt-fl miS u * > M a 11 * uxintuu
due iiniu liiil i1r'iiii Htti * pBUfcupe um
til irrtiiihtii--iiiifl t.iiU JIWHIIIK-
iml jujfl wAiiiuino-wuiyfclh r < iufii < r
fjiojx. u jx'iiulty ' 1 ton ? MIT man hbiill lit
t/iretii r wfl Ii iw < eem m the run ol me
i. fitruluc
. ' ' tjusth.ircliiiur < o (
in nr
Wit. J * . Kuciita PrtiiifiuiU Qrj Cuuusli
J B S < in-njiini. furj t'wrk.
OuHiuer Jllh. It * .
JAHCS K J f > > . Murttt'
re Ji'iw < lue tufl juiyuiiln lo tlio
. H idli tMKKinie ouuiiqiidnj
la , JVrfi. ufuirwJucb &HIV ni 3iultr
utifl iuUutoH IT J InuSflea uf shown in
UIIB t. 'j-npiiA * Biwt. < Slj-
tiee cd Hcnstmisn ,
rpB THE Jerri w.Uirr of Sud IiMitriwt , CtJi STcrd
X in UK' cn f nt < > ro ht-
, wjl ; > .iviii rt-cjtCrur Jar JM
I V HrA , AI l < 34 Nurtti lliili nnn < Jniuim
iiii'iiHiiC Tiiurw.nj . 'taiolitir SIM. . IHnU , tu 21
' < i ; iti < iku in for lh < Ttumow < if i ic
uadmc n- . und w-nxn ITU' t hiT CU-
i truu < * i. lurtiufty niu'-e luir.fur fcutihp..rfun4 lue
I Juianr-fton'C wil ! ha unfl i. < M hi * uoi > u V
\ OK > at UMJilaiie ij on-Mu li-um uii'ri-n i
' n - Ktit tvui ) t < 'eK-o 71 m. untl yonoai.r ,
i Jw ruHi r JKI. 3xWi. t4 tut Ui < ur 511 < rici'Jt jn- .
w liiifl fcull ) liuut m jvi tru : , in < wiU M cuoiid.
* -it4r tve netted 141 U114ili(9 ( U2
TCi T,1E lajn. vouo-k ol i TJi.u-icn.
IV tliim jHinntiu ! :
' V u KTf tibmby lui' vudr
, will fc.i m rUu- lur F
> 4iro , ii n > et.iorr f JI. H
i caYtA. tUHUiutintewir Tiiuivouf , Ojuui.cr
| ImH. , M 11 < r J < Ml : , I. Mi . ur (1,1 ) iuf7H > M' O' IftK >
J Hirnir nil 4H4HH&d vMUut wiuun MUfi e it j. "
IHld tar Uifi pUTKJ > D ] ilUUlllf V ( JlS
; ir ib < - rtitrwtrui mil iitrxuui tnuar i im
liai'jrfitif UU uu4irrtmrntJ va tu * ID ft
iwuk al
! r vtmim.iiiu.ok
< nwoo Ai. < jr.Llitl i T - - . < *
. ittimia utid M-f ' ! ! > * their muii
> ( , , jit erei.
erei.CHAE
CHAE mt-r'n *