Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, December 14, 1885, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE OMAHA DAILY BESK. MONDAY. 14 1SS5.
2
SPECIAL NOTION
AdTrrlltnfTit undPr tlih liend 10cent * p
Hi p for thu first tmirtlp.ii neil 7 ecms for em
Butifcom-iil ItvH'rtlon Pc-unTiur-t wl I be tour
wl to tlio llnrj they inuil iun roMPCiitlvely ai
II * ) ifikl In lulvhiito. All ndveitiseiiior
t l iHiiui < tl in lie-lore Sn'rlrtck p in. , ai
i n i iiiuiniMiitiu will tlicy be taken
i tli , pnbr nit oho IP
ilvert MniMn tfip < n columns nml h'
WPM iM' pd In pnro of Hut
for check lo ptiftbli' themi to pet J ic
- dthi-r-iPil i-xcf-i > t '
Ilt'd * . B tinnP w II tie
Itt'tn'mtrn nf pllc. . All nn wpito nclvt
llfcotnf i.tBuli t U 1 f pnH'fpd In enti-lopei.
"
10 Z.OAB-MOITEY.
TO I O Wen Hot-aft" , v ? nin ni
MONKV IIPTT. tiiibtn i inn ( .1 ( ie.ni1
Id fti.i I'1 iion i. uk tnnUliiK , 1-th nnd 1 1 nun '
. . l.VUiuK.
; k rlo.aiur. _
I.OA ? < On pt n 1nl security ,
MONKTTO SIMitolIiMl. Apl | > to . .
ii.au , < nro iomn R 01 , corl o .I.P .V Utli. 21
rpo i ANVonpy in uny n nomit.
L < unll tin - . .MIIemrliy
Miort titiio 1 'Mil o i ro il o Into
Ix t p in alt in < m ipftl BMulo.
Voitiyto limn ( in < lint.'l-
.vtiiiiM 10 Joint nn nnltitfrA's.
KOI. or i" ! n on miy h < oa M-cuntf.
1uSB \ rf inn Id nit
AI lily II rt in Jin 1' nniflnl Ktchnncro
lliotitr * hullri' vf , iW corimr of
Plfto ntli iin4 tainMHkU lips nlrs 4IU
or rveryrjoJrt Vo rnn horrn
MONKV on luriiliurn , IUIIM * , wn nn
plnno < i , ftoiK nf nil rtiid , dlanit > < 1' nml fli
Trntrln-'fin jntir own time I imiiont * ron-ivi
M miy time , nml Inlirixl -iliicod pm rnt
J'roity | ' * fv In jour own | HH.M I II Tern
low n * tfit * lov f nt ( nil mill KVti P -
cnnfldfintlnl Ni nrtvnntftfp tHPxm. H ' rot
Uooin \MihnHI * N Miit
iri IMli Hid Humpy " " '
ONUV TO MIAN O K Dinl'&Cn. . . 1
M LUte iniO Ix ) n BcviitH. ICrfO Kurunm St
Mi
MM
OVT.Y TO TmN-On pond
M , room 7 HoJlok llock. ) ,
fit.
T\T ONHV TO I.OAN-On rlinltfls , Wfinlpjr
1U llMlrlMUi , i < nuDi ZU , Uiiiitlin Nitlioniil litiii
OSKV TO LOAN On rrnl Mtuto mill ulirt
M tols 1) . L Thoiiuif. tM
"JVIONrVTO I.OAN-ln Plimt of
AM wiixlrt on nifUliics irnl uMitlo ot'Oiiril.
Teller A. t'olil ) , 1 .ir , I nrnmn St. k
MIA M. II HIT V. llr < il .V Cd'n Irfw
MONKY ' . on fiiinlluif , pliiili > , lioin . HK I
ricmonni piapcrty or nil Mini * mill nil ntlior
IK li' ofnliio. . iilinut ri-iniivnl. Orli < t Nut
llnnk i-nriinr tllli mill liiiimni. All liuvnif
cuilllili-iUitU ' > * '
tA' 'linvo 41 iicii'i ' lulu wo t a-nl font1 r
l t oSyiiul \ < r 1 ; pin i ea n. lid n
tin 1 i i-m" . P tli nln I' ml in i k < i I 'o
'un I I * t n hmmvluico tinU. . ft M " . t
\ lnxU , tii | < I' . I' . II IS'
MAM \ itoni T : in n t I-o-in C < i , Itoo us i
0111 r ci n e i o "i 4 , i IIIH-OI IIP i
In ill ei y for f)0 , i. w ir.h > 10 rtl
NAIK- t mi kit No ll
JL i II o in Il-li , il r.nil i o ) i pnyliif ? h In
iniilioulain eml on > i. I. KILC , li 1'ur i
171
* AI 15Or PXohatijrP Twelve hi nlif-i
FOIt
ami civrluy iiorcsot Mo. , tl-i 1) HIV * vini
Initil , o I mlliMc B ot K inmi City A < ll
flu I < H n 'u ' il In i in - ' I - . w 11 i i .ill i p t
ut i ft nn olliiHPT ii o oi w.Il ev H msro fn
rood ImpiiiVLd Ai'hm , < iu laud. llcdiiinl ,
f-Kilnr. IWi
SAI.r Stock rnnnntl niprd'inndl ' n ii
Foil ' -P iinkao > n lloni ) tmilui ntn > lflh
< ilMH til.it pirt hind , bumticcui h Ail
( A 77 , Hi * ) . I -l , *
Foil l , iI.K A peed paying jrt-opiry Murk
w II im-olpp about SI. % . A KIVM ! tiivlo i
bd liMlml llinnon lormltl iir.lll health. Cull a
Allen lirOH. , lliu Ixnifflius hi not. 1M
rlAI.K Ttia only IrtUlier AIII ! flndliij
Poll In I Incoln , which has I p n u-o
mil lor Nulling , dentil of Ilm propilctor' ; eapil l
ri-iiiilictt , f i oni < : i1ll to * 4UJ. AddrovMri
Jncob Hnlcrlo , Lincoln. Noli. TO
OIl HAI.K Pmnll otm-k of dnipi nnd modi
3T ehiPK mnl tnlloi articles lor Mile at n bat
train. Will Involi n Stut ) . lloied f shipment. .
A. Itoedcr WJ N Kth Rlrcet. Ml
Z.OBT.
InST On Trd'iy UMin'unr , Di-o. 11 , PUP PMP ! <
J nifO ctfntiinilnii rlbl on * aetl it'nhioli'e'i ' ;
Wilk * . fx * t bi-twtoi 1' .1 ' B nj-c4 * f roKhin
utiirn at d IT. I' do n > t. 1'lndor will bo rowafilo
liy retur Iiu Uiu NIIIIO to t -oilieo. > . Wli. .
LOST "nnU l-ook , llrnno
PIciif o It ave Hi I ! ( i otTlco.
Lf vriiij- | . 10 < onr nl 1 , porn rl"hl o > u
P.ciu-oICHNo . Diition iind It it-N.
151-M' _
r (1ST Illn < k nd tnn tlotr : IIII-WPIN to iiiimi
J-Jcif ' | ) nt. " I'nilcr mil lip Hi inullr rcwrr.lci
b ) loavinu- HO i hlimnnin iivonnu. UI IU *
TO T-On Tuesday l ) o. 1st. Rilmk tnowi
* fd ( ir dOJ , idioiil o ino irol I ; lust M UII 01
S4lli , lutwp n J'rn inn nnd Dinko I'liw-i ) rt
tin n to 110) Hamey at. iiinl ct runnd.A
TOST At or ni-nr liojd's opoia lionw. 01
'Jiu'Mlnv nviudtic. n | II\ID | | ! K > M brnccloi
li'milcr lll bo mltnbly iu iinlisi. MiJ M
TlmrHlou. H71-lf
( > ST-Aclillir plalii cloth rlouk. Iiuo n
T
J-imQto teotaiiriiulaiiilBol uiuii d. Mn. M
A. Moilinmiru. 710
Awcn'l'iv voiinir min wont 1 IIUo lo form tl
u-'i ttlii aico of no nu lutiob ec-
lUiituul ikiMUijoinvnU Aildross AU Hi o mllu
'OKIISONAI. A youajj man 'i .1 ro-ipln nlxin
-1 lo loinnn n.'i' limiKO kei p nt , 'I'M nnt iml
pftvo niony hut M 1 Inuo t e m h'nc o > i o
knowlnir t'i * ! " > vr II Una \-i'ii u g ji t u
repif H'jnloi hy li omx thnli ch in , a a i ,
I'imiRi-tit ' ui toiKly N ehliia iiOio cor iMli am
Daenport , I7 < M4
] > r.HSNAI. T oli'dvoi woiill'-mt'ii looklin
lorsnmnthliu' n o nn clnl mis iio'unu
ulioul.l mil Aid ceo th ilihplny of -oli i I a d in
na Kiilal 1,1 Icli ui Mood ) cl.lm tt re i-ot
lull and | iii\unpon. IV-H
BOAUDINO.
ROOM nml tionnl. f.'ipor woiiU ; very bostlo
cation. 1UU ! > import hu l&klccli *
' HAI.I. Or lui ID ii u holbJ tt | di > lin :
JT'Oll
lop lii iy ; O J. Can. n
/ 1 OKU IT.NS Itri'MiCI'll n rk1 oopcr
U 11 | nil in reionf i no in d | , uno ik
him to hai n ihilr go pin. lomi il ui mil
road ilicm to tlio n-ii ly In inI I , luth t n I Vln
tun btsOraalia. Nib , iiilcp-ion "U ) . I.'I. *
( ! ; > Tl I.MA.s nml M to in two itoiilli'inci
Ai
innob'iiln room and bonnl \ > llh a priiali
fam'h ' no children' In dosuuhlo louatloa b ) ad
' l , , lite oflleo , Ulii
T\I IIS rilAIHMT ioiVi'lirRtlHlfii-tUllil | < ' | l
A'l ItiiKlilrucu 14th nml Jae'naon MISJmu *
LADli : Iii mint of ( rood itnmcstio help PHI
bo mpiilird by culllnir on the Omahii I'.tn
Oillcp , no mi i llui.mmu u ll oo > i. Mr *
SloyniPiit nn > : i proprlutor , b74
13UIIVV VAI'I.T'-i Kllllii , ciwdpooh rloilllitl
onth Ply o'doilu-s ay. K. hlinr Ad
difbjj through | H > etotllco. 4blue .U
\nuln mm n > fRHxil | < clcniuxl In ai
PltlVVnuln
oilorli'Mxny by K G. Abul , I' . O. Itox.ns.
UI5
BTOVB KEPAIJIS ,
flillR W. C. Mctjiiu-rStint ) HnialrtVi.lllSouil |
JUthtT , lutirrun lod/n ami DoUtfltiA.
, UU1VTUB _ CUHED.
XTO npunillim or nsolovt tru i > s. Dr. M. M
Moori81.1 Wnbiish iivu. , Chloniro.V'll
' " ' Houto. In Omahn , o\ cry u ) jnyi
I OB BAII3-MIBCitJC.AjnEOU8 : ,
1T1OU hAI.U I'urnlt nv , U-noa bimnllitf
.t-'hoiibulur iualtliutloi.iituiitll Ui\o i r <
I I FltSAIi-A ( : . . . or Hi'd | i-r
niliiru , linjulio L'ornur .31 an ,
llurttt.
> Oll SAI.i : < 'hcnp , in v tiiirn 18 by III Mill
J7 UM-iy coiivialuneu. linjuiio Iliu atoiv , lull
amir- -
F t wmlhrr Mrll a. ttorm "null nnd doors , ifi
In P. I ) Ncml JS. IWIut. Kk ]
KAI.K Two lota in I'olhmii riai-i ) , one
FOIt Irom Uri'Ul eur trai.k.
UllltUtHU
- , - y * tP"orrr
WAVTPH-J- oft p. in. CK
t V i ' '
i or < rn ni
\\rAMI'H \ etl. 1 17 rnnmtn. tJ n i
Tl 7 p'n > f i ll rn's P ion * I3i-1l
l\- 1 1 n-1 In. ' < ss rllnlni room
> Iho MeiroixHItiiii h ii 1. l"
)1 > i Iris Mtppllftl trith B > 'xl '
GO tn nV i-iitu lied lt KHOI Birli
I priiniii l.mpl. , .II.DJ.I .iKfucy , 41 J S. 12tli. tu
lluirunl. VM-lf
' .v . i i , Ti IM n i f comlpmen tn p t
U' in intry to ! < I III vi i < i tut nrt
liompino J4 i my i * IM niu in , wt r < -e
, no o * m 'lntj. o . vo a mini i
in iinlf'ti-iiiir OM nn l fiirii ah iipady i mt <
ntniil. Aililn . ! tn Mimip , Croirn il t a O
.1-1 VluiiM , ClnoiniiMi. Uiiio. '
A\rAV "O l.rdl-id il vount nion lodw
T nieOarUn N-w 0,11 mill I. or in
clln * i i mil fn oriiintln i n ulrp- l > -iriiH
AHoiki 7 Iiuinnio ) 1'luco , llnsloo , Mn * ,
1 * . O. HOJ 6141. IteWl
: > 1 ( pHhl fpinil ro'Vn nt onr
WANTli * . tViMijf coom i ; ilfl nnd Kh
lor ti-iierol lionsoirork. cull II-J Kurimni M.
i > > *
\ \ rAVTI'lairMfor all kin In of ilontMl
TI nrki pine i iritoii to icnl * freoof emit.
.t A.'iacy , n l' '
call nt .Npbnii-k * UmplOMiip _
t..coi. ( iipltol * \ . Uiiiuruii * bi ! > o < "Si
\ : - . tofork for n M thf
WA\Tin-l.ni1lM i to Sol I'or week onn I
tpdf llv iii.vld No IHIIIIO pMiitinnoiMiini ;
IIR l"ur full | inttlilur < i , plPi .e nd ln > S" ,
once. . crt-inl ArlCo. , U Coatril M , Uoito
Mio . llofd'O. . r.s-vld-j "
WAHTED-MA1B HZLP.
> C'nfl flr l-ril'i i I
no it : M l. won anil HH d .
mnnd ro-r fir Uilny A. huihstinnl. In *
niont , N , b 179-11
* lotiike-u H-rlption * fi
\ \ \vrr.O A'PtilK
I * thn C dtli ii Oinilil llon- ( < > i -pni. a lint
Mime u n popular. o mud oi li im.o , pnbli- t
aiiitnycar ll > 11 i-h oo ioiiU , n | a I. % e
b ) s o i.i n i r it lU in i < a l > mac notn
t t l.i nnc , k cit.ii r In tntMi or < n mtrv II M
iiinnn i n-nn DniiiiHniil oor < nl orniii'ii
ymii tin o nj til nun < mid n-tiln > < wli liitii ]
for i' ! nn , s on loi. KH till inI it n t. II. l
Mn h , l'nbr.,1 in.uia Nob. , iiiontlou bally I"
\\'ANTit > Iii okkpopor n larirpntidl lion
' ' in si I iluiio K ii > c . npi nil ami In
woiUi i , caliny mm > i r tl lO if v. 10 ion i
piit-cai nn I | t ft a I lO'iimmnuit o is i > >
iieniinl. Aililru-ta A. _ Iliuolltie. 11-1
tXf'lvtr ini'ii to eiinram illi wavt
II ( nil at 1)1i.tin Mtabloiii S..IIB. in. itt i '
" \\7"AVTt-.M Tn-fl-o rural limn anti-d Ir
' niiil-itrh ; mi-tn 'i'K ! 3 itllM , ( .iirini !
ft il linx a i , iinint luiNi .s in ( iev | miciru ui i
mil no ifii'iriiMli'i(0 ( ( > ' -r ni'inili to rl I
num. UJItit No i. ' 'cou.h I Uh j-tifcl , Oi-nli
\\7 \ V rK.D Aennt.i O Neill & Co . l' > l > 1 u
TT inioi utOniulia , ell. > . .uU
\\ANTID ActUn. cioiircttc cativPH er- < i
t' Inn til nio-u inplu M Inn h > n o inld intlo
i' or nitro.l e il I mills lauo J t.'W ' ) ioi- ln
i nsilv ntnl ii | wnrils mtidu. Ihompvin A < t
Kill l.nS ilnht ; , l/'akn o. lal-1- '
ANTI.O APPIUS to ( > pll BOON for tliu
iiiuniont hoiiau. Cull at 117 & Ititli Mt1
! > , > -1 „
\\ANTIli ju JOMIIT men iitnl lill- < to t
' miLO In the tr rni | > liiu or/lco Tor pi
Mo In * iiidiievi It. 1) . I ) , Uroiinoj III'vU. liooi
1 , 11,1 u at , 6'n-lLc.1. *
* ' Ailihc I'.livtrlc I.MIII
\\rA TI'l - Aeteuts.
' > nnd StoxbCo , M. IxinK Mo . lor i ni-nlii
[ 'in mnl Iciinao ; . " iiuullu power Mjrsli l.leolii
I iniip , II.
< ! . > ' ! Srlllinr MK > 4iiiil unm
A nn Vo btir nionoy J. Worth , ! M > | , Mnnnliii
till li. M. I.IIIIN .Mo. IM
BITUATIOITB WAilTHD.
\\'ANTri > Pitintlon bv niiiiiofSI , In ( In
* roiy tlt > iv. oiiiO o\p" lixit-u. nllllnjr I
.iork anil nitooil ilrl.iuAdd cm "A M. I c
JllllC. IhfcU.
\ V'ANTiiVoik : In a liuriif .3 shop ; RO >
' ' roc-ou mo. J.it ons. AL.uie.Hd A * .t nil
lloo. 1SI-U *
\ \ AST Hi ) To do elai-o work or "c'iwor
> > tiitniu : auiitlo reiuiuiico A dioiA .
let ) Ollioc. 11 : 17.
\\TANTi : oitniit'on ' nmoiclin n IOI-MII t'i
if-lort-iico Pol. linn \ , liiiuy lieu i p.u r o i
rt'iM A 7llet ) onico. HiU. *
Slti ntlon In clotliliiK1 or pinrn
WANTKD
innr linnd HO h oiu ' } in nli-d n nn. itu
mil l.'icui8 u | rr n Co I' rH.-tl is" rctoi
iHinrti fund-tip , by prfnnt anil n t ninploy
is. I'ri licnt otnp iiyn ci\l 1 in limn orot ifiii
ii ill Mo o. U IIK-III lei louv OK is o Ir tia Hoi
inn n H nl employer. AUui'UM null i-n. It
V 7.1 , euro lloo. 16. IS *
) Wmk In roil PHtilto Olllrr : ol
WANTM ' Htdu y onu l.oiso ini IIUU--T
I'xoloirA ofiu-iii | ipioity | 101 icfilil mi lib
\ .n-M A I ! ! , lieu Ollico. UO l.
\\ANTii : ) Pltua Ion by n ( rood breiul un
lakubiikur. duress A7i , lluo Ullicti.
18.VIJ *
_ _ _
V\7"VNTiil-FIiintliin : | to do olllcowoik.elthi'
' ' renlrft ti in n fiiunll o limn bin n Ion
i i < " -i tar oi tlio city ifxciipatlnii inniuor imoi
evt tlmn siilnry Aililrosd A 7t , lloooiheo
I.MS *
l\7ANTin : "Jltimtlnn bv ltrrli > mnn. nj"tl"i
' ' In v'l'neral intucli unll-o r-toin. llmoiii
i it 01 u yniu n o pu I nc inn nn icn > > an
nil n . to learn tin I vl I nocujit i n > linnurah
iiliiiiiion t'liit in y no k in. v u iii. | 1,00
eoionio * tut nl ol ly pip-eit I'liinlinoi
! ( u > Mti lor linivi in i < i inn'ojur tiling o t n
n ft lies" . Addles A , U , caioluo. 1W U
\\TANriil Slmntloii hin t1fclii < ! * IIIP.I
if nml p'.ivirj otils. Mill f etlon un r intend
Sil'iO sAiHU-l l.ouUnnina , N'ub , OHIO tin-Pi
1 1 rollout. IUV1J *
AMI IN If .roil wi n fnr peed irlrls f < >
r
pi'ininl iHiiin'Hink. pleusii tiNlt tint Net
: niilij | moat A'jnnuy lor luaialu s only II. ) lull
, t. Cinuiiu ) block loom 4. 771
U'AN mil A joiinir tnnn"l Jt , irn o'd wiuii
u p < s lion at nii.i t u 11 , " wi u o Iiu inn mill ,
dnixoii iiccl'iil , liiw o in1 1 , IP | , t eel piiutin ,
mil nl-o eouiiciionury busmu . AdiliO" ) A
iii I odolllLV , 7J4
aiX3CEXXANEOT73 WANTS.
' liifoilimtion.n \ O li I n-Kill
UAN'TIMl cnhniitsol .loin l.nim , pi . .MI n
llt-HSlIuv.A II. llunnit ) , Uulli.n o Hliulln Co
nun. lu.'B'
A niPil iltii l/odn"ond ) hiind fr
und luitilui prool italtt AdJrrbi A.vl Hi
illlco. . - .
AN1 15D H mm with bund for irfntU-iilii
' * u dtllo la prlMito tiiinlly. Adilrf-H A t-
leo ullice InIP
, AN'l ii-l'ar : is do boii9 of 1m
\v \ rliortliiiiul > ) ii.ll ut 15 i I'miium
imlonni Ilm on ijri pn. o cm uii ti > a | rm
I aloio i ir 'Ihojiii'in ci n bo 'uiirnol , i
no innun t.nn tinea Iho pi n II i > \ 8,1 ins I ) i ;
in i n hi BO mill , en aiiioml i Do . ,1 , Ivy
liiiiiiai in flinrtliiuij lpioriniK ( | , Hi 1-
l\/-A > TI.H-.l in 4 hiinlie.1 ) clrllllT ! anil S
1 * joai old -eM. . Hiijuirfo llros. , biouxCity
own. WI-17 _
"
rOH BENTOTJSBa AWD X.OX3.
molt ItKNT-llnsii o I ou-oat Ilio I'a rick
I ? opposlto I o lul-i pauo , Kiniulro oi i. II
Vrljit , 1.L.I iJoU las bt. IM-M *
I71OU It UN I 1 1 onfii ) Hllh foi-rrot nn. fliipi-
L < niontli. la.ul OrtWSltlimul lxa\cnvio'li ci
nd-io *
_
I71OII Kr.NT Store , ! J N. Kith kU
L' liM.W
_ _ _ _
Itl.N'rronnipd hoiibo on ChnrltM Nt ,
I in ( Ji.iMj repair , lir. I nul. l.fi
li\T-3 | : ho JU-,3 " lODiii. , pimtry uu
triOK unih ; u B , 1 btalilo on LOIIIDI 4IU i.a
Viiliuit , In , , 11,10 II , lieithuld , oo r. Dili oiii
\ UIJNT .1 imv r M > om iv timed C mil ;
17\OII i.l ' , tli ttb j elty itur. A , II. tilnii t me
41 lKiiUi > . 1 J 11
iii UINT B I.KASK Homroim 2 1 n
I1 1'iieici.Br un with -ioiiin i lioiiMtit iiuiiiiiii
\ : -ni.il nu H nulfiit < of l in dm ; t
u I CM nu on M. Ma j * n o. Apply to I U
; , u'iiiiin i. C. . 1 K liuuiira HI , 110
ii.Vl ; : room 1m Swllh pantry , culla
and u ul In. use. ID-'I.N. 1 , h , i. lixj 13
HK.Vl A ootlRifO wiihlhorooma , coin
Ijioit luriiUhod , tMOCiiiMUana plunt ) o
mini. Iniiiiiioiit No. Stlti lix.iur ) ( ktitut. niu
ind n hulf dti kiueat of ivd etir lino. KH-l
7 l > K IIKNT TuriMktuiy brlok Uouso will
| 1 biuM-nn.nl ; inoaoin nnpnminii-nia. i-ccan ,
Ioor lioni M. Miuy'ouve. on Xuihtt. Apply u
I iv , HurUMiiu t < J >
Itl'.NT ll'i-onm housiI'opplcton uvo.
Ijtoil > ; Niooiiihini > .el llU juiJ DiiviiuiMiii , t-JJ
. l&tu , blV
rTAOlt IlKST-Nlra B-rootn cotttitfo by a ' 1
V l'eu-i > cn , H. tt. cor. Kith A : Unutrlui. Wl
[ Tinii IIINT A s tory tirK-kbidlllnvhtoro
1. I nml on Ca-s , bit. Ittli and IMh ; t"J (
1.0. C. K. Muj ue , tor. IJlU uuU 1'iuuuui.
" " hivj e ofStftomV Jl
IIIXF"tory (
Fort ptitxirl. Inquire Mr IS. Sit , vein. SVI I )
_
/1 Oil It i\T-roltaso on IMh rinit Hurt ,
room * . SHjier inonin Altt li < uo on l-i
totiiin nn I,1 I st < . ' < rixi n . * ) itor monilt , bo
IP ImTOvich rcpmr liiivni * of A O NVakcl
inrr Onmlm NuUonnl hunk. -7J
1J1OIS KI.XT tlnn n tiPlontrlnsr to the f-lii
JJ of.ludKe Clmilwick.NM l'.uk int-nlin. \ \ .
Conncll. *
_ _ _ _
It ISN'T Two nnw PnnilB nsiinptllmii'c
lurnnictmth lOominlil nil niniioin eonvi
Icmi'.onp block from MTPDI CMlnnilre.1
F | lBrli ii. 14aBlh . or Sinoltinj Works. S
171011 ItKNT A 'torn room with ( reel eplln
i * h fl Hurt utreet Apply lo Ij 1 1 . 1 1 i
1 4 J
-Toit ilis r S'aWf ' no.ir ld h Mhool. Foi
I 1 nidl , Kood rotim lor curtlairos Mml ha
Appl ) to Oeo. 1' llPin. * . !
III. NT New IIOII--P. P roonn. Onn i
JjXlIt I tnillt lnniIn Oninhilind Ix-twiH
L' ' ninii-'AIKl l/nrd.li'i.
'l otroit olliepi pcond utory Ilnrkpr lei
Iftth ami Karimm. . . . .
Two lattti' r i iii In pltvhnll bulldhnr Ifith ni
> urniitii. C. U. Mnyne , 1 , th unJ 1'xrnam
irOlt1ll'\T * New bonun 'i roonn , OIIP (
J : Ip.t limit hoiiNtu In Uiunln , iiw bot'u-i' '
np nml . ' .
( nttHitn3 rrxniu Oth npsr v i < . .
' 1 MO li-ont Killevt svoond ktory UurKuf Kx.
Ulli nml 1 nrnnni.
1 un Inrup room * In city ( mil IniUdlnir ICtli nr
oni-or two < innll tort rooms on irth st net
riir-nun In City Hall Unll.lnij will be att-Miihi
lo ( Ultrontur. C. R. Mnynu , liilli ivnl > HIIIHI
Jki
TTOIl HKNT Twolipvrrelili'nccia roonl' ' p o !
JC ( nttiutnArnomt.housa loruoin J. I'lilp ]
Imp. * >
170H HliNT SMoronotlSlh BliJ I
i HUt
llolh Ilrst-i K s b <
t rtoip on Poutli i.nli st.
iu-t-4 liLHtmiK. AUo house * lo rent A. McOa
' / !
ot k .
"T Oll Iir.vr M ply fnrnlfihpd pirlor 11
. .Al".ine 'pupl ' o. r o n H ll | ii n e o n''t 11
outliiuk n i rM rjs u\cull i' r (1
\ UK'n-n ' Hn-iuiu , totni tlooi N , ol Ixnve
I7t-i7'
ii In 81.
I OH HI. NT1 1 nuns 0 I looms , Iki. ' N , 17.
JL1 li l ! ,
? . linXT F .rnlsliol rootn , Vo. T04 N II
1H ) I.V
l on ICI..N r-rnrnl Iiuil riH.iuj , KOJ llm-uo ;
J IO t
II..NT : riiiin iMi rooms , a.va Uoit
4 a iv
III ItliN I' T o fnin'stiel ' fjout r > oin
371 Hllh rilvlu cot bath loom , t itnhln i
t ruioiloin neii lumen , Uuluieneo 10 inru
No. Illll 1in , nibt. 1 .i-h *
u HU7ST 'loire'it'o nan nnd x\lfo or t
J IK'iitlenien , pleiiMiut .roni alio\o IIKHU \ > , t
loan ! Iii PUMIIU mm , ly. Ail'iia-3 A > - , lit
Ollico. hCI U"
I OIl HTM'lth loiird , IT 'P trout rooir
- ir u anil moilui n lin , mv > inunln , llu < J , lmu
licvt l-l 4
III. % T Two nieo iniltnii liol loon h I
iiicis part in cil ) . ui iioic.t , N. ifi h a
Lr oi : HIN : r i.ingo in.oiy lumi.iol ln-i
loom ( II I'citimntll ' , ni-ii- n. liof n o il
WUII Of H.I 10UI IHIK.'U "llOSO.lUl l.t.lht. 1 < , ' | -1 |
TTiott IIINT : ruinuhciiruoiiii , 7Jt)8 ) iitii
JU , wt > -
lti\T : llpix nnt furnMuU front rwiti
-O- lll llld Ml 001. llJiO'
Kl'.NT-Nli-Lly fnriiU'iiel IUOIIM , II \
inoil Horn P. U fJiT.v li.til rtt. I > 1 > V4' |
< Ott IINT : To pen lomcn plo-siuit , fnrr
Jr Islnsl.i'inl-t.oiu rinn , D. daiit.covu. hluv
vur al uoor. No. it. aunt i -l ttJ
HUNT Two fund-died rooais 71U 1'itl '
murtubgtur. . if > ! , ' *
IlKN'T Kiirnlahed room with bo.ir
IiAOll
Biniablo lorlwo eniiLiuen. U 4
VM
lliTKuriililioJ room with bonnl
17011
IfcU Uoilxo. bit *
14011 HIZNT-Wltli bnanl , a loom sultsblo lo
-L ? one poison. IjllVultstur. . txJJ
"T71OK HUNT \Vlih bomil , two rtiom * niljoin
Jtin ; ; trom loom , M > uiut > uat. 1KI4 Weh-iur.
K-fja.il
TAOK KUNT rurahliml room , lUld Ja'-VH < iii
* TWjanl *
_ _ _
"J71OK HUNT Ploa-tiit roonm , fiirnishol nn ,
-L iintuin.ilif.l , jui UA-IU iioiiao .ouiin < , cm
usually l o Ion ill m iiou.nor' * idujk , eorun
l.liduii nml Howard. uu
UNT u front roomi In Uxi A.
hullunu , oil llii nrd t , bou Mill niu ITti
; iiiay bo lumou kO | > nratuly. Imiuliu oa tin
. ItEN'T Furnished roouu. 81B 8 l th at
I.tOH a UooLJ
'IjlOU IUNT : A I-IDJO front room furnl ho ,
-L nillilii-o. Liiniiltu nl lolu Hiiitstti.A
JHOK nivr a I-OOIIIH nnd biKoniunt , cor PJtl
i midbuiittiiivu : liiu.riuuinu. | . ii.ui uu HUH
Up | > ObltU | M >
3AI.E-HOCTiJi34--I.OT3.
A.S.I IN TON Illl.l.-Ia the lutost an
W
be t in d I ion for act clot" , t dji.siu-
il NVnliiU. li. .mm is inmniH in . , i < li.i mm
ubuiK .v cru Uts , nl u.u uuo lot. , .AOUI
; , u , . , oiiay o inn. OJ..ILnAlmui A Hicila.iu.
< \ i'ATriiisoN : , is-4 ri
R H ililil. null ) ' ) ) . ( S'fll
i o , i . , t , .
( l 'W . 15
\\O-l Hill. llO Bl . I ,
NVo-t itims iu on dotm . M
\Vni l\i n uiiktoii d ln . r > ,
ll 111 .null K.I 1111,1 I'lUU'l-MJU f | lilLU ( llltSI X I
J .o MIII j 1 iei ) . iii/iai . hi
\ , KIMIO. ( OIS . , ( ,
IU C. l'.ttiu.o 1,1 :4 Kuauiii. 1UVH
Bii.\ i.nniti : arro li > ts , tsi to i3x ) .
\\nlnu \ Illll Jots UJ , o ii u.
Wig h , o nl.it < uit < > )5u.
T in.10 IK 10M : i i | ui < ( 0
l'it , men < r ION tt" to } W i
HUM r .v .nnnio ud I lo h J4 B to tT/00.
In nee i r a U Una ( .1 ! , , o * , iM.
bitni.yidol its il.i-i 10 i lno.i.
lltlllaco u i la o liirttifjU o l.MX ) .
lihiio nunh ri.i o lot i-0 to f 1,150.
( .111 nitood i-auio lo A { i. u to f . , n
J I. litI ithHi.hdt lum * li,0,0 Jl.800.
lb 111 V ol lOll'HIOl- U tO fl.MI.
II r O i * li t , ti MO i-lJjO ,
DiiiilMjn IU I H * rf >
'j u ) oi 8 ml i uure lot-i $1,0)0.
T.itllo H nuu d v uuioi 4-U ) .
lom ui o.uij iiuil i > f the city ; pniy tormi
JuiiVuiiuiKi nl tun uoor an ) tinooi tint i.ay
I ou I k-i the snow Mop you , bui 10,00 , nnd taki
i hlci.n rl'le ' u ) oii want to loin , nt i toporiy
. .I. .Muyno , h. W cur IDlh iiuil Kuiiiuni. 1-
l Oll SAI.K ( U'tl ) Four bouilllul lots In "un
II UIIK.DIIO p Hill only bu wikl In a uo.li O K
Mnjno , 1 , ta and l-'iirnuni. U.r-i
L.1OU sAI.i ; Houi-o hrooin-i , lot 5)x 16 , ( ioor
jia ave line loeailoa , * -li" > .
- i ll li I , u loom hoiibo , barn , 2 th uni
Pu.iei ) . u bin , aln , . UI.
I 10 mtoiin o , Pol iwiiro Bt , fl.W ) ,
II KM in . .o , , t thiinU i opilttunavo. , 14,003
Lot in thuriibiirh add , flu.
- fotlii } > < t- , loin ii\la\ ; in und Hull.'I,7Vl. ( .
" ( old , W.oilisoith unu ( jioruta mo. , > I,4Uf
-iieh
Wliits , Mnr-h add. tl , ( X ) to * 1 7W ( oaoh.
S-'n IOIH In ( Jin ilm t iow , jiij 10 $ uuo.
IMI * , n llnwt iiirn ilio iii.
aitH iionblii hoiiMi , Dinnn's add , , f' ' < i > \
U room house , lot Otlil7U , u blocku from | > O3t
illii e , SJ.IKI ,
l.oi on 1) ) < ) ( I O opn bUh pchfiol , f5H)0.
lluubo uiul tut , \ IrKinU aw , t , U.
Ml L' . K Hiiuer U .V , IMhttrcot ,
POHSAI.I. HouMi.'l toonu , lull lot ; bargain
< tiMi. or "fill Undo lor ioauicio.
ou IIOUMM louiiio. eul ai , flstora , I
oi ; i hiup , lUU ; biimll trtili pu ) motit ,
noiithi ) .
Lot in Piosppot rirteo ; bargain tt ( VU.
> Mh nnd Itonlus t > t4
I710K S.VI.K-ny Ilroini , V Huwloj , Ilcnl l'tatc
D AueaiK , NV.cor. . Hthuud lnUKlniMis.
boinit \ ury dcsimble lota unit ilwtllinif honsni
) ii Kunmni ptnxit.
AIM ) , n i-oitm.'u und lot , 4x134 , on IlHrnny
itiuut , nuiir biitliH't * .
Tno loin and colttiie * on Kuruain btrovt !
fittili'il mid fll locatiHl lor roililiinio.
Unu KDIII ot a cottaiti ) mid lui , triuloJ , wull
CM'uiiMi , nciir Htn'i-i rullwuy.
Al o mnuy \ idUAblu lot * , Ui )
HAI.r. Itoix ! iatnl : \ \\e bin o thu very
POIt
llntst linuoi l urxiilnn lnn > ul n-inui m t 11
nly. Ifiiaiinu-M unit iC'-.Uui co | , ri ) | > orly.uounl
eli la till i wr i cf tliu Uiy and udll loin u
iiju cointtniUio | iun.hus i\g any hi.ul tf IHOJH
> r y enll on nn unit we will no > on irood. ( xtii'
HB lln.A.Co , Ha. 1WV lurnum al. , tfroniHl
ioor. 11 13
I71OK SAI.rdiid ot the HUM
L nt'i'tson Fiirimia ttt. , wull o o niit resl li'iu
Minium In iiroi-fini nts , Inrjio lot : i > ii.uui. M.iO
a li. bidHi DO to t-u.t tuirel n > tT Crtll wicn J ,
iV. Jhusluill , IjW furnaiu at. 17s 1G
V no II j nml loin Co. , reV
(
. \V ti | > > n K it pi * I r - ' "
ll t of .In 1 lei r 1 dpnpo p p -
i IIPT HIC nil mMe "i | r ' tv . Rid nu
eomroft p n o t i , iqiluo poet" "
N" H"pirii It'OXi n i on t i , | plo'oti M ,
No I' ' i ncr i in 11 < 4 , n mo and city lhr.
No. 4 o In * ill i\ ntIHi a id
1 v o 11 i in no , nt : > & mi ip'o ' nojty ml J.
No. l , , I > l on t'sflvrtMMT
No.-I , lot nn , rt in o o t front.
t-n fj 1 it In I ! i.r n n U , caen , ) .
No Ti.l it In ivu i i t , ilJ.
'Ivo o < fn HilKd rttld.
N < > t lOt ill 1(0 ( t'l-4 ll.
No , , l t nOi.lve U o , tide corner.
I o 3 ; , lot on - up t , m , r % 'n-u.i. '
No .i > , I > in 1'r jilfteiooli > nr nlti.
No , ' | J. tvro lo 4 tin i ' / * ] -c i 0 U S6.ll t.
No 4 , lot 111 Ol'e-i k'l.t '
. " > o U io'iiPr in I'-i'-uk i nilil.
Nu 4 l , i rn lo 4 inV not Id I.
No 17 , To , r ln tu Mihn d plaoo.
No 4 .lo n U < wi ' * Hi mill
Ni > . i < l , lot In Pn n k lM add.
No fil. lot In Htnl o 11
* o. , J. i-itr ior In I.M\ 1t nlit , t-fV caPti'
No MI , HUPP lot * li no , 111 mid ( Ait un ute
Iii i iivii imar I'vV
No 3 o in IlieVurv plltc.
No U ,1 ton I4iht > wi itliof ' 'ro'vl.
No. . foiirlotx a nu Iliuinxim I' ik south.
. . : ) : . Ail tilnlnt Ft. OniVmon t1
Br.t.Vtitnr. , iinr iiH thn .ny : nmji 1
omit vtew tlio vprr tlun-t ilm l-R'i inti ir , r I
ilio mui.ol. Ai.ro In JJ3 > 10 V 51 r.oi. u
lo inn. ( . . K. MujriiP , S , rf.oor. ioh n < l I M
IHI-II
tin n.
\1 FST Piflo S'allnti-.lnncHon of l _
PaclDom Hilt inr.oti Iivpn orth ht.
yn , w nt n lo * on VV i < i r ( i don t wnu Ion. f
ion wdl i o lliu I.o IriciH ol Inti an 10 * i
i.nar torins C. 1 MnjnI I tli snd lei oat
nml lio.l * McC nui. i , 1J11 UoiU * ' „ "
. \rotm n 4iitriii : am " ' n > | f * < "
Gttr.KN Ior-B'on ! 11 , ntiln * tn > n I1 tl , t > nlr
Itm urn nont * WJ.IK tro n llanwoin Park At IT
* Ui Iliilfnen-tsWi , 1 1 | i r int cMi. bnlniu
niotitlilT imjfiui'iit * lK Mn/na , d.V.utr _ 1 it
ami I'limam 47.1
, . - t ro storr.stfn. r - m
FOKsvir.-A fop i fctiiriiitir IJtn a
Hainan. Ai-iilr-'t t.ili . o NJO.
. llhrK ? ins < u lotion Ui > lie trco
IiXHtSAl.K ' - ( Ir
$ Hl lo SI'iJ , on inontlily pujnii-ut *
Loin , tiiili/Uloii UIK . _ _ 0-W _
- S.vr.f Uts in llmnpom I'lueo , cn <
JT-Oll . 703 to Jl.no. LIVJIlutnu. . Ur.dma
ui Illoet WH
ll "Al.n-lOlnt , , Ivloelt It llovd's r.adltlni
- lor tprmInnuiiooi1 \ ) ' . Nlenola * . 4,1
. . : l < ou 111 fpnldliu A
IMMts.Vl.i | ( > niter luilt l.ino.on inotiliil/ J
ments. uniiiiiin.i r , itrmoti ulocU. 'JH
170its vi.J , ciipii | > in niTo 4 ndtn ouIi n
i Hn itni pink , i - ar t ofeyat H l.ai ) trim
nin no i-o null -I'V- Jt > ' "XJ Ad un > , > J li i-i'
"
1 * ) . * - Ui , > l."i
lilo k , oi p , l
7011 SAI.l' l.ntt in > pildltlf cc Ku'in'ssnh '
{ dhiiloii , iM t < tl UHi l.mn , on liiunl dy piy
nii-iits Umhiiu , Ciuu.itim Illojc. < > (
. Ixiutn Hnnic-om 1'l.ieo , 5i" ( ) t
17OIISAI.H , Lix'ljfhton bioo , JJ
. ( M.i : cheap IOIMIII moithlrpiympiit-
011 lode tlruuL lirahaai. Uiuunton blui.ii
J svi.r KIIIP Ion in Hart ( oil's mtdlllot :
-4 'jj. ( jiiiniiin.Cii'ljIitoii Itllc. ikfci *
KiM.n Itousiami lot sn thRt.tt-lip.i
1710 piiynionti AUuiOoC . S. Chlpmaii , l.u
itIn .Nob. u71
-i" > r.l.Viirui'J-NV-irciMilc : * l.c'iea ' oa mt
I > p-o oi v , PII 10 } , ! J viii-1 e o , asy lt-i m t
U.K. ilny at , hV. . toiv julh nml 1 uinani. l.'S I
< * AI.i : Tlu-n A M tlrnllrovlli
ArrTIOX ka will si'l ) at public iinelliin , In Lit
.oln , Hi O "Hoot , coninionclai ? .Ininmrj 1 , l s. :
mil coiiuuuui vrlin pmpur nilloiiriimt'iiti untl
iHcooiN limn btfcu bold A lartftf pollfi-non o
inicliiiiiivl ami Vefu.Vil tielvhl. i-oinKtmif o
Hum Iin | > ! omnur4 , hotisnliold iooil-i , fnrnitni
c | idi-ianda lot uf | irypuriy ilnei& ed by tire a
) matiaitPKU | ' 7 < > Dee Jl.
NAI.K Thirty lot1 * Cnst of licit Line 01
Foil pily iiiunU. ( jinhain , CicliJhtoi
Ulock - i 'J.ti
; sr.nicr.its , ArrnNTioN-roi run t i
HOMI nlOOt trto inid ehorxp Imuls li
rt * 1-1,1 prn NutinLsLii mldrp s Putter-on * White
Itertl i:3tilto : .AtfOiUJ , Noitll 1'Htto. Noli. iW
RAI.i : At B Vmrjraln to R-IPO south * PS
fjlliu ilii-tnyoii ilio Itolt l.lno. U r > ) < > " JOH :
IS. iliynp , S \ \ . coi. li th and r riiiiiu ! . ' !
, TOX II 1 1 , 1 It HIP latest
Ins d'tlon ' tor ncro 1 it" . It H Jiut WP
if Wain t II II n d live in n itos "id * fron
Kelt l.uio ilt > ] > oL Aiiti lotKiir n a. m lotc. lei
A. lln-niiHii
> iico ; H y torum. Uiinniiitfhaiu
l.'dl
J lllis ! \ Tnvc
I lot i In M > Uiii 'iii II.H..o o und -oo tli <
1 1 in o nn 1 J MIr I n"nir. ltHlf a It. Cunniun
mm a. II onin-.n , l.r < i > I > mln-o ,
\\rAsin NOTON HIM. 1 Omnliii's raos
IT bcnnlif ' anliuib aiH the plnciii\tinn
roil fn i no IT trumrelo a n low nrlce niu
in easy torii.o i u m.n.'ntim i. Ilio n in.
UIcan wet mi ii'-ro lot In Wnsliltuton II I
\r for o nioney ti'iin yon Mill h.no lo piu n i
iiij lut n it- I unit I n.o xiiluiiy.
t me n n , n l I ) < > IKU.
HII. t , Aero loin
\ r , eftii torras Cuunlnjfinim , V llronmi
111 I ) , ilo.
l > ( ino cnh iv II hn > n corner lot on Klni ? slrct-t
iPn ii-ot < nr pa M. 'Ilio Ili t comer c-U i
, u iniiu'luui u. Hiunnan , l.'jll Ui ) l o.
rpOllSAl.K A 'ton ouullit In Ool'oTn ' Tlm-c
L' I. ilia C.IIIHI n ni nMlio man , I ill lo ) . , .
> O lli A 1 , 12 I ( on "t nnd In u on Pai icnvo'itn
tr lliMr , a IIMIII unal N'it * i 1,11 ntt un. ' . Cui
llruil.iaii , I'dl D d ( O.
. : s IIDIII-PS i n I lot. 2'd nnd fn- . '
LfUlUSAl.t .5iKOfor nil. O i nn n , 1 am , V Dior
inn , l.ill Do lj o. _
ell AM : Vrorner lot linilll on Poi Hi
P , ' tli fiicct imJ won 1 4 loom bo IM > ; yj i o lei
ill. Wl I lute n lot HI part piiymoiit. Oiuin.n , '
nun \ Ilioniuin ,
JJIJIIO IT 11 Imv nn m. re lot \Vushlnvton III I
Pvpry utixy to int. Lu. iita lium & Ilrinuiiin
Ml DodKO ,
H vr.V. A lot n d n hn'f on I'll k ir.tmnr
il , 0) , Cun i n ' n n iV IlitMinitn , btll Do , g < i
IOll SAl.i : A now I ion a ootliiKii und f 11
lot in l'ioi | > ct 1'i.io ' tttAi. 1 iiiy tornis.
.V llicn ian , 1111 JinUu.
l \ . \SIIIN < ITON HII.I. Is the best am ]
TT niu apiw-t plui.0 fo HIM o pi p'-rtj. '
mou si i.i : TWO inn , ui ixiuusi iAii ition
I M HI each , Cunningham tt Hmmmii , lull
Ji'j.iion linydii liousnuiid Ini on
P Ciinnlnulinin i lirounnn , 1011
r \ou trnnt to AUVOo'ir mnney and mnVc
[ 1UO cunt onlt. tni > nn iieio In Whliuii n
till , i uil l in m < pla the u lots ulihln I ni
uch of till , C'uUMiatjImm tc I romnin , 1 > 1I
[ 71O1I SVl.li A lull cniimrlot on U'th mil
L1 lloivaid ft COM. ttSHio 'Hi H 1 a Ktxxl ! !
oiUmuiit. GnnnniKhuin A llronnnn , Ifdl DodKo.
rjI'H OXs oP gnndl mt inn ho lah to i
I mni.orsl oniaut ODU > Join aid pn eh.mii n
iii'iii lot in t .ihhlnxuj/i / ' " " \ c oifui " MI il
( Olhtks. Cuiiiilnjlift'ii & llroanan , ISil Do Ivo.
STUNT HprllifMl' ' ! ! ! JtrlnIho ifrontrst boom
- > I III O Illlllll IniH y'H lull. fOU hunt III
ire t by it no nr.i ) nuv'iii' u ro lot in Wa-sldtiH- ;
nn lilil > rhlloouvciiii > ui > i t lor * .i-xi on MIIV
u < y Uiiu > . Cuiiinnithdui J. llruunun , lull
Jodifo. U i 1,5
yi'lICIAI , niit'ttt ' to cli > romrn. ( Clnrirymon
Jwlsliltm bull fivio irmuini ! < < ' . II ji'cuju '
end or leave Ihil.nilli 04 in Cl.liii oti Nnriu-
oituriiollko , 111) hiinui n tt ltd-Jlin-1
. - < _ , U - _
[ Ttoil SAI.i : A Vunttrnl niorchanillno bu iuo < i
L1 In a rapidly ijt'"inJi ' town not lar fiom I In-
oiu , lln-,1 triidi ! ami mention In town A splon-
Id op | > ortunity lor u party vWmu u yoo.l
[ H-nintf , uiul lutvhu titun suvur. to tun thoUMind
.ollius incivstt. Willholl Ini ctnh only , or part
iiHh , balniu-o null Catnta in Onmhu.
len-'luuit ilooOUIco.
[ neil SA I.IC-Aoro , 2l uU 5 acre projior . J.
L1 W. Mai. hull. lJuu runiHin. 7 T
[ 71OKHAI.K Now lit nf nppolal hnrjulnt , III
' loul i-Htaloliy , I. It to. lii : > unn.un M.
oil.ltr lotil.J ) , Hh Illln d | mid. . U 00)
lou in Hai x'n I * niu fruntlnif on Qoor-
Kl \of < 0 x ISO , ou.li . . . . 8i
ot iQi 0 inniiinif on buumlor * ht. , onu
b oi k f oiu i-trix I o nu , only . KM
- HfivlU ilieton JUcii . U 0
, nt In i rospott I'liiro. tfldyj , urout bar-
Knln . . 878
krnniifnl Int b and K fi nt G7xl 3 UenUo t
u Id . . . . . . 6M
Anr pioi | rty r.OM 10 tl 0pt ) r iiern
'inn n * i u ice pie o'ty < - -ninniorH i-t , ID
riHini UOU80 luu .l . .u < t oif Cumliu ,
. oflui
nUuuin u
'iiu ' on i. Inn IDS t-l , t . < * *
1 ill at - ' "
moon BI. ,
r-cn 0.1-IUt of lm | r'Ul l Irmi timixt
riiska. iui : > tluii > " , l OIVIIUBV.
113-li J 1-lliu. , I-'J
FOU Al.K-fy TooliMn llro A Co , He
1 * ft it-iicr * 1 1" nun i u > t < pi
SS I n com I n.-f lots f' , t to M * ,
Wl sn inn II e t.iHn-f | r iporllO'i chPi
nil on pfl y1 > rm *
I i 1 l l it iiioin IIOIKI intli cool tuirn nt
o IIP , ' u i | n c m. Sou h 11 iir i i'i. < -M.
' dl o n t l d f I T in i i en n.i | h ot i
rann Ti-ineniB , 81ml , i d lion pa-M f.initi :
c B in
n.irrt nk I 'ts. $ T ? tofl
1 , 2. H , 4 . .ud lOnt-ie trio > t In find ne-ir thi cl
ll nil dlrritinnInptnptl nnd tinlnnrni
] troi i rty nil over the eiij a. loweit lisuio * in
tlp t ClIIlN
l nli un i \ o T propcrl ! ' a with u * nn 1 wof
pnn I ' - ' y > i thin wo IIUM w nt o clilm.ni
Hi1 11 e > IIITIIIIM ol \ tlr u In the eit
C c'liitu ' Ilio * * Uv liM l .triiain si. IS IS
SU.n-UoMK into
I V. Mo".a\ti § . I nc' < I1 "V , 1'nrnnti
liit 01 11th nn I I'ncl o T to broj ; lions
nn o.o ruiip. Itnrooppintn.iliy. Kiv < ylu.iii
l.ot en 1 , h tnixr C loll r , C lfi7. Siloml |
locnliu , , uh'-n > , iMi ! :
in > n Virx'l ini a n lx < t To p oto I unit M
1 1 n ft t IHiiLk from t ur I t o , 51 , oj
t/t't i > t ) ivot-pnit mid ' d , with two fioti ire i
ro tl ? 0 l nl . -
T " 1 1 n 'id lots ni Credit t'Miclcr a Id. I'll
10 S I.1O " 01
\i ii f n-t" Inn l in Donul-n. Snrpy MI U nit ,
ivo o n i u iMPi 11 id lots In II o ln- i i < oilloi
la Hiniili i. v.iciip.tiid on ea < y lei ,11. * ,
IT'OIl S il.ltlT IMIIpr ft Oilib-
I ( . lOioe loll III JAITTO s Fir t ad I , MI'i to II
Conot' In Ifn.cA Pi-ldon sdj , PKxl.'l , fi
JI.1W.
Flip loM on Ilrown 8t.&OxlJO , M 5701s pn <
r j trim *
Ai re lot Ttry cheap , cor llrown mill Cllfora
M * , 2. H
omul ll ) ter tmclt on easy term * nt I7il
fJOl urp t ti t-.i | n * .
Aew rholi lots In Tbornlttirs I'locp , on He
1,1 elip'-i
S ,11 i in U ilnn'f Tli Ini , $ see puc'li.
I'lno it ii. nn ic > r on I' irnn a - < t , fin nV )
I ins In Potlur ulil. . jjjj 10 ! ) ! rai-li , roi
obi ai >
A lpt7flnnlnl , Unnfom l'Uix > it $ T.'ifl CRO !
( t ll ttnl Mtp our b ir -I u In i , o tr i is
br > roma : & ( Xiini , lilj tuinnmSt.
tuirH to. ) , G. Jaoobi , )
UNJE M T A K ti 11 S
AND IM : ALMIUS. :
At tbnold tuind lii * ruin.im til. Onion li
tfMiiiia | MIIU.-I.UJ KIM imnKlnttunuuJ t
Toiupnoiio No. > .
SHE VELLY i3AD WOMAN.
A IliniRrlipppci' DNi'evrTi AV'liy Hh
Could ( > cl nu Ciiiiiuiiiun tu btny
in Ile-r l niploy.
Now York Sun : A liuly recintly n
turned from u long residence in Califoi
niu "inid :
"I was cosislnntly nioothifi with fras
c'xnniples of tinstioii'jf cluuish sinrit pn
ruli'tit unions tliu Cliiiii-lo ut tluiti.itr
enntitiental M' ilioard tn ) one OUO-IMO
1 conti'i red \ \ ith : i Chinauiaii in re nr
to t.il.ui llie family \ \ : usli by the iiuinll
" ' ' \\el\t' della , ' he said.
" ' I\io iiiueliee , ' I replied , in lii o\\
tliak-i-t 'Other Cliuiainuii eight ilidln '
" ' ' - 'Vou binul.ee te
'iSo.'qilli-kly. ] ia > ;
liolla one iht.y. ' And I icu.ilU-d th.i
home tinii' be'loro. liilu liMiif ; id a n
luoli1 locality , I Iiail indeed iHii | > lo > c
biiun an One'ntul , Htniinn ; ; him only on
month al that rate.
"Litter , in ki'Djiinc IIOIKO , I liud
t h iic-e cook , several in fact , onu linall ,
lenintr nie sonit'hul abruptly , on ni
L'ontit of vvliiuli i terused tliu lull month
Vva-jes. Ills Inst stioeessoisjicnt only
fe\s hours in my hotisu botorc ho groAul ;
iinnoiniL'cd-
" 'Ale fro ; me no stay.1
"Two imished each a day , A ml then do
| ) nrlcdith tlio saino b'rief , i-uiphati
, lei-l.ir.nlion Ktiinbur four appciirct
tmite salisliod for threi ) days , but at 111
nil of that timi ! he , too , followed Ins pn
Juce.ssors. In some coiieern. 1 i-iilled n
my linsuttiid'b odice boy , a brij lil. jouiij
Uhiliesn lad.
" 'China I'oo , ' I asked , 'wlmt is th
mutter ! Chuiiunaii no st.iy hero "
" 'Ah'ho said , 'me know , m ly be.tin
IIP wont to mv Kitchun , whether 1 lei
lowed him , wholly perplexed. Ho lookiu
[ ' .indull all ixbont. iieori'd into pou > am
kettles , upturned tub * ami bucket * , liltci
[ ids , and turned over cli.iiiN , as if look
nj ; for homethinn- When he pushed tlr
. louk Jrom ita iilaeu on the. shelf In
jtturcd a quick i-ry-ot discorery , "
" 'J.ookeu'he said , und pointed to :
: ow of Ciiine-iu hieroglyphics on tin
> ack of the uloek.
"Huvliifi them translatoil , I disoovorci
: hat S njj bee , my dissatintied cook , Inn
eft IIH coiidi-iiinalion bulitnd him. "
" 'bhoellj bad woman ; sliu no payee ,
10 had writum. "
Sink and billions liuaduclie , Mid all dn
iin umuntH of KUmiache and bowel
med by Ur. I'lerue's IVllets or anil
uliotiH frrumili * * f > ) cunts a vial , f <
. lio.ip bo\ea to allow w.istuovirtues. . Uj
'AVhnlo AVnn n ClioHtntit.
Dciioon Dut-ras had boon imited t (
iddres-t a Sunday school , and a.s lie wai
i ] ioor talker plunged at oncu into tin
iLstory of Jonah nnd thu wlulu.
" > 'i w , ilisar children , " ho cono'nded '
'is not that a nieo MoryY"
"Yesir , " replied onn of the smalle-l
> f the dear childnui , "it't ) nice story
mt it H a c'h
"f ivo me ariothnr hor.so , bind tip m.i
vounds , " cried liiuhard thu 1'h i rd at Hos
vcrih Field. A bottle of M Jacobs ( ) i
vnuld not only have honied his wounds
iut uonlil hase lielped Inn horsi ; , il it hat
irokon down in the hjlit ; ,
Ho AVonliln't Olvo It Away.
"Il-h.tvo jon ij-yot the small p-pox , 1113
rliMiil * " iiKpnnil an alarmi'd , enxoi
it SnspeiiHion bridge , as a mottle-laei d
mm took a scat beside him in the car
"Oli , yes , " replied ihe ( . ' .in.ulian
loolly , "but you needn't bu ulanued. 1
iu\ir jflvu anythinj ; away. "
Mrs. A.V. . Hioekaw , of ( Jroton , Drown
'o. , Dakota , nsad Alleock't I'liisturs foi
ifU'im yuars completuly ouru.l ot irroj ;
ilanty by nsin two IMastars across the
mall of thu b.iuk for sovun dny.s D.I oh
iiontli also found them very u.llo.ieious
n Kidney Trouble cured of a dull ,
avy pain and jiressuru at the base of
Iiu brain by wuuriiiK an Allcook'j I'orous
'liibtor at the back of thu nenk.
While Duvi on thu iinforlmiato tailor
run conhiied in the comity jail , and out
f his head , honni of thu prisoners hloh :
d uvercoiit. Itacon , who is in tor foitf-
ujj an abstrapt of tJtle , told the jailor
bout the thetthicli -0 uxeited tliu lie
f tint burly iiriMXu-r that In : jumped oi.ti .
Jacon and beat him nnineiiMtnlly. 'ihc
irutal priboner is now her * m a tiinn ol
hirtv ilajs Jor VJiKrancj. and this time
hoiild bu exu-ndcd and thu diet conlmed
u bread and w.itor.
,
IilKK THK I'A K 01' A ( 'I.ORK , TIIK OfV-
unoN nf thu bkm indicates the refill. u I-
\ or irtoytiluiity of thu internal m.i
liinery If tronblud with Krysipclas ,
alt lUimun , Hoils , or any ollmr fornmf
xtiirntil inHamnmtion , e\pel its U-IIMII
rnm thu blood \\ith Dr. Kichmond'n ba-
luiilan > 'otvine. $1.50 , at Druggists.
Tlio tlrnnipn e\\v \ their masquornilo in
laMinic hall wcdnusday ovi'iung. Uo-
: ieiubor thu boja. 'J'he-y promi.so a merry
imo.
The city I'otinpil is to meet thu oven
of buainew is thu
ijj. The Hu-4ilni | order
I'adinjj up of back tmnntus.
1'ormit to wi'd luw been fjrantod to
elm 1 * McOar-son of Unniuu and WIM
.IJ.i Sullivan ol Vail.
If you buy lumbur anywhere wilhon
rs.t fitting lloa luuil's * jon wil
SATURDAY'S ' MARKET FIGURE
The Bottom Drops Out Oomplotoly in Who
Tndinij.
PROVISIONS STEADY AND Fln
A limy AVppJc't Trail P
I'nckor-4 Oriloilns
rioin the Coiinii-jr
Octieral Mnrkels.
cino.o r.tv
Clllrvno. ltv. U.-lSc | < -il ! ; U ) thl' HlF
WiiUAi-Wlioat w.vsilull ami hi'.u-x tutlii
Tinnmkt't \ \Mtlutiit-sulMlMitlrtl HUIIOI | |
uiul liul fur tlio iirlvlliwdliruV.i'is bou
to piota't tliPiu-H'hiH n iilnst UH < , | > r
lll\0 JiOIIO llJ\SUI tll.lll till ! IWCIi
Tlio diH'tiliu * ' ( ( ' "SiO lower , ai
tlu-io OH a furllicr iltvlluu nf < it\
when imr'pt ' stuck with 'ff tlitotti
tlniHiirnilj tlio entire fotuiviMiTIHTIMM
noiUt < < niiliuitiluUi"l | > par" or "hull" wlic.it I
l.trcc trailurs , nml tinixilny most 111 UM
Sfemcil ti > bu tMlt. t . Tinclosln * W.H vui
noai the " | uit" | irlVH estalilMii',1 lnt ovt-
Iti-s utiil Hlxiut uiulor > csloulay's livst ( | tiol
( 'oix : Corn wniiiull and ratlirr pailt'r.
fcolliu ] > ri\.iilf < l the iii.it kt't tUiit tun ion1
wii i Mhnilp lo vr for cisli uinl nil t'utuiu
f-M-t'l'titiK ' M.ijvhlcli hi'Ul Its own.
U \1S IU ) | > 1M 1 | | tlXIIH' to Hl
noliiinii' ; In | r > I-M N noted.
l'Uoisin > s
film iilnl sj-ornUlhi ) UudlM' , ' illlUi | Ihil
r.ickniN ru iiuciIIIOIP til > iti an Inti-iiM i
liltIlllllkct , Mllll OUIsllll' tl.Mlill ) ' IH SCI 111 I 111'
niMliP inilitMAll this IIMHIIUO clOM-tliol
> ld < > iabl ) hiclior tlmn > t-iiuid.vy. l.ud
tiiiiLIng tin ) IO.LSI liiiin | oiiH'iil.
O1IICAOO MVH STOOIC.
Oiiio\.o ( , Dee. li | hKioi.il | tu lliu Uii : : . ]
f\Tii.i : UiNliuwiMIS dull rtiid pnui"ci
iibiHit tin- same as lei llu' jnil Iliu-Lun Im
iliiys lliu wiulc i-loslnj ; on oiuol lho\\or
lllillK-tS tlllb M-nsilll , HtlllJIVVM lllWl'l till !
last \\ci-U DII lut ( iiitli- . Hut ono ut thu In
liUJ 1'lS ' , Cl.Uti ) ) U ) : I'M to 1 0 ll ! , M.tS
1GJ to UW Ibi , : Ml. , PtK 15. Tluotwll Tt-v.
tutllc hltMili ; t < n. iiuil Mi-urn , tU-iOvi t Oi
Loiiiiiinii IVvii" sari's , fJ/.x ) .
Snli-t ,5 Montaii.i.1 , lliJ. ! Ibs Si.'i'j ; n Mui
Ulll.lS. HUJillH l.JO.
lliifis-Tnutu aeiivn and pilcc * . r K
lii iicl. lii-sl liru\\ . sold t $ ! ! ' dM \ , II.IM
I ' .u KI nut * > T.JI * * , ( % " > , iDii jli oiliii iMulni
lilnl uiillllioli III ! .l > ( l mU. iul > < > \l'i
uoiiiini-Moii in 111 tli.il IMS u oitsiuim-r In Hi
IHIIIIII.\ out out lui IIO H lur Hitcoiinn
\Mi i > . 'I t0lc'ijllllll | OtlKV.1S Ill-sir , l . I
inuimiii : , unl liniiiliods nl li'ollin.s ! n ilr
IMU hi'd. ' 1 lieu .1151111 iiafki'is iiindo .1 hii ;
i > id ini ilu * lirMCOK bv i > as'i 1 1 > | ii > lui ; nhiii
Ha. ' liiclu-si pi c'u-iM'd and ustablislinii ; a
uilviuuLiliul i ii-iil ( o limit. lu > _ " , in li ilu-i
miiii ! > lii thu rouiitij. I'.ic hii ; and sin )
| niU , o ) ui 100 lb , .
F1NAXCIAU
> ew York. Dee , IS. .Mo.vnv On call ow
Ht I ( lO-j | lil l--lll.
PKIMIS MIUI : AMII i < I'Ai-iit : lriwi ( \ PL-IH
1''OUI.IU.N h.NCIIAMlK Ull.l.l l Uloullld III
i-liH.i iti. ai j i. > t , Hi-inn ud , c I "a ,
( i.\ i II.NMI..N iDull bin sli-.id ) .
hiix hhHiCuS oVulinti ! liuMMly todnj
At tlllll'S tilllll.llM't \\a > ltHllU'l.UI'IlM . * . I'
ll ciillvlit'li \MIV. It \ \ is ti'Hiiiifl | u nc
iiituin txinils. aiiioiinUn loc' ' > .ui > | > U'MMi '
In In ; ni.ulo IH tliu IJ.IKO bliou' , osti'iiiibl ) ti
MKi'Ciri1 < > l tlio bolitli-d [ iiiloiiUdiirvi ol III
N ii-M-i 1'l.itu. ' 1 no \ alidi'iuill uillsis ill
U-nircUd to iiiu.ui tliu bulk ot tliu tui linn
li.ul bt'iiii Ititt in HIILI | eondition Unit It \\u
li-b.i- i -oiiiu IIIHIII ilie : uii't al .iiu tinii
A \'IJ ( lllVllUtl \ M'lklH'SMtSilNll : ( ll'M'loH'l
In I'.u'i.iu .Mail , liillnu inir n'porn that ton
PCS- , \\i\s icilaili to siiijioil | Hie iiottni.i-tt
irnrr\l. and the coniiaiivvouid | lR-ili'piiv
in any Miliiidj ui tlio I mure. ( losing juict ,
li < itUuliiii'.s ot ir.u lions to ou'if | 'i cent
I lit ! hum in r.u-lilc .Mail , \\hli'Uclo-i'il ullli .
or : ! ) . ; pel ci'iit , 1. iclvuualina K duu u -
' ' Veil ( Vnii.il 1 Noilh
'J't , New . . . . : ,
IMII I'licinc pieifeiied'-iS.
NoilllttoMiMli I' * bt I'atll ' , ' \ , V 1'a
sine ! ' , \Vesttiii Union I1 ; , , Iotu > ville . '
Na-lnlllo and .MKMilili 1'acliie each I'd ' ] e
. iiiU t'hiciio , Kurliu Ion it Qiiiucvva
i'oii .plctioti'ili mine , and with a net , ihun <
! it ; .i ) > ci vunt , is thu only ueiMi ! mod. Urn
illU S U .lill.
STOCKS ON"Vl.l. . STUKf.T.
.y cent bonds. . . ) ! ' C. & .N. W W ,
YorJc. Dec. li Wheat
< 1 1 its , . . . ; - , | , : i-.0w ; 11111:1. u li d led
ilia ! * ! , e ; No. - led. I'Vu'Xe ' in uluiatoi.
Nv in Htoie : .Iniuini ) clo-nu t l'l' < c.
( om biot | i.iiu ; nitioliscak ] ; iei'ciits |
ii.OLHI ; e\ | > < iils , .rlit.u.M ; iiiuiadcd , I n'i > < :
S'o . ! . -l. i'lle ; No. - , -'il'jiit ' d0 | in ele
aim. Tittle alloiit : .lummij closing al .Vic ,
U.d.si ( i net ; * ifct'itiis , JJ.iiii ) : c\.ojs | ' | , ni ;
Petroleum c inn ; uuiieil clo-.id nl
i auillioavyiu-coipu , JiK.Opaok
.
I'oik - stioiiKi'i mid iiioro active ; nics- ,
j'j.ir ui'iu..nv ;
Laid1.l.inil iry , SMIrfU 4\
Hutiei Unch.iiiifi'il ; vvestein , 10 < ai".lc ; 111
; ln urt-.nnerv . , .Kttft-ic.
ClnM-sc btcudj .Hid in-let.
MllwnuUnr , Dec. 1 ; . U'lio.it . Weak :
' , li si , cJiiuiiiiy ; ! , J > 'i'4C , '
Coin b ow ; .No , - , IU 4e ,
( lat.s Dull , No. { , < ,0.
] { \o Dud ; No. 1 , iio-.i1 'i ' ,
1
Ilitflier ; mess poik. cash , old
iy.-Jo ; now. > ltua
Clnolniiiill , Dec , li Wheat Ka.'ty ; Xo
i lull , Ji i i" 'I- ' ' .
Ciiinur demand : No. : < inKed , : rij. < c.
Oais ( mod di'iuand ; No. 'J mixed , JJlc.
KMMini. . No. J. ' > " < .
ll'nlcv1'llin , eslr.i No.
I'loMsiuiHM'.uh nnd n
J'nrk 'lUi.uU- ! > Jt.i- ) .
1/aid-Klnn lit wWi i ? Ut ) .
l > ci. I',1. WliPJit-Kteixdy
uiliiiiu ; .MI. 1 haid , December , ti e : .l.iu-
i.nj , le ; Kubiuui ) , UJc ; .May , ! ' ' ! > " '
loitliein , DeceiniR-r , * A.lanii.iiy ; , b.i4i ! ;
clilii.ui. tvl' ' , e ; .Ma\ , ' . ' * - . _ . . . . , . .
KloiirDull ; indents , & 4.7-xn,0 > ; bilcen ,
\ \ . , rxnm.
UiwlpU-Whcat , 7 > .OM ; t\m\t. \ \ ! i .
buil.iiieiils-U'hcd . , I&.IKU ; Hour. H.OOO.
( Jlilcn o , Dee. I. . I'loiii ( Juli'l nml nil
lian.cd will HJIIIII , e.i.IiMl.oj ; .Minuesoia
ikels , ? < i. > J ii.-0 ; inltillln , aJ.iiyil.T' > ; U'li
o nun , } l. < tW.r X .Midd.a i. 8J.7)i.W.
\Vheat-Dull , e.i ed iill ) i , . 4c , milled 9 c.
tiled ' | Uii.'t uilliina nirnr.i.iil.c. . and il M-d
bout c iimiL-i yivtiuiilny , h'vi i/i' "J. i'.i h ,
ami iryjb. > > * 7i ! lor tVimi.irj ; viV
ur ilav.
Coin Hulnl ijuli't , J ar rlosi-d lao lower ,
utiiiei Him : < ii'Bc lei null. 4U < ; ii)3ie ) lor
> u i-iiilm. : > li " > > c lor JaiuuiiJrv ' " '
cbiiuii H'l ' uiW'HC torMav. .
( Jais-Jnll ) and niiictJ.V4U foi c.isli'Ji ; 4 < J
s'e for DutoiiiLei ; Jfl e tur J.uiuaiyU4e ;
ijo iull nnd uiuhiiiiicfd ; i-Oj-Jc.
Harlov- Dull nt > < ' - .
Tunutli ) Nominal ; | > tin\e. \ SI.OO.
riaucd - toilet ; No. t. Sl.ll'-j.
' -iloilcr-atelj ncllto Mid stion'i ! > r , a l-
IH-tliijt' , o-iill iliylliiwt'JJji'f v. ami
.slc.iih : ov.OialMO tor c-io'i ' ; Di -
.
. , JVbtiiaiy , ( ii. , , .
haul -bU-ad ) iiuil J > ie hi .iur. . 3n.ojlor ;
mli mid Dotu.'iui > cr ; o.U > % lor .Jummi > ;
i".vJH lei rnbniniy. "
rt Meal-s bhouldi.is , Si70"A7"i ;
' '
T nutter rirni lor f nov , pradf. othrrs slow ;
rre.inun , nnilnniui lauij , 1 n-t Jx1 : d.tiry ,
J.ilr to nni' l at ! * .
Ci'uv o- Dull and iinrliiiispd : full otrnm
rliedd.us. UjcO'S ' ; H K l < " "UO'4tf ; young
Anii-ru-ax. ti4itrliv : lints , fxr.'e.
hifits-Klrui nml iincnniisceil * : 'Jl'/f ) c.
lllilus-'tirn'ii , Nhenvy Kreen salted fully
ruled , t'VC ' II , M , KM ; daumti'd , 7 o ; bull
hides 7o ; diy silted , U c ; Uiy IlinU ti < i }
Hi' , call skins. 1.x- .
Tallow tJiiplian iMl ; No. t country , jo.
M Id-do SMS.
Flour Mils . 7.11 M
\\lu-nt , bu . -ir > OvH )
Corn , on . IK.txo ItM.OU
Oils bu . 7Hio ) ( M.IW )
li\i > , tin . f > , ( MO
ll.\rle\bn \ . U.WW , . . . .
SU IjiiiiH , Dec. -WliPAt Oponol
\v n < and decini < ! % < \ from oi | iiiiin ; , nillied
nun elo-.il ili-.id ei , .No J nil , e.isli , twku ;
Dt K-inUii , u.c bid. . .Jaiiiwij , UVjO bid ;
tubtti.irj.ursc old ; M-i > , 3t.oi e
Corn - bta lj andintiot , insn , rtlr ; Do-
'
Il.i\o7fi ( > u Iml.
tuts ill m ; caah , as o ; Dccomuor ,
bid , .MajU se.
Ke i.onii at.VJc.
I'oik Mi-aih at 510.00.
l.Uid Nuiiniu i M.W.
lluttor Dud iind uncimncril.
Tolcilo , Dtr. l.i. Wlicat Quiet ;
ffi' m.M < e.
Coin Dull ; cash , 40c.
> aisblend ) ; Jluy , JU 'c.
Mrpi-pool , Dee IS. Wheat HoMris
utler tui ) . now No. \Miiicr nml siuin
dull ; ; s v d
Hour- i oiilcr * offer freely . \t\-i It.
Coin bpni noitiris onei hji.u uijjly ; fu-
tlilos utll > oiTciod mo Ici.uel ) , wjui 4s liM ,
iiliu ; D i-mi l , 4-1 tii , | , . .liiili.iiU : ltd ;
1 eorilarIsi'td. ' .
uiij , Pee. 1. ° . . WheAt Wink ;
te , , laniiai > , ri' i ; . > l.i/ , TJ-H'O
USnC'd.
Coin Weak ; c\h , 'Jfu bid , a , > 4e nokod ;
; Ma > , , ' > ! \c bid.
MVIC Sl'OUlt. '
o , Dec. l ! ! . 'I'liu Drovers' Journal
li..nivu ) , 0 / ; .siocKi ri and n.edoi's ,
i ; ui\\-i , mills and uiiXl'd ,
built , 6'J.Miii . > X > ; tuion liVi-X is tMt tie si , ml ) 5
cor < iind Meets J. > i , ( . .i.uu ; common 'li.MH
steers , vii.Vn ) . > nu s : .i Montanu.s , li. , " IDS ,
sl.-'i , U .Montana lUi d > i , 4i/j.
IKi s-'lJiveiin-s , .j.iwu , MIOIIK ami fii ( ira
hinlai. loii li nnd niiMil , > i.iKu.i. ; ji.ieU-
Iiu and suiijtiiii | : , j-.i - < vn.ih ) ; u iavci , iit.s ,
&n. I Mm. m , s , ipi > . ii ) , ! , - ' . " ' .
.Mlieji-U. ie.ns , .ijl ; iltiidy ; imtlVO.1 * , 5.tH ? )
d l.i i. 1'esiuis , ol.Ti < ii - . ) , imuli-s ? . .M trt + . ? ri
Kansas Oity , Dec. ll. C.ulleltiviil.s ,
Uiu , soiiiiu nio , T u ; luttclu'is Mull iniu !
siiiiis | | | and nvdcrs i st. aily , eN ) < oiiirs 3 > .oj
( < i P..I ; iiimiiion to cuou.u slii.'inii . si 'i' ! , '
4. iO. tocKew mid leeiluis , tJ.Cv .i. u ; eo s ,
- lleeoliits , T.IOO ; shipments , -11)0 ) ;
slum. , , ueti\i and lOe In iiei , ) , "od lo choieu
hi'iu , o i. ) > yi > i. H ( , li ii mid mixed , * .i. . J
u. > < ) ; eimmoii , 5.1.111 .1 Hi.
Siiui'ii iki\eijit , sinjiincnUs ; , 11 ; u tivo ;
UUIIIIiioll to ooil , M.IjJtd . . , - ( .
bt. Louis. D.e. 1 I. - U.vtllnUivclpli. . 7 > ;
shitiiueiiis , > ) > > ; HOiiiiiiii , iiaiivonipixii
Mucia , t.OJ. ( , ) . , . " ) . OilUuuIn' Mllll , t'.Ojyi.lAl ;
sloeKeis mid luuiitiis , o..Iiy j.7. ) ; ninrto
eattle. 9.0 , \ < ( /f " , > i.
baeei | iiieciitj | < , 'Jiid ; slilpmeiiUs , (500 ( ;
htetil > lor lau Uusl iiu.le ; , ol a
OJtAU.V MVI'J STOO1C.
Satuidav Kvi'itltii ; , I > iV. H.
Very little was douo in tliuealllo uiiillcel to-
liny , litiiciiei.s' stuoasei v dull and thediv
in.iiid limiled. ( ) \\cllt.ilteuciUtoelv uill
sell. Tiieieis no demand lei sheep and them
; ue a thousand lull oviii. The hey maiketvas
Uiou lo-da ) und all leiuipUs loiind ic.uly
tale
nr.rnii-is.
I'attlo . > 0
lloS . , . 4WK )
fl-.KVAIt.t.Nd IMIIC-f.i.
I'om lo ( teed to
.Mudiiiiu. i\na. :
diltle I
' ' ' . -4051 r , IK )
1'ioti fisand over 'S4 I'.rjl4051
, . ) Xnivx ) , ) ii > : i ; . % .ii 11. -i i.'m-i M
I , ( K ) ( , , . ( . tin " > filial IM | II TiTvit ) ! >
I ecdeii .1 lii ! 1 o )
.ilJvl . I'l'MlllS ! j7l | It IM
IVi-stein ttin ei- . . . . . . 300.11.1 ji 3 C.WI U )
S'atHeCows $ jjjfl 7 , " > Bin
IVcMoui ( Jott.s a : n
UllIN * . . i in it )
HOJS
! 1 ! i , )
M
i < lllf ) Wfljlll.S. . - !
a .
3klJIS
K OK 1'iurr.s pun nulls.
Thwexli- ! ! ran0 ol prniM tor iiiu'i
uixctl , piekiiu .1.11 "h piiif an I lu'at
\uihiho.s lei MX ili ) > is rt.i i.vajijliiiv :
. f " ' " ' ' i U' vy I lii iii
"llle- I M.vd. IPa si ; . \V.shts. i | .
iatuiday . Ml'i-i'i.1) ) i.i-J.tt t. ) S
: ! . . ' i f. i i : : . ' > " 11. ID , * $
I'ne.du. . . ' ! i ) < 0 I. > i : t. ti ci I.D M2 > "ol..M 9 + r 'I
IJ . " . n i ; . " > i : ! . , , ( / ! ! . J )
: J.i./ i. o *
'lid IV. . .
HKI'ltUiKM * ilVi : SVI
CIH. .
fo. Av. 1'r. No. Av. T'r.
7 vno SMM a-'i. . . Hiu7
roc.N i-1.D in 1.1. .
> ( O. AV. 11. iNO. AV. 1'r.
1 2 < j j Sih.1
cons i iu : sirrii"
Av. I'l. Av. 1'r.
in. S * Av.Av.
MIKKI' .
s'o. Av. 1'i. XO. Av. 1'r.
aj ir
Illld.S.
so. A v. I'r. No. Av. I'r.
IU ' 'Hi . ; . . ; ; ' , ' 1,1. . . jr : & 5.n
- -Ml : i.s.'i ' fil. . .
r.s. . . . a.iu
fM UV. ) a. ID M. . . a. vi
fMUi tiVl a. m 4U. . . . : i7i a."i
ol
ij'j '
li.1
li.1M r.i. . . .
r > - > si. . . . n.m
MS : ! . " .
aw
llldlir.rtr AND lolM'.HI.
.Slims 111'tin ! ) hUiie-,1 and lowe-,1 pilees | iahl
iu this iniiUet for lie s duiili ; Ide na-.t
vcn dusaadloi the coiriipiiiiiliiu tlniu
ast inoiitli : _ _ _
r , | Deeniuliei.
iatuiday
> loiida >
'ud u'
JM | J
'inLn. : i. . J ! l.'ri ( J&0 \
iatu ijl.i > _ Jl.Ti
PAl Up.lI'UIII.IIAHUS. ! .
Hho liu ihu iiiiiiiliJi of IHU'S hiiuiht by , . !
ii al pac ein on thu Uuuu.t nikiKuliliiiiii {
l , II. Hammond , t Co M
"
to rt int. - '
.MUIA W ll ( > liSAIi : MAJtHKJ'H
, .Snni.il.ii I'.M'iiilit , ' , l > i > e. U.
nnnernl Markoln.
T.f.fis Tlie n.id lomuiU lioul lliu iiinrl.et
.roiiu at'Ji."i ! l .
litnunHiiro ; It no nintorlnl chan ii to
t ) , ( mod to eholco loll nie Wullll fair
ilu , whllu illfciioi t'l.idei am nilil diajyliu
nd can on ! ) tin M , d in p inkers at low price * ,
turn ) rlioiuu'iiili , UiJl5j ; lair KJ ; OO , | , Ui , <
Ic ; liiiellor. < ! < ' ' ' .
Ciiiihni.-1'auey futlcicam cliedihr * . Ort -
rnii ! . 1U > / ; ilatu , pie : Voting Amerie.-H ,
I , e. full ir-.uu Ilils , An.-ml make , 10 : ;
ouii ! ( Auieriias , loolull rreaiu , July ,
mrii , < Viiu : arit uii.ilily hwls * rliiMwu. l"c ;
road iuallt | > , iijilo : , UiIcK
ililliliuci , lie.
I'm i.ia\-Tlm lil li prk-e.s at
I chlrl.cn.s IUIMI Ix-uii i-clllliK had cnusisl a
nnd ol loci Ipti * . 'I lit ) liotloiu tell on ) nt Urn
iiul.ut t < ulii > ainl 1 ( < ( \\IIN the ml ni ; PI leu
> r dri" < > inl clileKiiun. a good liniil ) .olinr
u-ii as low HH iu. TiirKv ) . nllli U > iliolee ,
I ) lucUiil. 1K' ( ; lau to KIHM | , tKijKki ;
uels ; , htiicll.v i hone. lUftjMe. lair to HIM id ,
, itiictlychoiu' , lie ; lair Ut