Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, November 13, 1885, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    if.Tl ?
im OMAHA DAILY B E , FKIDAY , NOVEMBER IS. 1885.
GPEOTAIj NOTICES.
/ilvortlfotrnnUonitrr tliU homl lOeonUpor
111 t lorthoflrit lnis.on , mid 7 cent * for CHO-I
. * ) \Ht \ ifnl limn linn , hot cm x ( ml * wi I bo count
ed to Il.o line ; they must run comccnllv ( > ly nnd
II.IIKllK ) ( Illtl In IIUVIUIOO. .All IKHOIl.KjniU.IK
n < tv 111.1.1.i.td iti Lo.ufoiio'clouk p. MI. , mil
tticl nu ciiiunirtiiiice * will they bo taken or
c , iol Inn. oi bv lOioHioiic.
1 linkMiiiitrt HIM ? li ( tnt > tn ( tiliinins mill har
iff tl jnn > oiA nililMi" oil In cum til llrK.ud
ilci'Miiuik foroiiock loomiblotnem in not t inlr
l i t n4 its ii'ino vri'l ' lie dnlixirol cxcnpt i
I roMjnlrillrii of rhcoic. All iin x t r to mlvur *
* Urtnii ! IB ( < liiii.lt. li tmclosoil In mittlopoi
CO X.OAS
TttONKVTO LOAN OM iflll Od'litl ) lit ntlV
J.il umomi by Mullein Itr * , U7 SIMM Hi. ' ! ! < > ) IU
rpo MlN (1'until V.OW ) lniiro\ciU | t'ur '
J ly. Anted , iWrt 1'iirimm. "tutt ;
TTTONKV fcp oxrrjlMlvl You cnn bornxr
, i * . n.oi oy on tni 11 ] i. its I or < tt , mi mix ,
I mien , It ( k or nil kind * , c1 itmiti ds mill linn
viilo o < on jotlr own time. I uyiiionlti i < ntod
ft nry 1 inn , ntnl tnttito-t iiiuiicPil | nii rnlu.
1 pcr y loll In jm.r i xvn J < MOOII. . Torus
I ( w mini * loveBt ( nil vi d tec no Hi IIH-R-
toiil.i uilln' . Ni lulvi i ti'L'O tiilin. W.It , ( mil ,
KootiH. f. l li iri NLW llullclliitf , NoitbuiM i-or-
j.er 1Mb m.il Ilni tioy. U.M
rp I.OAV-Cue or Uvo f-onmnvld.ollnr * Ini
I inodli 'clf fin1 I or - jo W. II. Uieo.i ,
] ; > tlu nil Fiirimtii , IU.I
R TOtV tnini'tinn rciic : tnio security. rf >
-I'l cotiiliduh.ou dunned. ( . . I' . Jlitvno. liiih mi I
1 iirimm. ( ill Nov.-i
TVT < > NHV Toltian. Tim Omidm rinnnrlnl Ex-
JL't t'llllllpu , IMCll''nrnnillNUCCIllp-Htllll , IIIHkea
] < i iisttn nil cluwcMoi Hiourlty Irom n Tl oiml-
tllloun to tUMlmioii loulcMiito XX'o imiUolonns
tn pull nil nppllcmitR DM Inmr nr Minn Ilino on
lii'pinud irnl e tico , Innil contriiclh. lmic < ,
1.1 lldlnt'Hnn ' loiiMjd Intnl. coenieil nnicM , collntci-
f If.rlinllii'K. or iiooil security of uny Mini , hour
irlc : eiipy tern's ( Mindin l-'lminuhd Uu-hmuo ,
ULul'iirium MI cot. up Blubs. Sfcl-
I.DAN HI ) Ilomls , 15th mill Io"trlin
MONKY UlllDV.O
71 rovi'Y TO I. > AN ) . r. rnvlR A Co. Heal
O.H Kaiuto mid Imi HHOIIIB , I.AIU 1'iirinun Ht.
IJi7
TTONHV TO LOAN On pooil forilrlHoi. A
Jti-MoUuvoek , room T Itodle. ; liloek , LVi1. ) I'urmim
LI. i77 !
TO t.OAV-On er-ntlelH. V'oo'ov &
MOVKV
Harrison , room U > , Uniiihii Nutluiiiil b-ink
Lullillni ; . MS
[ ONHV TO t.o\N on teil estate urn' '
L tols 1) . I. . Thomas. tM
M : i.oANKD-onolmiicIs , cut into. II.
It tickets bouh'ht uud t.old. A. I'ormun1) )
MONI'.V TO I.OAV liiMim * of tLfOmiil ) no-
ixmilR oil fii-pl-cliiM * ii'ill oaiuto fcccurity.
1 oiler & ( Jobb , I..1. ' . I'uriiam bl. iVJ
' I.OANKU nt C. ! ' . Itc-oil sTco'H. l.o'in
M'ONKY
oil to , on liirmtiiie , pluiioi. liiiiw' * . XVIIKOIH
j-eiTonnl i io | ei ly of ml Kindtanil nil ollior ar-
l tlt'HOl ' vidiio. without romovul. Ou > r l.-t N it I
Imik.coinor lillh miI Karaiim. Ad IjiiMtit'Mi
( ulel'y uiilllilonlid. L. l
KEAJ. ESTATE.
Til > ISXrilAMil A hamlMimo and \\iill lir
-A. cite r i lenco piopor y ut 'jopuku , Kims ,
li.rpio r i./.n On.alia. A..dior. . o. Druvv-or
JW..T01I > &ON , J'o. 1 IMiilo A ont. over
1-llTt jMltlotllll llll k , Ul.dtH lOf SI. lo 111- III
li osl ii < ) whi pur HOI Do umiunti I fonvaon- . .
* ll > . 118 I IIS1 OlUUO WOl-ALTH tOlllO M Ct'.lll
liirjiul.n. llOu&ts ior rout. ' >
GIlRI.Uy & lIOANi ; Itonl IMato AKVIUS. S.
XV. ixir. I.itli anil IJoMulart. urn now oilermf
lirtsiiu 1 hlnonloiluoiico mid Mibnili.in prop-
tily ; ton , oof tlio moil luivmiut eiiim l/tirKaliH
1 1 > in tl.o iiiuil.ei ciui Lo obiulmil liy calling on
tl.oui. linpiovi'il nnd nnlinpioi-o.l propcity ,
foruor lolH anil de-iniUlu MIICA In t o l > e.-l In-
t uti d ii'Vlllons can bo laid ut roiiao ni'ilo ' | irieuj
i.nd 1-nty tor.na- " _ u.Uiiovl.
irioit KvtiiAN < > lHonso mul Int.iuii'ndlv
linn ill.for Hiibuibaii iuo.oity | i nur licit
Lno. ! Atldioi-s A 15 , I.eoOIIIco. KI7-1- *
FINU linprox'od fnnns.wlll trnilo for unproved
city property. XV. II. Uiuoa , o.'or IKI N.i-
t.uuuUluuU. ( M
' a CHAITC2C.
TOltB I.K Viiliinblo hotel prororty In n llvo
-'iNouii-fkii town , i.nl iir n p < > "d b h1np > s-- ' . " >
jroi uiH nil In mod ln po : xtt.M'ni1ur.v i-oa-i n
; n-.Jii.aitsio 8iiit
S.ciliNi , ' , Neo.
rent HA 1 1C I have ono oi * the most vidoublo
I r coin in coriucllon uiili KltiKle In r ie-
< oil vuntixl : xv II P6II nil but pio.or lo Mill
Ivll intoir t. K > i'- to rot u ' n y uultlcii'iit to
in rin lie b.8n . L. C. ii.ojei.Itoom 4 ,
i I ek , o. . , h i , Noli , I-U
IPOIt SAI.U Cheap. on rem-omiblo terms , con-
Itcuoncry nnd ojitur ) i i-lor. ior Uth mid
Ci p.loliivo ; iiiinlti'iu n' d hMiiiesull br. n lieu'
TI l.ti bUblnesj well us.aLl.t.oJ. l J
37 < in "AI.H Mil1 rroj orty nt n pii'iu I )
fo | dltl lot r in d l eo. i i II w ta t ti il
ojuvii i r i'i n o t < i. n > vv cli'i'ii- ' \ i ty o.s mi le
lit hli oiv ii IHOS. O.OIIH i u IM u I 1 1 u in o HI
t rn f\o i. a b MI c i o tr..ck i u mil n 11 in I :
t.un c MOVOI t' Inr w o.ictwur ; l o M r-
loin inoui t y iii" not'i iiinotinu in I no-ir :
l i'i jo ril i'h u u > n p e o in n.ii n I n < 'lo-
vi in . II n Ml' n u IIIIKO H l plus of ( Ow ji--o
din 1 1 il ' . , Ij i n i'i" oil in lulu l\J \ i-olN o oilier
HUH It ir. vuuiis Iouklo.x ! nth Omuli.i , Ntb.
I : , \t
HiXi.l' ' Small neck ol ilrnr mid meII
J1 oiiuif n id lollc'l aril , ics ior MHO al u bui-
eabi. Xin mvoli u Jioy. Uoj > ed 1' fclilpinont. J
A. line * er , .liU N I Dili wieul. bll
AltAltn CIlANOi : The propilelors of the
N.Diiiiiolilan Itoutnui mii.ii-'U tbub si , I e-
Ii t IiLout In ui'i'ii Hie ne XVIniNor Ilo el , oiler
I.o reMamant touolliorxvlth loiuo ol' tlio I odd-
It tr 11 r rle. Tins ia mi \eellein oppnriin liy
Ji.r ll.orlibt j mtib'x. Apply nt the resiiUM-tint.
774
! XVin .lo'in ' l > . N. . ol I.liiin.O'ilo ,
PKIfO vr o lo hlrf iinul.d n oilier ; vto-loin
I > nptr.-iii t ; iiicopy. oU.-l..1 '
" VA' Wini'od to linw Hio wlicio-
P14liR"
i ouiMol . ! . . > . 111 xvn an , I nor In < > milri or
Co IK II in I h. Lill m I i.litnii.ii Hull Anton
*
BOARDING.
"l MIIIM l tioard , f. > per wool ; : very best 1 >
JtV ctitUm. 1MI O.ix'oiipoit St. lutnovb *
fplIF VT C. Mei/m rSlovo Itopidr Co .111 South
Jllth 81. biiiivoun an.l
I.OBT.
O ' ' tJii'mi ' I'a-'Modo
I T'Miliii o 11111 1 nt tlfu
I IK ) , i r IK ! ' i .o liuck co ninir io ilio Paxlon
lno n lull ) H nuw bluiK t nviiii.iK i IM , emi-
111 i'l l ( . Udotl > bntliHinl io. lei i'1-liulon. ' 'Iho
lid r xvil r'l'imn u M.I | ulo lotviri , on brlnif-
In , , H tii Hii , I'.iA.u.i lioiiso. U.vi-l , *
] ISTJ'omlii ) , In twfon 1 ' " 4 rariimn i-l. rn I
Jl.'tiui d IHth mi i iNiiiKliiKor liinln'.a I d. .
llM'I'H ' pill , hll.lllo IIIJIIU bill' . HultllM III llll >
o co , StlK-1 . '
r- AUiIM'lly : tlm inidt'r t-rnol. a hliic-k
1 Mii'li ) put Ouin-r inn luuo MUHO by pa > Inw
< | ) mid pioviinr i < irpi-ry. Mi > . K on h.
lie. r hiii-M d l.eiiri ( < meiil. .
I < ' 1 > uivrn in mi nml roltlory l-i
.L p n uiiif o lo-imiil : id-o oi.oi > , tiikon
111' ill li ll'ln ' ol UUHv uoiK tin- urn llulldiljp.
l.'i ' iniruiu t. "ru1
KIMlt'TI AI.I-M Hivuil tl rimirh the no'ttil In-
liU I lull II rlllt'Xir. iilJ llliu.l.llll , UHrwmvl MT
H. ll.illll' . , ? fSPIIIlhl. U' l'l *
nitMSTVHItsO od wm-n bm-n. KO d
ni'iii In i'iir ' t < : o. < ii i ko .1 or 4 ioi-uaiu
n AHIN : ' . r'uKlniUon. . Xvholo"alo and ro-
lull ut J MuViuliirf 1 1 tn mi I I" irn 1 1) ) Dlln. I
1JUIVY VAULTS. MIIK * , eostipooU cluauoJ :
oniiroly o.i < nli'u ) . K. l.vvlm. Ad-
cluvxthiiiUKh pusuillu.'u. 4-enovlS >
JI > NONs IN 'KAVIN I'lipllx imiicli ! bow
J lomuke oiiijon prfiliutK. A liliikiMj pin-
tri'lt Iiom mi } pUolo pnjill mny diiMiu xivi'ii
1uo ulrti li'i'in of Ijickmx. tolivoll , V U'ui'kn ,
r.itm t" , lloom ai , Aihiiktim Illoek. wo i of I' , u.
A I 5V A Vs on Imml nt a lmrniln , No. I M nd
huml fin l iii > o pliiielniis mid mle-Uir liu.--
lu.-ut A. J , Hunp oii. MJiiand llll
JAUII"1 * 111 iint .of JBKM | dome-Ill'help cin
J l'i-KU'i'liiil ' by cull n. on me omidm I'm-
. Unlit' , 217 N I'H.i ' bt , iip-Htmr . Mix.
XV M ir.Min ( unpin un s .l
1 > IIX\ ! xiiulih inui ctstf.pn ( > rK ile.iiu"l Ill an
CM.dlee xtii ) by 1' , U. AUul , 1' U , l > u\ ' <
ion
F OItM'1 li'Mrr c-'p > liir pre s In-ulro
m t ! .1. Mbinor'8 livery utablo. * ? 7 II'
InOli SAI.i : C'hoiip , fiinltiio oncnitM | ofn
oo loom 1.011 o > < iiliii. > lo lor loonoi ? i n I
iKinroi' . X'tiiioth from I'd. Al-o. deuce Ior
r. n . iniiii'ro III Njjn t. _ yr-14 *
"I.T ill SA t Pine oir.iii r annual ut a bar-
JL1 jinir. .1 .1V Miu hnll. l , fl I'ar s n 2.011
| ; . ( ) lt KAli-r : < ir : , . n mot ml-liiinil Clill on
1 III IIIUO , I lllllH I'll IO I tilt liV ) II O i . AI O.
Inr M lo n lift | iintii tor emtein. Apply Hut
JllMOrt fttlLlil , 1M-II
' troit SAI.r Or trriln , l'i loc a Uoolt mid * !
X1 tjinory s.oio XV'l.l.nni lu.mU , llomr.co NoO.
woiithcr strip * term fitsh nnd dcor , go
lo I. II. Mean , uvt < , lutb st. tVJ
_
TT I5AT ' "elllntr men * nt | it\o'tTn'rTioi o iirlroi
J. ' 101 tiia.1,1 1 Ilununlatiji'llti. ! I'roOAm -
n or , uhii'i
" "
IT'.lll SAt.i : runiltliif "omnlolo" a lo.i-
J. room lionso , 'i lilook tro'ii i > o to lioi > .
Moi'nlor i-ont , tlj per month. Apply nt ' loJ
_ _ _ _
. > ltsVI.I'-Two Ion in 1'nllium l > llri > . nil
Irt.
lilock Iiom stnict cm tmul ; . lniiiiioJH | ) .
! Hi Flii-et _ _ _ iil >
> ll HA.1.1 : Or would Ir. ' In for a irool Tior- )
J
nml liilwy. NI mti' : < In ( ! o per w > uaty. A >
1 ly loUIS South Kill ) Htici't. K3
WXNTKII A mmpL't'-Ilt | oren loil < linn o-
nork ; 10 oioncua ru.iuliisii otdi ut fO S
llllli. 8
AVTii : A Kixiil. rollnl'o foix-iuit. J'r
W
It. CI'm oison , IK U C.ileimo 8t. ! 1 II
T\rAXTii : > - nvpuriinoo'l nidi ifr-M'-iiil l-ily
' iiiiiTto. Csillatonco. 111 Wu.w.ur. " 70
WANTII ! > Txvontv jo-ine 1 idles to li-i'in
choithmid at once IVnlllo'is olitulniil lor
KrniliiP'OH. 1'iiif. Nolovof > SlanIlinnil In * '
line , Uni Iiu ID mul 11 , Ailinglon block. I.M1
LodKo NI i ect , Oimilni. Sitt-li *
WANriiO AKlrlnt Contial House ir h and i
til' * IJXl-J-
WANTHIi ( Scrinmi or Anioiin'in jr'il ' Inr
in ii"r"l lnmit Hor'r ; IIIIIKI bo Kood ci > o c ,
WIIM'or 1'nd Inner ; wood XMI IS. Mrs. II S.
binithMl N r.Mb st. ! KI
AV .i' iiiMulji rl foi-fco iciii
nt li.'Suut.i 4ih t.
P flfof non'l housework. C13
l..thM.
\\f ANI'HP A onnipoton * trill for IIOUNJXVI r'c
> ' Iniiulioul lici lDtiMreotopp ) I'O. iS7-l.
WANTIMH.Pdy mrcnis toell 0 ie'8 n'-tomnt-
lorn it line line In tlio eltx 01 Oiniiliu , mil
In uverv town mid oltv In Nolnnskit or wotrn
IOHII. cull IT addioas OV" linker , liVJ rnr.iiiiu
bircot , UiaiiUa. < 4-15
) V'o * mif-o irlrl , I'll youm ? Imby
nt Oiniiliu Umplo > ino.it UuiiuuAlT N h.t.i.
WAVTUD irl f > r ponnr-l I oii'owork :
Cer nun piulouoJ. luiiuiiu at re I n HI ill
\ \ 'ANTii : > ShlM iioikcrit nt Omahn Shin Tao-
loiy.'JoH N Ittli Bl. aa-13
l\TANTKli Oool norinmi or Fonn riinv'im
ii Kill lor KOlioiid IIOJKOIVOI-K. Ill i N 1-tli st ,
\ \ ANTii ; ) i-Kood io ik mi'l ' one dining-room
Khi. ImiUlie ItO S IHhoU ! tel
\\ANTit > Rood , B-iinr' . a"Mo "n-niin o ' 'o
' chmnlierMiiU : VVIBOfl iiue'ik. Apnly
nt'Jll' Uju liu t , bet eua the hours oi 11 nnd : ; .
SUI
WANTKU Oonii illnlii" room irii a mid RlH
jilU'i'rnl houi-iMMiik , h itel. KiK-auil , c c. ;
call ll o Fai mini t-tix'ct , uji stairs. II j
ANTKl > A neiit joung girl to usslst with
Imby. I'l ' , : : 8. iuib St. rfe
WAN i'ii ) l.mlics to earn $7 to $1' ' wcekl vTu
tbeir homos in city or country. Some
kiiowlculvoot ciochut mid fmioy uoik loipmod.
t-H udv work , ( iooila gent by mull Stmdl.olor
win pie and I'lmtii e. Kuu Sil.c XVoiks. 1 XV.
17tli ft. , Js'ew York. Ojin . 'i *
WAN'TOD A ulil nbont Itcnis . old as niirw
AiplyNXv cor V'iiKliihi Ax-omid Utmit si
WAKIED-3CAI.E HELP.
W A JfTKIi Twenty yoiin i en to Icnrn
shorthand at mice. I'ooit'ims ' nalncd tor
irriuliiiiles. 1'iot' , Tx'owlovo'n Miorthiinil 1 ' -.il-
line. HOOIIIK M mid 11 , Ailinxion Itl'.ek , iull
lodKot ) > t.Umuliiu y 3-11" '
W ANTKIl An liili'Ultront boy wltli u ( rood
cany a tome on tuo Kvoiiln lieu ,
M .4
W ANTKP A look Keeper lor " Imlosalo
llOHM ) . Ull . lOIII's St.
" \X7"ANTin : A peed bmbpr : n 'rood ho v for
' n ( food barker. 1'iank , i.un'i.i. j-onth
On u .u y.- > b-l.l
\ , \ FfANTi : ! ) Saosiinn : irood lo'o-cn'ea to-
T ip i el. App t ) XX'est .V 1'i.Uehui , No.
iui nml liO iN'oit i i .li t. ril-14
\\rANTKU--AsuntH. Addi-oss Unetrlo I.mnp
> mid Slovtit'o. St. Ixnii" , Mo. , ior c'iruular ,
cot nnd lernisoi'ijil eunc.lii poucr Mar.sli iieetre : ,
1 amp. li ; :
WANTKU A i oxpor o ice I OMimlnor 01 i-o-
emit ea I ( roiiKtein . .01111ilioroimlil. . , in-
iimlnlcd | with IMC Nebiii-liii 1 o'd. Xln.-t Imvo
U si I'ec'oiiiiiieiidatlniis. Hlale lully oxporleneo ,
iiuiditiiu ions nml Milnry tinned. Uipiliuble
7 . , Kiiiisus City. Wo. t"ii-U
> It ( list etiiaj cent imikois.
Kid li.iJIiS.S. l.'itb at. f7 ! )
Men mid women to slait n now
fV liihiiie.-H | in lliolr lioini.'s. eiu-llj lemnud In
mi I our : no pcddllm. . Inc. Ior V4 Kinuplei mm u
pi c iiuc ol miiloritd to coniuioiipo work on. Ad-
cliu&a Amoricmi Supply Co. Albany , N. Y.
' *
_ CBlni'i
\ \ ANTiu : atc'iiournplier. Hex Oil , Omnhiu
_ V M
AiJHNTS Sollhnr MlKPoml flomn wiis'mr '
liii'ki ) bin money. J. XX 01 tli , Sole Miniuhie-
tl.itr , St. Ixmls , Mo. UO
CITUATIOHS V/AlfTED.
"It ANTlin I o 1 Ion nsilinir lurk.f yn-irxox-
> ' pc I nco. lioiuniliploiniiU C 1' Ciiiiui a ml-
diei-sA u , I.C'ii ollico. l.m-i '
\\rANTii : > rniplov"'o'it ' by u ( jcrmmi in
l > htiro. Appl ) 411 S Ulb ht. :4.-l , )
\\7"ANTin I'v u voi iir innn , u ' ( wl'ou ' In
if blnp" o i or on o.Uct i-j.uionco IIIIU.-M
Jv , 'i . , L..I-MJII , iuv ii. UID 111'
IJIBCEI.r.AIT-OUS
' \\7"ANTii : ) A Imnllv tomlom n f mull flrl , ID
f f } i urn old. Adiliei.t A ls , llco ollico , i"i II'
\\7"ANTiD : To leiirn POIIIO l.lnil or iniilo by
ii yoiintr mail hin'iii' . ' one vearh I'Xpoi lonco
IIH Iliiner : n e no objecl. o. I' . G urln. ' 11
liiliMMin nil eel , l.ity. 7'- 1 1 *
tAfANTIJI * To rait or hnv a small ro .lim
it unit. liiiuhu | nt Cnnl.ultl llot.beo . en.
'
WAVi'Uli lly n jomitf innn , a room mme :
lolotciicoffoAcliiinuod , Apply at till' ' Hut-
lie ) . U-lil'
WANTii : rccond hii' d I.IIPO bun or. ire II-
urn H ! o Itiii.lunl liimiu pieleried , ndi.re.ss
A Ki , lleooiM-o. U'lo-l. *
A\f AN"Tii : > To liny In a Hindi town ubot t 41
ii m'ornmi ' Diiuilni a HIIIU I fiouUoi mi r-
clmnui o. ? 7i < J or so. Addles.il. ! . , Hoc Qillu-u.
_ _ . _ -J'--L. ' ' _
. \TANTIII Tomas in work on xiitdu , Cnplinl
r I il\o. . tint. Mill mill lill | SIS -ll-l '
" \\rANTUli-To buy house anil lot , valued
ii lie u , . ' (11 to iff. ILK ) , on monthly imy-
iiiunls. Addioh "A. y , " llt-o Ulliee. 171
A\-\NTIII > Toi > fiH to loam U n'tkeoplnsn
' ' pay wnen yet biiuniloifo. 1I'uinuie. ' . .1.
II Hmll ii.
\\"AVTii : > Linllestori'lliind sno t'-o xvorli
fi iiono by C ION iiiitoma io ru muc-hliio at
ifiU.1 rmnumMicot ; U W linker , uifent.tiPl
\\rA > 'iin : lloiw to l iud lor Iho winter.
11 Iliiuiule.iM'.l iho rtul.lt" > m the lidr
I ronndx , I nm propmcd to wlmor do ei In inn
1 1 vi i o i , ti mmnieri ciu-li nnu w , | i iiuve ulur u
u n in b u Mall and will m. t , . - iliiii , - > o ttioy will
itpl'iiyol u\cic ! o nil the llmo , mid will i o
ltd all inoKi'idn the ownur want * . Hull bundiui
mm i lemii'd eviivdnv I'mic eieiueXV. . A.
In ton. S II.N. . ( lark. 0. II. I laid w n. . I.T.
Clink , M , A. t'l.irlc , Auu.ios A , 'Inon in ,
Oiniiliu. Neb. 10L"
" \\r A NTIIU To liny hoii"-o mid lei riilucii Ironi
ft ( " . . ' > it in tliA.u upon montidy puymoiiui.
A. . , l.eu Olllec. 1 * > I
IAIHI- ; xrWilnjr fur ( moil i-'lrl forircnonil
J IIOIIMUXOIK em M-euni tliom by eall.n m
I.o < el IM-UU Knipl'ij unnil AtfuiuHIU )
iininber of Kii'Liiil nltasi c-oiiatmnl ) . Cull i I IU
I i.li . ' . , Ciiiini-e 111 ) ( : _ . M,7
\\rANTKIl ToHxchanvei'iunol bornin tnr
11 l-IIIHI KLlUU. IIICllllllll kpllll Ol llllllO * . L' 11 ,
Vntne , v I o . 1511 l > i"lxu n ( < Vi
"
T.iluiruy.
ron nEHT-nonsrs AJTO Z.OTS.
Foil ltiNT-Smnll : TC J ore , n349H ! > " *
neiirlh vr .r.l. 8. Lc .man. Sil
' [ 71 lit IIKNT Ilf > n e liplotiKlllT to C'O pflnlo
JL1 ofJiiimi' ChiiilwiuK.iwW I'uik o einin. xv.J.
Lomioll. gfl
JIMMI lt'Nr Asplo" Id cot PJ { . ' .corner. 0' > t
I lieir.lmll l lock 1rom re lour line , ono hl'-OK
l u a pavo-l treet < < S-f' l > er moiiin ; aim , u cpion *
ii ii i-'rro 2 x'lil. on | nveJstrt'Ol.fill pi"monU. .
Jloito llutinor. ! ! 0-J7
or * ith nnd
. .loin m.ti . - r oi. o 10 block MIIIII stiool cur.
I0 per iiiiiiiili > > "i n > i < ro OH to pi. red ; Oi II
i n piotnUcw era F eaili g t , nJl UongP'SMloot '
A. Tuekor. ilU
_
"I Dlt ltl. > 'i A i-ionm o 'Mi o , ono blno' ' {
J frrm F'rrct cure , it md ir pr. Vi pi r no
'i wo In I k hon os , iiio.itns ctu.l. Kood lo allty
A.Hnum.ert > V Lo. , oip. i iixto.i. 'AIJ
.11)11 HUNT ? ! oxotn1 cottnno , $11 to tSO per
. XXurioo bwli/.lor , li < Ti II hit. 'n '
'TTintl KKVTOrt'ido ' , house and lot on Peward ,
-I Cli'o.'ks west of red our line , oontiinl ifl
IIIOIIIH , uny Win loiv , well mul c * lorn. o c . ii-.it
ilnpnr moiilli : pi let , f .In. eii-v toniH. n-
Millie A. O. I'clcison , ! . ' , end Sher.d.in . X7I 1 , *
lKNT-Slutu311 ! N lulli t. ,
w t
Ml UINT : A nore roe n
I'JJI Hurt .i cot. Apply to i ) i i .1 ,
HKNT A llM-cxnm hoiiroon IncikMiit * ! ,
I1 betvseen b.lb HIM Itith. Avi'l > 'iiuxt poor.
177
17011 ii"r : Tiotory xtoro hull thu "ell
1 ndiip oil lor fiiloon mid lioaidlni'iiiin-e , in-
n.iy oilier business , lniidio | on piomlMn. Ijll
J'.cieost. UjS-15 *
tPPi' ' ) n C "l.
w 1 1 or wlthiLH uarn ; liifinl.'o " 111 Ciilio
iti.NT rottniw of 4 rooms nml liiio-
Foil
moat No IK1S i.i tioo [ 'ity anU oN.urn w i-
tvr. Iniiuliuiil' Duncan .v wallucoIsS
, ) HUNT Lourr tnl'1 coinoi' Inlult , 4
JMlt . lmulri | > IIUI llurt , cor ith t.
1/IOIt IM'.ST No llll : I in-l , XVI ilo Axe . dvvcl-
JII g luniM ) . fi roe us , nen Iia.ii.ed aim i a-
( end InccKiiiH let nli'i 101 t $ * > per tumuli.
John XV , hellbk.ii S , succt. ! US
Iritill UKXT Txxo of the mo t oem < "or'n > ilo
I ion-eM In I ho eltv , o looms 111 o i ; batn 1-00.11 ,
collar , tlo-et.s , jrae lyvatcr. . i.ll mo.oi'ii Ini-
piovoii on.x. . Inniilio N XX toinur ol ; < d mid
Hurl. T. I ) . Lee | or. Uu'i
FOR ItiNT--trnoin ho'i c iicnr cor. Uth mij
iJoilKO. il. I' . Maitln..ilOrf. .intli st. _ ( it _ _
"TTXOU ISHNT Oi oil d room brick culture : olty
J wmor : hnvo jnrd.bin and lliekc.ry is.
3jMlt ItKXT Vmv lm'"io "I ion"i , ( ) 'io oC
. I e > t Innil ho I-C'M in U.n.ili.i , nJ beinee.i
Coiiunir mid I/mil , Jl'i ,
( otliiKoiliooiiis. Wt'i near Pouflin. SS.
T o Iiom olIloeiMieond sto.ll.iricur loe'c
I'.tli ilinl I'armim.
'I vo lai io looms In city hall building 10th auJ
Vnrnnm.
Oncor Ixio amnll vtoro omson Kltti Rt no'ir
Tarniim < n Cl'y linn b"llHUT , will bo rrian ul
ID Mill router. C. I ! . Muyne , bl.i llll 1 I'lirnuia.
Itr.YT T rno n house on stioolcnr I'no.
1 Inqilli'olllJ N loihst. IjT-li *
"nOUltI"NT Two now rpidotiL'e iI jpoms ciio'n.
J. I lltt.lk-ll * i lOllllltfillOUHU lj ll/UlUa. 'J. i'lllpp )
hoi- . &VI
J 71IMI ItlJNT Two newMiinilli iiiomcil hoii o < :
liirimi-o. limh lO'immul t.li mouoi n ooiuo i-
ioorrs , ooi > hlovli Iiom trcol carln < | iiito.lo.
1' . Ilia Ion , , Ml xitli si. , or MnoltliiVoiKs. ; . 8.1 1
371(111 ( KKVT Homo , m t nom . S tli nml Hnv-
no > : Mil per mo. Apply W. H. iluluilij ,
lorUih mul llotvar.l ts. Vl-l- '
FOR ItHNT Two story dnollliifr. ' .looms ;
n < ocl loualll } . Apply Cor. lltli mU lloutrltu.
t. T. 'liiylor. _ 715
JjMIU KIIXT NexvC loom lioii'o on K
MiiX't. puilor , 1 > : . / uniiloiv , cn-t tioin.CL'll.ii-
cisiorn. won. walks , lenco- mid out linusoi : no.r
i ml ionx-1'iiioiit ; Sl.s per month. J. 13. Hllcvi ;
i o.U.S. l _ > th street. Uli
I/IOK KKNT UyJ. i : Hlloy S Co. , ilj South
JJiltll Ml COt.
For Hoot Now (1 ( room home , oa-t Trout ,
porches , bay window. In Ik I ccslliitcittern , wrll ,
nnd anil out lioiiM'.s , treed ualUs , l.ixvo , uiory-
thliiK comiilotot fcii ppr month.
For Itonl Two now brink hon < o1' , swell trout- ' ,
7 rooms , uloml with ourli loom. > pucioim hull-
UIIJH , POIL-IIUH. Minth Ironi , lui'KO yunN , oiit-
lioilsus mul olstoi n : 1'4 ' blocks tiom ino ( iri'ua
eur liiio't-7fii : ' per moiilli until Aiill | , ' JJ aUor-
iv unto : \cr.x ohoap.
rorllont now swell front houses with buy
xvinilouiioii nidos. lu iiioms. oust ire it. SliLMinau
Aveiiuo all moilorn eniiveineiicos , X'orj uo ir.i-
bloicsliluneo piopurly ,
i or tiont Now 4 mo n nonso , pnntry , olo-ot ,
cellar , t-outli li'ont. well r.nd oiitlioabe : . ; pur
laiintb iai.111 hpimv-
_ .i.i ; . itilcy .Vio , 'iriS. is
> Oll IJKNT 2 stores on Uth anil
Jr
J IN.
1 sloit ) on Sonlli IKtli st. Ilolli llrst-chi-s bis- | |
ro-.slccutloiis. Also liousos to rcac. A. JIoOuv-
cck. _ OJJ _
r OU HUNT Ilons-o of ! i rooms. Apply Cor.
] 1 14th ami Doughi" . C T. 'J'a > lor. _ * . .i _
"inuil it HT To email fmnllv. ii tirst-cla-i
- oottiitro In tlioiouir.i irpnir , uer.r cor. ' tunJ \
4 iilnorn a HI. . $ .11 tier moiiin. luquho loom U'l ,
Umalia N'mlomd Hank buililins. ( -71
FOR IM'.NT i-ovrnil dwelling ) . Apply Cor.
llth anil Dimyliia. C. T. T > lor. 71U
roa KE T
PiMl IZIJNT Double parlors , 1JOO C.ilcuiro ht.
it u
PUK ii.vr : ruiiilrilied mom. "Jill lim-oey.
UT.I-lR *
| T1 Ml UKNT J lui-iibho.l Iront itO''i ) . U13
J Cidl.ornl.iiiireet. ucu-3
Ijliilt Ki.Vf : Muolin-nldiied rooms. II < 2
-L1 Utlitt. tli
I KKNT XYl'h board , n'cely InrnKhcd
niM with gua and bath , . j lodyoBt ) _ .
HUNT Tivo iiiilurii.hlio.l roo-iis lor
H h.iii kie IPK m HCO.I.OI-'H bioik.o
m u Ilo.vaid. "l
"IjlOlt ItlINT nicely lurnl.nod looms lor
- Kintluiiioiioiil } . 17uo Calilin-i.l.i. : li-l.
l > l ! HUNT A lornl'iied ipom lor two
Jr youiK hullo . lit ) Jiukion tt. -I II. . *
"
loom with board , 1117 MowiirJ.
Pl > i : IIKVT Nlcoly firnlo.l lnr o limit
nKi ni at S XV em l.'th mid tit. Mary live.
KII-1J
J ] < tlll Ki'T I'urnishod rouiaa"J.i : D
F HUNT I'uridjhod 10011 B tfiO ! ) llnrncy
btioi't. 1IH-1I *
KKNT wth bourn , liir < " ' I rout lion ,
. . gnu mid Inuli , 11 , iuomiii also ml lu boai. . .
1.8
1i | > lt Kuvr i'iirni.lio | I fiO'il loom ; idso ,
. lojm "Illi 'mill roe n attne.iud. Ill N | , itli nt ,
: i > > It'
' [ TUM : KI"iT Nicely furnl-hwl itjonm. lUia
J-1 Dodjfe. lU- !
1- ( ) U ISIIN'l' A n'cfllj furnUI'od trout iiio"i ,
lor onuor lvvoneniluinuu. liluUnpilol nx-e.
Ijxoi : I : is XT A nloolf lnril.shod : Iionl ixioin
1 xvith u o oi' but i muni io one or tvroiidet |
K mlonion. fjjl Si'Olh. 1 1.1
1 , > ( ! ! KKNT Uoslwblo fiirnlhhe , ) IOOIIIB for
olio or two i-onilu 11011 ; pluiiMiot lucatlon.
Apply tu Hem 1'rintiiiK I'o . ] < U ti ilili t.t Hid
IM ; > K Kli.NT ruriitahuJ room , IuU .laok.-oi.
I .O-.W
lt KKNT r out io ju ui e/ :
I'lijU O Ul- l.ll..ai'd I. , , u"
ITtOH lisT--3 ( r 'owand baseuiunt. ioi'l t'l
mul Suiiii | aveuljptr.auutb. AiiH. i.uo IIU'S ,
OppUHIlU | rOalOlticO , 1-7
IT'U'l ' HBST Two liirnWial i' n'ii . .SV onr
.i1 Gili mid lodw sis. Apply to.VtUy Uiirieu ,
I'nlo'i Tic.et ttll.co. _ uj >
HKXr llx m xvlth board , loin Capitol
inxT-nirnUho.l looms ,
MIOilt.
HUNTrurnlsliod moms , with or without -
- out ixuid , iivt ( . 'iipaui ax'u. ' Mi
" | T > U11 HUNT To Kontloimui imiy , 'nleclv fur-
- ' Mi-lied IIDMI rouai at si IS eiirner sail and
KKNT Snitoiifolllrorooiusi. l
X' block. N. H. oor luih mid Voutfltii. Iniuiio
ut lj > llouuiU metit. - 5VJ
lnox.l
_
F < 'l ( lU'.NT "HIOICH n ho bi'lib iilltllni : oil
llonmil til . I ot nil ) r.nd uili. N'i u-'i - eiij
It < l7 liiijiinttat iiinjf fciinv mr M'1 ai. ( ' * , ,
" ? 7' ( lt III > I' A IIIPO. I'loii.tit i , . r , fiirn - i.
-L ( lor DPI irni9iU. iin.miii A. ; k/U l < .itiu
uwvC. tu
tlf.NT-1U.ow * with boanJ , rtcjlrnlila for
biiMimor. AppIJut Su Cl.mloj lloiol. jol
! : > ) MKNT-Oj hUnWipil room * on
1 ftll'l't. lil'tUyQIli'lll Mill lUlll.OMO I'looK iHl.llll
of llm U. I .i '
EAr.B-KpUBSS-I.OT3.
1 1 OVSUS , loWflaiiUs tl 3mlsl..tli nml
I 1
3" JIDIt S\l.r ( if.d lotH on Hurt MiTi'tHM 0
on"1 ! Ior n Itw drtys. 0. nnliiKhnni > V then-
nun , I II lH lo ( , . ! l'J l
Uliiitttmion ?
f rllnttiiiif. . n
Ji.nii II I'luco ! * 4TI. (
J.fiuo.nunHi Tcmii'O Jl"9.
lllltt I'lll'llf ! ' .
itl iKt > * >
Jill iloUs AililitUtu SloH I" | J.iJ.
Jlullxi-o lllll-J fljl" $ WJ.
'i'lto ( lllllli'J o JU > .
C n in illliiuti ) : ict * l Wto $17X
, . -illi ( 'ark iiutuj $ l MtU flit.
u.Ui JIM ? I'lirinuu. 143
771 > n , vu-'vi : oHni1 lot 8.A \ \ , . . . . $ ,
Jlot 'In Hit t inn | ' ( iuu ; . " < l
It * III J'llt tU'8 . ( I..HI01I . Ml
L ln .Imnmn 1'iirk . * " <
j. . n KIIIIV Pint ) . . . . r , o
. .iii.o 111 8 i in * ; ' i ml Ililou . 'O.I
l.-IKim-io-Mif pool luiJi lines II III oil'- .
oni Kulnusui , iur JU.oOJ ; tills la n I u Kiiltl l.ti y
ll'I'tllK.
ijnprovcd fiuni. OuoiiH.Ki miles iioui poit-
O I'll
Jj mils to tin In lor city "io-inr'.v
IU.I Is tin ul n lliotvii.it I Sllt'i Mront.
( : \ | : _ ' H II HOP t'stlrst nj
lllllO'l , OlUI II iMll-IIUr. III ' U Mll Cllllllll
i > V llfumnui , lull loclo. ) ( t ) . | U'
IJIOK .VI.U Now l-ioo lU'iWHW lml.cl ) > > ot ,
MOO.IIU hir , o s i"ii I'd1. : Inn in I lot 91 Aii ,
( Hi i no1 ttT.m mi I Uinjf ti no UV tor JA n mill
van 01. Apply Mint i. our. let )
iVHl , s \ l.t : Ilai-Kiilni In tlilrtv his In Spnnl I-
IxiibiiNMiili.iiviMiin , o i IJinUniiuor. .
UH1I Ul' Ul.lt l.lllll UlillV.lii. MH IO lll , HI
iimniiily IUJIIIOIHS.f , T. ( liiiniiiti , C'ruiu Ho.i
l.locit 771
HOIi.sr.S , Uits , liiiuls lluniis , r > th mill T ) < niilu3
-.I-MIKH-.O
Oil S A MI II > i > .o mill lot on I.o iron roi til
J
HI. , * < ' , 'ii : turnis i'sy
Tivo. u..no3-tlo HUH v.irii'tms' . $ I.Uiuii' ) > 'i.
'I'\M > lot , U .lirli t\ I- n 'ii ' < u. 1 1 5-i..n > ili.
DI o lot ia l.rooii iudt.on , $ ! , " > , ; no.ir llu't '
Line ht.ul'ni.
TilOO lllt III Slli'lil' * lUlll tlOII Will III ) 8 II
Fo.niralPlc r > r to 01 i v oil iviy I-IMSO.MH.U
toi-ins. A. S .1111 jora i Co. . op | > . I'.ixton. i.i I.J
TjT > KSA.i ! : A iioat fi-rorm hou o mill g mil
-I ? lot. o ' 0 li put. iiom t . .r * iivrniii. , 5- 0- .
C'uu.ilnpniiiil tv ilroiiu .11. ir.ll DinUo. v 7-l
"fTR H.VLK Ac o on I.O'ivo nvoi't i.Vost
- x Oiiinli ' . ' 'or o , o.v iUys o'.ily , v.,7Uj. JIcL'ix no ,
O | II pus O.I Of.
Aiso In lll > ni'iu : < rti uilil tlon , nupailtn tui ! ro-
out . ll"r lll i I'.ioli o p iii-li 10 , tUjoy ; UOMIN
nhlc. iliCiituu , O | > , > poitiillo : .
Onoi't 1,10 in Mti.i'-l 'ihlo li Hint's propni"-"i ]
on l-'aum n , lul lutr.li.tni't. . MI ti iiiiU s
1 1 011 n > . IIIU'LI ! s root , IIPOSO it mi irovii i.n i s
lii'inyinir inlr pur ctn'JWo. JilMjtlu : > i > or
MM > i o tv ivtv utiy i omy , in li n > MI U ill lie
tiiki'ii o Mi o iiuir.iot tor tlio | iru it. JlcU i _ o
oPP | io lon.oo _ _ _ "
T7 > K Aii-Airnir'oii : lins S lo's loftnt.VM
- * - ' ciicli ; &lm < u tut.luo Amos , 16u7 I'mn.iui.
ir.l
POIt ° AI.U t Vrninid jjoo I R-roo'ii ' hon o In
illn o iiiui'.li s.ji l > \ \ loa , $ - , Ui. Cuniilnirln ma
\ liieiiM.nl , I.dl ll iUO. ; ! J-1 : !
POIt < AIi : AJi.TTjrAm in twotots on ( > porjli !
imuiue. I'livusimet lluin t7di ! wllltul.o t io
two. W. T. ( Jrarta'u.CiOi iitoii liloj.t. fin
.I : ] Mio toltaro. 7 moms with all
i modern coitvoiilc1 io s , burn , lot iMM.lt fpot
on Km mini st. oust ol'sa.i , s- > , OJJ.V.ll. . ( ; nn.i.i ,
lutli mid I'ar.iiual lin
"ALK AMi-t In lloil-i-oh'slRt lldilltii'n ,
JL j.'i.U.O. Luunbijlium . .v tltunmui lull lodje. )
J 'i bI. . '
FOUKAI.K Ii.ju-oii\voHh sioit 7U.\01 ! , cor
n " . . " 5. . . $ -I..O
] oi > < nwo th sTOot.'ufxl O.i 1 oy . 1UIJ 1
.1 ediuvHii lu , iiaiJTi y..x. . ' - : . IA''l
11 iiiuiim K i rho.'f , . 'ju\ltiO . l.fj | ' )
I ml : Avo. lotuivlj i. , ia . Ji.'l
l-'o n and J lop. XVitl'ml ' II II . : . . . 'W
1hdiu'K .l - -\IL'I ) . . . . - . rr-"UI
llu IM . lot 'li-.1StKitn init . S , vO
Hill o , jO iii-ti u-ii iLlj..A : . - ' !
Mono ae. o .o . fcmnto u . IMt
Unit iiuro In. . Sn 'utoyi . : . Ml
HIIIIMI.'I rooms lo , Mil in slid . " , ( HM
J oi o tiiinlium : ; it Ijt , Uo.ljfoat . 1 MHKI
llii. i. Kin ; : < 'i'f og . -j.i-.ll.l
I'm t r. u i-u -.on.n -10 lotH . IXHI
HOIIFO , burn , iot ( > i\l . ' Mimil : irs st. . . , , . . . .rillin )
Hon o r. I-IMI n . lot 'J\l l : tl.ll . 1JIM
Houm bm-'i. rih i" " v I'd ' I . .llml
I'oosojiniliJ'ots ' ' t l-ill . 7iU
Hoo. . J iiu iiu. Ivii. 1111. u s ml Ii" ) . l- ' > il
J o soHroouiM "M . ' : . . ' . . 1'lifcl '
C o tliilllnntonM-o lots . iriii-17" .
Hy.io I'uik iicioini" . 1JU-K5
ti io mi liuuso , Hao-cti n 3Jn a > I'll . : M.j
U AIJIOJ. J J7 I'animn ht.
' > lt IM : Or w 1 1 dado forliiim-ovcil O " 11)111 )
F'
propm tv , il rei-i l'i NOIIMI iiuinimy. ( i > i < d
lnmi . on'h.ird , oic.
ISll DodKti.
"T71OH Sli : At n biiiirn'n , n bikory mid
Jlunraut in h lOiiilnir.No i A | pl.x lo ICopp ,
ii.VCo. , .loll rurmim at. UU-Ir
FOIt SAI.U'oi ! KI'XT- ; crosirnlilo rcsT
iienen In olmli'O InuiitiOii ; house II rooms ,
Miihlo. om-riaxo ho i-o , eie. Jamoj d. 1'imiLo. at
U. S. Nnuonul bunk ' .KiJ-ll *
IrtOU SAI.i ; . \ ( ronoral meroli nnllso ImsliiP-ii
in a iiipiuly cloning inivii inn litr liii'n Lin
coln , i.e-l H'ailo uii'i louiitlon in inMI. A hjikm-
md opportunity lor u paity wHhlir ; u mini
opoiiinj.- , and liavlir. tie n wvoi. to Ion thoiiMin I
dollaiH In eusli. X\ \ ill oil lor oa li onlyor p u-c
cn.ili. Indmieo ion ! e i.ito in Uinuli.i. Ad.lru-.j
Merchant lleoO.lloo > -Zi
GIIIIA I * T.b i'l
Hanhio n 1'lupp.
Alontn.y iniynii" 11.
lleitln i elmout
In iho o i.v
i A ; llronnnn , 1311 Doiluo. ITS 1j
. , line lots m
lo SNIJ c u ii. T.io o loMiuu u liiiiriiun ut
r.eett imineJ.iiioa Ioj7 I'armim. I. ' '
3ftorv brlo'c bloo't II feet front
b > 1K ! loel ncoi ; , nnits lor i ' , MJ a , xo-ir.
\V. 11. ( iri'n.i. li.li anJ Kiiin.i.n. lilt
ITI'inSAI.K Hiol o'li'Hon ' Instpntof Cil'ii-
- loir t-iri o . fl.Aio I'lii'.i. MIOIJI irauk lull.
i , i liivob.imu . ( JumiiiiKlimn llrcnnmi. I > ll
SAt.K I'nit'.s finbdivislon nero lo's
Fnit
minr Cilllinliinvi. . lie i.itli'.il hpot lor
fiil'iirliui : Isoinus , 4JJJ lo IfG d un auro. A ' 110.1
K 7 I'm iiiuii. UO
Foit Ki iiK At a limviiln. " llanos ni' i-omi
fin n Inn. i. I < o I VMI or. mul w 'i bn Id n f ol
lo I t-ul I IOBJII OcUitlu Illllll. II. 1' l.lir.it MUll-
HA U-Iy : ! J. 15 Itlfoy .V Co. , 213 S. IStil
JHI i eel.
Ii o unit on Karna-n , near court house
] ' 'nll Idt.r.'ixl . : , i owur Pni'ii'im , Vl.i , , . ) ' .
I'ldilot , fi.\l . "i L'ppor rurmini , io rtbo ! fern
n "Inonco ! " ' '
"Hill lot" , o'j t.'r'xl" ' , oui | ! Jroit , oornor , oa
IXiilm. J..fiUif"lbo'h |
1& i lent on I'ark4no. . cnst front , ruunlnir b'uslt
tO tlX'Ut.ll. U
Kull lot in Hiiimifai.Ji'Iaco , on Catliodi et. ,
ci M I rum , H.II > > ' " ' "
lull loi. liiinilnL- Ilmiscom I'arii , $ ! , - ' "
'i lot * on ioor.Wi' ' * ' < ' .tii < * J In 'l
I lmoi ! Sa JinltjW nrn"t.J ; bin' ' , , s n'oiu groou
em line , norih o i-t li m. $ ruo-m i
In Int" . f > bloc , -rrom eioea ear ll.io , 3"5) ) oaoli ;
ei'ny piiymi-niM
J 'lo'i-oii Kin iinii IMrt streets , neur llttscall's
Turk , 7. > . one1' : t > u v ISO momn
- lullvuiiii'i-l trtWnhMiiwK 1'roai rod our line
nml ivuiif Biront tWWirtPliOiibu , ! I JOULM. Jlur-
| .Kin in " ' >
Kidleoriu-r lotg/ii'blot'Ua ' Jiom tud oar line ,
( l > m mica : ouxv p.iVJn'jWH.
Kllll loin. IIIMV l.onillin.illHIS 4-mOllt bllllHO. CIS-
lorn , o nlm mi > s mid leiiecs , mnili iionl , U
bioeUti wp-t < ii IMII..UVI ; . il'nui ehuup.
I'liMieriot , ( Ti.viCJ"i'.JJal : cy , o m nioc'i ' from
8l , Miir , b ii-'o . t > lJni < ' ' ) ' u i.x'o * y CM" y.
nn.i li.t. ( Oiht. vr'nn. JU i iiiiil'Comor
J. 15. II Iny A. fo . un fi. I .tli ' . "
-
171OU.iAI.rirxi'ill'l'tt ' lo fin1 iK'fOMiopj ty ,
-I tivo ui n i mm in aim to' , 'ii.\HH on . > o i i
1 1 1 MI . run cd u. * u n tuoiith , LLiiuiii hinii .V
iuui , lull Dodtro.
.HALM ufton Knnviin Bt- §
vauo'i J'urau'ii t < * iu.
in fi on I'liimmi kt vijjjj.
Aiiit-n b'iJ7 Kuriiiiin. lit
Pull 8.1 1R Uornor an b'munlcrs n. : liuslttoai
lu > , tens ! tt > ; o.dy * j < u1'o.tcr .vcobt. .
'
s , lot * , Huufe-Il9niVslutlinnd
Nl.Ji A lot tin 1'irlc uvcniiot pnco ,
0 L/uiiunifhiuu iircunttii , till I
"
Ml. ' " A tow jcwil ton left In Daren-
J uon u * jii H 1 1 . .No i. a iviiu m . ! > - ' " '
NIlC All < - , I I , I l.i'i'U II I " '
. tJI N > ! l -\t \ \ moll ' . ' . ' lull 't '
J.
" ' . -
. i i i i in
Foil AT.i-lly : W. T. Grahnm , CrclRhton
( dock.
T.ilrty lots eaSt of Holt l.tno on tnontlily pay-
HlO.lLs , .
Lots In Spaldltu St ICtilni a sub HvNIon , o.nl of
Kelt 1,1110. on monthly piivnicins
Mils m llaii-ioom I'liico. oust fronts , f 730 lo
fl.iv * ) ; on > IOIIIH
ftflrjralus In lot anlotljro atreoU $1" to $15. ) ,
on montidy piivnmiiiK
I UM in iNiitn Ouiah.i , fTiW to Sd.lJJ ; easy
trims.
Two loUs , ono block from I jiironworth. $ lr'l)0 )
cncli.V. . T. ( jrium.u ( 'rulKlilon Illouk , VM
l rinoo , oViloolots nttU
to i4u | KirM ( . Amos , l i * 1' rn un. IU
fTVm s vi.K-lly IVifor * Oolili-
Jt'iiolfori' . < iao ieu lot , ! .M lo , < t front by 137
loot dtoi - . trc oi' ' . $ l-'iJi )
rinoui'io iii Neil i O miiiii. $ ' . " ) ) ! .
Two ixi'ro lots In" ( I s i s a 1 1 , oao i 41 * > ) } >
t11010 In i ink I'lmx'.il'iirjiiiii , # i , l ' .
' * lot mul oiir.it room IIO.IMJ no.ir lIU'li Suhool ,
i4.'i.i ' ,
l.olsln roller' * nddltlo-i , nt corner Vnrnnm
mid I one avenue , } 4rn tcj I "I. "
Very line pniiui'tj'f Jiiinuo totelty. t'l ' * > H3ro ,
10-iiere. nr J i act o tra'l . elm iii , per aero at ? K.I.
Illll-illOld Illlllllr. IJ.1JI1ISIIU | ( Jll.jlj.
'lWOll ! > , lIllllMIOill I'JlU'O.UiKM $ i > tl.
poiTiiii .t Coun.
DUSKS , lota , luiiiliUomla , Ijth nnd
jioit HAI.I : Oiioip ION In llmoeon I'liioq ;
. Monthly iiiymoilj ! . ( Juiiiiliiir.im.il < M llron-
iiiin , I.dl Dodge. O..U-I ; !
" | 71'lt S \ iU UoniuMot xv [ j'.r Twirdxvnlll
J IHIIMW , O o liloi ! i nor h oj Hi. M ii-y' a.'u-
inlr , i II Ii r $ ,7 0 , o xvlli soil oiio house a idj
Oi lot ior jiiii l. A nar.iiln.
Al-o. limifo mid lot on niujlol Illll , so Jtli niul
MM trout , lorjii. in.
X I-o , ooinor Ini , 0 ipltol nvo'iuo mid MV lift ,
? ! ) o.o. A. SaunJurs i'o. , mipo.-lo t.io I 'a .un.
F' U s.\t , ! . ' i hLvo ilccti'od ' to otTer for Hiito
h t 1'iirt ol llu-eivolr And to the olty ol
Urn. , .a lInjr oat t oi' I'loai' it-Hi. , oo mil dn t M
nci < inoioor low. he o I tuopOMils villl bu
n-oi ivod by inoono.-bo.o.i'Tui'-dn ) , Nov. 'Jitli
IHVi. at I ) o'clock a MI. Oiodll ivlllljo uivou lor
partol'tlio pule ii i ) nui oy. It iio-.nod. TIIO
us it lo loicpl mij urall i d . is rcberxcd. Tills
pi open v t routs on liiilli li.i.nllion aim Mi'ml n
tts , mid lies be mtitiillv , Tliujria.eol llii.nil
Inn-si. . It utili-lio I io tiio n in lie isi edi'iier ol'
thn.lrnc. 'I'no clo o pruxlniity nl'llio Kelt line
mid the In M th.it a HIIO it oar II u on C.im it -
M. . as tmwosiMiv lxiivo-iH'O.xvlll bolald In 1.10
B rmtr oi ls. 1 imikos this ono in iliu ini 'l Uo ir-
iibio liMUta In tlio 11 v lo stiiiibvldo.
l > K JO.I.NM > . > , 1' 0 UoSM. .
l.i.-JI
T0tHA ! .r A hooso mid Im riot on S-llh mid
1 Diiviiiip-xri htiouts , tii.-J. tiiiiimnr'ia u c
Idonijini , I. II DoiU o. IlIJ
371 ( > 11S\II ! : lot C ) ft rron'iv'o on S'lcrnivi
nvo. . north ol NK'iiolaseryiloslrablerini -
ilonco propoi-iy : f .V 0
l lot Oil It Irom on ITth-st north of Nicholas
DPS.Iihlo rosi Jc-ico pnioriy | ) : Si.iiii.
Oirmrlo.o i M ii'i ' I it.irc-.i. ( iiix-Tj ; . Can
boiie.l olihor lor biiMtie.- or rosliicnco pin-
jio-os. but puruliiirlv nditp'ol lor u io lemo > l
block ; jl.-i > ii. bjppUod wii.i walor , yua mid
tiinl.nr.x M'v.f'r.
1 I'vt on le i.'o-i wirt'i-st n H'ojon * to rill : vjr
trai'k. : ; _ vlK. Kii viaionoiiKO parpo-us : S i,7"iI
Nllieluly iinf.iiUll itiui- , , - > loot ll'.i.u : 1,0 } )
c\c.i :
'I'no moit dos r ihlo lot In Cnni'ilioll's ndilltion ,
coriinrOiMtliiiiidCoii nt t .riivl.'ii loi'l ; fit.
Unonou-oo iiino ri > 'n , mid lot , on totnh Jth-
B .iioii-riiiiiles , lor $ l,8jj.
iiuiii i-toi' inian Miiiti'itv ,
IU LOC. I Ko. Iui" > Kiirniiiii-t. ! , , td lloor.
771 m K\rt-A rn lois l-i Onto llrillhin'o ,
X' 11,1.01'uin , 11.1 liu.i . , e . | io , ' , at fl.iJlo !
mi net o on ot-y : terms. Ado ori > | iurt.v Is bound
to tm r 'U'U'i.ipi.lry in valiii ; and by next hiriirr
tuo a iviuico xv.11 no tioiii > io "ni | ioront over
prciont prices You ean .mv no v and nmko tan
nd.'iineo.sniii.-olt. An ni-rolot will ina'io you 5
L-.I.V lots. Ames Iii7 ! r.iinu ii. I * * !
} ; . > ISAI. | < : Mi'hoio II " lots sell fast and t.i
I ( rood buyers Molrijii' It.ll loLs m ! f viJ lo fi ij
per tot. A.aei , 1T > J7 Kurail a. 147
OTCI.YCniolhto triulo for improvpil propcrtr ,
will a anne miirKii-riis ( or pay duloiunco in
cash. 1'iirilos wuhnvi to irmlu butler c.ill lit
once. W II. Cieon. ever IHI National Hunk , 171
, loit. , l.m'Jd--l > cmiy , btb mid Doiidhn
1.1) & . , IIIO\-O
.i ; Cheiipost line m-iiiiT prbporiy in
Hie inillkOi. ILi- > , l.l'IllO ll/.a 111 lllllMIIOIIllil. ,
0 Uicloi. I'oitor .VCobli. -1 H tl
F 1 fit "s i i7f : i ; i t half or on/Tot'"rio iiebt
- block- ' ill Is i.iu .VFe .o l aiditon. tiont '
o.i I.IMVO iwoi'ihHoot , v.-lili lidueLti.iil. .
K Hifioitlol with li'iimo mil burn o i 17th
fi.ici't lor cl. ? " > 0 : i u y pny aim i.
Ibin o ii'id''ill I it on ( J i.ir.ot St$2.7in. ll.il-
lee Hios. . : i 7 .S Mtli rtroot. : . ' . ; ) 10
FOItSALll A low lots In Hurt lotts .uldll ion.
llnoo bloults troiu t-lieot cm , ; i.l " to i."ii oi
monthly payments.V. . T. lir.Uuiia , UroUlilou
block. . _ _ _ _ _ l'i _
OIlSAI.r I'l.ilnv.oxv lotsmosldl M'l In , ' lor
J
low pr.euj un eiu > y toi mAmc&i , l. > j l'\ir-
num. 1 ' !
IiVlltSAI.K A Crif ehm nnd wo'.l piym ;
iMi.ii-cliny inline. < ; eatnilv ! lou.iin.l lor piinij-
idait , . Adilro sC X. llooo.llco. lull
HOL'SIIS. lot" , laaija tioinls , ! . " < th mid i
HOiiSH5 * , lots , iRi-mg , lands -P.cmla Lit h mul
Don his. al-5.i"iui-i (
FOl : NVl.li Ou'i Chathiun , rnnnlm ; tiom
-an , uieiin . .HIM ; iiult lilno .10,1 , u on Ui.i
uddltion. & : uo invoj.iaoa. . Aniod , lJu" I'm iia.n.
1J OUMS , Iota , landi lioials , lilii midDomrln _
TFOUSKS _ , ots.hmils llomls , IJtli mid
U.'u.HI-'l )
Inoil * . \L ! : o'ora it east Inn a ,
llldCliH llll.ll I'llln 1UO .flVIl )
: cn-t Imils , I'm-nuvo ; , Ui
Illegal ! niiiir lo'ldena ion X'li'iiiliiinvo . 7i. * )
i oed boiii-u. burn , I , , l loton ( joorj ! n iuo. il , H )
, I oed I'l-htorv ' noiiHoOii Cuoiirmu o . i.,3JJ
1 I.i i-t io-iift iuo lot on ijoo.tf'ii ave , hi t'eot
' , iont , oi st i.HJJ !
| lie t lei In .xiiiivn tinot B.Wi
: lot-on 1 o.iioiittor u Ht,7i , U limit ouo'l ' Mil
I 4 noios or Miiull irmt j , )
tineri's. ' .XK-Hl'itno s-in ) oiv y/m )
"InlS.lic i-4iiinvo , ( )
ijlU'ie lid OH udd ii , l
'j ncro , Il < ivo a IM | I SU
lin-idumii I it , I ( nil's 1st ml.I "lUi
f. 11 lot , 1 ink nvo ! ,0-l
lloiiroburn , ie/olot , XX'oitO n I 11 4J
II'i AIIIOJ , l.in l''ittimni ,
'Troxirsi3Kici'n7ATrnv'n.v-i.'or ' ( ) mni
-I 1 ticiilii- . aim 1C fruu u il UIP.D hi i Ii 11
XVosiorn Noinisti ml lin-n iMtmri 11 .X ; tVintu ,
l.eul Hirilto A0'i > iU , N'oa.i Pl.Klo , .So.J. .Ui
ITI lis\I.K-A two Biorv.-HII. fr. . 110 hull I
4 hojr , oiiliublo i'oi' , i Mtoi-i. uoir I /t.i / anli-'ii1
mini d. . Au.ily.it t.iu o ll.i. in ;
"M" " o'lnratlon or nsnloss trn io4. Dr. M. M
-l' MOIII-O , ill Wiibaiil uvo , U.ilUHitu. W , | |
be id c'ounllousu. . i.i Juij..u , o.uru' ' Jays
i.tiMiitx , a im rion , iari ilifi
Fl. "rill : ( 'I'XIH" A ho ir Iiu r mil d.iv
pohool loryoii ir lulnti linliu iiinllir emuiol
iiiHiiiur"itii.v i .ilel ta's I.urTU _ oi'ojn.li . : nj-
perior te.Hjlii-10 ihlviiiuiuud. .Mui lii.u.u.
EBWABS )
MAlilM'liit Ul' l'A4.ilY
'J IU.N'AI l i' , UdlTiiain Sieoi : , Ob.Muon l'nrnuii
niul JUirnoy , vi'.ll , iv.ili me md tn puardinn
HHI ii" , olituiu n.f ior uny miu n ( . 'Juni'o in mo
I iikiand pie i'nr. mul ut wi tain comiition-i u
iliu Uiiino. lioritu mil HluiKs nmao to ordur.
'
J Up Olid I 11,101411.11) . ill l-l I'Olintl Of tlQ |
cliyoi Uii u.ia , on L le. I i iilu ) < ii * > Voc HUOIu > . .
lour mile i eons , Ivvo bii miu c"iix-1 , i'UJ ' ii > orel
( 'IIVVK , O10 Ui UU I Hl ) I ( III , VVIlIC I XV ill if llOt I O-
lieu.in i IK-uitisulu bosiu'ilni piinhl ) u iction , io
I n > , iig H'KI hiuitoi' . foe em i , m mdu | )0iiii.j at tliD
j'ourot ' I'loolm. ' ' . i i ilio roioiiuim , on tuu ui4i
( lay ol riovvml-er , l Vi
aiH u IN , e. Uuiiti r , I'ojud Mustor.
tf 11 o .Klieio'y-.v"Hi t HI' the copott leiwlilp
) . o mdn > ' * Mil * 'OW'in I.IHI h-i. i. Oito
tie.n o'i ' { | idWondell Ho1ii under t linn
im i c u i r * j 1(1 o. Ko i , &u itMteu Co , , 19 in a
! tiii i-wnfvo I iiy nr i M Iii en lig u\t \ t v *
u 1 heisoiiMn iixl i ) lie n't | C xrlwi ki , a
' xy I roio oii'dUiu. r ' ioin .pt for ml
IU. O HlH"'e ' n ( I X > ) ] y III tllO lll-b.h Hlld l.lt-
. Jud o ol Hi . r IL
'in 8 u % . t'.n.
nov i
MONTHLY UM
Cnliti'1-liia
.11. > .QU o
FOB oftLE
DAILY COM11E11CIAL REVIEW.
j'a ' Uausuil Vi or in the Grain
Pit Mootj a Eovcrjo.
GOOD BUSINCS5 DONE IN CORN.
llul Prloos All Jtiniiiil Hnti o nt n
I\'otiiliiul KlRiiro Tin * I.lvo Stnolt
Triulo Dull mill
' Homo ami
CHICAGO GUAIX HIAUKKT.
Cuic.voo , Nov. I1. . ( Sjipclnl to tlm Hii : : . ]
WIUIAT The uvu > nioro 1)01111 ) * limn Ini It
lit tlio wlic.it | > it tiMl.ty. The Ultoruii1 of
( ho opinion that tlicro Is too much of tliu
fmval iiiul oiitnliti'is VM'IO moiv In 'llnril to
tHil ! tlitin to buy. Tliu iiurlit'l opi'iH-ihlii.l
niul ilnjt iiiK , and it uus not Hum bcloio
tlaiotnxii sin inKiu'0 of He. Touuiil noon
tlifio was a littliuiioic Illi1 , but luli'os ki'pt
I'liniigliit'illiln u mil io\v iiuih'i' mill ( hull )
( IUM.UJ tit tin * iiu'iUiim ionics ot tin' tiny ,
fliowlnKUikoilnuoi > su ( > Xc on tlioso-uir * nt
twi nt.x-loiir liour.s ngo. Di'dMii'iHToiii'iii'il nt
bTj&'o , anil MI eMH' : ut anil bi'twci-n KI ' ( , ( ' ?
N' , } ; , ! ! , t'loMiii ; at . * )7l < iiWi7 ( c. Vt'iir MII ! | in
b79m5nU'c ! , oiii'ia'd at foiinml c.o-tlm ; at
bi.'i.c. .Sliij-Mi.il at iH'Tit' ' , vtith t'Xllii. ' . '
.sun i anil mV 'I''lJii ' * tine.o > injr. N'oMimlu-r
soul at hVit > } > ; i : ami i'lo-i'l ( : U Mii' ' c , In
IjlVUCpnol till' tlMlll III' ) Will lloUlllMl ( I mill
Inc u iiiiunt on II.IMI U to tin ; loiitiiii'iit in-
riiMM'dIMI iiintr | ! . Mail ; Lain ; \YISSHW |
nml Ni-w \ 'oikiH.otur. . Oiirivrclpisrie
i.niy I'i'ditj-tvtoi'tir ui.iil.s , aiiKMiks 01hn'ii
.
Uoii.f U.ilit . filled ti ) o ihi1) ! ! IH iiiuc'l '
1 1 fu asi . -U1ila.\ ( , lint a goiul liu > iiusv \\is :
< lone In tliuMI.V . ol i-ou'iiiit : up. Ucrclpin
\ .M ! lghi-Miiir.sunil ( liu-Mifls. llil- |
uu'lits xti'i'u lair and > V > ; lfJ biiilii'l.- . \\ii.t
\vtiiiili-ii\\n fioia Moi ' . LiM'ipool un niiii ,
Inn Now 'orkiis wo.tk ami low or.
'I'lio xvoiit iur wui c o nl.v , \ \ tli Inillo tlohs of
ia.ii. Tuo laticiwuHiillM'i by lopniis Hint a
ooldor w.ixu xxii' . ai.o.it to .xx. op oxor.tlu o o n
lot. 'I'm : niiul ; l o.n'Mi'il rat i > 'i > tinll . ' , bat
ti UM'lin b.x iiiiuh and mi u.i\\ilimn'iir-- >
if'iuo > 'lioits to i-oxvi pnidfc ilu lioavy fc I-
i.iir. Xoxo iilmr xxas qn ot , oo.npihod xtitli
> i' > U'ili\ , . aii > l oponcii 111 H.'i1' . bn ! : < ' lo
4 | 0 , HIIMIIIO d to ! nllor o onim.s il -
i rjiiMil. i.u. o nioil xviili 4.rji' bit , A l .it
lU ai ( il ipiu.xo.ii and Mi' : XX.I-N ii.snih 'd o ,
and joiiMliop.iod Iiom I } { lo II 'bo ' and ill-
tti'ii loxv MM in iin'tli U" > . ' od at lO'ff. ' .M.i.
( l > : oiliio I ) e , and iMf-od aiM r hi I. Tniiat
-a o-.rjv-in.ioil mi y ( if .udiulino on Noxoni-
ti r , and ' 41 : on ii j * Inu .xcir remained
hi aily. Ca > li xv.is in uo I domiuid a. ) { i6 , < ic.
' 1'iail. M srliii' npioat.ily , a. id on.'r.iluio | t.iinl ;
t.io xxor-it 1.ox or.
O.xTs-O.its xvoiooasiur and ( julot lorN'o.
. mid olosiiig MI . .01oio ' 'r.'hc luxxor lor No-
xiinilii'iJriii ) ; ; , ' ' nuU. . com our , ami rtJ e lor
Max.
Itvr. Ityo was xoix'dull mid tile snlostou
luiMriiv to ostabio-b anoh in ; i : in xiiluos.
jj.xni.nv liui.uy U.Iit ' .uly and ihoioxvas
a in r doimtnil ior ( ! ! guides
l'i ' , I'IOVIHIOII- for fu-
DX'IS o s- > xx 010 nulot -
tiiiodo. ivory , lift ! ior oa li lot.Miad n. xx *
liiii-.j autivc. tjnoiirt mv goni'i.i JyhiippoM'd
to no xvoll ii led and tlio hiiuo 01' prices xxas
lo.xor. Moss polk lor .Janniiry iuicd al
ji..Mu ! ( > 'Ui.i , anil 1'ioit'il at MMJj > < . I.ud lor
.Imiiuuy o.oscd il | s-u.l.j , anil ahoi't i.bs lor
Ja.iii.iij nt t-l. i ; ! '
CJIICAGO M'/3 STOUrt.
o , Nov. 1fbpjclnl to tliu Ur.n.l
CA rn.K Tlii-J market loniii n < in a dull a 1 1
unMitittiactory oondition. Kiisioin and lint-
ish niiiikots mo in iibunt tliu MIIIIU xvay an.l
du.id moat trailcis u ) - n , ) t' ) t'.u ' oi-liii.iiy aj-
tivity. It tali.'s the J ' t. cattle uo.v arriving
to iiiiiku SVJiji'l ' ' > ) , iin.l ul t.iil pr.ej tlioro
xx'oro only a fovv lei I. .s > .1. OoiV sto-v.oxv-
IIIK to tlio. lUlit inn oT TOXIIH , is iiuildiiK
mow iiionoy in pioporlion than mtive.ste"rs ,
and olioioo Int miimals aio &o Una coiisuk'r-
ab.j' hitthur tlinn a woe's a 'i. ' 'I'.tuio aroiiuilo
u iiuinbur of oonntr.MiiL'n looking oxr tlio
tttouKors and i'oodoi.and salu and tiaili' in u
uunur.it xx'.iy us moving alon in icli tie ! sa.aj
a- > lust xx-ei'k. T 'NIUI- . and truth 'rn ra'Kur-i '
moJOiioiV ; hUher tli.in last x\o'k. Sji-.c
o.ilr' tntilo is iiii | t ; tlio .season isulinusl oloheil.
tjiiippini ; .sleor-s , l.M'iO .lo l"iyj ibs. , 5. " > " ) ) ;
l.-.M ) to I.'i0 : ! Ili-v. , Vi' ; UVJ to 1'JOO lb > . , S'.4J !
( it'l.'i" ' > . Thioiuii rl\Mis ratllu unnor ; ' .IJD In
1.0)0 llH. , , > ' ! .OJi-lU : ! : 7"0 lo 10U III- , . . .7.-i ( < >
( it.i.U ) : ( ! ( ) u > 7i-U Ibs. i.iOi.o. ' . .
\\rostoin \ landers , Mo.uly : natixos an < riiill- :
bittidh. : ) . .U ol.ii ( ) : ooxxs. ft'ii / 1. 10iiuir : -
id 'IV\tiiii , M'J.jOK-i.'iO. S.i uiifi Montana ,
ljt'Ib ( \ - . . . & . : . ; li'iii JIi ntmia. I- ! Ins ,
frl.iill ; : )7 ) Coloiml. . . l'l lb > . , SI.tO : : 7i Coio-
iMilo , l.UJljiM.iri ; it Color.ido , 1,122 Ilia. ,
tol.i'i. '
lliKis ' 1 ho mar'"t oponoil xx'oalc and sloxv ,
wiili a iliopof . "imiOc on lioav.t , and UK" > " ' <
on n lit.Vith it.sli miivais Ilit-n1 xxuo
Ironi 'il.iOl ' to i > UJJ tins iiu. Tile \xvuthor i.t
t o xvann lo o.itry on pu'icin opi < iitiou i to
ius in. i u.ipai\ ! . A . low ol' thu liouao.i Intone
no ifo , and tu ) chill mom spaou of the biir
IIOIIMSIS now oxoit.ivud. llniuli odds and
ends MI d dou'M loS > " > ( < j ' . : > o ; i-o iimun pii-U- :
In r soithMiiil nt " ! ! . ! > lorfJi.-M ) ; lair to LMIOI ! ,
b..dO to > : t.i'u , and host lioavv at sil.Til. I'.ioli-
Ini ; and H lipping. U"i ) to 3.I.IJ ins ? : ! . > > < : . s ( ) .
l i lit xxiMjclii ; I'iMo ' ir.iibj. , .5J.-ljy , i.iiU , la )
to'-.O io5.iU ) ; ! c > ' . \ > .
f.oxv York. Nov. 1'J. MOWKV On call ,
O.T.Iat .iio i | Hjr cum.
I'lSIMI ! jIUlM AM'lI.i : 1'AI'KK IJtj'lS'J ' P-if
cum.
I'oiinio.v JCxciiAsni : Jtn.i.s l.owor ,
ut ! . - > - diMiimiu. tf'i.
< ! oviiiNJiKXi8 : i nil and rtuaily.
bioc.v- . otUi'.cs xvi'u' very .i.-livo. " Tlio
inar.vot xv.ii .SIIMII : dining moM. 01 the diij.
'I ho a.lx'iinoe in nnrix cases xv.it. on j liai--
t oliiil. Tuo ino.l aetixo ' loolvs , lioxx'oxor ,
in dOKailihol Ux to 1 ; pi i iviil. M. I'.inl
to.ioliod ' . i' ' , the hii-liii-t iiioialinn | lhinx < a.
buhutiiu ia-t dully ininutos u doi-ul d
xvoaknu-rt xxas iloxvlo'ioil In MIIIIU ol iho
inosi aotive is-nus. i'ncos d 'I'linod Iiom '
In over I pi'i" oo it. Tim in irltot i- o.d o\-
oiled xx o.i. v and iiiv.cn ar. i' 10 advaii'sjn c\-
ouodi'd in mini K-IS and minimit t.iu dooiim-s.
hi. I'mil liHta.linit 14 per tviil o | iih loial
ains lor ihud.ij.and iiio X.iiilnxos.oin is
doxxn 9i pi'i ooni. Tiiuio xviis IIOHVJ ii-ali/iiu
In l.ms , r > t KMS. Kri'j an I Orofio i N.IM .I-
liun e.ich ni.nlo a not advance o l , I'ariui ;
Mail mid Itoiidin.'oai'ii 1 * . and hi. I'.itu | nc-
1 on i'i I l ' 4 pui oont. The ether advaii'-iM mo
liurliiill il. 1)0,1 , xv.ili' iV. IllUlxin IH iloxx'n
1 ( . . ) i ihoy Ci'.nli.ii , .xI.mlMtta i Coiix i.idai M |
nnd Mlonuan ( Juntnil o.u-li iyt pur cunt , and
Uiti iitimiH siiiull ir.irtioiiK.
oh1 XVAI.I. sriinnr.
flf. ' eo.nt blinds. . , lOHj , C. V .N. W 11 *
r. & . 4i IM f jnelciied. . . lili' ' .
Now 4'h l-'ti.N. V. C )
I'.ic iicii'nof'Oi. I' . ' * tiOregon 'IVHI. . . ilU'i '
'Central 1'iiol.i . . 4--M I'.io no Mall f \ *
C. xj.v W'jl' . . H.ftfi W. .
jiii'.eJWij. , . , HI' ' I'.j'.lJ lil :
C. . 0. & i , . IViU'ltock Islnnl. . . . l 'i
p. . I , . iS : V 1.0bi. . 1. . iVf ? I'1. . , . 'J <
IJ. tV U. ( i l 'fi prou'ii-cd . 'I'l. '
|
lirntorre.l . . . fli in-OH'rivd. . , 11' ' ,
IliinoUi/jj'iitr.U , . W-y. Si. t1. iV O. . . . : iiji
< /Uiiiuu . 1J.U ! .10
JiioTi , Ooiiii'.il. ; . ' . -Tn' ' " | ii-l'o'n-od. | . .
, . -it''tn M" on-
Nin.iieiil I'.ic. . . O. U.AN W
pltiicM'ud" .
CIJicwu ! , Jx'ov , " li FJcitij1 1 < ltult iil do.
iiiimi .mil un.-iiui-'il ; i-j'ii hiir.ujfIIT.M
, Uj ; jIiuiiKMiM UWWH , 9VtfJ"Vi ; nittenu
Ji"i0'.rilnc ; infill * 4UiiiK.Vi ; Mloill.,111.
'
v noUvit bit
flioiiol | wanioi . iK'eiliiu.1 > ie. I'uUid V * " . nt ul
tui'ii.iy mul c.oM'd ' . .e unu'r xo > .toid u : MI'.JUJ '
< a mlM'i : ni ite tf'/u Jauuary ;
( U -iWMlfcc May.
i urn Viibviiltil iwiil xxoftker ; Nuxotnlior
llet'i.liedtyf \ lu'liui ' Ic .ml Cii0.il > 4o llinlof
r niwiro * clt ? 'il \ > iv nuilcr
eo iiIS : K'Ho Jjowwicr ;
ymr ;
O ! 8Jitf * ' > . < J J1 J.
DateYcrx ipiii. ' ! mid oiNoi'J B'jO C , | h !
J'-ic N'n-eiiiUii ; JT ; ' . i-ge lJoeelulH > l'i ilJXo
lixe- < Jitift HtK '
Ulllo > < MI l 1 111 O/i'
%
Ti nol li * i n o | 'i in ' . H 7' ' ty.
K.McdIii | | 111 1 . No 1. M.I
I'.ilu taxlx miiunut lui-d o.i i i" d
o'ui d I , ) " . . J t , i.i i. oil i 'ii > < ; > : . < I
bi. . .d\ , V-X i . ' -
bor nnil December ; s.03Jvi ; < DW J
C".r."xiW.T7 i Kolini tf.
I.nnl-MoiU-r.it. I nctlva lint rnilor ; tl
ollnixl 'J' ' < ( * H' and olixod stond.x ; So.KW-l" i
oish ; Jiiorv 1-1" Novonihor a ul Ditvinb r ;
t.i'.l'uHU'i.laiiimry ' ' ; Sii. A'KI * . 'jv l-'obumr
lln.k il Mls-Siioii dels , o.i. Kic i.7 > : siu.-t
clour , vJViJifl > .ir ; short riiH , ii.sjvjil.uo.
Itnlt r-Jull b.it s only : jroml to
oro.unory , IS ix1. ; ( 'noil Jo cliolro
l.CIN %
( JliLH-.stx Fnlr d-Mimnd nml oa lor : ci"l ! i
Inil oic rn ohcddiM. ( i'\iJiifo ) : llaK li ) J
lu V ; Youiijj Amorlo.is , lu 1 11,40 ;
'
V.irs-Aojlvontil RUndvnt
llidi Stoitilyundunchaip.'oil ; lioavy pivn
snlii'd ' , fully oniod. SJii" li 'lit , 8Wisiliu ;
n.-d. ri < c : lull hidis , il/ ) ' : ilrvsa U-d , HSJ
Ttllo v-SUMily iviiil ii.iuli.tn O'li N' ° - I
countiy , oo.
.
I'lour. hh''i ' . lt.ui ) lu. ill
U'hoat. Iiu . 47.0 U
roiii. hu . 8 ( > X ) ! .0) ) )
Onus. Ini . -I.VJ ( | 10I.OM
Kxo.li.i . I.O ) ) 'J.ilK )
n.irlov. Im . SI1.0JJ 2 .0 JJ
Ncxv York , Nov. I- . ' . \Vhoil UP-S | ! ,
SS.utHi ; i\ioii.s ! | , iil.iut ) ; spni , lovxoi and duil ;
options oionod ] xx e.ik , diTniiod l l'to ' , l.iler
iiilod slronnor. and closed xx Ith a io - ovenof
iK'il o ; niiuimhil ml , TXit'.Hie ' ; No. a led.
II'H ) > allo.it : IM'omliiT uldsnu ; a 0'u' ! .
Coin Koxxor , o o.slnir XVOIIK : ivoolttH | , 111-
000 ; t'NiioriN Id.lhK ) ; iiiiKiiidtd.HftfiiV : No.
: t , 4itWiClio ( : No. - . M ; < ( > .M' ' o In elevator ,
ol' ii'iie ' aihm.Do'oaihM-olosliu n'i ' > 'liO.
U.ttsKoxxt'i and ililOi | ; loi'oiiiS | , Oil.O.Klj
o\poiis , iii ; ) : mixed \vusiui n , : Win.i.o ; xvhllo
XXl' " ) ! III. "t PI C.
rctioluiini Mriu : unllcd closed nt S1.H. )
M ) ; . s rii nil r a ul i.ur -iii.iiid ; i.coipu ,
" , ( HII iMoknuo : xvmto'ii ' , 'JliifSii' .
Pork Mini and only mod rUel.v netlxo ;
moss $ .i.rij2iio.uj tor Insji-oiod , fc
l.irdDull ; oontiaot imli1 spot quo'od at
5H.4.'i : MI'CH , ohoieo. s-il."iO ; Deoo.nhor , J. 'J ,
Until ! ! ' Dull anil in her xxcak.
Clu'i'M. ' Dull and uis. .
MlimcniuillH , Nov. I-.1. Wheat Dull nn I
loxxor ioell , xvith on y niodcr.iiodiumitd ;
No. 1 haul , oaj-h and Noxondi r. 8' > < , o ; le- )
cenih . Mt'io ' ; .Inn i iry. iMo ; May , JM i c ; No.
I iioilhoin , oitsli and November. 'Sic ; l > o-
eeinboi. M o ; .liiiiii.ny. K" > ' o : May , iiJ ! ! c.
Kloiii InacHxo ; pnteiils , $ . \Ui.ii'iVJ'i ( ; In-.l ; .
. . . "
Itoooipls Wheat , Ut',000 ' : llonr. 100.
.ShlinnoiUs Wliont. II.OOJ ; Hour. S 1,013.
XilxviiuUoo , Nov. 1"-W ieal Dii ; : ;
cusn. > ! ; iJivem.ioi1 , ST e ; il.o , W e.
Coin I'lini ; Xoi. 4 o.
( . lnll ) No. ' . ' '
Ut.s ; . , 'J'tJiCc.
Jfxo-Dnll : No. t.iiio.
liil-lov-Stoadx ! ; No. 'J , .V. ' c.
I'DX iHiims lii lioi ; ino.sa imi-Jr , cM'.t , o'J ,
S . " * ' : noxx. SlMlfi.
Clnoiuiinii , Nov. I'Z. Whunt UiiMcttlo.il
and lowti , No. - led..llii' ) ' 'le.
( . 'inn lle.t\y and uiihuillcd ; No. 2 r.UxoJ ,
4.\it > rijc.
O.iUs-S'roti } : ; No.J mixed , SS 'J o.
Jtx'o riinioi ; No. , llilntu.o.
U.irloy I'air demand ; oxtni No.
I'm I ; Stonily at M'l7 ' ! < f.
1/iid Khin at S 1.0.1 ,
\ \ hl-kj ralrdoiiiundatPl.cn.
St. Iidiiis , Nov. I'i XY'ho.il.e''vih'tt '
loxxi r ; wi , , o bid lei easli ; itt e hi.I lo.No -
xeinhor ; ifi'jo ' lor Doconiboi ; DTc li.d fur
.liiiumi v : Sl.J.Vfji4l.OVf ( May.
Corn Dull ; : i- > ' .jlmie ( tor otsli ; 37 } c
lor Niixcniucr ; JJ'x1 lor the jo.u ; ! > lo lor
Jaiuiiirj : SJ'tfe ' lei M.iy.
UittnDulltie ; lor cash ; SoiVu li'd ' for
Nnvemhur , Doeeniher and l.us } ou. ; . . , ' . o lv/r
Ainv.
JCxi'-oCi 'o hid.
Whisky-Steady at SI.13.
I'm It Steady at Sid ) .
Laid Stcadvat fciUU.
Itiutoi Unehanuod.
A n.ii.voo.v lio.xiiti WVit IJa-o7 ( !
stc.nlx. Coin , lir.u. O.tt.s sUady.
Kniisni City , Nov. IVho.xt ! Loxvcr ;
oiiMi , r ' ) ( . i" > 5 c asked ; Duuonihor , " > fa
if-kod : J.iiiimry , 7ti'4' ' ( ! ; May , SlNH ' < o.
(5orn Jjiixv.'i' ; o'.isli. ' . ' < } $ bid , iii o a-ltod ;
yOiii , ' .Tebid , ' > , ' 4 ( ; askeu , 31iy10c. b.d , Oix > \ \
Uhl.Oll.
Toledo , Nov. li U'hont Dull und c.-.ny ;
ea--li and Noveniber , 'J.i)4c.
Corn Stoiulx ; ca.h-tic.
'
UaLs Dull ; 'cash. Sv.
Iv'pxy Orictum , Nov. 11. Corn Strong
O.its 1'ii m ; elToiee xvostorn , HV > .
lliy IVodnets Kiimer , hut not o.nota'jly
Ijivoi-vool , Nov. 1 < J. U'lirat Toor d3-
inand ; noxv Xo. xvintcriind sininj , is I' ' d.
( Join In lair demand ; -Isd' ' d ior sjmt ,
Xo\ L-iibi'i' und December ; -Is-id for ihiuu-
iii y. _
K srocri.
o , Xox' . UJ. Tuo Drox'ors' .lonnnl
IP ; oi IN :
Cattle I'ocolplfl , 1,000 : ploxv and slcadv :
slnpli ll { MOiiii , 5.5.nv | < C > .M ) ; stoelc'U-.s anil
loed.i.s , f'A4KJI.OO ( ; coxv.s , hulls mid niKid ,
5l.7."iii4".fiO : bii ic.MUii ) ( ) .10 : xxoitoin r.iiisoiH
hio.idy ; natives and li.ill-bieed.s , J.JU : I.uO ;
coxvs. a..i'K.'CH.li . ) .
lliy ItocoipH. fiO.IKKi : heavv < o loxypr ;
Hum me lovxoi ; lou li and niisctl , $ n.J.Xi' ! : < - - > ?
I'-.ickliiK and Miippin , t.'i..t.ixJ . ; li hc
xvi'iuhts. ? : i.lKK > : t.u ) .
yiieep Itecetplh , f > . 'W > ' s'o-.v ' and xveak , hut
notivo .md iiliC. > e lo.ver. n itiv > s , SJ M l. ( ) ;
xxoiiern , Siojji'.t.ii ) ; l.n.u.s ,
head.
KntinnK City , Nov. 12. Cattle
2 * * > : Miipiiu in-- , none ; inn and lanly ac
tive ; o.spoiiei . S I.UMI'--'I ' : coinmoii to eliol o
hlnpniii ) ; , * 4 "njii..OU : sloekois and le.ilos ,
fey.i.nit/i.iiO : ; coxx.s , fiOoyjigniha ; Tu.\iid
slcois.J.4ilii ( : ! . in.
Ilo s llecelptH , 10.000 ; shipnieijK 1,000 ;
acme and bf hiclii i. oloiiii ue.il , " , i il
lo choieo , > : ! . : iOiii.'I.U ; oominon tu liioilllim ,
ti.lft./i.l.l : .
hheu.iItcelpts. . ( ilO ; slilp'noiltH , fi03 ;
quid ; common to good , . < . | .r > Uiii'.i.Oil '
.St.ljoiils , Nov. -C.ittlo llocelpts , fO ;
shiimoniN | , 1 , : > XI ; ic iieo but mm , and r
lii lier l.iali last xvoi i > ; oxpoit MteiiS'.niiiii
'i.'i ; iiud lo c'loii ' o sliiihii' | | ' , t-i.i'i.ui..0i ) .
tail to n led i air > . - ; . " ) ( J.iiU' 10. union , is .M1. ' i
y."i ; nilivodlchuis' -tcois , * : f.50rf ( I ! i
enu'H and lii'ileis , . - ! . .VJ : ! . . " ) ; TeMUiN an ' .
'
Indian SIOO'K M ! . . : > 0ii.7.'i. ( : !
Sheep Uooolptx. l.iiOU : > hiiinonts. ] non ;
lirnier and bcit Kiiulvs xxiiiued ; eoniinoii i ,
"
tiioic-e
TOIAIIA MVH STOCK.
UNION .vim K LXIIIIS. . OMAHA , I
Tlin ilay KvoiiliiANox' . i' . ' . f
'j ii < ) cattle ni.irKot leiii.iiind alioul hliuil' , '
In il.iy. Tlio itciiils ! | xvoio Kinall and .1 v
M , is xvoio made , bix liiuftli < d head xxc eMI
MI d on iiniliiii I 10 bo led dining Hie uinii r.
The hove maiket XMII. loxxor , but Iho deina i I
lii.c-i.in.s.
ii4.ini : i'inilf'Us
ThceMicme liiniio in initvrt | orur |
llii Mill , pb'rillU illlI fill ,1,1 | U Illll lu
xxouni liia > tin' MX il iiK * s .s.i ivii n ii.v :
I'ute , Hi ui .I'.iw'K i\ \ ( X ,
Mi xo I I Mllii ) | |
Tlinr ihiy
11 iuu > r .i.n.Hi.1 , n a , I (
b.iiiiuliiy \'f \ t fa iLi'tCiUA il.hw
1111,1. , % 'JM * & .III ; ) , ! . , ' ,
( j > ' I M < > l.i/n. , : 'j ; ii
ii.b ti j.i il. | . '
il I ItflJJ it ll ; J
III this
Illiide | ii'i fi\ ( . live XV'U.II , n , ll.ruolii ir.iS u i
hl.lli'il. leal ) | | II'N ? MJ J at tu | iur II ) , lei all
xxei .iiw , fluiliin ii > . vx'til J Hit f.lo-oi I u i
Ii ibp. . . no X l lie , I' ) ' , . ,11,1111 MWo Jlo ll. > ( ' .k J
iJ Ibii'id NI.- | > HI It , , ,
' tin i ( i i id cil ' ( ' . lm"s. -
. . . . .vi-v > i.u a. , . .u Linuu ovui , .
II