Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, October 27, 1885, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DAILY BRJS,1 TUESDAY , OCTOBER 27 , 1885.
* v *
HBLP.
\J'ANTKl > -Younif ) abpnl It. for
T\ tight hoiif-owork. V14-S3
\ ? ! " - * walor-rtrnT vtrfct
ai Hoiilhllth .
WANTIlAffKHlKrlto ! | ivMlst In cooking.
lnn.ulrol5l7Jntk&oii. "HU
WANTKII I wlloi tornni f7 ff > l" " wool. I y Bt
thulr homos In city or country. S'oinn
lcnoirlodRoorcn > eliot nml fancy work rfxiiilrc l.
btciwlywork. Uoods tent by tnnll Send uo tor
iiimplo and ponraKe. limn Silk Work-n , 1 3 W.
ITth Bt , Now YorU. iMn'SP
W ANTI ! ! ) Qo < Ml n
hUU ! > u vork SH N orth Iftli ftt.
WANTHI ) flood ( rlrh for jrnieral hntim i
work , cook Ing , tirst Hml wcond work. MU.
Phiccnprlvonfnxi tot-liU. Cull at II J Cronn u'a
lllock , IBtlmtrtHit. Mrs. Hmlth ,
WANT1I ! > A Rood nillllnor to fill uool flllna
lion. Ail'lmss , Ktatlnv tnrms mid nxper
Ion co , 7. , lloo ofllco , Council lllulTs. MUM
YXTANTKIl Ihrpo A. No. 1 lady rnnvnwnis )
T ? Rood rofbronecs lf > iUlrod ] Whlto HewlliK
Mnehino olllto. No 121 North IBth st. CTMM
"WrAKTKD A ( flrl about II yours old iw tmrsc
Ajply NW cor VltKlnla Around Oront si
"TlTANTKn Oood ulrl for Renoml houo ork.
Vr Conk , dinlnir room Hliln chamboiiimlds to
Cainiio ranmm St. l l.
WAN'I'RD-AnentjoiinRKlillo with
baby. WK H. mil Bt. H1 *
JIELP.
WAM I'll A M till oyirom 12 In 10 jrnisut
8.1' J.ttin niir'nlliilt.clfiiir nndmiitlonary
itoroU > K lu H. Uctiitnn piilcrnd- 7u-.il
Tl IIOUOIXllll.Y comprtonl puily wnnled In
IhUdlxtrlctto control uxclupltul ) tliu Milo ot
our Rood ? , patented : the merit of thnpooils pio-
rnn , mid IIHH no competition ; fatoruhlo condi
tions tn lliu rlftht pattyndi'res : ' lorpuitliiilurs.
KTANDAllIlMgUItlCUllLI. C > ) , Nl ) ll'oWlllol .St. ,
Now York. t ; *
WANTICII-A .In'ry hand. Inunlin at th"
ruunorihu Id < k prliifri ) Dili ) , \ tnlli-S
W or Omiilin , or wivnn. C'C ) ' . " ; *
WANTKlt MOM ntiil women t'i stint H new
liin < lnp.s , < m thulr hnincH , eunlly loiunod In
an l-oiir : no pc-dillliu ; inc. foiI rumples and a
iKOtif tinitmlid to to nm OIKO u ink on. Ad-
American Supply Co. Allmii ) , N. Y.
UMlllV
WANTKIl A first I'l tas limn ( look for rcstnn-
runt work.applj uti ( 1' Munrnu a fmid'ij' ,
ir.tli mid lavcti | > ort , ( H - T
WANTKII Tnn first-clam li'tir maker * ;
nothing tint flrst-chws workmen Not Hi
rinttol'ucioiy , No.b. ( it.7 : *
WANTKD n-'ii-ood men for It. K.woi
H.7fi to ? .i.l > t > PIT da ) . 1'ioe limisporlullon
wIllnhlpTiiOMlaj morning nt'MIi , call HIM I'ar-
nnm. No iludus wantud. U74
I , 'ANTKI I'i Intel Poimnnont Kituutlon
TI and frond pny toiiMiber , lullublu man Ap
ply In pen-on to The Pilot , Illuir , Neb , ti7G--7p
TiITANTKn- llrst-eluss burlier ; ( food locution ,
TT room.olo. Addresi ut once , HOY Vi , SMI-
porlor , Nob. ( )7r .
WANTHO At Once .7) ) carpenters on ! ( e
IIOUHO nt Cut off l.aku Kood wmju-i. Apply
atthu Inko , Ooo. II. Hiiuiinon I & .uo. , ( 'j-7p
Second cook at imniel : bouse.
WANTUD Salesmen now helllntr leather
bOotAamlxliocsto t.iku a line of i libber
boot and Rhoo HiimpluH mid sell on comniKt'Iiiii.
Addi-otiswllh uilcroncos.J. It. C. 1 Jil Kriinklln 8t.
CblCUKOlll. r,7U-7 *
WANTi : An oxporlonced drv Roods clcik
with roieronco ; nonu others need appl ) : at
COD nouth tilth nt , CM
WANTKU Good uuirCM pnlil to n ( food thst
class butchut , I til I Ion HI d M. 4' > B'ti *
TfJfTANTi : ! ) ( tuntlemen to taknordum In city ;
V T n nuw thin it , and monuy in it : business jiei-
manont ; cull at loom U Arlington block. "iHu'-t
WANTi : Fifty cnnvnssorn. ladles and
frcntlctnon uro making $10 per day RUllinir
our "Kitchen Queen , " Address , with Mump ,
Bhiipfon > V 1'arsons Tool Co ,4.1 Itoiud of Tiado
Bntldlnir , St , 1'aul , Minn. Munuluctory. Lou oil ,
JAMS. 4W-J7
WANTUU StcauKrapliur. llox KM , Omiilia.
? i5L. ! _
< IKNTS-Sollinfr SII eonrl steam washer
. nuiKo blic monuy. J. Woilh , bolo Manul.iu-
feirt , 8t Ixiii8 , Mo. ! KKSdecl4p _
BITUATJOHS WANTED.
TTTf ANTi : 1'oHltlon as bool > l > e peror ( iii-hler
t oHllsfnctniy lolmcncca will bo ftirnlshod.
DlrootA. A. Itooofllco. 7ia-Ill
WANTKIl Bltlialloii foi ( I German Klrls to
do house and dining room workH17 S 10th
nt. German iuiph : ) } mentOlllco. 71K-27 ) *
WANTKU Situation by rxpnrlonced bntiid
nncl cake baker. Address US thU ollleo.
7Ul-2d *
WANTKH Hy u thoroughly competent and
oxpcrlenood bookkuopoi , a poi < itloii at )
iuch. ilrtaa L. I' . , lice ofllco. 7U4-S7 *
TTTANTKD-Posltlon In nil ofllco. HaIft )
f V yearn oxiiurlonco In ullUludu tC ) ollico work.
AdUrcia M O , lte < . Ofileo. 71 - '
WANTKU Situation by n comnotent nur .
ItofortnicoH If requliud. Cull or address
Mnt. > lo. , 414 North 17th Bt. WW
WAA'Tii : > T'ortllton by compeicTit hidy stun-
oxraplicr and typo wutor operator. Address -
dross V / . , lloo OBIcc. 570 28'
ANTKH Stunllon by competent young
Indy HtonOKniphur and typo writer. Ad-
U T. HUB otllco. ( ttOCTp
WA2TCS.
l Two iliifuiiilnlioil rooms.d -
druas bUitliiK ternm nml locidlty , J. It. Ileo
flloo. 7U'W7 *
WANTii : > A trcnniMiand dnntnl chair. Call
at Dr. C n. C Smlth'dJiiulH block , corner
tClh Ht. and Ciipltol UNO. ( KJ
W ANTKI Work In n roiintry printing
oft co aruiiipetent tipo. Aiidio-H Hi x
ftcNub. ! . Wl.-.T'
ex , ANTKD Situation by n competent iNMik-
f f Lctipor : be-t of lefoiiincos tin disbud by
former oi"7lojfi-s ; ntend ) emploment only do-
'ie < l.idmes M. II. U.17 N lull t. , l.lncoh
Nob. I.NI .in *
WANTKII ToKxchaiuQDpunor horses for
Ktiod aetlvo , medium sjiiiii of innlej. 0. 11 ,
Mooio .V Co , IMS Uoilirc st. O.V.
\B7ANTHn-K\erjbody In Omaliii To" know
Vi that Iho pltuft to buy und sell ion ! c'stnlo Is
at tlioollico ot t , ' . B. Mn > no , S.V , ( or , ot IMh
and I'armim Bin. I Irt-u-i
WANTiiTo : meut iloTiianMor ( romeloiit | )
Ixxikkcepuu I nil ) loach tun Indies and
two boyH , and w alt for pay until situations are
InrnlHhvd. J. II. Hmlth , I'Kartiain. .
t-To r nt furnUhed mom uith
board , TUIIIIH icaHinahlu , Adiliixs or call
atKUUUlorKla uvudouis to. Ua\ciiniirlh si.
4U-.1) )
Tl'ANTKII riy H Nuw Yoik tlnu lepiesenllnw
Yt and cmitroIliiiK dcMuible anil ipili k hullln > ;
idH > < i KoiMlH and etiilalns lot Ihodij Koodsilolh.
\i\K , iipholsteiy and mattiess trades , a lltn man
In toll ittMxIh on ( .ommlssloii In thu.Stato ( it No
t > ia ka , Addiei > 3 , t'alesmiui , I' . U llov(7J ( , Nun
Yoi k.
WANTIC ! ) KiiinlPtiril hniiMiiil a
nxiniH tin llio nlniur. No ihlldrcn Ho-
_ _ JJ , Ilee mU'o 4li ) 7
fANTiiD-Te.mis. T. Murray.
W A.NTin : Mutlrvs * iniikor nt Done ) k
Ktuno's.
WWANTI1I
WANTI1I ) A full lol nwn tint city at a rea-
wmnhlo piho Statopilce , term and lo
cation Addu s'.J N C " llcuolllco.
TDK nEUT-KOUSES AND LOTS ,
17WII IIUNT-Three finiit looms nicely fui-
J. nlshixl. on Miiet cm line ; Biillable lor loin
s , elthci ciit.cnion or lailUi * , wil N .nth
ItiM' : Clicap hull of huued , No M\ \
FOK . Cull at inicu. 70U.-J-
TTI Olt 17th ol. ,
JL'Olt utcnui'und ' Datenixirl , $ lf > . 8. Ix-hnnin.
'
" ; - * " i isiincr ll'Hi '
mid I'lielllc' , oiiubluik from U 1'ilepol. Owen
Wiialui.
Tllli : KICNT Itotue , r , moms. null nnd olst cm
* U , K. Thumpinii , t > W cur , lllh and Iliiinc ) .
PH ( KKNT KnrnUhod eottiijn ) , winlh fldo
of DauiuiKiil bclwnen 19th mid H'lli ' HCU ,
| JUu niiinlh ; nifcrineo rcsjulrut. M'UXIp
Po .til N. ISIhSt. I
FOU IIINT : llrhk ImiiM1. iinclirdOliiCull
ul MrVlnlcV lllh and I'liriiwn , U'.n-I
Ol
' " 'lltu- " 'n iliiiioiii-ii icpuir. IIUHI Kir
C liliiiiilH M , . J-H pvr iniinin. liujuirc itMint "I ,
iiunul UiuiU bull tin/ . ill
Tl ItKNT room lionet honr cor. Pth ntul
* I. P. Martin , 3W 9. 15th t. ( T 1
17MMI llKNT-IIon on rooms nnd kltohfti , nml
3 icotns at CVS N. 13th 8t , K5 .
FOIlltr.NT-Houso. InqulrololV Harmy.
fVKKM *
J/MMl ltivr * IT room cottcpt tnodern Im
IIHIVCIIH nts , 711 S. p-ili st. Knnnlnt mat
ilrornoith , fx > |
171OK ItKNT Kletrnnt now resident1" . 0 room *
J. with PHK , bath , hot nnd cold illy mid cistern
wnif-rs Krntn In front nml bunk parlor * , nml In
trout ( Iminltr tip Malts ; fine ubmidol'i ' rs und
tUMii" ; Is-uii'es from the opera hou o H"in
lln Allrfiwti. . iilt oiitli Uth Ft. rlM7
HI-NT Ni nt 7-rooin colti'Rn In tlni'lo- '
L culli n. iii'd unit IlKk from Rtifiti- A
Rimndi rs .V Co , 1 101 Farnam , opp. I'atton 617
FOIt li\T-Contraily : ! ( > cntedTnpw lirlck
btiildlmr oiiltnhln lor tnoil < ruto pi I rod hotel
und KHimirmit : III Inn it HI in ; Imth nnd water
on nurh Hour. Ihls Is n rnanrc to establish
piijltii ? hotel. Ames , 15J7 Ini num. rn.'i r ,
Foil 1C KM' Cu tnfroi : roiimV-tfiT ! "t , nca'r
Clink , J10. A. P. Ittuiy , I.Wl rnrnam sf.
nwui
_ _ _
"IjlOIt ItKN'T -A B i oiini fottiiRo on Clmrlm 9t.
1 ? Imitilte of Ir. U. H. Paul. 61J
J OK Itr.NT A room hoitjo. Apply to Ir )
Nev Illo. 4-.1-N2
17i ( K ItKNI' Tlueo ( rood honws wt-ll located.
O. K D.ivls .v Lo. , 1 * f > r.iiniim * t. O > "il
IjlOU IlKNT-Htnro l.iuiiilru lit lloston Dry
-I1 liiHidi sr , , . . iil ( M lotli St. 4lt )
FOIt III NI ( t of 1 roTmis : ttnt bu"e-
inent No lit S .Vstici t div atul ifsttrn wa-
tei. liKiulieoi Dunan .1. walhlee.iisa. Ifilh st.
Mltl
I 'Olt 111 VT New 0 room hon ; on
sin ot. pin lei b.i ) windon.oa t fro
( l < trrn , we ) ) . alks. lo.i 'o < and out ho'Uo
nnd COM emenf fH per month. J. K Itlkt.V
ii , V-.S | I Ith street. .Ull
I AUK III. NT lliiu < nfl looms ; 17th. bet. Call-
1 lei nln mid Webstei ts ; fi'.V ) per month ,
.1. W. MiUHhall , I'M ' ! 1'ain un. < n\ \
IT'OIMIKNT HOIIMI with kCMin t-itoms. UI7
Micimiin A\u. Kniuiiiool 1) . T. Mount.IIS. .
FOI : HUNT A pooil form with
inllpi from po t olliro ; 75 nurps utiili v eiiltl-
Milloh. Niino but rtpi ikniol farmers m i d
npplIteleiencu lequlicd. llnmlln V llnmn
Ml Soulh lllh Hi. 118 31
TriOIt Itr.NT Nov. i , a tlrjt-cl as tMoomrot.
1 Intro'lint loontlon ; by S. T. I'ctniseti.s u.
cor. l.'lh and Douulus. lui
Troll It 1'XT Tno ncx * ii'siilciii.Nii roiimi eaoli ,
-L ( otti'L-o ' . " > roomslioiiso lu looms. J. I'hlppi
ituo , nvi
FOU Iti\l : * Two-stiii > ilwcllln r , 7 room * :
Kood liualit ) . Appl ) Cor. Uth and Doniilui.
CT.Tnloi. 711
> OH llKfrrsTorcToii'Jtli ifrid hcmeinroilh
Ii 1
cm
I stiiio nn Poiilh rth st. Until llr t-cla = J Imsl
IHSS locutions A1"O IIOIUPS to tent. A. MeOm-
01k. t" I
iriOll KENT Ilnnno of n rooms. Apply C-ir.
I1 Hthand llongli" C. T Til ) loi' . 710
FOIt HHNT-Povi-riil ilwolllnirs. A | \ < \ \ Cor.
lllh and Douglas C. T. Ta ) lor. .V
HINT : oit SAM : A house , bam foi Ji
cows , nml 4 lots In Walnut Hill add JJiqper
month. Inqillio Jjmus Lliri liiiii-cn , I * . I' .
' " "
-
1st. or lifter , a dwelling
I1 Imili-efi rooms , nie turd , i Klein , water , $ J )
pci month Applr Mil 1'ailcWild a\uoi.lnu.
W. It < II , ( lriiar Ht , * M Hinith lUlh St. NM
in ou KINT Nicnrottuco 1010 Pouth rith st.
J lliillliuot | ( A. lloldili
ron Ksirr KOOBIS. _ _
"I J1OI ! lll'.N'TWith or wilboilt lioiiul. an ele-
I Kanl son Hi 1 1 out loom in handsome ( ottacu ,
Hiiltaldo tor two Kcnts , In prixalu lainily : el hl
mlniitis1 nulk liom U , I' . ile'ot. | ' 4M VViiluut si.
71.1
_ _
I 71 oil HUNT Vurnlshod room 71T4 South Kith
htieet , with or without board. ltS0 *
rjlOllKCNT-H room homo on 2tli stnd !
i housif-oiitb o IloiiMlus t lt ! < nt # 'ii , ill )
\uitei.applv nn piemi orior 151i DouyliiHttieet.
\Vm.Menell. I. ' > 7-J7
Foil IlKNT I.IIIRO furnished fiont room
with USD of bulb room ; one block liom
htieet eats and ( Ue minutes' nulk trom pns- |
tilhcu. Hnilablu lur two. Add i ess I' . O Drawer
'M. 71V& *
" | 7inil IINT : Anclo unt rnrnlsheil loom. Illll
-I ? Doiltro. C'Ki'J * '
JjlOU IHNT : Tno nicely finiiKhisl looms ,
wnrin undconiloiliiblo for tvintoi , foi KIIII-
tlemon only. No. l7iWCallfoiniiist. ( MJi-t.'U *
FOR Itr.NT Two nunly liniiisheil looms ,
pailoi und bed room elf south windows. No
SS3 IHth gt cor Davenport. ( > 7-'sU !
ItKNT Duslrablo front rooms. Ill
FOIt
South 18th st , I- ! : ! ! *
JT1OH ltiNT : A nicely linnlshud cottaw , 15
1 ? iimma.HfT North aithfct. _ _ ti l
FOIl ItKNT [ 'iirnlMliml room * lor UKII |
hongoltcuplnif , Imtulic N W cor 18th and
Clark. fllil-Sl *
E O lFlUNTIla lrMblu lOomT.atlHl S Casi T < f.
FIK ItlINT Two imrmnMiml rooms , 1(117 (
CIlicilHl ) St , ClB
ITlOlt KKNT I'or lUhl house keeplnir. ! ! tur-
Jj nbhed rooms , & W , corner Hand Howard.
FOIt HUNT LIUKU hanUsoniu room , 1704
Capitol live. til
HUNT ruriilshed room. No 7i I'llh
J7UIH Wubstei atnsns with pi it lew ol buth.
_ _ _
Foil IUNT : : i iiHims Hidtabln for liuu Ueep
liiK. Kniiilr | 1lil liivi'nnnt ) | Mreet UiVJi'
KKNT ruinlsheil room with tiMj ot
bath loom. No. 71 11'Jht. , near Webster.
IjlOlt HUNT Nicely furnlslied loom UK !
DoiUit Htieet. 'iS'Unl'
HUNT Two nicely lurnMicil looms ,
KINT : Nicely fiiril | < li sl moms , ehcap ,
lei loiirKontlinien.'UjsS llltliHtiout. r > ' )4 )
TIIIK Ui.NT-LaiuliiilildicdromlHlI : ) > o < lKO.
-
F HUNT rutnlslitd rooms , S.VJ Dodtve. -
FOK HUNT Tno iilcKiuil fiont rooms iinfin-
nlshisl , Imlli IIMIIII hot and told water wiino
t'iMir. ' vet ) ilehhiiblu location. Kiuiuliu H. W.
Coi III and Uodfc'u. 4VJ
Ki.NT-Hoom : with tumid. IblJ Oodjru.
4.o !
ITtOlt ar.NT Iloonift In clt > hull biilldlnjr.
1 Itooms In Uiiikur block. C. E. Muiie. Ulli
and I'limum. 4ll
FOU llUN'T-lIleiianlly luinlsliud looms at
IWirmnmnst. 40U
IH'NT l.in-uu tiiriisln | t front room ; cull
i C p , m. , 7U Illlh M | , nmir Wolislcr. ; ctt 'li |
- , ItUNT I'loiu.nil lurnlahed rooms. 1707
I-Oit
CllSH. tftVKll *
. KI : > T Tno ploauint front woms mi-
I.AOIl
1 IniiiWicd , nillnblo fin liirhf houseki eplnir ,
III llccini'i H Illoi K.coi hlh miiMloumil. Ml _
FCII lU'.NT 'MoieKlnthu bilcii building ( in
llowitld St. , but inth and 17th. No I1'1" ' > u > J
I'JIu inilllie | lit diliKhlinoior. KHli t. ' . ' ' -J
37'Olt ItKNT I.aifc'i liiint loom nicely fin-
nisbid : pilvilui-uof bath loom ; wnitalilu lor
fwn p ( IMIIIS ; 11\c < minutes walk limn 1' t ) ; nno
blink Horn stiei torn liau. Addiubs 1' . O. box
; KK TUI
_
ItKNT A nice , pleasant inom , furnish-
ITIOIJ ( nnfiiiniii d Imiulio ul 1J1J I.eiuun-
WOllllMMCI. < IU
ITtOll It I M'Itooms with 1 oiiiil , lll llllllle lor
1 pummel. Appl ) ut bl. Cl ai lui Hotel. Ui\ \
lll'.NT-Nlcclj timil.-hcd Iiont loom to
Irtoll
1 ( .cnllemmi ( ml ) , ut S K. miner vth und
Donxiusdtiuct _ ' _ _ wa _ _
I ItHNT l'uinl hu < l HMI'III , 1WJ Km nam
17 > ott lti\Tl : ( iiiiilflicd i unins on I'aelllo
J1 hticul , between Vlh tiiul lUth.one block Minlh
ot tlm I ) I ilenot. _ _ 4'J.I
TTtoit ItKNT u'pleui > iint Fouth f runt 11x11113 9.
JW cornel litlnimlliuunpoit. ! _ _ 7U
POIt ItKNT Two nlcdy flllilUlud loom's , N
W. cor ' 'lit and St. Mm \ 'u utuniiu < IAI
SAI.E-lIOUSEa-I.OIS.
s.\l.t--7U ; IIHII front on lA'iixcnnoiil. bIN \
Pitlt ) liotduup cornel Iny on ai lnul alii ) MMIII !
liont cam pin s oioij let niliiuiun , I'liin tt.'M
AmiJi.lJUi i'mimni. < ? HI
HOUSES , | ottfhiiiiU litiiiisUth and Douubui
. ' . '
a.'jnor.'l kv >
TTOII SAl.U-fliMtd 7-ri > oiii hui > u on 1Mb M , :
J1 full Int. cll Improved ; T..HUi 1'oller X
i.nbli , I'i l"i I'm mini l ilrtf
310I1 s'Al.i-Twolots ; In lllniobmiVh"pliict-
juM c-lil ( I'aik iunnc. pikes Jl , < : rmiid
il 'iii ) ittptuiiulj , Auti4. 1501 1'unnuu , Ust
I.IOIISVM ; Nowportlsroncb > ! vir thMwo
bf MrcttnlnUinuhn. ' * itrrntliAtntnl Snuti-
ui-s t , n Isns bfittlfitl a tMMl ) ot landason
orprsaw. fh's pun l tlotnoti-irntiil to jftiir own
KHtMifioMf-n when you w it , Newport v\te \ on
Itftoviimtnltaand rilU fn t. Then. ' Is no urn-
luitpfrt ) likoit AUwhonoolt admit tlm full
Newport ( iplls l-f-onii'o It Is vrhnt Iho people nnl.
When tone < > tlit'rouiiH ( on will ndmltlt. Ily
next Kprltitfjoti will find ucrc' lots'Pllliiftforonu
tlitrd moro HIHII they do now. Ily ntttf.ill they
will fell for iloulilo what thpy ( to now. Iln\o
iinn eonitilt.net. thru mid buy now nnd mnhc
this mil .into. Do not delay lint Invest j-o it i
money unJinnka Ihu udv nco- Ames , 1607 rur-
IIHItl. IWl
| , > OHSAI.i : On .ll t ° t. , fln" lots at fr'i ; t n r
I1 Itiinn. Call nt olliec. I'ottcr te Cobb. IMf. ,
rarnnm . 410-tf
iTloll SAI.JOn : P'Tni'iiwiMihooinnHsp
I1 mid lot MUlin , * I.M ) ; alto bousii mid I luU ,
{ 4'uuu. Cunninxiiain .V llrcmuin , 1511 Du-li'c.
> -
Ir ) ou want to Ml real oMnto ll l it with C. 1 ! .
Mnjno.svfnrnth and rarnnm. If It Is not
t oni unleiit to call drop n cunl 1th n full I'PS-
crlpllonof tl'fpiopcrt ) p\vln \ numlier of let
an 1 block. Itnfllp'i ) jou If jou want to nil to
wml duscrlptl'"iol jonrpiTvertj tot'ils nponcy
u hero II will n t < ! to prompt attention. 1i-lu-
phonolSI. _ _ JlHlL
FOIt SVI.i : : > l udillilonnl ots 111 Smindeii .V
llltneliiuiKh's a tdliion HM now otti'M" ! for
f ale at the old prices Tli ( > Cell Mnc rnilroii'l is
hirnlisl within a fen rods ot t'lls n''dllloutui ' I
lhe iilot itl fiom JK.itoY-'iritbe cbeapestt iitoif
irtj tntl'ccltj' . TIT us , f iidownnnd luilnnco in
tnont'ilj pa ) mi nts ol 1 or lu dollars. A. t-niin-
.lint I ai mini < t. iV'J' l
I.n C < i.ti-rnnSniimicisoL : business
lot , l.iixLMoi : I ) $ ! & > . Pinter i-Cohli.
_ _ _ 4H51 _ _
I/ll > KMA l.h An elixant li room holier mid
J-1 lot IfUvlMI on I'aik iivenlio , luautirul lix'a-
lion , fl.V.l ) CntmliiKhum A. lliinmui , 1M1
I'oiUe. ! * * *
Jiioi : SAI Kciulot.i uro non thu popular
sufu ami i-uiu bixubtmunl , Nunpoit IH thu
choice of ult uct clots ; jou will niv n juilr'i If
\vh ( i unipccll. Como andI/ciko\H'Nii piit
Amos , liVIT rai'iiam. tWi
[ P jou want to sell lent iHtntullst UwlthC. II.
Majnc , MV tot b.th mid I'tni'mi. It' It Is mil
cent' nil nt toe-ill I'ron a nml with n tulldos
crliitloii ol tin pi-opcrtj etlvinif number of lot
nn 1 bloek. It will pat ) ou Ir jou want to hKl In
M ml tit > ci hit loll ot jour propel lyle thlsiiKniK V
wl cm It will rccelMt prompt nllotitlon. Telu-
plume Ul. t:4J- : ' )
JjlOH S VI -A leiull'ol ' lot with U-roo'it
I'o'i-o ; ' .oiilh rrtmt.t ntl : ot inirhtibool : will
rent tor * IJU pur j uar. ilusi bet sold at once. It.
W.llppOllVit. txil-'H"
J t S\l 1' I.oltIn Thornb'iis ' I'lnco. vc-t
i.ii u.sroto kM inch , nipi'i cent down.
ii montlily payments. 'I ! ie i i.ruITJ ii < -
li.iblit humid tlici In npest In'.u 'I Omaha : the
ltd : l.lno di ; ut will I u built at tb u.ineiol
Tliui nbi'itr I'l ice. Cull and Kit I iitticulurs i.nd
sen the | input ty. C II Muj no , b'lth nnd rartmin.
67'l ! .7
FousAl.tComoiMid'co : t ho in w est , iii ant
and bo-it neicloiH lor lliu monnj' in Noupoit
Ames , Iru7 riiru.ini , W-l
t SAM : A few J.PICS In IllniebitU'th addl-
tlon and lirookhne. I unnlnitiain& Itienmui ,
'
TTMUt > Al.i : l.olH In Thornbiirw I'lace. we--t
Oniuliu0 to (40i eiieh , lOpci cent ( ' . ( mil.
baluiipn monthly pa ) nuttits Tliese .11 ei ry ilc
shut lu lolH nnd thu ( li ( jicsl in wi > ttOmahuthi <
licit l.lns. ilu.nc ) vlll bo unlit : u. the inrmiol
rhoriibmu I'lico. Cull unit trur ptri.enl'iis an t
MJO the piopmty. C i : Mujnu , l.'il'i ' and l-'armun.
fi7iV--7
HOlsi.s , U-td , lauds Hem 'i llthand Utmqlis
M ' -.i-iuinvi )
FOUSAM ; Newpoit lspinuiil'tl : to bit all
that Is cliiimxl toi nitliHjon will iidmlt th.s
wbnii > on sec it : i ome and look at the itiouril ,
mid heo with j out own oj o , tie ! MHICM , nicest
ndolot"cvei olfui cd : come and -i e flu lots , MIII
will adti.it ull that is chili : . ed. Amu- 1 VJ7 Km f.uu.
IV1O1 : SAI.K ! i lionnnd ( rood lot one bloi k
-I nottholbt < I.sij si'\onue , tented lor $ l-i )
montb , will be sold cheap. Uinnmnlmni > V
Iliemiun. 1.111 lmdru. bJ.)1. !
IilOlt sAI.K Acio lots in licit cileio.
I't. Oi'iuliii ( in * ho hot III. TtiN is hj tar the
linest und cheiipcst ucie piopcit ) lu Hint direc
tion. Cull and see It. Son to f ell po ticto ens ,
tunas , C. I ! llnjne.Bn coi. luth ntul I am un.
ITVUI svi.r A hint \ > .mlth hop nnd tools.tt
a bntK'iinillliaituloi ' Kun a.soi Nebt !
ku land. Chiis. Mmei.ch , Ciecton , ill.
TTIOK SAI 1C Lolrtin HintcbHUi , ! ) un i 1'i'ttcr
HHi's8Ut > -dlii-lniiidi : | > ! nin'tliui : ( n nuliO".d
limits on nbu lull pul. uniiiil nouses mi 1 Mint s
mil to he built I'l lies j-Mfl to * | i > 0 nu hi ; its\
tcuna , 'J ho-ioluts uio belling \c'ij iiipull ; : call
bCionlljou wi > h to tun. It C I'attuison f > U
JI'j-ou wunl lo.dl ivul osliiiulHI It witbC r.
Miivno swcor Irilti uml I m num. II il ii > not
convenient lo cull drop a i.ml w 1th a full dcs-
ctlption ol the propel t ) Kiting number ol lot
undbUuk II will pay vun U toil "mi ! to sollto
bend ilencilptiono , yoiirpiop ( rt ) lo this ( rene >
whcru il will luioltc' piompt attention. * luo- !
pbonoii-'l. mJL" >
FOISSAI.i : Newport N si'lllnur because it ii
nearlevant cionnd not a b.ul lot in It , Ien
urulni ) Imriu luloln tiiiaii'Uthc } iiinmukumoru
i.iouij Imjlnir IILIOI ilniu hi i'ii > other way.
Ilvei ) aci e of New poll will lov ; , oith mid will sell
toi'tnUepiicunowasked lor it ill less thin a
ycnr It jon will luoli at Newport jou will eit Is
allth.it is dunned lei it. Amc.s , I.VJ7 Km mini
bt. Wil
FOK SAM : A baiKiun in two lots on flier iu
utcniie Koranlioit llino$1700 nilltake the
tno. W. r. ( Ji ahum , CioiKliton block. fcl
FOKSAI.K-Acielotsin llolveiluio. $ .1)0 ) to
juiuicidi No bills to i limb. Nlie level
mud all lliu win Splendid locution , Yiow un-
Mirptis-.i . d. C I' Muynu1'ith und rurnam.
U4.1-M )
Tl' ' ton w iint lot-ell i ml c-tnlolK It with C. II.
Mayiie , sw ( oi lritb und I'm mini. If it is not
COIIVCIIK ill to ( iilldiop n cunl with a full dev
cilpllon ol the piopeil ) ji\liw numbci ol lot
and lilock. It wlllpii ) ton If von tviint IOM < H in
Mjnddi script ion ol > our piopi ily to this agency '
wheiu ilnlll iieeite piompl attuiition. Tulo-
phoulC-'l. l > ! J i
nilMlsAl.i : Newport acio lols , sell becuusu
l the ) mutlii'iiemi si.nunusl and cheapest lols
foi wilu , tins will bu ptoti d when jou M' tlio
/'ionnd / , uimo jnd Mioloi voiiincll. Ames , lut > 7
I'm mini. TM
I/IOIt SALT. Iol * In 'I hoi nlmi ; , ' I'laco. weft
.1 Oniahii , * To to t l" " i i ai.li , h ) pei com don n ,
bulaiuumonthly piivments Tho-oaro toi ) do
Miuhlu lols Hint lb cheapest in went Omiiha. the
Holt l.lno di pot will bu built at ttie iiirnei ot
' ) Inn nlmiK I'huo Call and net purllcilliii s and
em Hit piojicity. C U Majnu , I5tli und Km nam , .
(
OOlISl.'s , lott.lumls llenils , IMh nml Douglas
IjlOK SAI.K Now port Is thu lURit now in ncro
kilt ) and hulls on IIH minis , even nciu of
Nonpoii will hell lei not lu-is limn J-'nll In u
yc.iis ilniu. Vou can llnd no MULT uu.v ol MIV-
nj , ' inonoy mid iimUiii money Von c.in satKly
jonrnell wlitlhei HilsiSMi 01 not b ) looking at
Nowixirl. Como and teu It yourself. Ames ,
iJo , rainiuu. ( M
II ) on want to 8ell iciil cMiitu list it withU.i : .
M.i ) ne , HH tin ir.ih mid I minim. 11 II Is mil
ciiiixuniunt in ( all tluip iicmd wtlh a lull den
cilp. tun of I he piopmjK vin iiumbei ol lot ami
block. It will pa ) ) ou U ) ini naiit KihUll to Mind 1
doNCilptlon 01 ) oni propeily to thin iiuenu\ ,
wbeion will iccelku piompt attuntUm. 'I'olo-
plioiiciK : , til.- ' . " )
371OU SAM : Tbiuo nlco cottaues In Waliiul
Hill on miinthl ) pit ) munis , bpleiidlddiume ' I
lei poi'aouaol miidciulu iniuins to yet aood (
tuime. A bmindois > \ Co. , 11U1 ruinmn St. ,
opp. ruAton. Dili
IT Olt ! > AIi : Two lots In l < ani ) and 81 MUII'M -
mid , coi net , ; IUJJ , > i cush. Teller , V Cobb. I
i
1
1 > OIl SAI.I'-l its In ThornbiilK I'liuu , woit (
limiiha , viVi in llikieiicli , M pei i uiil ilonn ,
biil.inic inonihl ) | iamciils 'I lnu mu tui ) du-
ninlilo lots uml llio oho.ipoiil in wosi Oniuliu , llio
licit I. lliu depnl will bo liulll al llio ( dim i ol
'IboiiibiiM I'liu it. I all and ui t piiillcnlais and
kcu thu piopeil ) . Ili Miiiiu , IDth and I minim ,
Foil SAI.i- : llrst thix-l and well
hoillilllli : lium-o.i enliiilly locilliul lei piutlu
Uhllh Addii sC X lliiMilllut. _ Ull
1711X1 SAM : -Ncn port , ncHtust , iiuuuit acru
loin
Newpml ln .l .mdi heip : < Hi neie lots.
NcwJMiii hilUliikiei Ihiiiiuii ) nlliur ,
Nett jioil IHIIIMIII i limn HID other.
Nun ( mil I * InindMiimil ) loc.UuU ,
NuwJKiit has not a bud lot.
Nun ( Mill IH ull KOod lols. -
Newimil HCH | | insti'i limn
Niinjiuil IH lliucliolio (
Neniunl IIH Men llio Imjer.
Nun purl ml thu piHiplit.
Ncn jim I belli on Ha inuilln.
Nuwpoil Is a plum lei
NetvMiil | nill double in tidtiu.
Newport ( .uniiiil be eiUiilli | J.
Newporl pluuMMlho publlu.
Newpoit you inlisl nxi.
NUWHII | | Hill Will llk ( | ,
Newport Is nuaiui
. - ' . .in un ) iioiu lots IUTI Mid In thin market , and
w bill ) ou Mull ) on ttlll adinil II I * nil and inoro
Until U clulmed lur It. Comu and MxiNctriioit
non , It itlltpuy ) oultlo u. Amuu. IWJ V'ur-
num. eiT
.K.-OiU In llnrkpr.vMayno' * snb-
( dlrlsion on f v'i f-trfvr. thw blocks from
Mt-etl cnrs , f.150 lm < 1 { I'jOeiuh. ' Monthl ) pny
IllCiiits.
| IxitsniiCnl'fonilavn1't ' near Hty limits , f la
n < h. llxtm larKi-plJc
' T o ( ! ( X'iH-d WhridtiIwolots 7lv2W. hsh
' hK ! t fre'n P rk RVthiie. one block fmn Loav
t nwiTth hlftb cniunj , fl.i > ) tmch.
tprms
lloii"f t UOms , apr t nf arroiiml , on
woith si.ltdl Ilii" Kvpswllliln liWfcct of
$ .tv " ; n lifirjrftln.
Tn itoi > nn liiist nroro l near Fnrnnm ,
t nch , iiKntthlr paj inputs ; ihry are rhttip
S.'s ' ecus In ItrooklliKi tii ir proi o < i I IL It.
depot im.l Mnpftv. : \ .
Tweho enft frortl lifT4on C-olun t , ono Mock
north of Ix-.ivenwoilli. flVkl , ? ; l.i ) downnntl
J-Mpor inonlh ; tho-o. mo iltsiniblo lots , nenr
Ftrrot cir , nolr ttixVl schiMil * . np.ir lni lnt sj ;
tLej will iiinki ) K'Hid lioincior make M'od ' In-
M-sltTK Mf. '
"lti l on I'arnntn tit ar inih , 4.Wl
One ncii1 In ( ll-.es addition ni'iir fcaumlers st. ,
Lots on ( leoirfla ntp Ix'twoon Intcntrortli
nnd r.iriiam , * l lVi e.ich , f ir > JilHii mid f'j per
tnotith.
Him ncro nn South ISlh st . Jt. H : oasv terms
Sn-Ixtt ridv' iiiiU.'thiit betwtun Donuliis and
Ikxlvo , nen iiiitiiRo ; i rooms , $1,200 , $ . iJ
down and fill | er month.
SOI Uriel , bouso 11 rooms , all tnodern Itnproto-
taunt' , tintli , furnace , lurxu burn , Milan H
udd , * < - < " ' -
ill lilIvU'l. . hotlso 8 rootiH , Doilgo gt. bot.
l.Uli mid Uth , uiaUoo'iur. '
"WI'lill 1'it , two houses , Shlnn's mid , C0 ;
tnf ) Icitns.
' - " .I'Hid iicrp with hoii'u , bcnnllfiil loc.tllon ,
Wit t Omaha , dOO
I lot , l.iipi'hou-c S room > i , noith I'lh St. ,
: , - > : I/it tWt 140 ttfo blocks south of St Murv's
ate on UM 3lnlio ( Hiitiu-i > fl luonts , lnr.o
bum. { .I.W , S-iVidonn uml 5 1 pel month.
' . ' 17-NVrtt iiittsiso lull lot. north IMht . ? . ' , i l.
" ! l > Hou'u" rooms , lumo lot. llmisIm Mm In
Hnti-etttn pliio.ean front , Kpleiulid tlen ,
I.VU ; c.ist terms.
! S i-iotiM)7 ! ) loom * , lot MxfV , ItiuiMXini place1 ,
$ lJ-x. ( ' , JsV idinTii , biilanpc to nlilt
' . " ( ! ot > l eottllK" 7 Itioms. bum coat $1.03 ,
liumtMTOf oIlieroullmlldlnjM , lot UHxtOTI ,
tery line Inintlon , wlibln ono und a halt
mlUsof PO. , near Ix-iitunworth bt. , VI.tHA ) ,
> 'ivsti inn.
-Hrli'c hoii'O 7looms , Iliuncy ii nr Slth ,
Itooil lot , f V-V ) .
-OiH'diollnm1 H roivni , Imif lot. bcuntifiil
luc itioii.lliili'com pi ic'e.t-IJ lo ; eus ) terms.
-Ixit tihixlin. ( .ood c ittii'te 1 looms , Minth
11th Rl-J."U ! ' S . " 0 dot ; n mid * " I per month.
-V.Hest cottii0 | In Ontalni. non , ntco lot ,
ii.ituniltici" , ( jtsiitrlii nto. ui'ir Lenten-
. . . .
Im-l.ot iiilvl. * , south l.ith st. , cottiiKu t > i-ootns ,
FJ.OXI , ? juilo.tn mid fij per month ; this
Is n IM lira In.
li30-l.otl.i\U < ) , luriu hotiP" , pood. Hickory st
bet ioth nnd llth , ? t,7lO , 5 ) do\v n and
fjii pei mouth
IV lot IfluvSM , neat ( oltnicu fi rooms , lin lib )
cistern , outbou cJ. tvmi n ed cell ir , li ( Imr
Huiitdint park ; ihe iuiiiul iilone is worth
mom than tl e pilio ii'lctsl foi this pliici- ;
II jounanta ile 'iublu ' place w lib plenty
ol jrround room ; tco this , H.ijuU ; o.iey
tenis. .
IW \ tlno two ktory home 11 looms , ( orm riot ,
I'1\I4 ' < > , on I aika\e , itii
Id' irnl.Cion r.iuium r.t. nearr > th.tloi .
W&ftf A lew pieces en South Kith ft.nltli
Imlldliifis on tlirm II jou wiint ifooil
lnu > tmpnt look at lot II , I UK U ' , luiiint/e
IM-iiild. house 4 rooms. 1 1 'iPti. > MM down
i.nd J-'il per month. Ninth half lot Id.
bloik. ) . Kount'ii s jit udd , hoii-o II looms ,
. ' $ . ° VA ) down . '
J..U > \ and 'il pn month
' .t -r.i-t 'j lot 'Milock 177 on .li'tkMin st. nilh
l.onsp nn I Iiiiiu.f l.iwt , ffU donii and J S ,
p < r month.
"I ' lot mi shorninn ute IVK1.M In lloib.uh
add , tVWi ; ul-o lota l vl'i-i < u litn , Hot-
bitch sudd , fl.HK ) .
"i - l , " > ix Vlcoinfirnnt-t. M > ry"s uvo . inn'trs : >
M-i ) desh-ab'o ' lots ; | tn pr.coand piticu \ -
Kll s ( Illll lit llfllc" .
SH ) Lots in Vates .V Itood's utlj , fVOc.ich ;
monthl ) pajmcnfi ,
301 Ixit II ) , bliivk H | , Ilai uoni place , $1,000ery ;
oust terms.
IFH-Uit In Cert Intuit plnctt on Honnrd ht-'Si.ca ' ) ;
M.U emy torjis.
1 o Tut o ! ' the mini acres In We = t Omaha ,
imn.bcis . ; ana , Uocl. - ' t , ifi.OO I
174 Tin uo lots on Vuvlnhi ui o. II in-pom place ,
the thin- .
17. " ) Two lotson N Ijnln u.l\o. inbltuki ! , Huns-
Kim pl.ipn. $ ilii'iiL'h.
17U Tnolnts In llliloiiiitli ! | p'Rpuon ll'do ' ; st ,
iC.ttlieilne ave I vlitH ( i ueli.
Lots unlmptiiM.'d . anj , itiipiotpil pioperty in
( \eiy puit ot thoc'riy. ( ' . I' . May no , H. W. ( or.
rth.ind Farn.im. Tolojihono tl.i. i > lf
f T TiTFt U.t-lhilif LTiiiiiuuTots } ; llilc ClfftTium
I mecU Hie denmnd. ' It MXtisllos. tlumo vho
i.iuit rltvlutM. O'iKClmtliam ha not u bud lot
in Ir Tl ( Kiiai'id les .is lovcl in iinythlnK in
this counlr ) . Tuoui r.m ntver biiunuuttin '
' of On' . ClnUlmm lols lurKiadlntc. It
on fr-ii : ! > , OAk Chiitlitnn bus n Itilt
Mno depot now loctloil on thuKiouml This depot -
pot will be itUimuttuqitfio. nnd will do iiirieut
deal lonuitls thu sulo ot Oak Chatham lots. Oak
Chatham inn bo scon at any timu. 'lliu pnrtlo )
tiuln lliiito now will imiUo a splendid uucst-
niont , Comu mid bcu thuso lots. Ames , 1S07
t'lirnnin. CW
L1OII .SAIji ; ( bo.ip resldcncu lots on Coining
sf. 1'otter & Cobb , I'll" ) Karmim hi. 415-lf
TAOHSAM : Tnunly ncres nour city limits ,
JL ? hultublu for illuillnj , ' : part cash ; tine in-
\ostinunt licll&MLlHiiilllsh ,
: .SAM : Oak chathuni This Is what
I ? WHS called tbo Tonsloy tiack ; thuntral
Dupotof the Omaha lit It linn lo.id is locntdl
on Oik chatlrun : Oak cliatham L opposite
liuluu Kedlck'B lusldencu on Saundorn Hticot ;
You can iiiukejonriiioneiyiloubloonthuMjIots :
Come and MO oak Chatham bctoio it Is to lulu :
Ouiahu vill doublu her population In n yours :
Youcnndoubleyoui money on Oak Chatham In
Ii'sss than ono j ear ; Come and fou Oak chut hum ;
\oucanllinnscoundjndgolor joursclf ; Amud
ir-TL'itrmim. WS
.toil SA M : lu lots on NTiTiiilers ht74 blocks
I
1 fiom streetcar line ; east fronts ; ( UiUoiicli ;
easy pajmeiits. Thuso uro cot nor lots. ,1. I. .
Hlloj .V Co.'If ) 8 1,1th ht , 'f.M
fjioit HALi : Cheapest piopertj- near West Kar-
t mi in st : loi.s In Potter H add. trom 4 n to
' tunas. I'otter.'t ' Cobb.
V-'oo ; uu j 4 Vtf
HOIIbl's , lots lands Homls , lllh und DouyliH
fil i r > lnot > o
POH SAM : fxts in 'Ibornbui r 1'luoo , wo t
Oniuliu , f ' > to 41M each , 10 pur unit down ,
biiliuuu monthl ) piijinontN ; thcbu mecryde -
shalilo lols nnd tbo cheupest InwestOiniilm ; thu
Melt l.lno diipor will be built at the coi nor uf
'Uioi iilmrs-I'l.Ro. ' C.ill mid set piullenliun and
reu the piopcrly. C K ibi ) no. 1511 : and Km nam
Ki > L7 _
IT't ' It SALK Lols In Ilioriibiuj , ' Place , west
X1 Omaha. frJIIoftmoaeh ; 10 per cent doun ,
Uihineu inonlhly pnjment' ) 'lbu o mo ti'ij du-
i-li utilu lots and lliu etii upe't In west Omahu : thu
Itult l.lno depot will lu built ut the coiner ol
Thoriilinifr I'laco. ( nil und trot pmliciilais und
t-ce the piopurty. C UMaiiu , 1'itli and Karnuin.
irioii SAM : nak clmlliuni This Is what
WILS ( ailed tint Totmloj track ; thu Contra !
Depot of thu Omaha Hell line road Is Incatul
on Oak iliatham ; dale Chatham is opposite
.ludpu Itodlck h rtHl'lumu on Saundeis ntnel ;
Yon can miiko jour money iloulU < on Hn.-olotH :
/omo und M-O Oak challiam bntoiu it Isto late ;
Omaha will double her population hi fi jeaii , ;
Yon eimdonbli ) onr money on Oal : chathiim In
h HS thanonuuiir ; Comu and M'I > Oak Chatham ;
You can thoiiK'i ; mid Judge loi' > utin > elP Aii
IMi'arnam. . fi4K
I.iOIt SAI.H-1 him u cornur lol In Ileud'ri Isl lid
I1 JI.CW. I'oltor&Cobh.
Tl' jou want lo neil irul eslato list it with C. 1' .
Mnjno.Hu mi l..th und I'm num. II it is not
convcn'unt ' to call iliop n caul with a full tlo-orlp
tlon of the piopcily Ktthu number of lor ami
blo < k. llwlllpii ) j on If toil want lo boll to nmd
desciiptlon ol joui piopoily to HHF UKOIIU ) ,
wlieio It will Kicno iirompt lUlunllun Tulo-
phone ( Ul. | UJ.'J
_ _ _ _ ji. _
FOK SAM : Ixit8 In I'lhornbiiiK I'liuo west
Oinnlia.7l In 8(1)1) ( ) ) inuh ; 111 per cunl down ,
biilamu monlliU prn IIIOIIIM ; thee me Mtiy dc-
nlrublo lotrt and the eheapuat In wuht Oniahauho
ult line depot will ho liulll ul tliu corner of
'Ihnrnhurif pliuo Cull and Hot purlleuliiiHiind
ti o the pnipert ) C ) { ilfij no , ISth und rarnum.
fi7i--7
TJAOIt SAI.IC Wbon buj'ers ' neo Nuwpoit they
-L mi coiuincwi It Js tliu nunust , neulust and
bc t iiuiu lots tor ham. Vou can milltit ) ) oni-
Kill ot this b ) lomlmr Iieio und lidlnjr Oiit to
Newioit.ot n huh . .thru ; Is not one IKIOIlot. .
let In now when jom ulifilco will bu tuuoiiK Ihu
lint. Alum I W ri\riajt \ } | bt ftsii
171OII S VM.- Oak"hulliiini This Is what
wasc'.illcd the Tuush. ) Iniili Tliu Cuntrul
Depot ol lliu Omaha IILlt llneroinl is loc-atcd
on Oak chmham. I Unit' ' Chatham Is opponltu
JinUc ; lie-dick's loa lrnyn on Smmduis htiuct.
Vou t un nuiKooiiriiioiiu ) double onlliUMi lols.
Como mid KCO Oal. climlin ) | | ' ( ) ) H li to lute.
OniMliu will doublu her JHipulation In n jours
Viiiiiindoubli > } ourmone ) on Oak clnillnim lu
Icsb Hum one ) u'ii Comu and HUO Ouk chuthum
Yon can then ie and Jndiro lor ) our uir. Amos
_ _ _ _ _
EOK SAI.I'ilicnpoat hue ilisuio pioiiori ) in
tlie maikd , Kwldcnco lota In Hlllsulu nild. ,
Wo to ll.loo , Potter $ . Cobb. 4.a tf
ri'ouniuilloK.ll lonlostalollHtft with C II.
--Muyno , swcor Kith and Kurnuin Hit U not
cuiiMJiiiunt todilldiop a caid nith u full dos-
llplloil ol Ihu pnipoiiy KiVlnK nuinlKir ul lot
und block It Id pay jou It jou mint to Mill to
nenit d < u rlptlon or jour property to thlsiufuncy
whuiolt nill leceltu prompt uttunllon. Tclu-
phgnott. ! . ti
Foil .SAMI-IloiiBuiiml lot In North Oniuliu ;
liiMiMfliiisru-oomB , oletein , w oil , east fronl ;
( * ) * . 'tlUV
. . a.lLl.li room now honso nnd lol on cor
- 1Mb M. . will be Mild lor $ -MU C'uiinmKluiin
itllrniiiuui , Kill Dodxe. _ _ _ _ _ _ _ wa _
Foil NAM : On Luuvenworlh Blioel near Phil
8h ( > ridiin ol.u comer lol 7J tool wan h fitint by
IWftuusUiout , l'i k-o JJ.iUi. Amuslud7'uriium
SIM
.
I't Omnhn on the north ThUls by far the
flni"-t ami chony | > st ton1 pitiporto In tfiat dlied-
tlon ; mil nth ! vo It. fcwu to f-'tn ) | > or ncrn.ev y
terms. C. U Mnyne , st tvr ISth mid
111:121 :
I OIt SAIii.civ : , bmttlfnl land ,
I Hell line uml Humidor * st , f fXO ( , fn.sj
Kivjuii-o Stivett diiiK stern 010.
1710IZ sAM.-.Wnhinl Hill lo's ant the bc t.tlip
-1 rbprtpot mid most de'lt.ihld. U. K. MMIIK ,
1'tli and rjumm. fiTU-Tt
I jlOlt sii.r _ rn. lots In
1't Oniaha on the noith This Is by tar the
flni'Sl hud chroppot ncre pi-opprty In th'nt dlreu
tlon , cull and UN It. ( Junto $ .OJpcr ncn > i a )
toi ma. C. I ! . Mn ) no , n cur lot I and rurnnin.
ITUilt.SAI.K rino lot * In Hnnscom I'lncp. ' , ( )
J. toHM ) . 1'otli r i Cob ! ) . 41 MI
Aerolotfl In llolfodeio. J-W to
t-Tn ) o.irh. No hills to ilimb Nice lottl
road ull theway. . Splendid Irtoutton View un
surpiissii | o. U. Mo ) np , liith nnd Kanimn.
C4ISP
] j1t USAIi : Uts lii Thonibiirjf Plneo west
- Oma'i.iftjso ' toSHHtaih ; in per eonl ilonn ,
baluneo monthly pauiiont.s ; tbo-u me ter > do-
fdnibio lots mid thoc'heupeitln wc t Omaha : HID
I eit line depot will bo built ut thu coiner ol
UhornbtitKl'lico. ( all and tret pmtluul irs und
sou the propertj. C. V. Mayne.l.ilh and Km nam
' thny i'iii 10 ini'intus well , iron lliri iinii
I'ark and I'.uk At en ie t , curs ; Hell Line Depot
Is now locale I CM Mnho'o Hill ; yon c.i'l buy
the" " lots lei t , o pitltiT $ M down , j.unme
l"i dferj tln-er months. On-no mi i me this
iiropei ty. H is u oalu Invpstmptu and w II ir.pldlj
inc 'n e In taltKj. Ames. lno7 I'arnam. Ml
li'Oll SLi : Twenly aoitS. . W. ot citv chuip
J at Jl.Vpei ncie. Voltur&Cobb. 4H tf
IjlOK SAM.-Aere lots 111 lloltorteio adjolnlmf
-L 11 Omuliiioti thuNotth. This is by lur the
Mm st and ehciipr-it acii > propert ) In Hint direc
tion. Cull mid K'e It. JJdii to tfltlpor iicro ( asy
( ' . i : . Mujnit,8n cor l. * > th and Karnuin.
Fi lts.\i.i : Wnlnitt Illll tots niotlin Poitlu
rlu < npi > ii nml tnoit di-slniblo. 0 II. Mnjtio ,
15th and rurnnin. ro-.f :
I/ltnt SAliK Acri- lots In IJoh i-doro , uljolnlnir
1 11 Oninliuiiii tlio noith 'Mill N by far tint
( Iniwt and rlirnptxt nrnipiiilii'rt } In thnl dlit-o-
Hon. I nil and ic i < It.1H to JIH ) nor ncrnouay
toi mi. C. I ! . Muj ni' , sw i-or tjth and Turn mi.
IjltiKMAl.i : 'Hit1 tin < " < t neiti propcitvbx Ions
- 1iu1ds > it < ilTi'UliH HclUrUiic. which lies ill-
it'ctly \\-t ( n J't Oninliut : ) ) to } triici : ) acio
Tills is tlioelKiipot I'cic pioporti to hit linil tlio
saiiii'dlstiiiiciiut. lthth'il.dviintii eel innoth.
lincl n ) id nil thi ) unj. C. 15. .Miiyau , bith mid
Turni'iii ft'il ST
Ij lHt S XI , K Nonpdif ficnKMti nt-irt"'T iicro
Jlots. .
Ko | xirl licit and clionpcst ucrt > loll.
N" P < irt Mll' > rii < 'tiir tlian any other.
Noupoit Is nciu rih'in an > otljiir ,
Noujioit Is li.imNuiiH'h lociit''il.
Non poi t lia > net a bud lot.
Nmoit | l < i ullKood loti
New port w Us inmur than anj tiling.
Noupoit h tlio < link c.
Ni ujxirl linltos din bimr.
NiMport Kiilts lh < > ixopln.
Nowpoi tcl ] on Its merits.
Nouport cm Munil liiMv
Now | > ort In a pluco for Iio
Nun port ulll doublolnalno. .
N u port c'lanot be o innllcd.
Nun port pleases ttio | inl > lic.
Nu-.v port j mi mud RLO.
Nun port uni will like.
Newport mivniu' .
Nuwpoit Isliotlor
Than an ) aciu lot o n prld in this innrket. and
when 3 on ht o Itou will admit It In all mid moro
th in Is Liiilincd for It. ( \iino utul hcu Nou in > rt
I'on ; It will pay jou to do f-o. Ames , 1507 rar-
limn. ' _ _ _ _ _ _ _ G47
F'oTTsIII Ac.ro lots n lToITr7loro , SSS ) to
} > imjh. ) ( No hilHtncllmli. Nlro level n > ad
all tliu KIIJ. Siilondld location. Vio.v unstii
pnsnl. . C , ' . H. Mijiiu ; , 1'itli uml I'liruuui.
H OUSKS , lut , lands liunils. 15th and Donirlns '
_ _
FOU s Vl.i ; Walnut Hill Im mo the b"ht lliu
choupr"t anil modt doaliiiblo. C.r. Mayno ,
ISth and Knriinm. 67D--7
J/t > K HALU Il.ti. I'ATTbltMiN. Hth and I'ai-
. iinm. Act 11 property In IllmctmtiKh's mull-
tion : this addition adjoins tliu now purchase of
thoMKsoiuil'ucitloUU C . 5J1
POIt BAIiK-Qn Callfoinia St. . I'i miles Irom
postollitu , half nciu with ( 'ood hou-o and
liirn , only iS.lno. 1'ntlt r.tr hli. 42Vtf
IT OIt SAM : The nm st ncro property bj IOID :
1 odds jrt ell < rod Is lcll\edero ! , u tilth Ik's (11-
iHtly west of Kt. Omaha ; SU50 to SUO per acru ;
this Is tliu uhuapost aero propci ly to bn had the
sumo distance out.with tliuadv untnsD of smooth
levul ronil all the w y. 0 KMn > nu , inth and
Karnaiu. fi76-J7
FOIt SAI.U Fine corner lot on rarnaiu ,
Slfl.001.
Splundld coiner lot on Douglas , $ aX)0. ( )
Umi lotoppoolto exposition bnlldlnff. JIO VM.
All the atHi\ n ro lull lota , GGxLK ! loot , and ex-
collunt for luiKlnc hinif t J.
10-iooiu houbo and full lot on Davenport st ,
S roAldcnoo lots , Slilnns 3il add , $1 , < ( X )
! l tlnu rcslduiKO lots , Hanscom place , $2,600.
I tine itHdencp lot , Hiinscoin pliicn , tV > X ) .
1 tlno rcsldeneo lot , lliinetmiiRli plnco , f 1,4'A
HOUHU ofurouniHimd lot on Sownrd street ,
$ ; ! .ouo.
4 aero In Ol o addition. $000.
Ut In .Shhm'.s M add * 700.
Corner lot Tarkor's adit. , $1 ,
rxiacrua In I'loicmu add , ,
Acio property In Klorenco
Ixmil , 10 and 2o acru tracts neir city at tlSo
per uuro.
4o aero tract Improved | C5 ! per aei o near city.
Wliifio tnrm , Imin-ortxl , hoiiso and Btablo lor
fl-r > per aciu.
Section of Iandr4n ucrtH In Morilck county ,
at JJ fo per aciu Chiup
L'oto auiuH land In ( lieelcy oo. at ft M per aero.
r > , UK ) IICI-IH land In Nanco co al fo jior aeio
llamlln .V llronn.illl South nth Mieet 447--'ll
FOK SAI.i : The llniHt ucii * piopuit ) by lonh'
odds j ct olferod llelhedeie , which lies ill-
lectly west ot I't Omuh.i : ul to $100 pui acio.
This Is thu cheapest acru piopmtj to tin had thu
unno dlstn nee outwith the lunmitiiKO of Hinooth.
Imulruad ull thu wu ) . C. I , . Maiiu , Ifitli and
1 'm num. _ T'h'tZ !
TTOUhKS , olB.lands Homls , l'th and
IjMlllSAI.i ; : The tln-t ( acio propoitv bv lonvr
( Kids yet otTcied is MelUedeio. which lien ill-
ootly wcHot ft Omiihn ; * ) toluO ! pin ncio ;
| IH | Is tliovhoapost aeio propniiy t'n ' < "iiino dla-
aneu out. With the advantatfii of HIIIOO 'i level
road ull Iho way , U U Ma > nu , 15th und 1'armim.
SAM : I will hull a numhorof line cot-
Foil
taKUs and lots to good partfos on monthly
pa\ments Also u numbtirof line diU'mu' horsus
and a lot ol top buirKliM ( but I will cell on time
or tl iiilo foi ruulosiiitu. K 1' . 1'ru ) n , 1. ' > 7I Ninth
Ihlh. 077-'M _ _
TOlt BALI' The finest HUbuibun icpldiincu
1 piopurly \Niilnut Hill. Without u doubt
tilts piopeil ) bus belter pi oi'liectH Uu Immediate
tidiancu lliiin liny other addition tliu sumo dis
tance out. With Btrcut car line now he-lux built ,
Holt line irnidul Ihioimh. and a dupul located lu
the center of the proper ! ) , nearly lee line build-
lniH elected dniiiu tbu past hiimmc'i , miikus
Walnut Hill the most dusirablo losldunco piop- !
eity In tlm maiket lo-dii ) . Cull mid tuliu u lido
with us and MO for ) onrwUes. 1'ilcus uml
tei ms \ ory rc-fi'itublu C U Muno , wiiithniist (
corner ritlcenth und Karnain. OtUVI'J-JO
IjlOK SAI.K-Walnilt Hill lots are lliu bust , the
1 cheupe-t mid most desirable. C. K. Miitnu ,
1.1th and Kuinum. f'i- } ? -
| JTOir.Sis : , lots , laiiiix , lands-Iuinli ! < , Jjh } nnd
FOIt SA 1. 1 : Newport , neiiiest ncio lolH , If
\oii come mid sou this piopeily jim will ad
ult It In the neuiosl , best and uheapost aciu
otx turtiiilti Ames , ( VI7 rarnaiu , Did
ITUHC SAMt-Walnilt Hill loU lire the IjoM.tho
I1 uheapi at and most duMiublu. C. II Majnu ,
Dili und Funmm. ! > ' , b l
Foil SAM : oit nx < ; iiANoi-rino : bmk
boiisu , IU rooms , bain and Mublu , city wati i
mil necetnuy oullmii.se.s exclimiyod lot mi
novcil liinu not o\ur- l miles IKIIII Omalni. It
: { AKUIUS need not apply. Addict 1C 1 , Ike
'
OKSAU : Ileiiiitlfnl M ldciKii lot * In V. ill-
I nut Illll JiiUto $7i" inli , In IKJI i out ( iih , (
tiidaiiM ) imnnlily piij incuts. U. K. Mu > nu , Ull > t
und I amain _ _ fiu . ' 7
FOIt SAM ! Nuwiiort nuiicst , ncnuat ucio
lots.
Newpoit best and chi apnsl IK lu lots.
Nonport K-'llnfiisiei-ilmnmo otliei ,
NoHKiitlj | neiircrtlianaii ) other ,
Newpoit is Inuidi-oiinily locuttd.
Nun port has not a bad lot.
Nowpoi t IsallKoodlolH.
Non | Hrt t-ell * lattui thunnnjtiilnjr ,
Nutv | KJit U thu vholiK ) ,
Now poi I Int lies thu bu > er.
NuwiKiit sulls thu people.
Nun poi t MilU on Its merits.
Nun | Ki t ciui mum ! | it CitlU-ii
NutvJKJit Isuplacolor nuin < > * .
NevvKii | t will doulilo It ) vulutl ,
uw > ort tllioi
puhllu.
Newport you must sue .
Newport > ou will Ilko.
Nowpoi t Is ncmcr ,
Newport Is better.
Tlmnunync-i-e lot ever Kohl In lliUmRrket.niut
lion you hue It jou will a ( mil It Uull anil nuird
thimU clulinoil for II. CIIIUH un I rui > Nowjxirl -
nou , It vrlllpujr you to do ttu. Aiuoi , Ifr/T l'ur > (
umu. MI
8\M ; Nor-B room hoiif : corner In
. t.nt rent , well built h't i , IH niMtii I tt'llu
' jnxxl wood woik , itmntnN oil T.ils 1- . .1 ihok <
pls.ev : price 1C..U . AIIMM 1X17 Karinm.
'I ITM
toil s\l. | ; in room boit e ; Imth ; hot nm
I ' co'd ' valor : Ijiumlty : llonso rinWif ! n
tmril wood , most poine.iient lixittion. ( no block
iioin < St > , irt"i > t on > 'i di < I.lcs'tinl m'ishhor.
l < i > otlless thnn it mil" from Test OiKo , rrtic
f r.txmon vi ry i-eHsotubltitfrnis This Is n n w
-.o'll tnillt pluco und wotlh all asked lur It
Ames fort Kuril-mi. Ml"
Ir ton want to'fit KM ! rfttlpll'tltwllh C. 1 !
Mnt no , sw coi Itth and Knriiiiln. Hit Is no *
iiititcntcntln cill ilion nitiiil wllh n Illll ills
irlpHiin ofihe propcrft frit hut number of lol
nml I 'OCK. It will pa ) jou It .ton want to sell ti
t"i l iu > 'crlntiitiiol join preperty lothls
whr > relt will icteltu prompt iillnntluii.
phone nsi. P
I.IOlt SAM : Nenpoit nonrcst , Hint ell acre
lots.
Ni ti port best mid ilioiipu * ! iicro lots.
NewKit | sells fiH'ei llmu.tit ) otlioi * .
Ni trpoit is neuter ilniu nut oilier.
Nenjort U hull tunnel ) loe.iu.vl.
New ) urt bus not a bud lot.
Nun port Is nil ( rood bits t
Nowpoi t seJIsiiistoi ih.in mi ) thing.
NfWOits | | Iho choke
Nuw ( nut Intl.ps the hutci.
Non | nit sills ( lie people
Non pint Fit'on ) ! Its meilK
Newport oin .t.in 1 llttcsil
NPW port Is a pbict lor homos ,
Nun poi I will double- -il'iu. ' .
Ncwpott I'.innot be'cipnille.1.
Nuwpoil phinscH the public.
Ne-rpoii ) oti must n-e.
NIWMllt | } OII Will IlkU.
Newpml Is neiiier.
Xi > nKiit | Is botiei.
Than an ) neioloiseter oM In this mirkot. nnd
win n you site It jo i will iilmlt It Null Mild moio
tlniii Is i l.ihncl'tnrll. Coniuanil nee' Net * poi I
now , Unlit pay ) mi todot-o. Auie's , l . i liif'
ii'iiu. bit
_
l OlfSAI.l : Two lots ( ttrcrorsla Ato. two
f blocks M of lt > .i\f nwoitli , tlu'iO Ol tVI
J. K. Kile ) i.oTi S. Uth M. Ull
l lOlt SAI.I'-'llio HIIP-.I Hilmiban ie ldeuc-o
JL piopeity is Walnut \\lihoutniloui.t .
this pi-opuil ) hus bc"tci piMspectstiu Immediate
ad\ mice than any other addition the wiino IH-
timeonut. With htii-elc.ir liiii'iinw bollix built ,
Kelt line Kradcd throuuh , und a depot located In
thucditc't ol thopropetty , neail ) lee tine buildIngs -
Ing-s elected iltuliw the p 1st Mimmer , inal.ps
Walnut Hill thu most desirable ic-dik-nce piop-
erty In the inatket todiiy. Call and take a rmr
with us , and ten lor joui-ehes. 1'ilces mid
terms \oiv luiMJiuihli * ' . II. M.i > ne , Minthwest
corner I'iiti'enth and I'm num. fit'tMJ-'il
AI.K-AcrulotH In Itclveilcio f ( to
ix ) o ich. No nllls lot limb. Nice lei el i oad
nil th" uny. Hiiletidld loc'i'lun. Mew IIIIMII-
pusscd. I' . K > lii ) ne , 1'itli and I'm until. IM I--"J
I SAM : .Si'i tuc-t front by 1IJ liiist rnml ,
on Gooijlii ! iixenuc , luu tcot Iruin mis ; t.-
. Ames 1W7 I'm num. ti'll
FOilSAI.t : Sittj. notiM tlueo iiillos fioin the
po/iloiheo would Dveaaiwe lor c'iiy piopcit } .
A lna > , iim.
Hnu-o , barn and lot , fXM I. , for (1'JX ( ) .
llou"o and coinci lot , fl-co. Would take a
patrol hoiscsln pint pament.
1' nil lot , east limit , with , -roomcd houto on
Enundurs and Ouuu lei .M.oun.
A tow lois lutt on West DO.IIJU stieet at a bar-
.
Ixit nml two houses on 39th stieet , noiir Ilir-
iimiiVixio.
1'ull lei , bouth front , 0-roomed house * , Hurt ,
noai Division , lorss-.ooo
Onu ut thu llnost eoinera In Ixnvo'fl tit a bar-
Bain. lltillou Ilros. , U17 S. 1 ith s\ \ , tJ i
FOll.SAI.r. Cbo-iplots In Mcliosu Hill ; fM >
biitstliom , b ) pnjliirtiki | tlown , Imltinco xll
utorj thno moullis. Amus lju * Km mini. .VO
ItouutUul nislduiico lols In Wa | .
ITtOllSALlI JiVl to s.tiioiioli , in iur cent cash
bulamu monthly paj munis. C. 1 ; . MIIJIIO , _ lMli
ana Km num. iiil-J7 ,
: > OIISAI.E llcautltul rcslditnco lots In Wai-
1 ' nut Hill $ - " > o lo $ , UO iiiitili ; III net cent mMi ,
biilmue monthly pajments. C. U. Mujnu. loth
und Kuril un. 67H--7
FOR SAM : Lot with new bouse. 3 blocks
v.estotr.irk atoauo , * lr > W. J. E. Itiley At
Co. , Sin S. 1 Ith &t. tf-'l
I7 > OIl > AM.Acro : lolBln llcivcilui c. JfJOOto J 100
I1 c-auh. No lulls to climb Nicu letcl load all
tliu nay. hplundld location. View uiisnipassed
C , H. M.IJIIU , l.'ithand Imnum. lili-'i
FOIt SALi : .Melioso Hill on boll line , mound
nlruiiUy deeded toi depot : lot.s gelling ut
unlj VOdown balance o ovcij tlueo months.
Ames 15 7 I'ai num. 5NI
FOUSAI.K-lluantlCnl renliU nco lot.s In Wai-
nut Hill $ JVJ to i.tXIoaon , U tiei cunt cu-i ,
balance montlily pa ) mums. ( . ' . K. Jlnjii" , lUh
and Faruuin , . .riS7 (
FOHSAI.r flood notiso and lot In north
Omalia , houec 1ms n IIITKO room : , celler , well ,
cistein , closets , SIbOO , easy torma. W. T. Um-
hnm. CiclRhton block. l.VKI
771OUSAI.K Ileautlful rcsUlonrc lots In Wid-
-IJ nut Hill i M to $700 uach ; IU tier tent caMi ,
bulancu monthly paymonts. C. II. Ma ) no , Ilim
and I'aiuuui. fi70-U'7
Foil SAM : On Hanmlurs t. , near ear line ,
lull lol : ( MSt trout ; nuw hout-e , --ttoiy,7
rooms , $ JUuO. Yory chuup. J. U. lliluy \ Lo ,
'Mb 8. lUtll ct. V l
FOU SAM : The nicest , the nciiiojt , thu
cheaposl. and most convoniunt to the busi
ness tumor. Wuliiut Hill Is tar ahu.id ol all
other suburban rtnldenco proporti. Call and
take a rldo and fee for youibult. C. K. MIIMIO ,
luth and Fiirnum. 67B7
"I71O11.SAI.H Omaha Is acrowinf ? city and lots
J-1 for $ 'l'Xa ) ploco aio sturco , when you get
tbum In Mulioso Hill at prceent prices and
terms , ) on KC't a rare hiirirain. MelniMi Hill is
ten minutes walk from I'ark A\c. street eats ,
und has a bidt line depot located on it. Coiuu
and Hto MchoHO Hill. Amos , 1507 rmiiiun. r > Ml
ITtOIt SAM ! The finest mibuihim resldcneo
-L1 property U Walnut Hill. Without n doubt
tills piopcrly has belter piospoctslor Immediate
luhanco than any olbei iiddillon thu saniu illb-
Him o out. With Htreet cat line now bcliiK built ,
Hell line Ki'iided tliiim h , and a ilopot located In
thocuntei of the inopurty , nuarly iml tlno build-
eiuutcd dmiiiK Iho past hiimmei , miikes \
\\iilinitlllllthoiiiiiit dualiablu rnsldunco pi up-
oily In the mm but to-day. Call and tal.o a rldo
with us , and sue lei jouinclves. Prices and -
teims M'I v lensoimblo C. II. Mii > no , mntliue.st
coinci Fifteenth mid I'nriiiim. '
: 1'nr u lew days , yi' and & ieio
loin in lloutluld iit l'.oanil up an aero This
Is loj below pi.con jolnlnt ; thldtuict. .1. W. Mm-
Khaliw \ > rurnam M. n > .J7
1T1OU .SAM : The nlust , tu ) < nciiK t. the
-L cheapest and most com unleiit 10 the busi
ness cunlur , Wiilaut Illll IH tar ahead ol all
other suburban usldenco piopnity , full and
tukoa tide and i-eu lei jouisulf. C , K. Mujno ,
ifith and fill innii. fnil-.l
FOU KAMI Tim liUo t , tiio ncmist , the
cheaputl and miiht ( onvenlent to the IniM-
liusscunlur. VMilnut Hill Is tar uln-.id ul all
oilier subiiibnu lonldemo pioieiiy. Call ami
lalfu a ildo and heo tor juiiiMtll , C , K Mil ) no ,
15th and I'limam , rill-7
irioit SAM : II jonemi buy acio loth IIH near ,
Kltimtcd as well IIH Ninvpiiit , .MIII inn IIOMUO
ol dmililim , ' vmi miiuej In a ) eiu'n lime ; can
jou do .u well with it In nm otbcrwa/ When
kou t > uc aclty uiuwlnx IIKnOinalni luincnibci it
Is thu HI on mi that mnke * jim menu > when vim
ni ) acics MIII uet hind cnoiiKh lu nun mm lu
innl.e.laoo I lols , and acic lots mo imw Iho
tiling to buy I omo und -co Nenpoii.u lilch ) on
an casil ) Jmlwo ot joiiiself ; nil asked olou Is
to i-oo it and bu coin Incud lib to n built i unll ) in
Ami a , 1307 r.umiin. t ii
TTlOlt MAM : Tlie nicest , llm neaiosl , the
-L cliiMpe-tiind nio-l cimveiilonl loihul ii-iiicKi
conlei tValiini Hill is im aim.id ol ull othui
suburban ie lluiico piojiuiti. Call nn I lule a
ilihimid bOolorjouiBulf. c. n. Miiiiu. lllh and
Km mini , fi7DJ7 il
i ; OK HAMI-Two lull lom , uiim-i. IHI end
1' two blocks liom Kurmiii. M ; MIIII | | | imi
V,11 ! ! " 'Iti'.l"1"iiif'lk,11' ' ' ! ' " ' " ' u'iit.Miu ' .1,1 :
llilcy XCo..SI08. lltlmt. jf |
l Olt SALi : The llnnst Hnlmilian ie < | deme
, nii i , , u'.iii.ni
Wnliont
a dniibt
.i Vi ' | " * * t > * < t j * < < fi > ir iiiiiJ
' ' .
ti iiliinl Hill ihu iie
moi-t innile ii ldemc pioii
il ) in the inaikol lo dnj Cull nml luku n il.lo
> Mh UK , and me lui ) oineli s 1'ilem mid
iiiniHtiiy iiiMiimblo ( ; K. .Mujiic.WMilhwo.t
curiici I'lllcenlh and Iiu mini. M1I5UJ1
you SM'lloioiifoiiih ITib.i ; , u pji.
J inentH and tetj i lieup.
1'or Sitle Adtlnilble phice tn louuc ami build
irioicit utoie , Vlnlon K | .lieu tiinilnimiif lllh \
M un Ultu , $1WO. J. I. Itiluj i. l o , Jlj .S l.jtli.
. _ „ . .ii
1 7IOII HA I.K The nlceiit , thu nimest. tbo
clniiX-t | nnd iiiuM toiitcniunt lo tnulm ; * <
IM liter Wiilni t Illll IH tui ahead of nil olhet
fiibiirbun loshlunu1 projiert ) Cull nnd liiKon
rl le nnd scu for ) uiirn Id V , IJ. "u ± > * * - ' - ' . '
'
r'liritiiui. " ' "
67ij. |
Foil KAT.KOn I'alllornln * T"oil7u-J ; dp lra
bliiiesidciice , t'AJa J. K. KlloyX Co. , SI5
b I.Hh it. , IM |
HI.K Oouiui lot iTiilocki'Ti miT ti'iVct
cunt. J. U. Itiloy \ Co.Jl'irlllb l. Ill'l '
IT'OltHAI.H-l ilH in llmuuoiii I'lnm from Vw
-I1 lu tlKK ) , 1'iuy tbiniK Lola un 1'u ik mid
iuoiKlii Attnuvi IMW. W , T , UrMhaiu ,
Ctxilvhtun btoOt , Ul.
sAl.K-110 feet lit tfWonIM
I1 Iti < 4 front , on cur linoWW.
' " " '
I'm nim ,
inniffTu 77 I'frst OHS ! Ifl 'roo rv lr c. S
J siliiiirt * from I'nttmi hotel , full lnl M" < -1'1
. ImpnirctmnU on ,
Wli st nm " < t Mni ) * Atomic No. I Unatlou
l itVixl t.'T "yiilni-rs fttnn t-otirt hou o with | J-
t n > st ticwHi.mni cnttiijnt , yi.m.
lut M'jV.vVtrtnt ( on Hill and IMh strix-t wltli
nmili mom and ntioHi-dOlithouso wllll nil noco *
iiy oiltbullillnfr'.fi.fn' . .
Ho not lull tu litvostlinttv. thpro l mono In II.
( ur lol 14th neirlllliimsMUH'i ' , with email
w ell t'nl ' hed bouse , JU"inl , . ,
.llu's POI I-alicniiil nth.n7'5 ft oust front ntul
140 ft < : p withli-K ( > iii huuso , f-t kt. P.HS ) ' tornw ,
iiRiitnt lint irnin. ,
Coi CxMandl'iercosfiotil , trOxlffi ! wltll 4 < Ml-
taacsStl.UM Hhep'Unb-irpaln.
; find P.i t front , n Ktli ituar Oil mill w tth ono
! i and on n loom Imut-o , $ "iUi. ( A bargain.
( Intlcn lots In Ilatlscoill 1 lur , JIIJ.B ,
lrms. ( i *
Clmlco lot an I'ark avenue. $ I,2.V > . casr
' . ' Cm lots In I'rkPi's add nour stttict car
* Ii
*
I ol ! lxli > " > o front on 17lh
Vv.'ll"'H rfriints ISIh st iioir WllllaM * wlllifl
ptoiji-newhtoit' buiMliiB , ft.nuv. A ffronl bit- ' )
't 7.ft cast front w Itli 3 ncifcoUnirrn 8 IStli ,
IlHitiiuesfitmi SI MiirtH BXP SVUIJ Chonp. .
M i huk u lots In W. A. UcMlck'rt nJd , fVM OflCU
I'tisv ti'inn.
l.iiilte ii "oilmiMil of siihiuhnn ncro lots nnu
lots In niixl mi > iidilltiun at Ion' lbrnn .
t noru nlth ttinall nut > houau In llrooVllno add ,
t7lV | .
) ' line's In UmoUllne mid f > v | onoh.
-tl ) acii-s't miles trom ( inmlia , with not IOM
llimiX ( > iiunlh nnpidicmoMtsia choloo farm
at Ki pei iicri
i iiillosfmiii poslolllcc , lilgbly lm
,
I'mil-en A Co . l..l b'urnaia Bt.
'ITVilt s \ -Xonport nearest , iio.w-l.8t , ncro
JIon. . v
Nenport be t inn ) tin a1 e t ncro lots.
Niwpoi' Mllsinstct u an mi ) othor.
Ncwjxtrl Is i enter limn unt other.
Now purl l bHinlMimelt li catod.
Niwp'iilha * not a I ad lot , *
Nt w poi t Is all wind lots. >
Newport wits luster tlinit an ) thliiff.
New poi I Is the choice. 4
NiMHnt | hititi H tint Inn or. ,
Nun jtoit Hiiitu tbo pcoplo.
Nenpoitells on IN merit * .
Newport can Mntul Intosil ) ;
Nenjioit In a pbico lor liomoi.
Non pot I w III double In valuo. ;
Nenpoit ( iilinot bo ( ipnilcd. '
Ne tMiit | plea es the pitbllo. v
Newpoit ) on tin""dt. ! .
Nitnjtoitou w 11 Illii' , J
Nenpoit is IH uier. " , .
Now js.irl is bettor , ' .
Than any aero lol etcrold In f hi * irmrKOt ,
nut when ton too It > ou will mlinlt It la nil nnd
ntoio lliu n Is eluln t I foi II , Como mid ecu Now'-
PHI t now It will puy junto dneo. Ames. iSOI
. . . SALl ! 1'bo tlni'St hubnrban rooldonoo
piopeutj is Walnut Illll Without u doubt
his propel It luus bettui pie peeLs for lintnodlato
iiiltaiu'c than any otbut addition the natiio dls
lam o out U Ith t.tit < ot car line now holnnUmllr ,
Dill I.lnoKrndiil thiopKli.nnda doitotloontoJ lit
thiMontci ot Hie piopi ily , ne.iily Ion line build-
Inifs erected iliiilntf Jho past summer uiiua'J
\\nlmitllllllliomint ( lesiiiiiht ) ro ldunco prop-
eit ) In the nun ket today. Cull nnd takunrldo
wlin us and MU tor toiu ( Itoa. I'ricwt aim
let ms reasonable. C. K Ma ) no , B. tr. cOr 15th
and Km num. 675-27 _ _
ONf.YnnioiHto triulofor Improved propp.rtrj
will iissiiiiiu mot t ? ases 01 pny dirroroinio In
ciibh. I'm ties wlshlntr to tr.ido better call at
once W II. ( Ircen. over 1st National Hank. 174
SAl.t. N'cu | oil ncio lota thu best nnd
ITiOll ' InvoMiiu nt for yom money Hint you
can llml Itccnii'-eof the location of tbo ground ,
thu jirlio asked iiudlcrnix ult on nnd Iho rnp'u
umlsiibstuntlulKionthol Omuhiu WhonthupcHV *
r,1 sctiNunpori II Isno wuiider they buy , acres
llicio , tor tint ) acknowledin'lt to bo more than
can ho claimed lor It. Amos , 1W7 rarnnm. i
iUK )
FOU SAI.K A fuw lots In Hnrtlolts mfdltlon ,
llireo blocks tiiim Mice ' cm , J.VxJ to 7M oil
inontlih pujinciita. Cialiam , CrolKhton
bliKk.
TIOU.SAM : HoiiHtHiind lota on monthly pny ,
- nieiitH. I ) . T. llajdon , Suundcrs , bctwucti
jiKu and Wllll * n\es. tn-'M *
H OCSCS , lots , hindsIlemls , 16th und IoujliI5 (
_ _
FOU SAM : flat miliis in aero prgpoity , la
choice residence lots. In comfortablu dwell.
Inpiwltli niodurn ImiunvcinonM , Ini tlrst-cbiM
business pioperty , In Imids of nil kinds In tir L
, Ion a and KIIII HH. U will pay yfil to call
and eo my p ileus. J.V. . Muushull , ) CUQ Kiun-m
sticct. 717n3
FOIt BAT.K HrtiMt nml lot u'nd ten lots tioftr
1'aik nvoniio. eheap , on eu y terms. Q. l > .
Stehblns , Itoom .11 , Arlington LKoai. 04t or7 *
FOK NAI.i-Oak CliiUlimn-Tnls Is what
was tailed the Toitiloy track : the Contnil
Depot of the Omalm licit linn ronj in located
on Onk Chatham : Oak clmtham la opposllo
.ludifo KcxIlek'N ivrtldonco on Hnundcrs Rtroot ;
Vnu can make > our money dniihlooiith < is.i lots ;
ConwandsooOnkrhatham i.clnro It Is too Into ;
Omaha will donhlo her popiilntloo In r yean ) (
You can double > our money on Oak Clmthiim In
less than otiuj ear ; ComoandsuuOak Chatham ;
You can then KcumuJ Jndgolor yourself ; i , Ames
1'iUTI'iirnnm : _ _ _ RiB
FtlllUKNT New honsb n rooms Ono of
I'ost ' built IIOII--CH in Omalia , ! 3ml between
Ciimlim and l/ard. $ A
Cottapo 4 rooms South Uth st , . Ms.
Cottatro 3 looms , l.'lth Kt. , ne.ir Piorso , $10.
Cottiwe 'J rooms , ' 'Hth near IniffluH. $ s.
Two front olllcos pocond Btory llnrker block ,
1.1th and I'm num. ,
' Two largo looms In city hall bulldlnff 10th atul
I'm num. '
Oneoi two mall Htoni roonisoninth gt near
rainnin In City Hall liui1dliiK will bo arratiftod
to milt i outer. C , IS. JIayiio , Ifith ttijd I'nriiain.
TJIOH SAM : Ono of the fluent residence prop-
JL1 ui tieb In Omaha , $13tXXJ. C. E. Mayno. UtU
ind Farniun. jITS
FOIt SAIil ! Tliron new cotf7im . five rooms
each. In Walnut Illll ; iroiid oelUrH. .clonota ,
uintileH.eiiiturnMutu : two lots with each oottntro
FI.Nmeiioh. $11X1 down and ( tl per month.O. . B ,
4nyno , Hill and I'limum. " , " 13 , ,
HO.MI : P
lieiilais about fieo and clloun lanrtHi In
\VexteiiiNubiasKii addresM I'lUtorsim i Whlto ,
It-ill K-tnlii Ajrenta , Noith I'latlo , Neb. B _ .
TjVMl SAl.K-Oak Chatlii'tn This "f.ri hrt *
-1 wai < called tliu Toimluy tiack ; tlio Contnil
Jepot ol tlioOm.ilm Kelt line loud la localoU *
in Oak CliHtman ; Oak Clmtham li opiKx-llo
hidt'ii ltcdl < k's losiueniu on .Suiamers ] istroet ; A
i'oii emi miikujoiirnioiloy doiiblo on the o lota ; 4
'nine mid scoOiili Chiitliuiii buloiu It ID too hifoj
Imalia nill iloublu liei piipiilmiiiii In .1 jour > ;
You can double , \otir nion u > on Oak Clmtham lit
esHlhun one jim , lomo and xou Oak Chut hum :
You can then MU und judyoiui ioun-olr ; Amoa
.W fin nam . ' na
1JlllU.SAM-Mflioni : > ! rillls III irtlhUtos Willie
1 finm llaiiKeom I'aik and I'ark HVCIIUO Htrtot
ais , a lot Ima IKUII Hlnni I o' I ho bull line
ompany lei adcpot. jon bu > loin InlMoliOio
III ! Ini c > Ken ) UIIHV piiiineils , ijM down , bill'
inco VJA rciv ihieo montlm ; Ihono IOIH uro
lioiip. well huntvil and cannot bo nmtchoJ ,
Ames , I.MI7 Kill mini.
iilOlt SAM ! 17lolsoii ( SeoiKlu and vTrKllllit {
im > s. . lledlck s add. JI.1.W tn JI/iUJ euclii f
easy lei ms
Utll ) Neu eoniiKo i inonia , uooil banituornor
uraiilaiid l'ier hiieclri , Sirw : , inontlily pay.
(171) ( ) I.DI laulni ; llmiM'om pmk on 1'iulc uvo. ,
fl.MX1,1'iisj tcims C , I ! Ma ) no , IDlh and Km.
num. /i )
FIOIl SAM-f'lienp : , n llnp lot In Hunioom
I'l ) . AldiussN I' Illcuonico. . IM
IjtOKsAM' A lit n bloiy'i.'xt > l , f ino bull I-
1 Intr , Hiiilnble fin a MOIII , Hum luth und Kar-
iniin MM Apply at this oiliuu. . V4T
r
X.OOT.
U I'll VYIIO-Oct "IM , hunt SMh uiiil' llllt"u !
' nlilleuntv mill .Hunts Itewnnl will bu pnld
lethineJ to liinuat Metmeieimth , "Hill uml
Unit. -
FERSOHAli.
1" > iilso\AI : - Ue want me liouwikeepornof
Oiiiahu Hi Know I Iml noKeo.iu full line of
ilalii nhliu iioiiiiiino ulnmi as well IIH Illmr
Kiods , ami tlml Un ) iuunii\u mone ) by bliyliitf
hen ilialuti ul Miini ( ) ' China bliiiuiuiN r lllih > t ,
1 > tiiONVI : | All ) 0111 nMiliiK-'li ! ( ( ) | u
IIUA ! ) boin iilb.ib ) ttllliiddie-s If , 0. Hu6
niiu
pl.ltso\AI M'leiiM luVenulhc Hint on No"
I icmhoi M new dio-NiimkiMj ; pmlom will hu
ipi m d b ) Mii < Hole , iiIn I ho AndciMin blocU
mi bilh und lliu imiiiiii. 7thKn *
TlMllt l vlllltllOC III' IjllVO ,
" Miiilc"iJuKd is , i i iiluii il lit
scvci.il rfciisi-s ii Hii > uniil.
\ci.V lillrl.V , lll.ii Iliiist nailililiT.-l , : iliilMlU |
in , t xri'iil ilenl ul . | Ho niut
1.1 1 1 HID sailillu culiifcil d iii ( if
' . , a uoilliv cdldicil
IWH- ( - i't . l.il Inin-us HIM ) u-Tn riuiuy i-ti-iii ,
Al'lllllli'il b" , niin-fil til. ) ItlilllM'A ' 'Miilltll' '
ilult * r.iiiii'i' | | in Aihli tui1 tlio limn. ) of \ \ \ \
iliuiiililur Sl-ilt iuy
"Vun sn t tor t HI ! tri ( iioiuf'lx | n . i
Icf li-ltiniii" ; lo nli u | J iKu | iu : | to iy , \ H
"Vi'S. Mill. I W.llllS li'C IIKll > olMfluiply'v ! | tf
' "
"If i Lit * iiiuMMU'r V iUiCrl ilM hiH * *
I ] ! ,
Vi't oiler "ct 4/11" Ul
un uilikr it.il. "