Hesperian student / (Lincoln [Neb.]) 1872-1885, February 15, 1890, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '!7HMHHMHlalHX8&m$3niili$
T aanaasaBiBBBBaeBBBBBBlBlBBSBaBBBBBBVlHaaBasBuH 4w&
r- gg JT I Illllll- ft
A'
m r i i !:
II K S I' K R I Nr.
''4
Thnu til our it'tiilcr wli.i wnnt to m-t the
bum bunk lor Nt-lf lt.u uciioii ! titil I mini
SI tvi for Mormi" l(i'"''"iU Mlo il'luium
Neuini. .u Imi'ii im.'ff firi liiMtnii'
Moii jjIvimi liv in U No ili-iru'i- 'or 1 ln U
mi k il. r i-k in MOK N s KT
II i IOMI , t Leu h. V.i
CT'irJim
THE LATEST. MODEL 1889.
MARLIN
SAFETY REPEATING
RIFLE
' &vS? V.-xtAVOBJ55.:f!) "1 S M
T&&s&i&in ste
H 1 V 5 4 c NVSrfi T HI w ! jy
i 1 twTOfcgJ a" a da r I h . MBS
1 hi I. ''i jffion
r nih.., m jwwmi n r i. Mtsaaia..
I n I (-mi ii.fl ' J8MEJHM UVaak.
L llli TFvf I hi Hlfl
CMwoODWORKra0 AffncHMrulSWl 'toSKiBi
I
VOICE
fllE"
ap
&) WOODWORK -"YSm0 Aft AeHMCNfSS
tmtl!l!AdlLsiiildr..fHiHnaif
cHICil'l Z8 UN,0N SQUARE.NY. sANt,.-
CH ILt ATLANTA Gn CAL "'JNCISM
ST LOUIS MD.
!.ii;i.fis.i-ishfl
OALLAS.TEX.
using theK, IS, and JiWlnchestcr
cartridges, h.-ulnga
SOLID TOP RECEIVER,
Exclttdlngall illrt r r moist
urofrom the loik.
LOADING EJECTING
from t he side, awiy from
me race or tin' mooter.
Clglllng hut
6;' POUNDS,
and antodelof sym
nu-iryantiuiaiuv
Shoots wlili
greater
MODEL
81
REPEATERS
40-60 nntU3-70
calibres.
LOW TRAJECTORY
STRONG
SHOOTING.
j'.
ZV.X
Annimsn.v mmr
iKtrtm
4?HM ies
k 1
than nnv
ouier. mmt
liny until
you see the
MARLIN
SAFETY
MODEL,
1889.
THE
BALLARD
still r mains tho best
shouting rlUo In tin
wor.d.
MARLIN'S
DOUBLE ACTION
AUTOMATIC EJECTING
REVOLVER
in workmanship, finish and
accural y of shooliug; sec
ond to none.
WRITE US
fiT!. foiiiiatlun. All lnijulr
ni.mtrr d prompt:-.
AGK YOUR DCALEn
to in.w mi our r.i . 1 or a
ion.p.1 : ? (1. M-rlptkmuf the best
; pp.il ng liilV-s In the world,
write fur Illustrated Catalogue I),
(tOthO
EARL1N FIRE ARMS CO.,
NEW HAVEN, CONN.
U. S. A.
II ' HOPKINS MNOI, Mill
BUILT
FOR
A
Student.
The Only Practical
EtttW-SSSSlfi
LYMAN'S PAT. RIFLE SIGHTS
Arc Unequalled both for Hunting and Target
Shooting
wom.n
TMMirt Itll'KKS
C WHITKS 77
V J rilAUACTKU
('aia'ouc fiou. (Wros Typewrit- r Depail
mci.t, l'oi', Mri..('o.. Mnk re ol ColumI i.i tjcle
l(iitnr. New x ,''lrci-'t
5en5 for Cnt.iIoiio'A, fallowing SIkIiU ami
Rilh-s of latest ilt'siu. Audiuss,
WJL LYJIAN, Minefield, Ct.
2f
Box 1064 a
IDEAL RELOADING TOOLS'
FOR ALT, fl
RIFLES, Pistols
.mil Shot Guns, o
liKt-T in nin would hena ,, 'a 5
for llliibtrated Di-ecrlptive i bifitS:
Circular. : MRn
IDEAL MF'G CO.,
Kcw Uavcu, Couu.
(elyi
dnuii3- thfir moner
m-llliiir Qtir Hit ASS
Finished Corrugated
AGENTS
REFLEGTfflG SAFETY LAMP.
an b Bold in every family. .Gives
more llclit than tureo oruinary lamps.
Full sized Lamp sent by Express for
thirtv cents. Wo also have the beet
coning conro ret in the U. a,
sond for illustrated circulars to
FOR0HEE& McMAKIN.ClBClnnatl.O
AGENTS
ItKI I'JLl'SII IMlOTOfiKAI!! AI.Bl'M.
35l
can wake SS.eO ptr
Day profit selling our
ALUUUS. We beat tho
World for low prices. A
8K1IOH, tmt)ofi paddtd fcidi-s, Kwa edges, exten
sion clasp, IioMing 22 pages of Cntinct and Card
Filctures, hent for $100, nt,.H3 for 8Z2S bound also
n Japaneeso Mo"orro. Illustrated circulars i'lllilj
of thealmteand riT.CIC M fe
NT v i.r.s Of DII U O
rrtieeV9icMnhIntO IIIIIIJI
Ctnclnnntl, Oliio. (TlfalUUIllM'
(Vmii Olim. II. .-i 1 ,
mitnm "t Mr '.Din.
.mi. tt N.ilfiit. III. .
I1nlllr "Wn.iil Kuikolln in on r.-r
'J'JO 11111111I1, I 11. ' lnvr nu Hpi-iiit
r I t Ml. 11 M n . nil. inn. nntl ixilii:'.
nli u nuil vllin InuKi-NVIU n ilm.'
Uni.l V. Il.l ituiiN
Wil'm KIiik-, llntrl.liiin;. Pn .
W'ii "I lmr iiitir kiniuii
iii miir In .ill IIKr jniir nll.inn
ri.ntnj li.nik i.nlir.rii. null id
i-i mr . MrSJia.".. ' VV , :i.
111 rt llnniiiir. Air. willr. "
Ink. nni.r.lir fi.r Jmir nll.iliiu.l
nlm ii'iir tiiiii.o I vUit ilv
pin 111 1-iiftriiii. nun Int. I St'Jl)
t r n Mil cl f tin .wink.
1 1 lii 1. mi 1I1. In iiulli-n. mil .
ty' lin.r In. I iHir lo pur rx--Ir
. i I1..111 ilt.tr li'tltr. I'.mi
" ' 'k . li M . tilii. 1.11111.I l.ii.iiii .. f Hi . iiitpininliiiili
SI111II wo Mnpt Ol" in this Imimiics-,
t 1 1 Win. t.iiianinl Iiiiiii nil nlmiiUI fur jmirM-lf. Wr
. M 11 111. ninny Ml' Will l. ill Ji.ll it 01lllull 1 itrl.IV until
mi. .1I1 1 s. 1. nh. ...I ..1 j ..11 In 11,111 jmrl nf thr inuiiti "lixnt
Ink. I1..I.I ..ti Mill I.. nl.liliiilik ipi1il fnt. UiTIC-lll-(11
n . urn ..I ii.r lit uinniir,irtu;ir' .ili' I .,II(M ten
llotllll' I'ltolllUt'liph Allllllllo nn In I......I.I Inllir
li....l. LirSSimli. Ill .tut lininl Cllllivini MlkXrlul
I'lii.ii liniiiilui.il 'l.ti.r.iti-il iiil.lr. Iini.lv. iin'.t nil. 11111. In ilir
..ilil t-nrffi-.t Mm. iinnliit limilii. rur kiiimn. ,pnl.
nniiliil. Uln ml li rin. Illp innnrt fur nr ut. ,n iiurinii
..llli' n Mini ..ftil nrrnt. M.-IU ll-rlr i.n tplil llltlr ir nu
ilkin ur. . mi. )VIrrYT 1mtii, i,r inn until. In .nr
ln. A tin. inkr lli..iiviuil iir.nlrr. w'ltli tn nlll unit
In t. r kn.'iMl l.i.nl n.'tli. nllt ti-.n iivtkrr. Aprnl. lr
in ,. 1.. - itmii... liilli. iimUr n. mil. h .. mi'ii. ,n. r. 4.1. r
n n nut I nu ii..ininltiiliHMil ti'lln. Ii'...
.nil .1..
til..
I ..I.,
-ll I
I. I.
M lil.
I.I. -, II
. III. . II llll In
ii. I r. n. .li.
I 'i finili.
l I t
iliiulni nil.' t. in.. r..i niir
.ln-r .m km i nil.
. ii In Hi. limn. i ili.it .C
r ls i-niriT fk
"aT ' 5$
S'wSm'1! iSa
MmKZzSWs 221m
mWwiWm)
iMiHKi
ft i UilStKiiiirlsitAii J
lARbTdiiiC1
'IIIRNIID iB119EK
FREE.
.Of R N
WHSi.llill
:tii w.tthl
orlh ."S I OO.UO. In m M
iTHtth in thr worlil Irrirtt
tiitirkrrfr VrnnitrJliniT,
SOLIU i.ntn hunting rr
llulli U.llf, andcrtit'i mri.
viith nork tid cn of
tou.l rnlue Oxe l'tiiOMn
rch IcHillty can trcurr one
e. locriitfr with our Urcf
lublr Ihiruf llolliehalit
iiiliulei. Ihrte fmnl.nt itrll
thr trli. re IV-oe. All the work Mm
in I il . U lo hoi lul c e n J you to those who call your
fn. ml. ami in iclili .r ami Ihn.e atioul you thai alai a rriulta
in valuable trailr f r u, w hii It hnlila for ear hen once Haneil,
tnl Ihuaneaiv rrpjinl, ep all exprrta, frrlpht, etf. Aflrr
inu knuiv .-ill. if -ii wiiulil likr lo po lo work for ui,.mniin
am iroin S'JO l i SIIO r rrk amluiiuarJa Ait.tn-M,
Ciiisiu V i., ltio. .". 1 '-, Ioi-tlaiiUt Alnlni-.
trtiTiscoi:n
MILES -rfr11!
wsm
rr MS ?
'"V, I &
THiiV "
EYE
MORE1
cope Ttie follow Inp cut pt '
mv
k aew"' '
A :- I
W.SKW:
eSp- '
iji.vi"ii.fi5 i
till- win-lit. Our in llillrnii-
tii.ii.al.tl, am! ti-Inir litii out
nij. nor poeui. r w ill m-mlt I.I I.
lo I'M- 1 1 KknN It. raih tiK-ality,
a nlitte Onh tlfi utiovirile
I. ii at I'm i nu ti.akr aitre ol
th. tt mi Al. Jin linii-l.'itiiln
nn mi. I., t-linvt mir p.nnt. to
llnw wti" .all vwr in ieliln ra
ami iti.'fr an.uiHlj.u lliil.
flntiinp nf thi aJurilmrnt
li n.ilir ma11 end of the trie-
ili' apr irnnceoMI rroucrd lo
- ,3''aBaaaaaaaaaaaaaaaWaal
almuttlir fiftieth part ifilliulk It it a prniiit.douMraltelele-oi.iM-.ailareeaU.-ai.yi
irr V. will i.oli i t-n lm .i
raiimake.fromS:8l.iIO i.layallrnal, fmmthi ' " itb.
outrlln-rimm lli-tlrr iinl. liir Wrtiaya'lrri r
AdJr..ll II Vt' ' I itl I lltMkrill'lUM', !
rt, mrf DKLiAY fit FlIlsCniPTION FOB
u LiPPiWCQTT'S MAGAZINE,
which in.w .tn-.d in Um frt rank of c.ontW pnbliOkV
t)01lC1li xuii Uiv iui.ti ii of
A LEADER AMONG LEADERS.
F.fh n-imiH r contalrn A t UVl'i.l.TK M)Vr.I..lnO
liU r I iiiiiti l HitiTx-llaiit-i'iin M..t-r if an InterrttlnB
and i.ifit-uittrj ualiiro. Ouo jcirs ubsri tn.n ghrsa
LI3RARY Or 12 COMPLETE NOVELS
In American an-linr. lnp-tli-r 'xitli AN ABUNDANCE
Mrll)ltr RTORin- I'OKMS, I SSAYS, and natters
of Duuiual interest to goiter .1 reader, making a volume of
KEARLY TWO THOUSAND PAGES.
Th. ani-reta of I.n-i i.. of taml nnpreccdented in
tie aimalu nt Muzniiiu i ulill.liinp. in dtotlay ita familiar
title is welronti'l in i lery lumlit, Tillage, town, and city
tlirouir'i mt t1 o I'nitcil Statr
'Ilia btt i i iters i.' tli pr lmv- ln-rn aemred and new
f. at'troi will, (linn timot" tm.c, li nJdtd which will giro
to Lii-mron's'
A niSTINCUVE PLACE OF ITS OWH.
am' H Wre a, Edgir Salttu. John HaMwrton. Edgar
lancett CapMln Cliarln Klnp. t' S A . Grace King, M.
OlmttSrani-11, S- Una Dolkro. Mauri e Uarrymore, Onida,
and manv ntlicra Kill contnlmte to its pages for 1889. For
fnll rapper'", addrcrs Upplncott'a Magtxln., Phila
delphia. S5 cents tingle, number. $3.00 per year. Send
Ttami'leony.
h
.