The Hesperian / (Lincoln, Neb.) 1885-1899, April 25, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VMHHMMIPPIPKB UiUJIIJijV
W CoWmm
1 1. '" il j -'-- '
1
THE NEBRASKAN-HESPERIAN.
"TTi "ji r
Vol. 8-29, No. 30.
S
5!
5
I-7K
p?.
k
S&
5'?'
2
52
52
52
52
52
52
J5
J9K
5?.
J9S
?.
?.
?.
whs,
?.
m
52
J".,
31
r
?.
m.
.
55
59.
52
?.
?.
55
J
?. 52
5?s
?.
?.
?.
.-?.
52
?.
?.
52
52
52
?.
?.
52-
52
?.
&?.
?.
'
LINCOLN, APRIL 25, 1900.
jfMMMMgMg
HHHffiy,tKlk aft- 2sSii'?t.i,"J?,.1. ', iSSli - ;. .'f3KMnlH
HhHwww''" , ' WCT1 ;i. T Mi'Si-'-- 2-TiS .:' 12.23K9NKQK JpsMMaw, ,.?.k! , btlMnuilHHRHHIH
BBIWWwWFrlnMirii ' yrni'ii r " tt itfTOMBfirffiPi ' J4 4w4eoa .. aA Ai'KSiBWBB
CHANCELLOR E. BENAMIN ANDREWS
mmmmmmmmmmm
. . . . J16M..
VVt-'-W-
5H15)X'X'X-'J'S2'XS'ffiMSEa2Z2ffiXSSSSEStSSS
'FfVE 'CfeNtfS.
IS
&
&
ferJ
&
'&
&
?
Hii
&?
&
)