The Hesperian / (Lincoln, Neb.) 1885-1899, October 01, 1896, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HBMBBHiBMiWaJWiMHBWP BMMMimnHaSiaBBBgi. ;. . iy 1 , SSt:'ilA: . ,99iii 4 4
BBBBaiHHiHranmHiii s-mimmmmmmMt
1 h ! iiiiiiw 111 11 1 111 ihuiiiiii 1 11 11 mini 111 in hhiwiiiip w ' iWHmiiiHi ywi 111 win im niwi mm 11 mi iiiwniiiiiiimi mhmm iiiii im innii iwiitni nipm minwi i i n fi&m.-: ire . , &&&$& , . s-
MMMMMWiffmrTOffTjiMr!ill3lBSi!i ' 'f J'-fy-"fgyg "" jiiWy" "W'w'w g w'iwa'TOp'g' sr W.JS Sg
mm$Mis$M!wMmMMmMmim r
jgH ,tw. i,i 1A jriTif" ti hh rnmr. tar ;r .! i , . u v . j
mmjrr7--r'-'7w--" w-nmnr nn-nr' tfTroiwtwncTrnt?rt'" ' M. n;r. n ;.rJ
ii . f -! I ,i'Ji i i J...i... I i JL "V
fH!i WUfil
'from f.
2lw
rv s i.'h
'JD8W! Ai,lf
M'
- 'TW."t'v!27fcTr
. . . - r A.farfjte" .nR'W?. ' a rH ? ,
fc Ms, i ,VMlAl4vMlM)ll&tw8l
... lii'VU!.'.
MHM.F " -JSS'
IHB -''fr ;. , . .
BKfv-i -' jdi&mmmi'mtmui .y a V iHMiir:14iSVMLhri!'.ifi1m
MMMMff!ag1"TO!igM!yi:l'JKIB "JP " "w"yiiT t ct' 7,r1rt yffWS!'.W!'TO MnMrfWyTTfrmfi -Ww t "h aiffWlMryVilf ''
war ' r i'L -ti . i i wr"-' -r t -ws . ..r wnrTTTE' .i.a'i .ttcp 3fW"ffi3sa!s ..ifss qr.' hST "'list T ' " ---
MMIWgF?TOB
IM SHIT. W SWilSfftt Stf fct- -'i- " s-.. t .it $." ' flMf" -?' 'f-tS'aS' a'a; faM bt ", SJ- sSffBtS? 'F -Aa jT S
HMUd&)v rfuttl J f !) a: i.. u ......
BBlirifttli,AW
MSBmHk ?
t' !' ',' t
" " - '4'V tl'Oj, ft'" 1 I iV
t'l.'ML ihl oftCMMtitf u,J iiit.ii . u i,.
fefeft fSwwtW'' 1"! w"HiT "
iHPIrtwr .W4Ai?-MiHUll tArnAfH'tt n ? t . nn
, WT "-' 1 T , W
lfiS?wt.5K- 1iiKnalV4Bifew4 ft knLi.,i . ,
s3r4 4st ,"""fej. h' aMStet'tMsw,"" , "-. r
wTlsrin;.! i
Ti i rit.f ri rui t irkv
f ' j ff V . -t 4- XT J1J0B P . fAM . i " "
I'l
SImm'uji'ui
-Hji tiiiil..i ,,., ,il i -i f-
n "l ''U'' ' "' "UHfi- HiHI't.lV ii
anno f, h , jiUt
i) i
1 l ''''' f " i,I t fl -,, ,.
,.im.mli i:iv,M iL.i, rtH,l ... , Oa.i.wUJ 'l I v ' ftl n ,..... Tl
not uhmihI ti ii leu miiiiii u ,. l, ,alx al( ''"fs i . Hou, j s h
Pwi) hi. rh;jjH'h H'triv, ,i-i , . ... jhx fn'nci "'J . " T . . ",. .
.,un, ,1,. f , ,1. t ,, , !
'M'T'III'. '" 'in i 4 lllll,l(l'!) n tut'
ul) -i
W ni't (!.,! W ,,! ;
r n
t ,.,
' .
f "' ' I 1 ' . Vi I i
r
..;.w i.. ... ... ,!, . w .. f '''U.tliop 'OlliJMM mtii ill-,, ti,
-d.'ipt not trt Au"-r niK.f forth , ,.
H I '
M'
T B&W
Si " rf. w j sCfsJ-Si'is itiv
r wwuwititev vftJijp ewi 4Nitk fevtoMBS " j
sJjflf'' "f ' - "s-i - .