The Hesperian / (Lincoln, Neb.) 1885-1899, June 01, 1892, Image 19

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .
, '. i ' ; .,)i,m,mmaimittitillmmtilttlm
"W"""W"""WWi"i ii ii IBM"IIM '!" liMIHIIIJ whiviuhhh imiun III BH""'-!..
JT ' ?
.& so
i!a Vrf '!
, -: w,
- I, -"
"' V JU
wis
?
-'
T II E HE SP E R I A N.
, r
,
13 t'
. t
fliiisuiscKitewr vT?v
BP t-
"11
' A-' ,
H-
SPECIAL, PRICE TO UXIVEttBITT HTUJDJBHTRi; J
,i."
4 -i
"JWwJw?Bftfffirv'f
"JfErtlT s. i
iEf
Owtut 10th mMI P
'ABraiirr stmi.
f --- v 4 ?
rrTft- - VJJC,
ilUE SAKpXRCUIEFA, "
. .aLOTKS. JHOSIKttY, AKJ?
, . COlUSB'KA'grJBbiAIiTY.
Sbecial Lines for Students.
jj- .. .
l4i -"T -J- Wi. J s.
8P0JBc&sHote;
Al wyr Latest irfjrte and Lowttt Price tobe ymcwwf.juiL
j v it-nc.1,1.
5
V m- - . ''
f, - -;!xyc.I!
, . - aj, ' - . --"
A. . MTBtMl,
t
; v
t .'. w,
' ?.
.tfjil.-' !
WV3.
!' v .IfJ
. -i T ..'. J5
-1 'uti'. i U.
-f
.r... - ."
i . u 7-fiJi
,'T
..! i . 'iH..
T mm !'" i:
, . 55wslF
fpPERY BEST PHOTOGRAPHS. Mili
1,- imi wi i imiiijju.i juKmi .
'ffP&rtrerit and Landscape Phbtogarj
ft. f ,;- - The onlyplacc where you can get group of yoarself pkoto3 taken. Views taken to wier. c-;Tfi"tftm rAHnfifiil
K '.: . . . iao SOUTH ELEVENTH .STREET. , , .CJ. - 3.
i9 SOUTH ELEVENTH STREET,
CARL LINJDWALL
lihtggist and Station
" pttfrmtk SfKt, 1jVCdZM, NEB.
f-
"LINCOLN. NEBRASKA,
M, r : s"s. 3. ; iMfil
rf- ft JKft
UMM." V r. V1 . : ,v
bl 8?.j
:Hrpr"-r7 tt'
ffeWrT." i.Irrv.ys:
TVSFV" .?!? r "T !? "T "f.v
taNtfc , " i if Nfc TiMftk St
qp. b: opuacAJfeii
4-va
-!'
Mr A CwjMt.IAk tf Swedish JRmify Msdia'mmi
Ca.tBlFl di P r " W TT - Jfcfc i . . Til 11 I Ml IIM I TIT fl
-- i . i r a vrr Ac j"if f 3K.TiKml
AVKTpi - "
r: r-"-,
'-!"-- 5-.
'if ,-r . .:" -I-
" .;i t Lri'
,?xTiclcet M CowKn your Freight yia'tlw-
- ' i
. AV2 J1 J" F
i,
-.i'-fJU'4 m-WYv, mm is i.. . r. ' ir t-.c .iTn
,,S!-',,,n-v .-. ;v,..
v
VL
o vt - QURTi General KASenl. . ,
MttaLr -'r?&P" - "w'-nwr.ir.
-fL-'r
.43
"Sf
A,jijter!'
i9
5S:
'C
jr- MHO
. . . " " - -r
. -. w: - SUrfy:' '"&
o -!n-T;
:nf.A -' . '5- " - ' V.".
"Fi;:i?s. - rT .-49.
I . f ( W " '"- ' nmyn iiinwiiyMt 3rm
Dots tbe clH09l artklic luntit in Uf r.-J ;.4,- -jr .tb?1.;
premiums a.ijhe Jfclwaska State Frl- iii'aii(d-nai
. - ! , . i-Jr T'.' tI 'alas
L. .r . Jr j ; k i--- , ., i A, , .
CISL4TjEsi:o
jfSa5l?5kl
"r ff' aff?fSfr
- 'Vrt - -.Hate
!.'; v
ai-,3l
-t - 4-J
SSftir
rkX
'
t!'( m':
xi-j
fi
-,., -.v r a j
HU;
f J'
'-3-
$rit
r
WJr
jr
idth-U
b
' ,
( ' H
'
cM
T v
1,
(
&$&
f"vwf
r''
S5S
s
-"Mf.r'JiJi-y,
i'MK
i j- JE"?0iau"IJr4
'-rf y !iElvwhn
&LdL93K.
P'b
aSKi u
ktp-fc.rr
. v
.! 3SB.
37u
KBHf 9MKy
ZmuNBENHBr
J;.
'evUjiafev
i '""mmttr-
H3B5fllBraHgfe
.' ir - r