The Hesperian / (Lincoln, Neb.) 1885-1899, December 01, 1891, Image 17

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
IK-
It-
a
1
v
K
r
p wffw
""""? -j v
?rwBpjBy- twwi .-
. -i ? ,:j-i;.t:t.
MHiMH
-j?T4
-. i.
2 ld
EDITORIAL
LITERARY
- - 2
-
CURRENT COMMENT -J
ALUMNI - - - - 6
ATHLETICS
EXCHANGE - - - 10
LOCALS ----- 1 1
T)eeember 1,1891.
Ml
I
u 51
t ""v
rfmnrTTTT-iifiiii iiiiiiimiaininiini urwinwnii imriiiriTnin M.---. ',, rim ,r -. & . : - - -l- ".
V " eTF-TCTTWWPBZIMSFsrJBir FTBMr TKMrar jaK- jwgTi aT. -T -iiT O-TIiir'ft J -, ' liZ,31L J ' "TJ-rrnzEmZZ.--T "J J1 " "TJ "'n ii i M M m 1 1 mmm ipi h ii i i m i an . ummn mi 1 1 huh uiwiMini
MBaSMBBBB
" tTTgrprfffl
' ffltW?:;
a3W2i!iS3B'j