The Hesperian / (Lincoln, Neb.) 1885-1899, October 15, 1891, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    e
r,
i
ft
w
i
w
r
"v
9-
t-
;& -
P ,-
; : -y-
... -
. : . . - V. itS. jl&& v. , c'iakZM1 .
i t i . j .
? 31S.1&2-
UX -.'
mi mj)
.A "v. fl" J x. " I '
H$J 9'"
)
"W
XV
;.
:.-rv
N-
--1 ,
UNIVERSITY OP NEBR.'
LIBRARY
FEB 141958 .
S )K .-. ,
' , . ' i Mil i a
' ' I m I 1 Brl
ilk- I LiV 1 i 1 r--: --' - "
'I x ' ' ' ' t
EDITORIAL,
I
J. L. WEBSTER'SSPEECH, 3.
CURRENT COMMENT, -- - ,6
EXCHANGE, - .- - ' J7
ALUMNI, - - - - - 7
ATHLETICS;, - - - - 8
LOCALS. - - - - . i- 9
-
4)k- 'rH -" " V '"" ' -w - "
f
v
V
-ffl
ejr-
'.
- 'i-
ivunriHtf
rirtiiiiiM'piMg
cwnei8iiairiJBj
."-.' r ' . '-'-"
iiSh.-ir; rSr.L nrr-, f J.M.StimUr'-iia .taMMIfcfi ,S. , y ,.-;T4WI
WmTTirTTrTrnirTriT- mi i n 1 1 itrnm inn in- h i--,mTr'wimirTflTl?iTf fTffigwr i-- ni?fi-l7li'Bft,tTflinrwiirfTnrr"",'';' - i " x" "i-t"! f
?s
'MBUfl&ftt. fer r '
5T-
"" 'r';7,r. ",,-j , "
1
Oft t. Aj. 1 .
r - ;u j... , Jf. '.V. . , ,
'. -iffy?
. f
p
"i