The daily Nebraskan. ([Lincoln, Neb.) 1901-current, November 24, 1975, Page page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
page 6
01 iip 1 ' - 1 n 11 mm up 1 im 11 mi 1 i
;iiCTWWwiWIWOWWWMBWaP1Wiyil HWlil ur9j-- . .tfii.aw..HyggWBIIUIlM'llMMIWW 'lim'WWIimili l'u.-. .Mak
tmmfrniT'Tinini i r" -iiwiTfiipiiipiiftMr flhriir'f 1itrm ifTitptfiWiTWliiili ' I iliiiiillMrrjrTr-1--"ri'---"-"-"-" - .-"j"" J
Hit i""
Photos by Ted Kirk
monday, november 24, 1975
daiiy nebraskan
jf IP"
7
X.)
, ,, , rn, ""'-'"l"ll'T1 m"mm
. mf on.i.iKiiMii.,w. inn.umy y ff: WW"" r r . f
r " -, . ' i v- '
- " V ' " i
& : 1 m
I ., ,. .... ; vr .
' ' J a.m..c.- ... - ' ... .... ..-J
V !
('.-. tfT,..: f . 1.
'ir-aukr -
rWBHpWirFiWfWWWWlIMI II mm i ill rnmn.1nrn.)II(... r m, mi N , WlUW)lAlltJ!iillTJi1J,J,-LJIl..J-,..,J.JIJ.lll.llil I '1MB WHlMJIIlllHWMWIPlllWiW"1111 '
i ... . :-
Cffy k'i 'if
1