The daily Nebraskan. ([Lincoln, Neb.) 1901-current, January 05, 1906, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IZ
.'
Jf-. r
i &.. tst 'ij
J-J -ft
,-
i'
j .1
- - - - '
s
CS!3
KJmJ
$?: .
iHiH(ij;
, "!', -.
r .(
t v-"V
i, , I'-;'. '
.';,
IwnticfBift
J
(V'
."'"" wl- ,i'"-' -iwijV.if.Aarti
&t?&M&AV&mtiWrt rt
MM VMltMWlty M
W' A. V '9irK4-i.MkrMfa''fl':XlNrllS'
' hilnlmom, twi cnt. ' i
Tj.o
an -..j .-Ai- .in'.i.tu: '
,Afc...
60LBMK
tk -rB4km MM r-tf
6ull.etin
' ;Frssmaa,'Hbi)vmmitts,"u a; M!
1.-H'C..V i. ' .
1 '.Vf V ,jr- -- .1
ir .'' . '. -1
:--
iv7-t- f A.
z - .w
Va f w .:
W.i.'.-12. .-' 7-
fcHKf ' JM 1
..nv'-..;.
,
Dfcf'.-f r-
;?
ri'7' . ' t wi
. w-rra
v.
Jr.,
nws&r.-
L -r--:r
fc:ij i.
"Pi jr, .
lffflSWtN
'
,-:- y.
i.n
"V ...
Br S-"-' ''"'
l-BiVU.l
-.
A . . "S
r v ,
v:'''.x Jori:,
IV i'V.
? Wi
i, ,'-r '
e . a ;- .i . t iku
!7 ' '
ii' -i- . . .
y
-.5
w
S
. v' "
:
Ei-.
&
.'.v. - SMr-T-,-i.w--'.-
')fciMWtM
.........--....:A....:.1.4iv:..v..i;.....'v.!
ERHOPShe-ArlstotGreeM's
ritfNGALTYCrefcen ,.
KJJTJ'MKK Y ; UtM)p, lim
it .itoiftiMrf OTsv-fedfc Store,-
C Pt.' tfc ! S . '
K8 Columbia. National, First N
aft ' ' . . ".
RMWJ1! . ,v- nbDDMnwb n. writ....
PENTBR 0o. A. WllBon.
'BR'iBRrTommy.V at RIfg' Drug
ltOT4.4 . . .
NA Rudg-&-Gunzsl 'Co.
Lt8g?tf 'GAKS; AND 0:OBAOCO-rOUTr 01:
i'toSH' .i.T ... L ...v.r.-..i-- " . . .
mirAJIDDY-JIM-KM
- ; i . . , . v
OtW. -B-7-ft-,
0M)TUIK.G Arinatroiir, Unland, Ma-
- -.
y gyt ' Jr uJwIw
lHnPWi vjwwj c
T- . r. ,' V.- .'
Wkltabraast. J ' ,
SMaxwi, T F01T
-tTnivarslty Dlalnj:
BASIS . OF EYB.SARV'AP
HROATr-prBria B,..W6pdward.
HplUGGJSTSIltrrsv Btelaer, Wom-
, Benexv -Brown, Jttector, naney.
piKGlbODB Mttltr,tplnt( Heraol-
SSA" .EWRB6LlncolaLocal; , . ,
14 - i lifcwSTSrCMapiarBrps. ; j.
Mra.t ',;v-.fi3lfc.:Swik'fc,' iki.'a
;rv arv,mTT r?-a'jH-- v
l ' - :j j"-v ' iKEiti ici Ljauji . ws.zr ii
''::-- ZGBOCJSRIFIb JKnsMb?SdB ,
., -1! - . :,Ljataflsaii--Bit cs , s--.
S'.rr4T5t.
- r
T'Tf'
ELS Lindsll.
i " i? , fr.. - ,' t fc '. .
CRKAM and;ices FranKim,ic.
W .i -
naauBtii w
'l&Br 'BrX
:.lf
: r.r...- m-z rin
' - - -rt . ,
. ' T 'BTIWIIU ,VU
I '' ,-t
. S
fHik:-. .' NlVlJLTYrMAGMINIST-Thorb.
IVPLTltMAGMINIST-Thorp,
JUSTSr-DryDaylsl!
)TOJailiiR-TToWBMnd.
)i;SfefBfliirARDSTh HTd-
rJ-
I
lt" .f , .-.-- . M,t. C ' - . - - M . . -
t
Li-i. :r9WWttS!Z kT 4f"
h V; .vjy;lury-:Ff;'TWfvIew 'Praaii.,:.,
"N, 'i
,tt;, "
',C( l --.m. .-;i;,.' ' .k .
,. .
f t ' v -R8TATaKANTB-rpn; uara, aooa:
T.i
! i3fr ! jniotiiua, .j -,?
ii i . - i, v.. " ir..
7 h, i "-. -j iff" i.. ; ;.. ,, . .. '; i "
irfc. i nvsorHBuwauii, -; -
NING PARLOR Unles' SblntHg
mm
A'' jA-i" fc'
.i. .. -i-4 -' . . -r..- . .
Tr-.UJMano, umoiu.'r,ooiH.a
.If.-." T uJU ' i ' ';
uiunhiXAWw,t -;v cu . ,
HWRTOSjrdrwoAt ."Tjp.'
.y'Tw . ,lif.rrii,i.,in'r,Ti!iini.jHiii i ' n
r .i -i. - "!'
i W Wj FW (wwwW
TXJT.K OJ104L ICAHID LADJTDKY ;
tftuOSUt. ,: AuU37, 1WT4
-
" ;r ... ". H "
3B
COllWU NATIONAL IANIL
r USCSUI, MCSMIKA
m - $100,000.00
'h : miTWtfc! BTTRBAtJ Grants S
t ruunu., . t .
.?. A PUACB.tO Ret 1,MMK. 2.N
pat, 8tor; 1111, O ' t ' ' f
' FOUND A lurt uwtUnmn'a g
ring. Owtte? taay sour me -by oill-,
ing at this oflloe aBid paylBf caargM,
! ji. iji" J i i ' i 'i fi'i f I i' i i " I ii'i i"'l
FbundWedaestlky on tH '.campus, ,
rowa mottled fountain ieri. Owaar
'qii liavf jnbycalllkt; rt'ra
Tican'ofliiiipaylnif Fouftd Pocktbool6 ofttaliUar my-
-emlftrtl618' df smialM yalus. 6yer
may haye samei by paying for this au.
ana,, iaeuify.in.jiropr,ty-
:" to-r' i
f , Jf
KMENttERS.
1 1 A.. D. TOMWWBNQBRg. Tel.: BU 1M,
NOVELTIES.
'KEYS anil repairing of all kinds: T.J.'
Thrirn & Hn . ana Hrt- lllh KK '
UNDERTAKERS, x t ,
CASTLE ft 1)PR, private atnliuIahM
servicer 1M-.4 So, 13th it
' - ' ' . -' ' - - , '
8ULPIIO-SALINK , Bath IJouiw, lUh-
1UITORIUM.
HAVE your1 cloth lnr oieaned and
'i'vL. '' 't-''Ti'
i 1
AQGAGr TnXtFiEnl
. r r
VSJAOWR'. BKO., ,Ms9bHStw FI6cJ
Moiei; iso. iiin pc, saKsava anu parcw.
Moderns roofj'.s.ultalile fpf .twe or
three:' Ba-i-Nrirtir Twelfth Htrrh.N.
Ladles will find ; good, horns board
nWiol Nbrtlv Twelfth; sti'eot;. .also nice
room or rent. ,
v
shoe repairing; v
TUB .only up-to-date repairing factory
In the city.. Prlcea Uie iQwest. "Work
manship tha w, 122tt O.Kti
?c;,nvENTisfsV- - 'J'
;BpflTpf'DR'tlsts, 1319 '0'j.flt,; ; J.
4.XT- VvHA!! DRESSERS.; ,T'
c,.jfrr setc. fw snampoo. -in .itaf
rty, 14 No.lJih gt. kxatk,Go,''
manX ''''-" . ' ' " . '36-2t'
"J ' 7 j' i' . ' " ' ' j ' T ' '
x . '?? ?.r . . i,
'FOR SALEHlw library ' of '8PQ fol-,
umeVln: excellent oondlton;, s will1
.Hnniphrey.r 132No. lthiflt.
H jilisst On, campus; gol'djnltlal ,(tq;M)
'pivtnm to .PsychologyrLaboratory,
, LOSTBeta Theta 11 pin. eturil
ebraskanp . t ..,;. '
i yiU"tlie; t-ro-r'erofthe -pig hat.
nlaaSft ratiira mma to Jakn.TIhl. Vw
v .XOST-rWaterfaa- fountila i,.rtr.'r
IS ' Rewahl lf .i'sturnad to: Nebraska.
office:
.
r -'
-JWTANTBDrfani .to work, 6ii aav.afH
'tlslng-prpposltlonr' ApplF.Nekiitikaa
offlce.fto 1130: . m. '"' V " '
.. .'..' - - -tfi1 'v ' -
wflapla Bros; Florists,7 127 Solltht.
IV , c. . - ..-7--. r,. , ;; :. .
;-,. : . "Jr." ' '' "t-V- ' '""''
."- A'w,'yMs, iToHfa;fa'sJM7?rski, '
Roters;. f arkins' Co.. HIS OStrt. N
.'!; "'i' ,t, "':.. '., '..:TT.- x i -'
riHaaiara, iii-Jl. RieSiaras. JNki'
, -'.1 V-
Ai
-"SS,i ," 1 WBiin i,,- rf, t
, r . Basfkirs, have vlatttrai
falLM
lUrdy's; Scth; Twelf1pb'e,,btora
or-fr....;..; ,
JA -Qaipq was a- fr iH
m v '.."-t -!'. t: ;.' ..i ' . a r
wMkv .-. v ;- -:. v ; . . . -..:." t- . t -
rTiV,g . ;,'f-:',t,'
.J. ' J.W B. "MW
f.
.l . ., , "
r ;; i y-
' i i ii
Dtw'Uorget the UnJ. Scboql of Music
i.
in r .. i
'
t"j r
i i
i- u i., '
f Y
BeuiOrs, Set Pictures Uken at Ko-
. . - :. '"'m -niilf , '
Commutation , UoketsUaL Dlalag
Room. '
Lfiicoln Loea) Express, 1849 0 St
Both phones.
U, 11U,' . , ; c u
, MsiMlsyi. Jssry .$;
jRrof. T. .,La Bolton wllH-Ulk, Oil
"lootH J,,ths Dvkiitt of Mod;
erav Fsycnologj' , v " , r,
TusMsyJsnuary . , '
s Seniors, ll'a.,?, U'.m . 2 "
"l ' .j- 4,'r'
9 p. to; Frsshman'Hotf .laUnaty
Hall. vr
TMMtfay, January H. ", ,
Nebraska State Board oi Agrloultura
mets la Sshate Chamber of 'Stata;Ca-
UoW'p.m," ' : ,- r
', Nebraska State Hoptldaltural
.ojety, State Fahni lO'Vrm tk; '
Weanesday, January 17. . .j
koliraska Sute Board of Agriculture;
meets In Agricultural Hall, State
ajipij,ropm,805,;l0 a. m. "i '
. Nebraska. State Horticultural So
'cldty Stat'e Farmf9 a. m,
Thursday", anual-y It; 1
HNjbraska slate Horticultural Sot
clety.tate.FarmS a. m?
rNebrakka- ImnrAvud TJvrf, BtA
Briieders Association, jftaW ;Far,i
. Wlbra.-aka Park and F6restiyvAJNK)
cfatIouiiat"Farni, 1:30 p. m.. S
Frlilay, January 19. ; 'rS
-Farmers' Instltule' Conferehce,:9tate5
Farm, J, p. m. , X .
" Januarv 29. V-
omcersIppj Fraternity Hall. :
sj: i). .m;. Jnalor Pjrom. f Lhwdja
,oieii w ' : ,:
'"X r i 'wii i - . -,j--n.. j
m'I, p. ra1S4Blor:,,Rroat; ttLIAjoltf
-HbtaK .; hJ ' V,'-'v? -.'.3a X
' " 1
, ,tar Delivery f Co.,N Bagsjage. Bota
f" - J -VT L.' 'v-
?! A lvV 4 " ?,
,' - . , ;'" '; " S .
'Di ii-oeat', meaisV .PkoIx Res
taurant. ."".; -'VL';. .,T.. 1 '
,.. v ' ? t ' '. V
t Jtat.at Doa Carasron'a mw reetaJ
raat, 111-tSo..llthi St;V ", .".,":
X'
Oliver Cigar Co., ,1-137 No;ltUi..
. j-- ' - , .
TUnloti Slilnli, F&rShine, ir
eWUr chairs f4rla0Wt, 101SO St. "
'1
. Dr. .Woodwais-d
.4 .
'0t-.th 'eara,'
ear, nose aajl tttrsa
barfls bkjak.
. Lm, (. . . .'rl
Great's
1' , !. --.. -
' iFalaea"
. (CRJrSkars
BarW( Skflb
I.
,t "T -.
WANTJWRre- User tfraFrdW-
Hye user oc a typewriter to Have a free
trial of thei VISIBLM UnWwood.
' , UiMierwood TypewriCe.,
BUo-No. 54iJJ NpTlltk Bt.
,i -
,t
t at the Usl, Music Oai.
F" pSMS9?"PS ss'ejiBi asjf ? '4j9WeSBfcaT SeWpss
Y Parktos Oo lilt O St.
IE
"I'll," i.ai
'
AUtVsKTTI
-- ' -jsib
ibWNIY'S
ohooolatu
at;v-
RKCTOriS
2tl AND O
I at !
jS-.-r'L
P-:l
mtmriimm'm'iibi hi
. iL t " '. . w - fv , ,B
" ' -' ' -"'wir!BirTSBff ' '' 'H
'SBFSajBSSSflBVHsR9lBTSaSHIMiiS9BliA M
k I -To Atttid-i i ' -toV1,' '1
- - -r ' jft-"ir- '"je
i '- ' iv , i iJJL?9- - ' ' vS
KV' "v ' r '-V - "
.V , 'r.J,lH., -a ' .-' . ,r' ?
BJ' t v v ' tft - iV v -" i -t.
; JiW4!iQSff'e;efc ' I ' f4.
"Jfc.-e.J' ,jf: '" - -J
Nw Century ," ' 1
"; "f'-i ir- t T-tr-ff' - ,V '5i
.. ,"W" at 'N'i. p - ! . -.3
i ti i-w s t i -1 -r
f -V - . , Ml
Btpeolally -wild tW'
trade of tkoee who'lf
. ' .'.' - - si. Tl
.i uvl
iskKit'-well pcihiea.
SLArn WaitArfloIri
.(- "-- A Si " '
. X;;
't4s
- im-..-jKa.a rr ' i ". " '
. V,
v
.'
kTi
Clufico Shrunk
nis.
I
R. H. BlttESP,
-' ljjiairfciii'f-
.
Slil
1
X
Lriff caarBB
Sam's ji.Bm :
LrhCNMnM - BBBBBH
-.- -. J 'j.' " BBBBBBBBBBBBBbV,
' JU-taW.. . -'V tt'
. .L-ariM. x. v JBBBBBV rJ
-s. v ' BBBBBBF . f''
i) - a4Atffl , j .
JJUMSTO BAMfefi SU0P, j
'mmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdmm0li
T. a-"BB--B--aa "- -Bn-art -a-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB--BBT ' " VS.
..", . .
HV ,.
-
,yj
f
r,
.4
-r -ft
--'
M. '.
' .'
,.. Jv.
-y.s,
.
' fiS
ii ,'n ri i 4iir r "iitViiinfriMir.-ii'
ati..;