The daily Nebraskan. ([Lincoln, Neb.) 1901-current, September 18, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    RfMXl
t ' T, J -ZTjW Tr?r A 1,
f , V ' W' 'WV
Xfc'"!! ! I IIM il
. -tflJrtf'' 'V, W -
jJafcciR
mr jorlsmm&KAi bmtsimbir isf i$i,
As; .d
...i.- '
.' .vvrxi.x. xius mi -v.
" ..
:' ', THMCtFTfl '
v r, ? ; . .. . j .
.'' - " v. i '
.?&- tiappMpmnatanqDESs:
iAv -'" - i( ITimTMl nIM MBliTf I
- ",! .s. 4 .if .. . .: . ..k.'Ui.i fcj'-- .. f "v
Ht.: HUWt'
1 .,
rft's :
.a. ::;.
:SC ; l.
r .,.. .l . .
1 f L, - 4' -'
,.-rt;': "'-'. -r T
.. MJ -sifc-a wfc.
fCfJ?TO
-- .iTii.- : . .".-!?Tv. T4-WKS..'i.
WJ
," ' ! i 4r- -r n- r ' l i . . m ' -n. j ".if 3
. .. J"1.
F?
It TlJ
K
m'?jiit P "TrSii.. ..i .i'. JrrlT'it
M ai..MiaiBK.A.iiiBvi.BK.
rr"r,
l.frtC'iri-W rfWTT.W?TSPTT.TVr:f-TT'?
mmmmmmm
w:;i
. MMMkaiBLKJHft MUMI HKXyTBi --::i
'i ilW" ' "' .f p,.yR-S -
w,,y,ra!'?RffiiE
IBV HIVmw ' w t
, 1 '--i4Alj-i ,iM lytaa ,ii-'-
. -ji ..:!-.. . ,' t., -,i --,.y.-,v
"' -4Ec
Sam:
v.t.twiir'-ii ' -:' .'ic-iTi:-i.,jv.--'i '-vlh .-u.-:
WWtM&& IMi
r- u m i. -.'
rv H iCA , '
fc -' ri5ir.i"V:'
iAfooi. .fcoir tht
.QtSl
mm&izmmmm
r,i x7i -i -mmniT iwi.iwai'WMiwwff.iBan.
il',1.'-
t . . ' vi' r " : . -
-nwi - ?--j v i'v-. -fc-rWr rif
IrfAVJl
tl.octof'Uw.,:;;
-iii' i . ji.tfa-ti
- t . . .
.ipi .tMiiiM
v- .
MHOff Of fc JttWfUC .ww. fl)
4ciTtu;-oaii;cHft
":WBta;a?5
ooiiiMiirUt?:te
i -j-' ..aw-, . tyjrt:v.
bVV
t, VtoPrH. Mr.Booth,
MH!it;.; ,!;.v-f?r
rt - v ..-,' ', j'.Wd
i."'Vr ''''-VTrfMfc. M r. kummt
. "'.j a j iAJ:' au-A'
li
.. ,Pi.,iniilli"i-.r"',TyT'. T3'-
'w miYi sra Mr riK a.
wmwi T', nnmmiCTfni'MM -
I - 'my i n
r'Si - V-I ji; 'Siv"-. -t1 t'it ' '-L--LVJ,
'.i
n
j ! j- "icBLjr I m B H fc
S8s:i
rvi:
'".'.: v. ,7j
-tu' i' V .
' Bi"
-,-f-t
' ,vv.; 4 ButAA li tin k4Mi4a o:tJ
iwufwj wjl: "vb . -r -.a ..... j-w . '.irt' ac i?
i'Qr-L.,..rT
iB"i-ri
i :?iww.fi,! '
lJ .TAl' ?.i.
r -nv
l 2?i
':
Ugla4rvtUlt
fru
aaa, bammvfrr
. , 1SL
r- -'i
K &'-
ft pf MhM Ull ..." -
'.J..
Mal
"a
raavoo
ha AaM. k
for fottfeaM una ratora-
Lioto. th tataa mad ca
lM jpiar ttapwwawt
rpHMOar a Qtk
bb4ro4lad CattOa Waatarav
44 Afefa4j
TTii? i
SKits
uamwmmmmLm
mm
SffarfHai
.-T'l'SSrf
TO
MMT
5-
..4
A .. "JhiMa I" rtr f r.
"PifWM.'iiWV 5WR
it,jiiio of;iaii
4jOIHPWP
MHP
jl vjry - Ss 'w''i'--A '.--J;
'tWI!.'."!, -:i.v 3H a:J?fwfSti
:-. .?.!.. j-,
HRSp'-
MR9
IliWltiWMt
iuil - - 4h iMIIMH "S
w rr B Iflalrl Tarna (Mil
-1T.-S. - v-:lir. r3T it ll-Anaa
macffy frinMraai whip .
tay '
cS
ialliNr 4a&i
VfnT 'T - PIP
w.w.Kfpia
..'' A ' i.
OowgfV mlli Wban ion WMrtioo
niftflL&iM impw--
iH. tMrtW IBM fttioinel Mhk
ftigfHl; KoW
ir.
jcmhwui oc-:.nm MmioaHp wru' J
inithVt.-t-,:;.MMKt
. 17 i . v. r - t riT . '. . t .". i" " i. b r" -
T , W i " ' " ii - .--- tm. ' 'id &" 'IM nT..' J
ii wm iMfiM ii ,, i4t:,fi MUMA'uiiiiMAkii..inhu; 'mmm
1;iH'"-i 'f- r tl l-w-.-7Vi.if-i. if... !trirj . ft-y-r1-! "- -f-f.Har-.v - ';
TmM-.wg:-r i !- i hkwi iiiiniri 'wmrT'TfiMiiMrw
"liSiil! Hla&tem
OODImiBU,.THaiUimUKR Ttrt' , n-,'m ;trt f k4 .." V.T'rf - aMV
LliiCL?fc-- .vT":-T'--ii,--ii.2I- i.r,-' rriTf-ftev:?"
vmkM .'..- '
wvwmM7xjmmwmwrw v
". ' ' ? -'. v - -.Jfc-' xti yk,','iT.
.-- .-.1' - -M -4. ' J. -S- k Jj'?-'?'
ir.'iMMiw Kinnmrrj'
? r-rT'TT frT""r -r
i!iz .o ''i'iA,vr'i. - . v iii m: ?rwm
CMfctW
"J -l. ".
"ii.
i;''-
HffAlfl.
rr'!SFjp,-i,,,T. '.,iii"b "unini i i ii.;.,
I Jb. . :ji rft J --
KJOUf-
''.'
. f
s'iM
ttiOM.
4 iroM tU aMntiikdtv'",...
bf Hili wttot fa aiiltotetag aM cat- -.
Mi4M U Wff Ot t itirti r
V
i .dl. L .ii ft i.Ll f' f.iA A4k ' t ' J 1
W aUd tl rrit CltiIXTMkl WttiniV
ilJti ,Mt i?;V.'lL."vo.'l. i7,i-av..iHrJ,fc.i,T-.T
t m' wit ArfnlMlAa tn ;tb tMOft'iM ''
-.,?''- i-. jJ.'. j..tiT a' ? -f ii .V. t .!,.
..'.rJgi.'l.MJL,'W.
JiiJillJ-
i iwiklM
Tr lT"t: y;t nr.- r. - ... rrs--'Tynr
tmpfdwW .v MKMLh , iwrtny.
iCLlIi'iii2i(1 f,niriHU'b'M4j;1 iM'-t,
wih v fiWmnmm 'wvmmc;ifTij.t-:im
24kJii2Vi2AT-Ltoi4i ' 'te..it.bMiU;
itrut w ii tittni m to jwmtt
'f K.''J,-t -1
imfcfcf
j ."wiv
. ''
i-
5-
i,"tBWl;'.. " ."
wUl b add4 to Uw ttt;i wlU W '
'aiii
Pantral tmA tit nrmiiM - tiHf nir m
:'7.rTMr:7""-Tff'V-rt7 iw.'. yrnrTT
-m
'InN' lJ
3
'; X UQ ' m
Mihwitk'-i xWJpoHfaMil
fcM Yy ik4 Wd kiw
. iitii'-j-'-t-ivi. ':
It II ! III I IMWIi !
IniaMiiiS'QlUllMi jMNk,'5M MtaMftMlii
lt:m'-i-:'iot"'to;(J"fc::
.'i.'iJ
,'WV
at
. -- "" tj. - 'tW'H" '- ,
i;LVjer'ii:-.-2;Yi5---: -J:i:
bnaka:rmuM .jAd 4M atTttk .4
i- -i 'W?v :.". .J ,' . ''iijrOv!A'
youTMir qm. nnrivH.'MK,vi
mu. wlU b W; .Pliaiy lor. t4
.1 . -''.....-. .,'! -!'. J
fOMnarnra imy uiwr bh
1'Kfh'ltJ;w4WlwUl
- 1 1 w . u m r-- . t; i
about l.oW'tolt.my.wn lM;tlltiir . : '.,-::
t;-K roo-ff -4dMr, , m'4
i:, w- , TrtilmwaiitB MM
's.-?ri?L; ..-.!- -Tv '. . V;40m.
VV - APBHft' jBWB J V p VH
., :i- .r' iv.jyva. -.,;.
",.''i''.,Twrii ii"
. .TiT.' i'-' , .. i , Ail ;..'. k-t . .wi ' Ji-i ,jjhtv,
ir:-iBa,f f iia'- tfc -ay --'-i' -
UZjJJl'-'llilltllJtiA'imL 'tj.mU '---''''
.TWin iBVw;-oi "ih wrarrw , m- rr -.rnt.
11; -ilrtaVla'affrtiHfcofywiM
,3f.
'".-tiari'lv;
f
- A
--iK.-i . ". (.'tir'h.-'ik'. v '-.-. '- r''
fil ;tflM; pnMiJt,-JHK'rtM ., :.W
MlnMawHaaii4 return witk llliiiilil
t-iJ.V'.'m-rw-iiLL.V., ,--. w
tlftfiylyigft M. ,lg ' m.
htaVrd
L1J, Ti'l
.viii'-;iii'ViiA:l--Vr;' ' .,
IllT i. r: .T" ' --": 'J. --'-.TltT-i-rfatii
nla fhta ; niana 1A tW MatritaMomT' ' . V
" -.. " "' . ; -' V '- -. 1 " " -- --,
tfcko o tka hH Mt
At
MMr o 4tt ajpabjte Iat U a wKt- L. iu U w laaa. te
"-tV?A'-- ""ii' ' Ik-V-l atokM tot UJi. Th
.?!mi I H aUo if a Hlrtl tediii
hiraiT-irtrlr rnntiritattitUtm Into lwt f rS;i -',.'-:'a
nan
iu, atv4p o4y
V T-m
Kfticttaof t&
ivr-- .jii'"' - 'H'1
f'MiPlKi..; 1V
r- .
4 'Jki'i m
H
ttepi lt-ikTtlU
Mo.
JSBs
vr-
aSd
-'
B5S7S
BiayjEiUflaBHyirj
in
at Unoota.
jf- , i1
1 Wltlin K JUUMXMB, J
a a litataonii -t
f.4
V.- v
1 ' M
Wm ' iMimJCmmm ml t If nla 't
. wmurtuA mumx. :v ."''
" . Ytwia'B raclatraitaa wa
vary lialaWr-r U tba
I The total aurabCT of paJ4 v
..a. I . i ...
Jttona amountB to ttjtwtj-aTa,
ff lfN
Eriitsi
4r
l6ol
-?
iuQl
about flftaea t aiflaaa iMtlap
a Uw ftrat 4af laat jfar.
IK. oraotraa, ttiga vmppi
BJHb- -h iu -
S
-H
r"
rltt
o
11 .
. -
. u.
wata;a
T."r95fl
.aJttHpgii..
m a1
BJIII1!L'.
'jtfr-ttoi' .
:TTp8y;""?y P:
a
Kvl' i
tt r
:!' y
rllJ'Il
ia.,3up
IWS?MBJW3it
us
Ifcj.'ttuH
i.!:t.'u 't
v"-TL,. .
KW?
arirMiiawBifcTiir'-gA.' j
l-fs
HJ
iftftm
HvnNa
aznr'JB
Tmr7ra