Custer County Republican. (Broken Bow, Neb.) 1882-1921, October 13, 1904, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . .
. . .
" t'
] , " .
. . . '
, - . - . - .
. , n nw.w lIw" .
14 '
. sw sei 10' l 05
'I'he CulluwllIl ( lie.
"C'I'lh.IIIIIII..arealllll
IUWII hlp2H. rUlllt ! 24 :
r' MV II\\ ' 11III'
" III II\\ ' Ifloo :
' . . . . I e { Ii 3 01.1
'I , I 1 < e a.\\ ' I , lie
\ " ' lie ne I j 3 20
" I \tMt nw 17
! ( I ne I : I 10
" i \ \ ' ( : ! a lX' '
, I' ! ' 1'1' IIMI
, I : ale
, , . ' 1'he Culln\\11I1 : ' , It , .
"crll'd lallds art'allill
; . . I . tu\\'IIRhh. I" " . rallt ! , 25 :
, 'r' . . II ! II ! h 2 %
. , i , , . , : ! > -I' J { M 1111
V , , . : ' I l 1111' M' II\\ '
. . I 'it II' ' IIIWIIU
, : ' \ 1 > \ \ ' 11. ' 1 > e I. II ( hi
, , . h , ' . . : ! 34 :111I1
" : . ' ' ' 1 < \ \ ' 1M ! ! III
" . 'I'M' ! lit ! o III
, III\ ' " "II\\ ' III'
\ . " ' \\I ' ! M 2. < ;
" "I'I
, _ , , II I , 1II'II\\'I1I
- HII" " ,
' 1\1'4 ! 1 :1 : i I
j 111'1 ' ! j. < ; i5
t-alUl' I'I I : . M
I a 11011 II I\ \ 5 in
"allt' II" ' 5 411
IItt ( a 00
"a me I'III : ] jO
" - 1' < allllll 11 5
' . J alllt'I'III' ' : ! " 4
" ' ' ' , .
'l'lu Cullll\\11I1 : ' , It
, crl"I'lllallll a'alllll ,
, / I. ' 10111 lI hll' ' . 1:1111(1' : 2. < ; :
1I. ; i , H'I. I. : UII
- , . . . : I II' " :1 : : ; J I I
'f' ' I Wesl Union Twr.
I 'I'll. . 1ulIlJlIllI lie.
,
: cllllt',1 lallllut'al1ll1 :
, IUWUAhl" I' ) . rallile I' ' ) :
JlL IIU II\\ ' \0 \ a 1 , ; ( ,
SSt' I I "
\II \ In nll.ll a : ' I M
. IIex 201 h " 'Ii
Jut I 2alld J I : : 4 il
I 'I'llrulh.i'IIIK de.
ct'lh"IIIII"IR .In' all III
rj tOIl'II'IIII' II , rall l' I" :
M'H I 7 ill
. \I ! 1111' 1
t1 ( ' lie i III
\ IIW ne , : ] 2 MJ
, I' 1111' . . , I lit' 2 i 411
MJJ : ! i ill
MI' II I\ ' 11Sll' 5 , I M
1111' Sll ! , J I I
se t ' ) II 2i
s t \II \ Jl ) IIJ
slVi ! II 'I n
Ilia 1IIo.I' SII' W ill
II I" \ ] '
1I \o \ ! 14 illj
II ! ' . 1' < ; 21 JII
MJ ! 15 II U4
. I-r ! alld 1'1'0
11\\ 21 2J 12
IIW II' ! ! ! II' : ! ' . ! Is I : !
lIe . ( U III 51.1
'l ! ! ; 01'0 : ! ,1 H 32
1 < ! 11111' ! o.t'
, IIW lit' wl ! o.W
I 110 sw 2.1 M 50
MIl' Sf ! I 1 50
III' sw : ! 4 3 :12 :
I IIwJ.o 24 II IIi
s ! IIII' :15 : a 41
I 110 lie : ! II 1 i ( ,
IItJ 1I1\'l'l II
11\\ ' lie 2 ( , 'j 02
S I' He : ! 7" : ! 7
e st ! 21:1:1 : : 4s
" ! IItJ 2'1 a 4:1 : :
1J.o III' : ! ' ) 4 05
s sl. Ij 05
ne - : ! U" ill
e 4 : ! ( ) i W
IIJrjMV 30 458
lIe . ( 31 7 to
HW ( al : : ! 05
IIW . ( : .12 r. 41
t1 lit' JJ 4 113
II ! " IIW a5 5 10
sl' ! > ol" a5 12 so
\ I 'l'lIe fullowll1l1" de-
I bCt'lbll1 lal1l1..arealllll
tuwnshlp 19 , ralll'eO : : :
I II 110 1 4 iO I
.
'rim foil 0 11'111 I ( de.
I bcrlbed lal1dR at'eall III
tuwIIRhlp 20 , ralll'e : 20 :
w ! ' . II\\ ' 1 3 sri I
, H ! ' . : . ! la M
be allllloll : 3 10 2'1
\ ' J ' ) 37
I \ \ el" !
SI\- , I 1'01 '
I , I\ ' ! ( , 11M' nil' : s
, nu ne 4 II 9t1
I 1I1'.lIw 7:1 : : ! 4
lie II\\ ' nlne
\ MJIIO . , 7 21
I ! o.O 111\ ' loW 1111
"
, ' . II' Yo II\\ ' 9 ( , 0.9
IIw - 1:1 : I ) 51
. . IJ } . 14 I ) JJ
lit ! \ \ ' I\ ' ! ! > ot !
! -ow lie IS ( , ! It
HI'.o ! { , Ii II m
IIII' IIW Is II : (
, bll' se I' H\\ '
-
I be IIW Is ( , O
W lIeo IIII' I' ' ) H Tel
ol ! ! Slw ! o.e IU i ' "
o ! e IIW 110
II\\ ' 21 Ii ( , (
III" 11bO HW21 55 ,
, sWllelllIIW22 ! ! ! : It :
IIU ! > oU III ! ! nu
be 110 2.1 II I' )
' 2.1 2 "JI
11II W
swJ- 20 I ) 5' :
H ! ( , 27 III 2
HYo lie nIl" bO 2' ) I ) 21
se nlow ! lie
W IIW 2'1 8 5 :
2\1 \ a J :
! > o " ' !
y.ow lie nJtJ : 4 'I'
10la a : ! 2
II ! ! ! III' a2 3 3 :
JUI I. 2lalld :
4 : It ( . 5 ,
" " IIW lols,4 : 30 ( , 21
'l'hl ! 101l0wlllll" dl'
crlh.llalldoarealllr
tuwIIslllp20 , ralllee 21
I " ! i J 12 "
IIU { II 2
: e o .J 1J 4
10lS 125 "I 5 14 4
t IIH IIW 10t.J I ) 4 M
s ! lit' ' loll.a I ) I ) II
lIft ! II J 10 i a
101' IIU w ! " f ! \I ( I ) ( ,
IIW o \I ( 12 1
Hl ioU 10
! -owH 11 Ii 'J
! > o ! ( , I e IIW-oO II S a
\ \ ' ! " 1111' II
loW 1\11' I : ! I ) 5
i
M'M' ' 12 I I ,
WIse ! ! ! > -elowl:1 : h. :
II'V. wlluswl4
1It1 15 12 :
nl , lie 15 5 I'
l'I't ' IIU 23
\\1' II\\ ' : . ! 4 10 I
IIW III' IIU 11\\24 5 I.
nWbW 1012 25
Iuls 1,2 : ! Ii. . .
Triulllrh Twp.
'rhe 101l0wIIII : ' 11 ,
scribed lalldsarealll
townsllip 16 , ranl"tI 2 :
s\\ ' . ( 2 OJ'
nls 11"WoW
IIW 5 13' ' (
e ! el' wI { , II : . ! : I :
sli IIV. \1 \ 1:1' : '
IIY. IIIJ I : ! 5 I
wy.w ' . . H 'I' '
! it ! 6tSII' \ III'
wy. he 1:1" : :
IIY IIU Stlll !
lIe l\lIn 10 ( ,1
ul ilW s ! ! o.H 22 , I
1I\\ ' i 2 a ;
II Mn 22
'II ! ; ' HII' 2:1 : 3 '
'JI , u 2
I' ! ' 110 25 5
j e ! s\\ ' 211 2
W ! lo\I' lo
IIn 4 27 1:1 : .
'I'lle followll1l : ' d
t-crlbel1 lallils artJall
10\\'IIHlllt.li , ralliltl 2 :
r 111' nw Wi ! 11"
" 1011111' :15 : 10
\ \ ' II" 20 4
IIW !
hIs II" IIl Iol' 2j i
II ! IIWW.II11 !
1m 1111 ' ) M
IIWhl1 \ \ ! 1111'
! -oO 11 II 2'1 10
lI ! n\\ ' ; 1 ! ) 2
w ! Io\\ ' : I.J
e ! H\\ ' 32 5
w ! ' " 'o sw JjJ
M IIW a- ! II
HISV 3J :
The follow IIIII' I
scribed landsareall
towIIshlt1 16 , ralllle :
e ei ! 2 7
n110 IIU IIw2I 2
i\alJlo1'1 \ 2 3
' ' -7"'I ' ' ' 'P'- ' ' . - - . -
lIalJlO 1901 2 ! ! 7
Sail c 1900 a os
! ! alllU 1MII' ) 2 i4
Tile rul1uI\1I111' lie.
HcrlbetllalldHarealiln
towllqhlp1i , rallile 2 :
110 \ eli'o ! ! 5 10 liS
s411W ! aud pt
l ! S\\ , 26 720
i'l1'-i ! 2i C , & 1
Kilfoll Twr.
,
TIIIJ fotlo\\11I1r dt"
"crll'dlalll. . are all In
to\\'II'1hll' Ii. rallile 21 :
IIW ! ( 4 12 2
pt 01 III t lit'
3' " : . 211
HII ! , ! 91.1
111\1 17 h Ml
" " ' Ij II ii
lit' " , \ \ I , III'
M'III1 I" " ( , B
lIuh II " 112
, . a 1111 III' w ' M 'I 2j
. .t' 't' Io\\ ' III'
1I1i1loe 311 i 1)\ \
1,1 : ! II\I' III' oW
' M ! 111\ :11 : " 31
\ \\I' , ! ! o.e : CI ( , S
Tllu Culllldlll : ' lie.
scrlbetlluIII'an'atllll :
1.\\,11..111" " 1M , rallKl' 21 :
1I\\t ' ! I a :12 :
III' lit. 3:1 : l > M
s" ! t 4 i H
" ) t i. ; 18
. .I , . ' 111141' < ' ,
11\1 11\1 \ \ : 'I 32
I , . . .1 : ; ,1 O
111.111'111'11\1" 52' )
t" , I
11\1' 1.1 \I \ ij
. . . . M' S " Ill'
11' ! u III II 47
S\II- . : ! II II fb
II' . III ; , 2 . 4:1 :
! -ol IIU II' " " l ! 7 IIi
bl SII : l' ! i " 1\ \
\\'I A\\ ' : I 2 h ! .
, , \\l ( J II : tl
H' ; ' S ! 2- ' I h
Wi. ' " 4 4 2i
' 11't ' 25 J
I'lit 10\ ' II I J
II\\'II ! 2i a5
11\\ , ' , ' ! 81.5
w ! . : ! : ; 10 ! : III
M'I 2.1 i ( .
. .I l I la 4i
wallllwI1I c.JI.1 : ! II hi
lulll SII' Ill' a : . ! Ill ;
11\11I UIIIa : ! Oi
5I1alIl1t'III\'J ! \IJ
.j a III 0\1 III'a ; : 15
j.j a 'II \I' JU ! : ! si
1211 a III 01\ '
Ill' 32 11'1 '
1,211ahlSl\'llt't lill
I a In I-n 11\1' 3l 3 cr. ,
IIt't ! 35 ' ) O
" II 10110\\11111' lie.
crlb..111alldRareall 111
IU\\'lIshlp Ii , rail 11' " 22 :
101. I 20 45
! > ol ; , 2 : . ! O 15
Io 4 n
III' ' ) I ) 211
lIW .j III M 22
lIe .j II ' ) i4
1I1'J1' 13 h otj
b : . ! II 12 51) )
III. 21 2J IIi
SI\- : . ! I III ' 111
se lie Hlfr ! , , ,
sw o 24 i 03
IIW { 2 [ , i Sl
s ! 110 lie IIU 30 i 3'1
lI\\'audnwn03O 'I ' Us
'I'lle followllll : ' dt'-
Hcrlbclllands are all III
tU\\'lIohlp 18 , ralll'e 22 :
\ \ ' s\\ ' : ! 3 o
e ! ! .o : I a r. .
HW a.e1' M'
II s\\ ' 3 111)3
1I\\'J1' 4 7 Sf
11tJ . 4 5 i
II'Y. no II IIII' 5 I ) 38
s Sll' 5 5 ! : Ill
Sit IIII ! SII' 5 9 (1.1
lot I 5 I i8
1It' 8 901
II 11\1' S 4 US
& 11' S\I' 1 < 11 IIW
( IIJ 1 < W S i 98
IIs \ \ ' 20 2 04
RII' SW : . ! IJ 2 13
IIW 24 I ) 00 ,
II ex 5 a III
1111' n\\ ' 26 18 i6
! .e o 27 1:1 : 31
1\'Yo 1111' : , m 5 1)2
HII' MI 34 I lit
nc . ( 35 II i
II 11 3. \0 \ 411 I
Cliff Twr.
Tllc follo\\11I1 : ' de.
Rct'lbelllalldRarealllll
tuwllohlllli , t'alll'e 2l :
bW 7 II 00 I
, s ! , II ) 19 1 ( , '
M ! bl ! II ) 2 1) &
'I lie 10lluw III" de.
. Iocrlbed lalldfooareallill i
towlIshlp hi. raIHre 22 :
Io ! ' . IIU no ! II ' ) 4 : !
1I'o 110 "Yo IIWt I ) 3
e ! 'j II 44
\ \ ' ! .w I 4 i. :
sw sw 18 1 13
lI M' RW liO 19 I ) 2tJ
bU U II ) 3 IJi
110)4 ) 30 12 J.:1 :
'l'1I'J 101l0\\'hll ( de ,
! .crlll..d lalld..areall hi I
luwlI III1' Ii , rallll'e 23 :
I\ ' ! { 2 H 21
IoU J 145 \
IIW 4 10 r. ,
II 0 ! ; ( 5 H 15
1I1't 951
IIWj4 II ' 10\
! - owI 0 H J ,
swj i i 7
uJ.j 7 M ! II
IHJH 111 10 5 :
1II' .j 12 II ( ) (
11\1' h 12 11 4' ' .
11 be ! 1:1 : 10 III
lIej Ii M i ;
wy. s\\ ' ' ; II'
1Iy' \ \ ' ' " I\ ' 4 v
ISW 2\1 1 4.
IIW Ioe 2'1 ' 1 4'
wI' M' : ! .1 Jill
bOj 24 7 21
'I'lle followllll : ' de
ct'lbeillalllisareall II
tllwlIShlllls , t'a1l1r0 23
II ! ' . nl I h ( ,
I' nsw fool.
I > U I H 5' '
! -ow lie Io ! ' : nw
no\\ ' 2 i 11
10 ' 1 : . ! 1 II
wl'o loll' 110 bW
IIW o II 7 'i
15 a IlIloe sw i M
lIe . ( Il 11 4
IIW { 15.1 jl
11'1-111I ; bO lie
III' 11\1' 1'1 II 4
tlU lie ! > o ! ' . 110
bU 11\1' : :0 : 10 I
el'o bW iii 3 S
100j ! nwoil' 21 1111
be - 22 7 IJ
IIV.ow wI1I
i'e 2 ( . 40:2 :
' ! " ! .o 20 44
clfIU 21 44
bW lit. wI' M ! '
(10 be Io 27 I- ! I
22 IIW IIU 7 l 2
71 IIC He 7 2
( ,2 nW-t j I I
i7 SI\ ' 2i 13
II\\.j 2/1 12 (
III s ! J II\\ ' : N f ! .
sw . ; :9 : 1\ \ ,
Ij'1 t' . , " : ! (
l : M' ! 30 1\ \ ,
1'1\1 ! .wh 31 10 :
IH ! : i\ \ 10 ,
'JI 1101. ( 3J 10 ,
IIWj ( 3J IU !
5 e ! , 34 13'
el lie :15 : 5 t
- - fooU HW lie t\l
III MO ! 11\\ ' 35 24 I
Ie. 'rile followhll : ' II. .
III scrlhetl lalldsarealll
1 : towl"III1' Ii , ralllu 2.
oJt I 11 :
: ; 9 IIU 2 S :
) M' ' ul \ I , 15
0) luh II v i
; s , t 12 o.
O 11\1' loW lt
II 111 1 : II
41 1I0i : ! : 8 :
Tile fullolllIl d
i \ hcrlbtd laldRaroall1
tUWIIRhll' 111 , 2
v:1 : rallle
sl , sY 2 7 '
'n Wi. WH 3 I
3 bO4 3 4 '
11 % iU III 7 '
10
I. h hY IIYIO cl lwlO I ,
, sY I lW SW
, n\\ ' 10 16
i4 IW ' 1 9
6 nOI' 1 M
10 HI a Iu IIWJ 12 'J
.
,
,
.
" - -
. Any - " . . ,
I
ny nW1 nw
IIw ntl It 10 15
\i ! so 22 2 19
l e 22 2 10
!
s10 eli ! ! W
sw s\\ ' 11 7 j
o se 2:1 : I C
SI SW : ! 5 1 1.j
SO ( 5 7 'is
se bW so 26 II I.
qY . ( : ! 7 i8
SW- 27 5 8
IIW ! ( 3 ' 5
IIO ! ( 3 'I I
Victoria Twp.
The follow hiI li' .
scribeliialldq areallill
tuwllshlp 19 , rallle 21 :
110 IW ! l'
2 7
IIY 110 (
sYo IW (
s\\ ' 4 2 4 51
s10 I
w H\\ ' - :
se ne ni ! : 4 S
IIW { :1:1 : : 59
wH : 4 'I
O ( 5 H
I.W ( , :
sl I II 2 4 7 2)
se ! 5 2 2\1
oY h I : . !
1110
\ ' so ' ( , :1 : 51
1\'Y le 1'
III nw and
It 111 ! m' \ t 00
II le 1 4 S
SO II 0 le I 1 J 'iIJ
IIAo -o\\ '
sl" II , . be III' I : ! 7 :
MlIuIII'H
114 IS H 10
WI S\I' M' ' S\I' I' ' ) I 2'
sfr ! 111\ tIOU21 II f
! o..H : I Mill
.
w ! ! ! bH ! . ( 2 . < ; 31
11-r ! II\J (
, . ! ' ot' .Ii 114 : : ! : !
H'I I I IIS\ ! : IIJ
1nw :5 I 41
25 fo
lit IW ( :
III' le 10 IIW 2.1 5 ti'
' " ' :1 : H
W
10I' f" I
' 8'
WI" SI' ' 11 4 )
sw 2:1 : : 1:3 :
s w \1.\ ao Mil
II' 11\1' ; 11 1
\ ' 31 I ) tO
nl\'v
l'l so 11\ "I' 31 II 47
R'ft HW ! . a2 4 tl
lI.h 3 " :
: 1"1:1
pi" 1' < 01 ( :1 : 4 31
'l'lIl' CulllwllIl lie.
hcrlJIllal"'ar al 11
tlWI'II\2) ) , ralll 21.
lis 47.8 5
ls 13 I 14 5
II : ! : IIII't ' 14 1:1 :
ul M' 1 ! > o I
alC 4 H
! ! . .
I 5.1.8
MI' w ' ) 11 il
ls i.8 I ) 4 4:1 : :
nn e 15 2 I
1I' S\I' e sw
I 7 15 82 ro
I 8 11 19 117
t' ! ( , I I' 11' III 95 I : !
sYo HWH 20 3 21
loW le 1 3
It 2
Ie-oo IIY 13
I W se. 18'11 ! 22 1 65
Halle. 1900 2 Ii
SI I 0 , 1901 : ! ua
sawn , 19. 2 18
Saro IIOJ : ! 4
ls r.6
SW 11' 1III 126 27 5 Q 9i
II 1t : \ : ! 5
! -ow4 ! :1 : 4 h
seJ : n 5 1
< ; Sf ;
IW 3 I
1 ! MISI10
SWIO Is 245 : 55 00 I
'l'he fulollll te"
crlbed lalldsare al II
10WIIHhip III , ratle 22 ,
le le e o
S10 I 4 8
IIW : . ! 4 0
3 C. 85
I\
3 a In 11bl \ I ) 46
I III ! .e 10 M aG
:
uO .j 13 S 2
nll' - H M i9
IeM H t i3
R\\ ' H C.
e ! e { 13 : 81
bO w SIHU 15 : ! 81
se nu 17 (
lt
pi M ! IIU Ii 2 18
w IW- !
lIusw euw 18 92
so R I 1M I GH
sv ne ! 11 286
\ \ 20 44:1 :
\\II
e ! IIM 20 3 41
! > -\I' ! ' I
le 110 22 : Oi
\\1' ne leU\\ ' : ! 2 551
bO MJ II' 22 5 71
Sl - : ! : . ! i 1
'lwi 2a 1 l
sw ald wYo
Ioe 2J i i7
110 e1I ! se :1:1 : :
bW ! w : ! 4 9 28
be S\I' hI ! ! se 24
uo ne :15 : 7 4i
\ ' ' 25 1 8
111'
bO Ioe ne
e ! " sw sw I25 II i9
II\ IIne : ! I
noi ! 2i
wv al < ! . ! ! : ! i 35 (
s se M
]
Se sw W a 11
ald It 4 31 f t3
el IW W ! bO iV
u4 ! eJ ( :2
' ! - a : ! 6 O
111'-o\
sl' 111' wllle :13 : i 87
W sw 4 12
IW le 3
nw ! :5 ( , 52
'l'h. , 1ululIII tie-
scrlbllalulRarlalll
tuwlI"hlp 20 , ralll'e : 2.
S' Sl ( , " Ip
I''I t nu:4 II" 57
'rile 10101111 : ' "
tl"
sct'lb d " III
lall"awal
tUWI..lllp I' ) . ralle 2.1 , .
! wt ! 1 4 55 ,
HeH :
100 Io ! -ow J 9 ti
wJi ! o.w \ I 45
sw . ( 1 : r. 4
lI ! le ! , 15 I 4
IIl lWH 15 I 45
I I 1' 24 10 37
SW III : ! 5
si II De M ! 21 OS
'rh. , 1010wIII , t.
Hcilled . . an' all III I
towlIslll120. lallt. t'alll'e : 2.1 ,
11,11' SIIIW
W\ "I. \I IIW : 25 I I. 12 :
IW ! ' ! 1 4 II
Broken Bow
Township ,
Tile ColowllIl : ' lie
scriheiliallds areall I'
tWIRhll' III. rlIle 20 :
4 01. l' lIeu ! 1 12 4 :
Ih se ! 3 Hi m
Ii lIe i 4 H 6 ;
hacl no 3 III
IW nw 5 C. '
hac 110 I III
111\ ' \ ' 5 r.
r
11111
5 a hi 101 J 5 I
1\1' ald wy ! cM 15 !
eY M' : 4 2
l.eH . 'I 9 '
11 I 1 <
St' t II I 3
iI III' 1 2 3
I II I 1\
10 12 ; I :
bW 111 12 41
1 1\\'loouwI2 iJ
5 a 1110110 12
IoW ' 12 H 5 ,
.W M\ ' Ii : 8
t-I 5 5
el1 1
MI' II11 sw Ii
se lie IS 7 i
InIl' 17
l. Il 1 S (
11\\ ' ! e \ \ lee
eM' 1 12 8
e\
Mt 11 IS
110 I' 1'1 ' 5 I
IW 10 I ! " \I'
fU 11\\ II ) 12 I )
! > " " he I' ' ) :
1he 1:1
1I'I'sWbWII II ) 5
ol fooW ! i M' I"I 101
II' lie : . 3/
11IIW 2 2 4
IlW S\I' IIW
\I 2
I lW t
i ! W-o\ : 22
93 h ! 3
II Il IIw\ 1
i ; sw , 211 10 'J
il H18\\ ' 28
1 10 II 3O ; I
IU IIU : ' 1
74 lol t- 3 : 1
51 IW III 2) J 3
1 I ! 10 3 4 ,
31 4 l
C 10 lW :
V
- . .
The folowing de-
In
! ctlbetlaldRareal
tOllshllli : rallle 2 :
\\'I I\\ ' :
I'I lie 4
1 21
\ 7 42
I\ IW
IW le IIW
SW HW C , II 28
Il
wv , S 2 40
110 ! e 10 1 !
sw IIW 1ne
! I ! 7
I IW 15 12 b
IW I
H\\ ' ' 20 2 2
wl 11 2.1:1 18
o 2.1 I "I
Io
lt ] ex H a 2 2.1 III
H a III Il' II' 2s 2 2l
\\'I IW : ! : l1 4 : !
: :0 : a 11 cv 10'N 15 10
5 a In s\ II2 b 7
\\fr ! s\ : ' 30 42
w se ; 11 i H
!
5 a se sc 3) I %
35 a II se 10 JO 21 9' < ;
10 a III lit ] le 31 I hi I I
H H.IO a I IU
31 2 30
10
15Y In 110 no 31 2 3'1
n\\'le :1 41
1II'X ! f ; a31 ( < xl
IIl - ' w 31
! 31:2
\ 31 47 40
1seV II
a 1541
2 aow IW
5 alI .e IW 32 : ! 3i
i4.10 alII Ht'
1\ ' : J : \32
: :
\ alllw Iwl2 :15
16 a In IW sw 32 I. 11
711 10 a IW
H\-i ! 3 4 3
II , a IIIW ! . (
HW . ( 32 3 1)5
! allllll < w3 IU\4
I III 32
a w ! sw 41
In ' !
3x20 It'
II\ 4 3' ! il )
.0 X IO I III
.
! -o\\ ' a2 48
leo
I
120 x lr t III
10 SI 32 il
/ J 120 f III
l' HI 32:1 : ' 5
100 x II
3 r
le SI a : ! 5 15
I I alII ! > ow MI 3 : ill
lt' II' J,1 12 C. !
! ! W SI\ ' 34 : 1
Tile 1ulol I II I ( lie.
Rcrlbed "
II
lald"areal
10wlI..hl" IS , rall e 2
t' M' 4 2 13
H5a 11111' 5 5 ' 1' ' )
b ' ! Oa of II' . !
e "I 74
Sl Is M' 10 t 1'1 '
II' -ows\I'1 1 U4
O\'i ' Ii 81
Ii 4 21
wv I
' ' ' 4 21
wv 111' :
II' 21 9 IIi
s I\\ ' 2l 5 20
w sw 2 : ! 5 45
SW ( X ! 7 7i
so t H
! no o 10 3. & Iso I
wf
so III :14 : I : ( I : '
'he fu I OV 111 de.
scribed lallilsare al III
towlIRhl' 1 ( ralle 2 :
III HI I I ! I
III' M ! RI 111 2 I 2' )
w HW I ! ' . sw
2 907
! > ow IW
be SW 2 I15 \
RU : ! 5 51
fV
IIIi 1\ ' lot 2 3
s le sY sl
0\ 10 sa 3U
Hwandlllw I H i4
1IIW 10 2 3 : !
\ \ ' \ \ ' \ \ ' i 19
IIYn\\'s\\'II\\1
! W II\\ ' S\\ '
II111
' II 1452
! -oO s\\
IYo 11 Il 3 S'
' sn I : ! 8 1.4
HI' 11' I
I : !
S\ ! 132
I Yo s\\ ' 15 5 O
\ 1\ ' 2. 4 'is
10 lie eYe RI' 24 5 I. :
/0 sw HW St ! 2 ( , 5 12
sW l 27" 94
The 10lowIIIII' lie.
scribed lalds are al In
township Ii , ralge 21.
I 1 I.J :
sl 110 IIoi I 5 H
foooh H I '
1.j : ! : ( , i
s\\ ' . : ! ' . ! 13 %
III ( 2J 12 2.1
Sw ! : I' ) 8
' 23 9 2' )
IIol ! He
24 20
IW ( I
" 1HW : ! : ! R"
tl 2h 7 32
Ilj { 21 12 1)
Myrtle Twp ,
The followll" de.
scribed laldRarealll1
towlRIII" 16 , rallle 17 :
eYe II\ 2 9 111
\fl I\ IYo\
I ! o.e el , le 2 IH 4
. : ! ( '
\y. 11 I '
lIe a 1 2 :
n ( ,
IW : I
s Sl 3 5 ,5
o ! ol 7 7 J
II111' M : :
so t U 1 I
e bso I ) I ) 5 : !
IIY
'I' sl' 14 I 61
W a II o ! ' . se 15 3 3
\ V. no 15 4 ( ,2
w ! IIW 15 i
IwH I' ) 6 : S
1J.o 20 1 9
II II\ 21 4 73
s\\\\ ' 21 203
! > -o SW O 21 7 ! '
11o
so o 21 2 85
HV. M\ ' : 5 61
ol MJ 2.J 5 05
{ 110 :5.J 1.2 , ,
e.lw wy. le 2. 9 i
sw . ( : . ! II 9 7 :
' , ' \ ' ,
1I\1I1'S's 11\
' 1045
\ \ l1
le I\\
1111\1' ' ! 2 21 I
n % no : ! II" 1.2
IH IW :0 2 is
se.e t ! -o\ :11 : 1 ai
20 a IIIW-ow34 I : : . !
sw 11 ( I
I 3 :
Thl CuluwlrlK tic'
scrlbellallds an' II I
. . . 17. al :
IU\I..llh. rI I 1
bU. sl' SI\ 2 H 3
lIe ! ' 5 135:2 :
sl" 111I ! ) ! .WI. 11:5
II 0 5
I 1
IIV
slH i 1200
IV. 11\\ ' , I\\ '
Ut II 5 41
lie 1 : ' II I ill
sl" Ie H 3 I
leH 17 1242
! -oe ( 1 1 32
IwH Ij 11 M
bul I I 8
\1'.1I\I' , elw.
11' HW , ISW 19 II 17
t\\- ! 21 I I }
! 'e . ( 21 X 51J
II\\ ' ( 2' ! " 1:2 :
SI . ( :2 4 I'J
II" III' : I f 40
1I0 l ! ! 5 \ H4
11 . ( : ' v 7
I 110.110 11\1' 8 t 0
I\ ! ( 31 9 (
blH leH :1 : I 12
bl : :1 : 19 1\
S\\ ' !
S111 l 11
IIMI 34 8 5
sl't M 34 5 f ; (
\ \ ' t It J5 \ l'
W estervie Tw
'rhl ! fullowlul lie
crlbl,1 lamlRareallln
IIII' . HI
towl < II. ralle
IIW 1 10 1
o r1 1 , \ " 7 :
h "e ! . : 104 :
1 % 11' 5 10 l' '
. sl' nw nIt lW f II
I lie ! -ol. 1\
13 11 IIW t
II III\ ' - 7
IIIl 10
Ie ( \
III - I
! w I
lIe 1 :
u ! ' . H
II''tt H
SW { 15
nc IS
e ! ( If
e 17
10\ 21
III l
'I'hl ! folowllIl de !
Hcclbed lalulH" re all h
. Ii , " I
) tnwllih. ralll"
nw ! { I ( ,
L HW ' 1 II ( ,
i bo I I 6 I
L W ul , U 7 I
13 oY he : 4 5
\ \ ' III' I a II I 2
.8 7 7 7
Is\\ \
II HY I 11 1
I 10 10 9 6
! ue 1 77
.
n 1 ' 15
nw 12 9 II
HW. 12 843
101 , 12 7 37
nl1 14 1 I >
\Ii so 1 5 72
\vl Wl1 15 \ :1 :
nl ! 1 7 :
' 05
II\\ ' 1
SC no 5 40
10 10 ! .
SI\ ' no
ne SW II\ see
! e nw : I : ! 54
RC ! 0 22 1 11
IIW \ ' 20
IV iU 1\1 I
IIW UWSW 1 . 15
Sll' lie \ \ ' 2
sv I1 I
o le 24 4 1
\1111 ul " " 1H 1 !
2" 7 44
lu
II Y 1\ ' \ 2v 2 91
s nw SI 211 l'J 4 (
Ili nl' ( : 5 10
H\ { 21 11 %
I sl :1/ 9 96
s Hl 2'I 70
I" GO
le :
\\'I s:1 : 2 90
SWII\\ ' 906
10H IVUSWII 3 : 15 14 ; ;
5 a II H\ SW :1 : v
I II\ ( ; , 5 Ol
HO sw
IISW slilw 3 9 5
II\
MSI \ ' : ! : 10
bO 1. ( 3r. I ) 94
1'u' 10luwhll de-
scrlbell lamlsare al II
In\IIRhll 17 , ra11119 :
! 'I\ ( 1 12 12
e ! ' 1' t : . ! 5 ! .
IW-i ! 14 9 81
I'2:1 : 14 74
I'\ { : I i 40
Iw ! 2:1 : 76 ( ,
o ! IW sl'tt 21 M (
' h 2 on
\
1I \ :
Sargent Twp.
'rhe Colu\\ I I II' l1e-
slrllle,1 laldsareal II
tOWI.III" IH , rai Il' Ii :
1' ' le , so le I
le SU I !
lot 11 awl sw se I 5 01
se 2 93
10 J
H 111' II. MI'13 I ) 31
' ' 2J 3
w ! : lit' f :
bel 24 i 2
11't sl. 25 II
II" . ( b b la
set II II 4S
' M 42
1' 3
lulH 1.2 J 2 ' )
' 11Ie 10lowhll lie-
scribed lalltls are al 11
. 17 :
towllshl\19. ralile
7
I 14
10
se I 13 52
lIe I 13 1
bO sw , ! vo I
o ! 1II 107 1358
\ \ ' ni , II
sw 7 C,74
SC 7 1 6H
' , \ \ '
wv 1'UYoII\\'H ' 6
IW , e-ow \ 18 i9
: \I'le.W.lw
' 1M i
bO 11' 7
sl' IW. IIl
sw : ' 0 60
IIW IW 2J 2 61
" ' ! ' . lt ey
II\\ ' 23 M 98
'he rollowln" de.
scribed lalld ! ! areal 11
townRhl\2. ranle 17 :
sW n10& 2
II IW 1 4 79
w , sw , IO SW I
Sl' so 2 5 \
! l le , II Yo ! t 2 . O : !
IW ( . : ! 4 I
w % sw 3 J 07
1I1 M ! , sl lt 4 1037
bt 4 I 02
wy , so so 5 7 50
ssy. se II
O II 7 18 17
le II M 2 73
IY le I ) v 5 : !
IV ' 1 'I ' 1
n sO , bO II' I
sw IIW 10 II 6
\ \ ' ( t I ;
w ! I11'
SW 1
IIn SI 15' ) 78
el ! IW : \ 537
IW ( 2' 7 95
II' ! ( JI \ i4
SW :1 : 1345
11 IW 3 574
'fhe folowlul : ' de.
Rcrlbed lalds arealliu
towushlp 19. raUle II :
SW { I 12 G
t s a\I' 2 2 40
) s ! { IU 3 I H9
I 10 ! w 3 i 49
) { fW.I1 sw 5
ue bC , \ 1
1I0 II 8 5
10J. . IU I ) 5 ' )7
I IIJawl b 1 2 I
111' se 10 6 18
SW ! 11 10 : '
Il le . I\\ ' \ 7 49
el
wnle !
I\\ ' 13 f ) 83
Tile followlll described -
scribed lallds are al lu
' . IS :
tuwnshh'2. rallle
10 - ; 1 9
soH 2 11 10
IO . ( 4 I Oi
u\\ ' 4 1 If
Ioloec lIe5 H7 :
5 2
W IU 17
o IW , II ! " 1\5 755
ul IS 07
( I
i i
! -ow o H
' , Iof ! lie " '
1 I'
' ' ) HS
sw 111\ 1
10 10 10 O
II11' 10 2 (
IIW . 15 8 S5
51. IS 20 "It
1M H ! 18
IW HW . 19 1 20
be - 19 S 7j
w e' ' ' , t'lt
\ \ ' I 13 8i
\\11 22 ' ) v:1 :
se t 2l IIH
w I' . 2.1 H i
sw 4 2.1 10 M
II' Yo II' , 01.
IIW : ! 5 ' 42
11' 111 :9
an 52M
1\111
so ! 31 i H7
I\ ' ! 32 i v4
IU . :12 : 7 49
IIW . : U 74
Loup Twp.
Tlw follnwllil te.
scrlll..tllaud are al 11
< . . 19 :
\wlI III.13. rallle
bo'4 I 6 97
bW ! 12 7 1 ( ,
wI" Wl 21 I ' )
sl ne , u ' . M' 2' ) ' 02
12 10 2'1 3 4 ( ,
l t 11' 3 : . ! 3 51
IIY IU 3 3 5
34 4
o\ t 51
' 'lIu Collowlllll" dc.
Rcrlbed laudsarealiu
tOI\'IRIII. H , raull"tJ 1 ( , :
Ieh J 1 5
1\\ ' : i 5:1 : :
sw , IIW.
10 ey
IIbO II
II\ I I
"e 'I r.'J
.
bO 11 I I v3
M' 1 : v 15
I-I . I 5 3'
U II 41
n\ !
\ IJ H IU
! \ .
IU ( Ii "I J ,
I ) :
Iw l I :1
1I1 IIW. SW
IIW.I\I'I' 21 t'n
1:1 II 43
IIw - ; 4 I 62
uoh 4 7 (
IIW ! 25 I U
Ie . . . H Oj
III' 2i 5 II ,
wY
\ ' 2 ; 94i
1\I'
. \ t 2" i i
hW a'i M 3 ,
' ' . . .
I'lle rnllnwllll : d.
scrl"ed lalul < are all 11
IwlI < hll' 1,1 , ra II I" 2i
O ! M' : 3 II
hW.j I" ' S II
Wl wVJ 21 7 ( )
. IW.j ! ' ' 171
Tilt fulowlul ( de
scrl..d lal\l art al 1 :
tuwnlhlp , :
1 ralll ( 2
sw\ : I I 2
SWtW
:
I
II Hw.ew ,
IWbO 15 5'
s\ sw 15 1 o
"oandO ! wl 7rt
wi ! s\\ ' Ii
" 0 110 IU fO UI 5 2 ;
W y h. SO SO Ii
" J
- - -
c = , .
D 10 \ "
nw 20 4 I
w nw. III '
! ! w 22 4 t
111 o 2 2 Q' '
{ : I 11
nJ bO 23 2 I '
II IU 21 : ! 3
eli o ! 29
\ ICIIy I\\ '
II SW 21 12 42
10 11
o 31 5
5
oY li 32 1 ,
' 32 fo
s II' S
lIi 3 1 :1 : ( ,
! , o\ ( 35 4 3U
Algernon Twp.
Tile : ' tie-
Colcwlul
scrlblIIall.teallll
10WI..II' I , rlle 1 :
nw I 22
IW
H,1 II I .
H 1 ! HI 37
o IW w i so I 13 4i
ul' ! \ \ ' \ ( 7 II i ;
no ( I I "
SW ! { "I \ 21
"ell\\ '
II ! 1 > W swsW II 'I ih
10 no se 1 I M
el 12 i M
uIWSW
II\ non
nIIWoW IW 11 II I
n\ H\\ ' ! { I' ) 5 2' )
The tlo.
foluwlll
scrlb.,1 lall. are al 11
towuRhlpl5. rallie Ii :
, ! ! , w ! I
eYe HO { . 2 I 53
\I "e I a I
! no \ \ ' 4
IW wi tl I4 11 I I .1
n U
so ! !
" . So { i i 51
W so e ! W i \ 5
seH 10 t (
s ! lie Ol\\ ' I 10 3
Ol
nu ! 1nl , 't' 12 8 : !
UW ! . ( 15 II 17
wv w ! ' . Ii 1:1 : 0
10 s\\ ' 172M
1 ! ' . II- I v 93
lIe t 18 5 8S
sy ( IS 12 1
U\\ ' .
eYe SI SW bt : ' 1 : MI
I ! , ! 21 1 15
S\\W 21 2511
wl sw ! : ! 2
t ! ! > -t\ { . 21 10 ai
O ! w !
sli { no 111' le 2 ! 18 14
! ! ! . . 22 4 114
! ! ! rlW S\\ ' : : 9 Sl
ol sw w ! st25 H 1:1 :
ol SU : ] , . 3 1. .
Ht no 2 ;
W IIW IWSW : I 9 il
II { lt S\ lie 27 7 59 ,
IC 10 : ! \
"Yo IW . 2'1 1 : :
II a hi b" 0:1 : 3 48
J. ( a III S. 10 :11 : 5i
( a 11 M ] so 31 r1
alI sw I\ : : 1
: 4 v
a1I ! a In o sw:1 : I
. 10 fulowlul de.
I
scrlbel1laldsareallll
IUWIIRhlp 1. ranll'e 18 :
I IO\ : 41:1 :
s ! ' IIIJ.o , II
\ ' 5 4 51) )
IW I\\
wn s\\ ' . (
UW { i 5 )
fW 2)
le . 01" HW -
I ' IW
i 3' )
sel" nW-i ! 1
\ Iw wy \ M I 2
s\\-i ! \ \ ' - 2
II U
! o.e - 12 13 6
SO 10 2
I
sw 13 H i8
nH . wowi !
eH hO 17 11):5 ;
s SW ( 21 5 fl 1
s ! so ! { : . ! 2 7 17 j
nt } : ! 3 10 I j
: ! 4 19 13 I
se\
se ( sw ! ' , e't
! o.e . II 75 ;
swJ ! f : I ,
' 5
SI\ ' :12 : \
"oJ. 3 7
II' ! le 3 3 7 I
se ! . ( sc . :1 : : 4 ; j
Custer Twp ,
The 1010wIIII de.
scrlbedlallds areallill I
towIshl' 15. ralile 2
oy.ol , MI SII' ,
HI se 1 H as
wli1" 1
s 2 2725 I
s\\'J.o 5 7 7
I I.HIWI 4 IS I
lIe I S J ; :
s H\\Ies\\ ' 24 M 41 I
nYe le , 10oO 34 II S
H le , ISU
, b03 1548
H\SWH
1I sw 3 II 02
\ \ ' \ \ ' , \ '
\\1 I1
! II' :15 : 76'
Tile 10lu\\'hll ( tie.
scribed laldRareallll
towllshl" 15. ralce 21 :
noswwlIw
so 1\ ' I 7 W I
WIWI'OM\ '
SII I 7 52
sOo.U ! !
lot 2 : 2 MI
s ' . h8 :1 : 5 II' )
II SIo.os\\4 18 !
5 3 ,
le M ! U
IeH - I. HS
!
\\'v lol II 4 6 ,
e1 ! II" 7
01' I-U II 12 117
y MJ 7 4 5
H "I
\1 ( lS
1j ; 'I ' i 45
HO Ie I
! ' . liW , II' 8 /
! ! St \ 1/
wI' IW. 1 > 0
II\\ ' 10 l ,
O.III ! 10 I J
SO "t , nlof
Ioe e I : ! 7
pi w\w 1M
pt lull I' ) 4 1"1
SW ioU \ a I
II I\\ ' 20 4 5 :
eHwh\\'lw ,
w ' . HW 2 I ) 4
: ] 1 20 i
oy
11\1' 22 4 2 (
I\
u ! U ! ' . 24 8 4
SW 24
wv le , IYo
11\1' 25 I II li
el' IU 5 4 2
' ,
iU IW ' 21 I'J
bW lIe.swIIII'
11 s\\ ' , w
bW 21 10 J
W ! le M'IIU3' "H :
el. u JI 4 I ,
' ) he tll !
Hcrlll.,1 1110wlll II
towlhhll' 1 ( ralilt 21 :
Iwj- I ) H
o hW , ! \ \ ' bO K 4 M I
Sww I 1 6.
II V. U , hI He S I : ! :
' I ) I II :
le II'
I
IIU - 17 I
o ! { \ \ ' , wI' bC Ii I I )
IV nwo -o\\ '
III 17
sel\\wywl :
e ! ' . "J 1
H I' , 11 M. It '
e ! ) le 21
I' ! ' 'WW ! It : '
\I' 1oY : I' '
MI' se , . ' \ ' l' ,
1'se ! II 7 J :
St SWIW 11121 311
1I111 21 I '
Sll' " M'
II
IIMJ 2 111
t" , ! ' ' ! I ) 5 :
Ol' l'l' al 10 I.
'file folowlII Il'
ctbed laldRareal II
10wINI1p IS , ralee 22 :
I\\ ' I OJ l' '
le , .1 8 i :
nl' be. o ! f
10 SII' 3 I I.
ul ! 'w o S 4 01
;
S ( { , I'.lIe ! ! 1 : 11 5
s H ! ! 2
SW t'l , \ \ '
t'l'Y
hW . e ,
I sW t 1' < ; 'I (
I ! 111 ( . II' ! . (
IIw 17 5 2
s ' . l' 17 3 5
nel' I'H 17 I ( .
wel IX i' '
w\
10"se ! , H !
! heH'/ 0
10lOi heH'I
w ! IU ! IS !
"o I 21 6 ( .
1 > O ' lIeH 2 I 6
nyI21
10 I Io 2 5 6 ,
21 3 .
IY ne\ I
1I1 11wH : ! - I
ne ! , 24 I 0
oY { 2 : s
o no , 3 38
ue 1 6
leJ J
" ' \ :
Ill I 8W ! ( , nc .Y ! . ,
s. , IIWI { 31 t 77
IIW IW I 31
. ! 31
Tilt Colowhlll , Ie.
Rcrlb.1 lalisare III
. al
tUII'hh.I ( ralile 22 :
wv e\ \ 2 i (3
RV 1I\ , lI
1\\'I'I\YI\\ ' : I 13
s i 10 I'X 1/ a 1 I
IWSW ! ( I : III
lot I 7 I II
so , M 8 I ! !
W\1 \ swl \1 a II
\\'I leH , h (
ItH , se t
IW ! ( 1 i :14 :
sw ! 1:1 3 v4
HV ( ! w . ( 1 I M2
M' ! ( SWI. ( H 2 H
leH mlH ! Ii
, ! ol 17 10 14
1fI,1i \ , se (
! o.u , ll I : !
IIIw ! ! 2.1 I KI
, . ( I 2
le ! IIW : 13
lY boH. sli
IO ! { 2J 'i 11
SW ! ( ! > -o\ o !
sw " I-I'
I\\ ' ! ' 3 811
te soH 2.1 2011
w ! ' I\\ ' { 24 J M
Il llwwH24 1011 ,
IIwH Iw t l5 I M
1' < HWH 21. 4 21
IW { 27 I 3l
s ! ! -oeH 2i 4 31
sli IW ! 2'1 i3
leJ- lIe ! ( l ) 2 \
7 I I
IIIH , 3
110\ . ( \ \ , ,
sel ( . 32 5 51
II II:1 : I ) 31
7 Ij
IO 3
Wood RiverTwp
'lle Cul01111 tie.
qCrlhl.d III
lalll' arul
1U\'IISIII' 13. r\lIle 21 : I
eH ' 1:1 : I
15alo II . (
o ! ' :1 : I I
HI1I le ! ( 5 231
l ! IO 5 a 11
I alII II ! s\\ ! 5 17
! e I ) I MI
II ( I i : \
w ! . e\ \ ! 13 I IH
! w ( 1 : I II.
I\- H 9 SI
bU ! ( 14 \ I"
! wJ- ; ( IS 11 : )
I ! 11' 21 ' 1
'
.
. ' .
s..j { IIU ! ( nl' (
1 > e ! ( 2 a 8 ;
wl IIIJ. 22 4 h4
w sW4 ! 2:1 : 4 2:1 :
le ! ' : ! 5 ( , M'I '
sw i : ! 7 i i ; :
al : ) :14 t
31 211 W
al
SAU ! ! I
a5 7i
sl' \
,
Tim th'
folo\III
scrlbelllaldRare al II
tUIIHhl" H , rallll"t I.
\y.nu ! ( 1 : . ! i : !
SlSW ,
'
< I III'
III' - I ,
1 :
sw\
1 ' " \ . H. 5:5
' Sl
II
1W ( IU\ \ . ( 17 2 12
3
Sale 1012 11
Sl . ( s\\ ' . ( 17 I 15
sl. S2 ! I' ) I :1 :
50 a Iln
20 : ! 71
10
I ! ' IW ( , uo (
20 5 411
s\ -
uf
17 a
! ne - altl
1 W ! : ' 5 I
01' sn ( . se !
:11 : r. 47
leJ 22 i 51
IIwI ' ! i 24
1:5aofnwJ. Sl .
s ! I.w ( , swh
IoH : ! ,1 i I
sl5aoflW 4
IW ! : . ! .1 L
nw t Ie . \I 1:2
" SW
"Cy
IW Hd
IW ' no ( ,
H" IW : ! 4 lS
bU { , s" l
IIY , 'w . (
HI ( 2 ( 'I 57
S\ . { : . ! 7 7 : I
10 ! 1 2M I 7
IW IW.j : I : !
.
MOJ ( Hul
lIe . ( H\\ ' .
w IuH 29 1015
III , II { , IcJ { ,
IO { 11 - : ( I 0' )
s ! ne . ( , Io ! ,
I\\ ' ,
IIH
SW ( : it H 19
1 I lu sw)4 )
bO 30 57
nl\ ' . : I I I
' 11Ie 1ulluwln" de.
Hcrlbud lalldR are all 11
10WIHIII" 13. ranle 22.
II ! ! ! I\ ' { a
uw . ( , 11'
sY
Hw - 3 8 IS
H II 4 II 17
H sO.j ! 1 2 91
sw ( 9 !
SO ( H U 57
all ' ) 24 55
1I0H 32 7 50
Sf 'l 7 2J
HW . ! . ( a 7 411
sw - 7 55
:
1'10 1010wIIII' de.
scribed laldsaeal II
to\\'IIHhl" 14. ralle 2.
HW 2 5 is
n ! ) O o , swl (
boH 2 5 3
4 a west side
uf H. H. 4 : ' !
ne - HWJo . !
IW ! 4 3 17
be Sf ( , RI\ '
seJ ( . 4 il
I a , IIwJi fe ! (
bu\4 n"le !
sw ! . ( 5 'i 2
IU , IIy
bU ( II 5 14
wYo .v 7 II 27
1 ! ' IU f ) 4 15
nW'l ' ne ! 1 I ( , :
Swl- : . ! 4 ( ,311
SI i 3 : ! ' 57
nw aa ( , UO
he\ - : a I : ! t
H ! , HWI.j 31 2 il
IIW hO-i. !
IIUs'J
IIU\
lil ' neH
' sujnW as 6 (
I eSWj. : ! 5 H
e\ SWj. l
: DDuglas GrDVe Twp.
The followlll ( de.
sbnbl1lalldHarealll1
4 tuwlIRhll' 19 , rallll"e 17 :
bW\ I 7 liS
- . : ; " ?
lot 1 \ < \5 t
I b II R"
so ! fW- : 4' il
MW-i ! : ! 2 41
IIw 221 IS
M ] ! ' SI 41
1\\ ! 1' < w ,114
\\'I IW ( : 7 18
! ! ! 1t , w ! ,
wi HO , 1I1) ) ! {
He' ( 317 : :
IIO : I 11 'M" '
1I\\'l 3 : ! 1 !
I ! M\"t J2 4 1.1
M' ( 31 I 1
IIW" ' 1
3' :
! \ \ ' t :1 : 74 13
SO\ { 31 71 11
\ \ ' ! ,
I10 \3
alil . . ; ' I" ) 39
, i 11
ls (
w ! ! I ! 3 11 01
Tilt Collowllli , I .
"crlb"II laldHan1al III
. , IS.
IUWlslh.IM rllll
IWt ! I lO ,
1' < Wt I" 12
II ! 3 11 H
IIW ! 4 7 " 1M
IO ( 5 I I'
1' < l WI , '
! { ' 1' (
' 5 iO
" ' \ ! (
! -ol ( 5 7 98
Is3.4 1 4 E.
ISW. \ . I ( ! o. " ,
' M
I\ - . I
be ( II 10 2 ( .
ul wt ( 1 i 4l
! o.e h 12 I 12
11I.j ! Ii I 1
Wi. Ie' ' ( I , I Cm
IOt ! I S 1' )
1' < ! IIW .IUt (
I\I' .I 501
.
I\\ ' ' 25 h 1
f ! IHt ! , IIt' ! (
noH 2/t 4 16
\ \ ' 2' ' . I
Ilul 1
I i II. 32 'j 12
Tllo ' tl" .
crlh".llaIIIHaralllll
lt\'IRhh. II ) . rallie 1M.
lols 5.1. SI (
RI 13 j :4
lis 5 " , i,1 1 5 & '
1' < be\ ( 14 I I ) : ;
II ! SW ( 14 I IS
HV I-wJ { 1 I h8 I
I'I III' ! ( 21 4 14
IO ! . ( 2 1 :10
1' < I' alIII' , ! ( 22
sl SI ! ( 2.1 15 11
II le ! , ! Ult
IuH 2.1 4 12
111ft IIWI.j : ! ,1 : 32
1Il ! . ( 4 i (
o ! allt 01 ,
Sll' . ( 24 1 40
\ ! 24
I\I \1 18
.
1 .t II\\ ' ! ( ,
' ; I 55
11' It 2
II\\ ' ! ( 2 HI 3' ' )
! ' ' ( 24 21
fe4 ! 1'1 11
2 I
1I1 le 21 II
sl'o 1I0 - . wl { I
Ie' 21 i iK
t' ! II" ( . 1 30
\1" ' : w 2tl ( , i2
let ! ! : ! ( , 3 H
Iocclh.llaIIIHare ' 1'11' C.I.wlll te.
. al
\wlIshll.18. rllle 17.
1 b wv SIJ4
MI ' ! o.o ! ( , ol
l'l w , : 101 (
wli tl'o swH
wli ! w- ! 3 53
1I0 ! ( I\\U sa :1")11
1' <
Is:4 alll \
I\\lt : 51 19
'H'l.j ' 4 11. 40
se 4 107 "
l'I'1l" i f ) (
f ! ! \I' i 411 :
.w'oIl' " 2 '
.w' :
s ! ' HW''I 6 IS
IO- I 'I 51
w14 ' .
1,1 { I'
I ) 34
e t S
1'1 IU " ' 'I 11 4:1 :
! . 't 'I
1'1 , 1 1
" " II I .
I , 4 Jt" S.
' l ' .
III'I ! > o\1 II' ' .j
II III 111'1.
be ( 1,1. 10 oh"
sl M\ " U II ! W
sw 1t .
!
1H louH 10 7 ! ! 6
{ Hw
l\
w ( su 10 S 24
M ! ( " " ! ' 10
10lS2 hs . : h.i 1 11:6 1)
lols I 15 2 40
S\\ ' ! ( : ! 12
h IW . ( 15 111 511
ptol - ( .5 71
I VIIW Ii
I\ It ' - IS I
'rim 1ulowlll de.
Rcrlhed II
lalltHare al
IUWIHhl" 1M. raUle 1
O.IoU ! ( 15 4 6
uy. I 5 50
III\ ' 17 II !
17 9 '
HO ' .I
a. IIW t If " II :
1I0J' 1' ' ) 10 21
bO IIO {
' 18 , II
Iw illVIOW18
1I0 . ( 21 10 (
wI' W\lIwl.1 : 1 IS
fooU - 11 I ) " )
.
WI SW - , bo
' 10 40
H\\ :
) . HI ) H
Iw)4 2
SOoo . ( IIC (
SW4 WltHe . (22 ! ! 8.
lot
I 21
lot 30
I : I 2.
lo 6.7 2 ( , l4 : !
lola 21.
II Y 1I0 hUV ; 58 1
H\\ ' - 11 ( : ! i : ! 3 21
! - , HW
IWHW
ov 7
IIwH 17 al
IW ! . IwH7 : : ! I
II' II ! ( , II {
1\\ ' i 50
: 8 1)3
Ii :1
' . 31
1\'i 81)
31 IJ
II { , s ! t
sy. sl 31 I ) al.
' 7 "ll
I-I\ 3
evls ( , 78lj : 11
" 'ltJ 1ulluwIIII' , -
scrlll"lllallll
! arcalill
towlhllh,19 , r1I1't : 1i.
IO - ,1I0 . (
IY uj4 H : ! I" 7 12
\\'y. elt , bee
! e - \ I : 4
Tilt fnlluw\l : ' Ile-
Hcrlbed lamlRaru al III
towlIHllh' 1'1 , rallle 18.
! e { ! . . ( 21 :11
IV. uYo l7 II 52
I\\ ' - ! 1\ ' ! ,
le-i ! hw - :7
' . !
, tlo l\I'H. fooe-
sl , 1I0 ' ! 1 iO
IU:1 \ : 5 1
el : '
be
4 I : 1
! SO a : ! 7
wI' ! wl ( 3 2 1)1
IIII :5 M 4tl
j
W. A. GEORGE ,
County Treasurer ,
'I
7 Custer County , Nebrasku.
3
4 _ _ _ _ ' . _
i-HU 1 TIME TABLE
BROKEN BOW I NEB.
" , ,
II"colu Delver
Onaba , Ileleua ,
ChlcaKo , .
Ht. .o.ephorUlu.d. .
naUtaH : . Ciy , Hal 1.6ke Ciy.
Ht. . Aud
. 1011H. fuII .uucIHC (
.ul AU -
Al l.olut. u.t " . . l-olul
Huull We.
I No. - - Vlbul"t trlu dAiy , Lincoln , OWI
b 1& , JO'"PI Kanwa CUy , t , Lnh , Obi
and all.olnu eaal and monlh" . ,10 Lnl ,
Olln 81f' only a n ley , Jlvenlll ( land It I. ,
laDd , , , "ard.
. Aurorlork . te " . . . , . , .
No. 44 llc\lrl. for the eut lt. . ' .IJ:5' : a I.
. .
No. - . .
" HOAI'
4-Yultbulod d.ly.ole"a.
. . oJlrel .
to. Innu. 10ttld al Pacifc COI.\ \
polnu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40am
No.3 arlvol tOI th , ) east a . , . . .1 H5 p. l ,
Bleeplnl. dltlng ad r6lnlng chair CU ( eoal
) on Ihrougb halne.
' '
. tuo l'cke .ld Ind bal'
.j Bige cbockd . & an , point In tb Unlo Bttu.
' Id Canaa.
4 10forlJlaton , IIS' twu tblo. ad
nn or "rUe to . , " , tckel
1 tl L Orb alf"I or I.
. \ Wakelo , O. p , A" Ollbv ) ,
5 7 ) I. L. Oa. Nobruk AKIU\ ,
_ _ _ 1
.
, -rT. " - h.
"C I
T E DEAT P ,
' DeAd ' " ' , . SeT-
. ! 1"UIKIltwhlr.
er.1 I dlhle : IUlhrlUIUI.
Perhus Uw 10st Ileml ) ' of the .
( (01.
ot OUI'
lonOU8 tungl wOOls 1111 lel18
18 the tul'lr wel klown Ilenth CUll
( Alunlu Ilhntlolde ! ) , ( urtcnlnrl ) ' dIm. .
Geroul trol Il resclbluncc In sl..Ir1
ot thc clUblo lusll'OOIS , thouh goth-
crln . fun1 fOI' tlc tlule ! Iould hI
ullel.tnlam hY 10llC In\'e thoc thor-
oughl ) IC\UUilt'll wih Ut '
lleelcl II too ens ) ' for
! 11 I Ilogther
the Ignorunt cnthushlt to lul.e Ul er-
101' whIch IU ) ' Ilro\c futnl to hil
trl'llll.
' ' ' l'cfenell to hus
'J'IH ( I'uth CII ) 1
rould mil , whie , ) 'elowhdl or rcel-
181 11 colnr. 1111 tie Rlcl hmt u Rwolcn
bnc , ' ' h ' ' , '
! f\'l'olllcd ) un cn\'elolH 0'
\el of : \ wllc 11) Ilhsllncc. whIch
11ris 11 tlc 1111. exlemll . UIWUll
'hls . hI ' , hut
' Hlul. Illl ) wien ) .oung
holow ut Ilt\'I ) ' , ull IIe gis of the
CUp. which 11 tl 1Cllluw lushrooms
nl'c Jlnk1' hl'own . , ure whie 11 the
leutl ) "I'let ) , II ul'e Ilso the RIOI''S ,
whIch CII hi ! Illnlll ) ' Heen If thc enll
II Inll , gis downwl'l on u Jlece ot
colorell ' ' ' . '
11\111' few hIUI'N. '
Im' I 'lo
swolcn , 01' IHlhou8 , I.INO II 1 llstn.
&nlHhllg chnl'II lcI'Itc. Inl no fUn u
of thnl ' ' he ' '
(
11111II'III'C
Ihouk gullcl''l
tor cool.lng , Ole of tle IhlblHtls II
tmt these CIIIS ll ) ' le bl'olwn or
wilol luc ob e'\'nnco of lH unse.
whlcl Is oren l'oVe'cl wll elrth or
' ' .
hence
not
Ill'td SI'lsses. dlstngulsled
I troU IjUe of lie IClllolnN. whlel how-
' ' ' , ' ' ' '
0\1' nl'o nD\'cr HI'I'OI1Icl wih the
11) "cl of tle t 1 I h CUll.
Jle poisonous II'oJel'I ) ' of thl ! fungul
Is IlrgcI ) ' tle SIUe iK thlt touutln the
"CIOU of I l'nleHln1o III nl80 In
cllern nnl Illltherln. Ill so fnt Icl. .
cucc II unnblc 10 Il'oduce In ) ' Bntstnc.
tor ' , , the
) Illilolc Itrolllw stollch
PUWII nnl oi IllsnO"es being ubout
the enl ' ' ' , .
) l'csol'ces-Wn8hlngton Post.
A KOREAN CINDEREllA ,
The ttvAllt ! ; or , uf l'eRch 11011011 ,
C hu I nlll , J rudge.
Iu KOJel tlc PCOIIO tcl n Cllterln
story t.t Is UUCI lore Incleut tllu
thlt tnmlut to westcl pooplo. ' 1'10
key or ' Is ,
tlo Inlor stu tle slppcr
lut not so tlch's. Pouch Bossom , the
KOI'enn Clllm'eln's nnlC , wns thu
tnwly l'mc. Ono duy us .
: tlo totl.
el' wus stll'llng 011 wih tlc ttlorlo
luughlm' to n picnic she slll to Pelch
HOISOI , "YOI lust not ICI\'c unti
) ' 011 Iu\e I 1 I el I Ilgful ot l'lcl unl
1led tli llkon crcI , wih wn ter. "
Wllo fltng thel'e bOIUllllg , Ier Inll
lot slc hClll u twtlcrlll lud u lut-
terlng or wllgs. Looldll up , slc Sl W
I tock uf HIIUI'I'O\\'S pocking tl ! lul8
I'lee. Before ' '
011 tlc l'eco\ollng tl'OI
bO' SI'II'IIO I Ittc IUp JUl11 out
of tll ! Il'elluce ! Iml so Hkltuly reo
pul'pl thc luek tllt hut I few wlu.
utOM ot ' , WIS rellll'et 10 t1 It
wih wutm' . 'l'hel slc Wtlt to the pic-
nic hnd I'o'nl .
)
Int I tml.
On Illothcl' occuslon the 10thcr snll ,
"You lust stny unOI ) 'ou hl0 Illcl
up 11 thc weeds In tle lel1" This
tlO 1 cow cnmc out of the fo'est nl
ute up the woo s In tel 10uthfull.
Pelcl Uossom folowed tl cow lute
the wood ! 1111 wus led to whm'e thel'e
wns nn nlullnlce ot ripe , lusclouR
trul. Gnlherlng 1 largo ( IUlltt ) ' , slo
went to Iho Cete ) llt WIS the 10t . wel.
come guest leI JOlloUR slalel. nsket
nlo'ut I niI , on bellg loll. dolm'miled
she would et some or this trult tor
herself. ;
Whel the 10xt gliu tlY clune the
818ter stl'et lt home uml let Peneh
Bossom go. 'l'he cow cUle out or the
ns UCeOl'e , ull the sister .
wools . Colow.
It throu h urici.
e tlngled Ild thu1
\usbes , wllh the result thnt . her tnco
was luel semtchelal hCI. Ikln dCIp !
. .
onuty ni oue.-ExChllle.
, I."zy )1 , " .
Ou 1 hot SUIIII"S ln ) ' n geltellu
who WUH wlltng fo' his trnln nt 010
01' ' counl'y StltOIS Islcd n porlO'
who WUH Iyllg 01 oln ot tle sentH
wlwr the Eluton Instcr l\cl Ill the
' ' , 10t lovlng , 1111) ( Jllled to
the hOIe wltl his foot.
' ' . ' ' ' much struck at
'J'll geltelll. \ )
the III'S lazlnes ! , snll , "If ) 'ou CUl
alow le I Inzler nctol thll tbut. lY
good pClce. 111 Il 11\0 you two ull six-
'll porter , lot 10\'llg an IICh , ru-
. .
II led , "Put It In m pocket. gu\'nul.-
)
101101 N eWH ,
II.tlle II fil'CUI.
"low lueh II'C Ihesl' ; etch Unn.
lels , Illeac' : " Isl.elll . WOIUI II OIC or
thc hu'e lelll.tlelt 810'PI 010 dny
lust week.
" 'hls 1\1) ' wi show thel to ) 'ou , "
IIrJy repled the clm'I. . Il 1 en tl : wi h
' three
In Indll'erelt 101 n gl'l nlout
feel dlstll\
"Hut. " pel'lstel the WOIUI. "I lon't
Wllt lu hu ) ' 10W. I shlI ) ' wont to
klow how luch thl' ) ' nre , "
"Oh. dlferelt pl'lces Ill up , " WUI
the tllclulwt IISWO' - New YOl'k
' ,
'JIUe"
A JudIe If IU/RI Iuture.
"I/uetm' / . 0 ) ' wtwther
tel le I IIS I "
1) ' 111111 Is hllHo\'lng . or 101" .
mousl-fu " :1) ' tCII' ll. , ) . OU'I'C gettlJ on tu.
) lolsl
"YOI lJe 10t 81)11.111 ) tlo trlth , doc.
.
tor. hut I ' '
cal tel wihout ) 'OU' Isslst.
' ' . ' I ' '
01'
111'1' .whetll' lUl etlng Ill'tIr
nol.
"low CI\I ) 'OU Judge "
"u ) ' tl lhn ,101' or I ) helrs-
Purls Glllol !
'l'll' S.rlul. Part uf I
. \CIOI'I'I' ) ' . 01' wo'l Ilss Ihe trlln.
'
. \el'ess-I Cll't fnd 1) ' 111110111 or
.
1) ' ( Hrst.
" 01. wol le\er Illd. "
"Yes , hut the purse hit $10 II I.-
Nw York Weekly.
For everthlu/ ha'e IISSl'll ) ' 01
11\e gulne lollthlnl Ille.merson ,
Vr-'rT . , --.I , ' . - . - .
Autun1. Tie GrcAt rxcur , .
lOlerlod ,
To St. Iouls : YOI wi re rct It Cor
yenrH If you Cnl to see the St. Ioull Ex.
posltou , Slecnl low conch excurslol
rtes lade I 01) cach week from Slllll\ '
to Thursto . inclusi\ej Bc\cn das 1m1E ;
slght hlghcr rtes for tickcts gOOI 11
sleepln ) cars with longer lmll.
Vcr low one WI rtes to the fnr wcst
all Pacfc Coast. ) or Inslnnce , .
to 11 et SU111 ; . to 125.0
f22.S0 Sloknlc
.
$ , to HeleM
tory ; $20,0 n11 nlle terr.
tor ) 'hls low rles Wlstholld , whel
mlled to ) 'onr retur rte castholHl ,
mnkes a very tow round trp rte.
To Chicn o nll bnck : Daly tow rtcs
clher direc or "Ia St. Jolis In either
direcion , with stop overs at St. I.olis.
KnnAM Ciy or Omnha.
HOle \Isltors excursion : visit the
0111 home hnck cast. Septcmher 21 Inll
27 111 Octohcr t 1 , huH rtcs phis $2,00
to Il11nna . , Illlnu ) points In Ohio 111
I elllck
) . .
NlltMmA nA \ AT TH ST. IOUS
gXI'OITl .
Tueslln , Octoher 25 , Al good Nt-
brskans shon11 he there 1111 help l'X-
ploit the of our rl\1 com-
monwealh. prsperty 1. I. ' . 01t11\ ' ,
15-18 'lieket AJcnt
J. SNYDEH ,
J"J.
D&nmn"Q "llt ANO : NO : lf ; .lC
10 ,180 collccUunl Ju Uce or tl tcpo lOlCO llous , H Ik lec",1 n. 10011011 U\ < lltOI : JlfeD
killd. ut . '
cxocnttl 11111 p.I'tru
otllolly le/lI
Ir 111 1 , 010 lrokol III &ht low. " 'ar Nohr8kl. ot Illk of CUlllercu . ,
- - - - - - - - - - -
D iS. . 0. t W , 1 , TA r B'I\
PHYSIGIANS SURGEONS ,
0111)0 o'rr II0hlt\1 \ Irl' ' Mluru ,
DrokCI 10w. - NtllrMka.
DH. W. H. cor ,
V eteri narian.
Bl'echll ' AlolloI Jlvol to eol8 , InlV08 . .ot 11110
Iha nro III 11 nllthrlfy condlUulI. 1010'
tlbone No 20,1 , Heslllonotlwo blockt wu 1 or
South Bile . 80hool 10IIC , .
- - - -
n. OONHAD ,
o.n.
. . . .Jenlcr In. . .
Ellgilel lulll , Willd , oto , , Mie , TAIIIIIlllnl81 (110111 ,
"rokol 10w , Nolml8ku ,
- - - - -
BANGS STUDIO.
Up-to-date Photogrphs , .
1iirsl pr c winner at tate as.
sociaton 1103.
_ . .
- - - - - - -
Keystone Restaurant ,
O'1'1S Fl HNDHN , Prp.
l egular Jleats 25 cenhl.
l ulch al al houn .
Your patronage olclet.
North Side of Square.
.
- - -
Highley & Honeywel
1IIIn 0111 orllcltal plnstcr : 111
brcklayers. Al work prmpty
dOle lul sntsfnctol gUArntecI\
Rcsidclce , thrce hlocks west of H.
& 11 depol , Broken Bow , Nch.
s. 1. DOHRIS ,
mnW &lm 1Ul.
AI , kinds of work II onr lno dOll prowllU
11 8 ordor. bop )
corner ponlhcI81 Ir\cll ollho & rtoli ! 01
( UVI Ut A TnIAI. .
, . . - . .
trokon low Ntbrask.
DU , 1' IJ. ' ,
DENTIST ,
pOlnet I" nothwosl rorlur lollr 1 1.
.
CUICHES.fER'S ENGLISH
PENNYROYAL PILLS
o "
o "
(
oo& e\ ' S o
? \e b $ ill
u t .
co 01.
Nar . . IwBYM relable , l.n.I. . tuk nrlllls\ for
t IICln : Ttn'N : tNtH.INI : III n"ll
lul
t ell metalic bOX"H , Sllh"1 1\ bloc rlbbou.
111
' " . no . . Ih'ru. ' , ' . . -
'In"
. ot.r. dllll'rlu. .ubll-
,
. .
, .
CuUon. , " " your . . ; ,
.
ulc lul"louy..r Irumlsl .
. . .
or scwl Ir. " ' . . .I..U.
"arth'ulur.
II ' flr . .
. shulI' .
. " , , . . . ,
.IIItnl. . BII 1.1.r rr I.neh. Illrler
by ' . , ' ' , Hold
r.'turl .ol. IOOU'l'cstmulhts lT
al JruCJIHls
00 ,
IUOO OIOIEBTRR OIEMrOAL . . . . .
" '
Mnel"ul 1 " U'IUIU. 1t6n tb "BIer , 1'11. P'
, . _ . . .
. .
. " " .r - .
, : ; ;
WIEN YOU CAN lUY ON
Easy Credit Terms
P I A NOS S24,7 ! UP.
ORCANS SIO.OOUP.
SEWING MaCHINES $ .
STOVES and RIHGESt. ?
HOUSEHOLD FURNITURE
Of al kinds nt tO cents up.
IRON and STEEL SAFES ,
TYPEWRITERS and OFFIOE
FURNITURE From $6.25 up.
We are the JagU8& IAnufnclure" 00
, ) ltu1 and .
elrth hae unlmitd ca .el
dlred from the work.hop to the fruldo
on \ to
LASY I\ONTILY PAYI1NT.
bODorabto people In al llurt of the
world. No other n nufActuror " 1 Ie'
the , for , whUe "
JOI paylli uo fur go oas lo"IJ
Wrie for laloratoa aad Frc C.talor"e No. 175.
THE ENCLEWOOD . . . , . CO.
C.II.Ud".1 r.tlI.
11.6 Randolph 51 , Chicago. I. , U. S A.
. .
.
. . ' ,
.
' ; ,