Custer County Republican. (Broken Bow, Neb.) 1882-1921, August 14, 1902, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - - -
_ : = - -
- - - . .
- -
. . . ' - .Jd - - , - _ I. ,
- -
- : ; : , . . . . ' ' - - -
, JIHEJEWH E T ll 'n M N E
( . PURlTANA ! : 41 : ' ; :11 :
. , AR LI.No . _ _ _ _ _ _
If _ _ _ ? , = -o - _ ; . r _ _ = I' .
- - - - - - - - - - - - - - -
_ t ; @ ( J' Wt
it . ,
I 011.1"I'glt II I. 1'olllilllll'.1 ( )
\ I , \Ii II' . \\'IIIWOI'/1I / , / , , " 11I'11I-11I1t. Ih , .
t I f't\ll'k ' ' , . . . _ 1I'il.ill I'iht. I I "II"
1 thl' 110111' lul' ' . :11111 IIII'
fUlllil.\ "ol'"hiIJ. : n'
lUst "II'IIIH' . , ' \ ' , . , / - , ' \\II\\III'lh , ,
1 n ! to01' I : " ' \l'llh Ih , . , , ' , " " 'lIpl'x' '
Iou , illil , . , . . . : ' .
( " ,1.11. ' 'Illl1ft'nOIIl' " IIf hi f'llhl'l' '
I Mill hl h , ' , 'hI' ' 1I'lIjllllllll , , 1\1'11 . .III'
! - , rOil 11 Il'r. wllh hl'lJh' ' " 11I'11111 : hllh' . 111111
P\'t'/t , 1'1111 or Ihl' 11111111' . .h"'flll , lir.hll'hl'h ,
\ 111'1111I4'.1 . ( rlllll hili III' " 111'1. . . . . "lIft'rl,1 I III'
! J'IOIII ( 1111.1 . 'IIIII'LI\ ' IlInl. 'hl'II' ' " " ' 111. . oil "
1111bl'llt'h II liltll' IIJ'1I11 ' 1'/11111 / Ihl' 01 hI" ' ' ' '
i , I 'I'hl'1'1'1'1' 1'01111\1',1 , h.I' Ih , ' "IIIoI'lJillllt , .
1111'11I111'1' " III' Ihl' hllll"l'hllhl. 1111 o ( tllI'lII
. d"II11'1I 1I111J : I hl'llI"I'II'I' " III 1111 ol'II''I , ' .
; ' 1111"1 " IIInlllll" ' . ;
F , \\'hl'lI 1111 11'1'1' " "l'nll"l. Ir. \\'lIh\fII'Ih.
I ' rllIln\'III/ / : lilll. . . 1 1I11 fl'nlll hi , 1.111'1' . 111111
i , tullillJ hl'l' . . , . . , ' , , '
: 10 JII III h"I' 111/11 / h. Ir',1hIli
, 'hnlr 10 Ihl' tlllh' , . Oil I\'hil'l. III II 1111'11"
Hlhl. . , 1luul / " ' III'ollhl ! 10 Ihl" 11I1111'
11'3' III Ih. . 11I\'lIol\l'r. , , \ dill pl. , . . \111"
1(111'11'11. ; whlr'h III' 1'.n,1 \l'llh n IIIIII'I , " I
Jlnll" " 1' , III'o..h'l' of " : II'II. . I , I.\o'ioll. 111111
II \011' " .1""p'llIlIp,1 . 111111 1'1111 ot' " 011'11111
rpr\'lll' . " 111' r"lIclIlI ; : III' 1111' C'llItI.f"I' . 1\11
{ ollo\I'1'1I hII JlI'I1\'I'I' . IIlul IIrIl'illJ : till' 1"1" "
{ orlllnll" " , ' of I'n'h. , Iht' , ( . . ' . . ,11'1111'11111I1'
111111 IIHI' ' . . . . . III' IIII' 111111il'1I'/i lIIi h' ' hll\'I' ,
forllll'ti 1111 11I1"f' ( lhl "lull\ ' In n " ' ' '
tor. "JlI'I'II1'1 ,
IIIIII'I'II DIII'I'1 1101\ ' IIll1i tllI'lI 1\1111..11
Rl I'n lIln 1111. I\'ho hi 1'.llIrJI I1II1(111 lI..rlll"
1\1'1\ ' ' . 11111 II \l'nl' III \"hl " thlll , .llhl'l' o (
thl'11 , " . . III "III'h , Ih , . 1'.1' ' ' or IllIr- '
Il'i/h. / 'l'hl'l'p \I'll" 10 hill1. who'l" , 'llIn' I
tie 11 II I 1I1I11Ir" " 1\111' 111111' . . I'lIrll. . 1 1111,1 , JI"II' "
CIIIIIIII thlill Ih'I1' , " . ! oillll'lhill/ / : IOlll'hhlJ : . I
1'\1'11 ! ollhllllil' . III 1111' , .11I1111"'it ' wllh whlr'h
nil \I'llI' ellllllll.I. . , \\'hi'h 1'011111 IInl rnll 10
11I"llin' II fl'.IIII/ / : III' ' " " \'I'f''II"I' ( .
"Tllrrtill' , IIhhl wllh 1111 , ( : l1hl'il'l : '
flIltl ; Ir. \\/lI\l'IlI'lh. ' . . . ,
/ \ \I'lli'll. " " fh. " ( ,11'1 :
"lrlll'l , lIilll' . h. . 1'0'1' III 1:0.
"I t'l1l11. . rill' Ihlll JlIII'pOSI' . " hI' 1"'plll'll.
"hili IIII\\ ' I 111111'1 r1'1 1'1111\ , I'll fi'II'11 ' hi '
I ' 01\11 III ill II. It lI1ilhl hl1' 111'1'11 ' II
' . "
tl'lIIpllltlllll.
A ht , ! ollill thl'l. hl'l I'\'I'S . "lItllll'lIlI' , III. I
1111..d , IIl1tl ror II 11111111"111 WI'rl' f'.I"ft'III',1 , I
1111011 Cllli'llIt.p I IlIrll'l/h / , hlll'lIlIlwllh / thl'
IHllill' 1iI'I"1' . , , ' :
/ : ' III' lIhl'lI 1111'\ . ' ' ' ' , ' 1111
lall1I ill Ihl' l'III'liI./ ' " '
/ JlIII" III' till' ' ' ' ' : . II"
III' 1'101111 III Ihl' Ihl'hllill. I
"You { In' 1110 s'rUJlltloll" , " slIill It' . I
\\'lIl'lh. "II qll"I'I\ ' I'lIil't
" \ III' IIIlIlsI < rill' . \1111 "
10 ' , ' ' ' 'Iw ' . . ' 1111I11' 1"101''ith fhllol'
\\'hll .IIITl'r . 1'1'1111I II ' ! I
"It bll'l - - i II'1 Ihlll , " hI' 1 < 11 lei , :
\llIrril'lb' , ; IIIItI Ihl'lI \ \ 'olllll"I' / III . \Ii'I' , , '
hI' . .I7.I',1 , hl'r hllllll. . . . \Ii , . , . . . . 1'111"1 ' hI' . " 'IIII i I
: stllnllllil 1111' hl'illl ; III' pl'l'litioll. Ir lIlIr
(1'1't Rllrl. 1''II1Plllh..r Ihlll I , lIellI'I"III' ll'l't ' : I
to wo rll " . " 'I ' .
3"1.
"I dllll't 1II\l' \\'hol 'nll 111..111. " " " li I :
,
\I't. atlllltlllJ ( : tl "ilhelrl\ hl'l' hlllltl
. '
frllm ' ,
his '
\'II'I.IiI,1' I'II"p.
" I
r 111 In' 1'11 ' elll I" Ihl" " Ihnl1'011'1 ,
1Itll'rtllll. 'I'hl"'I' ' , . ' I . . ' '
: 111 I'III / ; :11 \ (
1 ,11'1"1'1\ \ ( al' to IIJ" hlll.'le111'111'1 ' 1111' '
u
who. ' . j , . ,
hl'llIr 111llh II" 1/.rlI' I I I 1
. WIS11'1' ' : ' / lt IIII 111 11111 . ni. " 1 '
I' ' ' h"'li '
11'11 rOI'\1 " ' rl.tfll ' pnl'l IIC
tl : ill ' ' . " tll' I '
, { \\sth'IIIPII. ! I
"I I hll\ It11 < III Ihe 11III' tlll ' , I ( ,
Onl' ' ' ' ' '
" 11101'1' J \\111'11 > III I hI' '
01
nYlll1 11'I I
/II ' I 111'JIIh , a 11 1'01 11' 'OI 1111 hll 1
1l'lllc.t III ' hl'l'd In I
I II ' , 'Ol 11 \h I I I 1
"Gllhl'h'l < llhl'.I. " slle II' ' . \I1I\\'II'lh.11
Ihll SlllIe 1111' , "I 1111'1 IWII'hlll i" in 1
'II II. hiI I"11 hlll' Inl11 I II"n ' '
; '
'lil III 1111'1iI. . I 1111' I IIpllll 1.\1'11 I
tn Inm 'Oll , 11111 Iul 111"Ilk , ' rlllllil"l ,
:
"
' . .
\11' il'l/illl. / 1
Ullll'il'l I < 1'wei ill I ' "ISil/ I I I 1e. . : , I
CI'1111(111 . ' ! . , ; , 111111 thl'l ahllIll ' Ilr Ihl'
r.IJ. I
I'JI "Irlll ' : { ' hl' " ( I'III . , \1111 1' : lht'I' ! " 1
"n11lh'l. ! ' ' , ( ' ' ' "
II ' ' ' 11'111 : 11' nl'nll\ i
[ 'elO'I't Ihlllk _
'
Ihll hI 1111 nl\ I
hll'l. " It'lld Il'r 1111 , "hii hI' 11\.1" . ,
{ lalclI/ / : . " I wi " 11111 ; In > ' 111' 1111'
Ihllll it" ,
. \1'111'11 hn,1 h.Ihis I II' I "I. " 11
MII'r III M'Ilrll' fOI' Ih\ \ ' lIi/hl. / Illt'
1'1111. . II Ihl 1 111'jllh'l' ell 'I , hl'ii/ Ih , ' ,
{ ' ' . .
'lsllllry hllll' fil rllllil/ / :
'
" "
"lnll.hdl , "nlll llil'll. 111 "hp 1111' I I
, 'd hll , "I ! ohlll h'lhl'I'U '
101111 . .lIrl > . . . 1011111'01
" :11 I'fllrt hrl'll.rllo1 ' ! " I
"
'I'R ; " " 11 ltpr MlIlli I' . "
"Rhllil11 wnll , hOII' '
"Xo ; I "hal ( 'rl I Ihl' hll ' II Ihl' 1111
1111' ' ) il whllh I 11 IIIC'I"lolllll II , 'Ils
It
" . \111 dll 'nl nol (1'1r Ihl' wlIl'r , 1lpr
whllt 10llk ' ' "
plnl" > 'I'RIIIIIII " !
" \'h ) ' "IWllltl I ? I hll n' ( 'I'nsRltl I ho
ha ' In tl' lall , , ' I hlllh'lll I hiI' , 11111 If
! ( IW OIH-lh , ! I Itlinll It , J "IPIIO"I' , I
hl\'l ! 111'11 ' , . \ ' ' '
cIII'e BrI.'II'hllll't
1111' frll' " ; t1 It YIHI"rlll ' . I " '
I'I11'1'1 ' ohl I',1 to I'mllo ' lIls "holllll'l \nt.
lilS , 11111 th1 Ih '
, IIill'11 mlhl lul
hl\ hllll'lllYOI llil hlli il .
\ h\1' it ' II ' 11.
al\1 : rI'l ) for 11' al Ihl' fool ut
tl " 0111' I < ICIIS , "
fY olr 1'011111111 shll b , ' "hIII1
11'1.Ih'rlpl . II , lS .
( ' ' ; [ / ' , ' , Iholgh eil 10t I' '
'IIIU' lllr'I's qlick IYI Ir .nr thlt III
'
II'omls { ' WIS rlllltunllh'll. / .
'Iht' llI whleh Il' wOllle I" , uhlhI'e 10
( ' \ ' ' 10 thl' , ,
'
{ ' ' '
I'\'ot' \ " '
r'llrt .I'\'i' 10111111
' ' him '
( 'lllhl'l 10 llllk I 1'11 worls 10
. \dcl' .
whl 1111 " rl ' ' . '
, WIS ( l"I'r. nlli 'hl'
. hI hl ot Ihl , , . .
IHI. Ihol i > m " ' he' C..lt
' :1"1'11111'11 : II hl\ . wh/t tllllrl'.1 hlil il'
.mlu"11 . rl'IH".till ! 1"11 < 1111 , 'lth"I' .il'
' ,
( ' ' h '
or
lil'I.1 > h"r " ,
IIII'11 IIWI 111 'hfl h.
.
' . , ,
0' his hll'n Hlid. IIlr.t "U\l' Ihnl 111.
11'1 h's '
" " WS '
11'011" : , 'II wih ' , ' "
' , , 1',11'
sh ' ( ,
tll'P Ill IIt J"IIIII"1 I" rd , '
' : "
. him. 'Jlw { Il 101.nll It \ '
\0111 11\
hl'l' with
1101 hil-m' sll Iltl'llllll to
Il' 11 SIISOI 10 1111 hllI Iht f"fi or
tl IHI'JS-sll I'tlld. os shl' hl'll'\I'II.
'
to '
tl'l /001 110111
" h' "W"l't , . . . . " I , (
Al 1111 IdrlIl
II 1
lul hll' ' wlllt . wih h"r : ri , 11 Ihl > ' IlCt
thl 1'00111. "clol'l 111 Ii 1110 tl > lllro
( lll1ht'r ; Ilt II Ihw rl > 'ollrs ,
"Blt thl sparl I'hllhlr ; '
, 11 : CCOIIO'
' "
.
datI {
" 'Ol 10 Ilch bttr.
:0 Iltlrolr ; { IIIHllr wi 101 , '
thl1n lal { or , \ or ' '
; 111 11Inlk III'c'Ollf-
Illon : 80 r\nHlhl'r thnt to'lIlhl , nnl
ni tUlnl' nlFt J ml ' 111tld hC'I'I" ( 111
! ' . " I
dulc'Ulnrd ti blre fOlr 1001.
. . . - . . , . , . .
1 'I J 1' ' 1- I
r lol'lll : hll , " " 'Irc'II\ ' ' " \ ' 1.111 I. I.jl.ill
Il 11'1" il II" 11..1 , . 111'11 . 11I.Ih / 1'0" .
. Ullllr"I'IIf'(1 ( h.I"I , I ; " h"I" Ilt dl-
1.1111 hi" ( ' ' ' ur 11m ,
I'III IUIII'cl. lhll
, . 1111'1
. , . . , ,
I 11 > IIIIIO II ' I ind. . I h'f' ( ' ,111'11 Ihl'
11111 1:111"/llllllo : 10 . \ . ' 111
\ilol'I1
, ,
.
I ' . .
I lul 1101 h' " : ( , who "
, IJII'IIllhll/ , 1.111..1 . " , ' h\ , hlhl ' , ' \l"
/ lIil'111 Jllh I
fllll . , . 'h" ' , . "II" " h. h'll I I IU'I.
i \ .
h/II ' " ' III h"I' -
\1 l'j"l'l. "
. 1110l" 1111-
, ,
" . , . . ,
; I" I il"m. 'ho.1 . " " " "IIIJII I" " "I ht
I , III' 1111"I.h. "h" , 'Olit Il' " Ilull'I..1 ( : lth.
I'r. h" " " "lIt . Ih , .
lS /lit"11 il 111" IIIIIIIh /
_ . , , , , ' , , ,
1"1 " \ 1,111 ; "I' ,1",1,1 f,11 11" ' " Iwr
/ " I < h" " "c'ul",1 . Ihll' ' h , . _ lIi,1 II hl'l' Ihl
, 11"\11111 . , 1\.11 i I101' 111' . Iholllhl " "lr-
" ,1 I" 11'1' Ihll h" . : -
. 11. 1010\11J I/r-
.
h.i/h / I il h " 011'1 .II"I I. I" "h" " " I
hlli - 'IIIIiI111111,1. ' . \ /101 ; il II li'Il
1011 1"III 111'111111 10 , II' Julh 1/1" " " > '
h"I' 10\ " " "
: hl hth'"h' , Ihl'II.1 / I < hol'I 1',111. ;
" "I' hI' " "lolltlr' " . wih thc' h/l-fol'l\p,1 , '
1111111111 oC 1'1111 il ; hlll. UI" I ' 11'1'
11"11' " " t"rl11 " ' ' 1111s'll' ' ' ' "
/ 11 1'1' ' '
whih hI' 111/:11 / hll" " forl,1 , " II/r-
U/ul"1 /
; : . , " ' , , ' i I
111:1. 11"1 IIh"'II whlll Ih 11 Jllc1t
"Ill. , , I" , III ,1,11 I I/ / : , ,1.1 i'III.\ " 11",1 hll"
Ihi- " \ 01I' ' , . . 1'1'1'1111111 , ' . , ( "I' . /II . . . . " 11 ' \1'/11 , I
" - IWI'lIill/ / : 1..1"1 " ' , \Ii. . " .Iil sil.
"I . '
hiiI' " ' ' IhtI. ' '
hiiI'MI"II'c'l
II \
MI"II'c'l Ih/t . 11\11' ' lp
puilllll11 10
111111
"I ( III . I' II" .1'11 , III'r , ' I Iwlhil : lIe
I hI' Idllt. "h" 1'1'1111
"Yol UI'I Illr"I ' 1"llpI",1 , 1.111' III'I1t )
Ihl' ' . ' "
If . 1101'llil/ I IPIH' ' ' ' ' , tl'I' !
. '
.
\ 'who 11'1 ' 10
\i.I. Ilonll '
tll Wil'
IMI
. ' . .
' , ,
tlnl. Ils'Iltl II' h. ' ' -
01 . 1I11J 111'11
I//-
. ' ' , . .
" \
11.11'111'1 , 111.11Ih"ollh / " /I nlllill
111\1J : Ih ' 11"1' 1/lil 1'lllhi II ! ; IIJlst !
'
nf' I ' ' . . ' '
11'hr Ihol. ril' II I'll ' .
1IIIII'Itl.
Mh. hllt III t "i/hl / . .f.lltl',1I Wil I t
hll' .il" ill 1111 il"III' ' , 1111 il lill Iu "Il
II : - Ihl' ' of ,
1111 Iwl1lu l-illl hl'lllh I 1111
/ " if to prl\'PII . . Ilq 111I1 'PIIII 11) IllI
, ,
oC " ' " . \ ' ' ( '
1'1. 1111' "IJ.IIIl hlll'I'il11 (1'01 tl
III''IIl'llt.II'd , , h'r , 11'011 Ihl' Willlow , I
1111 11\1' hll , \ _ I" Ihl 101111. wldlh I
Ihl " 1111'111 , 11111 ' 001 IllIIP"III'11 "
' "hllill ' / : ' " Idll ; , "id "h" 10 I
hl'I"III. "Ihlll I hiI r loltl III'IIi/h / " 01
' ' . ; II'J' 111 1111\1111 h , , " 01111 IJ'II h
if I .
II i. " " ' ' ' ' '
hlllll'l "I'l Ihlt , {
, ,1'1'111'I'OI I.
' 1 hiI 10111ilII / ill Ih , ' 111'lIil11,1. / .
II ( / II 10t III' liul "hI hll" 111.,1 II '
. , IIIII'\
In ' . ' . .
fhl ; : I'ill IIIIII.jll. . ( 'OIIJl/I.I lilil ,
. I , ' . \ ' , '
1111. \\/hltl'fh I II 1'11"11Ililll " \
' ' ' ,
111'1' 1111 ulTllhlll Bil \ " '
, ' 11\11' Ililll
1111\111 01' Ulthl'\ I 1/11 1111.1 I'IIIII '
:11 : " 11st'I'11 11 ' " " ' ' ' , h" Ilillll '
11"1 h/l'
HII"I . . , / . .
lOlIIIIIh / / 10 ' " . .
111'III" 11.1 hli.
, , . .
\1,1 .h. 11111 10 the' 1001dH ) Ilu , . Ihic'h
1\111 < 111111 Ih" . Ijlll " oC I "Olllllll'I < I1t I
\ " "
trlllo\l' I
, ' 1"1" ' . tht. .
,
Jlror 'oIIII'Jwll/ / 1110111'1 In"I.
, hi' opl'lIl'tl 1 < ' .
' I . , 11111 111111'1 1m. whl'h I < nt
11 lll' Ilhl.
"I 111i" " ' ' shl' .
. llolhl 11" Ihl'l'l 1.llt
I [ IIII..I/h' . " / : iCIl'h"l "h. . 11111'1 1111' iI. " '
. . . . '
"II' " III' ' ' .
.lil , / oi. Iho"I 1'lrl' 01111 <
II'I II'I ' III ' 01" " 011'1 < lull'I < II 11l
II Ihl' 10"11'll'iIIM \ n :1'11I1 < . III"t h,1
, .
d"\I' " , \ " "hI 1'111\'l'tl il 11011I I hI' hlx.
h. " 1111'11.1 hiM fh',1 ' ' '
,
11 11'111'1
, . II II 111'
' .
Iilllln\l' 1111 ' il '
. Idltl'.1 1111 I tn17IIIt 'I
. , '
. l'iI III'I. 111 hlll'II I hiI III 11I11.1' f
' ' nr ' . shl' , I
'
\
\1' 111\ IItl,1111 Fil II 11I "
1\11 hl' ,1.111',0111 \ / , 1111 Ih , " ' I
11'1\,1 , II , " :0 : il . 1 II III'11111111'1 , I' '
I'hl' II'nlll \ " , 'nll I
\Ilallll. 1111"1 hllll'l
lil 1111 . \i , ' " Ihll "II . li""I iI , nl 11 I
'XIIIIIIII11111 111 , . 1111 l'lhl 11'111111 I i
hl'll. " 11'11 Ihl Ihllhl. whi.h " " " ' , I
hl'olh hll' 1111 ,
. \ , ' ' . , ' ' ' ' thl' .
{ ' .
\I IIt'I' 1111'I'hl : thl'1111" " '
, , , 10\
' ' 1111111111\,11 Ihl Ill'I"'lill111'1'1 "II' : \
1111 11,1 " 111 ( : lhl'1 I I" \l'IIS II\hll'l I I
hit jlsl " I < hl " I In
I ihl I" 11" I hll I
,
1:111 11/111' / fllllrll. Ih ' 111'11 I Ihhl '
' ' . ; ' Ih , ' ' ' or .
'rl'll. liI' hl'l'lldl : I tlllI Ilh.
II ' 1'1' 111 . lll hlfll' 1 < 11' ( ' 111' il "I/ht /
II' '
111'
1111.
I In . . II'ill' . " 1'1111 > . " Pll' fIl'1. . 101 .
1111. /:111,1111 / ' II 1 < 10111111 < If rllt.
'II In Ihl' ; : rlllt.l'ih hi. I > 'I :111'111 ; :
, Iil lo. . Ilrl'II ' Ihll1 1111'1. Ih. . I. . . .
. (
: 'IIIII ! " \'lil/ / : . 1111' > ' CIII 111 I [ llll'ih.
. ,
\11' ' I I" II'al' l'11111h III " 1 , ' 1111 Ihl '
\\11' \ 1'1,1"1"\ ' \ 11 " " 111" Ihjl'I'1 II 11I'l'lt /
" " . . \1 II " " "hI h"II'11 \ ' .
IsllIl"1 11" . . h"II'11'oil' ' I
. .
[ I\ or 111" Ilrlll/h. / . 111' 011"1' I { '
.
< \ \ ' ( ' 1'1Irll"h / \ 'Ih'l'hL'h hh. kil1111 <
, '
Ihl' 111111 IniIII' " . whl Ih\11 III III
11,11:1' hllt hl. I' , , :
. \1 " , ' ' ( : ' ' .
Ihll IUI"III -
1111'1 ItI' IIII/- /
NI hi" , I I i 1111. 1111 t\l .hI 111 1\ ' I hl I ! II
II' 1Ill I rlt' II his hllti III ' ' I.
1'111"1',1 i. 11.1I'I . , bPI'II/ill/ / / : rlr\lrl. \11'II ' t
1111 uhollt II 11,1' I ( 'r ) ' II' \ lrlillI" /
Ihll ilM hi' "III'rlll il . 10 (111 hll'l , 1111 11 ! 11
I
rlrll\r
" . \ "lr" . \ , ' Iobilnl. 01 , , tl 11/"I ' I'U'nllr. . 111 I
' Ih ( u ' ' " ' I {
1 I I 'nlllll'r"'lllrltl 1\Itl\II hr
hl " . I , \ ' ' I
, "II. IhOIIhl \1 hlli hll II' I
hlII't 11"1 , for hll' , " IIII Ullbrh'l , II U \
lui"I' ' 1Ii'Iiu : wih rol ( ' . I
'I'hl' Ilxt 1111'UI hI' 1\'IIId 11111hll / : ' I
Id IIIIJI'r iutu tl 100db.hi , ' . \11. II
' " ' ' " .
'
'
oC
'I'
\ih IU Inl''rl'd Ilrn
thoul.II\II
h'r , , , , . , ; \
il , 111II'pNI,1 , / 'If. ' II Ihl ( \
Illr ' { I ! ( nl til1'1111. . Ihll , "ih 11'1' \
' '
0\1'1 " 'lH iiI liht " " 1 Ihlt ' (
, . , . . Ilrl'ill
\11 "lf \1 n llh. 111111" " , Ihl Ilt' I
I'I'S . . n , ( , , III 111) , ' hrll" 01 n h"llh o ( hnrl.
'
.
.Ih'
" .nll. II ril 1 n rl'lgh. il I I ill > '
" 1111'll"l , "uill hll',11 hl\ IItTII\I'11
" " " ' Ih ' , ; ,
111" CO' " " { 'IIIIItil1 o ( " "
1
. 1
.
UUtl p..r"UI , 1111 whidl , \ 1 , ' " lulIII
101 ; . III I III'I',1 111"111 , just .
< I lb 118h.
.
iloIT / ( I'UI I h , ' 'hnl" ' .
H < \ ' nll'l. \ i h I hI nlh'lI I rO\I'b 0 (
111' " 111 ; 111"nl il In,1 UII 11011 hl'l' I II
I'IHII hl ! , whh'h11 IIUII"II',1 " , I i I 1
1II'ul h nl d Il , 'I I I 1 Itl 11 I ' ' ( 'nlor,1 ( I
sll'lIs. oudl'ih Ills 111'II'd . Iih I "ll , ' . II
MIOOII lu ' \
rl'OIJ n 1 rlil. Ihouh " / ur-
: 11"ur
I''tlll' IIII ! ; , ' , 111",111 , hllll.
" Inrlllh
\1\1'11 his hnld tn hlr , 11,1 Ihll nllll,1 !
hll.1 f (1111111 I I > ' t Jlllll 11 : hb , 'lhl
II ' ' , Ih. .
I CI'I IIIIIIIIS II rtlll',1 hllll
IIIUI , II I I 101ltl 11' Ilal l , lrl',1 \l'IIS
btlldil\ II'rh'ul. tIl 11111'1' sh'j. 1 waltl ! hit
ht'l'1 , ,1.1(11 II 1111,111' ' If al\ \ '
tllh'1111 III ' " ' '
hllJht rl"I' o hlr \n
" . .
'
111"111. Ihll.t117011111 ' .
l"III IIS
In\l' 11111) ' , "Ch'IW,1 11,1 1111',1 , ,10111. 11
1 wny wh\ll \ the kn w would be Clcuut. j \
- -
.
- - - - - - - - - -
III 10 Inrl"l h. ltr 1111n' nlr , Ie
-ikin. ; ; "llt" , " , . I lIih I" MIUI'kll ! J 111
' ' ' ' .
hl'73' ' ' " or '
' rl'I'hl ' lorlll prollt'ltl I
( " " ' " ' , ' " , IIn.
'nll
, ItIr" .
" , . " , .
"A , lo\'h' IIrlll 111,1 Ih. , Il I " "U
; .
11,1 t'II' or0111'
" 1 xhlll'11il/ lt / " . I" i 101 ? " lt.lllro , .
h'i , \l'hih. ' .
, ll'hih. II til IIIU" Ihll Il 1'IIIII.t' .
, ,1 Ihllt Iwr " " " \1'0'1 '
01111111"1'0'1 Oi ! XII'I.1
" 1111 1J'II"I\ ! " ' \ ,
"It "llllcJ II , i " "I'II" " ' " \\'US 111 rc'
\I. ' ; "hii , . Ih. . ' 1'llh I" . II ' 111'11" , 11'1 luo
" 11"1 ' ' ' ri' I" In hI' III\ ' { to tw
"
,
Iu'I"'IIJ : 1111""I' or 1IIIr"
" \\h/ ' " ' ' ' , ' ' II. o"I" ' , "iOI ? HIIRo
' "
,
1111111J : 111'I'III'd't"
"I \ " I ' , ' '
1.I\ IhOll 1I1'\'r 3'01 II thl '
" "I.1 " t I 1 ; fil' II ' ,1111,1 I u ITl'Ct 1l'
Ihl- , . " \ ' " , " II'tl'I' I. ! : lill ' or ni Il I H'
" 1,11"1
" \\'hlll "I'OIIIIIII I'r"tlnl hn ! RIl , hlll
JIIII ' o ( ? I IhnlJhl hl'r " 111'1111 lust
1'\"nll/ , / : to . 111 IJlII 1"/1111/1 / hilt Wil
" " ' "uh fn. ' tw 11'1'111'
" : "Ihlll'I'I' ' " 11'1011. I 111 ( uolh
fOI' I" , tlllj il . II"1 I" Ihu" . Bil IhllI ,
,111 .i -1,1. IBll . . ! h. . I" 111111I1' to 11I1' 1M II .lllr .
' ' 1',11 11'1' ' whnl 1111 hnR cII\I' . "
" 'Ih/t , rn , ' whl'h I II 1"t. Hhnlltl
.
'
hlrI . 111111' II'r. Hhl Ilok 11 l1I)1 '
11111. 11111 " " hn\ ' " r ! ' ' I" '
I IXII ' ' 111'1
. " 11. 1111.1 "h , . 111 , Iolhl. IUlwI' ' 111
Ihl 'h" ' " " " Ihll
III
11111 WIS 1111111 II
. . ,
1111" I hlllh Ihl' .IHtllcl uI,1 til' 11I1'1'
ilJ : liMt ,1111 hlilgil : I'olltl1'11'111(1 (
' " II , ' " ' o ( . "
II' f"ol hl\lIJ ,1 111'1 "II'I hll.
"II WI 1'IIIII'\ '
" ' . "
"I
dnl't . R/r Ihll I Wil.
II'h.iJhrlllJ : 1'1'01 Ihl " . nll ,
/rlllJ 1101.
, , , , .
I ' ' ' ' .
lh',1 t"s'I'IIII/ / : I hI "IIP" Inol Ills
( '
1111 ' '
"Ynl . 11' { ' lut 1(1'11.1 . 10 C'I'O" " 11101 : "
HIIII hI.
" :01 Oi Ilc'h I slonth " "I II thI8. . "
\llh : 11'IIC'lllhwlllllinl nr tht. hl'lIc ,
\ , ' ' ' ' . . Ihl'
' Iwxt '
\IIIJ'I'tl tll'II'11 IIll.11111 IU'
11'11 111" cII'lill ) Ihll1't'I' / Ihl hhl
wnlpl' " . Ilrll'ilh , I Ilt 11I1\1 1101 the
wh"I' Rh" I"rt hhll.
"II" " " " 1111 "
"
"lal'l"i/h ,
. IIM 11/11 WIS ! llulH1 III I lol , SWl'It
,
\"i. " 11111 I hllil. lt thl :111 10111t ,
was lall thll II ' UII his ' ! ' '
, 11'11 Il Ut'II'e
II tIl ROlle If his 11111' .
" \11 11' " 11"1'1111 1'1I11 ' , " "lltl hl.
" . .
"Yl' I hl1\ ' " " 0 Ih / I \01 10 Ill > ' 01
Ihll .IOIII'I ! il 111/:11' / . alltlll ' he sllll. "
"
"I : ' Ill't'lIlllI ' ' , I
tllJII' II llI' Iholle
"
Ihlll i IIIS ' ( I 1'lthll' lhlll IWo"
hll. 0 " 10 ; I ha 11 101h I ) to flal' 11'01
"YIII ' thlilk Il 11's > ' 01 100 111 Cor
Lhlt'
"I 111 ' Iw I hil li. . IIIH . "
"YIII 011 i. lhll '
" hllill I { 'oll'lal I. Ihll 1"1"011 (01111
I il { ' > ' 01 ri' hi. IIlelptil'olr ' lfl : "
" ,
'
"Y8. \ Itlll'till 1.ll. . '
"Inlhl'I' : '
\hl'I'
" 'his IWI'III101 / ! 111 1111' "illl. . 1111
tt Ih'tl- 0 i1 IH'II ( ' 10'1 h ' > ' 011' . : itl .
I' wOllt hu\1 ,11101 wih his I.jll. " .
" [ ' opilion nf I ,
hll ltlll' I 1 hII 111
' . r ' ,
111)1 11'11 hii { IIII'1 thlll hil
Ild .ltl\/h \ / 10 1I1'II.t 0 IHI'SIII'S lfe. "
"II 11 < 1'1 thlll I , "
FIIIuIII '
; 11I111
" \\'ho , ' "
(111 i hl thll' !
" . "
' ' '
11I1.il'l C1111'
,1'0,11" " , \lt Ihis 'Ol 1II'lill/ Ilidll'l / : 11FI1I1111 II til
. " : Ii I hl'I' I I tl' 11111" 111' . .1"'whll'I. " :
"It < ' ' , ' '
111 Illhl' ,101 Wllt 10 Illt' !
" :0-101 III 1111. hit 10lllh . hll '
, . . . . ,
\1111 \i' " rlIIII..1I 10
\ II.l.jh thosl
Ilitlll" , or IIH 111'lIilIIh'III / : ' ; , I
11,1 . hllhl'l' Ilal's 101' his sllllhlli
' . ill or'
: ' '
11.11 .
:111'11. lOISI'II.II'1 whll
" Illhl' ' . hal saill 10 1\1 Ihl pn"'IIIII/ / :
11111) hl\'t , 11'01:11101. / . . \1 ( ' ' ' I ha\'l !
' , 11 < 1"'lltl . \ ' . 01ilholt SII 111111 I ' .11" . . . .
lit ' . II'I'III/h ' / , 1111'1 slH h:11 : Hlishlll hl'r
'I'l.ial
" ( I' ' ' whlll hl\ > " 01 KI"PtPllll ! " shl !
1I11'l'tl . . ' ' . . "
l'I'.rll'l'ilFllkllnli / 10 11.
"I wa" hll.I' wihlll " " 18 ( ' , "
111\ " " : " his -
rOi ronol"l thll lt 11-
111'1101 l'I'IIII"I't . Ihis hllllirll hll'
1'01 II" hOlllla/I / ! II 111" I 1' ( lll'st [
hOII" I" ha1 1'lllrlt I I 11 kl. 1\111 .
hOIh , I hIIC-holl' . , 11101'1' rOi hall JlII. I
lillll lt' to hllit.\,1 Ihlll > ' 01 1'11II'I'ltl '
,
" " a h"1 I 1 ot''I' ' ' ' '
' "II. IP\'II' 1IIIII' 11Sll'h l'lllt.t 1111
I' I \\11 < 10t "OI'I'r Ihlll " ' ' ,
. III"I'II 1'lrlSI,1
o 1'11 < 1,1' " I ht. . I'ihhollhich. . II I I h , ' 11n
11'11 WIl'11't. Ih'HI ' . 10 11111' III 1'001.
he' plll "rll ' I < lllllhl.,1 , C"OI " I > ' hah' . it
\11" hPt'ul"l I hOllt , whll I hl'le\'lt 10
. ' I ' I 1 pl'I\'I,1 I IpllI I'a III'\ wlllll
,1\111. , 101 FI1 111111 , hilt rOi. "
" ( 11 what . 'II a ' hI 111""lhll" ! "
.
" 1 I. I 111.
"I " ' ' \ ' ' . ' 1 < ' ' . \ , I '
1"11'\1 'II. , 11 , 1'1'1ll' hl\
' ' ' , ' "
" 'I'l hl"I'I,1' I""lh"II ,
\ ' n IHII t 10 I ' I hI , \ '
\ WIS Il 111' \ 111e
' , ' . ,
111111' . 11\11 1IIII'ilI , Illhl'who. . '
" ' \ ' ' ' ' h ,
IJlI.rOllh hlt 'oll"l'al'e " " ' !
'IIl
Ilsh. " , " 11111111.,1011 hlfl'l thll.
1'0 II' IIllillle , )
- - - - -
- - - - - - - - - - - - -
" ' 1I 1t'lc'hl J1 hIH I Hllkt.
" : , l\.I'al 'III' ' a o I was 11 1111/ / "
's\t SIH''lllor II I I'ollhal 1I'I\IlI a
1'1JthoJ 1111 I hlJl hlacl. slal" : '
:11t \ n. 11I'ahal of 1'lphls re-
' 111 ' . "I ( ' :111' : IJOI 11' SIII , ! lst
II < Ihl ' , ' hl . . '
hl'IJ'ho , ul III ullllo. lP'
Ihl' . whkh I ' ' ' .
slalw. whkhlI
II , \lI 'IIJ SII'II'h. ( '
t , 011 Oi 111' 1014 I"IIJ. ' 1'11 , ho. ,
' ( ' ' { ' . \ ' , ' '
1I'al't'll Ihl
'llloISI.IpOI I'pilt'
Iltl sllzl'tl 1 : lal II III < 11111h. gh'll/
I . I , shll'plil. 'l'hll Il qllllwlh -
1.W I ( II (111. 11111. rolilhllsl'lC I
110 I 101111111 "pll11. , . IWIIIII Ih' . \ '
' . ' ' . ,
'lloIIIII < 'I'hl " 1111. .
( IpOI IIII
' ' . ' , . ' ' ' '
Ils rllh'I Ilal.111'I. 1I'II'II II fl'
IIKJ 111 IlltIJOlls1 : 1 < 11'1,111 I hI ho
lJall ald ngall wlh lIs fnlg . Tie
\'I ' 1IJphoJ. "pII'II.\ lutrtIII\11
' ' ' ' . ' '
\'lhlll splu 11'1111' 1'l'llllul'llllel"
' 1'1'1.\ ' 10toultls I 1 I hI 111 ( ' , lloI
1 , lil' sua I\ 10 1\'p ( II' ' Ihl' all'Io
\ t'I'I > ' Iroltl .111 of 11l slnla' )
\'ollc hll""I' ml'l , \ll h II RI.l1s.
\11 II II I. l'xhalsll',1 1111lpllll /
1'01 110711" of wOlntls 111"1,1 hr tlw I
' , , \ , " of ' . '
111'
Ill'I\Il 10
"Jll ' : tl' snllw .
,
: Ihf' ha > ' \ '
IYI nJ I I 'Ihl : WI'l 1\'llllt.
. whll Ih" , . hl.IJhol . was , 111 ilfor. .
hI' ' ' '
IS Inll.111(1 JI'ollI,1 10 101 II
1'11' Ihl , f1111 , ! 1 JI Il 1111 lJaln Inl
II ' hll ( 'olJl"h'I ' (1J'lhowNI ! hl , "
.1'll.
- - - - - - - - -
" ' ' t ( "I Brl t .
n"IH'I ) PUInll I.h Il rilh.
. ( slllJlnn 110111on ) Is Ihl loqt lInn !
IIUlllnt'1 III'Ih II Ih , ' 1'llh'1 KII . I : '
. , . I
101. \ 1'111'1 Jlst 1"1'1 h ' tl' 1 ( (
Ial { II'I'r sho\s 111 lt Iho 1's\'lt
.fl' 011\1'l Ire II : 11MS IlllJ 01
' 1'h 11'1. I ! : ! llnt IS.S 11'ISOI : t
Iklol. whll'h 111.1 Ilxt '
. ni tl' 1t
- - - - - - - - -
Til' Jonl n ! ' \\1 we ( Ufl'l' ni oth'I's " ,
) tt'J l'll'US on oU'lens.-l"lllllu ( . ;
, -
-
I
l ' , ' Cietlce
d. . * ( ANP.
, " . .
i I lfveltlon
' \lh Iii" " 1"111'0 I I 11 "I i. . II. 11-
f"ol' 1'1\,1':1111. ' \ : 1.1 Ia. hl'l I' '
PII' II'lItlll : II 1'lrl"lllll. IXII'II" 10
hII 011 , IholsIIII'ollll II'oJ'lIIM
1111'h 111'111' I hl I thl.CII ho lhruWI
' ,
b pX piosl IS
. \1 lhl' hlool II 1'l ' hlllll hol '
IJIts IJ'ol h tr hlH' II I hOlt
11' ( ' II II II's. 'I'ho . IWII' lHIIH SPlen.
13' 1111'S . / 111111l. .IOO tllesI hOI' ,
Ifll.SOO tlll'S I ct i'Wllg 011 :
Oll's of hloutl / SI'OIII , Ut Illlncs
' . : , , , . , .
jI '
/I hOII' h.I" I ' I Is : (11 '
\hll sn""IIc wllh pl'e , rich 110011
lhlt Ihl' hI'I , 11 OI'J/1 six Ilchps
IUIJ h.fOII' 111'hls whip , 111 ICCUII'
"lsh Ihls ( IOI'IOIS 1I0llt ot'I ,
1111 rl'hllil I" 1111lslo(1 ( lisSli s.
II ' , ' of Ihe ' ' ' ' .
11 11''Ollt I'lelt SI'\'I
111111' 1I'lish gl"erlll'll IIHpl'I' , of
tht' IIIII' 1111 1.11'1'I\'e 1I < IIIcH II '
Iw Ildllll (1'111 ( , I ht' hIls of sonl'
01 tl' hll'III-'I'lls Ihal Ilhlll Ihom
nl' ! 11I < ( 'I'IIII. 'l'h'I < ! Inlllls. It Is
slll11'1 ell ( ' Ilhlllllts of tl Ill ,
hil hu1 fol'Sllwll Ihl SI : 1IIIIal\1 10
I \111 on I hI' 1/11 , 'l'hl.Y , hO\l\'I'I' .
1'(1111 11' haiit oJ pl'uloltlJ the /b.
IUII'IIll h SIIhm'tl shllll 01' 10\ ' _
pl'IIJ. 1111 011' II 1 hI pllllles 111"11'1 t.
11g Ihls 111'1111'11.II thp 1IIIIsl\(1 (
1'1(11'of / I ht' IXplll'1 t lOls oJ I h" Isi.
Uldl. slols I ( I'U'I which his tlk1
111I < I'slol of I 11'01,11 ( 'OI'OUIII shel ,
Illd Is II'a'IIIIl.hOII wHh lie \11111
I II ! Illt 1" I ls Iotl ' : u fl'lr elslolcll
.
'
1111'111.
HIIPI I ( x pel'lelc' { ' slows Ila I sc.
111'1' I < lolld :0 halc II hUllI wi 1 coil
117111011 II 11' cl'\'lloPII'll of
, le\
'ollllles , :11 . ot lel I slllll hI lr
pIOII''I' . i. 11 tT..10h1S101 I'II'S
tlal tr 11'lllsl O\'IIIICII IIht
ha1 I < a \ ' as $ , ,
\1 IllCh
\11 al : : uUOO II
til ( 'olsll'lllol of Ihe Ugalliu Hull.
\\'a.\ ' I It ' \ ' '
I Iltl
JI'O\'IOISI eXllelllll1
\OOO ( II 1'lallllel of sceJce to
\'lslga tl 11 gIolngr . , clla lulo/3' ,
lrllllr alll olhel' " ' < of
1.1II'le alpllI
lh , ' { ' IOII. ' . '
) : nll'III.Iltl JI'all'l ! I
111'1' :11\1 UI UPII eellliul ot Ile
, , 'puI 11111of sill hl'etJlllons II
hI " " 1111111111 / , ! plolatol of Ihl'h'
' 0101111 101 < 111 < 1 < 1011.11 \ ' ca.thl
II'al'li"11 " 1111' of 1I'IIIIIs of scelc'c
' 0111011'Iall'l / lIS ulllsl pl'I : ,
1I'IIIIlll , II tll'h' .lllls 10 1llItoI
Is
blll ' '
: It'IIOlsllll'1
J\111'1'IS or til ; I'U t 11 1 l'e\1 \1 I Ot'l
; lul 1111'11.lS ia II Ilsl el L ' tl"
'l'I'ell't or ll'k sJols Oi the race . oC
hI SII. 11'1 1I''OIIIg 111' ( ' I I I It.O lS .
111 ( 'oIIIISII { ' . I Is l'olshll'I'11 1'11'
1111 Illt 111 SII Ils 101 plssl'd III
of Ihl' ' ' . '
spol
:111111111 1I'I'lod. Ult tl'-
I : Ih ( ' 11'I''Pllt 'Ial IJI , spols la '
)1 ) SII. 'Ihl hl'I' { > ISI of a sll-spol
[ ) II'lod Is ' l'apl.1 . "
101'1 thli Is SlhI"
, ,
11111 dll'III' TII ! Illhlll Jlst -
pIS-
! Il has 11'11 I < oll'what I..III1011 . {
III { Ih { ' 1'111'1 of Ihe I < Jots has 111'1
1\11111 1111' a Yl'al' . II . Ial'h III 1.'st .
-pol - : 1I'III'II 11 II" Itls of Ihose
Ill 111101 ; to a 11'pllloll 111'e S"II
I Ihl SII'S 101'111'1'1 hlllsphll'I' , II
1111111 : ; tlI'CI'S , It I eml'U'III'ls-
Ie of a 11IWI'Iol Ilat lIs Ih'st spils
IPI" ' : 11' IJI'lh 0' Slllh or Ih ( ' Iqll-
O' whl , ' I I I hl t'lHI of a IH'I'loc tl'r
1'1 ! 11 : II' c'l la tOI' .
- - - - - - - -
WHERE HE 'AS GOING ,
'hc WClIcrl II" ' tcdlc'l le " 'I"
.
Ioill 10 Cct 011.
Tie folo\llI ; sll'3' of luw a II ,
Ias : lhtll'c oi a l'ullloac 11 hI h ' a
1II'aIOIS , 'olthll'lul' Is loltl II : Il'
lallllll'l :11 hl II. K lollot ! of tl'
.
' ' . '
bUI' II'
' was '
laltlllll IOII'OI' (
011 t
Ig lustwal'(1 O\I' III . .
IIIllbul Ital. I
Ollole IIghl II II" fal of ltjj , Ihl I
mil slopJlll1 al DodI' ( ' 11.\ ' . \111 , was I
hel II I1s1 IIIJOI'IIII poilt 101' : Il I
hlpllt . of .atl. il SOllhwI'SI 1'11- ,
as. HOII of III 101'SI ell'ael'I' " 01
'
he 1'1'011"1'11 111111' Ihll' hIIIIIWII'III'S I
hl'I , . \ Illbll' of lISSIIII'S of t" , I
11' J11111) II' boa Illtl I II' U'a II. :
. \101) Ihllas a l''low who 1111" ,
1'llal'I.all'II'Itl 11.allllllol be"I I
IIISI of Ils hll'I.101'1 alli , 'Oal'SI , 1111 . I
l'oull 101 bUI Ihlll" I'owaltl.fl'a. ,
UI'IS. I 11'101'1 : SII or 111,1 < 1"11 PI'U. I
uSII ' :1101'11'11 : 11 h a fl'hl 1 uf tll
: IIIIII'ial. "Blly" wus 1111"1 II I
II UIU I 1'1111'1' fal'l all WIS "lO\1 I
his ( ' \ ' ' . \ ' .
\11'\
I 11'11111111111. I
'I'hl' ( ' { ' ' of Ihe II'ahl. ' ' . '
'oIHII'IO' a \ 11'I I
ol'll'ous :11 11111 t . ia I. 1'11 hll'I I
of ' . ' ' ,
lal sIUIII'I. 11111.tl 11'11111' SOIW I
ill' I CII' 11\11 : J\III I ( 'II " "UII' I
II'olh lI ( ' " 11' . { ' 01(1111 ( 'al'ls. Ih'l- I
Il' hul " 01111' 1:111 II'OIUI' . , whl.h t
: , , > " ' ' ' h , , Ihl
:1,1 I alll"'II' WII'I
: Jol\ : II :
, ,
'U" tal,111 111'OI h his IISI. III' I
\ wllcl 011 Ils WIls , \ " ' 1'slowl. . . \ ' , alt I
' ' ' ' ' ' ' ' ' > ' '
10l'thl'I' . Ils 111'I'am'I's 11'1 1'lilll' . .
( oi. III' 11111'OI'hlll : lIl 1I01IgI' l.I.\
' 11r : lll Isl(1 fOI' his Id"'I.
" ( :01 : 10 1h1\'I. " he said SII'III.
t'llIIJ " \'hel'u I I'I rOi goll : ' " , I ra wh'l
' ' ' ' ' I . ' ' . '
loll' WII'I'I' l.l'ISI' 1\11 I'N UOII ,
.
' ' ' ,
r 'Ol' hlslllss 1111'1' 11 ( II' , I'
I ' . \ " .
111'1 ' II' hll.\ .
"YoI':11 II IH ' 'Ol' ril'ot. ; (
11 tils ' tl II ; I 111 I WI II 10 Iwow hol
"
II' 11' . 'ol'I'e 1011 ; . 1:111 11'ln111111 1(1
"I , h'l 'UI ( 'I lol'llu' 'Ol 01' 11 '
. , ' "
II. pis > I h'I'I' 11 oll' ! ! 'IJII,1 I hu
III ' , II Il , ' snlu tle 1111\11 . 11 : '
hl 11111 01 llI' of ll 1 Wo 1'\'ol\.t.s , I'
r II' : : { ' I'a Ihll' , ' 01Ipll'IOISI3' lllllln "
'II ' In
IIH Iwlt .
Tit' ullr { 111.11 ; Ihl' ( 'OllHII ' hne
1IIIIIIS\wl IlsOlls Ilh III l'oal's'
' 'I II'ofn 11 ' . 'h , ' 01 hI' ) 111 "SIIIJ
1 th , ' .al' IHI'all' 1 UUlu u1dtlll. 11111
\1' " { \'I\III ( \ ' cl'lols 10 11' " wlnt '
! I hI' ,
I Ile0 I I
\111 111 hlllr IIIS Ilr'all'lll/ly
: \1' his I ' ' . '
111111 Bllch'r
:11' 11 l'\'c 111
" ' roa , ' ' ' . "
"ol ro\ Ihll'UI II sll'll'l. Ih"1
11181\1 OU , l'olh'I'IIII hit ( al'us. In11
- . - . . - - - . , . " - . "
-
-
IUIJN 1IIIf 11 111' 1.11111' ( .llll 1110 111
Inl' 11'011 tl Il'lelul ! ' ' ' ' ,
I , ot lw 1.lr'I'
( ' 1' \Ih I tolhllhnrl'II.t 'hot1
" . IIHI hfol'o Ihe . \ ' , '
1"11.lel ( hll.11t ,11'
II I fl I' 11\ ' show oC tlfl le BPIII'I. , , I .
lar hi I ' \ ' ' . Ih { ' Ilzzle of Ih. /lr
I , hlll tll'l. ; wlhlu IWo feel oC Ihl bll.\
: " : o\ , . . wh1 11' ( ! 'Ol olll ? " 8:11
I Helll . I'llllj' ell wilg oul the ql"s
tOI 'hl'olgl ' t hI' lose.
" 11 ; 011' 10 ; 11 ofo l'eIlll thf
' ' ' ' ,
\ \
Ilorl'1phlr 1'1\\111 hll .
A ' ' tHI'
eot.
11'lla'lll 11111.t lel 11t
tw Imll Cil lol hlll lcldel"lwoll'
IIJ 1 Is Ill I { 'O\'I'I'OII wih I ho cueked :
. \ \ ' he him
JII. 1010\\11 111 1111 SUI
.IIJ fl'll Ihe stlp : of Iho ( 'I I' 1110
'ho ' , " ' '
(
IllWISs II lel"l twcllj' II
: 11'01 thl' , \ ' ' sllllol. 'hl'l tlr ,
11':111 : lo\'cl 01 11(1 Ih ( pnse II'S Slt
' ( 1110 I 10'111 qlltt.
-
- - - - - - - -
HORRORS OF THE BLACK CELL.
- - - - -
Tcrrlhlc ; Icthulof , luIIHhmclt II hc
' .
'
1'l'clch IrhulM.
It \11 < II II :01 lhut II' . 11'llth
1 < / I I hI 1'1'/1111 / ( 'ulhol 10h' 01' hlne. .
'lll-hIHI 11g111 or 111111 111'111/ /
Ihll'h thl "IIIIIIIIIISI "OIIIIII' (
his slhstilllll ro. Ihl I 11 Illlj' 101' (
11'1'llfll Ilsh , 'hl' Cllhol ! Illr ,
WII'e Il'\'I'I' opolet exelJI ul HII'I II
111'\'lls-01 , ' ! \ ' ' , \ ' ' ' '
111'IOI'III 101' II'
SIHllloI11 III'I ! I\'el' ' Ihl'I.(1I.ls 101
'
IXll'ISI 111 I Ilcll'IIIXlllllltol 01
Ihe 1)11 < 0111' , I I' . t 1'11 I h I < loPI.\(1 . ( a I
tl' tOOI' : of I Wo { 'USlS uf "toi1111
follll' ' Colllellll II Ih , ' 1111'1 , ulll
, ! , { fOI' I he loO's to he oll'lell The
{ 'OllIlla II 11111'1'11 fo\ a 1111'11
I 1. 11'11 I h's ' t la I" e ) t
\I
. 11'11I I I1 IIc
1111 " II dnot.s we\e opelpl.
"UII uf 111' COt'HI'I' II 011' CUlo sOle-
Ihilg II hllll slull' (111111 , fUI"
WII'I. 1'lhlll : his pr1 < 1111 ullkll II
III' IlaCCIS'OIH'I ' IIhl II hll leIl
Im'e all a lalf .Ipnl's II 1111 101'1111
hli' , n hou :3 : fell Inl ) h ' II ; II'oall I
JI . \ ( ! 111 a feast of :1111 < hhl' 1111 Olll\
ll. I , ' lakl\ his plIC 101' a 11111'
Ile
" . \fel' Ihl tl'sl 1'0 ot. Ihl'll III Ill ,
Iles Il'lglll'lll Olt 1110 10 I'S. I hal
a hsollll'l ' 10 H\I1 < C II slghl I was lS
hlll as tholh I hacl hll'l 101'1 with.
Olt ( > 'IS. Thl Illewpss H\I Ile I 10
( ' 011 llIl 01 111' lke sOle solll tlllg
nlli d\h'l Ir sllllllJ prl's ha"k 1110
11.hlll \ anll Ihe SlIlll'e was lke the
sllpl1 { of Ippel' : pl 11
" \ \ ' I Ilool's ' '
\\'hll . II 1011ll 0111\1'11
n/all i I" 1':1.\ : ' " " 10 ' '
/ 1':1."I , lJht :111111 II'I ,
' ' , \ ' ' , ' ' '
I 1'\1 111,1 ta ) II'S TIl l'I'llilal
1101" ' pl.1 I 11111 l. " 'J hll a 1'\col'll
of 111'1111.wlll'h . 10 pl'lllahlp \ol'ls
"olid tl-t'II" , 11111 . 11 1 ellJII < I < Ihll
I pi I'l lil a : I I'111 hal'l , 1110 that I
I'llg 1l1 . I h of laIwlss I It sieuee ,
I I II < I < ' ' ' ' ' . ' ' .
\ [
1.a'c'II 11'1'111 \S sll'l I.
( : \lllh 1IIIIsspI Ills all"'cll ' , I Is
I 1'11111' 10 IWIW , al hI IlfollH ls II a
1111. sa > 's Ihp :10111111. Ihat sllc"
I hll--lol. hOWI\'II' , hy 1\llsll tel hiI
Ihl' . \ ' ' ' of
01 ' aIIIJJI.II 111' llllstll'
( ' ' - < III'llll ( llllsllllt has
1111 11111' I\ss 11\11'1.
- - - - - - - - - - - - -
DIED IN PRISON.
- - - - - -
IIcltor of 1.'I'CII'h 'clcI'u J.I ic ! ' !
tell : Iet "ci Fltc.
011.1' III Ilhll' 11.111'1'1 , clll 01 {
' . ' , .
' \ I ' ' ' '
111'\11 , Islall. hI 11'111 l'o\\'lel Slt.
11111111 If1 ( 'a.\'lllp , I hI lal wil II'
\11111 alr 11111111 III 1111"IJhle "
" \1111 . llI 111"II'sal.aloplt'r . II
FI'alt.l. 1111 1\1\1 al Ih. 1IIIIpll
111"II1HIII . 1 > 'sl"ll. \i'III' : I ia 11.
f . \'I.s : ; . 111 11 111'1'1I'a . I . 11- . ,
,
till.\1 ' ' ' ' ' I < ' ' .
II 111' 11'111 1111'I'aJhl. I'I.\'I. ( !
II . . Ij 1 II rlst'I\'I'I'le Ilr 11:11J \ .
' a 1 < , \1 < 1111 or Illipll I'nlsllll.
III. 01 wilil II hl'llI hllh'ti '
hul 101'
, lal'I1111 < ' , 'oI11IdlllllIr a1 BUl-
111 (1111 ( al olkllil 11\'lllt'l a SIIIII 1
, 'hal 111111' Ippal'alll. This 1 lal-
111. hl'il a PII'solal f\lllr of1 . Il ' -
11111 Ihp I I'I'I II' II Ihl ' 11..gI'aphle
1'1111'111111. ' 1'11111 1'1\11' \lh 1111 '
111lllall. Ille Ihl 111111 : rl111 WIS {
1Iala""lpllr " . . : lltl 1II'II'I < II ' arlpl' '
' as I ' I t0. t . \ ' ' I'
'e II h..III' II hI \0. \1'111'
' 111111 h 1'11)11 I 11'1111 aLalll1 1 I
Iallli 11r .1 1'lalll. . : . : 1111Ifll' ( '
1:11) la\slll If..l lal11l , 11'1'11 al I
Ilr 1111'lall0111111 1 la.\'IIII\
Ihl 111111.1111111' Ias tll'r , SII-
"IH'II II 111111'11 < 1111111 111' ! ( I. altl II
11' 1'111',1 as "Ilt IIII 10 I 'a 'lllw. I
l\t'II.\ , ' , \I'als hll\ll : pllpll. II' Wil
' ' ' ' '
'
'p'pII. pll'rlllll h > 1'1'111/1111 / Llllpl
\ " ' ' . ' . \ ' his ' '
sll"I'I'lpllll 111.1' 1.his fl'II'lrs II
" ' " ! 11'1'1 h.Ihp Sallll h011 Ihl'h
001 111 hi" (11'tllll. Bit I al'I'I'11 Ion
all' . ' \'dlll' . '
101''dlll' :11111.ho 111 hl'll
1 1(1 1111 11111. IIIl I hI tll ' hlfI'1
11'1IS IWr , ' . ' 1'1 , ' h'oll.\ ' II II 11 Is {
lal pOl' ' 111111 " I'sllll has II'11
' I lSP 11 II'UII'1' 101' 111.'pll'S 101 ; '
' 'II' . 1f 11' II11 < Sl'llllllr. IIS
'Olle II hI JI'1 I 11'1 hip 10 tl' 011'
Iloptlll U ' ' \ ' h.\ ' . \ ' '
Irll'II'II\11 11.\'IIUIJI . 11' I
hJ tl'II'lol of thp ' 1IIpI'IJhl. I II
' 11'111'11 ,
- - - - - - - -
; Iil"'alral"I' " 1'1' H"IWIII'M.
. 1'1111 . . tltl'S llalul's 111' ( ' SIIIll'r
'
\.lh holt..r 11111'nl wUlpl' : II ; O\'I'I- .
t " ' " ' . ' ' ' ' ' ' '
\ 0
I Il PXI"'I"l' :1'I 1\1'1' l'Ollllt.
.
11"1'0011 . his : olltlllg 11I unlt.
' Is ' ' ' ' .
IwhIH'lt. I 11111 II 011' POI'lpI' .
'Ihlll ' I 11'1'11 11r II'xt to II" wlsh. a
, 1\1 'hp hiti' " of Iz ? \1'11/1' H'I'
IIPlh'tl h. { ' 0101 { 1 11111'1' : . who
1'11 ' II hlllts ' . , . ( ' -
: 111'1 . , ' 11 i'p. II 'hll-
'ht' " "I'IS ' 1'01' tht' 1
11:11. ( XIIIII :
1\1101' 1111JI ' of Ihp 101011H , WII'I
- - - - -
- - - - - -
1.IIlhII"I' fl 1 IUcoll.
. \ 111'lslul II I 1111 tll' 111"8 hi" I
'nlIII Oi I hh'.III. will n IUI to\'h 0
' ' \ ' ' his rlhl ' .
' 0\11'
11'I'e : shulll'l. Il
Ih , ' whl'd .
: lhlp" wltl tht Juri hllr.
11,1 I I l'XIHI' thlt hI' lhls Iho
1111lthllt { lbIUIIII .
Sh 1 k " 111 1'1\ .
Io\u tll IO l'ofllOlrls to Shlk , .
11'ln' I ' his "OI1J0I'II'I' : hl\11 111
' '
II'n rolell'tl .
- - - - - - - "
. \ ( lt 10111 whn , hl" 1'(1111 In l'
II r' ' h'-ulae ( ' ' ' " ' 10 I'
: ,1'I's"I' : II lp UIl
' ell to tr ' rlreus
' 'l Ilrl 1 teut
. . . 0' . ,
-
.
,
,
- - - - - - ]
Hu\'nr. Jel ,
' 0 mal.e the SI Iurr Jelj' Use two
Lllu'ls of ootl UWI t slul. . 1 Ilarter
of I pllt of shprl'3' , olw-elghth of a pilt
of ' ' , ( ' or Y
la'I'lgol11nl (01' OIICOR .
sleel ! flulle , UII th\ee " 111110
whlp ! uf ! ; ; . Ilt 11 lhe Inrcdient ,
Illo 1 : U 1(1 1 : ll whls ! , thot t )
l l'III' 1111 lhPj' boll theu 101\0 Ill'l
to hol glltl ' ( or Ile 1llles. Sirain
tit' jI ' throlgh 1 cOrse tCllotb ,
! Ielrhlll ( ul'lr l ht , 1110 U hll ,
sllin I gl Ilto ! Ilothl'I' hlShl. :1 : <
50 ' ' ' " ' ' ,
011 II 111'11
1111 110 jl'I 1III'fl"'ty
l"jlg U 111':11 hll 11 I : ch tlmt. I t
10 - l'lnr.for I ! { ' . Thl. ot . conrso
1111,1 : Ithll' : 1l'gl' qlllltl . utl h7
hal'll , t h , 110111 lt Ihl' IIJredenb !
I sl1lel' tilflllr el ! ! ue mlll' .
Tn < 1 (11 e" . . " IctJ.
I I PlrlPls Lo . 'I. Irly thlY . wi
lee ! , Iwltel' '
111(1 brlgllel' ro. IJit
washer wIth SOil p , BIl t tl C : j'p.t
10 fl'lc It of rlst : lhel 111 Il tO'1 on
Ihl 100' nli wIsh Illth I lJtll :
IIHIIllh > ' I\ ( ' SOI ( dlsollell In
hot wilIwih Ihe IdlltOI of 1 IWo :
sOlla. Hlh tr mlxllr ! 11110 III Cllplt
11 h I hOISI' 111111 Ild thll rlnd
with ( (11 111111e 1'lh wllh I IIry
cloth. Oll ' Illd , I ! iI ) plelu of lh.
ca\lel at a 1111 nlli Illsh heror. gl
' ' , ' II II
In 011 to 110tl1I' JUI'\ If ntel'
dr ' . , :0 : 1001. '
lhl ( llul : 10t Irlghl 111'
pl ' to Ihe < llllt U'Ial. . ! OIIUUI ot
ailm II Wtll' .
- -
, ] ue. . Ahclt I I. : '
] : s ! ollt'1 { t\ "lt " ' 111111s II'e mol\
cl I ' IIJI t.r 1111 If holl1 tel. Tht'Y
: ' ' 111111 II" . ' ' ( ' ' II'
:1'lLr " Inrl\l' I''IHJ I <
IJOI I ' I hI glslrlc . .ilIThl 'ol , of .
Ileg , 111 I 1111 II < I \\I' ' goer slhst. "
tlto fo. { 'I'llm 11 eol1le.1 e g wi
"IISon thl'll l111I < . Jla\I'SS Ilcl
llI.ln In tl' I hl'OI t 1' ( ' rllc\ed h ' a
1'le of I hI or I 11 tI'll 10
, whlo : I g :
U frolh wllh I 1111111111 of 1\1 : ,
sll'eh'lllltel' , 1111 In ( 'g : Ilt'l'l
111111s wih I pI11 uf 11 , 1111 H pilt
of WIIII' , sl\llel wih Jrlllutl(1
1tlt' . 1111g to Inlllll ( ofnl Ild wlll
lole l e lS a el'iul , . i is 1 "I'len for
I cull
AJrnlu" . for IIIMI 11 il.
[ ' { ' . 'h"
I wll.I'Illltlll lo'h" hOlse
lllils lre slpplle wll 1:11 g"I ilm
\I'llldlJ \ 111'OIS Ihll ' { ( ' ! 1' eo\'t'r
the whiIPI'OI wilI IIok , of
, lsllJ 0' 11111111 I 1011J 01. 'hl' : .
Ipl'OIS :1 { ! of plll ; III hlll' plain
.llgIII. IIIII I il h I "q:1'1' hi h Ind
I , IIPJ pOlIlt Thl' "JI'I Is 101 ; 11,1
. ' , ' '
lll. II'olpllllj til ,1'ISS thO'ol hlyo
. II"II'I''SIS I rll 10 Ill oltt IL
II elll to lalll. J ' klIJII : Ihe
'
' . In s ( II < of
-lpS 1111 al'ol. 11'Irelt
.oIO's :111 : allll'IS ! Ihat
( allr : :
: hl.lal h , SI 10'1 1 Is IS ' 10 SI'I
1fIl lat , tl:1' 1 : I I rlll(1 slthlllliy .4
- - - - -
l ol\.IIIY 1111'ln ! of ' 111c,1 , I'rlit.
.lal,1 a 1)11 1111 01' hlltl" l'I'ISI for
' / ) ul rl . ull III' 1 < 111 1'lqlllle.
111 : \ ' " Iht. ( 'llIlllls 11\
1\ . oJ : \ ot
111:111. . II' al'IIS'"I' 1111" ( IOI"11
I'l I II . . ! ' 1 < 111. , 111 I 11 I III \11. 1 . :111
' ' ' 1 < ' .
hllI..11 . . whi 'lsll'I' 111' alr 1011.
: IH'.Ie II 11 III ( ' 1'111 , 111 lp Ihhlly.
Illtl IIIl 11 all III II I 1IIIh al(1 (
, ( 11111 01' hol 111''u lol's. Tll S ' 111
-hollr hI holl1 { 1111 1111"IIt wih a
I t II 11'I'OWI'Olt 01' 111'111111' . Ilr " ; ' 1'\1.1 .
, 'II I I hI plllll ; as 1 < :1)1 :
Swclhrcl,1 Cr'"lleltc.o
IrlII' { ' two h Illt I 1'1 : r 1 < . Jrlll
II Ile llt II slll ( llcls. Ilt I I I
'al IIShl'OIIf 1110 slal plll'ls 111 < 0 ,
'II Ilto I " 1111(11 Oll IlhllSllollfl1
' , ' of ' .
1'h . 1011 1111 lJtll' 1111 1111
1.e slooll :1111 : oll-lIal ( I l'IJ or
'l'la ' I : Ila t 111 Ilhl t III' sWI'Illlllel :
:111 : II1 < hlII . \\11 \ ' " 101 , tke
IHI tl 11' IUr 1r,1 , t \0 ,11-II'alll
, . , ' '
'ois of ' ; gs \11'1 c"II. 1'01IH Ilto
'l'OI"l'lls Iltl III II I'J Iltl eJllls I
' hot fat.
Ile fl'r II J
nil erhrclI ,
011 IlaslllIfll . of1'01111 ; llg\I' . Ihe 1
: alw oJ hll.lllg IlIlweIr , 1rrI'r tll ( it .
10111 of 101' ; 111'1 lO 11 111 Olt
10111 of gllldl'l t 'I'I ( Iltl a qlal'III' o ! I
I pOlltl of (111'lll'e rlipll ) O' 11111 4
111 Illx I Ils 111 1110 lie 1011. HIl !
t
I" PJ II'atl11 " " wi I a 1111II < JOOI'
' . .
'II of 1111. I la \ ' " 1'lae.1 SOIIt
: lalow baldl : 1111 < . 1)ltll'l'l 1111 .
11'1. POII' Ill' 111 tll'l . lt 011'1 llo '
lIt ht"I. : \ , IIII , hali Ile Ilu. II a 10rer.
0\11 " fij j
lul111 CI'cal alc ( 1
1''lt I II'.III 1)11'llo.r hnl. 111 Inlo
I I < ' ' of ' .
Jlt ! I'I'S I'l I 111. 10 not IS6
Ir ful to fl.i , \hel 11'IfJ tl.1 It
lt Ule lar I Oi U hot IIIIII ( . . \I ( ! ;
II { 'lllfll of 11 10 tl rat II the J
'l ; 1111 II hols . thlcl,11 It wHh OlO
alllsool ' . If 10\ ; 8'a"01 wih .alt l
111 1011' the the
Iln JIJII' Iltl 'r'I' . ta lel Olel
\
11to elt : Ieat. I
In ( llhl ) hl"'IIfllt hlc'OI , Iny th"
1111 ! lll cow I Oi t hi' III I hUl Il. CI t
own 10 tl 1'llrls IUI ' sll'l's UH 11 J
' ' . It on' , . ' '
Il'rl'll. Ihll 111 II R 1101 'I'l I
11J1'1111"1 , / 01'UII , elr , 1111 tl'
twl' 1111 Ihl' Ilslll . 1111 1a,1 Iw l'lnc.
ni 'Ol ' wi hu1 t.lllt a I t he slces 1
ns '
Inll Illckl ' ,
lS JOI cOllt IUl'e
' .
lllld 0\1'
te"'e,1 l.u'llter.
( 't IIIolh'l lols : 11' 11) ; Illt It In
, stO\111 with n ltle mik . ,
,01 lp , OleIIII ; Olh' lahllpuOlfll OI\cr.al !
lter 1 IIUo IIPIIIH'I' , aut SI'I'\'o plaIn
I' lonsh'1 ( ' ' ' . .
, Oi 'rckl' ! ; ( onk Ihe 10h'
1,1 just 10\1 11111h to h"UI I , 3.
) okllg It ' ' It .
101)11' l'ell r tOlgh.
- -