The Omaha morning bee. (Omaha [Neb.]) 1922-1927, December 03, 1922, NEWS-SPORTS AUTOMOBILES, Image 22

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' f,
.o !:
Till: tH'NPAV m:K: OMAHA. IM'X'KMUKR
II
Omaha Bee "Want" Ads Are Helping Hundreds of People
here in Omaha at every turn. From the buying of automobiles to gas ranges from homes to Airedale puppies Omaha Bee "Want" Ads tell these people where to get what they
want at the least effort and expense. And, w henever they want to insert an ad of thc.v own, they call ATlantic 1000 and ask for a "Want" Ad taker,
LOANS ON HEAL f.STATIC
xiiiAwiiT nr i. .nil, i" fin.
n iitt,. n r 1,1.,
'"t K lilli. Aillcir Hi. ! AT, I3
IV II h.'" a.ti i,a mint tg I". il no in
,l.t1rlUt
II II l.'il'illvfc. INiJ,
m K'-iim
'IUHA Hull KM-('.AM' Nl-H K A It Mi
ll kl a, III Ai. I.HTA'I Kill,
I'll", llm N il ll Utile; .' JU
l''irm I ri'ina N" '"
rami jjUiins f,,t, f,ni., ren'n.a
K "h In v. hi . I . l i mi Ni I Hit
I i nil in Inl, una Inane mi'U pi ..iti .C i .
In ft ... , a . . ....I I i If UliUUilJ
in M Mm ii iv.nd Hin r fill
ll'f l' tn.i'ee.. loan, tii.tle i r.. ri i f I y on
tin.'.,, i 'HI aetata; khon.o A I ., Ileal-
mi.. .A '.'I I Healine Mlilif.
MOVING AND STOKAGE
'UO 0OOO OOOOGQOO 000 CfrOOOO'
1
7
5
.1
f)
.i MOVIK'il
f
I'Ai Ki.
a
i
i
:t
0
ft
:
O
1
.J
rt
)
I
ft
a
Wn "ii,i,i .ml fur-
VI ,'l ,41 l..l 'I 1.1,1)1
hou.fh'ilrl glint, mii iti'tt'
IIIUI'llK.
If 'M .bli'pii'tf I'l
l-iv i.f lln, 'In,'. r.nr
ntii1 or I" '"D h. a't.lN' .tit
ti, i"ir .Miiipum pn.ir,
ii, v.. i.n v n;
inaii.y.
Klin Wack r. "
fa.iin iiiiii"n'i la in.
following ciii,
o
o
fl
o
o
o
o
o
o
f)
f)
o
o
!0 AMJM.r
MN I' KANl'IIICO.
I'llH'AHii, II. I-.
i,':nvk;ii, i'i i 1,0,
KANA C'lIT, MO,
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
onriiioN ii-mifpnooc
WAKMloim. V VAN CO,,
lit Nnrih r.l.vanlh ilr.ai,
ruonn JA. Um.hii, N.
o
o
a
TOAOEI
is
l
lj
?
mnrriNui o
fi
o
o
a
o
o
o
o
9 1) 0 15 0 5 O 0000 0 00 0 0 00 00 00 0 OO
rftii:L!TT nrKHAaw " van'co.
MDVINil PACKINU
AIOHAIB KIIIi'PINa
nouaatiuM Unnil. au4 Planoa.
I(r,.i''.1 ll.'laa Till. Waok
i-i AN'uitr.Kii han ruir.fir).
,ll.lJ(oir(1P'. ";
v;t7.V Ai ic""f hi ii. i)ii'i'ai itini, Biv. aiid
iinrina, i nulla' i. larn-n uy jou or
llftb Vail Htur.u. I!u J A. I.iJI, AT.
)::3. (iro.aman A Hi.n. onra
" NKKINM OMAHA VA N A BTOHAIiB.
lh at.,1 l.auvrtii,,nh Mill. Tm'tllnll, mov- , O
i,, ai'irax. ) I PI'I "ac .IA.
Mn mm Parking Mtoraaa
lorilmi l''lrironf Waraliouati As Van Co.
;rj n. i nit K'. ;'inin JA. 3o.is.
?USINESS ANNOUNCEMENT.
AllllltDIAM PIKAiiNd,
i.i:6l()!fiM," KiDKi, nifri'"S ilatin,
'iivnrait Iniitriii., all aiylta; httnaillpnina,
lulKnilinlp Wrlla titaal button A 1'laat.
tg I'", in Drown lllock, Omaha, Nab.
Ulpplnifia ,IA, I III.
Meb. Pleating
hill l''.riiHtn, aaponu floor. JA. I7
I inRlll'llACTOBIt.
Or. Gcmar
Dr. Scliroilr
Tal. AT, .1M.
ilii'i pailnti HKI a".
ul' '.Willi. Hlk.
',. At 7 5 1 K
' HAM INII M:Ut.MtM.
"i; A UN In rtHii.it inr II al KttP'H, )!
fainani, I'laa.aa Mini.. Wrrt. "ml Krl;
Hunt.. Diiiiilnk Tun , Thura., Hat. anil
Inn. nlgliia. I'rlvala laaaona by ajipolnl
naiit. .IA, M7o.
"""iiKN'riT."
ulONTAI. X-iiiya, tOo each; Ii" full get.
IIK Haiuiiiii. IHilK,, imii unii faruartK
. j,,, g..wAKIN.
ihT "l.AMS .Iri.aalliiilllliK ly ilay, WAj6b'i
I'l I(H, aillla raliiiiilal'il : li'llln'il. HA. 1114
HK.TKCTIVKM,
IKI.I A Hl.t: DdPi'llvo Huraaii, Flallway
In. ItlflK.. ,IA. !01i; nlht, KBIIU.
I A ill-: S ALLAN, 11 J Navllla Hlk. Lvldunoa
lai'iiraij in .11 ra.aa, .AT I Ul.
hOUAK " riswiHNO."
I-1 1 . M h" l K V KlVoP Bl KHKK.
Ttia i:niuri Co.. 11107 Howard Rt,
ll'ITPQ "llilinalalair.-"r'alltiad. rl.ana.1
t UliO i.mcat moilala Berknwlti l"ur
,'o,; '."tin l,avtnworih Jtt. HA. 7f.l.
lI T lVsiT7oVa!rl. ianio(ilad. lowaat prloa
l1 UIk5 u,,i,iiin Kur t o. U8i)'l'oiilaa
i)l tVkfM;.i'. .!..
..it AHA HLHIW" CO. i'patUpia ra
'im.ip.l anil maOa v In
..ro.'f tli'kllig 11107 Cuming. JA .41)'
- rxrKNT Al lOKNKVs.
MAHTIN,"" l'int Atlornoy, 1711
Potlga r.icnii 4in. Alio Waahmgnia, V.
, I hali. Invtnlota .all "'JJ'"1."! .
IBI.NTINO.
, DPT Printing- Co -U IH ifi I
iHm : THiMMiMi.'
I ill T I ItlMMIN'i- AM I'l l' liOWN, i
r I..DJ. A H A 11 R a.
'iiiirrM'i. shntT as sm sijm ,
uAllAilr-rtViiiii. any a'yi aodtua. II0D up
cnn.'rat ftotk. Mil-kiln Lumbar
iVloklnf l'n. T.I WB.HI
a,a ., rMPTlilS..r.fuiy . oiili.ouinloA al I
AUTOMOBILES FOR SALE.
M Rt HH '! leiirlff I J l-u li'l'
I a. a n car. rn.4 at oa '!! j
, ,1,-k a'. ...... 1
j 11 tiaar.. v a .i.tav. . v.
T!"
I 'Haiti
It A
(..fa P''a Rui
iii'. t'ttgaina In uaa-1 tat it. l-innni ! i
ti.arr of pa Kot.la.
m cirim t motor -
i pa ll.nil. .I'l l ffiariua a'.aito'. a - -
nil ,,'ul J.rlilan ia AT !t!!
i . : i lutina c '
t.,a it I S'1
nt ... i-
t'O.
! iy
sf
l-i
.-
it imi v t Aim '
1 1 A -
i ,fa I
all of lailte.
. l' 1 I v S M ' i " '" .
... . I )'i 4 t.u-f.t. l'-a!-
) i u .1 A , - a A - a
a.
a
N,i,bI It
I-f .,,.') -'.
,.u I.. Smith
. : t.i
aii.il) t" t.i r
) a ea t I aau.
t k.i i Af
,. a, i . M "Jt
li , fit
lll i 111!
i. i. a a . i
. l I tt
i r '
ltl
Ha (,. uc I'll". I lili U
H a M ,,ai ., )
, , .. . at ,1 i. H'l
I ,",.. !( al.'.l'
1. , p . . A.wla1-.
lit. a
' .a- N
i.' I" M I I - ' I
. . t i
. . . a - t . a- I
i. , i. a a, i ii it e i '. ' o'
i a. ! a f t a
, . f.-.k a
. . . a a ' ' -' ' ' "
, , , . . . . .... .
. . . -a ' ...', t ,
, . 1- -
r. .. . .il . I a a la . .f a
... . a, , ', I "
' 1 AUTOMOBILES 0K SALIC.
oooooooo'ioooocOoooo'jound
, n
o
h
I
ill - I I ... . i
I ' -I .' ! I ' i l,t I , ,.,
ml -
I". "I to up
t"h nr la- i,i
i ao'1 n'l.iy- moA'a'a f
1.1 I-1 up
.1 I af. h;). It (
I ' I Iti'M A I . T'l A I I i
lift ll.in'r ffiri,
JA fl'4
i rvrnAf, oahai-.i
''ran Ac a it 4 r,!jli.
O
O
i O
!
0
o
I
1 o
JJ ,r
r,
: n
"
jo
ll I,
o
I.
o I f o
ill 11 n
o , oooooooooooofiooonoooooooo
f'AMM.A'.
A r. 1 f.illli.r I. . Inir .. thm,
l.ianx iiaw lam at r jual inUrn,
,, ..... I "' ""I'll'". In f.UHll' Hi'" I'M l,,,, I
lh. r.ra la'ii lilr,w am riPVI.W UijUn.i, ,i,,, ii,m, i.r iw m.h i nvai i .,
in uiarv ik. 'fhy r lihi i,
Ttrw IT rHABTi'N
ttppi ii virroniA
TfPR II TfilTftlNO
TfPIt HOAI'i'1 I l:
,.
TN thioriil hitlliun iiMlly ni1,,i.
In tvrda aai-nunl of raiani inn.
im nan i aimara.
Toil .n tiuv a r.illil.a for tia rimnay
yotj eoiiiarui'l.in apaoillria on an auloino
I.H.. Why rlk buying an Inf.rl'ir on.'
Wa will luili your nlfl ar halanra In
monthly paymania.
A HA IT ft riAfrJ TO BUT,
. H. HANKKN CAPIt.T.AC CO,
rarnam at Mlh, If A . 7 1 n.
00 00000 0 0 0 000000 0OOOOOO00
o o
O IIMCI) fAlt THAT HATIr-iKV O
O Unlfl on a MuNI'.V HACK a I A I ( . o
O ANTKK. H hy l.k. o. rlniin t. Iipm O
O you i. ii liny wliara you aro full n
O .rolai-ta. ' o
rt l.unk. TUB I.IHT OVl'.ll, o
o
I0
O
O
O
O
O
0
a
0
o
flvarlnmla Ch.vrnlpia
Htaarna Kntht Iiu'Iko
Kllgln I' 1. 1. la
Cli v.lnnrl inji KnlHIHa
O Lata MnoVia. Onotl Con'lHlon.
O li.fil anl li'.anl.
O
O T'RtrKIl TO KKI.I,.
O Trrrna WlHmut i'lhali'" lliiri...
Willyn-OviTlaml, Inr.
O "!fi I'miiiii i,i M". '
O 'ipon Rvanltma. i i n 'win .-,
o o
o : c.
o o
O
O
n
0
O
O00O0OOOOO0OO',r'O'in,-,r,:iMOflO
AUTOMOBILES WA 7 ' Jh
Want or !MJ Fnrl a.l-n. !" I'1'1'
aoully In wall loraiail Jf.o ..tpm i -iiliiIihh
whaiii Jaiiil. r,1 at'rra "iiltlvu fail. Kit
rnnilir.nro II titfi, li yaaia, 7 iar rani,
n.i No, v'.(,:4, nmaha H'.
WANTED REAL ESTATE.
FOWLER & M'DONALD
14 t vnnr hufrii u y your tin roe,
BINDER & OTIS,
Hani t'alala l.onna. Hirtnla. ,A. Sill,
Charles W. Young & Son
Tlt-nl I'llita. Ilpiltulll, Inaurntl"".
IHII2 Cilv NntHk; 'A'!LJ"'e',
PPTTIWrTP"" fnr 'iul'.'k rt-'nultii.
UiVUljiMlUi,.iy ( I.l.i with
1411 I'lr.t Nat'lJ'ank TH'lar JA 1M,
uboii.lTlNri(uriMW to ua.
WW HKI.L THliM
HilMM nKAI.TT('f) AT. Mil.
l.lhT your hmnra for aula wlib W
h.in Ilia cuatomora. I'AYNIS INVEST.
MKNT CO.. ti tailor.
TO ioM qutrli or hnv ilKht. Itm Quar
imtao llaaliy Co, SIO Ailliur niilg. T-l.
,1A. S.'l.lit.
"Tukey Sold It"
A. P TI.'KIJV HON', llaaltora. .7 A . 4:l"l.
H.W'I-: r.ti a f.iir-iri..''l 6 or ti-iooul
ho'iaa'' H,t iV-.'-Lii,,
Ti I M-.l.l 'l,.t."ll..rr ,T " I "I I. A i' .111 1' -I
iVllliir.l C." Hliiti,iuiili."ll' iilli.r. JA. :':;!
ft! 1'. 11' iSTiMi'K. r.-l a.iala. A I', "l:.'i.
ii i iHI.li" ItMli'v i' l! -".illiir.i7" AT. 345.
iiaatam llt'.l l'i!!ll" In ,1 A !,nj. j
ARKANSAS LANDS.
I
l.UO( Ant al Auction.
X'i.i, ia I.'. 15.'.'. gt 1 1 a in I"
Aah.lonti. ArU.n.i Thla H lio.tll" Im"
,',;,y'-H,,,,",tt"l""; '
,i,a,,. a .. pin 'tl-.-nh tti ;i"l t
i.r, ,,, , ,.,v ,, i r..r tt.. nr -
',.. Tun.,, ", ,.-r . -! : . 1". I"' ( ,
. "I ' Oi" I'l "' Ani'l. II. ' ' - I'"' '
'nt liifarp.!, 4 1"
ll,.'La I'.ly ?" 1'
11 to iK.ii.a ei-.
, .-HI ,ia. lunt to'- 1 -I'
p., I. ... p. t nlfl . ' 1
' 1 in i.l 'I 1 1 I-
umilh UM A t , .'. !. in
, ,1 t, I'M, Kau-aa i',i
FLORIDA LANDS
.,' r ' : s :) . fr ..
- .U . "a K'i .',
I ., .!.'. ti..... . 1. 1..
- t ., Kt (.,i, t
i
Nfc BKASKA LANDS
I'.Utt !,11I"N I "H I AM I i
AM 1 1 N :is 1
in... I f.'Ot f '-.. I ' "I
. '-"., I s.,. '..,- " I-. '
f ' i " -1 . ': hiaa 1 r ia,-' " ' l -'
! "... t ,'. a . t.ll,".l p,. t
't a' I V !' V. , I. .- V. "
MISSOURI LANDS
i. , . .
.. l.,!, , . V
NtW JKHSLY 1 AMDS
SOU ill DAKOTA I AMU
1 1. A ! I AM'-i
MISCELLANEOUS LANDS.
, 1
'.ii.. ii". ii.ui) nii i.iijiij
.1.1 lll'llll ..Ii lam. ll, mi
I-..,. (,,. fl A A I' II
'""" ''""" .
si-: s
::r..,'.
' II M. )
i I,..- ...
f' ' , i ' N
" ' I HO I
I I .Ml.. I
11,1 I ...
I'll'
"I
I. a t nf I . It
I ' ' -' f.1 I ,1 f III JlnnH ,
ii ! KKAL ..STATU INVKSTMKNTS
rJ .Ntw Hi ii k .Sinn- I'mililmx
!? I'iiin Ut IVr Jt-nt Ni l
I '!'' 1 , ' ('f i,i r In) - 11
f 'ii f i I1-, i ii. p -( ,i, , i ., i
' ' 1 It ' " r ii' . . in
''. 1 'JMI ' ii .h . i U i i 'I
i' ihi
1 1 1 '
f , I
(iiu r !iiiii. IsV.illiir
'ill linoliic III,
rtipif a i.. i. u i , i ., , I,
' I I. I- i.i . ,! I i : . I
I'.iniiiiji Nniili tv (in,,
Itculhim
I'll" II I ll I I III " '
Al.llll I. IIH.MAH a. Mi. I, I ', , llaalln
SALH OK KXCHANGK
I" 1 1 I , s i 1 1 v i , I
Kill '" I .i.fi. Inii i ,iii ,iiiIiiiii.
tula m il . in.,11 , i. li .,,i ',,. nt( ft,r 1'iti (t
, ll"l'l".'"l, wall , i, mil, al,, .(..i,,;
1 1 l.onil Miim hat si, ii' 1'iiH if. i ii,.
Il'ifl will 1' aalil tut i-nJ.a, I ia in. 1,1 i,
lla'in, Trlli'iii I.m'i.
lll'HIN 1,'MH m,i cimiiiiiAiil, lin.li. f.al in.
"in. H,;'iH. I'i i-a, f.,iiiin, rim, fr im.
I n. V"! Mlalalll .NahritaKifc f,r Hi-al'TII I'.'t
f.ii.ii Vt-iilli I.'., mill, ant taah ttr i.i'.riKiM'
l"i'li mi iiinriy, Aililrini )u, vv :ut
1 1, inina. nat
j ivil.l, iratU imp rtnnlama ,r,pfiy ',,
IIhiin f,ir ivaaiPiii Iniit), A'llpa fi..
jn, IIi..Iiik f I, '
1
ACKKAGK FOR 8ALK
SiiImiiIiiiii Homo Silr
Ovrrlookirip; Ak-Sar-Ili-n l-'ii-M
TV.illy a-raa m 'M M fm-nn !
a. at. fmlir'ivaitiaiil. rmi.ial. nf i.
gi-ioil a-rnoin lioi iaa, italry tiatii,
a.mi nail ami mnnil iin ,nrH ' l,i
i truly a wnnilarful liull.ling .Hi,
fur a rmintry In, ma iini I'.v.i
hlorUa from I'arifii' Hi. ,a r,1
in.rl, l:.,iiiD man, ,alai,pf 1 ;ii
at H jiar iprit.
('inii)ia la groul'iir ..pi,' Huv IM.
now a n.l in'iM ii fc.if i in ih
filtur.. nun-.r I. (pa-ilia' limiiHa
ami It.. in., iintm-il lii 1 f ihp, i iii
u. frit' a'("in'iii' til.
Groic ami (,., Hriillors
Aiinnii's .'I'd.
00000000000 00 0C000000000O
o o
10 Al TM
Wmt I'arifii:
O I
0 I
iO fliflil I'i linn of Oinnhii'. Bi'"ill n
jO ".aaminl. ..niil front iinv 1 1 1. 1 , p y f)
O Hollow i lull .it,- 1 1 1 at Ii, rolling O
o hoiiiiv 'o a am nig an aiim , 1'lin r.a o
0 In t'liaiurn. In in icinlfa, I ni-ro o
O '." Ir.i.l, liulnii",.
i'ip'1: iilt-o ft
lllilll! Ifl'nl.
at if I ii'ipi..ipin.i,ia
I'. I.-. !' '"'I'
I I f . 1 1.1. . f. '
' IS I'f 10 MOfll I'.HlalO 1,0.. " I
1 i. i
Koultul'D
O i
Oi
O
O
0
I,., ".iillonal (link f '. i fl gr . o
'- II I IOM. I
.ia. ;;iit.
O i
o !
0000000000000000000000000 I o
VACANT PSnHKRTY
ooooooooooooooooooooooooo
O o
O A ohol.a lot In liungulow a.Mt. o
C' tlon of i;.lgan..,. mil h'lliil in a
O tout Itllyrr lijliay , rina, O
wA. .'U.")0
a a
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I ' I i N I ) K lot, Mlxlafi, on Mtli HI., nar Kal.
n.im: i'ii..- ,,t ; nwnar wli! ronalijur rana
oniiiil" r.ffpr (', A flrlnmipl ,IA 1i,K,,
I'lKK A 1'liIi'K " '
Wimt tnoil'Tii o(a; lnj em KHlUng.
T'linno.TA I'll!)
WII.I, liullrl to your ordtr on our liaaiiH.
fnl lola In Krtgawoodi vary aa.y term.
AT lanllo l.l
CKNTRAL PROPERTY.
VfllV fine 7-roou, hnm. turnlahnl, Cnli
fiirnia. alra.-t nii'l I.liirolu lioulava nl fnin.
it going to California ,,r iti!.'-r. JA.
":;77.
NORTH SIDE JROPERTY.
:rv Tliroc-Koom Ilmifialnw
Fixo-Kooni Arciiiiitiioilatioti
'?2.,"7.")-S2.)i) Ctfi.1i
." ! t. , :,. . a. Ili.a l.ti.t -HI l.'iv
I't: I'lif1'.' IHM" hniiia Una '..tf..
IC uu r.H.in Hill. , ,.,, . inrg,.
' ninlUII f ,!' In a U'.n.' .. ,1 II... 1 -'""
ii, I.i' Ii"! w nit I.i.!,! in ' tl.i
,ala ami .-p.,)lf.'i',l I.,,,,:, , I
! .-.apin. nl . PM i i. ,11 In,!' ! : ,", '.
I iir i ' : it li" il I ,. i !. ' )-,.. ,
" '"" I "n lio.l.- n :,. -
"' '' ' 1 i- ' t 'I ''':
I lie Hmoii I S - (,oniiaii),
'i fK Kv !: " it 'l"li! I! S Hi n M
"Mi ll 1 1 1
' " 1 l.i !. ' 1 '"! i'. 1.
III. -I" I 1 11 I" 1 i.f t'.tl. , ! !i: .. . .
' .1" I " -" ll'l ,f ". . 1'", ,1
I "a-a I,P.,..,,I ,, , i I.,, ,, I,,
"" II I" ' ' ! ', ".I.t, -., :, 1 ,,.,.
I .a t' in " I ... . I- 1
W. II. Cilr,
1.;. il.i-t.t-
' ' . , , .'...i , ... .. 1 ;
" '' M il
Alli aclixo Sis-KoiHii I Ion. 1'
I ' ''.'- I ! I i ' . . I 1; . , 'I t
. r.inijiii .siuiiii a i it.
'i : ',.'. " (
2T .fi Man Si.
N.. M
in in not I ul
Uuih lk
I I -. It! N. I,
H. j'.i
NORTH SIDK I'KOI'KKTY.
...n o oooooo ooooooo ooo o oo ooooo
I,. '1 fj
II ,, Villi! Nl"
' o
. I
t ' 1 I- - I "' " - I M
I,' Hi II , , ., I,.
. ) ,1 I- i.. I.1 .. ll
.11 f,-l l.-M, . I., .
' I I" I ,.( f .J I .1 I
I. i I ll I I I .i li
ll'li." "i I i'' I. "II
I ,! ..,. , , . ,.
m; I 'i l( H i I. , i It i n
l ij i i-.
i o
io ii i '
1 CI in,.
II
,1.
I -Mi '. . -n .
I, II :i I I
.1 I '
i,.
i ,
i
I '
I a I i.t .... i )
1 1
O
n
0
' I l;
. in. in n
'I .-I a r' fi
' i I I'
, I,., I., ii ...
I I" I I i '
I "I,'.' ,
n "
O hi
i'i n 1 1
I In
Ii,
' I O
' H"l
O I '. I I. i,
II It
I, I,...,.,. V II
f l I . ( I
1 o In
O t.f
(1 ,..' ll ll .,
( II... ,..
II I 'l I I .ll
III. I,'. I 11
, n il. I. (1
A ,,,, ,,
I'., .'' ll
i i .i.i
...ii i i
, ,, ,., :,.,,
I'I'" ll ,11 .1 I
h ,, . , r
I'i ,l,i a
(i
o
' ,i ' ' I .in ill- In. , M, (i
' Mr llr.i..,, K.........I O
M ' M" i ii . I-, ii i..,. o
O
o
j 0 ,,.'
I rJ
I
n
I O
o
Cl.aili-n W. Miiriii, tK C.
I fl
O t) I,
i ri Ml'JIII'ir
1 n
,
i ''
jrt
I f)
,ln
'"Hi 11.11,1 H'lf o
A'laiitip 0I7, f
o o
00000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
A Hial HiUfi.iin
Mil I I'-M'lli c lllv.l.
'I In- I I A Ii I ". iii.mIi'1,1 I, , ,i a I'i'V I I ,1
i liiilna, nil ii ,,,1,'r, gnu , I al..,. "nil flonia
lliloUkli'iilC t'liljl-lfi fiillin.i, I vii .at Hur.
'". . nt iliiv.-i In,- fin,, tiiiii, ...niai.i .
I'.af i'l Ml'l !"la ml t.irii'i', I . 1 1 ' I . ,.,a,1 a'i't
I .. i,,hp. ii.lii, )i,,wp :l,,,,-n pnv.il n,
I ' I' f m in r liaa II. ml .iw pi n p nf
I 7 'in on I. rim, f I In: ii , ,,, ,i,i,, a i!ii
II Itmnlll, V HI ,, ,v ui Lmnlnip,,!.
I l l "III off!. . , I'll, nil , i,,i-i Bi.
"...'.
Aiiicriniii Scciiiily (,'u,, Afrl.,
1:1, Al Tnll' ,
." Hooiim, All Mnilcni. $7.")(f
Willi (riioil Citrunv, I'avfil
Mivrt
'AI'll Ho I'M - li.aT "II imi'l "I"' li.o. I: ll,
it":i i iii- .ii .I , i,,.,, .i , 'iinoi, 'll,., ,,intr
l:"'-,l II I H I (C.-f lllll'P HI,, , m, liBl.gai l
i"i" I, n tin... It, i(ili i, Ann. i,i "III
, ,a . '" ' """ '- ''" f"'l-'l
..:. 1,1,0. i I,,, ,i,,:, (,,, i,r, ,,,!,,
D. i:. iiu. k x Co.,
VI? r ,,,,,,i,ii i ..v't,
NohIiim, hi:, ills , I'.iin, iv I-;'. ii:ii!
000000000000 0 OOO 00 0000000
O ,i .,iiUN 1,1,11. n
O f)
. .
" ' "'I I'lO'lain l.oint. ltli Imi n
(J w n'r l.t-a
Mill I. ll 1,1 t,l, in. i a.. r,
O .Inal vvMli ml anii'lala tniltl N.-,ii' b
O inr lino an'l a. ho.l Ciill it. t,,r an n
o a iri"ln' ni'til nr Mints ul. :;iiri y,m. f)
f.' Hint. q
o o
I'AV. i: a I'iiiNA nr i ij o
"Vonr ll. uiinl -.1 ' fi
o
O H fin, ii,,, Natl IW, ,IA. I'H'I, O
O o
0 0 00000 fTO 0000000 oftooooooo
h1 " IiKi'Aii'll il-Kin , MoH Kg" haetl
1 loia, .ii)ii i'Nh, l"ilin iiii.ti I h ! y Crrlgh,
(I"" Hp. JA, f'JDI
:. Hni'M iii.nli.in lii-lliialnn. Ilml'i', lingo
lola. fur aal.t Vt-ry rln-uli. I'l'irpln ", lion
W fi,"i7, IIiiihIih Ilia
I.KT liiiiniiln 11 f I at K I'i Him in .v ilisnillnu.
jl.'H.-r .rl' i a mill iwiliufu, i,,,n gu.inii" I
i. r.:r; K'"in,n HMg. Ai". min,
7 JiKCA lii! i; lln, , Moil I'lv. hi-m :
Im,. ,1
I'liK I!"", T. !, .IA, IIL'fill
It I'l HI'I K AV Cll-lii.v inil a.'ll ti.imaa
SOUTH SIDE PROPERTY,
0,,oi, 3 lo ." l. M. Toilay
f.'ompaio 'I Ik'ko V illi )l horn
$."00 (!li; lia.-y I'avniciils
311, 1 :; 1 lif :-' I' , ,. r;. n i:,.:,.io
...ph. i,! t-'il. fii,.,..; .nil, an. I ...l.lp,
pi, iitllil f.n..il. Mtiip!" ln-'1 In aui,.
I '..l.i'.g l","k
ItUII! Hit.
!!!' ll .l.i"!'..
I
1
, " ' 'Ull M' , ..In "''M I ' i"
' laU ..' " . iliiin in ln.fi. ', .
I.. 1 , 1 it. , I,'"." iI'.iii a, ' i
- ..if W..HI innir"
!' 'li I I.i"'" 1 A -1 1 AM' i 1,11 MS
1' f r . '. I.i " im . ..
-. ,i'h l."t nil n. f """ a
i.'.,,l. ,1 , , n 1 ' 1 1 , " 1 I . I ', ,
. ! 'I'"'"". a " I I
.....I'm it.! I ,i'!t 1 1 1 K'ttn
I ' 'U ll.!" u i AMI A.'. 1 1 I I l: M.
-i ; 1. ': tit '. I A 1 1 iti 1 . 1
A . - I ..... I -"i , . '.' '
c , ,.e -, i..,. ' 1 . I'i , I .. 1 p
Well liliilt ll.'ini-.
I' iiic Di.-lrii I
(!. (i. (iarllifi. Kcalloi,
O
O w 0 v' J - '-' " 0 O '- O'JD
( .rriitliion"- hi iMitiini
o
' i
o . '
. , I.- i i . i
i Ki. fi- ii. ul i -i.iii fi,.. ;
K.'.tlii'i 0
lit .iini New ii l. lii h Is ami
Ki ll.i-litii,'
I
1 -
No . I li I .'-i lie
u j i In- l'Kti'i i: I V
l. litl. I'.ttk Ili.lMit
WKST SIDK rROPKKTY,
IJ Honlii - Mmicrii
n.n.iiii
O
O
(1
v
O
.
o
O
i-' I, r ,i
i . i ..i.'i i i
"l ii t .in i
Mil" I.."','
iii'i,. hti'M
i ini.iivh"iii
St I'jli'llitf f'li,li.( in . I,,,
it i i' I,, ,ii i ia I '.iiii
H'.l h im, im i i. I i ,i. i i'ti ,i
l I" 1,1 i'lu,r
'II"" ' i'i fin ii vi . Im, 'I I n ii , ,i , I
I, i '.I 1,1.. i 11,.,.,. ('., I .i
I I. .t".. Ii " , ,. ...-, I, , ,,
' t I. 'I In I 'I ;l II ii i . I I
I . I .1.1 Mr I,. I ',1 , ,
",11
o
1 1
o
A. I. Tiiki v uii,
o
1 1
O O O u O U 1 1 1 1 1 1 j 0 1 1 . 1 I j iv ij u (j , j o u o 0
n
o
ft
I '
' fl
I I)
I A I is 'in i' i i 1 i i,l' r
I)
i
n
', fi
' 0
I Ii
' o
I'l
o
I ll
1 1 "i i " a 1 1, I . I
.' ..If I I, " I H'll l.'ll,,.,!. ",
Ill, I". I' I i i: .""-I III," n.
. HI I'i l iinli' lln ..I , I.,,, i,
, '" I, ma., 1,111, f .,l. n.il
'""in 'I it I.I.., V l,i , a i
l',r - . , al , P. , t,f v
C.iill , .li . a I,. . ,, ," ,
i nil iiinni ("a:',
-Z
o
g i S
O n
2 1 ooofooooooooofiof-oiooooofio
o ....
jcv Hrii'k ,t.n inu'iit
liiiill liv Owner fur Home
j-iml liiM't-liiicnl; $ I H,."00
1 1 ill U .1 "I l.t i, I H.g l",', I, i i.i
flonia III!, fl". I. ',,1. in ,1 Im I ' 1 1 1 r I ; I
ii' i lil'la.l i v li'Anar. nt'l'li at, on 'I
'"ti'lliy i.i,! In! Vt'i ,"i' iin.riilii
m-nor Im. lln nin. of ll'.'i ,,.i
iiii.lilh fniin IiiiI.i ,, ,i t,f ti n'.liiiii
I'll ttto al'i'lo ti.im-i Ilia ',,',,11,,.
aiimil'l l. I .'.; ii ir '.t I Ira
1 1 a, ,11,1 l,n, K , n.lal "! I it , n't
n i l' i,lil,ljp an Migt mipiiI. I,.,,
t a li 4 on j Hi ll r 1 1 al, tii.iil ;, nf I ,s
tl''l. ,,!,., ,v f ,f I. ,
filovrr Si.iiii, IJi'allorH
JA, :.. it :n c.i ;, hi ,i, ul.
Havo Von a r.iiiiily'
IIao Vim $1,000 Cu-li?
If ; '"I ho-a jVi if liriinn V, I , I uiinl In
apt, 11,11, ' 1 1 . ' it li!K h I,, ti.iri,,. Unit v o
jijaf !'pi. 'flip ri'iiiim fin, l,it, n
11. o I'M -t.,1,1 ,l, H,,,f Hj ,i,miH,,i, nil
I'i'iltll frnli' In', iii',,"l allt.l. , uvlog iiil'l,
Una I, In. k lo all.a' nil in. I i,i,p l,in, In
"hni'l. Mniilil roil lo ilii,l, i.l ii I, mil
l "'ii'. Iloa log li.w goiaiit. n, .. ,,i.
ami ,iA,i"c la I'lotliip in M l ti n ,,'..,! i. .., a;
"lit riai- i,,nt. in ir,
I). K Hiirk A Co., Hi'ahois
J liinli I, ii, S'fil ,f Hi, I,'!,
ni'til, Ml, Jill, T'trio, VK. OHr:.
Colonial Huiifralow
'."in' iiiili.iing in Hip i.,',,iitifii ,uFig,i.
low .pill,,,, of Kilgi'Woo.l. f, f,n) roorria,
.III'- am) ti'tpflti. mi, I' li-,.j.'p, 1 1 1 p. li.ill,,
liuiif lii lull, oi' I'Vainn ronairu, Urn,
Willi .raa. hrl'k fnumln I Ion. A rlawy
ril.i'a luai'la an. I out nii'1 a anan .1, tin.
inlfr. M.f'i'i, lor i,oli,!iiii,ni. mil
lirant Hi-n on. HA, !,o,
Hfiihoii A (laniiirliaol,
I(l,'AI,'iil,'l,
in 'i ri"ti mo. it.
AT. .r.to
Chlnny IttJiifalow
.'"'i" iii, ill r toiialru, linn, ., ,l.n,,. i
ivll i.i'i'iing"'), mnl will l.uni l''ii,.,i,,.,'
ill'. Ii.iUi, Ion I ' -In lull, on, I i,i,',f,i
n.li, It'll. Jll.ili.ll. ,' i, ,i, Inl, innt .nil
WA. l:.n.
HfiiMiii A (.'armirlwifl,
AT. 3.-.40. f,t;' I'min, J 11 It..
4500 Down
1 H, fir,.! ,,,, ,, u jjj gl .
'PI'IH1 (HlMl4ttj(il;lt fif ,,l,tl Ilf t)i'
Ir( fu-rt ji (i'l ''i.y.ifK t, rniun
t'lllitCHliivt Pi Hi CiuuU,i It Id.
in iBif tn'-ijit, ( j..),, (.j , Hf',, rn
n luv-l feti-f,.. H.,ijiy ,1 finieinKj
nt un li ii ml hlii) i-ii 'iliii-l, i, K
fi"iii Hmu)tU--H, ImjiU in f. .,.
MJ - . f. fljll I'Mll'lil till,' IIKIH, I'l U'l
"1 V I'l'lll' I N, f -1 .HI,-' ,l'1, ii '
(''"i- fi.fi hor in f. in 1 .'t 1 1.-n nii'l
'Ij-Ifll'in - .ill Mr flihir, 1 1 7 ! ,1
l"'l'i J Vi.-- . .In-, ,
1 'ii '''li ' , ,i'Ji 'i.ji h i.f I i.i, ... , r , ,
11 " ' i'' 11 'i.t ' I -fl,-, .
Ikhikm unii .i jM. , .1 nf u. "'iii'l I . . ! .-i ff i f
' I'-l'lMltf hl h' H Hitl, ,,l,i I ill. I. 'I M
tir.it t ,i' t-f' I l M tl I fii i.i.'y I " 'I In
! 'Ilaltl. 'I -li 1' ... Itllt .'I..,..'. I " ,
" "" Ii. cf .. 1 t ..i.j- 1 ii. ii 1,1 1, . at
'Ml. , J!. ii'i - i ,11 , ;
.1. I.. Iliillt Co.,
MO I i.n I, i J
0 0 00 WO OOO 000 OOuO Or.' 0 I-.' UO 00 0
o
0
o
Karelin 2
O Vi .' I,, i.i.-i -. .
0 l,. I. ' I 11
O I.l 1 1 . I ;
a,
CI
r
f
V !t .11
..I fiu'i'i'ic'i'ijfi.'c.vi,-.! )f-
i
I
t I
V. t I arii.uii I lonii'
nwlir - X NMlniiiiltl. IJciliiii'
i i , .,
Uiniy 71!. Mm i , .1 i I lliiiililf
I .JI .11
irne I'r.ill. ii ,
I 'I,
lit. (mil llllll, .ll'iil.
. I (I Ma-Ill -".lllilll A I'll.,
W 4 at ,11 11.111 I 'III.
4 t I ,il ll Mil linn. I l"i
Wi:ST SiniJ I'KOJ'LRTY.
i T-Iff- lii.lrx, Ml. :ijiirif
j 1 1 '""i m iw , I I; , ni l' . I ii , i. t
I Hum ...... I I", ; f,.i.ull. , tin , ui,.
I .ir .ilnlM I 1 1 ;. t,'l (i, lt.,,,t I,, I
al"l Hala.'. II. I ll. 11,1,. p,,,i, .ni
luilll !.'. Ila ,. I.., ! lal'JA
HKNSON I'WOI'KKTY
llriicoii r-linciil
I'. i'l, , "mi, r In Iim.".ii, l,. ,i , .) will
l i.i I". ill. iip,y I.M.I, ImillHK '..Hi
ii i i'a, i, ia , I, i n. . r, t i.l, ,i i a
'"' ! Ki,.ri ;, i inl inal, ha litl i.i ,
i li,',l'f.,i I'i"l,.pa I . ,n .'! II, .i'.
" '"f '' ' 1 ll ll ' I"' 1-1 I'l I H I, I
' I.-.. ,'"ll t.i t'lj ,l i '
O. I .
.inn r.
i
DINlJl'l, I'Kdl'I.kfV
Ni'H Hiirk lloinr
lltlllllV I follow (jllli-
.1. i ,',.i i ,.i a',.
i !..' ' i ' "i'i
I 'll I
i ""I t t .
.',r.i ',' ,','';
I'l-'
I.I I, I,
i ii ii.ji.i I
I" t i . n , 1 1 kip ' '.'.in I
hi ' , i . ,. , ,,, , i , j i i ,,,,, ,, I,,,,, i ,
' " ' ' " " 1 - i'l'i" t . in "i
" '"" " 'l""'l l"l"l
., . " ,.,t iin, mil,, ml,, r .,iiii,,
""'I'" "'' IA" '"! I"'. '."'ll'l. In,
I I" '. """
' ' f l full tii 1;,' I'm ,
(iliiMT A Sjiain. Itciillori
I i . - ' " 9I . l'. lv N .. 1 1 1 1 1 1 1. 1
T HO I.OI k VVIMIl-l)llll(ll'0
lliiiiii'm
' I'.tl'T ' ..O.IIU' llt.ii ' ri.,,,,- l i, I,
t ,1' , r Willi la.,, -iir f,t ,r. ,.,,,,
l,i, U'Tl fv.ft'Ht- gill,,.,'- linlh iimiapH
at. t.iihl ii. (.. 1 1.. ... 1 ..... . ri.i'l aio
I'll"'! I't "all luLlmr fiolah inn tia
-I inyptl I., .on "irii.i"r If m',rpniai
i nil
VT. l arnaiii Smiili A (!o,,
Koallorfi
IJ"" I'af'nllll '-I ,1) ...... , Hn.i i'A J7,
DiukIop, ,ii7,roo
A m - di-nr.il-'A Ii'mi tf) Hi" t ew
tt. t fiuoih i.f f..(ifM hirf. Blij'ifi rhii
''"i' ii'in: Iivini( ifN.Mi, fltmi'ir rmim, imfi
""jm, trttnt 1'ir.in Hint kilchftii f.rwf
fni-r; fnjr ruff brtUttntu, nlfplhir p'Trli
, ti1 ,i i li di . nt.fl f nnr ; mil l1 k room, da i Ii
flii'l MifUi'l I'miih Hfr,ii, floor, ruilll-tli
f n ' lU' ' ml nilir truirrt T fi-i'iir
nnLiif-i rn" hr.vny, Vtit1f li fsrat-
ji,r i (ilirj 1 1 (ot(
(lovor A Sjiain, llcallom
'A '.' " !il !'. cm National.
Two-I'iimily Hrick Clolonial
Vanilv r.pvr. i-ainry an'l auto, 1
fan,!! .' I.n. U I'lilo.iial in iunna;
at-riainio fiiiiii oinl raiir . nl ranra. ;
tint m,r liati', '.'tar yiirnga.
iiill (uy g'iii,gmlri J4 r
' at.f.
hiirnlny ..ill Mi, 411.1: IV A. 117";
ii A, )::', nr .IA, HJi'.
FohKt A McDoiiaM, HcallorH
I A. I4::i: 1151 fity Nal. Ilk HMir.
FLOKLNCE PROPF'-RTV
ir..... A ...... I C. t NI'.TIIA WAT.
J I ..III.; i afi II L
Tal. KB, 1 401.
RALSTON PROPERTY.
If'iMKrl fur woikiiigman, tnui- toonia,
liaflly inntlprn foil Inl, p.av tprina, II VI.
lln vat iilli..ra, Kiawail, Itolaton 10. W
MJSCKLLANEOUS PROPERTY
A Home or
Itiv eM n. out
Prim $;,2.r)0-Keiit $510
I.") U-.'J I'cr (lout liivt'rilmf'iit
A tvo fulnlly lioum), Knod oondltlon,
lini'l.-ril I, ut. I.',,l; Miiil'.lnrf illalMl.'-o;
r.'i.ia. iri,.i. t...ii,nia Wiilowar ownnr.
Villi (."ll. It Ulli'a ll.fKIII iH,h.
Ifanliii'n A Ifpydi'ii, Hcaltor
KM Hon . y Kl.
AT, I'llifl.
filt HAI,i;-A I,itiiiJ..i 'unii. Hirkf-r, 112.
Ainu ' it H'Mfiti f.p ii' IliuK, i r nil nu
ll ir ii"i iiNi-rl, A 'hi i -fun 1 'ni v. f'.r'il hhuo
,-lli-ri-, ( 'r va Ini'.l, N.-li.
' "We Build to Please"
1 HAHTJ.VOM HKVi.KN. ftr.tur.
MISSOURI PACIFIC
Oflara permanent employment lo ma
chiniata, hotlermakera. hUckamltha and
cnacb carpentera in Nabraaka, Kanaae,
Miaaourl and Arkamaa.
Apply 217 South 14th St.
Omaha, Nebr.
The C. H. & Q. R. R. has
mailt; .tcrmanent agreement with
ilg present employes, hut has va
liun ies for a linntivl number of
Machinists
Boilermakers
Steel Car Repairers
Apply l int I loor Burlington
Building, Trnlli and I an.am
Sirred, Omaha, Net).
.iiiiiiiiii j
MTEDi
UNION PACIFIC j
RAILROAD CO. I
1 it a 1 1...:, -,11 nt , 4' I i .i.lroa i
tii.iclui,, -! hi ! ."l. rmakrri,
il. K"cii I ii"-'! !' .
t II 1 I , a i -1 .
I I I I I I I I I I 1 1 I I I I t I I I I I '
WANTED
nr nu.
Wabash Railway Co.
killeal iita.keaii.i Lie lha la.l
.11 lh.'1'l un iK.l, .ill. Ml
MACHINISTS
lU)ll.r.KMAKr.H.S
lU.ACKSMirilS
CAU HKI'AIKKKS
COACH I'AINIKKS
CAIUNF.T MAKKKS
PAIN II H
VAKNIMIKK.S
t4 i.cl. I a alia
I . . 1. aoif. .i.i-1. -. a-1 a .
- I a - at I a I ... ia t I a ..
Va. a"4 'l.t a a 4
l.ai. .... 1 a. j) I, 1 k . I 1
Ktil.aiJ I ak.t It. J
ffk I IUKSI M
1 . .. '..i.
Ifrnltors Uplm
t
lirislalion lo
(inard Invcslors
Ap'iilt f l uiir M .ill' (ioin
lil'lIP in I ffml In I'lulri l
PiinliiMrrn frmn I'm
m r i i j mj l ii - I'ri . mi".
: l; iiiiir i fi .. 1-1 i i, i
C I'l .i I.'I MlCHi'lll I ll.l '. I i ''I'
I I .
Ill' 'I III
I I ll.l I ll, 1 1:1 ', I- I ' .ll I I III' lit . 1,1'C I.i X a ' .1 1" "i'l Hilly III I lift I'll ! 1 1' 'I IH 1, III I ; I I"
i.m.'i III lli . i. I'"ll' I'l, ill n "I'l I, if" I I" ' III'' III'' I" "iii' ill" tin! firr fl'iuil
!i;l HlM M il I'rilllltl III' I "I'tf ;il t J I'l" III!' I' Ll I U" iMltlnllN I'f llil-lf ll.'l-
I,, ,.u , , ,i nt,.,, i iii, i, I,, mm , litr iiluMnti lii is hli'li fiii.'tiria run.
J I'l'i'Mtim 1 1 i at , -i ii! ii',- I In ma. I . i h
nil i t.,i j,,..
'id i -i in i niiii Hi'i i "i'i iiM'i-'
inn-il i.il i"!,ii.i ri'ii'.i hiifi h'
ail', . , .
i I. in' w.'i i-, iii Im iii .m 'i'i, .ii i ' ii'i'.
! I, i' ., Im,',, ,. I, j ,iii,,ii liuiii I iiii.ili.i
I.t. ' I.. I
I in "ll"! riiiiniii' i. '' inini"i i',r
- j S 1 1 1 1 ! i I nf I lll'.'lll'l, rl'lill lllilll i'f lln'
I .1. I, 1. .11 I
'ii.i'liii'in ii; i . i.. i .inn'-'-, . tiinitii
fluff p., i li.iJnii.iii; K, M. MJIh, H'h III-
lit, K.i ti 1 J. U. Il.iiiniiriir, Kt. I,.iiilf:
II, II. II.IMllllUH, llllhlllf), .iii'l I'. I-.
I'IiiukIi, I'.'.iiix.ih I'iiy.
Ill.'lllit Mll"l'!l HllH lltlt'll'lo'l Hill
riKimi.il iiim-IIiik any tlcil H'wna mi."
(if Dim lioat i f Ila Itlml rvi'i' tulil III Hi"
ciiunli y. If una ml'li ia "l l.y Hmln Kl.
l-iiiiivii ri'iilt'ra nii'l flii itH i' ia in Hi'
l.'llll.'ll Ml.
Citllnwititr la Hi Hi'' Mf f oai'lutlnii
fifiilril tV llm riillvlMitlmi:
"llranlvfit, 'I'linf we, rciKma In r"
pnninl I'uiifai f in'o atMi nil.lo.l, do un
fiuiillflii'lly nili'in Urn mov tinciif n
fKirlfl In our rftiii'llvi) aluua, lunii
lug Inwiirrl Ihf) paa:iK I'V llm arl
ring .'if lnl.'i I tirf fl ff prnpir llffiiaf liiwa
almllnr to llm MucCM'-rinry Mil, un
j-inipnaH unrl daalgni In aifi-KHarrJ
ilia lenl oal.Ttfj liurgtor atnl homo
ownir AKuiriht uiiHfi iiiiiiloua pf-iaiinaj
ri pif'TilniK tlif'inailvf'g aa rr-nl ealati
Ronla, and we urea tlio reiillnrl of
llifgH allr tii bIvh thflr In-arty nti'l
alnrera aupp'irt lo flie I(yli.,iUio pom
mlit In f Iihii vntioim aiitira hy car
rylnif nn n rnmpalKn ( i"ltn'nlfin In
(hi'lr lorn I ii.tiiriHiiillIra, j nl liy any
fiihT lio,iiii.'illi iiifitm wlililn their
pfiwir, In tho rml Hint llila bill limy
liocniiio n Iiivv In (hear, al.itna m rm
mrly a l;t f r. nn la pr.sallil." j
W. C. Slaliaurjh Annoiincfs
Five Ileal L'btatc Sales
The following; refi-nt union of roil
ciitale, honifa and liiifHiinnia are on
iinunfi'il by V. ('. KlaliiiUKli:
2S7I Newport alfi-ot, to frank Poyil
and J. -T. Mulvlhill, JS.OOO.
60IS Davenport alrfff, to O. R.
lianrlk-y, ?10,600.
.'722 North Friiiy eiuhth atrerl, to
Eluirr C. KoRira li lirr.tj-l H.-hrfiJor
Invenlment fromp.'tny), $4.2,10,
r,OD 1 South Thirl y-Hfili airrfi. to
I'iu n.'iyailorfcr HhrmiKh Alfroi
Thnniaa & fionl, $ 10,750.
220 rinknpy, to A. VT. Duffy,
i,000.
'I)ollar.a.Wff'k,, Lot Sal
Mi'ctiiijr, Willi Sui'i'i'fis
The anlfi of loin In KonUiifllo 'lcw
adillllon mill li-uyn pnrk, luliipr hf-M
l.y (hit 11,'inlifi-H MortjfiiKt! I.t'im i-oiii-
ii v (iti t I.o "dollar down, ilnllnrn
v.'Cflt phin," Ih inofiinfr h icin.'iii,
nljlu Hin'ccsa. The loin fief on t.rmiil
anil I.ai'iiiifi-o n v tiih-. hctwffn l-'miy-liftli
iiihI I'urly -fichlli mIiciIh. 'I.iio
Hi wis are tfrmlc-d and walt-r nmi una i
. . . ..i.l. ., .
inijw"iin i. r i.i iiii nit', iiii inn uijiiiitn
board.
Tlio gal,! iiill ronihiuo until iho nut
til1 (hfse lutw arc gold.
Huys Country Homo.
V. fi. lii'lnt", ri tiiod real .'.ilc loan
nf Oiiaua, I i . li.-i. hi, unlit ti,. cia'-re
tfurt Mar IifS"!.a. mi tlio Wiisliin";
t"fi hiirhway, which f. i-un-iiy tt.is lie
ci nntrf h'Ut.o nf .1. I'. Marko), (ruin
Mr... I'o Sinith ("I- J:'", ii'n'i, ,i.i"ii.
InK I" Hi" li K'-il'' I I.. Mali- .-..in.
puny of 'nialia. which ai'riii.p.'.l Ilio
1 1 aii.ta. ! i. n. Mr. l: ni.c 'n 'it i"
rt- "li I ill- t l .Vt IC. ll !l"i !C
Inside Stuff
III. Mil til Hi im n ia nnc i, llii.-c
r.iio pirai'tis win. I, lint) hint In 1 1 1 ;i I
,i,it,ain Iii. m,il.it Hi. in
ll llll . k li.'ae OHM- 4 I lllilll I ) j l
Real Estate Sales
ll4..a..Mt I'a.k
ii.i - 1
. . II
v.. 11. l.l.
1
a-..a. It
.!-.
(., H.t, la v
I
It. . ,
a 0 .
Mvvh Doclor and
i
Oiiacks Flourish
i
in
inniius
- ! I'fuj'li' .Not l'rri from ! -
I MiliiiiinIliit ('in' I'iirmr'
I'l.iv Morf lliiin I i-ii
Will, Pliyiri.iii."
M ,i i 1 1' i . :' i l.i ' ii. i :
fl'l ' llli , .iHIIII'lll 1,'J.I' !. I' l'i! .' I
I .
II II
lit imi'l I ii.. I nnl'i mlh mi.) iii.nri 'I
I im 1 1 v f... II"' i'l lii v . ml In iiii.iikma
tin '"'i '" 'iii'" i"-rf"ciii'ii .-ii tii
I'l I ' l-i'li- "r llifir . iin nix.
. . .
i ' "" ' "'" "" ' " . " i w i 1 1 ii -,
. . i ' i ' """ I'l ii fl in"i ' lli.m i'X'11 V il ll
l,M "l,.-. I. , I. ..!..,'" lln ).. , .......
" '
i HI' I 'I Hi lt III" lll.lt! ttna) fl f lK) (lll'l
J 1 1 v ilf. I lilni di ali'i p In 111" Inula Jivrr-tiii-:lil.
Ii.-h Hm "..i. I. if" li.nl ilrupprol
nff In fliop I)i.ii'it'i .i.iwl.'il fri.ii) (ua
l.. .1 .....t I...I....I 1 ... ......ii. n-i.i.
.' ' I 11 I I'l If I .,.l. I I I I 1 I I'l t- I I , III. M
in llm luii) ripi'tl nf tlm rriiialnh. A
ulrt - . lint II la lil.r-ly tlit tli'r l
tn kllliiil h'ifiil a;rii!lp th.it till ' ilnr
Im" una ii in:iiinii'iil:itn," or on In
Ir-iKtip) Willi Dir. flr.vll. Hilch lUlllnM
inn ijku:i lly Ir:nr1 to audi pHlffa.
flvfii In .Maiill.i, llirlvlnn Tiifilrrip.
ulia nt Iha rhlllpplnff, oM notlotn
Ikiiip,' "n tn;ii'i,tjly. Tii mnn, a
llioiigiii doctor, whom It la prnpoaed
ly tlio tinezon pnrly to hava. Govara
i. or Unrl U'norl appoint ua mayor
i-f tlio fity, cm.') aubmlttt'l a. formal
iiif-iniirl.il to x realdent Taft (whan
hi wan trovcrnnr nmtrra), In which
th doctor aa.li) tliMt China) wart)
o'lffcrPiit anrl lowar than other ht
mnn bflnga. They vn hid dlf.
forfnt dlaaaao anil wouM not r
aponl to th common madlea-I rma
illca.
' t
Yanlg Take Grape Cure.
Vnrii, 11.17. 2. "Tha frapa cur
in attractlnir many Amerlcarn to r
viy, In 6wll7.erland, whera m1t(
J'roper medical iuperrlilon, It haj
proved llanif 0 h of great rtlu t
ennt-a of gout ant certain forma ei
livor trouble. Tint patlenta riaa tarl
in the morning ami cut the rraDaa
tlK-nihclvra from the vines, and tfctiaj
ilio ".-lire" lncludra not only the
tual eitintr rt tlii-ce or four poanM
of the fruit dally hut a Rood deal 0
healthful walking: ani clImMn
I throiifc-li the vlncyarda.
H'hni you have a propoaitlon M
niaku lo the thousand of nannl. ha.
J4'"- In touch with Omaha Bee
'Want'' Ada mil lTl.n moo a
--. at j j li
nk for a "Wont Ad taker.
Keacliouary Movcmrnt
in .Stocks ami llonds Halteltl
'r;nl",i,,;;r " :,l, .
.J """ "''' Hi'i-'".. I'.an -iv
il'f-inil , nf l,, j,.r , , . .
"'"""11 "I III tlt, .,',:. ' ,,: , ' ,
f f ..in thru- .,w 1,-n-ia ,,,,i. ,,, , ' , '
.; Hon. luM ,i,
:::'"' " "-. ""rii'in.'' I'-jtlii, ,!;r;;
.... i'Kiii li"!i , , .
Ki'l lln !).., , .,. J ,.. , .,
ll.l" i" t f ,
nluni,. ,.f .,, , , , , ,
lltely lo- ll.il. allr.if A ...u'li.iji.
I! '1
li.'ii ul Ii.il.l l;,.l'.M
Willi,.
ll .,-"-i .,,
"' 'i luir ill, ip.
I"!'!.,' Ml. ilio
liuiii-" !,, ,i
f 'r I ! ip , ,, -
P""i "i nuiii,!,. ,."',s ,,.
MKMiirtli li, li'.ri., p
''h"l :i hp." I,,..,
'In- 1 " ifpr tm:p ,.f i ).,, ,. ,,
''I'T .1,1
. '," "1 "' '' !"'
"' "U""' IT" .
'' 'i.n.i.!. ir..
i.ir.t.uit'J ,, iha
Paao !.. txr,i
!'!"! i-h.-arf.il k.i, ! -,,,,,,
I li 'l'" !ill,'. h, , ;,,!,,;,, L ... ...
Ilil
r alnti-.ai,,. a.-.l ,., '
f tiibarB.,.. on . ,,,., ,, ,
"p pn...Ollo, I.. ,lf,n H, sr, ,
f ' .'llmi'llv. !!,. . ,L . , ' . .'
i ii.."!u.'ii., of ,',, ... ..... ; z
ll-UIU'llIV I-Olt ;! ,, J., . . , I
lu'i ' rial. ha ,M.
l.ataat IP.r,-t, ,, ,,,!'. ,.rr.,
!. ..'".";",'' 10 v. '" '"' 'I"-- ii'""
' - ' - -' ' ma . "',,,;, - l,
'I'l'-'uR l...r !!-.,,, II,,.,. ,
.1- p.,,.
"f Di,
I" t' ' i ! N--X'
t-.ip.'.., .1
f f,
'. in Hi. a
' ".,!" , v I, ii a-,, ,
IM'T'H In Hi," f"
l.-rt' t ,m I . . n.s. ii n
I" i . i"i.., ,.. .
' ' Iti'iii'ii. . f l.r,
I..' I' 11 la pap
Ilia 'I urit tart
I:-II 7 la
'It,' Ilrtt. t.
fa'! It. .co
v tl
r-
I"" HI i BPi"r!,.r" t.,, ",
C, a... ll, ,,1 , !,... ,.
'"l"l nf t -a M,,.,, I
'I I an I "ntl, p.,
I ki'li'-ICT t- lm j.,..-.
' '"' "a 1- I J, .,,(
I l.-.:t!,
' ' lia' . it a-!ft...
h: r..t. .. .i,. (..
! " -' , !.',-,,
'i a1 t ha I- ',.: i
" l " ' . 1
. I" a tin ,
"I I 11 t a, ptt t,
a a ). nt . .it,i .
i , - ,, . , ,. ,
'"- 1 l" '- aa 'i r,
' f Am. o ".n p.,"
'" r . i.i ii... i
-I ... IS. a'.. it
1 1
I' 1
i,! . ,
i. ."i:n,.i on a
ti.i
-!'." ,,.",. Iaa
a 1 I 'la.caii,) i
'! I
it a- .aa
a: ul f if it,
n Mia 1 . t i fc
lu'jl !j. Tranfpr.
la 1 r ,c
a " ...
I. ...... ,
'I..,,!
. ' t' . .. .
I I
II
i
... 1 ... ,
'i I
- a t I
: t , - I I . .
VMMlNvt ! .M
K ,. I'i ' .
(It uNv Hit ! at il l o.
i lit in. i;, ,ij v i ..
ll I
ill I
V li 1 ... . I. i Iii'i
.1 I
a 14 l . a.- a.J I I a ..., W a a-
.... a . I'