The Omaha morning bee. (Omaha [Neb.]) 1922-1927, December 03, 1922, NEWS-SPORTS AUTOMOBILES, Image 21

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
f -, 'j
i
f
1 i
- "
Uk Desirable Homes Sell Quickly Through
IJEKWANTADKATI-S
O M' I'l.a k'A 1.., ,( d,,f
H a. Haa aeali ,1,, I i t
11, i f una aa'ti ),, 7 4atk .. ,..(
I aty (llH l,ui. '("ll'-m I'.
Ha' I A4e fefcl'.g k.a lAfrMHVM Ikriftkd
'lite..' !" all) On ,,f m , , n.
1 . .. ,,f l'i)l -i.f -,' ,f . HI - . 1 1 .) , ,
!. , ,(.. I, i II,. li I, ,.,i....a
f Mr, M4(I4 '.' r." !. oirlit
4. aoa'a '! I oil!', I ,1' a a 4,1.1,1..' 141. 1
"'(( 44- fnvun at iii t.n,,,m,in
I'luln,
',- ,,, , .),(!( l.4 ft rutin Me
'! ",,. w, iii .( h r
i ,1, t',,,t:t, ,,,,,,,,,,,,,! f"'it '
"rVetifi'ifi.
4dtl '
'i"'rn i.i ' Ad i',tf)ii.n.i, An i.
fl. 'l " V'j , r ' !,! (.,'? 41. t''
-. ,i , i,;, M i.ai'l uiar,
1i- iii ,,n-',i !..., ;iji In tuift
i.h.tni ir ell t,rl0t,
' i "!, ' um.M run at
1 f.i,j ' 4 i,i,i, ,,,,,,,,,,,,, 4 I 4' , HI ,
ii.K !'. ,,,,,,,,,,,,,,,', . J, III, :
i CHIlio fern. amud,,, ,
! ,..; " tm aoidar h
ll ii, 'Ida Maiding knaj k.vnn ;
f, 4-! 4k44 i4ritiiin' apiaer ,
Iff 'rfii ni'iinw f a0 aikalii 'JHloii at ,
if , , ,41,
i,', of4IM V'it,htH'f MbK
t II . I , V KI.I,'... ttf.lt
)lll A FUNERAL NOTICES.
.' l , ,. . !, I .,...., e i' "
i . . ,i, r r Mi ,., i . I n-.
i , . ' fl-'l )'' I , i if-
f'l.li. ,rt,,IH I'lHll - I' ' I (,'" l'
(i, ' 'ii vim Imi 'i i' "i'i"(i. 'I li f
I,, ! , i ,i,i ,'i ' " ,'i I' i'i
i .ll 4f t llll'-'i,. '' I'-1"' i
" .,:(' imiMi 4 v, "
y,i,.n -, i . ,iki,ii ti'miis'iD 'i 'i "!
1., ,,,, .nulla II I'"i,l--I7 " h'l
If,, ,i - u ft ,i,,-ii ,f Hi v'i", 'I by
i,- A;i4l...lt ' !. f l'H
,n , , f H, ruitrfiii, nfli'O l, in
, .,, II:,. I'i ,,f II,, I.IV t,lttH) U4
A I', ,, i .a i,i,if.
C'AKO OK THANKS
, - I-, , ,;,i,, ii. ii' ,l, 'ru null.
. I iiii,,.;. ll' if 1t. '!, Iingniml
f, ttrt't oiiiilnOk IK Hi "'
. Ilii Itlhdll; I', '!!' il MIU"
.., I ,, I f, III ' lll,.l'.i Kli'l
l,i I t ili',n ifufHK IN i'i'l H'l'l
'H ,,l i,,r tiili"'! ! "' li'ii'li'l
I'll lif m it'u till 'il II'iihI nltrf-
t,n Mi'ivr.it
till A,- Ii MUX .144 v '4 I'l'H
Mil ill Ml" MIKI' Mll.liCn'.
'UM I.M H HHY iiH'lVl',11
BUK1AI. VAULTB.
Winli',." In. "k 'i'i 1'C. M
mi l. , I ill .t kn t'ii!l. IHkr
fif liu'll' H'i iiC'l UKl"-
fcf i kii 4j"iim'i K'nnn
f,.,.ii l ..i!i. aii uti'ut siiil avkr
iikiii . Mm utf in" 'if li
t fitl
la nijl'.m iff ,n. ,v
l,., Hull lkrt4.
PUNKKAL DIKKCTOK8-
F. J. STACK & CO.,' .
rifhk !' ninlriiHin kiki)"kliii
t hlnv-mlriJ kin! Kkrtikiii
' HEAFKY & HKAFEY
irinlriif ari'l Jimlik!itii-
frinna H 4 W4. iiffn ?H fifiikm
lldlflllillHI AmlllllillNT .SfTMI C
I'll, mill i.. )... 4 i''l
' LARK IN mtOTIIERS
JIIMI'!4. IM tl KI'T' M "w"."4,,1
l!u!80 & Kiepen,
t t'tf' li
fcROSHY-MOOUK Wi";
FLORISTS,
HIV LARMONi
llllll . I... )nm
hn 4 1' .l
ji,M( h4ni, I'll I 41 Ik Hi. .14. !" I
I ll( . ril'.KNt i. Iul km num. J 4. l"t.
UfUCATIONAL,
I.X I'l.ll I I.N' ' I' i flit-l'li'ii" I" ui,ijt"'k
' mwilvo in ..I1H'.I. If IU kin
in ii, ruin! k r'tn Hi't i.ii.iw
I li ft. .ii ir . lu.i.l HI II viiu 1. 1 h"ii
turn if lll.o l I Hi" .. l.'H.K Hit !
xmk i.iii It 'iM "'" wl,
" 1,1.1-11 rk n HI '! IH "l
ti ;nr din.',' u lull uu kl""4t ur
ty k.'J ft!'". i k..i.
'ii-riiMt. II'. II H lloi'l.,
l i .Miili.,, Iim
"ri, ,-h.i.iI ii-.il ilKilnklnk l,tn"
"l'r t lliinl. NiuilT wriii'i'l,
nffiti'l fi,i.k IN k' itlinl.m , I'lk.lllllk
,nV.k.ii'i-, ..iiii'ii.iii.iiy, k!''Hht,4 kni
I mmmi A ink . litik4 klitl lir.n.lt Ul.ri'
wi.fi, . I k.i.i k kli'l " I ugiikh kml i
i n.r nl i i il ii r!l, rill i.r
Ih.llk J..K..IH :.4i fur IMu.llkll'l I
lkil'(. 4 l i'.'k
In ithl I HI I nil
f." in ii ! , it... " ik
I 4 II I . I ' I 'i I . li. . , ii.i'i 1. 1 '
t ,.ii...,l i i 1 nn i "i r..u.... ;
.i.ii,iii,il kf'r i.'i n. ,1,11.. !-' I .', 4 1
,,ljil, I'-' i.' I Iml I'i I 111 ,,,-. I ti(l- i
r ,,(,.,: I . M nil I -i i li.ii.. ,l I :tl
,i i lw.ii.. li.t k I "I , l..l'.ii '
H V I
t i I i l 11 li 111 l I l I .
ii l in.
.1 I. .
.1 -!'
I.
I w
. I'.li
.1 . 1 I,
.1.1-
HI '..
1.4 I
a 1
.4 . , c .
,,- I 1 . 4 - J ' I I ...... .
. . I 4 4 t
I 4
4,4 .
i
. t
. 44J ,
i'
4 e'il 1 I- ti... ii., . 4 k 1 i.rni
. i.4 4 g 4. ..,.4, 44a 4 4
44.1 I I k' ' , I ' 4 I '1.4
11 I l4 ' 4 , . a. 14, 1 i 4
ill. i,a ii,.- it. 4 1
m- In. . . . . , . a a' 4
14- it, la 4 M . . 'I k 1
14 - ..... . t ' '
' ' 1 1 41 - . 4 - 4 I '4-4
4 aVaaew lj M i 4 I i
'"
. . j
KOUCATIONAL.
IAN lM'i'.M MlT- ii
J t I
f i. I"
Am-
1 -;hi lrdit-1
" uuhf1 rf n i . A in I'
ll i , "t'i't ,W tJt,
1'
t,.(iiiriiif iKinlnri
,tt"lAl,
-'1 (: i , m'i'J rfftiMtii. A J', 7 r 4
i N i"Mi Hi tut Iotfrlwi JA. f'Mf),
lt,CCNAW
ii.M inniV 7" "
4:i IiMr i,f ilniiil a i h iii,n, mMr rftr
',i 1 , in.iiii hi ill 1 ruiKtiii'it uiiJ'il'y
'',,ti,4 i,l 'ii.tlfcli,. 1 iirnr fdlli mnl 1 ml
ttm,4 liiM'ii, finuhii, l i'rm in'ittrulr.
I ,. lid, 1,,,,, i'i .,M'uwa er Luminal lnl
'11 1 1 , 4 , , Tau' , S ' Aim Inunirl hum
niii'ii gr "'il ''lolHinv. fiii iiiiurt,
Vim roll. I. W 4ilriwl, l'lHi
,14 4! 4k H"1 r unk'iii Villi inll. 14)1
.1.) limi r l ii if li nn. 1 1 1 0-J 115-1 1 14
tit (tun t'rfi
t " 1 1 X I . 4 f , t l.i ill l i.ii H ioi.Im. III.). - rmw
i4 ,i,l4 .iii, t'l..il., lfi(in il will
'-I 4 1'. lid, 4'4 lliuiiii. 'liimur
Ht . ... ...
I'M'IK'I" I. lr:fc ll ! ' r
Itiiii., ii, ()).. ,,ytil'ilV It, mum. i !.l 4rHii
l(. . i.4ti,' Auili'l'k' 4l(t:ii, Tllfll0'il!lli
i., f-if littilU'ulnik.
') l(r;A'l IiI.Iiii-Ii.kI IIIIH.JU cunlUIIIM,
fur ., i.i1 par'i'a, l,luii't, JJiimlm.
HAHII-.H . i. tor; unnlumm mirw; rrf.
j,r,vii tnlii. KK. I"il1 J"4 'lii1ll.
I.I hi-'ii r v '4KK f'.H N Hi , ! mi'r
i. ,i. igjiini iiiii!n Nnvfiiil,r 5k, lli"'
' H I IV, H ll VIioI rmiwlirk tut
i-n llil Hi.riliwli'k hi, l'rilni(, "r.
LOST AND FOUND,
t'nml -rr7in rtnvnt'i Jlirlet, b
miiiiin irl, I'onmnln 2 4imin1 rin",
I n,trnv4 wll nn ring. Ili.'l'l, ri'J.
I'lf.'W f'luttm 'll Wli. I!"1-
iVHT-wl . 1" iii'iwn, lormiM rinnni5
'.. in ' fiym. r-nii V4, s.
Uikf Mnninim' nm, lirnwn I'olinr. r.-
vM KK. Sli . ,
fjitri' w ni,'." i.-h ruiimy Bv, In Bin
4nl ItlK'ff. I'kll .14. u.
LOST AND FOUND,
iJwrrfi'-uHy son. o'l-i f
H..i'H (ritl, I yMf ).(, iiKwr (' nmitH
of Jim vyiiinf t.rji-.'Hi lriium-4 lmhT
.nniM. Mbril rr.l, 'l 2t,th "t'
ih. :. ,
1yMT-Tail lf'Ii-f p-Ut ImuU t" Hurt
ciitt-ho'iok. rim r-pm vul'mU to "
r-r Mily l'J-b rM AT- 4fil or HA.
UU'W, tmUti f'lv rciMr1, t
j,H'l Thnt'iny, titihr Imn'H'Mif niin
H.tt doihif.0, fmlT retijia lo J"
rthrof. KK.
MALE HELP WANTED.
o o o ooo ooooo ob oo 6 o o 6 o o d o 6 o
o 2
o
o
o Aim A:-v.tnr ai.k-kmkn
o
Ji'JMK nil"
THIS LINE
O K ' iui v tf-Titor, lihml rim-
q initviou. K'ult MHn -r
O mmjfj.''urii- ngfin' prnpoil-
r ttun HM nthlinh,1. Write:
O ft-fii Is jui ion '', ,"kveUnd, O.
O
loodoooooooo qoo o o oo ooooo o
' r. a r. Mtr-j;
IP i'i l I'KKH ri-n-M"i'l "'"h 'If
.i.if.. nun. I w.iini-1 1 wirliiiiX I'llii'll-
i. i,. ' mi-, in" ri i" I'urliH llrim. Hut
,, .. n,i Mm .-ii , I lilinK"
H, 11,,-lrtl k'mt
rail MA.
i I Kii Iv
" .Z"..", r'., t i.1.,1 niumh
Ml 111 in" I""" '- -r-
nuiiik, i.ieiiutu. Ii"li, li.liron, ihnf
he,,, l,y 1.,-w ilislllk'l, l 'lHV w'lliout
muni or iitrli)ri! uutfll rurnlkbkd.
iliii.in.ikl i ", l'12"lll'.J.'-'!'.".l1-ll.1
M4.N"''iii"i' f-ir n-imi.il liikurmrk. I,lh
fni , .iimnimlnii 7-1 l'ilii 1 runt Hl.lif.
i'ii c Yum ipiii"4-rti'N now ron
IKIIMIM'-N r I.MI'l.iA MLNT. I.MI'l.iH
l llh' Hil l; KMI'l.i' HKM' HKRVICB.
,,11 1IAHMT I'I- 41. .':'
" l.UAIIN Ai'i'ill'M IMJ.
PKiiil.iri mk liv'k Plkn for llik conn
lamy ImiiBl win
IMni.UTI' A!. At i:C'LNTAM i
Burirrv.
i lly S.I JH.I:'H I"'.-
MUS nn inl,"lIll.H.l, ...l!li vim ". I
,i,i, j ..li. kll h lli.lk HI t'"H' fclnlt'J,
tl.il. u. h.'Uill 4 nil 1 1. a. lint k. HnuiltnllM.
.11. 4 ."I"' fif.k't ...iH'TI't llkiill
, n , Hi ! ' "iiililrik Mil i
mi liij...,ii I'l-m ! I, ! I..l 4..iuUl
M ,. ' in, i I
Mr N I., .1 ii. I ! I . Iin i". I'"il kilt !
fr.k Ii .1" li.ni..." mi ".iim I'.g '-it
,44i.M.' ! k- ! I. 1 ' I" ''"
,ilfti,-..i Will.. In;' Ii. 4tt'i'"'"
.... ki.ii ;. ' 1 " ''.-
ill t 1 1 4 . t 'i l.ttt ' iltti'
HI S M I I' In Irin .! .".'I Hi
!,l.lr. .. .I.-.IL" .1 l"t""l
I ' mi .41 II I I ' I" II" lif
t., .1, li'tf ,,,,.1. 1, tin.M ! I"l lii'I.''.
i i , li. 11 I,.I4 ' il I.-', kl I' '
V 1 1
11 . . .1' I 1 1..14K4 tlr.
III I ,
eg . II,
I li i.i .... 4,414 1 I ll-u
..a I., in ' . 1 -. - I ."it i'i
- , ,n 1 , VI ! .
... , . "I. . .1,1 I ! I , '
... I . Ill li'l -I
.11 It
I II I P1 V IV I . I I. I, a I 4 u !.
i ,4 il S 4 .!! l, 4 4 14.
1 J.. t 1 . ii4 1 a
vi-.. 4. . - a . 1. . . . a
1 -, 1 , 1 '1 4 1 1.4 . 1 I a i. . a ' 1
,,,, 4) 1 V 4 f I "I !
I ... . '41-114 ,.,
1 . . I I I- 4 II .1 4 4
.. , 4 I I- 1 4 1 '
- t t 4 . I' - i , ' - k. a
- I 1 '
I... I
. i 1 , 1 4 , v . , -1 44 4 i 4
1 ,-. .
4
I
4 1
' i a
.. . I ,
.. - - 1 4 I
i .'4' '
,4- 4 , 4' '
i i , M a.
I 4 I'
4 t l V I
MAt.K 1IK,P WANTKD
h,ilftrrn ll'JoOM'i loMjf i-h'iil'Hrh'l. -,
'-'4rii ltid Ir rifttl i or(ijrnliMit u aUiii
ml) hhijiM't m (in i'i ( fioiii n ) i ri n ui lot- i-.f
1 i-ru'- trfUr fjnluiv HK,,i"'y (oiin)M or
, "iiimIiMi, 1 tp rji lit e Miit(-rimi '. I, hull'")
' M f M I iMMl'lni t'l titccf fUT iM'lUlrcilil-lil
1 Mm. y tlii It I'M i("H'l,tii I ,'
' will Mij limit )lfvll'fi 1 "I'I ' t., '''
H Hi A - , I III' MH",
y.,r n.iln lif. ; ) it( iu in t H,':ir in- n
in uil 1 1 riin l' , to ' r it' . tnpli
' Mill, lll'"iH' f J f ' 1 JlI'lH'W' ",'iitl ji tt" Mlill
I Hi imij(i r rf' , I ninnil; loii. Kl t n Iim
liairldil lriUurv. Unix tu-trill fi :nl full
. ti,ii'tl. tjtltr lo II. M I'll, !.,'; Ml
I'lvtii', . I
Sty- k ( I
I
frfA l.l'.HM A V - m uml Int.-ll itMil r.tlfM'
(Tim m rifnicli niiiMiir f ill' WM'iil;.
flIi(o Iri ftofli'ilMf i't fc-'ll (Mir tliif) f'"if
. rr ml iii'li Art i r I it, i nf t.rov tf.k -
IliMil'Mlmi ;' rrt(0'-ll iOtt WrH WiiNhlltK
I"!' ' P?K J, ItuM Muil'tHiif, 'J V'OlilO,
'A IiKHMKV- HIM,!, I AMi .
Wit v,mit u, fcrtneriiitf im lni-v(iy 'iiy
fr our iflri'Jy ili(i Amur dtrfi'f (o con
ijinr ') M f-nt priflt, J'lun iil'iy
KlnUtnt candy. nfi f -i.Ih y for 0111
propoMiloii. r'rmlrc' t'umlj, tUIci nv
H(foii Kun-wii ' My, 1r.
hAf j.MMAN. i' ( 4y(7i - hnM ijl din niton
pl"fITi ll, I O I'M'TCH' lit (H Hid! lltl Ni W
oik f-tv 'di'rri iii-i.iiif.it i mi Hg a Hit'i
fif rtrt pt. jit!tl"N un'-il in"iv In Indnii
irtftl .lmil", Wi'li f (i i J v '!d i 'iiifidi-n-tullr,
KlvlfiK I'liMM'ifln 'In I K fit V-iji' (uul
)fl.l'ri A'ldri'tM t'li:'. (Ml, ill,, hif,
M.KNMKN' I'lltlirK on'iho flriiK Hud",
Kii milk' .'0 'T iiiof m'' v. cell
oil th hU hatiitMnif our ( v
0iUA art (Hi: ; i Mm hi K.tfMt ; pM l.'-! .nit -fdn
fr, coinnn lou ': ,i-r t mh ixild nn
ri'.rlpt of Older, AtJdrintH ,nl, Ilux .'iJ I,
t'ltn'on, U
WA (TkWM A n" U'AM'kV'"--A'iU' wir huU-9-man
okp'Tlcncf 1 in MiAnnK nod niu.M M'h
itH)ng t iood tnrrltory for ttt ritit ttiiin.
Htt n$t, vt-ritn'i. u-rrUnry truvi-i-rt
mui gn rfi"K-iii in fiittf Im'.ht, i;. H.
liA'Mlnff Co., Mruiphtu, T-mt,
AI,KhMKK - TnllKrintf itWunii unird.
Wnapplwf, Hirtct ti wirr jin on curih.
Virgin wool ruetnn, (miJiiFi) mjII nr
ovrfo'ii, I-It, Miff i:oMiriil4lMiM. Nn
frUr chfi'-rrfi. tlnut of inttiljil, ifl
H. HigU, Chtrngo.
f? A h Vt H M CI N A "inoit 'a H Nil iTvn"".dntriiv!t
for dlfltri-'t maiiki m f r anil nn l''viNfi ()
olirlt acrourti. Iiliii'dn AW,)utiin( ('or
pornon, 22 n (Jtjrin (St., ( hninc),
KAIiKHMa'n " WANTKl.- Kmullmr svifh
pftlnl lr'1 tti N'ftiniikii mui I'olonnlo.
Adm A ' Kiting Co., J'ViMoiielM IlufcJ,
Ornh, Nb,
oooo o'ooooo oooooo 666006600
TNOC;riArnKn (UiVirflt nffl't
work, nrlni.i1 opporf utilt;,', bright
young man. Hunt tins x
penfr.' . (iiv in liool, fi-
ptrirn' Tf(irti'-r , hji fn y f
pi-tifJ, Ovm pamlw rll ng. A'l
dr"M W-u4d, Oinuhft Hef,
0000 000000000 ooooo 00 ooooo
W4NTKH mull Krmln Mlit' ", unk who
hk a rki'iinl nf in'i'(iiiipliilii"ii' I" I'i"
dllnK ttif grni'kr)' tniil of i-iinalnt uinl
Couiu'll Hlurfd. To lha man ''"
aukllfy k hiv a vry cl.kirahla iiuHlHim
i)iin, wlih gwil iipiinrmtiity fr
'lvkni-minl, 'a It Momly, Klrt'-tiliriiiiit
i, Bonn, 9th kid Doilgo l. Ynur n
pllikl"0 will bk Deid In lh l"cl.kt cuii-
fMnf. .
W4NTKrj youn'mn."hwKlikpkrk, ciakh
liir 1. ml nrfl.-k 'lrKk who ilr.ii lo i " -fv
fur lift) r-payliK vomi lona. I mrul in
our '.vmlng rlninfk In hlghi-r m'.'oiintliiK.
mjilllllig iidJ builnenk law. If J c-tiitiot
ntli-ntl our i.:in you nn cnmll In ""r
hi'inv-kiudy ''iiurii in-1 wo HI 'ri" '"
l,y mall, Call mil fi u "r writ" rt.r
furili.r Inf.irmai Ion. Iiwnruk HuMnmii
Ciilli'jci, lull ami fir""'. ' Hiin-
wTNTIAiiaiii''-i l yiuitK mini ''
luiilnlnt Miiiiinu Imim.Tk In nori h'-iml "i n
Nklirkkka f"r r I'liimii-nl imltMon lo tr.url
Mllh homliiuml"" i Nort.ilk. Hiilan. -ilik"k
Mini iiulnmnlill". Hive ngo, furm'r
iii-iii. 111 Inn ami ri'fi.ri.in I', Wrilk iar Hu
iiinaltit Id-.
FEMALlHELPANTEp.
iTriN"K---Vl lanHna l" truv.l, ilirnmn
atrata anil anil lalrk. H'l 10 f.b Vr
e6k. IKIIwav frk imi'l. ilooilrlcli Pruit
Co., f)l, 'H-4, Oniali. Nel'
COMPK'TKN r inalil for central hnuMWorli,
aiiii.il 'amily.W4.C27:
j'lllt kliortliamli L.inkl.'-Mli'g.
l.mil th 4nirUMn Cell.-, HI! irriuin.
I'uilllon f ikrnlnl. I'lltina At. 7 or
rllk tor cklkliigu.
r47lTltlli dallv iilitoluti ly guaraitU'k'l.
Killing hoiry tnornni."! In eur or i
iit, .l In-; tin kHiiuilkiH-K or i iii.Hul m
iiuir.l. 4U cuiora ami aiaik; ,iitila oul
(It funi!klii fftia. HUn M'lf Co, I'. I'I.
Hill. lUUlmni ll.lg ,Clii ..if.i
WANl"i.l--Youinr l'ly kiu'l'im wit"
allk Ik )Hil for MKll k.i.ila offli l'"
Ulli.na I., .nr.ill in i.jr i..ui.. In l"rl
luml. Ii'il"iig. co . n I't "i" i' 1 1 )'. or l,'l!.-r
actuunuiig l'v an.l rniii .' H
. or mui.. Ik ou will " ' ' W af.'ui
....:llona I.r our ia.lutra Call kll'1 n
nr H'Hk I r 'tu...' ! ..! :. Ilui.n
I'.-iii-a. k..f..n.i i'""i 1 H ii , i"ti
a 11 il l',itr,.im
, i i . ,.i a'
i nl. . . . I
(J,ll,al, l I. .
.. I It lit II
h.iioa at
hio.l. ii"
. . u'l- I
VI.
! : 1
l W IN I 1.1 Cm
I .... a -r I. o '
r I.. , "I I 1
-,1, I ,-. II, I '.I.
IUt- I 'I I !- .
II V S 1 . . I '
., 1
1,, . li 1.;
VI V I 1 I
,' 4 r I w .
I, . '
WII 1,
"'I ' 4
AGt-NVS WAN I Ml
V.MH I 'I'll
a 14 ,.i '
4' ' '
V ..... . . -
.,, .... . '. '-
.1 . .1,4
... 4 4 , I 4 i
1 i 1
,i- .' s . ,
, . . 4 I . 1 .
4 k
v .
t 4
kt
' '
-- 4 .-. I "
....141 4 I '
.... - I I , I ,
. . , . 4 1 41 4 - - 4
v., a I I
, 4 4 .
' ' 4 I -4
.. 4
it t 4
TMK SUNDAY I5KE: OMATTA. DKCEMIiKR 8,
i AGKNT WANTED.
'.) '. I - Wojjii- r i'il hhirf flulil. H'll
j M ihl iiri.ij v. I- r Mi liitf flulil fot
--(' ijii'h'l H ' n i , ( Til 1 1", hI !tn I'n 'Olid,
jiutn. hi ituv ( 'i ''in) iun Kiiriii'-fif. I'l.tflMf
niii'urii I . , J.dnijJt v priiof, 1i h yntiif,
I ni r nnf .iff I "I r lutcn H. iliiiir.
I U rin- t.t.l.i;. : ,i , MNiMni i'l I li. (' 4nJ
K..
lit1
MIl.l.liiV Imi(,I,AU HI'MNKM
.t i Minif 1 1 - khif-it. w,i(ih (iiif- iiinn to
liiL'j ilnifK' 'it M 'utMilv, ,Si h Mt'lf rllitf
Intf Hi"i fur 1iini ' hir, iifdrfB, "Hijr5-
w r, if 1 1 I'lt' MX 1 f'X en,,
lti w , ;;7i li ht . i 'hiriiieo
A'.t
our jnine I'd-uriK iii'-ri itunr in your
-Mini . Wonder t 'il j 11 win1 vi, f JifrfM('n
II li 'i ','ici'i'l I'V . f II 1 fl 'I fll'piMll r( tlliftC'-oH
'1'i.iiifi' 1 : fi, ni r,ji"'oiti '1'oIimitij
1 hiii'.iii, oj Aliitili.itUi I Uil if, untnn
'ir.. Mo.
M'lul wi-fljhK fur ftlin, 'in Into liijui
for ouit'if. M11 hh flu) your own
k"od iiy nut' if ( ut I l'g rany, ippor-
nnMy 'i ii.iil'O f l if 0 11 lii'ii, wffkly.
Unit I mill id In 1 1 ' !v for f rn hnoli whli'lt
ftSkpliiln rw-riliiiiK. Niit'l ri:Uiilino
li in, ;i7 Mnnrnit Itli'hinoii'l, V.
A ' 1 IS An t i'i i'i' 1 v j -y wm nan whu in
.ind M';ii.- Hilit Hfo-knx.4, nl'tij niU una
i- oid a', t 11 J l.v rf ;iunii ti i; I'm 1 f. yn llty,
Kl J (', ' ;t liM tl - ii !, Af'jdi U lUl l'fT
f ' i Hiim)(iI io r'-infl-ntil'' piroiiR "filv.
NKM'i M AM'l'A'"n:U.U CO. is r-pt.
I' I, III U.m :i;i'i Ht , 'i-w Y'.ilt, N, V.
A;i;,VK- 'lo i.ft illnll t'i lioiiHcholil H '
1 1. f rv to ,ii hi ui' ' -a vi-k mi roi) ijchiR
Mir tf iMiiiid' fd U'nnin, u h'oir, liH liny.
1'n rt mtinfi.rloiy. Wtlio for tv
muttldn flint n 1 a r r ijijli'l, JmifiltlK Wftf.
t'o, Olttlri"! li ,'i4, Ifiivlnn, fhlo.
A ' l-i I H mui n, inlro-lij' ft our 24 in,
K. IMlll1'! l''rom:ll prt ! if cU liirH. VorlJl $15.
I'dlrt I'l.Vlf, vour rmniiittihion 1, Wrlln for
"Y('hij a lrrliory. Hunt on lnnort lnf
KhIvM Co., Hood! 4".i, A Ktr'l I ,H h Cl leu
MKN or worntMi miiiiry $i'i, full ttn II
n Ivuf, ipiiro I Ho film fctunranii"" J
hoNi'rv llr' i to w(flrr, rot ton, 1ll(,
hfHihrr tnlxitiNt. lnternationM.1 Knl'.tliiK
Mliln, Not Mown, P:i
A i ; KVTH A huitfciii -f your own; ijiak
vparkliMif Kin. fin tun pinion, tiutnlfi.
i'hck(rhiitrdM. jndHlMonn, mijii. Hi Ith'f
truifti tmok tiitiilfil rcn. l'aiinr J10
WofiKtr, hl'"1
AJ l'',N'TM - ftfc' an hour lo .el i'f rto and
iliM rl bul mi mpl'H to rn im.u in it. Wtl tm
iiui.li f'H' 1'UMiory mid p ii irulii rn, Albert
M 1 1 In, tifti Mir i'., h I li Amii'Mii lijdg.,
Chii'tniiMH, Ohio.
AiiKN'I'M c'u up now till I'hrintinm,
wonUt'tful hoiidiiv Killer: u'B llk wild
fin; inormu'i profits, VVri ciuidj fi
pui f Ictilnm. Alttiiiloii t'o, 41 Hmith, Je
Iroit, Mb'tt.
A ( J KNTH-- $:'njttUiYy vy7 Hi WoiKlf-r
Mno of Kv; V'U; ;(1 friwt jullcri
by tvryboily. Mnntpl frrn. TcuUIh Prod
ucl ( 'oiitpiinv. lif'H ttroitil w v, Nw York.
SITUATIONS WANTED.
1'A UT tlino intplovnien( 'Ipnlf'ti by tni'I-I'-al
rolni. hiudi'iitn. Call Allhi. W'yi'knff,
irnl vet Hy of JV-bruaka MoJic ill Colli-gH,
va. otu;o.
TWO youtiif ni"n di'Mirn pottbini, In noinn
(iffli-o ;ui mi fiMtg i h iih'.r-. M'Kiniur, W'nlo
euro nf Hox W-fi'i7, Orniiha Hv
MAN wniiiH poxliniTi in Hinall imkiry.
ThoinUi J,uk"y, O'Neill, ,N'.b.p IH 3Wi.
JAV work, Imunlry work. Wl-J, ottuft.
WOM A N w iu in ilav work. W kT 'A2lT. '
MALE OR FEMALE.
CAN VAHKIlS Men or won, on. Von ran tnTn
t to u U a wtri.k ejitra uiony tu yuur
H!r tiuifi nftling pur silk knlitM n.k
ti to roriMijmi'j'ii direr-1. from niatiiuffli
turr. Coiuinntiilon bufiw Snd ri'fir
t',rd. Hit tnr'tt. 0 Monttfuiiiury tit ,
.it-i-j' j"y. j.
hTA HT on 1 ii;,y inoiury niiikliiK bu.iliipun,
Kvi-ry body iim K toih't priipa ral Iojik. ijunl
lly llii.. Hi-jit fo'lUrrt. Wur profit. All
or KpM.ru liiii., Ait (ulH. Cnufl Mfg. Co.
ti1'J Mlliii.rv Ave . (imiihii.
CLOTHING AND FULS
1' I I . f , I'UI.'HH nulla und Tuxedoa for rent
.14 Ji;, 109 V I'lth Ktroet. I. t'oldman
I.AI'V'.S Inn, infill huh, l.inn .in. I li.unllat
Hint" 111. I glnv.; Ill " HA. SI'.' I..
U'liiU fur iiifi.-uat. anil K'.ot. A bkr-
tfitin. '. "'(ill,
AilMV Hiui-ii, fi to 703N(T Mlla
HOUSEHOLD OOUDS.
CAHM ri'Kitiii'r, aiulfi, aoila fountain, re
frigeiator, wlra fliuira, hhow cnM-a, mir
ror, M.'i'Uii- Nwe. eia, ii. alt, etc. 14.3
No. t'llll. IV i:. K4t.
i;rl( l' i ivii.k ina -liin rapaiilng,
MICKLLS.
lSih and !larny. ATirtl.
C'"ilv ,i.ui in l,ut:nr a.", .mi, until
li.-.ti . r. ii 1 .4 it. ..ijj iimim, til.
r.iil .1.1 .ir.',.
I' I HN1 rrilii a "i t.
All l it . k, llh an. I iv.i.-.t,.r.
ImVV l Ai'i'Tli'N Hul SK
nl'li'K Mi-al
M.. ;.,,t
:ai . J!4. l"ik
MUSICAL INSTRUMENTS
lin'll. liiNil.UNS CINUIilT' r "
T', '11 pi ail I..-; l,t lt.juidt ati1c5,4
I'i. -; . .u.i' iu;.i .'h'a ai d . 1,114.11 t,i..i.
,i. 1 t !e 1, s I vil r"'. Il - ' I'linliiiaiupli'- i
I 'i, ...ile .li .a l. i, i l! ,ti arii In .,n m,.,i
... . 1 .i.. 1. 1. .1.1 a ... ti. 1 ;
ni ' . n.i
-l.il. II 1 I.I
i.ii.,it. Nil Iiii A I". I
.1 I 1 rnl4 and I 1 ,11.,
1 1 t, i'i' pt ii a a' I 1 n 1 . 1. ,-.,t )
if I 41 .'. h, ' - r -l
11 . '. .. . il p, if 1 ' n, i, ! 11. 1
! !!. .1 C. . I.f. '1 f .... I
I- :, II
in... 4' at.' 1 1
,ik i'i ' ".. t .' ti.
I 1
M.-l :
' I. It- - ' . 1 , ,ib .. . a ..-v. ,,..,1
!.' , It. . a 44 1. ak 4 lar u.-k'-a
V l"Mn.. I l '...g 44
1. ' 1 ,
"' I. I
.1 1 . .
I 1 I
.a ! 4,
IV OK SAI L ll-Wl I NY
1 e . a' k 4 1 a ,fI' nfci 44
imi.lt' i - .,u i'4 4 ' v
,4 - a ' - 1 1
M44 MISl
41 ta-a , 4
RADIO SUPl'LIEb.
lit II. li jinn on ra'lni, fur ..i h
furlil4li riiiiiiji't" I'.irig In ni;ilii. i,um luhn
I. i .tinr. 1 an In nr nil Liiuuiff liroml
Mlll'K f.itliilik In Ainilti-M Kiingn 110
In him iiiIit JU'iiul Iftll IliulH'KMliy
111I1I111I t' i. r 1 11 1. k pali'l Hill ilrlllfil
iiiit rliuravi-ij J'laNlly fiillunml aiiHinlil
1I11; In; 1 1 u.'Uiina 11I11I l.irux ruillu hatnl'
I. ii.-lt ki'.i-ii fir. Aimilifutr in mull li,
4 ''.. Ii.iii mimi y valua In llif rntinti!.
M. in i-v liark anoiiiiiti.i', Vou tnuii lk
aHllnfiin. llrij-r linn, kfinllriir iliri-U,
t'Hiti'y nrijcr nr 4niri, lirf,r,ti., Mun'a,
lliailmri'i I, WiivcliiiiU Mnill.j Cut 134
N. Clark HI., I til.li ... III.
MISCELLANEOUS FOR SALE
IIKMSTircilINO ami iiTi""oiliig aiTai'li'
Mi'.m: iiuin-rior ilvir. Hi any arwing
niiii-tiiiii', f.'l i1liviriil fvliii IiihIi iii'llntik
anil "ainiil I'.nrli Hiiiii'i'lur AHiii'liniciit
In., I'n t'tni Cltriltl, '!', ,
K IN'l't.lMl, Hawilitkl, I'liini'r khavlnirk.
lull JA, k74'J. Jlrii'lfonl-ltiniKily Luin-
Ii, r 1 o.
WK tittv unil ni'll liclMk of all rli'ii-rlp-Moli.
MUI"! Uoltla Ktipply Cu H3S N,
ll'lh HI VK tiliSfi.
I' KliKllAI, CAKK
tut.
;,t)l Cuming. JA.
STORE & OFFICE EQUIPMENT
oobooobbooooooooooboooooo
o 'i yixw RiTK,nn o
O AKK O
t.' All nikk bought knrl mill O
O riit4 anrl rpalrd. Kola kgrnia O
O for Ihk CiilKiNA, Oft our prlrfk O
O hcfnia you tiuy. Evary mkthltta O
6 Kiiarfin'.ftd. " O
O CUNTHAl, TTPKWniTKn KX'?., O
O .T4. 4i:o. 1I2 r"rnm. O
OOOOOOO OOOOO 00 0 0 00 OOOOO OO
Wu 'miC 'll "af. niaa daaha, aheki
raiaa, atr. Okialta Klitura A Supply (.'0.,
k w. rornar nth anil linuglaa, ik. tVH.
lil 4 HA NTKKI ty,inrMr, 17.10 anrl up.
Ml.ll.iiu1 Offi.a Kill. ply. 1 41.4 Uniliia HI.
PO ULTRY AND PET STOCK
Hi 1ST' IN turner puppy, an 7 month;
li.aiillfully rtiarkeu, 4 b. 3 Urown tit. KK.
a32
WANT TO BUY
i.'Al.I, AT. Vllu ftrat. Clet hia-hot prTi-rk
fur furnltiira, ruK. aiova, and olfli'a fur
iiltur. Nutional Furnliura Co., J06 N. JSth
Wl'ibuy liiil'-d wmii papar, old ncwkpapfik
ana mtigHiiii.fl, i'hii or wilt ontana i'a
pr Htni'k i;o., KHi ami Man-y fil.
iikhk tivM k k. bim'n H.
New dfi.a, niil diaka boiiuhr, antd knd
Irailod. .1 C. Ili-id. 1:07 Karuain. AT. 14,
B U S I N E S SO PPO RT U N j TI ES
WISH to lii'iir fiotn rtftahllnhcd buslrifni
or new moiH'V-ijih king opptirt unity nooU
IntT Hrnund ;i.,0(iO 'ldlttonul capital.
'J'jmiiM Ikivihk Ir-KltHiuita opportunity for
In Mfit mi'iit. wrllo fully. No fako nrheriHH
iiniidrri'l. ItrfiTpni" mxrhn nicd. J.
VI Mi-nncdt. 40 Kan ,l-rnando Itldg., I.om
Ai-lCfli'M, Citl,
AV 1 ij, nf li oni'-bii If inOr. in I ho ?Ht
Krow intc n 111 nuf iv luring bumiiPNii In Oni
ha to ii mrtn thut 1h hIiIu to h.iiull iihIpk
moil find (!'.!, I.T.flOO to 14,000 rer,ufr"i.
M will puy you to ltivfnilgnt. S Mikrll,
f.U?S Military Ave. W A. 03.2, Kvonlng,
KK.
tir.ST f 1 1 a n c In city for Induwl rloim
:ouplA thht knowi tbo lunch, bnkoiy or
grof-cry hualnflH. Slor At 4.d lind
A inu Ave, Two living room, furnur
hint. Ki-nt 4t rnr month, fif Kronk
I invuv. Count v Clerk. Cull Kenwood
3'lE.tJ pftr 6 P. M.
lli'TKIj lor milr. 'JO. room hotfll, hot and
old watsr In liulldlng, dining room In
ooniicctlon. Clcnr till", l.oi'iitr-d tn xood
inun, augur fiu'tory tn proMpcct. Illhi-alth
'.'oliipHs in lo ijnll. Jif'.f i r tn ai-ll, but
would tra'lo If lulled. If Inturi'atoil writ
lint Kifi, Cina.l. NVb.
U OMAN'S wrnr, milllni rv, i'iirn l, bo
Hlrrv, SHuflti1!! In apli ndld county
Inwa. tnwu of nr ''.il'IO In lb rintr
of a lurg a ti. I prnpHrnn fiiimlnir i-oni-nuinilv,
SmihII Imt-alinwiit. Adilrfi.4,
V-Sinn, OmabA TW.
l-olt HAI.K - I.U'ilb-r yard; rsl 11 hi lahfd I H
yrar. rnr hwlf bloi k Iniludliia" thr,.
ktclra riii.'I Bht'.li. Mvo one-iar Karnai4
fttnl rp.sldni ". Shi.il', only 40 fr. t from
tiai'Un. A nion inaii.-i'. Sti-kinaii, go
li'K Cf'llfornla. V'trkiM-', ArUo Mo.
WaITksM A N aTikHS--lmiaiw; rnrpnra
I lull warily gilmrul hmI innluianri to ojirn
briin-Oi i.fTli'i-, Iiiun.iKti HHlsiiii.n, ..00 lo
I .,. Hon ll"i:i.snary ; exiiptiac to TlMltlmor al
lowed If ou qttiilify. Addri.a Munagor.
03 N. Kutnw St., Dnllimora, Md.
WOi-I.n you ba wllllni! lo Invrat 11,000 111
a bu4inai.li of your own In your bom
ii.wn? IV urn looking for Hv ni"r
ibanta to rfprioent nf. our Itmi la f
riulv. If ynu I'.m nualify fidilri'ir.a
n;', Kan, tin City, Mu.
Vol' run liTi-nii jour 1. 1 -i b.m ivith tin
ir .-iini i.f li tii'ti h i.i lrnsn a businei..i
i.f ,.ur own. Si T., post -ard for U-luntriit.-il
fr. I.i'i.u : foil of f;n ta nn.l In
pllailon 11 II 1. 1 1 1 1.-." Ilini h Mfg. Co, Sit)
I'm pl.t liriv... Kat'iu. Ml.
Mlfilil.H Hard 1i.i4 11 wlfhei In Ini'ht
atiout .,,0i.,i m liigli i laaa i omtnr..ul
biisiii.; will l.'ilic a.'n (rl lii-fer-en.-.a
ak.'bii.tf. d. Adli.44 ll-'l IV-.:,
Olnnha H.
ll.iieii On Mih'U i-f iiiy a inn, no'-i, nr..-
ieii,4 illl.l fHfitra at lie. I.. I li, 1 1 1 11 -T
!w and will lie 4...1I. .' . ut I 4 1;:.
I',.'!l . Ii.leie.l..,! IVl-.liill K"..-
1, II.- II. , I 1.1 .
IIM 1.1 P I
'Hi: lull SI I.f
,1 1., I l uv II,--!
. I 1
11 i 1
vl ,
-In
I , 11.!
a
k ,
KuOMi I OK Kt N r
' - 1 . a . J
1 . 4 1, , , .,..- . i
1 11,
-.4 .
". 14, k4, a 4.4 kikik a. 4 1
Omaha
1 ROOMS FOR RENT.
oQoooVoobooooobVoobbooooo I
O
KAftNAM ST. 111, Wlll.l.INU
ToN IS.N HAS Mt'Kl.y Kl II-
NiHiuii' iioomh tvntf in:-
'I ACIIUI I'I! rillVATi; III III 4 T
VKIIV ATTIIAC'IIVK HATI'.S IO
I'i;iimani;s r iicir is. imN r
H AIL TO Ht K '1 IH.M.
o
o I
8'
(J I
o I
I
ooooooooooooooooooooooooo
ItilOM J'lltl.CToriY
f.ir
Ttoii.M lll'NI I'.K.H
Hbo ild vou fall In llinl tltl litnw II. a
rooiii you Mint, iall at lb "Wnnl'' Ad
oounlrr of Th l iftii. hn Flr-a for a lomn
illraolory, 'Ilia omaba II'. maliiliilna Ibla
iv.- fur our I'onvi-nli-ni:. ,Nt-v liat
laitUd aai'll W.ftli.
rWnNTiTrrif ht..""!"!! i.mii T.g.iii7.
ly fiirni'ib'-d purlor In-dronii,, nr-w mui
liiitllarnliili'ly rlnali; all lioln pllvllraia.
i.ir!a if iji-iilrnl iliiriig. Kk intiiiii.-
wl!k fnitil I'kurl bull,.. IV ratT In
thin. who ran appt 1'i.la' k tltn iitiy bat.
i ippiiaiin iirum- i nun. .ia, nti;'ii,
iniTKisA n 1'iVn i rTTiTa"iTd".'a7niiin"
llnTKl. IIKNHIIAIV mill and Karnam.
SppiMjil Tttli-4 lo pirmnn.-itt KU'-m.
I.AHill'l atniitn tiiMiii.d fioiil. rijnin ninr
'Pwi-iiiy fourth ami Howard. It'iiaomi nl,-.
ATklfili.
l.'Nl;HI,'4l,l,V pfnaa, nil , Idi'iil b'nnn n
ilrotimrnii gi-ntlH. n'-iir I'm lm. WA. iior.li.
iioi.nlK; HT., ,100.1 Claa li. warm "In. r in . ,
prlv, fiitnlly, walking ilialan't. HA. H44.
I.lll.'CST ST., S; 1 1 rii'aaniil alcum hialcil
rimmN In modrrn hotn. UK, Ii741.
NKAT room, uulot aurroundittn., good
hont. sn.ia llarniy Hi. II A. 9i)i,
HAHNKY HT., '338 3 rooma for ludcntk,
rnnderv. yrlval fmiilly. 114. HH.i.
M1Hi.;Tn r.inm. $i wook. 1 1 A 754.
HOUSEKEEPING ROOMS.
koom oirtiocTOiiy
for
koom J4 iini pin.i
HIiouliJ you full to find lined balnw tba
room you wn'( oull at lha "IVant" Ad
roiinfar of 'lh OtTiaba Bea for a room
dlraoiiiry. Thn Oniuha n mklnlalna tblk
uprvli-a fur your con vnlcnti. ISew llkt
liflued ftiirh ui-ck.
rri'ilNIHIimi und lltifunilalt'd lonma. $.'.
to 7 tier wooll. U4 Ho. 3lt Av. II A. 37IS,
TWI'lNTl'-fiiXTII "STn "ai0SHTwi mod.
am houaaki-rping room for rout, MA. 4i;iHi
I.HIIIT warm H-room apnrlmnl, evury
llilitg f urn. 2007 til. Mnrya Ave. AT. 411.1.
2707 ij rif "ST. 2 and 3. mom apart
menla, mod , everytlilng furn. li to II o.
navanplTri "m.,"2(HH2 rooim, eji-otrle
Itghtn, li'lephona furnlnlird ; ati'am hat.
MOliloFtN xci'pt fi p h t1 4 or 6 rooma nrar
our lino. r.'JH Norlh ,'!2d St. 1IA, 3 .". f..
rioilgn HI., 2037 I.labt, i:li.ali,amlbaam't.
BOARD AND ROOM.
IiKWKV, ;;4'i0 l.arK brauiiful mom, e.
rollont board. Ucntloman. Wrsl larnaai.
TIA. noih.
HOUSES FOR RENT.
l;.SlltAni,K HOMIC3
l.'our riiotns
1511 Norlh
lit B
:oih
.101 h
;nih
.Sirnut, ;o,
l-'our ronnm, 209 North
Slri'nt, J:.'i.
Ki v room. 7"o North
Htrert. Garage, :;li.
Six riionia, 73"0 North
Hlmet, tU.
Kivi- rooms, 33" 1 Cuming Street,
a I ;.:..
Suvnn riinmi. 1811 Kvana Sirri,
auras, 1116.
Nina rooma, 4110 l'ak Slrf,
enrage, !0.
Nln rooma St',10 Lincoln Rh d ,
tloubl KiiraKC 1100.
PAKTI.V H KNISHKD.
r.lven room. kl'S South
Stioi. r,o.
n;TKna nti st comimnt.
"W hiro I.II1IH l.n Rents "
0..I4. l.th ami r.miiin
00 00 0000 0 00000 000000 00000
o o
O NKVV lit NI.AI.OW O
O ..n no. o
O sake I'.rii.in St.. n room, ran u
O fionra ami finieh, aitictiy rnmiiTn.
O i lniii lo cir and tn-nooi. ec i-. u
: tii.ll'.'. C I
O O ,
O I' V V XK . I'M UN MIV Cil O !
O ' 1 miah i It. iital .M.'ii " O I
C iiiivibii N.it in. Ik. .1 V 1"'': O
OOOO ooooo ooooo ooooooooooo
Koit s.m.i; I'lt ni:.r, ::ia n. isth st
Iln.l.lll ' K
liom will. fl. i.ired at-
tic. ci-meiitrd biiaeili'nl a bedriioma anil
bath, ,-oiiil floor. Hull!. m pantry, alarm
dooia and wlndewa, w mdniv ahadea, gaa
haier. Ijii xl '. Hiirney U14.
FlVK-UOoM l.mgib.w, liii.ileii k'orm
win.li.wa Hid we.ilh.r frl,4, f.a at-r-
In i. tee. lniii! .11 I lift, M and b 'eli i ia-',
4 ielir.l p..; 1, BiriKe. frUt llinl llii..."
imo; I'. '. VI If Urown
V i il-.UN " ri...i.i hu l"..
1 h 'iiiiK li.'-.; . !ei "1U P".'1
1 ..t 1. 41- r I. '.!'. 4'.' '''"I '
.i .in, I ll.lli.'V S' I
l I 11 ittrr... It, .- k-t
-
l.nna ile.oral-.l
, . I,i4,ia r..i'iii .
.1 l., ;,i.,. ill.
" ' .
1 1 ,, y
- . . ,..1 1.
I"
I -- I I
'. Il'-il
I U I" I I)
'Ii
1 .-it pli-'
II v
11 . . 1. f.
u 111".
t 'i 1- h
III - . :.. ...I 11. .
I
i.i ' I I MU I i ,1
. 11 4 1 4114
Bee "Want" Ads
1UKNISIILD HOUSES.
11'iiiM, nil
...-.'. I. il r, i l,.
liiiil: i ,
-. i. i.l
.,.IMI'I I I,
v m,.
APARTMENTS FOR KENT.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'JOOOO
o O
o
l. Mil. I, IKt; M IIMflll.ll
4IM II I .MI ..V I :.
In a ! 1 1 1 ' li ii In II, a ili.n.i.a ii,,i
i.f ii , fui 'i .li. .I ii m 1 1 in . i, ' 4. I hi.
Ii'tit.a ll.n.t.'ii Air. in,' iiri-i, ii
.niipii-tn i ii n k i .ii new l tm .
Ii.llil. inii.l'tn, f . I i,i nnf llllll. lb
I'll lip. II t lll'lli.
A t.ii.'i lli.g ri.illil, riitn(, tela
,1. nit. n;.in-, l.i-.lr ii. ilii..allie
li, nln, liMlll unil l-.llrlnn III III '
ihi.Ha 1 1 indent lal lliallb't al l'i..
li hi'Hilll.
i-v !v f i'tilM!...! Iini-. r n ap4i.
n.i'iit v.itli inni! ii i, in, ml.i
1 1 nn for fi.ui, lii i!iii I'm it iiii i j,
ill t'"t ii iiinnib.
i'.m. i, I : wr. wii.i, I'AKri
Vol.; i ii r.
UtiAM-; hi;ntai, .m,i;xi y
I 11 .'pllinf (. il l I, III,!
i . "o.. 1 Hi nn. I Hi, wnid fill,
.'-'i i,'lii a ii ii, I Ki i iiiniii ,y
,1 pi'ilnlini.l.
o
ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo
A IMII'IM I, NT JlmiK
If ' ,.u i!...ra a, i-'iii i eillant ly I,
''iii.l iip. ii in,, 'iit, lii, in,', liiiikva
li- uinl Mini i nn fin, it. f,,r j,,,,.
Alin.'.'il a Until. uinl Inndlo, irr.
pri.nf Hplli'llnetil in ail the h.i -IT
lni',,1111," ; prP .Tl rioim Ini.n'l
lo H7 ;.') uiiluriiiabnl.
A iao tiin.lnfHl r.(y riri' .d naft lv f'.v
niahed, I in in.hi d apai initntk from
l.'.'i in tl "Ii. '
f" A 1,1, HIM, MR tvir.l, TAJiK
IOL OI.T
I'RA K V, lll'.VIA!, Ai;.;Ni.T
liM-lilnnf A .a t 1 liii-nl
14- '''' Hill and Howaid
! in I
. :ii. lArinnaa by
Appoiiiliiii-iil,
ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo
0 I 111 1 1 1 ' I'3 m;,'l'Hl AI'AHTMKN'r.l.
O 'lb rem ro. mi. Nn. 4 Hill, -real, :4lh
O and J111114. I.aiwn rnonia, pri-IMly
O
o
o
1 iieeoraieii. Miii'iitiy pul and blllil-
o
Iti f' ;il 11 ri .a, t.',7.;,ii.
I''lra rnnnm. Nn. 1 1 I'nlonlal Apt.
N. .'Ilt Aie, i.muf ri.iiii.a, f 1 .111 f.
und r. ii r tiot i'h'., iiu ,i, ih. ,.st
niir.i llinl rti l. . Knit imly ;,,.
b'lin 1111, 111, No. SI Cnlunuil Apl.
fvih unil I'lirnnm Ht. Ili-iiuliri
riiiiiin, K.r.lenl eniiillllini. I'Jnat
runt, a, iim, 1 fli.nr. Very clinic",
ln.ita.
f'AVM'.' A- CAI1XAHV CO.
"t niiji bit a Jd til ii 1 M.'ii "
f.llt O11111I111 Nut. Ill.lw ,IA. 101.
OOOO OOOOO 0OOO0000 000000 OO
cow KNTKNTl.V Inniieil, ;:;n7
an-1 .,:;i.', Ilnward Htr.'el; rrii.ini
11I1I" noil, to 11 1, it uiimlh: ileair
nbln ln"i;bliiir4, an exrerillnnnlly
giin.l p.. in, run I of leniinia, wull
equipped, llnlriill .len. l g:ia llovea
und Miltert liiiKer refriKelHtiira;
pli iifiiiil ly arrn lined ; linn! atlrac-
t lit
lAWTIIollNB AMI Tl
l.t iNi;.'l;l.!,iiW.
I ,'Ui and l'.'i i'l.aiu S'a.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
it..Mtl.NlA A PA UTM LN'TH,
::llt und rjirniim.
1. pa it llienl li.itlse;
il". ..riite.l rniilii'i
Cull Hiirney TCI
.-e 1 hi. 11 1 1 1 a. til,
'I 'Y
Oiiiah.i'a ehob
'I I', autiluliy
i lib mui moni.
illnl Ill-r.irice III
.ip.n tinetil in-
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
IN Ai I V. V "I I V.
". 1..1.111 i.i,i'tn,i.tit In a l... ,',!.
1. Nil ''.ill elli.'.lt l.i,"aMiin, .'m', 13
K 111 ir-- h.i 1 11 11 h, .'".'il litnli;i Mtp.t
.. (I.
ri;Ti:i;s 'ii;i
' V In , , 1 t
r i'i'.mi'.int
l!.. Ill' I. '
O O O OO O C O 0 0 00 0 0 O 0 0 0 0 00 O 00 O
O
O
o
o
o
V p.. I int '
O
o
o
o
o
with
111 lii
o
1 II tl I 1:
V ..,
' 1. '
111;. is
lie t IV
.' li,..
o
It:
I o
OOOOOOCOOOOOOOOOOOOOCOOOO
' ' VI V 1 1 I l..ll;.:,-p ItKNiAl. 4.1K.",'V
j Th.oi f nr ai.H I tin'iliii,.
. ,,t,r,. ,. f.,r,,, r,,,,,,,!,, at.....1
1 :uti f'-i.'.'". 1.1111v i.i kii.ii'i I
1 ' 1 "" 'i'- call 111. and t;i lalia i
i w' " 'I 1
III IKK P.KS f II. Ai: Vi T
f',rt..oef Aiaoti.ri.t. I if, :,i4
I
" l.'Ot a' 1 II..
41.1 ..
II V i I I 1 1 I
..V :;.v.-. , ;.
si
! I
.1. I
'4
a ai
. . 4
' ni
1 H V k.VH '
1 a . t 1 1. 1
I"4
' 9-D
AiJAI i'MEN'I 1 UK KENT
t "II MI NI
bnl will'
I
h'l
I i I. il.
anntti
II V i.'
In. nl Ii.
ii il.b
I'V i. ... I..
M i,i- n,
i II VI.
S '.'I'll
it"l ap
and b.itli, alia,'
FURNISHED APAP TiV.EN I S
o ; oooooooooooo oi, ootjuouooooo
o o
o I "
o ; o
o I o
o i
'i'l;i!i.i aim I; 1 mi:
A i n , ' n.i ir .
"1. 'I. ill'e.-.li,,-.
it: ntnl I ... 1 i 1 .
li'lital.
i;.', I'd"
il.ii
1. ml
o , ,
o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 11 0 0 9 0 0 0 0 ri i'i 0 fj ' 1
II'ITI-.I. 4 A Mll.,'1 i.V "
I .icim.-ir,
I' Al'NV'l AT 'I I II
I'A Mills Mill IT.I WIN I I-, II ' I I M I I I'
Di'liKbirol ' in ner 1 u 1 ,ni' hi,
lirii atij l.tli ami k 1 1 1 h.-n.-ii,' .
IiIhIii il. V 1 I V II t I I .1 et , I ,1 1 11 I . ' 1 1
gll. .,!.
fllf-
C11 1.1 I A III. . !' fl ,,
alan'd lo l-oil Onnibii if.' ' M .
mid fiitnlly b.'ivr all llmnniithlj
our alay 11 1 lintel 1 1 a mil 1 .hi '
I A 1.1. ATLANTIC 4. 'I'I
o -
I A UNA M ST., anil 3 - - :i i,,nt m.iul.
111. nl, 2 rooma and k 1 1 . In. n etl o, aimm beat,
biilli.
110 N. 1 .-il. Iluilll Apr 'lbi" rnTnTni
furinalird, ptliaio ba'h. reaamiHlda.
l''CltNIMII.;o aim rl nn nl, intgln rumna',
l.rm Ml If ibslred, I'll? Will SI. IV K 412.
IINTIJI INN AT.
tlltt'.'i. L'tna limit.
BUSINESS PROPERTY-RENT
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
i,i-;4si.;iiiiLi ASH okkick 1 cii n
MT1 It K roll KALIi. Mil'ATKO O
AT l;:;i AllTirtut Ht.l'H .oli n
rAn'ncui.Aits Afri.Y to o
o
AMKniCAV ItorCflAfll.,' Ai r,
MNANl.'U I'll,, Ci
i'i
411 Ilratidrla Tlmnt.r Hii.;.1i. . o
AT i.nn
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
smitR Fort III. NT
On llllh SI. and llarnav M ,
ant In every wa , al-'atn bin1
l.UilliitlK.
'i'lt A ' v. ft nuiis-
.11". 6.-M,. S19 lal
jt l;i,
1. 1. U
1'H I'A It N A M ST, atom ..,.n, ?V! ;,', If
t' lianl walila liiori, rin.ni, Vvnl I....I.I t ...
eiiiiiea aboe. cai h 0 i v 1 S 1' . nitii Imlil en
tliren .i.li .. i, T h.i 1 n n 1''. HiCI 41' I l-niuijii .
Ininl 111.1k- AT. 74oii.
ST' ilti: Criior ""th Hn. f 14 1 ....... .1 1 1 n
I" r iniMHh. ll.irrlarm Hi. M ..1 1 . ... fur,
uli.i Null. .14. n;;i4
GARAGES FOR RENT
! VKAilK htain lic.t. Jil .., t u jiai.
114. JC!4.
BONDS. STOCKS. MORTGAGES
ion sai.i.; tj.oiiii ju V."i..1"7i '
null' flr.r mi.rlgav"4 due .lull j, I'..!, c,
a'",.. N-lir.iNna f.itiu. 1'. 1. ll.u.illli.i,,
K nni !.. c, s 11
Alii; you Hilling t,;
UUl.t i
11 . Vul 'I
I- I '.
II,-- I!.I
ii'.,. It a ... ... . '..'
MONEY TO LOAN
I "IV lirH A I I.S. l'Hf Tl.l!M
Nl W I: U.J4 Hi lit l.t l.l;
LOANS I,. ...,
1 m 1 nrtiil Ml e, 1 int.. .4. t 1
..-ft In vour 1....4-..:1.
a r 1.0 vv i s r n 1 1 1
I'll' UN ITil.M ll'AI.
I , 'l v.-.t, . Il ull I 1 .-.I I,
1 ., p.-, ti. .iitti 1 11 I ' ; ....
It-' 1. r .,, ti . ,1 I ,." I 4 ,
r ! '. ..'. I '..a
. ' I ,1 I I Ii . v 1 .1 1 , , w , 1 ' , . .
' 'i 111 lii, 1 a aio..! a.i .u
. -
s i' hv vi k t'f m mi xa.
'.1 VII iv i l.t. 1 . 1 IN i illi'A.N I ,
'" - 4' u 1 ih '
I I
i I i . l .44"
t'i fl mi i 4 1 1 1 1 1 1; l.t. i.f 1' iiki
' - -" " ma ,n I 4,t:H
. k li.r iiui.l .aa4 at l-kk I In a.
,. 1 4 ' a
S, ,,,1 li;., ra l-'tl.1! II. aaa. ,i.
k. ni,t -4... 11m 'tuic ,,. a 11 I
-
ovuiii I. .n4 nivriM,
."4. il I. I ! J, I,
. i-a ' l.' k'4 i,, k a
1 'l. 1 1 . 1 . r l s - ; .
ii' a ...
- l I . .1.
1 . I I 1 1 1 1 1 r i , I...
' ,11 I. I, I , , . . . , M
.1-1 4 ...
. , , i.i
.. ... 4 a. 4
4..a .a k
- 1 a a.
. I 4 1. 4 4
4 B I, j I
I OAKS ON KK AI. I. 1 A I I
4 in,-.
ilk
I ' '
4
lal
Hit.
i. a 1
.' 1 1
4 t,
I .
a a
' -4 "i.'
k. I ! 4 f
' 1 H . 4 41 4-
l- V. tki i .Ma I