The Omaha morning bee. (Omaha [Neb.]) 1922-1927, November 08, 1922, EXTRA, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
BUSINESS AN S OUN CE V EN TS
AAAIAi.
r fc fck.-
a :,,t
tklttnti-!. .'.,", ru-."
. - "
3 x KkiS- al
k--A i..f ia
FURS f-"-"-- i-7r,,.
w.. .'. irr, o"B m r a. ;i;
tc at. k i r I
litC It 1 r:i,fi, it ft, t f'tftf
I un u '- . I. (
4 1 t fir r,f i , ? 1 li.C t
t .i ! a r t ;
V AfH rl'nl. t.
lb t lM
: . -m U ( ji'i- tr ffc'i abv
T.l H K til I
r f l t IC ' t t - fru. i fit l.i.ur'"fn '
Iti, t tt.rrn.it A ycrntfA.J i'tl. MimA
AUTOMOEXES FOR SALE.
t: ; c cite ;cuii:icct.tt;:;i
C
c
r,U lUk'kl'p, fvi-A VIII A l
It. !- !l' !' !' ''. AI'S if'
At.f Urr fr " ''" r t'fc' f tt
tA.I !P Tf. , tl b tH'tfAAT. 'AtltlflA It
c
0
e
Too frfi-rrt'lA
Cl aa u tm t u.
.hAT cr firt yp
X.AIA Vl.flAIA
f7f t.-r'AAfl Cr
ilhb-0eTini. Inc.
'..- T . TEn .'...i- f. t r"; I 'A C'
c: c c c r 1 1- c c t c c c r c c o o
KJSSOUR! LANDS
r At rr fA f..
I"' Ii C b ;" ''.ft ""tv t-l-Utj' if. W iMif'UI
ori-w vr i r.it-r r-"'t ft ihrm t.Jft
4 1 rT; b T ' -c(f fn U"' tir.fc t f ti Wi I in
I'-U'kil.r f't. frf i'f 1 t 'Mo )
Ttirfctt Tf.ni 41. ft'-- m ff'ti fcprt.. f)
iftr It-mils fr if-fft frtm) 0 1p I i M' tf
rr-ft M ri-. ii jour f i Th llftvl
iiiiiTi n r- 1 w ra'ft
ii AMifclV Mb.
rw ftt.d c . ft ..'
ffcri tr fn.r, tintfl": -
w rt. j
t.l i
4V-' - il lik t ffc.;I.A In llfl-fl J'l.t'UA. ptvruJA
4.!trr l.f ttfW '.Till
M CAfTftrr tf'T'-H r'r'..
Tti i lui r fiirfl .t.r-i(A fl'A'.nti.
11: I: tt .lA'kA'l' Ml AT "iV
Vfc.i At'tt ui-rt ll'.f'A, cbAt' ft 11'tniA
C. L. I'Afl.h'N VfiTOB ru.
Aoihn'lU't Tutu klit Liorols !'l-f
tf'h At, a t.- A f V K
lit Fkvi'TiFti ir'. c.fc
AUTO t'i-lAiPAVT.
ri.ft fit'iu fit j 'J',1
i"K!ANV ilkr'-rtt" RlV'n; '"AfAiOTWIAf
i-rvii.fc Gfttiri,J V. a, rt ' lti(3 EilfVilDUA
V'ork W'(ti('!t A tintt. JA-. i-A.fi
t''lriit. I'tin, At l..f ffiiA hn fm
l, A'ATitlAttl lllAkA tATA. NU AUlO J'ATtA
)nj Hirtir)' Hi.
r? ro c
Q. It tn,T;tir)i Voljif Co,
ti-1,4 TArtiAm.
MIW aMj I'fp T.V.m. IS ft AND CP
!. fc B TIKE AND AUTO CO.
IH.I rrrt,m Bi P A 4H
HANK1 S
AUTO 1'AlKTl.Vv, AND r'ECDr.ATIMfS
Ja r"f,i, f.iii'ilt ; t h ft.
VAV Tl f-k"A tti.t tTi tir uf(3
KIBRlSR ('USi'MU B .
Ri,irl t )tb AT
Tvl i jtlif-r, imiriiif
C 'fUlk II- l'."! f
Gny L- Smith
JU'lt'Ht JM4
fttid Pft U M
"I,i"v
f."I r.'fs' '
At J'-'
i rriiT -ttSiAtftr. And Tt,fi-
Fi'um pt Tt-i 3 v !'i.(l '
T" f'R. r'.'uiiiit At ? r; Aifi rortktii
cu'-k m-i-v.e rtrirr i.r. ;
j ' : a. t. t. 4 j i f r r tu j.( . l'. . tTi
(..ir r. R'
IT iiti lutti tt-'finii
v. f.-Ti.... r,i,ii.t i;t
f : ts
I..,
AUTOMOBILES WANTED.
Ni.c:;, a v .-rr u
l';!J tru;. if,: 1,1 ii--"' TitvtTjt-ril nr
-r ii! iii-y tAih fur a in'.e i.n cr i.t J'r.tt.
ru! 1- r.itl. Kktifl 1 i--il.ATr '. i'l
T-u'. B ft .'a 'i If.
NEERASKA LANDS
ii
i-A i-1. it! '
J.'.t A Il'V, A. Ul,-
It i . 1.1.2 !l ' 1
. ;,.i.i fc I-,'., r i.f. ' t' '.,-',-1
m i I A I h 1 ' .rtfli i. A
V iv: ... ' . , - - ,.t.', cf h
r, f . h. ii.. ... ii'ti f
?..; AI A- iA:.! i i It
, t..fcKl A
. h"
C- l.!r,
WANTED REAL ESTA1E.
FOWLEP, & M 'DONALD
c cccte?: c trftfc crce tc o
I". riTi.; VACANT FPOFERTY.
)'!: t fr i : !, J '' tu.7T"t'.. ''k.aj-
k' I r.,.,f n,a''."i,f...... ri.t f-..,t
t ft f c - " ;
' 1 A '"'
I V . C P '
IC, 5
' 1 : " ' '
I At A i ,, A
MNDEFa & UTI
p. . -p".
a
i . t . A 1
:s:t. f ,.. fi
AIt I tlTI tt Nf
rv-w-ii-5.-.;.--;.;.;.i3v- ;-CC-C
The B.l Couch Syrup
? ii iomf-rn,jd!. K
X
Ha ft 4k ft A 4 V
kk iM P-. t4fc4Aw )i.
,-i . i t . ; 1 i ' ' t '
It t- i .a ; i.' .-a. f-
Ai Hi !, It'l I I, I"' t'i
l 1 i .aji i. . . ..t ; r. I -' '
. . . :..i I'M i . . I a fi";
wi, ,.,. t ; A I A f
I ' tt 1 A . S A'
-..' . t A A - A i I "-.-! t
... 4 X k!"'
, i . , , , a; t", t . ' "'
, I V .t' A A .... -. t ...i'i
W ' ' - A 1 I I '
i? , . : k, . .. " . Hi
if, . -IT.,'., I , J . I .A'
k ' v I -'.!-.' A 4i 1.4
A .At' ' . 4 4 . ' I l
ft f " . -4,4 ' ' "'
I-. .....-'-. U - '
,...
't ' A ''.' ' ' A v - i '
I i I ..v A A 4 . t. . ' - -!
. . -
; 4 . fA tt i i . i - . . i '
A , I A A ' .'
I t i A ' . V 4 , ' "
. . 4 - ' i ' : " -"
r. - ... - ......tf 4-' At
I I .4l!A f . I -
I A i A A A A A
I .- '"'" '
l 4.4 i , . - N ' A ' ' ' '
A I. 41 "'"A V
-A 1 t"t'i. f"'
, " j A -' ! ' ""
. -t .," ' -
A A - I M Hi i t'l "t
4 A I A ', ' A '-
I , .. . ' A . ' ' , " .
U
WASTED FEAL ESTATE.
, ... , ,
J - f ,r a.a . 4.ftiA
-i-'- ' ''--'". :'
tr , 1 1 1 ' 1 A L.
'A P i 1 i . i ;
C. T. Spier & Co., P.eahcr
GRL'FN'IC' ' l-
V f H : i. TiUK
r.'VK 1 : TT c- . T I'M
'Ml
UIM.
IN 1 t; '
f
J i
f REAL ESTA7EJNVESTWENTS
ACKEACE FOk SALE
1
fcl
. t.-r 1 1 t(,M i-f t.fc.
. 1 1 . ' ( i f.miH a : i . t
'M' i . t fir ! .' .1.: IB I.
, U t I A-W tA, Hit. IrTTtA
r I i rf " A 7 . '
I I S in I, ! .
f . ftihj. I H.J'
(,i.r a tc
l l.T A,
' .
C M tiUt f.'Ctll r. Uf IAtli
It t(,vt.rA. r aa tAtm
I --;
H I'li kt'
i.i.MM i. ;
t : 1
f."'i a- i
r 14 I'") .'A
4.
NORTH SITE PROPERTY.
3 Minne Lu?a Barpiini
' "I i, :t.i.f a A ' i,ii f m ti't r
. . ia' : t.tt tfi.ii. f.'i.Ar t ..:vi.
.'t
tl I'A.I. A AI A ,1 t. I.' l
, li'.Ut I ! ('-,' tAl t.
J:i'A i-:.:irt t' tif rf , :am., ton.
Ijv.tr ti.rn. :ri;. i,' fl r. fnt.tr. A-'.ft
tmhi, r.iif',.. a'1 l.iiifiAi.n fpi-nr,
(. hi... Miw'b (rr.fl If.' m.uaa r.,i-fi (irrt
f.tr. A'U'U: 4 rtil'T 'J.A 'II i-uf.t if
0 (fi-t-h tr.uiiT ti A-' (i t mit-A fTin nt..jr
C if l l - i. .u; I: l.l'B t AAt
1 4 a I. .,i;rt,An fc r'n;,. All r. ata f.tiftr,
t.falt f t iaI. r.5 fuHJ nt""rt-.; r'ir'
TT,n.A ilA I iiAAKAA t.U. fTrt, VtAf i. (. I ,
Atitiul :.i; t f- U
Iarp Brof... Builtlm
T; f.A.LTL KS.
I't t; f. T. '.r
NORTH
rtstiffjr ft.t'rttf. lit nut frr-M )f (;t
ft' --tAfctt. iib ) r Herri, r iti!t,
ut. fc:i'i(f ftt'(' f.ff( i'Ti f.rul f)f'tt i ; '
f ttffi )U fife. TWO h-tif''t Ptri. ftlifl
' ! tf 1'fTffc li I '. ft ) , 'U , tHiltf m i 1.
' fc- i t-t" tTf ! r '' tt 'i Intl.
H.VNSEN IXSTMLT
COMTANY,
J. C ' "AAitil-l
RE.A1T0RS
1 1. a . : . i u
I.Tt " I! AN II. l
t-' " FUNf.Al.oV
oak n w ant. riMkH.
LAH'.n :'T
rui.'j y n vi vt
I I.N i-ai.',ait ' T .1 I' r.
cat.l Fvrvjvos. i.ru;s -a j ri.
It. r C1.ART f"'.. JXALTCRfc.
:TH AM- 'W AK K'- T
FOR COLORED
f rii.itr;, ,!! tr 'ii;(.ffi ( AJ'1 till
Ckn Lftfit' Hi. a wan k tniAtl
di.VL ;itmfl t At'd tik.kfiif 1,1-.
r.-t t '-!! AT li'l
fit-vrti-Koi.rL klotitrti C'AA Fitiikli.
Gkpfk. fii'tit-r if-t, tit in; Aktit offtir.
(I,;! tirwt AT C( i.r HA 114
t'Tt I l.CATlH-t.ftm.. fctnfc E. kAM;
I lirtl. Ii.ll(. ckr.li. hklkliCA IXiOIilbiJ. CVeigtL
d"l I.A JA. I'Sf'f
. H W A &.if'(.n, liut'ti rf.ii'liiil tidu,. Dfcfc
f null. f'nt'l, fill. Jocktior.; irl(i4.fl ia
. i. KE fifi.tv
F. HI CK A tfj I'liy Ant iwil hfiiuA
SOUTH SIDE PROPERTY.
ip t v ii T-Tirri r-i rt yovir
Tw.ikfi -f in a rtt.ft.hAn t.fif If A-tii friTt.1 (
j . . - ' j . .. .. ,..A.. i .. i
tH-H'ilf (Vt-'ilAt;. IliiTU USUI! J .Uiri'l'U J
m.mf r.t. .ti-. ,,r, mt I,u.r.-Ar4 !
Nt. vai a tit f-,r..a i.t i,t rtintiA
t,,-.,. rr te-w.l rrf, I
-..., A W .
JA
r i. f . t ;
-4 rii. ink.
I.-JA f.T-1.. ;b ti'lk Pi
E 3H i'kvik. i-LiO
f; i 114. l.tl mil
Or, r.i til. H E S4:-f
WEST SIDE PROPERTY.
o
f..ff.'.r:: hE'tl.t-. T "1. "1 .!.'' tier. fuV
rtTiji'i- d l.iu.-ritM. ri: 1: t.f, fu'
I.Atst ft"'C ll'lll It.C rtilfl'.cn
Ii .iitit Tr .' .a IM'i ( tcti I,'
rfi'..!'1 Nr. : ' :aia ' a . ui ti.r
kt i; ;..,.i.' :i.. i.i
Pa TNI" A CAP.NA PT CO.,
e:c ;rr.ktik Nt. it it it.: 1. :t:t
' 0
j c c c r f r c " c r o c c c
! 6-Room B unpaid w
Rral Home
C.!or fpiiin. Rfs'tpri
. ".-.'. 1'. ' . I A'U '
4 . . 3. 4 I I I
I i.i?ii tit r I:u!tri-.H
':-'--' . ' - . , ' " 1 A
. , I - ' ' . t. I
1 ' - ' I ' '
GrcvelHtir-rd ' Co. ' ? V
t.:s i' criKTv
a ' ; 4 S'. .
i Ui (k k 1 '
a t s I i
t M" fl
M l I I KCi i kT.
1
11 r.
i :
t-r
i I T I
.Tl
.,. STO 1 k 0 f iliTY
i : i .ti. ; ...... - r
Live Stock
hi '
t
ti.
.? f vt r - . i i.t
fta-ii. Ca ) tut (.. it .tp ,t'l
VM' f.!
!, ( I., I, , . !.. V'M.kfck
J'tv-r ;i-
" ii k fc t ;
' ..: -. J!' . i
i . i ! r :.. J. 1. ; l ;
. an w , 4 ;
Ii.t r
1
AN A) . ti!
" . r . : ao f
' . Aw ' . '
' li AW ' . !
r k i a f . . .
r. . i a t - .
;.. r.. i iitrn) k .
Ta'a ; t.f i' ; i " i-1 It
, l .'f i :r:''N rri
I . A'l 4- I
' a rti.fii At. I
ufitu r "' 1 n i ; i j u
.' M. it I A - A I l A . "I !l
i fc' A l.ff C.to Kl i 1
A J- M l " i '
V.' Vli-. "A
Af A I -' ... '
; it.. . t, )kf lu...
k i . e s -
l i"rt.n -. f . ..
; t - ' a i : 1
a ,e ; ". .
s
'tr.Al.A I'Af Tl , : k . .
a i itl ti,, me i i- : r . . .
I . : .1 A 1 a t f., n ''
: v ?ilm . . . t'l
. ' - 4 Ci. i
v y . !''
! trt .l A r-Lt.' . ! '
1 ., A ' t.
,'i.l.t. 1 rvi- U
" . : t.f t t rt. . . ' . - "
v r, . in ... il
V l.t 1'
vi, in, c I "
!, l.-ift -".. '' :
n. Il!i. A I'.'I'A U '
Hu. i ' At: 1 ' ti .... ' ' ' ' "
i t. I.aM A C't. f;
V ! M- ti Iiffi 1' ' - ,
! A W l it . ... '"
rX' 'i : :: "
K n.tl , A - '
V. -. !, t '' " ' ' ' ' - :
J.i i..' -f :;
, ' A-'f ; ;;;; ,
A.! r r
-:fw run Vur-.u . i.t .
?,.!. ',
r... Ii.irl. 111! Ii4 Trlfil "'j! LI, ;
fi.it ami vii tfn. .. iit.fn. "' fhwA it. UnihA .fArt.t t l"f
... , ,,-u. ATAirb. -S. I"1" I Al urt.UA !!( l.-tlif llftr H.nul r,nt,
i ,r, tt fill If lit . I f IJ.i-O Ik It. MA I. S I'l if. : I'. AUI'Kl.
ri.fi i At.iMit AifkUf '. I ""' lil.Hf-IH, St '. U lt 6rs; toll..
h.,n. fA rii it.ficr lAiri tr i.'"" .t ,i,r i t.u,. i ture
li t, Aim, i ii; ii''i,l kit'd jij:i. t It,"
l I'll" IK',4 ''e
Con-Aliitt I ,.f, f l.'l.l. CllfilP t t':tti
h" in I. tU i.ti " tt.uii
k L.". ,.,. r"..S l-r.
lr l ' J. " '.r.'"
t i l (61
c rr rti'iT. to 11 1 " "
i I r.i' t t'i.'t, if ;t n.A
ir;;t fA. I..ii'7
i 1 P. i i. rc.fi t ttiuiiA iir
I 1 1- . 1 ff
il t It .
r 1 1 m h IK'
it... it. ft.t.a v.iittk.
t.'n.tm.t, -.i. 4 i, i i
(M.if'1 tu prim. r'AAi I..-I- a, r ; :
: ,a l. llii'it, P I ft .ifi i j. '
): '" '" '" 'r?!. lilii'f '
I ti.ti.nii.il r fur 'ai l.r.i. H H If . ,
' vm-Aiia M m 4 - f . r-0 t "'i'' r
l hAterA., llt.ii. ff, fur " " tr-
I, si I. if. rl'fi.f. tu ir.ni. fi'AA
: m', II- II I'l; ! ti '"" "
I .! Illl'Vlil: 111 't rW I'l"
.-, i.i.rtt 4 t-f. - i-im.n,t.i to f f " 'T'
likitt.A. UnitA .. t'-bt'i 'm,"f
'It i(iliC Id fhlir. f.l It-' 1 ' I
' fkit to r"4 ft-rfi -a II. ' f. I''1, ftiirmt.ii
I tc, T f If. t" t).'. .. AfAt; tA I tiO.CA
1(,(kt-r. fl:5't; lA't to o(l At ink-
I -a ir ?;t,:i.. ri.n.inn Ia i .
jtTlfkH; liAlf Aff. If. If r. H;
At At A It 1,1 6 SH. mil v. II l-
7't. tin) fkH-itl. It, 1,10 Ik I'l; Bli..,
hii.r art eke.
No.
At fr N(. fr
Ht t f t; UH I f it
.i:-,i.i. ! r i:u
.i.'4 I :-i a
ff' !
tt 1
'
'
!
4 Ii.
I 'f- '
I
: f.
jjr 1 1. 41-
.ill!? 11' It.
P-EEhS AXD KITEHS.
. IV! in If'
. fid S Hi .
.lull i I'll 4
K EiPEhS
IM
Jfl'f
. 731
.I'iH
l.f.
I
Y.-Lhf
4 i i. i iff't
f ALVEU
4 tf !
I
f lip i
i
?
a
411 I'll k.. . . . . Ill
Jf? f (if.
rTtf.V CTTLK.
iM..I KAf,iiA )
III f It I t'l Iff'
UP t 41' It' fl'Af 'I'l
(COL' 'HAl'i ' I
;.i I' f' 1 cnvl PAS
ft f II 34 ei'l I'd
1,0 !
j (,(,
1 Ti t-l
i II 111
l
' t fd-i
: : t- fCrr
;
4 ii ;
I Ii, ;
1J4 rt.
31t4 4
H (' Ii ft -P't1' ft,
ftf t.f.ira mi Vfd rt-I.Clilv
ttiCty
r - --- -)..,, p,
.. Pf-w - m- rni. from h J
"' '"'-"' '"! f ' ,'
. tn 14 .t,1'l,-A lllOVIt! Itrrti.'T I , flip
" - ,1 A V.. l.O
A'l.D A It'!' I' " r l" ' 77
A'lt A.1 17 i.l 1(1 I I'l' AtlO HAft.lf
r-kdrt Ifcrr .' f ...t
I-iut el
AAtni tru !' li 0 "
HOGS
No At. Fh Pi Nf AT. Ph Tr
t4 lit . . I 7 ID I !'7fi 71' I 7 SI
:i. 7i. 7 4(. 7tj i-1
4l! kl' 7 Hi ( . in. 1 7f
.4 144 li t 7 71. 4' . .ft il 11 7 If
7 .III 41 7 H' '1 Ii 7 71' . k.
f fj ... I 'it ... k '
7f tri . . i n i;
t!iAp I:rrt.!k I H. fci-kd Tt, ft!
1 n.ti. nik i.'t ta A''t;t t ai "cr e t.' I-''
blrt V"uit, Aii'i.i r'n.d (. u ; if v en rtt,
niio'.r ai : of- kt.e Ui A'liu e i An I.i
iaitaj t t-'-'ii wTrA iou "f fm
C.:.I ri! .t.561 ' ltl!'iuee ;t' l.flb"
Ull
Mtt n,tt'ic mm' a; u--...
F.'Av. f , V t " t A
' fct.i'Ul i mi;' T.:t; fir
A .I!."t T'LHtif- t.r. ihif - ' 1 ''' I -
.''. mi. .f ui-ri l.i-JM.. k.-t-tif wn'fii:
,r ...:! ( a: f I f Atifi .:.:: '
'"w'u'.'-.aUmia cm f-:-t Pit :iti
'I. t in. r -J i,i m ,4 HI !t .tnif
... ror.-i !iiiij:;K, ;fl i m-iJ .ka.t
t.Jii ii it- f-t-a.tf " i-- '"
if, t , i-rtt f- 'il ti . in '-"
l.i , ti M -ii I It ' f "A I'l "SO
fii, A-::tA. tit. M v.; It'. r
J 1 1 s it
AirAf. u k.
""ti'-if (-, !.n ' . Af !' f A 71
I'i t.A- I' ' A . At.C I'A't tf,,l
. i.t i'i t il"'. r t ti- ...i
. ll-t t' I Ltr ri'. I .! 4' A t I
i ; .. ! .".ru I i t'l-..
i i . I-; a - . " I 'i . - ''' - - r
..-" tt.--' . . . 1 1-ffc AH I A '
-i . .. ti. A I 'Ifl'l I"!' f A '' -
it '! I I'll --t t.l" (
I' t A - I 111 ft
4 . '..' I
.... . t'. i !
-A I , .;!
1 . A
ft a 1
tt. a -ft
r v -
J -1
I
t. . r
urn I' 5
- w
A A . - '
J- ' k
Canadian Bonis
.. t! I . 1
t I. - 3
Vtfti'.trf ft .tkrfii
A i . t t AA A . ',
YitlJ c! ut
(incttr Winning
f . V ft." ft (Mb i ,4f
C 4 I a. . HtJ
TN C't CtJJIrf
AAttft4 -V1ftf4V
v ft. -p ft . a 4'
THE OMAHA ITS: WEDNESDAY, NOVEMBER -.
fc I r"t In k, 4 " UtC I 4 M ru i
I i . f i IK ,.. i "a. . i Lii Vt
ft!. .4i l ft 1 ; ? , .-ftf-
,-p.p- ft I tl. M-'ft i W t4 i f ft
fc'h .. r I ". f n. t
f 1 1 I t i. , u a (i tvm
I r r ah v A:-. I' r f
( fi I t . ' wir f-
' . 1 t I t - k .i . i'tr t I i i ft f ( .
r.A L -! i fc . l r- 1 i. '
' t . I- t.f ft. - I" ' f
k T i3 I L ;r I.Ci' 1 'rll.JJ.
'( , WH I. I' f t il . ft. !. li- l
-' ' ." i i 4 I
I ' I ' U ' ' ' fc ( . 0 - i . .k
I, ... r . ; ' " fc..! p fc.'
I'. .' .f J , t9 ' f J J
.- l. t ' . J.J.rt l.-J ' I
II! J t I $ ' ' ' ' f , I'd I:' ' ' '
r 1 B; i . I ' i ' ,
IT.-' flM t.i-3
I ft'. ( h f, f ' I p ' H t t It ir
. " ' 1 ? I . I (. If k( !"'-'
I.I f . b A - ' ft l
r y I ft f 1 '
fcf t- .u in for fct
.. j,- ' . J; jtfj : n. i fm
i 'f.r, u. rii(t u ;f t'ftrt.
6 f ir Tuff IttiH l.t' vt
It, Tf ti f 4 1 -i ! -t.ft?t l rt
(,--: 1 AA.I - A !( t'l l it.'
H-
lifUl IaI'p1m'i.
F.fct ft !.l'k..t. J , Ni
J , I. ' t fc-fl . tf ir ' , u i
ji.-:; i. .fc r I S ft '
--'rcrt n. .. It 4i4r: l-trt
" A. A fc ft I i t t t I TU lit,
l . H'li'l f .. 11(3' , Jl-tfi ll'.fti : I't
"i'.il.r ' IH'fl T'iiftl.1 I It M-.
t f .kr' j I frt4f'i (t'T.fft n:'''v
I. :.i $ l- h n..i.f ! ft .... 'i f
t ; i f-L tt 't. 1 4 n ( j (
tt. i i-i imr i if, I r i'i 1 1 '
; Ul.C Hfdli-l, I i I' fl"fe
t ui 8 ".f 41. u i j.. J'.l'tHl 1 ft" t t
, M.. i f " i'1 r r r i jy ft 1 1 .
j - i..' y''' itntn iff ttt-
i Mi r', 1 1 t. ' ti
ft ' ; r l hf ! I . I '
, r ,, jj ( , f t r ftt 1, n.tifc
I" fct ' fctt' M l,M. M. Jil'l f'f
i;fi t.f f l;l i. t iH.fl t .i n
I "I , 1rw u Urt Hft'r.ft. !tt( Mi" 'ft to
ii-mi' !i "i i uV i 1 it ft '. I . 4 'f . r U A
I ' I ' V "I ! L f f ! I ! . It. (!'
f : ' . tito, ii' i 14 i i ;f! 4 l
M J.J.A 1 Ai'k
J".ll.. X Ni-i ', I'l.fA -.
ri
4l.nl' t.iie; !.( Il.t l'Ul'll',
ii ai .f.A ,i:.( )... it. .t
l.-i..r ii.A-i .t A.f. a li-w rr r
.A C
m. M-, Ati'H.fl 5(t iiAf. ;. .,'iii-r 'Li.. 1
HII'. ..l At' v A llliril'tl, !(., 't
t . ti"-. r " '' ' i
CAil, f.t.lt: ' I I'M' t i A Flllrt'"! J
llifb! :,.' A'ti-krif Atifl fOif auk
tl, !ttp., .'f I'tl-ri At.u ? l.t lit. II. l''M-;
t.i. ?' a ' , rl'.rl !ni it.fi ,tn,.fl Li. k t.f.1-: !
' i-r.r jttAfl i il" -i.i.ui.6 i t-t . It .1 I'll I
IM-l (JiAt; tiwrf ti',1 mirtui. H't :
flit: frw rliiiici IiaaA II, lit' ; iamia-i
ll'WtlSM vnAi i-Alf lot.. Ilim; fA iiia
t',fl:tf frud'TA It. t, 10'fc (a:va, ft OA
fiioiii Cltf IA tniwfc
!'I'A. HIM. If: It. -AM rA . !
Al' Jtl'l'tn I"' r-AA .
:" ALB .Ar.ii rk 14. fiAi
l'( I Alt ,'''.. I ,'. 'I "i i. '. I f1 n.A
.,, . I. 1.1.4, A I.. A i.t m
7 . ' " , r , . , ,' V . , '
-. "'. '
' ' . " . ... 'II , I' . I". II I f '
, '' l.f:.'i.ik. ti diCiU, f.u. ki t-i. It, Li t
? I n i
i AliirA-l'..if'.t. I I.I.A brk- trirkrl
I ,.,,,,, .,. (, h , nitii'i'.i
' I'fl-iA i: ,.. ,t.,, I') (n T '
i - i'.. !"fk'l. AlkfA. ltH- .
! t , kl)(; ,
t .i,t, !,,t,,1-i.,.., P , j flip fcA
n.Aiktu ,.,c l. i-i , iaU'I. l;l rt. j
j ;
T nrtirnt iiia Antl fciln.
.AVAt.r.Att M,. Nl'l - UTTAt'lrA '
ISeu-r.r ri.'.i.f l.kt ai. t. Nf,ir tirr t
tl li.'i,, rr-Jin. Ml !.,.' ; fi.ijn'H.'li
! it !.!: ,,i.. J I tl : A Mlf.
j;, s',.,.r ui tr; aaii titii.; n
r rr-...A, f tM (till, ,....;,rtHU- 'Ii (AAl'.f,
-A1U-K. K..H. 'kill j
qu v. ! I.. P. C B. I. Itlf: i
l jr t,l, N, ..it; 5, UI,
: M W, l,.l.(). I
PtirrifA T.&rliktiri. R.AtA. f
ri,!ir';r:f ATI- ll.Cfc,' i ti :! (,f "r'tttirf
kl cf.ti'i.hr.' ri'h ti, lu.r lAiuA'it-T. Pur. '
MAtud tf Hi f ,
r JV A if-tifc IH.1.I- :
P'Ar alUALH'l, 7 rifl
... .i' .(.''I'l'.l'ii
. ... il'f' IK Mi
. . . l "I. I i'i : r.
. .. ,! .CM 1
AUAtrii ...
P'f r urn ,
c I 1,t,(.
I Ri Ii ii-F Id t'kfc 1 A
J t n;iiL'k ......
P tit.M.a
P't ATK
rititrtiAl.f
(;"
4 n
.31
.; : k
.iti.
.Ml
ii ii
.III' (.4
.Mil ; "
,1 ;n
.It.'""
- or r
.'kfl
,iififii'i
.If IS
..IM
IlllT
Jul (iS. V1 A
N(-v ir -
PiiibtiO
A '.(in
b,f;ui.r.iinfl . . . .
lotldlt M.tl.l".
Lntiinr Net. ' & AtictAfit Cnyvrr Rjiot.
II. I if .c turu't-A. ii, 'i ffi, i'irtri!;"tif-.
AJ.' I'll I 'If- futllffl 7i
tu, .-iimi, i. hi kj. fu;uttA, t:t ii
f.S
I,i,a ptiPt, tl't Sl tfJ: futtirrA, fit
Z.III- Pput US? JfiAf fu-ur'A. Itl I'l Ad.
riltftAr. III)W.A.
CMrktu Net' 7 Iiu'ft UliAr.a
i I ir. 7,'ti t.l, i-rt3 r-.'-rilk 4 t 'l' ri li-fc
; jcL.tn (sin- t.rh?. f ! ia ;skt.
ftpritipA JIHfi rois-rk. Jtt; turkepk, lit:
rAtikb, ft&.
KKtlAA f'itT HkJ.
Kimi.l ft;,. M.v 7 K-.iF.fir tfr-A 1
t'lif t: fhf,- .... i t'l.'-i. t.t. M-fit M.
n j I'v-t, . t 4 f'f 1? t I. I'l' ' I' (i If Alfa fb
r i'i' S :t i t i:i"K, ;.iw in:x&. I. i i m
:i I-".
Ertilli A Munrti .
Irf-uart. Nn. '! .-..w tf f"
puiif. iti',i r J.''- t-f I . f.m-t.ct.t 'k't
At."': u i ih'-. Bifitmi h .(. 1 I""
AI '-
KAtutk. ( ttf l-rndut.
KkHAkA ' J ilu. St 7 Err ll
hiri t' . r "f.i. 4tt-
E ARE EXPERT fN CIEAMNG
AVD tTEAM G Pi.Vi-H AND TL
VT CAP.tV.ESTS.
DRESHER BROTHERS
si;? r a .ah n 4-
7AtAphStil! OtllAhA, AT iAtltlf f'Ml
iouiii Silt.. V. A rkrt tifiH
Tki cowroirT aotrr
ft AAA ft-iAA
Pjvrii ri Qfrbocrj
Los i c rU SocLii-ptoB
Eerljj tu Hxbur
Tkmfk Aaaa I a.1 I A,
mf I A-Ai4t
s . -
In. fw. -! vr 9-.
I. ,A .4 '. 4
4A1A .
Tktl IIO'll fa
tia t pACkrr c
in
'Mm' ' I'
i-r.-i.-vft.V..
Chicago Grain
MPift IW lftWf M
rt-rmt flat U?r.(iftv fcfrrtiooT.
J j.r.t.r' j.J f-fti.f Will tc . i-A-;
t:a: ;irn l-tuH-fl n i-rt-UrruTiiLrT
'jk:f f ret um LT3 tKt ptk I t
r re it ftmfv !ii.r.fift and w:-t Jr
K tin . it tx-m r-'V rkr.p
.r- trt tufct-iiift to i t::. mt
t '(' t.jflr:ft, wt'.ti It trh1 ffrtrfc!rf
n.o:.tfc ttit r-(.p i.a tf.t W i(i
jtt.4 It ffi: ;ii..'i ;!! I (ia.(. !'( (mtj
t jt-nrK :..m r.-tr '.J ev w fcw
A, tf Jij; it'.. (it'll I'lirtrtlA
J' fc.no I"i-tv,i lAC.v..irf 3 r r ." ''" '""
. . J'Af-1 I. li 2".n. t. A .tfA. .1.
t 4fc!fl i! ::"((. (H VO :,.(. Ill' !"() , , t ,,,,, ., r..,.. , i.
l-il Afit-iH Itt.J CfltTAJ) ft Ifl..' l.Aff At A.r.lA 1 l'"A fill MfVt',1
tiKMKi t.hM Jurt yrfcf .r,a Klif. ' 7.' a Vm ja-. (,.r... ftl
(1:1(1 tiui'ii iii fi, yr tvr"Af. ii t.i.r
rt.r., Miam Htltwr. I .'! i ri'AAtw b i. int rruik
'l'l ,1ft 1) i.ttiAl, it. tt.iumr
t'UAti 1AAI A'. OA' I !i (.I.UI.DA l'A'..
4 I'l'ulitiA
.ru f n.A'k 1A l.trrrptinl,
Jltcw At. V 'tin i.i.r . l..,tir
fUAtlAA
iiA'il.f .
A'tiLUAli AM Atl.HIAA tiAi' 't
HAI'Q I'VlLg l !,A A'Af'tiliA hl-l.lll.A
l.H ATI'l'tii V htl' AI'MI,,; A, IA .rl.i'A
I. , hAf t'I't I 11113 wt" ltwrt a, M.iA
SA'tO ttl'fi VlttiCAl 4 fiAA
JlliAtilil A..l AHd A'AAt., II V i. fh
f I.L A I.AAt Atifl Cf'tll. UA'hAl.f'. If't
-At am) ,r ti, ir )!, ci f hi ;Mi"
.l Al.fAl f'T'Ti A'tliJ'f ALA lfAltltAfi
iic ai. rt.'d t'i f. d !
VtilWC. Iiir.'f (3 lb iri,fr.
7'i"t ihr ai l"t ,,vy t a 1A
tt.A C t if-Aft' n.Vl II t.f lifHM-0 A f.
rut-, i.t : ii .ic ti a t-u' ir i,f -f.vm-
in t.ti tf'iii: ai f"i Vm fi fAif
t.ut 't.f tt ,.i.f'.ri 7h.f All AiAT Ai.tt
fc.'! I.f AA'AA A.! if A fill fc At Al''l.0 1
j
U,.t,e t .! fc.fhr, ,
r i ti.. 7 rv fli .. .1 in r
" I
i oui.'.v.r.f fnwi4Mi,(mt t.f t:.r I
t-, ;.., u.,.t,.. ifc: AlAAkA. ABtfTStifc
fvAtntifc.. Gui.m J-inn'ia, I'fcrifciiifc nfc!
:iff. Ptirtii r-ff. rt-itrt'Sufc Ulan'l
tri.1 Ui V.r-,f. if.'it.r.at.
Municipal Bonds
fr
Safe Initttmtnt
tWurtrr ( PrinciiiAl
Aa.ii-a lnciiirtf
rderAl Imam Tai E-AA-mptuiA
LacaI TaA LkmttDA
rkidui tvi tr 1
Dftkitrit c'trcJm upon rrcjutAt.
United State Trust Company
A TP ILIA TED WITH
The United State. Nation.! Bank
OMAHA, NEBRASKA
Nrw Trirf-tioM; JAckfoB 2911
fS
'
tt t
Giuiiiuiniuri
' 4 ' ' -.X
This jTC-gressive corrpar.y make? a specialty of har.dli.ng cor.Ficn
Esest cf ail kir.ds ff praia in the Orrai-.a, Kar-s C;ty, Chlcapo, M;
waukee aad Sioux City r.rkt, arid the larpe voJurr.e b-sir-fM
handled by us icr courtry ihir-ptr tn tir.ipr.r.i-t.t is the btst rrfc'
tf cur tr.txcei'.fd .(-r'ice.
Our (Dr..:jT.rr.er.t derartrr.cr.ts f.rt in charjre cf expe-nenced, cor.
pratiV rr.tr., vho kae Yti r.kr.y years of '.ferif re ar.d trair.jr.ff
.n the har.dlir.p f cash train and who devcte their er.t:r ?;rr.e and
stttnticn to the bati'.irjr cf ccr..ipr.r;eni f:r ccurtrj- sh;jrers.
Our j rivattf wire c'-r.r:ectitr. with .cadir: rrarkci? &r.;i with r.ai.y
l'ter.cr i-'-irt be'p rake fur sni." . ri:T.
Arr.r!f f.n-r.ce Art- our.try fh!pp(r that tlrjif:. will he j a! j
; r: r; t!y a 4 1 a!:, re d.e al as rerr:.?tei v:th rem.
Tthphnne .If cniY -SJ?
Updike Grain Corporation
"A Kit.abte Vontignntnt o ."
OMAHA
KfcM lTt CHICAGO wtlWfcVfclt ikX ClTf
t.s:tii::iAAUt?L-
1922.
Births anJ DfitLs.
'"II. H i.tn i kOilt .m
J.M I k'fl V-fcUft HhwfL, It A fc
fcji r; n,t t f i
7 1 1 i. it ti f r .
At. ir i ( k i 0 1aM 4.U M, H'l
t f '" t !
T.I K p t-,
;m tit Ink In ft. T.i jfirr iun
bt't. a, r .
1.1. it ftte f- '. Vftt.t'-fcft. I4 fc-
ti ah! J ir rti'tT,l. tf
V ....Alt At. Jlr.rft Ktmi iiv, Miftj.it ft,
r h
'....-r, ,ts i., , :.i-n i.
t "'' I'
7'';.A.'V.7:,!:i'.., '.I,',,""
.'.tii ai.o T. i., kAtt ,a1
t?:i
4l!
tf
, Tl. fi' fi r" '
iHariitA
I!t,rf Hi.. ft, A'.. t,i, f 'ftf-tliir ll.l C
1 A'tA'
I 'imtf, rt'", rw,u I.., p,'.
' IMAM Ji-AMAnl. ii't '' 7lUlll
Xrf ftri,Aht. 'J IIPV'l hit I
MAtn.il l4Ul Jil-'tAA I
A' .1.
!i:i Kiwi
I ,.HI f ',. 1 lft .''ttAOtl IA4
J"it. ('..,i t. t . 'tm
J i-l. n l. Kfi'ir i.t 4. Li. ,i. ui :,
I'.!; I-Af f.l Jl'flA i 'I'! i'l'MA, liHt
l-lLth t..-rt. ! !', Amu t Hia'aah; c
w t if.i., Tuiii 1.1. H Jam l.tmi i-
a.
!!; m Wl.i,t.tAr t. tfj lir ttflil.
rrtid r'f.i
A:' .,.. 1a! I.At U lll')IAl.
Iflfll ft '0 ". 1'f.MAI A' f At
,..ti F J - I turpfA.
,,,, ..,
AIAA H.'-iA AAC'DAA ft. l.'ifl'llAi.
, , ,
Or pt-urii t4 fcurfcr t-irfc 3 .r.M .Mill
ruiiltii Iti r.UAA... A hot'.) fit.;!
ti-.'f. W '.1S T.tMtp ui, rvt'-t. fcf.o
'il - win.) ' f 'f a MW!f If
' lt'M'l'O tLtrnf.
I t.
vr n - r -
iktillUIIIM
1 V - . . , I 1 "
a - --..-.-' r j
intanEiitHifiiiiniLiiKiuui
Consignments
rrmrri of 5tiurt
It Tlra Q-T Iv $re
'...!
.t g di-; At
M I. I
(.i.; i.f ;
11 t-.A'
fV 1 r A A' 1 I i
'" ; t-Mifc 'rj I A-T-
J 1 1 :.-.! (4. t ) tf if f.rf.
ti a 6H ik'fi tf.m tl
tf. r it Mil r-f t'.'n
ru! :.:r.i i.!:.'A Ji f mt'il B..:
!.r !.ik ).t1 lin in ihe-f tl tm,
11.1a. " f-l..t it f J v(J
Girl. iff Dffrnd Mite
in Omalii I'dlirf Court
A ft i.1 f,f, M'-ia hrr vmitful
i'..i,'. v.-.-.bn. i..:'.. rr, :f.tj x
t. ?' .i.v lit ':.. rki '..i!
rrvl I., ii :aiit-it -A I rrt .f I Art
t-!i UAi. i t c-'.n ;a. 1 tf fc Ji'-f f
Mfcrrinpc Liccntet
f r'tt ', 'f A ri !,. A tA,i.l! tf
1 . f.' M A It f .V.".,
I.ifi A. At ? f t Af'f
.. !",.. I. I; 7AAlAfc . I
'' r r,tt;ii '.mh t.e
:. ) A t "A Ml.
ft. 14 A'-rt A I Tn..ttr. li.
ft.lii.wlA fi't..ti ,M.f it A Ai'U A NA
r n.t r. in-'i'i ii f 'tn r". ja..
, ;,i a k-auaa f i !. 1a
BAt. H K.tAK ti ('Mil It'S J...,fil
T I A ,t r'f '!' t-A
; , c t ' a it
A' . l i -t. i ; vti la
f'ft.,.., Itll
!,t k l.
in !'" oa
k i. 11 I ...I I . i .. m
. i -t.f .At., tl- l.i.Af i-'l-
r-f 'i.' f nit.f: :: f'nil.A it.
I 4.1'f I A Af i ' t Tf, 1.A
f ? K f-t 1 t !' V. A' A lA Alt
IXtl IJ.'A ,., il V....A A. lA
Vfc.fi-i, vf j-.-,! ott' l Ai t
7a. iff Vl.' K MX.. M .I, '-.".l.'
,A.t.C S ti
v : ATi r r'nt !i C'ltihA, it'l
VAt. C Jai.aii, IK finAl.
r
6 and
Nebraska
First Mortgage Farm Loans
and Land Bonds
We have jut prepared a '
circular dtk-criblng a num
ber of choice firivt mort-
gfcfft and land bondt.
Nebratka U-free rate of
6 and 65 iTc are attractife
and your principal will be
fcafe.
Mp knJ pou a copp
tf tt.ik mcrtrkf circuUr?
QmaliaTrust Comww
CmiM KtnaAt hank Byitatnf
).
T - if,r ;
Hi i -1
13
(Uk'r r$ ttm -'b e(rifcT
iifort, t it-.'AAd tC k.
ii-n rr.Tft..U.iiPA T- ' b3
2 :. jnn.1 ti".i.-' 'njr tut k'.ni.
Tl ttnc .f it jri.1t M f (rr
riAt y l.k - UVI'M uuill Jur
i. :s i( I y th !-r
Aii I fct:i.T
You Cn Brir. Bfcck Color
nd Lit iter With Sfcft
Tfc nd Sulphur.
vi t . r. c't t5Afr. )f-r t :r t!i
A. A 7A A''r. ( I-f. 10 tt
!:;, , jt i! rtt.t.t t.AivirtiiT.
rtf . y J r, j.rn. tf . tr.:(tir.
lli!H,h t V"i if n waaj. Vrout'l
fit:f fc: 1,'t'A el Jfiii cab Luf !
fcr.v flrus r r. aSj-to iiA prrp
i.' i t , ippura I y !. kfl-lHKii l
f.!!ir It r'f.ti ' :i3 Tt' firr
J I -f ( (ii. :'ttn 1 ttu ,n
f At? .ff. A lI'''T(Tt flf IHIII ITUAII
it .'.a crittr tt.iA lt.riw(b ytur !:.
ii f j.rn r.t". AfATid t ttfut. I
n.f'H .i a ! '? -.r a-AApj-nr. Atifl
." f Ali(,-tf :.(.!All'f M in.
I.A.f Irf-Afrf
rl.li'.if jl.'Jf attAtlMiU
I !, v fci,4 I -i-r.Avt..
flitv. Jak-S Ui iT.n. fh f.c dif
fbi-t. if A .-r. of (n1 fclf.
A.ij 6f:rf A jt-ytlfj i.4 fcfra:.
h.;ii.i.,ati' ftt I li; '. tt.' wi'fi
m if f i Ktr fi f ; -f Cim.jwui.d
iM )c.'-A jrAtf jt.-l.fr.
&z
Sy TO DARKEN
YOUII GRAY HI
(u;th time
Bic 5h pi
JAP Ah Ocfsyf
CHINA 14 days
MAKILA 15 days
Canadian Pacific
l 1. . . . A 14
1 4-A . . I .1 . ..
'" i V -
tA t- - A A,
' '. I tAA l,
' ' A-A k - 4AAAA
4 , W -
A f ' A ,
P-AW,
... , '.,
Ik" V i . Jft S r . v M lit
'
- .tl
A . , ) .
' -A A A . 4