The Omaha morning bee. (Omaha [Neb.]) 1922-1927, October 10, 1922, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WE OMAHA PKK: Tt'KSDAV, OCTOI.KR 10. 102:.
11
J
Births and Deaths
f.'ld and Waif lliar.t H . i 1 1 I gay
rig and '' ?i...n,ia. k,,,i,ttai girl
II ,.at aid It. taldrldga, k",tl
l.y "
I - i.a) V Infa Tinikaakl, 1711 fa.
f.ih . loir
hriiia and farna H"irt. h ' al.
'
I.naf4 U'l Vlaial fi lm, Omalia. Nak
p. f
Caul ar.4 Ca'kyrlna W.tir, lilt k, Ink
$ , g.rl,
fiank Aftt M.gliat, ink ad. .
H b..f
Jama n4 Hotl .ar4',, tl If. '4
l . itt.y
r,'o and -iar ffttnn, knapl'al,
r'harla aad Wlnifra4 Ca. it ar, kapllal.
'
4mv4 aad Kllaabaik Ifardan, k"pt'ai,
"I
' "ril ar4 Mrf M'frfyr, k"i-,'al.
$
'tin and J'attplun M arran. fnapial,
k-,f.
Iiaallit.
''Irraantiaa Mar,"iao, 11 r, j
lid '.
i' flfftllna "u.l'k, 'I ',
Corl.y ft
Ka'ta Wul'f., 12 rr h'ilinl
I mil", ft I ft.l.ar. ar It y.a'. baapital
'a..r r. l toal.y, ya... h.iai.ital
BEE WANT AD RATES
ll par l Mrl day. I m I Marl.
II par linn U'li dan, I I I gar
par lift a. h gy. 1 day ' lanar
Tk rata apply atri'ialvaiy la
4 a',1 Ada wait a , 'nim"f,tv ttrmad
"l 'lull WaMa' ar il d't ri.,1 m lull ad-tr
f tamartl r,f tadl' i4iri ,,r rni.,aar a4r.
fiaii.y or ait.iir (hir b,aii-.a..a
run (il4 ppy. ..!, ii. right m
4rif.' what i -.(,' a public want,
Wnl a 1a a-pta at the foi;winf
Vain i.f't. ,, . Uh nd tainani ft
fo.itk Onah W r, illh ml N k'a
f j"I bluff n amii m,
TaaMIilla
4T lti llll
f! fr "WibI" Ad nartll.anf. An
tir.rii"l "W mil ' . fNar ra'va
t'.f al a4 a U'l iil l. kciivI ! r
tnafg or fit'lor
rliHIIl HOI K rod WAWT afik
viiiri CI M',11 , ,.,,11 11 a m
fornin K ,t i I nr - , I p m.
UMIa: Idilitiu I w. kaiur4r
7h rata applr Tha KuaDai Ma
aa wji aa in lha kf,rplr, apl Kvann4
laaa Alt W'tfimy a4vartlaanan'ff appaal
in a' ni'"nin n4 vaalii a4ltlM i
tk ona K'a(,
1HK 'milt MOr.WfMO DKB.
TMK rH!!. . Wl"
DKA1H A VVNLtAL N OTIC Hi
AIIM'il.l Thiinaa til rfura. a', an
I mU huafil m I Jaliipilfi. M'irv'l I,f l
aia'ar Wl Mrr H'fl'V Mr An', 4 l'i, fi
ll, n. flir; ftr finihra, rMfiifli an4
Jam', I hlfffl'i; 'itri, k"g ( ii, la ,
ajfti J'laapH, Atiar'lan, rl f,
t'initt will Ii f-iraa'1'-il l'i(fl f.arhin
Jinia rhaiial fii 'lit'' Tjailar. 4 0. n
rii"fl In 'M'aff Thdrailay, I n, in.
I'lilin, pvpi-ra plr.ai, i
tSIMlSt Johl't, l,l,.r la II JK"r
ia.'a.i1 a a'livi4 rl nc'lilr V'a
ifah Hal.tiiii. four l,n,iriiif, 'Iiiiii, ! I,aa-
Unii arl la".fa, n4 ona
4a
r'tjii'-ral arvii-ia Tiailar ffl I fi m, ffiri
id, ri -I n -, 2 ni.u'li 'h K' , I" Ml
Ann i hufi h ( I p. in. Iirniiil lluly
fiuii hi i titnry ,
.HAJHt18:
WinliKH bi,a anon t"nt Kia or (run
aulia oil! fu.l o.l ami inllaia Tl)ra.
fur ij aniuf'l Inaiat linon rnur un'lar
Ijkar ualnf an A"mai kalln( "n.
' liur al all; i.i ami avr.
Ialn( Vanuf,, onlx lr ha Omalin
nn-ria Rurial Vault I , 1110 H. lotfo
Hi,. Omaha, Inapw mm lliai
FUNERAL DIRECTORS
F. J. STACK & CO..
Otiaha'a !' inirall ra'aiiiiihinafli!.
riwlJ:" A M fi U L A N CElfif mf
rhlnr-inir4 nd tuntm
LARKIN BROTHERS""
tVUI'MAI, finiVTrir ami lo JITH
HE A FEY HE A FEY
l.'nitrlkr n. f::nlalmar.
Phnna II A Kill till ra 111 Krn
JIulse & Riepen,
runaral IMr. Inr U2I Cuming.
CROSBY-MOORE
FLORISTS.
LFljf
CAY IT WITH Vtl'i:ltH Ktl'iVf llthll
N WOp. )f1A Ml KA I! NAM HTKK.T
J'"HShA TH l il V mm m, i aT I .
f, MKrVl'iKii'iiN' K,ii7 rarnam A. III!
CEMETERIES.
VIWT KiRflT UWN,
Jl'irili of Ola- MmlK
OtUrt a( I'amaiary
ail ;?e Htanila Th'r
PERSONALS
tXCNTIoTKir
AM hlmfa i,r il "iii.il , ik il' i.a l h
I'r.lKhl'.n ri;l"aHr I'nfipgtt t1 ttnltry,
ZKlix an. I ( alilnrni Mia. Oiiiah. unii,r
t'l- 'aralul auiiarvpan t t.f Ihm yrttttst.'
t'liUffirn a Infli iifn'-h!arl rva iiii
rri li- Kt ra.'f mia ltf Vha lnl In
I'riiiarr raopana pi.iiiili,-r .'. Taa llar-
lia'. 'roatniM tit I ilmtnrf i,l 'i. I ml
1BK HAI i'ATI'iV Army InHn'rial hum
aoli.-iu yuMr I'lothini, furnd-ira, maifa
ytnra. We n!li, l il.al r iliul, Ph'iria
liO (IT. anil our ,.n i-all, I'all
and Inapnl ur paw Iiiim IIILIIIZ-IIII
tiailur raii
IfAlllKH mii-.l (i.r: iai1.ian p.irai.; rf-r-ii(na,
(.rival hiliia. UK. I..II. SIOI
I'ani'lrii,
ii6JK rrii.ii! nun,. J and k.l Klnan
r'Al l itafnri'a. '.r,,ir.H Ha ra'ta. JA. I1IA,
'VK ar ihrnuah
K, k inadThura-
LOST AND JFOUND.
fonC.Hlii.il v,u.( luff l-i.n'a'ii!" lw
rir, ftn.ii r ,!iii. ri-'wrn l'i I1"-; Hiiri
SIM l'i , aii'l ol.'iiin hUaral fiHri1. HA.
Ill
I'OI.I.IK il"K -I.'"y, a'divi-.l frnm
in iiniihi ... hiin.l f :'ti an.) II Htrta.
Har. K..r li l .ritu' nn mil MA l:l.
LOUT -Niiir Vli.a iTn" MatkM P II,
ml mih i: aiiiail rH lliiilif iaa
i all Harnr l. Ilo.iril
!.6l'- M'a.ln4a'r ' 'nlrl III I. h'.ril,
.air t.irilaa ahrll ffiaar.a in taaa, ill
fountain rit HA lilt.
II'MI'-Nrar HI al l.aa
hri'lali. Nil I'A K.aatniail
M'HKlay in.
Mri4. WA.
Hi. altar I . Hi
j m r - Hi 7"haniiai kiiii iar nmtn on
i r..aai.n iar n.mh of lim i4 I'um-
ln H.., l A
i.O-I'--I'd r"T"ifari.a, Klinmul faih.
I !). i,i,,i.r ...i' l, a: sua Niaml.
EDUCATIONAL
laf i II. ml. S 1' HIT m'll'0.
r amv-tara . ...iiaae in a. - .,iiii.. v, maMn
lkli.,i"l, f,..., -, null., ahn'ihaiiA an4
irt "' ''
laibi.
i .n,
a I, J
l laa '.'i
n I t
. ,.l t,u,liii iilfa. .ail 'if
Ik-Ka J. .in I t. .i wl a Itl'.anaUJ
,'atal.g A.lliaM a
In 1 1 i I Oil l.t'rlf
I'.i i.a It "iiafta. " . , .
'Vakii i" i '' '
lrt.a na ta, I a 'taniai d - M
!,,,.,., alii til n...-la.n (at i. Witt
Hl l'l ' T.lCKI til. l la
IWaTIII ' l"N ' " "" .
..4 ..hat t.ia- ' ''. ,J
ngn .mi i ...I. ..! M I
V HI a. II IHI ,
Id i ..
I i. 1 1. r' is
v, I ii ( , ion a 4 I
1 I I -It.
It 'lit
ftlti ,, m. A.' - ' "
a
ik. ii i I Ii; '
I i fi I at I ai. f'
tot a 4 .
" k l . M.li'l. l' jk I
f k I . i at.. Ik 11.4 I -44 I1' '
4. , , ..I t a i 'H . . " !.
Ill kaiaa k K a 1 I H
" li I I kaa.lt kin "i ..I 1 1 it
II I ll'k t I II Irf
FlIM IM- Al, k-ai'.fiaai !; . .' ",
( 4 i" i'l' " '',
ft I M ..J 4 "'il
I'il a t. i
i i n
I till ui f "k i" f.
, . . 1 1
J 4 , i a ('.- ' I
.. t ii 4 t
.IMi. I . a i. 1.. I '.' '
t I i4 I, H -. l'-k
il i k 1 I I . i a. I f
l.vai". i aa ' ii'a
I, aal . ' al t-K a. n
! I 'l all - til I
M
THE GUMPS
-1. STTriaT
Ntt AH Vt
RUHiNINCi IN IMRV
N
ClWt Mt "TWO flZi
MALE HELP WANTED.
WITH A
An fl'-H'fiM if fi m 9i' 4 lt wrt lh
0t m'0 ft Sw,iaA hi riff 'pt (in
fr'"', ' man nf,(, 04' 1wit nt
turn thuiilinga, (fa hm, niri.
j , ff 0 (f 'fi ' v.rrt-ny b'N4
ft wwn'7'"-" jm'w i nil' n pr"win.
Iri. ' Mitiiiifnain g.vt vpi'nr f uitf'f in
turn k an M-fitfirf C t" mam h
n nut, r rf-f "r ii,"ii kva ln artth da
(iiN i laai,lr yara Thia Iff an 'ii
fior'tjrit'r l'i tiMMa a ariianaiil fiiinni'.
tori wiih an a.iitili' 4 tirtn ha na an
A A 1 r.Hr, a-lilf.ra r Una 1 177, Jit
iltrti nil,, I, a. Iii,Jii,
oocooooooooobobooVoooooci
O O
O alrnirt. r)
o o
Cl Wnll 11 m. t,lly f)
O ilf.f-i-4, avi. 1 a II,
O on I a III I; t r It, 0
O X'iniiia II a 'id I J, o
O ra'ffi H',nfU. o
O 0
O il rr Mr. Kanip, O
o""?fiflnoTir,5r)onooi50 0000000
riSHr.HH V! AHtMt tv m,tt llnnr
; a' for tpa;la i,u'a(l tU 'n.i.
niniii llri.'haia, Nonh I'iatta,
W4KTKIT
rxrKfiiKK' rii rr,r-i.m
f AKKfi"
Al'Pf.f m'PKni.VTKMfK!T
VJOHK.WU.V.H ftlNf.'L'IT CO.
JlTIf AVO fA VKKPOHT
OOOO&OCCtOOOOOOOOOOOOOOOOO
o o
O WAJ.TKD 0
O O
O MAi:illHT IIOII.KItHAKKrtk O
O (')'.' liy, pr Chun. Ill, K.
O t ut,l working ' 'irwliii'ifi. 'ivar 0
O Itfim npil'ii.al Kvrrrthiriir Inhiil- O
O i"f irani.ri(inn f urnial.rij, Honm O
O iH kanfi4 ll'.il, Mr, l'lm. 0
O o
OOCOO&000000000000 00 00000
VAMTfclJ ay Urn nl ffiK'-aaafnl Mr
''''ir'Haiir a ral ilia aairaman fr aiarn
lnwn. V'laf liara a aui-rnaafMl yttfttttl alfli
an aa'tibli!)") raptj'alnnt fur ,'l'fliiir biff
I ..al'.aaa A lthf fiirairnall ly anil fa
prntinr? Wrua a'aiinir rrinti.nnlaa for
njir'r Mnn'l m,ih, flrrtn an4 full
I arll- 'llara in lira! Illr, Aililrra , M
l , llnlal rnn.'anl, Orrlalia, ' tl
WA STrfAnihlliiiia ni", ilaalroua of
(mint thantaalve for fnriiia'rial ai'-ounl.
Ir,; n4 pnblli- pri'l' ariihiut IntTfrr
In; tvllh prarnt in.alflon, fall fnlz-rna-ll'inal
A"-uiilanl koirlaly, Oil ('II y Nat' I
ManH IM
WANTKP l, jmrtai.'' 1 tilfir. i-'iark, ffiva
", rif.rniia rd ralary i,clM, lin
M' ?7, fimah li
wa" vrKiri.7:M it k it'll V Trf'iv',riTwS,
'IfV.H H'P, Al.lt VINTKft Wf UK.
:AI,l, 1IH rAUMAM.
Wafii''! linariian aii'l urouii'lrTian; aaly
ax, iianiiina-iicifi r,na;ifiiM.riii; ;o. omtiliit,
WA .VTCrT i ninTii t,"a ani Apflf
III! Waal ll.radway, ColO'll Hlnffa.
WANTEI) titmut dniU'ty Blark; drl
fri' k. H'lmniKr llroa , Jol Ytttnnm.
roi:sY uASiri:tTr TA wfr-vanin
4ownln arona, f.'nlvaraiiy of Omaha
H'm mrrtntry, 1QI7 f'maha Wat. Mfc. HI1.
WANTKiv-A brlKnC rai7'i, "lionaaf,
rtltau young man rfh rnnt'-at rapital In
faka fia'i in'aiaai In an nll aaiai.llahad
tn firm, An4ra W JIJ, Omah Ha
or phona DnudUa t2
FEMALE HELP WANTED.
coiirKI l.rft alma mil f'lr g.-naral ho iaa
worU, thru di fulfill; fowl T'l
pliuin WA. 1174
Top, ahorihan'1, typiwrmnf, tiookkaapln
i-, llan'l Ilia Amarlcan cmiry
Hualn-aa, llll Karr.am 1'oaliiona guar,
antaait; all our gradual ar In po.
iilnn I'all AT. 7774 or wrli f..r caiafp.
VvVIiTmUm' ! jrara' roatra.. Till
I'tlm. I'.'afl, f'lom. Liumlry, raah allow
B.II. aii'l i-.tiaa. Oraii.niar a. hool a.ii.-a-ll'in
or t."'tn.. iliiiaK" lloaplfal, 111 K,
li h, Chfagd
O 0 00 00000000 OOOOOOUC 00000
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
WANTKI' -r .'rinii i"l povrir rtia
rhlo "l'T"ia "O (tt'ltaa acr.'na
unn rlrrpfa. Apply Ii aiiipiny'
mant liaparlinrni.
M, B, I'M IT II IV CO.
ink ami Imuglaa HirroU
O00O000 00 000 Of) ooooooooooo
OO0GOGC0000OO0OC00 00 00000
o o
o o
2
o 0
6 WAN 11 1 O
I i rln-1 ami. try ml. Api'ly fl
O inf. H 'l' l I'l'ii'iin:, O
o o
o 3
ooooooooo 0000000060000000
UaMkT' w"hl' n.i'1 " aaaial Hh
r.iiiiaairk vara '.f iltlMfan, no va.li-
in Mil M I, ll'inMi, III Hall
. knn l, l uuni-ll Mlufla
i ll'IMII'rt
t H Itt'a a 11 f r f -
...! n....i.u.a ,. .i..a;l .im.ni. I'h.
t : w
H
Cl IN t I I.M- I 1 1 . , , I a aturaail til "Uf
., .la'!, ll itai ailn.nl
I tl"H A hll I' II Hit K I
u t . rt n . 1. ipa'" n -4 tahiia inl I
I'.,.; I ai...'k a 4 '. Ill I'll
i i ii
SITUATIONS WANTED
OOJuCvSOOO OOOOOOOOOOO. 1000
ft o
r, ikiistri iirs- i in : o
A
O I n, ( .mi kar ik t -f'U'.Hy O
ft i .iiu .. in t a t it. a
M.aaa.at ' $ a, u'i- i ' ' ' fl
a - ... ... i ....... a i)
0 i i, ) nM l' lalltill 0 j 2
2 .al I ,.,.. . Til)
i .i,t,ii l.. li Hi.ll .' I gjj
isai, n ft an ft on ft a e o ft a r 4
Yt liliUkS aal ia am waa'1 (
I.. ti...a inn aciai a1' a. a .i'i.i.
t., a, i'f a'aalr, la,'a a4 a
I.,.. t 4 I, a a!, tat t
l-t H v.
llan i'tl , 1'l.aa lit
I,". I VI lata, ka-kkM ! !..
.,,,111, ' lil '
!... y ., . I. Hla.a
a i t .aa I i ii -
MAIK OH M M AtK
till . H k , '' '
t.,, tl. I t I. . I
.... tl It
a,, , I I.,-.
, ia. I 1 I"
I mmaaim i 1 i ' jr l n TamM. II a a. . m If W II. . . . .- I I.Ta
I 1 OIIT TOM lNti , ViO TU1 1f-lVtlVT I
IIOUIItHOI I) UOOD
1, t k lilt ', I- '',
IAt.ft-kttt laaaatt k .'
.Jri
CM Hviai -S f.ij iai ak.iA...
T UFOKC Tl. ASC nI0ULV WkJTlKa M
to nt v-ow xhi nctwRt tvat tt fci
iii, , ' ii i i i rwn w iKvw 1 1 w . .j.m l -y.T.wv
VI. I v. a . & a I 1 r m r' Mk f I k .rs a.j I Ml 1 fTj A tfr tU 11 - W
HOUSEHOLD GOODS.
' C&Ogp00O0000000OO0OOCO00
O a
O ',!,' I'AS l'KT JWH l.lrK
O O
0 Wa hav al,"l larif.af nmtturl. 6
0 l. i.l i.f f ifiii'.i'a my y r aatr 0
0 thai mil l.a i.fffa. f'.r a U in o
O T i4ay a.Kll.in a I II v, m , 0
0 1 1' I II AinKtm Ilia a'trial ti,r.. 0
0 alaniii.'i'a i,f f'in.lliiia la a ., i.f o
O yty li'm filr'truia fnnii lliw i.J, 0
0 Hy l'"iaaa k'iMa, iiai'inan f li o
Q yt'iwun who haa iiniv"! iu Call- o
O f"Oirn, ai"l tunti ttt in' i.f o
O I'', I I'l'liilHia tf'tn t ''lJ'yfi O
O Warali'iua and I an ri.ii.pany. O
o
o
fit fii'.a flua aala litrana l'i frilaa o
r.na of ilia fta' oppiiii tjrilo of r?
Ufa fall In "' Ufa ai,)na ral f'lr. O
mnna a 'inr " .fl" Wn anil o
ala'i (ill 'I. fnln'a i.f fl har. 0
rata, -nnalt'iriff t.f lirauMfjl iii cy
Ulaaa anil (liina. 6
o
0
0
o
o
o
o
o
o
o
?
I
iTiei'MKMn'iN AI'i'TloV uni ty,
I ,'! I all'.'l AW,
frank II, k"(rrion, Au'l.'.n.tr,
at ij'i. we IIJI
00000 00 000000000600000000
I 'Iraaaara, I ili.fi raiinal l.uffal: I i run
lilf.a'I'in l.'iOHiaaa alii fl(lfi ii; 1
Hi
ano; I farl'.r a, (; iJIrnl'V aa', li:,
"ii'h 2h "!.
KXVZH't aaiaii'tf iita'tiiiin rapairtiik,
WIUKI..H,
I'.in aii'l llarn. DO. lift
kl 'l.fclr HAN'iK In !( I'.r., llh
lull aralar l.a'k I ttnrrtt.ir. I'rlr 139
i all UK !,
TWO l,-,',k.a an4 l'i Ulilr No tlaal-
ara, AT. Illl "-'in Af.
K'K HAIii '.'.lilan oak f'.lilln l.f,
i-lialra untl irnif.n. founi If llluffa, JM
I TIt.V , Ia.'r, api.
II A 7214
in 1 1 !".(),
Mi K, ( r.. I,urlf) ('all II A 1271.
MUSIICAL INSTRUMENTS.
TltAttK yiiur vmt..t I'lmi'i on aiaar otaai'r
Mann Mala"' aa law a -a ptr kuonm.
A. HOKI-K Co,, 11,11 l,ui.a,
KfKAHIyT ny nprghi piano, in.
hiiaiifiy finlrh; nuay In atoraga; argj'n.
an AT 4J0
MISCELLANEOUS FOR SALE
foil UAI.Vy Hiitagua Tli a n 'I Kulibrr
Co aiiarca. JIOU AV, A, CO, lllijffa, or
1777- W.
Foii"lA f.K Haa'aoi Kf'irio iiingl,4
1' , h, Ooo4 a paw, Pnsn 2II Council
Hluff.
iron HAf.ri ATTll,Krc 'l,(;'nfi MIm"
HV.HKJJ11 J '-'?, OH, I' A. HI It.
HAf.l; ripragun 'fir. lii'l II u Irl.or I 'o. ahara.
1"4 Av., A. Co, flluffa, or 777 W
Kull HAI.V. tt'.gaiinii prrmjr lank atnl
Mllllll. Call Wa.
TKI'NK I'anl on--., It. IIA V .
RADIOJUPI'LIEl.
BKCKIVIW l. rl.iacmr anii I wo a!t
radio; guarattia.4 rang lin rntlaa, I'nali
or 1 1 'lie, J aul (.'. Tail, 174 Hou'li J7ni
alri-al.
STORE 4 OFFICE EQUIPMENT
000600060000060000 ooooooo
O iii'Kwitirtnii c
O AND 0
C All makaa iiought ami mil O
O rnld an1 frpairtd Hot aaitta O
O for lit CORONA. ll our j.rtra O
O I" for you buy, Every ingutilo O
O gaaranlatiL O
O cK.vfliAb TTrBWBITBfl V.Xf.., O
O 3A. 41 20 llli rarnam. O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Af,M'n'f n.i Tolailo ''omoutlng ''!;
I't.p'iiiri.) opacity ; gridualiil from 19 to
II (-.nta.
Viil CKXTKFl HI'TTKR pei'T.
1114 Knrtiani. AT 44, .IA. 174
We Ili;y,"a7l (, rnak dMkh'i"w
caa, ale Omarig yIHur At Mupfily Co.,
w eornar tun arm iiaugtaa. JA '724
liC'BfiOroiik .iing ma'hlna, llflo; fc
t.ity gtiatanti.. II A Klalirr. AT, Mil.
UCAIlA.Vrr.KP iypi-wrtia, 7 f.'i ami up.
iiiii;n. oifi. . Huppiv. 1 40 4 l'i.l
CLOTHING AND FUi 3
I AIjIBH' h'-uty w.n
ir'iMin, 2i.
iia mi.
H,XI, r.KK.nk auna an4 1wtu fnr rant
."A Jin. l"i N I'.ih hirr-t I Kiiman
IKIIT ahoa. IjTo "?u No" I4lh '
JPULTRyAND PET STOCK.
II.U win' lagn.irn pulla'a; fitly to lav:
atoi-k diri:t frnm I'mvetaiiy rif N.l.raaka
Iturda I'nulfrv rarin. It'iuta) 7., ContKIt
Uliifr I'hon hla'k '(,
WHKAT ai-"rnli,al Z PT 1"U II, a A.
W. Wagnar, .il N ink kl i'all J A 1143.
VASCX plgaorta, f.hcaaMii'a. Iiantfitna, prlr.
Una, l", afl.r 4 3'l l.l Ho. 24lh A a.
(ltrA TlANTKKIi aiiig.ia.","KB47(.!. "
WANT TO PHY
iKkl. I'lfl-KU l'h4l(i,
New rtrai., (Ha4 fl.. Im,iiIiI, a,,Jtl a'd
railad .1 '. II.. -1 U"7 iHriiatii IT, IC
V K buy l.ali 'l aaii" pjp. r, old ma.,.i,api
and iii.iir.wl i.a Cill itr u.lt. Minli .
par am., k c.i . mil and Mnr y rta
BUSINESS OPPORTUNITIES
cooooocoooooooooooooooooo
Al "I li'N! At ' TI'N '
M V. of
tilltt" I.RV ftoi K
i k i,r.,. ratgti. d Ir.ila. f..r
I ' . . I I. !. I II I J !.,., n
91' ttoi lll, ,J-.av I . 1 1 . . . ( f)
II' .If. ia . I .. . . ' l aini, I. , (
I I .1 i a. ui II. a al k al. I I A
l-iia it ti'i 0
TO. K 0
Ttl'a a"- k ru'.ata'a if a'a'-'a"! 0
riii'i ii.ai'ilai.rti.a a, .ill I,- ft
. I at yafc.t.' a t a.
n a i it r I i I, i" t' . O
k )al k.illo t i aall ii
adi.at lat i. I t.r II. I I. I, .
i. inn i I ai a . .1
niNIII..Mi i
I'll knit ll.tial .l. at ,t I.' il
. . ,1 14 ulii Ii tiat a a ' 1 ft
! , Mit.a , t s i h. i . (
,1 ... a k , I H i' I "I O
i ,t a. a I . '. -. in i 0
a' ' p. "-lit I l 1
. UIH A Hill.
' I I I I it
,
p
1 It a t V I
I
,-. I : ,.l l -I. II .', -I t A
o s ooo j a liouu 1 1 r.utfj
I . ,n tli i t - ..i-
a at a wl It P- 'i ..it o kn
owaar kaa .!' f ti ' - a a ti I ttuag
k. tta. .- Ii t I 1 t 1 , i.t.. !
It'll l.t l-'f I't ' '. !!
k. I, II 4'', I 1 1,1. I . 'iil '"k
l.a k a cl'i t. . I'- H all
vt . .a M , t ii. I I"
mil tin 1 11. i -.ikiovt-
". ! - a . f a a a -a a' .!
it
1 t
I
1 1
..fit I
' I k - t I
I A t til.
.a I P
I I ia a t.a a
I uooMi rot KUNf.
i W I tail I.--N t 11' tin tl I !!
A NEW SCKKEN IDOL
T
i . . . . t . . . ff 1
ROOMS FOR RENT
I'M .lfi-'l,M nr.Vli-ll.ua la an urn
iiaiml i,f f , i A tii'iful r,ii.in fir lain
a h"a.in., wall f irnl.li.d, l'h l!n l.a.la
p-lr,,ii,, 1,1. a'Wti Apf.ll'-ar.ia iiiiial l
if .i"l fru'a I'hoii wa Hill,
ill tut nrr wr l'ai Api , i ) inn.V.
Ii.g l,"li,i'iii wtili bath J '.' "l(, auiialil
f,,r I i.la Walking l a'. Itf a-iand
I'l'V "ia wo, pit. oatn. aoo, oin.
f.i'a'.ia, jfi.aif'ii, piifaa raaaonain. 4
or a. II..I.I Harnll'nn. AT 47,
ii M.A WATlTi- lloi.ria nforil
IAMVAM AT Hill, ll'.i'l llrnahaar,
f'.'ll fatra In l-i'mani-lit guaa'a
il M' f,l,y f.it niali' il roi'itia on 1"'ri and
tin"! f , ', lno.lt In 1 nr lln, Call
IIA 1 ',(11
XC'K r'",io, pilva'. Ii'nia, f ganilaman of
..iip. a 'itp ',ya1, rafllna; k"m pilHilgaa
IIA IH
TKI. AT" 127 - I, "."" frimr'r'.o'nT. ii"i 'fi
.Ip'taur" rut'al.li. I'.r J al" I a-nall room,
i'lll fVI'IANA A VK'--N'lv"'l''.ni "in'i.fl-
buiti. Ilrtf afihaitgarl II A I'-ill
.'"'l;l.y ftirniaitrd tninn l'if I or , n
lii'vai. hum., nrar rar, 114 ?427,
Wlli'f NT, ai'ir,. Kti.nl mom for lady
h'.lit. pHvlli-a.a; liu in, I, Hi WA. liit'
I'UfAHii, 111 f.arga g'limr rnoni; n-
l-titup; t wtri'liiwa; ri'.l walar naai lla auj
I.IN'cil.M ((,V l , 44- Kll"ill'd f'l'.lli,
laar r rajrh'iill I'nlva'ally IIA 1JJ,
I.AKP, Hi, 2"l -Wanii room In irrlvgi
r.,iTi, 'n-aia i,-ar vt r. JII
IIA. 147 Vtir ran! ar ml. Taffa! koriti;
hot wa'.f luat; up-lo it,
I'OI.'OI.Ak' "t ", T'i klain"liM(4 looin,
t'4 lo if. ,r w.ak
'rivo n!' al-M.lr,g fn'ilna, il2l"iougla
7a'fcKV.ir"fiif.lli.4'fron roinAT." 14'
fry: AM nnl room. AA lit I.
HOUSEKEEPING ROOMS.
CAI'llol, AVK, 24"l, nawly fumlaliad f.
room f.',u""pi'ia- apt, link giid fag
rang", r.r II A 111
ii') No, 2'ifll kt rin. ni'aly fur ii!ali-d
Ha In, all ni'iilxrn bul kai. Vary
r"aa,,n'il,l
aiOAKD AND ROOM
MAKcr HT , Sail Urg room and ooard
f"r 't young loan, pnvaf tiom, keandl
navlana pri-fi-rr-d AT, fill.
I'll'.AkA.VT loi.tii, i.rlfi family, horn
nuking lid w.ak. JA. Dill
HOUSES FOR RENT
kti.r'.otn riouaa. modarti ainapt fcaat, J4A4
(hl'.ago kt. lM.
Yly rnmn houaa, 4 g'rra. liarn, rhl'kaa
h'IU, 7217 fl.dfold A"tt, fiilll).
BIKKETT & CO.,
HI 1'. I'.ia' 'frual Kl'lg. J A. At.
It I'tttlft) living ttttitntt, aut'alila alao for
raaldaiif and huaiima onibln4, lllli and
Latvanwnrlli Hla Ii
.IOIIN W. IIOHIUNK, J A Mill,
Jr, pur Haf. til dalra'ila lioua for nt,
I-ITritu TlimT I'flMI'AMlf
"Whara Ornah. Kania "
AT nr,4l 1701 yarnam.
J7I Ni. 4 .'illi al firm atrl'-lly inodarn
I room kom., rtloan io a'H'tol and taf.
rhona A. 2419
4-room liouaa, furnaia, wafaf, aun I'trrk,
garag". ,-. Mailt, ,;:,, JA, 1172.
''I I'O. I4TII XT e'rin" "h'nian ' Han.
"nni parki Inirri'llara porai-aalni.
4-roorn liour- fur rent. 21'l7 Hit. Slat. fit.
IIA. 4H7Z.
Mofil';k4 (-room bunalowl A 1471,
FUKNISIILDJIOUSES;
H'oil hr.ua.1, nualy ftirniahad. tint
Knuili li'h M Cull cvaiilnga.
VVII.I, ruit rny furnilinl Hmnn hoiia. ail
iti'itforn luiini', at 2017 IliHrnl, Io rcantin-
allil. parly. Want nfrn' WK, 071".
APARTMENTS FOR RENT
OM A II A l.AllOK.kT flSNTAI. A'iKNCV
Thlriy-four aprimnt building, ill
ai-artmanla, rainf'iri''l innfira-le, al,ao
luialy firaproof Murphy l.ad or b.droom
lirlmnl. Call ua, and will tak
you tini
imAKK bi;ntaij i' racr.
flrproof Apar'niaftla ,IA. il'll. AT. 1701
I'mntr I7th and Howard air.at.
2"7 no ;TM AVK lltl'laon apartmatit.
itraunrui a. room apt., walking diatatir.,
lanitur aat'vti.. Will pay you In look at
thii.
Mk-VKItk aV HAINHOI.T CO
n fm.uhn S.,l ll,iiib lllilg J A. 41714.
fll B I'l.Oltlv.VTIM;, ' tl'l "2;.TH "T
Ap'a, of and 4 rootna. Tli Clii.idfi,
21th Av. and Mar"y, 4 rnotn wltk
f'tom Mri'oiiin.odaitnna, 'fhrac apt, ara
all nawly di-'-oi a'.-d arid within walking
dlatnhi-. I'h.oi ;IA, 142!.
lArT fc-rocn apartmant, with bath. In
tna my, will baauiiful aurroiiinlitiga,
Cllildri-n perrtilord 2li;"i Karnattt Mt,
W, frA UN A M MfTII I'O.,
fUaliotl
I SI farii.iin kl .FA. t)'.l
" " t T.aii i K ia"a'iamtm knth
Thtrly-ftiai and Karnam, l-rnoiii apart'
maut for ttinaa wko ai'a -llvitt a.vt
and liitnaillia piara IIA '.
HAHNriY :t4t "r.,i.ma and l. ln'
.r.i; llln bath, built It, buff.-!, gaa oi
and I'H boi furniahatl. Wrai latnani 4i
Iricl.
f . A It 'a K I ru'i'iia, l Io II", faw amallar,
I to I mom. IU up W. J I'Al.vlrH In.
fta.l Ka'a', MatiaKi-t't'-nt kp.i lal!1. Ill
k -. tin- ln.ly A T ti"
i(iiiKR.NubfurniakrdlTaTl7i.TrJ"
walrr liaat, Mrfaratuaa, III piatli Ata,
( ..! llluffa. I'.n
PV. t r H rt I It I k f ' " l ?' M I' A T 7
" 1 1 1 : It R tIMAIIA It I, V T 14 "
If " II lllk and tan, am k'a
CHI wl TH"l II I Is 1 I .STINt I ia
an I klllti ! odla, ! I l.l. 111 )A.
I I la
1 lllltli fl.,. i, 4 r-'in ltrtmiftl I'aa'il
h'al mi, lain r.aai natll If l It II1 l
in.
p..
M at
I.111 an. t I., at .ail
a r 71 1
TrPAM ha. 1.41 r, n..i tn, . akt.
il H ant 1 1 a Ilia 1 ui , ai
1H.WT lilt - I'.ia I t AH l.a taut
FURNISHED APARTMENTS
'OOJuCOvjwviuCiOCiOJOOOOOkliiO
fi '
o t aitia AKAkftlisT K"T'I, it
II It'll . I' I "I ! .-! f )
fl I, iitn. n't ,1 .1 Ii- , 1 ... O
ft iiii.iii ll.ii , k't ,,,a" .-I O
6 I lk H aaki. lan'a I I . . I I a O
O I l'i'" .a it. I .t ma. I Q
0 iiiliii l.flk w it ai 1 . O
A I...1 a. t a at A I l.c
0 "
a out M 6o9fi ot)0ooooooe -
1 ! i.-m" mt- '... I.'a'l g 4 '-
I a.. ,li In 1 ik I. taty l.ti'in a.
It I 'I
lll'.1l Ii.. it Ilia
U'l l-vaa i
BUINlvS IHOfKMTY-.KI.NT
r.i.. - . -: H ,, ,,
,.,,, , . , all a iH
i t " a
tl K
..
4.1 tir
V.! I . l 1
' f -iiia ruit mi t (
11 jtitt p.'t tM 11 t'l . 1 't 1
l - f ta I li-t'a tit I
1 a I ,1 lit P a A I ll
t i
j I 1. 1 t I .III'
1 .. - 1. . , a. I'altlt 1
I A f 1 1 '
I lt
.1 It. tf
It, tr li.l aaa.a.,1 Im. .1... I
ii.lil.l illii I'lt'.itl (
mm,
aaj'aaij ,
w
rV'rw
mm,
GARAGF.S F0RJKNT
Kofi II' ST '-'lirag., M7 il 'llllid.
I'l'IVATrS rim.. 121 l-alk'v. IIA !",
MOVING AND STOWAGE.
ni'lil.lfr UrollA'IH A VAN lh
MoVI'l -I A' !'
nioilAoi: nilll'i'ini.
llutiarliold lloodl and I'lanog.
Il"1u'4 r Ibia wk io
1,0 ANliKl.f.ft. AH I'll.'lfl
I I'll 1 1 ll"'d JA J"
r-.TIHA'l firiio"i"patiliiirTii''. " k
atiirlitg Ci.niia'' laki-ii l,y jok or i''i'r
lll'il Van A klorag Co, J A 4:il, At,
tifl 'lioiarnan k'.nr, nwnar
M'.fir.g I'a'kl'.g ni'traga,
Oord'.n I'lrxiroof Wa'ahoua A I'm C.
i-lf S, tlili i I'linit f'O '4
iTl'.li IVi OMAHA' VAf4 At kf'K Any'"
I'.tH rii'l !,. awni'.i ' It k'a I '". H'.l
.llif fno.l" alora.. Iililng.
CHATTEL LOANS
I'ti i I'talia, II and'iip url wagn. lara
ano nrriiini . , i iiri'"in'a t . yia .a-...
112 W.i'l'l.ll.'al'l II, If J A Hit.
LOANS ON HEAL ESTATE
ViK linTm i nh vu kaiti) lo i"n fit Omaha
raal(.i,.
V. If IM'iWM. Ili!,,
lit K".llt,a lll'lg.
Parrn'lanM
Ktnka Invrgirtiani Co, II". oiu Nail Hk
j. II'. H T iiioiigag loan load, promptly on
Oman rl aaia'a kbopan In, llal
Inra. 4 A 4il4 2 '4 y.lin Hl'l.
kTKAIi;irr"rrrar"oana.'" par larX
AMOK OKA ST CO,,
tut 1h, Ar'Hur Hid AT !
OMAHA IIOMf,k-l5AI(T' KKM." PAKMi
O'KKBm; llt:AI. l.kTATW CO,
1114 om ,.a'. Hk, Hidg 4 A
IHi T" 1 1 '" l"ia mad promully.
V U WKA1 and l II l!OW(AN.
Ill I.Ik ki W.ad Mll AJ Hl
rti" M tIMllltoS T Hit Ofnali. Wal U it
a i up 1'iioi'KiiTr. no ijiei.Ar
VTf,"MI'f 1 1 KM paia "rri'.al for l.llHCIITf
llOMIiH 121 CHy Hal l Itank I4ld
BUSINESS ANNOUNCEMENTS.
mt t nil tttn ra iiimii.iii,
............ a .. a, ai.ii.i
Af!COHfjl'M. klOK, anifa. bog plaailiig,
envarad button", all a'ylaa, hamrill-tiliig,
bullonliolaa Wrll Irtaal llurmn yiaa'
!', Co. 1" liiown Dl'k, (jiualia, Nab.
Trl'-phon tk. IS. ,
Neb. Pleating
imm Kama'", '" ""'I floor, .... A
IiKkHnn.
rKNTAirx-itAYK, aiii7"ij r'ftiir r
kliaphard X-Uay Laboratory. J''!""
I IIJMOI'rtACTOHH,
rit, i fcMAIt, "" " I'Vai'itt ' JiMdajT M71, J?
' 1. , .t'i At' ..P!!'.. Jn.h
l OM MAI TOKfl.
A"cT.i;KMit.li AiiJ4ii ' iVtttwftiiifia; ''l'i
building, Mnaaonatil. AT, !.
"itMirtSii AltAllMIIHH.
,,KAIiff"to il.nia'for II i kiai'K ll
Karnam. ' laaaa Moll., vVd, ami t rl.
nigtit. Daicliig T'it , Thora , kai, and
kun ttlgb'a. I'rlvaia (aaaon by appoiii'.
in.iila, JAI?" ,,
ir.TWTK'M, JJ"3""2
I r it n 1 ri t l j 11 1 . " 1 1 v Iturniti, S'il Nvlll
lllk. AT. H'H; .;Ht,WA, I'llti Ki; 'I'.,
hkllA hi,i l')n Uvai " Mniaau, Hallway
Kg. I4!d. JA, tMi ntgltl. KK.8I2.
JAM KM ALIM.V, 111 Nivill Hlii." Kvldiiia
a.'Mirr'l in all ra'- AT, JliK.
liitKwuMAKIMl."
KIKkT CI.Akr) "f'Ky;kyIAKI,V(l MriM
ATloNU AMI IKl.l.MN'l COAT4, IIA,
;.jf.4
br.eamaklria-, atl.ratli'n and nil hmda of.
aawln. Mr. J. -'. .VI Hit r. Cull WK,. 1,741,
I'p. in. dm,, iIilh iniikitig, 21,77 llft'ti'V.
" kodak nvimiiMi."
ru.H n ij "v. 'L "u ii' k i r it i : ic .
Tha Knaln Co, IKU7 Howard PI.
KI HNir.Mk.
firAL'TiKiT, f "'.ala tl'iliy 'lind,"a '-nlli-a,
'r,; atunnlng rnlnit nap", II2&,
Mil. Mi'Nnniata, Walllngion I tin '
!IJ aipart itpalnfig. r.nmdallpg,
I VlD .l.anln. at iwrat.n.lh-cliy
prl' tt, llnldatain Vut Co. 'ivtr Krva, JAIU1
P.ITI.JIT inim,'r.t.
WMAilTlN',""'iilrrirAtt'irn'.?, 1711
liodo. room 2"l. Alts Waahingma, 1)
C I bain lnvnfnr lall Ihalr patanla.
M A I' TKr.KM-;l.
OMAHA PILLOW 1.0 laaMia't r.
nnva'ad and mad 111, in naw iraniar-
pni'.f llrkll'f. IH f'llinlllf.
" " i'BINTINf),
i. 'f i ii T " P r I n 1 1 n g " C ' 1 1 '" I V" tl.T ( 7 4 f
MIM PLI.A'tl.Oi k ANNOI Nl KM PNTk
biAMONi)s;t.?&:
to buy hick al amll profit. '''
JKWLt llY CO., Omahi, Nab , 4I.J N
lth Hi Talaphnn litllHi
(1 A HA (IKS kulll. ktyll ltd H. Ill "I
Conrrat ork, Minklin Lumbar
Kit, king Co. Tal WIC
PKICII' MII'TioNk f"ar"fuli aiiit.pi'ilirtau
II lb I Hharinn A MrCnnaall lliu alnr.t
AUTOMOBILES FOR SALE.
rAI'ILI-AH 'iMH.nl l(.,..l'l IV- 'H '
I haait.n in .ril. l... I...iit al IIH "'.
"ritinal it'.,, .to pit ah. av mut It m'"'
f hit ll.au"fl "t t' l"'i "t'laa at. 'I
tin I ik a Ilia onllnaiv U'l 'ar, ll.a f
ihauaand mill 'ar-fnl ,tt vl'i I " pi.
tlaa .y an aal a la '! 'l l'a'l;il.' ntf ,ta
only tnprn.., I't wn lartul . n I n ".
on t'.-!.'''!' f int'iii 1, ".1. -aiii 1 i. iii
ng an 1, 1, mi '!al li. u-'i 1 1. . 1 11. ft 'I
a., rl .'.If 11.4a I I it' m lil".'"
a, a h.,a 1.1 I .- Ilia I l" tin' h'i
t'liari n it k 1 II t ' .t'a'ara .r li.'l
i'. a al at uia iu a At l'Mi Y i
I I If" .... ... . . ,
Sl.tv tii.l ..fl ata a lata
raiN i-r nil", ait lliolal .alt li.'itl 'l
t',4 li I I I tt't aid '"I l 'i',
If. I lialHi'U At HI ' rT4 C",
I, ;(at I'll llu"!
a Hi. ki'itmi ia "ttd Kti. I'Lii'il
at tit. ' t "ti
Mi miin HTf.a i'i
Tkt lit'. Iv I .1 I k.nia I'fl-t
llm k i ,) kt a't I'o ll,4
Ihtil . 1 1 1 '-t
II -'l a' t,fat.. in. I a 1111
I .. 1 1 n't It' a-4 1 "- It I I'll,
,1 . ',.'1 . .!,.
" " I Wat. , III
fl h It aa, M it, I I a .
till .i't."
I a 1 I II H al ' I.' t . .. I
vikk " 1 1 m -M.t 1
K-.a'l tl lllk If
klW i t ' 1INI t liii AMI IK
n t 1 tm ami i t 1 1 t.
H'I li'itai tl It t II I
I 1 1 1 ' "kl I I 111, tin
ttti 11 i i.'driti
III It.,., a- it 111
I t ti 1 .1 ttot tt kt I 1 1 I-'
1 I 1 iillll t in H4 fait lata ll"l
, I a' I Vt-.it a
.nti. . ,11 1 . . a lili a . I--4
..a i i tn a-.
1 it
1, 1, , - , ... a t 1 a
I a . 1
, . a ... . a I tttli
1 ktti i 1 i!i . tktta
4 II
I tatt I. a a
4 , 4 , a a
M UI, I'lUtlnlli.tti, III Ilk,
Drawn for The
fciV)
f AVQ!rVU (MCt 'VI P
?
rvvnNlJ k
tjooc-u rtti or
KtO VOMi
HOUM UOT T9
ONE UTTLt
BOW tt B t
PUT TVit kl
ciRABre?
aaNaaaajaaaMiaa'aaa
AUTOMO.'.II.rB rOK SALE,
" " Fords Fords
l.a and I ard.
l ull or Tuna,
ft ht lliarii (II pt."a all
ino1ai,
fla tni arid V riafur you
tut.
McCaffrey Motor Co.,
"lb llamly fold kirtir a'alli.n,"
Au'k'.rixd k'oid and l.linolii
I ia la(
IS'k and ,l -i lia, i, tt tut I"""
M.rV ap'l "a.'l I'.'.li, ifti'iit l. una
' K I'Al'I.Mi'V Wio Co,
AuibrirKirt Km I and l.l lri l" ra
V'-'ll mill Ann a Aim. K V.. (1144
N.-BHASKA LANDS
Your Farm or Ranch
Tuui.d y"'. kly Iflip ('aall,
NKI'.MAliK A lli;AI.Tr AI'CTIoM CO.,
Ci'tiliHt Ci'v IkIi fiifiiima'lii. Vt0t
K'aCIIAM'ly! f.'iina anil lanrhaa Willi
owmra, 2 l'i ai ra, n par aia, Half
'Bali, .i It.i.la, , A. fill 41, Vllllilli
'(, M'.a la
WANTED REAL ESTATE.
'( Una ',' f (i.fl., I'.ill f"ll"., Kaa
FOWLER & M 'DONALD
I ( .I, AnJ ttiHUtuntf
Mftflhrtt MH.fl (,lMf)K 1f. -HUni..
WAST f at tunut ri'Mia; iiiunt li bik'I
i'.ilit-l'titu) , t htt,mi IfU'M fcOil f ii Hi- ihH
fi ii'tn fat- ymr f.uii, nin ha
I,) mn,r i.i.- tn4 "Hf rti(Tig
BINDER & OTIS,
H-.l IJalata. I.itar.. luniala, JA, 27.41.
Charles W. Younp; &" Son
I', 11I i-niaiti, Iti-riiala, lii.iriani',
IHi.' City S'l Hk AT. lim.
(I U 1 1 F N I f, "' :Hri'y win.'""
VJIV U JjlX J Una fur MUti k raatili
Hit ri.ai vofl HaiiM Hldg, JA, lt,
HIRKETT
UUAI MTATK
kill.. Iiaina. Inaura.
1,11 1'ilnia Tiual Hldg, ,IA, D1)'.,
"Tukey Sold It"
A I' 'ITKI'.r A HON llaill'ir .IA iW
C. T.'Spicf &' Co.7 Realtors
ii Vf.ra 'fruat lll4g.JA. 4li7,
"""oooVr 1. in i i M'ttT com!.; " t5 fi
WK kKI,l TIIUM
1 1 0 m 1 f k a 1 ,t rio a T. Miiir
l,ikf'"yoh'.o"f''ra''"lwl'b
bav. Ib e""l"m.r, I'ATNW INVEkT
MI'.NT fjoltalltr.
To Vi'l'l yu7i' pr'in.iiy Hat Willi lb lnoatlar
Inv. I'f, hM Kallwuy I' "",'.''A'!,f',V
S.'it'l'" your" prniiarly Willi W, yrnj
Prnllk Co. ''P"i. "J.
"lo rlClT'a''' Olov.r Morll, AT Mfl
V.'Olll.li l'"il'v Co,7l"'lt'"r AT. 4IJ
S," f, IIOHTWICK, "rail' aaaial'" "AT. 1.''
'vimlVtu' Ma)l"!atl "rn JA Mil
nil a h, & q. r. n. h
nuido pfcrnimifint BKrt;m.iit with
itg prrfiit fmployri. Have va
lancice for a limited rium'icr of
Machiniitk
BoiIrmeker
Blacksmith
Cur Repairer
Apply lit Floor Burlinfton
Building, Tanth and Farnam
blraeti, Omaha, Nab.
'
.l asvr
y
Tha
I io 2 rittya
I to rt itrtvt
V tlk or lorifcfr
(Ctiut.t 6
Santa
1 a . I I I i I
AtMreie
lilllllllttlllllllHII'I'IIMtl"
All waV div advertitemmla ara tlven two Imartipni earh 'day-ona In The M"rninf t
mn'htr in I he 1 vrinu; Jlae at lit una rtt, S mday .trtiamtnla are nrrie l In Tha Sunday
i:. ttiki-ly.
It m "Want" A'l ara k?fiTtrd by trlaphone al n lr rott--i be fcrewiht ta The Dee efftre
r wri'ifii 1 1 I lug Mul Wan' A I blaik knil iltl ta The t'mah Ke,
Mail
Your (i iter
liNlay II
Omaha Bee by Sidney Smith
irVarnaii' mill
- 1 "Vi wv. ,,7r
' ' l - v www iviwr-
rvcTuv on thc
VCUttN f&HigT
I I JNIllHv lot
WANTEDRItAL KSTATK.
W i.i.nl l niaianatt. Iiaa'lnr J A
REAL ESTATE INVESTMENTS.
Moil' a '! lioNH Hl t Klig.
Th a la, of Cowlaa, Mrli, will aall III
I,, , li Ii .1 b drlar fur "tali al 7 "I V In
Oiliiliar II, 1112. lit I'I'I Willi of alailll"
Oi aititaali n and iliai rll'titl"ii a a' i n
i.r inl bonda liilar-il Ion ''a "
annually nplnrial afar fim iraia Tn
P'.al'l III (rulaa raaftll Ilia r I II It I In la
lot any a' 'I all l.nla II il Miti"
Villaa Clark, Ap'inti'l, " 1', VH
fttaai.r.
nr.V. IlilVVlI' da fllilah lioinaJliil'l'l laf-
ii'toti mi ii. g iiaraain, "."Nr mti an
K-iully. iaak or pailCall IIA.jm
AlfMli.irTli'iMAk Ak'.n Cu 7 l'flor'
' SALE OK EXCHANGE.
itkcllANHK good iii"iiii iu''i"'iiy f"f
ganaral e'"k of man limi'lia in an, all low 11
Cii.;ilti II" "'hi In ;ii.ttii'l aim k, llol
W 111, On, alia ll.
ACREAGE FOR SALE,
l' A' It v. In rlly Hnillai Lrouin Imnaa,
I l.l'.rk hi rar Will l.ka ai.tna lra'1 J'rli
ami I ir in a ,1 A 1,107,
VACANT PROPERTY,
Cood Lot for a Dunlex"
l"tl'4, II. 1 Av ami lavatif"irr, 2 ''"fl.
I'ltiaa, Hal Ml, ami limlga, II nun,
Inttliii, a p nun..' 41a' and l'g, 12, I'm.
eiU4, a, . lornar lull and Cuming,
I .!;,
I'm! I '-'I, Park Av. and Wonlwnrlk. 7.l),
'"i.f.ii, 101 11. r 4itl atrial Karnam, 7,uii(r,
Clover & Spain, Realtors
JA I'M). tH 20 city National.
"ola ' luiat'irrio'i and i"raga Iraili
Ulv new gglit on. klit'lal larmt and
prlraa riiada, lint) upi ttnall paymanl
down, balani-a aaay laima Mat ar phont
ktawarl Itaiatna 14-W
Dundee Homes and Lots
Oturga A Co,, flaalioi AT. IM.
Wl.l. build to your ordai an our baauii
ful In' a In I'dgawoodi vary If ml
AT'lanllr lr.40 ;
NICK ' aa'ai 'froVto" frntiiig Kuunlia
park fur II. I'm JA lll,
NORTH SIDE PROPERTY.
S737 I'li' "ATHM (.inn , Mrtd, K, hra'l
1 'iia; r,uri , aalt, l.a la na niunlhly, Cralfh,
em 11. a, JA. p J io a
I' K HICK A f'CI, buy and a.ll hoitiaa,
11 1 I 1 1 1 Mi 1 1 ii 1 1'.fi' 1 1 1 1 1 .
WANTED
k
By Missouri Ptcilie
kt Si. Loula, Kama Citfi
Imporlanf polntli t.
Machfnltti, -
Iloilarmakarfr
Blackimitht.
l.lItU Rock, Omaha atntJ oibar
Standard wtii an) worklaf
conauiona.
Apply 217 South 14th St,
Omaha. Web,
I I I 'I : -I ili'ilii'li'lilil'lll'ili.l"l'lHII'a
mi
The Rock Island Lines Is Nor Will Not Settle
With the Striking Shopcrafts:
The men fmployt'd hcrftofore and hrrkafter will retain the
pokitionk they now hold or aiwlffncd to thorn and men hired here
after will be coniidcred a ih'w men. There are a limited numbet
of opcnlnjfk for QUALIFIED
Machinists, Boilermakers and Car Men
Apply Now, 211 LafUnf Building, Corner I61I1 and Capitol Arenue,
j?' T..I1 vour atorv In th blank
tr -- - w
tinemi'iit rtimplfte and ronviitrlnn If you want quirk rnuita.
Three ilaya' Iniertltm protlucea more rcpliti than one, a week a
Irmertion U ni-al or an.
Coat la Small
.fie per line earh day
lie .er line erh day
If' per line each day
woi-l to eaih line)
lllllliiiltlttitallilll
llllllllllllll
The Omaha Morning Ucc
THE EVENING DEE
NORTH 8IDE PROPERTY.
vt AMki'- l i Had a ttii"i'".aiy,"iik
ndaiit lint' tnani, on aoutk frnt'l arar
l far n 'till aid kumilua) ur (mn4
kutlil'Mg l"l iivok ii'la, r will aall fr
. iati KI. JJ.I i"l liiand Ata
hl.W a t iii.-in liulik lulmital kouaa; aak
ttritalt. iaat rnltl, tiai lurallun. ru4 IV
.ill kt rita.
,,. MOWN Naw Tllimla'ril I rwi'iti
but gal"t. liaar Mll.l 'fk Call Ikvanlnga
a i. , I JA Mli-
I i n ial "i.'Ji.r'Tl.i 1 I V R f I " k Til K i T.
I'nrnar ll'k Av a'.'l laralolk
Call It A I'll. AT III!
1 . 'I
WEST SIDE PROPERTY.
Near Black stone
$.,7.r0
if friin and I'-th, a'Mitljr tnoim VMh
wrt' i h.i'i mi It f'i'iif Int. Mi'ianJul
a'ada hot nw. but Hi (art I Ion wbarc
taltir arn la, I 1 1 r t"f a'1
Osborne Realty Co.,
Ill I'.'.ia inul ii, Ja.kann ltl.
('athedraf District
i'a4 ClfawiiMtlil fft'iilaCi ,lla Rff! (fin I all
i4 flatmaa Kmmi li'rtaj iiifrrnt frtntrt
lii ai un. foti niHii tlta nmm un lartnaV
Whil n"a tin iriv rtH',
Clover & Morel 1
AT lH Iftl Tol Kaallti Plitf.
1100 CAHIL
Knur nlra t't.il lamna, fond In. a linn,
al'iii.i It. u. a, raal fn.nl alailll'., guild l"l.
At, 711 Hat! AC. II."! tnlna Ak
BUNGALOWS"?;
I a mt I..II. Ill Kaalln pl.lg AT Hll
' II. in - . ur Taruia ATVl7,
Crove-jnibard Co.fXi
I'AM'Y in bu'tgalott. 4 ri.iuni, oik an4
ananal fltti.lt, laig. alib. full baiamanl,
II aim Call nwnar WA lull
BfCNSON PROPERTY
iiANI'T l-rioini bungalow;"!"' 4 atffTTtaTli
hi... k from iar Una. I'riug IMttt. C. A.
tlilli.mal. plliina JA U.lt,
DUNDEE PROPERTY,
I'oll luiiid't. propi'iiy am H, II. Il.nnar
Co in KKilina III, I call ua l"i llu.
I'LORKNCK PROPERTY
NltTIIAH AV "llniii. Aaa'it' for Knrn
proptllv No riilnrad KK 1 411
MISCELLANEOUS PROPERTY,
"We Bii.ld to Please" ,
Tampl M'Kiydan Co, 1 101 Karnam II.
ii AH TIn'iIH "' HliVI'UN." Itaailara.
I I' I I 'I I I'd fl I I I'll I II I I I j I I
a
3
Frisco
Lines
want
Boilermakers
Machinists
Hammersmiths
Sheet Metal
Workert
Blacksmiths
Coach Carpenters '
, Upholsterers
Cabinet Makers
Hates higher than labor
board standard.
Permanent positions.
Apply Room 301, Fon-
tenelle Hotel. j
f'l"lin'l' l"l"l'l"l l'aJil.l.i.'.ii)i.lii'l.ll'itlS
aimrri bt'low. Make your advrr.
r. ,.
Datea "Want" Ad to be
lllklTta.)
Da you viant a Hind ur keyed
a l Irr it
Am. Mint enrlttiad
OirtaVa,
Net.
9