The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, July 13, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fjgm'Bwmm
SWH!WKR''i-vJ
tfTXt
rSy;
l?'Jsr,k ' -X235
m' wrnwn-
S'tlo Historical S r-l.ty
I
- - sue? x
r -r - - - - -i j
HB . ... --.-I- 'V " ',... --JiJ " ..' n.i.--E.-i.lii'i"ai, J A
.?. -- V -- BTk.V - - - - a,YfJV1t W klW .Hff. .m - "" " 1-IS -J .
T BH .--. tMtKM. UMI -i-- M..HX. -
K
K
M-: VUHRfflrfr V MS!5fc B3, .AflfiK7"sr -?;lWBPB ft " i8aaws&
M,yi,-?r:i -rjr .j-' M5ittju'ii'sgTUAaree.'m,'fe rsv w ;.-. j..i'fct -- zri-,'i- ' -"'wnirfnLTFflKiM n f:w.rf'2."iftjT-f
-..-- vmKwmewflsTM j
---'- ..r- STsL'-T. s s;---5-v'iik ? " fc-Li . .'i: - v- ,, ',l-w , x--v -.-? V -T
.--..-.. '.rr- ... a .-.r- - . r "? ..
-H,.
- V
X.i
. CKJ" JX.'.-
4 Ni:wMi;iit:r That ilus The News Flfty-lwo Weeks K,mli Year Tor $l.f0.
VOLUMK XXXVIII I.
KKP rLOri). NBKRASKA. .ll'I.V I;-.. 11)11.
v- i M V.F.U JS
iffiM.
ftfOIJ
J -!i.
jf'S-
J
..
WA . f.
A.- :
n.i'
w&
m
m
.'rn-"-i
-Ml
-l& Wl TO
m - stfav. t.
PISOK..I K hi-: r.
1 1 1.'
: r ; ,'i i-;-.
!7?:vfl.vy.wT
swm
'.Jar
ET-
,
(. i iiF.i,i.i;it
M
nm
m
K
y
i
HMw
II
, JOS. K. GRIFFIS.
!HKII?
S,P
prrM
RS2L -S
?.-W7T' k.)
tfiv . t
1 4tMLkVI
U
HON. ((LLM-: .lAMI'.S
Red Cloud Chautauqua
Attractions
JULYl6"TO 23riNCLUSTVE
&JW
S
II. V. ADAMS
RROGRM7VV7VV
Sunday, July 16:
Thursday, July 20:
'J:!I'. I'reluili' I'V-rfiic-on's Jubilee SiPjjPi.
::W. Joseph K Crillls (Tiilmn).
7::il). roiiceit by the Llunil
S:0(. I'l-eludc Orchestni.
S;:iti. I'ei-UMin .lubib-c.-. "Mc-.ia1i."
Monday, July 17:
I'll'llKle b, I'Wbcs' .lllViMlllu l'ii
I i. l-'ninlc (. rime.
Uftiieort by (li(! Hand
I'lelntlu by the Oivhest ni.
t.'otieeit by .luveiilli I'lpo liiuitl.
Movinjr I'lcuiffs.
Ilaii.l.
l'l-oliiile- Kei-'ruMin Jnlilli o?
.bceph R. (ii-illls.
Coneeit bj tlie KiiihI. '
IVt'liulu I'Vi'iMiMin ilublH'CS.
Lulu 'I'yler tint ."-.
Moving IMuturos.
Friday, July 21:
Tuesday, July 18:
I'reluilc by tin Oi-elioMl'il.
CuhciMl by .liivtwiili) Pipe Itanil.
CdlK-elt by thi! Ilmiil.
I'ri'lmb) by.lnvenilti I'ipn Itiinil,
Semilor OH if .liimes of IwiiiliiuWy.
Movinj.' IMetuves
'.'0. I'l-ciuclo- lielz's (Jiehf.tin,
:i:0H. I.nlu Tyler liiitcs. impeisonalor,
7:!H). Concert by tlu Hand.
K:!0. IHiistcatiMl leelurc (Ye llovtioilO I-'mli) 12. .V.
ToinpUiii6-.
MoxIijk" lMottin .
Saturday, July 22:
I'iC'liiile by tin. Kinid
II. S". AiIiiiiis ,
I'oneei-t liy (ho Uiiml.
I'lidiiilf liy the (,)ri:ht.'Slra.
Illii-tnitcd k'e.lme. "Itoinanoo Of the.
Wednesday, July 19:
Iteiipcr."
Sunday, July 23:
'J::i0. L'leliKlu-Oiiiliehtrn.
.'1:00. Coneert by t'ldcno l.udk's OiulHlJ-tm.
7::ti. Coneert. by the I'.and,
S:0it. I'i elude by Chicago L:i1!i'p.
S::i0 Oi'J. Hiuj.'(lfifer (eiitcrfaiiiei),
Moving Pictures.
Union service.
Proliido by the (iM!lutm
Dr. 1!. I! M.-iKuln..
Coneert by the Hand.
Prelude by the Orfhe.stra.
II V. Adams
Oik: tlieusnnd Tifil c?n:o!iiA)!itru.s will bit tlioin each ncnlnft during the neck nt ttip closnef 1h riilitriiroiniiuim:.'
rajvwAjwrBMrw:
m '
vyrmw,
11
m
m
7kL
.fay
mi
4
FERGUSON'S DIXIE JUBILEE SINGERS
J'
& . &L
diWu. iJjii l?!4!
eaKr... mm
P'km
m$$i
ST
Jf
va
i: v roMPKi.Vi
M
oi: i :;'i.
7 &
f I. ItiritCJDKltFKll
ryS9!J
i m& 4i
hs--!dZ
K- Y
i-.-'i'sri
441 t; & it,. TT . '.;
'a t
(WL. t-tV
nvi
DH. G. It. MAGUIUK
4
1
jKMiataMixaacaartw-iggg
2 Wmwuumt. f-l
".T?f; MMIU-atttg-,B
aMfrwwwuMt'Mtvi-