The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, May 02, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    imam
4V wV
r
Kli 4BBBwnHaP9 WAWAfeMHawwAwjaWB BBB'iaw' PVwaKlrwnrWAWAKK. IBIB VBBBBBBBBBBl T.jt 4 ji. , (fl Hid rHHi 5 f ? V .wak,. A i k 4l i t. MJ - . w " fr&.
'
I
.-,..
I
Hk
I?
w.
ft-
h
r.
h1
v.
ft
H
jnrzjj 3J4WaaWawfBgaBBWiT.,am tmffMji w w'unra.vawBBBBBBBi ?& r;TifC5r'--?i:r.r?jf.iJBm'? -jiU3r&v."
AjfraSJfrIjfcwAaSg r- N$fiiVtf, jBjr'jBBBBBBJ - V J - ' V lffH$fe.
h -IJiiEMrJiii, feL-Mfer. HiWV'
fflaim:iiiiiii -ii'' i mWw,s$w-'FOT'- ' im-wii
i - ww -tiv . i- txk. 1-: rv . bbbi -" bbbbbbbt wbbbi bbbi bbbbbbbbbbbf1 t. bbbbbb wbw bbbi bbbi bb bb bbb bbbbbb. i bbbbb a. 'j bbw. jfciE.et k. - , . 41.. .. r- v u .
jSKmBawBHwBMwBMwBMwBEtiv'ML!L vflHillKHiHllHHiBMMBifHI
nnfiHBBMwBMwBMwBMwBMwWwB? iESSnlJnliPCSi&VvvMMBiMMSlB k VmHRVMBH
U'tBBB'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBwWfl. -f BBBBBMArBBEL.'.'-TBIVVHnpVMLViWiHlNiHIV B) (HjrLH
klTirvawBiawBiawBiawBiawBiawBiawBMBBnL lwTTfjrMra 'riTBrKSMBMfcBrK M iBHHWlllfrrlHHPvAHIB
Ta?afawBi3' r - -CLj'l "iVi!VHIIHHflBI
Vol. 17.
" Eternal Vigilance is the Price of Liberty," unci One Dollar a year m iho Pimoo of The UUef.
' "TT"7. "'". ."-,' m. .. ir m.. ) limn
J I .AV.-'-BW
Rkd Cloud, Wkhster County, Nkh., Fkipav, Man 2, 1H!)().
No 40.
McNITT & GALUSHA,
Men's
Cheap '
Suits. 0)
i 0
Boys
AM)
Men's
Fine
thoy oiror you au
ALL WOCL SUIT
For Mame nionuy that other
chmlore sell yoti Sntinot
Z .huIuj for.
In Men's Pants
thuf sell pant for
W'
m
s:
t
, that you have boon paying,
1 8.00 for.
Children's
( DEPARTMENT.
Their stock of
Boys' and Chil
dren's wear is
i Simply large
consisting ot the
'best in the land
and a line of
i
cheap stuff that
suite the closest;
buyer.
Suits.
In tliln Lino thoy Show tint
Largest,
Host Fitting
I lutulsomcst
SELECTIONS :
i
That ran ho found in any re
tail ntoro.
Tlittir ilUplay of Kino
MlltH ill
PatentShouldeis
, Am ologaiit and thoouly
jntidy tnndo olwthing in tho
j Country tliat In imrfectly
LL punm rri
CREAM
gAKlNg
fSWDgt
McNITT & GALUSHA.
Utf,t''M ir.l' r (mikI
HIMw. Itif HMtf
MVfll of
It mI It, t I Mlr.t ML- roxiiwnl I A
a. Um Mvt,'t. Iwiptk, "4 nwtl ltnt)(l
M, I ( Moil kkl(Ml JNi.lf 4. 4 il
itlH f.lUKIXI HlWttfcHH
' ti
' IIMk
I m imi
f lll'l
B. OLAJUU Fwrtd I. AH
W.Y-J. A.TtJLLT, -'Vtco-Pfgidwit
iMrt. Alkur. W.T, j
KokU V. MURBT. Tnuunr
NEBRASKA & KANSAS.
FARM LOAN CO
. P( tJ CJPI'JALt$50,000.
. . Bed Cloud, Neb. Albany, Now York.
DIRECTOk
Grn R. Bch. lUUtonKn N.V.
. Y. K. H. FruicU. l'iltotUM. Mt
D Jt. PIU K. K. HiiitUnd. J. A. Tultcrt M. II. McN.t
MONEY ICANKD.
Oa mploA Urma in Ncbr.k nd Khtvw. Monor fVirnllil man m Ui
' Mrity it npiverf lnncitml nd inUrmt ravll in VM Ooaii
H. Clark. AlbMV. Knar York
W. H.loWou, Albany, N. Y.
JtV.Bhirtjr
C l. CHUNK.
J. II, HAll.KV,
BAILEY & CRONE,
Abstracters. Ileal Estate
and Farm Loan Agents.
Red Ci)ui, Nkiiraska.
AbftractK of tltlo fuminhwl accurately and DromtMly,
HatiMfactlon Ouaratiwl. 110,000 txnd tii
-.-r.
-axjazsm
M
THE PIONEER
in,
m
tm
m
I Dry Goods .Groceries,
F. N. Richardson, Prop, Red Cloud.
We have more liay and mom oom, mom oata, and mate
hani (all of which we purchaaed when prioex were way
down) than anv firm in town, themJ we R prumd 2 kIvb
U lower B8tii than any firm betweeti the S ooeaiif , Boarding
by the day, week or month. We do not brag of our hone
Mannhlp. Stock in our cam Rhowa their keeping, Call on
m at the old rollabl bam back of lWoftce and Jbe con
Tkufd tliat what we tell yon hi true.
S. F. SPOKESFIELD,
ilKAMtK IV
' Boots, Sliocs, &(:., will bo found
iu the 'Old Chicago Store" in
Bed Cloud Natl buuk Mock.
After March 31.
uiis.isl M.lMU.M.al Ik War.
(. I'aito'.k '
AtlKtiuK it lit ilin of ) tnlUt'
tbriil 1 a iit.t) nf maltifn ( I
till nlilaittr4 tomtt tf Ik Ua ttf
Uttr Udjlumd J, l;t I fgaftt4
htlliUiy ijftcfi a Urllf lilof Ifl
mUt m'., 1 1 a M'w4 auMfinfily
l)liit In imtmMlnH in 1 1. i V rank
llul ivn I lii Ixcti a tton Iin In
llii rTlro vm ftifflktji f vttt4ti tif
a itorjr I nnt )irtt l o ImI !
iti wltu (! for itci Hi. lla laaifcK
n 'lmlil(tj took l a lofoNtiHiv,
LIU llitv ra looklif ai)iftl id
bKm fib lu oalfnl afM.it
lh rujjlfirir, ii a a ll ami
nnl rrry Hiat!r Mikn arari n
llt cr ah4 WaN inlvklo al f !
Uliln iho LU.Up: nl fRtiK ijl"''
Afur alcbinK Utm (t mmnOm on
l llo) m m(4 Ui lit dltiit H hai
JiM, It dutt il taka iuvck 4 a laaM
k an vlar, !' (If U 0r
if fllttln ol INU M44 I 4 not
iartl) luraa that U 4 Uk
loirh of a wan lo !; a wiwaiU.loa
i.kcaf. kl I h a iktl rank It
.... . Lil.i,- ..l...a. t . L.LI.L .
; rwiisn.v viitirm uj waif a Mi
luvMUf ika rafat nf w fcf If
Liak ia ratimala la.lrlaia itf
liu iMna'4f.UM a4 rojiUcM (r
liUlt a rU livaoia ai. wuflkllr
Uilr(4. Tkr wH ! wkUn
lilt ui iUa4 4 rtttlvlftg f'J
M6lt Ueai nf kU WKtltl tH t'
f.)jlHjt a) lillJoft a)ftt f
. I ukfili ! ';
WfMaftttl;, WW MiVik ak
aa4 I fill i ajl ! . Mf l
niikkjc IM MrfMlMiltni Utmn
h&wt 4 lii ikM U fUt
aaUihaa aWUaAam Bi AIMAm la aavAiataB ftaA
wWPwW1 aaTWeF aWayawajaBawaaB-j av verfTf m fajaaj
yajai Uhm, U lU aattat nl ajanajkn,
U aiMifttiaaj tf ikU )i iu- a
:, n4 an latalaar; n,trvt fa al
, vSlW a)Mc4 I mi 6B'ljr m
wMn'a MiHmI, MffTt4 VMlnwf
LU cnUMM, t4 m jnvwal
4)tTW Ivavif a i M(n altJI
mi avvnili fc a 4iaiiriii Unn4
4 r ll awt tfM a4 ) (i f
Wat, U,i ,k li Itokl" It nl a
tutUitt iir.ltwi nj M
ttiiMui u, imi .11 i"I4 ! antnaf U
1U fv II mi ltk l flat M In anmt
n4 mpuj? m t'K na( ( ika
Un( t( .ul Ikiwtfki Kbit
lhr j.nA 0r to.Un U war
nlliuO tiJ lMiM lima In UM
ittitv4 ?r lif tun.lM, ftfMa
o( irlri"' ih lfa((., a.4 f
Mii fur I he- M.nUof iltiM aim in
uffiit; fiviH tuxtU an4 4ltakili
U. tiMirrl4 U lk i.U mi In
MttMin4 nf jl, U ,U( ltn mI4
In rsr iKtt U it(trnpinl
hou. I ul fii.l, jtnftv afr
vattl In it iriMh.l. nUalt IhH at
lk alow fU al "l-l ' J m. Ur U '
in IIh m.j.illj if ttl4 l4Utn H
nnt In. lot. 4 riol N anal lla
fltf, MU tl "inMtll" Krl hi
in follow It far n lk 4iw 4U
tUt It Inaj U filtn44 M lnif
fhlUttn ltll4in in ntn4 falnra
lt(4nlUl t jwitiiUal aaninnlyn
K.n ! ill U hU4 an4 will
lo lHi niM tthnl Tkal It lln
l Kk I J
1'ail.i Kan'a Hn.
nil iiaVmlra)
l'.r, Ma.Mit aa4 Kafak J.44 will
liMik aflar Ika nailntaa af k 4lf
ataln till, anntnifr,
t'lltt II, & ff BMinlk f I" nn
jl4 at ika n4 of mnnli, Tkl
III nl4a Int ir f4Hvlw an
an4 lrta (! n Ik. Htf nwiinw
katka will kata gnval fn4 t4
f.tt,iT nf walrr. I'aalnra t!l U
nin nn Ika It f MwV,
I'm. M'Nitt Hal r) JnK
t- w ft.
Iilarf- ewr Hnrui Ml CWMt
Wa katn an aalana). anlaw nn
lnn M an4 (tin WalwMlWlkwM'
.Mf Iflan4 4Mlwila.,w4w
ffk tnna llranffk K kuMii ten
.m. l (!), aka an4 wl4aiMI.
Ui4 rfral fur iwklfttf f alaaa,
fniHlk Inn ir in aaaaaya, Hwfwan
an k tall al nr aatitl mi 99 M1
4Uf Ikaaa u .aafnra, far twtfwM
faHUnlam rninimf 4, tl Mnlw,
4 IV, Mollan4 nf Mry'a frak
f.'vlmn al Ika fa,- 39 f
wNan rwO ,
Tli ! a'ra In Ik M fwf wa
if uUw, aiifan, utawrn. hH twMM. Inn
, Wlf t H4 nanwa, nlaWWaJajn,
wfn; an an in ntfmmm, mm
mmhvmv nf nn pa
11 m vwartniMw m mra
Np''W tPr "MnwW
21 Mtttn pt Uta, fT
Cak.
a.www).a tm rt
an liiiiilial !., ftofawt ant
tU Man, Hnmna nn4 kwakl Ijwagw W
ata. A a MMtatawJ TtMiaMnaVf
VH LaawMaawwawt aVawVwt aaaalam. wkwMwk4WflT iawawk
iPVAWwrawaTnTWenare1 VeWP Wwaweej wwfVpMV IWWWW
eawkwfiawawaawalUaawkawawWI F flawBawi
wawBwawBawa aMlawlW
MMnaOfcK
MV
PaintShop!
Catting. aljM a4 MM I
Ha4w41
WARNER & WOLFANGER,
fKOIOtlKTOIW or
Hacker & Parker, CM But 8M SLV. SttTC
THE GROCERs
My,
RED CLOUD, NEB.
p
Wa have jnt w4vnl our lam Atwk ui Hutiug (ho4
We sll a ca4um MiaoV trior nltnj for I .'it, Ihm4
went out of IM Ctomtl tor th KMniy
4nl; l w44aii mtutilug Ukhmim la
t4ila4; ewU Am i4y ikan
k4 ! anfnel m inrei nf kW4 am.
Iliiwini; MUei iiwiawly JUWjr
4, a4 wi lint Net nf 44; U
(wrta4 4lWHwiwt wtlfMO. r Nalf
b 4 aw rr4 M fa4n, nt if
r ant ara Ika tl l 4j Mf
aTnWaWHw HW arwff44 W0mL W 9t9
aMtMMifatlnt aafiM Ika
awawkawftX awaf aanafjal AaWawaV awafaJH awUaawIwn AaWatoaW Lalawal 1
waejwwfW'e,w wFe) weawja Wfl aVaVnTej rejw
tl nf ft4 ik wiW 4i4 n, 4
Rr jTr rwg IwW p4ae e(apaaejeva9 BjeJ"4aw anaaja' kwwfjpgw
lit ni-M an ImU. fif U la at
PrfJ aWW (p4PHW W fi"W
1 AaJaf-i BBByakaB4fl Hawawk
fwbj w aeaiBfjBeaaja ajajp"" 4aarv
JfHIwf fi MlTRPil.
Hotel for Rent
I knra 1 14 wwl U MIVwnWe4
fnf ftni Mama it la ttnawCIMIf
fajtkt4 n4 wf nwajtm, CMI'm
u t- AlaatwavalwMainiaaa t l rf
RPkMwtfaK
r. Mil jwMiftir lM0 IMMlT tW
M4at U taVai nn IU1 &iMraS4W
rwfw fW aW PWawJP laPnwVJtf WwfVwrV aflMP-
eafeH naS awaBfeawB AaSI awkwtt awaH awaw4B aaJnAeawaA
Wlrf Bwwwf4f'wF4f .apar eWl tHB VJealwf4ln"VV
w ? wWTwF, fXr l ff a"aw VVvy
wawaawlak wat BBBBwf -aMajaJ- BBBBBL IbBbI bW
BBFawnwP BV wBraBV vawaBBBnBBnaB wwBBV B BBJBJB BWP
ana
4WVwpVVwBVjfPrWl WJ Wnff w9VbmVHbj9 "W
WWbJ wlaTnWMBj'WaWjf W t PW 9vM 4wl PM
a! an fnar.
twT (nwwWwiaiU in nn4i 44ag
flBSHSMMPV w9 flnpp f4j aWp0wwfpf
IbPtbP a wWi PWB flf WW f'
iPwM vlafPMB afW 9VVRvJBWVMP9 ajBaiPwai MM WB wPJ"' rww '" Mt4Wj iRi'afLin J'S.T -v
----- - ' ' aa -fzi' . a - - - " ---- PBawl at BJB BPMb wMV . mm la awav
'JtS f igrfaT Tint TTTaiia lliff rirTrT! fafpnf talKjtJii fc Iw'aBntw ae
'"'TrSrnSa --iiiiS T!ffiSv I- tWhal,aaaatailUeaAa,
wfwvwxww i i mi ww, him luinai -aI i. a-.n-Aiikc. 75 " I
akf aV
ffawM w"wf"W aw
WatlM IwBbW! 10
WlrWa VMBajPTaV wBJ
war4Rww Bw PN wTTwlWaV
Iaa)4l1la.awa aaat
wllkjeMiiaACwIv
awl le ff 4Nk' VwwBla,
WPW awBBBBBJBBBB WaW waBBBajBajnaBr
WWBBBI wBWWW WBJ BBBBBg a
wf
iwwwawiaypiawiaa asaaaa
Wywwjww. fwaaiaaAat.
fc f.A'
.at!'
1
' ll
lVI
I'
&
m
m
.j. i
M"l"JWWnaWaMaWifl -- MSS
wwBwn aMpaw awanaaja) toWta! ,V.v
la-i Vr l. riTrtajBjBaii tajneal '
wwJwfV "BT wBBra 'tWWaBBBBJBJBjBJBBBW W. 1
flwwww4 MhBJwtla nV4 iww al
:" j.?
vJwi :(w:n
J VM. " V.Vt i
mwwn)ittiiiiK..
,!!wr,-rt"'"' "w.w,,. -rta-. iMww..
f ,
i
ww e ' VniwMn- w
ini-nw.,. KArf.tMt-ayvi ?..:M,
n ir .n.-t1- IP''.
iT vi',JT JJ