The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, April 25, 1890, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -- MWPWw tVM"lMftVW"tct"
-
-" -
.
i.
i
vV - '
1 ""'MB "" TWVjpf"rtF" Br TaawLwiaa ' ?"LiTriaw " V "- " - - J"3a?aTaTaM mgaaTaTaTaT.j.. A aaTaTTla. m ,ja ,j BH A WB W Jjt , vrTI r ' a J- aTaWm.iT - -aBBBBBBBfc - - .. .r a V . ,lf ". i. . BBBj ........ . BBBB1 -t .A.. .. tiJML J. . .jKir. . jBMjLiJJELMMt V. k,
,i,s)HMBBMBMBlBMiiaTfcMaT!aaBBBaTaalLaTam jWlwWiilllihM'wNFWifHHBt BBBTfWw'E"'MaPwTaWTv; f flf .'$ fBBy t 'bbbbji yyETSWBTTPm Bff5vTjKT"aPMBB: jf r
f -ggyHF- -TiL1 3B?BBBiY TbTiBM -LaP! ! HBB. BB ' M ?4 1 TaBTaT I H f aS B) l HAbV " t " "" Hr "TV t5 ., jk 1 "HJj " VVHlH
j""&frf3Fi5P.Mar"BH " BB,''iT?iw LV L alar BBfl .aafl aWrtV" BBbT'? BK aBaa?tf BbI I I bV BBBmr" BBBBlS' Xfcw j Wi c' B)4t "ff tJWVuGvV a
IACIjIbVjAbhhVAVAVAVAhVAb'&'fVI PJ(AalBlBBBBBBVa2PaBMr I ' H'LJiiURS BuafaflBTflBWIBBBBBlBBYBBBBBBBBBBBBBBBBBBl
aaBBajsBBBBBBBBBBBBBBBBanxyBBIBBam 0 LitHHHkMlMi3flB ,vXLaasavaBaBaBa A WaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalVaaaaaaaaaaaaaaaaaa
WmEUkrnMMCT'sJKiKl VaHaHaHaHaHaHaHaBBBBBBBBBBBBBBBBW
ZaflwMwAwAwAwAwAwAwAwAwia'faY FaaaaaaK .BBBBBBBBBBrWjJiCaaBBax aVaaBaBaaaaaBBBaaaaVaaaaMaBvAvAvAvABBBBJ HHIPBBiH
aawJVflvAvAvAvAvAvAvAvAvAMvaiawJaaYAulwjM nawiBKBw!vA?kafBpaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBy B wAvAvAvAvAaBLBBaMBMawAvAvAvAvAvAvABaawAvAvAB
Ml' aaBBBBBBBBBWBBaaBBaBaafcljMBBBBBBffBBBBBBBBBBBM iWJ"J"MjMtiB;. 'QBBBBBBBBJBBBBBBBBBBBBBBBa ' HHHHHBHBHf
9BHiBMHBHBBB7MClJirrVill"pV i aBBBAaCPMBBwJwJwBBB ft Mas BHHHHHHHmHHHHHHHHj
, ., . . , . , - - . r "' ""TTI"'!!. .j ti m
P
. J
M Eternal Vigilance is the Price of Liberty," and One Dollar n your Ls the PvWo if The ChioC
Vol. 17.
Rkd Cloud, Wkiistkr County, Neil, Fkidav, Ai-ril 'JjTlltOO. Z. f$&
No. ao.
.tjHj A U(lllf mhI 4ftMt
K ffttflo f Mt iftMl VMUL
4ueliuk n( vim jtMilk tkavM fftfitt
ilk ktiij 4 mlifl Hiff'1 ff M
TK w of liU lNMtM
Iri Irt ta )nl4lKf HMi
tUt ih mi MJt f tlto Nknl
il.o )rtMi jrf( . f fM M
liulllln )-rTrtR jMt, T 4
Oil lfiMllra tit l!4 4 UjH
of thH frtlll) r ll.K fm( m4 U
i Ulrh4 iVal all mh
Vit tai nl tHHitr f rll f
!! fti4i nf Hl41f m4
f iff 4if 4MtlMi f rM) tbtvtpjfc
litlxtliiii K mliUiMM U
ififi f m IhIhmU !
f4 to ofcj. Wilt t lilM
nn ti'tlUr 0t MHt If 1mi m'I UtM
iH )Dt iJ tk lfIIM f (MM 4'a
dtlllon far ' Uf If J '! 4
IKU, rtn'l ) frlM M M U
U rUt4U Ik ViIUIm' All t
miIiU KiniI4 U iinwiiiU4 f
Ik 4 i'I4m Uf Mt,
If h U l4Ur kU 9mff m4
rrflMt fVntN WfhlMMH It tft
mh44 i ! wMU m4 nm
(Hi rl 4 il msh mmI mM
m kf Mi(nm,m M U yMU4 Ut
tt f.m ip tin nVlnl K
rIUt MMIfl.
Khdf4lMt ljti4 U ! ! I
A Mlu, Wfu7, UWfll, IUmm
k lll ff4ly Ml)Mft lU
rlfti of lli mi.
Tka4ftW fil) 4rtli
f U OnMf rMMI WmII M
l. U, lit lUt. K. J, UUU M W
lUitltK MIUfil AwMn
UN iMMti4 tW4 U M i
M f vkMb W M U tMtf
llMlf IllMftMMI U
ll 44laU 4 lit flfffcfll
mm mn4 Ui fiMil to MM
IUri.i, N4( AfH If.
Ill AM VT
McNITT & GALUSHA,
Men's
Cheap
Suits.
Boys
fir
they offr you an
iU WGGL SUIT
!
ForsaiiM raouey that other
dealer f11 you Hatihet '
mX for.
In Men's Pants
v Utwy sell a pant for
1191
that yon haw been paying
8.00 for.
AND
CMdreD's
DEPARTMENT.
i
Their stock of
j Boys' and Chil
dren wear is!
Simply large
consisting of the
best in the land
and a line of
cheap stuff "that
suite the closest
buyer.
Men's
4- Fine
en
Suits.
In this Line 1lnn Show tho
Largest,
Hcst Fitting
Handsomest
bo
L. SELECTIONS
(C
rr
i
! C
That can lxi found in nuy ru-,
tail Htor.
Their diHplny of Fin.)
HlliU ill
PatentShoulders
j An) I'lugmit and tlir only
'ready mnde ulcthitig in this
Country that in Hirfictly
inndo.
0?PRICE
CREAM
AKlNg
Qhrogi
McNITT & GALUSHA.
rn?!&Tii42&r'-"v'rnUM
NEBRASKA & KANSAS.
CO..
UPCJFnJLj60,000. w
Itod Cloud, Ntb. Albany, New York.
DiaioTOka .
H CWka. AHmsy. New York 0o K. DcmIi, DUlo8pa N.V.
m.V.tkk tVjTniM K.V.HlbUnd. J.A.rull.,. 4IaD.McNiI
MONKY tCANBO.
HIOTMM
Oa liproT4 UraM in Nkw.k od KtenMC Monat furnbhed m wra m tl
Mearliy to Mftovt fnawrwil d tUr t parl in Ud qoud
THE PIONEER
M.
m
iuwn
Bun
II. CUUNK.
J. II. IIA1LKY,
BAILEY & CttONE,
Abstractors, Ileal Estate
and Farm Loan Agents.
Rkd Cloud, Nkhraska.
AtMtracta of title furninhnd accurately and promptly.
Satlafaction UuaranNI. $10,000 loiid fllral
S. F. SPOKESFIELD,
DKALKH IS
F. N. Richardson, Prop, Red Cloud.
We kiT more hay and more com, more oat, and more
bam (all of which we purchased when prioe were way
rinwnt than any firm In town, there4 we K prepared 2 uive
U lower R8ta than any firm between the 2 ocean, Boarding
by the day, week or month. We do not brag of our hone-
mannhip. oIOCK in our care mioww weir KwpuiKi -iui
na at the old rellabl barn back" of PontolBoii and Jbj c
vinoed that what we tell you la true.
Hacker & Parker,
THE GROCERs,
i Dry Goods .Groceries,
Boots, Shoes, &c, will 1m; found
in the "Old Chicago Store" in
Bed Cloud Natl bank block.
After March 31.
II. I'M'M fW.llfM rM,4 I MIU.WM it
('tM l" lAiHflhoU UH Ml t-Htmy ll
4tik.il I, iti l.nn.U nMl ll Mtlifftllw
lf l'iii t (" iitM4 IS.lt liw. w4 w
itlH 4illllt, l.t, l l.t.. .M ) IH t.M
m i, iukimi niniDMni
feH ttHW
I Mil Hl
I lM!
WARNElt & WOLFXNGEU,
I'llOliUKTUIlR or
lll
m
i Sloe Sit
RED CLOUD, NEB.
We have Jtut roell our larv' Mm k of ticriiitf (ii;U
We ell a cwUmj inaihs plor fhtm for J 'iU U vxtt
went out of Krd Cloud for the money
W aT i a U41r fa 4ar4t'aiU9a , 1k ia fm ff IJ.7&, Krr
f-ir vinaatrf. rr aiMfta ajtt i tM4H fcf 1.
tW huU r.liM m4 al lU W?rl; nkwl t Tl
ft ik tM ia iJm attW. Ktaala r .uk-
Wflwt fnttaaia Uat.
Ttnai. u a. M, in.ktuM.
raiirtii,iiaaM.-4kai.a aim
Mill 'mIj,
TIic l'U uf cli(ol of ifcU tralr
utif lulnl In li mtud of Ht aM
omctt, Hicmtif t uf tit lUIUf dHf
of thU Suir, nl rtilwlnlel la llitlr
arcruriB) a hatr nnUr llin ! nf
iI.p HUU of Kaa.a.
Trie object of llit altnol I o kU
a ctiueklloH f t)i of etiarp; to MMra
al rlilliltrn' rlillJitn of I'nloa l
Jlfti hl .tllora of id ulnllka, aa4
In r It In ltUnti lllila tat
rMi of llin chlUrtn gf luoo plflota
ftarf lolrljr lhu aim am lfHKgta
lo ri'JntMi id it (xirtlun of lit Nualfj
n icemllj iJiilW4 il "0rt
Aiurrlr.n lorrl' !)) atio aa
bl, liy tttMtn of t li I r ecmtltloN anl
tim littat flow tit rolKf of laa
CMl tli n0t froittnMC'IMllU
to cJuciU Ukui ttiat U UIU tl
cu aiitl iJaugliUf of lfi of (ill
war,
Tim OranJ Am of tl. IUrVII af
tho imrtrat of Kaa, at lu Nlatk
Aiiuutl KftriiHfNt Iil4 at tli 4ly
of Hliu mm Jaim.r; 'ili, ?'M aaJ
nMn, Inyo, a4'.u4 la fvlloalaf
rt.olulloki
WKrcs MiUla U4U MUal4l'
tt rrloliU. of I'fa4liip ltall,
acl I'hariij, Lav oipraali4 at4 la
corfai4 i4 (. A.K. MMvdi to
re at OUtlia, Kaaa aa4
'Uttk, lH v-o- of mU l
U(. Hi ffM (4acatioa of all alU
rtaof Ik 'MUr i.-l aailof f ta
lat mi lttrff Ih It
JUNl, ljr iJ. Kacai.iii; tiat
a o4w Ik Mlin of L JU.H of
irvtui i iiii f4u,k'i ra'
Mfn4 it m ll fiftU -.
i4irli')N ui all if9a laUfttUl ia
H clatilloa of la LiMiN f la
l'llf. of ll.. 14 , 4 liat la
tltc o.attt f tli lmU. of ill .
!(, it; lll la of.iU t )i
a o( MkUc i" ai4
Ik H'vat.'i lUll.f foil, l la
... tir n4 !! 4kjh4 tianilftf
rr.Ulivot, . lv 4li ii .Roaw
Mt f lh Kvn of Vlt
lfitlirt C(a4ff lrf Ct
It, in 0atl t)t4it Si 1t 414
t fUit KtniM.Mift Sta, 1W
k K fwHyaUr to j la -sl
AUeWtr J l.t; ff M4(JJ
rIN4 lo la 0 A K MravtfWl Ci
Uf. Iw(4 at OLiU, KaM, lU
farfm of lai iaaiititioa U la fa
(HatatJta f lit ali4faa t la t
4Ur aa4 itiUr f ik ! r. ll
m fy4ta4 aa4 Jirwaat4 tjiaf
tala mU Mt, Mtaat4 a laa
Nlaaaa4a. If ( aM aJtaj
lal. akWv aaa to af "aily ajaj,'
IfHI w
aaji
fa aM aMaakj
;vm Kiaifaw taaalia, f la aaaa af
failura a raiom af
Ch laU aiaa jnmi a
a4taiaa4 aVayjM WaMaa af Ql,
Kinc " IMaaatavf faf GaaMaWf
lin. ll U Maaaaf la alt fattaf
i mttf , Immi aa4 aw aay aC
(ftio. o4Uhi lataai, taaaiat tlawi
wb a WMwiait aaaaaaaiaa af
lung trf lMUi, i
rjf b, ctiMit aia. ll U
!.. t k la( ataa)r aaaj mi
m iaa; U 4ip u aai aaaa. Trial
U!la fraa at Haajr fAaaa'aaWf
at(f.
I
awai- .!.
l! aaVtifM am4 I via)
ta!a all fianai W aaaf 4jajaa
Im of taaaalfaa a a4afaaaa fat
wUfa f ta mMi aaaaaai af aaaf
i7, at IU4 tW4; aaa faM
jtataHa? af aaaa ajiaaaft,
Kra J. Kiaaj, Caaaif taal
ar K R aIM4 aaa taakatal bar
aOINatfjr r4a la taa Haw fait
, la M aatw fMaa4.
ltlUa4aaaafaaaaM44i
MffCV faW Maw w ww aMrw PPWm
atafaak law faaffaTal amalafaial faffaA AftA
,iaaWa Pf aanar WW,lFf'W't aaav V VaW W
flta bar aaN.
aa aaf aaaaaaVaa aa aawaj at
tal MrW aWaHaaW vV WBaW
Nf ltaa. .flaaaaajg
aaUatu
3kwf
aaaajaaaajaajajaaajajBa
W,l,HW,WBliifwj.itti.-.'Tii)i 'iiiiiiiw ii i iw.im