The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, June 25, 1886, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sw
4L-W&-. - i '-M-!--,
TEMPER AXCE.
ROVCnDS XXI!- -n.on
S 'I '
til ..II -
11.511 J.l Ull. IIHHIOH
tii.-orra,, prof. ,.... .t,..j f rx ,, prs
'-. diminish. - .rm.ation. a , .,),,.
A OcMOCRATIC SCHLMS.
Uel,,.(- ,! I,- ,.,,. , ..
-- .-..i ,. t.Y.-
t
. 4 I
l
It
.t I'll
v.H. tAf"7.
1H Mil. I,
tu.rrv.
I .J -
'.U mi;! !!vth.
' -lit :t ir t.tu.
so..... rift4
.l-t.
'I'l-.- 17 141...
! ie leth.
ol
ti
hot.
i in.
on -
fo:.r.
GRAND ART.'.Y GOSSIP.
.L'
tl'l kl'llt , -IT-J- .!..
.s! m:l . ..... ...... . i ...
i" - " -.,.. i ijji:r.
-. .. . .in ... ihk'k ,,i tls I
10.
a
or
,triofi Al4i..l lv TJn !r 'Irri'o I"
"'Im' ' "ITini j.t- .r -to.- ..icl.t, "P. bnft fnivl ' -Mr fr-nrra. Haa
In t i- tun.. imt.r.ci.... PL tow Bti. ,u.., ( ,....!
So Ion.' a l!n ? . - ' . Ohio !)otn Th-. :.i.r . .., .. .i ...i,.rs ir.---
( r' .!. J'an- n.l ! unT-tl-l au1 lr.lra.r.i Avrut t.
1.t t-yi s , 1.t La tsotn-
W-i.i. t-
a- .
THE DAIRY
. v
m ral n!itiUil't
!jjjji1. mil commonly f.ro.oL acute iidatra in ihr ,i Ii-tr t, jvfiin to ' Tb- Kaa&i A'
Want-, L-ndinr f tt-illi in a Nicr-drink- : xmforai to thj n-t ration of fi- dl !- ' Ut.f.. .Ik
-i. I It rr.i-i ui thai natter. . .. ,w :.. i :.. i-. .... Vrv o
i ; . . . . r i u tin -in ui , uu .-
- , .i- i.. i.4 Mr- ih'
sf whi. S b-- no :
lan I. !"h ar :
a is .l-n". ;! -
ini cataUitri w
th .
A FQi OI.'OUS
lOii-.
I." l 11 1.4
.1 i iti ,
In V. ., :
:'
I ' ' JtM c
- Sit
t.'irn ll.')m.v.
DRINK.
Itiii..
in I ' i " i an 1
ii :r ii". ; i . . i !'
lr:t. Ifihuwurk i ptiwarl b- nm- ol
.f-tja of tc miliurr bi- onl t r irtilar timr Um r-w wiH BS nmx.n i fcr!
Ui Mitli 1ji t'sTairr rg- ! 14 ih.- uuaJ 'uani.t aI u. Ui .Mb '4 Junr. V
i.iiii" ifiau .!,-- ... . .. ruuvri i y an ; .. ir mJHv- .,i,A,.rn.i .m ...i ..-.... r i ..i ,.,.. . nfmiTk H lt thr h-. .
-drink-r On- f lr.. ...... pa-icIm-! to tb atut. I IhvxortsXic .t-fs..of n.iw.a f.i x. il iMiCcil . f ..tr niTth.-l i'ub M.iinf b T1t xart.fuSv
a
ai JT.
mTinnkiT t. . ... . .
I Rett'. Ir lirv- kimim lI- ...... "
" - .!' t t. , .. .ti.." fl m
'"Kt !if- iiiur.tuin rim .-... ..." . rn f llii Kt it m hxnlic r..rlk ! T Ju.' -n...: - ....., .. .......... ..f L.m tin. ( iml ir! llld mt! u
I nit l M .! d-. .-.- to -t V:- Ur-.- kd-lo HTHMif'r r!y Ui lbrtsr fu-l- Tfc (Via! RtiH Awtfaum. oi ike lth nH !. rfu! nnlj-'j.trf' in Ul- ?ollcUo.
1lar .v!iH ,,f 1 T-4riiLinvr t--l iUw--.. liut 1m n at-TH ki.r thf rT-nti. And Nw.th d rtri-t rf I ,w. will rrai ! - .S., h.i'r... .-.-nl '! "
nM. rw-.lin fr. thu- of anient IV.t-liinrtoM r. tl. uittoaai or'ao b!iiuiiitil nnnon at 'i.uri l.,c .''.. f. r mi. a a i-un - .-.''g m i"n!T k. r. .
& . y jv
i I u-
Tarn, h
1 rn
U .n..Mi ..:..
.- -,-.
-' 'll'T.U.,
... ...,,.? ,H ,,j,,, ,...,, 4r jinjj.. -urn araTap n t: Zo:io9init aj- Th AtUaii
:n-. jth ai-jr rf j t;.$ujr ,, ri-k.n priif. to l a lutv , taV otic ol AnCT''tA ' A7..-.v
f. . Jiv, o p,ti h h ti H.r.,titarT la-m: n. ar- ai.t t'l
1 - J J
IjfUftt li
uii'j. r r!ii.ary
7 ri . .
Th jin ? on
couhUun. .
Tn aiil lirt1 Siii .ri. i il MmntJi f U. Tl. iii.M-.' !i.- iv s.r. trr..rit.n w fc ! -. r,.l M , f l.-i a ?r. ', r-it r t -j tiir th'- ."l.nir
-. . ,. ---..- - .-.. .--.w- . , - - .-.....,. -.- B -w. ww -- -b. --- .-.-,.--- -
j iiiro It..- hMirt a,j,j, ,.. j4r injx. -w., ..amrattlr n t.V fo!lo9tnit at- The Atlaai- ' ..--. tar,iih V. Irit n tirt l'an will ?r. r- .ar, ,J , ,
and ,tar h .athrrn i- K "wwT n.rao! in.i.r.n::. ,r mi - r i- in r. -
i... tk. ,., .....nt fr r i Jii'i win rraw rrwM """-s iar. n.
!!' lU-tiWjnt-ti,fih i.Iim--fr.tn.n'!o,)ih -? t. ImU ,,, i,..H-- , .-
Mr is nifi a ja--l- ;? : o .i.w..j r(nlw j m ii ni i-.jiiir tfciri .
fir.t-ii ;u .... 1 i i i i'u lr in Horn t4i fi'iim hfnrs c i h TIh irT.fni of tb ffallaot 1 S itr-
O'ttI of -r:r in th i kL J. ." .' i . . " for . ..fin .i..! Il5 l7'l.i' ti.tbfi wiUt-t.M 4i
- !i t. rri t t- f. :i:ow lau, Htt kir.. ,f .,T.tv w,rnk J J.-tr t t m- in
' 3 "-" "". ----- --. ni "' w M "
II tb-fM -J tr.t. in fc c th-T II tDcl
l
1- aril! h sonidrt
art that a ;.''.
of . ot"ra!. n f allu,i rr-lit f
ruinufa. mrT t '. aj
'i"
t t
' i
I.-.
t of r -
I?t t
l.t - I a
furatrr jr-ir
I
I "
I
I
' t -'l
.1
' I
It.
. li
2 tT tbd4;iay of
aa c j " v. p'- -
a. - ., t -m wt.. 'i-4. . . m iiv . - -xuau. 'uif jf.ii zz&vriiw r i ;ut ire
' l-w-m.w - i- '! - - - .
lary-aisjort.-. mm ibinir mf.uia't a oi ul-lr L. I',1''! "" liMi 4-ar TU
u.. ru.s .SOTS. .. &....a.1. .
. ....- --.... .... . . .-,..-.. w . .... --...-. .i-. .. -- .- w. lit v .r...... .... kii'ht ira r u-ij i n
r.tBd ih:,. ,iIP. t Tt2 iH-tr --:-!. -atumtnj t ir",.',!,'r,"':rB,,!',,T! .;"" ... ...... -....,.- t ,,f u.r. i ..tt. r lh AAm'oi..,'
i.. ii i v acui i aia .p . t ib hi e rv. rmaa a 1 1 aaa Hai m-m m.a oi i . . - .. -.. av - i - - - -
tktt V-lt4.ni.Zt I' .i..;.VT:iBr !!-El ..?-.- .!."J" HwtL I...fntPt ..,,-tb... '-'va..lforat
'"" II HIIIW UI Illf f -! I'l'.IlP r - 'If"! - 1 !' H)wrtf 'ail !" -..! ... t .t !....,. tt . rn niril -
1 "-.i in imi- ixMifitS i v .rii, ,,, , .,!,., .1, ,,;, ,, . r urr,-..itr.itLri i it sr.W - a f r ftrtou . JrMif all m.-ml r k .. I r-s: "-t . ' , , , tnawmj'i i,
1 . l-.,i ,fit.l....J .1 V that ltM.r .. . riffMr, , l m-ram . U .dfa , a-rt- .r, ..f !'u.k,,.r tr '- - th. .r t M . f t. i : . - i ' .. ,, xiui-4 ,a J
t !. of tfli..vm th. i-Mior.iifm.i lH-harvil. . , ., .n,..:,nrt h . .,-,. aerrt tit ""'-'. 1-u. aac. tra fc ,,r ,!, a w ,., t . ! .. ,. ,,.,,,.,,. i.mm erut iubc a .. c
' Iru,- iiCr,., IvUih, j;t.h. ' U if . -im It. r x-. a . sihtbib. hm (,.:.-. Kn ui I - " "i-'-.r JuiU r ."i it- i I I U.n.lret .'mM r.
- 'J .r,. i !ttwr!ru-urr J u 3i a i4s-m TV ted.? of il' ran.l Am f th ll- . . '"t' ' . ,t.-v , . ii a ifa- ri- S" Wv,,,,J P"1
j iBif.i m 4 r a ti fc -ai "r' - -- w m a ava - - v - - - - . it'... " - i , i in- i' i a . m -
...... ..,.,,, ,, , i, ....-. ., , ,. .. in.iT. s : ru rtrm,r Atll.
'. .u it AX x i.-inrrn u--riif tis-il i!.-n'Rir. ' .. n ... ..t ...c. ,.,..,..;.. .Ii-r....... tr Ir.;ntrv c..k . . .. .?. :.ik w-:n i..,-h i...i'; t ;. -n
"'"" l'"i'-'!-u. n.Af i ., .,. .!.,... !mW. i.. rijjlrtol UinMati-ijf tlkio t tiworn ,r OU w a, p.-ut. -an m.lk i . . -. h..r f ! i .1 ilf i'i :
'h.it it J,., Ir th.- n,.f.tm ,.f r'! tajrt,. . ,,iMr f r OW !. t ion, ami Soov.-r- Tu- orJr of U S.n, ..f Vrfrat, u n"'a.'. an 1 t.- a.i... ..:;..' ..!. .
. r.k trow. tli- .arii. t r. . .irl. ! Unm lb- u r. , foril..-tin., t. i...rti. u I. .:..:. . t. trtwrinir aim... n.l tiw. ar-tim. .mi, w, !' t,",w" "1 '' ''
.. - wrtlr-vii. a o :.... e? ,.. . W , j.j,.,. fIf(,. sf.it.-. taouMIx m-m of U CraiDan Ir-rr inliel ,!! Iw lian. uul funult 1 ?t a 1
.v:ii ;itM.ni it Jh-..,1,(,1 j.av. :lMr jr.H,,! jj,. ,.. ?,ijrf,-h ti: !! art ol T-Vifii- wiurn-oofrn-at macntu't an I in-
.nl for Au, w, J.-ii i.tt . Iiaf-i- to tn j lina xr att-mptt i ut t!i- oti.r-. Mret. it nr.l! b- b-M at Hnltilo. N Yt
'i'-J ti:an A'. . tut if 'ii rtt 'I ., r.-fn--tL. -?- t t!i-1 imr.s-iii..:i J omt .tl ami S!U-mt. r 1 aifl i
Ki v 1. m Witt Iaimm.j. .1 cIt.mJ in orajh.tii.- ui:b tUr iau- Jam Wd.ianj- ..f N... Ibn. Ka . u
1 . .t .-riiMni .ti N..WHj,a. r- ' r r-- rf Ohio. aii! t jr:.' Um ir j2 1. to 111- fcsirou,f i ntig fi.- .l.'jr- -.1 vtral
'.tti! -.1. ..uip- "Ui'Ti-i'i'Urii-- omIhiU !. ail. ; l .Irt.on wa. .f hi .im. .. m tu iri.-..r., k'n .
. !!. t.-l in .l.-lurr. ol an :! t J th."t n n rRtfntt -trml m !r f..i ti.r. t-:.rj -
"i il Ak' iiiW'j t IIji Hat , 111 I-!i 'Vi ,f n'ir..inc tbratti-I tiM.ai u.f.',.
.t.SlM- .ri-hii.: ha i tii4'riiul"r Hm .mr.ii arbo a'M-- bea will - nm-
tn M. utu .f thf M itr. aitl in ! ulv r-!anl for their- m.uU.
t
l
' ' in . 1
't . 1,
" -l!-l II . . 1,
! i.il
" k J" M , I
' t . awl I
'. tlJlH 3Htil ,
1 IW Hl.-h
' -' :., ur.-nl.ir tiaoit nl ' . of
l"t tlMUjr-. ;.! J,- file- w n'r .11
11 1, for M..-f Thi . in v, k it in l-
I'.r i.i.-.-J. -Hi-h a tioii l.-titjM-r-
!-' iti t-i il.. tohl me tv nn .n
'ioii- J i :t;,. v.-n ma'tv ii.-w-ot-
ti:tii of a ! ioii wf tin Sn-j.r.on.-
('ourt rf tli t t. rillirtiuri th
ii.-m l.u! tint I an bjtal! l-ar t ialnlit f tb" l.'jri!.iti." ami rwco
i
M
I
I
I 'I
1
. I I
1.
tl
11
1!
I '.
. I
Mti- at liiior
linuK ti.- lr :ilfai il ov.-r
..rvnlifish' Hhol.. lain! hifh n..ik.
it tvoi- of our v.-kill-iu-ll til." -il
.it ii.lt'.i.iu .... I..! .. .... ....I .
anil liuv ij,.,rog.t :tluj .,j.iv. ,.fl,r, :t.rai6t
otlnr sub 1. v, .:,, ,.. . . . ., .. ......
-... .. i, ,m- nn lill Ull fil III. 41
, - aUn .ut tfi tv h?ft:: of M-i.-tv.
lftrjsj tlomiMM hf. amHi ur
w.rktn; 'laM-.. anil '?lia lom
i jrit-at.-r iiijiirv th.tii sii .thr ai.-.-
that frtiM if n.uiiiil m tJii nv.
l.'tnl .ir '... C'tnttr I hv.
lu Annwii. if th.- JU.txa.-l.iiv.'-'U
, "laJ.- J;o.4rl .f ilrahli. sa 'Ii-t.
lmv- I --ti i-j. .rt.-.i m tlirtt.st if !iiriM
J" al frt v. ar jn. .viulv ,,.-h-ath
front hii wpiiol.ta "' N..u if
Th" Mventh nn.al rentm of the K ituh
e?ern ffm-mwin Veira ...KMati"n
wa.s u. !J Jurr u i Mnnral I'oiat ..
Tb iu8iiRrru-;it n e&"llent ami ut'.
itij; rt"Miiri! ti mar th biM ae.0 .f tke
lt f-lll.lll. I'V .'.!! ' ' it3t.l tt t
-"t a jrsur Ti.'- n tii'A v
r a.- tmtv ho" t.iat will I- " '
'i . -wh, c-l-J. an ! ti tti m '' '
"" troith f rilvf'. a.- a .' ir ; ".
iwr:iil iImih- th r iai 1 i '
t .i.riil tui-n. Fvrtt. k'vrj' nwl
Fam..
It ntiy at lirt taotilit .'! to
".il teration to . t! a" a l.t" !
aiaj. nt of th i"or!e wli ruanuf v tur
!! r m their ti farm hoi.. ant
hv. ! for . nr"" f ar
m!i u.-ek in th -r. ha n r a
tt fit a poitni if tirit ! t" lit:.
m ii ate sta."" c-i i
to ttirAt i I tr'
li.MB M!'ai 1
jste4lv f'r ti...
the r n'.n la ba.i !
arttit no-! J..-rt
acu! boiida ep tk m
A c nta tn; .a
to-'i nti"i.' i "
tl if tb ITlrt a fai- 1
Hat t a Hair Rr-i - -
J?rMfct oai.uou "- illv
t .t. n. a
Ajr' Ag Ct-jn 1 r.
mmoouati, eal u (; i
!ru.;.
1 :ilullTa
,-r... Iml iir
il-. !if.'iii.i-. 1
.i'l niie-k.-r ihau
:ii"lii's irom2 that
III t M lilll jiott
. that n..-ol-1hr'- I
i" u..-i :.. much ral
1 .1111.I - ..f m.-al orti.f
I I'tit Jin- Ivi.-un-
t M" T. I' ll'. 11 "111 111.1
111 alt. uiiiiie Mn.-tira.-it.ii1 t:t fiom trho
to 11 ft. ii tbnaaii.i f-"tv.
A I.nui4-h ibo VV"..ra' KighU rii!tn
li.i I..m o.Hiurwl at JlntfM.ria. Kan . tb
t ebart'T m.-iiiU-rhip .f it-nrU one luin
lrel TlltH an. 7Nt ion ih for the iimi
if mh inj; lamt tbe National ami St.tn la
r-arliiii; tbe re-ogni.ji if illier t n
.M.intire ..ill t are "srriel mil a well rn
all other law. re.it!niK o!.liers.
John !'.. of H.-.1kj1c I'.nt yt '-!. Ji '
pnrtnient f Kaiisan. tt smul tote Ike '! r
ulat 1. n knvh-ilifl in mu- Ks'Utb
t." rMf'li.'" uii; i ! .jisir.m
-lue tin-."ta.ie uihI iti-uh lu altiri tv
:- no vtate t .t . r U-fin- iiiMiJt.-.i. !l ,, VPt,.rnn!l ,,,, tn P .r Th t,i, Vbeu I ., "tirst-rla. hutt.r." I im-iii I -""1"
!e XmtlHTr. Mlltes l.ail h.- tr".t-il
in tliat Vk.t ?-etitv-live vut ajo lh'.
uouM Uaw hail mtv iirotts; jrounI-
oil Whi"h J jll-lf;. M-e.e.oli. Who
e-r aJi- the IietinMT.ti-of !iio:ttnl
the !ieijiMar:itif inajoiiiv 1 11 the lonvej
II' II' of ("!WT',". ri Milifr til-e
a I'ltiio.-r ii f ma toit 111 th.'t Irfjilw. t
-it h a nTe i- sinipl', nt onr.ii'i
aii.l proiokuri; r ohUloii. Ken III
'.'tit. '. i! r j appall. t at the iha ol
it. ami .!li it parr. Jo .j s'oh am!
ami o'lM'h 1 U'-ll ii.foie :i'l:iliii" i:.
S.. t u .i-th, T.'-pnl li.-aii- ir-t-.n-.-rm-'l ;ra","! Irm man h .ni- Ih- . horn iu .Mi'.km- iuit not . 1 n ,.-. .
... t-.... !.!.. tr.a..a t-a "
It eernt 4'ran - t
a la'tr !r". vt.ii v
mi aift !.. on t.
mu b mure lbn k
Yot or miH:
Jtracs t
,HtV '
MVfi -
Tttur '
: tliHo J"
rn t l
:k:
"ta: "I
Vtaiei !
I ...
- -ah he a"-'! i
aVnal .-- '
' adfatodo-
S. e a r ,
alliuj -! ,
. .a'tsf in
0tp JJt
att tb
. Ir. 1 1 n rjf a
Ii tb .T" . h
tav. r .- r
II tl Cl ll.vt. fr th
4!lrt ; ?" '" '
W "' '
at Dm -a i.e
I
S. tnr '" "i
, ay v tal :
. ila cr.ji
. ilre ( 1
' Mll'" "I '
.i i'ul rf 1 i to
-- I in. r Ter uu
' 11U 1 wt vi era
Vs"
BITTERS
raak.r ttni ta VX7Z lltJiTtCU:
Tuiilt-N. SCi J rta-X i.LUtw
ti4 I "IU ICH 1 Tll: BlAHltl. vkia
tk trtlaa ! tk llr t-l kUjv. CWi tV
rnflTiVa, tsklr tk tl awtX tt4seth4
lr t teli. Wt4uW,w l.rf "-
uti u.i.onitu jcoi acn:i-iuN to,
U J S Rttta. as. Kw o It. Mt
v. r-t ? ..-. kfcvt M - kir
or fcrA Ik m f . ti net tt
b4 a Um Im ad . iV W- i'i .laK.
Mlu ltrt. HlM. w.- Jko ""
l lltw. Sfu SUCHt JU. mii ! j. .-max
4 bm
.'. XJlt V '.'iU I.Jtm. Ma, r!
" ITarv fKt t tl wT4t ' tW.
ii .i I 1 I . I aiaaaav
lw.i U a.'. (tm 1mi km. u-l X
fc-toai ; .......ml A
Ua M. Man v J."r- ro, t-..
VI uji 1 n -mU H. . L . KMv t
ta tw. ul W MMua ! tW Uh ir
tu ivi V.a
Qa. Va. .In.". Tt.V VJi.i tj'
w Takru.vl'.rr. Vlti
i:i:u n tin uu it 01. uutiuutii.
Ii-4pv
-w
. I.
A-.K fot: itu:
: W. L. DOUGLAS
Ii' '" r. -" " ..!" ?-.
. j.jff. Ai IlIWT...
IA ! J- ...
..(.. !. j.V. A
'! ft.r Um 1. I l.fio- . "S.'T
r J fX s", m. ... J
i J . 1 11 --. v I
..1 . - . . "' J
. . f I J ' t.1 i
. . . to.. -C J .
f -. F
t4P
... . .1- l 1 J .--.
:iiii-.aMri.ui inn-. .1-.11. f.u e, ,0 Irrm ,,, j,,!,,. t , .
iron iiuUUv iMtimiti' tiutttlolr hutier. tion aia .1 mhl.-e,-. w
thai tnft. nuke v. :tvi th".r"ovin halo's, -.tmnim for lars treati- U ifiilN . x.a
ani umn-r th.-r -.vvn ii'imtv:..;!. ani ary i.al!ct Aaamiat.
l,r ilieir own us.-." i nt g I )tittr. '
-v
V " PrrT Titi'it..
'wt -'-
U 'DOES IT PAY!
I I tr iiiiilvi'i SwK. .
I I' i. . . 'n . ri
ei- r"sj4 Ul.l.. tVrll ll.lltlix 4
Ir.. 1 ti i . ifc. .t -v
jjj r:v. , i .r 1M iS t r
WELL
MAKING
1
ft -11 M If t tiileml Ih-xoii'I rcfiir.
2"ttr"i tift'r
CAREFUL MILKING.
'r'iietl.. mill sum lo.'h I .r IVr-on n
Hi.' D.ilr. I .iiiii ii.inlil lits......
I III II
A rur mt 1. i!a -
liaitie.1 S'.ll'lT He
Iimll f r the iUtttr!,l w . .
It,
ltftlO,
.m J
to 1.
1. Ml of
Ir l.il.o-i, r n!rri-i '' ijlmp
l.'..l. or ieat 1u-n joi 1 f. ,ft is
lion OH-rofiilous.il. a -f 1 t)luiif
lr Punes t.ol.l.u S" ' iliD.M
Hinlii nillniruv'ii. 1 i.ifgUu
aaVT k
u ff I
Lia a -V
SF Pf ih!; - '
j 1 ni "sre-ux
WT1 fi4l i-afc.
.... . &MSira
vv i p "1P'-Hi fciitr mi lir
it, -ri cufc2n-r"
i !! t "
v.i; . laai
Ui. !
It Mltl. .Mlrrf I
1 a it 1.- 1. M i
H h. 11 ll M
l.'it Hff tr.t.
i . wu' no
I' ' !. ..11. t
Mill U .4 t
lllJ '!.". OHIO.
itv of
tn' ?
vury,"
FREE FARMS in saTluI
t '
W '' i ij I
r . - '
1 1
jfiil f If I la llellil,
. ......... .........
.I'.Sl U ' Mil i 'res
r.rt Iu : . THOUttANOU Of ACHtB QW
COVEHNMCNT LAND. l r' I-K-..
Ii ' .rat a . f a jilk llrtl' ttpr
. C I'i 11a I'll - -r i.
il'.f". ii' I : ' n !.. ."ii...
I . .( . I eA
1...4S .' U.V 1 ,.U kH J' .i.. IWI 30 1.
u
THE WORLD.
1.
.. v .. 7iei,e.-iM .M-.i.i- in, in- ,",", , ' . . r.ii.i.-s,.ie r. ti . .ml -k I I.. .1.. . . .
1 .....Ill ...1 I.I .'. I " mii lii Ohi. ji.ilt,.. Hi, l.ttl-e. It
.... a. ..Tfl... ..l l...-..1 .......... . I.. I .. .. .... ... II fw.ai.t.M.tw. if I. 11.11 i Ml I ... . K1...I... I
Hiuit.'.JHhr. Uivt . M,,,'M'",Hl"'"'rl" "1,1'"1" k'"Wniiil ."ininrart I lie Jboiiimt tin .. I ...,t m r .1 , . !, 1,1 tu in aT-;-aMe operati ..i to Ui .w. n- h-r ..iitb' . A.rr- u It I
. ...tr it.her shonhl , 'T:;1 ...' . ' ; V ". "' M,M:II,,'r p.ov..othe , ,..- .,f Urn ..,, !in,rir.moilua4.r.v,laLI,.l.i .- . M.U1V ,-1(WS ,,ae lm.1 thetr .ip....- -- THE BEST IH iTv
ir t -it.-..-., ala.ll...- . .... I I" ...-. uiii .1 .,ii:n!ti ill it lb., ii.itrii.... if ft. it IhiTcuns 11 iciiiiIiiiiTMbIhi -I. .-.. i 1 i i I i. ...i. ... !'. I......t T'.. .,.'... ... r no'i . i il ES. -
- k njii-n .oih.- Jh- , iiirv " ' ,,uU i-te mitt win r-n nn nn nil.-, ' anv ;. Twelfth V. i-eotiMnr , t i"-l . ., , ,,. , . , Oi.nv hi i mi a. ..!. i .ch pti sn-l a ; 4 JfljLSt a la
.-i --m. tumnphanth j - i. -" " ' ' ? V !,.! h ,. il. pnncipl- a,v little hett. r IL.,.I.N. W,s ..!,.., ,-. Th.s i,' J.,, v - 1 'h-r. ih ,,u. ,,,..,.,,., ,,, ln ,, ,., ,, , AM, fegfLilk aJtJt.
I...1.-.1. ikiH-. H.!li.-.mi' TP,,:,U7 ',,,"," ' '"' ,h:, Iho the bomb-thrnivmjrAil- that o,,.,.. the I.loo.U , ,fch ,.,e !e,nt,,e m t .1 Milkmrr. In all iu-nli. luir, Wni.urlw ,.,&- 'wlSgW
..I.-I .Innk.-rs with th. i", ,'"' ar.-hiM-. The T.rp.il.li.-ai:-.:iir ,:...i.!e,,t -'"'" t nf KaW Hi.l ..nth., mm.. . i .. -'-! ',,""1 w'n r.-i-.i-.x-. ltoiv iiii.-;i-.ifif il , 3 JHKLXEJLaY
... . lm.7ir..i7.ttr,4.ii. - .... Ilmirno ...... .1 .11. . ., ... ..( 1..1. i.e.. .. .... . v., . lhe .hi not r ii. :t lout 01 kiik. rale f K'tT wrii aiu.l .. ' t t "II' C "" 2JJi-m - m
111 tties.' jii -ti .4. t us. . , :,..'., . .. , . , "I:" """ "'" ' "" I't-iiiner.iiir ilia- " "". -". m- t.uioii.rii -ici-n : ,,, . . . ntel then, laa-l-a!.-' e . - ah -ui utu
not i-..llhi l.t T.is,., r -th..lieni.hl.ihopoi t hil u!. Ipjna ins j,1IlU , ;?!.,. ,.,;, I.-ileitl House ol whiHi. wKiiSHiilt...lm fi..itC ami 1-..'. ""I' '" taken to a-reil un the eaiKe. . y...ffaif
i'
t ,
Ii o '
ill. .
lilt
I"
,ol
III I
I !
'. 1
l.o
lo
III
I. '
III
V. I
J
hi ..' .
lo .
Il ' I
fi'S
I''
l. .
. 1
'i..
In 1'
t
Ii ti
lo 1 w
- It..
11'
an o
.. i".
11 ' 'i
I" M I
I 1
' "1 '.
!i 11 i'
o . .
I. I
Wol M
II i P
: .
).
tl ilUI f a lllsi-ls.-. ;
t. 14.1 11 1 I 1.!1 . ..0
1 ' nire in i'e'.irl t t'u
wit al i-.-iiM-s m.-iiinsr , " H 1
11 ; lii. tie- real iea.i
itiilihiil in his iIiiht tie- il.eisuns i:,..,r,..,.iir .. ... ...... ..n..... ...... mmri'iiit.H . i, 1.. n. .,..... , 1. .. f-r it tit 1 . l i-M-ml.-il mi that tin u
of lite Jts-eltt I'leltatV oime ! ol .Hh - ,,,.1, M.,eme ll it was :itt.-iiiiiteil. :iih1 ! l.'X'-fs ilrt-.ion 111 iiiiitiit.un.ii it " " ,'"' If till Is not rein .kftl. the
ah- . I lin-ioi-s ihal the on'ii tvsitlt of tl tlottwoiil.l tMl 10:1 tlito iil limit that t.-i nlil-t d.. .. , .h in. es are that the eow Hill -o'.ItiT
u Suini lie has aunt. 1111. eil J,a: 1 1... ,, ..i:,i -..,.,, ..1,1,....,, .ii.. ,,,.. f,.. -- , or later lu-euine i.-i .us :iml ohiet-t al-
s. le.-hn": f -vlnl:t 1
tell III IS." lir-t -tajfef
ail Itoin.in tthol.. - u:i'l
lion inn-- eitu.-r nl.st 1 e
i.tovteant (.ii hum i 11
In lui'i-ntn-- (ihio
n oiiNM'llini; h 'hei
'. a v., tl
111 lint pooy. I he (In not
thai ev.-i: n Demoetirth 111a
wtilil ilar.- "Vo I'oijsiimniat -a"
jiiltri";e unoii the ai r.-.l
- of a Matt; The l.tct that
I toftli al.x.'titi.li. iml t.oi. i!. !.-V tlieiu Ik'nioei-iinn o.-'aiis :iie :ulvoe!it in.' si.,-1,
I "
when .irank in im. I. r- i "V"1' a'" . "" . ' V1"" ' " ', '""' "M ' J"'!.v
ol.-.li..lai-.-a.ot-. :IUIV.11 lwMt..et ,J,m....i ..ItJiMu- ,,.,,
..k.-H.w. msi as.,- r",!,!l:"!"'"!Ul""'' lo-rai.t uht
I laia 1 al tff . f K-
t . . . a a I
. .T 1... -. .i.B .io.i.t. 1 I... . .mi 1 -at. I I
Irinl. :. "r.-iler hulk '"'" ' ' ,M'",""i' a nmri' siiwws in. iiiMiurjf :uv tln-ir
Hiuieii iiiaiine se r.-.ii 1. 1 ... - 11:111111 tt-repealeil ilerlat it ion., in f:tor ol
i tie- ali.un. atil w oi.l.l , ei for.-eil m ,te ii'ht. Low prone th.-i an-to :ir
i.l tner I he I tut. -.1 tr. Wis -hall rt State and T-nurnl jjinerniin-nts
Intpe to Iiear of it- pu .ii. a'..iin In ( In- aoaiiist each oth.-r whi'ti tl suit- their
i-.i mwii. ' f ' ri-ioliition.-rrv iinriioM.. how- imiitleieiit
.
11 ir
intoxo-ii-ti M-n
teal t.-iiMOH.
li.I in an. li.ftior.
1
uiv
! ae t'lillX Willi-h fHHs
I he mall who drinks
.lion.'' who takes il :i
- iJ.m-s not t whollx in-
t e-ollllj 1m-M!u1 ih.
t .turn, is k Hiii:" hiiiieli
it... It.-.o v1o. .ri,.., l.t
I I ." II . I ttfttoil
1 uiik ricn tiihl. He is j
... !. .1... . -It -1-1...' l.lVtlt"
.ij. in. i. i .in. ... I
. j- not alum- in viiiu; tin-think tak--a !nnk. .imiiheti
tr.tl'. stea.h ilnttk-
STOCK ITEMS.
Iiinnt; th" j.ftst wir tin-it w. .t rtl
lilies shipit.-.! ftntii ttiielintinn (otiii'v I. j,
l.'Iiresentini; n x-illie of l..i.-JJ.I.
'He lletl Oak flown! I'trry nn':,! , ;.,r: r
llve fin iners f one tvviilup, Mi."t ....m... v
1 '.unity, that lust l.r.is hoH las" . w l.v
t!ie eiiolern. aa urerii' o' -tist "in k a.l
per fin m.
We nie iiifortiiefl tlmt S I-. Jh s. prm
S'X miles tolltheust of tutt II,' jitn- l r
The Japanese on Intoinpornncc.
'lhf? aiirh'tit j ope. jiei . if not
p'tj.-tai'x. ". "; tr.I I a- uniHiliiil.
! hate -r ni-niate i.l-.ts m roloteiii e to
lliliiM. ants
man iak -
together to heme; tniiket! I h l.-att j
limy ! i-nuke.1 r sore If s... 01,
t liein ,r smitten i hem with warm w.if.-r.
r.ml "vnflv lini' r tii.-ui tip It t not
a r, .1 practiee to wet th.-tt with warm
iiu.k. altliou'h this mu U- softettine;
n . alh shoiihl th-s le avoi.l'il if t.,o
scrpltts is .-dlov.i.i :. chip into the pail.
:is we hives eit it .hi If the t .its
are sUolletl. retilU tllll tilt-Ill aHti he- I
r.n the operation of epellwi Ihc milk '
icrv lemli-rlv In sn. Ji 1 as. s it is h. t
ter t take a htti- lime :ml in mm h a
p. s-il I :,v -il hill t .it th.- riiiv Make
lier fe.-l thai o.t me h.-r in. inl ami
1,ik.i:"s'IVotii.vi he ti.ioi -. irrtnin. 1 5,
'.. Sij'jViiir .s".ti In- 1 i.tlwnu' '. "V-
ji.iiMiM.iKtMii'k -Corn " nloiiv
A v . n. well as a ! I -' r, la -n turn
ierv rvl wbett Le ' ...to ho iitr
tr-Wro-I rt ,-r I tltWttlCN, .flTI'V.
TlO t'tl.r- tioi! z fit rl i.mIii4
1 Oirv.. - ' rl it -i )l rn u wl. lr-.
r-, f La Belle Wagon Works, Fond du Lac, Wis.
:t titnntb'a tra:ine' t 'or U
K'-intsjly for Catarrh s- Ij 1.3- 0
- -aa
iiralh
9cx it
A rti". c of stel t a .
k'M vwuirrt ttrsl l.
n man
einiK. r
" as fKvm jib r-pr-etit.-! Ttlr h it ererj"
Iwniv i a of i'Vairr Aii- Oreaw
ot
to l.oth Si.r.f ami ieilei.tl tihis when """m 1.11: n.eu r -ii-ep b .- 1 .e.liv
th.-ir emls :tT.'sere1 I. d.n-.in either fr""! '"I'l"" l,"'s " hoilflt-t .. ju .
lake th. Irishm.-in in the "oft.tohl ","1 'iihnhe ,1 -ui m i.ie-eti- ' i .
storv. t lii' arr --a'rin tiie .--oxenunetit" s,,m,,,lou tl1.-7nepnrat1.fi1 hni I n matl e-sm i.r . otiliileti.e. ami when L'niin.i
. - 7" '"... . i........ .? . .
thai niipoes cheeks upon t'ici-hiwie s- "" sir.m- inn. "i v. as nnj..iiv...i. 1 uia.i ii-.not tieira ii 111 any way. by wor.J
ness. he tliut e-nveitHiit'iit national. H lif heep. about one uniiil I m ii'i-h- r tlee.l Ii is tiisj .as e:is "to have th
lor have a Stale or inuttieip-il. It woiihl he a tn-t ,,,r. '"nl i;..ne cl,ioKh !rle iltn 1.4 j 1.. .... eoml w i, of animal-as the ill. hIii!.- .:
1 iltink. then miljrim-nt upon the lh-tiiiirrctls, of (h:.n ,,'1 't " t!'"4ht .t fir t vt . . ii' w. 1 .1 t, :l rr,ji I.-.tI iile:i:inter f r f t 1 111:11.
To ts wh" t an aru I lirltis
ought to writ. j 11 v. : I ijfjf t t
o.
... jw :'- i.. .
f. ..-r Nlti.i 11 1 1 1- a
r 1J..:
car
.pr r x
THE GENERAL MARK! fS.
!.
lutilv t.tk.'s tin- man'
Ih'tr
the
true in
. ,. ... il... Ostein ail the vt r narti.ii.tr. wn.fjj'is m-tni-
. ol is a (is4.it. No testh tint- that t'u.s. whoh.ae h.ul
t ,.- into tii- s.;oma-h , h.th'i". ! ltMii?. wh no 'Tii-s in al!
..- .1 ami ":t-s nt one.- jespeets. j.m-.e.ttili. h ui"; J u ely on
1. thtis In m- ;rricil nmiil fo ! ar- --p alh ttiiiliiied lo J
n .""tt. - to eit-t port on ' f' th hahits..if ufi mp.-rai c tobacco)
!- -. r-v ..Mx-rlerv Ol-.'ail lfc.."t IM'tntr ."t-i n.UJUSl" '.i l.s inn
In !n.. u-li:il trtir... .titi.tii ll.ev le.v.. In n, fl.Ull tl'f .Meets of tl . !...
the lower House of ( .mej,.,, if jJu-V lit- j (-Vr'' ' ''"'' s
temp: the scheme eiieotirairctl h tin Th-best fntinh .s,w-7. b ..te! .pi
'l. ami such v. iil he the inc ita.hl
rcu!t. ( V. 0 lmn! 1 , ml, r.
The Derelict Congress.
'o ei ami ht a-1.
-A'tfioi'i' J.ti', tj J. Jn'ii-
eitll.'l- a puie hits' ,letst;V(oi a ,; 1 rail-i
of the.!eis- ci..s "S(. oti -i ft.w i-turti-
so iiiiieh biitt'-t from tb" 8m i- 'jiiantitv of rtuitraot
fooil lis the .lers-i-. not itli"ieau itt-r
THE DIFFERENCE.
or-j.nt
to tret r I ol it
that the h tl.itu 1' Us.- ..f tl v e.iker
of
cow for n South-in tI.Mate ns rLne.a".
The op-ii confessional of primitive 1 Hut in purclniMn- su.:l t-,.us , uoubl -
''iiristiaiis who mciise.l theiitschcs ho- wis- toaoi.l pivmca jlpu pre foraue-re
ll.-t .! l.itl-l .leil 1111.I 1'iinr
liilrj ll.itt-r.
tillt-e.j5e. hllttei in IV in- !mi ep.ri- ( fllti N2
s!e. Ii-it i? is a wliol. soiti hixur-.. it
h -. '
c. rn.ii h pp'i.ir r.
N.il c .
lltill 11. t. slt.f.
IIIM.S i.ihmI r.. . ui . imii r
L 1.I.1
V. I Ii: At ..i -J te.l
;.. r rt
ii. i-h -;,.
it i.-r.o
wis-ioaoi.i p'tviuca jip u pn. loraiii-n- ,, ... ,, . , , . . , . iV.Vi.ii- -
r v a!al !l J . fill tl'l'lfi if ukIl. f i.. , .tra I I II If .. I TfMar VaJMar at.i at
. ............ -l. . . , , . . t ..- ..a......?. I a I . ' i.fc.i. . no '.in, M .l". Ml 'I tlllin, II -.--,.- . ....-, . , f-vm - ".
iii.t.'t..nfiT lruik m-mi iii! IciiU '.. ui'M'i: murr .iix ii;i IH1T Uf)lH UH - -- .u i 11 . ,mv
iiit.il, imii tut i.i Tj iut t j ilal irf j ------- io wm-w wv 'inn;
a. ,.at! .kf t !. ll'.l
'tl Mill ' '--- " at al 1 1 1 tt
.'lie. s sion their r. u- irt.-inpcraiice. '). ,t wemiv pk-itJi.-d tluno. they shotih! not ami Icavin"; un-
ctiv
-f
o
;f.
4 ii
V n
r
.7
.1
,
11
"
ie J.t
i H)
3 o
4
t
-fr
vSHWiiW
pgSZSESSL
PBs
t tVlaaaaBf
5tTi.tt. r
I .nr.l in 1 rrx ,i
II, ll,. f ! a.T.i, J - lnj In tin c linair A
. ur rtra r.' .Ira r , r O.r n I i.Uate I . liua
Clal.r-I f r. r . i.r 1 lanufa i.rrrt
LYON HCALV.102aiit Or C.ocaco. III.
o O f
ESpaW
'sfUalH
00
WEEKS SCALE WQRKSEP
ava- .. 1 -i 1 i 1 1 w -- .-pi.aiia.aa. 1 aa-.FT
ni.li.a-. Mr" - ' WnaMM
4f-sajourrALo nymK
i- - - - T5-s
jaaaBMBMffaaMaOTaiJid0-3
"a.
Maaulaf tLaam aa a. a a
-- vuorauarcci nt nncM w
nU.5.5TANDARD SCALES u
S300 rpcuTronwitL. BE
iiuiinitu uivca
I y imt 1 it fcsii (iiniafi .ri
tomatlr SalnfUf StrM hUl.r
t' al fan ill Ulln wt f k i an U.r
IMPERIAL STACKER
Oial n- air I ,1'JI 'w-iwt fr
. f ll.rar tt c 11 . tat, I -
, . ' . ."I If" All aa .-
( rr;tt;i)C)c in rl rrinu
; NEWARK MACHINE CO.. CQi-uby-.o.
Myi
ilSw
s9Ls
1 -.
7 .'
11
STOCK
PCUTS
. .aV... . -.. ... ...ii A. :t. 1 . . .1 1 1 iii.i.raw 1 uii rMiii
aTd.aa ... aa.-ka.. a i.a . .1- ... - ... t a a i a t a- 1 : t 'j iw 1 sitiii aaaaiadaroiaj 111.1 aa - - - - s
...1 ... . 111 .-iliMif an Us. ot a C0J0 h- tueiiara- done I he t .'ims lbe -.Iiniil.i leiv.. .l.o. .' " . ' " . . " l.(.l. t lio c-e .TB t j rew ri rn o 4 J'filoif I.M r TIM'K
1 . e-jce tii.iji.'niii"iM - 1 .... - lilltter ptoil-i.-enis u t'Ur. le. 1 at five tune nn.I I ills nroniol.-s h.-.lth nn.I lot.. 01. ItAt O.N ll S 1. 1. t t TH. r art :t?i I l (. I. nr Cht ru
,., ,) ohoi t iki-ti into the lK.lt. lilt niji. I im now lev. ei ere,- is .jspeemlh appheab e t the For:. tl,.. cost ) -.,,., ! r , tl , , .,,. Mi.iublwrsj M i. 1 ,. ,k-.'-l. JL.r.'. I? - ,'" '"'
,, v , .,,- ,..,. War .iml in:-nnunince me the ,1 ,- v , . , - . ... n-ss. f..r It. aitli and happiness are a s a Jl T ' A. . kki 1.A01. r'UHi-i-i k o .
ii i.. -111 the work ot !! .11 .11111.1 iijir.uiir.1.1 1111 ,,, c onp-ss. .ec.lc.l Ici-latiou The poj-uHr i.i-a tiat n I,..; .att n. t bnrt t ... , . r . pi. 9 ' -4 r - rnr. . -t r Uf. -,,,
t'.. sktt.Mo- the same tx, -..-n ... ' the r.n-c J he ,n- twhlwz th(. ,.un,.ci. inter-State iMf 1, ovi-rf,.,!,.. .,,., ; .-n-ta .-.I. I he man nho ..ippl,.. the j.-J-J ..,... n ' ,; ' ' ,n"u: '" k,;'"1 '
,.l..hclu.,t:v. a.,n 1... , Mi,-,-tiwl. it. .-n ou.tli.- t urs'i.m. ,,.,, ,. ,.i,.,.:or;,i rolll,t . lf fat:..IllIu.. It j, ho,. t , Cl, . IlU ha. , rl ith tine butt, r 1- a Un, factor Put.uoK :i , , . A VA
s.. of smi-il M..r the even, ui.w'l... .-.-...:.. j-.,.kNy.c.,l,,,e crr-icl r.i.lwai laml-rant-. postal tel- an be -nt-,, up elcr.l,,t ...,e t.nt.. ,. a; i of U rACt'' ?ntI I'",5'"' art he en- f-T. mm I- I R II K F FITS"
,,...,!,.. .Ir.itk.-r loa.lc.1 to ther P..tm .1 ..itlnmees ami ,le- , ,.,,,,,, .,., a srv of otl-r sunjects regular mt-rv.U if; ,,... f..,.t ns ,ur. a. ; lrl ; Jf"- '. h iUtll w. - CA I n.tt-s . w-i ! J '- I UUIlb Til Or
...im.-s. "-J- - ',1,',t -,': irr.-.-.;.,,, ati.M.aI scone ami i,p..rta,.cc -.u:e,l tunes h da, th- h., , ,,.:;!-:. fnir.iC.nt ami protection niKpJl'Urr ' ia - J J .'i ' .iTir.VXTrrrT.rr"
t . r-.,ns hae .-no.itrh tnCl-c,.. .-0111.110...- , ,, aniK,,.. t.,1 ,,.lXt. ,.,, unh;vj,,lL OI, lf il)tro. down ,,i,.l sh-ep h. U .t-rv ,-,. a,i ,h.s fr" ; -"'H-ty !'- happmess ami .-m:i.j;-i.ir i.b..tr Jr . s. VLliAr:irraaV:.-.t-,",.titU
,. tb.-.. 11 m. to .liimiiatfi -' ' itttUnls lyax... ,,UV,i . :ilUl:,Vl. ,.,.,.., :,en,.ttte.l to will fatten thorn f-.st.-r ami 1- n-trv bralth- ".-h ? laIors promote U ,; fKor uil7-?S7t & ' "s K ' l'.U" aVl'IT.Zr.'r,:
.,,.1 .,H.is,.!i.iiis 1 .a tides I U hl-4vy 1- a ! t c tpl r ttccm- shimhcr Pcac.-fnlh in r!ie C-.st t-e, ... o.l j.1?1 L .., - f.w. ll ..'.,.. ,-.- . . Inttt.r it Is the rcer-e in .-n-n thin'. it ikn .,. 2 W. . ', - f, . .). .!. r,- a-t. - , -..-.-
" ' - I '
fit
w
11
i it. 1. . w Sneti w
' V's,ie;;iei to .Im, lo
. M',-i.i;i lh- ail.lrtiottal
... ...... . . l.;,.A...., ..11 ... 1. . . ' .... ... ... , . - , . . .......,, . ....... r- , .. . rw .
tnici.... v-. ...... -. .....p..,:. .... . ,., f (.4,mnmtl.,. pieoii-liolc-.. while the all tlt tune. in. ., ..( , n, . aov , at4.n . " -'npai.t.:io,e. arai. ins;etooi amiti:;. ; " :' ,3
low ii-io ot 0. ulation a lerel h.w ,,..:. , i.,,. ...ai,,,- f r...s 1... ... 1... .,....-. 1 .. .... . . ' It ttit-rl.-iVs Willi !t. c?jon ami itia: s ,., ,.'r,T '.
" . . ....'. 1 r. J-O. .1.11 .sr-v. nil ih in- 11,'M . li-lj1.i-UI ri n ill . .. , . . . . I. Ill I.I. I 1
I X
. .... ..I .1... ..I...WI kl Is
(ICi. I I'I 1 111 OU 111" " " '
t ...... . tticil, II Is in- -aiii.-
. 1... .. ..
i I'.oriii. -uiaii. "ie r -
to pufiorni. to tur.i 111
" r three hours" work in
' is rn i-.-stjl: to lw.ii'' ,
1 . .l.aarfi ii the athlitioiial
. .1 each ..Is. 1. -ooiiei. n
:ei
lis -
lix
11 .1"
I'i. .tl
t. . '
: 1 .-
t '. w
::u .nt
. 1 r
t'h.s 1
-ii.
.italic. ;he sjniin
s noli
l 1
1-
O
1 s'
! po
h w
1 .'
. 0. 1
it r
r o- s
r." ."
t
Is
V
it's ic-i.la
' tioite j
wh.it imiveii- t :1" 1
1 - - ..... t.T ..
i.....fl.k .... ...-. ...
.'..-..- -1-1. .. . 1 .....
I. ... 1 IICl 11 i '
II .
iheA et horn.
'-towerr W 1 1
low iJiai 01 10. .i ia--it.i uie owwu , ,. J,,l,1M ... .,,. .. ,. ,;... , .. . lr. , ,,, , . 1 lite tlloml. aiol is tin X tore IlllWfio'e- 'KK Ik 11,
n. .1 1, .t.:... ... .1 ." . - l '." ..a.. .. .u- . .. . .. . s . .rinio..y r. rtn .... ....- -"
naiiw ..,... .... ...-v.. ,..,..-... e, i.i.-u ( toon creek has sv-etiretl its annual al- BrvJ with h-ss ,elih 'h.m he otberw ,o ; """ not on.y o.-s no-, pieaseany- ,.. W
:ialiir", .. olio . r.-r r.ail siitlei. t .. .1. . 1. ... 1 x : . . .. ... . . ImhU- i: k..!I.m. nnn l..ith..n Tfcn 1 .. ... HI It '' aa-
troin jtos!.i.nn. trot v it- u-e. .-.4.ii trnnsportattoti l.u ilities. throu-h the Tkr .Imrvm.tr l . hicnw m'b a ' uian wlw ,Bak'' I""5 huur Iim-the in H,.,-.CKir,.-audM. ...,. ia . l
ami -Min.i le t.t 1 inter .lemati.U Ui '.tja ,- ,lu. icrpr,.scntatiie from Po- iw to sell,,,- her . ,,,. f..r ir ithr,, wr " K-l. Hi IrIh art-H..r- 'AMtZU1 .L -? V lr - '
poisoiwas .iml J.,natiiral .Innk. I M:nr.il,.. whoM. r,s.ehction depemle,! thro-.,-h tntl. her .-. tl f .!a.r la, 1. :jl"" -t-tl. his prt-l.uts Ucnte ., , UAuai -V" tas. ' X fi -'! .
ior:iii:t ai i lip'fn never s.s-j. . , .(.,srinj: :l i.-it.iaj.tronn.iiuiii for npth bkfnti! f tjite e.an 11L.1 lKasbt an ! "'" --.-t.. ami work ).-. to 3 i I f, 4 j
an! . on. .-.-r .y , s to a-k ..,S - :l ,1(.,t-orti.-.- at his town. .' ,Mts::.ies,ri.niI .in.-s t . .ir,. for the t,,,,h h'u- 15 - S" n rarth. Hh ' rK. ..,." 2 '" b- L :' ; -
hlcssuie iipi.n Hit ikibittial lis. vl Ih-ioml such triotnir an.l ln-piav a.s lu ha.l to K wiia r 1 t . ...iw ,5 (, naiiv i a l.tt-w..-! anl -. rfpnat h. nn! iiaT-N... : .f ' - - '
1 u ' ' .tliis .what has the Korti -njiilii Con- nmn- 01 ohl inn. . -i u not than h " '" """""rtrii o. encnirai-mcnt o: JJ 'r,' - g ' s '
.i.i. i muarrr. f IZ . 1
K -.. al -z .
4 " ,1 i j
-- '" t '. -
I? ',
9 ' s
i
Ml
SaJoon " Fairti Tr.-.de."
Now. ot: v. a
i.-;.,'. 1
1
' t
.1 :
in 1
i-
m.
eieat Me :
.. .1' .....-. .IT.
II I.Oi. lll. ,.. ..". ,
ttoiis. sa-d tirtcli eli'i-s -ohl :e for no: jnm; .1 c-".! piiiL
lot"
in
.1
the
he
matter i
t'lerwisc- vnvin. h jj. i,.nrtc:idi-r if 1. iow -!. v 11 -.alooo)
.! IiM-i n- -r-
... . .. .
too mneli won i ". ,
iie
It r
, 'he other uvty.
ad
-;i-isss itone tt make pood the it lib- coul.I a smallrre-
t-j-al promises t.iat w-rc to tlistin-;uiii in can- mc tat
1 !r..o ' M ltiun its predecessors? Further than ov i miiiiI.ii t.
11. tut IL. , . ?
Im .- 1 r i'n-s ti- 01 .1 it-.. e,-n,- m ;iiJHtiI 1- nuii; vur vni ic i
1 .-i.iji- 1 ... 1..11 .. ...1 1 . ... .. - -.-,.- . . , . Zt
.iii.'ii uio. a 111.. c ii'.isciiiint mi- -"iMin- "urn ij iK- en 1 .
tsmhe" and it:isidtrahl. i;iejmii:-;Ies ! ki-u--. too .mt
bluster, the people have lotne to i- ui-c ptina'
tns:. notain-; ot the present tdtre ;. ! the n: rS.tnt.i
let ;te needs of the eottutrv and the worn-out ..-I'trlte
l
1 a se
1: !fer
n-T 1 ioili..(r w ii!
1 ;,. r a.;, of f kw! P-'t' i"''-" ' 1- 'tth a tit --ihject for i-,.it
- - - - . ... , ' as---
ri . .- -is, of tb. t : I'" an-t t.10 niin ol a uus.aiott.trj
'is-- ... ,'u,.; ,n n;n. yjnt(, F"r ,- ..'. ' F.l'i.t.
tfid Vo ;i-li nearly a . 1
ivft-rrin- t-. tw- nttlA''.11-'" r -,:irU ,v w,,al lbev moJ-
.s . . large ttrr ; !
I ... r- i a H.-ai cal j
4 i...... f, fatten.
-.. i tbe Mtt ts
., of tl old J
- . ..-"jf. o. 1
. .Tjr .s ot -1
ll.l-imit-U.if--"'.- ; ,-.. rt f . .., r
..1 .1 .-t.l'm ... .... ... .- . . .
laii.Hi . .-. a I .1 I
' THIl"Ur OHI W .U.-Il lite OHIl" OJi ' 1
1
REPUBLICAN 'TEMS.
I
.lrr .otc.
I -n vr.4JM- ' .nun
INADEQUATE FEEDING.
A Jtattrr Whirli sh. ... itp si,!. t,.
Kt..-j !ilr Hii.a.
Tt Is no; a far t-j ..f a . w .!.. !.
up in Iter tta!nes or Mdncsj .:b- .
piving her an opportunity -.
. :M La :"Mrl Woat ' - J0"t a?, a lar .V. :
nc- h .-"i tl.M -..ntrr j wheI can not be run to adr.'.nta ft vr
o'SW ViiKK.
rATTLK-K.wrt
1ft M Stl.,r( t.l CF.' --
.-Ill t'l-t inrii' n .. ..
1 ! ' i( i: -',.wl t., ,. .
olll- I -.. - ., .
1 .Mi".
l .-s, - l rr. 1 . .
01 . I.K r a
I" K
i;. . .1 t.OI-l r,
Tt
l Won''
Mi$ I read
l"llj f.tr. IL.p. s 114 0!m. I. ssi Jf-
tWOll&f frr tri-s. an-lartfajsi
tcti'.i if, 11 c. ttoT. 10 rw'i m. - t-
J.- a PrevMf Pr Ca'affh I. tS IB
tuat. lf-t ut- .ait -U4-t v V
Al r.l t'r (oVi in o lf4.
Itfwlwt-. H Vrit A W. a.
-k llollara t-r f. - 1 r j w Is b
I t I ; rr - 1 ( fc rl I'I fc,,f..
'r Tin T a.h'? .-! I 1 Tt4?t r jr. - I
tj'l.e I arleinlf ral st.f. n.l Mi.rl.lr ... .
il jr K'u - Vr ti.O Uiimi THM4,
II l.t. -.1 f4f ",.".ej,,( j -j
" JAMS, JELLY, T -
.'kj. .t - 1 fffcrv -.. Mnavr
. r- a t.ry al Xff.f rJI Tan , t all b.U '
f.-in-r of wint.ffaci Ttooas 4. s
yap Ji.mIi.iui .w.4 i-'.if.tta-lio. i
OPIUM
Ifnhlf. tiMUttr J p.aira-
Ij-j'-t llrw,' O''' 1'iykM
- ' ftlftfflt 1 t' Mat
K.-J.rJ..-l ,. 1 -( ill .--.
I.tr.-T. i.ol.Ul. rf.lol.
-holnaibd , 7 ,'., ,- REPUBLICAN 'TEMS. '" ? ' !" '" '" - "fll ----.-..-- - -.-. j. .-.. sa fBUIJ t UCAar L rPan ppt.MawaaMwagaHWi 1 1 .aw. m t
' .otfur .Hit it itiui iii.i iiuiiitT hi. . fiti ... i..v . ... m .ataT.B m-ai a aw .am amaava m - - .. a -
. a a ...ar a . 11. .-t -tea a a a- s--1 -a aa -- a . 1 n r r r. . 111 1 r -ai -- - - ..-. . . . 1 -ri- t a.-o ab-a n -. -. n . r .- a- . . . a a .. .a - m t b-k h w a a .-a ar - - -- j-- -a- - -
.).,? .t,. LW,..x-,i Swc-far.fl j,! outvie ol let - n ftV hiie li ie IVe-ident makes onlx lan.!-i. II. 1. n -tmlif d ..l.anull tttMaf ,t ... . X--. - - .- , 3 I. l"tir-Jrr.rT-V-w
-t -.o-in.- .' dsH.-n Men the S-a.-f:t timet? la-ln :. .u:Ju ed :u-.-pl:uuv of Mauain-'. often ,lo Jtf... r-.,r 1- pC a k -.'al-s antrr :- . . . . 1 , . K '4 " :' ' Tac;-. fC:'-L--tr. - - - 'J'-JTl
'' U;k "T. C'llH J,fX i: ta b'r J - '-. n -.truism he impr.nes ... op.,:,r. -or .,!!--. tam. . rv. '' "T? hrr brt o, 1 a .. r.:. r . , , ' -ft
v ntT!-1u-:Af--waIk-- Aimit-ttrh., h,4,eaiim;itin-i; i;i,;: --i,:;. :. x; z:;t Quimttr'z-.:
e . .. .s -".-1 ".; ;.j J w ay. w.-J both a-.un look a s p -J. ...... c-non .fir -n.JK-i .th a-fr Ib-wr r?0"J- Thf art am! -iwrt m -JZZ'.7'' -- a )u.aitj ta.v
" , "V irt-.n one 0L-h'l''-,n-,-'l''' - - ere :neti iti :he rLiot thitv.g. w. a-u ouI4 u.t do ',;n- wm:t in -f"? know 1 -tfur,:,.; ,- JTW , l pocLaw.rrr.. .
' , ', "" "1". I? ill,- ri'Mu- !l,:1''n'1--'" "" t,:' r:w.t..- xv !..' 1 on .' r.-L-n i::no-:; ninnin-am ar :hf r-i : .s that arfdoirt: :behe,t ! Sr boar Ui b-h- inr lar-t tjTiaatttxoi ;bA 1 jr lvf vhlt . . ,T. ; . IT ?'- "tfi""' gfl.
tv d,: 1 .frhri -i uJhis iMjrar --Cir!-ami burs and iv :-no s ,,.. t-ioniiij: am nanie 1,. ror. fir I ,-... s. hrry tb- venti!ats,.a i F--- uniru to the .mn- .. A'; 'S fc ' '- rtxTnef-SiTt-; " ffl
'! !V '- 'VVo.,T.m -.i.m-"t'h meulormtlf our trade. W eail r ; . !.- w,o u.,:: them.ar- ret.-rret: to :h- .-all. -aa- a. ,In,; a:-- lTf - A ch- can ilr. upn pra . t ..laC.. . J. T 7 FnCiTT. 'aJT , IZ -4
..it .; 10 .. tit.ua X-. Mjn,.,.Jt tiamih trade. It pays -.- mwn. v IlK-partt.iciu ..f .iu!ct-'ii,,ih.'u .Vr v.fe V4. B - o ht-r brst in tbr datrf ?-v ..-r 11 .-.-,-- ,0,- ft ,J,..J,
i . n-.-i w.:o ,J-,v,tx". ...... ..Our nroiii-jriT.ie tr..::i the Jniike-s a:,., . ". r-.,-.. - -r ... ... ... . .. opn this food aionr. t.ra.ss eonra.i'i ?"" fTrtl ko" r - 'Im. ar-r'7- .. JI fc a4.Tvvjwri 1 iilCD a. rati 1 e
t .... ......... v. .11 1 iii'.i"i . . .. " ir - Mi.-v.c--s, .up onui sana , ... . , . irucri ixk.- v tr s fc.w aa a -4t&v itiaa.auMJiUM'i
: , .;; ,uu l.r:iiH- Uel.ar. i.u: 1 tell; vou wtij; -ti.x t :.- .T-Acforlin : s 3rTiiS?jemi- I fo:i at ,.3t tia-rs, f.: frw ... " P-r c-nL wjirr ! - p-r rent --, .taJT.iia..- -.H... - , ditUf A.,-. c:ju2Koocjcttco,
.-'- L u,M:i ":.: . ctiHrenv,:loeomeher..lnaI.. Ihafs : ,TM..t. ,.,. ... ,,..,ElV ., . - ,,-il ..,,,,.. .. of fat. titts a e..w irhh ,-at3 t.: ' ..pa.ntu.aaj s-..-TL . , S', "f?i" tnWtov.t.sx xotx.
1.:. 1.1. s.y. am. . .. drtinknrt!. are made. Tbeir:no:!i- I .!.... . 1 -,.-.. .... - .... "?;!ak.o, u -- . s. " , .' ' :ounls of : in a ibr -xii-. ,n it y l'- Lrixta. m-v.w s& " mm a mobm . .. -a. -
C i. r. .". .l.-Jfiei-s. . u- . t,ii.... c-n.l em f..e I-. .r ' . ... . t. . ... ... . .- Is-i.rT . ...... " ..v ,,jvt!a- ,,. ,-.,-,. T... ...,. t a.. ..... M JTUt srfMtir'W .M MM--S.(.e
. t.c . i..i I ,- .,., Ilnr-eethe oil ioik- tn.p.e. ud ie-, .,ro,..c,. :. co:imit its,.!: o .1 :o. 1 ic in.l ;ud :b- brS,,, .n -i ... nia.ter. o: which ha!: t- ol dise-t 1 1- nuuu OcirbapB! Iff a
r.. in J. ' .mi. 1 .rj,, u, taste the Leer thenisches. Few w,tittllI1 ,..-.,.-,. 1!..i;t(..r-.t4.,. i ....-. t thiot.. l.-s.nM th -s.r. 4 .J. and onu i ponnrl o; fat. I; i .1. y V- t : dr-.rff. t ,,-. . S fAII,V ASSL'ltKD tlwm Kaa
'r:.:?1: .., 'f.o.lxV.iV:.. ,VU.V:4.: the i-i.ildiviiulio ctmeinht-e for, v,r., .B fn.a :1k. ruks. " -va that r.;;,-r the roir h.v numum. c t-LuouDit. 4.. -.C-e 7 '' rBilcSTl tJfrJSrir:
'
, l
111
I"
Hi
rrii.
iti
..i.it.. :.i.ca uni J a .K-caloual
1. 'i.-iu
le
ndiie
J)s up 1211-
,.f h.er :i a beverairr
s .tiii-m.in with rilco.io
- ... . la. ..1. Tl...
he irrtaJ oriraiis i i.:c m......
twif-.V .Jvri ...declares uno '' r
ton dan-fi-ot!- :lj.-.n fti'ii uiu-k.
tin in... ,.f iH-r 1- loumi 10 ,00
t a .-i-v'.rci ot det-iifititJiui 01 ::li
a f . . . -I1 .. 1
neer or a.e c.irrj :: inn pm: mi:it
o!iie;:n.e- two or fnivc eottir in t-
ii..r -110 11 iin , "itcli .:
T-zi''lt i- no w-nder that iir. Man-
!'.". ' liisitr e.nfe is the hotiv-h's.ue.- of tL.
..1li.i- ...i. IT .111 S..IT M ..'.I . w4. !'. ,v .... . -
....... .. ...... ..... ..s.. ..... t;tk ui,wl , ,ot tvion- him. hdeie
near one or-.n- ..- ou.-w.o iiinT.. ...... hinise'f. ant! .-..L
I M " "- ----- -- .-.
oV - 1 ,
If rou m .c- from your Branm-v.
Ion": fee.'. thtr:a foo .;roa- Thty ta'sc on
fa: rejui.lv. an.l ubm fa: thv U no: Ltr.
I'lyraotiih !Ioet.s un,j 'A"aa.j..-ir. r-A i.;
tliepaii:oru -in . t,.i u.. ov. . )(i hsa(jr(1 o;(i. Jo ,U (.C(. ira. :ita. tb'n i.V-- an- Lo.ji;
evr.wh.-t their par.-nt.- -emt lor -L i t.s.h,.. of ..!lH t..!irk.ncv .j KS:. , A 3ft, t.r..i -f : pt. rWr ri ,u.
We i.v Uitiiitj !o.L) m.. tismfss,. j w;:i-..a cin-jj::s:,e:oa."-tfj4;w : ivta bac be: uLb-b f upon" 4v
hus:. .-s. .' ..0:1 . ktxM. a J cMipfrawc , ,;, U,.A fei.a cf er-(. trftf iij . , ,
-iKoi.' A. i. yir(. 1 ErufeCocfltf, 23kou.
her-elt aa i U"oor e i :h. fnr.s- -.nr
wa.te of the vita: funrttin- there . .-.'-
.. -...L .s.aa -T- - a. a
.-..- iiuiir .en ;.. inaSe on p ti
01 wtier m-ruat . 'U'.-r trn
fore im!tpcnsabl :o a troli
'-CL .. i. in-. l " -' ;: -
1 ;tc lix. -in i;': . .
t- wco -(Um. s, . ,
omi.iJ,, r.-ht time j r &ZZ'l!iX7-t2-z":
WltTiI,ivci.i.l.-. I
-b !.
aaaJTia. Vrrw'atnrl rh
iw uosc3 unc vol r Aptom a mt
-f . JaJ tiitCt. t.vra(KaCj
on-prtl.S Ba B,., 4, fa Off U-r..-' I--W.. a , TW Ml-nuwin
sv a.sar..anB -..a.awama.lcaM.inM
a.k K.-a
Jf'X X
K WKITIXO TU ,OVKK-ri9KJt.
1 ptra. ay joauw lh A4rtimmllm
X
r.
I