The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, June 11, 1886, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I? I
!
-Jfe ' -
jC-JfZZ -. . ?r -spS
-'Zfrtf- rr
i n m m ! i - v lv v-v..-.. - --- 4tr- .-- -"r K &hi 1 .-m bv t. vi- l-wa-. - -. i .mm - - n i 1 An a hk-c r-iv f -se-?
tB r & - -nHr -- im . .. mr .. rm m w. .h" .-j- - . . v m.m. v .k .sm a i Br- - pk ir " n . - t: e.l v4r h-bs . - - ihbt'j v -1 . e m . .
r- y-n fc:rLi:'i -.f pirTrvv j1 j -- . ji1 fi i vm..siBt ph v- - m f nBviAr'-" y v-sfw-rv ,
mw .jr,.,. x" i -" mv - .' ,j -- 'j; AJkBaBt i, fKv r Ma bv rhaw . "Tr3 vi.c-b . . Jk'y .t :ja
ja-5K-3 -tt5r. - - ' .,:.- - m i i wim iii 'fc--r-: " 'wmK.'
--r- - ,- . -E.--- --'- ,-JgWgg7W'J ' JJ. JJJPUJJ udMT. . . l -r .'r . r 7 -JW32ri&r
- syT- - -- 2irTsrTT -K5wi-- -ii 459?:-?' --V . " - - t -
p
X
t
V
i
if v
lip
VOL XIII.
RKDCLOUDCHIIil-
A. f. HOSMl'K. I'roj.rKti.r.
AH'.-i'kJv jotirim! .-v.:.-(I :n tli'1 lntiT'tH of
Uk- n1i in j;. ii. Ml .in-! i-ltT MHiiity fljx
ntt4x-i-lil ti-t tllort ii.iil lil.tlU 'I In- l.1ItI Ulill
ln-1 .iimii.ih-iI l.aiH r in :li r.il KrjiuMlMin ,
uArr. (!' ai r.i:TiMN
OiipiuifiiiiiHfk Si. ami ility rtiits iw
lMjnatf lur -a'-Ji hmijui'IU iiivtiuhi.
A Iiliral HHtiuiit : -arly alirjM-it.
Iil it)u-i- in -nU jht Inn " rarh til
WJlUJIl.
'I raiitHnii aKTliMix 1- a'Hamr.
lU-sular.nhrrijxis t tik imHilhl.
'IIJINi U M I;MIWJIT1'.
Oho uir. In :iiU:iiif ?I fJ
MX liiniilil-. ill ;iiv:iin- ?" J
'I rial uojyr imuitli v a'lvaiuT VJ j
taj.- in tin-.ili .iikI i,Uirfr-ln-Ki'all j
i4li-it-iii hk-.Ii'Hh in tlii' -m Iii. Al'rl- i
IniC ialc -rtj.tml mHi ;illnlanl I nnom j
tlniiJailoii 1iiiiiisIi1 wIm-ii n-.jf.l-l. j
i.i jr .!; itl pa in M KM. j
spinip- in n jiai tnular ami lu-lna nm iy j
VII'.XM llHiv ilk ill- )l'Hil.tl. I'KH K-illl' J
'.u I iihim, anl ;l miK fiuaiiU'-M nr ni
la. U- uili ilupli- I.iik it'.ix at oiualia
itiff". aiitl z " " "'', " w,,,l' aiil ''"' k ' '' '
Km i 4-aii ! iim uii-4 in tlii- wi"l. Wi- iiic
ImmiihI l il .!. all p.pui 'l ir jl lfiait
lili'llt l.iir li- a !l '.
Secret Societies.
Masonic.
"liril Il' N '. A. I'. A- A. .M. iii':l
I'ritlav i'i-iiiiik on ir Id-Ion- tin- lull iihhmi ami
two HtH-k-i llii-K-all. -r .1. K. Wllli-o, V. M; V.
I. I'lt'klllK. Sirrilaix.
I'Mviir hihiii.iii.I- n. No 11. Kinltts I -iti i -fctr.
"jtiati-tl com. iv . lul ami Uunl 'lliiuxlaj'i.
.1. A. Tiill-. C .
i:.il('liiil.'li.iili No. V. K. A. M . Malfil
iMiiiH)illim Vfilin--l.v ii or licliiri tli: lull
moon. an-1 imii w.-ki liillortliu: It. P.. Fulton,
II. I. W. c Pi ktn. .-. iitar.
I. O. O. F.
liiii rkm-l I.hI -.- o .i. I m. i. r. ii t
i-mt X'ililt.i nui al mIi I clliius Hall. :
Tntiisii-ut lnitl.fii aoidiallv limtcil. Koy 4
Hihi-Iii on. N .. Mill. laik-. .ti i-iaiy. i
ir,.ii. i..i...i ..! I ...!.. ..i 1 I II I" nii'.tl
I .11111 l '. mJ. .-"' .-- .... .....
Ill nitoikI am' l.rtli linMtas t.I -ali niunlli
at (hlit l''rIloH Hall Mi-. N. Iliitt'lii'xiti. N. H;
Mr. Ili'itha lliininifl.x ! tai.
Wvlistt-r IJM-amj.iiK lit No. .".. I U. . I".,
nit'i't lli lnt ami IIiimI WfiliifMl.iv-. nl racli
iiiiuitlial I I Hall. I. I. lluit'iUKll. ('. 1:
W. I.. Kotiy. .Si-iiIm-
K. of P
alanlli.- I.tilur No. .".. K ot V., i J Iir-
ami tliinl 'lui-xlav ot cai-li iiiontli. al .Mavmli
Hail. F. I'.ratlluook, '. ".; A. . Homiut, K.
i:. s.
S. of V.
II. N Kali-y r.iiuji No. -.. S. V.. iiktIn llrM
ainl llin.l S,iisirilas i.i .-a.-li iiiiinUi at MiPoiiii:
Hall. I". I.. S..uh1 aptaiu; Ili-iiiy l.mllow.
i HiIi-i ly .Tirant.
A O U. W.
Ii'.t I'loml l.o.l.- No. mi. A. O I'. W.. ini'i'K
Sitliutlav on or l.cioif lull iiiooii ami two wi-ck-.
thi-H'att.-i at Ma-ouii- Hall. I'.. I. Hiulilaml.
Ma-ti-r Wtukiuaii. II. V. ISk-W'T. Kfrunlrr.
CAR
lailicM Tost No -.; A. I.' . meet- .Momlay I
milor l.i-toi.- Hie toll moon, ami two w-k. !
tlHi.-att.-r. at Ma-oiin- Hall A. N I'.itimir. I". '
".; Iliniiu Hi. k-. A.ljiUant.
W R. C.
Tin Vinian IJ.-li.-l Cori.s nn-.-t- ..Monla on
or ..-l..:.-tin- lull iiiiH.n ami tl -oml M :i i
tlifi.att.i.at : aio.i.M-k . m. .Mi.. F. Is. I
Ktnslii. riili-nt . Mi-. V- M. I-Vrmmi. mciv-;
tarj.
t
K of L
I'alllilul AsM-inlih N. ..". K of I.. ui--i-t-m-'oiiiI
ami toiirth i'lnu.ilasof cadi month in
O.I.I Fellows Hall.
Chukc h Director y
Congregation!
I'rraoliuu ''"O .m.l i at it 'ki a. hi. ami .
HI. Mimlax -i-lio.i! M . intij hoi! tip-rt-in;
7 ji. m. 'ia i iii-- tu i-liif'la f.nln.
Ki .1. i. At KM W. I'a-tor.
Methodist Episcopal
Pivnoliui:; --r uu !.i at It a. in . ami - V
HI. Siitul:i -,-lioal it in a in . mhihs jn-ojilr'-
linvltuu I ) tn Ui. .io li-. I'.i-lor.
Crnco Episcopal
Sirvi- 11 a in. ami - j u:. --.nml ainl fourth
Sumlit.- in ..nil in.'iilli
Ur. C I.. Ft i I i.i ii. l.Vrtor.
Presbyterian-
Sorifo-11 a. in. ami p in. r s.il1alli
Siimlay-fliini ino'i'lm-k a. in. I'ia-r nivlihu
S p. in. flm--il.i --niii.
II. N. 1'tiMi. I'a-tor.
Baptist.
Hular itr,.ir iiininm -cn i.-f .-i Sat.
Iiatliatlla in ulit-n tlnn- 1- m n.n"lini
SaM'.Ull .i Jinnl at I J M fir Nlhl alh
Business Cards.
j w. TULLKY-S M.P.,
UUMtKOi'ATHIC PHYSICIAN,
U. S. Kxainintiic. urm'oti.
Oi-tipk Opjoite Kht Nniiontil
Bank Keil Uloud. m
I D,!
. L. H. BECK,
PHYSICIAN AND SUKUKON,
Okkkk. Over city riiarnuicy.
Oilice culls only.
KED CLOUD.
p E. McKEEBY, M. D.,
VHYS1CIAX AND SURGEON, j
Okkick. tlvorTlty l'hannary
oflkv liours front : to r.':uiu,. 1 lut, :uul 7 ti U
p.m. ttlii'iitv 3 bl-tck. t of urt tuu-e I f Will nidUt- u. all court- ot th -tato ' .XUi pvorvthinT u-irtllv totU in v fir-ll-:i)CUL'l.
- XKUKASKA 5 t'ol-tlou-a-wi-Jl a-liti-raUit lui-ttio- -.inful-i ' , .- - - t
! ' ' ami I'tUciomlv attn.lfl to. Alv.ract lttrnt-li- Cl:V .-top.
J
NO. 0. YEISKR.
ATTOUXEY AT LAW.
All business promptly attended to.
Red Cloud, -l Nchrusku.
Office Opposite ost Otlice.
; jCt -
D. DEXXEY.earf;
- hhat
PHYolCIAN lero.lKC.EOX,
RED CLOUD. 4uslv NEBRASKA
.
OFnCE Over Co unit; Store.
fUlla nmnllv sfttt to dav or
ci propti aut y ul ur
wi&L
We
Tovijs
Mail
; r. ICai.ky.
.1. L. Kai.ky
K.ai.ky Bros.
. TTKNHY.S AT LAW.
i:i:d cLorn, nkh.
ttiiils fur ih. 15. t M. K. K.
.athls
,.,,,.-.,.,,.
II.II.AM KK KAKI),
VI
ATTOKXKYS.
irol Clou.!. Nt'lra-ka.
Okiick Ovit City Pliarmary.
h ti. .Voore. l'rc.-i't J. 1.. .Mun-r.Vi.-.- Pre- j
.lolui M n. Ca.hicr i
i
First National Bank
RED CLOUD. NEB! j
1':iital,
75,000.
r;;n?:ut a cnoral liirtic lu-"lne. buy nml
!.tU loiint warrant. Alo County. I'ro-
itu-t and shnol Iitrirt bond.-. Buy and sell
-no.eicn K.vhanuc
' DIUKCTOK:
K. K. Moore. aohn .1oorc.
V. C. M)irr. K. C. iitcU
V N Kichard-oii.
G
ko. o. and k. i. ykii:i;.
l':.!i;n l'l: oy mi:
Webster County Abstract dice.
KKP Cl.OUD. nku. j
Cotni'loU ami ti'y sot of abstract '
Iiooks iti Yol-tor county, lirain;.: ami ,
f.utnitii: lain!- atitl city property for j
.-alo.
Offhk on Xortl U'olwtor Street
VAN HORN'S !
' t
City Tonsorial Parlors.!
i:-!crMnrt. K.mI t'loinl
, Ha lvii lati'lv nt.o.tt'il in. I jut in tin- n - j
lair. Mia.iu ami na.r umu4 a -via!t. ami
, cs-iitiil li tin uio-t anproil uorkuu-n. Our
i t:itliiiiC4li-ii.irtiuiit li - ntfiitlx Ikh rvnttl
ami f au m-uii au uoinami- ot im )iut
I lie. Hot otvolil latli- t -nit ou-toniiT. l'rl
NhBKASK A tv- rva-ou ln. Hot orcoM water latlia r.lwaj.
, eaily.
o. r.r.v-K.
.1 . MNr.v.
Case 6c McNeny,
'IIRKS IMl CtirVSKI.OKS A r
i Tl'ORXKs VM CorVSKl.OKr A T LW
, l n at nlic-anon.
tlKKU ti-Owr Ktr-t National Hank. Ul
! rit ml Nell
iisiim n ramrn.F.P Wft
A.itnt la l Fin- l.i-litiiiii. Tortuulo ami
Cdotn. 1:1 tin. uUrrlwKc
German Insurance Co.
OF FUKKIH.KT. ILLINOIS
I Inuramt -ohoitol r.ti 1 lo .- jmMitj'th jwinl.
AH liartio wt-lun-c to tn-un w ill nn .r j.ronitit
atttfiillftti by utvin-j notux ly inati r otln-rwiM.
totlieunUcrsti'iK-u. . oi.. thkxit.
Savui Jiivui, ikt-u vauuu vu.
RED CLOUD. WEBSTEH COUNTY. NEB.
DUCKERS
Plain and Figured
have the largest and finest stock of Parasols in
Valley which we are selling very cheap.
We have special bargains in the iollowing :
Shirtings.
IIs. Napkins. .It-ans. Socks. TalI cloths.
Icd Spreads. Corsets, White J.Jivss (.Jtjuds.
orders promptly attended to.
hf. E. in GnmPEn.
IMrnl'lMFIOi: F
The Falacs Dining Hall.
KKI) CLOUD. XKUILVSKA.
&&.
.."
-J . r s:f
.ifr1
CJ.v vvvv.
W"-L
N:
FURNISHES
W&BM MEALS
At nil hours for '2'w.
I unci)
....... ...
Hot C'otFiv. iSandwich'-s.
Choice J'olian'o. itc
Ioard bv lav or week.
Harness Shop
J. L. MiLLER
!
t
DKM.KK IN-
iIAKNESS COLLARS. SADDLED
OK?fi- BLANKETS
wHll'S. COmBS. BRUSH ES
HARNESS IL
A wo ao.rs north of 1st Nut. B.mk-
RED CLOUD. NEIL
Live Stock and gen
eral auctioneer-
Blue
Jfeb.
-&( '
.s r
.-.-' ..'. -JU .
QCjHpjMfffVt
rRisvw
(JER
.1 list ivviwl n ihif line rf
I Will Insure Your Hogs t
JR. JOS. HAAS
Hog: & Poultry Remedy,
N.llll - lllittl li .
t- 'i nl in. r k
IS THE ONLY PRACTICAL PRE
VENTATIVE OF THE SO
CALLED SWINE
PLAGUE.
It ha- in rr l--n -.ri'.i ! a- an iitcrvn-or of
Hirk. ami 'iu-ral --t in t..in Anlitu: tci I
' lion, -tiiuulatiii tin- loli.ir. oruan-. it'XtiiliiiK 1
tor'r ami iitfoi-.iifiii ..t tin- Iit. ami ; i
; l.iliu tin-!...'.-. it mm. -anti u,"lt- tin tor-
' mat ion o( ili--.t- iCi-rni-. ami tr--tri--.t. tin t
w. 11 t'ti-il lli: it- tiati.r.il oii-lliniioh W li-tf j
it lia- I li I1 to -it.-ii .iniinal- in tin- tr tiIh-iI
' ii iiititi- ami oth-r lirt--tiu- (aitlituil t- j
j -t-ii-d. it li.i- pri-l to In- a ilioion-lt r--ti-
t.itt. a.iin-! -. nir i:-f.i-. I
! AS AN EVIDENCE OF FAITH. I
ill in. I. ln.il I in.ik. tin- follow i..;; oUt-r. ,
: I ill in-in-li-nl-'l - in of n - tiian
it- lnni.lrvtl in iiiiin,.-r auitiu-t li-i-a at a
j -mall ! jN-r li-al ioiuil Uw jm. ft-l nn
n nn-il innl'-r ni iliu-rti.'ii. aii.l n ujmhi c
mi. ii. itioii pritir to contra t tli.it tlK- atv in a
t it-. It li louii it nm. ami art- ih-IUmt hi br-i.
!- l.rvtt i tl' ?nKtiiIol -urli.
i
t. 1 Hil forfeit -loii. to sii- li'.-,.-r Ali'- i
j olt.-i to t.iiHiiH lor ui-iiram-i"! it-t .liu- )nMl
j In- Sorvarl- rt'iHitt'i.rt t4-vir my iiH-ii- ,
' io .ton intiu n-a;iou ; noe-. or i tan t itnur t
! tut :tllr.u tittii of an ilwii.li.r...l.il lurli simt
i l-tilun-to rv-Niinl to luul.ttioii i- rait-i-! i.j
--- , : - . j - i
. jinr !!: ici'iiH-iit r t m
uzfim-ni r i inattt-r- t at k-a-t -.jua4
j iiiiHrtaiui
i . i .. ,ti .
l . i win i.iri.-ii ? n 1 tmr iiMt rx.iin
iimtMin to iii-iin -iM-lilivnl-. if my juIsim.-hi -
totloir.-oi tlltlni( tlfa.th l- oi-rt ! I.) tl.-
I will forf-it ? if I l-.luir iiMt
n-ull ot .in r.uiiniati.n iu.nl-I-) at h-a-t :a..
Iir.ijrl ualn-l ami -rntiiiMt-.) ifU-rmarv -ur-
-iHUi-.
Facts are Better Than Assertions.
riia n-a! tin-1 :i4,s. mr a "itim..
. ir.''.NToN. P. . Fell .U4l . I .-.
! lr .1 .-. Ha-.
Iri:Mii. lu: a )t-.ir aeiMir li4-.l ktr
'. u uitK-r--l ,ilHlt J.U i.mI. Im-.-1-i !wv' at
aii-l no p m.-ti tai- hat uuJ4 .iTt-t tbe trunttt
; Mir !----r In-1 . -unl w a.i( t jriv- ..
' tt--iirc utirlv for aimt tw n-obtit-. - thn;
', li .ml of Hir iVim-I. il l-4trh; a trial lt.
. aal lcan felim: arain. Ufh-n n-l it -
-tan'l. .r -iikt. - ! -iurp AikI. l-S
rrcrmtl aloMt '."i hcn4l ot ior lat or brM
ami tnitt .t h.i.l a -ilirl- i-ath frM -wiiw-li-:.
i lit- i- ur j-r-Mr tnr intmi
l-tl:al tit rvftt! tut- o--:l t-ni. iuit
we v.aiM not tSitiiV. ft U-im: Hitlttmt ii. , an
anl :n Satt'iiii: irk. i-i-.r u : i jpi
ll t;u- 4!lt. l-fr. . t.l M"t tn34V all a.
tual t--t. a- v..i 1 ih rik f-t-iit-; a it. -f
Ihs- withnt thr r-it-.t. .
ours- rrv trulj.
W iur. A. .
;V. It. Whltf . t'fi -it writiar tb alo
lvtt.j ba H!rrt-w-l ?j7 4rih il lb- rt-i
Ttr rx44'i ran -' invuml at
C. L. Cutting. Koil Cloud.
I Vr.rr ---' j' S al :." c: i-nvkao-
iJI. a; -?1".
1 J. llaa, V S. Mttnlr of Indiana
, rtate Yetertntrv MtNlicul A;ociuttn.
Inilian ioli-, In.i. 31 -4m.
pRAXK K. ifUM!
ATTORNEY .IT LAW,
REDCLOUn, - - NEB
Office Over the Ba-t Oilice.
FRIDAY. JUNE If
Lawns.
(;'ottciwnlc, t.'ii(lcrv;nt iM
and Kmbroideries.
J. J. DUCKER & CO.,
Red Cloud, Neb.
' CHAS, BUSCHOW, Prosidont. E. F HIGHLAND. Vloo-IrMldont
; F.obt. V.SHIREY, Treasurer J. A. TULLEYS rSocmtnrv.
Nl-IiRASKA 6c KANSAS.
FA EM i-OAK DO,
(:.ll'ir.ll...:',ii.iiiin.
RED CLOL'D NEBRASKA.
i!i:r..'ru
u ),i.iii. .c c.-r. u. v. -!.i:p . (i..- i'.'i- -a. i: u. I'l t .
K l !Il".!!.t tM . . II i.l. IV M. I'Ot .. 1 U..f.TI
MONEY LOANED
I ill improve 1 liinui in .Nt;r.' k i .i t K in-.t- !:. . lurm- .! ., iH,ti n sh
I etlIrtty is apprvol. I'nm :jle tnl tntrt t.iil m KI C,iiI
I OKFICIC IN UK. (Tl.ciU.li NATIONAL ?K lUILDINU.
a
I "Tl l t Cl Tl
ii
,
i I''1 ''
l'r -nl !.
. I, .1 H-KXfii. !- I'fr
Kolt. -I ir i. .i-.i.rr
.Iih II -.:". .fjt ..' ir.
n . , fh -N --
(JiDltfl i fbOU.UUU
I v-"-yi.-'- -- vw.x w
. 2r,:i .... .: - . ,
pccui ,'-'1-1-'1 - ' - T
i Collections
I'lRKCr-'R-
D m r tt. ,s v. t jj iili
V I. .lkn. I F. it.-:: t mM
11. uiri $-&?
Buy rh1 -4!I V. ) inn- if;
MitKt ro'I4-ti4n- xtvl l-. i".
.... ...
tn-nra! LaiiMic i;i-:n --.
Int r--t .tH-!
l-Tl
a
! tint' i;it.-
The Fourth Avenue Hotel
;. 1'ilar Si. ami lmrtli Arvimv.
i:i; i LOi . XKUKASKA.
Uiu
hliH-k vt-t tif tli li?i-rtT
turf. Thf inx-t loiivfiiit'iit lc-ation in th fit v.
Board by the
(t ..-. tr. a- utlk ',! 1 ..a- T . A-
18S-
the
usliiiit,
8
T
:Tl I rX "Cl 11 IV
t
v
m 5ui; '
V - '"'t M.V HT
a
p
fKfsifsi . Wat
TFrVr'- T l
?tV- 'A 1
t.! .
i
iH)k-. Xtw lioii-M. n-w funii
Day or Week !
. Jf ta ilk - - 1. fc . , .-..
wMii
iiVMJl r iJ
ty-miLi"mMmmiwm
ismz
rt?iB iflBrl
ttmmmm
ai l'l-wl wi --
jitrjWi
COUNT!: Y i'AlUO.N.VO!; .VJLit!rt.l. '
NO -.5
n:ilVY. JUNK II Lva.
i l.nm rtHrtl i U.
f -It wm h Unik twttvr. fptMm"
fti-l ta lrf i ii- Htrt lumm tet
iW nttkrr rn-. y ill a -t 4
; mirjbai rmm U-tnr ku.
tuik. mmi ttm hH utvUtmrwtto (Aw
Ntihl mahs", lfjrt ft tiMfc
I 4 Imttrr m wkH tari ft alr
: kmfr With it lit mm -A ii
! iMtttp 4 hvun . arwial h lafct ki.
- ! a4 itff.il it ilt tdtit'i It "!&
nwltaL iWn l lt tiW tin ooiwractfcK
iJufI. HHh n ? tmtW ttrrfNWt
I mjr bi Jrim -
V it t miSh-i rtrMM tlri
;, mii ffnf ifirt.i.-f tb rrtf &.
j tftf l'. "bl Kin t 4rMUtl MMt
; t n pr l fat .ml u itK mttm iitlr-
j ien. f bow S lu t . f H rtf-
ictv hArrr. hl btlf M tl imi
fur lb "4lrW a4 tt l .iiwrr "I W
m4n vb ilrink nMitr: 4 it- hob
rum- rrtill hr .riuf- tM.t-r mImn1iw
rol lionw. In.; tn th ftK'minc v1mwi
I K' VU Up h" '! hr 4ffMlK
& h krl ftl i-.l.I. un i ii? IHm It
tv ruuli l iaut it m W"au
j titrra i- u u b ti tn thr tutfcrr
"LtH UK cultn. ttl tuu rn It; It
vurself. TV httttU tit HmitAl
with VfMt hf vmi fit mM ltd th Wj
tin- t4i t)B if !ff llt KlHti tl lUfBBC
I yu lit.. tlx' I wHiUin't twitlir
! ItttM-b ttb brt It I rf i I'mir 11
t tko j;I r tfv trf of v-.tl
ijvtv tittH m iV,m a 1hV Nt mw
trf iwu' much nm ifittU mi til l)
4inT. nbli intr tfirml. it lkV ba
kft up ntth mi. '11 1mii ; ir 'b.
ojii-ih-i' ttifitH(n Vint i kimt
tnI i m li.l Whn; nil rtfht. 1 ih
U mfB2 Iwn yi nl. tjt x1!!
hU In tlfsnj ilnmk Tbw f. - W uin
Ir till. u m MtUf4 Lmm. rt to tbi
urfM'.
-CfjMIM.-WtlT. .brH VHI tlflMk thV;
iiil-covr,t o4-jin tb li tll rn
uixin ii tlf Miila in uw 4Mftrb.
lvpiwr tb funn- o( lb Itr 4wmi
i That jui". . mi ffotn grttltttf lruk
u non ym bale ;j.j"-o irini.in); ti
jtH tu lf. tbits j;mnjj nmr interior
mtrHfrmfti a -bi t c -;
tbetr uriiiUArr lttr. tb il h iti j$nl
unilv ov)4irJtr it-l! ibrtHxb tbc -'.'itt.
llw itijj th fm" ! tb lojr t
ri U ittit bojvl Tli" Bi-ttr !
thai m uunl, in tk inMiiiMj fti
It i the tutntt tbtM; in tb nill
aIwii it tHti ha- tbl .rVr4 fr tbo
tit-t tut Hf rjm uri4WtAnt it at nil.
iit-itiitT ran lU if. wih ba -' biwt
; t lnl .! r tb j;lit l-Jitr. nl 4
Mt l' jrMlI tbat Ii4 ba iwt t V-''
lift Mioi; ii4 farij nowr1 iw ia.r mit
kwtI h oppart-Htlr bn nub bum lut
t r bn tb wiw U-t ivt .4 h!. b-.
rat it (ttiati a lar; -r,'nti" f
thai iJiimI in it 4-iniitii, I T a4
i (M ti ) bt4 rum ani huttrr -Yffy
abrtif if 4-tir art"4 imm.
IUt it 14HM Ji'MMjf Of) trip. a.tl Wftt
to fsbr aln-; Ual tb.tt ii't (fhWtoV
until lb- t4-l Jai. ran tr) bt oil
will t Un 4m. " .V J' Mnr.
J.-br ItninaHb lnU that i&
1 Kar tb ur m' a-al bt tWallb ktM
Im44 tnatv-nalh iiurftrl -'I j4 I
tiJl ! 14 ail rrn w. mM hpJ-
) iMTr-M art mum b l-lKr. aaxl SUm I
katti iar J.-r tnll. Mant. b--iaaaif-
li . tn l. 1. all fb lufirflran ol mt
btlv arr hh h i tt r twYfiwruMafl Ur
I Mrstaiftxt irtim ; "
i
i
A pln lr r4-n4. nt- t-ak4T twr. Umtl
a )) tr iat)x r b. b 4tvt4 in
Ivtrf.f. it 4-t.f in fntiiftgr rMn4l
j liur wHlt tbr il4 iti IW ttiKlM f
mnw:-tutr II ! i. ImmmI thai
i
tbr jrrwitrf the iit-jfrr. 4 wjwrWratiwtt
jf tb iti .iui Hm T avr wttt W
t Ur U'jCiitf- 4 tltr f-t. brb rtt
, l4 nrl frf ftin: au.l ijr ai.lf(( huin
Sfvi otin r art. .
Jn"Z .nl Hrll
-I- I .A..
rtrafMMiiMR mm!
n nhti?w I mp
t lay !'vti Aftr uViuk half a hm
t ti A thWKif" tb M'wftiftg all
id54l atvl I I hl tv pat!. JWi
i Lt ."jftnaw. Mi!
Mtmctiloe Ifttvjnpy.
w w ii
!!. lrufffit. A Witwl
ri!- ' i of wijr vtmkm
IyWa I'll. IWttfMMA,
rj-a' -
IUfui"ipb O . Itvl , war a !( ftffMr
itb ronmttmptxm. uvUm ?fT )f
lH Kins Ny' iimi0rj lew CM
itnfj.t, Aii iWfuo bwjitsv tt f .
!n ix rotK' um b -It-4jil tw tibM
-it. .t 4iiU(K4r of -i.i nfil.. Mad
ti . rnuct mpitTm& ij Iia tfttt.
trit; it. .'tif fe 9b oxi hrt lifcf br
1' " Fi!" Uil bouiite al Ht;7 CmA
Mr. IJ I. Wilriio, of Hore C.
JCj" . at iHf a. br wtitAj TjiT. UmI
i ly aJttjrt.1 tth pbUiwr. alf lak-jj? .
, Ui (mmq fff aliijil urJr'Akl
'" rjnl,,tt- : -
, :nc tiitUrr Afit s'J rirJ t xn
j iKAtJe .ii afi7f lafcinc lt iWUtlas wu.
rtkiitvif rf J. A4-l bad rol tiii
, -thl5l fKWtwk. J JKwK)fl'3y
!mtImW b (jttki h.r dfL h-d R uV.
' b4a u th ;4j stfonUsd br Ej-4?
j BiU. iW at ftftir .tj. a inA'Ac ty
Heary Coot
4A
r
of.
i
I
s
I
C
4
y
ir.
f
'.,
i
lf.
t '
.
)
..!
hf t
.1
h
tl
9
J
Zr A. .
i ,. a ,. '?- ,.y-. --t
'4BVp$raJseaaMB4MMe!aaarcsaMMr.BHflsaMr3esEa(irir n nViir
'SWWBT
- -ryjCt',
lMfretoWarmjj:glfcoJt-' - l kjAjfl
V:"vt.
SL:
--SjiKi2sa
J' .
. -v - -;