The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, May 28, 1886, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ttr hQW !- urtfi i
" r T ir- TChL FSMaaaaaaaPr Mi lJej&' r "" "'v..- "-' -fcfJaEat'''' aP at " --- I r"-.
'-- ssL irOiCw w itfi s - j- . --KBjaBBBB(taBBBBBBBBa-- H - ,L y &, 9Bv - - L -j?BT-- " .. A jTi aaaaLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw I VilBVHp'BiP'lBtAE&HHVkUHit . i'iBE?Sr-jw?MBy!l y
" "v" i8 . V f -y f -"m aaVfaBBaaaaaaaalaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar L "BALaB BBa?aa5aa" iWP ,rfi . '1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw E BftHIBIE! 'JaBaaaaaBrE-Ba ' j. aaB7Jga Hr r jfc-
- 9 TZfc -- W ". &. aaaaaajP aBaaBPaLr -aaa aaaa tBBaaafc Baaa BBaBBBBiaa & .b .flaB? JP M
1
aw
v
;
'
j
-
1
O L XII I
RED CLOU DC HI El'
A r lUiiibli. !Tnrwiir
llrl ('IikmL W-trfTrUPt), .rlw
w- irM'inimirrtiait1 Mi4fr county at d f
aia- wt trrrHwn Hm-rfam lti :arg.-"i
lie-" ..- i v-t m ti ;!- .: Hh.hi,
I IIW, ! I I - !J i Is
' ' 111 tviti.
v
i Kiii tiKklif ' t '.latum !
' . tti a' ' " '"" "" .'.' '
mwMwl hiJii .iflnl.j.
.1 4it V !l
. ! It .f 'V 1K!-Altl M f M .
, j. -. ii . rr ..irtiul.it .iwrt Ii-Mig r y
i ' .Mr.-, ..H l!illtl. rMUwlllt"
i i . - i . nii.i . "I "i jrtira'Wl r BO J
, I i. ,?-. itt r, ,t WHtlMI t
.. -i.il.- t- w.'. .Mi "fU" !!
.r..! ..-cii I., i.i. . -!!.(. Hi. ' a'''!
in-111 .! i
Secret societies.
Masonic.
I ttxrti) t. . A I i a m n t
i'rldav i-. iiiny ! l" !" 1"' liilt miHiii ami
lwi'uHi.tlt. i. ,1t.-r I: ill",V M. W.
rtlij;. h- tt.tr
ti ,iii:.-i V 'i 4'it.'lit 1-im
me
. ... i ! t'li-.t l!nir.-i
J . . i.
l.i .1 ,tj,!. S.. !. A I . -trfl-l j
a Ui.In. -.1 n on . !M4tt UM !v" r
, -.1 tu'loMiti; l:.5. I'Ulnui.
. Pi kiiir .". .:r
!. O. O. F.
: ui i.ii.. .. i. I I. !.
- ' irJ.u i "i i 'i! lHkw flail
t trfil-t .it.lt.lhv IMViU-ll. iiJ
i I !. L.U1 !v- N. 1". I. O I'. Hi4
I !(, Hall Mr S HtftrtttoHli, N. Li;
t . !!.ii".iii !. i t,l.
lit MIUI4III !' N . . I . . I.
.rif .inl lliir.t W.ttitfMl,
-, f 4W-!l
1 t I lit!
1.1 llimMinli.. V.
I U4v , !t t il
K. ol P
4aittlx- Iilv' .o -t S . v.. nfti 8r-t
Itlimt Tm-i.i ii i h ii Httli. :t Xlwmiv
II A. 1 . ItrdIrHk i . A I!ommt. h
l
S. ol V.
Jl s I. alt-. r.im. Nu - HttH-tH &jtj
it litirH t in .i.i- -- t . ,t 'i inotitli at Mamir
Hall. F.I. St'Aini:f. i. m. II-tir Lmllow. t
A O U. W-
!t i.mi.i I....I n r v iim-tih
Umla on ) !' tmi iikhiii Mtd tw wnclw
'tfln-anM-at M....MU II n'l 1 1 UtoBUffifl.J
Mat- lAurkiu.tu H iinun. TtxraniHr. I
GAR
(Urfr-M 1'ih: No -.. A I.' . ii-.-l Miada
t "ur liHr- 1l- tui! ni.-ni, atl tn wit!.
itiTi'Jift-. at M.iwh.ji 11 !! A N Jatiir. I
, liirntM Ili k. iliit.tut
W Ff. C
'11h XoMiii , iX li-t orii, iMt Mo!il.i on i
.r lirtwn- tiw tnlt UHH'ti m! U'- wtiiimI Moim;i I
iu-..fl.-t it a... ,1L i. .. M). I I
hntvht. rivnl uj 31 1 - 1 51 I -nii.ui. hi vii- I
tarv j
K of L !
I .jillilm i n - I K ' I in -i-ts
-i .lll-t l!.l I I 1 !. . - ., Illilllttl 111
M. I .!(. - II
Chuech Directory
L
;
Coni;roi;atioal
rjv-ti,tt
"U. Mlllll.U i'
K ' V " I"
- ii i .i' i i -.i .ri.l " i.
' M v.'utu ( oin- wit
i '.,..mi . .tli,.-.. iv I'vriilus
I.i I . Vik t. n l'.iir
Methodist Episcopal
IVmr-tilU..' i v. i ",i'ii l.n ,tl Jl . iii . .ilnl
4H. WlMl.l "..-In! a! ! t m "onus iriiil-
INiJotKC t " ' I'l In !W!. I'.iMoi
Crnco Episcopal
imiir. i a ii .tin! i ii .i i-oiI .iiiil loin Mi
fMtt.l)' in ... tl Hi. Mill.
Kl I I l l i .'Jtril. I.' tot.
Prcsbytetsan-
MMv.t. I in an. I " i III "iT .UKltll
""ttMa-"M ti..' in . . h" k a in. Trairr JiH-i'tlii-
J. Wl. 'ln. i, , v lilli
It. N I'uMi, I'.i-tor.
Baptist.
U Sill i" l-r.." ii . . i ,.! in i'i"l -.ii'
l-tli it ! - ',- i . ' '..t. , in. iri .Ii ll'It
".il I .ill - I , . v I .,!,
Business Cards.
j Tl ! 1 ! V- m p.
lHhMOCOijlTUh' iMIV.-iri .
Onui NH.itt. m(i Nittiuiiut
!:uk Uv It'll !.
K J.. II BKi'K.
IMl YMt'i a 'u srniMwv
Om Htr it rharuiac .
Q K. MiKEKr.Y.M. 1).
1M1YHCIAX .VXD SriitJFOX,
i 1 1. . iH-rr Cttv Vaainnrx
t4Btc-lMMW tnm"to 1 m.. : l I. ami T t
i. K-Hlr. 3 hlwi.". wr-t ol cititri i ..ni
tt!i'lJH"l. - Nnr.Ksj;,
. '
NO O. 'i KlKR
ATTKM2Y AT LAY.
Al! lum' promptly nttouded tr.
Rt2 Ciot'il, - Sima.
JrFil Opposite Post Ottice.
L
D. UEXMiY
!!IY-.ll'T. f "rPftl'OX
KKD CLOVIX - EBKA.X..
OrFicT Oror f-ML lrir -l.r.
Calls protnpfh- aTtrntiet to lay
nielli.
--- --- ----- .-.
QIIJUM A KirKARTl?,
A'lTOK.YCY-.
KM C1m1. N4rak.
v. 1Cu:y. J. L. K.u.ky
Kaley. Bros.
a TTRNRY AT LW '.
ltKU CLOUD. XKIJ.
Agents for ilie U. &. M. K. II. Lniuld
7
i
4
--tM . i, . ,-1 -1 m v
, 1 I.I. I l.Ul..N
J'lTOKNEV
i;j:d ciah'ii.
AT IiWV,
- .Ni:r.i:.-K '
Tli ni i t)er I?ej"WMn t ("'- ilrut;
( iivtiiiis imnmjith Hitemlt'd t iiiiiinrr.r ,
iHHHtiiui' -olii-ili-d h"iit nlitumt" : limn .it ;
tow ratt- of liiten"-!.
St. OjIlinilSJOH l". i
i'1k'i tl Uie uorrmvri
hS. 1iniri". 1't-'1 .? I .Muni . f'r
Jiiliii M.mn C.hicr
First National Bank
RED CLOUD. NEB
f apital, - 75,000.
' raii.,act a cciicr.i; trini: liume. Iu ami
' soil County arrant. Alo County. Ir
' :inct and Srhnol Ii,fict brniii"'. Uuj aniJ ,cll
i "srr'icti Kschnxirc
, DIUKCTOK.-:
11. K. Moore, ."ho Jfoorc.
tV. C .Mobrr. K. U. oiitoult
U X ltirh:iJoii
-Ko o and i: D. YKi?i-:r:.
I'Koriiin : ok niK
Webster b:.:;y Abstract OSes.
i:i:n ( inrn. xkp.
CfinpltMf :ml ii'v il it .jli-imrt i
book- iti V'l-ter v-oit:it (truzuii: nml
i faMiiiti!; Itintl- jitnl city property for
-aY.
Ofhi v on N -ft Witpr Street
VAN HORN'S
City Tonsorial Parlors.
.lNcr";ti t V l rio'i '
ll.n-l -ul.itih niiOati-.l
ii.i i . i.. i' I ii t.- ri ?
( !t III fill- Tx - .
i MHt"mlt
. .!'.!
Xii oil-it li tlH" lit , J,'Jro-'l MiHklai'M. I ut
Kitliitn:il"KirUiH'"it Iwc ni- ntl Ibu ivatlv '
.iiHli-raiili(',xn! all ili-iii mil-, ol Uh- miS j
1h Ht itrrokt Imii"- -nit r"iwi'-r. lr? j
o l.l r.
J -. Mv . ..v v. i
Cash 5c McNeny,
'lMl.Mli MM M.l.OKAI AW
r""-l -Vr?? .,,.,t",-".l:l'Vw- '
i ji. .mi niMii mi ,,.T. .1. .lraCl-HCMInIJ. I
s oti a Hi' V. '
lit I 1. 1 1. .m .... I !
'Mi'l . 1 . t N.U oil.ll iilik.
I I.' ''
Kcd
!
a IBB
!'.i
J
X ;-' : " ; 7 !r l'l&'? .i" -w -1""
German Insurance Co..
; t,i n:n, ..la-.lLUv.i. j
tt latrtM"-Hi-hig t Mi".v willi" k-. T"fm
attntitt h rniJtr fticv b jiiii r .nk.rHi-1
t u b andurstsafA. cha-. -h h m:
ijK-cinl ASi'til. Ked tloud "ob.
RED CLOUD. WEBSTEK COUNTY. NEB.
DUCKER'S
White Dress Goods,
PARASOLS AND FANS!
In endless variety. Our Hosiery
Complete
The
'A'
m
i.
. a
I I. U I. II I"K !
I H R. rLldiGn Uinill
I III I lllWK afllllll!
i:j:d cj.oud. m:hi;aska.
FL'RNISHES
WARM MEALS.
1
. . . . i
LT .'ill llOUl lur l'.)i lUIJCll. '
j
Hot C)ft :S:iihIvk-1u..
('lioifi J'obaa-o. iV:
IiMard lv dav or rk.
Harness Shop,
- in '
j. l. miller
-1KI1I. IV
. ..,- . . ...... . ..... . i
I rl I Iv . -. I I I I t -,. I 1 I I I I "s I
,.......-.-- v . '..n . . ..--.
( : U K? 1. A N K LT.-
uHUS COmH-. KKLVHK5
1I.I1.VI-ni)!I.
nrJ r-orvthin. nflllv 1: in . fir-
, t
K . . .
vo novr-i tiarth ot I: ni. liaiifc
KEnCLOl'D. NKH.
! I , J - T IV -A
, Uil wl J-i 1 ,
Live Stock and gen-
j ailc; -;oneer.
-a. -v-v-. .
Blue Mill, Neb.'
m
Embroidery
RECEIVED THIS WEEK.
J. J- DUCKER & CO,, Red Cloud,
only Dry Goods House in the Valley.
I Will Insure Tear Host
OR JOS HAAS
Hog & Poultry Remedy,
itll tl! IH I ' " I I !
IS THE ONLY PRACTICAL PRE
VENTATIVE OF THE SO
I CALLED SWINE
PLAGUE.
It ll.l 'l . I In ii lll 'i.li il . .Hi III" IfHW ol
i Niik. ami s iii-i-il ti"iu louii A:tmz t,
1 tmli -UtilHi.iUim tin I.lll.tr or.iii,. liM-i-llUU
tiri" r :iinl iMiU'ir' inMit of tlt it. l r;ii
l.iii'ii; tin liiiHi-U. it iuoi- u.nl rf.-nts th jor-
t ..ti ol lit- Ktrnii". ainl jirvorvr u tht-
wi'li lirt"l Ihu it-uitiiral i-oh-IUiKhhi Ubfiv
It IlJ- lni II till to -"IH ll U41III..I III Mm n-,ITlH-fl
lu.intitii-, .no! otli.-r ilirivtHiti !Mitt!nl m.
rri'il. it Im- iroMt to !m a lliotoinrli jVeu
latm .i.iiit iiit ili'Ni-j' .
, AS AN EVIDENCE OF FAITH.
Hi m rt'im )) I UMkr tin- !iI1h:..4 tl-r
I h'iII iiiiin- IiitiN ol , iiH- uj tit l than
Hll lllillllrfll III IMIlH'l.T elllt H,-M' Mi M
-mall tit- jh r liiit irn ul ! tl- ..r" trl u-
rt'tiiiih m:ii-i liiv ilini'f ion awl ni- nmi i--.iinliiatiixi
rhir to i-tHitr.w t that li- rr in a
li.-.t:h i-.Miillti.ui. Mint An- i i-Ubt-r im brnl.
i i..,i lir i! m tl'r "inn;.-ii)J..t ,u h
I hi-iI fMrtfit ! to an- lov.-tl.-r tti..
o!T. r lorumtw Ir ,! irv I iovIihi- tritti
i In iH-vant-ti'iuWuiv to i-orr im f-"i-tt-
to ,omI InNti Ii- mXmii of ln or I tall or to
tti.--jti-tartHi of .ttt ill-IMt.Tf tt"J )art tnnt ,
i.i.nin-to r-wiia io im;;ih:i i rt"-.i i.j
niri"aniMtorl luatttr-rtl at -t,iwJ
lliil-ir.alir,
I ; I "111 Htflt'U ? ill J llf'lillf llfHHl rljil
j iu.;tioH to ai-or. -WfJi hr,. if w imlrHH-tX .1
j to ;...rc,H iHtioti of health -rrt.irut iiy la-
j n-iilr nl ;uj "awwtsttow oaol- at la- :
pr.ijvrl; .aa)il and pnHWwt'tf t tjlriiair r- J
I -l"n!-
! Facts aro iiotter rliun ssartions. .
- w
i,iu-i.-r 1 o . l'rl 2nd., iim.
1- 1. 11...
41 .vf-. U-- I
i"i!ilrV aUmt aao lt---t fn- !
o-t
tTrf,. :
ut n 1 mMr7 " Iral mrnum nr inr tnniM.-
1 -, .t; .-i -hr lor ant in-. iamta. M
i r.l .! I'HM r.f... u . t"'tn .. irta! .
,:.i'T! -r in. f Uut -ijr- .ipru la-4
' r.-. . :vti aiKHK i.tM ix-aHj nio m.o iw a, ri
.nu! bate x a; had a --tarlr aVatit Irwa
k la. r-ri
iit5r-
It ?-. iat-L-owr rumnKP. mr aaaaaj
..... .. ... .. "
, iiij; ifir rrs? a arrt i- ama" i.
Ht v4iM 1 Uun4. h avakz t tt. A -a.
ii 111 lalirBBWE !".. iw Jlvt t ht s-
Hi tlu- lMal. kwtirr. .- k. nwl atadr an at
taal ir-t. aa r im M m4 n- liii.day a fna al
Wa Hitito 1 tin rcta"4.
Yawm .r inN.
'nrr ra
N. It. Vh!rA . -tar ar.fiar thr aM
ktkvi hiii'isrrl: -l ? ."" t!" of Ua- neaant)
Tar mr -aa ' pwt a
C. L. Cutting, licil Cloud.
ZjW. tJi - "I . !
"Wemlaftr vi Iwxfjann I
i - 1 - VMrnnanr Mnhoii Arum.
. ln.Illti iptlK bML zXm.
pKANi: k. rdip.
ATTORXETalTIUW.
I 5nif!riltli
XEB
I "'- --'-',
Oynci: Over iho li?i Qtliet
(J. aaaaaaaa'Ta-
MAY 1
r r : u .- v.
and Lawns
and Underwear is
cHAs.Busciiow.rn.mii.-iit
Kobt. V.BHIREY. TrojiHr.ror
NhBRASKA
FABM ijfJAK GO,
CI I'll'. I. ...-,1 1, i ii in.
RED CLOUD NEBRASKA.
Dii:i:rruK.-..
i: Dlluti. .(C.i-t, K.V.Shiroy, li.i. !li i.v. K Ii I'jilUw
V. '. HmUlati'l tlc.i. 15. Jlull.inii I M. linll Imhi J anvn.
MONEY LOANED
iti i :iu it "v. I imiii" .ii N lr.i-k i .iti 1 K
'iimt i- airiit"l. i'ruii .jty
DKFICK IN HK:C1.(H l .
r - -"
H-
j . y,. r. yr
j-
i.. t. , , . .r.
i:,j.:; v . .., -
J.f. 1. t. r- . -ti it i ,t .f
ft . -j rti'A f(f"1
wdJjlLcll ODVJ, VyUU
Special AttsT.ion C 4 ii
Collections
!IR1 Cf'Ri-
. ;
".."f", v v '" rc vt
.t r : r- "" ro
J . f. fj.
Iuv il(i sll tif ..n -y 1
inv au ii lijer : .tr.-f fSi'SSfaf,
Mk "ru i(i ,1.. !?.l
i.W5. .1. naJt.
The Fourth Avenue Hotel
Cor. 'tar St. and
lli:i ViAiUMK -
j One Lk:k Wt-l of the !ilertv"
f
lure. The most cjimniiiit Ic-.Tition h the citv.
Board by the
.ra.iu k. rtl T"io ..t.' ', i tz ux at -v
COJT:t I'JLlUuNiL juiirij.
!6StJ
i
E. F HIGIIIAND Vico-I'roBiclont
J A TULLEYckiaolurv.
6c KVNSAS.
iii - A"
AI . f irja- ,v .IVihi ii- tlir
,:iM u trt-t j.m'.iI'N rj Ksl ("lotifl
AVION A I. I'.A.NK KI'IMJlNn.
'IT
A
J-onrth Aueuur.
- XKitilASKA.
1U".
.l
Xftr lioii t nrvr furni-ri
Day or Week !
lerci,
m a M X
a
-" - IWx.
i aa aaw aaar "- "aaaBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBiaBBBBBBBBBH . aar aa aai aaai aaan
M r aTail aal iaVaaaaTaaaaaaaaaaaaaaaWtaaaaVaaBaaaal -aa. ' aVaaT a.
1; K.aaaV.aS". J -MS.ar--if- k
- aaaflaMaaalH dht a 'TT
!DniBzftHI r 42,
-."acTBjaaaji-- - t r v iraT
aVS -- aiaaJ-
I
NO -'i3
P.Mh Red Cloud Chief
!-"
KHUA MAY 5 !aA
PROM ARKAKSAW.
ttu.ttfuKti, A aw. M Ii, LsM
tfMt)rt HiMUtnv ita .jiJa y,am ta
. Uml i tmtt Allt)aat to lK vki lno
. Vn bOH AfVae4 "a" tMeo a.
twokUk U'c tutc . Hn.lhl nlo-a.
Mtgmll OMf cfkafk l WiJ' ti ft
htiNhwl (4iantta Uat U.av itaul kh
i nuto liaJav tntl BtitmWI ftUati
' tittMMN 411 4MI tbc Ot l iljr. VMM1
nrt iUl4n m hji tn Hmt tttl
A,pnt. J v ! a t4 tirt ftaM
it mi our -tUttliw' tw gt wf lan
'ctMTM tMti w '. t lvt'r iWtM MMOtJaV
irn ik- h,i tnUWicM t$
uhI'1i ol Augural V iiAi,c tff
XU&& ataaal aVMl piffrU liar
Co4 cnf 1VC atv alMOat laVnatigk
oor corn the thud iimt. XmWc ii
- jwtxi anJ oikv itt!uriOd. taM o Ii
twe! tncUt fcif h. Wt'f o thruni
t t ir Uaf ttMi yi. On crik
lomilKrf ft laarat, tollajayu
icnr Nrhb eurr, -j -f ion.
i
! n ! ' wi tu4 ftatt iMaWfOaHaV S k
J IRI? 4jteft fcM. ! f 9W
UUU. All tlMat ta : ta ItTTttH Hr,
Out t$ ust ptfMMta r rrfJ. traw
jandn fJr eruf, ihar tbrrrt aal
tvati, lVa ! mU4jc miU Ihj
fottd; for ttve uJ4 t auuilr woft,
a 'i J a will ha.r &i abiw.a4 df
tleru. Tha UUh ut xmtt Immtif t
rrmrlau)v sumi ! Jjoi lUwt I
tuuv vtijoynd Witcr heitii im tm
tr. Mr. ii many frtetMa m WiU.
tt'r tNMint y hi'1 ! fii?avrl W tea
thi htr tirahit is rirctiKljr gwwl.
l('ur ihurrh ail .mW -M.tmt ;nm
pnsr"aft40C &i!y Uur ttajr dbial
tnjgaM tUctirat M'kU tn Mmy.AmJt
r chtktriftt Mm K jttMDS rr ifjf.
liW Wat araUw to alt. c'i lajfl.
U. K Hutjuiiy.
".l(h:t(BMMru Kca jarrfrr' 4sfie
t.ii It ha HlfJ aaxl i-tttotl 9
whin all illrf rrttMntir ltat (alaeaf i
! anj gu)i.' U rfl aT Iwlitni
fUi- , Jriic;1. "i KUttt It-N . ftti
hr iffirat r brumal im mtd nimru.hi
rt"nil' 'uU.
R'sr'ii Hiw Von;U
M r I'ImWI 1--1 . Irt-i, Cliivt
l . !?. t U tW iwtloAtnjt rtin4i
U.t f nr i tl- ln1h if ahir'i i MaMaV
M ft f ty tlir iraJnU uf th U' "I
,M 7j jiMt- ilil. tut it wn irumldiji
it)i ltdny twatptMnt km) Lnai).
fcr iMJitiy yuara. anM ii 4fo nry-
vif iUii iif i 4m &o
ir tin 'i fato ntl wartfawMa., aJ til
. j K .- L.. .I, ii 11 iti uaii l..i'ii in1! t
J ... .. .
f,'.' i.i j i'.nii. tt .t5T.r iv noa
Imriiit; riiwrt my ,'MilU At4
rciiJ iiml,l'!jr all damr hJ
;aiu Try j iaUlr ! . at Hamry
iM,V lr- '"tt"
A Cftptnin's ForUirmio Dlivsovory.
Cut. Cliti. ;lr. Wrjrmmalia
I)lti be!n AfUnti- t 'n ol N. Y.,
hint o"i i U"OU'J""l t'i a -iC)i
that hn a-ae maniiU U l,. mJ i
i IncaU u, try I.r Kiwe Vw I -aav-
rrj tr ikuw1mii U uot waly
Sim ;ttna)t rlff. at albtyl Uc ?i-
i vtxxn t.0x mi !' Urnai. Hi
,iTlrt wo aats4r7 alfaett'l aim! a
. .- .lft.i. tlull lint aflJltlr llAtifff ;flV?i
Mii;.i-"--" '
r. K'tn-V e paruvfrr nr tli
h oll J "" '-' ' t ;kKr.
Y rt.a tmd t-Atlr i tatUxil
rmily u Har 0ul. 4nrira.
' brrzJ ,jJ MMNMwar, Wvit
i.; fr "! i c ifrijinjft
"i piO vl. '. J aV-s lot
.-jiC I faritottJ lawnt.!) oi-.
nut MMiliaaaaV
Yv Iftt. I " "t aajr tlaai.
"TV cpal U iintrn 'ximotii
?xavr j ftiaJuvaavT"
Wt-n. jram '. lfcws a a crt a
U an taw dy I w tif. -?4l I mxtiuM
t ,.. U lb i aaai Ui.j tSsre? cSoU
j ;f out p tt. JaaH lW ntoaaVaui
iftd li" p-oi'ai Ifro camr ainac. lKc
iftcor bl m ai 'ky aWI't
h wa1 u4ll tJa aavr wv . lwftf
fc a '1-4 wa "
' Yaff o!t m a y traia: aK.r
! aaad rtaa Jnfc. TW laS ?t
l
li nf itn A J
a a ll:
i
rircav Ti
MfC '-rt aVaai a.
luM-rI tMaag-., TW JtMhcs a
rtjjfc Sn ka rrerja- rj to ga
.v4i !'.MfcUa' at Kl JKX
next TuGria'. i.'i 5-
41
-
i .
-V
yiO-j. "2a' .
4
1
.. -
fgis-..ta
-
--rfeTSK-. .
-L.2.
-
Brfty
a:
r"?tr!
"j-Ji '
Ar - i
4tife.,t.,?LrtBa!i A.'w, SrSa'
i
Vs
.u
fc-tt V" .-
-
ySZqjjSui m i Ba"" i in TiTa 7?
aaaaal "aaal jV
aaaaaarfaaaaaaaaiHBata.