The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, May 21, 1886, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
V3i.iX -UTiV .lAJLUJLm LJ.TJT
ta r' i itft uji, v,i ; "t.uvj' ';
icscn:
.!.. '.II JI'J .J'H1 .'.
-'!. '-IjV1,
ro j.fji. .-, V.C J.i' .U-J-J-CS1J-M "J' ,u -T u'dan.-u -A
IIIJIBTI iji ii in ... .
K4
,
$
r-m
?$&
V
-4
TEE EED CLOUD CHIEF
A. C. HOSN1ER, Publisher.
- -a
iti-:i) M.orix - - xi:ih:ska
CURRENT COMMET-Tr.
TvTPWQ HP TUP WPPI?" I A vr . rV,adanMmal-nit w-th fifty Arab
of Jedd-h it?le t Iivapb ' r an 1 !--
Gleunoti by Tfel.itfr.iph nncl HaiL -"-- -"-' "', ,r. .
i Ian and w.ind'njr tuaar .f t,e .,,!!. r.
Another d-ta Lineal of troop overthrew
COMIUK-SIONAI.. .be rbl aud i apur-d tevta of ?tin
In tin- Sfni- r -i the l.th a ai"nal b'm' b-aL w-r iXT"r' 1 ' at t'.e
j front he IicKiM: an nrai t 'isatn-ttee of gat of J.-ddeh
iihwi wm nrri!ilM tiar-?in.r lua? rae rite, inr ilirnmi i.l or v. u -1 v. mjini
NLUUASKA STVTE M1WS.
tf r il ,.a e-,t r-
. .' t Jv . j" ,-
." t.. .- . 3
. .irn
t ve
- ,
f it i
I ' hi wa 'rrv!iipj i nariiir ito 'a- .-j.-. tor 'jixnv t iii ui .. m --i t iua;
1 i,,,.,,.' ,.,.. .i if . i tionof -. tiu r Pau-a . ur-.l r.y fraud. nii- ded in fvo-of th-i'.altirri'-n-m.
l.AI.MN j. AU.AI), the l.o-',n ecnip- olfr i.twn 1 lnlr. Atr routioe boa- , -.,.. , -... V.i ., i,.k r
Tor h't, fini ,! hr -Mi -us r. i'..-tV Infr-tit. mm.rc MS fur- "' -' " '" t'i M.h Mr
or, ,,.t. Iim-IiKl Jir, Mi.if pj'l , Jb,.r ,M (Jlw1 nonna!i or rS reonnted U Kwfr L it 1 in.M !.. I f '
Tr i; -; r
th .t n v m
r 'z
rat'- -
t .
. I .n- V ' .
V,r: ?,t. Kn i -1 T' .-
I -tr -t f iU ui a. t , !' '
n '
JAHN GUfLTV.
Tl Hrt f if ti.' tMr'mfn la
n krb ll-ll m X -rU- I f .tMtjp
A PUBLIC .V.E.N ACE.
CAAm'O AJ7 GOSSIP.
ais-i
i ? !
t-ra.a tarltfc mt-r
-i - a : '
Jin r
irroi
tic stnaiii
'.vfiiih 15 :t JosaJ v.aif.r-Z'rl, ' " an-nJ-J
... , , , . ii intni-i '
i-iirT'iirnji'i v f-mmiij- o? sn
lur. I inil'Ii Ji:tVX; Ili.Jllli Jl CO!!'
f the n-ny. :ml lia. l;in'I :ry
tiling r-fjncrniujr li-ir Jrsa.fa c.cJpt
2jow to tin lln-n!
.AijMrn. The tuw in , Wlj anj tructt m.t f r : r ii a.-l
iij:jj.-- , prv imp Ut i!i- tismimini-mrif ttir com . niont. wn;rtj ux ! nu
in fch!ifif-. ho ua.. ! a j ur ! r-I ! and MtRj.- St. iJ'ti1 .- . .-.ir?h
V r- r aru u.n for fnur r.-arv '. r it ; '.r- br.d-. IVorrwtr. lla.. t..J- aJk n
Ci.k Moirui- av-n rhat pho an'i , ,la a '" N' w ! r mi n.-n ..:irwii o ue raj!rai trark on -ir a v.
.. . , , , . , i Th Anny (.)-r'triat ti In ' ot!.n ta.-n M-ho4 ww-ntH cre r-in .vr l, m tiain
r. I iMi-ii liavi: iiliiIu it coii!M-x.UfiJ up r.al'! at" ft.t nup.t until l-'mmmcnt ,, ,,- , T-,. ,.,,., m,-- ...!. .
nni ! .. . .. -... w. . j. ..
uMrr n,rth.r .. a ,;. .. Unalir ! r"',tfc- ,n ,"7 ""T ' ' , T ,"'C
r.a'hHHn.itlba.i..l.th.loronv Mn " "u'1h1 Ma w MB""H ,f''
:ir m-i-Hiix.- itr Th lt k Mir ni' IJanAita, JV tlJ ! JrPTH-i w.k. I C
tj.ti.-s. Jij.i.n.n.jy ;.,,,.! riut ion necupw-J J THkrt Lundr-d and ;wen' trvn er
th" nj.rn tj? tj..iir m tt.- IJoww. Thn ifw . ,, , , -. , , ., . .
Army Apt.r..:.r.ation t. li ,uu- up atni ftr a"'! miurwl !jr lb- iw.-ut bum
fwrTft.i rt-bnto tno.i Ttn- Iin'.on.ti t.i'f .-a:-in Spain.
wv ta.ii iij. an.l 4-Uit.-on it . ont:nu.-4 , Ti.r ..n.r n...n.!n .n ...m,.! -.!.
. . .,-. u... . ..... . .,..
A i:i:i.i ,UjUi- f Duiiifl WrJjstr
v.'ill )'. inr.. iJ.'iJ ;:t ConfKl. -,. H.,
.Jim.- 17 I!n -t:itu- Is Ui' Z'-i- of li-n-jiimin
1'icriv rlii-ii-y. of I:-ion. to Uh-fI.it-'(
N.'iv llaiiijthir.-.
Thi: hwtin.t on ib t.Ui nr-unj-i r n-iid-
.rat on o th- Int.-r -tetf j:ni' rf t
A i-i:ivn. l-''-r Ji
fn.m l',tii-ii- Ayr. -uiic slia; K. H
V.'i-l..w, th !: .-Jon j...--;t, i- in jail
liir-iv- for iitiJIi!ir. :uiI that all hit
nj r:t In- ! att.wh 1.
tiril Ail Mtltrnmi fit
Tin S.-na:o on" th- 1 fcb isl bill li,m " lvnmiU. -. um-1 la I itf ur-fc.
ir.-atita i. w ju-l.t iai irt-iK ThU raal. !'a A ..nMdrmLit-aatoui.t .f j.r..;rtv ua
'..r,r.-luu Kan-as. A'kaia- aitd o. rado nK"'I UKittnurub-r.f -i.ji. u re en-
b-i-n r.f-iv-I '.'" "''' ' tr-iit ami M'nn-'n. I.a :ml o.y iijjored
.Ti,r.-....ji i tlJt. inuin. wn ii" j ii -jwc ! u- uih t ii ni in. I ntil TMMli'n cTa rv rnyiiM
.oi.foi ... .... .... .. 'f.. . ... ! w
ipfuitvi ii ! it imi r ir-ii'i i ...ii.'ri
JVj.n1. it f, Ii
rrortl
A i.i i:aiin: vj-ftal.
fim Nixin-
nuli!i- hull li''lt Juts taUn plirv Atr. '.'ur...
.... . . . Inr-S.n :.. ii th.
'h- tin n j.init Ik I ttr lif
ht ati ;-!iti until iulj.irnnn-nt Tf..'
Hi'ii-i' " Mi'flcnil ti liwf In-' nint
rr-i tci .ti th- iiiomii;. hour tit r-a. n-.
no T.to '!,. I.i;t,'Tin'i ' i a- th. i
p.n-'i! Th." ii t fti arjr- t. fM.w. r hi. !
diitw .f thi Affrn,niti.'al Uttr'ai wa
r-n;ti n! .1 - i ! i.::t! ut' nrtinit t t
This t: ii luani 4 !- b-al .t thv d ireau a
1 fbatn'; b'K.tii' in -tior iia 'ijon an
MiniiiMiiNi Aa nr raiu a i-.i u ,v a.:
and tb t f..;n.-i a Sr - ba and mar
tbr if imprint of a ima'! f.-niaJ ni-ri
an lxit TL- undnulit II I In.! to
luf r un iiu-.- .if Al l'wk, who a.o
taken aptivr- m Intt.i I'omitv and -bi
,. , .ii" "' i'.j iuun " im"
rratn-'-. wnT- jiunm r , t at.m. t ..in. .r with thf m.i- of .-tf tarr f . that th- riii ba not .--u Lni.l It i.
I orrvwl for a or fat
'rhot.--iii.I-. of .--!. itor-- wt ro,n-.-l
14th ia-d a bill mak
I
1R sin aiiproprint on of ?li,Olo .iiiar
I A tii-i-T- n ba. Ii-ii --!. d fnitn B-it
th-.ut.i.-t.ir..i.natKana4 (itv. Th.- t 1! T,a K-1 -'. "- b -.. ! Kiur
1 a btL'li Ti1-!i f -i.lhui:i-ni.
,,.,,.,. l,uH i: hi-:-. !i":irl in ihf ' Hi-.;.a.-f.1 authori, nr ;h- Fort .-tt a .u'f , frr,,M th b:ip;nn- I-lan.N f .r !.-t.u. w n
I riinil f.l..ftltfi fltar..liK tl... In.liHH 1 frrifiir . . LllliL l. inl!ii.)... t. .!. .. ....I .. ..... ....
.. ... & "tib 'r- .. ....--. .' ..... .....-.-.. J i..'J''.4.-'-i..l.. .l. iai. Kl. .Ml. m;i;ii-j
I j.-i- -.- iai.i.ijt ilium- i ;.. jV'flciotl full ti.-fl .JII'- ll all'J wa- tll--
r l
!( o- n. -r- t.tid ' .'- '
Tjf r i-aa tljrr-!j j; . ti ? N
lri!nn'il a rt.: at if hit.'tb : r--:d-.i
an I .t '
' t ,
t. .- '
V ..;. n , ,.,,, r.l'.t -'.la . . '. f
ai-.- t-i um j rt.at. i of a ran '
of bw-lJth. and :U b b .5 -- -. : !
alistewrabfii- ...-.
Tiir - : !.: ' -. -.7
f. i-'f : ; .: t! . . .-
. i .t . ! r 1 i-n - . I . i i r. ..n -t
"i r-' --x,ti.Ti tht -"ii -fc ( i'i m
l"..l-m twJ n"r fo r mmJvT f t
.ij-n'-tl. hirv nitiri" n .;
t1!. JfaTor aed r r - , . .
r':i iiac m'-.-- " -.'- i I
-rk and :r !,: d . . , - i.'it
?,,.' :.m ! 'i' T" t r i'.-i'i'
1 b a- r b .- -:ri-id in- .-h t- tt- r f. lit r
rrnon? . t .-n t,rn- 'i.nur b tb f ar
.'."t.t- Inifn an. I .br ;.ltf.in ". b
i t r- wan ur uj; ta. of .v:r,",i". ' - '
r. ! ',-i.--.t th ka!vi m ' r
witj t Si't ".
TT ti-vjm' fin 'i-' it a 'Tn' ' "
t! 'fliry:it t a' ' b sr ': J . i .r:.nut tc
O' '"r Sjr. 1
J - tjoi., ,,,j offrifi'ii ' t - '
w r r.
l a w i
t
f I
t.'ilt ,.
M
-I
a-j tf p ne k.r. of t T
BJ Wajr l-V. J -dCfi lU'CWS ti s&uc n-A-r
, . iiifltatc to t.' ra& ;tf jrJtdajf - .: J ,
, tan:i s f..,' W hr tet1 rtt b u-rr
. , 4. v, i.y of ta'at ct.:t ftf-aK ? fr a. Irr
. ;--; lUfT . fii con? ;tst t!.al rtC nrI J
fot ujett t. &vrt! i,d gi m U4 -
a r n ur attd i -?! j ?r, ffe! &' '.
ny nttuC t t 1 rr .Nf-f at Vtumj ar- . :
; ,. : -:sra to du lUt i t- r.f't vt . r f
,. iZ'9 ! ItUOfV. yowf iT .rc U JI
h -r t:.- f th a-t Wat ; at txwn far ,
. 3:;tJiL eirTtt . th h.!- r cf th
- , .an fe .i to. luaaa I vtjt f.r n
U. a'Tj; t t'i ti. :r ti an I'- "
'-. c ... f ' . '
a, t. .t a;. ,-a uf o-- ..!
t ; 'a. li,-t'. j i); ' U4
f 12 i!H.& ;nrorrm: t:.?. :. , tnn
j r, ;-!- . t'M M. . t i- .,
t ' ' - I - vttr' t 'It:
t r ' f itr-. . tt ; - t h-
- tJ re;- t If
,
If
t -
r
: ., .
?.r a
A
(
f
t .1'
- I .
flt. -
li-n f-jir.-iii.au.! wa- .n-.- i.. - -.,r j.,.., i... .. .... ..... .-
.. . .1.,;..., i... u.. o.l kj..r.l ' -' otitif !'.i'iui;n- fH.n. aft. r whifh ' - . . "
ftn-iii- lunn tin- Hhim. anl -wr.il(M. ,.UHU. H.ij0uri..-.l unt.. M...,:, Tt... '"" ?" -"tA 1.1 - n.ns banb-n Sl.o
-r tmPToW --r:tif.s lp.ni I-alli. 1
:itit u'Um.ii u r- iti tin ar-a and
"11- v,-r- J.-d.
I i-ii ' Jlou-f .a-. . the .-fiiatf hib ai I'l-oonatinir bad a .-ni ; abi-it 1. ton- f -.uar
fViltlo to ..mti.'i-ti- th- imtiltf buiMlliir at ti. .. i...i . .
a-MWuhita. Kan I :..- Ilou'f tii-n i.. .it .nto Thf -b.y. ua-s v,.lti.-.J at ab ,ut ( and
t on: m tt.-.-of i. V J.ni. on th.- .r'.itffiil br -iuv ab.u; ?. (. H.r ,jtbi ,-m and
. no.ir A l.ll -t.nlnijr a i.nTfnt I.-.I tt.-'j u-r rft..r?-d snvt-d
Hon-.- int.. n .l.-l.nt.- ..n itioliir.o" ItflnaM. i . .. . t .- .. . . ...
rot l..wjtoil..-l.i.:ii.- trt.1.,,-.- it. rv.iortf. j lnr ,na' "f r"""r W. th prift
mitiiJ tioi'i and a.Iiourft.-l. i who a-aina-d 5Icr I-'!iiiri.b. Umh it.of
Jb. .-iii.I olli.-r l.lior irj-ani7:Uili-. a.'v , iH .s-n.itf wu, not in -.-.tori on the! Madrid, .m 1'r.lm Hintd..-, tn front of tbf
Tm. Knit'lil-f I.alH.rof "lfV-lainl.
.i-jiort.l iikiit; ttj :t -ffn-nn- for ta
rv nil ffr-i,rn irnmiraltoii :itnl xi!l
i.rti! fort'.anl a poJiJioii 1 ( onpr -rin
tliat -ii.li a law ! pa-M-.l. Th
jiinicrs in th niatifi" ivjnf-t cvn
jHT-oii ititfr !fl lo writ Jo hi- (oti- j
!r ti -ow. .isr. !- a r- '
ii-'! ? .m ,ind rrr.-'' m
I. - i- rr- i -. '
-n 'j ii nri'i""l!
Nfbn-ka I. .'i-'a'tir-
foiii-tfn month a;"
l nzft tb Ijv.
for d:t! but on
! fi -an d by -t
c'-r! and fcia p
do tb work f
2iitd.'i . indfs .
t a
!
I'th. In tbf IlotMP a t 11 t.u.-'l anthtiri. . .atblrnl. has U--n vi for tb. -ml of iv
in ilu- Kaii-m &. Arkan-a- Va'i. nulroaU , nirt j.ros.-.-utr vid ask. h.fidrs th- death ,r',T,r"-t'-,n nf
:.. ...u-tiiift is- In.- ttiroiitrh tb- in ban 1. 1 , p,-n.iltv a?aiiit thV pr:son.-r. that ;h stun ' " th "" "'-',,lt, '
t'tori Ifi- .jw-fial .ir'f.T !.. itf t!i- lull to i v.f . tirs h.mr tns
. Mai.i -h a sul. Tr.-a.un :.t l.mi -x U, a I ": " ,s1 fH' JTantl a.-, an iwl. mmt f.lbe " ,,'"f "'"
i.xlliv dt-lMK- !.ll.w.-l its . adttiif up Att-r ' firnil of tin' l'.i-bop ,,, "'l ' Kxr-r -
i.m Jirnn.i1iinirN-tH.-ti tufiutt. tin- t-.ll f ,,.mcoiiI..i r-i.r- proflamalioii pro- ' K -pr,--.-rttiT n'
tlnailt ji f-fl hi n ot.-f 1 1. . to .l tiaj- ',,.., . .f !-. . n. f,.t ...
r i. -V. .i... ..i .v.. i.l.... .. .. i Iiit.iMni; th imiKirTation of .-attb- int.. llli- . -.jk .
"! mil i.r ill" lli-U -in-li a Kill la- ',-"ln tli.- lull tot tli. :n..oitittti.-nt ot i M,. on u-.-ouiil of tb.-f st-t.-n.f of Tea ' "' 5 ,n!ui "" '
"" " " ' a iiiiii.ion to mi.-tand i-Hrt on Ind'an I . j . . tc.-r .... ...ti. ...rt .. ,, ' h.nt titbonti. -
WM-nt-i .-mil J.a- .! b.-foiv the doc-. atTair An .w n , , n Ha t.-i-l lr ; ,r '""" tvv'' tt",k mt" ' l on l-- VVitttotH I -
r . j l. l. r.ui; f-iiloti - in on lite l.t aii'l--iv . -, ''. i
ot tin- j.!.-- n1 -.-ion. ..i ti,. i..t,- !:.,.-.. nt-.tii.-Hum.. .-! Louis.. , Tlir lowl of rooli.Ic. on fw AUantii-A I ot ( '"' 1"i-'-
. ami. iiifl tlu-IIoiit-.nl ,ouri.. .! j ., ,. . .. , N. ,, t nn,... ,, ir v
1 I I afilif Kttlroad m New jleaic.. waifntiro t
-k I
(U l KAi. !.'-! i i:- h:ts -iiJ Jo ilic-
f-fita.- ('!niintt.-.-on l-inaiipi-a ntit!ti
rfnli-tiM-tit in :! -i- ti tin- rJi-ir;.- that
Jn- was fonti. cfl v. it It icti.iiu :H-ir.l
3aiil fratnl- in i "nlilottii.t. 11 !o siud
ilt-ii th- !r.ui-a-lioti.. hut h- i-.-ts hf
lid noiJiinrx whn-h wa not. r-rlin;r
1i tlit :nl itf of la i luw-rs. jn-rf. -tl
h'ral, ami thai hi- :i-lion lias in.'
'U -i-daiti"! IV Jh r.rtllt-. Tin
irati-a.tioti ..fi.- ab.nt -iht httn
iril :ut" f l:inI in :h it-uiity 1
JtJh Atlf If s.
!':i:miai. am i-oirirAi.. i lv Imrn.-d if.-.-ntly.
Srt Kt nt'n.i i-i t b:isnnind K-pr.onta- l' and lm Maun, who numb-rod Mar-
itTf Hia. ifbinn.l Land as ihe visitors hal ( 'uiiij.li.-U and wound..! illi-.-r AlH'or
f th- Stat If
I.infdn. in rej; . I
Itia-.on?". i
.1 '
fit
i -. --.
- i
! a '
I j.l that tb .
, '-Hjit.' wrote tl
would afTont .m :
i . . ..
4-....4.N K.T.-.O.. (...I ,i.i. ....i. i- n-rrt now woum nu
- (. !' !( IIIU lt.Il 'I -
()i .f tin-v,-Tf-! sjotin-fx.-r known
j.lnifk Joljft. 111., tli otli-r fv.-tiiti'j-.
A i! lap-.- rain, thumlfr. an.) hail in
iimi.it J th.- strfts. l.iirr Uohliin-
rintt- wa- showing in th.-J.iun, au.I
in llw- tiii!-t of ihf w-tf.ir;iian.- tin
Mtirttt -trM-k !1m t.-nt ami turti-l th-wlioh-
-Ik.w upside oun. Woni.-n
Mr-aiiifl. attiuiai. roantl. an.! a v;.-n-rjtl
staitti-!. atnhl -h.id.s f hht
nitiir. liv!M-h.!i;; rain anI a rf-i-tl.--.
rah- r.--ultfl. Tiiri- jutmhi- w.-n --iiou-!
injur-.! hy tin fallinjr pul.v.
ami a iHtttih-r :.- hut! -lihth in tin
pan i-.
iiii:. Ib hi in. lrm il. ' '..iiimiijc.'
on i'.-t-4dlif -. ha-. r-j ort-.J a hill jj-.-a
tiling that ihf t-arrii-r -.riff ami ilu
1 1"- tlflif r f mail matt.-r -hall li.-J.'iul-1
lo all -iii. . foutainiii:; a jutj.u
laJton of not !- than lo..hNi ;tff..rtlhi;
J" tin- l.t-i f m ra! f.-ti.ti-. roi iih 1 th'
pusj-oiih-f ai Mifh pl.if nroihu-fi a
"Ifo .J:l r'i'iiiii- of not .-?s than
t'i".t. Tli.- Itll als.. .rn hi.-, that at
tl:iff. .h:.-li (-otit.iiu a population of
...,ni r nior- iiirn- iJa - ui r.irrif r '
i
to th. Military Academy on the pnrt of . mn k nt Harrow. Via, re.euti, rcro
tin- II..iisr !u-btd the ii-t niL'bt
Si . :!.. n Jivii. was w. 11 .-noiih on j Ti.i: total .ilue of the U-ef and pork z ! ir"nt ''owdf.l
lite l.'Jh tolM-alde t.nlnu- totbeTr. a-ttrv I ports during th- -a-t six nmiiths was .;.- ''" confirmed
ll..finrti1 fin. I Ik. 1.1 n short .-it 'rn: mfi I "s's I'.l. Ui-aiUst iT.t-SO.ls.: for 1 i... s-i . 1 1.... hoped that the n'
v ith Tt astirer Jordan . in 1N"
llli Hoif - ( .iiimittec an liai'trdv niul
I'annl-b-is n,:t-f'd in favor of tb-.-ippropn j onimo near l(ua hi.-a nit-ntiv and -a- ' w'""- "-.-.-ivy tnem
ati.iti .d mw for the .onip'.-f.oti ..f the tin .! the .amp. He was. boweer. sh!- I " lmndre.s of poti
-l..r- I.... .......I H.i..-i T..l... . i...-t. .1 t r.nlli..-r t,r. ..!..!.. ........ . Htl tbt.se bTe "
! 10'f .flit!. . "IIII' ' llli, l'llou is- " J' ' " " -- " .pmm9f ' .! a",""ff
w ith t'latid I.akt : ("Jar. tid-n. li. j thi-.tirti Cox rati von. losing two men killed
Mr: Cmnt.. the i.iU-ral lu.-tnf r fr itar- and tin re wound.-d.
row in runi.s-. stat.s j.f -ntlv th.it UH j - ii-J" vi :i ha- Imh-u n 'red from tb-
l.il-ral memhers bud iroiiu'-f.l t vote I pr-f.s-1 of Cuavma-. -tuttn th it C-uernl
n.-im-t the l.'ladst.itie Home liule hill, and i Marttne r.nil-d tlie Yati.s ft m tb-ir
that their w -re tbirty-fotn th r I.ib-ial -tronjhoM in the Sierra ftaeat'-he on the
t .
- b
n a axe u .:-! '..- won . r.n i
: ' ' aw'ui me; t .- . .;... - i tb -
tX ':'.-.. .-
' ' ' ' - rr . r t-r . . h t i
' - '. ', a e : rt ,i. i t'. t
tif t, . i .. I f
' I f .rt ...if.- bt
1 - i irtw .!-. fi.
' ! ' ' . r e04 . ' : : r ' . rr
' Ji : .- i t.d k I ' ' v- '
I: - .. - ' -. t ' r '
. r. a-- .-.,.
Is- '''.- ' - l
u s... , .. . :.--. t
S. b i .'
J. J ' rf I . ' ' A. '.
ti '.'.:.-, f i
i . ;. . . i .' i w . k . '
i.- i...i . t '
'..-' i a t f e .s r '
' ' - i.r . o i . :!
'-''r i " : t - . at i-. ,: I
' I ' b ' , tl '
i - It . . : .i . , .
i i ' tt a .r i' V r r
l! . i . Lett. i. i . b a
i. at ... . a. I t , - , ; n. ,
Mtn la. I I.c' t - .fc I wr
a : ' : '- . ' t f t rv j .-. I '
, , tab. 'i I n ( d' ., in t , ''
t; jt . t i-i . .tat ! - r k ,t . a t .
V o.A'e f . .XV, A 1 , . j i . i
.j . i.ot o : r j't. . !.t i I
irsp-.s - b- :i a . - ! r- t . i s . ,
t or irev ,. tt.iti 1 ' . artrt '.v. '. .. j .
r . v.su.1 t:,. vu.irii. .- r i . rd u.iv : e .1
j. r-, i.iv to bia.i e w tbe ,
f' J . Ur itort t.'ieti di... -.! t f . .',
t.-t.i.d u their r.H..n an t tart : .: s. ot. f
Iba (iay taas -o rat p.:-r tht t , V
x ' done b) the IhhIv f..nbef than u i ' . f
( ' " oiKftn.aiiiiu and unai.gr tbe dt. ut
its boui.
'";- THE LATE IIXPRESS ROtJi:' .:Y. --
t
Tli.? Itcmt J t art!.. i or. nj lCaVt. suj. ,. .....! t
tt. ItiOr Itv t m4d.
C:lt ..... ilav in. I. f. ,!.,. -, . ,-!
i
ii
- i
f t'
r .
W l-
mem!eis utid.-.-i.bsl ns to what .-otit-.. ; !-".t"i. killing lr and canturiu .. Tie
I.i. reeentlv nv u '
killms his wife, has eei r '
i rial.
Srvrc htindn-d nr-n an 1 '
Jevehnif the p-lte of tb Y
rond from Fremont ? fvn'h
? Wiilin.1 will le eori! b ed li '
Ni '. y iliii-n touplis nmr B
ui at . t
' tl . iw'i, ' V
' ' T 111"' i
t V 'l l'l."H
f l"U billet- i '
l.t . ' .r
t r to!.!"
ted. 1 . .
1 t
pursue ton.iiiii it. The relations bet vv.-eti Me. .-uns lost twenty and tittv v.mnd'L
(haiiilierlain and Hartintou -er very j ( a j.-n- . s,-ad. but wa- b-m,- ;ur-tied by ' r.r.-ntlv etcprr.. d the re li-bt a;
coidril. ' a trof p on land r.nd Titil. - .n the river. I r,a--'" "f n '""tinp couple bv eonci
Sir I'm i.i ui. k Itoiu t:T-. command.-r of This virttinllv ended t!i -.1111- .. ir ; .-.r.-ti ml Their bo-rsr. tinmr rtti-. U
the llritih tt..p- in India, has l..-.n re j Tin Katerprise distill. r at Ivkin. III. ' Z"u and t.n .-.it... nHl r..n nj: mi
...!:..! to take .ommand of t!n-armv in In- ! was d -ti..vt-.i h tin rrr.-ntly. It was tin- thr-.rffh the window Vbe d- ..r wa-
laud. The ;nr"n' I 1'W will l- in- i doiil.te.Uv tli-work of an ui. ndtarv. '"' m and ahs.bt .-!nv. d the .-. ..f t
.reMd j A -loi.NMM.i-efetitly ft 1 ti. tm-k of " id.-rooni. The Sherifi tw.k tb.-ni t.
Tin Seiiatr r.inuuiUrron ('oinitier.-e has ' the I'.tt-hntru, Fit V.in- A. :u.-a. "- whrtr thev were treated to a file
ordenil a tavoralde n-pott ujm.ii Senator , railroad, two mile- wet of Forest It-d It m.eint-n to -'
Frv.'-bill to limit the (..mm. rcial prnri lb-r. down a tr.-e. which --n;ed tb- vj.fe - : pa setic-r jumid fiorn a Triin
l...-s..f f.reie;ti countries in ports of the of tie fast express cast, itijurii-g te 11 or near 'titral i"itv ti.e .ther nibt a:.d s
rutted Slates to -ueh purposes as arc or- . twelve pnss.njrers. The town of iMinkuL ciTird tmlirrt
.-..id-.l to meri.aii vessds tn Utc iortHf j was -traek and four i-rson- killed and ! TnrtTi-Mrv wir-'Klia-N ith Inm
such foreign fount ri.s t ws:.i lift, en and tw-jstv injured S. v-rnl rr -av. provt-.i ns and farming impb
K the f aiia(Imti lb. use ..f Commons r.v' buildinjrs w.-r.-blown down and in.uiv more - left ItcnLcItnat th- oth. r i!'.ir:js:s
e. nt Iv Sir John Mflhuiald state.1 that tl.r tinr if. d. Jor C! ar oruitv.
tJoveitiai'-nt jrpo.d soon to ;rant am- 1 Ctt vkivo house returns- f..r ve k rude I Tin pr.po-e pour nifllnt O'N-il! riH
.i.stv to the bnKbie.sls -usnj:.-d m the il-iv 1 -h.mcl an average im-r-.ise of . . . mos) ;.nd will have a capa-.-ttv of Iff
N.irtlivvtst r.l.-llioii . ronipMnl with the corresponding w.- b of lmrr N a dar
M. Cvktih;. nn olH-ial holdiu? n hiph last ear. In New York tb- it: -reuse was 'r u Ntt-ov. of Arsro. f?nr "..nrtv.
position in the Itelmu St.-tu riidroads.was "i 7 reeenMv rnd-t his life and tr..tibb- bv
i.N-.-ntiV iuurderel ui lSrus.srls lv his j Ami itu i rmlwav M-eur.ties v.-re I-- jump n into woll
htotbei i'l law. .M Verh.ireti. who it up j pres-e.1 tn lnloii. in Mmpatbv witbthn A I'ttrvtoNr man ba reciv.d a Iejt.-r
Inuiis had Jieen emh-avortiij; to In.rrow u ' dcjii on in N.-w York, d.ir.tt the we-k from London which went .own w.tl. the
sum of moiiev from bun mid when rvfustsi nd -.i.Mav l. The .:-.r-ss:t.n was alleed wr .-k f the re$ron and remained at .
had di-iwn a rcv.lver and -hot him dead, to U due ti thi lasrtroal.;-s bottom of the .. about n month 7 -
.! 1 1 Ivv :wisieporirrft.i k nt Iteauv.ur. ' A nt i:t....i 1. boat named da tippet on writing .s said t !. pcrf. -tlv 1 ?ible and
iliss., with fever. - th" afternoon of the loth insub- i'..n UI- alun-st . distm.-t as when written
Titfjiirv at New Yotk. m th- -n-r of Al Jid point Th-rewere several M'isoas on S.-Mr riseallv thief recent'v ro.l-d a
hard-workitiq; widow in rremonf of t
hh-ao .at Mcht that tw 1. .- 1
del. .tiVes I rbi r t I e o tt. .
boa? .. 1 a nicht o' ; s. -. U. I
j.x 'tod tt. 'detrd t 1 In'.!
p:e- n . . u. at . t i..' t t
. f
I be -
r--. 'nt,
at t
h-i-.li '
1 -, vv
tw en .
w.:;. :. .. t
A tis'i-, . ri '
W I r 1 1 ' A f '
tMl to .w l.f
y. n.v t r s
Hie tl i . t
nb ' 1 1
ttu .-1 :
if 1 ! :
ti . ii 1
w 1 1 1 .-
nw a..u
Aut.u.
to'
l.r
:.
too.
.r :
1.
ft
. .1..
s. - i I
! II" jul lio
'ri W.th the ' . 1
f.e t e .lefeet.vis 1 1 .
. ttirati in a , itti
r ... tbe r.l t pr'
. en hxatnl it a n.
t- rtk.-;rf.-1 in tb rf
. .vr been it!r..;-..ed ttj
t!r
Jt
nt. '
!.
-l
t
il
' I
''
i
o
l
t
1
.shall Ik ctiipio-v til. liauii-h : Caril.-i
of the hr-.. class, who-. salarv -hall W i''n -Liebn... on trial forhrnViy. U.-.r.!. nit of whom were drowned
I .- ..
15.
lot
CVi UtLL S ;oi LAP
t ll I. ' 'I . ! in. . 1 ,r ,,
M i. 1 . IS. i
N 1 v. V ' I ' r
' 11. ilriitn ' 1 .
piv il.oe br ! 1
pS'..l. Il' H.l. , ( ...
.: tvnJ t' z ti if
1. id. :.' il r. i- . i-
b J V, s ;J. ,. f
t'i- !;.i:-. s , ,
lie . ti . , v
!i !.i li .! s 1 1. ,
, tf- . ff. . I lip. !
THc BROADWAY CRIOL H Y
TI. . 1 .
H
W I
J V i. 1
Io ,1 f.. k
ai..!..e !'
w.. a, . a
the ' ; -.
of 1 :. .-. '
I-ll I I' I
ti e ...
w.i; .
it Jor
,rt ..f
a!n it '
t.'.ri (
tr. -t . .
e. lU-VMiitHMIi U.ll ...
ip 1 iof'H.
k. .M I - r S "
.a -r in 1 - 1
-. a I W ,f i- ',r
t, a- . 1 .) w . t
e 1 - . . ,. jji . , i,
01 rt J w I r . .
t !
Ir
.1
r
.!
Ii.
1 W Kf.d
iiv. "rin f t'
. t b w VI'
t f rar w
. 1' w V I ..'
It ln'Sin 1
at . j't-
" -rii.ati .'
.. 1 r .
l.laa a :: or the mi-ui1 class,
who shall :vThe .-. and ol th
lliinl hiss, uho hall receive ?'.
Ami :t plac-s vvith .1 population of less
than 7."..o!n ihcrc hall lw ;v classes.
Ihe lirsj class rcccnin"; .ii and the
S'l-Ol.-i class t,4H..
brought in u verdict of -ulty.
fr.-tfu! .tn pt
. ..-. rlu! 1 '.ot.
met .1. 'l-. nf .-. ' '
'id not 1 ie bts r.i
1: i.r. it, of t i.s . a
mit?.. t.. Mr ::.;
b
A ui-rAi. :i fr..ni ('hatianoon juir
juirltne; to jriv,. ih,. story of a romantic
attachment heiwieu a mi of the late
th savings of vears of toil, win h e
1 .1 . l-r? i v . 1 in.'-. 1-ri.if in- ' l...M.l...t -. .t.A ..t.. . ....J.... .. .1... .t.. .
-ti.-im: mh'IX ( Cit.is u Iri t. the ehief council for h-r onlv child, a tin-, vear-ohl b..
A 5bt t I'm t-iM. l'ii .lispat.-h of he ! Chnrlf- .' tu.t.-a:i. tb- assassin of I'n-ai- Tite otb r dav Benjamin Harman. a
r.th ftis The stnkers at the s' at .!! iirui (..'itield, was nirest.d tn New Yoik fftrmer. was taken to O'Neill, uft"erinr tb.vt.lk.d wit,
coke works r. ttirn.-d t w..rk this niortiing. ' iv.-ent iutrp-d by l "ami-bell. t.o wiih from strv.-bnme poi-oniuu. Medial aid Tb r v,-f 1 1-! 1 1!
j a ompr.tnisr ti.-iMiu; l-.-u ire.-te.l The the emlw . '.-taeut of ?1 ;." vts pr..vid-d and antidot.-s Rdm.t.t-trrr.I t1.. v iial -r-n fh- pit
eaiploves of th- M.uvwo.wl woiks are still Ai. iii'i- :i.i- ('11 i-.os. uf Baltimore, has He rl'ii-nc- tbat the p.s.,jj was tv-n him ' .'- "- -atr an 1
..nt I-'i:iv I:!i.-iiis ai:iv-.l from New receive.! nn ..tTi -ml ..ton.r. . ...... fn.n. in h run f ti it tl. nn tium. nti-ht nt mn!ir ! r
... ..... . ... . .. . . ......v. . .... ....... ........ .s . . .. -1 ... ... g-. -. ... . .. ...... ..y-
Vui'i. last li.L-lii lowotko-i tie nevr r-s. : - Car html Jn.-ot.ini. tin. hi1 s. rriiinm- ..f bv lis v.. mir wif at thr. inii'.ition of
v-...r- Tt stril..rs ;il I be new shaft uci'i' Stale. mJi.rnMiif him f hi. ..!.. ...... ,. .. (Imrlrs St..ntli li. ramr T. 'vt.rii.Lfl it. JUL. 'i.l. .1 of Mr. ,l'tl
-.-.. ... -..... ..... .. ........ ...... .... m?. M.-I b.Wll 4f t ............................ . -. ....... n.... ...
under she impression thit they were to 1 Cnrd-nalatc them last wint- Harman i .xtv five
t-i.
' 1
v u
t 1
!
er.il 1 1 ,.r nnt nt 1 .
WIS, 9i .. 1 3,. f,
li .: we-e 1 th. ;
a. sl it J ,
-s 1 r. m
t . :
t.-. . 1
itr t - .'
ifrtt .. t
.J. t Iff j , l
fi) -v --l ot
. . 4 fitfj f ' 1
. .? r .. . , ,
fi r a t r
; -"1 L. ;
- . j, . .1 .
d
t
(
I
J
:i l-r
.it II. '- VI.e t- -
I !
at.. J !- ,
takeida.-vs ut the mines and s.ou.sj the L'.vivit ru (oim delivered
i...i ,. .. . ... .. '....... .
v. r. n,
I-;e. .i N.-u York, and a
t lendeisotn of town
:ko
vears old. hi- wife
th .
opt-am,; addr-ss r.t the me. tm-.d the Na- Sr,,'Th is twenty fre
.e ... it . . : ..r t . ...
Mil r.l-JIU .-IOUI .IWH-I.UIUB t.l I UHBCII ll.UlMi itl.-llltlirftl Ass.wi.tt..... ... u-.j..
Iaueh.cr oi Senator Yooriu-es, h:i- claims that M.m workmvn of that city ( mj-ton 011 the lstb. du-in- whuh lie pud
hern cMciis'ivch copied in new spa-p,..-... I have si..-ured the adoption .t the short hi-ih tribute to AmrncnV wines and rnt-s.
Mr. Yoorhces h.i.s b.-i-n vcr tnucli an- l-me n,a ' An tie troops order, d io t mcnuati ;o
unci le. the siorv. and st:.tc-.l:u Wnsh- Tin: -wnrhmrn-s strike nt InJ.nni-iIis W,.at la,Hr . ttW MeITt Lumt.on
- ". , , , ' . proved a failure the is;h. all btui quiet m the citv
inr..in ncenth that he f, It innch out- , TiirChicnK.ipnli,'rleiiai-tirnt basissi-cj IKni, , p. Gu , sTI f ,onft a:
ttijretl b it.s puhlicatiott. Said he. "It ' an oili.-ial irport of the bomb throw in- af Hn; examiner of the J'atrnt lifli.-r in tho
will be haul to onccne tinr." tnl-staie-; tatr lhe list ot injured ol.lrrr- sUoweil (diviM,.n of pneumatics', has rts-inrd
ti'Moit
t... r I- nn i.iii'.'imi if al
f-r.u-i fioin z' ' rsl t in- I ..
the ras. , t.H r ' It, be s m y i,
toj.l with c rtiiut !!' ...itJi . iiii'-,
jsti 11 ..j w-.ks a 1 . tn ift'is 1'ioh r
- tAentv four and
Smith is marrir!
His w ife. who left him. lives in Michigan
V.'arrenfs : isstid for thr arrest of
Smith and Mrs. Harman
- a Burl n.-ti.n A. li-oun train from
the eat wasappro.i hinp Lincoln thr otlier
Inv a foiir-vear .!d child of Mr tienda
mara. n (Srrman woman, eoinc from Ham
1-irsT. frrnsanv t.. s.m Jr. fa! . f-!l 1 ulioii-li'-. l.i-t m....t,'i. '. .th in r r-. t
ff-OT?i n a .tototi- .if?li.. r ?tu n.i.u.1 f . .- .. .i.t .? r It. I n.'. .. ! , .!
1 .. .-..... .ri i'ueuiiiaiii. uas r.s.iiirtl -. .. ,.. ..,.- -.. . ....... ..... - .. . - .- ..... . .. - . 1, .. ...
. . ...' . ... ....
incuts in the s-iinc smcp I hive hnt t,,!i: Ixl" ",x "re woiia.iet. nve 01 wuom t Ucof tin.' op.f--,-1!..1b.ro,i i, tiir Cnh- 'ml wa -"Ppod to 1.1. n :bo train unti. special tav r of ttie .,ninr!-i-.nei.. .-
"I 1. . 1 . .... 1 .l .. . I. ......! .If... ... . . r T 1 .... 1 . .. a L.... -. T..ll... .... II .... ..1 ... .....!..
...... .I.i.w.1.. ., ....1 1. .. .. (ii, ii-ii iunrn-iu.utii ... ...... .uisii..;- .ujc; on tne ls!d uns tho vi;:iri uf Amen. i.iin-"n " irmnpii. wnmi a iramr -vi - t. ... . ... rui i"i w i-w -
Olll I..11I' lilt 1 .11111 ll"l Il'l'l I' is IlllT ------.- mm- w
1:
i re;-- at . J ! Batiett o.
it., t r.M to l -..-.aril. i, any nr
ai.l I' . ,f BBl.o .fjroil in !,. Bfl
'I . .'..ivT nrtt ta athrn mgn-m-t titi -.
dv . wl rh aiiirnei.'w I..Hi.d . .
a i c- nt ad,oitttMi i t.t t.t r .n,.
A BABf Ul.'tC.
Alt SipMa ltrJtrl(K Dor tt .Mtiiikl .,r t
ltrn.t w Kinr
Mtku.. Mjr ! iN-ir-m Cbr! v
jMtrrday cr birth Urn. wor In rrj-'
to ttta itin.uirmi thr e ttad armh t at fa t
r-ca u await th areo- tant ill tb
II
' l
ran tui tri-itm -ut wit'i ut-of .... .r v r- t Kluift m tu.trt. th rrn itpUmr
nw, ir W.b!n..ii .vsfr ( a-rj.!. o
pbt'c il r.ind.t'oii may :inpro temp .ra
ni, 'nit the fa- tn ad 't 'war:!.- a
c.iit-nr of t'o late J hn Mi
:rpfr5rtt ra, thr pr.nr.pai r.tii sad a.
tar n.-Mcn-vi.-s. a dr;'.twtir nf Utsummtttimre t- '
Of U.B 1 ,.-le. aicd otbrr d.tlMr .iT:rt pi . , .
sm. Th" chi d n. born a; m dlaj. B4ti ,v, k.
MNdbrr Ai.a nn -trerhon? vell Tb Mtl
Pm p a.i cetMoonv ar? rve.l m "-
i .mtirrfir.n with tt r Wrth In t ortr ,S" '
t't: a?tvU exprrBrd t t.;artMm of ',
t.
. . . . -. ...& ......... ... ..... ..j ... m . ... T. ... .
........ .- ., 1 .1 .... .. . 1 . . .1 ....;. . s- ... . t . mm Aft., n... &... t. . ..... .m... .. mama .... ...... mur .1 & .... ... &a txi.ri or b. a. ...7 ma nM .. ' . . . .
. . . one were uuocr me sin ;-... s vn.-r- , can nsuili voT-t-'ls. l.v the Canadian auLhor- eni ilia, i; n. wii'-n inni .af ears i ir -- " ' " - i'r . ...r .-..... - - ------ . ..-., . - ,
..sc. She was never in the South ami. A -... iu isT named Louis 1.,:,- v. a ar-. iUes endm tor and brak-rnen went ba- k with V.ard NJand ui.tu Vu in.mU of tt r IWhwjr4i,WfJl4Ml,(t ,- ...
iifvcrivoi'iv.'ii any attention Innn .Mr. : i-stod m t lucao on the Hth H- ;- The Kentu.tv Legislature adtournrdsuo fln ,nr,nP : ,oofc 'or ;h ""!v- a"' umor.una r man ... iter mi time -. -- - -. ;" -" - - , ,.
lod,c Iktu,vvlW,cvcr, vvcl.anditsosb.,,the,,lb.orsmak,:if the.dn.oUlbeWh: when tb-v bad ...nr als.nt.x milWrnrtl rr ' "Jwt; " ' - .' " " "
iMecm him hi-hh., He i- a .,,. amss and .n hi- jwwit. w Uml Tbl lanl of li ft.tnmbM.iMts nf tbt n farmrr who waw plowing rr tfcr V' r-J I- ' ' r ( inr . !i pi-, tBXW.4 rJuiiml L '"
tlciiuin of renncment. of hi-l, social ' "T l "hWh ' " te!ajl hwUr track had -t, the chad fall and bad ; mV ' w?r Alfvr.w T I'apcU N.o . s rrprml ' " .V ' '
s-imline .,.,h i .. 1... S . 4 ,J. ; fatal in thr Hnviunrkri not , shops on Sundays bereaftrr. picked it ip and taken it M ats b..yr . Cv fot a; rl.i at..sv lim -- ! ' "'-
.s..uuhn.. .t.d - a btt-tne-, nan , Tnr. ctitrnctor-. and I-- planm- of . lM.mf()la County. W. Va. rrcrntlv r. ---"nburt save a few-bru, Thr tr., rn' Jr... u ha. r.rr vi m rro-s 2-aw7u -
ate,, means, ami :1 M,n ol ,:ham !. , ,.tliur:a. Vn hnVt. HlCnP,i :ht. men's w,d..w namrd iK.nrVtan.cranil.vr.lw.'-u ua n,nn-ar tbe rat" r"' twrnty-f.ve R. ,. An,4Mr t ,mptrpr nertr . " ,"'-, ""'.- 1 rt, - lv'w6l"
l'oiVe. of New York -ind I ..i..t- scab for rizht hou:-.' work. .... . ...! . .. '. " . tnslrs aa r.our when thr child fell ... ... , . . ,....... . . , wa IbunanAUrd mil .u bucor of Ga ' !'. aaa4 .1 ftr
- - ...... - ,.. ..ruirin. uiururrcvl Dsr :nnw iiau?htr!s III ie iiain.' ot I -. -. Ill .ri, iwi. rf
:.. Nintt. r str:kiti!r coal miners uave i ,,-, . . .... Vrm-.. Crrt umta a-t ima hnlm. ..- . -..t . ,. -.ji. u-.m. " . a-r , M ,
. ..l-2- " .... i. a. . ill H .111 ............ ..... .... .. v.. . . .... . A'i ,.. v...... .-.
lviuvv a evntl.-inan more tittorh
jiahlcof conduct attrihutod to him than
! Iksmi m.r.ettsl ;n Washington. Pn . for con- i
a- is.
spiracv in enj;Kinf: 1:1 ri-.t rf-i-entlv
i www w,iLka. ii.ui.otrr a dr .--. .k-kt-w.
.ui- ioi-v.uuu. ro.i. - -- Hii",f-t fftrnw ,...,A .H l . ..i t.
j .-..,. -s - -- en J 'A. l tu lc !! uiai laVTl
Crip. -.V. Iiwuir. heavy oil operators
iia-ic.1 at rittst.ur4b. ra.. on suv I-tb TUa
r.i ti- ether mornin' ihr harn of
the Stanton Brerdinj: ' ompanv. fonrarn
tniW o-3th of Staaton. wrrr deitryed by
m lae-afttary f -;l.r.
Itl.i.il. Ifd , Saat T7 -BaVl
C.tivi t:oi: svviNrK.i:i. of vlaki U-T J" haTO S"a up their th: for , ihlT;oui k.s nw-n uh.. were on the " Thirty r;,;bt orad of t.rrrd-n;: marr. fclfcna,.!. a well-kn wn o. i-keeprr,
ft
cat iH.ai untcu faps,ze,t orT ( oucy blanJ vainrti at anou ?- !KMK ail rv,, .- ..on. m)M mr, .ted vrwterb- m..rn ur f r
Two Week- a Irt ',1'J-1 b-
iiv-ntly wrrr diownrd. The other wrre vIn"l at .' . p.-nhrd m tae f.aro., b
pick, d up by a v a.'ht. ' id-s the farm !n:.Irmrnts at.i barn
IViv WniTE." the notonon. 0,nf,acc ' Tar h-ss will h-hrtwcr $iv and .Je
man. d,ed in the l.rron moantams ,.f VVr- IB- rnaro fnni-w.ir r'' "J - Mar
the Third distnet vx.mpnsinz nine coun
ties, occurred at Niant.c v ester iiv. wfaer
atd a Itca-uro when thc Ikuiht that ' aU sbu miners .uu vtik beciuise .f ;hr rt
region: that almost am kind uf pro- ' fUjCl1 "' the mpnnv ;. pav
duce could he i-ai-ed there: that coal , "dcnd" or "" "
mouU rernti;. of a tua.i-cnant i&rbunc.e.
Tu. l'ruion dl . t-f..n the .-:tat
shall Field, of Ch.caj. Ina:ai.. e aiotit
i"4 a .-k.
toht some remarkable linn-.- t the; -T a r.-crnt uiee;mS of New York Surai
nii nihers tn the House Tcrriton Com- tore ..rli-K vwn ftmis rrp.-ned that
in:; tee reccnth. The u'.ip-et of hi their men had left th unions, and that
Atsi; to the commit tee w a k. nr'ethctu ' fejttv five factories wet-vet idle,
to prepare C .mpn-ss t.. jrtv c a "t. rrito- I A I" " frora r Ui "f tb 5-
. : 1 -- i . . , -,- ii- - "iiifcv amt'iik uiiuwri in
"" "-"i" jroM-rnmrtu ui Alaska, lie -, Third dtnrt .s.,.,v,s,n, ..
toh! the ftiiimiit!.... tb.. Co...t s.....- ..... ...... s- . .. . on tar 1Mb. Tlir Pust-ofLc Aptir..x.riatiun
" w w.-..',is.vnui.nini.HiBU- vesie.aiv. w nerr ..,.,.... ... -.a. V,vE.ri .n Nr.rslrft .. . "-
;uat was Ofiorr inr nou-se. 7 ---- - . . -
tu-s -....- .. 1.. . m.r .' ... - a-ri of land in ls-.v f.,r .'..... a&a.rr
!,. .j... - '- " " ...i-i- -j. o'iini.inni.1,
thr aietl .or .... ... . i--;iriri).ifl-. Iwram.
101.. ca. ixti oiaTictn! 01 eaioezzii atras --r-
ot t.overnniout :und ' The natra.-t ha brra Iri for b roilf
v.tis atuindant. and a -job! intae ' micki.uv-kcii. Tixv- 4v Paoinc tockhoidrr have p- null at Nrlcb.
lA-vir- Hi uu..v s j-tw m. ". l-.ier expkirI pointrd a protcrtivr commitu-f of three u a r vtal s.hoot:n aUra- owanw-tl rssnm-.
i . :-eer.-!v. ktliinc Iaifay- lHt tttr tbe.r intrrra j iT fc. i.-f,r: Nlol.rara- A pr.r.t xnd a ror
BnM attri . Ar a rro'a: ra.-et.n- of Cnban dt-r-attr . iHK-ai bad a anrrl and thr lattrr tnwb
r
r-on iowi a.
.K-k for 91'. aad yrtfrfajr v -rr, nj
hr at urate. 1 th room tsti nine ji . r..
of .-oal-n.l an-1 arpiK'l a cu!o T'i
p. due hal rn aj pri-el ..f b. nr're.
H au
rfiWI arn
firw .a
3K
Tar land drpartn-rnt ef th nurl.tiirt r arI arrrtd h.r; an 5 b. a . . aio-t
v.f-rked there in a tno-t primttAe man
ner vichied fiflcen dollar.- per ton and :ii -f-TilJr. O . :cer.-!v. ktlh
cu.-r onlv one dollar and twent-v-ix J Tattle. &1. !iU an i U-wis
retit. per tMi lo mine. 1 tiere vva.-. he
Mild, enoueh ore in s"-e;h: to
l:t!iit!retl year.- at thi- rale. If the
no nuirr-? would pi to Ala-ka with him
he would -how them a canoe cut from
a Miiule lo-: which would hold ity
u a-ati .s- ---.imi oi iauai nunounrwiuut lii--t Wvvaid Ut? tonnrr. lb pnv-t rot a iran and :; i axioUd a -av.- ' VtX It . :.
una .utl-r optnt-e thr new Cuban bwin shot TKrr-i-w! :hnh tu .mA -. ' . . .. .-...- . ..i..... . . v-. sbu uic Tk, !.miI w.. ib.i .
IM. ....... I... .-1.. .. .1. . . . . . . . . . . !. - - ..
...-. 'ti- ia.mi .x litis i s u.iur ai.iis. ris-nii.iinT.-. .-v kli it M-twi:iJi irua Kutani. t t n.. ri - ..m.i in -... ,. r.... -r . . ,. .... . . v. ' ,. -.. r nux wu .'.
. . . " " . .........i.. '..... ... OT.. .-.'.M. .. 1 . .!.. 13'. . . .X. .m.. .- ...rf.. .fc .. T"WS " . . ... .-.! .... ' - lil..il P...
Lt.srpoTt. ilay !. Tbra.i tfemrwaad av-a V
brloflisc to ths liAoduo vu.ubUtr eI -a t.
VjO riffk-wn l tb aaattf furra iv trcmt hr
to ,'ou say nr y pet ia th &;d tf ., t t.
tn rbt.to ac.r.t tb Ir f-i -r..r "- t
Tr vofatrri, it ia fatr-f. fe, r4,j s4
thsrstrri sad to &,bt .n t'.e I t-r tu
witfcoo? pay or rrwarvt m r,w at th. r-
Ta rar,5r- .f I.nrrms. frKu-tr At :wm .3?,jf, -fl . .
ttsb. rr r '. tfctr r is Bajitar -pfa4ria j. . .
awariato or san id f- tb purpor -f r. rd4 r Xl t , ,
1I-M kObS n It to tafant ?. tn. this -r.i . ,, . .
rrof tta ,t- - J rn. -or Ut &t f an I .atr r.b : .. . - -. L."
- - - - - ---- --- -- wFajaaaa- ------ - .iti aVs
!c-af- -I. AUtKW wjU S- :vdr to atarii -a tiav ., i,i , .
Adjoura'd I-rsatlr(MMM. A tVif. lrwVr. A .p paJa ' - ,
W.:it.ff... Mir .:-Sf-at.T T.-. Suks n. X J My ! -Tie aWd I!!?l P" '
,1 . .it... ' hi !t . f... Door Of Mt. Mjurrf c.ittt wm fMal ,! .
- i U in W !,!..... . .
. -. . -. J .y.
and Qcrrc-iei Ifi elt.tU.,i . t--
flatars. Ai! ;;. t k hal .. r-:aovd
The b-rf-al.tv : .. 'f wetthd. ar-' a ntjat-
Us
Mthtron
v . were
isVu '
burned the other nt-rbt.
tjb-
h. .. Deputy t niUd Stat- alarsK&l An- . aiv- si mantror -c-aa sfc.iS Haw .t fr..m f.w!. T - nroi. ti- .-..nor. -.!. frnrt.f-d and S0 te- S-a&i-. 1-.
drt'Ws aatl a pse ol Uu-r br.v la m..-. ' killed bv thr vrr-a: of the ctuard aad Now. vr-r. i that .rrr- will : art - - forrfcrad. Tt fioor of tfc
S-rimrs. the notevl !.icyc!tst. now en- tally nouadrd by B-1I Purtoa. thr noted J sr-en.1 oth-r old.rrs wav - fore Aout. Tr Hoa.e ) j rowa xad ; caaAr n t" (om .
tt-iged :u aiaktnp a tour of the vrorid oa hi dtperad whom tnry were attempt .n to ' Tac w-aasaa Si-e'I-aherr-er. imabr-L-94 ' 'L ialrprti-tt,. o . srr d.C-r- '- ,It-,, W-d E.rry U.if iadxid
wheel. v-.as arrrMed nxvntlv he wa-'arrvat ?:.-?. nreutir kiKni l..tr . i .. .r i.n.mi .. ik. ...-,. .-...'rnt"!" -era thr vnJr &! ' J4, "" Jt - a aianr. Xn
people lor a vo tip, in the npil -ea- cn-iu; the Afghan frontier. -hal Kicharvl-oa. Twctve munkm aj btlr dacchtera: :ibrafca Citv. hi waad Ut
o!t of the ear he would take them on Mn: uw indicttueat-s were returned its chafed a,taiu.: Lisa. i save -.ad &v.ifcM!a paMU& lae ttti? " " , - j-i
i .i... t mu j m inu n-oflit nmn .Ma as- ' . . iiv ncti-r. nrM,.b- nf tk li. - r. w- !- h. --.! . o -- .--.w..-. -.'w. iac.- t ai
. "- in- i .'. ...-- --" w - a - wm a ew.a wr tk. w t -. a wmw
a. - -
ea4 a
:i vo are in ihc -trcam where
mon ivouln :x so thick tliov won.il 10
ti' nroirres-s of the boat.
lonio.Tex .apni-a-: Edv-.ardaIo.4rrforns.n5: 'plow forks she tirst to 7-f-I.i -te, 1 x
C01 ratiM.c fc rrportr-i :nbe-?:' '.! -:-
ni i',r"
11 : . - -. .... .... .
1 j iue l Bi.e .-siato-s maii tor stirtaena '-to .ataasfactarc of pv.w . u.t.sj rt .t u:l. it b.s irr.Ia of rat, and ciitsa-a
icsctnes, r ine Locta.e8a ittary. - 'hora te Moht.-. !.L fa? tc tsitA tm
part
.
... . . . . . . . . ...
ton Mil, tb-r t,WM " - . war raoa. ,
bat? Vra ortt b tUr V4 ---aiti B-
immk,m - -r9 WHS aaw- f i all f lfM Tat i1 T
r ti war f oa- oa UW k-. oa-t a.'
t tbwi - lanaartf iC;c-t aet afar at-wlr
fH ififtx l-UM!.-. Caii-w ttsa -c-w-al
o-i feitia-i !ta-d .-ei v
o a.; rrwu caa '-cu.a
rs-lr-'i Boor aad -.
w b- 4Ha - r-4
i"s4. tm,i mt-i r
! ta rtu. bat tra f-a.- i .
Ui etfart. rf bVa i)raaau ffca-toa
fa- ift .a4t-wa f"a!, tow a.
e aui !. in k -rir wt.8
ta ytNm tn hrnv. ui
tiadatr nto -oil ar-Mt f - - w
1 . f
r-' w ss
'wfn aarf tav, H .
1 .
I
wn fnai iMaj ijum
T
. .
te
-bs fjr
1. J Jim li. ".' ' ' Zj' ' ' J" ' '" ..null il .wmiMIHM .
FfSc5?I?5?
x
v.J
-
jv t I
P-PPWP5 r-??