The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, April 23, 1886, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -W,
)'" "-y
--
tti3rJ yyj
3temi- n.?. 'ifwlTC'aMg
5t) J'
r'fP&i2l&
?&
L-
jt
sr
I
I
II
LOOKS LIKE V,'.!t.
Sir
Joes It Ported tho AnrT,:,:0ll
of Capita! and Labor?
l,JlHA..UJ":V,l.1ruil -'
'j it j-uwKjjaJii xf. ij .- " - ' '."-'"
O
hi
u.
..nrr.l 3I:,.:..r '.V-.r:.,,,,,,, ;.,,.,,.,.,., 7 , t
Ap-wl t..M... ,,,. u,.,.,,.,. .,,,;,
:,u,t-T:,.. sia..r.wii:.,nl
fe.ty. dim- i,.
;,rr-1 :; r::,- -;
(- ---- - . -'!1-- I'fl
it lu . t
tiMt.t -wsi, ... ... .V....-,. n'. t(r;;V;
lion!. J '"' UV " ?i '' '' -
" . of -t,.:,. - ..,, n ., , ?
'a n-t vo. .. . ,i ... ..., . r '
--- " in -;. f
I'll' i 'rt nn
""" I. llofa"
I'i icir :ui.khii Nc
If . - l - for Jl-t
Ecjmnto:;,
im: Tii.-mifesu, uns
i'a., April 15.Th- follon--
it i.t
..'. ' " 'l ."" '.tnl t-at vc r- to p-r
il--. .n r!i e,Mr)iW,. to-..,.-!..
".. ,.".n '"; ' l' t-,iitin-t
,,,, "" " VO'lr TCRl !ls n t'l-
iw 1 . ,v,r '" "'h W'll-llVWW 9r
ir
ljW
.
'.vrilirn by ..urral
Mnli.r ll ..
-..-. i..uinan ror...-rjr ou the llt-i
.nt.-
Sciiisto.v. I'a . -...-u n. i-ec. ,
JoVJ-ipg v m. I
. i ...?- r'"'l .!; ice
r!-
ln r)"I
Ui hrmii in -m i,w j..( ..,., tt .., ,!;. f
l;;,;V,,sVh lyoT -1... U.
t tiiln-ifluii '.o, lltv it,- T.or :i,m
HKihorl-v .,.! th.. ,. alJ To brl..i t,. irfc
l.v ,,-H.r ,r, ..,, tl. etllk..',,'-:r,m,
(.-! .-in-n m nriHt,.,! Willi ..... ui
.rv.r 'av- .Jon- t!i- -a n- J.v, x ,1,,
''-' -''h on..r n.l tnn. ,.... j ;
.:il' T...ti..i, .. ,.,t i. - . .. ,,,. .
Sl.t. -st- ... wilt. . ? i ,t ,T(.t,r-
l"f M.. v ii .. ...,. ., ..... ....'
M..l v u J. .... an t .t ., ltat mn,., h
w;i.:tfl ,n the j. t
Hi Jli tian: t
If'VI'I'lM (?!
;iK. -i M
ii.
i- 'on !! L in ....
. .i.i .! .... !... .. - -.!
ri-. t.u. ii Wi'iri Hi t:i .italtcrt i " si
" -:n.-.o I tv tl- f.wv'V i inn ' tio
J-t',1;- on- ..t ... .-- v- -oivl-i o i" J
l '.. VII ! lilH. Ii n..M ,j .... , ., tfl nf
1l 1 .;il ' In i-.f tl .; .tj Mi l.. , t. w ,..,.
i .... . t citif irliv Wt .n I a 1- ou .,u
r. -Mil Uih vi. i rr von .i'J pr -f.tr n Hi-i-
-ilt ;' v..r 'in ,i:i,i u .., t. m .rrinix
l.itTl-W 1 I tt- i 1. V.IJ Jit- .j.j .,
V v- nt Tii t or .ii.-l.i i.l m t-i- t-xni t
-.-ii- . ,ii jiT:. nni lit
yram .ij! :jii i
V5IIIII..1 IIV 1 II- -C.HI1 H
)r r mi' (-. X ,r ! ar
H .!, llllfcl it!.. .f
1 rtm vni nlrl
111! 1 tll! 1 ill."
J It'll
a i-'
da'ii-i-. - .
V H !l t . :t
rt' i'i i i'.ar i)
! .T h. -Tt r 1.
' -frik .rt '-i vjf
i?.-r.v.r . -f, ,.i. , ....
ol n- ii u'.-.' xtiotit l. ;.. i
voiir r ii:.i l'. r- tli. ij... J.-ht, i1'-'ioii
itv.- ir . jH.-..fl :. ti.- inn!- T Mr M
'It .w-ll t t... -j ..i ii i- ir j tn j j,, . nVH
lit ilint ttliif l: o '.rr i J-;i an tt ,J-,
in t.t ii I!., i, ,i-i wl)f- I -ri. 1 T'i
Mill in "it Aliirh ot ji -I'll-- t i frm !
t' t'.ii-:."! tint v i ni.-l i-i.Tt1 Unit
li- !; U-iif- t n'l- '. i- ..i.i tui.. ii.- .
or If v-.ii lt'J it - it .i -v - 1 .ii h Hi''.-)
ti nJti-r we Iid'1 -IV '. -tt- iiijTr .V' r."..r
i-O n lt-ii. Tli i I If ir v i IH ii litj i
v. !. lr.i" Iii t . ..ii i i.-ti-- li i 'h'Iikvii
'ii iiii-niif-'- X o ir - cut vc I. tlt-l niil ''ir
iJ.iP l"i'iri!tr ll.c-nuri I':i illo i .ijh.ht -
rt t '. i;ri- ? j !! lar Ii 3 i. vim ! J to m
t' u' oji ii- 1. ii'I tn to -:t tji it ! ii- -i
Jtioi.rr ' 4ii mi.iiJ t tm o'il-rl bifU
to i.rl: hi "hc-. 'Iii-v Ijih t..
Jn i"I t ' ti'l n' nr or -jiTi rn'" i,
J til-ti ! . rt- t 1 lt ln!. i-nt l'-li 1 m J..
I Vf"l U"l I link l-l l "Til- m oo.lt
j.'.ii-' tii- I it ' "ir rti'lv. iv- iii Ii-. .r
1.-ifl l.n.-k w iik tilt IS stii'v ii- Jvii ti
lIM-l I -t iul tlt.it )i i nMi .--rt. 1. tluil mi;
In nil tii'.i- iiil.-tit l'j tl-'-in it v. 11 not in
lt!' H.t ii"tn! i titto s ln I t. otili.trA. it
Mill mn tli . Ti wol-f 1 ifn. n - .ii nit. ji
'.- r il- .ut li-r. ji r-it i.:iii. tti- i v; i
3jnv- n. -i jn!!iirrr'il 'itl .it or ! ttv, nnn
" i it 1 ii' .-tii- . Nit t .1 uMi -n -Ii
lmoi inif Ii t !'. l.a n. I Iih- t ik'-n nj
tli-lr lioiii.-f o.it In n ilI -.Mitr -.i--'i
n I'lit i. 'I :.-v will ti -t nit iinr o
miii'tl'- -is it inn th. imv 1 -ft ! ioi-I in
tiw-jMi '1 !-V IT-Sl I ' ! ri'lli-l III It'll
limit i.s- w .iil'l lf l-w o -tn. 1 ti--
! ouii mi'li-..- o ' t'ifiii in mi or
'. 'ai-t. wiv i.i."r.iii ill ".i- 'wn nt
i 't i i-i vii t l".i U iir lo ii uk t'ia' tin
ti. t'- oi !"h ii t'ir ..! iir-'-
'!! tl-nn i v itfi it l ! l:a- S.ion
t It IK hh I. I'll oi Hint ci'inlt ui.-o lllM-
." 'l.tiii.t i" "
t roit n''1 !r Jloj.Vn'fl 'i'-ni1 tti ntn"-
t -t t lie nt. .nit 1 U- -Ii- la'tr
' t n thai mm 't h i-i .- -. 1 !ii
f. .... .Hfi lu ' i .I- !
. ' n ' - ti lo v.iit t'tti ' Wm- i ii t
. i ' l ! " tn l ti Mtit I'll, imi1
' t a on lti- fl a tiiii In .
: . I I i'-t i mt ri.il I h
i. . t it trti Ih inai f-
. i.T t roa 1 Hi .
. t i . tr t't'il- o - -tri!.-.
i i 1 1.- i t -.! 1 lutrt it ' 1. tn 1
f. ti in t. ut..' lt t r Ii 3
i ' .... i 1 tii 1 fiat t i' !
Mi It-, fH'i' li litfl ! r
h t' . t-v !l 1 '! ' it '' li
. u i . it.it l't -r imv" i'.ii i"it
II II T (III tt. ft fKlul ' "I'lM 'llt'ij.'
i- .!.- - hi tun vim w.Mi.-l i
! t --. n ii tit ili '.n !..
I .'i I'l ill- i it h. 1 Ill-li-Vt! tt"I iM
I ii...IiIh ' li. h.. '.
:. i i it tii--. i i -r y-u r 1 : II H'ltln
h . it t ! t- , . ,t tr .' l V 't : v tr
t . I. Ao:tl.t not ! 'Ta fi! Vi 't ti"
1 Willi llt l mi k tt it MIV
1-rra .-!.!. i-o 1 !' i !' "'
ii ' . i. ! it invf t f f i' i' n'fitr
-i ...: tt-'l r t a i at it"- ' i
lit.. i-i.-iit Thtl I " n'uir-1 lt ty
rf ' !. h - jri-."t .tfi.'itjt ii
ttii'-.vi n itttit yito ii tlii ! -
; tu Ii Ml H.i.Mf '! "1lt it tt l'r,-l-
.,. , i of Lu- iiuoti It-. lie U.t.l-
-..4 onu.s'nv n tn'nt It a
'i o! !.-. ir ii
1..
1-
h 4 nl
ji ri r ft
-l"l' jnjn it-
r !! i a tJi
Iiim tl- iivi t
tu ! it llt-tllt it TltCl
tit- lit t iutrrtt'Vf
it mi U n.'ti I. n tin'
in. -.-.. !.-ivii it-oi l. !. .'n J ti
j t -it -It -"-t a' it - mi ' t '! !
t. -Ii--.. an 1 tli s'liWii tv ri'-it .-l.-tl
tl ttl not - .. Jio-r to lioiit t i.v
t .. .. t it i- ! ii i ; n ,l
O -t.ti.. ;.'i o.i tltf ti on 1 tftvf tition lii
,. i il r r nM -it tl Jit I- I f'-x
. .ifilif ! tr -t t TJi :in In w
. i tt . ' n. Ii n i .- i rli'i a-iv-kUvt-
tM. r. . t I "I w m '1 n i" "
A .(..- viit" wit ' i ci. t :t i- r.im
tin-unit :t atu.t..f.t 1 in ut li:vu it
1 --."
ta ni tli M-n ''a ! t-n'ortnln I wli-n
1 t ..r Ititu-f tlml t.-rltt I tiioflii''
u. mi -t 'iu nfh-Hiti' tt-lf tilttt iitil-lt
-. ... I .nl.l- I tit. tl t!l- M, l Kill Hill
... H ; iw r -iitti. l y.,1 .-,r. r-
!h"lI'"', ;,t'',, ""- wv a tltnigr,,
'htl .'O'lMn.-irliit; -ti- stt- . wll
v.nir -r-....r. Ifr.-tj hv. h..n w-o-.s-.l
w- III i Vimwnut),. r.r.lili-oT.h
ill-rii-ins '.: ;!,. ,.,,-t- of ttt-'-- 't
vlTr n'. ' ' ' o "fr l t.Jy fc
urlp ' t'i tinn 1- if ii,. -o
n.. ..-. . ... tu .. .. .
. ,.-...,- w.., nV ,n,,. t'tl- -t-Tlf
i-i- tt tin n o t. w.ff . ..u-r.
n'"ir " ii &tit.-n nt Is '!. i ...
r a n- ti r I. u t I- , w,r .t-
l" lt-nii. f-H. 'nl. .,n-t ntir tr nt1
iti .t -tib'.r on .iii- ,,. h-tti'S tri.l t-.t
initt. v .!,. t'1- otli r itunO TM .
wtir In whi'ii court h !ii!l-
Inv-t-nt on of , ir 8.-t n , vo t r
xr, io t ..- .ii,-. t .. n- m-an no
Itirt p .frit,. ,,r, . ,,,, ,ff 0 hlo-wj
It larli) w h -V't-y lm.li o rutin
.ry . ., m-r a' 'nit.i. -rrr o...oiai
inf.. -. TV murti'irtp .ti t i'l t.- ir v t1
to "TiM-t Jt w II -iot Im- n wurnvin tt-ln-tto'-
nt, nil .,,, f.n, fl.j., ..p.,., tr pi it
will b- ft 11 it o-tr , hli''irt f-roi'r
o ly m,it ttiitt w 111 liiit' h.. tij Iir
Orism-.n T - w l - , ,, mi1? -! tin .
-tn hon to -i-n- nnr rnttn'- ot.!nt .n
v" -..: m,ji i. M1W,. ,v iivi'tii
i.r-- "' i t tl wIii'm flf.n. or-r ir-
or n -t-i .n it t i- t, 1 n.f of r
mo", it-'u-i.. ' o h i 'cor ..! Tir-tim h-ni
tilt '' i a . ti. tit n n. .Jo not v. tt f hi
tut 'I- tut tbtfj f,Bil- ,r t ,t p -( If-.-.l'.;
mono;.'! .' ia' 8 u-'l t. f oi . i j r.ow n .n
" T tn ijo-a-. .ti ' whn fl-' 1 - . n-n'ly
fir .u.r in w 'o i to fl -lit it o n r p'or- tu.
"it" lt ti- ktiojr w it r 'i nr
i a ti . o!i.-Vf. o- i ot unllf t'ri -..
jto -it ft n : t'n-n ti . o'll- tn,-t id 3 lei
's '. t' it v.'ll oti-v-.i v.i invt wvt or
t tuTic i tu ii -t,pr t, t,y ri, ,o'.'--t ..y
t - t -or -'mil In i-tt u . tii r- o 1
' .? of hi. A.':tn -ill ivM-M linnir b-U!nU
th'- -on-ti
IT e'ldlo-w- t n ti
. t i- -.rli- '' t i Ktil
to in . i -.. 1 it tu 1 Iirv citni? to luu--tli-
1. 1 tl. . t t ...
1 J . n .1 writ- ft l-f-r t von -rli-r in
tK. -..it ,t .( i, -r .,r . ici n - ' -.
r-f'-'f i: I i.nv - no .lUll- 1 '.-.- t mt
IX nM It. loll .w - or mt. if n ftl
timtii" i on vif.iii'l ti-'tuft ifi - .trilci -i'1-.l
.-!-.. .H "I.io-- tin v .. t..
Hot iiit-iirlf v. it. i tlt p-O .l" "' -v '.n
tio I- ir- ir !)- n .. j- i on i i
t. -oil itiii-t !.it vo'f i- Is tn In. of r
IV t .. ti t"ti"'.n to h i;i Ir. 'tiiiti ho
'in t'i- .nt-j--t .' ! i-oif.trv a h-irt
w t'-l i fi-'n mit o ,otir h-n 'tut t it
--;:'i il.'t. --i.-it.. o'.j 'iti nil ! .. itiitii
r ii in 1 1 iinlii i.ix of loll-r. .f trnH tro
no i U- r n t tn-'n out ' ii. li-tf-.tt-nitt.
' in - t ' tri"- mti f iiitn-t-- if x i'
tll"l 111- l! Vt - II .-V m 'lTOl ! ". tl.;
ttt-rt.r - w I -h -toi-U .ititi'titiiif ! t r-.t
Ji-I tni it h tt- oniMi-iti rut-., nit tlio-f
sv ' litv. '., n 1 -n l t i- r! z -t to -ntn
. no'i" i to p ov '1- t.t toil rut tii'-'.-stt ! of
Its' for 'nun- an 1 mii'l
Vt -ii I nv ti ..n t ir v.. t ' mi -t vti
In t'o .- .-tit-. 1 ilo mt -i -iik rn i.v or II
t-ti .u-If- I li't. - lik-n i m -I T'ltll I i
!x-l i' in ml. .if tn in t-l htntf-
r- tr.--fi! .-1 tofi'-- on ! -ir- :!i- i-o-ft-mil
nv ti tvn t votii n -i oi Ii t'i- ut-i'ti-r
"li.l iot i li -ii . I I iv tin i f 'il'iST
or iritii-.. i n -ik f.it- tiv ti t i I -I tho t
:t'i I or iir- I tn -., 'i . a- -- i I to t iv
nit li- In-t inrtliiii4 i:i orJ-r fmi Ju.n-'i
iti . rovtt .
Ti '.'i iitiv- -t m von-i -- : miti frit'ls
o' t -- ti-n iiv n ifi-x t'i- p irt of t!t t. n
lv tv i-.i'iii tiii't r n i..n- .t!! tin it 1 a
II t-i 'o Mn.l -i'l tin- tri' in tit- in
ti-r -hi f ii m itl' v n'lil o r ''iitn r-.tin
tr '" Ii 1 ottr 'lat t-i liino - S- iv -rv
o'l-'n'-i' -- 'nir nut onty nn-1
tV t ' nmt i. r In v..n on tt
lisu'1 h.-ttl - ..-v r'-tfti-" t t ir rv-rv
:na:t o ti-- t'i- '"fl ti o- u no linv
! t -ii m ... i in ft- il -Mtr t t .it o o t i. ty
or w '. !- i. '''n iltt Ih iv II f.ti 'o
ti'tv f -'i tl.n ui tk- t .. u'i-1 I------
to-it t'i i'ir tn'-n li."t V fo'-v-'i
tir-i-i. thf tii1lil.ltr' .- . I t 1- a - l 'I-
tttfr-.ti- -'t'tfln s- t i f. on- 'in 'i .iv"l it-.! If
too- ! r-raii r it i'wiih
j-.. n 'H T. v. !.. ; m w
Im fiitio. I.ittt.ir
jiy ffjth it-- v.
IMif rtlln.iii I Jny ;t. on rop! to
5r. S'-imli-ri, r
VKtf Yf X. Mirll U. ".
r i . r..- rv '" . v k ( t.
(Kin -tt i t v !! to Nvlro
ri.tl fr'it Ur Mm II 51 -ft-l'. it m
y.itt :i 't 'it vott t ii i r- ii.'-r-rn--h.
- '. tr-s in wlil -It tt--i - ' It v
t ! v' itttt I 1 Ttf v ! n lt . t: n v
Ji ".. 1-rlv t't'-- I tn ni.i 1-c . 1 In u
i-lt.- -..t i --i.! to in- tVlt i i n I lin- .1
. n. - !rt - n Mr -! to . 't h Mr
1 .tmil'-r t, . i'it t v of r I'.iir '- !
ti't ti m- 'M "- n - t i- it ! T i" oi. ttr
n .h . -.,. of ti..- -r Ir 'ilit,.i -nt
a-. " ..it iti frt'tt mt
t.i m ttt. - ' Mitt tntR o KsttiHr-- or)
I it .It n M "li'i. .
ttn ck t t.-v ix-irt'n W ii-'.'nv, f
M '-JlM-ix I. 'r. 13 l-'. f
ill- I"r Mtt Mti.nr I l"i
l.tt r .i It m : - ti n l ntl
tit- ti i '.r u!n I I- tn'.'ll 'I
Mif it lio i it-'l!i I in
tltro it in- 5 tl it o n th-r
IV . J.V-V.I'H.
RKti" Mtht.rn(
ll . 'in-' t-l-
t I" ti' '1 ' ! - r. of mm tj I
Hull i",t h- fa- i-.nt.- l n-t. lir.r inr-m
C itWin
iMri'H T V TotiUHfT
S'r.w Tkk Mirca . 1
T V J'OtriiKm t T h !(- lo' inn: m--h
- mil tt'(t-tln H'l -nf4'y ' tr
fie T-t A I'-'-tf.c tfil nt '- T-it
jtr'-fr't; l- is tb .-l- '- t- nit-d lft-
oart. sittl - mv- no c .ntr't! ' -r
OT-r ti- ' i.-v.-r- ur otr r "h- rnr nvn W-hv-
ca-r i 1 i. tu- mni'iii rani' Uit
""' ti v-rr r-.-- t. it 1 tt - tr-it
- r.Sc- l- unt-int to a- an I an-!"; -or r n It
.. r'-ori-l h-r- fin t .t mov-m: to-rr i
1. 1-r-jt; .f ".Vail -tr-ft ! Il-i-i-c l 18
part 'h'r vir: x tx. c.ir.t - .l-l to
lt - t 1
jrn-'l' a I. Hnrxi
Tn'- int h v nr-r uti-w-r! T i?
'.-f-,.'l'ln" pla'- "0 irrt(i"i of
t -trki '.o tors- -I. i.t! Iir l-" "ii
8 . 1 tun- -i'-tt -ft-r Mr II rit n' ur
. it ;.-ii. an J all two1 fti -.T k '. jn
on all .il tje ri -y n'o -rt t'i
f.. ii-ir 7--1 SB-' li- 1 1: r -tf f'.j'
-t af1 'ni T-rrl .ry to n- 1-. rir- I 'if
h-ir ne-.t'ul rhlvtu.tr ffirllltte. Thi
.'.ir. J in- fi'.ar-l of t'ir-c-or. ; or to -r.r
retiirn tn -I '- tai'-r i- f H- If- l
ntui" fir t formal rtoluttoa. i.'! tii&t '
p-t"ltio- of .t ' b- tv -' n cirii'I. ta
now tui- u-ll 'i y--a t n I ftr
Tcpotfl-ir- '-'iui ii ota r iu'i
-'-t, lltjnr- tt ti ti at 't I r
Ttrfto. a-r "rv of r n- ..r' wrtt to
! on t .- ii t- -t I ii tr a 'v;-l 'ins hi n
in inv -! r of frt h !". t ' n tt;- it i--r al
" -f t ' - fy th '"Ortl in t'- han ! ' M r.
H .it . inl i".at I ( r-'-r . . to -i m a
It -otfln'i.n r-pr-ntittltr t i' --.
fm- t r-.ij-i l-ij r hi t'.at a . ! n a Iv-r
t'-i -ui o tiii o-tt'.iiy m'hi a' ttt m
tn-t.t intf.tlr t ta 'or r-TH'loT. tn fi'T!
to".Hirpi.t- m-1 fat r-r II. ! S.riT
-(!-,'. or t 'J t B . "i-nfie:- o j'oor
ol -r. ami r"rl! a i of
tJ-'r SmJ vt 1 it! oti 1- .f.ir. n t'
rit tiin-:i vo ir o- ! nail rrnt.t Inau
'n tf-4 W Ii-t. in ! t- al' i ' nm !
a.i'lti tt r-' e-naUv. I - a v ti!t
.-i. a'l natri-ti; t.lrn-it i" - n u .n i
M. 1I".-. aira -! '! i imo or
f ill.it nt, i. ii ii- ttlle.y i'-it
ot: -t tii t.tn-
NttW T' ' JlHtcH i
J.ttrt If - T lf t r" tfn in
.. ,.,.. .,, .,. i .Ja . . it'.t . , ! ii t'itV.r
Vr -nt II it i- ai-"- ' f U ".
lit-i t in t ci i-otnm '" ot nir '
j o . ! . i. .h-r.tn.-a on. io a-;
a Mt v t viiir' Iti t trv of t i n
III" it tl- I I'll- f. -otitiii-. I- -;..
it- t l t I- :- ' it I tn-'n hit trtl- v
ntit-.t h ft ..' Ii'' ll- tr---
i i- ii-ii t- ..-! in -i to r.t.tn to
m: tc ti-tt iiNo - t a ai - al t""im :'
f.. ti th - - n ti- " t'i- 'Mo'i.r I f.i-t-i
.t ui Mr ilos" ' in! i i -t inv ! if r-rn-ji
. tot- . -in I '"i-i '''. II tul lll
luai- to' : l-it. tj-ut'in'i"'
binrOi i-'ltfclK- TniviK.
."--C!- nrr
lrv?r ilno tlifn Mr IIotI- Siii vtood rntlT
to r -i i-ivi ln tn .1 nil tiiitii th "C tin I
. i o o. t :t n ujuriV n a i-o-ii'ni'f r
o'li- w.-- it i'l t on i-r nion or -t -t.ittttf mv
niftt-r o' lillr,--i-- or r nii n tit -1 n-r
I,.- tr n t t- oiitj.it nv in ' tiifin- -o- h
tt. .-.i t:i cti-iiiii if an I It- lni -mjilov--.
tin I fir tnat mtift-r. Ii-t 'ti t'" otn; ..ny
! 1 in i -ty il-- Vo -ih-'i romiiiiti-- or .n
v il tul -moio- ha ho far i.i ouwu to tn--v
-r tni I- hti. h -ti ! i-iitt .-I
In tin .-in ..-I on it will '- ttitn!i'r.il
t'i it t: e. ft. 'iot t.tTutjh- i.f unv o.np't'lnt
w'.it-v t of tii t-o i.t a . "- tr-nttfi-nt !
I ,. 'I h :!. iittt on.- - a tn- of th-ifti-l
a i r-ao- tl to -ouiii wiin tli-lr l-i .t.t t
tint t "in i iti:,.l"V ti-f ih- to ii tihMt tl i.w
r- nir- in tli aV of i 'I'-'C : t - of ln'-in-.'t
a. t't anotln- i-onlTmnv h .h wiitrh --itn-Oi
r .ur oil -r nnil t .iuariil
i'l th in mt in- tit .it i;mnv 'm- of n--
i.- tv .rt 'til o -Jit-ti 1 -in:1! -v-'t-n t-t
n -. of tli I-.- i rrt j i w o r nt I v. i-
tvittiont di"! ii:- i pio. iti mi i. 'i ith
-.-- i it lit to i I iii n Tn r" it
In- -tn ' ' a- ti-n- v man. anl in
in iv I hr til f a ' a'lr n.-.triv. if not
.in - th tint n- ii- i" ojih iiii ,i. ji..im
-I pttl-1 tv t-t-
LirrtxtTor. Vusr, CfiaruJian ruvrUa- j
rnnt-. -3T St. Jac0 Oilac iti-ija t!.ir"n- .
Il.r. W iL I.'tti h. I I . N4hnlK
ptilnVly i-wioj-! V.fi Htr Cofjh Curv.
Tie??.' AJ1
JtPWtfHP-T!-f
rh"2r .
I'rioj, t,vity-f:t oaa -. .i L3i;l.
bo a l4i c!li. ; a ct;-
2ot .i fsi-"-! or rnr jiir Ut i- r&. a':ir j
cam? iia.i Hair Ka-r
A ifow-r-f-i rt-BMaly Vk loatc --joW-v I
Sof- for yiiag or oki. Ayr' Chrry j
-
A- bora- rn'" tLt V b r sepre'Ji' ,
trt-t -?. I tnarmmrtu.
.atwai
a -i .r?y -Tt
t ' i
?r-.
riKrsTormif Hlwii-hiurt?ialarr1a:,
'tJnik t Hu'iiT h,ph'v.Sail t utif . i
uXH- t 1'itMUVl.ti i.Ji!S Um L tlUtlitUtiA.
A -vno.x. r-r larA school of & b '
'
.Vw "; ia in iVo I rt f'r t rTi
iion i'ur brtr Jill! rmksmt. -
IraHjiMwith Sort ITvt-s inl'r.lwy
Tl)oiuKu-I:.T9ViUs'r rui-5"'-ss'-i,:--'- ,
THE Gtf.'SnAL MAtlKEr. j
ion r. tn
oi f.-
.! t
K.iN.m t!T. A;
C.TI1-E h i'P n ' .
;lr-a 4 R
ttut.uf : i
nijc 4iti iiiiiK'tK ii-t.
I. Blit - " -
vsur.t' -
i j ti -I '
So i Will '
CT!f-N' '
.i--No. Z - - 'i
It..-N - - . ' i
f Mll'U at . ' r w I . i
1 V-I.ar i i .
isl ffi..; ' K.uii't.
tli.t-.-i.-t . u II '
Kt'.1 !l" ' -
ilJW ! i
-tl- . . . . -
i.ftn
V.tHi. l ho .r i,..iii. : 11
IlJi.iitlfcn -
M l-'Ml.h.
CATrLE 'Ifpp - r
It If! .. I - ftl-'-t
I!M. ai n. ...
MiJ.l.i,-rfliiiiii'
i-iM i: i no
HilKAl No 2 ii.
t i(. No 1 ...
mi Vi :
u i.-n.i. r
Iti l 1 !..: t r .inn . ,
Itil'.K ....
( tiru M.iii. n.t
till .t.
f'ATTI.E SU pp im "'I ih
II' Nih i'WCk.ll4 -ll t-il J-J. Il,
rill t.l'-liiriiM.iiitv
I i.lii K ntt r a tn .it
V. llt.A I No - nti
:o a
No Z ( i'l ..:
roirV-Vo r .
0 . h-.. 2
It . No r
IH ril.K-l rt-aiut r .
p.tKn.
Nl-.V lui.li.
( ATI I.K-K tutor t-
IttM. Ill-Mi t't IH if
- l-.S.I' Ollll.iOtl I" ,'l'tl
t i l i'l. I -l I t t I '. -W
lit I .-I J I 1
t t I ', , 1 1
ti I - V . -f. i V i v. i
I:: . 1 1 i. - i ii i .
1 i.i.'.
I'l. Hit.' . i i i i
l
.-!
i . . t ..
! ti l
ill Vi
. l
,
; i-.
- . . -M
'.i 1 . . ! -i
r: ..!
4 in f. J ".
.. iii ; 1 1
.. i
!
tititut tin r c
. nt -imiloy
Slllt -'V
to b r r. iv- 1
i:nlt- It.-'li-i I
of lo.
a tlon 'if
M' II.
-tl'-h JM'lh
na -k hi
at:
la t
t-.iir orl-t
a !h.-- nt-
n n 'tilMti,-
n - n t iv-1.
Boils
n on s
1 I .-r to
1 ' 0'T
t.-r- t tr
ottir
L
A a 1 anr '
t.nil m ii-l-
Ji-ttft t t-it
Itil 'II- S-li
ii f liii'2 . i
t t t it n-ii-r n . i.iiii:.
i ill .11 It It MOIlIll 'IIIV- ' It
i-i. 1 ill if jn-vn i -
it1 ri.-iii t linttr 1 tori
,,,. nh noibt'i" n '' 'w
. ..... i .. . i .... h
to -om -Hii'i tn-im - -" -
Ii-tri. I a .ni.i ntt'ii Kn tin "t Iji.i
li r nt- -mm ii'.m. n to t tti
.- .1 .ih-otii.'. f M-iK-li I !" '
. lii.-r nrtl. -r. t'f.it o.i. i ih- ttu- i
i i- iii.-ti sin I "i or- lo :,,', -'Mri'
:...tin . tt of titf I n .- -" - , V1"
M ,1- 1 ...ui. 1 lit-i 'IT - t m :t- It 1 I r t Ur ti
v ....t iittv til- turi-ilJ-t ' I l '
. -r. .ti 1 lint t.n I.T unv ptrtl; ll.ir ,nw I
t ,.i-,i.irp.'i' i..i-.ltiMiitihn",i'in
a o.a "n." " - .i.iih..i-P
,... It J.-, tl'lil tll.lt uiihttirrrnh.il
..- .- ... ill mil, rut ion
-t.nrtCil any . irtf U tr
lor iln ," -'
1 al-u 'nu! tlt-it H ' "
1 ...I .... nil. r.i I- '"
.'.. .1 Il.lt ltltt I I "
it ..-. it v t.o '' '"K
i.. irlll t'lt f I ivr Slllt
. ...i ...-'... .itt.-r
... - ..-- - . . ., ., . . ,
411" tl-.u.." "
1.
n-tor
ti .ui
o. t t'tn
litt 1 ni'- r n
r t n i r urn
tkt unti -1 'ii1"
ai nt ni'ti
iiltl it'll- ttn
l lit. c-.uiui t t lt
U'tlll fMHMltlVtl UU.llJ ol :
tl-f.
it .. on V4.111.ljiv Mtre'f't
tl - 1-ttrl 11.111- ! ' '''
.-.. 1 ne tol.l - ' ,H',r '
1 11 iili in 1 1 "- .
-. - .rLin-tiitir rttrrs -t..-i..-fil
-...- h-n..- 4i.tt..-.ln..ivn: iitpjtirB.l ''
Mot r. h t nt vtiii
-o t -rtit 111-
11 tt t li
nt n 1-n'
inr tn X vi
nt: I
n.i 111 r
fn mv
1 ,'t St to r mv ..Uiv tn lt 'hi nil II
Zrt'ttw r tf. uM.elt oniattr tin on. l a
hlonr "nlV ' 1. ' -' "P "' "- "''
j our lin ' , ,-..,. .,.n voo
- .ill 1 .1 l 1 r - - - - " , - . , 1 . -,
... . ......... -...ii.i . -I ltirt iii:iito
uu
tl .tan.
JIv.T. action
im 1 - r tt.ni 1 " -7 " -
.... an ma " ' -..; "OJ ! -rt; t.
tiirt ir-vi. u-t tua. t mr. 1 a n .jitt r .!l
!-t u'.ou .I.- -t "-" 1- ' V
p ,- jjioB mv rM. uan..tt..n. lia
11. .tlun torun-riu
nn -1 'tit '!!- -Tike. It- lOTC-rmn
tr-itt. uit 1 you. nun n -or
r. v oi '
ii'li'tt.. thai ui-y b- -lt.i li.mi : ii- tint-, tu -1
Ij- la I tit votl !' . . ,
'.t- Km ni-of -"' rv err not mutivird to
tn'.inotr or n I ' r n d -nir. 1 t.i tltiy
tt t 0rlcr.1t t Kn -"'- ' l-i -.utfi Or-jir-n
nor juo,u'r ami tul 44
r are u'llins t t -.:. til- alone
vonr nulwav r.'Hi n e.r Hliolntu- t
lo.r ni.Ii. Vr ifw tint to ...mi
.x, Wr will not tlllnw ttttv
t'li'i tn- uJtir" r r'" '"' v ''
th-i -tun I liiw- 11 l'tton an!
j -uu t -.oil t i.nr : morr po-ltton- Tlli
M,.t ..f tltr Knl.iUh ,f Ij hi- t-.- ..f u.
11 nit t.i imtiu.i ji in-nth-r it i '-mi-it
-t to .in -o. J n.:i . Oi'n w.tii irtftn
a- ciH'O.ih if Mm w H. Wruul - ir.rn Irr
.in n.iit to H i.tn i-O nirit a- in -in -r t
t ivwii. tt - !1 n if -1: re t lr o.tr
n tto t-i'- affair thnrodifhiy lnvr-?l.-
.in Imv- hsi-1 tlii! tl.- orl-r of th
!... t- .. I.iiii wti- ti run-it n y a -tr
-itt'-nai. . trie
-.r to lv fi ex tnliiif
ortlt'i .ittr
41.
ft
1 -tin wniii;r. n lie c'ot ot.l-
.im-4-tf.l v.- lit eui
: t.tr u .ir. I if y -nl o" 1"'
.......t ..v .mr ! tar o in it tn - ttran-
.....rJt.i '-" irronv lot) iiafr J ie! np
i.r- '..wth w tr-i fii' .-!.. rn. an 1 t ir
11 b tn.nl o- l' -'! rt:,"' ' n " a"" Jv' S
........... . .1 .... .
on in- ' an- -n " -
Ho -1 oil ie- . r.tsoenirrr
i -t t: t . y . .e-'t. vii-'"
..i..- f-.r.in ..M..-ilL.Jri
t.lt r.li- n-t'i -4--" - -;. .
1-. or nir hi- 1.. ..-.-
-Ml.i- "I'O not oi ':
ll.rn
ap.f n-
o-t ni
tin ..a r -u
l- -- ?- if
T . ilat.. I -ay if
: - !.-.. :- tor:a u.r-
tint' it tt!f. I una a ol . I' h .
-i. ,,.,.... .I . m r f-.-ti'" n - : l--n nt " li'in
In m' i - I i li n I tin ' t ii
a lr'i-ir- of iti l"ttn-tl - et '- nt li
not i-ir it to 111 mi It it " if 1 not
t tf. . .- I want it il"i -tl in lil- it-tnl-llow
li 111 ii iiTto fn 1- n or in 1 -a r
Jilt ll Iir lO'i-flltf t a Ii not -
-l.-'nrnt. tlirt' t it Irtt wi'l ji v : - - It
livnt o' ltv Imt if ' '1 i. - n ii o at 1 11 tt
M tilli h pn'ilin'n t t.i t'i-i ' 'II tn If tn
t ti-iif n np-tt- tip to ji ' ii a 1 n! wov
tr w.l t int t'ti t wt '- 1 i l.tt .- tn
I in H tit t.i n't n it - e 'il n ' tmi
1! 'lit Ih t.ittnn. I ! no nr bini ot ii-.Kf.-'-
uu,' tlt Ir t-t ur -r f!r- ;". 'o k
of tur .tr im or' ! t Tlo-n. If .tr
111 tt.. lin r-olv. If 't r 1 to tit- t . 1 I., t
I 11 Unou tli limit nf lb- tlmr nl'tnol I
hi 1 . -! Hint t irrr II !.' im n orr
n-.- s 1 f tr it pn'i i iiv ! tpiii, !'" t'
li. t. I r.-tn till, vrrt tru.y n
l I a "rHLT.
To iv. n iclwfl. Ki . w Vm.i.
"I f tt. rt-t ! voni '-I' -r to nt- .'rt-il
"hfrtio-. I'll.. At-ril II. 5 " nt 111- -1 if
t III- -ttl I bv 'it- ll 1- ft t"li-t t'ltt I il fl'l
.in 'or" iiiiijl'"li'r o' It1 'trt .fth t 1 Vr
M liin.li Tn-tiii mil ti't 1 ii'irji.i'P of m 1
.'tt"t ti tn- onil'tnt 'tt 'n'ly ti 1-Fh o t.i
uitimtit '.tmwi-tii t 1-'tnt n'h if ilnit n- I
u i m-r m-'tiir Iv not tiil it tl-..- it'n-fn-that
1 ni-ht vtttt r tr .-t'-r f - -V! -k
10 'lu. itiiil st c.aritin-ly itvrn until tunt
ho"it t r ). .ml
t our lottrr t. in -tnbrtr.ih tvi -n1' n-!.
o'i- ir.a.l'i to ttl- po -! 11 'I an I i- -I I or
tn Hi- - tv o o tit- Kns-ht- of I 'i a
lai'mti I itn'tnti", of v'tili I nut : r t.M"l
tlr t tn 1. :n - -m- 'lrr-- t'i- t'-i -- t-ti-
-f tt-pi i'ir nil ' riiltt, In 1 -.iitll
ro t -ti t!ir tl-- -.ili'ort v-r br "1 1 ir
rlrminthtan ' tt' itn vt-n. it n'r- I -li
o-ir l-tt-- ut- .lrtiv-tt '. n- w i- 't
r to- i'ilit.l ji' 1 t'i- , ti- -- n 1 1:
in- 't n . ' ' ti' fit r $ n t II 1 ' I i-n
to '.r 11 oitl liltl-rit tt'toii tita ' -Kn h'
of 1 t i. -ui I '1-trr 'I I t j,,, ... M jir
-o 'tt Iv i:-il-- I if l -oiir n- lie f t' t tv
-hnul l-i'l to 1'- t-t1ll'nl- 11 tit
von .-ill tl"- v.i" on tin' ml
In tn.'r til - nt h.ni-" thi-ral- to
-jn- in i . -itn 1 m fn in-rb a 1 . r a I
n-n p ti fi-t tun- i"tr- of a a "I a
nir" a' It ir". I l.w r. f i-m .-i t r
- it- I n 'if- n a Itiwtv .! . a y
nti'tihtiv r ' in-- tml nt '-l- ti
OU tl I't-'nt' .. ,nvr i - -ho -.- n. p r
ia-- irv tn.l li-tn "aitt o n- t -, I'.
t v m -ty ' am now to - ' tovi " hv .'.r
K'tt ! tt I fib -. -in -- ' ti i'l . my
ttanh t.ti -o Im it K .no -v-tv. "l
'av r. t itn-.! tnr rarl- .,- . (rt
'tlt 4 'T. ' .-tl''- . t'tOT. tt I Si tt
ts t-ia tjri .i rnr w H nn I I am 11 tr
. .ta nil fo 1-tt.o uiv 'itnii re ""1 i 1 r r
lin a If im- of th -t -av- - T H o iiti
p'a n o i'l n. o - to 1 ' 0.1'it 10
an -r.it ht on tf hit ti a-'ir-. a tr of
tb-'tt - 'ti tp (:-it t - Kn h- " I "i ir
or v.i - th-i att.ir rv n h -n tta-it
!- in tr a re 1 I- t -n- htit n -Sii -u.-tt an
rlv. -ti Ih oa1r tt n-.i i.tta al'i earto
voi't!ttt any Itt'.i'f e. ' ot! yo r part
ut tnr yw nal nUut- '-. o ai
he ir-i .ti t .t ti n -tn - I
wt- iii'i-s -:i v--r o atr- I ha
n n In n- -tihtt - iin'oi lt n nv
vn i a--titrt .irl-r- 'a - ufr "-r
-o-t-. oro a Iv i t. ii - t- hi t 8i ' u
-an 'Ii1lin lit' oft- t ..- .tr f tit a t n
I liar-,i li" 'th t-- l:ff ) lflrr a It
u tt ' -" ttl a 11 tl-t tr- .ia itil.lt).- a I
ln--c tnir- t'- lltc fit nK "c - tf
l.io - maM -tin tr,f nv a'tt -i 'o
rnnnt c ne im I' i-l 'I a - r "r
on tn -oitli-- sn nl r .ttl r-- n
i'iiv tii -ip'.tr I j a v i a u a nut
w :! k ot U t -r lii'i th i -i 11
ol tn- !i-isi ri lVctto Ji tt ! th - -1 Kf
'i cttir-1 ' uh- fir -.nay 01 : 1- cea . i-i'
tv ". ll- tln of !! -r n- I .iS
i ir nt'i nr ta ymt tit out -- 'usd1 t in-la-
j.t "ttt tt r-- ton. -e no - -.o-i
t' t na-'.Aa't h f am Itt'c. Iti - o t 1
tr -r -.on is; 1 roii' tttt 'v at t.
ti.ftrtt" Mr 'f.ftkiB-. tbr ',c- lr - t--n. if
t -i- -onipt ti w t ii ,r t - o;
nira ti o tlti-tr'an.r a ni i t t ta. n nt
li- C- -n;.t v.u .nt up 1 s-i-a ;-"
ei triht torot gjz tit ta lotrla tfl--rr.01-:
Ntt-vr Yit ta-ri :t
To V V Io.nvtti.;. ,-., A ..,s. ?x . .t.
Hot tvi-' . ' t it thr it !- .. .i-o
.mo p i I'tur- sti' ft. it '. rt .. t t
-Ojv rr -It. tt .. ti n li, t . , tll-y
,.i'. n .-.in---. 11 - ni. ;i' ..:
t-t? -a- r . rti to .i'vi 1 mr a - any
-H-Vaii h tr - iC I ... t . .t ov-r r. 1
. t - - at!-r.ti I 1 t Jtrj a- t
a--- .! noiltl . -.--- t-t -ijc
o rlta'
to liavr t f-n ttt tu r-
rr ii ai-s O v ol "it-t '1 il roil uitt ttili
h't.n la r-a-lv t utif iiooil .n t 1- ftt --t
t ... ol itf- O n-'it a rjj;ir--l -t
lo lb In t'o- it - of ail I'tlh v 1 not f
tn- ihit ttrii"-. 'y ttr-o r o -k I p-iftii.lv
c -ithrtit to -' t- 1 iii" j: -pr- c fi v wlii I t.o
not -r- t i--t ii-r-ona! " 8 utrjir-
of a a-'trt a n-Iv npntf'l. b'tt
n't iiar.1 to u-nl-i -tn't'l w.ll at 1..
lit.nl votir o 'ar b v - ff' noon m ! rt
i.i" a am :i- .1 n 1 ion that i 1 m n-r! uu
fiii--ti urli i.n it tml y mt or l-r tioi. ttr..
put t I .!r6lrtV I'llO rontft U H'lt irlt n
i.i.ti-o i-- wn tn " t ta- 11 y.ntr orl-r
mil tii I ta f tu- Ian I loir or lr nm
nl ly 'i-tlttj tiiot.4. li . in prrvrn I 'iff t-y
Vt 1I-11 r tiil i- iii,nti trt.tn np'iaii't' H
nl Tt oil Int'il tli-u ttiat Ul i-O'tin.iii V
a' -tuM not oi. 1 .tt it r'iat uii-l1 1 1 .n !i-t.iinptrt-r:l.-
I lv tia.but onij un'' r . on II
torn - p. . -r-i 1 i- 1 .it. i 1 1 no i!f r' ar .n
i -i ttlm I lio I ;si I nl VI 'mi: l.o nt a it
rlnth ni: a t 1- u-i bill tit na t
O vul tbr p.-r I t v mr lrtlinH l-.o !
r if.n'it tv. all-l til- O I 'r'ft. ott- Ol'i -t .t
lilt titf. tf t'tjh . tr ir lit tilth ...tn;t.'-IV I'll'
o m- ,t I-:ru-"f nil ot -it wot in i r -.
p t 1 - If -. V 1 Hi I voili i ffi t o. If a-r
ti - ' tn an'l mi Au.-r.iMi'i eit.a-a 1- n'ti It
on v 1" n-
s - i.tv ..r w-k- ,o-i- or !r hitvf. !:i
1-inti- .Mhi kh 11 .on tn. uiji I'll . not It1""
tati i l 1 'lias lr it bv li'M-iiv- Ito-n r n -r
in -t- .Inn to t ir p-t'tlir tiit'I fr.iia - m
tvir' a nl t ivtn z i-r to in-n a b -t
t lO'llcn-l nit- on t limn 'ir . n it 1 irh
In-, t firi w r bv oir . 'I-. wen, ut
It '. ib't.-i-l . of loltr VIBl it ill
Ha Sit ; 11 it) 1 I tit s 1 .olrii.-f b-- or I -v n
tl.- ;T-a' f t I'ifi' o: t!ir ptl'ilir. a il
fotin I in tbih.l.r'! iton rinr t 1 be- 'ate. 1 1 1
now turn uu nt -ttr a" I plop -- tit th-
,. -h mn li ti - hill t o inl tr I tot
th- o 1 It - :itl n w .t 111 mt- 111 an a'tae c
itp ' -in in Iiv i !n 1' In its ii I hav fuitl.
llir 1 .11 hur . b.-tut-rtt iiu an 1 t..y Inn . of
tli- -ui 1
It -ii.-tv li- l.ofo'o vott tir- tttronrlt tbnt
tho t n t iii -tl' i-n l :..iv'.-r 1 ol tliit
1 -'1 I I tut I'll v I -il 1 .'n, am not
iifjoinl tiirlr iarf. v t ty r. -, tfn....
Jit l.oi t.tt.
And plmr!r. n ' "'"'
trtj li!--S 1
W Mtr f t ' ' .
rl hf. t!- ' 1 '. .
IvIt. - r. : 1 I. .
! ir.M' i ;
.,-a-. ,-r c". ' t '
I !-, ! --!' - --. 1
a .i al n 1
i-o-i f 1 t 1 '.
. .- . ' 1 !
' . u . r. -.ir 1
Sil rhri'tt.. j . 1 1 . . -. 0 a.- rt tl t.j 14.. ri
Cell cat iilo-hi ii.i r . 1 r
Purify tho Cloocl
"I.t! r,ti; I a t. . .' r I I '. I "t, r-nt-.1
mr M 1 in !. .- tt'i vt .t T i' ' '?' i
.rpa-:;:ai ur I . .1 I r if "1 nt. . tn . !i
fr'.utii'J tv tii aC-cti us vt ll.t t.jj.'" J. ica-
"r.irt. III.
Ibaii latin tr"at!"tl tT"t I rrt at! p'-iptr f..
otn- t. i.- O . i .. li 1 I tu a
t!. lto trr Ibft! -i:i: a-.liv I h ' I. ! '
hi fl-a, a'ii! am i . . . in .!. I f hi It I'iw - -
pin'.. ii r 1 n, tl . a ' . i ;iai C r." i.n 11 v
l'iSIE. I' .r'.i'ii" 1 !i. i . it
E-soori:s Sarsapsrii.a
P..- t in a ' . . f 1 ' r I 1 " '
C I. I't.iili.i t'i. ; ' 4' . 1 :n
I CD Dcc-os Cr.o Dollrr
l-Bi-t. . .1 ,ar! r II T StiC'f, v i t. f
Xltvimr. .. 'I I-r, ' NJ', ,rl",-''T"'
ft-"" ! ; .. i' . 'Pi- r r"7.1. V
u.l:ih'lt 1 1. I'-JA 1'-.. K "'-, n
f .r ti rr- t" -ii ' . ::'-" t ' ' '-', 1
wi."v-r IM.- fc ".,' " o t.,l
ftutTf-.T f r - f-M- F-'fP. - C
. it ti ... t 1 1.1. 1 1- '-n - n a
tjlft lart.rt . 1 4
ftrr-'
I...V.
1 - --. . - -... I C - '
g i.f rw ..... j.-- f( T
llSIt hrrn t" ' ' ' ' f 1
mt
with ri'f'i I t . fc"i in,- T. - l
( r--n lit .11 1 1 si! -i ,'. " V-
-It tl-ttir a-. I-.! -x4 -.Tt- .. - N
I'l-'tiy .11- 1 1. s'.'."A''A m
f ..Rl IN. II. ----.. , x
Ia. i ; 4 6 1 iii: V t ;
V ri-1'. -!. a-: ' - .
c. 1 a 1 1 . I .. I.I
1 r
COMDIt'-irJC MATERIALS. ,
t.ni- Vrt- I'tV-r'ti- I'onibin ttlitni Jltili
Wit St ttitii-ri..
-oiU' ehsiM"; i" aiiannt in th t-ott
l'"ti:titi:i ol lutt'tT :t"h. in-tiMii of two
fibr'r- Iittu-x tnitI.iyt..!. on. for rim
Ksrt ami out fur t!u i!r:mtry. th' rood
are t1i-;n-ttl In tin fullnwlnj; nianut r
i"tr in-iano. :i tliv-- of il.i:st. mo:--r;rtin
vtltii -tiuV and -iriiM.l vfltt-t nj
l ho -.fin color, but of :i dirkor ii:i Jr.
ha a hU.r; nf jht p:.iin jr'"''- Thf r.'
iij'i tri."!" tf tin -t:.t i- of tin uiiolt'ii in 1
lent!, tv ih -tr nt of vo.tt't -r'.v -ij to it
in all Width-. :ucird nrr - 'hi arraarr''-
ma Tv-iy. f-r rrrn '7A, ?r?.
Vi t-i lTl ' F- T7M. "t
CLUES
r 1, tf t
1
v
-!...
.- t - I I. ' "
I
P
t . i- '
t 14 . 1 Til
.1
t. ..... ,t . - ;.;v
it t a : 4 -. 1 'i ." r "r'.rtt-", ll
,1
n
i
--' t)V
ACID '$t
niftit of th irimni tit;. Thf.- -tr'Tn'-an
all cut front th- wlv.: aibl -iw.n .in
tvith nh lino -: ifht-s tliat thf uonIiii
roitl-ha- tht tlViol of bt!iiri.:irt'y j r n
and nariiv -tr'i'od onit trv r'v. i- v.
fom'titiai'.on. arr :ht; ni.tdt. part fii.a.--ly
'v t!i tlmpi-r t-. a. the tr.i"'- ! nir
tan- -'W.nl 0:1. ih'TP i- no TrotiM.- w rl?
lh r Hid-- tuTii n-r on C- wr i;
h d . Tin jituif pr m iV may he
lehiirtnl to for drf m s tr mm..s
tviih imtro:c.Ty. Tht- ha't il:
ifitvt of b"n; witrk'ti on the ni::.T '..
vr t 1 i'lt uihri d Tt dfi"n f.l oii:r
tvirv I n of tit d'a'ir. Th - fa- ,
i.in ha- ai-o mtiit n ehan-Ttt :n th n
uf l tn v'tv'nr-ni r.i bi. a-. h"rf fo: ::
triv nich"nt-titd tmbr i!tr anl It r
iYir- tt-mi tvx !u-it-y. now much of tn
rork on drr o- inn-t b- djrip 'r
hitttl. Tbr li-sttr- srt ".aHi fo atp ir
iik cttf pitv? of r.Mnl-. and th :n
'tr dry .-. apnlii,ii and tvurkt-l 01- n
:h moht cifni way Many irs r i -.n
b!ck and w'i ie art n-e I. pan tii! r
ly for tvjtlkinsj drr-ti. A -ty!.h mo-i.-1
.hown th of rourrh ji-xi in rott -r"
-tnttl vr th t.ny t.trvl- of wi t- -'i'c
Tht -k ri hth tht -;r p.5 r.-hiv.. ani
t- arrmi'i'l i ltrrM romJ oH ;-. T -tuni.jur
1- drsjHtl frn tHa.-.i hi bat.
f Vac left. h.p. tti i f.tll- n a fall and
Ion: apron. The w ?t - tir'.it . ::n;
in t.tt bark and ht a round !t- 'it- In
front t n w dt p'.s-:ron. ivh-eh ::-
over iio-ir th nt? ui roT-. -htp-An
add.tionnl p.cr tn front form- a
it-:, and i- a!o takiu utek in rrv-r
-'.as. In t" o opn s a bsttwei-n th
rrv -r- " a en-Mii -t::e of rrui-tiori-d
-urn. T.d- mn:..:- Uku a, man's ?tt.r:
(iii.jjr Lnd'j B -otf.
TWOGGLD P5EDALS.fr
KlU Lt.iII iT 10.. C.cucct!. r. :.-.
FREE FARMS is IaAuie
1 1 ..'.i . -1 1 ..
''! r
n ' 'n
TMOL'UANDS OF ACRCG Oi
CO VHr CJIT I. VC. ' !-
i ..t t' -i . - -.tt
p . .- I . - . . . ...
' - -1 'i i .-
1 s . . --.. - :
I. m i.' , i. .-i . ;..v.-t.ii. ..j
&slIGldV8 rUitliiJg uiilbbi:
iiy
r
1
J- ' ' ".
Aultm ;n, f:".iler A. C.. Av-or. i,'-
".'.' ' U ' - if -ih- -mlm,
v - - - , --... ry
i i-r or iu-r -r-aL"
."i r -. - -1 -:; ,
MEXICAM'
MUST AH O-
LIiSTIMSFT.
of nrMo FLEn.
Khrnr-:"iti.ri.
Ilursh rtni! -v-alil.
ltnranil Itllr..
CcfhaaU Itrui.rh.
"--"-ainhA. titcltr.
I oatmctril .12a- Irt.
-tiC Joint.
I!ai!.arhr.
Kruptioa.
l'ni.t Ititr..
OF 1MH115.
vrnt br,
-orrh aril (.all..
-paiia. ( ra. 1...
vrrw Worm. I.rnb
Fool Kat. Hoof An.
I .am me 4.
-iiiasr. renctlrr.
Sra!B. tralni.
" ir- Pert,
-tiflarh.
. 1 - "IT
IJJimLi!.: ..r XZTnTTSgSEZE&TTMa&sml
y&3mz&.tti!r-- ' - ?&-: -&imgEHtt?&m
if -- .? ',iiff - 1 hL-irirar- . jV -jitVTr5- X ,T -." Jmr &.wH
'"f .--"- i - I v 2-?Z-AJs''hJLf jt',v?- VV3Lrv - ! ' - "-'"St
:r WWPifei,
1 .- ii s- f ?UP y w&V$ :& wl3&
f-5,. ; ?- ih.. : . 1 . ... . 1 . -1 "'''
I:i. 65j .-.Iain Street. i:ii':'.I.O. N. V.
Not :t n;-pil:il. :)iit :i i:::is:ut: c:ru:r:!i:tl i:o:iu or:vr.ni7.iti with
A FULL STAFF OF EIGHTEEN PHYSICIANS AND SURGEONS,
And crlti-irl (li-tott-cl to tin lre:i: -:i nr of all ( lironlf IMr.i-f-.
. ,, ,1 j .-..-.-'. i - ' .- V ' '
rv ..-. ... ..... .--.'ui
rv-r -fa' a ' : . ". " a - '" l "
Uiv .-ta t fh 4 .1 , ...- .i ...... a'll r t.t .... ., - a 1- .- .tt-.-t-
t, - ... r ?... fn-
I .Mai M 1 1
.. .1 .... -... o
fi F&m ZiBSD EOSSHESS-yitZ OFFER TO SH'J&IJDS.
- "-. ar.
V.. -i " i l.r i it
chT'i'i . i1.. i. h li.t - t
krn n 'I' i."( ui. r '
to pri'jii I." I"-" I J" J
ivr hair ii i-i . i.r.-hi -'-I ii
nil pi iiiMiipt of initr triti.
lUUrvtib l a'. I a- : i l M "--t n '
iti'
. .' i " I . i.
f tf f f. nr n, a-
tt . ur- i , - .. t
,.".. t i -:
t
. . u- .-i-r fit .' a- f af.tr. '.attar- '' -i f
. . . t t . .1 t . .. ,' i : - t i " !) ". r-t
. . ... ... . . . . i t .i t i to i . tail i.r
'j t. ! i t tt t. . it .
.i. . . . i . ... !. t... f . nt. a.. I ai- t .j t -. ... J ilxta I
. r - I. .a.a.. t
t l i i ,,... - .1 . . . w- ..i ni iw
v up tvill proHiftl) rrt tin.t in j ..
KOT ALWAYS NKCKSSAIiY TO 5iKIC PATJSilTS.
Iiv ttr orvttnl v-t-i "( i! i." - - .jn tn! f ti itlii 'i
ill-.Tt-.-t Jut h M4ifTN-fu.il a."' .: u nil.4 a "ittl I.
hljlt.lt. l!l Willi" Hi .in- ItlHItt" f.'la.l t'i h. nil t.jii. i.ts. u I
li.'nt uftiaiiitl Hitli tli' 'i. ti'itov t:..-tn ....r ttititi . n. ati.l
faitlll.ar:.-- til' in uitll ntir ttf'U. nf tn-nttn. nt. it wr a.m iit
tvt-n on- prrvitiii in Ili hutt rt-tl uti'ttu r luin- mpil. 'Ha- i -Im-t
iI""m ' 'J Hith u hit ti b. K-n'taM arr rnal'l'-t! t.i ituJiMt- tt--inott
m nut' iwrtiiml.tia in thi'.r Nnrral il. ariini nta, api-ara
iti'iiohf mint tiioii.. if hi itr-ti it isi lie lu-'lti nf tbr nsrty mit
'I tin', for t.itiipl. tbr at tro-uuwnrtn I. a-irniph. tla rr.. ?t
liti.-titinti ff tnr af. I- .t not tt iiiarn . tiiitn of .vii i-
vtnii tt rtiab " an tiprnit ir tn 'r,ut:-j Im-iit. a f rat turn In a .;
in.tii.iff.il nrarlv tbrtf thontuini itim-i Iniur' itnrirrwrr
"i-ii-rV of t!i w-Hth-r" haa l-tarfnt" a. intittavhli "atntttar it i
thf mint rtvaiinl trinruta of natut tb-it tr ran mturatui
pnhln t tbi-.r tnoirtnt nt. lb ran nl m UijihintUn ataf fn;rti ..
ul.iit th-' H-ttfrr --til ! in I loriila r N it.rt. a 'll at '
M-i.nil li .fi :"! tn i ! 'li'I f"t iiiimit" l-titinm b.trj anl tin
pit- ti tn i -.1. n 1 in H lrinf!irnta of mmltrn a i. n.. .
rrm .,,,,, Wilt i i-f-iiiirtti r int- Kititwrtifri to t-ru..o
fry K 1 r'.'tt tnih wu-ifMEa clo.in ai- i.r-lf itn-
blCNS OF ? ' ' """"' r "" "J il.itanf'. .. r, n .ti.-
u i .11 hi i -.. . .j.. Tut ti iiatt- i- ; i i. . ' '.-
PiOTlcr . ,"... i r -ititirniiitw. nail br p x n f " !i '.
UIO-OL. S . .- b . n M.tt li.l to iirlu" it.- at"l l rlol a fis-tM-iJ
t , ,.t t. t. mm .nl .'. Willi tt- I'M ati -t a i'l- .
tLc ti-tt ti "f ' ' '" - v. .tli ti:t h ' i j ati'l rv i...
. t i
,-
n
t. t
H.
LOOSi'.
t ' -r pat .'. In r v .. ' ! tlti hi-i tt
., . u . .1 t tl- al i 1. Mr .. tn "'- f
. j n -. Vt . .'k i i iiuf an ta . ,,- i f tit. lata n t
i t',. $ . t al a.i .'rtmn. It t. , . t r U
f v. I. ... . . tl'l .t.l. l.-. tf I tl-l. It P. . N. .V
' t- .. . ,,r . a it., itfii. b h pyati in f t-l. t.t '
. ,i j;. t a 'l t it rtri' tati- ti f v iifniv
.,-.!'.. . .ifi-.-ti-ia. Tld . tu ..f pi
l . it.tri. ..ihs amtpa hLb IVm l-t -
i It W-ti.i;liatt tin li't t :
it ir i ti '. ; tttt-na. wt i h. i
or in. a i. .. in-n n .
In ,j-iii.t- tit
ptTM-tlli'-irr aftlfbt l - .
tl., . ' .!.-..t..l nrfHhif.tta. 1t ( atwpii t.
fit - u. g or brttia tlinrtawt. at. 1 t'.- ,.--. .
a. . .j.. I -i 'i thf- t.T rrH h .-f r. try Hit alfct. tk,iw.
.,.-.. ' r i i i-t fmui tbr htii at.i tsiaa it-
li . t t . . n ..T' t - !-. at' ruil fairti. nan nf m.
r it a i. i.t.: t .'. in . f i taifiiinii-r tnl tr lina tatM t.t .
f - a" t ititait tI lit 'I'lii i'...it In'- ( 'n ui in. in it -tlrilt.-il
Ailtrr."' Hi H !. rr. . V ! . i ..
ii, i r IttitiS"' I hi I other i't if nt'ii.f. . nt f-t I ,. )
l ir nmr a. I I .. --r In it.t.c ; n. I'tnina. i.. :.- urf I. . .
rasnt. at l a rt'iiipi tr"tt-. ji r . t..
I. m t.i )vU. tvoii vui U ttua 1"f Uaii. . t I . . ,
i. ... .wo....
MiSVE
s Qtipprpt? I " ',fU j
P OUllOLoO. a:i 1 Itn Wf Jh jl tfaibm.
i-i-h.. . . JrH. ail.f..l prai-trttt-n
OOMIEOr-J S3KTSS AS APPLIED TO MEDICS?
TT
W . - h..n i, ,i is i
f I... . f f. I
- . .1 all ', i
it 1
j. ,., , i v i..'1't In intl iff f i "l t-t t I" t'tr !.' 'i ..I rv
Ills w ' t.i- ! t"- . i 'i aii I ' ' f .1 i i- . i i f .' .
. ... , . . i . ..... .if. in. 4 t i 'r I I. . li I. 'I li li '
I j tfi ,4w t .-- -..
M.-fi im tin a- "I tin- wi.r. I. i:. : .- t u.r fat ...na, ban ib i-tl ti-.r i.n I't a. iim .,
Iti tl . 'ih''i ' -.-n" '.i t "" ' h ,-' p.- t.' T.r-if".. i.f ttt'il.t'K -I'll fitf. tv p f .
.. . ... ..... ii .. if..fi. i . - ti.A ' i
iti a Tw - ... ! !i ' ... ... ... . . -
ivl'nr.:.. .! '. if i'ii'i '" ' ' ' - '.. fi a i i- ' i i ;. atiJ-f. .
, t. j iijjrj ii aHitj
l.
u ""' "" j 'I In- t rri.dlirtil ttl Ihfh.h cJ t Iif
yj.ru T'tOfl'T ' 'r ".-.".' ' '.mi -. "
RiXtLr ill.i-Ml J t It ,,.,,,. -..ih;tl i ;itiiiili. l.irjn-
A?i3
Im Oiseises.
r I'm-.
I l.llh.
tt .
I'
CriiiK itiil'
iisptiott, t '.I
i . 1 ut t. t iii-
. i. ' i f i .! .;- ..j
. - l tilt " l l' .!
-til Itttt,
t I i if'1 t
.lit ,11, I.
I'l
l I
I"
j.
I '
I
I.
I
I I l
l ... .i.i .11 I. : i.- I . .i . 1
1 1 r. ii t
: . mt t i.t . 1 1 . . i -.i ,..
.lr-i: i .i:.u I It . pin .(-"! fa
it i :i N
1 I ll I.
ill.
t
j LiSEftSES OF
t I I
lt!
nila ,
J CREASES OF
( Q::E3Tiri.
:. ht.cjihijt. i.u it i oiiipi.il 1. 1, oi-
hfiiuitr ( on-t iiiation. tlumtlr U'ar-
rlii:i, I'ai'i -i ot i i.
,iri ii no' . Ill""- ''.I.
it Mill. I
i
"ll ll
J M4
lilt.
ii in
ii ti
hhf.lt tt If
ti. I . . i .I'
ll ,1 I II
HI . . ' I ft
.! - 'I !
I f I It . - v
t. "I -. I -.ajitgp..
,m j.i fta :mi
IKinvrtr t!
l.lu.ii-l H t
ni"" lora f ''
'-. iinpaa t
t. ' i-
. i i3fi ti.tii
- v- lu ltv ni
i .i ta.-vuitiVta t.ai.
V Tn of tl.r tih an
' i if in tttt :i tmi'
-nrr. tititl an- ir t
. i jtltia' atn f"r t.tb. r
- 1 to tbr n inoi al f a
! Tirati- :. Ilt-a-ti
ali '.tlrr- uit ri ii tul
i tvef oua '! -j nt
I't'' Mini t t. . I
I lir.llt i f j ' -
.Of -r ir"tit r i
4 f... tr
J ortrati tf '
ui' f 1 . a
ii' ' i ii
' ftf l Kli
in a '
v t in .
ttl" I if ' xi tl i
i-f j I 4 ! r la
--!. I f Ai
. i i Va i ' .
I I - i' l
YCHEM.
i i-t i
i
hljl'.-thhlt I I )
tic if i .i -i:i -i
;- - it i t .1 ir t
5 t.'i. . in h hi1 '.
ll i' I-"., ll' ll.lHV"
nri i I'-ottal.'i f
I i - I p .'r n -! ''1
n I -r ! l-t-r -J W .1
h. i - . 1 1. a t
ir .r t . ' i -.. i i I
a i I 1 1 '-
f..r i i f --il -
H'l
in i I t i i m:i 'I
ttl r i. i '. il ft I ".
i ir t. ,1 f i" -: i
in otl -- W ii
i r en- ni - u- t .r
lihltl'-h. Al l'HIr1 I"
a- -il tru n -tfl 'tf- x
ft. h. ir i iir '
tt i '-it.-' bv a ' .
tjr -i . ll'i i j'1
fa-- . ' ! I '. '
.llfUtt
It .1
it a'f nr.'tl Vt i' -ot .
r .in I o'll'-i i i '-to
--. "f tiaf ton i T
. v tl bi Itofi If- .
i' n ' i i it, 1
ii .t i -' " '
1 1 1 . i . t. , I . .. . . t
i - i
:t;tjc. iii's i:im:,i:, I)iai:i:t: nni
r . 1 . ti'-hvi-tt'i Ik. ii tm Lit' li tiaf--J.
' ? t.V1tt40'tsft'i if i-H. . Hh.. li I. i'l
tar J th-tfttj li ).' th th ilir-nv-t an
i i -.ruo tb ifrwr i. in nitl. bi thnt'ibitl
i i f tb tin i w I i it n f rt-tiftal i iaf u i
ibi -c:iH. Ilicrrforr. ;riifrsill br
tri'ittfil ! llirir liotur. "I ttii.Ji hi.1
ily i tttt 1 inn rm 'f-jl rintfiltiatftt of
llt t of iti. with r-ff'Trnif to torntt
-uifj'ur on Ion,r .tiro Nt-ninr fitinoiia. l.t-
'Cut r pni-!i lu ill! aw-a nf tb iiri'.ar
wr nHjituti ri in tV- worlil lav ln
rcra r n t.ii (lit of nwilalba a tli- obi
I t C a, l-wtry mil IiukIW-i' IlntH. (mr
Ith i lii a .it nnl iarVl rtft-rlrtu'.
rtnl iln-- tb' rj-'t' tiatnrr of it-lt i-.
- c.;f f il in nitrl'j ailaptitt.' tbrlr rrir.t.-ilH
. I .Ut U ULV.
. I -lto 'J- fliwnrh ftho'iiil 1 rarrf nlly trn!hl
alt f uroiis'ltlv finntttar with thrtn. tn-1
'Bip t- nl to !tit rtnifi tii-rtitit citifiiti..it
'.iir Of li J'nt'-ttflit Hhrh thr itlm-a. Iia
v S a-C 'r..r.l by n tri f'.l rlv i.mal aw!
- -n f th- linn i. for nrl'io. whirh at-
oon fji in an kn-m-n to io - 'fir , my
I Radical Cure i -if
cf Rupture.
5 MfUhlMMBM MM
I. .intra-
IMJ I
It i i '
I '
lb
I I-'f
I s
, I
'.-t.lt.
ra
t
tl:
c
' nran t ul
ylf.-fl ft n
1 ... a. tr I lit
i i - It mr.
tltnl nil t tiia.
iraii'M.r t nt)
Hili'ln Mt t ur Ire
tl. I tii a oft. I.tl anl
.,. tlttt tt if--4t tl at No 2 .!
at. ti r ii.tnir inn if : tni
: " f ia'ii It t.att f..ril ami M"4Jy
Itir VMi j, T tiit. if.aTtti.l.t 4r.'i tllfr If ll
ti if i... , . i.f I.f .,1 in.ti.i .. I ft f u l . iM'.id
U. . . . . r ''V-t
.."' . .. ' 'Z' ::,. 1 ..'I."' r'lTW '
i ' w iiiat iww w kJiitiM i - ir"i r aa ii-. . a-t-r ii
:.-- - , w ---- i
" -t ii!i I f"-4 .at a ni i rfci r n.f nr r r
I t
Jtr-w -awwaj
UELICiTE
UIcElSES.i
I. tli "
tO K'l ll'll'i
I flit fl
I ' - af.'I.
tr.-ifr
-,,, i'i a fly lo u n ttjlit in it a ! nuit JC f
rl t'f fl i,iif-t ir ri' titI (.lUHliA.
rr.-
i.f
YE UFFER
I
Wr ofTiT no I trr for i.
sTtntion fo Uu fo!-it!;.
,f,o Afclogy.
aarawaaatwwwii
f-aoELOJ$
S SU32i53.
p.. - '
i . -
it..i.i.
I... I 1 l . v- - I
-- " f . t 1 1 -
c .'tj.avgqTgT-.T -ar t
. U .---.3
n,"r"',-s
a , mi ii'iva-niTi -t-inu". f"-' m ';li ..r inm( rir isi'iefaiii. tl'ia;r Kl t ';
k --yr" --r CS it'll,- -. in'-. .-.. : tjt,. n:i'.r''i'"fl'ili''ir",'-'-i'''"! I
" ' JtJ J' r t oi r i .-rat-.t tf ; oWl uj j a'f- t-j tin tr.i. f mr iwrr t. .--f . t Ur V-t
1 ' ' " i 'M ".' f"f t-fl tant la l4U;. onrrf-, Ur.ltrta'. Wt.. tirtvrtl il I' 'ft. I t I Ir
t .tittaia.i-1 -ini , . . , .. , ri. , . ... w-. .ut. ..hfifr. - A ti- 1. . . .1 .
j. rtiu;; ifi-r? rt,,ft.'t.-,n-fff.n..,Ht ...-.
I: t teit-il. nh-.hMw -..w-i r'L ZT1- T " .- i :a - lr iftt'lf-i. . ir-t
- - -.- - ---.- .- . - r in i .
fl" 4
rrrir n
tffntlon fo ll lJrt!iiliM .
iflirilnir ihi mri'bluli iif .Utiii I
ftil..l lo nr't tlrf- f 7 r
rti f HpT p blr Vtr'f 'HI I' l -a
I-i If. r.r Vatti li artiTtr n ta f'i. fi
Wit 111 III tut" Mt'iirn iiiim i- . -f- it tr j h ... ----- - -' --- - .7
r.ti' tr- 'in ntbtntif-! toi.ti' upa'fbtrir f wvi t nlract l! in it PrtH7 ')' '. '
idi t.-h"..f. n-ttMnttM inline to run lb.- ' '"? ."" t aiilnif .udrlntr. .t..ni nbtu.- . -
-.tu T-ri tiror r-r(.-.ii.t. kimatn" ." "" '"'" m arlf" Wljr an . tiu mM ti bkr t ."
XT -1 i that the aily Mif- hikI hi .. . - rr,!:T rK" ' rw.rai t- io rtrr in ri-i .- ti n . ;....
i. .4t.4 ..r.f.f mw c mo t.i ... .. u- mi vtF i .if i ti
IT ' t ai-iil ibrrr t tfMMr iv ' aNtit ii .
in if' I t.wtkr krxr i IK I Jr.
vi ,. iiiii'n', tui rjo-. at n-r iitri - " .- j
Ii.. cr braft.. rrarlt;. atl iHI. i'l ij 11.-4.' v. I... iw .:
f rirsx t'n any ut tlm-r o t)r"tvf v
Pl'BCn t Ir.l'C Wtof tbtv rafittin Itrr' . t 7 1 1 ;,
L'tyiltU at niwut. at a Htfi-' .Jit aa li 1 If , - Wta
in t ...'.. 1
dip tr n i' th t1.-ai nrttt if .ttirr ut j
k ail I nKTfrwt-ipii'sii rxaii.;oai.ii r tfa
f it il -int-a lo tbo tjiact ta--t- of tis- tiit'I
r pt.l -nt
1
W -. rti'irw of arfinn - affrl'-tifr i'J
iM w.t-v at. 'in tl br rtjr -' 1-0 f if!
or fit an-l -t"' i ri'tarti.-t.rt nf .i .
'Ion Ml . 4tl 'it I..K4V Jv ti tftt miini ..
llj
fl t -nj.-ri; -. llt M " tftrC" ( J r- a
1 ir t 1 Jiifi' i awl litaiWI-r I1 trj.
I -1-- of t.i- unnarr nr. ,t I j-jft .
J- of o ir pt-i' ' at ft - In ,.k"-ffV
- iaes
r d
- ' IOC?
atx. - -tz in iti-ituuii r-t. ,'j.i; n n ?-.i .
wot . . tl. - narir- and . ir , .if . fc
-1 ylf t t t i-.'v on!.- . .!. a-- Ki-. - pN
IT x on t' a .. "--h. ' i . .,
Kiel t -fta .finjttjr tht:-.ii
IM Siil'ITJATIOv op
'.- . rraiir erw. IJrr.itrafl Tfnlr-V na.r'
14 (t to any a'iJM -ti ti4plaf J n - n l "'
I . F HurtlrTtJai-if ltJtsT -! tr-'
i ..ir;Ri:Ai l u m
"3 UWHUIWItiw " . a.
Ikr
PCX
j PRACTICE-
t . .... . ... . .-, . . 1 1 am. ;u, . 11. ti,iri'. t tt iinalMt't
Sin f. jis:iM. i nir. 111 :ji ;;, n,, n, sJbl, ,,.,.. ,,
f.r.-li-'l.tl.iil-trcr,' I'ro.UJf (.Ioi.ii, Itr-, -n r- . -. .' Mini ar
- f 11I10BJ of I'rilir. a-.-J a-r-lml i f?. -nt. i,fn,n a-T.rt-i ti t. lb
rrrrr m ' lt
r--t tMMttil Hiwntiir. J 1 4C
Ijf M-i r ' J 'il
I' -fpt'tV-r. ly tttrmt rr . if li
.jt tbtn r-tjtir " '
ir alaipt f rt 1
r .
ua ' .l -1 i
'Iiii.f1
lt r- . 4 "tj
j.. II5-I Tt
III
?
ar-f 'ti
tff
' .
1 . i-
". ! IJVt
' I tar
. - I
pSraigru
of tnrt.. - l -!
urntri '.- r. a
r fnl.
.,,. .'. .. -- r-
trt 1 .1. ti ' i
ir :r :tt t-
'If - t' 1- -
t- r
f - 1
li
Ursvi"?
11.111..J
"!Pfi
t. 11 jw.
w. n 11 ,- ar-tn-v a not nut -. rtift ra b r
rw v f tit lwa l b- i!.4V-u:t f-r th
is I't.t I lr ri.rrti r-rrtth.j pi orr- wn-o
a, d tr. na; , r f-r v-Ka prvl- T-
' - M p "'' 't of tntuJl rr rV-po- la a
' - Jt: -i.r a r.-ian ha 1 -n rt:4 fr b- ! .
- avtr in r lo- i-ir hvh tfirfrjc, anaV.. 1
takrt f Trtjf-ni-. arvt t-s t-rjj in t.aft,-
- J" c ntamtx tnoay b-ft.m.-.:jL,
Ipll tie CottTtiI1oui. or rf, I'J-
rnlT-l. Or I'h1. I.oeoninfor AUttla,
st tin.it Daiirr, lutomnia, i.r r.1 t,
ty, str I t--r-i rj, ,-iar':r. .NVrtoui
f b 1 III J art -tr 'r - r Ti.i rt il
awl., irln tt ,.'n i. a 4 -
r ir jr, .., f r 'Vhv- -T-4i - - r aj
ill Crp.CKiC
A S?FG.ITY
t
-a. 1 -wwwiavaapajatwaBwaBjai
it Ua'f ;t
r in sit rt
t'..n--r 1 rart. f -nTfttejr
A " r - Trt 'im rai rj- cf ihf
arr. - T.'x -.f ua oti ta, ffUwrtf-n,
. .
yt ffwjf n tontf
r-ra-.i . a- rrtnr- of tnr
a. -writa t nhitrh turtiaiifctr
? trt bv- fcr f-,rttofal X
If'-t'I ! t-.trral Ja-tyjl.
ttr:--! ai.tair.iS m rkjlVS -
Jfitimt! Ir. - .-H
rxatarlaa nfll It.
,'
M
. aJSa'
- a-ar.
4
-T-rT f- rwt f ptifnnrt'ti ifjat-ant. -s.
Tiar-'-TU -r ur-;yni tattit
- -- r'-
..- -ir ; r ta tr,.
AJ -t"-r : ;t4.-7,jr f en!, :ca rt, til I V .
WSELO'S C!3?EK3iSY MEOICa ISfaClATiCJ.
32!
I A Gt-or-ria arn-r. many of vrhoi
chick n- want MffloH.s and h..":.
tr.miurtl a ;rv 5 tliat Itul retua.'t-".
lut a tall -t-np. a.ni uit toy of :.v
t'lac-! n wr ,-bj, t ti : rit.i. p. .f. re
s. b:jr rtaw irroke la fthfi uc- f "
tap aitti fitpi g,"vaT wi,i t -te '.i---..--
han ias;at s osi-. twro , , n:
tesiard. j4t.-t.i C-;::i.,K.tW.
xad4vjx:--hia2 '.ea.yr ---.il -terTt htr: er .- -
l'o-f - r- -p . 'i.--..T iti t-ia:vs ..-
TlIK I'.t? O!' A 1. 1.
"""" r at . f w a.'aj r- tf-. -. m-
LilniliaEinlTS
aaaa4BBwaww.iaaatawaaBTawtTawawft"
I nASTHSVIAURU'
Is n--h ..y ? -.1 'ai-sat3rirv
I r vij 1.- trr.icum "wai xjmfif.
--r - 1 -. i tt ji .r L J-JoeitOc.a-v;
ft uo-:;-ir - t iiucrj-Ffriij.
rJi." i
li5-skfflw
CSttU VatXI All 1x21 IR T
ttWte7hSi
eonseypTiON
I ..t . . - - - WT'.a-iM' .rot-
-net. li . 1 .. Wt .- f tv- uzsxf
.. t---.--.. , v.-..-.- - at a-tt n 1 trt.
. - - . ... 1-. aa
x r v .xr.it. -r, . - aajt. i.
hF
31 ft XMt. 1
"t3 L
SPi
i
LOVE
rnckrsii voi';it
TiWioifa -'- . -t t-- -.tar.
Vm 'ijr-t th- -ti.
At.lUcw) --, )ti.4 . .
Qt.!-V.!r -ii ralttr4
' r-- --ri-fif
ah.1 rf j,- ff - Mn-J
' xt - "X.r-' a. aa., aae
Kx a rfT Oxar a a t. -i . j trt.
K.rr,.;,. 'rt . . 4---, a --. 1 -.
.. ta fffai W - ri i h9 9. thji
liti'.C.X2 ''.Ti( t
'- vi ff . a.-.. : attx.
'!"-
SH01T-H5'13 ,ir
-Ttt
iffltf .- a-
ii. rtrf.xx-
"Tsarat a 4,, Vr v-t f Cl
tr - tr- ww
J.a t . i'.i .?X.vrf i Ut .'.jS. t
.i . i. ii. H i. H.4. X. tVfKl'MX
-',1 1 !i ? 2J3 -It.r-.fcft- Jww.t
w a tiiit. I'r.hl.r.Kf.xvc-aa.l-
Cwr-tJ la 19
E&S&
m -. a ?-
- -
r I-NX RK-lti CtUe. Hi-p. Hox.
r-Mtrr ? - i. C ua rxrt -Wn C
- "'. ".".-:
S40;:
HAIR
CAICER l-ES-H
A-X.K.-a f I .H. tI
wyKITI.TO AUVKKXtek
MAawkaajfawi AOtcrtiaaxcccsi
snt. r aa f w 1 -", co t mm.
trv-pt; vtJiim --iirr '.-
3. C i'i4 thf.l NaAauVa t"-j - njr
t tA- tK v
i I" A S -
-A tJtrfv. "C. uu w- . A.