The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, May 01, 1885, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ftst
EaSl
2KV,'
-n1
,'J! " ' ' Lanfc-.BE-'JHfe- .tfcSM
.j.. s-;?- R?Ui.r'9
ik&iJ&r
53y3wfgS9Br-5
'
"' ' X -v92aa.' J1 "!Mfcr,S-x -'
9-
UEd
. T" .I1 .1
'"? ?? - - --?niK2.r .? r.iTi &.-
?
!. ?a i-
- - Baa&aV vJl - "
tT
T
'" K M.
pwm
2
I
74.
fr-i
f r-
w
r
f
.
.? -
- -fl
x --3
ar
loud Chief.
V
.
:
.
.
- 1
"'ETERNAL VIGILANCE IS THE PRICE OF LI3ERTY." AND Sl.50 A YEAR IS THE PRICr. OFTHE CHIcr.
-"Q
NO 39'
RED CLOUD, "WEBSTER COUNTY, NEB. FRIDAY, MAY 1, 1885-
VOL
XII.
5 -rrdMf- JKtWmalW
vi -.iuriiB' B'
ef V "taw . - . . -C5i Jk. WMmmmmZn- . . ... -
"St.. - B. TaK BaKF."
NL 'P ,d ?SK Kfr - -- : 2 I M
i,V
w
r
I,
r
i V
3?li -yi,"aD
,4' Zan
BUY
ral' O- p
Mrs- ft g h rn 5 rt r,- re
R- s h s a fe hs r n t1 FT H ir si
k k fi
tfBWbBWtMLWffi ts H 12 S El
Opposite Fostofflce.
tne
0. tfoWC F ., J
-ij
:iiVUJuOA ctilU
tiie RepuDLcan
'ED CLOUD CHI EI-
LVBIty J'UiDAT ur
A. C. HOSMER.
RTE8 tr bL'UbCCIITIOX:
$1 0
fr5.
Daw copy. Cur iu( iili.
Hutorutl t tue 1 ortoCIoc in lied Ctoud n mat
B 5c M. Timo Table.
Xe .Arrhe. Ijchw.
Urrf Cioad toc'reJ. :u:ill . C.J.'min
lnr;n;o utxtj .. 7 Kiaiu
uiiitwi. iiail" to In-nvtr . itAium :jtiu
lMiu;r I Uxtitrd ai ... TJOfn 7:tHU
Ti.kc S I It. J ( i4tui mail 7Hitti
Ck.utifU tia.il" to Katies C. 1t iiti 10:15ttu
4 VMc-crinll . .. 11:30
11.V Oxiurti i.i4 Haimc frjriw al rlr
WiUi iJtjjjT. i'h:ik. UitoMgb Ukui.
K.j'1l kuO Uiiort train In .-. 1'f-an-t;; I
Ii oki 0;jI:;"" l'ever xjit"..
GGUXTV ObFJCMtS.
Johti P. Inyli(, County CK'rk.
7ti I5tKflou, County Tica-iirer.
jo. 0 Ytiser, Counly .Judge,
j. W. Wjirren, tlionil'.
Shitij. V. SprinTi Sujicrintendont ol
J'tibltc Iiitructjon.
G. J. JtinLwr, County urvc3or.
j.Af. .Vo.cna. Count' Coroner.
3nixh L. Miller, i
Jno. McC.'iUuin- County Com.
EuslfiCSG Directory.
1
XO. U.STAN?KRt
AUCTIOXEKK.
- - - XKBJ1ASKA
ii reus
H
KNRY AXIEKSOX,
PUUVKYOIS.
Oiflor- loft t the A list met oflice will
receive prompt nttuuiiou.
11KP CLOUD - - 'EHKA.KA
j W.TULLK1.S, M.D.,
HOMCEOrATiUC PHYSICIAN,
U. tf. KxRiniiiinc rfurm'nn.
OrncK 0po-ite l'Trst Xationnl
.3unk. Kod Cloud.
Q E. AIcKEEBV.Al. 1)..
PHYSICIAN ANT STJKGEON,
tUTiriw llrt diM"f".i i t ; - tint; f re.
.)Km-i Ihui troin 1i IS a. in.. : to 4. aint
l
ii. i;sit:encf . iHA.iis ui-m. ui vmin
... . . i a. .. .." ...
otie. t
, a( . ... .... .-... - --..- . --- -
tlilM I.Ot J. - - - NLT.KAMvA.
R.
J).VMERELL, M. D.,
PHYSICIAN AND SUJIGEON,
lioti Cloud, Xebrn.-ku.
ftvioc-vor tbo new nostodirc.
- rLHA M & i: ICE A R DS,
ATrORXEYS.
Ret Cloud. iJtlrrtak;i.
Orncn In amitii Hroa. law ofiicn.
G W. ICM.iri-. ' J. L. ICaluv.
Kaley Bros.
A1
TTOSSEYS AT LAAV. .
RED CLOUD, XER.
Aftrnt for the II. Sz M. R. H. Z-:m
O. C. Cask. J- SlvSr v.
. Case & McNeny,
4 Ti'"RN"rs am) nrxsi:i.oits ATLAW
, Uia irai'tiPe In all court, of tlu Male,
ddlcllwu- as fll a- litigated luisiuf-N rnrvfid
1 and tiRJciuntlv attended to. AliMniot furmli-
ed uiiaatlU:it:oa . ,
Orririt-OVLT lrlrt National Itank, Ited
Cloud. -Seb.
tqR. C. SCUENCrC,
rHYSCIAN AXD ?UHGE0X,
Cot les. 2elr.ka.
Trofte-ional callc piomptly at tended.
Office: At residence Cow les. is-51
1. . JWcorc I'rc't J. L. -M uier.V Pcrst.
John rpore. Cashier
First IMaticna! Bank
RED CLOUD. NEB; -
ransatft a ccneral bar.crnp buMntf. hay ad
1. yb1 Otiaaty aarniat5. AIo Count'. I'rc-
sinct atad Scbl District bonds. .Buy and sell
J'orci tEasbanse.
Dl KECTOK:
'R. . Moora.
W.Mosher..
Joan Voore.
X. COatcalt
K.icardon.
DO YOU, KNOW
,WaRILAaS,ACLI2AS
t Bed Tin ixgjZXV&'iM.i nun cut cnewing;
fCUwl'igs tn?rV black, hnn, and jeliuur
areui !"" -j,-ii,ci. 'j'o-i Cl?
miii ix i-futs lar tHMtase aae recetv
jfV3,sntlv l"t 01 poods, aidclt
, oteiUierftxiTa jreiuo!irrr?lit
i-thIiEeiWIMi-'Orta, ortuue:iwnit
fI3fcr
r I w . m li.nlaMi IKauAA i4jftna ".
YOUR GODS !
AT TJEETC
SJT
J
..r,
TsflYsiru ore
Eftirjris
P. y a fc l
wHl WEktiiijgl RGiAllt
tl L3 jf
fc- J At -w- J
My stock of Furniture
.fCT PAVfJ)! 1..rrT?
JVIVyoX viVJ 1 biJ.1 Ji
Valley and mv prices can
TO
K. J
Mebraska
D'E IL.BnS LrV-
LUMBSR, LATH, SKIXGLrS
OLOUD
miY LTJSER A. SPBGIiUn.
Ofcl& AT Is'E
s
,
Tfc."'
.r.
House and
i' v.fii r .M ..
All lands of i'ancy and Plain vrali Decora-
Ti nn e.
Promptly
W.i. J
;xxo
G-etmy xerms
before
r rn ,o
V.. a.
t.
w
ork
WALKER &
HEALERS IX
"Di'-rv'T
Wind Mills, Well
t 1 J P W
r. fw
And.EvQrythiijg in our lino. Vhea vanUiifc' aii3Tliiii3g' in tho Puiap
Windmill line it will pay you to soe us. Oitr Pricas tiro xh
I-o-wastaafi Work Guaranteed.
OFFIC3 OnTiiird Atci.uc. Cvcccitc 3lncrBios.t 2tc:4o, Had Oioud
Nobraka. Dcn't ffeii to sea us befto buying.
WALL K? 1 Pa
PAPER MM WliklS5 l
I tako plcacurc in erring the r.ttet.ticn of ih eitisess cf F.cd Cloud
:iad vidiusy to tho lzu-g and complete stock or
Wall Paper, Window Shades, &c.
That I an: jnat opeuirsr. Tfceso goods are ail of .tte5"BES?
and LATBST PATTERNS
At
n-easona
Call and look at stusfclos. I7o trciibic to eliovr roods.
C. L. COTTING.
Druggist and Bookseller, Red Oloud
WILLIAM GATES,
ik iT::n-oi: ok
BED CLOUD MEAT
OHM lvwr Si.'th ot h.r.
er - r s -tor
FP.ESH AivD SAL.
MEATS.
FISH
POULTRY.
Oysters,
Sansse,
3ol02?a,
Always oi nand.
Ctoi huu acr. them
whenovorye a want
tbo bost and tho
sveeotest moais.
- r .
.... -.-i,-- . .
JOHU BOESCS Agmt.
wv, 'wrf, rfewiw,
A3H10T, EB. -
-SJVC
Aa ' yugifr- f jr
s5iS "jKSfcSSJSS6 j !. SS.HKS
-'ir1- ?-..-vi. ri: - j: .-ifawm.w wuvuiu" AUWui n rBLtrm roan ui
-z&t-i-4- "S ' - lbesroimd.at.il taorotaly waiematae NEATEST aJ0 PKOS
,-J
8 ".. .1
iinrrHfiti&M
I D ." e I
g, ill
- i mm a
and
Mortuary
is
brought
to the
ever
i-
not
- i
j
iaii to
Lilv-ci
5Cf.
1
LiNi'
"N. I IV.
J. Jsrxrr J. k
Lu
Co.
mm LMn -
iii.ubi
SASH, D00IIS, BLIXDS &G.
t iu U? t . E. " tC
ipy
TJiifi if IK3' f2T U2 WAH KST
A..TD
iOW JEST Jl0eICE,
r.
Ae OWEN,
Sign Painter
Grainer and Glazier
and Neatly
'one.
yon Iiay
-a
your work
guaranteBd.
BRAKEF1ELD,
j
T
? :"n T cr
l-t O
J.Ji.ni
?
s
.trices
?
S.T
l m n I
as-ir :f: -
- irr :'-.. . c-
3BHh - .T
s- '. -, r; jkj-.
y' y Vsliesfi
ar
acme ruivenzer,
llarrott . CWni rhr and 1jti icr. ?aJj-:.s the
Ma Uj te e ieu of a erf Trifiier an 1 Iv-
uniai tttniig
srepenornieuat tfaeaaiettwr. Theeetittrab-
iwotne5.r!Ttrtn2teethaToidpuIlaicai
hhWi:ftisr6&radaedto iurertedSSI
and uanl clay. iicreotro:rJiarrt-ot:erlrttlL
tiJy yeurs-tU bv janes Ac AC5IE a a utL
w Aijii
PAPBB
rFi.zi-iFr -isstv;
- T K
., yjj-ZJ-- - . ,' .x- 3LZ? -WviJ l
iffcta--ir,. 7" Vi " 3CHfcs ' r?Td--.B -.T.
rotc j-: -- -J5ii3ais,iBsr5 .- i "iirrutMa ?. f;L!i
-oijfc?','- l'TCr'' '' 5 "-i55r Vl -. lbebabetW errc-:u f -j
S tVKst 33S&&-&J :'. " w?y ' F,ruT. W. d ,n- I
-rs5r' w-4 J!-H-Tk!sf JSKLS hi-ht-taajwont of touekledn- r Jtetwfitv tl
gS-V- gg!u5aaa.H. H at a,.y tuae to -at
j111-: Afr -fir- eeU -UUt te e toil Ue anwsatJ . rttal i
- 4& fS&i$g&k& Zhh&- Sadartea i.j Urd f -eta ir
. .' 1 ,-r j w fr mm a ' . -mm mm , . - . 1 . 1 aAarirT'. i xjju &ww ta 1
jEGAX KOTIC3.
i rh (Ht.;u. o-jHjrlHi j'lahJ4C.c
JW--. utmnii' irn'rii'of ("fa2uir M FVi.
ii" wl. RC I'Wr. SlvrtV FtJ.r. K.JH.t
1-j.t- H !!an.iaai4 Mtnr f IKtamll. dr
f 'M'anK ! lfc- twtr ti at e tin 3Wli a
vii '.i are ! fjrkr .( i.tt liOiX ' '
wu! d-fen'L-'W"k, ! H htufHlf JU.1 Jlarj
iimttmrC u&rpMut.&. t pf--t iwt.: of
Ihc ?--' tjurt-r i -4nw t-lr 1. in
to: tqtittrr' .i . hwtUj i rutiu ckifii ij.
DM-tit K h- fttiua rmpeo ttub 4Mle4 Jatvrv
St. 1U. Uk i. u4 Itttrrr:. due tn-rtUM ; i.
!. TS Ihtf K w (taa.i vM najsi : rf
itw ttiii of ..:; r iU ii.l'- fmm lrr-ri' r '
1. :"4. .-I lu i-r rrin. )t ;uut m J-jtii.'iff jrN
f r iltitve ttt U'frtUuri U- nqarU u , '
IS MinH. Thnl .jl prfii' Ih mJ 1 to .j? -I
lls sifMMtut : tv.l ds. mi an- mi.r'
:iuii r 'i...f. t.Uttt o m IxUxv lit- Um- t-'i:
hi if . 1- I
li!K ,vi h':HNI JWiitTOAtJK SWt'UITV I
MIA.V. I
h) ii- AiitJiwi. Uiirtn, antlM t ItlftL.
l;;ltl ilarrh , isiuV
1553.
NOTICE TIMBER CI7LTUR3.
I' ImiaI hj;iH-.nh.'iiiitiirJtti. N, Marrfc . 1-'.
( Oy,Vl. IN'I HA I . !i.!! KNTLKKI) A'l
yj U.irti4,- . M.mhfvv lu j:utli mhi-(
Cluult- . i! . r. . ! r I.ni'in to rwsiji iij
bH - ! I m tr- ii'ti!'t-".n iM.mfnT ' ?.it-
ttl Aj"ll 2. 17".. U,V4 lit" Hft ,. W 't, ('tlilt
'. to'AII-lllJl 1. litllf ii. lit V lil- r (iul. AJ'
ttll . Vlt'U l- fal li.tlJM ! .m! r..trV. i'i
.-i:ai( Hin.i .' t:t nl-. KaU-y r it- ..:
I 1M" Ilf lf U.m ..rs t jnivt t .ii.ti i-u'.i
.:U' I In' !. r tin saul ii..ti .ii.d tiial tH- i-
iinmitruf trr- ..ti h!Hit tu:kr ftr i
J !ntt
nre inn ut . .i i 5 .iMj.tiir anl iMrU-i .in-
itirniiHii. -it -ii:f:tr at Ihn- rfBtT on t:
.h way of JI.4V. 'eK3. al ! J c. n .. ! r .mm!
a:il 1 urn Kit ictl.?n jm i-cmliir mm H--iJ
Milan. .UMte JI-'V"--. '-nJan 1'uImiv, k it
li -ihi!fi itikf tr-ti.tin.) in ttanrxvf.-; h.
uttW-f ih ktl CIoihI. !t-b. t tlK5'Jt tinr ji.
1kR. 10A. JI.
S. V. wir.rit, Ut'KSt. r.
ti. W. MoNTOoMKin. !I. v.-r. uv
LEGAL NOTICE.
ri oiuxiia. vl nrt'K. xoy kpidhkt if-
t 1 .U:.'.. Iimuiiv lser-1')' jiottfi it iimt .
HlffHIi d.iy f AuriS. J. Al'.mi W );ui fcl.
IpUut'.ff. iMl ftl iJitiietitm tu lb.-dWrtrt rtftri
n A'fittrrounlt. !tt- km,-. xjAiiwt nu. tiu
M J""WI JI..W W 1.1HTH !. nWF A .,
nifkt SttfiUiNt UU JUT til
t i710.Utf Willi tnJ-.i--t thtTfaa In
V.a- Ujw; la-i Kf:-i.iri. hftite nu
Ji: ou a ttotf fXf.-sitnl aiiti tMivrmi nr xmi
.ui i:.-ut Jfoa tii l rt.iv f Jolt i. .r
.!. i .fins JtoU-rf t -: rjciii t-r rem. (r-.ui
i S.tt . .vM i ;mn wU:rii tlifn" in miw dtf tb" omn
o; -sjii.'.. jtHiajuMrti:uirM-rfiMii.iit hn,ry jmi
ot !! i;Tfls auU lit r l.ini!v- i-fi.t stiHt il4-:,-
rcii to vou at jour mituao itttd !,.-. u,h
li'li iwwwMt :hr 1 m ill: n;iA ow t te ..
tlrfetiii.-tPl to .iuintift t!r MU" f "!." I " '"i
abt Mil jth iwm Hilff.irU. or hfiraflrr t
tM-dMi-" intvn-Nliti, an Ii"tny ttilRr-l il at h
Uf ltr hrt aNiw iwtii"(i an u .r r !.':
mtit. iutil out t s:m! cuurt lo itOtj mi
inol j7Hm-6. Willi Jm-M.( i.ffrii lru.n In :
tl.itr a . Ifrltl Triit. a .l ah i-h tald in(T '
attjciancu; r lriHl on ihr- : , nrtfi-fa:
'4. .tml vft ', -tli-tfct V I M-.-iwa J"-'. Jwii
li,i -. ior;li rai: u u-t I . saui hwi'i 1 )
.-i! :ui1 !fif rfttiu :o hj. InlS iti lin:l llt! t.
.itli i.mtitiwiir i Hark. Vim tn furtii v
ii'tii"ti to Jti"w r or j ni t sjttd i'li'uni ou or
Ih 1-v Um- i'.4h tin? u! J i. ! ou will :iK
takf iMttM tiiat on liw ili 1. iti Ma. '-..
U-twif 11 Slw ttaiur-i ot o .1. 111 and C . hi. t I'.n
I .u ofiUf of VI'ht: and APT?. lu ('! ir K.ipio
S.-iih ruiiiuy, lowj. 51h "-11 pfcOMiifl will !..
titc iifH.itotk- ot Alfinl V. Kuiikk' ami ! .1
ha:r. to In u.-J fi.irm'f ft !.- w t".
iMtftli.: I.'fdnoiid Nrl. . Ajir:l u:. l-v.
AlKKH) V.'. Itl NKI.K. I'tMlti'ir
T7-tw i: Klf ln .Sufi a:UMif
HOAD NOTICE.
vi:i:ti:k corv '
!.' ! all uhoiit 11 um) coiirrrti. In '
rniuJi.f,r !. oi'ii- 1 ! '. i.-v. nud rfiorl ii
hi frt .in rr . t.-itxi-d for iii :t v.t talu fN'tilio 1
dui sfp fd jn . '.i'-M with !" roiiM tUrk of I
:ml cmtj.ai:i! il.-4a )uuiir naid" lir kicat 1
rl a tHm-: "! run i.ortlt . .! ili: thnir7i j
-rf-Uo; Z" a;i! -. m :o.i '. ror l wel. soul
-t Im Ht8 2. raiiacf u v-. In rl.l'r!
imij: mi! iltir to imuRirHPi' Mi rrnlvr. rui-
1 .1 !"; : i.l - -t rV:U4Hfd ril. so r '- (
m.r.a hmio'i line in j-i-1oi . lhf4Mf -; (
throie'.i wniM.riiiuiin muIi tufutish ift-tMHi t
4. It. I'H.uoll .'. r.!t:pr 1. .ill lt M.UT rtHIHty. ,
-trsslw m-ki-!E saw . wilrt. - ! ,
lh.d fr.i d and rwwtuiw- .U tfct i4fciW!d
imut of sat4 hku iiTd)r for m a! iIuUmj
and tfcsU imi S.'it. t" l- hHofcfd for rh-J-
jiv. AM lit-t.. tlviA fr rfcitnts tor itam
nfSMOpt be ihl ia tar eh uxmc wf wl
r- i;!t.on or h'ftv jo,i 1 . .iufd w . Junr "J1.
A f. f"T. or tjrh t(rf ni'd hf ui.tn4 wiia
iit svfrrroof
Jtrd TkiaJ, f lu. Apt! 1 UV. .
ST! jt .? 1. K v v it A. cfmmy rrfc.
eoad ircrics.
ate ny VlT.iiA-KA.
V'KITKK COrV-
ly. : Tit hII WH.INI it
na coartwi 1
: ,v- -r?lnj rT. tti 1. r.TCr 1. W nt-
r rik, !tv. NVU..IUOIW nMit.Kir ilb Hi -e
;fo 1 Ute lf'fi 4kup ?7 nd - "i" '
h it tlSf. t-n!.:ittmr at w frwr f n- "t.
it tfi l. mux. 1 afnaW. in N rm
ruuntt. Sf!rfca. lu- nril Umol' : '
nTWinw-nd the NjMWu r.t of ul n i '
thn: ! dnin-'c bf alti f " rilu f it 1
atjMMHis tivereto or Auim &W d aars
Wbtttt In uV-Mt r!rrk"- ofR of ssitl
tv. an ir heforr S-tttrrfjr. Jojf .. t3. tir -Ji-h
rv4 wul e a-taluk.-d wiUmmi rftiw.
Ktd ChMtd. New., A'iril 1-- J -..
X-iw .1. r. 1 - u v. Cn;T Ork.
IiEGAIi NOTICE.
T"0 RAX.-OM I
TAN J Kit. 2CaN KtIPENT j
I rtof'tidiuM : ...
V.mi . .ir -. notiO...' th: OB ih-:W ilaf ot I
I Aiwa. M llrtVi, i: Taii'r. tll-d a llt"'
iasalu-; vm ii th il l-tcr ennrt of Weter,
count. f.-ka. ti-rt anI jrayT rf .
K!-. ?n mr 111 nneu 1 1 nr.wr' iniw
SToUKiHi- of imlutiuil drunifiii e-s. fculure W
lirov't'f to" reer anf "1 nui fr Iht. emei
tri:aeti; and wJalter . Yu rv reiMird to
aH-wer-d instUIOM en or before .itoadaf. the
! 1 RMn wtta !L T. xv in:. llaJMHT.
K-lr I Kale- lln. aer attomry-.
j
PLT.I.ir NOTR II
' VOIVEIS HERKBY VKK THAT Kl-
v-iv m t. -' ..." - - . - -T--
1 tinib'r .tienv.
iu tumf of snid e(xratoa
T r N-'-ra-fca tewtwr Cotaaanr.
ticuiiM't'inaMiiT. Its IM
a tmm 9r"
.m. ,t ir -.- -iy Imi.. K -a Chwl. 3
. -7iki. H-jrti'i far t p-.-i"' f iraiixv'
aji 3Mnd Mna r tt-i4. --. u iH i j otnia .ia
, 1 -.... -w. -.tv t.famr- "W-
t .! "-'tUft .I'lwfcos: enal. a i.jc Hr"ra f 1
1 -. ,... 1. i- ..f ..Aires at aacfi
tti m ri .Uti HK. K "we mawn
JOB WORK,
sues
Vmimmmimit.
OITHE
PTESTMAK'
AW
n
-u.ii-a-wraT1od-lo'-,vaa,t fT"" u.- !?4
I o 1 r -t rt-uu rTl pr.i d f r la rrrlani tf - y ft c 5 5 ry
foa dJrfv vJcm-d and till tf Tta llw t Vr-, Bm5 a i .1
o- HVtKrwuuj.askua twain rUwrd S i ,1 K J
1' .- f.rT.... " . v.. ... " ' - cu t' . '- tt
- . 1
1
A1AT 1 jBwothtad.irreOfce. lBIe r' Bless Iae,9, li ir &a!4 I i3? rfe" Liiill.' &Til
t a yrrr.a: r-'.T Xa.d aTresanseream-aU.prKe5i. 4 that the ofd witch doctor earrracaa 1 . . . murderw r jbh- - --
. I Nn.L fraeratIHiraJ uiriaffsMBhir 1 k'w r-.rrvsMi nraVr f futM . IV TT!T7 V -.rij. . flB&r
Hac Bate Oaawta, Danricr. wiaiaaa &- cskrratiflc jnasrJtr.w,. , ,.w,rni U-rZ: 4 ? " w "-J: ,KS-
SSflOORBiKHil POWDER TO-DAY!
In3i vlr-tl alrtt.ulj-psr
COWTAIJT JV&X3COK
THE TEST J
re' ia v.v ! iit, jk'k.ti UjU.iUI
-v-.v. .-.
7PU-rM-
- 1.-'
-FSB3iP7;Si
f-vS 3
n
T
DOCS SOT OOTA1V AMJiOIA.
m UL.U2iHL.Msi mi j;EVER b crf??ioT-ra.
lamrtiiil n h wm f r .r".rr o' a cr,:rj tl Lji
THE TEST OF THE OVES.
PRICE BAKIXS rOWDEUCO.,
Cr. Pn;cE:s Sdc:Ii1 Ficvcrlng Eitracts.
Dw DUr I tmulU V- Awr
ror ujhi. H'j ai-t irr H
FOR
CK1CAC0.
SALK DY
CROCCRS.
rT. Louia.
KOST PERFECT MADS
rnnstr it .iir..i N..'.n! Tr. t P.ivnrx
Vat. Ii.i. I"ii..i. Or.!-!"-, A'tu.:.i:, l.m- , ttt,
na.yr:.- '(''(.: an. t '...turn' :wtli fruit.
PRICE CAKf?JG P01VDER CO.,
cn:cA". ft Lona.
ijmgQ : .L?rugs !
c t. tun ik 1 uu - r& c'n 1
it:,
w
iM
t J ffn r
E8HQ
i s f 1 J
A " "
2S UfjU
0 UHllOa U?:iO
- "rtit
Notions, Wall
Paper, ic
Red C!oucu - Nebraska
Harness
s rt
i -
J. L.4&5LLER.
M AU'X TV
nARXE? COLLAR.-, .-ADDLE?,
HORcir.LAXKirr-.
yi i r v. : ) hhj . n R us ; r e-.
H A f. Ed-OIL
Aud overyUiiiijj usnaily kpt in t nr.-t
cia- Miop.
Twodo-ir-. tuirt'i of Jgt Xat. lUnk-
RrlDCLol'H. NLB.
'irirnks&iraliscs.
CITY
L
V
f
ssr
iL
v a ? J
RfeiR. Sherer, Prop-
! V . . ft k f
i
i;
il'Jti
iU4a-a54S 3 t KfttWSl
OILS AHD D3UCS
i
rIctnrvModlcir.05 a Specialty'
Pro
' im SMSB.IIAIBSS8Y, ai ?S?.FKti
1 tt
A a
nrrum r 1 n-"- fi?-vM"r
a..j5iLv aJfti.! li-i..
ASV IO-M.KK I
ST523IBA1L
Nurserv Sit
kl
n
i kaw d n rwav tV Na. rj
- jsijc. 1 Uiiul. I i :ara r . t -A ,
rr a ..--.w..
ti wuv - ' v 1 . . -w ,
nca! asi a sore ftf tfce t rzde
nt-KC
h. I U
SeaEsfatd Nentsi
RED CLOLD, XEE.
V n Isrt vn 1 rsV frrr tmA VShtjA IS
ir feaerd. SV acr nader etJirrsUna. rfd I s
, V - -- - w - - V-..W v
lrr?u Icirrt KkTTh Ui
J .-- r .-
r ' V
r?Q& v Xr r th twUidr. It,-fM tlk!, Im-sb to
,rVrvVv'"' nok. m thv summer of 31. Mr
l?Sltjn bir?v'"ii i.B8J5,f'K),a Ho hai l-on in with ,
r-- LrJ ntli tkHMi-ti'i.- of lurk that the "LUtlo .
i S issssfe
t
t r? TT-n psgrP?? a. ri ,
il" SPECIAL
' - - .! . - j . V 't 'Mt-4 .
-' S c.- ir F Ah ;7 iHksifl? "'
f . . m - xa g - r-.r - - n & . i -
in ai -' . tf ? Z IP'fl aWffftWTi n.m
v fSJ'l VVlV ,' X. ,A KSPnHH''
1.. tWi.i '"iJ Uy B-
fJ
j.'orachcMrr&jsas. irsiae iam nn tooe 1 itoSd of tar boa. k lall bacl: xja. 1 TlrLLA. rik -fwilaHr w- S&tt
i . .. -,. ... ..,, .t v-im-j tA prsv to ue --vuaitraiT 1 juav oe well - .. t,.. ? - ?i5 --iH
I MfMirttfni tTUTfrrktaJi.m n-i anm. I lirow mvjK nt Tfcir fc t"? rr . ii - ,. . 4val
Tt red Cloud Chisp
A.C. HOSV.ER
Proorlotor
lHiiAY. MAY i, 1
5.
SAC K'S 1 1 !,I,lQ2fe.
Awj ta
thf dfmt M-Uli-.
A Huic rfn! OTii kwt; ns bic
a n
CTirt-wltrrJ Vr thf vva of Itttvir
xnn. in arttatJHi.Al prorri-'. n
irwl Hollar J" Hijrit bar-WHr-
! Mr. 6ape h- wt rJwhx htnu .- jioor
, s ht m now. Th Ue!;'i jirovittb ia
Wall s:rxv: that Ih omit! u: xt :hi
i . .
tiwir scrape tojviher la rH Kh jKait-
eitmu-.
r.:ti
in th ikHMi-ti'i.
of lurk that the "LUtlo
Ma" wa ailiuj
ou. hail m;u!u !oi-
Hftwma 1379 nnl 181 ho nimrlr
iutuift bi iirtun la ft sinjric Vfar,
rovunui; part of 170 nnd pnrt of liisO.
ilir tr.-,t thinks he hiu.iIimu :uado
Sl.K.l"-J oa hi- miU." calL..' ami
i
i :
othrr pnvilri:. a)one. Whoro hvmailo
iikK uf his iinv 'ai ia tho L'uton
r''lic, tin- Whftht thr Mi-oun l:w
r:!ic. ami Um Mi'souri. Kftti-'.'v it 'lV.a
rai!n-tl, ami thf VV.iiir Tntou tfV
j t.l!ic wlll.slniPlloI1. am Ui lliv,.stin.ut it
in
thf
ICrio raUw.-w Tctnt'l roaohdatml
Ix-im!-.
Riul thf iowm Central nulrood
1 r.1 iartn;r hmU. IK w.i oatht
in mi tin-xpvcUd dfrliat a)ot l:a
( I'niM xai v.-it-, uttahlf to unload thu
rn-al nia- of uuruu that ho had ae-
( imiulntod in tW M-irmi- ad trance-
t'-ius uaiaei!. Thii'. it w.-v. that he mw
h. fortune hnvul up hpfort hi vurv
ry aal hf wa asuhlt to hrlp hhu0f.
T.-lus wt front bad :o orso with
har. ual'I tn-d.n h' i- chaajrwl
piulr from uhat hj . four -hurt
r api. 1 wo-tnilM-. ol tuo niotn v
that hf )uih1 t-o well jii piuc. and thLi
is 1h ivaMia uf thf jrfnt r uUioti in
In-natir. Al tat opuma of 1"S1 ho
a " rhfrfid n an arnn nude eat
ing thkitle Thf nii.k of liuniaa kitid
iif had not th"ti curdlfti in h. br:ust
and lit u'u- a- !onij;n uud chantablo :t
th man who w to church ttr Sua
dnv fr the pf..-un of drotipiti"; .Houif
t.mir into tiif foiitnhutiou U3X. Hudid
a L-rvat dfal of rharilr. and hf was
fotri of prv-ftttixi;; (took to ounc mu
w ho wrf htnvini; to f ct on in thu world.
Thf art of uionf-uwd.luc ih't had
nr-atT fiirtnntton for any man tlian it
iiaii for Ku 11 tf, and a kaifc-lhruit
couid not haf imrt hint more thxn it
did to have fortmiu turn aaiut him.
It a not uatd thf Miy punk of IBH-t
tlr4t thf irruat havor was frentfii aiuou
uiri"'- imlliiitii. Hu had ild nil hit
pvn d Kf- t to 2ft iHiliiU iwlow Um t
marwi't. J If tmitiirht ii was xaz
j f nouf h at that dwtancf from thu tjuota-
tious. no matter tvhnl cntuo, and thu '
sijrht of pneos point; -0 nnd SO j-oinu
liflow thoso i-ti-n wn nppailm. Ho
1 a oriHlittHl "with owniii"; up Uj o Iom
01 aoou; i'.o',j.i',j!j in nnra casn. t
;idf a -hnnkatit' m hi hfcuntif of
nliottl ?7.i.komorf. Thvonlful wa.i
too much for thf old nionf-!f:idr.
It
! Uf'iriy d rote l..m into an nv!um. II i
' va; nfarh fronied o.trhii lo-oa, and
i hi- ib-icmu. to .arf his nason. onler
! fii him to leave the 'i.treft. He MHi;ht
i the srlusioii of tlie Arjl hotel at IJabj'-
lon. Iiu inland.
! Wall -ireet eousiders Sajre "a thins
' o,f the pat ' Ii dx. not b"liev that
hf di e rir ofiipr Uu, old jHiition
thuru apim. He is Uioroufhlr fnjjht-
' enfi. Fie is afraid to n.ik his moivy
. for fear that he .will Iomj it. aud uoth-
I miC - 'ft of hu lormer sretnsi in th
t fmaufin mart. He iiM.nl to v, nlo thou-
flnd of pnnlrfw- eier w.nk. v.-hfrm
inv. Ii.- (ontraci- uv crr a ferhuij-
dred ar. Atw ori. .rid.
The custom that m -unz introduced
in Vw Yr of selling unrs of nxrftM
. 1 . . . .... . .,
mthflarivupartiuotaboavor "flat, ,
. ail. if ml to 0011 Plicate lha raaJ-aataVi I
iva alriaU mincwnm muwU. a thu
k prepared U, t.t.fr. Ja ,
Upwlalaadi
Hi up iw Mdd iv th 1
' iraiiou. in
.. V.L ... .. .K,1.I .
.- ''" wi in 7" 1 1 f T
uv Ur- ujfMire mm! dl l t:i Lm.nieL
LviuiitOia ij.ttw .vc'-'i
. m
JuruL
MIrinc Witchcriift anil Medicine.
1 A rfach sttwl liy-iian rports a
jKTur r-; of witrh-ehamiiiij; that
nventlv euiio undir Ju oberratlon
A faroiir aamrtl Yalx-r. iirinj; a V"vr
, in.l from tbf ftt on th Lakf road.
' r! ! t attend to th'-ir child, vho
wx-bantil to fiM through Wthio.
1 The doctor I'jarned tltat an ireI itiner-
!
nt ooae L- who 2ia tlu- reor.tntkm of
i..j1 ..-t. .!.... 1.- .ftti -.i :- '
.- ".. ..--v.-... ... .- -. ...
-teI tiiftt th- litti ld "ihl be cured
j vrrtal inwiwine. Tb-ilictor fomd a
TCill mtt-lia la iji'ad"l -srjtn a
( -rir.;r aroaad tae rhiWs wsrk. Th
i bar r' a& ered up and itid of it w.15
t s .i?-et of fol-fap pajf r chv'elr i-nt '
.' trretfcer. Uae -wie ea.4 IJilcsl ;th
5aK ' Gfrmaa. The doctor
frnr Ieam-i that the 2jr-d doctor
be hai lied tiw bai: jtronsd the ehild'it
nees te osa iaf uioiner t3.l waenerT .
tbe einlii became restlcA he hoalil J
laJaf the i-riU'h and vij?rua.!r heal the .
air about ibe clt:ld crib Vj drivt on' the l
sppovti vritcnes. "sriio, ce alleged, ,
5 -n ? .1 .a
the child, frora all h enemies, who iee.
! br.t can not be .ea: ''Ohat tier can
co. come near tae aor hart tae. body or
propcrtr. I fortHd ye the sail hole
I tt,. i, -ti k. t.tn .n ni- '
j . . v..-r, w. -v ..-- j-r, M. , , .
1
tL D. Ynwsa err Wdia- a HI orer the little See- tJ315 J . 'TIS .1 ? IK
I The mothe exhibtted the hch imt lSL?,t
ts .-he dW not tiie fe. Hf Wc o3T the ld U!e had f T f1
. . . . , . . ""' ro-m ArrwatvnttruT that eat-
ft M uar, transiniea tne Biaauicnp asa v- 1. .
-T T .T . - . l J ..Y a... -3 -.
. c p au u. i-v-vu-att of u iw Aa
spin 1 xorma ve etwi. iay bcc. , t. , . a,,
inr
xerhabble.; until iB iW law vll5SSU.
inlioathe feOK le have tkea '"rJirv!!.
xater
hn'j
Irtltlrnt ninc
nhTMr thai th i".i '-l rrrKBWi
of oarh -nf ili Umr IV -!" Hnd-
oa. Tarkir. I-Aarcrwa an 1 Uadbht '
vrj;h vrkom Iot8.lt. a ut-- a4M h
ImUUm jpimt, isatarvd SiK' VTUb Ifai
it;trrKtf Ux Mtprtimtural Vm, kn
phntkw! : tbc frrn: nod mmmh-
! titii tit fnoTl jmfaeJrf te w-fcfcplti
j t)'v wroltl or Uni-z l r-ttml &rk.
0fnTul Harm itmrwl x V
t oa tin tziKita tt n tint me
i vn. nail ti- k tWvtW frow iiW
jivtrrtapi a fiith of litoUic Mfrnfa-4
, Uit &t4 rwwi Wm to Mtkv h kj Mat
fn 'Ilw firx -fct ln slTi nl A
White Ho n iwl, ptNTml mi life
' rrMf ovur HIk U--Jmota. homM Mlt
imdi'mj; limt tb owl sad r.
tlutr aenr J?sii J.rt Him awk.
Wla Mr. Tnrlwr a taM Oi IMT
tii ytrUitvi (ili: wbt ' KMqr
Ut M aJoinr? l"ki- m nil -H-tltMMr W
lna5: wp wur Uutur " Whra dw-.
Urrt! hrlM-JnHw m tbe ttb.! Hcnatm.
iir :nrti UtrV. rati, pnmritttr to Uh-
, KI-,hjnjl t.num-8t cvrr4 M kM
, ttwnifl. ..aW: ".'W t fir 4r a
i Kiw' '"c w R . iHmia ntU nab Jt
, ' 'h tSrwulJol Imaio f Mm afta I
iovp.
V To Mr Uaroln &ar cammt naapfwi
:I.u. :nu- .U--. nbrl Uv hita "Oa IW
fvt-nlay of Um ! raa I rwfrmal
ntv. uf nr ia. witwa aai lw
' nt4nHtti mi1 f-t jta. I Uwaw mviaaoai
n loMnrt in sn i-lmoMi b rri.
opfHjxtte to ni u mr bir-t rila
L
AwinHn -!n. ani. UmltuiT hi l
r
' O'.tirl tu .MtArtM ami 41nli U
Uiiii; if mjirt. A liltlw bmWcafV
pThaai tortlid. I & an aad wH a
th' rlR-- Uat tf lUa.a mai! tflf
intr dow a. 1 u it ram. aai auttawi.
' thai ono of Ui- farr o n pnir tb &
.other, atMi IumI a UiHi tmm oa k.
Wh'-a uty HtlV ratar ia I tohl br mi lim
vihu. nad sdw. u ht bnd rval tuiik a
Htjn aati tvlh a.ltMsbI raaa
( mcKiiHu: t tiftu. Mai, lt aiiina ya
' u ill In IfctiHl tv a ".fcoail torai, awl vtfl.
m4 hw taruiifh it.
Ow thfir tnp from bpnap&iM Im
Wnt.hiaf;tfl th-y pil ly faeai
Hamon UtriarpUrr. ao I kaltNl la
pa a tnlHtr of nto-rt U !U iatnwty.
Titrumj: Imm thf rraf a blitck-lilntl
tnaiif a cirrlo routni hw Jfi '!
nit'Ht of lu atitMiunaUoa Mr iJaooati
tohl otif o! tho watcher Utni 01 Utaa
,niful trip thnmjrb taa hri
bnmpy
N'ortho rn tilnj dfrkd 1tJi 8a'm
in hi honor. w ' !! nh ou tawt iayitfv
ioiH nif ht nlt thrMjrh l'nluzatro mhI
.vrtu arnvat ta Vftohiajrm. taa toti
inc of n dfnthMl. rlnar aad awiaa.iak
lilili', wiu Mtuadmg ia hfr far
Tb" tircnaw rnT forrlw-liapt tf U
two Mrs. flarflfhia. rwi,.h"r aal wUa.
nr uo fTi'iit to Im rtH-iMl. Wjsi
tb-r thf uilf faa."HM of ar ruit;i w
Jiarjn-r's liaxnn-.
Ili;orfrj ofCtolil in Cnllfbrtrla.
In your Immo of KrW.tr rnrontas.
writfs John Ilntif ia th Snframao
itr. I Miw an itwta htfaaV!. Th Dw
ctiTf ry of (odd.' dntfit a-t Vr Y"V
nhoro Ui" ktU'T. aa tpl Catiloraln
iiioniM-r. olj'U to J W Marshall lar
n nil crinht fur th ditt'Tt of taa
priTioiM niftnl aatl nwrb taal Crt.
butter I duvfoiui; f ihn iJon'i 't4aci
of prnisr. With all ! rvt t ffHh
thtiso pioafr. I w-ta tc -avr lUroaxta
th" c I'.uuiit of tiif lite tlt lWr ara
othf r jtnrtw ;nal aa ik-sor 'x I
' n-fcrto Mr Wtlmr aartUriy. ta- 1A
: r of .!.? had tha tlrai pkip uf ?Jd
ilioxfrwi ta ( Lfrn3 )a hr ijwaji
u:i in 11 Ti vtnur t UaV aiai r.
tistt to ta Weimar f-m.U. lit ff l&ven
' of Cotum. IH HttraJii rui, cUi
1 pany with 2. yit. Hill. al -r oltiv
jtirt wft' to fvt a isk nt ta iiiirai'in.
and the ladv laiorarl trw I ? mAj
one of rueWel wlio rvl4 tor? ffcr xt
' tn'iar parprn. It .mrj-4 to aa?r
I tSa iady to hv jH-la tall on hvr. I
it inr ytm Lrt Tua f laU dlacM
fn. .SauV.Ul Ua: Mr MarwaK nad
ii"r okocivi rrrni ow utn ssnv
fcu0,UwnorslJ,. w Vlm,. fc 1figfaiprf
WrtinwL or teU-rt. wIkw t ant. St?
t . . . , , .. ... . .
.f. wr- M .. . ,. , aluT!
;:" ..".; ..'";. jjw
"- M- v ; jr-r.
pic-ki JS nja r.al brwijjUt rt to tMr
' ,- '. r ,.77 1 . .
Nnth-r of lb mj 1 nc
L-Mii vvi4v-i im wtvit ur mmm
' il v., Utt b f&riatav-d s Mwn t aba
a it that U glt. lrJt thf :ft
only IawsIktiI at t She then twd-
vincinl tf.e ra that afee trsu rit;ht by tsu
' injr the metal vniu o(-U, tad bar
husband KK - li tort, ai So4
ramento. the next day to clTe tiie lm
jrtant new to Hnttfr, Swt & he ("ViI-
mar j iraj upfr:iitetirfnt. or U. af
( thf laborer on t!i tailrACj. Ltaooiit
' it iwt to lei Marh.!l r.
?" " "'Z OI ls" -?T"J
c i i . .1. 1 . . .1 . .
Cm as etvea to fee writer X thw br
lt t
lady kHo rould hare 00 ohjoct la caW
loj: the atorj Sh rroar.fd, to t' at
tlie tin:e that ac'had .-es olferetj t50Cv
for tb jecjmen. and ;t wa oalr mi
sliout fc6 Tthjo 12 srj;ht. i ake4 her
why h did not accept tho oflr. xvl
he jiaid she wotsM not part iih tk
fpeciroea for taoa, hut Uwtt if t
ulale of California dWred It a $. jae
tacnto for it eollectjoa of fe?irieal
relic it eoald haro it; aad I thiak taar
rcaairk sjteaks Tolomc for tie la4y.
mm
Cat la Aaateat KjJH- -
Tboe who regard taern.h'e aa ri
.tAL lWw.k mmt A.. V. t.
iiciv;iwa vi iwris rs wa ri.i
,. .Cr. .c j ftr!l .-ajr -c
5 f tf : JPf'S? -Sfc.
, - rv- .t- j-.t. tk
Lfcjr: BAaBYTMt. - w "
,T2!rttlirar
ctsraea-
.-,, ' . tji :,t.
-" tj .v-- r.-
i
"ii
4
.
T
5
i
af3
4 j
i
SoM in Eea Cloui ly?AA.P0PE.
IM -" 111" 1 11 11 jrTn ""
S-.1r-i?ri
.acttoaamadPBvT.i' - : ir
rs fiK'i te;m4cki
- tf'm. aaia" i? tv- r-s"" , v
.4- '
rs.--a.:1??--?"-
1-
1 '.-.-& . A .-.JttSvyJb&
T "" " SiQrS v; -. ?
.fi
"
j-i
h
-.j.
r-L, - vk J'iA-C ir y
Ti i i -c..1 i)- wirf-.
t .jfe"r f
Jt-
i .. rf v
fi yj
.-t
-iii
: 'fe'A
nr.
V -r.
rt'SSo -&&
j-a-s
.-
.- -
rtWtwaa
aiaaaaiajaBaj
, J''-- 7 -.. K - T,
a. w .rt?. t.
F.
. ' " - ' S
- w
'! Cra -W" "l. sbA
vt
!".
7r
j- mm r