The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, April 17, 1885, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -ifS"-
gy S
.."
Cloud
Chief
TVr
I l-S H
JJJ
W B B
.
&s
'ETERNAL VIGILANCE IS THE PRICE OF LIBERTY," AND Sl.30 A YEAR IS THE PRICE OF THE CHIEF.
RED CLOUD, WEBSTER COUNTY. NEB. FRIDAY, APRIL M. 1 885-
NO. 37
VOL XII.
EIID5R EAKSG KITS TMAi:
Th3 Red Cloud Chief
'
JtiED
BUY YOUR GOG
AT THIS OL,T)
DS!
i: j-4 v u tcrjrA?
TH TEST:
A.C. H03M3
Proorlotor
eliahleFomttere and Undertaking
Opposite Posrofflcc. My stock of Furniture and Mortuary
r,rJif T.ARr.PRTanrl MOST COMPLETE CVCT brOUPrht
the RepuDl can Vallcv and my prices can
"R.L.
RED CLOUD CH J LI
A. C. HOSMER.
kxvr tr bvr.icuiiTio.f:
PV. r" . " XI M
Ssf "? Ivur to .tin. ... 10.
t.trri fci Ur ofU)S In lltsi Cloud a xst
r ! Uio .ootid Mil
B & M. TImo Table.
t Arri av
, "V-nd t Crrl. mail C nam
.. .!? mail . tfjHin
Vi'uia to'it IUUro ''4M) v -,B
j ii ui. Id!' t !'awr . i o'Hl V jT.jtn
1J-' .fttbUi.'ui'!cii . " J-frtii 7 itijrto
CrrU to lt-d 'i.iiH muU T lfini
t ijiiiuu I-.!;'' U, humane, 50 I'Jjwu 30 Iljiw
4 CI rffc iukJ .. 11. JS
iUr Ufjril hmC lluvtiu: prf ;id i Trie
ti.li u.r ijuu tnju. Ml IIa.iuK nodi rile
T .j ', iu-agi ldrxuxSi tnlo.
i '.:,nKi iioJ tram or:u,: jvmif;erii
Ltuiii I Li jotu le;r litre
J i:ia.W. 7 Ickft AKoUl.
t-fi--
COL' STY OFF I Cl'KS.
Jo'.n T ltaylm. County nirrk.
ti a P.uiiow. (oiiiin Tr"iirer.
ic O Y'-icr, Cm:jy Jm'go.
J W jLrrvn. S.i.-nil."
Uj.it- V Spnnprr. Supurintemlunl o
put, .' Jijitruftion.
C i' liiik.tr, (Viunty riurvuynr.
J 15 M j-Honu.. County Coroner.
f Jach I Mj1t, i
Ju ii ttiluin V County Com.
"Ik 1 I JinMllitoll. 1
?" Business Directory.
I r - ; -
I 1,0. . STAN fj:k.
Al'CTlOKEKR.
- - - .V EH KAFKA
UfCKS
V
W TULLEVd, M.D.,
IIOMCEOI'ATHIC PHYSICIAN.
I ri. Exnnuniuc nnrcfon.
Oiti.i:- (.pposite First .National
Ptuk KrJCioml.
f E McKEEUV, M. I)..
iHYIClAN AND HLKGEON.
(Vrn i: I'rl !!' t of CV' tlriiK arc.
J2 h ar fium l J.-rv in . : U 4 ami 7 lu
p I.tf-LicS MirLh wwl 1 ctirt mis-
AlUKlotli. NKNKA.-KA.
r DAalEUELL, aL D.,
niYFlCIAK AND SURGEOK.
3!'d Clwu.l. Nrbraska.
r,c Ut ta iip ioiecico.
lLIIAM A RICKAKDS,
atirni:ys.
lUni Cloud. Nfltraska.
Corner. In 6mill iirorf. lsiw otTice.
I M i -
C VP KAI.EY. J L. kAl.KY.
Kalky Bros.
A ITOBNKYt? AT LAW.
KE1 CLOUD. NER.
Aoatrf for the H. A M. R. R. Land?
i. M. Nu,
D
K. C.5CHE.NCK.
P II YSC1 A NT A N D SURG EON,
Cowlc4, Nohru-Kiu
rri.feKfti ci!ls j:ututly nttetidov!.
OrvioKt At rc-tdonot Cowk. S-M
X.. E. ie-ort'. PrtVt J I. Miser. V Tcrrt.
Jiu . M.vrt Cahter
irst National Bank
RED CLOUD. NEBJ
raimfeil. - 7.1,000.
LXrcia
D1KECT0US;
II. K. Moora.
Jobs Jfoor.
IT. ilosher.
K. C. Outcalt
n'.K r.ichardoa
j 1 rc:
0 YOU KNOW
THAT
.OHEILAIID'S CLIHAS
PLUC TOBACO
r:Utal'ntjTjtu. KoLfat Cat cut chcwtEj.
LvVt it?jr Mis tiu"k. bwn, ana rHow
IttU ifcT) l VOi iu tflcao4'J "-v
Attsnticn TeacLers.
rootlet s brrerj c.vea that I t!l examine all
irPUs whoiuavtioirrio oaer incniscjTf a
ui.iUtr for tcorl.-rs. of the commou erHob.
I w riutcr cusnrv at my o2 in Kcu riouu on
kc th.-J san.ntit lit vach month. EiAn:;tuvtlon
1 comuiftjce al V a. in. lw uoi ax lor ptoi
i-itJuaa. li .3fiu.vci:u.
llv MMTiuUaiiBtM It attic UUlM(tMk
., wv h(.'&&CrXSrw2rt: T 7;ii T5rrf Pro rletarv WJetficinos a &p3Ciaixy not jr y i isjA M u. ey a war 1. K.M. ... ... -v . . .. : and arrn4r at dtw.
in.cr Mr-NJirvv AlwnyM on hand. sfcgfflarf. tut al-. - far a.crr, muwct te I wait ! iaat road !cb..r Hrrya Kr- It uw a ;-or r.t. U- adratolttratcn
v.ASE CV IMCIN., Cm aua wo tiior.t VSi'?X:W3 .-... a.M- j,,-..,... ... ?-:-p; h-ounrye,! , r--nd i..d i..l t-. dri rrnt. Hot oh. .3,. b.r iWryo Ua4 dM lo.uuv
ITICRSD- M ;rvNKI.Ki.Ari.A whonovo-vcn win iSaSI5 rtu..i.kMi...ii.ti...ii-.inM .s.i.a'I a or-irr -Jui: : BM.-.7 aa boorva Jk. Oa?-fd t r,;Mac -: .rtKWff H. bd dir:ac h. ;i.'Umm-aa.$-aay wlti,
K;a;.mi!U,?e1t -SV- tr T 7 ,M4fr.a,-,a -,, tt ,..VnK b hrt,r Th. rain f aTof .ES y -sX
,jou,!Mw.um. Rwootcst monts. ' o-S-. K t kf 1? fe- t trA V-. ; . r u xfaa:afcof k and )oy a prr-!f-rr day bad . Ut wrth t U rm n!:: t-nl x mis imnssi
l?T' NKbVCr " tiiSSb3 J5-i. ? JMl, J 2.6. ? 6 T!r-: I raaan. wUf drr.b tha . und fr Ttir add. o ltirr r-ir of tee n; r; tv;-rty. oa .ki .0 wM rtuli
Kioau. . ru. , ' , weue tnv faUr. 1 w. 1 aaj 00 mor. rx- rtad t-r r"x!nr w!0t :h.i Ir'-cfct. Fr u drf U.t it wsi a .t r.r tal
JfYkCWiCt a craerai mrsst nu;Br,.. put ana
A rli Ccuut Krmnt. Aio C-HCtj-. lrr
inct aud iNrbol litnct boefs. Uur aai tll
a a . 1 . a .. ..
lxcaaso.
Nebraska
-DE AL.EKS IX
LUMBER, LATH. SiTISGLFS
RED CLOUD
-()-
DIIVLU.MIJEK SPECIALTY,
KOXE2 AT TSIE LOWEST 25 t CKJS.
&A fe ' A
.tobkv fiJ es y E y
m B
r --"-
i h Mil
House and Sign Painter
Grainer and Glazier
All kinds of Fancy and Plain vall Decora
tions Promptly and Neatly Done.
G-et my terms before
J
done. Work guaranteed.
WALKER & BRAKEF1ELD,
IrLLRS IN
Pumps, Wind Mills, Weil
Aad;EvorjuhlnK-In ourlhio. V7hon wtiatin auythim: in tho Pump
Windmill lino It will pny you to soo un. Our Pricoa uro tho
Lowest iind Work Guaru:j..ood.
OFFIOH On Third Avonuo, Opj03ito I.llnorBros.,S.oro, Rod Cloud
Nobnieka. Don't fnil to boo us boforo buying.
WILLIAM GATES.
RED CLOUD 'MEAT MARKET.
t.:rt I,r .u:b o! Mit.
I FRESH AND SAL
MEATS,
FISH
POULTRY,
Oyptcrs,
Snusapo,
Bolonpn,
RED
r
uie
-X.
lachlnz
XOT2CB TIMBER CULTURE.
t lud .Ohv.H. 'ijltrt..n. -t-. March . 15i5
mM1'I.VT II Vl, 1,1! N t:Ti.uia. AT
V ni.acr !. Mi'Siirn K tV-ottr aaatat
1 kTi-. mw. r . tvr tJurr :.. conutrt w;trt
iw a I- 1 iait-r4 uTuri ertrt iiju.Sr . 41
st Apr: ."" K5. up.': iter- st ,. x. ft'n
T.-wivhip 1 raorr it. hi Urt-:rr cutil. -to.
n...ia,r ioraixvii'.-B vaia wirv. roo-.
irjan-. a.vst mat ITiartw Ka-j sr bav taJ
M Sh- tsw ;! .hrr war to ;rn aad ciilt
ui. :t. ::nalrr o juU lane, and that Utr n-
;umu runner o: Uvoa Hhira J utaar Aaal
j.n. ar. u. upon .t.4 ,a.t.tbr td part.- ar- t
! f-v -atwM :o a. ar at U.I .Jttrr m, Uw
.1 tt V . Iii ni W- s M: U. rlx.M!
;r.tll. 1 Tit.. . .....I ! .
b ar..ititr.; u. t.tV..,t.-tim.K: ;n thi.ra- ar b
i vT i: ttrO rum,!, .nj. oa uf i;h da of Ma.
Ins :b A. iL
.. S wrr-ra. i:4r.
The Jolly Joliet, Josiah John Ja
cobs " Jumpinxr Jock and Royal
Goorpo, Lutz's tried and true terri
ble totnrh trordntr Turkisn Tri
umph" will stand together at Red
Oloud, this year.
4D4LUTS, Owser.
c- p. rrTv-U" 7yjSfJ.'teSil3i2-JE-Tc;,vV.n . . . .. . ..-.- 1 - , -... c a. -mum rwf,
f.vv .-r i-T -- .
-. r
n uj ! i
ts w o
K J
Goods, is
to ihc
not fail to please.
TINKER.
Lumber Co,
SASIi; DOOH.-. PLiNDS AC.
KESRASKA
Til E riKT IX IE .MARKET A.NP j
- t r--i-''
von have yonr work
TnTrirttr
-w - ii!
x .-J S5-,
-? - .?ftT
8 'fe &w f' s M
"i
' - Xi . !.our&ro! Tnlna f.f ua 1.. w! Th- car ' waik4 don to ta railway-.
CfeV: ' -. , ' R. R. Sharer, P TOP. J I". ! ;.n o. b, that awf..I lilKUt r- ra-d ! t5 i-tm to u.w by to n
2' 'AS&1 OILS AND DRUGS. 5 ora, th.- w :Wrat toat rai, t,r. kaow-n, Urr. hrW . lap W br . W;r y, w that to nUrrUr-orrt
Dr- J. S KMIGH:
DENTIST,
CLOUD Ff3RSKA.
Office Wurh a Xpcci'dly.
If a: w haid osiee CTr
Cioud Nn:;.n-ai Hank.
Kcd
LEGAL IOTIG3.
X r. iTBtapaaj. a corporation pi:a:tS.;
K !
Ivaar H. llrrrnn llin r tt n t. 1
t".br. udmhij.trainiVrf ('a&M -w r,L.,
r':l Ft. Myrtie Fj-ar. infant
11 X4a-a0 -. a - ". " "
: H Humor, ar4 Man t Huram-;. d 1
irr-a an . i- . r arr IfeaMatuTftnM
Kdants!'1
r i-..- ai mi thr wca oav i
ot Marrn. rws inr . Kor at yrt.-5j -
court rrt.rr oMial. V-i.-kk . --i
I Ajrt rt4rtitints rt a !f .. . . . .. ..
ti-rt; arr U. him-- r ,txrTi -rl .
saj,, , troOar.t. K . Hanaal. aU iJar
liamtwi. m jrpu . ir i.j t t aaif o
ta aorta k jLrtrr . .;. tH i;. ta
wn-tia-t- i, ac-u K rxnev rWra .:t,
Wrl'tcr c..tj '.-ni4a, V-rr the pay
MS.t of ft rta-u moa .Cr dill Xtf-.ur-L
St. !. fv is.. aan tarrr. tfa Iwvtrtr : '
l-4. That th-rr r at 4ur . v.id rv nr i
th -ct 3t: n. a ith ;buv.' jri !rrta!-r 1
t lv4 at pr rat r aaaHta. ltataus ira .
f-vaecrrvT- ttat Wadaat I- rrjatrrd W w ,
Oh- vwuf . wr that 5ad rrao- t.. hj u vatt- '
r tfar aavuoi t.i: U-. . art ivMBttvd u
aai tJ fertjre tae tar !!'.
HX r tN.tI.CVD HoTX.aUC .SECCIUTT
(.N!-aT
jjL. i uCihuALTw
t a Utsrct SaCvca;o.
m ' rrr K 1. .-rr &tftM tr
CANS CA7ALOCUE.
v-3
- - !-.-. Umu.T
. Un. I.ie.
" rw m- n 4
t r
jk v rt- lurmn trJ tr-
I- A
if2i
T
r a ..aaam
;
tin
firf
fh
1 .
affTv'
rit
Il" . jl tor 1
rk. . . u.. . . a i - . .
' -,-iri it-: l p--i.
yni,-. ,.W U.V
TAf-f-i - .i. A
6i
-
ri
$'&,
feV
I)0E NOT COM UN AMMONIA.
lnmi:. hjra-r.A-y ur r.t-rj :
,U" '...'"Ipl'-." 1,. J- tVr"
IfrZ I Li I Or I Hi Ov!::.
IlfclLl i.IiiU i V l UZ.it. .J.,
4L4
ilr. inCC'S IlCClS) liPJCFIE- LTir2GlS,
... ... .
R-. Dr?ro'c f tmnli-. V?
.
11. . IVW klHIl
tcii Vi-fli
Tut i'rj li.y I
CROCCRS.
tT. '.GUI.
FOI? SALE OY
CKICACO.
A
-r rs ? so
e t biK.ro
j i -.. i QMyi
.x-i
irr.f
fi
Cv6'-?.'C,
SPECIAL
trrrtiU. t
'T?s:'T
r.r-(
MOST PERFECT MADE
j tI'iirt . iJ T I - N'n' !r I inrt.
i PRICE CAKtf.G POWDER CO.,
I ci:ica. " wns.
j Drugs : Drugs !
...:
r?i
r
rr,:s
'btlisOtQ uUKD. kjUCj
1 '
Notions, Wnll rapor, Lc
Red Cloud, - -i:!V3 3C3
Harness Shop.
-n -
I
L. rrLLER.
THE CITY
'(firs? nr tfi'P f
oiiTicrirrKisT
A5r iski r.r tx
GS?vEHAI,
Nursery Slock i i
f;. -- i M... . - ' .-
s,
"W l -.4
-r-r v. - -
IIUDIC LrFOlCll . Ul'SCriCS!
A.b1 -oai i. a $har of th; t rsd
C. D. Yttt
fe, S. Irisir & br
EsiataAssiiiS
D1
P.ED CLOUD, Xj
, -!- arr-, muWt rtax.TJa. cw
Wv . r..-- t-t--. -.-a rUh ,!0-
j jaeMt. to irx pnee ?4m
I vv x x affr Ue Una JMOoad.
-rr- tawr. TT5 arrr aa4crcUCrrastaa.- sod '
ww i. u . jkw ilSu r
o. ra s arr 4 axfi-. Sraa 2d ClHai.
loT'fTlES , w
iCTT
1 J55 if 1- at .nam. mxB Irrs Inc 1
I a-eCaadlo acres sicr crrs3er, rricc 'J
I KTaor.
a -.-..- . - - n . i --
f 5 " - hV
WT Vr' .fc i w?T.ri'
O 7 rf.! - . T
3i
5
Jw iV
111' .P
1& TUT
E uE cusii it V- -ad Vy & u
i : i ; K tn i.i- ii- ijri r.it: jik i kii1'- .iina iiw
HARNF.5?-" CiLI.MU-t SADDLE.-. -M:i lror of jor in Iwr evs that UmJci , li !n"r-r ' u
HDRth-RLANKLI.-. .. I . m. .h"B.nif n wa c-a .T.sui . .. i w i. .u- .. The Qrt wa that vaa'.i tbr r.n-fa
And overythtn, u-imUy kept :n i nmt , 11. LVi iSrw HH.rpM. Ht. w, CVtL ItVS
cia n .. , r.ar--ii- Into a rab aidln an.Hhr mcn: . r-tor.''y. .-t..a at.or rf:..dcra.ioa. I . h.,., ,,, m..,r.nnr t. ,. .,., !.
Two d.-.w north of l.t Nat. Ilnnk- j wyp n,.m.y ,,0,., aad in JI"' ' SS?t"' a2 . f ZZ"
RED CU 'ID. N ER. can oV t-V iruts. I fur Hnct-Urr.;J. . u. r Jm aa- .r- ,
'1 ! x !-,' ho 'nr '. "inrnw Th- ' '" frlwa..il Vfrf., i V4tl i.im " . . -.,... -.-- . ..,..
t . l.ax. nnnc.,W. .Of . S50Benw IW. . . . .. . . . .... . rw hM n.' at !.!n .a U. !ke JlHl..r
Trixn:s cc Valises. Jr -" t i-d. i 7T"7'wf ;;!? dw n qa.u. aau.r, h-r , w. wai ..
1
1
h8cl
Mlill. IT,
-.
M
vfi
T
J
rr nuoii tojrwAT.
A&iLTcf'GiZed Jkxi."
!
Hut )r'. U aiiO if h fA lh4 l!"r tieva c?
t.i.ort! sae! crv? rl u:,a:
CH.VI-rau XVu
v uruK aw: tsx wa ttat ncu. i-tr:
A':.o:-ffv. w!j'! rnsati In A !br I
wr :' u: ui: sirT, 1 n many tin n-
Ct-::d UjU 1 m axh:ac ei-.rr ti;aii yila
avrrvur o Iwu and li .-tr !. r Ma mtet
. f f.ciM. i Ulnk 1 iWf . t v: !: ;h -
t- 5. 4t( a-jny M at ;hemMJ.i: v- O I
' ' n li,U c ll,tr- Tie j.it"r acta .f tLr
UfeUiam- lu wtuch K:.irpa and 1 tUid
..-. ... .l.... .J....'....
if i r jf 1jii -U a ry () p' ' 'T S3
r mi. 'i.l 1,! nM r!t lii. - 5i
w.- - .. m ... ... . w-i . ... -w-
hlt,; ui.tl-0JLi.t Ui ductni;.
' jt .ui in . m au iiiiwim tor v
"U'.1 n usii. u Jr weii or UI com,
was u l x Uar 1 w.ut.
;-..: :--, t,fti III on rj- mrntad a if
! j ji -v-;r. TirrUitnc c ic-j ; whoa !or-
r v, .:.Jsl tu be .up') w-.: vt ! mr
1 I w-. win:, ihit jxic li r;wrrtru'a e-
I !. s'i u ufjU'-t, -.med ffum L:m ta ;
in - r.i.u way, uutrr.tjr le:; enr whole l
l .r- rc'iUiJ c uU'i'.r. bu: cnics4 to
, r ; a! :: - zh t-i of Ujc Jat, H-Jot raad-
, n) :.-rui Mu a i:ner lo arsa-: mr r;j!-
I hii.l i.' i:I.-d m tiif uajj n-" rthty !u" w
. ; i .ore Mt .ufrd; n w u- t!;at I
' : :n) sttor:r- .i.nit atr; r. cl Mlaa my
j . vi an more ?Kwrrul tiiati .t tv
A.i'i : a ward wiU dcw-rifctf t:.a -ir.io of
::ivti m :j1 aa. tih t.H iaat ?o1ciuk
w i- m :r hj;.wn l ih J .tlisiHkrt. to
' a . iu Tuihl t:mittui and di:rr
l r ... c p !! u antdr.uu a iUm -
rr:u.-e :.i t..-A:li-I carnal my fainMi?
v. .le i- m the rrowd -d. ittinrtNtrU Ta;
HiMiticMAn nv ol raumre wivt way:l
i li:ay. .
BARK
i U-wiidt-rso'.M. tiee; b'W .deruiKat, t lh(dj. ''f f. nc toar-slo., I Utr i.
, w .rl for wuat hm l?a. I r-xilJ not tMnfc. I I" l mot.
A.I a. r.-iMjilajc .'wii.Lii uvl .f ; ui. In! ararutu. uufwH': uiemw rr.mnL Lar . ..? I)0r. 1 b. I.r- ,rr r 4.'
i iar. 1 . Yv? Uim had 2..i:-,.p aotsno i- J H, In eoo.mon with rcr- on l In t at v hir'. I d ert j mil tro4 h
, od. -ii.t f nv'diHl n. nar-a-i.eai:y jrtrR , oturt. bad turrit I aud J.at at lbt Ipjm n,t on mr bf- L T . a ..,-&!; of ti "umon
I rarr. I C)W f -should hairs fu cu T.-it:a ruee fntm h"r ut and aVtr.l t!.- A , lo:-i. tit j fJt ;har Vi! a- ra4
' oa t.at throih.d wh.c ai bnar brfrc J'i- It Vooi;ht of rhl.tpoatt M bad u i v.j - i J'.h.ij. -.
I w- erurc-X. Unaklag we ut. oUs to ead J trn away . wrrrrfc laNt Ujr.f rM-aj. , nvuti ui a ai'n ar ti rvd I tar 4d
!liw.Mrv. j 1 w.hm?UaniofUi.Jr.iow..Ir.mr'.- ilr. I4hv. a Uaet iit (alt HaMm,
j I r. n-aj wr thU murh. A? I laid P ill!$- ! c-mtinuci ilr. .rr. "t-ul I did Ux la waaUndtnjr su u atut mh ! har14 an
; ji- ..n imn f tip iMrd ivo.tf.-n be:icb In ( twt t 'Jit f Roy vtneMi fr Ute aetli l-nd Jn Uh paU fcW lr tra nrj
:vsUi:i.t rr uor I kr;t :rtntlr.jt to wy- irnarotlor. haJ bu ai.-d to rtit-r tb ' nrht. I arri 1 oa bwt ho 1'uWji kud
-Innn-..nT, uy lovt? la Innocent; that
snj tabi e itttntani
rtiw'..M.u,
tr-m! - Tar; na
mmJv r to tmK' ' t
y fflt- oraltt. vh!i fjr
1 ; :i':. was .:T.'aoua, aad refnao.! to
, tTa n 1l
I r h tr. iay wify rcl an rwt .: h-
fAc wit'i watr-. wt:ii a btuoriit M by
t Srtnd.'v polU-craan. PnnMy ht;
! o.:,; and caaicoeit!, retamwl: irfic
.. . .. .
"'" lOSfBfc.
jv pn w-aro of in twl v;ra f it totnriiln
t
JrarpsU"! vh-sfrd. "as yoa love .
. not -.voni In Utb iaen
mlLuU" we
, rl I ieae it.
' Ck
at J-t fr" to c. U ful.t, et to
, jn-; p f -.lnKV
Ituuu.Jb abtrrl fr m to a'raipt to
rpr t-.ir.- i u- nr' o-ir o .J 'it:;d txr..
na:. r.. 1; vM.ia rn. s,vT..-ce iwr w .
h! .. ' "
,?.L 1
ivr.l? th tar that w a
c p th ; at lt w trw cs ?.
P ... pr tnrned b a.. attdeace aof e I nw
torr -r ratnr.ojr m or tryo.
Hsau, ' ahe sud. "n trr-!t nraat be
tro
f -oI cf wu:ic K
"Tbst taeo, Utr paiaoacr. ooaof no: iare
diid rJitT fca hr wai tnoocra."
KjT abovld lat? H aar-at u-th to biat,
jmnr wrr-wh."
Bot ity !W be ronfmt?"
'hca tL? P.eioorv; it birerrrd
h a to do ,
, , L Jijia jiw, and kor avert wxfo wr
, ?pj quickly jad Ul e:ettiat.
-.So. 1 dd no do It. Tae tacuca th
draa bacntrd bk. bat I d uoi Wit-rait
caUi ! heard tuo- ra talt j tbe wst be
i Or?d. 1 3B K 2.U c-oje bet to sue. T
I aad r,TB, tisa dad aixn orer wVxa I
t !: rreu thee I don't lAiti: Iaetsaity Ik
j favd it. It wa weroo yam. toid a: how
j 70c foaad ae, that I let a a7-t
-I-sret. forpve ssa. 1 jiaei J.zre b-
1ct ix the ts.p.b M7 of :h act ens
J JT wimwt. er-a tf I had ; rt doc,
I'-.Mjrv s7 yoa forr;Te re.
Sa tcrrw hor ra. aroviad tae. "B-ai!.
ry hi-boad." aiM wia..xd. -yac haTr
doce cb for ac do oe tfejt: aaoro; fad
oct tae wboio tr ti id act war tin --i
j kL.1 hlta. how be ta tai hr; fisd oet,
oac;tbss. Hisl!. toec happeas a I LiTc
sctcz crea dr.Bi of wLl b ssisc r"
I prnc:lii to do as risAL Isslce!. '
j the sora: I ha recwxTri ay aea. 1
roihrrd ta i!ira eTerraiia,; tha: cazld be.
If araL Oac Aad fr all I wcd
I wcjd cxcat
i-iCiCi. tkas
! J J C.0OQ CI CO3i
, AWij erery coad
x j
j ctood
i a ,
aood ritch.: ie rei btrztr
iBIrt3?ar:a&t ip2 iwa.
r Har striae cocdaci dcritr :e trial, her
5 is:s-U ' t' b.d - bATe av
v. -.c aisiioa ii twee prcara:. No
I dttt t ws lacied c- jj j, fcf
.a. - j
..-w .u r. .. t ... . .- . . ' I ilirt nt rar lr Iiaar at 1
V jt U LMMktn ry mi xtwrnnem trot.
- r t h t z. uvI wx kW. 1 nov
tx im th- ruua- of :h- ir.- t4dtor.
t..Ur4 Um iv or m UI rt-Wir
a: . mar.. Jt f oaIst in nr6 to b
4 '-.-. 1 Vo 4 tla I cw-t cm I n twr&a
I rt n. rJ i d. m ttwetof Uw
iacb par ur& .'rcr- .i. :. -a: utak
-I W Kaw skH U:h i:at Um rx.
lvrU.
j "Tntni. Mui I mm ljrtr. fcJf Oor
j,, 644 t t-t "!. stuck or (Wxcrl
f what us dUt lest It I fctrJ
: ur wl r : kC
akNuUmr
Mntnc! I co!4 hat buvmI sht man
' Tr i i tr.u to tpri f at'n-t
' ium. What dwi It anv.u:; :. A i4 !
, a ft-rn Ura.t: J.cjad !nni! bi: a mil
VtT f rota : r S-VII Of l!WirUs'. MIC
- KMViofxoit utf :.i.t thr j.i::
mv latS ;tr .-: a tarBrjVr. t..
M -. !. & ....... . .11 1. --.. ...
lfit w Usy. ...' ea- : Ihr Orttwa.
! 'itpr w. 1'. ...i..i h II ' ,-.'"
. .-.. rf .. . i.v. m - ...
I, Twfr.v.v,!.a law.'. ut hawl
, i pn wa.ru j i.)u rmariiuevi. y
r.u.'Mci avajr nad. ar r a. J, !ura )h1 te
e.cr aa 1 Jrw.-Ut tJe cim'nal in JuUeo.
A:ti.c:l ! v mw q.u uUiti! i..n tt
ji-i Jrvi a at i sutTar lf tiw tfafk
rr its. I r.-tnIr-J u Rrt ai. ;U aU!UUoiu(
u:l 'riaar.-'fi 1 ul!
' "Hut why iM b j.md rc'!tT' I aaad.
! Il.r" It a :". " rfl wt ir
! Cr.fi It a l.vr c.jb.bi tu?. stxSr.U I
' d'Ui'l rajnr a bat:H for lha te li aw;.';Hu:
i rni. I hi aint 'ing wy e
' ail knjcfc.d U 4r l IM b-t!:n. !
' wmt to liUa: If ytm ! m r .art n
' dnST uw as I b-nrvrwd bi : t 4.r-
h-ajlri. I UJ hia ! ah: wn' itiia Yi
. ibr (ol It:.atrtt "
liU ju.Uroe or remorve atre hlr'
1 I don't Ln-jv. H r .aid ha ha mKo
. tin U v:i W'W au4 rmrf- If h iad
; Jet a i.itu from tut; cj-Uv. H. Lr
i "'. "It ? no c l-i.oi a bti of irul V.n
j d-Jti't titow a:i 1 Iww. l!f'i Hr ttir
iBnianwauMioais ci :oui k- h ii
"Hirt. 1 sm Mwrwl itrj wj nil kf;t la
' wu ? jde.
' j &t I"r "ne 't T thoorut.
nr cjyj' "- a la, aa it u laanoti
J b- fcoadjr tai ; a morj of UI villa
I abiet4ae at aruWl jar.
! "' l H',, tuJ ?" of ralutnc a v.thf
C'mdoRiood aan7" 1 ".ual. "C"old yoa. fur
; lw. rrt an ord-r w h. blwr' i
, "-N' ,uwbl ' ":. tt J h" oi'J-'t '
! la inul'ir Kim. I
' .. .- ... ....
o '! - rj-w a - 4 a
i --r a .it nM aa a a nri'i i n t "i
, "nRi 3" - - tt :. aad If j..d-
1-rtav.r tt-n. urallatdr a-d.rtMifr.ai. -. . ' .- ir.a .. u
frra ium-nl of U. Laid fact th vt be I, - I ""M -.Mfv
t.t .. .n ,.!.. m.nwt.1 . i that all o wJ! lh u. aw! tb.l p
.......... . . -. -.- ,. v -.. .m .... t
-... aartirrd w I J.r lh rxv-Mlon L.i
uaaiU th o-abr ulr- I , rirf. to th
wr.tf. I!i.f.(r.:r :M r- td. a..d
i I rw.-?l tfl --o ti. ox-x rt. aid. f p i.d-
b'..- eirn a.! I waavd i l.,r. J irrt my
' ntkua, and bade htia coctay.
ctnr:.I -fcri rj war afi.r th nat
-Tthe La wej away ih rtj ztav aai
Uk tairront auJ otar l-w-rn which
rro -moor it; or . :by w Sll .roa
Uedrr tohdg wita a c44 of war. ox
rnru. or Sav wattirtr lot-? rarxrS. f -:
in- ttarrc at yar wxa ; r!y. Ta-
wlhJ ro-, irera Joar or-r. trst fraraf
hoa?ocit.- ii r.,! fr'T "U
aaad rT too b-dc . aod harjt. T'-
btni fajuf awatD4 fna Ufcrtr Aicw -
Irwt. and wr ui:.'x o-oe aa'jr-. Tp
?rnt MfT cv lay -? " -d?of th
i.. iJa-r &Mwof w hay xta!
ar oy a.j w .ix tasr a.T-.oiz. oat
aawr r.Boia oar L-uthrv T wa..
ixai 'wd wrapper: j happr aotsasia
r f.t. Ta w ea.aa, paf -. aJ
tJ-vmorhiy typ-e-l oC JI . -ie- J bt.u
fai ;t wa. o fxl I r. w f4t of lor for ray
astir laad. that h-4 tbee iC" l-a taa
-wr a. I sboeid apoo say zrVmrs hotae,
j ba-r Tav!sd -li asy lowtar dcrptioa of
h'TUlc
' A hreaA of .; bwt freh air cte bior-
rax troo the fara'x.f tlo-yav. I irrw Is a
d Criorfct . I rra- back ay fMer
aae, v .1 ercrt. I .aec-4 alood ta rsy
r-ot: fcapp3 a a omairsi psca-rr faj
ax U a;y chn of Carina-- lxisc h?
bcrdea. rv r2are ay a-ad. asxl rraJ
tot- ie c-ci thhar w aav-d to UlctrtT
w ca.v Tev ta lrdi 1 14 brsrr-? Ld
faiiea frjoa rsy iack. frTer!
Ai ! here taw svH th xrrj zX a-here
Sa-Herrya f It -xiitt, )m& es-tr that
ctVr of r-crd-rvcai I ai-t txart piaoi
hiaocrpt.l.tUiar ihtattireijadaatt
jfeow -ww-l hide 1 ad iie cy l&re artil
' at Oa.henrl prrjed latcdTa iitt.cril rirr4r ker koMtocaf waaft
I th Utof w aihor rsbt la.:; tiat e trou ra, yil kaa i? crwoeit a? lo.Zkao
jrJp tnid ho tJ wucid faAt acta rtii;-
r'i iih ivd crexri rctsrd: it did
I adJirw!:
-tt here are tie u3 'Jsit frl! liAtjeArr
Aai oocid I &x tasiter aSs. VTlr ts tin
TT
-- . . .
I rZ yesicrCxrr woe tlt Uwr ssc.ar.1
Oicr xtos ar x. other rkf wer cc I
other crif syey oac
t.xi 1 t;r :? il -x J. ;& u k
' axmr l like eott;r l c .. m
1 l.-.o- at!. tartw-&l jksIjv It wa-
Ur &r.Ul I! lit dtaOT.i aWtImmk Uii ,
m v . Uw tad . i ! .t-.u . fi
tMMX'jt.i & i.i- fantff hwt 1-,-t
l-: rxv tii txhi I but! jvw Um-l!
- & " j k.uuk ljit n.litm
I U iJi jUo
' " r li. toatf unnjmc. I n-
j l,- --l Jr .ii I uut w : wt-
j o f rNu.u.. wt .1. w M t-
j tt-1 ws t 4 w s j.
' v" trrt awr trA. ni
!' tljr iaa r-w IUr -
k .i j"ju. l"rr k. inn: ft4 rlt
, t""X" t iUwil. Thej '.Itiw; uaJ
I
' '?! oat d Jv aTUU klir tw W
I fi.i.
ai.iac ar tal to- mbV. Wt I toil tiia
S H.U ! nf I al t?ll Otr 1 I fc)t Viln
. ' W V -- n. . ..w
.r d 4 not. 1 auri .atniT
-Kjo: a!la." .: -?vi. ii, 9
Iv UhI m o j Ah tanptii I Vh Okl 1 u4t
rx J iwwf U )a. !h N . Uim4 J.1 I
m4.'.:t .trr H ". )r ari, . !to 4 urr-
11 r .oX ton ltiuir. (UriX
H 'WtUr:,' I .all iVfl, 14 Trf
rm fomt at br-4 lr, W'aj 1U I ai-?
1
viu my aaaa aaa i;.- arr I
u nta Uat UOoi. !)ulmn najlarutu
U"
N ; nor do I r:r"
j "I "wX It fir rrnv .SU,- UtuU I
thoati.t. r tM Ual k u I emskl to bit
j -rr-4 kl hot I hxUl Urr i.a IV for 1 tor
I 1 t "i it. N 1 t-.arbi It uW t9 m
' a"t - i- tt .i aw4 klllrd
: b .tKit.;, anl lut )u, br k.rr- 1 Lar-w
u ip hue Iotoc to ta-v iLi 1 waid at
,nj- a , mn: rtrt nr ; to JatWr I I -a
r,! U ;.r dW Ua: man tv,t rottlir Wknt
J aw
, Ln. w n
ur v if it r. Mi r u: l I lajrrL I
bat rra outaiac Nun. hal'l af
iap;4nr-Al
rt.e i. "uiuv
my fe a land -'j (tlZfr-ni fron. tlK otKJ
wo jtiit!.ii Mmi" t-'s-'it rao!iti i;o r wm
anx r tr;t Ivl u NtI;p, If oaiy Ut t
at r-t in tipiUit't't faia lUr, ir wt
rnan, a a Ir-Mr .lxnr.. wu tnofi rirf.
PiM li ta whs: wirnri a' Imm'o.. mukl
-- ---- --- - - .. , . r..
' bate mdr u lcrr hrr la tiaortanw'ti
. .- r . a -. ... 1..
' f "S;t M t Cr.
Tt" M,JtS th,flS ,rtiWh k ,n I,r"
tftK ' i!-r.t4 that tfa I
,r" ' w,,,,iii " fAn tfeat - Tnf
rM B!r P l wJ i.-y rr.i iwy
rkiwaNfd. 1 f r. J t.r t-t to ta- r-s-
ia
r!tt.
.t JJ
j 1"
1 rat tica very . I wd lhia that.
-t the drrftT w-a'th brrrr-aior MttJy
rtai ;2a7"piere of U )a: dl ay
u tazmr. If 5.r Krrrya rcrad hoi
Tuts waat of lb eon7. U aoW, prt-
tldd hs vu a d!rct ttaapof as f."
fcj :ate-iu p?d"-vr. b jftT v, him
jf -.; jf a hoU. iKoa! b
bfiti by It. All I waotd wa. tiat It
Ja-- t-c-ajJy sad-rtx-i C-U fc X
rja r rrrand Wt a wtdo-.
Th iin.rh!niTi r ' - t
.. bye. Ua ntr. -int,y kxi ;ks as,
a at xtantrv: irvoaxrr. !'r;aa;) M
wa for tht re.s. or a 1 do at wih u
cai b'sstK'! bits- j---j Hwm J,-c-o
tbr tat .; t? vata; wrft,
aay way. rs V U.u &j aT rvft4
ao C(3csa5aicaikr. as-arA ! retst-rv.
frt-rs tit? aa4it?air. rvr. fe fif th
trsta. LaTe I trorwld lm acaia. !--
x , aarr-ax utsOiU. I aaad BT Jisa-
of alt li Jrrad tn.L
TV ranfaj dlf C irrlTwT b T -
Jrut IUpr V J EaUtut Kr
Critp cnad -! wharTT h hxj to
to -rrta Jt oa wrti a to IvTOfJoc
aer- jJ. a-4 tiI - 5a all bet ?-rfc
i.p-Aor w rx3r tkat b ivjrzj wt!e
ax bj txw Qh Jacai.- to :r-.
The T. ta wild Joy, w which Ffctny
p thr brvrt !slo ay oosir'a ars
cvwl aB ta saraSdi'? 4 rruasft
i a-rh we appritly afc-ertVtl Orr fcif
- Mte ih rttara of a prwit;! w arrf
riaasrtr. LxsxlAcr. tar. 4 r r j wi ir - f
i Atufc I twl ay sotr &Glhir at ar
da:bj cf ocr ejytrto. icrory; a'
;icr5 a a! a toUar. 11" al W0
ttat til ta bca rrrc4 to Wr; lLai F!a
!-st hia boUmA c I .- atraaaa laaf
, fera.i I fcsr 3 THaW tta (
! t Ar a ami il - li iflt i f j4
is day f cr -rtara
l te r wife i. ia
yaay
far rjr wife a aioata Uaelf r
,Cbmi msi o JSplfA o9?J
i
d
:
A
4
F-
&?"J
bu: Iaj; ?eii'4
id jejitstisja jrt
-f-' i -
"y
r-.
.r .
- -
'a v?